Formáty uložení dat Výpočetní technika I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formáty uložení dat Výpočetní technika I"

Transkript

1 .. Výpočetní technika I Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

2 Osnova přednášky otevřený a uzavřený formát rozpoznávání formátu asociace a konverze komprimační metody archivace a zálohování metody a postupy archivace základní pojmy měření množství ve zprávě Výpočetní technika I Přednáška 4: 2 / 45

3 Souborový formát Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Pojem odvozený z pojmu datový formát Specifikace tvaru dat uložených v souboru Místo podrobného popisu dat používáme jména formátů (označení přípon) Dokument soubor obsahující vlastní text formátovací značky Dělení souborů podle tvaru značek textové HTML, XML, RTF, PostScript, TEX, CSV binární DOC, DOCX, SAM, INDD, PDF, Text602 Datové soubory programů určitého zaměření mohou být v obojím formátu mají rozdílné vlastnosti a možnosti použití Výpočetní technika I Přednáška 4: 3 / 45

4 Otevřený a uzavřený formát Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Otevřený formát specifikace formátu je volně dostupná prostředek pro výměnu informací, efektivní využití a zpracování uložených dat příklady: JPG, PNG, PDF, všechny textové Uzavřený formát specifikace formátu je utajována umožňuje získat monopol pro jeho zpracování a zároveň silně omezuje možnosti využití uložených dat příklad: CDR, dříve MS Office (DOC, XLS, PPT) Výpočetní technika I Přednáška 4: 4 / 45

5 Přehled základních souborových formátů Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Textové formáty webové aplikace: HTML, XHTML, XML, MHT, CSS zdrojové kódy: JS, PAS, JAVA, PL, PHP, ASP dokumenty: RTF, PS, CSV, TEX, TXT grafika: SVG Binární formáty historie: SAM, INDD, T602 dokumenty: DOC(X), XLS(X), PPT(X), ODF, PDF grafika: BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF, CDR, EPS Výpočetní technika I Přednáška 4: 5 / 45

6 Přenositelnost formátu Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Lze pracovně definovat jako množství programů schopných zpracovat tento formát Důležitým faktorem je podpora zpracování formátu v různých operačních systémech Přenositelnost je také úzce svázána s otevřeností formátu, ale závisí také na majiteli formátu (DOC PDF) Přenositelnost textových formátů je obecně větší Binární otevřené formáty rovněž přenositelné Výpočetní technika I Přednáška 4: 6 / 45

7 Rozpoznávání formátu Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze První krok roztřídění na textové a binární formáty využití běžných programů (type, more) Druhý krok rozšířené textové formáty rozpoznání kódování národních znaků a operační systém, v němž soubor pravděpodobně vznikl binární formáty použití rozpoznávacích programů Unix: file, enca, od Windows: není nástroj (zkusmo?) Výpočetní technika I Přednáška 4: 7 / 45

8 Asociace formátů a aplikací Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Udává, která aplikace bude pracovat se souborem dané přípony Laikům usnadňuje zpracování dat v operačním systému Princip tabulka s řádky formát aplikace (Tento počítač; Nástroje/Možnosti složky) Spouštění aplikace v případě aktivace souboru příslušného formátu (stažení přes prohlížeč, dvojklik v manažeru, výběr v dokumentech apod.) Orientace jen podle rozšíření (přípony) jména souboru může vést ke zmatkům Ideální stav: 1 formát 1 aplikace platí pro speciální případy, např. CDR CorelDraw! Výpočetní technika I Přednáška 4: 8 / 45

9 Problémové případy Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Více formátů 1 aplikace časté, ale neproblematické 1 formát více aplikací problém nejednoznačnosti, nepříjemné řešení aktivuje se buď posledně instalovaná aplikace, nebo podle výběru z nabídky 1 formát žádná aplikace chybové hlášení s nabídkou instalovaných aplikací, z nichž uživatel může vybrat (prakticky nikdy nevede k úspěchu) Windows XP: rozšíření nabídky programů z Internetu Žádný formát 1 aplikace buď aplikace žádné formáty nepotřebuje, nebo se jedná o aplikaci DOS, nebo o chybnou instalaci Výpočetní technika I Přednáška 4: 9 / 45

10 Konverze formátů Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Změna souborového formátu bez změny informačního obsahu V praxi vzácné ideální případy Často vede ke ztrátě, ale i k nabytí informací Provedení konverze speciálním konverzním programem služby Open a Save (As) běžných programů Příklady konverze čísel mezi textovou a binární podobou konverze obrazových formátů (Unix: convert) konverze kódování národních znaků (cstocs) konverze dokumentních formátů (DOC RTF) Výpočetní technika I Přednáška 4: 10 / 45

11 Potřebnost komprimace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Redundance v datech nutná pro zpracování dat Vznik redundance nedokonalým kódováním dat nutností rychlého přístupu k datům přidáním zabezpečovacích zařízení Odstranění (snížení) redundance použitím komprimace Výpočetní technika I Přednáška 4: 11 / 45

12 Základní pojmy Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Hrubá data data před komprimací Čistá (komprimovaná) data data po komprimaci Komprimační poměr poměr délek hrubých a komprimovaných dat, vyjadřuje se různým způsobem h/k udává násobek hrubých dat k/h 100 udává, na kolik procent se data zmenšují (1 k/h) 100 udává, o kolik procent se data zmenšují Záporná komprimace data se komprimací zvětšují Ztrátová komprimace některá data se vynechávají Adaptivní komprimace komprimační metoda pracuje v závislosti na hrubých datech Symetrická komprimace čas komprimace a dekomprimace je stejný Výpočetní technika I Přednáška 4: 12 / 45

13 Komprimační metody Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Logická komprimace jiný (kratší) způsob vyjádření stejných informací je nutné znát detailně sémantiku (význam) dat příklady zkracování slov (těsnopis), čb fotografie vyjádřená v odstínech šedi Fyzická komprimace hledání lepšího (kratšího) kódu nezávisí na sémantice dat Výpočetní technika I Přednáška 4: 13 / 45

14 Metoda RLE Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Běh posloupnost stejných hodnot Run Length Encoding kódování délkou běhu Základní princip opakovač, hodnota hrubá data výsledek Problém střídavá data; může dojít k záporné kompresi, řeší se speciálním tvarem opakovače Bitová / bytová / pixelová úroveň Výpočetní technika I Přednáška 4: 14 / 45

15 Metoda LZW Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Lempel, Ziv, Welch (1977, vylepšeno 1984) algoritmus a jeho implementace Princip hledání optimálního kódu pro zadaná hrubá data prvkem hrubých dat, který se kóduje, jsou posloupnosti Postup data se analyzují, zjišťují se posloupnosti a jejich četnost na základě analýzy a vzniklého slovníku se hledá optimální kód LZMA Lempel, Ziv, Markov-Chain Algorithm, pomalejší, ale s lepším komprimačním poměrem Výpočetní technika I Přednáška 4: 15 / 45

16 Metoda CCITT Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Princip stejný jako u LZW používá se však pevný slovník Implementace CCITT Group 4 pro monochromatická obrazová data (formáty BMP, TIFF, PCX) Výpočetní technika I Přednáška 4: 16 / 45

17 Vlastnosti komprimačních metod Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Metoda RLE jednoduchá závislá na bězích v hrubých datech nízký komprimační poměr Metoda LZW nejsložitější adaptivní, nezávislá na datech vysoký komprimační poměr univerzální použití, kvalitu lze ovlivnit hloubkou analýzy Metoda CCITT jednoduchá závislá na prvcích odpovídajících slovníku nízký komprimační poměr Výpočetní technika I Přednáška 4: 17 / 45

18 Implementace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Komprimátory programy schopné komprimovat, ale také archivovat, pracovat se soubory a adresáři, šifrovat obsah, vkládat poznámky apod. pod OS třídy Unix gzip, zip/unzip pod OS Windows pkzip/pkunzip, WinZIP, WinRAR, arj, 7zip apod. Různé komprimátory různé formáty archivů, různé ovládání, ale prakticky vždy metoda LZW (LZMA) s mírnými modifikacemi Výpočetní technika I Přednáška 4: 18 / 45

19 Archivy Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Soubor vytvořený komprimátorem, obsahuje čistá data a režijní Procento režijní závisí na velikosti a počtu komprimovaných souborů Formát archivu je pro každý komprimátor jiný Moderní komprimátory jsou schopny číst a někdy i vytvářet archivy různých typů Výpočetní technika I Přednáška 4: 19 / 45

20 Vnitřní fragmentace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Každý disk je složen z alokačních bloků určité délky Uložený soubor zabírá vždy určitý celočíselný počet alokačních bloků Poslední alokační blok souboru není zcela využit vnitřní fragmentace Velikost souboru velikost na disku Shrnutí více souborů do jednoho archivu znamená eliminaci vnitřní fragmentace (i bez komprimace jde o zmenšení prostoru na disku) Výpočetní technika I Přednáška 4: 20 / 45

21 On-line komprimace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Implementace uvnitř jiného programu služby Otevřít (Open) a Uložit (Save, Save As) Při běžné práci se skrytě komprimuje a dekomprimuje Používáno u programů pracujících s vnitřně komprimovanými daty, například obrazové editory, zpracování hudebních dat a videodat Použita symetrická komprimace čas otevření a uložení je podobný, menší nároky na kvalitu komprimace, často i ztrátová komprimace Výpočetní technika I Přednáška 4: 21 / 45

22 Archivace a zálohování Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Archivace uchování dat pro budoucí použití nutnost uchování dokladů o provedených pracích Zálohování ochrana před poškozením nebo ztrátou dat (viry, požár, povodeň, chyby uživatelů) Vzdálenost archivu příruční na stejném disku odkládací na stejném počítači, ale jiném disku bezpečnostní mimo počítač, archivní média podle vzdálenosti roste i bezpečnost uchování Výpočetní technika I Přednáška 4: 22 / 45

23 Způsoby zálohování Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Záloha dat, záloha programů Zálohují se soubory, adresářové podstromy, disky, systémové soubory a oblasti Výchozí záloha kopie původního systému, provádí se po první instalaci Úplná záloha všechna data, která byla k dispozici v okamžiku jejího vytvoření Rozdílová (diferenciální) záloha pouze data, která byla změněna od úplné zálohy Přírůstková (inkrementální) záloha pouze data, která byla změněna od vytvoření poslední plné nebo přírůstkové zálohy Plán záloh Výpočetní technika I Přednáška 4: 23 / 45

24 Metody a postupy archivace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Vytváření archivních souborů většinou vhodným komprimátorem nebo specializovanými programy Četnost archivace podle vzdálenosti archivu, po každé modifikaci dat, jednou denně, jednou týdně, jednou měsíčně, Média pro zálohy a archivy pevné disky v počítači (oblast téhož disku, jiný disk, mirror) zálohy přenosná média (CD, DVD, magnetické pásky, flash disky) zálohy i archivy NAS (Network Attached Storage) síťově dostupné úložiště zálohování Výpočetní technika I Přednáška 4: 24 / 45

25 Archivace v Unixu Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Program tar (tape archive) a jeho kombinace s bezztrátovou komprimací gzip soubory.tar,.tgz Vytvoření skriptu (uživatelské dávky) pro archivaci vybraných souborů a adresářů Nastavení času a periodicity archivace cron Automatizované posílání archivů případně na jiný stroj (připojení disku jiného stroje do souborového systému) Výpočetní technika I Přednáška 4: 25 / 45

26 Archivace ve Windows Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Program backup varianta v příkazovém řádku nebo interaktivní (i s průvodcem) Možnosti zálohy systémových záznamů a jejich obnova v případě havárie Zálohování souborů výběr zdrojů a umístění archivů Plánovač úloh možnost volby času zálohování a periodicity Výpočetní technika I Přednáška 4: 26 / 45

27 Údaje, data Základní pojmy Měření množství ve zprávě Údaje hodnota libovolné reálné veličiny příklad: 167 cm Data zprávy nebo výroky, které mohou (ale nemusí) snižovat neznalost daného jevu (neurčitost, entropii) jakékoli vyjádření (reprezentace) skutečnosti, schopné přenosu, uchování, interpretace či zpracování sama o sobě jsou nehmotná, i když pro jejich uložení potřebujeme hmotné médium příklad: Průměrná výška ženy je 167 cm. Výpočetní technika I Přednáška 4: 27 / 45

28 Interpretace dat Základní pojmy Měření množství ve zprávě Data v počítači jedničky a nuly Pro člověka musí být zobrazeny Zobrazení stejné posloupnosti jedniček a nul může být provedeno nekonečně mnoha způsoby Interpretace zobrazení přisouzení významu zobrazeným údajům Datový typ definován oborem povolených hodnot a kolekcí povolených operací Implementace přisouzení datového typu posloupnosti binárních hodnot v paměti počítače Modeluje objektivní realitu hodnoty jsou zobrazeny pro vstup i výstup Výpočetní technika I Přednáška 4: 28 / 45

29 Informace, znalosti Základní pojmy Měření množství ve zprávě Informace snižují neurčitost a vyvolávají změnu stavu či chování příjemce změna stavu po přijetí zprávy je tím větší, čím větším je pro příjemce překvapením množství ve zprávě je relativní vzhledem k určitému příjemci a určité situaci každou informaci lze považovat za součást dat, ale každá data nemusí obsahovat informaci Znalosti ucelený komplex informací o nějaké objektivní realitě výsledek poznávacího procesu, předpoklad uvědomělé činnosti, umožňují porozumět skutečnosti příklad: Průměrná žena je docela malá. Výpočetní technika I Přednáška 4: 29 / 45

30 Jak informaci chápat? Základní pojmy Měření množství ve zprávě Kvalitativní hledisko získávání, uchovávání, zpracování a přenos informací zkoumá informatika Kvantitativní hledisko množství ve zprávě a jeho měření kódování a dekódování zpráv přenos zpráv zkoumá teorie Výpočetní technika I Přednáška 4: 30 / 45

31 Pojem Základní pojmy Měření množství ve zprávě Mnoho různých definic podle toho, co autoři definice považovali za nejdůležitější Informace je obsah jakéhokoli oznámení, údaje o čemkoli, s určením pro přenos v prostoru a čase. V nejširším slova smyslu je to obsah vztahů mezi materiálními objekty, projevující se změnami těchto objektů Informace je obsah zprávy, sdělení, objasnění, vysvětlení, poučení Informace jsou údaje, čísla, znaky, povely, instrukce, příkazy, zprávy apod. Za považujeme také podněty a vjemy přijímané a vysílané živými organismy Výpočetní technika I Přednáška 4: 31 / 45

32 Informační systém Základní pojmy Měření množství ve zprávě Systém komplex prvků a vazeb ve vzájemné interakci (definice v teorii systémů) Informační systém dynamický systém, jehož vazby tvoří a prvky systému jsou místa transformace informací Úkol IS poskytovat potřebné v požadovaném rozsahu, lhůtách, podrobnostech i formě Dílčí úlohy IS sběr informací, přenos, redukce, archivace, zpracování, distribuce Výpočetní technika I Přednáška 4: 32 / 45

33 Měření množství ve zprávě Základní pojmy Měření množství ve zprávě Americký fyzik Claude Shannon ( ) položení základů teorie stanovení možností měření informačního množství Informace je míra množství neurčitosti nebo nejistoty o nějakém náhodném ději odstraněná realizací tohoto děje Množství ve zprávě tedy měříme podle toho, o kolik se sníží neurčitost nebo nejistota, když zprávu přijmeme a pochopíme Pojem informační entropie míra neurčitosti, která se po přijetí zprávy odstraňuje a vyjadřuje tak množství obsažené ve zprávě Výpočetní technika I Přednáška 4: 33 / 45

34 Měření množství ve zprávě Základní pojmy Měření množství ve zprávě Jak kvantifikovat rozšíření okruhu znalostí příjemce? Pravděpodobnost zprávy spojeno s individuálními vlastnostmi příjemce (Shannon) Jev náhodný proces s n možnými realizacemi tah sportky, účast na přednášce, semafor na křižovatce Realizace jevu jeden projev, získání výsledku vytažení 6 čísel, konkrétní počet osob na přednášce, svítící zelená na semaforu aj. Výpočetní technika I Přednáška 4: 34 / 45

35 Základní pojmy Měření množství ve zprávě Požadované vlastnosti funkce pro výpočet množství Jev X má n realizací, množství je funkcí n Jediná realizace jevu X pokud n = 1, jedná se o jev jistý množství je rovno nule Současně probíhající nezávislé jevy X a Y p(x, y) = p(x) p(y) množství je dáno součtem množství u jednotlivých jevů: f(x, y) = f(x) + f(y) Porovnání pro dva odlišné jevy X a Y jev X má n realizací, jev Y má m realizací je-li m > n, pak chceme i f(m) > f(n) Výpočetní technika I Přednáška 4: 35 / 45

36 Výpočet vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě Jediná funkce, která vyhovuje uvedeným podmínkám, je logaritmus I(x) = log n Předpokládáme, že pravděpodobnost každé realizace je stejná, tedy kde n je počet realizací Úpravou dostáváme p(x) = 1 n, n = 1 p(x) Výpočetní technika I Přednáška 4: 36 / 45

37 Výpočet vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě Vlastní výsledku realizace x I(x) = log p(x) Základ logaritmu principiálně není podstatný, ale používají se logaritmy o základu 2 (výsledek v bitech) I(x) = log 2 p(x) Vlastní se nazývá též částečná Počítání s logaritmy log a x = log b x log b a = log a b log b x log 2 x = log 2 10 log x = 3,322 log x Výpočetní technika I Přednáška 4: 37 / 45

38 Aplikace vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě Výpočet vlastní v bitech = výpočet prostoru pro zadaný počet hodnot příklad: barevná hloubka rastrového obrazu Velikost prostoru v počítači pro určitý údaj hodnocení úspornosti příklad: uložení 6 tažených čísel Sportky znaky, čísla malá, velká, souhrn, kódování Příklad: věta s nezávislými současně vzniklými realizacemi (Auto 1B černé barvy přijelo na křižovatku Horní Jasanová v 19:10 hodin.) Výpočetní technika I Přednáška 4: 38 / 45

39 Řešený příklad Jakou vlastní informaci nese zpráva o výsledku losování určitých 5 čísel z 20? Aplikujeme vztah pro výpočet vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě I(x) = log 2 p(x) Jaká je pravděpodobnost vytažení konkrétní pětice čísel? Dosadíme do vzorce 1 1 I(x) = log 2 ( 20 ) = log = 13,92 5 V jakých jednotkách je výsledek a co nám výsledná hodnota říká? Výpočetní technika I Přednáška 4: 39 / 45

40 Entropie Základní pojmy Měření množství ve zprávě Jak spočítat informační množství celého jevu? Pomůžeme si shrnutím všech vlastních informací jednotlivých realizací Předpokládejme, že jev X má n realizací x 1, x 2,, x n s pravděpodobnostmi p(x 1 ), p(x 2 ),, p(x n ) Entropie H(X) je dána určitou střední hodnotou vlastních informací všech realizací jevů H(X) = n p(x i ) log 2 p(x i ) = i=1 n p(x i ) I(x i ) i=1 Entropie zahrnující informační množství celého jevu se nazývá též úplná Výpočetní technika I Přednáška 4: 40 / 45

41 Příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Počáteční situace soutěžící v televizní soutěži má na výběr ze čtyř odpovědí na zadanou otázku správnou odpověď však nezná a dokonce ani žádnou variantu nepreferuje Nejistota soutěžícího v této situaci správná odpověď může být se stejnou pravděpodobností kterákoliv ze čtyř nabídnutých p(x i ) = 0,25 Hodnota informační entropie soutěžícího H(X) = 4 0,25 log 2 0,25 = log 2 0,25 = 2 Výpočetní technika I Přednáška 4: 41 / 45

42 Příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Následující situace soutěžící požádá o nápovědu 50 na 50 na výběr už má jen dvě varianty Nejistota soutěžícího v této situaci správná odpověď může být se stejnou pravděpodobností kterákoliv ze dvou nabídnutých p(x i ) = 0,5 Hodnota informační entropie soutěžícího H(X) = 2 0,5 log 2 0,5 = log 2 0,5 = 1 Výpočetní technika I Přednáška 4: 42 / 45

43 Příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Následující situace soutěžící si vybere jednu variantu a odpoví na otázku vzápětí se dozví správnou odpověď Nejistota soutěžícího v této situaci správnou odpověď soutěžící v tuto chvíli již zná p(x) = 1 Hodnota informační entropie soutěžícího H(X) = 1 log 2 1 = log 2 1 = 0 Výpočetní technika I Přednáška 4: 43 / 45

44 Odvození nejmenší míry Základní pojmy Měření množství ve zprávě Entropie nabývá nejvyšší hodnoty při stejné pravděpodobnosti výskytu realizací x i Potom platí H(X) = log 2 p(x) Nejmenší jednotka míry (1 bit) je odvozena od entropie jevu, který má jen dvě stejně pravděpodobné realizace H(X) = 2 0,5 log 2 0,5 = log 2 0,5 = 1 Výpočetní technika I Přednáška 4: 44 / 45

45 Řešený příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Vypočtěte entropii zdroje zpráv: Na železničním návěstidle je možné nastavit návěstí Stůj, které svítí 80 % času, a pak dalších 5 různých návěští s přibližně stejnou pravděpodobností Možné realizace jevu X x 1 p(x 1 ) = 0,8 x 2 p(x 2 ) = 0,04 x 3 p(x 3 ) = 0,04 x 4 p(x 4 ) = 0,04 x 5 p(x 5 ) = 0,04 x 6 p(x 6 ) = 0,04 Dosadíme do vzorce H(X) = (0,8 log 2 0, ,04 log 2 0,04). = 1,19 Výpočetní technika I Přednáška 4: 45 / 45

Osnova přednášky. Formáty uložení dat. Vyjádření hodnot datového typu. Vyjádření hodnot datového typu. Datové formáty. Výpočetní technika I

Osnova přednášky. Formáty uložení dat. Vyjádření hodnot datového typu. Vyjádření hodnot datového typu. Datové formáty. Výpočetní technika I Osnova přednášky 2/36 Formáty uložení dat Ing Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelucz vyjádření hodnot datového typu formátová specifikace textový a binární formát otevřený a

Více

Informace v počítači. Výpočetní technika I. Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.cz

Informace v počítači. Výpočetní technika I. Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.cz .. Informace v počítači Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.cz Osnova přednášky Úvod do teorie informace základní pojmy měření množství informace ve zprávě přenos a kódování

Více

Osnova přednášky. Informace v počítači. Interpretace dat. Údaje, data. Úvod do teorie informace. Výpočetní technika I. Ochrana dat

Osnova přednášky. Informace v počítači. Interpretace dat. Údaje, data. Úvod do teorie informace. Výpočetní technika I. Ochrana dat Osnova přednášky 2/44 Informace v počítači Ing Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelucz základní pojmy měření množství informace ve zprávě přenos a kódování dat parita kontrolní

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_RAR_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

DUM: VY_32_INOVACE_594

DUM: VY_32_INOVACE_594 Datum: 24. listopadu 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_594 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut.

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut. 1/24 KOMPRESE OBRAZŮ Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac KOMPRESE OBRAZŮ, ÚVOD 2/24 Cíl:

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Převody datových formátů

Převody datových formátů Převody datových formátů Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, vysvětlí převody formátů. Klíčové pojmy: Data Typ souboru (formát

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

Název práce: Komprimace dat prezentace

Název práce: Komprimace dat prezentace Datum: 24. listopadu 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_593 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-217. Komprimace dat

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-217. Komprimace dat Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa KOMPRIMACE aneb Aby to zabralo méně místa Komprimace nebo také komprese je jednoduše řečeno sbalení či spakování dat na mnohem menší velikost. Ve skutečnosti se jedná o vypuštění nadbytečné informace takovým

Více

DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát

DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát Implementace JPEG 2000 jako ukládacího formátu v datovém úložišti DigiDepot - zkušenosti a výsledky Ing. Martin Hankovec, Státní oblastní archiv v Třeboni martin.hankovec@ceskearchivy.cz

Více

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku Teorie Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Základní pojmy z Teorie, jednotka, informační obsah zprávy, střední délka zprávy, redundance. Kód.

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_18 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_17 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze textových formátů semestrální práce Němcová Lenka Vlčková Renata V Praze dne 2.

Více

1. Formáty grafických dat

1. Formáty grafických dat 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny

Více

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika Multimediální systémy 03 Počítačová 2d grafika Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Rastrová počítačová grafika Metody komprese obrazu Rastrové formáty Vektorová grafika Křivky

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Formáty WWW zdrojů. Mgr. Filip Vojtášek. vojtasek@ikaros.cz. http://webarchiv.nkp.cz

Formáty WWW zdrojů. Mgr. Filip Vojtášek. vojtasek@ikaros.cz. http://webarchiv.nkp.cz Formáty WWW zdrojů Mgr. Filip Vojtášek vojtasek@ikaros.cz Formáty: obecný pohled! Způsob uspořádání dat do sekvence pomocí binární soustavy " bit stream (logický formát)! Způsob vnější prezentace datového

Více

Informatika 7. ročník/02

Informatika 7. ročník/02 Windows IV opakování: soubor, složka, kopírování, přejmenování, přesouvání souboru, složky, průzkumník, jak co otevřít v daném programu, seřadit ikony v nabídce start Informatika Vytvoření zástupce zástupce

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Rastrový obraz, grafické formáty

Rastrový obraz, grafické formáty Rastrový obraz, grafické formáty 1995-2010 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ RasterFormats Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca 1 / 35 Snímání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.19 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 19_ Bezpečnost dat zálohování a obnova dat programem dd DUM seznámí žáky s možnostmi zálohování komprimačním programem

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Zabezpečení dat. Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84

Zabezpečení dat. Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84 Zabezpečení dat Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84 Data mají cenu zlata. mnoho lidí a firem má většinu potřebných informací uloženu ve formě počítačových

Více

BMOF011 Aplikace MS Office (jaro 2013) Microsoft Word 2007

BMOF011 Aplikace MS Office (jaro 2013) Microsoft Word 2007 Microsoft Word 2007 Osnova výuky I. Aplikace MS Word 2007 Nový koncept formátu docx. Zabezpečení Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Orientace v menu Styl / šablona Užitečná nastavení prostředí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-220

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-220 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Microsoft Word 2007 Pokročilí

Microsoft Word 2007 Pokročilí Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224 Microsoft Word 2007

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management BA (Hons) in Business Management Double degree Bc. Ekonomika a management 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) Jiří Rybička 2011/2012 Autor tohoto studijního

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Základy informatiky a teorie informace

Základy informatiky a teorie informace První kapitola Základy informatiky a teorie informace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Základy informatiky a teorie informace Jednotka informace V této kapitole se dozvíme základní informace o jednotkách

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Základní práce v souborovém manažeru

Základní práce v souborovém manažeru Základní práce v souborovém manažeru 18-20-M/01 Informační technologie Základní pojmy a prostředky pro programování webových stránek Zvládnutí nástrojů typických pro programování webových aplikací Základní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Kompresní algoritmy grafiky. Jan Janoušek F11125

Kompresní algoritmy grafiky. Jan Janoušek F11125 Kompresní algoritmy grafiky Jan Janoušek F11125 K čemu je komprese dobrá? Pokud je třeba skladovat datově náročné soubory. Např. pro záznam obrazu, hudby a hlavně videa je třeba skladovat překvapivě mnoho

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY Firma Verso CZ s.r.o. je vybavena nejmodernější technikou na zpracování dokumentů. Naše stroje umožňují nejen možnost digitálního černobílého a barevného kopírování, ale také tisku ze souborů a digitalizaci

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

Informace, kódování a redundance

Informace, kódování a redundance Informace, kódování a redundance INFORMACE = fakt nebo poznatek, který snižuje neurčitost našeho poznání (entropii) DATA (jednotné číslo ÚDAJ) = kódovaná zpráva INFORAMCE = DATA + jejich INTERPRETACE (jak

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP PCX GIF TIFF BMP PCX vyvinuto firmou ZSoft bezztrátová komprese každý obrázek obsahuje 128 bitovou hlavičku,následují komprimovaná data nabízítři druhy komprimace podle počtu barev (16-barev, 256-barev

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Stručně o XML (výhody, nevýhody) Proč komprimovat XML? Metody komprese XML XMill. Optimalizace komprese XML. Závěr

Stručně o XML (výhody, nevýhody) Proč komprimovat XML? Metody komprese XML XMill. Optimalizace komprese XML. Závěr Pavel Hruška Stručně o XML (výhody, nevýhody) Proč komprimovat XML? Metody komprese XML XMill Představení, princip, výsledky Analýza XML (možná úskalí) Optimalizace komprese XML Přeskládání kontejnerů

Více

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware) SOFTWARE = programové vybavení počítače Aplikace Operační systém Fyzické vybavení (hardware) + prostředky pro tvorbu programového vybavení (vývojová prostředí, programovací jazyky, překladače,...) nejznámější

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL12 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL12 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komprese a archivace dat Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL12

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Bitmapový formát (rastrový obrázek) Většina z používaných grafických formátů (JPEG, PNG, TGA, BMP) obsahuje popis rastrového obrázku jako celku ukládají

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Digitální audio zde se vysvětluje princip digitalizace zvukového záznamu, způsoby komprese uložení ztrátové a bezztrátové, obvyklé formáty atd.

Digitální audio zde se vysvětluje princip digitalizace zvukového záznamu, způsoby komprese uložení ztrátové a bezztrátové, obvyklé formáty atd. Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 33 Téma: DIGITÁLNÍ OBSAH A DIGITALIZACE Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y: 2ME Datum

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

DOKUMENTACE A MANUÁLY

DOKUMENTACE A MANUÁLY Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 DOKUMENTACE A MANUÁLY - elektronické dokumenty - archivace dokumentů - dokumentace k software + CASE systémy - další druhy dokumentace (manuály,

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Komprimace/Dekomprimace

Komprimace/Dekomprimace Základy programování Zápočtový projekt Komprimace/Dekomprimace souborů 1 Úvod Tento dokument slouží jako uživatelská příručka a technická dokumentace k programu realizujícímu komprimaci a zpětnou dekomprimaci

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více