Formáty uložení dat Výpočetní technika I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formáty uložení dat Výpočetní technika I"

Transkript

1 .. Výpočetní technika I Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

2 Osnova přednášky otevřený a uzavřený formát rozpoznávání formátu asociace a konverze komprimační metody archivace a zálohování metody a postupy archivace základní pojmy měření množství ve zprávě Výpočetní technika I Přednáška 4: 2 / 45

3 Souborový formát Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Pojem odvozený z pojmu datový formát Specifikace tvaru dat uložených v souboru Místo podrobného popisu dat používáme jména formátů (označení přípon) Dokument soubor obsahující vlastní text formátovací značky Dělení souborů podle tvaru značek textové HTML, XML, RTF, PostScript, TEX, CSV binární DOC, DOCX, SAM, INDD, PDF, Text602 Datové soubory programů určitého zaměření mohou být v obojím formátu mají rozdílné vlastnosti a možnosti použití Výpočetní technika I Přednáška 4: 3 / 45

4 Otevřený a uzavřený formát Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Otevřený formát specifikace formátu je volně dostupná prostředek pro výměnu informací, efektivní využití a zpracování uložených dat příklady: JPG, PNG, PDF, všechny textové Uzavřený formát specifikace formátu je utajována umožňuje získat monopol pro jeho zpracování a zároveň silně omezuje možnosti využití uložených dat příklad: CDR, dříve MS Office (DOC, XLS, PPT) Výpočetní technika I Přednáška 4: 4 / 45

5 Přehled základních souborových formátů Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Textové formáty webové aplikace: HTML, XHTML, XML, MHT, CSS zdrojové kódy: JS, PAS, JAVA, PL, PHP, ASP dokumenty: RTF, PS, CSV, TEX, TXT grafika: SVG Binární formáty historie: SAM, INDD, T602 dokumenty: DOC(X), XLS(X), PPT(X), ODF, PDF grafika: BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF, CDR, EPS Výpočetní technika I Přednáška 4: 5 / 45

6 Přenositelnost formátu Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Lze pracovně definovat jako množství programů schopných zpracovat tento formát Důležitým faktorem je podpora zpracování formátu v různých operačních systémech Přenositelnost je také úzce svázána s otevřeností formátu, ale závisí také na majiteli formátu (DOC PDF) Přenositelnost textových formátů je obecně větší Binární otevřené formáty rovněž přenositelné Výpočetní technika I Přednáška 4: 6 / 45

7 Rozpoznávání formátu Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze První krok roztřídění na textové a binární formáty využití běžných programů (type, more) Druhý krok rozšířené textové formáty rozpoznání kódování národních znaků a operační systém, v němž soubor pravděpodobně vznikl binární formáty použití rozpoznávacích programů Unix: file, enca, od Windows: není nástroj (zkusmo?) Výpočetní technika I Přednáška 4: 7 / 45

8 Asociace formátů a aplikací Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Udává, která aplikace bude pracovat se souborem dané přípony Laikům usnadňuje zpracování dat v operačním systému Princip tabulka s řádky formát aplikace (Tento počítač; Nástroje/Možnosti složky) Spouštění aplikace v případě aktivace souboru příslušného formátu (stažení přes prohlížeč, dvojklik v manažeru, výběr v dokumentech apod.) Orientace jen podle rozšíření (přípony) jména souboru může vést ke zmatkům Ideální stav: 1 formát 1 aplikace platí pro speciální případy, např. CDR CorelDraw! Výpočetní technika I Přednáška 4: 8 / 45

9 Problémové případy Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Více formátů 1 aplikace časté, ale neproblematické 1 formát více aplikací problém nejednoznačnosti, nepříjemné řešení aktivuje se buď posledně instalovaná aplikace, nebo podle výběru z nabídky 1 formát žádná aplikace chybové hlášení s nabídkou instalovaných aplikací, z nichž uživatel může vybrat (prakticky nikdy nevede k úspěchu) Windows XP: rozšíření nabídky programů z Internetu Žádný formát 1 aplikace buď aplikace žádné formáty nepotřebuje, nebo se jedná o aplikaci DOS, nebo o chybnou instalaci Výpočetní technika I Přednáška 4: 9 / 45

10 Konverze formátů Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Změna souborového formátu bez změny informačního obsahu V praxi vzácné ideální případy Často vede ke ztrátě, ale i k nabytí informací Provedení konverze speciálním konverzním programem služby Open a Save (As) běžných programů Příklady konverze čísel mezi textovou a binární podobou konverze obrazových formátů (Unix: convert) konverze kódování národních znaků (cstocs) konverze dokumentních formátů (DOC RTF) Výpočetní technika I Přednáška 4: 10 / 45

11 Potřebnost komprimace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Redundance v datech nutná pro zpracování dat Vznik redundance nedokonalým kódováním dat nutností rychlého přístupu k datům přidáním zabezpečovacích zařízení Odstranění (snížení) redundance použitím komprimace Výpočetní technika I Přednáška 4: 11 / 45

12 Základní pojmy Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Hrubá data data před komprimací Čistá (komprimovaná) data data po komprimaci Komprimační poměr poměr délek hrubých a komprimovaných dat, vyjadřuje se různým způsobem h/k udává násobek hrubých dat k/h 100 udává, na kolik procent se data zmenšují (1 k/h) 100 udává, o kolik procent se data zmenšují Záporná komprimace data se komprimací zvětšují Ztrátová komprimace některá data se vynechávají Adaptivní komprimace komprimační metoda pracuje v závislosti na hrubých datech Symetrická komprimace čas komprimace a dekomprimace je stejný Výpočetní technika I Přednáška 4: 12 / 45

13 Komprimační metody Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Logická komprimace jiný (kratší) způsob vyjádření stejných informací je nutné znát detailně sémantiku (význam) dat příklady zkracování slov (těsnopis), čb fotografie vyjádřená v odstínech šedi Fyzická komprimace hledání lepšího (kratšího) kódu nezávisí na sémantice dat Výpočetní technika I Přednáška 4: 13 / 45

14 Metoda RLE Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Běh posloupnost stejných hodnot Run Length Encoding kódování délkou běhu Základní princip opakovač, hodnota hrubá data výsledek Problém střídavá data; může dojít k záporné kompresi, řeší se speciálním tvarem opakovače Bitová / bytová / pixelová úroveň Výpočetní technika I Přednáška 4: 14 / 45

15 Metoda LZW Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Lempel, Ziv, Welch (1977, vylepšeno 1984) algoritmus a jeho implementace Princip hledání optimálního kódu pro zadaná hrubá data prvkem hrubých dat, který se kóduje, jsou posloupnosti Postup data se analyzují, zjišťují se posloupnosti a jejich četnost na základě analýzy a vzniklého slovníku se hledá optimální kód LZMA Lempel, Ziv, Markov-Chain Algorithm, pomalejší, ale s lepším komprimačním poměrem Výpočetní technika I Přednáška 4: 15 / 45

16 Metoda CCITT Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Princip stejný jako u LZW používá se však pevný slovník Implementace CCITT Group 4 pro monochromatická obrazová data (formáty BMP, TIFF, PCX) Výpočetní technika I Přednáška 4: 16 / 45

17 Vlastnosti komprimačních metod Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Metoda RLE jednoduchá závislá na bězích v hrubých datech nízký komprimační poměr Metoda LZW nejsložitější adaptivní, nezávislá na datech vysoký komprimační poměr univerzální použití, kvalitu lze ovlivnit hloubkou analýzy Metoda CCITT jednoduchá závislá na prvcích odpovídajících slovníku nízký komprimační poměr Výpočetní technika I Přednáška 4: 17 / 45

18 Implementace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Komprimátory programy schopné komprimovat, ale také archivovat, pracovat se soubory a adresáři, šifrovat obsah, vkládat poznámky apod. pod OS třídy Unix gzip, zip/unzip pod OS Windows pkzip/pkunzip, WinZIP, WinRAR, arj, 7zip apod. Různé komprimátory různé formáty archivů, různé ovládání, ale prakticky vždy metoda LZW (LZMA) s mírnými modifikacemi Výpočetní technika I Přednáška 4: 18 / 45

19 Archivy Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Soubor vytvořený komprimátorem, obsahuje čistá data a režijní Procento režijní závisí na velikosti a počtu komprimovaných souborů Formát archivu je pro každý komprimátor jiný Moderní komprimátory jsou schopny číst a někdy i vytvářet archivy různých typů Výpočetní technika I Přednáška 4: 19 / 45

20 Vnitřní fragmentace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Každý disk je složen z alokačních bloků určité délky Uložený soubor zabírá vždy určitý celočíselný počet alokačních bloků Poslední alokační blok souboru není zcela využit vnitřní fragmentace Velikost souboru velikost na disku Shrnutí více souborů do jednoho archivu znamená eliminaci vnitřní fragmentace (i bez komprimace jde o zmenšení prostoru na disku) Výpočetní technika I Přednáška 4: 20 / 45

21 On-line komprimace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Implementace uvnitř jiného programu služby Otevřít (Open) a Uložit (Save, Save As) Při běžné práci se skrytě komprimuje a dekomprimuje Používáno u programů pracujících s vnitřně komprimovanými daty, například obrazové editory, zpracování hudebních dat a videodat Použita symetrická komprimace čas otevření a uložení je podobný, menší nároky na kvalitu komprimace, často i ztrátová komprimace Výpočetní technika I Přednáška 4: 21 / 45

22 Archivace a zálohování Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Archivace uchování dat pro budoucí použití nutnost uchování dokladů o provedených pracích Zálohování ochrana před poškozením nebo ztrátou dat (viry, požár, povodeň, chyby uživatelů) Vzdálenost archivu příruční na stejném disku odkládací na stejném počítači, ale jiném disku bezpečnostní mimo počítač, archivní média podle vzdálenosti roste i bezpečnost uchování Výpočetní technika I Přednáška 4: 22 / 45

23 Způsoby zálohování Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Záloha dat, záloha programů Zálohují se soubory, adresářové podstromy, disky, systémové soubory a oblasti Výchozí záloha kopie původního systému, provádí se po první instalaci Úplná záloha všechna data, která byla k dispozici v okamžiku jejího vytvoření Rozdílová (diferenciální) záloha pouze data, která byla změněna od úplné zálohy Přírůstková (inkrementální) záloha pouze data, která byla změněna od vytvoření poslední plné nebo přírůstkové zálohy Plán záloh Výpočetní technika I Přednáška 4: 23 / 45

24 Metody a postupy archivace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Vytváření archivních souborů většinou vhodným komprimátorem nebo specializovanými programy Četnost archivace podle vzdálenosti archivu, po každé modifikaci dat, jednou denně, jednou týdně, jednou měsíčně, Média pro zálohy a archivy pevné disky v počítači (oblast téhož disku, jiný disk, mirror) zálohy přenosná média (CD, DVD, magnetické pásky, flash disky) zálohy i archivy NAS (Network Attached Storage) síťově dostupné úložiště zálohování Výpočetní technika I Přednáška 4: 24 / 45

25 Archivace v Unixu Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Program tar (tape archive) a jeho kombinace s bezztrátovou komprimací gzip soubory.tar,.tgz Vytvoření skriptu (uživatelské dávky) pro archivaci vybraných souborů a adresářů Nastavení času a periodicity archivace cron Automatizované posílání archivů případně na jiný stroj (připojení disku jiného stroje do souborového systému) Výpočetní technika I Přednáška 4: 25 / 45

26 Archivace ve Windows Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Program backup varianta v příkazovém řádku nebo interaktivní (i s průvodcem) Možnosti zálohy systémových záznamů a jejich obnova v případě havárie Zálohování souborů výběr zdrojů a umístění archivů Plánovač úloh možnost volby času zálohování a periodicity Výpočetní technika I Přednáška 4: 26 / 45

27 Údaje, data Základní pojmy Měření množství ve zprávě Údaje hodnota libovolné reálné veličiny příklad: 167 cm Data zprávy nebo výroky, které mohou (ale nemusí) snižovat neznalost daného jevu (neurčitost, entropii) jakékoli vyjádření (reprezentace) skutečnosti, schopné přenosu, uchování, interpretace či zpracování sama o sobě jsou nehmotná, i když pro jejich uložení potřebujeme hmotné médium příklad: Průměrná výška ženy je 167 cm. Výpočetní technika I Přednáška 4: 27 / 45

28 Interpretace dat Základní pojmy Měření množství ve zprávě Data v počítači jedničky a nuly Pro člověka musí být zobrazeny Zobrazení stejné posloupnosti jedniček a nul může být provedeno nekonečně mnoha způsoby Interpretace zobrazení přisouzení významu zobrazeným údajům Datový typ definován oborem povolených hodnot a kolekcí povolených operací Implementace přisouzení datového typu posloupnosti binárních hodnot v paměti počítače Modeluje objektivní realitu hodnoty jsou zobrazeny pro vstup i výstup Výpočetní technika I Přednáška 4: 28 / 45

29 Informace, znalosti Základní pojmy Měření množství ve zprávě Informace snižují neurčitost a vyvolávají změnu stavu či chování příjemce změna stavu po přijetí zprávy je tím větší, čím větším je pro příjemce překvapením množství ve zprávě je relativní vzhledem k určitému příjemci a určité situaci každou informaci lze považovat za součást dat, ale každá data nemusí obsahovat informaci Znalosti ucelený komplex informací o nějaké objektivní realitě výsledek poznávacího procesu, předpoklad uvědomělé činnosti, umožňují porozumět skutečnosti příklad: Průměrná žena je docela malá. Výpočetní technika I Přednáška 4: 29 / 45

30 Jak informaci chápat? Základní pojmy Měření množství ve zprávě Kvalitativní hledisko získávání, uchovávání, zpracování a přenos informací zkoumá informatika Kvantitativní hledisko množství ve zprávě a jeho měření kódování a dekódování zpráv přenos zpráv zkoumá teorie Výpočetní technika I Přednáška 4: 30 / 45

31 Pojem Základní pojmy Měření množství ve zprávě Mnoho různých definic podle toho, co autoři definice považovali za nejdůležitější Informace je obsah jakéhokoli oznámení, údaje o čemkoli, s určením pro přenos v prostoru a čase. V nejširším slova smyslu je to obsah vztahů mezi materiálními objekty, projevující se změnami těchto objektů Informace je obsah zprávy, sdělení, objasnění, vysvětlení, poučení Informace jsou údaje, čísla, znaky, povely, instrukce, příkazy, zprávy apod. Za považujeme také podněty a vjemy přijímané a vysílané živými organismy Výpočetní technika I Přednáška 4: 31 / 45

32 Informační systém Základní pojmy Měření množství ve zprávě Systém komplex prvků a vazeb ve vzájemné interakci (definice v teorii systémů) Informační systém dynamický systém, jehož vazby tvoří a prvky systému jsou místa transformace informací Úkol IS poskytovat potřebné v požadovaném rozsahu, lhůtách, podrobnostech i formě Dílčí úlohy IS sběr informací, přenos, redukce, archivace, zpracování, distribuce Výpočetní technika I Přednáška 4: 32 / 45

33 Měření množství ve zprávě Základní pojmy Měření množství ve zprávě Americký fyzik Claude Shannon ( ) položení základů teorie stanovení možností měření informačního množství Informace je míra množství neurčitosti nebo nejistoty o nějakém náhodném ději odstraněná realizací tohoto děje Množství ve zprávě tedy měříme podle toho, o kolik se sníží neurčitost nebo nejistota, když zprávu přijmeme a pochopíme Pojem informační entropie míra neurčitosti, která se po přijetí zprávy odstraňuje a vyjadřuje tak množství obsažené ve zprávě Výpočetní technika I Přednáška 4: 33 / 45

34 Měření množství ve zprávě Základní pojmy Měření množství ve zprávě Jak kvantifikovat rozšíření okruhu znalostí příjemce? Pravděpodobnost zprávy spojeno s individuálními vlastnostmi příjemce (Shannon) Jev náhodný proces s n možnými realizacemi tah sportky, účast na přednášce, semafor na křižovatce Realizace jevu jeden projev, získání výsledku vytažení 6 čísel, konkrétní počet osob na přednášce, svítící zelená na semaforu aj. Výpočetní technika I Přednáška 4: 34 / 45

35 Základní pojmy Měření množství ve zprávě Požadované vlastnosti funkce pro výpočet množství Jev X má n realizací, množství je funkcí n Jediná realizace jevu X pokud n = 1, jedná se o jev jistý množství je rovno nule Současně probíhající nezávislé jevy X a Y p(x, y) = p(x) p(y) množství je dáno součtem množství u jednotlivých jevů: f(x, y) = f(x) + f(y) Porovnání pro dva odlišné jevy X a Y jev X má n realizací, jev Y má m realizací je-li m > n, pak chceme i f(m) > f(n) Výpočetní technika I Přednáška 4: 35 / 45

36 Výpočet vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě Jediná funkce, která vyhovuje uvedeným podmínkám, je logaritmus I(x) = log n Předpokládáme, že pravděpodobnost každé realizace je stejná, tedy kde n je počet realizací Úpravou dostáváme p(x) = 1 n, n = 1 p(x) Výpočetní technika I Přednáška 4: 36 / 45

37 Výpočet vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě Vlastní výsledku realizace x I(x) = log p(x) Základ logaritmu principiálně není podstatný, ale používají se logaritmy o základu 2 (výsledek v bitech) I(x) = log 2 p(x) Vlastní se nazývá též částečná Počítání s logaritmy log a x = log b x log b a = log a b log b x log 2 x = log 2 10 log x = 3,322 log x Výpočetní technika I Přednáška 4: 37 / 45

38 Aplikace vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě Výpočet vlastní v bitech = výpočet prostoru pro zadaný počet hodnot příklad: barevná hloubka rastrového obrazu Velikost prostoru v počítači pro určitý údaj hodnocení úspornosti příklad: uložení 6 tažených čísel Sportky znaky, čísla malá, velká, souhrn, kódování Příklad: věta s nezávislými současně vzniklými realizacemi (Auto 1B černé barvy přijelo na křižovatku Horní Jasanová v 19:10 hodin.) Výpočetní technika I Přednáška 4: 38 / 45

39 Řešený příklad Jakou vlastní informaci nese zpráva o výsledku losování určitých 5 čísel z 20? Aplikujeme vztah pro výpočet vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě I(x) = log 2 p(x) Jaká je pravděpodobnost vytažení konkrétní pětice čísel? Dosadíme do vzorce 1 1 I(x) = log 2 ( 20 ) = log = 13,92 5 V jakých jednotkách je výsledek a co nám výsledná hodnota říká? Výpočetní technika I Přednáška 4: 39 / 45

40 Entropie Základní pojmy Měření množství ve zprávě Jak spočítat informační množství celého jevu? Pomůžeme si shrnutím všech vlastních informací jednotlivých realizací Předpokládejme, že jev X má n realizací x 1, x 2,, x n s pravděpodobnostmi p(x 1 ), p(x 2 ),, p(x n ) Entropie H(X) je dána určitou střední hodnotou vlastních informací všech realizací jevů H(X) = n p(x i ) log 2 p(x i ) = i=1 n p(x i ) I(x i ) i=1 Entropie zahrnující informační množství celého jevu se nazývá též úplná Výpočetní technika I Přednáška 4: 40 / 45

41 Příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Počáteční situace soutěžící v televizní soutěži má na výběr ze čtyř odpovědí na zadanou otázku správnou odpověď však nezná a dokonce ani žádnou variantu nepreferuje Nejistota soutěžícího v této situaci správná odpověď může být se stejnou pravděpodobností kterákoliv ze čtyř nabídnutých p(x i ) = 0,25 Hodnota informační entropie soutěžícího H(X) = 4 0,25 log 2 0,25 = log 2 0,25 = 2 Výpočetní technika I Přednáška 4: 41 / 45

42 Příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Následující situace soutěžící požádá o nápovědu 50 na 50 na výběr už má jen dvě varianty Nejistota soutěžícího v této situaci správná odpověď může být se stejnou pravděpodobností kterákoliv ze dvou nabídnutých p(x i ) = 0,5 Hodnota informační entropie soutěžícího H(X) = 2 0,5 log 2 0,5 = log 2 0,5 = 1 Výpočetní technika I Přednáška 4: 42 / 45

43 Příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Následující situace soutěžící si vybere jednu variantu a odpoví na otázku vzápětí se dozví správnou odpověď Nejistota soutěžícího v této situaci správnou odpověď soutěžící v tuto chvíli již zná p(x) = 1 Hodnota informační entropie soutěžícího H(X) = 1 log 2 1 = log 2 1 = 0 Výpočetní technika I Přednáška 4: 43 / 45

44 Odvození nejmenší míry Základní pojmy Měření množství ve zprávě Entropie nabývá nejvyšší hodnoty při stejné pravděpodobnosti výskytu realizací x i Potom platí H(X) = log 2 p(x) Nejmenší jednotka míry (1 bit) je odvozena od entropie jevu, který má jen dvě stejně pravděpodobné realizace H(X) = 2 0,5 log 2 0,5 = log 2 0,5 = 1 Výpočetní technika I Přednáška 4: 44 / 45

45 Řešený příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Vypočtěte entropii zdroje zpráv: Na železničním návěstidle je možné nastavit návěstí Stůj, které svítí 80 % času, a pak dalších 5 různých návěští s přibližně stejnou pravděpodobností Možné realizace jevu X x 1 p(x 1 ) = 0,8 x 2 p(x 2 ) = 0,04 x 3 p(x 3 ) = 0,04 x 4 p(x 4 ) = 0,04 x 5 p(x 5 ) = 0,04 x 6 p(x 6 ) = 0,04 Dosadíme do vzorce H(X) = (0,8 log 2 0, ,04 log 2 0,04). = 1,19 Výpočetní technika I Přednáška 4: 45 / 45

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_RAR_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

DUM: VY_32_INOVACE_594

DUM: VY_32_INOVACE_594 Datum: 24. listopadu 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_594 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá

Více

Název práce: Komprimace dat prezentace

Název práce: Komprimace dat prezentace Datum: 24. listopadu 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_593 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut.

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut. 1/24 KOMPRESE OBRAZŮ Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac KOMPRESE OBRAZŮ, ÚVOD 2/24 Cíl:

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

1. Formáty grafických dat

1. Formáty grafických dat 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku Teorie Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Základní pojmy z Teorie, jednotka, informační obsah zprávy, střední délka zprávy, redundance. Kód.

Více

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware) SOFTWARE = programové vybavení počítače Aplikace Operační systém Fyzické vybavení (hardware) + prostředky pro tvorbu programového vybavení (vývojová prostředí, programovací jazyky, překladače,...) nejznámější

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Informatika 7. ročník/02

Informatika 7. ročník/02 Windows IV opakování: soubor, složka, kopírování, přejmenování, přesouvání souboru, složky, průzkumník, jak co otevřít v daném programu, seřadit ikony v nabídce start Informatika Vytvoření zástupce zástupce

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_17 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_18 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Základy informatiky a teorie informace

Základy informatiky a teorie informace První kapitola Základy informatiky a teorie informace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Základy informatiky a teorie informace Jednotka informace V této kapitole se dozvíme základní informace o jednotkách

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-220

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-220 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.19 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 19_ Bezpečnost dat zálohování a obnova dat programem dd DUM seznámí žáky s možnostmi zálohování komprimačním programem

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Grafické formáty. poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů. Martina Mudrová 2004

Grafické formáty. poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů. Martina Mudrová 2004 Grafické formáty poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 Grafické formáty Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Cíl: uložení obrazových dat ve formě souboru různý charakter

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL12 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL12 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komprese a archivace dat Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL12

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš Datová úložiště v MetaCentru a okolí David Antoš Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat větší data? úložiště v okolí

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

Základní práce v souborovém manažeru

Základní práce v souborovém manažeru Základní práce v souborovém manažeru 18-20-M/01 Informační technologie Základní pojmy a prostředky pro programování webových stránek Zvládnutí nástrojů typických pro programování webových aplikací Základní

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení.

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení. 1 T1 Úvod do studia předmětu 01 P1 Úvod do studia Základní informace o předmětu. Vztah předmětu k profilu absolventa. Informace o předmětu Informatika. Tematický plán předmětu. Koncepce předmětu. Studijní

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Ovlá dá ní PC. Operační systém, Grafické uživatelské rozhraní, Ovládání OS, Formát dat

Ovlá dá ní PC. Operační systém, Grafické uživatelské rozhraní, Ovládání OS, Formát dat Ovlá dá ní PC Operační systém, Grafické uživatelské rozhraní, Ovládání OS, Formát dat Obsah 1 Operační systém... 4 2 Vytváření datových souborů, spustitelné a datové soubory... 4 2.1 Programy a data...

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Projekt Datové schránky

Projekt Datové schránky Projekt Datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pro přístup k datové schránce je zapotřebí speciální aplikace,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009 Metodika pro předmět: Modul 2 - Používání

Více

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY Firma Verso CZ s.r.o. je vybavena nejmodernější technikou na zpracování dokumentů. Naše stroje umožňují nejen možnost digitálního černobílého a barevného kopírování, ale také tisku ze souborů a digitalizaci

Více

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování):

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): Rastrové formáty základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): lepší možnosti práce s barvou obvykle náročnější na objem dat BMP Jedná se o interní formát

Více

.asp ASP script. .aspx ASP.NET script. .aup Soubor Audacity project. .avi Video Audio Video Interleave. .bak Soubor zálohy. .

.asp ASP script. .aspx ASP.NET script. .aup Soubor Audacity project. .avi Video Audio Video Interleave. .bak Soubor zálohy. . Seznam přípon souborů.001 Komprimovaný soubor z multi souborového archivu.1st Obyčejně README.1st textový soubor.3dr Výsledky programu 3DMark.3gp Multimediální soubory používající se v mobilních technologiích

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém. verze 2015.5. Návod na instalaci

ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém. verze 2015.5. Návod na instalaci ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém verze 2015.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více