Formáty uložení dat Výpočetní technika I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formáty uložení dat Výpočetní technika I"

Transkript

1 .. Výpočetní technika I Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

2 Osnova přednášky otevřený a uzavřený formát rozpoznávání formátu asociace a konverze komprimační metody archivace a zálohování metody a postupy archivace základní pojmy měření množství ve zprávě Výpočetní technika I Přednáška 4: 2 / 45

3 Souborový formát Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Pojem odvozený z pojmu datový formát Specifikace tvaru dat uložených v souboru Místo podrobného popisu dat používáme jména formátů (označení přípon) Dokument soubor obsahující vlastní text formátovací značky Dělení souborů podle tvaru značek textové HTML, XML, RTF, PostScript, TEX, CSV binární DOC, DOCX, SAM, INDD, PDF, Text602 Datové soubory programů určitého zaměření mohou být v obojím formátu mají rozdílné vlastnosti a možnosti použití Výpočetní technika I Přednáška 4: 3 / 45

4 Otevřený a uzavřený formát Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Otevřený formát specifikace formátu je volně dostupná prostředek pro výměnu informací, efektivní využití a zpracování uložených dat příklady: JPG, PNG, PDF, všechny textové Uzavřený formát specifikace formátu je utajována umožňuje získat monopol pro jeho zpracování a zároveň silně omezuje možnosti využití uložených dat příklad: CDR, dříve MS Office (DOC, XLS, PPT) Výpočetní technika I Přednáška 4: 4 / 45

5 Přehled základních souborových formátů Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Textové formáty webové aplikace: HTML, XHTML, XML, MHT, CSS zdrojové kódy: JS, PAS, JAVA, PL, PHP, ASP dokumenty: RTF, PS, CSV, TEX, TXT grafika: SVG Binární formáty historie: SAM, INDD, T602 dokumenty: DOC(X), XLS(X), PPT(X), ODF, PDF grafika: BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF, CDR, EPS Výpočetní technika I Přednáška 4: 5 / 45

6 Přenositelnost formátu Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Lze pracovně definovat jako množství programů schopných zpracovat tento formát Důležitým faktorem je podpora zpracování formátu v různých operačních systémech Přenositelnost je také úzce svázána s otevřeností formátu, ale závisí také na majiteli formátu (DOC PDF) Přenositelnost textových formátů je obecně větší Binární otevřené formáty rovněž přenositelné Výpočetní technika I Přednáška 4: 6 / 45

7 Rozpoznávání formátu Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze První krok roztřídění na textové a binární formáty využití běžných programů (type, more) Druhý krok rozšířené textové formáty rozpoznání kódování národních znaků a operační systém, v němž soubor pravděpodobně vznikl binární formáty použití rozpoznávacích programů Unix: file, enca, od Windows: není nástroj (zkusmo?) Výpočetní technika I Přednáška 4: 7 / 45

8 Asociace formátů a aplikací Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Udává, která aplikace bude pracovat se souborem dané přípony Laikům usnadňuje zpracování dat v operačním systému Princip tabulka s řádky formát aplikace (Tento počítač; Nástroje/Možnosti složky) Spouštění aplikace v případě aktivace souboru příslušného formátu (stažení přes prohlížeč, dvojklik v manažeru, výběr v dokumentech apod.) Orientace jen podle rozšíření (přípony) jména souboru může vést ke zmatkům Ideální stav: 1 formát 1 aplikace platí pro speciální případy, např. CDR CorelDraw! Výpočetní technika I Přednáška 4: 8 / 45

9 Problémové případy Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Více formátů 1 aplikace časté, ale neproblematické 1 formát více aplikací problém nejednoznačnosti, nepříjemné řešení aktivuje se buď posledně instalovaná aplikace, nebo podle výběru z nabídky 1 formát žádná aplikace chybové hlášení s nabídkou instalovaných aplikací, z nichž uživatel může vybrat (prakticky nikdy nevede k úspěchu) Windows XP: rozšíření nabídky programů z Internetu Žádný formát 1 aplikace buď aplikace žádné formáty nepotřebuje, nebo se jedná o aplikaci DOS, nebo o chybnou instalaci Výpočetní technika I Přednáška 4: 9 / 45

10 Konverze formátů Otevřený a uzavřený formát Rozpoznávání formátu Asociace a konverze Změna souborového formátu bez změny informačního obsahu V praxi vzácné ideální případy Často vede ke ztrátě, ale i k nabytí informací Provedení konverze speciálním konverzním programem služby Open a Save (As) běžných programů Příklady konverze čísel mezi textovou a binární podobou konverze obrazových formátů (Unix: convert) konverze kódování národních znaků (cstocs) konverze dokumentních formátů (DOC RTF) Výpočetní technika I Přednáška 4: 10 / 45

11 Potřebnost komprimace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Redundance v datech nutná pro zpracování dat Vznik redundance nedokonalým kódováním dat nutností rychlého přístupu k datům přidáním zabezpečovacích zařízení Odstranění (snížení) redundance použitím komprimace Výpočetní technika I Přednáška 4: 11 / 45

12 Základní pojmy Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Hrubá data data před komprimací Čistá (komprimovaná) data data po komprimaci Komprimační poměr poměr délek hrubých a komprimovaných dat, vyjadřuje se různým způsobem h/k udává násobek hrubých dat k/h 100 udává, na kolik procent se data zmenšují (1 k/h) 100 udává, o kolik procent se data zmenšují Záporná komprimace data se komprimací zvětšují Ztrátová komprimace některá data se vynechávají Adaptivní komprimace komprimační metoda pracuje v závislosti na hrubých datech Symetrická komprimace čas komprimace a dekomprimace je stejný Výpočetní technika I Přednáška 4: 12 / 45

13 Komprimační metody Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Logická komprimace jiný (kratší) způsob vyjádření stejných informací je nutné znát detailně sémantiku (význam) dat příklady zkracování slov (těsnopis), čb fotografie vyjádřená v odstínech šedi Fyzická komprimace hledání lepšího (kratšího) kódu nezávisí na sémantice dat Výpočetní technika I Přednáška 4: 13 / 45

14 Metoda RLE Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Běh posloupnost stejných hodnot Run Length Encoding kódování délkou běhu Základní princip opakovač, hodnota hrubá data výsledek Problém střídavá data; může dojít k záporné kompresi, řeší se speciálním tvarem opakovače Bitová / bytová / pixelová úroveň Výpočetní technika I Přednáška 4: 14 / 45

15 Metoda LZW Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Lempel, Ziv, Welch (1977, vylepšeno 1984) algoritmus a jeho implementace Princip hledání optimálního kódu pro zadaná hrubá data prvkem hrubých dat, který se kóduje, jsou posloupnosti Postup data se analyzují, zjišťují se posloupnosti a jejich četnost na základě analýzy a vzniklého slovníku se hledá optimální kód LZMA Lempel, Ziv, Markov-Chain Algorithm, pomalejší, ale s lepším komprimačním poměrem Výpočetní technika I Přednáška 4: 15 / 45

16 Metoda CCITT Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Princip stejný jako u LZW používá se však pevný slovník Implementace CCITT Group 4 pro monochromatická obrazová data (formáty BMP, TIFF, PCX) Výpočetní technika I Přednáška 4: 16 / 45

17 Vlastnosti komprimačních metod Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Metoda RLE jednoduchá závislá na bězích v hrubých datech nízký komprimační poměr Metoda LZW nejsložitější adaptivní, nezávislá na datech vysoký komprimační poměr univerzální použití, kvalitu lze ovlivnit hloubkou analýzy Metoda CCITT jednoduchá závislá na prvcích odpovídajících slovníku nízký komprimační poměr Výpočetní technika I Přednáška 4: 17 / 45

18 Implementace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Komprimátory programy schopné komprimovat, ale také archivovat, pracovat se soubory a adresáři, šifrovat obsah, vkládat poznámky apod. pod OS třídy Unix gzip, zip/unzip pod OS Windows pkzip/pkunzip, WinZIP, WinRAR, arj, 7zip apod. Různé komprimátory různé formáty archivů, různé ovládání, ale prakticky vždy metoda LZW (LZMA) s mírnými modifikacemi Výpočetní technika I Přednáška 4: 18 / 45

19 Archivy Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Soubor vytvořený komprimátorem, obsahuje čistá data a režijní Procento režijní závisí na velikosti a počtu komprimovaných souborů Formát archivu je pro každý komprimátor jiný Moderní komprimátory jsou schopny číst a někdy i vytvářet archivy různých typů Výpočetní technika I Přednáška 4: 19 / 45

20 Vnitřní fragmentace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Každý disk je složen z alokačních bloků určité délky Uložený soubor zabírá vždy určitý celočíselný počet alokačních bloků Poslední alokační blok souboru není zcela využit vnitřní fragmentace Velikost souboru velikost na disku Shrnutí více souborů do jednoho archivu znamená eliminaci vnitřní fragmentace (i bez komprimace jde o zmenšení prostoru na disku) Výpočetní technika I Přednáška 4: 20 / 45

21 On-line komprimace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Implementace uvnitř jiného programu služby Otevřít (Open) a Uložit (Save, Save As) Při běžné práci se skrytě komprimuje a dekomprimuje Používáno u programů pracujících s vnitřně komprimovanými daty, například obrazové editory, zpracování hudebních dat a videodat Použita symetrická komprimace čas otevření a uložení je podobný, menší nároky na kvalitu komprimace, často i ztrátová komprimace Výpočetní technika I Přednáška 4: 21 / 45

22 Archivace a zálohování Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Archivace uchování dat pro budoucí použití nutnost uchování dokladů o provedených pracích Zálohování ochrana před poškozením nebo ztrátou dat (viry, požár, povodeň, chyby uživatelů) Vzdálenost archivu příruční na stejném disku odkládací na stejném počítači, ale jiném disku bezpečnostní mimo počítač, archivní média podle vzdálenosti roste i bezpečnost uchování Výpočetní technika I Přednáška 4: 22 / 45

23 Způsoby zálohování Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Záloha dat, záloha programů Zálohují se soubory, adresářové podstromy, disky, systémové soubory a oblasti Výchozí záloha kopie původního systému, provádí se po první instalaci Úplná záloha všechna data, která byla k dispozici v okamžiku jejího vytvoření Rozdílová (diferenciální) záloha pouze data, která byla změněna od úplné zálohy Přírůstková (inkrementální) záloha pouze data, která byla změněna od vytvoření poslední plné nebo přírůstkové zálohy Plán záloh Výpočetní technika I Přednáška 4: 23 / 45

24 Metody a postupy archivace Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Vytváření archivních souborů většinou vhodným komprimátorem nebo specializovanými programy Četnost archivace podle vzdálenosti archivu, po každé modifikaci dat, jednou denně, jednou týdně, jednou měsíčně, Média pro zálohy a archivy pevné disky v počítači (oblast téhož disku, jiný disk, mirror) zálohy přenosná média (CD, DVD, magnetické pásky, flash disky) zálohy i archivy NAS (Network Attached Storage) síťově dostupné úložiště zálohování Výpočetní technika I Přednáška 4: 24 / 45

25 Archivace v Unixu Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Program tar (tape archive) a jeho kombinace s bezztrátovou komprimací gzip soubory.tar,.tgz Vytvoření skriptu (uživatelské dávky) pro archivaci vybraných souborů a adresářů Nastavení času a periodicity archivace cron Automatizované posílání archivů případně na jiný stroj (připojení disku jiného stroje do souborového systému) Výpočetní technika I Přednáška 4: 25 / 45

26 Archivace ve Windows Komprimační metody Archivace a zálohování Metody a postupy archivace Program backup varianta v příkazovém řádku nebo interaktivní (i s průvodcem) Možnosti zálohy systémových záznamů a jejich obnova v případě havárie Zálohování souborů výběr zdrojů a umístění archivů Plánovač úloh možnost volby času zálohování a periodicity Výpočetní technika I Přednáška 4: 26 / 45

27 Údaje, data Základní pojmy Měření množství ve zprávě Údaje hodnota libovolné reálné veličiny příklad: 167 cm Data zprávy nebo výroky, které mohou (ale nemusí) snižovat neznalost daného jevu (neurčitost, entropii) jakékoli vyjádření (reprezentace) skutečnosti, schopné přenosu, uchování, interpretace či zpracování sama o sobě jsou nehmotná, i když pro jejich uložení potřebujeme hmotné médium příklad: Průměrná výška ženy je 167 cm. Výpočetní technika I Přednáška 4: 27 / 45

28 Interpretace dat Základní pojmy Měření množství ve zprávě Data v počítači jedničky a nuly Pro člověka musí být zobrazeny Zobrazení stejné posloupnosti jedniček a nul může být provedeno nekonečně mnoha způsoby Interpretace zobrazení přisouzení významu zobrazeným údajům Datový typ definován oborem povolených hodnot a kolekcí povolených operací Implementace přisouzení datového typu posloupnosti binárních hodnot v paměti počítače Modeluje objektivní realitu hodnoty jsou zobrazeny pro vstup i výstup Výpočetní technika I Přednáška 4: 28 / 45

29 Informace, znalosti Základní pojmy Měření množství ve zprávě Informace snižují neurčitost a vyvolávají změnu stavu či chování příjemce změna stavu po přijetí zprávy je tím větší, čím větším je pro příjemce překvapením množství ve zprávě je relativní vzhledem k určitému příjemci a určité situaci každou informaci lze považovat za součást dat, ale každá data nemusí obsahovat informaci Znalosti ucelený komplex informací o nějaké objektivní realitě výsledek poznávacího procesu, předpoklad uvědomělé činnosti, umožňují porozumět skutečnosti příklad: Průměrná žena je docela malá. Výpočetní technika I Přednáška 4: 29 / 45

30 Jak informaci chápat? Základní pojmy Měření množství ve zprávě Kvalitativní hledisko získávání, uchovávání, zpracování a přenos informací zkoumá informatika Kvantitativní hledisko množství ve zprávě a jeho měření kódování a dekódování zpráv přenos zpráv zkoumá teorie Výpočetní technika I Přednáška 4: 30 / 45

31 Pojem Základní pojmy Měření množství ve zprávě Mnoho různých definic podle toho, co autoři definice považovali za nejdůležitější Informace je obsah jakéhokoli oznámení, údaje o čemkoli, s určením pro přenos v prostoru a čase. V nejširším slova smyslu je to obsah vztahů mezi materiálními objekty, projevující se změnami těchto objektů Informace je obsah zprávy, sdělení, objasnění, vysvětlení, poučení Informace jsou údaje, čísla, znaky, povely, instrukce, příkazy, zprávy apod. Za považujeme také podněty a vjemy přijímané a vysílané živými organismy Výpočetní technika I Přednáška 4: 31 / 45

32 Informační systém Základní pojmy Měření množství ve zprávě Systém komplex prvků a vazeb ve vzájemné interakci (definice v teorii systémů) Informační systém dynamický systém, jehož vazby tvoří a prvky systému jsou místa transformace informací Úkol IS poskytovat potřebné v požadovaném rozsahu, lhůtách, podrobnostech i formě Dílčí úlohy IS sběr informací, přenos, redukce, archivace, zpracování, distribuce Výpočetní technika I Přednáška 4: 32 / 45

33 Měření množství ve zprávě Základní pojmy Měření množství ve zprávě Americký fyzik Claude Shannon ( ) položení základů teorie stanovení možností měření informačního množství Informace je míra množství neurčitosti nebo nejistoty o nějakém náhodném ději odstraněná realizací tohoto děje Množství ve zprávě tedy měříme podle toho, o kolik se sníží neurčitost nebo nejistota, když zprávu přijmeme a pochopíme Pojem informační entropie míra neurčitosti, která se po přijetí zprávy odstraňuje a vyjadřuje tak množství obsažené ve zprávě Výpočetní technika I Přednáška 4: 33 / 45

34 Měření množství ve zprávě Základní pojmy Měření množství ve zprávě Jak kvantifikovat rozšíření okruhu znalostí příjemce? Pravděpodobnost zprávy spojeno s individuálními vlastnostmi příjemce (Shannon) Jev náhodný proces s n možnými realizacemi tah sportky, účast na přednášce, semafor na křižovatce Realizace jevu jeden projev, získání výsledku vytažení 6 čísel, konkrétní počet osob na přednášce, svítící zelená na semaforu aj. Výpočetní technika I Přednáška 4: 34 / 45

35 Základní pojmy Měření množství ve zprávě Požadované vlastnosti funkce pro výpočet množství Jev X má n realizací, množství je funkcí n Jediná realizace jevu X pokud n = 1, jedná se o jev jistý množství je rovno nule Současně probíhající nezávislé jevy X a Y p(x, y) = p(x) p(y) množství je dáno součtem množství u jednotlivých jevů: f(x, y) = f(x) + f(y) Porovnání pro dva odlišné jevy X a Y jev X má n realizací, jev Y má m realizací je-li m > n, pak chceme i f(m) > f(n) Výpočetní technika I Přednáška 4: 35 / 45

36 Výpočet vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě Jediná funkce, která vyhovuje uvedeným podmínkám, je logaritmus I(x) = log n Předpokládáme, že pravděpodobnost každé realizace je stejná, tedy kde n je počet realizací Úpravou dostáváme p(x) = 1 n, n = 1 p(x) Výpočetní technika I Přednáška 4: 36 / 45

37 Výpočet vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě Vlastní výsledku realizace x I(x) = log p(x) Základ logaritmu principiálně není podstatný, ale používají se logaritmy o základu 2 (výsledek v bitech) I(x) = log 2 p(x) Vlastní se nazývá též částečná Počítání s logaritmy log a x = log b x log b a = log a b log b x log 2 x = log 2 10 log x = 3,322 log x Výpočetní technika I Přednáška 4: 37 / 45

38 Aplikace vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě Výpočet vlastní v bitech = výpočet prostoru pro zadaný počet hodnot příklad: barevná hloubka rastrového obrazu Velikost prostoru v počítači pro určitý údaj hodnocení úspornosti příklad: uložení 6 tažených čísel Sportky znaky, čísla malá, velká, souhrn, kódování Příklad: věta s nezávislými současně vzniklými realizacemi (Auto 1B černé barvy přijelo na křižovatku Horní Jasanová v 19:10 hodin.) Výpočetní technika I Přednáška 4: 38 / 45

39 Řešený příklad Jakou vlastní informaci nese zpráva o výsledku losování určitých 5 čísel z 20? Aplikujeme vztah pro výpočet vlastní Základní pojmy Měření množství ve zprávě I(x) = log 2 p(x) Jaká je pravděpodobnost vytažení konkrétní pětice čísel? Dosadíme do vzorce 1 1 I(x) = log 2 ( 20 ) = log = 13,92 5 V jakých jednotkách je výsledek a co nám výsledná hodnota říká? Výpočetní technika I Přednáška 4: 39 / 45

40 Entropie Základní pojmy Měření množství ve zprávě Jak spočítat informační množství celého jevu? Pomůžeme si shrnutím všech vlastních informací jednotlivých realizací Předpokládejme, že jev X má n realizací x 1, x 2,, x n s pravděpodobnostmi p(x 1 ), p(x 2 ),, p(x n ) Entropie H(X) je dána určitou střední hodnotou vlastních informací všech realizací jevů H(X) = n p(x i ) log 2 p(x i ) = i=1 n p(x i ) I(x i ) i=1 Entropie zahrnující informační množství celého jevu se nazývá též úplná Výpočetní technika I Přednáška 4: 40 / 45

41 Příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Počáteční situace soutěžící v televizní soutěži má na výběr ze čtyř odpovědí na zadanou otázku správnou odpověď však nezná a dokonce ani žádnou variantu nepreferuje Nejistota soutěžícího v této situaci správná odpověď může být se stejnou pravděpodobností kterákoliv ze čtyř nabídnutých p(x i ) = 0,25 Hodnota informační entropie soutěžícího H(X) = 4 0,25 log 2 0,25 = log 2 0,25 = 2 Výpočetní technika I Přednáška 4: 41 / 45

42 Příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Následující situace soutěžící požádá o nápovědu 50 na 50 na výběr už má jen dvě varianty Nejistota soutěžícího v této situaci správná odpověď může být se stejnou pravděpodobností kterákoliv ze dvou nabídnutých p(x i ) = 0,5 Hodnota informační entropie soutěžícího H(X) = 2 0,5 log 2 0,5 = log 2 0,5 = 1 Výpočetní technika I Přednáška 4: 42 / 45

43 Příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Následující situace soutěžící si vybere jednu variantu a odpoví na otázku vzápětí se dozví správnou odpověď Nejistota soutěžícího v této situaci správnou odpověď soutěžící v tuto chvíli již zná p(x) = 1 Hodnota informační entropie soutěžícího H(X) = 1 log 2 1 = log 2 1 = 0 Výpočetní technika I Přednáška 4: 43 / 45

44 Odvození nejmenší míry Základní pojmy Měření množství ve zprávě Entropie nabývá nejvyšší hodnoty při stejné pravděpodobnosti výskytu realizací x i Potom platí H(X) = log 2 p(x) Nejmenší jednotka míry (1 bit) je odvozena od entropie jevu, který má jen dvě stejně pravděpodobné realizace H(X) = 2 0,5 log 2 0,5 = log 2 0,5 = 1 Výpočetní technika I Přednáška 4: 44 / 45

45 Řešený příklad Základní pojmy Měření množství ve zprávě Vypočtěte entropii zdroje zpráv: Na železničním návěstidle je možné nastavit návěstí Stůj, které svítí 80 % času, a pak dalších 5 různých návěští s přibližně stejnou pravděpodobností Možné realizace jevu X x 1 p(x 1 ) = 0,8 x 2 p(x 2 ) = 0,04 x 3 p(x 3 ) = 0,04 x 4 p(x 4 ) = 0,04 x 5 p(x 5 ) = 0,04 x 6 p(x 6 ) = 0,04 Dosadíme do vzorce H(X) = (0,8 log 2 0, ,04 log 2 0,04). = 1,19 Výpočetní technika I Přednáška 4: 45 / 45

Ekonomická informatika

Ekonomická informatika Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ekonomická informatika Vypracované okruhy ke SBZ Brno 2004 2 Obsah Okruh 1 Teoretické základy informatiky Obecná teorie systémů.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Print2PDF verze 9.1. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9.1. Příručka uživatele Print2PDF verze 9.1 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY

MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KATEDRA SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Radomír Labuť VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Renáta Bílková 2007 UNIVERSITY

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Program equipment for backup and synchronization of data Bc. Martin Stuchlík Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Bakalářská práce Autor: Vladimír Horčičko Informační

Více

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty)

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Grafické editory Grafické editory jsou určeny k tvorbě a editaci grafiky neboli obrázků. 2 základní druhy grafických

Více

Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů

Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů Bakalářská práce Autor: Radek Meier Informační technologie,

Více

OBSAH:... 1. Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4. 2. Alfa kanál... 5

OBSAH:... 1. Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4. 2. Alfa kanál... 5 OBSAH: Bednář Vladislav Bambuch Grafické formáty Brodek u Přerova OBSAH:... 1 Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4 2. Alfa kanál... 5 3. Bitmapové formáty

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

1 Základní přehled aplikačního softwaru

1 Základní přehled aplikačního softwaru 1 Základní přehled aplikačního softwaru Součástí kancelářského softwarového balíku MS Office jsou tyto základní aplikační programy: MS Word textový editor MS Excel tabulkový kalkulátor MS Powepoint aplikace

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

E BUSSINES Technologie B2B B2C B2G

E BUSSINES Technologie B2B B2C B2G E BUSSINES Technologie je vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení problémů při lidské činnosti. Technologie může být i lidská činnost Jedná se o lidské znalosti při řešení problémů

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

3.5 Aplikační programové vybavení

3.5 Aplikační programové vybavení 3.5 Aplikační programové vybavení Žádný operační systém nemůže obsáhnout požadavky všech uživatelů. Proto k vykonávání nejrůznějších činností (psaní textů, poslouchání hudby, komunikaci po počítačové síti,

Více

1. Formáty grafických dat

1. Formáty grafických dat 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny

Více