Řady C734 a C736. Uživatelská příručka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. www.lexmark.com"

Transkript

1 Řady C734 a C736 Uživatelská příručka Typy přístrojů/čísla modelů: 5026: 210, 230, 280, 410, 430, : n01, n02, n03, gn1, gn2, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2, dw1, dw2, gw1, gw2 4977: n01, n02, n03, gn1, gn2, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2

2 Obsah Informace o bezpečnosti...9 Poučení o tiskárně...11 Hledání informací o tiskárně...11 Výběr umístění tiskárny...12 Konfigurace tiskárny...13 Použití funkce bezpečnostního zámku...15 Vysvětlení ovládacího panelu tiskárny...15 Dodatečná příprava tiskárny...17 Instalace interních součástí...17 Dostupné interní volitelné doplňky Přístup k systémové desce při instalaci interních doplňků Instalace paměťové karty Instalace paměti flash nebo karty s firmwarem Instalace portu Internal Solutions Port Instalace pevného disku tiskárny Opětovné nasazení krytu systémové desky Připojování kabelů...33 Instalace doplňkových zásobníků...35 Ověření nastavení tiskárny...37 Tisk stránky nastavení nabídek Tisk stránky s nastavením sítě Nastavení softwaru tiskárny...38 Instalování softwaru tiskárny Aktualizace dostupných možností ovladače tiskárny Nastavení bezdrátového tisku...39 Informace, které budete potřebovat k nastavení tiskárny v bezdrátové síti Instalace tiskárny v bezdrátové síti (systém Windows) Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Macintosh) Připojení tiskárny ke kabelové síti Změna nastavení portů po instalaci nového síťového portu Internal Solutions Port Nastavení sériového tisku...49 Zakládání papíru a speciálních médií...52 Nastavení velikosti a typu papíru...52 Zakládání papíru do zásobníku...52 Založení médií do univerzálního zásobníku...55 Obsah 2

3 Propojování a rozpojování zásobníků...58 Propojování zásobníků Rozpojování zásobníků Průvodce papírem a zvláštními typy médií...60 Pokyny ohledně použitého papíru...60 Charakteristiky papíru Nepřijatelný papír Volba papíru Výběr předtištěných formulářů a hlavičkových papírů Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů Skladování papíru...62 Podporované velikosti, typu a váhy papíru...63 Podporované velikosti papíru Podporované druhy a hmotnosti papíru Tisk...66 Tisk dokumentu...66 Tisk dokumentu Tisk zvláštních dokumentů...67 Tisk na hlavičkový papír Tipy pro užívání průhledných fólií Tipy pro používání obálek Tipy pro používání štítků Tipy pro používání karet Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh...70 Pozdržení úloh v tiskárně Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh Tisk z paměti flash...73 Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge...74 Tisk informačních stránek...75 Tisk vzorového seznamu písem Tisk seznamu adresářů Tisk zkušebních stránek Rušení tiskové úlohy...76 Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny Zrušení úlohy z hlavního panelu systému Windows Zrušení tiskové úlohy z pracovní plochy Windows Zrušení tiskové úlohy ze systému Mac OS Zrušení tiskové úlohy ze systému Mac OS X Černobílý tisk...77 Použití nastavení Maximální rychlost a Maximální výtěžnost...77 Obsah 3

4 Odstraňování zaseknutí...78 Prevence zaseknutí...78 Popis hlášení o zaseknutí zaseknutí papíru...79 Zaseknutí papíru 200 nebo zaseknutý papír zaseknutý papír zaseknutý papír zaseknutý papír zaseknutý papír zaseknutý papír...87 Popis nabídek tiskárny...88 Seznam nabídek...88 Nabídka Spotř. materiál...89 nabídka Papír...90 Nabídka výchozího zdroje Nabídka formátu a typu papíru Nabídka Konfigurace univerzálního podavače Nabídka Náhradní formát Nabídky textury papíru Nabídka gramáže papíru Nabídka zakládání papíru Nabídky vlastních typů Nabídka univerzálního nastavení nabídka Hlášení...99 Nabídka zpráv Nabídka sítě a portů Aktivní nabídka NIC Nabídky Standardní síť nebo Síť <x> Nabídka Síťové zprávy nabídka síťové karty Nabídka TCP/IP Nabídka IPv Nabídka bezdrátového připojení Nabídka AppleTalk Nabídka NetWare Nabídka LexLink Standardní nabídky rozhraní USB a USB <x> Nabídka Paralelní rozhraní <x> Obsah 4

5 Nabídka Sériové připojení <x> Nabídka nastavení serveru SMTP Nabídka Bezpečnost Nabídka Různé Nabídka důvěrného tisku Nabídka mazání disku Nabídka Deník bezpečnostního auditu Nabídka Nastavení data/času nabídka Nastavení Nabídka obecných nastavení Nabídka Nastavení Nabídka Dokončení Nabídka Kvalita Nabídka Utility Nabídka XPS Nabídka PDF Nabídka PostScript Nabídka emulace PCL Nabídka HTML Nabídka Obrázek Nabídka PictBridge Nabídka jednotky flash Nabídka nápověda Vysvětlení zpráv tiskárny Seznam stavových a chybových hlášení Údržba tiskárny Čištění vnějšku tiskárny Čištění čoček tiskové hlavy Skladování spotřebního materiálu Úspora spotřebního materiálu Kontrola stavu spotřebního materiálu Kontrola stavu spotřebního materiálu na ovládacím panelu tiskárny Kontrola stavu spotřebního materiálu z počítače na síti Objednání spotřebního materiálu Objednávání tonerových kazet Objednání fotoválců Objednání zapékače nebo přenosového modulu Objednání nádobky na odpadní toner Recyklace produktů společnosti Lexmark Výměna spotřebního materiálu Obsah 5

6 Výměna fotoválce Výměna tonerové kazety Výměna nádobky na odpadní toner Přemisťování tiskárny Před přemisťováním tiskárny Přemístění tiskárny Nastavování tiskárny na novém místě Přeprava tiskárny Administrativní podpora Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci Používání vestavěného webového serveru Prohlížení virtuálního displeje Zjištění stavu zařízení Nastavení ových upozornění Prohlížení hlášení Úprava úsporného režimu Obnovení výchozích nastavení výrobce Řešení problémů Kontrola nereagující tiskárny Řešení problémů s tiskem Netisknou se soubory PDF ve více jazycích Ovládací panel tiskárny je prázdný nebo obsahuje pouze čtverce Zobrazí se chybová zpráva o čtení jednotky USB Úlohy se netisknou Důvěrné a jiné pozdržené úlohy se netisknou Tisk úlohy trvá déle, než se čekalo Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír Tisknou se špatné znaky Propojování zásobníků nefunguje Velké úlohy se nekompletují Vyskytují se neočekávané konce stránky Řešení problémů s příslušenstvím Příslušenství nepracuje správně nebo se po nainstalování vypne Zásobníky / přihrádky paměťová karta flash Pevný disk s adaptérem Internal Solutions Port Interní tiskový server Paměťová karta Karta USB/paralelního rozhraní Obsah 6

7 Řešení problémů s podáváním papíru Častá zaseknutí papíru Zpráva o zaseknutí papíru zůstane i po odstranění zaseknutí Po odstranění zaseknutého papíru se zaseknutá stránka nevytiskne znovu Řešení problémů s kvalitou tisku Určení problémů kvality tisku Prázdné strany Znaky mají zubaté nebo nestejné okraje Chybná registrace barvy Oříznuté obrázky Stíny ( duchové ) Šedé pozadí Nesprávné okraje Slabě vybarvený řádek, bílá linka nebo nesprávně vybarvená linka Papír se příliš vlní Chyby tisku Tisk je příliš tmavý Tisk je příliš světlý Opakované chyby Zkosený tisk Stránky s velkými barevnými plochami Vodorovné pruhy na výtisku Svislé pruhy na výtisku Na stránce se nachází tonerové šmouhy nebo stíny na pozadí Toner se stírá z papíru Částečky toneru na výtisku Kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná Nerovnoměrná sytost tisku Řešení problémů s kvalitou barev Často kladené otázky ohledně barevného tisku Vestavěný webový server se neotevírá Zkontrolujte připojení k síti Zkontrolujte nastavení sítě Kontaktování zákaznické podpory Oznámení Informace o produktu Ediční oznámení Spotřeba energie Rejstřík Obsah 7

8 8

9 Informace o bezpečnosti Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází v blízkosti produktu a je snadno přístupná. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Napájecí kabel nekruťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něho těžké předměty. Zabraňte jeho odírání a napínání. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Při špatném zacházení s napájecím kabelem hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Stav napájecího kabelu pravidelně kontrolujte. Před kontrolou kabelu ho vytáhněte z elektrické zásuvky. Výrobek neumisťujte a nepoužívejte v blízkosti vody a na vlhkých místech. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto produktem, nebo náhradu schválenou výrobcem. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovanému servisnímu středisku. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Nepoužívejte faxové funkce za bouřky. Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení, telefon atd.) za bouřky. Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí Lexmark vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Společnost Lexmark neodpovídá za použití jiných náhradních dílů. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Zkontrolujte, zda jsou v označených portech připojeny veškeré vnější kabely (např. ethernetové a telefonní). VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Tento produkt používá laser. Použití ovládacích prvků, úprav a provádění postupů jiných, než jaké jsou popsány v tomto dokumentu, může způsobit vystavení škodlivému záření. Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií, což může vést k tomu, že se z nich uvolňují určité látky. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií. VÝSTRAHA HORKÝ POVRCH: Zapékač a vnitřek tiskárny poblíž zapékače mohou být horké. Před odstraněním zaseknutého papíru z této oblasti vyčkejte, dokud zapékač nezchladne. Informace o bezpečnosti 9

10 Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Existuje nebezpečí výbuchu, je-li baterie nahrazena nesprávným typem. Použité baterie odstraňte podle pokynů výrobce baterie a místních předpisů. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete paměť nebo volitelné karty až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete doplňkový zásobník až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel, kabel USB a kabel sítě Ethernet, než budete pokračovat. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete Internal Solutions Port (ISP) až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění vnějšího povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Sestavy fixované k podlaze vyžadují pro zajištění své stability dodatečný nábytek. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor anebo více než jedno vstupní zařízení, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Hmotnost tiskárny je větší než 18 kg a její bezpečné zdvižení vyžaduje dvě nebo více fyzických osob. Informace o bezpečnosti 10

11 Poučení o tiskárně Hledání informací o tiskárně Informace o nastavení Popis Informace o nastavení vám poskytují návod k nastavení tiskárny. Postupujte podle sady pokynů pro místní, bezdrátové nebo kabelové připojení, podle toho, co potřebujete. Kde hledat Informace o nastavení naleznete v krabici k tiskárně nebo na webových stránkách Lexmark Návod k nastavení bezdrátového připojení Popis Má-li vaše tiskárna vestavěnou bezdrátovou funkčnost, Průvodce bezdrátovým nastavením vám poskytne pokyny pro bezdrátové připojení tiskárny. Kde hledat Průvodce bezdrátovým nastavením naleznete v krabici k tiskárně nebo na webových stránkách společnosti Lexmark Nápověda Popis Nápověda vám poskytuje pokyny pro používání softwaru. Kde hledat V jakémkoli programu Lexmark klepněte na položky Help (Nápověda), Tips (Tipy) Help (Nápověda) nebo Help (Nápověda) Help Topics (Témata nápovědy). Podpora zákazníků Popis Kde hledat (Severní Amerika) Kde hledat (zbytek světa) Telefonická podpora Volejte nás na čísle USA: Pondělí až pátek (08:00 23:00 ET) sobota ( ET) Kanada: pondělí až pátek (8:00 23:00 ET) sobota (12:00 18:00 ET) Mexiko: pondělí až pátek (8:00 20:00 ET) Poznámka: Telefonní čísla a doby poskytování podpory mohou být změněna bez oznámení. Poslední dostupná telefonní čísla naleznete na záručním prohlášení, které je dodáváno spolu s tiskárnou. Telefonní čísla a doby poskytování podpory se liší podle zemí a regionů. Navštivte naše webové stránky na adrese Vyberte si zemi či region a poté zvolte linku podpory zákazníků. Poznámka: Další informace o kontaktu se společností Lexmark naleznete v tištěné záruce dodávané spolu s tiskárnou. Poučení o tiskárně 11

12 Popis Kde hledat (Severní Amerika) Kde hledat (zbytek světa) ová podpora Chcete-li získat ovou podporu, navštivte naše webové stránky: 1 Klepněte na odkaz SUPPORT (Podpora). 2 Klepněte na odkaz Technical Support (Technická podpora). 3 Vyberte svůj typ tiskárny. 4 Zvolte model své tiskárny. 5 V části Support Tools (Podpůrné nástroje) klepněte na odkaz Support ( ová podpora). 6 Vyplňte formulář a klepněte na tlačítko Submit Request (Odeslat žádost). ová podpora se liší podle zemí či regionů a v některých případech nemusí být k dispozici. Navštivte naše webové stránky na adrese Vyberte si zemi či region a poté zvolte linku podpory zákazníků. Poznámka: Další informace o kontaktování společnosti Lexmark naleznete v tištěné záruce dodávané spolu s tiskárnou. Výběr umístění tiskárny Při výběru umístění tiskárny ponechte dostatek prostoru pro otevírání zásobníků, krytů a dvířek. Pokud plánujete instalovat nějaké doplňky, ponechte dostatek místa i pro ně. Je důležité: Zajistit proudění vzduchu v místnosti v souladu s nejnovější revizí standardu ASHARE 62. Použít rovnou, robustní a stabilní plochu. Udržujte tiskárnu: Mimo přímé proudění vzduchu z klimatizací, topných těles či ventilátorů Mimo přímé sluneční světlo, extrémní vlhkost či kolísání teploty V čistotě, suchu a bez prachu Pro správné odvětrání ponechte okolo tiskárny následující doporučené množství prostoru: 1 152,4 mm (6,0 palců) 2 101,6 mm (4,0 palců) Poučení o tiskárně 12

13 3 609,6 mm (24,0 palců) 4 101,6 mm (4,0 palců) 5 304,8 mm (12,0 palců) Jakmile je tiskárna nastavena, ponechte okolo volný prostor (viz obrázek). Konfigurace tiskárny Základní model 1 Standardní výstupní zásobník 2 Podpěra papíru 3 Ovládací panel tiskárny 4 Standardní zásobník na 550 listů (zásobník 1) 5 Univerzální zásobník Vybavené modely VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Sestavy fixované k podlaze vyžadují pro zajištění své stability dodatečný nábytek. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor anebo více než jedno vstupní zařízení, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese Poučení o tiskárně 13

14 1 Standardní výstupní zásobník 2 Podpěra papíru 3 Ovládací panel tiskárny 4 Volitelná přihrádka na 550 listů speciálních médií 5 Volitelný podavač na 550 listů 6 Volitelný zásobník na 2000 listů 7 Standardní zásobník na 550 listů (zásobník 1) 8 Univerzální zásobník Poučení o tiskárně 14

15 Použití funkce bezpečnostního zámku Tiskárna je vybavena funkcí bezpečnostního zámku. Je-li připevněn zámek kompatibilní s většinou přenosných počítačů, tiskárna je uzamčena. Po uzamčení nelze vyjmout plech a systémovou desku. Bezpečnostní zámek připevněte k tiskárně podle obrázku. Vysvětlení ovládacího panelu tiskárny Položka ovládacího panelu Popis 1 Displej Displej zobrazuje zprávy a obrázky, které vyjadřují stav tiskárny. 2 Vybrat Stisknutím spustíte akci položky nabídky. 3 Navigační tlačítka Šipka nahoru a dolů slouží pro procházení nabídek. Šipka doleva a doprava slouží k procházení hodnot nebo zobrazení textu, který přetéká na další obrazovku. Poučení o tiskárně 15

16 Položka ovládacího panelu Popis 4 Numerická klávesnice Skládá se z čísel 0 až 9, písmen A až 7, tlačítka backspace a klávesy. Poznámka: Tlačítko funguje jako Caps Lock a obsahuje znak #. 5 Zpět Vrátí displej na předchozí položku 6 Kontrolka Indikuje stav tiskárny: Vypnuto napájení je vypnuto nebo je tiskárna v ekonomickém režimu. Bliká zeleně tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne. Svítí zeleně tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti. Svítí červeně je nutný zásah obsluhy. 7 Stop Zastaví veškerou činnost tiskárny Jakmile se na displeji zobrazí Zastaveno, je nabídnut seznam možností. 8 Nabídky Otevře nabídky Poznámka: Tyto nabídky jsou dostupné pouze v době, kdy je tiskárna Připravena. 9 Přímý port USB Pro odeslání dat tiskárně vložte jednotku USB flash. Pro tisk fotografií vložte USB kabel z digitálního fotoaparátu se zapnutou funkcí PictBridge. Poučení o tiskárně 16

17 Dodatečná příprava tiskárny Instalace interních součástí VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete paměťové nebo přídavné karty až po nastavení tiskárny, vypněte nejprve tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Pokud jsou k tiskárně připojena nějaká další zařízení, rovněž je vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí do tiskárny. Konektivitu a paměťovou kapacitu své tiskárny můžete upravit přidáním volitelných karet. Pokyny v této části vysvětlují způsob instalace dostupných karet; můžete je též použít k vyhledání karty za účelem jejího odebrání. Dostupné interní volitelné doplňky Paměťové karty Paměť tiskárny Paměť flash Písma Karty s firmwarem Čárový kód PrintCryption TM Pevný disk tiskárny Lexmark TM Internal Solutions Ports (ISP) RS-232-C, sériový ISP 1284-B, paralelní ISP MarkNet TM N b/g/n, bezdrátový ISP MarkNet N /100, optický ISP MarkNet N /100/1000, ethernetový ISP Dodatečná příprava tiskárny 17

18 Přístup k systémové desce při instalaci interních doplňků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete paměť nebo volitelné karty až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně. Poznámka: K tomuto úkolu budete potřebovat běžný šroubovák. 1 Sejměte kryt. a Otočte šrouby na krytu směrem doleva, abyste je povolili, ale nevyjímejte je. b Posuňte kryt nahoru tak, aby se všechny šrouby dostaly do otvorů v klíčových dírkách. c Přitáhnutím k sobě kryt sejměte. Dodatečná příprava tiskárny 18

19 2 Vyhledejte příslušný konektor s pomocí následujícího obrázku. Výstraha nebezpečí poškození: Elektrické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového. 1 Konektory pro firmware a paměťové karty flash 2 Konektor pevného disku 3 Konektor interního tiskového serveru 4 Konektor paměťové karty 5 Protiprachový kryt Instalace paměťové karty VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete paměť nebo volitelné karty až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. Výstraha nebezpečí poškození: Elektrické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového. Volitelnou paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně a připojit ji k systémové desce. Instalace paměťové karty: 1 Dostaňte se k systémové desce. 2 Vybalte paměťovou kartu. Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty. Dodatečná příprava tiskárny 19

20 3 Odklopte západky konektoru paměťové karty. 4 Vyrovnejte zářez v paměťové kartě s výstupkem konektoru. 1 Drážka 2 Výstupek Dodatečná příprava tiskárny 20

21 5 Nasouvejte paměťovou kartu rovně do konektoru, dokud nezapadne na místo. 6 Znovu nasaďte kryt systémové desky. Instalace paměti flash nebo karty s firmwarem Systémová deska má dvě připojovací místa pro volitelnou paměť flash nebo kartu s firmwarem. Lze nainstalovat jen jednu z nich, ale konektory jsou vzájemně zaměnitelné. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete paměť nebo volitelné karty až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. Výstraha nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového. 1 Dostaňte se k systémové desce. 2 Vybalte kartu. Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty. Dodatečná příprava tiskárny 21

22 3 Uchopte kartu na stranách a zarovnejte plastové výstupky na kartě s otvory na systémové desce. 1 Plastové výstupky 2 Kovové výstupky 4 Zasuňte kartu pevně na místo. Konektor karty se musí systémové desky dotýkat po celé své délce a musí s ní být zarovnán. Buďte opatrní, abyste nepoškodili konektory. 5 Znovu nasaďte kryt systémové desky. Dodatečná příprava tiskárny 22

23 Instalace portu Internal Solutions Port Systémová deska podporuje jeden volitelný Lexmark Internal Solutions Port (ISP). Poznámka: K tomuto úkolu budete potřebovat běžný šroubovák. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete Internal Solutions Port (ISP) až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Výstraha nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového. 1 Dostaňte se k systémové desce. 2 Vybalte ISP a plastové T. Poznámka: Nedotýkejte se součástek na kartě. 3 Vyhledejte příslušný konektor na systémové desce. Poznámka: Je-li již nainstalován volitelný pevný disk tiskárny, je nutné jej nejprve vyjmout. Vyjmutí pevného disku tiskárny: Dodatečná příprava tiskárny 23

24 a Odpojte kabel rozhraní pevného disku tiskárny od systémové desky, ale k pevnému disku tiskárny nechte kabel připojený. Kvůli odpojení kabelu musíte stlačit výstupek na zástrčce kabelu rozhraní, aby se před vytažením kabelu uvolnila západka. b Vyšroubujte šrouby přidržující pevný disk tiskárny na místě. Dodatečná příprava tiskárny 24

25 c Vyjměte pevný disk tiskárny vytažením nahoru, aby se uvolnily výstupky. d Odšroubujte křídlaté šrouby připevňující montážní konzolu pevného disku tiskárny k pevnému disku a pak vyjměte konzolu. Pevný disk tiskárny odložte stranou. 4 Sejměte kovový kryt z otvoru ISP. Dodatečná příprava tiskárny 25

26 5 Vyrovnejte patky plastového T s otvory v systémové desce a stlačte T dolů tak, aby zapadlo na místo. Zajistěte, aby všechny patky plastového T kompletně zacvakly a T bylo bezpečně usazené na systémové desce. 6 Na plastové T nainstalujte ISP. ISP nakloňte nad plastové T a přibližte jej k plastovému T tak, aby všechny přečnívající konektory prošly otvorem pro ISP v systémové desce. Dodatečná příprava tiskárny 26

27 7 ISP přibližujte k plastovému T, dokud se neusadí mezi vodítka plastového T. 8 Vložte dlouhý křídlatý šroub a otáčejte jím vpravo, dokud nebude ISP dostatečně držet, ale zatím jej neutahujte. Dodatečná příprava tiskárny 27

28 9 Pomocí dvou dodaných šroubů připevněte montážní konzolu ISP ke kleci systémové desky. 10 Utáhněte dlouhý křídlatý šroub. Výstraha nebezpečí poškození: Křídlatý šroub příliš neutahujte. 11 Zapojte zástrčku kabelu rozhraní ISP do zásuvky na systémové desce. Poznámka: Zástrčky a zásuvky mají barevné značení. 12 Znovu nasaďte kryt systémové desky. Dodatečná příprava tiskárny 28

29 Instalace pevného disku tiskárny Volitelný pevný disk tiskárny může být nainstalován s portem Lexmark Internal Solutions Port (ISP) nebo bez něho. Poznámka: K tomuto úkolu budete potřebovat běžný šroubovák. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete Internal Solutions Port (ISP) až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Výstraha nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového. 1 Dostaňte se k systémové desce. 2 Vybalte pevný disk tiskárny. Poznámka: Nedotýkejte se součástek na kartě. 3 Vyhledejte příslušný konektor na systémové desce. Poznámka: Je-li již volitelný port ISP nainstalovaný, pak je nutné pevný disk tiskárny nainstalovat do ISP. Instalace pevného disku tiskárny do ISP: a S pomocí plochého šroubováku povolte a vyšroubujte křídlaté šrouby připevňující montážní konzolu pevného disku tiskárny k pevnému disku. Pak konzolu sejměte. Dodatečná příprava tiskárny 29

30 b Zarovnejte výstupky na pevném disku tiskárny s otvory v ISP a stlačte pevný disk tiskárny dolů tak, aby výstupky zapadly na místo. c Zapojte zástrčku kabelu rozhraní pevného disku tiskárny do zásuvky v ISP. Poznámka: Zástrčky a zásuvky mají barevné značení. Dodatečná příprava tiskárny 30

31 Instalace pevného disku tiskárny přímo na systémovou desku: a Zarovnejte výstupky na pevném disku tiskárny s otvory v systémové desce a stlačte pevný disk tiskárny dolů tak, aby výstupky zapadly na místo. b Pomocí dvou dodaných šroubů bezpečně připevněte montážní konzolu pevného disku tiskárny. c Zapojte zástrčku kabelu rozhraní pevného disku tiskárny do zásuvky na systémové desce. Poznámka: Zástrčky a zásuvky mají barevné značení. Dodatečná příprava tiskárny 31

32 4 Znovu nasaďte kryt systémové desky. Opětovné nasazení krytu systémové desky. Výstraha nebezpečí poškození: Elektrické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového. Poznámka: K tomuto úkolu budete potřebovat běžný šroubovák. 1 Chcete-li nasadit kryt, vyrovnejte otvory ve tvaru klíčových dírek se šrouby. Dodatečná příprava tiskárny 32

33 2 Spusťte kryt dolů a utáhněte šrouby otáčením vpravo. Připojování kabelů Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB nebo kabelu sítě Ethernet. Zajistěte, aby toto souhlasilo: Symbol USB na kabelu se symbolem USB na tiskárně Příslušný kabel sítě Ethernet s ethernetovým portem Dodatečná příprava tiskárny 33

34 1 Port USB 2 port sítě Ethernet Dodatečná příprava tiskárny 34

35 Instalace doplňkových zásobníků Tiskárna podporuje až tři doplňkové vstupní zdroje: doplňkový zásobník na 550 listů, doplňkový zásobník na 200 listů a doplňkovou přihrádku na 550 listů speciálních médií. Návod k instalaci je pro všechny doplňkové vstupní zdroje stejný. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Sestavy fixované k podlaze vyžadují pro zajištění své stability dodatečný nábytek. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor anebo více než jedno vstupní zařízení, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese Poznámka: Tiskárny modelů C736n, C736dn a C736dtn budou podporovat celkem čtyři doplňkové vstupní zdroje. Tiskárny modelů C734n, C734dn, C734dtn a C734dnw budou podporovat celkem tři doplňkové vstupní zdroje. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Váha tiskárny přesahuje 18 kg (40 liber) a k bezpečnému vyzdvižení je zapotřebí dvou a více fyzicky zdatnějších osob. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete doplňkový zásobník až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel, kabel USB a kabel sítě Ethernet, než budete pokračovat. 1 Vybalte doplňkový zásobník a odstraňte veškerý balicí materiál. 2 Zásobník umístěte do vybrané pozice v tiskárně. Poznámka: Pokud instalujete více než jeden doplňkový zásobník, je nutné vždy nejprve nainstalovat doplňkový zásobník na 2000 listů (pozice se obsazují zdola nahoru). Poznámka: Umístění doplňkového zásobníku na 550 listů a doplňkové přihrádky na 550 listů speciálních médií je vzájemně zaměnitelné. Dodatečná příprava tiskárny 35

36 1 Doplňkový zásobník na 550 listů (nebo doplňková přihrádka na 550 listů speciálních médií) 2 Doplňková přihrádka na 550 listů speciálních médií (nebo doplňkový zásobník na 550 listů) 3 Volitelný zásobník na 2000 listů Poznámka: Doplňkové zásobníky se spojí dohromady, budou-li na sobě. Zásobníky naskládané na sobě odebírejte shora dolů, jeden po druhém. 3 Zarovnejte tiskárnu se zásobníkem a pak tiskárnu usaďte na místo. Dodatečná příprava tiskárny 36

37 4 Nastavte software tiskárny tak, aby rozpoznal doplňkový vstupní zdroj. a b c d Klepněte na tlačítko Start Settings (Nastavení) Printers (Tiskárny). Poklepejte na ikonu tiskárny. Klepněte na položky File (Soubor) Properties (Vlastnosti). Klepněte na kartu Install Options (Instalované doplňky). e Ze seznamu dostupného příslušenství si vyberte možnost 550-sheet tray (Zásobník na 550 listů), 2,000- sheet tray (Zásobník na 2000 listů) nebo 550-sheet specialty media drawer (Přihrádka na 550 listů speciálních médií). f g Klepněte na tlačítko Add (Přidat). Klepněte na tlačítko OK. Ověření nastavení tiskárny Tisk stránky nastavení nabídek Stránku nastavení nabídek si vytiskněte, pokud si chcete ověřit stav spotřebního materiálu. 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení Připravena. 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Zprávy. Poté stiskněte. 4 Stisknutím si vyberte možnost Stránka nastavení nabídek. Objeví se hlášení Tiskne se stránka nastavení nabídek. Jakmile se stránka nastavení nabídek vytiskne, objeví se hlášení Připravena. Tisk stránky s nastavením sítě Když je tiskárna připojena k síti, je možné pro ověření připojení k síti vytisknout stránku nastavení sítě. Tato stránka též poskytuje důležité informace, které pomáhají při konfigurování síťového tisku. 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení Připravena. 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Zprávy. Pak stiskněte. 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Stránka nastavení sítě. Pak stiskněte. Když je stránka s nastavením sítě vytištěna, zobrazí se hlášení Připravena. 5 Zkontrolujte první část na stránce nastavení sítě a potvrďte, že je Stav na hodnotě Připojeno. Má-li stav hodnotu Nepřipojeno, možná není aktivní přípojka LAN, může být vadný síťový kabel nebo, máte-li bezdrátový model tiskárny, nemusí být správně nakonfigurovaná bezdrátová síť. Poraďte se o řešení s osobou poskytující systémovou podporu a potom vytiskněte další stránku s nastavením sítě. Dodatečná příprava tiskárny 37

38 Nastavení softwaru tiskárny Instalování softwaru tiskárny Ovladač tiskárny je software, který umožňuje komunikaci počítače s tiskárnou. Software tiskárny je obvykle nainstalován během úvodního nastavení tiskárny. Pokud potřebujete nainstalovat software až po nastavení tiskárny, postupujte podle následujících pokynů: Pro uživatele systému Windows 1 Ukončete všechny spuštěné softwarové programy. 2 Vložte disk CD se softwarem a dokumentací. 3 V hlavním dialogovém okně pro instalaci klepněte na tlačítko Install (Instalovat). 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pro uživatele počítačů Macintosh 1 Ukončete všechny spuštěné softwarové programy. 2 Vložte disk CD se softwarem a dokumentací. 3 Na pracovní ploše aplikace Finder poklepejte na ikonu disku CD tiskárny, která se na ploše automaticky zobrazila. 4 Poklepejte na ikonu Install (Instalovat). 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Použití webu 1 Přejděte na webové stránky společnosti Lexmark na adrese 2 V nabídce Ovladače a soubory ke stažení klepněte na položku Driver Finder (Hledat ovladač). 3 Vyberte svoji tiskárnu a potom vyberte svůj operační systém. 4 Stáhněte si ovladač a nainstalujte software tiskárny. Aktualizace dostupných možností ovladače tiskárny Jakmile bude nainstalován software tiskárny s kterýmikoliv možnostmi, může být nezbytné ručně přidat některé z možností ovladače tiskárny, aby byly k dispozici pro tiskové úlohy. Pro uživatele systému Windows 1 Proveďte jeden z následujících kroků: V systému Windows Vista a Klepněte na. b Klepněte na Control Panel (Ovládací panely). c d Klepněte na položku Hardware and Sound (Hardware a zvuk). Klepněte na položku Printers (Tiskárny). Dodatečná příprava tiskárny 38

39 V systému Windows XP a Klepněte na tlačítko Start. b Klepněte na položku Printers and Faxes (Tiskárny a faxy). V systému Windows 2000 a Klepněte na tlačítko Start. b Klepněte na položky Settings (Nastavení) Printers (Tiskárny). 2 Vyberte tiskárnu. 3 Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu a vyberte položku Properties (Vlastnosti). 4 Klepněte na záložku Install Options (Instalované doplňky). 5 Pod nadpisem Available Options (Dostupné možnosti) přidejte jakékoli nainstalované hardwarové doplňky. 6 Klepněte na tlačítko Apply (Použít). Pro uživatele systémů Macintosh V systému Mac OS X verze Z nabídky Apple vyberte System Preferences (Předvolby systému). 2 Klepněte na položku Print & Fax (Tisk a faxování). 3 Vyberte tiskárnu a klepněte na tlačítko Options & Supplies (Volitelné příslušenství a spotř. materiál). 4 Klepněte na položku Driver (Ovladač) a přidejte jakékoliv nainstalované hardwarové doplňky. 5 Klepněte na tlačítko OK. V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější 1 V nabídce Go (Přejít na) zvolte možnost Applications (Aplikace). 2 Vyberte si volbu Utilities (Nástroje) a potom poklepejte na Print Center (Centrum tisku) nebo nástroj pro nastavení tiskárny Printer Setup Utility. 3 Zvolte tiskárnu a z nabídky Printers (Tiskárny) si vyberte možnost Show Info (Zobrazit info.) 4 Z místní nabídky si vyberte položku Installable Options (Instalovatelné doplňky). 5 Přidejte jakékoliv instalované hardwarové doplňky a klepněte na Apply Changes (Použít změny). Nastavení bezdrátového tisku Podle těchto pokynů postupujte, je-li váš model tiskárny bezdrátový. Poznámka: Identifikátor SSID (Service Set Identifier) je název přidělený bezdrátové síti. Bezdrátový šifrovací protokol WEP a chráněný přístup Wi-Fi WPA jsou typy zabezpečení používané v síti. Informace, které budete potřebovat k nastavení tiskárny v bezdrátové síti Poznámka: Nepřipojujte instalační nebo síťové kabely, dokud k tomu nebudete vyzvání softwarem pro nastavení. Dodatečná příprava tiskárny 39

40 SSID o SSID se též hovoří jako o názvu sítě. Bezdrátový režim (nebo Síťový režim) tento režim bude buď infrastruktura nebo ad hoc. Kanál (pro sítě ad hoc) výchozím nastavením kanálu pro infrastrukturní sítě je auto. Nastavení auto vyžadují i některé sítě ad hoc. Pokud si nejste jisti, který kanál vybrat, poraďte se s osobou, která podporuje váš systém. Způsob zabezpečení pro způsob zabezpečení existují tři základní možnosti: Klíč WEP Jestliže vaše síť používá více než jeden klíč WEP, pak do vymezeného prostoru zadejte až čtyři klíče. Vyberte klíč právě používaný sítí výběrem výchozího přenosového klíče WAP. nebo Heslo WPA nebo WPA2 WPA zahrnuje šifrování jako další vrstvu zabezpečení. Vybrat lze šifru AES nebo TKIP. Šifrování musí být nastaveno na stejný typ na směrovači i tiskárně, jinak tiskárna nebude schopná komunikovat v síti. Žádné zabezpečení Pokud vaše síť nepoužívá žádný typ zabezpečení, nebudete muset mít žádné bezpečnostní informace. Poznámka: Použití nezabezpečených bezdrátových sítí se nedoporučuje. Pokud instalujete tiskárnu v síti standardu 802.1X s použitím pokročilé metody, pak budete možná potřebovat toto: Typ ověření Typ vnitřního ověření Uživatelské jméno a heslo pro standard 802.1X Certifikáty Poznámka: Další informace o konfiguraci zabezpečení 802.1X naleznete v návodu pro vytváření sítí na disku CD se softwarem a dokumentací. Instalace tiskárny v bezdrátové síti (systém Windows) Než začnete instalovat tiskárnu do bezdrátové sítě, ujistěte se, že: Vaše bezdrátová síť je správně nastavena a bezchybně funguje. Počítač, se kterým pracujete, je připojen do téže bezdrátové sítě, do které chcete zapojit tiskárnu. 1 K tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky připojte napájecí kabel. Pak tiskárnu zapněte. Dodatečná příprava tiskárny 40

41 Zkontrolujte, zda je počítač spolu s tiskárnou plně vybaven a připraven. Nepřipojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete vyzváni na obrazovce. 2 Vložte disk CD se softwarem a dokumentací. 3 Klepněte na položku Install (Instalovat). 4 Klepněte na položku Agree (Souhlasím). 5 Klepněte na položku Suggested (Doporučeno). 6 Klepněte na položku Wireless Network Attach (Připojení k bezdrátové síti). 7 Pomocí kabelu USB dočasně propojte počítač a tiskárnu. Poznámka: Jakmile bude tiskárna nakonfigurována, software vám dá pokyn k odpojení dočasného kabelu USB, abyste mohli tisknout bezdrátově. 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru. Poznámka: Doporučuje se výběr Základní cesty. Možnost Upřesnit volte jen tehdy, když chcete upravit svou instalaci. 9 Aby byly i ostatní počítače v bezdrátové síti schopné využívat bezdrátové tiskárny, proveďte kroky 2 až 6 a krok 8 pro každý z počítačů. Dodatečná příprava tiskárny 41

42 Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Macintosh) Připravte se na konfiguraci tiskárny 1 Vyhledejte adresu MAC tiskárny na listě dodaném s tiskárnou. Níže zapište šest posledních číslic adresy MAC: Adresa MAC: 2 K tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky připojte napájecí kabel. Poté zapněte napájení. Zadejte informace tiskárny 1 Použijte možnosti AirPort. V systému Mac OS X verze 10.5 a Na ploše Hledání klepněte na položky Apple menu (Nabídka Apple) System Preferences (Předvolby systému). b c Klepněte na položku Network (Síť). Klepněte na položku AirPort. V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější a Na ploše Hledání klepněte na položky Go (Přejít na) Applications (Aplikace). b c Ve složce Aplikace, poklepejte na příkaz Internet Connect (Připojit k internetu). Z nástrojové lišty vyberte nástroj AirPort. 2 Ze síťové nabídky zvolte print server xxxxxx (tiskový server xxxxxx), kde x představuje posledních šest číslic adresy MAC, která se nachází na listě adresy MAC. 3 Otevřete prohlížeč Safari. 4 Z nabídky záložek vyberte možnost Show (Ukázat). 5 Pod záhlavím Sbírky vyberte možnost Bonjour (Pozdrav) nebo Rendezvous (Schůzka) a poklepejte na název tiskárny. 6 Z hlavní strany vestavěného webového serveru přejděte na stranu, kde jsou uložena bezdrátová nastavení sítě. Dodatečná příprava tiskárny 42

43 Konfigurujte tiskárnu pro bezdrátový přístup 1 Do určeného pole zadejte jméno vaší sítě (SSID) 2 Pokud používáte bezdrátový směrovač, zvolte síťový režim Infrastructure (infrastruktura). 3 Vyberte si typ zabezpečení, který je používán k ochraně vaší bezdrátové sítě. 4 Zadejte bezpečnostní informaci, které tiskárna potřebuje pro připojení k bezdrátové síti. 5 Klepněte na tlačítko Submit (Odeslat). 6 Na svém počítači spusťte aplikaci AirPort: V systému Mac OS X verze 10.5 a Na ploše Hledání klepněte na položky Apple menu (Nabídka Apple) System Preferences (Předvolby systému). b c Klepněte na položku Network (Síť). Klepněte na položku AirPort. V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější a Na ploše Hledání klepněte na položky Go (Přejít na) Applications (Aplikace). b c Ve složce Aplikace, poklepejte na příkaz Internet Connect (Připojit k internetu). Z nástrojové lišty vyberte nástroj AirPort. 7 V síťové nabídce si zvolte bezdrátovou síť. Nastavte svůj počítač pro bezdrátový přístup k tiskárně Každý uživatel počítače Macintosh, který chce tisknout na síťovou tiskárnu, musí nainstalovat vlastní soubor s popisem PostScriptové tiskárny PostScript Printer Description (PPD) a vytvořit tiskárnu pomocí nástroje Print Center nebo Print Setup. 1 Instalace souboru PPD do počítače: a Vložte disk CD se softwarem a dokumentací do jednotky CD nebo DVD. b c d e f g h i Poklepejte na instalační balíček tiskárny. Na uvítací obrazovce klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Po přečtení souboru Readme ještě jednou klepněte na možnost Continue (Pokračovat). Po přečtení licenční smlouvy klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat) a pak klepnutím na tlačítko Agree (Souhlasím) vyjádřete souhlas s podmínkami smlouvy. Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Na obrazovce Snadná instalace klepněte na tlačítko Install (Instalovat). Napište uživatelské heslo a pak klepněte na tlačítko OK. Do počítače se nainstaluje veškerý nezbytný software. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Close (Zavřít). 2 Přidat tiskárnu: a Pro tisk pomocí IP: Dodatečná příprava tiskárny 43

44 V systému Mac OS X verze Na ploše Hledání klepněte na položky Apple menu (Nabídka Apple) System Preferences (Předvolby systému). 2 Klepněte na položku Print & Fax (Tisk a faxování). 3 Klepněte na +. 4 Ze seznamu vyberte tiskárnu. 5 Klepněte na tlačítko Add (Přidat). b V systému Mac OS X verze Na ploše Hledání klepněte na položky Go (Přejít na) Applications (Aplikace). 2 Poklepejte na složku Utilities (Nástroje). 3 Vyhledejte položku Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny) nebo Print Center (Centrum tisku) a poklepejte na ni. 4 Ze seznamu tiskáren vyberte možnost Add (Přidat). 5 Ze seznamu vyberte tiskárnu. 6 Klepněte na tlačítko Add (Přidat). Pro tisk pomocí AppleTalk: V systému Mac OS X verze Na ploše Hledání klepněte na položky Apple menu (Nabídka Apple) System Preferences (Předvolby systému). 2 Klepněte na položku Print & Fax (Tisk a faxování). 3 Klepněte na +. 4 Klepněte na položku AppleTalk. 5 Ze seznamu vyberte tiskárnu. 6 Klepněte na tlačítko Add (Přidat). V systému Mac OS X verze Na ploše Hledání klepněte na položky Go (Přejít na) Applications (Aplikace). 2 Poklepejte na složku Utilities (Nástroje). 3 Vyhledejte položku Printer Center (Centrum tisku) nebo Print Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny) a poklepejte na ni. 4 Ze seznamu tiskáren vyberte možnost Add (Přidat). 5 Vyberte kartu Default Browser (Výchozí prohlížeč). 6 Klepněte na položku More Printers (Více tiskáren). 7 Z první místní nabídky vyberte položku AppleTalk. 8 Z druhé místní nabídky vyberte položku Local AppleTalk zone (Místní zóna AppleTalk). 9 Ze seznamu vyberte tiskárnu. 10 Klepněte na tlačítko Add (Přidat). Připojení tiskárny ke kabelové síti Při instalaci tiskárny do kabelové sítě postupujte následovně. Tyto pokyny se vztahují na síťové spoje typu Ethernet a optická vlákna. Dodatečná příprava tiskárny 44

45 Než začnete instalovat tiskárnu do kabelové sítě, ujistěte se, že: jste dokončili úvodní nastavení tiskárny; Tiskárna se k vaší síti připojuje prostřednictvím správného typu kabelu. Pro uživatele systému Windows 1 Vložte disk CD se softwarem a dokumentací. Počkejte, až se objeví uvítací obrazovka. Pokud se disk CD do jedné minuty nespustí, proveďte jeden z následujících kroků: V systému Windows Vista a Klepněte na. b Do pole Start Search (Zahájit hledání) napište D:\setup.exe, přičemž písmeno D představuje systémový název vaší jednotky CD či DVD. V systému Windows XP a dřívějších verzích a Klepněte na tlačítko Start. b c Klepněte na položku Run (Spustit). Napište D:\setup.exe, přičemž písmeno D představuje systémový název vaší jednotky CD či DVD. 2 Klepněte na Install Printer and Software (Instalovat tiskárnu a software). 3 Klepnutím na tlačítko Agree (Souhlasím) přijměte licenční smlouvu. 4 Vyberte možnost Suggested (Doporučeno) a pak klepněte na volbu Next (Další). Poznámka: Chcete-li tiskárnu zkonfigurovat s použitím statické adresy IP, s použitím IPv6 nebo ji zkonfigurovat s použitím skriptů, vyberte možnost Custom (Vlastní nastavení) a postupuje podle pokynů na obrazovce. 5 Vyberte možnost Wired Network Attach (Připojení ke kabelové síti) a poté klepněte na volbu Next (Další). 6 Ze seznamu vyberte výrobce tiskárny. 7 Ze seznamu vyberte model tiskárny a pak klepněte na tlačítko Next (Další). 8 Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren zjištěných v síti a pak klepněte na Finish (Dokončit). Poznámka: Pokud se vaše zkonfigurovaná tiskárna neobjevila v seznamu zjištěných tiskáren, klepněte na tlačítko Add Port (Přidat port) a postupujte podle pokynů na obrazovce. 9 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci. Pro uživatele systémů Macintosh 1 Umožněte serveru DHCP, aby tiskárně přidělil adresu IP. 2 Pomocí tiskárny vytiskněte stránku nastavení sítě. Informace o tisku stránky s nastavením sítě naleznete v Tisk stránky s nastavením sítě na str Zjistěte IP adresu tiskárny z oddílu TCP/IP stránky s nastavením sítě. IP adresu budete potřebovat, pokud nastavujete přístup pro počítače z jiného síťového segmentu, než na jakém je tiskárna. Dodatečná příprava tiskárny 45

46 4 Nainstalujte ovladače a přidejte tiskárnu. a b Instalace souboru PPD do počítače: 1 Vložte disk CD se softwarem a dokumentací do jednotky CD nebo DVD. 2 Poklepejte na instalační balíček tiskárny. 3 Na uvítací obrazovce klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). 4 Po přečtení souboru Readme ještě jednou klepněte na možnost Continue (Pokračovat). 5 Po přečtení licenční smlouvy klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat) a pak klepnutím na tlačítko Agree (Souhlasím) vyjádřete souhlas s podmínkami smlouvy. 6 Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). 7 Na obrazovce Snadná instalace klepněte na Install (Instalovat). 8 Napište uživatelské heslo a pak klepněte na tlačítko OK. Veškerý potřebný software se nainstaluje do počítače. 9 Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Close (Zavřít). Přidat tiskárnu: Pro tisk pomocí IP: V systému Mac OS X verze Z nabídky Apple vyberte System Preferences (Předvolby systému). 2 Klepněte na položku Print & Fax (Tisk a faxování). 3 Klepněte na +. 4 Ze seznamu vyberte tiskárnu. 5 Klepněte na tlačítko Add (Přidat). V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější 1 V nabídce Přejít vyberte Applications (Aplikace). 2 Poklepejte na položku Utilities (Utility). 3 Poklepejte na položku Print Setup Utility (Nástroj pro nastavení tisku) nebo Print Center (Centrum tisku). 4 Ze seznamu tiskáren vyberte možnost Add (Přidat). 5 Ze seznamu vyberte tiskárnu. 6 Klepněte na tlačítko Add (Přidat). Pro tisk pomocí AppleTalk: V systému Mac OS X verze Z nabídky Apple vyberte System Preferences (Předvolby systému). 2 Klepněte na položku Print & Fax (Tisk a faxování). 3 Klepněte na +. 4 Klepněte na položku AppleTalk. 5 Ze seznamu vyberte tiskárnu. 6 Klepněte na tlačítko Add (Přidat). V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější 1 V nabídce Přejít vyberte Applications (Aplikace). 2 Poklepejte na položku Utilities (Utility). Dodatečná příprava tiskárny 46

47 3 Poklepejte na položku Print Center (Středisko tisku) nebo Printer Setup Utility (Utilita Printer Setup ). 4 Ze seznamu tiskáren vyberte možnost Add (Přidat). 5 Vyberte kartu Default Browser (Výchozí prohlížeč). 6 Klepněte na položku More Printers (Více tiskáren). 7 Z první místní nabídky vyberte položku AppleTalk. 8 Z druhé místní nabídky vyberte položku Local AppleTalk zone (Místní zóna AppleTalk). 9 Ze seznamu vyberte tiskárnu. 10 Klepněte na tlačítko Add (Přidat). Poznámka: Pokud se tiskárna neobjeví v seznamu, budete ji možná muset přidat pomocí IP adresy. Obraťte pro pomoc se na pracovníka oddělení systémové podpory. Změna nastavení portů po instalaci nového síťového portu Internal Solutions Port Je-li do tiskárny nainstalován nový port Lexmark Internal Solutions Port (ISP), je nutné aktualizovat konfigurace tiskárny v počítačích přistupujících k tiskárně, protože tiskárně bude přidělena nová adresa IP Všechny počítače, které přistupují k tiskárně, je nutné aktualizovat touto novou adresou IP, aby mohly tisknout prostřednictvím sítě. Má-li tiskárna statickou adresu IP, která zůstane stejná, pak nemusíte provést žádné změny konfigurace počítačů. Jsou-li počítače konfigurovány k tisku na tiskárně názvem sítě (namísto adresy IP), který zůstane stejný, pak nemusíte provádět žádné změny konfigurace počítačů. Pokud přidáváte bezdrátový port ISP do tiskárny dříve konfigurované pro kabelové připojení, pak se při konfigurování tiskárny pro bezdrátový provoz ujistěte, že je kabelová síť odpojena. Zůstane-li kabelové připojení připojené, bezdrátová konfigurace se dokončí, ale bezdrátový port ISP nebude aktivní. Tento problém lze vyřešit odpojením kabelového připojení, vypnutím tiskárny a její opětovným zapnutím. Pro uživatele systému Windows 1 Vytiskněte stránku nastavení sítě a poznamenejte si novou adresu IP. 2 Proveďte jeden z těchto kroků: V systému Windows Vista a Klepněte na. b Klepněte na Control Panel (Ovládací panely). c V oddílu Hardware a zvuk, klepněte na položku Printer (Tiskárna). V systému Windows XP a Klepněte na tlačítko Start. b Klepněte na položku Printers and Faxes (Tiskárny a faxy). V systému Windows 2000 a Klepněte na tlačítko Start. b Klepněte na položky Settings (Nastavení) Printers (Tiskárny). Dodatečná příprava tiskárny 47

48 3 Vyhledejte tiskárnu, která se změnila. Poznámka: Existuje-li více než jedna kopie tiskárny, pak je všechny aktualizujte novou adresou IP. 4 Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu. 5 Klepněte na možnost Properties (Vlastnosti). 6 Klepněte na kartu Ports (Porty). 7 Vyhledejte v seznamu port a vyberte jej. 8 Klepněte na povel Configure Port (Konfigurovat port). 9 Do pole Název nebo adresa IP tiskárny napište novou adresu IP. Novou adresu IP naleznete na stránce nastavení sítě, kterou jste si vytiskli v kroku Klepněte na OK a pak na Close (Zavřít). Pro uživatel počítačů Mac 1 Vytiskněte stránku nastavení sítě a poznamenejte si novou adresu IP. 2 Zjistěte IP adresu tiskárny z oddílu TCP/IP stránky s nastavením sítě. IP adresu budete potřebovat, pokud nastavujete přístup pro počítače z jiného síťového segmentu, než na jakém je tiskárna. 3 Přidat tiskárnu: Pro tisk pomocí IP: V systému Mac OS X verze 10.5 a Z nabídky Apple vyberte System Preferences (Předvolby systému). b Klepněte na položku Print & Fax (Tisk a faxování). c Klepněte na +. d Ze seznamu vyberte tiskárnu. e Klepněte na tlačítko Add (Přidat). V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější a V nabídce Přejít na zvolte možnost Applications (Aplikace). b Poklepejte na položku Utilities (Utility). c Poklepejte na položku Print Setup Utility (Nástroj pro nastavení tisku) nebo Print Center (Centrum tisku). d Ze seznamu tiskáren vyberte možnost Add (Přidat). e Ze seznamu vyberte tiskárnu. f Klepněte na tlačítko Add (Přidat). Pro tisk pomocí AppleTalk: V systému Mac OS X verze 10.5 a Z nabídky Apple vyberte System Preferences (Předvolby systému). b Klepněte na položku Print & Fax (Tisk a faxování). c Klepněte na +. d Klepněte na položku AppleTalk. e Ze seznamu vyberte tiskárnu. f Klepněte na tlačítko Add (Přidat). Dodatečná příprava tiskárny 48

49 V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější a V nabídce Přejít na zvolte možnost Applications (Aplikace). b Poklepejte na položku Utilities (Utility). c Poklepejte na položku Print Center (Středisko tisku) nebo Printer Setup Utility (Utilita Printer Setup ). d Ze seznamu tiskáren vyberte možnost Add (Přidat). e Vyberte kartu Default Browser (Výchozí prohlížeč). f Klepněte na položku More Printers (Více tiskáren). g Z první místní nabídky vyberte položku AppleTalk. h Z druhé místní nabídky vyberte položku Local AppleTalk zone (Místní zóna AppleTalk). i Ze seznamu vyberte tiskárnu. j Klepněte na tlačítko Add (Přidat). Nastavení sériového tisku Při sériovém tisku se data přenášejí jeden bit po druhém. Ačkoli je sériový tisk obvykle pomalejší než paralelní, dává se mu přednost při velké vzdálenosti mezi tiskárnou a počítačem nebo tehdy, když není k dispozici rozhraní s lepší přenosovou rychlostí. Po instalaci sériového portu budete muset zkonfigurovat tiskárnu a počítač tak, aby mohly komunikovat. Ujistěte se, že jste připojili sériový kabel k sériovému portu svého počítače. 1 Nastavte parametry v tiskárně: a Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do nabídky s nastaveními portu. b Vyhledejte podnabídku s nastaveními sériového portu. c Proveďte potřebné změny nastavení sériového portu. d Uložte nová nastavení. e Vytiskněte stránku nastavení nabídek. 2 Nainstalujte ovladač tiskárny: a Vložte disk CD se softwarem a dokumentací.spustí se automaticky. Pokud se disk CD automaticky nespustí, proveďte jeden z těchto kroků: V systému Windows Vista 1 Klepněte na. 2 Do pole Zahájit hledání napište D:\setup.exe, kde písmeno D představuje systémový název vaší jednotky CD či DVD. b c d V systému Windows XP a dřívějších verzích 1 Klepněte na tlačítko Start. 2 Klepněte na položku Run (Spustit). 3 Napište D:\setup.exe, kde písmeno D představuje systémový název vaší jednotky CD či DVD. Klepněte na položku Install Printer and Software (Instalovat tiskárnu a software). Klepnutím na tlačítko Agree (Souhlasím) přijměte licenční dohodu na software tiskárny. Klepněte na Custom (Vlastní instalace). Dodatečná příprava tiskárny 49

50 e f g h i j k l Ujistěte se, že je zvolena možnost Vybrat komponenty, a klepněte na tlačítko Next (Další). Ujistěte se, že je vybrána možnost Místní, a klepněte na tlačítko Next (Další). Z nabídky zvolte výrobce tiskárny. Z nabídky zvolte model tiskárny a klepněte na Add Printer (Přidat tiskárnu). Klepněte na + vedle modelu tiskárny pod nadpisem Vybrat komponenty. Ujistěte se, že je pod nadpisem Vybrat komponenty k dispozici správný port. To je port, do kterého se k počítači připojuje sériový kabel. Není-li správný port k dispozici, vyberte si port z nabídky Vybrat port a klepněte na možnost Add Port (Přidat port). V okně Přidat nový port proveďte jakékoli nezbytné změny konfigurace. Klepnutím na Add Port (Přidat port) přidání portu dokončete. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko vedle vybraného modelu tiskárny. m Vyberte si jakýkoli další volitelný software, který chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Next (Další). n Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) instalaci softwaru tiskárny dokončete. 3 Nastavte parametry portu COM: Po nainstalování ovladače tiskárny musíte nastavit sériové parametry komunikačního portu (COM) přiřazeného ovladači tiskárny. Sériové parametry portu COM musí souhlasit se sériovými parametry nastavenými v tiskárně. a Spusťte správce zařízení. Proveďte jeden z těchto kroků: V systému Windows Vista 1 Klepněte na. 2 Klepněte na Control Panel (Ovládací panely). 3 Klepněte na položku System and Maintenance (Systém a údržba). 4 Klepněte na položku System (Systém). 5 Klepněte na položku Device Manager (Správce zařízení). V systému Windows XP 1 Klepněte na tlačítko Start. 2 Klepněte na Control Panel (Ovládací panely). 3 Klepněte na položku Performance and Maintenance (Výkon a údržba). 4 Klepněte na položku System (Systém). 5 Na kartě Hardware klepněte na položku Device Manager (Správce zařízení). b c d V systému Windows Klepněte na tlačítko Start. 2 Klepněte na položky Settings (Nastavení) Control Panel (Ovládací panely). 3 Klepněte na položku System (Systém). 4 Na kartě Hardware klepněte na položku Device Manager (Správce zařízení). Klepnutím na + rozbalte seznam dostupných portů. Zvolte komunikační port, k němuž jste na svém počítači připojili sériový kabel (například COM1). Klepněte na možnost Properties (Vlastnosti). Dodatečná příprava tiskárny 50

51 e f g Na kartě Nastavení portů nastavte sériové parametry na stejné sériové parametry, jaké máte v tiskárně. Podívejte se na nastavení tiskárny pod záhlavím Sériové připojení na stránce nastavení nabídek, kterou jste si dříve vytiskli. Klepněte na tlačítko OK a zavřete všechna okna. Ověřte instalaci tiskem zkušební stránky. Po úspěšném vytištění zkušební stránky je nastavení tiskárny dokončeno. Dodatečná příprava tiskárny 51

52 Zakládání papíru a speciálních médií Tato část popisuje, jak se plní standardní zásobník (zásobník 1), známý též jako zásobník na 550 listů, doplňkový zásobník na 550 listů, doplňkový zásobník na 2000 listů, univerzální zásobník a doplňková přihrádka na 550 listů speciálních médií. Obsahuje zároveň informace o orientaci papíru, nastavení formátu a druhu papíru a také o připojení a odpojení zásobníků. Nastavení velikosti a typu papíru Poznámka: Zásobníky, které mají odpovídající nastavení velikosti a typu papíru, tiskárna automaticky propojí. Když v připojeném podavači dojde papír, tiskárna použije další podavač. Změna nastavení velikosti a typu papíru: 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta a že je zobrazena zpráva Připravena. 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 3 Stiskněte a podržte šipku dolů, dokud se neobjeví hlášení nabídka papíru. Poté stiskněte. 4 Stiskněte a podržte šipku dolů, dokud se neobjeví hlášení Velikost a typ papíru. Poté stiskněte. 5 Stiskněte a podržte šipku dolů, dokud se neobjeví správný zásobník. Poté stiskněte. 6 Stiskněte a podržte šipku dolů, dokud se neobjeví vedle správné velikosti. Poté stiskněte. 7 Pomocí levé nebo pravé šipky procházejte seznamem možných velikostí papíru. U správného typu papíru stiskněte. Objeví se hlášení Odeslání výběru. Tiskárna se vrátí do nabídky Velikosti a Typu papíru, 8 Stiskněte třikrát, abyste tiskárnu vrátili do stavu Připravena. Zakládání papíru do zásobníku Tiskárna má až pět volitelných vstupních zdrojů: standardní zásobník (zásobník 1), známý též jako zásobník na 550 listů, doplňkový zásobník na 550 listů, doplňkový zásobník na 2000 listů, univerzální zásobník a doplňkovou přihrádku na 550 listů speciálních médií. Papír nebo speciální média používaná pro většinu tiskových úloh založte do zásobníku 1. Správné založení papíru zabraňuje jeho zaseknutí a umožňuje bezproblémový tisk. Poznámka: Tiskárny modelů C736n, C736dn a C736dtn budou podporovat celkem čtyři doplňkové vstupní zdroje. Tiskárny modelů C734n, C734dn, C734dtn a C734dnw budou podporovat celkem tři doplňkové vstupní zdroje. Zakládání papíru a speciálních médií 52

53 Nevyjímejte zásobníky, pokud tiskárna tiskne, nebo pokud na ovládacím panelu tiskárny bliká hlášení Zaneprázdněna. V opačném případě by mohlo dojít k zaseknutí papíru. 1 Uchopte držadlo a vytáhněte zásobník. Zásobník zcela vyjměte. Všimněte si indikátorů formátu na dně zásobníku. Tyto indikátory použijte ke snadnějšímu nastavení vodítek. 2 Stlačte k sobě jazýčky vodítek šířky (viz obrázek) a poté posuňte vodítka do správné polohy podle formátu založeného papíru. Zakládání papíru a speciálních médií 53

54 Všimněte si zakládací čáry na levé straně zásobníku papíru: vyznačuje maximální výšku zakládaného papíru. 3 Stlačte k sobě jazýčky vodítek délky a poté vodítka délky posuňte do správné polohy podle formátu založeného papíru. Poznámka: Vodítka délky mají pojistky. Budete-li chtít zásobník uvolnit, posuňte tlačítko na horní straně vodítka doleva (viz obrázek). Po nastavení délky zásobník opět zajistíte posunutím knoflíku zpět doprava. 4 Ohněte balík papíru tam a zpět, abyste jej uvolnili, a poté jej prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte hrany podle rovné plochy. 5 Vložte balík papíru tak, aby strana doporučená pro tisk byla nahoře. Balík založte k zadní části zásobníku (viz obrázek). Zakládání papíru a speciálních médií 54

55 Budete-li zakládat předtištěný hlavičkový papír pro jednostranný tisk, umístěte hlavičku směrem k čelu zásobníku. 6 Zarovnejte zásobník a znovu jej vložte. 7 Pokud byl založen jiný druh papíru než ten, který byl v zásobníku založen dříve, změňte nastavení druhu papíru pro zásobník z ovládacího panelu tiskárny. Další informace naleznete v části Nastavení velikosti a typu papíru na str. 52. Založení médií do univerzálního zásobníku Univerzální zásobník může pojmout nejrůznější typy médií včetně obálek. Média nezaložená do zásobníku lze založit do univerzálního zásobníku. Zakládání papíru a speciálních médií 55

56 1 Omezovač výšky 2 Uvolňovací páčka zásobníku 3 Uvolňovací páčka papíru 4 Indikátory formátu 5 Nastavení šířky 6 Uvolňovací páčka vodítek šířky 1 Zatlačte uvolňovací páčku zásobníku doleva a stáhněte univerzální zásobník dolů. Zakládání papíru a speciálních médií 56

57 2 Nenásilně vytáhněte nástavec, až na doraz. 3 Připravte balík médií k založení. Ohněte listy papíru vzad a vpřed, abyste je uvolnili, a potom je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte hrany podle rovné plochy. Uchopte průhledné fólie za okraj a prolistujte je. Srovnejte hrany podle rovné plochy. Poznámka: Nedotýkejte se strany průhledných fólií, na kterou se bude tisknout. Dejte pozor, abyste je nepoškrábali. Ohněte hromádku obálek vzad a vpřed, abyste je uvolnili, a potom je prolistujte. Srovnejte hrany podle rovné plochy. Zakládání papíru a speciálních médií 57

58 4 Balík médií založte stranou doporučenou k tisku dolů a předním okrajem k tiskárně. Poznámka: Najednou založte jen jeden formát a druh médií. 5 Obálky založte chlopní nahoru a okrajem pro zpáteční adresu k tiskárně. Výstraha nebezpečí poškození: Nikdy nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepícími plochami. Takové obálky by mohly vážně poškodit tiskárnu. 6 Ujistěte se, že jsou média v univerzálním zásobníku tak daleko, aby mohla být vysunuta velmi jemným tlakem. Média musí ležet rovně a dobře doléhat k univerzálnímu zásobníku. Poznámka: Budou-li média do univerzálního zásobníku zatlačena příliš daleko, musíte stisknout uvolňovací páčku papíru, abyste je vyjmuli. 7 Na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát a druh papíru a stiskněte. Univerzální zásobník lze zavřít, pokud se nepoužívá. Propojování a rozpojování zásobníků Propojování zásobníků Propojování zásobníků je vhodné pro rozsáhlé tiskové úlohy nebo mnoho kopií. Pokud je jeden z propojených zásobníků prázdný, bude papír dodáván z dalšího propojeného zásobníku. Pokud jsou nastavení formátu a typu papíru několika zásobníků stejné, budou tyto zásobníky automaticky propojeny. Formát papíru se automaticky zjišťuje z polohy vodítek papíru v každém zásobníku, kromě standardního zásobníku na 550 listů a univerzálního zásobníku. Nastavení formátu papíru pro standardní zásobník na 550 listů a univerzální zásobník je nutné provést ručně z nabídky Formát papíru. Nastavení typu papíru musí být u všech zásobníků provedeno v nabídce Typ papíru. Nabídky Typ papíru a Formát papíru jsou přístupné z nabídky Formát/typ papíru. Rozpojování zásobníků Rozpojené zásobníky nejsou nastaveny stejně jako ostatní zásobníky. Zakládání papíru a speciálních médií 58

59 Pro odpojení zásobníku změňte následující nastavení zásobníku tak, aby neodpovídalo nastavení žádného jiného zásobníku: Typ Papíru (například: standardní papír, hlavičkový papír, vlastní typ <x>) Názvy typů papírů popisují vlastnosti papíru. Pokud je název, který nejlépe odpovídá založenému papíru, použit v jiném propojeném zásobníku, přiřaďte zásobníku jiný název typu papíru, například vlastní typ <x> nebo přiřaďte papír vlastního jména. Velikost Papíru (například: letter, A4, statement) Chcete-li, aby se automaticky změnilo nastavení formátu papíru pro zásobník, založte jiný formát papíru. Nastavení formátu papíru pro standardní zásobník na 550 listů a univerzální zásobník nejsou automatická; musí být provedena ručně z nabídky Formát papíru. Nepřiřazujte typ papíru, jehož jméno přesně nepopisuje papír, který je založený v zásobníku. Teplota zapékače se liší v závislosti na vybraném typu papíru. Pokud je vybrán nevhodný typ papíru, může být papír zpracován nesprávně. Jsou-li vámi založená média menší než nastavený formát papíru, pak se váš text nebo grafika nemusí na média vejít. Zakládání papíru a speciálních médií 59

60 Průvodce papírem a zvláštními typy médií Pokyny ohledně použitého papíru Charakteristiky papíru Následující charakteristiky papíru mají vliv na kvalitu a spolehlivost tisku. Při posuzování nového druhu papíru vezměte v úvahu tyto charakteristiky. Gramáž Tiskárna může automaticky zavádět papír s dlouhými vlákny o gramáži od 60 do 220 g/m 2 (16 až 58 liber). Papír lehčí než 60 g/m 2 (16 liber)by nemusel být dostatečně tuhý pro správné zavádění, což by způsobovalo uvíznutí. Pro nejlepší výsledky používejte papír s dlouhým vláknem o gramáži 75 g/m 2 (20 liber). Pro formát mm (7,2 x 10,1 palců) doporučujeme papír o gramáži alespoň 90 g/m 2 (24 liber). Poznámka: Oboustranný tisk je podporován jen pro papír o gramáži 63 g/m 2 až 120 g/m 2 (17 liber až 32 liber). Prohýbání Prohýbání je tendence papíru ohýbat se na okrajích. Nadměrné prohýbání může způsobit problémy při podávání papíru. Prohýbání může vznikat poté, co papír prošel tiskárnou, přičemž zde byl vystaven vysokým teplotám. Skladování papíru v horkém, vlhkém, studeném či suchém prostředí, dokonce i zásobnících, může přispívat k jeho prohýbání před tiskem a může tak způsobit problémy při podávání papíru. Hladkost Hladkost papíru přímo ovlivňuje kvalitu tisku. Je-li papír příliš hrubý, toner se do něj nemůže řádně zapéct. Je-li papír příliš hladký, může to způsobit problémy s podáváním a kvalitou tisku. Vždy používejte papír mezi 100 a 300 body Sheffield, nicméně hladkost mezi 150 a 200 body Sheffield dodává tisku nejvyšší kvalitu. Obsah vlhkosti Množství vlhkosti v papíru ovlivňuje jak kvalitu tisku, tak schopnost tiskárny správně papír podávat. Vybalte papír z jeho původního obalu až těsně před použitím. Tím se omezí vystavení papíru změnám vlhkosti, které mohou zhoršovat jeho vlastnosti. Papír před tiskem kondicionujte tak, že jej necháte po dobu 24 až 48 hodin před použitím v původním obalu ve stejném prostředí, v jakém je tiskárna. Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy prostředí skladování nebo dopravy je velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu kondicionování. Směr vláken Směr vláken se týká uspořádání vláken papíru v listu papíru. Směr vláken je buď podélně, rovnoběžně s delší stranou listu, nebo našíř, rovnoběžně s kratší stranou listu. Pro gramáž 60 až 135 g/m 2 (16 až 36 liber)se doporučuje papír s dlouhým vláknem. Pro papíry těžší než 135 g/m 2 se doporučuje krátké vlákno. Průvodce papírem a zvláštními typy médií 60

61 Obsah vláken Nejkvalitnější xerografický papír se vyrábí ze 100% chemicky upravené buničiny. To dává papíru vysoký stupeň stability s menším množstvím problémů při podávání papíru a s lepší kvalitou tisku. Papír obsahující vlákna jako je bavlna negativně ovlivňuje manipulaci s papírem. Nepřijatelný papír Pro použití v tiskárně se nedoporučují následující typy papírů: Chemicky upravené papíry používané ke kopírování, k němuž není zapotřebí průklepový papír. Mohou se také nazývat samokopírovací papír, samopropisový papír (CCP) nebo samoprůklepový papír (NCR). Předtištěné papíry obsahující chemické látky, které mohou znečistit tiskárnu Předtištěné papíry, na které může nepříznivě působit teplota zapékače tiskárny Předtištěné papíry vyžadující soutisk (přesné umístění tisku na stránce) větší než ±2,3 mm (±0.9 in.), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR). V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí softwarové aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře. Potahované papíry (smazatelný bankovní), syntetické papíry, termopapíry Papíry s hrubým okrajem, hrubým povrchem či výraznou texturou, zprohýbané papíry. Recyklovaný papír, který nesplňuje (evropskou) normu EN12281:2002. Papír o nižší gramáži než 60 g/m 2 (16 lb). Formuláře nebo dokumenty skládající se z několika částí. Volba papíru Použití vhodného papíru zabraňuje jeho zasekávání a pomáhá zajistit bezproblémový tisk. Jak se vyhnout zasekávání papíru a nízké kvalitě tisku: Vždy používejte nový, nepoškozený papír. Před založením papíru si zjistěte, která strana je doporučena pro tisk. Tato informace je obvykle uvedena na obalu. Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně. Do stejného zdroje nezakládejte papíry různé velikosti, typu nebo gramáže. Směšování různých papírů způsobuje jejich zasekávání. Nepoužívejte potahované papíry, pokud nejsou výslovně určené pro elektrofotografický tisk. Výběr předtištěných formulářů a hlavičkových papírů Pokud vybíráte předtištěné formuláře a hlavičkový papír, řiďte se těmito pokyny: Použijte papír s dlouhým vláknem a gramáží od 60 do 90 g/m 2 (16 až 24 liber). Použijte pouze předtištěné formuláře a hlavičkové papíry tištěné offsetem nebo z rytiny. Nepoužívejte papíry s hrubým nebo výrazně strukturovaným povrchem. Použijte papíry tištěné inkousty odolnými proti teplu, navrženými pro použití v xerografických kopírkách. Inkoust musí vydržet teplotu až 190 C (374 F), aniž by se tavil nebo uvolňoval nebezpečné škodliviny. Použijte inkousty, které nejsou ovlivněny pryskyřicí v toneru. Tyto požadavky obecně splňují oxidační nebo olejové inkousty. Latexové inkousty tyto požadavky splňovat nemusí. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte dodavatele papíru. Předtištěné papíry, například hlavičkové, musí vydržet teplotu až 190 C (374 F), aniž by se tavily nebo uvolňovaly nebezpečné škodliviny. Průvodce papírem a zvláštními typy médií 61

62 Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje použití recyklovaného kancelářského papíru vyrobeného speciálně pro použití v laserových (elektrofotografických) tiskárnách. V roce 1998 společnost Lexmark předložila vládě USA studii prokazující, že recyklovaný papír vyrobený většinou papíren v USA se podává stejně dobře jako nerecyklovaný papír. Nelze však učinit paušální prohlášení, že se bude dobře podávat veškerý recyklovaný papír. Společnost Lexmark soustavně testuje své tiskárny s recyklovaným papírem (20-100% odpad po spotřebě) a s nejrůznějším zkušebním papírem z celého světa, přičemž používá komorové testy pro různé podmínky, pokud jde o teplotu a vlhkost. Společnost Lexmark nenalezla žádné důvody proč se zříkat použití dnešních recyklovaných kancelářských papírů, ale pro recyklovaný papír obecně platí níže uvedené pokyny týkající se vlastností. Nízký obsah vlhkosti (4-5 %) Přiměřená hladkost ( jednotek Sheffield nebo jednotek Bendtsen, v Evropě) Poznámka: Některé mnohem hladší papíry (jako jsou 24 lb laserové papíry premium, jednotek Sheffield) a mnohem hrubší papíry (jako jsou bavlněné papíry premium, jednotek Sheffield) byly vyvinuty tak, aby dobře fungovaly v laserových tiskárnách bez ohledu na strukturu povrchu. Před použitím těchto druhů papíru se poraďte se svým dodavatelem papíru. Vhodný koeficient tření mezi listy (0,4-0,6) Vhodná tuhost v ohybu ve směru podávání Recyklovaný papír, papír o nižší hmotnosti (<60 g/m 2 [16 lb bond]) a/nebo o nižším kalibru (<3.8 mil [0.1 mm]) a papír pro tiskárny zavádějící papír na výšku (kratší stranou), který je řezán napříč vlákny, mohou mít nižší tuhost v ohybu než je tuhost nutná pro spolehlivé zavádění papíru. Před použitím těchto druhů papíru pro laserový (elektrofotografický) tisk se poraďte se svým dodavatelem papíru. Mějte na paměti, že toto jsou jen obecné pokyny, a papír, který je s nimi v souladu, může přesto způsobovat potíže se zaváděním v jakékoli laserové tiskárně (například pokud se papír za podmínek normálního tisku nadměrně vlní). Skladování papíru Chcete-li zabránit zasekávání papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku, řiďte se následujícími pokyny pro skladování papíru: Papír skladujte v prostředí s teplotou přibližně 21 C a relativní vlhkostí 40 %. Většina výrobců štítků doporučuje provádět tisk při teplotě od 18 do 24 C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 %. Papír skladujte pokud možno v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi. Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu. Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte. Průvodce papírem a zvláštními typy médií 62

63 Podporované velikosti, typu a váhy papíru Následující tabulky poskytují informace o standardních a volitelných vstupních zdrojích papíru a typech papíru, které podporují. Poznámka: Chcete-li použít formát papíru, který není v seznamu, zkonfigurujte univerzální formát papíru. Více informací naleznete v průvodci štítkovým kartonem a štítky, který je k dispozici na webových stránkách společnosti Lexmark na adrese Podporované velikosti papíru Velikosti platí pouze pro jednostranný tisk Pro oboustranný tisk je minimální velikostí 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 palců). Formát papíru Rozměry Standardní zásobník na 550 listů (zásobník 1) Volitelná přihrádka na 550 listů Volitelná přihrádka na listů Víceúčelový zásobník Volitelný zásobník na 550 listů speciálního média A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexiko) Folio Statement mm (8,27 x 11,7 palců) mm (5,83 x 8,27 palců) 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palců) 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 palců) 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 palců) 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců) x 266,7 mm (7,25 x 10,5 palců) x 340,4 mm (8,5 x 13,4 palců) x 330,2 mm (8,5 x 13 palců) x 215,9 mm (5,5 x 8,5 palců) X X X X X X X X X X X *Toto nastavení odpovídá obálce o velikosti 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců), pokud není velikost softwarovou aplikací určena jinak. **Podporují pouze modely tiskárny C734. ***Podporují pouze modely tiskárny C736. Průvodce papírem a zvláštními typy médií 63

64 Formát papíru Rozměry Standardní zásobník na 550 listů (zásobník 1) Volitelná přihrádka na 550 listů Volitelná přihrádka na listů Víceúčelový zásobník Volitelný zásobník na 550 listů speciálního média Univerzální Poznámka: Pro podporu univerzálních velikostí, které jsou podobné standardním velikostem médií, vypněte podporu automatického rozpoznání velikosti. 148 x 210 mm až 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 palců až 8,5 x 14 palců) 76,2 x 127 mm (3 x 5 palců) až 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců) 76.2 x 127 mm (3 x 5 palců) až 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 palců)** 76.2 x 127 mm (3 x 5 palců) až 215,9 x 1 219,2 mm (8,5 x 48 palců)*** X X X X X X X X X X X X 7 3/4 Obálka (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 palců) X X X 9 Obálka 98.4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 palců) X X X Obálka Com 10 Obálka DL Obálka C5 Obálka B5 Jiná obálka* 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 palců) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palců) 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 palců) 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palců) 85.7 x 165 mm až 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 palců až 8,5 x 14 palců) X X X X X X X X X X X X X X X *Toto nastavení odpovídá obálce o velikosti 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců), pokud není velikost softwarovou aplikací určena jinak. **Podporují pouze modely tiskárny C734. ***Podporují pouze modely tiskárny C736. Podporované druhy a hmotnosti papíru Základní deska tiskárny podporuje papír o gramáži 60 až 220 g/m 2. Poznámka: Tisk na štítky, průhledné fólie, obálky a štítkový karton je vždy pomalejší. Průvodce papírem a zvláštními typy médií 64

65 Typ papíru Standardní zásobník na 550 listů (zásobník 1) Volitelný podavač na 550 listů Volitelný zásobník na 2000 listů Univerzální zásobník Volitelný zásobník na 550 listů speciálních médií Papír Karta X Průhledné fólie * X Štítky X Lesklý papír X Obálky X X X * Nepoužívejte průhledné fólie pro inkoustový tisk anebo průhledné fólie 3M CG3710. Průvodce papírem a zvláštními typy médií 65

66 Tisk Tato kapitola se zabývá tiskem, hlášeními tiskárny a rušením úloh. Výběr papíru a zvláštních médii a manipulace s nimi může ovlivnit spolehlivost tisku dokumentů. Více informací naleznete v částech Prevence uvíznutí a Skladování papíru. Tisk dokumentu Tisk dokumentu 1 Vložte papír do zásobníku nebo přihrádky. 2 V nabídce Papír nastavte druh a formát papíru podle vámi vloženého druhu a formátu papíru. 3 Proveďte jeden z těchto kroků: Pro uživatele systému Windows a b c d e f Otevřete dokument a klepněte na položku File (Soubor) Print (Tisk). Klepněte na Properties (Vlastnosti), Preferences (Předvolby), Options (Možnosti) nebo Setup (Nastavení). Z seznamového okna Zdroj formulářů si vyberte zdroj obsahující vámi založený papír. Ze seznamového okna Druh formulářů si vyberte druh vámi založeného papíru. Ze seznamového okna Formát formulářů si vyberte formát vámi založeného papíru. Klepněte na OK a poté na Print (Tisk). Pro uživatele systémů Macintosh V systému Mac OS X: a b Přizpůsobte nastavení podle potřeby v dialogovém okně Vzhled stránky: 1 Otevřete dokument a zvolte příkaz File (Soubor) > Page Setup (Vzhled stránky). 2 Z místní nabídky Formát papíru si vyberte formát papíru, který souhlasí s formátem zavedeného papíru, nebo vytvořte vlastní formát. 3 Klepněte na tlačítko OK. Přizpůsobte nastavení podle potřeby v dialogovém okně Tisk: 1 Otevřete dokument a postupně klepněte na položky File (Soubor) > Print (Tisk). V případě potřeby klepnutím na odkrývací trojúhelník zobrazte další volby. 2 Z možností tisku nebo místní nabídky Kopie a strany si vyberte možnost Printer Features (Funkce tiskárny). 3 Z místní nabídky Sady funkcí si vyberte možnost Paper (Papír). 4 Z místní nabídky Druh papíru si vyberte druh papíru. 5 Klepněte na Print (Tisk). Tisk 66

67 V systému Mac OS 9: a b Přizpůsobte nastavení podle potřeby v dialogovém okně Vzhled stránky: 1 Otevřete dokument a zvolte příkaz File (Soubor) > Page Setup (Vzhled stránky). 2 Z místní nabídky Papír si vyberte formát papíru nebo vytvořte vlastní formát odpovídající založenému papíru. 3 Klepněte na tlačítko OK. Přizpůsobte nastavení podle potřeby v dialogovém okně Tisk: 1 Otevřete dokument, vyberte File (Soubor) >Print (Tisk). 2 Zvolte možnost Zdroj papíru a poté si vyberte zásobník naplněný příslušným papírem. 3 Klepněte na Print (Tisk). Tisk zvláštních dokumentů Tisk na hlavičkový papír 1 Vložte hlavičkový papír do zásobníku nebo přihrádky. 2 Z ovládacího panelu tiskárny nastavte druh papíru na hlavičkový papír. Více informací naleznete v pramenu Nastavení velikosti a typu papíru na str Proveďte jeden z těchto kroků: Pro uživatele systému Windows a b c d e f Otevřete dokument a klepněte na File (Soubor) Print (Tisk). Klepněte na Properties (Vlastnosti), Preferences (Předvolby), Options (Možnosti) nebo Setup (Nastavení). Z seznamového okna Zdroj formulářů si vyberte zdroj obsahující hlavičkový papír. Ze seznamového okna Druh formulářů si vyberte možnost Hlavičkový papír. Ze seznamového okna Formát formulářů si vyberte formát Hlavičkový papír. Klepněte na OK a poté na Print (Tisk). Pro uživatele systémů Macintosh a b Upravte nastavení podle potřeby v dialogovém okně Nastavení stránky. 1 Otevřete dokument a zvolte File (Soubor) Page Setup (Nastavení stránky). 2 Z místní nabídky Formát pro zvolte tiskárnu, kterou chcete použít. 3 Z místní nabídky Formát papíru si vyberte formát papíru, který souhlasí s formátem hlavičkového papíru, a pak vytvořte vlastní formát. Upravte nastavení podle potřeby v dialogovém okně Tisk. 1 Otevřete dokument a klepněte na File (Soubor) Print (Tisk). 2 Z místní nabídky Tiskárna zvolte tiskárnu, kterou chcete použít. 3 Z třetí místní nabídky shora zvolte možnost Kvalita a média. 4 Z místní nabídky Druh papíru si vyberte druh papíru. 5 Z nabídky Kvalita tisku si vyberte jinou kvalitu než Rychlý tisk. Tisk 67

68 Tipy pro používání hlavičkového papíru Při tisku na hlavičkový papír je důležitá orientace listů. K určení správného směru zakládání hlavičkového papíru použijte následující tabulku: Zdroj nebo proces Strana tisku Orientace papíru Standardní zásobník na 550 listů Volitelný podavač na 550 listů Volitelný zásobník na 2000 listů Volitelná přihrádka na 550 listů speciálních médií Potištěná strana hlavičkového papíru je nahoře. Horní hrana listu s logem musí směřovat k přední části zásobníku. Duplexní (oboustranný) tisk z podavačů Univerzální zásobník (jednostranný tisk) Univerzální zásobník (oboustranný tisk) Potištěná strana hlavičkového papíru je dole. Potištěná strana hlavičkového papíru je dole. Potištěná strana hlavičkového papíru je nahoře. Horní hrana listu s logem musí směřovat k zadní části zásobníku. Horní okraj listu s logem musí vstupovat do univerzálního zásobníku jako první. Horní okraj listu s logem musí vstupovat do univerzálního zásobníku jako poslední. Poznámka: Informujte se u výrobce nebo prodejce, zda je vybraný hlavičkový papír vhodný pro laserové tiskárny. Tipy pro užívání průhledných fólií Nejprve si vytiskněte vzorky na průhledné fólie, které hodláte používat, a teprve potom nakupte fólie ve velkém množství. Tisk na průhledné fólie: Průhledné fólie zavádějte ze zásobníku nebo přihrádky s výjimkou doplňkového zásobníku na 2000 listů. Používejte průhledné fólie určené výslovně pro laserové tiskárny. Informujte se u výrobce či prodejce, zda jsou průhledné fólie schopné odolat teplotě až 170 C bez tavení, ztráty barvy, změny tvaru a bez uvolnění nebezpečných škodlivin. Chcete-li předejít problémům s kvalitou tisku, neměly by se na průhledných fóliích objevit otisky prstů. Před založením průhledných fólií stoh protřepejte, aby nedošlo ke slepení jednotlivých listů. Pro průhledné fólie formátu letter doporučujeme výrobek Lexmark se sériovým číslem 12A8240 a pro průhledné fólie formátu A4 výrobek Lexmark se sériovým číslem 12A8241. Tipy pro používání obálek Nejprve si vytiskněte vzorky na obálky, které hodláte používat, a teprve potom nakupte obálky ve velkém množství. Tisk na obálky: Používejte obálky určené výslovně pro laserové tiskárny. Informujte se u výrobce či prodejce, zda jsou obálky schopné odolat teplotám až 190 C bez zalepení, zvlnění, nadměrného zprohýbání nebo uvolnění nebezpečných škodlivin. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte obálky vyrobené z bankovního papíru o gramáži 90 g/m 2 (24 liber ). Používat lze obálky z papíru o gramáži až 105 g/m 2 (28 lb ), pokud obsah bavlny dosahuje maximálně 25 %. U obálek z papíru vyrobeného výhradně z bavlny nesmí gramáž přesáhnout 90 g/m 2 (24 lb ). Používejte pouze nové obálky. Tisk 68

69 Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků a omezit možnost zablokování, nepoužívejte následující obálky: nadměrně zprohýbané nebo zkroucené, slepené dohromady nebo jakkoli poškozené, mající okénka, otvory, perforaci, výřezy nebo reliéfní tisk, mající kovové sponky, drátky nebo úchyty, s provázanou strukturou, mají nalepené poštovní známky, s nekrytou lepivou plochou, když je obálka zalepená nebo zavřená, s ohnutými rohy, s hrubým, vrásčitým nebo žebrovaným povrchem. Vodítka šířky nastavte podle šířky obálek. Poznámka: Kombinace vysoké vlhkosti (přesahující 60 %) a vysokých teplot tisku mohou vést k pomačkání nebo zalepení obálek. Tipy pro používání štítků Nejprve si vytiskněte vzorky na štítky, které hodláte používat, a teprve potom nakupte štítky ve velkém množství. Poznámka: Jsou podporovány papírové štítky. Ostatní média, jako je vinyl, mohou v některých prostředích vykázat zhoršenou kvalitu tisku a dlouhodobé používání vinylových štítků může zkrátit životnost zapékače. Podrobné informace o tisku na štítky, jeho vlastnostech a návrhu naleznete v průvodci štítkovým kartonem a štítky, který je k dispozici na webových stránkách společnosti Lexmark Tisk na štítky: Používejte štítky určené výslovně pro laserové tiskárny. Informujte se u výrobce nebo prodejce, zda: Štítky snesou teplotu až 190 C, aniž by se lepily, nadměrně prohýbaly a vlnily či uvolňovaly nebezpečné škodliviny. Lepidla štítků, přední strana (na níž se tiskne) a povrchové vrstvy snesou tlak až 172 kpa (25 psi)bez úniku ozónu kolem okrajů nebo tvorby nebezpečných dýmů. Nepoužívejte štítky, které mají zadní stranu z hladkého materiálu. Používejte kompletní listy se štítky. Nekompletní listy mohou způsobit odlepení štítků během tisku a následné uvíznutí štítků. Nekompletní listy také znečišťují tiskárnu a kazetu lepidlem a jejich používání může vést ke ztrátě platnosti záruky na tiskárnu i kazetu. Nepoužívejte štítky, které mají nekrytou lepivou plochu. Netiskněte ve vzdálenosti 1 mm (0,04 palce) od okraje štítku, perforací nebo výseků na štítku. Zkontrolujte, že vrstva lepidla na zadní straně štítků nesahá až k okraji listu. Doporučuje se zónové nanesení lepidla nejméně 1 mm (0,04 palce) od okrajů listu. Lepivá hmota způsobuje znečištění tiskárny a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pokud není zónové nanášení možné, odstraňte pruh o šířce 1,6 mm (0,06 palce) z předního okraje listu (vstupujícího do tiskárny) a používejte neprotékající lepidlo. Je lepší orientace na výšku, zvláště při tisku čárových kódů. Tisk 69

70 Tipy pro používání karet Karty jsou tvrdé jednovrstvé speciální médium. Mnoho z jejich proměnných vlastností, jako je obsah vlhkosti, tloušťka a textura může významně ovlivnit kvalitu tisku. Nejprve si vytiskněte vzorky na karty, které hodláte používat, a teprve potom nakupte karty ve velkém množství. Tisk na karty: Ujistěte se, že druh papíru je Štítkový karton. Zvolte vhodné nastavení povrchu papíru. Vezměte na vědomí, že předtisk, perforace a přehyby mohou výrazně ovlivnit kvalitu tisku a způsobit uvíznutí nebo jiné problémy při manipulaci s papírem. Informujte se u výrobce či prodejce, zda je štítkový karton schopný odolat teplotám až 190 C bez uvolnění nebezpečných škodlivin. Nepoužívejte předtištěné karty napuštěné chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění tiskárny. Z předtištěných médií se do tiskárny uvolňují polotekuté a těkavé složky. Pokud je to možné, používejte karty s příčným směrem vláken. Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh Pozdržení úloh v tiskárně Při odesílání úlohy do tiskárny můžete ve vlastnostech tisku určit, že chcete, aby tiskárna pozdržela úlohu v paměti, dokud ji nespustíte z ovládacího panelu tiskárny. Všechny úlohy, které může uživatel spustit z tiskárny, se nazývají pozdržené úlohy. Poznámka: Důvěrné, ověřovací, vyhrazené a opakované tiskové úlohy lze odstranit, pokud tiskárna požaduje další paměť pro zpracování dalších pozdržených úloh. Typ úlohy Důvěrná Ověření Vyhrazení Opakování Popis Pokud do tiskárny odešlete důvěrnou úlohu, musíte vytvořit kód PIN ve vlastnostech tisku. Tento kód PIN musí být vytvořen jako čtyřciferný, s použitím číslic 0 až 9. Úloha je pozdržena v paměti tiskárny, dokud nevložíte kód PIN z ovládacího panelu tiskárny a nerozhodnete se úlohu vytisknout nebo odstranit. Pokud odešlete ověřovací tiskovou úlohu, tiskárna vytiskne jednu kopii a zbývající požadované kopie pozdrží v paměti tiskárny. Ověření vám umožňuje prozkoumat první kopií, abyste zjistili, zda je v pořádku, před vytištěním zbývajících kopií. Po vytištění všech kopií se úloha automaticky odstraní z paměti tiskárny. Pokud odešlete vyhrazenou tiskovou úlohu, tiskárna úlohu nevytiskne okamžitě. Uloží ji do paměti, abyste ji mohli vytisknout později. Úloha bude uložena v paměti, dokud ji neodstraníte z nabídky Pozdržené úlohy. Pokud odešlete opakovanou tiskovou úlohu, tiskárna vytiskne všechny požadované kopie úlohy a úlohu uloží do paměti, abyste později mohli vytisknout další kopie. Další kopie můžete tisknout, dokud je úloha uložena v paměti. Tisk 70

71 Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh Důvěrné a ověřovací tiskové úlohy se po vytištění automaticky odstraňují z paměti. Opakované a vyhrazené úlohy zůstávají pozdržené v tiskárně, dokud se je nerozhodnete odstranit. Pro uživatele systému Windows 1 Otevřete dokument a klepněte na položku File (Soubor) Print (Tisk). 2 Klepněte na Properties (Vlastnosti), Preferences (Předvolby), Options (Možnosti) nebo Setup (Nastavení). 3 Klepněte na kartu Other Options (Další volby) a pak na možnost Print and Hold (Vytisknout a pozdržet). 4 Zvolte svůj typ úlohy (důvěrná, vyhrazená, opakovaná, ověřovací) a zadejte uživatelské jméno. Pro důvěrnou úlohu rovněž zadejte čtyřciferný PIN. 5 Klepněte na OK nebo Print (Tisk) a jděte si k tiskárně vyzvednout úlohu. 6 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Pozdržené úlohy. Pak stiskněte. 7 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví vedle vašeho jména, a stiskněte. 8 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví vedle typu nebo názvu úlohy, a stiskněte. Pokud si vyberete název úlohy, pokračujte podle krok 11 na str Po výběru typu vaší úlohy zadejte pomocí klávesnice svůj PIN. Pokud vložíte neplatný PIN, zobrazí se obrazovka Neplatný PIN. Chcete-li PIN vložit znovu, ujistěte se, že se zobrazila výzva Opakujte pokus. Pak stiskněte. Chcete-li PIN zrušit, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví výzva Zrušit. Pak stiskněte. 10 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví vedle úlohy, kterou chcete tisknout, a stiskněte. 11 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví vedle počtu kopií, které chcete tisknout, a stiskněte. Poznámka: V případě potřeby zadejte počet pomocí klávesnice. Pro uživatele systémů Macintosh 1 Otevřete dokument, vyberte File (Soubor) >Print (Tisk). V případě potřeby klepnutím na odkrývací trojúhelník zobrazte další volby. 2 Z možností tisku nebo z místní nabídky Kopie a stránky či Obecné si vyberte možnost Job Routing (Směrování úloh). 3 Zvolte svůj typ úlohy (důvěrná, vyhrazená, opakovaná, ověřovací) a zadejte uživatelské jméno. Pro důvěrnou úlohu rovněž zadejte čtyřciferný PIN. 4 Klepněte na Print (Tisk) a jděte si k tiskárně vyzvednout úlohu. 5 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Pozdržené úlohy. Pak stiskněte. 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví vedle vašeho jména, a stiskněte. Tisk 71

72 7 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví vedle typu nebo názvu úlohy, a stiskněte. Pokud si vyberete název úlohy, pokračujte podle krok 10 na str Po výběru typu vaší úlohy zadejte pomocí klávesnice svůj kód PIN. Pokud vložíte neplatný PIN, zobrazí se obrazovka Neplatný kód PIN. Chcete-li kód PIN vložit znovu, ujistěte se, že se zobrazila výzva Opakujte pokus. Pak stiskněte. Chcete-li PIN zrušit, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví výzva Zrušit. Pak stiskněte. 9 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví vedle úlohy, kterou chcete tisknout, a stiskněte. 10 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví vedle počtu kopií, které chcete tisknout, a stiskněte. Poznámka: V případě potřeby zadejte počet pomocí klávesnice. Tisk 72

73 Tisk z paměti flash Port jednotky flash je umístěný na ovládacím panelu tiskárny. Připojte paměť flash pro tisk podporovaných souborových formátů. K podporovaným typům souborů patří:.pdf,.gif,.jpeg,.jpg,.bmp,.png,.tiff,.tif,.pcx,.xps a.dcx. Mnoho pamětí flash je testováno a schváleno pro použití s tiskárnou. Další informace najdete na webových stránkách společnosti Lexmark: Vysokorychlostní jednotky flash musí podporovat normu USB s plnou rychlostí. Jednotky flash podporující jen nízkorychlostní schopnosti USB se nepodporují. Jednotky flash musí podporovat sytém FAT (Alokační tabulky souborů). Jednotky flash formátované pro systém NTFS (Souborový systém nové technologie) nebo jakýkoli jiný souborový systém se nepodporují. Před tiskem šifrovaného souboru.pdf zadejte na ovládacím panelu tiskárny heslo k souboru. Nemůžete tisknout soubory, ke kterým nemáte oprávnění k tisku. Tisk z paměti flash: 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení Připravena. 2 Vložte jednotku flash do portu jednotky flash. Vložíte-li jednotku flash, když tiskárna vyžaduje pozornost, například při uvíznutí papíru, tiskárna bude jednotku flash ignorovat. Vložíte-li jednotku flash, když tiskárna tiskne jiné úlohy, objeví se hlášení Tiskárna zaneprázdněna. Po zpracování jiných úloh si možná budete chtít prohlédnout seznam zadržených úloh s cílem vytisknout dokumenty z jednotky flash. Tisk 73

74 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví vedle dokumentu, který chcete tisknout, a stiskněte. Poznámka: Složky nacházející se v paměti flash se zobrazí jako složky. Ke jménům souborů jsou připojeny přípony označující typ (například.jpg). 4 Stiskněte tlačítko, chcete-li vytisknout jedinou kopii, nebo vložte počet kopií pomocí klávesnice a pak stisknutím tlačítka zahajte tiskovou úlohu. Pokud jednotku flash ponecháte v tiskárně po opuštění úvodní obrazovky s nabídkou USB, stále můžete tisknout soubory.pdf z jednotky flash jako pozdržené úlohy. Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge Digitální fotoaparát podporující PictBridge můžete připojit k tiskárně a pomocí tlačítek na tiskárně můžete vybírat a tisknout fotografie. 1 Zapojte jeden konec kabelu USB do fotoaparátu. Poznámka: Používejte jen kabel USB dodaný s fotoaparátem. 2 Druhý konec kabelu USB zapojte do portu USB na přední části tiskárny. Ujistěte se, že je digitální fotoaparát podporující PictBridge nastaven do správného režimu USB. Další informace najdete v dokumentaci k fotoaparátu. Bude-li připojení pomocí rozhraní PictBridge úspěšné, na displeji tiskárny se objeví potvrzující hlášení. 3 Při výběru a tisku fotografií postupujte podle návodu k fotoaparátu. Poznámka: Bude-li tiskárna vypnuta při připojeném fotoaparátu, pak budete muset fotoaparát odpojit a znovu připojit. Tisk 74

75 Tisk informačních stránek Tisk vzorového seznamu písem Tisk ukázek fontů, které jsou tiskárně aktuálně k dispozici: 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení Připravena. 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Zprávy. Pak stiskněte. 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Písma pro tisk. Pak stiskněte. 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví vedle možnosti Písma PCL nebo Písma PostScript, poté stiskněte. Když je stránka se seznamem fontů vytištěna, zobrazí se hlášení Připravena. Tisk seznamu adresářů Seznam adresářů ukazuje zdroje uložené v paměti flash nebo na pevném disku. 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení Připravena. 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Zprávy. Pak stiskněte. 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Tisk adresáře. Pak stiskněte. Když je stránka se seznamem adresářů vytištěna, zobrazí se hlášení Připravena. Tisk zkušebních stránek Tisk zkušebních stránek slouží ke zjištění problémů kvality tisku. 1 Vypněte tiskárnu. 2 Při zapínání tiskárny podržte stisknuté tlačítko a pravou šipku. 3 Jakmile se objeví hodiny, uvolněte tlačítka a počkejte, až se zobrazí NABÍDKA KONFIGURACE. 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Test kvality tisku. Pak stiskněte. Budou vytištěny stránky pro test kvality tisku. 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Zavřít nabídku konfigurace. Pak stiskněte. Krátce se objeví hlášení Tiskárna se resetuje, následují hodiny a pak se objeví hlášení Připravena. Tisk 75

76 Rušení tiskové úlohy Existuje několik způsobů, jak zrušit tiskovou úlohu. Následující část vysvětluje, jak zrušit tiskovou úlohu z ovládacího panelu tiskárny nebo z počítače, v závislosti na operačním systému. Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny Pokud se úloha formátuje nebo se již tiskne a na prvním řádku displeje se zobrazí výzva Zrušit úlohu: 1 Stiskněte a podržte tlačítka se šipkou, dokud se neobjeví pokyn Zrušit. Zobrazí se seznam úloh. 2 Stiskněte a podržte tlačítka se šipkou, dokud se neobjeví vedle úlohy, kterou chcete zrušit, a stiskněte. Objeví se hlášení Ruší se <název souboru>. Poznámka: Po odeslání lze tiskovou úlohu snadno zrušit stisknutím tlačítka. Na obrazovce se zobrazí hlášení Zastaveno. Stiskněte a podržte tlačítka se šipkami, dokud se neobjeví možnost Zrušit úlohu. Pak stiskněte. Zrušení úlohy z hlavního panelu systému Windows Když odešlete úlohu k tisku, zobrazí se v pravém rohu hlavního panelu malá ikona tiskárny. 1 Poklepejte na ikonu tiskárny. V okně tiskárny se zobrazí seznam tiskových úloh. 2 Zvolte úlohu, kterou chcete zrušit. 3 Na klávesnici stiskněte klávesu Delete. Zrušení tiskové úlohy z pracovní plochy Windows 1 Minimalizujte všechny programy, abyste zobrazili plochu. 2 Poklepejte na ikonu My Computer (Tento počítač). 3 Poklepejte na ikonu Printers (Tiskárny). 4 Poklepejte na ikonu tiskárny. 5 Zvolte úlohu, kterou chcete zrušit. 6 Na klávesnici stiskněte klávesu Delete. Zrušení tiskové úlohy ze systému Mac OS 9 Když odešlete úlohu k tisku, zobrazí se na ploše ikona vybrané tiskárny. 1 Poklepejte na ikonu tiskárny. V okně tiskárny se zobrazí seznam tiskových úloh. 2 Zvolte úlohu, kterou chcete zrušit. 3 Klepněte na ikonu koše. Tisk 76

77 Zrušení tiskové úlohy ze systému Mac OS X 1 Zvolte možnosti Applications (Aplikace) Utilities (Nástroje) a poklepejte na Print Center (Středisko tisku) nebo Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny). 2 Poklepejte na tiskárnu, kterou používáte k tisku. 3 V okně tiskárny vyberte úlohu, kterou chcete zrušit. 4 Na liště ikon v horní části okna vyberte ikonu Delete (Smazat). Černobílý tisk Chcete-li tisknout veškerý text a grafiku jen pomocí černé tonerové kazety, nastavte tiskárnu do režimu Jen černá. Poznámka: Ovladač tiskárny je schopen toto nastavení změnit. 1 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Nastavení. Pak stiskněte. 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Nabídka Kvalita. Pak stiskněte. 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Režim tisku. Pak stiskněte. 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Pouze černá. Pak stiskněte. Zobrazí se hlášení Odesílání výběru. Použití nastavení Maximální rychlost a Maximální výtěžnost Nastavení Maximální rychlost a Maximální výtěžnost vám umožňují volit mezi vyšší rychlostí tisku a vyšší výtěžností toneru. Výchozí nastavení výrobce je Maximální výtěžnost. Maximální rychlost tiskne v barevném režimu, není-li ovladačem nastaven režim Pouze černá. Tiskne v režimu Pouze černá, je-li zvoleno nastavení ovladače na pouze černý tisk. Maximální výtěžnost přepíná z černobílého do barevného režimu na základě barevného obsahu zjištěného na každé stránce. Časté přepínání barevného režimu může zpomalit tisk, je-li obsah stránek smíšený. Jak určit nastavení: 1 Otevřete webový prohlížeč. 2 Do adresního řádku napište adresu IP síťové tiskárny nebo tiskového serveru a pak stiskněte tlačítko Enter. 3 Klepněte na tlačítko Configuration (Konfigurace). 4 Klepněte na možnost Print Settings (Nastavení tisku). 5 Klepněte na možnost Setup Menu (Nabídka Nastavení). 6 Ze seznamu Použití tiskárny si vyberte položku Max Speed (Maximální rychlost) nebo Max Yield (Maximální výtěžnost). 7 Klepněte na tlačítko Submit (Odeslat). Tisk 77

78 Odstraňování zaseknutí Pečlivým výběrem papíru a speciálního média a jejich správným vložením se můžete vyhnout většině případů uvíznutí papíru. Další informace naleznete v části Prevence zaseknutí na str. 78. Pokud k uvíznutí dojde, postupujte podle kroků uvedených v této kapitole. Aby zmizelo hlášení o uvíznutí papíru, musíte uvolnit celou trasu papíru. Poté stisknutím odstraňte hlášení a pokračujte v tisku. Tiskárna vytiskne novou kopii stránky, která uvízla, je-li možnost Obnova po zaseknutí nastavena na Zapnuto nebo Automaticky; nastavení na Automaticky však vytištění této stránky nezaručuje. Poznámka: Obnova po uvíznutí je implicitně nastavena na Automaticky. Tiskárna znovu vytiskne zaseknuté stránky, pokud není paměť požadovaná pro podržení stránek potřeba pro jiné tiskové úlohy. Prevence zaseknutí Následující rady pomohou zabránit zaseknutí: Používejte pouze doporučený papír a speciální média. Další informace naleznete v průvodci kartami a štítky, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti Lexmarkwww.lexmark.com/publications. Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte, že výška stohu papírů nepřesahuje maximální vyznačenou výšku. Nezakládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký nebo zprohýbaný papír. Před založením papíry natáhněte, prolistujte a narovnejte. Nepoužívejte papír, který byl ručně ustřihnutý nebo uříznutý. Nepoužívejte více formátů, tlouštěk a typů papíru v jednom stohu. Papír mějte uložen na vhodném místě. Při probíhajícím tisku neodebírejte zásobníky. Před odebráním zásobníku vyčkejte na zprávu Naplňte zásobník <x> nebo Připraveno. Nezakládejte papír do víceúčelového zásobníku, pokud tiskárna tiskne. Založte papír před tiskem anebo vyčkejte, než se objeví zpráva Naplňte víceúčelový zásobník <x>. Po založení papíru zatlačte všechny zásobníky. Ověřte, zda jsou vodící lišty v zásobnících správně umístěny. Ujistěte se, že všechny formáty a typy papíru jsou v nabídce na ovládacím panelu tiskárny nastaveny správně. Ujistěte se, že jsou všechny kabely tiskárny řádně připojeny. Více informací najdete v dokumentaci k nastavení. Popis hlášení o zaseknutí Následující tabulka obsahuje seznam hlášení, která se mohou vyskytnout. Zpráva naleznete v části 200.yy Zaseknutí papíru, zkontrolujte [area name] Nechte papír v odkladači. 200 zaseknutí papíru na str yy Zaseknutí papíru, uvízlo [x] stránek. Nechte papír v odkladači. Zaseknutí papíru 200 nebo 201 na str zaseknutý papír na str. 81 Odstraňování zaseknutí 78

79 Zpráva naleznete v části 201.yy Zaseknutí papíru, zkontrolujte [area name] Nechte papír v odkladači. 200 zaseknutí papíru na str yy Zaseknutí papíru, uvízlo [x] stránek. Nechte papír v odkladači. Zaseknutí papíru 200 nebo 201 na str zaseknutý papír na str yy Zaseknutí papíru, zkontrolujte [area name] Nechte papír v odkladači. 202 zaseknutý papír na str yy Zaseknutí papíru, uvízlo [x] stránek. Nechte papír v odkladači. 203.yy Zaseknutí papíru, zkontrolujte [area name] Nechte papír v odkladači. 203 zaseknutý papír na str yy Zaseknutí papíru, uvízlo [x] stránek. Nechte papír v odkladači. 230.yy Zaseknutí papíru, [area name] Nechte papír v odkladači. 230 zaseknutý papír na str yy Zaseknutí papíru, uvízlo [x] stránek. Nechte papír v odkladači. 241.yy Zaseknutí papíru, zkontrolujte [area name] Nechte papír v odkladači. 240 zaseknutý papír na str yy Zaseknutí papíru, uvízlo [x] stránek. Nechte papír v odkladači. 24n.yy Zaseknutí papíru, zkontrolujte [area name]. Nechte papír v odkladači. 240 zaseknutý papír na str n.yy Zaseknutí papíru, uvízlo [x] stránek. Nechte papír v odkladači. 250.yy Zaseknutí papíru, zkontrolujte [area name] Nechte papír v odkladači. 250 zaseknutý papír na str yy Zaseknutí papíru, uvízlo [x] stránek. Nechte papír v odkladači. 200 zaseknutí papíru Je-li papír uvíznutý za vnitřními dvířky, ale ne pod jednotkou fotoválce, zobrazí se hlášení 200.xx Zaseknutí papíru. Poznámka: Nenechávejte přední dvířka otevřená déle než 10 minut. Jinak by mohlo dojít k poškození jednotek fotoválců. 1 Otevřete přední dvířka. VÝSTRAHA HORKÝ POVRCH: Zapékač a vnitřek tiskárny poblíž zapékače mohou být horké. Před odstraněním zaseknutého papíru z této oblasti vyčkejte, dokud zapékač nezchladne. 2 Vytáhněte uvíznutý papír směrem nahoru a ven, abyste jej vyňali z prostoru pod tonerovou kazetou. Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru. 3 Zavřete přední dvířka. 4 Stiskněte. Odstraňování zaseknutí 79

80 Zaseknutí papíru 200 nebo 201 Pokud papír uvízne pod jednotkami fotoválců, může se zobrazit hlášení 200.xx Zaseknutí papíru nebo hlášení 201.xx Zaseknutí papíru. 1 Otevřete přední dvířka. Poznámka: Nenechávejte přední dvířka otevřená déle než 10 minut. Jinak by mohlo dojít k poškození jednotek fotoválců. 2 Pokud je papír zaseknutý pod jednotkami fotoválců, vytáhněte jej směrem k sobě. Poznámka: Pokud papír nemůžete vytáhnout, bude třeba odmontovat fotoválce. 3 Odmontujte postupně fotoválce a odložte je na rovný povrch. 4 Vytáhněte zaseknutý papír a namontujte fotoválce. 5 Zavřete přední dvířka. 6 Stiskněte na ovládacím panelu tiskárny. Odstraňování zaseknutí 80

81 201 zaseknutý papír Je-li papír uvíznutý pod zapékačem nebo horním krytem, zobrazí se hlášení 201.xx Zaseknutí papíru. VÝSTRAHA HORKÝ POVRCH: Zapékač a vnitřek tiskárny poblíž zapékače mohou být horké. Před odstraněním zaseknutého papíru z této oblasti vyčkejte, dokud zapékač nezchladne. 1 Otevřete přední dvířka a poté i horní kryt. Výstraha nebezpečí poškození: Nenechávejte přední dvířka otevřená déle než 10 minut. Jinak by mohlo dojít k poškození jednotek fotoválců. 2 Zjistěte, kde je papír zaseknutý: a Pokud je papír vidět pod zapékačem, uchopte jej na obou stranách a vytáhněte směrem k sobě. b Pokud vidět není, povolte šrouby jednotky zapékače a jednotku vyjměte. c Odstraňte zaseknutý papír. d Vraťte zapékač na místo a utáhnutím šroubů jej upevněte. Odstraňování zaseknutí 81

82 3 Zavřete horní kryt a potom přední dvířka. 4 Stiskněte. 202 zaseknutý papír Je-li papír zaseknutý jak pod jednotkou zapékače, tak ve štěrbině pod jednotkou zapékače, zobrazí se hlášení 202.xx Zaseknutý papír. Pokud je papír vidět ve standardním výstupním odkladači, uchopte jej a vytáhněte z odkladače ven. Papír uvíznutý pod jednotkou zapékače Výstraha nebezpečí poškození: Nenechávejte přední dvířka otevřená déle než 10 minut. Jinak by mohlo dojít k poškození jednotek fotoválců. 1 Otevřete přední dvířka a poté i horní kryt. VÝSTRAHA HORKÝ POVRCH: Zapékač a vnitřek tiskárny poblíž zapékače mohou být horké. Před odstraněním zaseknutého papíru z této oblasti vyčkejte, dokud zapékač nezchladne. 2 Uchopte papír na obou stranách a vytáhněte jej směrem k sobě. 3 Zavřete horní kryt a potom přední dvířka. 4 Stiskněte. Papír zaseknutý za jednotkou zapékače Výstraha nebezpečí poškození: Nenechávejte přední dvířka otevřená déle než 10 minut. Jinak by mohlo dojít k poškození jednotek fotoválců. Odstraňování zaseknutí 82

83 1 Otevřete přední dvířka a poté i horní kryt. VÝSTRAHA HORKÝ POVRCH: Zapékač a vnitřek tiskárny poblíž zapékače mohou být horké. Před odstraněním zaseknutého papíru z této oblasti vyčkejte, dokud zapékač nezchladne. 2 Pokud je papír zaseknutý za zapékačem, pak budete muset vyjmout jednotku zapékače. a Povolte šrouby zapékací jednotky. b Zvedněte jednotku a vytáhněte ji směrem k sobě. c Jednotku zapékače položte na rovný povrch. 3 Opatrně vytáhněte papír z tiskárny nebo směrem ke standardnímu výstupnímu odkladači. 4 Jednotku zapékače znovu nainstalujte. a Jednotku zapékače vyrovnejte a vložte ji zpět do tiskárny. b Utáhnutím šroubů zapékač upevněte. Odstraňování zaseknutí 83

84 5 Zavřete horní kryt a potom přední dvířka. 6 Stiskněte. 203 zaseknutý papír Je-li papír uvíznutý pod válci v blízkosti zapékače nebo ve standardním výstupním odkladači, zobrazí se hlášení 203.xx Zaseknutý papír. 1 Uchopte papír, který je ve standardním výstupním odkladači vidět, a vytáhněte ho. 2 Otevřete přední dvířka a poté i horní kryt. 3 Uchopte papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte. 4 Zavřete horní kryt a potom přední dvířka. 5 Stiskněte. 230 zaseknutý papír Pokud papír uvízl mezi předními dvířky a zásobníkem 1, objeví se hlášení 230.xx Zaseknutý papír. 1 Vyjměte zásobník 1. 2 Otevřete přední dvířka. Odstraňování zaseknutí 84

85 3 Uvíznutý papír vytáhněte přímo vzhůru. 4 Zatáhněte za uvolňovací páčky, aby se přední dvířka mohla rozevřít. 5 Jakýkoli uvíznutý papír vytáhněte přímo vzhůru. 6 Zavřete přední dvířka. 7 Vraťte zásobník 1 na místo. 8 Stiskněte. 240 zaseknutý papír Je-li papír uvíznutý v zásobníku 1, zobrazí se hlášení 241.xx Zaseknutý papír. Je-li papír uvíznutý v jakémkoli z doplňkových zásobníků, zobrazí se hlášení 24n.xx Zaseknutý papír. Odstraňování zaseknutí 85

86 Papír zaseknutý v zásobníku 1 1 Otevřete zásobník 1 a pak vytáhněte zaseknuté listy nahoru a ven. 2 Zavřete zásobník 1. 3 Stiskněte. Papír zaseknutý v přední části zásobníku 1 1 Otevřete zásobník 1 a pak vytáhněte zaseknuté listy přímo nahoru a ven. 2 Zavřete zásobník 1. 3 Stiskněte. Odstraňování zaseknutí 86

87 Papír zaseknutý v jednom z doplňkových zásobníků Pokud je papír zaseknutý v jednom z doplňkových zásobníků, odstraňte jej pomocí následujícího postupu. 1 Otevřete zmíněný volitelný zásobník a vytáhněte zaseknuté listy podle obrázku. 2 Zavřete zmíněný volitelný zásobník. 3 Stiskněte. 250 zaseknutý papír Je-li papír uvíznutý v univerzálním zásobníku, zobrazí se hlášení 250.xx Zaseknutý papír. 1 Stiskněte uvolňovací páčku papíru a poté vyjměte uvíznuté stránky z univerzálního zásobníku. 2 Vložte do univerzálního zásobníku nový papír. 3 Stiskněte. Odstraňování zaseknutí 87

88 Popis nabídek tiskárny Seznam nabídek Množství nabídek umožňuje snadnou změnu nastavení tiskárny. Tento nákres zobrazuje jednotlivé položky dostupné v nabídkách. Spotřební materiál Nabídka Papír Zprávy Nastavení Vyměňte spotř. mat. Výchozí zdroj Stránka nastavení nabídek Obecné nastavení Azurová kazeta Formát/typ papíru Statistika zařízení Nabídka Nastavení Purpurová kazeta Žlutá kazeta Černá kazeta Azurový fotoválec Purpurový fotoválec Žlutý fotoválec Černý fotoválec Nádobka na odpadní toner Zapékací válec/jednotka Konfigurace univerzálního podavače Náhradní formát Povrch papíru Gramáž papíru Zakládání papíru Vlastní typy Univerzální nastavení Stránka nastavení sítě Síť <x> Stránka nastavení Stránka bezdrátového nastavení 1 Seznam profilů Stránka nastavení Netware Tisk fontů Tisk adresáře Zpráva o aktivech Nabídka Dokončování Nabídka Kvalita Nabídka Nástroje XPS nabídka Nabídka PDF Nabídka PostScript Nabídka Emulace PCL Nabídka HTML Nabídka Obrázek Přenosový modul Nabídka PictBridge Nabídka jednotky flash Bezpečnost Síť/porty Nápověda Různá nastavení zabezpečení Důvěrný tisk Mazání disku Deník bezpeč. auditu Nastavit datum/čas Aktivní NIC Standardní síť 2 Standardní USB Paralelní <x> Sériový port <x> Nastavení SMTP Vytisknout vše Kvalita barev Kvalita tisku Pokyny k tisku Pokyny k médiím Tisk závad Schéma nabídky Informace Průvodce připojením Pokyny k přemísťování Pokyny ke spotř. mat. 1 Zobrazuje se pouze u bezdrátových modelů. 2 Podle nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako standardní síť, bezdrátová síť anebo síť <x>. Popis nabídek tiskárny 88

89 Nabídka Spotř. materiál Položka nabídky Vyměňte spotř. mat. Vše Azurový fotoválec Purpurový fotoválec Žlutý fotoválec Černý fotoválec Azurová, purpurová, žlutá či černá kazeta Nízká Nesprávné Vyměňte Chybí nebo je závadná OK Nekalibrováno Nepodporováno Azurový, purpurový, žlutý nebo černý fotoválec Varování Končí životn. Vyměňte toner OK Černý fotoválec Varování Končí životn. Vyměňte toner OK Nádobka na odpadní toner Téměř plný Vyměňte toner OK Zapékací válec/jednotka Varování Končí životn. Vyměňte toner OK Přenosový modul: Varování Končí životn. Vyměňte toner OK Popis Umožňuje vynulovat provozní počítadlo právě vyměněného fotoválce anebo všech fotoválců Zvolte fotoválec a poté zvolte možnost Ano či Ne: Chcete-li vynulovat provozní počítadlo, zvolte možnost Ano. Chcete-li skončit, zvolte možnost Ne. Poznámka: Po výměně fotoválce je nutné počítadlo ručně vynulovat. Zobrazí stav tonerových kazet Zobrazuje stav azurového, žlutého a purpurového fotoválce Zobrazuje stav černého fotoválce Zobrazuje stav nádobky na odpadní toner Zobrazuje stav zapékače Zobrazuje stav přenosového modulu Popis nabídek tiskárny 89

90 nabídka Papír Nabídka výchozího zdroje Položka nabídky Výchozí zdroj Zásobník <x> Univerzální zásobník Popis Slouží k nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy. Aby se univerzální podavač objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální zásobník nabídky Papír na možnost Kazeta. Výchozí nastavení z výroby je Zásobník 1 (standardní zásobník). Jestliže je shodný formát i typ papíru ve dvou zásobnících a nastavení formátu i typu papíru si odpovídají, jsou poté automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, úloha bude vytištěna s použitím propojeného zásobníku. Nabídka formátu a typu papíru Položka nabídky Zásobník <x> formátu A4 A5 A6 JISJIS B5 Legal Letter Executive Oficio (Mexiko) Folio Statement Univerzální Popis Určuje velikost papíru založeného v jednotlivých zásobnících. Poznámka: V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky. V USA je výchozí nastavení Letter. V ostatních státech je výchozí nastavení A4. Pro zásobníky s automatickou detekcí formátu se zobrazí pouze formáty zjištěné hardwarem. Jestliže je shodný formát i typ papíru ve dvou zásobnících a nastavení formátu i typu papíru si odpovídají, jsou poté automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, úloha bude vytištěna s použitím propojeného zásobníku. Popis nabídek tiskárny 90

91 Položka nabídky Zásobník <x> typ Obyč. papír Štítkový karton Průhledná fólie Lesklý Silný lesklý Štítky Bond Hlavičkový papír Předtištěný Barevný papír Lehký papír Těžký papír Drsný papír Recyklovaný papír Vlastní typ <x> Formát univerzálního zásobníku A4 A5 A6 Executive Oficio (Mexiko) Folio JISJIS B5 Legal Letter Statement Univerzální Obálka 7 3/4 Obálka 9 Obálka 10 Obálka DL Obálka C5 Obálka B5 Jiná obálka Popis Určuje typ papíru, který je v jednotlivých zásobnících založen Výchozím nastavením pro zásobník 1 je obyčejný papír. Pro ostatní zásobníky je výchozím typem vlastní typ <x> Pokud je k dispozici uživatelem definovaný název, bude zobrazen místo vlastního typu <x> Tuto nabídku použijte pro nastavení automatického propojování zásobníků. Určuje formát papíru založeného v univerzálním zásobníku. Aby se univerzální podavač objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální zásobník nabídky Papír na možnost Kazeta. V USA je výchozí nastavení Letter. V ostatních státech je výchozí nastavení A4. Poznámka: V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky. Popis nabídek tiskárny 91

92 Položka nabídky Typ univerzálního zásobníku Obyč. papír Štítkový karton Průhledná fólie Lesklý Silný lesklý Štítky Bond Obálka Hrubá obálka Hlavičkový papír Předtištěný Barevný papír Lehký papír Těžký papír Drsný papír Recyklovaný papír Vlastní typ <x> Velikost ručně vkládaného papíru A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Univerzální Typ ručně vkládaného papíru Papír Štítkový karton Průhledné fólie Lesklý papír Silný lesklý Štítky Lehký papír Těžký papír Drsný papír Popis Určuje druh papíru vloženého v univerzálním zásobníku. Aby se univerzální podavač objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální zásobník nabídky Papír na možnost Kazeta. Obyčejný papír je výchozím továrním nastavením. Určuje velikost papíru, který je ručně vkládán do tiskárny Poznámka: V USA je výchozí nastavení Letter. V ostatních státech je výchozí nastavení A4. Určuje typ papíru, který je ručně vkládán do tiskárny Poznámka: Obyčejný papír je výchozím továrním nastavením. Poznámka: V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky. Popis nabídek tiskárny 92

93 Položka nabídky Formát ručně vkládané obálky Obálka 7 3/4 Obálka 9 Obálka 10 Obálka C5 Obálka B5 Obálka DL Jiná obálka Typ ručně vkládané obálky Obálka Hrubá obálka Vlastní typ <x> Popis Určuje velikost obálky, která je ručně vkládána do tiskárny Poznámka: V USA je výchozí nastavení obálka 10 V ostatních státech je výchozí nastavení obálka DL. Určuje typ obálky, která je ručně vkládána do tiskárny Poznámka: Výchozí nastavení je obálka. Poznámka: V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky. Nabídka Konfigurace univerzálního podavače Položka nabídky Konfigurace univerzálního podavače Kazeta Ruční Popis Určuje, kdy tiskárna volí papír z univerzálního podavače. Výchozí nastavení výrobce je Kazeta. Nastavení na možnost Kazeta vytváří z univerzálního podavače automatický zdroj papíru. Je-li zvolena možnost Ruční, pak lze univerzální podavač použít jen pro tiskové úlohy s ručním zakládáním. Nabídka Náhradní formát Položka nabídky Náhradní formát Vypnuto Statement/A5 Letter/A4 Všechny Popis Nahrazuje papír určeného formátu, není-li požadovaný formát k dispozici. Výchozí nastavení výrobce je Všechny. Jsou povoleny všechny dostupné náhrady. Nastavení na Vypnuto znamená, že není povoleno žádné nahrazení formátu. Nastavení náhrady umožňuje tiskovou úlohu bez hlášení Vyměňte papír. Nabídky textury papíru Položka nabídky Povrch obyčej. papíru Hladký Normální Drsný Popis Relativní určení povrchu papíru vloženého do určitého zásobníku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Popis nabídek tiskárny 93

94 Položka nabídky Karty - povrch Hladký Normální Drsný Průsvit. fólie - povrch Hladký Normální Drsný Textura recykl. Hladký Normální Drsný Lesklý povrch Hladký Normální Drsný Štítky - povrch Hladký Normální Drsný Bond - povrch Hladký Normální Drsný Obálky-povrch Hladký Normální Drsný Textura hrubé obálky Hladký Normální Drsný Povrch hlavič.papíru Hladký Normální Drsný Povrch předtištěn.pap. Hladký Normální Drsný Popis Relativní určení povrchu karet vložených do určitého zásobníku Výchozí nastavení výrobce je Normální. Nastavení se objeví jen tehdy, když je podporován štítkový karton. Relativní určení povrchu průhledných fólií vložených do určitého zásobníku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Relativní určení povrchu recyklovaného papíru vloženého do určitého zásobníku Relativní určení povrchu lesklého papíru vloženého do určitého zásobníku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Relativní určení povrchu štítků vložených do určitého zásobníku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Relativní určení povrchu papíru vloženého do určitého zásobníku Poznámka: Drsný je výchozím továrním nastavením. Relativní určení povrchu obálek vložených do určitého zásobníku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Relativní určení povrchu obálek vložených do určitého zásobníku Poznámka: Drsný je výchozím továrním nastavením. Relativní určení povrchu papíru vloženého do určitého zásobníku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Relativní určení povrchu papíru vloženého do určitého zásobníku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Popis nabídek tiskárny 94

95 Položka nabídky Povrch barev.papíru Hladký Normální Drsný Lehký povrch Hladký Normální Drsný Těžký povrch Hladký Normální Drsný Drsný povrch Hladký Normální Drsný Povrch Vlastní <x> Hladký Normální Drsný Popis Relativní určení povrchu papíru vloženého do určitého zásobníku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Relativní určení povrchu papíru vloženého do určitého zásobníku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Relativní určení povrchu papíru vloženého do určitého zásobníku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Relativní určení povrchu papíru vloženého do určitého zásobníku Poznámka: Drsný je výchozím továrním nastavením. Relativní určení povrchu vlastního papíru vloženého do určitého zásobníku Výchozí nastavení výrobce je Normální. Nastavení se objeví jen tehdy, když je podporován vlastní typ. Nabídka gramáže papíru Položka nabídky Obyč.papír - gramáž Lehký Normální Těžký Karty - gramáž Lehký Normální Těžký Průsvit.fólie - gramáž Lehký Normální Těžký Hmotnost recykl. Lehký Normální Těžký Popis Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Určuje relativní hmotnost štítkového kartonu vloženého v určitém zásobníku. Výchozí nastavení výrobce je Normální. Nastavení se objeví jen tehdy, když je podporován štítkový karton. Určuje relativní hmotnost průhledných fólií vložených v určitém zásobníku. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Určuje relativní hmotnost recyklovaného papíru vloženého v určitém zásobníku. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Popis nabídek tiskárny 95

96 Položka nabídky Gramáž lesk. papíru Lehký Normální Těžký Štítky - gramáž Lehký Normální Těžký Bond- gramáž Lehký Normální Těžký Obálky - gramáž Lehký Normální Těžký Hlavičk.papír - gramáž Lehký Normální Těžký Předtišt.pap. - gramáž Lehký Normální Těžký Barevný pap. - gramáž Lehký Normální Těžký Gramáž Vlastní <x> Lehký Normální Těžký Popis Určuje relativní hmotnost lesklého papíru vloženého v určitém zásobníku. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Určuje relativní hmotnost štítků vložených v určitém zásobníku. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku. Poznámka: Drsný je výchozím továrním nastavením. Určuje relativní hmotnost obálek vložených v určitém zásobníku. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Normální. Určuje relativní hmotnost vlastního papíru vloženého v určitém zásobníku. Výchozí nastavení výrobce je Normální. Nastavení se objeví jen tehdy, když je podporován vlastní typ. Popis nabídek tiskárny 96

97 Nabídka zakládání papíru Položka nabídky Zavádí se recyklovaný Oboustranný režim Vypnuto Zakládání lesk. papíru Oboustranný režim Vypnuto Zakládání hlavičk.pap. Oboustranný režim Vypnuto Zakládání předtišt.pap. Oboustranný režim Vypnuto Zakládání barev.pap. Oboustranný režim Vypnuto Zakládání Vlastní <x> Oboustranný režim Vypnuto Popis Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru recyklovaný papír. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Lesklý papír. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru hlavičkový papír. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru předtištěný papír. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru barevný papír. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Vlastní <x>. Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Zakládání Vlastní <x> je k dispozici, jen když je podporován vlastní typ. Možnost Oboustranný režim tiskárnu implicitně nastavuje na oboustranný tisk každé tiskové úlohy, není-li zvolen jednostranný tisk ve Vlastnostech tisku. Je-li zvolen Oboustranný režim, pak se všechny tiskové úlohy odesílají skrz duplexor, včetně jednostranných úloh. Popis nabídek tiskárny 97

98 Nabídky vlastních typů Položka nabídky Vlastní typ <x> Papír Štítkový karton Lesklý Silný lesklý Lehký papír Těžký papír Drsný papír Recyklovaný papír Průhledná fólie Štítky Obálka Hrubá obálka Recyklovaný papír Papír Štítkový karton Průhledná fólie Štítky Obálka Popis Spojuje druh papíru nebo zvláštních médií s názvem výchozího vlastního druhu <x> definovaného výrobcem nebo s vlastním uživatelsky definovaným názvem vytvořeným z prostředí vestavěného webového serveru nebo aplikace MarkVision TM Professional. Papír je výchozím továrním nastavením. Abyste mohli tisknout z daného zdroje, musí být vlastní druh médií podporován vybraným zásobníkem či univerzálním zásobníkem. Specifikuje typ papíru, když je v jiných nabídkách vybráno nastavení Recyklovaný Papír je výchozím továrním nastavením. Abyste mohli tisknout z daného zdroje, musí být vlastní druh médií podporován vybraným zásobníkem či univerzálním zásobníkem. Nabídka univerzálního nastavení Položky z této nabídky se používají k určení výšky a šířky univerzálního formátu papíru. Univerzální formát papíru je uživatelem definovaný formát. Je uveden s ostatními nastaveními formátu papíru a zahrnuje stejné možnosti, např. podpora oboustranného tisku a tisk více stránek na list. Položka nabídky Jednotky míry Palce Milimetry Na výšku - šířka palců mm Popis Určuje jednotky míry Palce jsou americkým výchozím továrním nastavením. Milimetry jsou mezinárodním výchozím továrním nastavením. Nastaví šířku při orientaci na výšku Jestliže šířka přesahuje maximum, tiskárna užívá maximální povolenou šířku. 8,5 palců je výchozí nastavení z výroby pro USA. Palce mohou být navyšovány po 0,01 palce. 216 mm je mezinárodní výchozí tovární nastavení. Milimetry mohou být navyšovány po 1 mm. Popis nabídek tiskárny 98

99 Položka nabídky Na výšku - výška 3 14,17 palce mm Směr podávání Kratší strana Delší strana Popis Nastaví výšku při orientaci na výšku Jestliže výška přesahuje maximum, tiskárna užívá maximální povolenou výšku. 14 palců je americkým továrním výchozím nastavením. Palce mohou být navyšovány po 0,01 palce. 356 mm je mezinárodní výchozí tovární nastavení. Milimetry mohou být navyšovány po 1 mm. Určuje směr podávání Krátký okraj je výchozím továrním nastavením. Dlouhý okraj se zobrazuje pouze tehdy, je-li nejdelší okraj kratší než maximální šířka podporovaná zásobníkem. nabídka Hlášení Nabídka zpráv Položka nabídky Popis Stránka nastavení nabídek Tiskne zprávu obsahující informace o papíru založeném do zásobníků, nainstalované paměti, celkovém počtu stránek, alarmech, časových limitech, jazyku ovládacího panelu tiskárny, adrese TCP/IP, stavu spotřebního materiálu, stavu síťového připojení a jiné informace. Poznámka: Stránka se tiskne, je-li vybrána tato položka. Statistika zařízení Stránka nastavení sítě Síť <x> Stránka nastavení Tiskne zprávu obsahující statistiku tiskárny, např. informace o spotřebním materiálu a podrobnosti o vytištěných stránkách. Poznámka: Stránka se tiskne, je-li vybrána tato položka. Tiskne zprávu obsahující informace o nastaveních síťové tiskárny, jako jsou informace o adrese TCP/IP Tato položka nabídky se objevuje jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům. Stránka se tiskne, je-li vybrána tato položka. Tiskne zprávu obsahující informace o nastaveních síťové tiskárny, jako jsou informace o adrese TCP/IP Tato volba je k dispozici jen tehdy, když je nainstalován jeden volitelný síťový doplněk. Tato položka nabídky se objevuje jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům. Stránka se tiskne, je-li vybrána tato položka. Popis nabídek tiskárny 99

100 Položka nabídky Stránka bezdr. přístupu Seznam profilů Stránka nast. Netware Tisk fontů Fonty PCL Fonty PostScript Tisk adresáře Zpráva o aktivech Popis Tiskne zprávu obsahující informace o nastaveních bezdrátové sítě, jako jsou informace o adrese TCP/IP Tato položka nabídky se objevuje jen u tiskáren s nainstalovaným volitelný bezdrátovým tiskovým serverem. Stránka se tiskne, je-li vybrána tato položka. Tiskne seznam profilů uložených v tiskárně Poznámka: Stránka se tiskne, je-li vybrána tato položka. Tiskne zprávu obsahující informace o nastavení sítě specifické pro systém NetWare Tato položka nabídky se objevuje jen u tiskáren s nainstalovaným interním tiskovým serverem. Stránka se tiskne, je-li vybrána tato položka. Tiskne zprávu o všech písmech, která jsou k dispozici pro jazyk tiskárny právě nastavený v tiskárně Poznámka: Samostatný seznam je k dispozici pro emulace jazyků PCL a PostScript. Tiskne seznam všech prostředků uložených na volitelné paměťové kartě flash nebo na pevném disku tiskárny Velikost vyrovnávací paměti úloh musí být nastavena na 100 %. Volitelnou paměť flash nebo pevný disk tiskárny je nutné správně nainstalovat. Zároveň je třeba, aby tato zařízení správně fungovala. Stránka se tiskne, je-li vybrána tato položka. Tiskne zprávu obsahující informace o každém kusu aktiv tiskárny, jako je sériové číslo a název modelu tiskárny. Poznámka: Stránka se tiskne, je-li vybrána tato položka. Nabídka sítě a portů Aktivní nabídka NIC Položka nabídky Aktivní NIC Automatický režim <seznam dostupných síťových karet> Popis Automaticky je výchozím továrním nastavením. Tato nabídka se objeví jen když je nainstalovaná volitelná síťová karta. Nabídky Standardní síť nebo Síť <x> Poznámka: V této nabídce se objevují jen aktivní porty; všechny neaktivní porty jsou vypuštěny. Popis nabídek tiskárny 100

101 Položka nabídky PCL SmartSwitch Zapnuto Vypnuto PS SmartSwitch Zapnuto Vypnuto Režim NPA Vypnuto Automatický režim Buffer pro síť Automatický režim 3K po <maximální povolenou velikost> Popis Nastaví tiskárnu, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, bude-li si to žádat tisková úloha, a to bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nekontroluje příchozí data. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PostScript, jestliže je PS SmartSwitch nastaven na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PS SmartSwitch nastaven na Vypnuto. Nastaví tiskárnu, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, bude-li si to žádat tisková úloha, a to bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nekontroluje příchozí data. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PCL, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto. Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA. Automaticky je výchozím továrním nastavením. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována. Nastaví velikost vstupní vyrovnávací paměti pro síť Automaticky je výchozím továrním nastavením. Hodnota může být zvyšována v krocích o velikosti 1 K. Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto. Chcete-li zvětšit maximální velikost bufferu pro síť, vypněte nebo snižte velikost vyrovnávací paměti pro paralelní, sériové a USB připojení. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována. Popis nabídek tiskárny 101

102 Položka nabídky Ukládání úloh do vyrovnávací paměti Vypnuto Zapnuto Automatický režim MAC Binary PS Zapnuto Vypnuto Automatický režim Nastavení standardní sítě Zprávy nebo síťové zprávy Síťová karta TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink Nastavení sítě <x> Zprávy nebo síťové zprávy Síťová karta TCP/IP IPv6 Bezdrátový AppleTalk NetWare LexLink Popis Dočasně ukládá úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem. Tato nabídka se zobrazuje jen tehdy, když je nainstalován formátovaný disk. Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Hodnota Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny. Tato nabídka se zobrazuje jen tehdy, když je nainstalován formátovaný disk, který není vadný. Nastavení na možnost Automaticky ukládá úlohy do vyrovnávací paměti jen tehdy, když je tiskárna zaneprázdněna zpracováním dat z jiného vstupního portu. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována. Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh Automaticky je výchozím továrním nastavením. Nastavení na vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol. Nastavení na Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript. Popisy a nastavení síťových nabídek naleznete zde: Nabídka Síťové zprávy na str. 102 nabídka síťové karty na str. 103 Nabídka TCP/IP na str. 103 Nabídka IPv6 na str. 104 Nabídka bezdrátového připojení na str. 105 Nabídka AppleTalk na str. 106 Nabídka NetWare na str. 106 Nabídka LexLink na str. 107 Poznámka: Nabídka bezdrátového připojení se zobrazuje jen tehdy, když je tiskárna připojena k bezdrátové síti. Nabídka Síťové zprávy Tato nabídka je dostupná z nabídky Sítě/porty: Popis nabídek tiskárny 102

103 Network/Ports (Sítě/porty) Standard Network (Standardní síť) nebo Network <x> (Síť) Std Network Setup (Nastavení standardní sítě) nebo Net <x> Setup (Nastavení sítě) Reports (Hlášení) nebo Network Reports (Hlášení sítě) Položka nabídky Stránka nastavení tisku Tisk stránky nastavení systému NetWare Popis Tiskne zprávu obsahující informace o aktuálním nastavení sítě Stránka nastavení obsahuje informace o nastaveních síťové tiskárny, jako je adresa TCP/IP. Tato položka nabídky stránky nastavení systému NetWare se zobrazuje jen na modelech, které podporují NetWare, a zobrazuje informace o nastaveních systému NetWare. nabídka síťové karty Tato nabídka je dostupná z nabídky Sítě/porty: Network/Ports (Sítě/porty) Standard Network (Standardní síť) nebo Network <x> (Síť) Std Network Setup (Standardní nastavení sítě) nebo Net <x> Setup (Nastavení sítě) Network Card (Síťová karta) Položka nabídky Zobrazit stav karty Připojeno Odpojeno Popis Umožňuje vám zobrazit stav připojení síťové karty Zobrazit rychlost karty Umožňuje vám zobrazit rychlost právě aktivní síťové karty Síťová adresa Adresa UAA LAA Čas pro úlohu sekund Umožňuje vám zobrazit síťové adresy Nastavuje dobu trvání síťové tiskové úlohy v sekundách před jejím zrušením 90 sekund je výchozím továrním nastavením. Hodnota nastavení 0 ruší časový limit Je-li vybrána hodnota 1-9, pak se nastavení uloží jako 10. Hlavičková stránka Vypnuto Zapnuto Umožňuje, aby tiskárna tiskla hlavičkovou stránku. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Nabídka TCP/IP Položky následující nabídky použijte k zobrazení nebo nastavení informací o protokolu TCP/IP. Poznámka: Tato nabídka je dostupná jen u síťových modelů nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům. Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty: Popis nabídek tiskárny 103

104 Network/Ports (Síť/porty) Standard Network (Standardní síť) nebo Network <x> (Síť) Std Network Setup (Nastavení standardní sítě) nebo Net <x> Setup (Nastavení sítě) TCP/IP Položka nabídky Aktivovat Zapnuto Vypnuto Popis Aktivuje protokol TCP/IP Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Zobrazit název hostitele Umožňuje vám zobrazit aktuální název hostitele protokolu TCP/IP Poznámka: Ten lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru. IP adresa Síťová maska Brána Zapnout DHCP Zapnuto Vypnuto Zapnout RARP Zapnuto Vypnuto Zapnout BOOTP Zapnuto Vypnuto AutoIP Ano Ne Povolit FTP/TFTP Ano Ne Povolit server HTTP Ano Ne Adresa WINS serveru Adresa DNS serveru Nabídka IPv6 Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální adresu protokolu TCP/IP Poznámka: Ruční nastavení adresy IP nastavuje hodnoty Zapnout DHCP a Zapnout Auto IP na Vypnuto. Na Vypnuto též nastavuje hodnoty Zapnout BOOTP a Zapnout RARP v systémech, které podporují technologie BOOTP a RARP. Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální síťovou masku protokolu TCP/IP Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální bránu protokolu TCP/IP Určuje adresu DHCP a přiřazení parametrů Určuje přiřazení adresy RARP Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Určuje přiřazení adresy BOOTP Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Určuje nastavení systému Zero Configuration Networking Poznámka: Zapnuto je výchozí tovární nastavení. Aktivuje vestavěný server FTP, který vám umožňuje odesílat soubory do tiskárny pomocí protokolu pro přenos souborů (File Transfer Protocol FTP). Poznámka: Zapnuto je výchozí tovární nastavení. Aktivuje vestavěný webový server (Embedded Web Server). Je-li aktivován, lze tiskárnu monitorovat a spravovat na dálku pomocí webového prohlížeče. Poznámka: Zapnuto je výchozí tovární nastavení. Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru WINS Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru DNS Položky následující nabídky použijte k zobrazení nebo nastavení informací o internetovém protokolu verze 6 (Ipv6). Poznámka: Tato nabídka je dostupná jen u síťových modelů nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům. Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty: Popis nabídek tiskárny 104

105 Network/Ports (Síť/porty) Standard Network (Standardní síť) nebo Network <x> (Síť) Std Network Setup (Nastavení standardní sítě) nebo Net <x> Setup (Nastavení sítě) IPv6 Položka nabídky Povolit IPv6 Zapnuto Vypnuto Automatická konfigurace Zapnuto Vypnuto Zobrazit název hostitele Zobrazit adresu Zobrazit adresu směrovače Povolit DHCPv6 Zapnuto Vypnuto Popis Aktivuje protokol IPv6 v tiskárně Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Určuje, zda síť akceptuje automatické konfigurační vstupy adres IPv6 prováděné směrovačem Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Umožňuje vám zobrazit aktuální nastavení Poznámka: Tato nastavení lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru. Aktivuje protokol DHCPv6 v tiskárně Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Nabídka bezdrátového připojení Použijte následující položky nabídky pro prohlížení či nastavení vnitřního bezdrátového tiskového serveru. Poznámka: Tato nabídka je k dispozici jen u modelů připojených k bezdrátové síti. Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty: Network/Ports (Síť/porty) Network <x> (Síť) Net <x> Setup (Nastavení sítě) Wireless (Bezdrátová síť) Položka nabídky Síťový režim Infrastruktura Ad hoc Kompatibilita n b/g b/g/n Vybrat síť <seznam dostupných sítí> Prohlédnout kvalitu signálu Popis Určuje režim sítě Režim Infrastruktura umožňuje tiskárně přistupovat k síti s použitím přístupového bodu. Výchozí nastavení výrobce je Ad hoc. Režim Ad hoc konfiguruje tiskárnu pro vytvoření bezdrátové sítě mezi ní a počítačem. Určuje bezdrátovou normu pro bezdrátovou síť Umožní vám zvolit jednu z dostupných sítí, kterou tiskárna následně použije Umožňuje vám zobrazit kvalitu síťového připojení Prohlédnout režim zabezpečení Umožňuje vám zobrazit metodu šifrování pro bezdrátového připojení. Vypnuto značí, že bezdrátová síť není šifrovaná. Popis nabídek tiskárny 105

106 Nabídka AppleTalk Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty: Network/Ports (Síť/porty) Standard Network (Standardní síť) nebo Network <x> (Síť) Std Network Setup (Nastavení standardní sítě) nebo Net <x> Setup (Nastavení sítě) AppleTalk Položka nabídky Aktivovat Zapnuto Vypnuto Zobrazit název Popis Aktivuje podporu protokolu AppleTalk Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Zobrazuje přiřazený název protokolu AppleTalk Poznámka: Tento název lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru. Zobrazit adresu Zobrazuje přiřazenou adresu protokolu AppleTalk Poznámka: Tuto adresu lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru. Nastavit zónu <> Nabízí seznam zón protokolu AppleTalk dostupných v síti Poznámka: Výchozím nastavením je výchozí zóna sítě. Pokud žádná výchozí zóna neexistuje, výchozím nastavením je zóna označená hvězdičkou (*). Nabídka NetWare Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty: Network/Ports (Síť/porty) Standard Network (Standardní síť) nebo Network <x> (Síť) Std Network Setup (Nastavení standardní sítě) nebo Net <x> Setup (Nastavení sítě) NetWare Položka nabídky Aktivovat Ano Ne Popis Aktivuje podporu systému NetWare Poznámka: Ne je výchozí tovární nastavení. Zobrazit přihlaš.jméno Umožňuje vám zobrazit přidělené přihlašovací jméno k systému NetWare Poznámka: To lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru. Režim tisku Číslo sítě Volí rámce SAP Ethernet Ethernet Ethernet Type II Ethernet SNAP Přenos paketů Ano Ne Umožňuje vám zobrazit přidělený režim tisku systému NetWare Poznámka: Ten lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru. Umožňuje vám zobrazit přidělené síťové číslo systému NetWare Poznámka: To lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru. Umožňuje nastavení typu ethernetového rámce Poznámka: Pro všechny položky nabídky je výchozím nastavením výrobce Zapnuto. Snižuje intenzitu síťového provozu tím, že umožňuje přenos a potvrzování více datových paketů ve směru k serveru NetWare a obráceně. Poznámka: Zapnuto je výchozí tovární nastavení. Popis nabídek tiskárny 106

107 Položka nabídky Režim NSQ/GSQ Ano Ne Popis Určuje nastavení režimu NSQ/GSQ Poznámka: Zapnuto je výchozí tovární nastavení. Nabídka LexLink Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty: Network/Ports (Síť/porty) Standard Network (Standardní síť) nebo Network <x> (Síť) Std Network Setup (Nastavení standardní sítě) nebo Net <x> Setup Nastavení sítě) LexLink menu (Nabídka LexLInk) Položka nabídky Aktivovat Zapnuto Vypnuto Popis Aktivuje podporu nástroje LexLink Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Zobrazit označení Umožňuje vám zobrazit přidělené označení nástroje LexLink Poznámka: Označení nástroje LexLink lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru. Standardní nabídky rozhraní USB a USB <x> Položka nabídky PCL SmartSwitch Zapnuto Vypnuto PS SmartSwitch Zapnuto Vypnuto Popis Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PCL, když to tisková úloha přijatá přes port USB vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nekontroluje příchozí data. Pokud je tato volba vypnutá, tiskárna používá emulaci jazyka PostScript, jestliže je zapnutá volba PS SmartSwitch. Pokud je volba PS SmartSwitch vypnutá, tiskárna používá výchozí jazyk tiskárny uvedený v nabídce Nastavení. Určuje, že se tiskárna má automaticky přepnout na emulaci PS, když to tisková úloha přijatá přes port USB vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nekontroluje příchozí data. Pokud je tato volba vypnutá, tiskárna používá emulaci PCL, jestliže je zapnutá volba PCL SmartSwitch. Pokud je volba PCL SmartSwitch vypnutá, tiskárna používá výchozí jazyk tiskárny uvedený v nabídce Nastavení. Popis nabídek tiskárny 107

108 Položka nabídky Režim NPA Zapnuto Vypnuto Automatický režim Buffer pro USB Neaktivní Automatický režim 3 kb až <maximum size allowed> Ukládání úloh do vyrovnávací paměti Zapnuto Vypnuto Automatický režim MAC Binary PS Zapnuto Vypnuto Automatický režim Popis Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA. Automaticky je výchozím továrním nastavením. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu a následné opuštění nabídek způsobí restartování tiskárny. Volba nabídky je aktualizována. Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti pro USB. Automaticky je výchozím továrním nastavením. Při použití hodnoty Deaktivováno se používání vyrovnávací paměti pro úlohy vypne. Před pokračováním normálního zpracování úloh se vytisknou úlohy již uložené na disku. Hodnotu velikosti vyrovnávací paměti rozhraní USB lze měnit v krocích o velikosti 1 kb. Maximální povolená velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto. Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti rozhraní USB, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, sériového a síťového rozhraní. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu a následné opuštění nabídek způsobí restartování tiskárny. Volba nabídky je aktualizována. Dočasně ukládá úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Nastavení na Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny. Nastavení na možnost Automaticky ukládá úlohy do vyrovnávací paměti jen tehdy, když je tiskárna zaneprázdněna zpracováním dat z jiného vstupního portu. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu a následné opuštění nabídek způsobí restartování tiskárny. Volba nabídky je aktualizována. Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh Automaticky je výchozím továrním nastavením. Nastavení na vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol. Nastavení na Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript. Popis nabídek tiskárny 108

109 Položka nabídky Adresa ENA Síťová maska ENA Brána ENA Popis Slouží k nastavení síťových informací pro externí tiskový server připojený k tiskárně pomocí kabelu USB Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná jen v případě, že je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB. Slouží k nastavení síťové masky pro externí tiskový server připojený k tiskárně pomocí kabelu USB Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná jen v případě, že je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB. Slouží k nastavení síťové brány pro externí tiskový server připojený k tiskárně pomocí kabelu USB Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná jen v případě, že je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB. Nabídka Paralelní rozhraní <x> Položka nabídky PCL SmartSwitch Zapnuto Vypnuto PS SmartSwitch Zapnuto Vypnuto Popis Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PCL, když to tisková úloha přijatá přes sériový port vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nekontroluje příchozí data. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PostScript, jestliže je PS SmartSwitch nastaven na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PS SmartSwitch nastaven na Vypnuto. Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PS, když to tisková úloha přijatá přes sériový port vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nekontroluje příchozí data. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PCL, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto. Popis nabídek tiskárny 109

110 Položka nabídky Režim NPA Zapnuto Vypnuto Automatický režim Buffer paralelního rozhraní Neaktivní Automatický režim 3 kb až <maximum size allowed> Ukládání úloh do vyrovnávací paměti Vypnuto Zapnuto Automatický režim Rozšířený režim Zapnuto Vypnuto Popis Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA. Automaticky je výchozím továrním nastavením. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována. Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti pro paralelní rozhraní. Automaticky je výchozím továrním nastavením. Při použití hodnoty Deaktivováno se používání vyrovnávací paměti pro úlohy vypne. Před pokračováním normálního zpracování úloh se vytisknou úlohy již uložené na disku. Nastavení velikosti vyrovnávací paměti paralelního rozhraní lze měnit v krocích o velikosti 1 kb. Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto. Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti paralelního rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť USB, sériového a síťového rozhraní. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována. Dočasně ukládá úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Nastavení na Vypnuto neukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny. Nastavení na Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny. Nastavení na možnost Automaticky ukládá úlohy do vyrovnávací paměti jen tehdy, když je tiskárna zaneprázdněna zpracováním dat z jiného vstupního portu. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována. Umožňuje obousměrnou komunikaci přes paralelní port Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Nastavení na Vypnuto deaktivuje dohadování paralelního portu. Popis nabídek tiskárny 110

111 Položka nabídky Paralelní protokol Standardní Fastbytes Akceptovat inic Zapnuto Vypnuto Paralelní režim 2 Zapnuto Vypnuto MAC Binary PS Zapnuto Vypnuto Automatický režim Adresa ENA <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx> Síťová maska ENA <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx> Brána ENA <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx> Popis Určuje protokol paralelního portu. Výchozí tovární nastavení je Fastbytes. Zajišťuje kompatibilitu s většinou existujících paralelních portů a je doporučeným nastavením. Standardní nastavení se pokouší vyřešit komunikační problémy paralelního portu. Určuje, zda tiskárna akceptuje či neakceptuje požadavky tiskárny na inicializaci hardwaru z počítače. Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Počítač požaduje inicializaci aktivací signálu Init z paralelního portu. Mnoho osobních počítačů aktivuje signál Init při každém zapnutí počítače. Zjišťuje, zda jsou či nejsou data paralelního portu vzorkována na začátku nebo na konci vzorkovacího impulsu. Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku systému Macintosh PostScript Automaticky je výchozím továrním nastavením. Nastavení na vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol. Nastavení na Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript. Slouží k nastavení síťových informací pro externí tiskový server připojený k tiskárně pomocí kabelu USB Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná jen v případě, že je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB. Slouží k nastavení síťové masky pro externí tiskový server připojený k tiskárně pomocí kabelu USB Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná jen v případě, že je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB. Slouží k nastavení síťové brány pro externí tiskový server připojený k tiskárně pomocí kabelu USB Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná jen v případě, že je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB. Popis nabídek tiskárny 111

112 Nabídka Sériové připojení <x> Položka nabídky PCL SmartSwitch Zapnuto Vypnuto PS SmartSwitch Zapnuto Vypnuto Režim NPA Zapnuto Vypnuto Automatický režim Popis Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PCL, když to tisková úloha přijatá přes sériový port vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nekontroluje příchozí data. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PostScript, jestliže je PS SmartSwitch nastaven na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PS SmartSwitch nastaven na Vypnuto. Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PS, když to tisková úloha přijatá přes sériový port vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nekontroluje příchozí data. Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PCL, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto. Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA. Automaticky je výchozím továrním nastavením. Pokud se používá nastavení na Zapnuto, tiskárna provádí zpracování NPA. Pokud data nejsou ve formátu NPA, jsou odmítnuta jako nevhodná. Pokud se používá nastavení na Vypnuto, tiskárna neprovádí zpracování NPA. Používá-li se nastavení na automatický režim, tiskárna zkoumá data, zjišťuje formát a pak data vhodným způsobem zpracovává. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu a následné opuštění nabídek způsobí restartování tiskárny. Volba nabídky je aktualizována. Popis nabídek tiskárny 112

113 Položka nabídky Vyrovnávací paměť sériového rozhraní Neaktivní Automatický režim 3 kb až <maximum size allowed> Ukládání úloh do vyrovnávací paměti Vypnuto Zapnuto Automatický režim Sériový protokol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR Popis Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti pro sériové rozhraní. Automaticky je výchozím továrním nastavením. Při použití hodnoty Deaktivováno se používání vyrovnávací paměti pro úlohy vypne. Před pokračováním normálního zpracování úloh se vytisknou úlohy již uložené na disku. Nastavení velikosti vyrovnávací paměti sériového rozhraní lze měnit v krocích o velikosti 1 kb. Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto. Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti sériového rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, USB a síťového rozhraní. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu a následné opuštění nabídek způsobí restartování tiskárny. Volba nabídky je aktualizována. Dočasně ukládá úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Nastavení na Vypnuto neukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku. Nastavení na Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny. Nastavení na možnost Automaticky ukládá úlohy do vyrovnávací paměti jen tehdy, když je tiskárna zaneprázdněna zpracováním dat z jiného vstupního portu. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu a následné opuštění nabídek způsobí restartování tiskárny. Volba nabídky je aktualizována. Volí nastavení hardwarové a softwarové výměny signálů při navazování spojení pomocí sériového portu. Výchozím nastavení výrobce je DTR. DTR/DSR je nastavení hardwarové výměny signálů při navazování spojení. XON/XOFF je nastavení softwarové výměny signálů při navazování spojení. XON/XOFF/DTR a XON/XOFF/DTR/DSR jsou kombinovaná hardwarová a softwarová nastavení výměny signálů při navazování spojení. Popis nabídek tiskárny 113

114 Položka nabídky Robustní XON Zapnuto Vypnuto Přenosová rychlost Datové bity 7 8 Parita Sudá Lichá Žádný Ignorovat Akceptovat DSR Zapnuto Vypnuto Popis Určuje, zda tiskárna sděluje či nesděluje počítači svou dostupnost. Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Tato položka nabídky se používá jen tehdy, když je sériový protokol nastaven na XON/XOFF. Určuje rychlost, jakou rychlostí lze přijímat data sériovým portem. Výchozí nastavení výrobce je Přenosové rychlosti , , a baud se zobrazují jen ve standardní nabídce sériového rozhraní. Tato nastavení se neobjevují v nabídkách sériových doplňků 1 až 3. Určuje počet datových bitů, které se vysílají v každém přenosovém rámci. Poznámka: 8 je výchozí nastavení výrobce. Nastavuje paritu vstupní a výstupních sériových datových rámců. Poznámka: Výchozí nastavení z výroby je Žádný. Určuje, zda tiskárna používá signál DSR. DRS je signál používaný většinou sériových kabelů, který se účastní výměny signálů při navazování spojení. Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Sériový sport používá signál DSR k rozlišení dat odeslaných počítačem od dat vytvořených elektrickým šumem v sériovém kabelu. Elektrický šum může způsobit tisk zbloudilých znaků. Volte možnost On (Zapnuto), abyste zabránili tisku zbloudilých znaků. Popis nabídek tiskárny 114

115 Nabídka nastavení serveru SMTP Následující nabídku použijte ke zkonfigurování serveru SMTP. Položka nabídky Primární brána SMTP Port primární brány SMTP Sekundární brána SMTP Port sekundární brány SMTP Limit čekání pro SMTP 5-30 Zpáteční adresa Použijte SSL Neaktivní Projednat Požadováno Ověření serveru SMTP Žádné ověření není nutné Přihlášení / obyčejné CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5 započatý zařízením Žádný Použít SMTP credentials zař. UserID zařízení Heslo zařízení Oblast Kerberos 5 NTLM doména Popis Určuje informace o portu serveru SMTP Poznámka: Výchozí port brány SMTP je 25. Rozsah je Určuje dobu v sekundách, která musí uplynout, než se server přestane pokoušet odeslat Poznámka: 30 sekund je výchozí tovární nastavení. Určuje zpáteční adresu, až 128znakovou, v u odeslaném tiskárnou Nastavuje tiskárnu pro používání protokolu SSL zaručujícího zvýšenou bezpečnost při připojování k serveru SMTP Výchozí nastavení výrobce pro použití SSL je Neaktivní Je-li použito nastavení na Projednat, o použití protokolu SSL rozhoduje váš server SMTP. Určuje typ nutného ověření uživatele Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Žádné ověření není nutné. Určuje, jaké credentials se použijí při komunikaci se serverem SMTP. Některé servery SMTP vyžadují credentials pro odeslání u. Výchozí nastavení výrobce pro započatý zařízením je Žádný. UserID zařízení a heslo zařízení se použijí k přihlášení k serveru SMTP, je-li zvolena možnost Použít SMTP credentials zařízení. Popis nabídek tiskárny 115

116 Nabídka Bezpečnost Nabídka Různé Položka nabídky Přihlášení pomocí panelu Chyby při přihlášení Časový rámec chyb Doba blokování Časový limit přihlášení Vzdálená přihlášení Chyby při přihlášení Časový rámec chyb Doba blokování Časový limit přihlášení Popis Omezuje počet a časové rámce neúspěšných pokusů o přihlášení z ovládacího panelu tiskárny před zablokováním všech uživatelů. Hodnota Neúspěšná přihlášení určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení před zablokováním uživatelů. Rozsah nastavení je Výchozí nastavení výrobce je 3. Hodnota Časový rámec chyb určuje časový rámec, během něhož lze provádět neúspěšné pokusy o přihlášení, než dojde k zablokování uživatelů. Rozsah nastavení je 1-60 minut. Výchozí nastavení výrobce je 5 minut. Hodnota Doba blokování určuje, jak dlouho jsou uživatelé blokováni po překročení limitu neúspěšných přihlášení. Rozsah nastavení je 0-60 minut. Výchozí nastavení výrobce je 5 minut. Hodnota Časový limit přihlášení určuje, jak dlouho zůstává tiskárna v nečinnosti na domovské obrazovce, než dojde k automatickému odhlášení uživatele. Rozsah nastavení je minut. Výchozí nastavení výrobce je 300 minut. Omezuje počet a časové rámce neúspěšných pokusů o přihlášení z počítače před zablokováním všech vzdálených uživatelů. Hodnota Neúspěšná přihlášení určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení před zablokováním uživatelů. Rozsah nastavení je Výchozí nastavení výrobce je 3. Hodnota Časový rámec chyb určuje časový rámec, během něhož lze provádět neúspěšné pokusy o přihlášení, než dojde k zablokování uživatelů. Rozsah nastavení je 1-60 minut. Výchozí nastavení výrobce je 5 minut. Hodnota Doba blokování určuje, jak dlouho je uživatel blokován po překročení limitu neúspěšných přihlášení. Rozsah nastavení je 0-60 minut. Výchozí nastavení výrobce je 5 minut. Hodnota Časový limit přihlášení určuje, jak dlouho zůstává vzdálené rozhraní v nečinnosti, než dojde k automatickému odhlášení uživatele. Rozsah nastavení je minut. Výchozí nastavení výrobce je 300 minut. Popis nabídek tiskárny 116

117 Nabídka důvěrného tisku Položka nabídky Max. počet neplatných kódů PIN Vypnuto 2-10 Doba platnosti úlohy Vypnuto 1 hodina 4 hodiny 24 hodin 1 týden Popis Omezuje počet možných zadání neplatného PINu Výchozí nastavení je Vypnuto. Tato položka nabídky se objeví jen tehdy, když je nainstalovaný pevný disk tiskárny. Po dosažení tohoto limitu se odstraní úlohy s tímto uživatelským jménem a kódem PIN. Omezení doby, po kterou důvěrná úloha zůstává v tiskárně před odstraněním. Výchozí nastavení je Vypnuto. Pokud se změní doba platnosti úloh, zatímco jsou v paměti RAM nebo na pevném disku tiskárny uloženy důvěrné úlohy, doba platnosti těchto tiskových úloh se na novou výchozí hodnotu nezmění. Vypnutím tiskárny se odstraní všechny důvěrné úlohy uložené v paměti RAM tiskárny. Nabídka mazání disku Položka nabídky Automatické mazání Vypnuto Zapnuto Popis Mazání disku odstraňuje jen data tiskových úloh, která právě nepoužívá souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna. Automatické mazání označí celý diskový prostor používaný předchozí úlohou a neumožní souborovému systému tento prostor znovu použít, dokud nebude uvolněn. Pouze automatické mazání umožňuje uživatelům aktivovat mazání disku bez nutnosti uvést tiskárnu na delší dobu do stavu offline. Tato položka nabídky se objeví jen tehdy, je-li nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny. Výchozím nastavením je Vypnuto. Kvůli velkému množství prostředků, které automatické mazání vyžaduje, může aktivace této možnosti snížit výkon tiskárny, zejména tehdy, když tiskárna žádá o diskový prostor rychleji než je schopna jej mazat a vracet k použití. Popis nabídek tiskárny 117

118 Položka nabídky Ruční mazání Spustit ihned Nyní nespouštět Popis Mazání disku odstraňuje jen data tiskových úloh, která právě nepoužívá souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna. Ruční mazání přepisuje celý diskový prostor, který byl použit k uložení dat zpracované (tj. vytištěné) tiskové úlohy. Tento typ mazání nemaže žádné informace mající vztah k nezpracované tiskové úloze. Autom. metoda Jeden průchod Vícenásobný průchod Ruční metoda Jeden průchod Vícenásobný průchod Plánovaná metoda Jeden průchod Vícenásobný průchod Tato položka nabídky se objeví jen tehdy, když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny. Výchozí nastavení je Nyní nespouštět. Je-li aktivováno řízení přístupu k mazání disku, uživatel musí úspěšně ověřit svou totožnost a musí mít nezbytné oprávnění k zahájení výmazu disku. Mazání disku odstraňuje jen data tiskových úloh, která právě nepoužívá souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna. Tato položka nabídky se objeví jen tehdy, když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny. Výchozím nastavením je Jeden průchod. Vysoce důvěrné informace je nutné mazat výhradně metodou vícenásobného průchodu. Mazání disku odstraňuje jen data tiskových úloh, která právě nepoužívá souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna. Jak ruční, tak plánované mazání, umožňuje souborovému systému znovu použít označený diskový prostor, aniž by byl nejprve vymazán. Tato položka nabídky se objeví jen tehdy, když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny. Výchozím nastavením je Jeden průchod. Vysoce důvěrné informace je nutné mazat výhradně metodou vícenásobného průchodu. Mazání disku odstraňuje jen data tiskových úloh, která právě nepoužívá souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna. Jak ruční, tak plánované mazání, umožňuje souborovému systému znovu použít označený diskový prostor, aniž by byl nejprve vymazán. Tato položka nabídky se objeví jen tehdy, když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny. Výchozím nastavením je Jeden průchod. Vysoce důvěrné informace je nutné mazat výhradně metodou vícenásobného průchodu. Plánovaná mazání se zahajují, aniž by se zobrazilo varování uživatele nebo potvrzující hlášení. Popis nabídek tiskárny 118

119 Nabídka Deník bezpečnostního auditu Položka nabídky Exportovat deník Odstranit deník Ihned odstranit Neodstraňovat Konfigurovat deník Zapnout audit Zapnout vzdálený syslog Vzd.zař.pro syslog Závažnost událostí k protokolování Popis Umožňuje oprávněnému uživateli exportovat bezpečnostní deník Aby bylo možné exportovat deník z ovládacího panelu tiskárny, musí být k tiskárně připojená jednotka flash. Deník lze stáhnout do počítače z vestavěného webového serveru. Určuje, zda se deníky auditu odstraňují Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Ihned odstranit. Určuje, zda a jak se vytvářejí deníky auditu Poznámka: Výchozí nastavení výrobce aktivuje deník bezpečnostního auditu. Nabídka Nastavení data/času Položka nabídky Zobrazit datum/čas Nastavit datum/čas <vložit datum/čas> Časové pásmo <seznam časových pásem> Dodržovat DST Zapnuto Vypnuto Povolit NTP Zapnuto Vypnuto Popis Umožňuje vám zobrazit aktuální nastavení data a času pro tiskárnu Poznámka: Údaj datum/čas je nastaven na formát RRRR-MM-DD HH:MM. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je GMT. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Zapnuto a toto nastavení používá příslušný letní čas spojený nastavením časového pásma. Aktivuje časový protokol sítě, který synchronizuje hodiny zařízení připojených k síti Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Popis nabídek tiskárny 119

120 nabídka Nastavení Nabídka obecných nastavení Položka nabídky Jazyk výpisů Angličtina Francouzština Deutsch Italiano Španělština Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugalština Suomi Ruština Polski Maďarština Turečtina Čeština Zjednodušená čínština Traditional Chinese Korean Japonština Eco-Mode Vypnuto Energie Energie/Papír Papír Tichý režim Vypnuto Zapnuto Popis Nastavuje jazyk textu zobrazujícího se na displeji Poznámka: Ne všechny jazyky mohou být dostupné u každé tiskárny. Minimalizuje spotřebu energie, papíru nebo speciálních médií Vypnuto je výchozím továrním nastavením. Vypnutím tiskárnu uvedete zpět do továrního nastavení. Nastavení této funkce minimalizuje spotřebu energie tiskárny. Výkon může být ovlivněn, nikoli však kvalita tisku. Papír minimalizuje množství papíru a speciálních médií spotřebovaných při tisku. Výkon může být ovlivněn, nikoli však kvalita tisku. Energie/Papír minimalizuje spotřebu energie a papíru a speciálních médií. Snižuje hladinu hluku generovanou tiskárnou Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Zapnutím nastavíte tiskárnu, aby produkovala co nejmenší množství hluku. Popis nabídek tiskárny 120

121 Položka nabídky Spustit počáteční nastavení Ano Ne Formáty papíru USA Metrický Alarmy Řízení alarmů Alarm pro kazetu Popis Dá tiskárně pokyn ke spuštění průvodce nastavením Zapnuto je výchozí tovární nastavení. Po dokončení průvodce nastavením stisknutím tlačítka Hotovo na obrazovce výběru země bude výchozím nastavením Ne. Počáteční nastavení je určeno volbou vaší země v průvodci počátečním nastavením. Změna tohoto nastavení rovněž změní nastavení měrných jednotek v nabídce univerzálního nastavení a výchozí nastavení pro každý vstupní zdroj v nabídce formátu a druhu papíru. Povolí zvukovou výstrahu, pokud tiskárna vyžaduje zásah operátora Dostupné volby pro každý typ alarmu jsou: Vypnuto Jednou Nepřetržitě Výchozím nastavením výrobce pro řízení alarmů je Single (Jednou). Jednou zazní tři krátká pípnutí. Výchozí nastavení výrobce pro řízení alarmů je Vypnuto. Vypnuto znamená, že nezazní žádný alarm. Nepřetržitě zazní tři pípnutí každých 10 sekund. Limity Překroč.čas.úlohy Nastavuje dobu, po kterou tiskárna čeká na zásah uživatele, než pozdrží úlohu vyžadující nedostupné prostředky a pokračuje v tisku jiných úloh uložených v tiskové frontě. 30 sekund je výchozí tovární nastavení. Tato položka nabídky se objeví jen tehdy, když je nainstalovaný pevný disk. Limity Úsporný režim Nastavuje dobu, po kterou tiskárna po vytištění úlohy čeká, než přejde do úsporného režimu. 30 minut je výchozí nastavení výrobce. Nastavení na nižší hodnotu šetří více energie, ale může vyžadovat delší doby zahřívání. Zvolte nejnižší nastavení, pokud tiskárna sdílí elektrický obvod s osvětlením místnosti nebo pokud zaznamenáte blikání světel v místnosti. Pokud tiskárnu používáte nepřetržitě, nastavte vysokou hodnotu. Ve většině případů tak zůstane tiskárna připravena k tisku s minimální dobou zahřátí. Limity Časový limit obrazovky Nastaví množství času v sekundách, který tiskárna čeká před tím, než se displej tiskárny vrátí do stavu Připraveno. Poznámka: 30 sekund je výchozí tovární nastavení. Popis nabídek tiskárny 121

122 Položka nabídky Limity Časový limit tisku Neaktivní Limity Limit pro čekání Neaktivní Obnovení tisku Automatické pokračování Neaktivní Obnovení tisku Obnova po uvíznutí Automatický režim Obnovení tisku Ochrana stránky Vypnuto Zapnuto Výrobní nastavení Neobnovovat Obnovit nyní Popis Nastaví dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na zprávu o dokončení úlohy před zrušením zbytku tiskové úlohy. 90 sekund je výchozím továrním nastavením. Když tato doba vyprší, jakákoli částečně vytištěná stránka, která je stále v tiskárně, se vytiskne a poté tiskárna zkontroluje, zda nejsou ve frontě nějaké tiskové úlohy. Časový limit tisku je k dispozici pouze tehdy, když se používá emulace PCL. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy v emulaci PostScript. Nastaví dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na další data před zrušením tiskové úlohy 40 sekund je výchozím továrním nastavením. Limit pro čekání je k dispozici pouze, používá-li tiskárna emulaci PostScript. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy v emulaci PCL. Umožňuje tiskárně automaticky pokračovat v tisku po určitých situacích, kdy byla odpojena, pokud nebyla situace vyřešena v zadané době Poznámka: Deaktivováno je výchozím továrním nastavením. Určuje, zda tiskárna znovu vytiskne zaseknuté stránky. Automaticky je výchozím továrním nastavením. Tiskárna znovu vytiskne zaseknuté stránky, pokud není paměť požadovaná pro podržení stránek potřeba pro jiné tiskové úlohy. Zapnuto nastaví, že tiskárna vždy znovu vytiskne zaseknuté stránky. Vypnuto nastaví, že tiskárna nikdy znovu nevytiskne zaseknuté stránky. Umožňuje tiskárně úspěšně vytisknout stránku, která by jinak nemusela být vůbec vytištěna Vypnuto je výchozím továrním nastavením. Vypnuto vytiskne část stránky, pokud není dostatek paměti pro tisk celé stránky. Nastavení Zapnuto nastaví tiskárnu na zpracování celé strany, takže se vytiskne celá strana. Vrátí nastavení tiskárny na výchozí tovární nastavení Neobnovovat je výchozí tovární nastavení. Neobnovovat zachovává uživatelem definovaná nastavení. Volba Obnovit nyní vrátí všechna nastavení tiskárny na výchozí tovární hodnoty (kromě nastavení v nabídce Síť/porty). Všechny soubory ke stažení uložené v paměti RAM jsou smazány. Stažená data uložená v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny zůstanou nedotčena. Popis nabídek tiskárny 122

123 Položka nabídky Vlastní domovské hlášení Žádný IP adresa Název hostitele Kontaktní jméno Umístění Datum/čas Název nulové konfigurace Vlastní text 1 Popis Zobrazuje informace patřící vybraným vlastním domovským hlášením na ovládacím panelu tiskárny. Nabídka Nastavení Položka nabídky Jazyk tiskárny Emulace PCL Emulace PS Úloha čeká Zapnuto Vypnuto Oblast tisku Normální Celá stránka Použ. tiskárny Max. výtěžnost Maximální rychlost Popis Nastaví výchozí jazyk tiskárny Emulace PCL používá na zpracování tiskových úloh překladač PCL. Emulace PostScript používá na zpracování tiskových úloh překladač PS. Výchozí tovární jazyk tiskárny je PCL. Nastavení výchozího jazyka tiskárny nebrání odesílání tiskové úlohy softwarovým programům, které používají jiný jazyk tiskárny. Určuje, že se tiskové úlohy odebírají z tiskové fronty, když vyžadují nedostupné doplňky tiskárny nebo vlastní nastavení. Ukládají se do samostatné tiskové fronty, takže ostatní úlohy se tisknou normálně. Po získání chybějících informací a/nebo volitelných doplňků se uložené úlohy vytisknou. Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Tato nabídka se objeví jen tehdy, když je nainstalován pevný disk tiskárny, který není určen jen ke čtení. Tento požadavek zajišťuje, že uložené úlohy nezmizí při ztrátě napájení tiskárny. Nastavení logické a fyzické oblasti tisku Normal Normální je výchozí tovární nastavení. Jakmile se pokoušíte vytisknout data v oblasti, která není podle nastavení Normální určena k tisku, tiskárna daný obraz na hranici ořízne. Nastavení Celá stránka umožňuje přesun obrazu do oblasti, která není podle nastavení Normální určena k tisku, tiskárna nicméně ořízne obraz na hranici dle nastavení Normální. Nastavení Celá stránka má vliv pouze na stránky vytištěné pomocí překladače PCL 5e. Toto nastavení nemá žádný vliv na stránky vytištěné pomocí překladače PCL XL nebo PostScript. Nastavuje tiskárnu na vyšší rychlost tisku nebo vyšší výtěžnost toneru. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Maximální výtěžnost. Popis nabídek tiskárny 123

124 Položka nabídky Režim pouze černá Vypnuto Zapnuto Stahovat do paměť RAM Flash Disk Účtování úloh Zapnuto Vypnuto Šetření zdroji Zapnuto Vypnuto Vytisknout vše Abecedně Nejprve nejnovější Nejprve nejstarší Popis Nastavuje tiskárnu na tisk textu a grafiky jen s použitím černé tonerové kazety. Poznámka: Vypnuto je výchozím továrním nastavením. Poznámka: Ovladač tiskárny je schopen toto nastavení změnit. Nastaví, kam se mají uložit stažené soubory Paměť RAM je výchozím továrním nastavením. Uložení stažených souborů do paměti flash nebo na pevný disk tiskárny umisťuje tyto soubory do trvalého úložiště. Stažené soubory zůstávají v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny i po vypnutí tiskárny. Ukládání stažených souborů v paměti RAM je dočasné. Tato nabídka se objevuje jen tehdy, když je tiskárna volitelně vybavena pamětí flash nebo pevným diskem. Určuje, zda tiskárna ukládá na pevný statistické informace o posledních tiskových úlohách. Vypnuto je výchozím továrním nastavením. Vypnuto znamená, že tiskárna statistiku úloh neukládá. Tato statistika obsahuje záznam chyb tisku, času tisku, velikosti úlohy v bytech, požadovaného formátu a druhu papíru, celkového počtu vytištěných stran a celkového počtu požadovaných kopií. Účtování úloh je k dispozici jen tehdy, když je nainstalovaný a správně funguje pevný disk tiskárny. Nesmí být chráněný proti čtení/zápisu nebo proti zápisu. Vyrovnávací paměť úloh nesmí být nastavena na 100 %. Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna resetuje. Volba nabídky je aktualizována. Určuje, jak tiskárna nakládá s dočasnými staženými soubory, například písmy a makry uloženými v paměti RAM, přijme-li tiskárna úlohu, která vyžaduje více paměti, než je k dispozici. Vypnuto je výchozím továrním nastavením. Vypnuto nastaví tiskárnu, aby zachovala stažené soubory pouze do té chvíle, než je paměť třeba. Stažené soubory jsou smazány, aby bylo možné zpracovat tiskové úlohy. Nastavení Zapnuto udrží v paměti stažené soubory během změn jazyka i restartů tiskárny. Když v tiskárně dojde paměť, zobrazí se hlášení 38 Plná paměť a stažené soubory se neodstraní. Určuje pořadí, v němž jsou tištěny pozdržené a důvěrné úlohy, je-li zvolena možnost Tisknout vše. Abecedně je výchozím továrním nastavením. Tiskové úlohy se na ovládacím panelu tiskárny vždy objevují v abecedním pořadí. Popis nabídek tiskárny 124

125 Nabídka Dokončení Položka nabídky Strany (duplex) Dvoustranný Jednostranný Duplexní vazba Delší strana Kratší strana Kopie 1 až 999 Prázdné stránky Netisknout Tisk Skládat Vyp. (1,1,1,2,2,2) Zap. (1,2,1,2,1,2) Popis Určuje, zda je oboustranný tisk nastaven jako výchozí pro všechny tiskové úlohy Výchozí nastavení výrobce je jednostranný. Chcete-li nastavit oboustranný tisk ze softwarového programu a jsteli uživateli systému Windows, klepněte na File (Soubor) Print (Tisk), a pak na Properties (Vlastnosti), Preferences (Předvolby), Options (Možnosti) nebo Setup (Nastavení) a upravte nastavení v dialogových oknech a místních nabídkách tisku; jste-li uživateli systému Macintosh, klepněte na File (Soubor) > Print (Tisk) a upravte nastavení. Určuje způsob, jakým se oboustranně vytisknuté stránky svážou a jak je orientován tisk na zadní straně listu (strany se sudými čísly) vzhledem k tisku na přední straně (strany s lichými čísly) Výchozí nastavení z výroby je Delší strana. Volba Delší strana určuje, že vazba má být na levém okraji stránek orientovaných na výšku a na horním okraji stránek orientovaných na šířku. Volba Kratší strana určuje, že vazba má být na horním okraji stránek orientovaných na výšku a na levém okraji stránek orientovaných na šířku. Určuje výchozí nastavení počtu kopií pro každou tiskovou úlohu Poznámka: 1 je výchozí nastavení výrobce. Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Netisknout. Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna klást jednotlivé stránky tiskové úlohy na sebe ve správném pořadí. Vypnuto je výchozím továrním nastavením. Žádné strany nebudou kompletovány. Nastavení Zap znamená, že bude tisková úloha kladena postupně. Obě nastavení tisknou celou úlohu tolikrát, kolikrát je zadáno v položce nabídky Kopie. Popis nabídek tiskárny 125

126 Položka nabídky Oddělovací listy Žádný Mezi kopie Mezi úlohy Mezi listy Zdroj oddělovacích listů Zásobník <x> Univerzální zásobník Funkce N-up (více stránek na list) Vypnuto 2-up 3-up 4-up 6-up 9-up 12-up 16-up Uspořádání N-up (více stránek na list) Horizontální Reverse Horizontal Reverse Vertical Vertical Orientace Automatický režim Delší strana Kratší strana Popis Určuje, zda se mají mezi výtisky vkládat prázdné oddělovací listy Výchozí nastavení z výroby je Žádný. Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží prázdný list mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy, pokud je zapnutá funkce Kompletovat. Je-li vypnuto skládání, pak se mezi každou sadu vytištěných stránek vkládá prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd. Při použití hodnoty Mezi úlohy se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy. Při použití hodnoty Mezi stránky se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné fólie nebo když chcete do dokumentu vkládat prázdné listy na poznámky. Určení zdroje papíru pro oddělovací listy Výchozí nastavení z výroby je Zásobník 1 (standardní zásobník). Aby se univerzální zásobník objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat MP nabídky Papír na možnost Kazeta. Určuje, že se mají obrazy více stránek tisknout na jednu stranu listu papíru. Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Vybrané číslo je počet obrazů stran, které se vytisknout na jednu stranu. Určuje umístění více obrazů stránek, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list) Výchozí nastavení výrobce je Horizontální. Umístění závisí na počtu obrazů a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku). Určení orientace vícestránkového listu Automaticky je výchozím továrním nastavením. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku. Delší strana používá orientaci na šířku. Kratší strana používá orientaci na výšku. Popis nabídek tiskárny 126

127 Položka nabídky Rámeček N-up Žádný Pevný Popis Tiskne rámeček kolem každého obrazu stránky, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list) Poznámka: Výchozí nastavení z výroby je Žádný. Nabídka Kvalita Položka nabídky Režim tisku Barevně Pouze černá Korekce barev Automatický režim Vypnuto Ruční Rozlišení tisku 1200 dpi 4800 CQ Sytost toneru 1 5 Zvýraznění jemných linek Zapnuto Vypnuto Popis Určuje, zda jsou obrázky tištěny ve stupních šedi nebo barevně Poznámka: Výchozí tovární nastavení počítá s barevným tiskem. Upraví barevný výstup na vytištěné stránce Automaticky je výchozím továrním nastavením. Automaticky použije různé konverzní tabulky na každý objekt na vytištěné stránce. Vypnuto vypne barevnou korekci. Ruční povolí přizpůsobení barevných tabulek pomocí nastavení přístupných z nabídky Barva ručně. Kvůli rozdílům v aditivních a subtraktivních barvách je nemožné reprodukovat na vytištěné stránce některé barvy, které jsou zobrazeny na počítačové obrazovce. Určuje výstupní rozlišení tisku Výchozím nastavením výrobce je 4800 CQ. Nastavení 1200 dpi poskytuje nejvyšší rozlišení a zvýšený lesk. Zesvětlení nebo ztmavení vytištěného výstupu 4 je výchozí nastavení výrobce. Výběr menšího čísla může pomoci ušetřit toner. Pokud je tiskový režim nastaven na černobílý, nastavením hodnoty 5 zvýšíte sytost toneru a ztmavíte veškeré tiskové úlohy. Pokud je tiskový režim nastaven na barevný, je nastavení 5 stejné jako nastavení 4. Umožňuje režim tisku vhodnější pro takové dokumenty, jakými jsou architektonické výkresy, mapy, elektrická schémata a vývojové diagramy Chcete-li nastavit zvýraznění jemných linek ze softwarového programu, klepněte v otevřeném dokumentu na položku File (Soubor) Print (Tisk) a potom vyberte možnost Properties (Vlastnosti), Preferences (Předvolby), Options (Možnosti) nebo Setup (Nastavení). Chcete-li nastavit Zvýraznění jemných linek pomocí vestavěného webového serveru, napište do okna prohlížeče adresu IP síťové tiskárny. Popis nabídek tiskárny 127

128 Položka nabídky Šetřič barev Zapnuto Vypnuto Jas RGB 6 6 Kontrast RGB 0 5 Sytost RGB 0 5 Vyvážení barev Azurová Překročena Žlutá Černobíle Návrat k výchozím 0 Ukázka barev srgb - displej srgb - živě Displej plná čerň Živě Vypnuto RGB CMYK - USA CMYK - Evropa CMYK - živě CMYK vypnuto Popis Omezí množství toneru použitého pro grafiku a obrázky. Množství toneru použitého na text se nesnížilo. Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Zapnutím potlačíte nastavení sytosti toneru. Upraví světlost v barevném výstupu 0 je výchozí nastavení výrobce. -6 je maximální úbytek. 6 je maximální přírůstek. Toto nastavení neovlivní soubory, ve kterých jsou použity specifikace barev CMYK. Upraví kontrast v barevném výstupu 0 je výchozí nastavení výrobce. Toto nastavení neovlivní soubory, ve kterých jsou použity specifikace barev CMYK. Upraví sytost v barevném výstupu 0 je výchozí nastavení výrobce. Toto nastavení neovlivní soubory, ve kterých jsou použity specifikace barev CMYK. Upraví barvy v tištěném výstupu pomocí zvýšení či snížení množství toneru použitého pro každou barvu Poznámka: 0 je výchozí nastavení výrobce. Vytiskne zkušební stránky pro každou barevnou konverzní RGB a CMYK tabulku použitou v tiskárně Volba kteréhokoliv nastavení vyvolá tisk vzorku. Barevné vzorky sestávají z řady barevných čtverců spolu s RGB či CMYK kombinacemi, které danou barvu tvoří. Tyto stránky lze použít jako pomoc pro rozhodnutí, které kombinace použít pro dosažení požadovaného tiskového výstupu. V okně prohlížeče zadejte IP adresu tiskárnu pro přístup ke kompletnímu seznamu stránek s barevnými vzorky na vloženém webovém serveru. Popis nabídek tiskárny 128

129 Položka nabídky Ručně vytvořená barva Obrázek RGB Živě srgb - displej Displej plná čerň srgb - živě Vypnuto Text RGB Živě srgb - displej Displej plná čerň srgb - živě Vypnuto Grafika RGB Živě srgb - displej Displej plná čerň srgb - živě Vypnuto Ručně vytvořená barva Obrázek CMYK CMYK - USA CMYK - Evropa CMYK - živě Vypnuto Text CMYK CMYK - USA CMYK - Evropa CMYK - živě Vypnuto Grafika CMYK CMYK - USA CMYK - Evropa CMYK - živě Vypnuto Úprava barev Popis Přizpůsobí barevné konverze RGB Zobrazení srgb je výchozí tovární nastavení pro Obrázek RGB. To se vztahuje na barevnou konverzní tabulku na výstupu, která odpovídá barvám zobrazeným na obrazovce počítače. Živé srgb je výchozí tovární nastavení pro RGB Text a RGB Grafiku. Živé srgb se vztahuje na barevnou tabulku, která zvyšuje saturaci. Tato volba je preferována pro obchodní grafiku a text. Nastavení Živé použije barevnou konverzní tabulku, která produkuje jasnější a nasycenější barvy. Displej plná čerň použije barevnou konverzní tabulku, která pro neutrální šedé barvy používá pouze černý toner. Vypnuto vypne barevnou konverzi. Přizpůsobí barevné konverze CMYK V USA je výchozí tovární nastavení US CMYK. US CMYK použije barevnou konverzní tabulku, která se pokouší produkovat výstup, který odpovídá barevnému výstupu SWOP. V ostatních státech je výchozí nastavení Euro CMYK. Euro CMYK použije barevnou konverzní tabulku, která se pokouší produkovat výstup, který odpovídá barevnému výstupu EuroScale. Živé CMYK nastavení zvýší barevnou saturaci u barevné konverzní tabulky US CMYK. Vypnuto vypne barevnou konverzi. Zahájí rekalibraci tabulek pro konverzi barev a umožní tiskárně provádět úpravy barevných odstínů na výstupu. Kalibrace započne při výběru nabídky. Na obrazovce se do dokončení procesu zobrazí Calibrating (Kalibrace). Změny barev na výstupu mohou být výsledkem měnících se podmínek, např. pokojová teplota nebo vlhkost. Úpravy barev se provádějí podle algoritmů tiskárny. V průběhu tohoto procesu proběhne také zarovnání barev. Popis nabídek tiskárny 129

130 Nabídka Utility Položka nabídky Odstr.pozdržené úlohy Důvěrná Pozdržená Neobnovená Vše Formát Flash Ano Ne Odstranit stažené soubory z disku Ihned odstranit Neodstraňovat Statistika úloh Tisk Vymazat Hexadecimální trasování Aktivovat Popis Odstranění důvěrných a pozdržených úloh z pevného disku tiskárny Výběr nastavení ovlivňuje jen tiskové úlohy, které se nacházejí v tiskárně. Záložky, úlohy na jednotkách flash a další typy pozdržených úloh nejsou ovlivněny. Výběr možnosti Neobnovené odstraní všechny tiskové a pozdržené úlohy, jež nebyly obnoveny z disku. Provede formátování flash paměti. Paměť flash je paměť přidaná instalací volitelné paměťové karty flash do tiskárny. Výstraha nebezpečí poškození: Během formátování flash paměti tiskárnu nevypínejte. Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalována a správně fungovat volitelná paměťová karta flash. Volitelná paměťová karta flash nesmí být chráněna proti čtení/zápisu nebo proti zápisu. Volbou Ano vymažete všechna data uložená v paměti flash. Volba Ne zruší požadavek na formátování. Odstraňuje z pevného disku tiskárny stažené soubory včetně pozdržených úloh, úloh uložených do vyrovnávací paměti a zaparkovaných úloh. Informace o účtování úloh nejsou ovlivněny. Poznámka: Ihned odstranit je výchozí nastavení. Tiskne všechny uložené statistiky úloh nebo odstraňuje informace z pevného disku tiskárny. Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalován a správně fungovat pevný disk tiskárny. Volba možnosti Tisk tiskne seznam statistik. Možnost Smazat odstraňuje všechny statistiky úloh uložené na pevném disku tiskárny. Možnost Smazat se neobjeví, je-li účtování úloh nastaveno na hodnotu MarkTrack TM pomocí NPA. Pomáhá nalézt zdroj problému s tiskovou úlohou. Když je vybrána volba Aktivovat, jsou veškerá data zasílaná na tiskárnu vytištěna v hexadecimální a znakové reprezentaci a nejsou prováděny řídicí kódy. Hexadecimální trasování ukončíte nebo deaktivujete vypnutím nebo resetováním tiskárny. Popis nabídek tiskárny 130

131 Položka nabídky Odhad pokrytí Vypnuto Zapnuto Kontrast LCD 1-10 Jas LCD 1-10 Popis Nabízí odhad procentuálního pokrytí stránky černí. Odhad se tiskne na samostatnou stránku na konci každé tiskové úlohy. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Nastavuje kontrast osvětlení displeje Výchozí nastavení výrobce je 5. Nastavení na vyšší hodnotu displej zesvětluje. Nastavení na nižší hodnotu displej ztmavuje. Nastavuje jas podsvícení displeje Výchozí nastavení výrobce je 5. Nastavení na vyšší hodnotu displej zesvětluje. Nastavení na nižší hodnotu displej ztmavuje. Nabídka XPS Položka nabídky Str. s chybami tisku Vypnuto Zapnuto Popis Tiskne stránku s informacemi o chybách, včetně chyb s označením XML Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Nabídka PDF Položka nabídky Na celou stránku Ano Ne Anotace Netisknout Tisk Popis Přizpůsobení obsahu stránky formátu vybraného papíru Poznámka: Ne je výchozí tovární nastavení. Tisk anotací v PDF Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Netisknout. Nabídka PostScript Položka nabídky Tisk PS chyb Zapnuto Vypnuto Popis Vytiskne stránku obsahující chybu PostScriptu. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Popis nabídek tiskárny 131

132 Položka nabídky Priorita fontu Rezidentní Paměť flash / Disk Vyhlazení obrazu Zapnuto Vypnuto Popis Určuje pořadí hledání písma. Výchozí nastavení z výroby je Rezidentní. Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalována a správně fungovat zformátovaná paměťová karta flash nebo pevný disk. Paměťová karta flash a pevný disk tiskárny nesmí být chráněn proti zápisu a nesmí být chráněn ani heslem. Vyrovnávací paměť úloh nesmí být nastavena na 100 %. Vylepší kontrast a ostrost obrázků s nízkým rozlišením a vyhladí jejich barevné přechody Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Vyhlazování Obrázku nemá vliv na obrázky, které mají rozlišení 300 dpi nebo vyšší. Nabídka emulace PCL Položka nabídky Zdroj fontů Rezidentní Disk Flash Stahování Vše Název fontu RO Courier Sada symbolů 10U PC-8 12U PC-850 Popis Určení sady fontů použitých v položce nabídky Název fontu. Rezidentní je výchozím továrním nastavením. Zobrazuje se výchozí sada fontů z výroby stažená do paměti RAM. Nastavení paměti flash a disku ukazují všechna písma obsažená v tomto volitelném doplňku. Paměť flash musí být řádně naformátována a není možné číst/psát, zapisovat nebo je chráněna heslem. Stažení ukazuje všechny fonty stažené do paměti RAM. Vše zobrazuje všechny fonty dostupné pro libovolnou volbu. Identifikuje konkrétní font a možnost jeho uložení. Výchozí nastavení výrobce je RO Courier. RO Courier ukazuje název písma, ID písma a místo uložení v tiskárně. Zkratky zdrojů fontů jsou R pro rezidentní, F pro paměť flash, K pro disk a D pro stažení. Specifikuje sadu symbolů pro každý název fontu 10U PC-8 je americkým výchozím továrním nastavením. 12U PC-850 je mezinárodním výchozím továrním nastavením. Sada symbolů je sada písmen a číselných znaků, interpunkčních znamének a speciálních symbolů. Sady symbolů podporují různé jazyky nebo určité programy, například matematické symboly pro vědecké texty. Jsou zobrazeny pouze podporované sady symbolů. Popis nabídek tiskárny 132

133 Položka nabídky Nastavení emulace PCL Bodová velikost 1,00 až 1008,00 Nastavení emulace PCL Rozteč 0,08 až 100 Nastavení emulace PCL Orientace Na výšku Na šířku Nastavení emulace PCL Řádků na stránku Nastavení emulace PCL Šířka A4 198 mm 203 mm Nastavení emulace PCL Vkládat CR za LF Zapnuto Vypnuto Popis Změna bodové velikosti pro škálovatelné typografické fonty. 12 je výchozím továrním nastavením. Bodová velikost označuje výšku znaků ve fontu. Jeden bod se rovná přibližně 0,35 mm. Bodové velikosti lze měnit po 0,25 bodu. Určení rozteče fontu pro škálovatelné fonty s konstantní roztečí. 10 je výchozím továrním nastavením. Rozteč znamená počet znaků s pevnou mezerou v jednom palci textu (cpi). Rozteč lze měnit po krocích 0,01 cpi. Pro neškálovatelné fonty s konstantní roztečí je rozteč zobrazena na displeji, ale nelze ji změnit. Určení orientace textu a grafiky na stránce Výchozí nastavení výrobce je Na výšku. Při orientaci na výšku se text a grafika tiskne rovnoběžně s kratším okrajem stránky. Při orientaci na šířku se text a grafika tiskne rovnoběžně s delším okrajem stránky. Určuje počet řádků, které se vytisknou na každé stránce. 60 je americkým výchozím továrním nastavením. 64 je mezinárodním výchozím továrním nastavením. Tiskárna nastaví velikost místa mezi řádky na základě nastavení Řádků na stránku, Velikost papíru a Orientace. Před nastavením položky Řádků na stránku vyberte požadovanou Velikost papíru a Orientaci. Nastavení tiskárny pro tisk na papír formátu A4 198 mm je výchozí tovární nastavení. Nastavení 203 mm nastaví šířku stránky tak, aby to umožňovalo tisk osmdesáti znaků s roztečí 10. Nastavení automatického vložení znaku konce řádku (CR) po znaku LF (posun na další řádek). Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Změny nastavení jsou duplikovány v nabídce PPDS. Popis nabídek tiskárny 133

134 Položka nabídky Nastavení emulace PCL Vkládat LF za CR Zapnuto Vypnuto Přečíslování zásobníků Přiřadit uni. podavač Vypnuto Žádný Přiřadit Zásobník <x> Vypnuto Žádný Přiřadit ruč. pod. pap. Vypnuto Žádný Přiřadit ruční pod. obálek Vypnuto Žádný Přečíslování zásobníků Zobr. výr. nastav. Žádný Přečíslování zásobníků Obnovení výchozích nastavení Ano Ne Popis Nastavení automatického vložení znaku LF (posun na další řádek) za CR (znak pro konec řádku). Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Změny nastavení jsou duplikovány v nabídce PPDS. Konfigurace tiskárny pro spolupráci se softwarem tiskárny nebo programů, které používají jiné označení zdrojů pro zásobníky a podavače. Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Žádný není jako výběr k dispozici. Zobrazuje se jen tehdy, když je zvolen překladač jazyka PCL 5. Nastavení Žádný ignoruje příkaz Vybrat podávání papíru. Položka umožňuje přiřazení vlastního nastavení. Zobrazení výchozí hodnoty od výrobce přiřazené ke každému zásobníku nebo podavači Vrácení přiřazení všech zásobníků a podavačů na výchozí nastavení od výrobce Popis nabídek tiskárny 134

135 Nabídka HTML Položka nabídky Název fontu Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery Popis Nastavuje výchozí písmo pro HTML dokumenty Poznámka: Pro HTML dokumenty, které neurčují písmo, se použije Times. Položka nabídky Velikost fontů bodů Měřítko 1 400% Orientace Na výšku Na šířku Velikost okraje mm Popis Nastavuje velikost výchozího písma pro HTML dokumenty 12 bodů je výchozím nastavením výrobce. Písmo lze zvyšovat v jednobodových přírůstcích. Určuje měřítko výchozího písma pro HTML dokumenty Výchozí nastavení výrobce je 100 %. Měřítko lze zvyšovat v krocích po 1 %. Nastavuje výchozí orientaci stránek HTML dokumentů Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Na výšku. Nastavuje okraj stránek HTML dokumentů 19 mm je výchozím nastavením výrobce. Velikost okraje lze zvyšovat v krocích po 1 mm. Popis nabídek tiskárny 135

136 Položka nabídky Pozadí Netisknout Tisk Popis Určuje, zda se bude do HTML dokumentů tisknout pozadí. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Tisk. Nabídka Obrázek Položka nabídky Autom. přizpůsobit Zapnuto Vypnuto Invertovat Zapnuto Vypnuto Přizpůsobení Ukotvit vlevo nahoře Hledat nejbližší Ukotvit ve středu Přizpůsobit výšku/šířku Přizpůsobit výšku Přizpůsobit šířku Orientace Na výšku Na šířku Opačně na výšku Opačně na šířku Popis Vybere optimální velikost papíru, měřítko a orientaci. Zapnuto je výchozím továrním nastavením. Zapnutím tohoto nastavení potlačíte nastavení měřítka a orientace u některých obrázků. Invertuje dvoubarevné monochromatické obrázky Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Toto nastavení se nevztahuje na obrázky GIF a JPEG. Přizpůsobí obrázek vybrané velikosti papíru Přizpůsobit výšku/šířku je výchozí tovární nastavení. Když je zapnuto Automatické přizpůsobení, je měřítko automaticky nastaveno na přizpůsobení výšky/šířky. Nastavuje orientaci obrázku Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Na výšku. Popis nabídek tiskárny 136

137 Nabídka PictBridge Položka nabídky Formát fota Automatický režim L 2L Pohlednice Hagaki Formát karty 100 x 150 mm 101,6 152,4 mm 203,2 254 mm Letter A4 A5 JIS B5 Rozvržení Automatický režim Vypnuto 2 str. na 1 3 str. na 1 4 str. na 1 6 str. na 1 9 str. na 1 12 str. na 1 16 str. na 1 Tisk indexu Kvalita Normální Koncept Jemná Zdroj papíru Univerzální zásobník Zásobník <x> Papír ručně Popis Volí optimální formát fotografie Automaticky je výchozím továrním nastavením. Jestliže má tiskárna i fotoaparát podporující standard PictBridge nějakou hodnotu pro toto nastavení, hodnota ve fotoaparátu vždy zruší hodnotu v tiskárně. Volí optimální rozvržení fotografie Automaticky je výchozím továrním nastavením. Jestliže má tiskárna i fotoaparát podporující standard PictBridge nějakou hodnotu pro toto nastavení, hodnota ve fotoaparátu vždy zruší hodnotu v tiskárně. Volí optimální kvalitu Výchozí nastavení výrobce je Normální. Jestliže má tiskárna i fotoaparát podporující standard PictBridge nějakou hodnotu pro toto nastavení, hodnota ve fotoaparátu vždy zruší hodnotu v tiskárně. Nastavuje zásobník, z něhož se odebírá papír Výchozí nastavení výrobce je Univerzální zásobník. Jestliže má tiskárna i fotoaparát podporující standard PictBridge nějakou hodnotu pro toto nastavení, hodnota ve fotoaparátu vždy zruší hodnotu v tiskárně. Nabídka jednotky flash Položka nabídky Kopie 1 až 999 Popis Určuje výchozí nastavení počtu kopií pro každou tiskovou úlohu Poznámka: 1 je výchozí nastavení výrobce. Popis nabídek tiskárny 137

138 Položka nabídky Zdroj papíru Zásobník <x> Ruční podavač Podavač obálek Skládat Vyp. (1,1,1,2,2,2) Zap. (1,2,1,2,1,2) Strany (duplex) Dvoustranný Jednostranný Duplexní vazba Delší strana Kratší strana Orientace Automatický režim Delší strana Kratší strana Funkce N-up (více stránek na list) Vypnuto 2-up 3-up 4-up 6-up 9-up 12-up 16-up Rámeček N-up Žádný Pevný Popis Slouží k nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy. Poznámka: Výchozí nastavení z výroby je Zásobník 1 (standardní zásobník). Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna klást jednotlivé stránky tiskové úlohy na sebe ve správném pořadí. Vypnuto je výchozím továrním nastavením. Žádné strany nebudou kompletovány. Nastavení Zap znamená, že bude tisková úloha kladena postupně. Řídí, zda se úloha tiskne na jednu nebo na obě strany papíru. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je jednostranný. Určuje způsob, jakým se oboustranně vytisknuté stránky svážou a jak je orientován tisk na zadní straně listu (strany se sudými čísly) vzhledem k tisku na přední straně (strany s lichými čísly) Výchozí nastavení z výroby je Delší strana. Volba Delší strana určuje, že vazba má být na levém okraji stránek orientovaných na výšku a na horním okraji stránek orientovaných na šířku. Volba Kratší strana určuje, že vazba má být na horním okraji stránek orientovaných na výšku a na levém okraji stránek orientovaných na šířku. Určení orientace vícestránkového listu Automaticky je výchozím továrním nastavením. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku. Delší strana používá orientaci na šířku. Kratší strana používá orientaci na výšku. Určuje, že se mají vícestránkové obrázky tisknout na jednu stranu listu papíru Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. Vybrané číslo je počet obrazů stran, které se vytisknout na jednu stranu. Tiskne rámeček kolem každého obrazu stránky, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list) Poznámka: Výchozí nastavení z výroby je Žádný. Popis nabídek tiskárny 138

139 Položka nabídky Uspořádání N-up (více stránek na list) Horizontální Reverse Horizontal Reverse Vertical Vertical Oddělovací listy Žádný Mezi kopie Mezi úlohy Mezi listy Zdroj oddělovacích listů Zásobník <x> Univerzální podavač Podavač obálek Prázdné stránky Netisknout Tisk Popis Určuje umístění více obrazů stránek, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list) Výchozí nastavení výrobce je Horizontální. Umístění závisí na počtu obrazů a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku). Určuje, zda se mají mezi výtisky vkládat prázdné oddělovací listy Výchozí nastavení z výroby je Žádný. Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží prázdný list mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy, pokud je zapnutá funkce Kompletovat. Je-li vypnuto skládání, pak se mezi každou sadu vytištěných stránek vkládá prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd. Při použití hodnoty Mezi úlohy se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy. Při použití hodnoty Mezi stránky se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné fólie nebo když chcete do dokumentu vkládat prázdné listy na poznámky. Určení zdroje papíru pro oddělovací listy Výchozí nastavení z výroby je Zásobník 1 (standardní zásobník). Aby se univerzální podavač objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat MP nabídky Papír na možnost Kazeta. Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Netisknout. Nabídka nápověda Nabídka nápověda se skládá ze série stránek nápovědy, které jsou v tiskárně uloženy jako soubory typu PDF. Jsou v nich uvedeny informace o používání tiskárny a provádění tiskových úloh. V tiskárně jsou uloženy v anglické, francouzské, německé a španělské verzi. Na disku CD se softwarem a dokumentací jsou k dispozici další jazykové verze. Položka nabídky Vytisknout vše Průvodce kvalitou barev Průvodce kvalitou tisku Pokyny k tisku Popis Tisknout všechny průvodce Obsahuje informace o úpravách a přizpůsobení barev při tisku. Obsahuje informace o řešení problém s kvalitou tiskou Obsahuje informace o zakládání papíru a speciálních médií Popis nabídek tiskárny 139

140 Položka nabídky Pokyny ke spotř. mat. Pokyny k médiím Popis Obsahuje informace o číslech výrobků, které jsou třeba pro objednávky spotřebního materiálu. Obsahuje seznam velikostí papíru, které zásobníky, zásuvky a podavače podporují Průvodce tiskovými defekty Pomáhá při určení součásti tiskárny, která způsobuje opakovaný defekt Schéma nabídky Informace Průvodce připojením Pokyny k přemísťování Obsahuje seznam nabídek a nastavení ovládacího panelu tiskárny Pomáhá při vyhledání dalších informací Obsahuje informace o místním (USB) nebo síťovém připojení tiskárny Obsahuje pokyny pro bezpečné přemístění tiskárny Popis nabídek tiskárny 140

141 Vysvětlení zpráv tiskárny Pokud se na displeji objeví termín Ruční podavač, pak jde o univerzální zásobník, jemuž se též říká univerzální podavač. Seznam stavových a chybových hlášení Aktivují se změny v nabídce Vyčkejte, než hlášení zmizí. Zaneprázdněna Počkejte, až zpráva zmizí. Kalibrace Vyčkejte, než zpráva zmizí. Zrušení není dostupné Vyčkejte, než zpráva zmizí. Stornování Počkejte, až zpráva zmizí. Změňte <src> na <x> Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Pak stiskněte, pokud se změnil papír. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn šipkou dolů, aby se tisklo na papír právě založený v tiskárně. Zrušte aktuální tiskovou úlohu. Chcete-li získat více informací, klepněte na Názorné ukázky. Maže se statistika úloh Vyčkejte, než hlášení zmizí. Zavřít dvířka <x> Použít stávající. Pak stiskněte tlačítko se 1 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Názorné ukázky. Pak stiskněte. Objeví se obrázek otevřených dvířek. 2 Zavřete označená dvířka. Vysvětlení zpráv tiskárny 141

142 Kopie Zadejte požadovaný počet kopií. Defragmentuje se paměť flash. NEVYPÍNAT! Vyčkejte, než hlášení zmizí. Výstraha nebezpečí poškození: Dokud se na displeji zobrazuje toto hlášení, nevypínejte tiskárnu. Odstranit/Odstranit vše/odstranit všechny důvěrné úlohy Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stiskněte pro odstranění určené úlohy. Stiskněte pro odstranění úlohy. Odstraňuje se Vyčkejte, než hlášení zmizí. Zákaz obálek DL Vyčkejte, než hlášení zmizí. Zakazování nabídek Vyčkejte, než hlášení zmizí. Poznámka: Zatímco jsou nabídky vypnuté, nastavení tiskárny nelze měnit z ovládacího panelu. Poškozený disk. Formátovat? Tiskárna se neúspěšně pokusila napravit disk. Objeví se hlášení Znovu formátovat. Stiskněte formátování disku. Poznámka: Formátování disku odstraní všechny soubory, které jsou na disku momentálně uložené. Obnova disku x/y XX %. NEVYPÍNAT! Vyčkejte, než hlášení zmizí. pro nové Výstraha nebezpečí poškození: Nevypínejte napájení, zatímco se tiskárna pokouší obnovit svůj pevný disk. Obnova disku probíhá v několika fázích. Na displeji se objevuje procento dokončení každé fáze. Povolování nabídek Vyčkejte, než hlášení zmizí. Šifrování disku x/y XX %. NEVYPÍNAT! Vyčkejte, než hlášení zmizí. Výstraha nebezpečí poškození: Nevypínejte napájení, zatímco se tiskárna šifruje svůj pevný disk. Vysvětlení zpráv tiskárny 142

143 Na displeji se zobrazuje, kolik procent je hotovo. Vložte PIN Zadejte kód PIN, který jste vytvořili ve vlastnostech tisku při odesílání k tisku důvěrné úlohy. Zadejte PIN pro zámek Zadejte kód PIN, který jste vytvořili pro uzamčení ovládacího panelu a znemožnění změn nabídek. Buffer se vyprazdňuje Počkejte, až zpráva zmizí. Formátování disku x/y XX %. NEVYPÍNAT! Vyčkejte, než hlášení zmizí. Výstraha nebezpečí poškození: Nevypínejte napájení, zatímco se tiskárna formátuje svůj pevný disk. Na displeji se zobrazuje, kolik procent je hotovo. Formátuje se paměť flash. NEVYPÍNAT! Vyčkejte, než hlášení zmizí. Výstraha nebezpečí poškození: Nevypínejte, dokud tiskárna formátuje paměť flash. Vložte zásobník <x> Vložte určený zásobník do tiskárny. Interní systémová chyba, obnovit záložky 1 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. 2 Obnovte záložky. Interní systémová chyba, obnovit bezpečnostní certifikáty Obnovte bezpečnostní certifikáty. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. Chybný kód základní desky Pro tiskárnu budete muset stáhnout platný strojový kód. Další informace najdete na webových stránkách společnosti Lexmark nebo kontaktujte podporu zákazníků. Poznámka: Strojový kód můžete stáhnout, když se tato zpráva objeví na obrazovce. Vysvětlení zpráv tiskárny 143

144 Neplatný kód síťové karty Musíte si stáhnout platný tiskový kód sítě pro interní tiskový server. Interní tiskový server je hardwarové příslušenství nainstalované uvnitř tiskárny. Poznámka: Síťový kód si můžete stáhnout, když se toto hlášení objeví na displeji. Neplatný PIN Zadejte platný kód PIN. Naplňte univerzální zásobník materiálem <x> Založte do zásobníku univerzálního zásobníku určený papír. Poznámka: Chcete-li zjistit, jak se zakládá papír do univerzálního zásobníku, stiskněte tlačítko se šipkou dolů a podržte je, dokud se neobjeví Názorné ukázky. Poté stiskněte tlačítko. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. Když tiskárna nalezne zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, použije papír z tohoto zásobníku. Pokud tiskárna nenalezne zásobník se správným typem a formátem papíru, provede tisk z výchozího zdroje. Zrušte aktuální úlohu. Vložte do <src> <x> Do zásobníku papíru či jiného zdroje založte papír správného typu a velikosti. Poznámka: Chcete-li zjistit, jak se zakládá papír do určeného zdroje papíru, stiskněte tlačítko se šipkou dolů a podržte je, dokud se neobjeví Názorné ukázky. Poté stiskněte tlačítko. Zrušte aktuální úlohu. Nabídky jsou vypnuté Nabídky tiskárny jsou vypnuté. Nastavení tiskárny nelze měnit z ovládacího panelu tiskárny. Obraťte se na pracovníka oddělení podpory, aby vám pomohl. Poznámka: Jsou-li nabídky vypnuté, je stále možné zrušit tiskovou úlohu, vytisknout důvěrnou úlohu nebo vytisknout pozdrženou úlohu. Síť/Síť <x> Tiskárna je připojena k síti. Hlášení Síť naznačuje, že tiskárna používá standardní síťový port vestavěný do systémové desky tiskárny. Hlášení Síť <x> naznačuje, že je v tiskárně nainstalovaný interní tiskový server nebo že je tiskárna připojena k externímu tiskovému serveru. Žádné pozdržené úlohy Vyčkejte, než hlášení zmizí. Vysvětlení zpráv tiskárny 144

145 Žádné úlohy pro zrušení Vyčkejte, než hlášení zmizí. Úsporný režim Tiskárna šetří energii zatímco čeká na další tiskovou úlohu. Odešlete úlohu k tisku. Stiskněte pro zahřátí tiskárny na normální provozní teplotu. Potom se zobrazí zpráva Připravena. Tiskárna je uzamčena, k odemknutí zadejte kód PIN Ovládací panel je uzamčený. K odemknutí zadejte správný kód PIN. Tisk Vyčkejte, než hlášení zmizí. Programuje se disk. NEVYPÍNAT! Vyčkejte, než hlášení zmizí. Výstraha nebezpečí poškození: Nevypínejte tiskárnu, dokud je na displeji zobrazeno hlášení Programuje se disk. Programuje se paměť flash. NEVYPÍNAT! Vyčkejte, než hlášení zmizí. Výstraha nebezpečí poškození: Nevypínejte tiskárnu, dokud je na displeji zobrazeno hlášení Programuje se paměť flash. Programuje se systémový kód NEVYPÍNAT! Počkejte, až zpráva zmizí. Výstraha nebezpečí poškození: Nevypínejte tiskárnu, dokud je na displeji zobrazeno hlášení Programuje se systémový kód. Čte se jednotka USB. NEODEBÍRAT! Vyčkejte, než hlášení zmizí. Připravena Tiskárna je připravena přijímat tiskové úlohy. Vzdálená správa aktivní. NEVYPÍNAT! Právě se konfigurují nastavení tiskárny. Vyčkejte, než hlášení zmizí. Výstraha nebezpečí poškození: Nevypínejte tiskárnu, dokud je na displeji zobrazeno hlášení Vzdálená správa aktivní. Vysvětlení zpráv tiskárny 145

146 Odeberte veškerý barevný spotřební materiál Tiskárna je nastavena do režimu uzamčení barevného tisku v nabídce Konfigurace. Zkuste jednu z těchto metod: Vyjměte všechny barevné tonerové kazety a jednotky fotoválce. Poznámka: Nevyjímejte černou tonerovou kazetu nebo jednotku fotoválce. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Continue (Pokračovat). Poté stisknutím vymažte hlášení a tiskněte v režimu uzamčení barevného tisku. Odstranit obalový materiál 1 Odstraňte z tiskárny veškerý balicí materiál. 2 Přesvědčte se o správné instalaci zapékače, přenosového modulu, zásobníků a spotřebního materiálu. 3 Stiskněte a podržte šipku dolů, dokud se nezobrazí hlášení Zobrazit oblasti a poté stiskněte. Na displeji se objeví názorný návod, jak dokončit nastavení. Odeberte papír ze standardního odkladače Standardní výstupní odkladač vyčerpal svou kapacitu. Odeberte papír ze standardního výstupního odkladače, aby zmizelo hlášení a pokračoval tisk. Nuluje se počítadlo zapékače Počkejte, až hlášení zmizí. Tiskárna se resetuje Vyčkejte, než hlášení zmizí. Obnovit pozdržené úlohy? Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím obnovte všechny pozdržené úlohy uložené na pevném disku tiskárny. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Neobnovovat. Poté stiskněte. Žádné tiskové úlohy nebudou obnoveny. Obnovuje se výrobní nastavení Vyčkejte, než hlášení zmizí. Když se obnoví výrobní nastavení: Všechny zdroje stažené do paměti tiskárny budou odstraněny. To zahrnuje písma, makra a sady symbolů. Všechna nastavení se vrátí k výchozím hodnotám výrobce, kromě nastavení jazyka výpisů v nabídce Nastavení a vlastních nastavení v nabídkách Sériové připojení <x>, Síť, Infračervený přenos, LocalTalk a USB. Vysvětlení zpráv tiskárny 146

147 Probíhá obnova pozdržené úlohy (pozdržených úloh) x/y Počkejte, až hlášení zmizí. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Ukončit obnovu. Pak stiskněte pro odstranění neobnovených pozdržených úloh. Poznámka: x představuje číslo právě obnovované úlohy a y představuje celkový počet úloh, které se mají obnovit. Sériové připojení <x> Tiskárna používá připojení sériovým kabelem. Sériový port je aktivní komunikační připojení. Některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Pak stiskněte pro odstranění určené úlohy. Některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. Zrušte aktuální úlohu. Plný standardní odkladač Hlášení vymažete odebráním papíru ze standardního výstupního odkladače. Odeslání výběru Vyčkejte, než hlášení zmizí. Zásobník <x> je prázdný Zprávu vymažete vložením papíru do zásobníku. Málo papíru v zásobníku <x> Zprávu vymažete vložením papíru do určeného zásobníku. Chybí Zásobník <x> Vložte určený zásobník do tiskárny. USB/USB <x> Tiskárna používá připojení kabelem USB. Port USB je aktivní komunikační připojení. Vysvětlení zpráv tiskárny 147

148 Čeká Tiskárna obdržela data k tisku, ale čeká na příkaz dokončení úlohy, příkaz posun nebo další data. Stisknutím tlačítka vytiskněte obsah vyrovnávací paměti tisku. Zrušte aktuální tiskovou úlohu. 31 Chybějící nebo vadná kazeta Uvedená tonerová kazeta buď chybí, nebo správně nefunguje. Uvedenou tonerovou kazetu vyjměte a znovu ji nainstalujte. Uvedenou tonerovou kazetu vyjměte a pak nainstalujte novou. 32 Vyměňte nepodporovanou kazetu <color> Uvedenou tonerovou kazetu vyjměte a poté nainstalujte podporovanou. 34 Nesprávný druh papíru, zkontrolujte <src> Vložte vhodný papír nebo jiné speciální médium do správného zásobníku. Zkontrolujte vodící zarážky délky a šířky zásobníku a přesvědčte se, zda je papír správně založen. Ověřte nastavení vlastností tisku a ujistěte se tak, že tisková úloha vyžaduje správný formát a druh papíru. Ověřte, že formát papíru je správně nastaven. Je-li například formát univerzálního zásobníku nastaven na Univerzální, ověřte, zda je papír dostatečně velký pro data, která se tisknou. Zrušte aktuální tiskovou úlohu. 34 Nesprávný formát papíru, zkontrolujte <zdroj> Vložte vhodný papír nebo jiné speciální médium do správného zásobníku. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte pokyn a vytiskněte úlohu s použitím jiného zásobníku papíru. Zkontrolujte vodící zarážky délky a šířky zásobníku a přesvědčte se, zda je papír správně založen. Ověřte nastavení vlastností tisku a ujistěte se tak, že tisková úloha vyžaduje správný formát a druh papíru. Ověřte, že formát papíru je správně nastaven. Je-li například formát univerzálního zásobníku nastaven na Univerzální, ověřte, zda je papír dostatečně velký pro data, která se tisknou. Zrušte aktuální tiskovou úlohu. 34 Krátký papír Zkuste jeden nebo více následujících kroků: Založte do zásobníku vhodný papír. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte pokyn a vytiskněte úlohu s použitím jiného zásobníku papíru. Zkontrolujte vodící zarážky délky a šířky zásobníku a přesvědčte se, zda je papír správně založen. Ověřte nastavení vlastností tisku a ujistěte se tak, že tisková úloha vyžaduje správný formát a druh papíru. Ověřte, že formát papíru je správně nastaven. Je-li například formát univerzálního zásobníku nastaven na Univerzální, ověřte, zda je papír dostatečně velký pro data, která se tisknou. Zrušte aktuální tiskovou úlohu. Vysvětlení zpráv tiskárny 148

149 35 Nedostatek paměti k podpoře funkce šetření zdroji Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vypněte funkci Šetření zdroji a pokračujte v tisku. Chcete-li funkci Šetření zdroji po přijetí tohoto hlášení zapnout, ujistěte se, že jsou vyrovnávací paměti připojení nastavené na Auto, poté opusťte nabídky, abyste aktivovali změny vyrovnávací paměti připojení. Když se objeví nápis Připravena, zapněte funkci Šetření zdroji. Nainstalujte přídavnou paměť. 37 Nedostatek paměti pro operaci defragmentace paměti flash Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stiskněte pro zastavení defragmentace a pokračování tisku. Odstraňte fonty, makra a další data uložená v paměti tiskárny. Nainstalujte přídavnou paměť tiskárny. 37 Nedostatek paměti k řazení úlohy Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vytiskněte část úlohy, která je již uložena, a začněte kompletovat zbytek tiskové úlohy. Zrušte aktuální tiskovou úlohu. 37 Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny Tiskárna nebyla schopna obnovit některé nebo všechny důvěrné nebo pozdržené úlohy uložené na pevném disku tiskárny. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení. 38 Plná paměť Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení. Zrušte aktuální tiskovou úlohu. Nainstalujte přídavnou paměť tiskárny. 39 Stránka je příliš složitá k tisku Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. Zrušte aktuální tiskovou úlohu. Nainstalujte přídavnou paměť tiskárny. 51 Detekována vadná paměť flash Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. Zrušte aktuální tiskovou úlohu. Vysvětlení zpráv tiskárny 149

150 52 Paměť flash je plná Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. Stažené fonty a makra, které nebyly dříve uložené do paměti flash, budou odstraněny. Odstraňte písma, makra a další data uložená v paměti flash. Upgradujte na paměťovou kartu flash s větší kapacitou. 53 Zjištěna nenaformátovaná paměť flash Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Pak stiskněte pro zastavení defragmentace a pokračování tisku. Naformátujte paměť flash. Pokud bude chybová zpráva stále zobrazena, je možné, že je paměť flash vadná a je nutné ji vyměnit. 54 Síť <x> softwarová chyba Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím pokračujte v tisku. Tiskárnu resetujte vypnutím a zapnutím. Aktualizujte (flashnutím) síťový firmware tiskárny nebo tiskového serveru. 54 Chyba sériového doplňku <x> Zkontrolujte, zda je sériový kabel správně připojený a zda je vhodný pro sériový port. Zkontrolujte, zda jsou na tiskárně a hostitelském počítači správě nastavené parametry sériového rozhraní (protokol, přenosová rychlost, parita a počet datových bitů). Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím pokračujte v tisku. Tiskárnu resetujte vypnutím a zapnutím. 54 Softwarová chyba standardní sítě Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím pokračujte v tisku. Tiskárnu resetujte vypnutím a zapnutím. Aktualizujte (flashnutím) síťový firmware tiskárny nebo tiskového serveru. 55 Nepodporované příslušenství ve slotu <x> 1 Vypněte tiskárnu. 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. 3 Vyjměte nepodporovanou volitelnou kartu rozhraní nebo interní tiskový server ze systémové desky tiskárny. 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce. 5 Znovu zapněte tiskárnu. Vysvětlení zpráv tiskárny 150

151 56 Paralelní port <x> neaktivní Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení. Tiskárna zlikviduje všechna data přijatá přes paralelní port. Ujistěte se, že položka nabídky Vyrovnávací paměť paralelního rozhraní není nastavena na možnost Neaktivní. 56 Sériový port <x> neaktivní Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení. Tiskárna zlikviduje všechna data přijatá přes sériový port. Ujistěte se, že položka nabídky Vyrovnávací paměť sériového rozhraní není nastavena na možnost Neaktivní. 56 Standardní port USB neaktivní Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení. Tiskárna zlikviduje všechna data přijatá přes port USB. Ujistěte se, že není položka Buffer pro USB nastavena na možnost Neaktivní. 56 Port USB <x> neaktivní Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení. Tiskárna zlikviduje všechna data přijatá přes port USB. Ujistěte se, že není položka Buffer pro USB nastavena na možnost Neaktivní. 57 Změna konfigurace, pozdržené úlohy nebyly obnoveny Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení. 58 Mnoho instalovaných pamětí flash 1 Vypněte tiskárnu. 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. 3 Vyjměte paměť flash, která je přebytečná. 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce. 5 Znovu zapněte tiskárnu. Vysvětlení zpráv tiskárny 151

152 58 Příliš mnoho zásobníků 1 Vypněte tiskárnu. 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Poznámka: Doplňkové zásobníky se spojí dohromady, budou-li na sobě. Zásobníky naskládané na sobě odebírejte shora dolů, jeden po druhém. 3 Odeberte nadbytečné zásobníky. 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce. 5 Znovu zapněte tiskárnu. 61 Vyjměte vadný pevný disk Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. Před provedením jakýchkoliv operací, které vyžadují pevný disk tiskárny, nainstalujte jiný pevný disk. 62 Disk plný Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte ve zpracování. Odstraňte fonty, makra a další data uložená na pevném disku. Nainstalujte větší pevný disk. 63 Nenaformátovaný disk Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. Naformátujte disk. Pokud bude chybová zpráva stále zobrazena, je možné, že je pevný disk vadný a je nutné jej vyměnit. 80 Varování Končí Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. Okamžitě objednejte náhradní zapékač. Je-li kvalita tisku snížená, nainstalujte nový zapékač s pomocí listu s návodem dodaného s náhradním dílem. 80 Vyměňte zapékač Vyměňte zapékaž s pomocí listu s návodem dodaného s náhradním dílem. 82 Vyměňte nádobku na odpadní toner Nádobka na odpadní toner je plná. 1 Vyměňte nádobku na odpadní toner s pomocí listu s návodem dodaného s náhradním dílem. 2 Uvolněte trasu papíru. Vysvětlení zpráv tiskárny 152

153 82 Chybí nádobka na odpadní toner Znovu vložte nádobku na odpadní toner do tiskárny. 82 Nádobka na odpadní toner téměř plná Okamžitě objednejte náhradní nádobku na odpadní toner. Chcete-li zjistit, jak se vkládá nádobka na odpadní toner, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Názorné ukázky. Poté stiskněte. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stisknutím vymažte hlášení a pokračujte v tisku. 83 Vyměňte přenosový modul Vyměňte přenosový modul s pomocí listu s návodem dodaného s náhradním dílem. 83 Přenosový modul upozornění na životnost Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stiskněte. Okamžitě objednejte náhradní přenosový modul. Je-li kvalita tisku snížená, nainstalujte nový přenosový modul s pomocí listu s návodem dodaného s náhradním dílem. 83 Chybí přenosový modul Vložte přenosový modul do tiskárny. 84 Končí životnost fotoválce <color> 1 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stiskněte. 2 Okamžitě objednejte náhradní fotoválec. Je-li kvalita tisku snížená, nainstalujte nový fotoválec s pomocí listu s návodem dodaného s náhradním dílem. 84 Fotoválec <color> je téměř vyčerpaný 1 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stiskněte. 2 Okamžitě objednejte náhradní fotoválec. Je-li kvalita tisku snížená, nainstalujte nový fotoválec s pomocí listu s návodem dodaného s náhradním dílem. 84 Vyměňte fotoválec <color> Vyměňte uvedený barevný fotoválec s pomocí listu s návodem dodaného s náhradním dílem. 88 Kazeta <color> téměř prázdná Pokud se objeví toto hlášení, toner je téměř spotřebovaný. Když tisk začíná být vybledlý, vyměňte uvedenou tonerovou kazetu. Chcete-li toto hlášení smazat, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stiskněte. Vysvětlení zpráv tiskárny 153

154 88 Kazeta je téměř vyčerpaná Pokud se objeví toto hlášení, toner je téměř spotřebovaný. Když tisk začíná být vybledlý, vyměňte uvedenou tonerovou kazetu. Chcete-li toto hlášení smazat, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví pokyn Pokračovat. Poté stiskněte. 88 Vyměňte kazetu <color> 1 Tonerová kazeta je vyčerpaná. Vyměňte zmíněnou tonerovou kazetu. Poznámka: Chcete-li zjistit, jak se vyměňuje tonerová kazeta, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Názorné ukázky. Poté stiskněte. 2 Chcete-li smazat hlášení a pokračovat v tisku, uvolněte trasu papíru yy Zaseknutý papír 1 Uvolněte trasu papíru. 2 Po uvolnění trasy papíru pokračujte v tisku stisknutím tlačítka Servis <message> 1 Vypněte tiskárnu. 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. 3 Zkontrolujte připojení všech kabelů. 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce. 5 Znovu zapněte tiskárnu. Pokud se servisní hlášení objeví znovu, kontaktujte zákaznickou podporu a předejte hlášení Chyba emulace, načtěte emulaci Tiskárna toto hlášení automaticky vymaže po 30 sekundách a pak vypne emulátor stahování na kartě s firmwarem. Po odstranění této chyby si stáhněte správnou verzi emulátoru stahování z webových stránek společnosti Lexmark Vysvětlení zpráv tiskárny 154

155 Údržba tiskárny Pro udržení optimální kvality tisku je třeba pravidelně provádět určité úkony. Čištění vnějšku tiskárny 1 Ujistěte se, že je tiskárna vypnutá a její napájecí kabel je vypojený ze zásuvky rozvodné sítě elektrického proudu. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat. 2 Vyjměte papír ze standardního výstupního odkladače. 3 Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna. Výstraha nebezpečí poškození: Nepoužívejte čisticí prostředky do domácnosti ani saponáty, protože mohou poškodit povrch tiskárny. 4 Otřete jen povrch tiskárny, ale nezapomeňte na standardní výstupní odkladač. Výstraha nebezpečí poškození: Při použití vlhkého hadříku k čištění vnitřku tiskárny může dojít k poškození tiskárny. 5 Před zahájením nové tiskové úlohy si ověřte, že podpěra papíru a standardní výstupní ovladač jsou suché. Čištění čoček tiskové hlavy Narazíte-li na problémy s kvalitou tisku, vyčistěte čočky tiskové hlavy. 1 Otevřete přední dvířka. Údržba tiskárny 155

156 Výstraha nebezpečí poškození: Nenechávejte přední dvířka otevřená déle než 10 minut. Jinak by mohlo dojít k poškození jednotek fotoválců. 2 Vyjměte všechny čtyři tonerové kazety. Při tomto postupu nevyjímejte jednotky fotoválců. 3 Vyhledejte čtyři čočky tiskové hlavy. 4 Čočky vyčistěte pomocí nádobky se stlačeným vzduchem. Výstraha nebezpečí poškození: Tiskových čoček se nedotýkejte. 5 Znovu nainstalujte čtyři tonerové kazety. Údržba tiskárny 156

157 6 Zavřete přední dvířka. Skladování spotřebního materiálu K uskladnění spotřebního materiálu využijte chladné a čisté místo. Spotřební materiál skladujte správnou stranou nahoru v původním balení až do doby, kdy jej budete chtít použít. Spotřební materiál nevystavujte: přímému slunci teplotám nad 35 C vysoké vlhkosti (nad 80 %) slanému vzduchu žíravým plynům velkému množství prachu Úspora spotřebního materiálu Z ovládacího panelu tiskárny lze provést různá nastavení, jejichž úprava vám pomůže ušetřit toner a papír. Potřebujete-li vytisknout několik kopií, můžete ušetřit spotřební materiál tím, že nejprve vytisknete první kopii, zkontrolujete ji a až poté vytisknete kopie další. Údržba tiskárny 157

158 Kontrola stavu spotřebního materiálu Je-li zapotřebí výměny spotřebního materiálu nebo údržby, na displeji se zobrazí hlášení. Kontrola stavu spotřebního materiálu na ovládacím panelu tiskárny 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení Připravena. 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Stav/spotřební materiál. Poté stiskněte. 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví výzva Zobrazit spotřební materiál. Poté stiskněte. Zobrazí se stav každého druhu spotřebního materiálu. Kontrola stavu spotřebního materiálu z počítače na síti Poznámka: Počítač musí být připojen do stejné sítě jako tiskárna. 1 Otevřete webový prohlížeč. 2 Do adresního řádku napište adresu IP síťové tiskárny (například ). 3 Stiskněte tlačítko Enter. Objeví se stránka stavu zařízení. Zobrazí se přehled o stavu spotřebního materiálu. Objednání spotřebního materiálu Pro objednání spotřebního materiálu v USA kontaktujte společnost Lexmark na telefonním čísle kvůli informacím o autorizovaných obchodnících ve vaší oblasti. V jiných zemích nebo regionech přejděte na webové stránky společnosti Lexmark na adrese nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste tiskárnu zakoupili. Poznámka: Veškeré odhady délky životnosti spotřebního materiálu vychází z tisku na obyčejný papír o velikosti letter nebo A4. Objednávání tonerových kazet Když se zobrazí zpráva 88 Dochází azurová kazeta, 88 Dochází purpurová kazeta, 88 Dochází žlutá kazeta nebo 88 Dochází černá kazeta, objednejte novou kazetu. Když se zobrazí zpráva 88 Vyměňte azurovou kazetu, 88 Vyměňte purpurovou kazetu, 88 Vyměňte žlutou kazetu nebo 88 Vyměňte černou kazetu, je nutné danou kazetu vyměnit. Odhadovaná hodnota výtěžnosti kazety je ve shodě s normou ISO/IEC (při zhruba 5% pokrytí na barvu). Velmi nízké pokrytí (méně než 1,25 % na barvu) může mít v delším období negativní vliv na výtěžnost této barvy a může způsobit, že součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner. Údržba tiskárny 158

159 Objednání fotoválců Když se zobrazí zpráva 84 Končí životnost fotoválce nebo 84 Téměř končí životnost fotoválce, objednejte nový fotoválec. Když se zobrazí zpráva 84 Vyměňte fotoválec <color> je nutné vyměnit daný fotoválec. Název dílu Fotoválec Fotoválec, multibalení Výrobní číslo C734X20G C734X24G Objednání zapékače nebo přenosového modulu Když se zobrazí zpráva 80 Končí životnost zapékače nebo 83 Končí životnost přenosového modulu, objednejte nový zapékač anebo přenosový modul. Když se zobrazí zpráva 80 Vyměňte zapékač nebo 83 Vyměňte přenosový modul, nainstalujte nový zapékač anebo přenosový modul. Informace o instalaci naleznete v materiálech, které byly se součástkou dodány. Název dílu Zapékací válec/jednotka Přenosový modul Výrobní číslo 40X5095 (100 voltů) 40X5095 (115 voltů) 40X5095 (230 voltů) 40X5096 Objednání nádobky na odpadní toner Když se zobrazí zpráva 82 Nádobka na odpadní toner téměř plná, objednejte náhradní nádobku na odpadní toner. Když se zobrazí zpráva 82 Vyměňte nádobku na odpadní toner, je nutné nádobku na odpadní toner vyměnit. Poznámka: Opakované použití nádobky na odpadní toner se nedoporučuje. Název dílu Nádobka na odpadní toner Výrobní číslo C734X77G Recyklace produktů společnosti Lexmark Chcete-li produkty společnosti Lexmark vrátit společnosti Lexmark za účelem recyklace: 1 Navštivte naši webovou stránku 2 Zjistěte si typ produktu, který chcete recyklovat, a pak vyberte ze seznamu svou zemi. 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Údržba tiskárny 159

160 Výměna spotřebního materiálu Výměna fotoválce Existují tři různá hlášení, která se mohou zobrazit, je-li nutná výměna fotoválce: 84 Vyměňte fotoválec, 84 otoválec je téměř vyčerpaný nebo 84 Končí životnost fotoválce. Poznámka: Náhradní fotoválec je možné použít s jakoukoli barvou. Výměna fotoválce je proces, která má dvě části. Nejprve proveďte (podle obrázku) kroky nutné k výměně fotoválce. Poté vynulujte počítadlo životnosti a vymažte hlášení tiskárny. 1 Otevřete přední dvířka. Výstraha nebezpečí poškození: Nenechávejte přední dvířka otevřená déle než 10 minut. Jinak by mohlo dojít k poškození fotoválců. 2 Určený fotoválec vytáhněte nahoru a vysunutím vpravo jej vyjměte z tiskárny. Údržba tiskárny 160

161 3 Vybalte náhradní fotoválec. 4 Nejprve nastavte do správné polohy a vložte levý konec fotoválce a potézaklapněte na místo pravý konec. 5 Vytáhněte červený ochranný proužek z horní části fotoválce. Údržba tiskárny 161

162 6 Starý fotoválec vložte do krabice od náhradního fotoválce a na krabici nalepte návratový štítek pro odeslání společnosti Lexmark k recyklaci. 7 Zavřete přední dvířka. 8 Uvidíte-li na ovládacím panelu tiskárny hlášení 84 Vyměňte fotoválec, 84 otoválec je téměř vyčerpaný nebo 84 Končí životnost fotoválce, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Spotřební materiál vyměněn. Poté stiskněte. Poznámka: Nevynulování počítadla životnosti může způsobit zhoršenou kvalitu tisku. Objeví se hlášení otoválec vyměněn. Objeví se Ano. 9 Stisknutím odstraníte hlášení. Pokud jste byli vyzváni k výměně jen jednoho fotoválce, objeví se obrazovka s hlášením Připravena a úloha bude dokončena. Budou-li následovat výzvy k výměně dalších fotoválců, zopakujte kroky 8 a 9 pro každý další fotoválec. Po výměně všech fotoválců se objeví hlášení Připravena a úloha bude dokončena. Údržba tiskárny 162

163 Pokud po výměně fotoválce uvidíte na displeji tiskárny hlášení Připravena, proveďte níže uvedené kroky 1 až 7. 1 Za účelem určení vyměněného fotoválce stiskněte. Objeví se nabídka Spotřební materiál. 2 Stiskněte. Objeví se výzva 3 Stiskněte. Vyměňte spotřební materiál. 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů, dokud se neobjeví možnost Všechny, Azurový fotoválec, Purpurový fotoválec, Žlutý fotoválec nebo Černý fotoválec v závislosti na právě vyměněném fotoválci. 5 Stiskněte. Objeví se hlášení otoválec vyměněn. Objeví se Ano. 6 Stiskněte. 7 Stiskněte a podržte, dokud se neobjeví hlášení Připravena. Úloha je dokončena. Výměna tonerové kazety Až se na ovládacím panelu tiskárny objeví hlášení 88 Vyměňte kazetu <color>, 88 Kazeta <color> je téměř prázdná, nebo 88 Dochází kazeta <color> nebo až tisk začne blednout, pokuste se prodloužit životnost uvedené kazety. 1 Otevřete přední dvířka. Výstraha nebezpečí poškození: Zajistěte, aby tiskárna nebyla otevřená 10 minut nebo déle, aby nedošlo k přeexponování jednotek fotoválců světlem. Údržba tiskárny 163

164 2 Vytáhněte nahoru a ven zelené jazýčky určené kazety, abyste ji vyňali z tiskárny. 3 Zatřeste kazetou zepředu dozadu a ze strany na stranu, aby se rozprostřel toner. 4 Poté kazetu vložte zpět a pokračujte v tisku. 5 Tento proces několikrát zopakujte, dokud tištěný text a grafika budou vybledlé. Pokud tištěný text a grafika zůstanou vybledlé, vyměňte určenou kazetu. Zopakujte kroky 1 a 2 a poté pokračujte níže uvedenými kroky. Údržba tiskárny 164

165 6 Vybalte novou kazetu. 7 Starou kazetu vložte do přepravní krabice od náhradní kazety a na krabici nalepte přepravní štítek. 8 Zatřeste kazetou zepředu dozadu a ze strany na stranu, aby se rovnoměrně rozprostřel toner. 9 Z nové kazety vytáhněte červené ochranné proužky. Údržba tiskárny 165

166 10 Vložte novou kazetu do tiskárny. 11 Zavřete přední dvířka. Poznámka: Ujistěte se, že jsou všechny kazety zcela zatlačené na místo. Není-li kazeta správně nainstalovaná, tiskárna může zobrazovat hlášení Chybí kazeta <color>, kde <color> je černá, azurová, purpurová nebo žlutá. Tiskárna též může zobrazovat hlášení Zavřete přední dvířka. Pokud se objeví kterékoli z těchto hlášení, proveďte níže uvedené kroky pro vymazání hlášení z ovládacího panelu tiskárny a pokračování tisku. 1 Otevřete přední dvířka. 2 Vyjměte určenou kazetu. 3 Znovu nainstalujte určenou kazetu. 4 Zavřete přední dvířka. 5 Podívejte se na ovládací panel tiskárny, zda zmizela všechna hlášení. 6 Podle potřeby pokračujte výměnou další tonerové kazety. Údržba tiskárny 166

167 Výměna nádobky na odpadní toner. Nádobku na odpadní toner vyměňte, až se objeví hlášení 82 Vyměňte nádobku na odpadní toner nebo 82 Nádobka na odpadní toner téměř plná. Tiskárna nebude pokračovat v tisku, dokud nebude vyměněna nádobka na odpadní toner. 1 Vybalte nádobku na odpadní toner a vyjměte ji z přepravní krabice. 2 Vyhledejte uvolňovací tlačítko nádobky na odpadní toner na levé straně tiskárny. 3 Stlačte uvolňovací tlačítko doleva a vytáhněte nádobku na odpadní toner z tiskárny. 4 Sloupněte těsnicí nálepku z boku plné nádobky na odpadní toner, viz obrázek, a nalepte ji na otvor, aby se nádobka na odpadní toner utěsnila. 5 Utěsněnou nádobku na odpadní toner vložte do recyklačního pytle. Údržba tiskárny 167

168 6 Pytel vložte do přepravní krabice, z níž jste právě vyňali náhradní díl. 7 Sloupněte recyklační nálepku a nalepte ji na přepravní krabici. 8 Novou nádobku na odpadní toner vložte do tiskárny. Přemisťování tiskárny Před přemisťováním tiskárny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Hmotnost tiskárny je větší než 18 kg (40 liber) a pro bezpečnou manipulaci vyžaduje dvě či více fyzicky zdatných osob. Údržba tiskárny 168

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 5026 Model(y): 210, 230, 280, 410, 430, 480

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 5026 Model(y): 210, 230, 280, 410, 430, 480 Řady C734 a C736 Uživatelská příručka Březen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 5026 Model(y): 210, 230, 280, 410, 430, 480 Obsah 2 Obsah Bezpečnostní informace...5 Informace o tiskárně...7 Děkujeme

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

W850. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 4024 Model(y): 110

W850. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 4024 Model(y): 110 W850 Uživatelská příručka Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4024 Model(y): 110 Obsah Bezpečnostní informace...5 Poučení o tiskárně...7 Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto tiskárnu!...7 Vyhledávání

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, a X364dw

Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, a X364dw Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, a X364dw Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7013, 4549, 4564 Model(y): 231, 235, 432, 436, 43W, d01, d02, gd1, gd2, dn1, dn2, gd1, gd2 Obsah

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Řada C54x. Uživatelská příručka. www.lexmark.com

Řada C54x. Uživatelská příručka. www.lexmark.com Řada C54x Uživatelská příručka www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 5025 Model(y): 210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2 Obsah Informace o

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Řada X73x. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7526 Model(y): 235, 275, 295, 436, 476, 496, 636, 676

Řada X73x. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7526 Model(y): 235, 275, 295, 436, 476, 496, 636, 676 Řada X73x Uživatelská příručka Leden 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7526 Model(y): 235, 275, 295, 436, 476, 496, 636, 676 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Poučení o tiskárně...9 Děkujeme vám,

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Řada X54x Uživatelská příručka August 2009 www.lexmark.com Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Obsah Bezpečnostní informace...11 Poučení o

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

X790 Series. Uživatelská příručka

X790 Series. Uživatelská příručka X790 Series Uživatelská příručka Říjen 2014 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7562, 4917 Model(y): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01,

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Černobílá laserová multifunkční tiskárna

Černobílá laserová multifunkční tiskárna Černobílá laserová multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Červen 2011 Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6,

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

CS510de. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 5027 Model(y): 630

CS510de. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 5027 Model(y): 630 CS510de Uživatelská příručka Září 2014 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 5027 Model(y): 630 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...6 Informace o tiskárně...8 Vyhledání informací o tiskárně...8 Výběr umístění

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com

4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com 4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj napájení a napájecí kabel

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Uživatelská příručka Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7500 Model(y): 432, 632, 832 Obsah Bezpečnostní informace...7 Poučení o tiskárně...9 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Strana 1 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Přední část Zamykací objímka Zadní část Sériové číslo Indikátor stavu (vnější prstenec)

Více

MX710 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7463 Model(y): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7463 Model(y): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Uživatelská příručka Červen 2013 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7463 Model(y): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více