Pohled zezadu ČESKY. Vlastnosti výrobku Reproduktory (2) 4 Otočný stojánek 5 Otvory pro montáž na zeď (3)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohled zezadu ČESKY. Vlastnosti výrobku. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1. 3 Reproduktory (2) 4 Otočný stojánek 5 Otvory pro montáž na zeď (3)"

Transkript

1 Vlastnosti výrobku ČESKY Viz podrobnější návod k obsluze Pohled zezadu Slot pro paměťové karty - SD/SDHC/MMC/ XD/ MS/MS Pro Duo Vstup DC 12 V 1,5 A 3 Reproduktory (2) 4 Otočný stojánek 5 Otvory pro montáž na zeď (3) 1

2 ČESKY Vlastnosti výrobku Pohled zepředu / ze strany Displej LCD 4 Rychlé dotykové okraje 5 2 Postranní dotykové světelné indikátory pouze pro poklepání Spodní dotykové světelné indikátory šipky pro posunutí/poklepání Tlačítko Hlasitost Tlačítko Režim Tlačítko napájení Konektor rozhraní USB (k jednotce USB) Konektor rozhraní USB (k počítači) Výstup audia (konektory sluchátek nebo reproduktory) Reproduktory (2) POZNÁMKA: Pokud máte ruku 2,5-7,6 cm (1-3 palce) od okrajů, světelné indikátory se rozsvítí a ukážou, kde se máte dotknout. Klepnutím na světelný indikátor na pravém okraji zapněte ikony na displeji. Použití rychlých dotykových okrajů viz strana 4. 2

3 1 Začínáme Nastavení stojánku Vytáhnutím nastavíte úhel rámečku pro nejlepší zobrazení. V rámečku se zobrazují snímky na šířku. Změnu orientace na výšku provedete tak, že otočíte rámeček na stranu. Připojení napájecího kabelu Napájecí kabel může vypadat jinak než na obrázku. Použijte zástrčku, která odpovídá vašemu typu zásuvky. Nabijte akumulátor (nainstalovaný u výrobce), nechte jej připojený k napájení nejméně 3 hodiny. Rámeček není třeba zapínat. VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento napájecí kabel s jinými zařízeními, včetně digitálních fotoaparátů. 3 CS

4 Začínáme Zapínání/vypínání rámečku Tlačítko napájení - stiskněte a přidržte je po dobu 2 sekund, poté uvolněte. Použití rychlých dotykových okrajů Pravý okraj světelné indikátory Nabídka Přehrát Nahoru Dolů Zatlačením o 2,5-7,6 cm (1-3 palce) na libovolném okraji se světelné indikátory rozsvítí. Klepněte na pravý okraj, aby se ikony zapnuly. Ikony na pravém okraji posouvání mezi nabídkami a řadami miniatur Možnost OK nebo ikona (Vyhledávač snímků) spodní okraj (Vybrat) či ikona klepněte na světelné indikátory pod šipkou nebo se posouvejte dopředu či dozadu mezi snímky 4 CS

5 Začínáme VÝSTRAHA: Na okrajích používejte jen svůj prst. Okraje nereagují na ostré nebo kovové předměty ty mohou poškodit okraj nebo displej. Dotýkejte se světelných indikátorů ne displeje Pouze světelné indikátory na okrajích jsou citlivé na dotyk. KLEPNĚTE NEKLEPEJTE Klepněte na Neklepejte na světelný displej indikátor Klepání na pravý okraj Klepání a posouvání na spodním okraji Vyberte ikonu klepnutím na světelný indikátor vedle ní. Po vybrání změní ikony barvu. Klepněte na světelný indikátor vedle šipek nahoru/dolů, abyste se mezi nabídkami nebo řadami miniatur pohybovali nahoru nebo dolů. Klepnutím na světelný indikátor vedle možnosti OK nebo ikonu vyberete zvýrazněnou položku. Klepnutím na světelné indikátory pod šipkami posunete aktuální zvýraznění snímku nebo změníte vybrané hodnoty. Posouváním mezi světelnými indikátory pod šipkami můžete procházet snímky tak, jako se obracejí stránky v knize, posunutím doleva přejdete doleva, posunutím doprava přejdete doprava. Rychlejšího procházení mezi velkými počty miniatur snímků dosáhnete dotykem a přidržením světelného indikátoru pod šipkou (po dobu 3 sekund). 5 CS

6 Začínáme Nastavení jazyka Při prvním zapnutí rámečku se zobrazí nabídka pro volbu jazyka. Nastavení hodin a data Klepnutím na světelný indikátor vedle šipek nahoru a dolů zvýrazníte svůj jazyk, poté klepněte na možnost OK. Chcete-li později jazyk změnit: Klepněte na ikonu (Nabídka) (Nastavení) Jazyk OK. Klepnutím na šipku nahoru/dolů zvýrazníte svůj jazyk, poté klepněte na možnost OK. Vaše nastavení jsou uložena a objeví se obrazovka hodin a data. 1 Nastavte hodiny. Klepnutím na šipku dolů zvýrazněte hodiny, poté posouváním mezi indikátory pod šipkami doleva a doprava nebo klepáním na tyto světelné indikátory vyberte aktuální čas (na základě 24hodinového cyklu). 2 Nastavte datum. Klepnutím na šipku dolů zvýrazněte rok/měsíc/den, poté se posunujte mezi světelnými indikátory se šipkou doleva/doprava nebo na ně klepejte, abyste vybrali aktuální datum (tři samostatná nastavení). Stiskněte a přidržte, abyste se mohli rychle pohybovat mezi 3 Klepnutím na možnost OK své nastavení uložíte nastavením času a data. a obrazovku s nabídkou zavřete. Zvýrazněním možnosti Konec a klepnutím na možnost OK zavřete obrazovku bez uložení. Chcete-li později změnit nebo nastavit hodiny, datum a automatický časovač, postupujte takto: Klepněte na ikonu (Nabídka) (Nastavení) OK Hodiny a datum OK. 6 CS

7 Začínáme Vkládání paměťové karty Kartu vložíte pevným zatlačením do slotu. Kartu vyjmete vytažením ze slotu. SD/SDHC (SECURE DIGITAL/ SECURE DIGITAL High Capacity) MMC (MULTIMEDIÁLNÍ karta) XD MS (MEMORY STICK) MS Pro Duo (MEMORY STICK) Připojení počítače nebo zařízení USB Připojte k počítači Kabel USB je součástí balení Podporovaná zařízení USB zahrnují počítač, flash disk, čtečku paměťových karet, pevný disk* atd. Zařízení USB se prodávají samostatně. *Externí pevné disky musí mít vlastní napájení. Připojte k zařízení USB 7 CS

8 Začínáme Užijte si své snímky ihned! Snímky a videozáznamy zobrazíte vložením paměťové karty nebo jiného zařízení USB. Snímky se přehrávají automaticky. Instalace softwaru Použitím softwaru pro digitální zobrazení snímků KODAK EASYSHARE spravujte rámeček přímo z počítače. Funkci Sync použijte ke kopírování všech snímků z počítače do interní paměti rámečku (viz strana 11). 1 Do počítače vložte disk CD a software nainstalujte Disk CD dodán s rámečkem. Ikona softwaru pro digitální zobrazení Ikona softwaru EASYSHARE podle pokynů na obrazovce. Chcete-li provést instalaci softwaru pro digitální zobrazení snímků EASYSHARE nebo aktualizovat předchozí verzi softwaru EASYSHARE, klikněte na možnost Typical (Typická). Kliknutím na možnost Custom (Uživatelská) zvolíte, které aplikace chcete nainstalovat. Aktualizace pokud je na webu k dispozici aktualizace softwaru pro digitální zobrazení snímků, obdržíte během instalace oznámení. Kliknutím na možnost Ano nainstalujete nejnovější verzi a využijete výhodu nových funkcí, včetně funkce Sync. 2 Dvojím kliknutím na ikonu pro digitální zobrazení snímků na ploše otevřete software, pokud se neotvírá automaticky. Po zobrazení výzvy věnujte chvilku elektronické registraci rámečku a softwaru. Získáte tak užitečné tipy a mimořádné nabídky. Pozdější registraci lze provést na webové stránce 8 CS

9 2 Prohlížení snímků a videozáznamů Prohlížení snímků a videozáznamů Prohlížení snímků a videozáznamů z interní paměti rámečku nebo jakéhokoli připojeného zdroje snímků. Zdroje snímků: Šipky nahoru/dolů 1 Klepněte na ikonu (Nabídka) a ikonu (Snímky a videozáznamy). Všechny připojené zdroje a vnitřní paměť jsou zobrazeny v seznamu. 2 Klepnutím na šipku nahoru/dolů zvýrazníte zdroj snímků, poté: Klepnutím na ikonu (Přehrát) spusťte prezentaci snímků ve zvýrazněném zdroji. Nebo klepnutím na možnost OK zobrazte miniatury snímků ve zvýrazněném zdroji. Výchozí umístění pro přehrávání automaticky přejdete na umístění (viz strana 14). Interní paměť interní paměť rámečku 1 GB. Složka Sync v interní paměti obsahuje kolekci snímků a videozáznamů zkopírovaných z počítače (viz strana 11). Paměťová karta tato možnost se zobrazí po vložení karty (viz strana 7). Jednotka USB zobrazí se, pokud vložíte USB flash disk nebo jiný typ jednotky (viz strana 7). 9 CS

10 Prohlížení snímků a videozáznamů Informace o prezentaci Výchozí pořadí přehrávání je Náhodně. Náhodné přehrávání vypnete a do jiného pořadí přehrávání přejdete klepnutím na ikonu (Nabídka) (Nastavení). Použijte nastavení Náhodně a Zobrazit pořadí snímků podle, viz strana 19. Můžete změnit dobu prezentace (jak dlouho zůstává každý snímek na displeji) a styl prolínání snímků. Viz Změna nastavení rámečku, strana 19. Změna režimu zobrazení Stisknutím tlačítka Režim nastavíte rychlý přístup do čtyř režimů zobrazení v rámečku: Snímky a videozáznamy, Koláž, Hodiny a Kalendář. Po každém stisknutí tlačítka Režim se rámeček dostane do dalšího režimu. Tlačítko Režim Snímky a videozáznamy (výchozí) Koláž (4 snímky) Kalendář/snímek Hodiny/snímek POZNÁMKA: Prezentace videozáznamů a multimediálních prezentací se nepřehrávají v režimu Koláž. 10 CS

11 Prohlížení snímků a videozáznamů Kopírování celé kolekce snímků z počítače Použijte funkci Sync (synchronizovat) ze softwaru pro digitální zobrazení snímků KODAK EASYSHARE a vytvořte na počítači kolekci ze všech snímků a videozáznamů a tuto kolekci zkopírujte do interní paměti rámečku. Jakmile se kolekce vytvoří, velikost snímků se změní na nižší rozlišení, takže se budou hodit do rámečku. Videozáznamy se zkopírují při plném rozlišení. V počítači 1 Do počítače vložte vyjímatelné zařízení (paměťovou kartu nebo jednotku USB). 2 Otevřete software pro digitální zobrazení snímků KODAK EASYSHARE (dvakrát klikněte na ikonu na ploše). Informace o instalaci softwaru viz strana 8. POZNÁMKA: Využijte výhodu nejnovějších funkcí softwaru pro digitální zobrazení snímků, včetně funkce Sync, stažením a instalací současné aktualizace. Navštivte webové stránky Další podrobnosti ohledně používání softwaru pro digitální zobrazení snímků naleznete v nabídce Nápověda. 3 Klikněte na kartu Sync v horní části pravého panelu a postupujte podle zobrazených pokynů. Velikost snímků v kolekci se změní, snímky se poté zkopírují na kartu nebo do jednotky USB. Můžete také připojit rámeček k počítači a funkci Sync a snímky umístit přímo do rámečku. Další informace naleznete v podrobnějším návodu k obsluze na stránkách. V rámečku Vyjměte zařízení z počítače a vložte rámeček. V rámečku se zobrazí hlášení, které oznamuje, že kolekce je k dispozici a je připravena ke zkopírování do interní paměti nebo zobrazení bez zkopírování. Kolekci můžete v rámečku kdykoliv zobrazit klepnutím na možnost Nabídka Snímky a videozáznamy Interní paměť. Poté vybere složku Sync a klepněte ikonu (Přehrát). 11 CS

12 Prohlížení snímků a videozáznamů Vyhledávač snímků Automatické přehrávání podobných snímků Pokud máte v rámečku hodně snímků (jestliže například zkopírujete celou kolekci z počítače, viz strana 11), budete možná chtít rychle vyhledat určité snímky. Vyhledávač snímků to udělá za vás. Zobrazí snímky v rámečku v jakémkoli zdroji snímků a v jakémkoli režimu zobrazení: 1 Klepnutím na pravý okraj zobrazíte ikony a pozastavíte přehrávání. 2 Klepněte na světelný indikátor vedle tlačítka Vyhledávač snímků. Snímky, které byly pořízeny ve stejný den, kdy se vybraný snímek začal přehrávat. Zobrazení miniatur Při přehrávání snímků nebo ze zobrazení jednotlivých snímků: 1 Klepnutím na dotykový okraj zobrazíte ikony, poté klepněte na ikonu (Nabídka). Tipy pro zobrazení miniatur: 2 Klepněte na ikonu (Miniatury). POZNÁMKA: Můžete také zobrazit miniatury ze seznamu zdrojů Snímky a videozáznamy (viz strana 9). Na následující nebo předchozí řádek přejdete klepnutím na šipky nahoru/dolů na pravém okraji. Chcete-li procházet miniaturami, klepněte na šipky nebo posuňte prsty doleva/ doprava podél dolního posuvníku. Jestliže chcete miniatury procházet rychleji, stiskněte a přidržte stisknutí, dokud se obrazovka nezmění (asi 3 sekundy). Celou složku snímků přehrajete zvýrazněním složky a klepnutím na ikonu (Přehrát). Videozáznam nebo prezentaci přehrajete zvýrazněním miniatury a klepnutím na ikonu (Přehrát). 12 CS

13 Zobrazení jednotlivých snímků Prohlížení snímků a videozáznamů Chcete-li snímek zobrazit na celou obrazovku, zvýrazněte jej v miniaturním zobrazení a klepněte na možnost OK. Nebo v případě, že se přehrává prezentace, klepněte na pravý okraj. Prezentace se pozastaví a zobrazí se snímek, který máte právě před očima. Ikony asvětelné indikátory skryjete klepnutím na možnost OK. Stisknutím možnosti Vyhledávač snímků spustíte prezentaci snímků pořízených ve stejný den jako zobrazený snímek (viz Vyhledávač snímků Automatické přehrávání podobných snímků, strana 12). Přehrávání videozáznamu Ze zobrazení miniatur zvýrazněte miniaturu videozáznamu, poté klepněte na možnost OK (videozáznamy ve formátu MOV jsou označeny ikonou filmů ; videozáznamy ve formátu AVI, MPEG, MPG se zobrazí v prvním rámečku). Během prezentace snímků videozáznamy se přehrávají automaticky. Jakmile videozáznam končí, prezentace postoupí na další snímek nebo videozáznam. Pozastavení videozáznamu klepnutím na pravý okraj videozáznam pozastavíte ( ). Přehrávání bude pokračovat po 15 sekundách nečinnosti. Tlačítka ovládání videozáznamu (klepnutím na pravý nebo dolní okraj zobrazíte ikony) přehrávání a pokračování v přehrávání videozáznamu převinutí zpět / rychlé převinutí vpřed Posuvník a šipky (na spodním okraji) Následující nebo předchozí snímek nebo videozáznam zobrazíte klepnutím na světelné indikátory pod dolními šipkami. 13 CS

14 Prohlížení snímků a videozáznamů POZNÁMKA: Formát videa vytvořený digitálními fotoaparáty je certifikován pro digitální rámečky KODAK. Videozáznamy vytvořené nebo zkopírované z jiných zdrojů se na rámečku nesmějí zobrazovat. Soubory s videozáznamy ve vysokém rozlišení (HD) nejsou podporovány a na rámečku se nepřehrávají. Uložení umístění výchozího přehrávání Uložte zdroj snímků tam, kam obyčejně ukládáte své oblíbené snímky (interní paměť, paměťová karta, jednotka USB atd.), jako své výchozí umístění, do kterého máte přejít. 1 Při zobrazování snímků klepněte na na možnost Rychlý dotykový okraj. Přehrávání se pozastaví a zobrazí se světelné indikátory a ikony na displeji. 2 Klepněte na ikonu (Nabídka), poté na ikonu (Nastavení). 3 Klepnutím na šipku nahoru/dolů zvýrazníte výchozí umístění pro přehrávání. 4 Klepněte na šipky nahoru/dolů, abyste zvýraznili možnost: Ano potvrzení. Ne ukončení nabídky. Vymazat Výchozí umístění pro přehrávání odstranění odkazu na aktuálně stanovený zdroj snímků. Až příště rámeček zapnete, automaticky začne přehrávat ze stejného zdroje, ve kterém jste byli, když jste vstupovali do nabídky Nastavení. Ikona Výchozí umístění pro přehrávání se zobrazí v seznamu Snímky a videozáznamy jako zdroj snímku (viz strana 9). 14 CS

15 3 Využívejte všech funkcí svého rámečku Přístup k možnostem nabídky Zobrazte své snímky a videozáznamy, pracujte s nimi a změňte svá nastavení rámečku. Možnosti nabídky Snímky avideozáznamy Prezentace 1 Klepněte na ikonu (Nabídka). 2 Klepnutím na šipku nahoru/dolů zvýrazníte možnost nabídky, poté klepněte na možnost OK. DŮLEŽITÉ: Možná budete muset klepnout na šipky nahoru/dolů, abyste viděli celý seznam možností, které máte k dispozici. Popis Zobrazení a přehrávání všech dostupných snímků a videozáznamů (viz strana 9). Přehrávání multimediálních prezentací. Viz podrobnější návod k obsluze. Miniatury Zobrazení miniatur snímků (viz strana 12). Vícenásobný výběr Vybrat vše/ Zrušit celý výběr Vyberte více snímků ke kopírování, otáčení, odstranění nebo přehrávání (viz strana 16). Výběr nebo zrušení celého výběru v aktuálním zdroji snímků (viz strana 16). K dispozici pouze z nabídky Vícenásobný výběr. Kopírovat Viz Kopírování do rámečku, strana 16. Otočit Viz podrobnější návod k obsluze. Odstranit Viz Odstranění snímků nebo videozáznamů, strana 17. Hudba Zobrazení a přehrávání skladeb v aktuálním zdroji (viz strana 17). Nastavení Přizpůsobení rámečku. Viz Změna nastavení rámečku, strana 19. Konec Ukončení obrazovky s nabídkou bez uložení jakéhokoli výběru. Viz podrobnější návod k obsluze 15 CS

16 Využívejte všech funkcí svého rámečku Výběr více snímků Použitím funkce výběru více snímků zkopírujete, odstraníte nebo otočíte více snímků najednou. Nebo vyberete právě ty snímky, které chcete přehrávat jako prezentaci. 1 Klepněte na ikonu (Nabídka), poté klepněte na šipku dolů, abyste zvýraznili výběr více snímků. Klepněte na možnost OK. 2 Klepnutím na světelné indikátory pod šipkami najdete a zvýrazníte snímek, poté klepněte na ikonu (Výběr). U vybraného snímku se zobrazí zaškrtnutí. 3 Pokračujte ve výběru snímků. Opětovným klepnutím na možnost Nabídka vyberete nebo zrušíte výběr všech snímků najednou. Kopírování do rámečku Zkopírujte snímky, videozáznamy nebo hudbu z aktuálního umístění do jiných připojených zařízení (viz strana 7) nebo do interní paměti rámečku. VÝSTRAHA: Při kopírování nevyjímejte kartu nebo neodpojujte zařízení. 1 Zvýrazněte snímek v miniaturním zobrazení (viz strana 12) nebo jej zobrazte jako jednotlivý snímek (viz strana 13). Výběr více snímků viz strana Klepněte na ikonu (Nabídka), poté klepnutím na šipku nahoru/dolů zvýrazněte ikonu (Kopírovat). Klepněte na možnost OK. 3 Klepnutím na šipku nahoru/dolů zvýrazněte cílovou složku, do níž chcete kopírovat, poté klepněte na možnost OK. Poznámky ohledně kopírování do interní paměti Pokud kopírujete snímky do interní paměti rámečku, velikost kopií se automaticky změní na nižší rozlišení (menší velikost). Pro zobrazení a rychlé vyplnění paměti rámečku není nezbytné plné rozlišení. Funkci automatické změny velikosti vypnete poklepáním na možnost Nabídka Nastavení Automatická změna velikosti (viz Změna nastavení rámečku, strana 19). Videozáznamy se vždy zkopírují při plném rozlišení. 16 CS

17 Odstranění snímků nebo videozáznamů Využívejte všech funkcí svého rámečku VÝSTRAHA: Při odstraňování nevyjímejte kartu nebo nevypínejte zařízení. 1 Zvýrazněte snímek v miniaturním zobrazení (viz strana 12) nebo jej zobrazte jako jednotlivý snímek (viz strana 13). Výběr více snímků viz strana Klepněte na ikonu (Nabídka), poté klepnutím na šipku nahoru/dolů zvýrazněte ikonu (Odstranit). 3 Zvýrazněním možnosti Ano výběr potvrdíte. 4 Klepnutím na možnost OK snímek odstraníte a vrátíte se do nabídky. Pokud svůj názor změníte, zvýrazněte možnost Ne a poté se klepnutím na možnost OK vraťte do nabídky. Přehrávání hudby souborů MP3 Automatické přehrávání hudby Rámeček automaticky s obrázky a videozáznamy přehrává hudbu (soubory MP3) na pozadí. Hudební soubory musejí být ve stejném zdroji snímků (interní paměť, paměťová karta, jednotka USB) jako snímky a videozáznamy. Přehrávání hudby automaticky vypnete nastavením Automatického přehrávání hudby na možnost Vypnuto. Viz Změna nastavení rámečku, strana 19. Manuální přehrávání hudby 1 Nastavte automatické přehrávání hudby na možnost Vypnuto. Viz Změna nastavení rámečku, strana Klepněte na ikonu (Nabídka). Klepnutím na šipku dolů zvýrazníte ikonu (Hudba), poté klepněte na možnost OK. V aktuálním zdroji snímků je zobrazen seznam všech hudebních souborů. 17 CS

18 Využívejte všech funkcí svého rámečku 3 Klepnutím na šipku nahoru/dolů zvýrazněte skladbu, poté ji vyberte klepnutím na ikonu. Opakováním postupu vyberete více skladeb. Všechny skladby v seznamu vyberete klepnutím na ikonu (Nabídka), poté klepnutím na šipku dolů zvýrazněte možnost Vybrat vše. 4 Klepněte na ikonu (Přehrát). Přehrávání snímků bude pokračovat s přehráváním vybraných skladeb na pozadí. Operace s hudebními soubory v rámečku Nabídka Hudba umožňuje práci s hudebními soubory. Nabídku Hudba zobrazíte: 1 Klepnutím na ikonu (Nabídka), poté klepnutím na šipku dolů zvýrazněte ikonu Hudba a poté klepněte na možnost OK. V seznamu se zobrazí hudební soubory, které máte k dispozici. 2 Opětovným klepnutím na ikonu (Nabídka) znovu zobrazíte hudební nabídky: Možnosti hudebních nabídek Kopírovat/Odstranit Vybrat vše/ Zrušit celý výběr Náhodné přehrávání* Priorita zvuku* Konec Popis Kopírování nebo odstraňování hudebních souborů. Výběr nebo zrušení výběru všech skladeb v aktuálním zdroji snímků pro kopírování, odstraňování nebo přehrávání. Přehrávání vybraných skladeb v náhodném pořadí. Pokud se hudba a videozáznamy přehrávají současně, vyberte, zda budete přehrávat hudbu nebo zvukovou část videozáznamu. Ukončení obrazovky s nabídkou bez uložení jakéhokoli výběru. * V nabídkách nastavení je také dostupné náhodné přehrávání a priorita zvuku, viz Změna nastavení rámečku, strana CS

19 Změna nastavení rámečku Využívejte všech funkcí svého rámečku Možnosti v nabídce Nastavení umožňují přizpůsobit a konfigurovat rámeček. DŮLEŽITÉ: Možná budete muset pokračovat v klepání na šipky nahoru/dolů, aby se zobrazil úplný seznam dostupných možností. 1 Klepněte na ikonu (Nabídka), poté na ikonu (Nastavení). 2 Klepnutím na šipky nahoru/dolů zvýrazníte nastavení, poté klepněte na možnost OK. 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Výběr potvrďte klepnutím na možnost OK. 4 Klepnutím na ikonu (Přehrát) se vrátíte k přehrávání z aktuálního snímku. Klepnutím na ikonu (Nabídka) se vrátíte do horní části nabídky. Nabídky Nastavení Nastavení Aktualizace firmwaru Délka prezentace Prolínání snímků Umístění výchozího přehrávání Náhodně Počáteční bod prezentace Automatické přehrávání hudby Jas Popis Toto nastavení je zobrazeno a dostupné, pouze pokud je na vložené paměťové kartě nebo flash disku k dispozici aktualizační soubor (.img), případně je zkopírován do interní paměti (viz strana 21). Určuje, jak dlouho je každý snímek zobrazen. POZNÁMKA: Pokud je Prolínání snímků nastaveno na Zvětšení a posouvání, délka prezentace je vždy 10 sekund. Určuje styl prolínání snímků během přehrávání. Nastavení výchozího umístění, do kterého máte přejít (viz strana 14). Přehrávání snímků v náhodném pořadí. Určuje, kde začíná přehrávání. Umožňuje automatické přehrávání hudby během přehrávání snímku (viz strana 17). Úprava jasu displeje. 19 CS

20 Využívejte všech funkcí svého rámečku Nabídky Nastavení Nastavení Automatická změna velikosti Zkopírování snímků do interní paměti s nižším rozlišením (menší velikost) nebo s plným rozlišením (větší velikost). Viz strana 16. Celá obrazovka nebo roztažení Technologie KODAK PERFECT TOUCH Určuje, v jakém měřítku se snímky na displeji zobrazí. Automaticky zlepšuje snímky tak, aby v rámečku vypadaly co nejlépe. Zobrazit pořadí snímků podle Určuje pořadí, ve kterém se mají snímky přehrávat podle data nebo podle názvu souboru. POZNÁMKA: Pokud je zapnuto Náhodné přehrávání, snímky se přehrávají v náhodném pořadí bez ohledu na toto nastavení. Hodiny a datum Nastavení hodin, data a automatického časovače. Možnosti zvuku Jazyk Volba jazyka (strana 6). O tomto rámečku Konec Popis Konfigurace, jak se hudba přehrává. Další podrobnosti o přehrávání hudby v rámečku viz strana 17. Kontrola modelu, sériového čísla a verze firmwaru rámečku. Návrat do horní části nabídky bez provedení jakýchkoli akcí nebo ukládání. Viz podrobnější návod k obsluze 20 CS

21 Využívejte všech funkcí svého rámečku Aktualizace firmwaru (doporučená) Firmware je software, který pracuje v rámečku. 1 V počítači přejděte na adresu a podle pokynů na obrazovce stáhněte firmware rámečku do počítače. 2 Zkopírujte soubor IMG do kořenového adresáře (ne do složky nebo podřízené složky) paměťové karty či USB flash disku, poté vložte do rámečku. 3 Klepněte na možnost (Nabídka), poté na možnost (Nastavení). 4 Zvýrazněte aktualizaci firmwaru, poté začněte aktualizovat klepnutím na možnost OK. Aktualizace může trvat až 5 minut. Po dokončení aktualizace se rámeček automaticky restartuje. VÝSTRAHA: Nevypínejte rámeček ani nevyjímejte paměťovou kartu nebo USB flash disk, dokud nedojde k aktualizaci a rámeček se nerestartuje. Zavěšení rámečku na zeď Zavěste rámeček na zeď, sklapněte stojánek a poté pomocí technického vybavení pro montáž (není součástí dodávky) bezpečně připevněte rámeček ke stěně. Ohledně umístění montážních otvorů viz Pohled zezadu, strana 1. Přečtěte si další informace o rámečku Přečtěte si další informace o rámečku. Objednejte si příslušenství. Podrobnější návod k obsluze Interaktivní odstraňování problémů a opravy Interaktivní výukové programy Nejčastější dotazy Software a firmware ke stažení Možnost registrovat výrobek 21 CS

22 4 Řešení problémů a technická podpora Názorná podpora výrobku je k dispozici na webových stránkách. Vyberte možnost Step-by-Step Solutions & Repair (Názorná řešení a opravy). Problémy s fotorámečkem Problém... Rámeček se nezapne. Po připojení paměťové karty, fotoaparátu nebo zařízení USB nebude provedena žádná akce. Pokuste se provést jednu nebo několik následujících činností. Ujistěte se, že napájecí kabel, který byl součástí dodávky rámečku, je bezpečně připojen. (viz strana 3). Odpojte napájecí kabel na dobu 5 sekund, poté kabel znovu připojte. Stiskněte a podržte tlačítko napájení (po dobu přibližně 2 sekund) a poté je uvolněte. Do označeného slotu pro paměťové karty vložte certifikovanou kartu SD/SDHC/MMC/XD/MS/MS Pro Duo se snímky a zatlačte ji na místo (viz strana 7). Zkontrolujte, zda je zařízení USB bezpečně připojeno (viz strana 7). Ujistěte se, že je podporován formát snímků a videozáznamů. (Viz podrobnější návod k obsluze). POZNÁMKA: Snímky se mohou zobrazovat déle, pokud jsou soubory obrázků/videozáznamů velké nebo pokud používáte paměťovou kartu o velké kapacitě nebo jiné připojené zařízení. 22 CS

23 Řešení problémů a technická podpora Problém... Dotykový okraj nefunguje. Rámeček ztrácí proud akumulátoru (napájecí kabel odpojen) nepracuje s proudem z akumulátoru nebo pracuje méně než 1 hodinu. Rámeček se zablokuje nebo nefunguje správně. Zvuková část videozáznamu se nepřehrává. Automaticky nastavíte zapnutí/vypnutí, ale rámeček se v určené době nezapne ani nevypne. Pokuste se provést jednu nebo několik následujících činností. Výběr provádějte na rychlých dotykových okrajích pomocí prstů (viz strana 4). Světelné indikátory na okraji znázorňují, kde se máte dotknout. DŮLEŽITÉ: Neposouvejte se po pravém okraji (jen klepněte). Odpojte napájecí kabel na dobu 5 sekund, poté kabel znovu připojte. Stiskněte a podržte tlačítko napájení (po dobu přibližně 2 sekund) a poté je uvolněte. Nabijte akumulátor (viz strana 3). Dobijte akumulátor: - Zcela nabijte akumulátor připojte napájecí kabel a nechte jej připojený nejméně 3 hodiny. - Zcela vybijte akumulátor odpojte napájecí kabel, spusťte rámeček a nechte jej běžet, dokud se akumulátor nevybije (rámeček se sám vypne). - 2krát nebo 3krát zopakujte popsaný popis nabíjení a vybíjení. Možná bude třeba vyměnit akumulátor. Navštivte webové stránky Odpojte napájecí kabel na dobu 5 sekund, poté kabel znovu připojte. Stiskněte a podržte tlačítko napájení (po dobu přibližně 2 sekund) a poté je uvolněte. Resetujte rámeček. Stiskněte tlačítka Režim a Napájení (viz strana 2) současně, poté klepněte na možnost Ano a resetujte rámeček. (Resetování rámečku neodstraní uložené soubory.) Stiskněte + na tlačítku Hlasitost (viz strana 2). Pokud rámeček ztrácí proud, hodiny se vrací do továrního nastavení rámečku a časy automatického zapnutí/vypnutí se deaktivují. Viz Resetování hodin a kalendáře po výpadku napájení, strana CS

24 Řešení problémů a technická podpora Problém... Snímky nelze kopírovat z jednoho zařízení (paměťová karta nebo jednotka USB flash) do druhého, i když není cílová složka, do níž chcete kopírovat, plná. Resetování hodin a kalendáře po výpadku napájení Pokud vypnete napájení v rámečku nebo jiným způsobem dojde k výpadku delšímu než 12 hodin, vrátí se hodiny a kalendář do výchozího továrního nastavení a automatické časy zapínání/vypínání, pokud jsou stanoveny, se vypnou. Jakmile rámeček znovu zapnete, objeví se obrazovka Hodiny a datum. 1 Nastavte hodiny. Klepnutím na světelné indikátory pod šipkami nebo posouváním vyberte aktuální čas (na základě 24hodinového cyklu). 2 Nastavte datum. Klepnutím na šipku dolů zvýrazněte rok/měsíc/den, poté se posunujte mezi světelnými indikátory se šipkou doleva/doprava nebo na ně klepejte, abyste vybrali aktuální datum (tři samostatná nastavení). 3 Klepněte na možnost OK. Pokuste se provést jednu nebo několik následujících činností. Paměťová zařízení, která mají systém souborů FAT16, mohou uložit až 512 souborů v horním (kořenovém) adresáři. Abyste si zkontrolovali, že se všechny snímky řádně zkopírovaly, naformátujte si před kopírováním cílovou složku, do níž budete kopírovat, na systém souborů FAT32. UPOZORNĚNÍ: Formátování odstraní všechny snímky a videozáznamy včetně chráněných souborů. 1 Připojte zařízení k počítači. 2 Dvakrát klikněte na ikonu Tento počítač a najděte zařízení. 3 Klikněte na ně pravým tlačítkem myši a zvolte formát. 4 Z rozbalovací nabídky Systém souborů zvolte FAT32 a poté klikněte na tlačítko Start. Čas se resetuje a automatické doby zapínání/vypínání (pokud jsou nastaveny) se znovu aktivují. Není nutné resetovat časy zapínání a vypínání. POZNÁMKA: Jestliže opustíte obrazovku Hodiny a datum, aniž byste nastavili čas, můžete manuálně resetovat hodiny a znovu aktivovat automatické časy zapínání a vypínání (viz strana 6). Není nutné resetovat časy zapínání a vypínání. 24 CS

25 5 Dodatek Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA: Výrobek nedemontujte. Ve výrobku se nenacházejí žádné součástky, které by mohl opravovat uživatel. Servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Výrobek nevystavujte působení kapalin, vlhkosti ani extrémních teplot. Použití ovládacích prvků, seřizování a provádění pracovních postupů jiných než zde popsaných může vést k úrazu elektrickým proudem a k riziku mechanického úrazu. Dojde-li k rozbití displeje LCD, nedotýkejte se skla ani kapaliny. Obraťte se na oddělení podpory pro zákazníky společnosti Kodak. Použití příslušenství, které není doporučeno společností Kodak, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. O schváleném příslušenství získáte informace na stránkách Používejte pouze síťový adaptér dodávaný s rámečkem. (Leader Electronics Inc. AC Adapter Model #MU18-D A1; in Europe, Phihong AC Adapter Model #PSA18R-120P) Používání jiných síťových adaptérů může rámeček poškodit a způsobit ztrátu záruky. Při vytaženém stojánku rámeček spočívá pod úhlem Rámeček neumisťujte poblíž zdrojů otevřeného ohně, například zapálených svíček nebo kamen. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Akumulátor nechte po vyjmutí z rámečku vychladnout; může být zahřátý. Baterie ukládejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku baterií s kovovými předměty, včetně mincí. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratování baterií, jejich vybití, nadměrnému zahřátí nebo úniku elektrolytu. Baterie nedemontujte, nevkládejte je do přístroje obráceně, nevystavujte je působení kapalin, vlhkosti, ohně ani extrémních teplot. Pokud výrobek nebudete po delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V nepravděpodobném případě úniku elektrolytu dovnitř výrobku se obraťte na oddělení podpory pro zákazníky společnosti Kodak. V nepravděpodobném případě úniku elektrolytu na pokožku neprodleně omyjte zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace ve věci ochrany zdraví vám poskytne místní oddělení podpory pro zákazníky společnosti Kodak. Baterie likvidujte v souladu s místními a státními předpisy. Navštivte webové stránky 25 CS

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Přenosný navigátor Acer série d150

Přenosný navigátor Acer série d150 Přenosný navigátor Acer série d150 Uživatelská příručka 1 2 Právní informace AUTORSKÁ PRÁVA Uživatelská příručka: Přenosný navigátor Acer série d150 Původní vydání: Červenec 2005 Značka Acer a logo Acer

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka Kapesní počítač Acer n300 Uživatelská příručka Instrukce pro likvidaci Instrukce pro likvidaci Při likvidaci tohoto elektronického zařízení s ním nesmíte zacházet jako s běžným odpadem. V zájmu minimálního

Více

T76GPS T76GPS TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T76GPS T76GPS TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GOCLEVER TAB T76GPS T76GPS TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Picture similar user manual bedienungsanleitung manuel d utilisation manuale d uso návod k obsluze Használati útmutató Ръководство за употреба Посібник користувача

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...5 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...10 Pohled zepředu 10 Pohled z boku 11 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...12 ZAČÍNÁME...13 Nabití baterie 13 Řízení spotřeby 14 Ukládání souborů

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Uživatelská příručka UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Všeobecné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali tablet Prestigio MultiPad2 Ultra

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Uživatelská příručka. ThinkPad Tablet

Uživatelská příručka. ThinkPad Tablet Uživatelská příručka ThinkPad Tablet Poznámky: Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte: Bezpečnostní pokyny a informace o záruce Regulatory Notice Důležité bezpečnostní informace a informace

Více

SM-P600. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-P600. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-P600 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption

Více

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810-555-810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GU280 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

MultiPad2 Prime DUO 8.0 PMP5780D_DUO Uživatelská příručka UŽIVATELS KÁ PŘÍRU

MultiPad2 Prime DUO 8.0 PMP5780D_DUO Uživatelská příručka UŽIVATELS KÁ PŘÍRU MultiPad2 Prime DUO 8.0 PMP5780D_DUO Tablet PC Uživatelská příručka www.prestigio.com UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 PRIME DUO 8.0 (PMP5780D_DUO) 5 Společné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste

Více

Uživatelská příručka. Řada A4310

Uživatelská příručka. Řada A4310 Uživatelská příručka Řada A4310 CZ9161 První edice V1 Květen 2014 Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena,

Více

Uživatelská příručka. C70/C70t/C70D/C75/C75t/ C75D/L70/L70t/L70D/L70Dt/ S70/S70t/S70D/S70Dt

Uživatelská příručka. C70/C70t/C70D/C75/C75t/ C75D/L70/L70t/L70D/L70Dt/ S70/S70t/S70D/S70Dt Uživatelská příručka C70/C70t/C70D/C75/C75t/ C75D/L70/L70t/L70D/L70Dt/ S70/S70t/S70D/S70Dt Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Informace TOSHIBA o zákonech, předpisech a bezpečnosti Copyright,

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více