Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2240-62 / 2013"

Transkript

1 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu zjištění ceny obvyklé (tržní, obecné) Předmět ocenění Bytová jednotka č. 951/213, LV č. 2623, s podílem na společných částech domu a pozemku 79/2283 na pozemcích: pozemek parc.č. St. 1659, LV č Adresa Kraj Zlínský kraj Město Vizovice Počet obyvatel 4714 Kat. území Vizovice Ulice Štěpská č.p. 951 Část obce dle LV Vizovice Objednatel Exekutorský úřad Český Krumlov JUDr. Marek Frank, soudní exekutor Tovární č.p Český Krumlov ČESKÁ REPUBLIKA Tel IČ DIČ CZ Ocenění vypracováno na základě přijaté objednávky ze systému banky Ne Identifikace ocenění (objednávky) přidělená objednatelem: 125 EX 892/12-48 Vlastnictví Bytová jednotka Zpracováno pro exekutora Mikeska Tomáš - Vizovice, Štěpská 951, ČESKÁ REPUBLIKA, RČ /4537 Pospíšilová Dana - Vizovice, Štěpská 951, ČESKÁ REPUBLIKA, RČ /456 Vypracoval Ing. Mlčoch Jaroslav Dne Licence číslo Kvítková 4323 Ke dni Zlín tel: Prohlídka dne Počet stran textu 8 Počet stran příloh 6 Obvyklá cena - současný stav Započitatelná podl. plocha 78.5 m Kč/m Kč 1/2 1/2 Obvyklá cena - současný stav Obvyklá cena - současný stav podíl id. ½ - Mikeska Tomáš Kč Devětsetčtyřicet tisíc Kč Kč Čtyřista tisíc Kč - 1 -

2 Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti Kladné stránky : umístění ve 2.NP - bez závislosti na funkčním výtahu bytový dům je po celkové revitalizaci dobrá komunikační dostupnost do centra města Vizovice dobrá občanská vybavenost města blízkost zastávek MHD a ČSAD možnost parkování při bytovém domě Záporné stránky : rozsáhlé omezení vlastnického práva stagnace na trhu s panelovými byty sídlištní forma bydlení - omezené soukromí Podmínky platnosti ceny Na LV č. 2623, k.ú. Vizovice, vázne stávající zástavní a předkupní právo pro MIRROR, s.r.o, Zlín, IČ: , ve výši ,- Kč, ze dne Vzhledem k tomu, že mně není známa aktuální výše dluhu, proto ji do ceny obvyklé nepromítám. Dále zde váznou rozsáhlá exekuční nařízení, která v ceně obvyklé nezohledňuji. Byt není zatížení věcnými břemeny ani pronajímán, je užíván vlastníkem id. 1/2 - paní Danou Pospíšilovou, která má bydliště na stejné adrese. Vyhodnocení rizik ANO jednotka je zapsána na LV, byl předložen aktuální originál LV (údaje na něm uvedené souhlasí se skutečným stavem) ANO k jednotce je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup ANO jednotka je prosta věcných břemen a jiných omezení, která podmiňují vhodnost zástavy, např. - břemeno doživotního užívání, nájemní smlouvy na dobu určitou a předkupní práva NE jednotka je prosta jakýchkoliv dalších omezení, např. - zástavní právo, exekuce, apod. Na LV č. 2623, k.ú. Vizovice, jsou rozsáhlá omezení vlastnického práva - zástavní právo a nařízení exekuce. ANO nemovitost nevykazuje zjevné technické závady, které ovlivňují její životnost ANO jednotka je určena výhradně k bydlení ANO jednotka je zkolaudována ANO jednotka je dokončena ANO jednotka je užívána v souladu s právním stavem ANO nemovitost se nenachází v území, které bylo v minulosti zaplaveno ANO stavba je umístěna na vlastním pozemku ANO zpracovatel ocenění je odhadcem exekutora REET: NE Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu Předmětem ocenění je bytová jednotka pro zjištění ceny obvyklé (tržní, obecné). Ocenění je provedeno na základě osobní prohlídky bytové jednotky za přítomnosti paní Dany Pospíšilové, vnitřní fotodokumentace nebyla pořízena. Vyhodnocení předchozího nabývacího titulu Oceňované nemovitosti byly nabyty na základě dědictví. Podklady Výpis z katastru nemovitostí LV č. 2303, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Výpis z katastru nemovitostí LV č. 2623, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Snímek kat. mapy pro k.ú. Vizovice, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Původní nabývací titul, vyhotovil potvrzení o nabytí dědictví 52D-232/ Mapový list Zlínského kraje, vyhotovil Informace o přístupových pozemcích, vyhotovil Datum předání kompletních podkladů Přílohy - 2 -

3 Výpis z katastru nemovitostí LV č. 2303, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Výpis z katastru nemovitostí LV č. 2623, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Snímek kat. mapy pro k.ú. Vizovice, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Mapový list Zlínského kraje, vyhotovil Místopis Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu Město Vizovice je průmyslovým a zemědělským městem a má obyvatel. Předmět ocenění se nachází v katastrálním území Vizovice, na sídlišti Štěpská, na ulici Štěpská. Jedná se o průmyslové město Vizovice s dobrou polohou a významem v regionu. Panelové byty na ulici Štěpská, patří vzhledem k poloze mezi poměrně žádané. Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost,... Umístění v obci okrajová část obce Okolní zástavba sídlištní zástavba Nemovitost je umístěna v okrajové zástavbě sídliště Štěpská, na ulici Štěpská. Oceňovaný byt se nachází v panelové zástavbě. Tato část sídliště je velmi dobře komunikačně dostupná. V místě je možné parkování os. automobilů. Občanská vybavenost města Vizovice je na dobré úrovni (supermarket, škola, školka, obchody, služby, úřady). Nejbližší správní centrum je město Zlín, od kterého je nemovitost vzdálena cca 12 km. Město Vizovice leží při silnici č. 49 a 69, která spojuje město Zlín s městem Vsetín. Nejbližší železniční stanice je ve vzdálenosti cca 0,25 km. Byt je umístěn v sídlištní zóně, v okrajové části města Vizovice. Okolní zástavbu tvoří žb. bytové panelové domy sídliště Štěpská. Z pohledu oceňované nemovitosti se jedná o polohu dobrou, je zde dobrá komunikační dostupnost do centra města Vizovice, v místě je plná zainvestovanost inž. sítěmi, dále dobrá občanská vybavenost města Vizovice. Podle schváleného územního plánu se pozemek nachází v současně zastavěném území obce, které je tvořeno jedním nebo více oddělenými zastavěnými územími. To je v územním plánu rozlišeno plochami se zástavbou bytových domů. Tato část města Vizovice - sídliště Štěpská, ulice Štěpská, nebyla nikdy zaplavena. Dojezdová vzdálenost do správního centra (Krajské město) Hromadná doprava - četnost spojů Nákupní možnosti dostupné v místě dostatečná frekvence spojů v průběhu celého dne Ano 12 Km Informace o nemovitosti Předmětem ocenění je žb. panelový byt 3+1, č. 951/213 s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží. K oceňovanému bytu přináleží podíl 79/2283 na společných prostorách bytového domu č.p. 951, vč. podílu na pozemku st.p.č (zast.plocha). Bytový dům č.p. 951, jsou žb. panelové konstrukce typu P 1.11, kde o technickém přízemí, které tvoří společné prostory a o dalších čtyřech nadzemních podlažích, ve kterých jsou umístěny byty. Bytový dům obsahuje tři vchody, oceňovaný byt se nachází v prostředním vchodě b. Objekt se nachází v zástavbě sídliště Štěpská, na ulici Štěpská. Oceňovaný byt se nachází v panelové zástavbě. Je umístěný ve 2. nadzemním podlaží. Užitná plocha bytu je 78,50 m2. Po roce 2006 k převodu bytu došlo. Bytový dům č.p. 951, je postavený na pozemku st.p.č (zast.plocha). Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví majitelů bytů. Přístup je po zpevněné komunikaci ulice Štěpská p.č a přes pozemek p.č. 560/1, které jsou ve vlastnictví města Vizovice. Věcná břemena se k oceňovanému majetku nevážou. V blízkosti oceňovaného majetku se stavby, které ovlivňují životní prostředí a tím i cenu obvyklou nenacházejí. Kladný vliv na cenu obvyklou mají tyto faktory: je zde dobrá komunikační dostupnost do centra města Vizovice, v místě je plná zainvestovanost inž. sítěmi, je zde dobrá občanská vybavenost, blízkost zastávek ČSAD a ČD. Oceňovaná nemovitost má omezené vlastnosti užívání. Přístup a příjezd k nemovitostem přímo z veřejné komunikace parc.č a 560/1 ve vlastnictví obce. Přístupová komunikace Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. Příjezdová komunikace nevykazuje závady. Popis nemovitosti Byt se nachází v 2.NP Počet NP domu celkem 5 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu Výtah Ano Orientace oken východ, západ Počet koupelen 1 Počet kuchyní 1 Vybavení koupelny Vybavení kuchyně vana, umyvadlo, WC kuchyňská linka, sporák kombinovaný, digestoř, lednice s mrazákem Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Ne Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Počet samostatných WC 1 Bytová jednotka je v současném stavu běžně uživatelná a obyvatelná Ano Technický stav - 3 -

4 Technický stav domu velmi dobrý - průměrný Stáří stavby [roky] 35 Bytový dům je užíván od roku V roce 2010, byla provedena celková revitalizace bytového domu. Současný technický stav je velmi dobrý - průměrný, stavba je pravidelně udržovaná. Při stáří 35 let, je předpoklad další životnosti min. 65 let. Výpočet opotřebení je lineární. Technický stav jednotky velmi dobrý - průměrný Opotřebení odhadem % 35 Technický stav bytu je spíše zanedbaný, interier obsahuje původní konstrukce krátkodobé životnosti. Minulé rekonstrukce Budova po celkové rekonstrukci Byt (jednotka) po částečné rekonstrukci Konstrukce Rozsah Rok provedení Okna plastová okna 2010 Revitalizace bytový dům je po celkové revitalizaci (střecha, krytina, zateplení fasády) 2010 Popis provedení budovy / jednotky Konstrukce Provedení Konstrukce Provedení základy z armovaného betonu izolace proti zemní s izolací vodorovnou vlhkosti svislé nosné samonosný panelový systém P 1.11 stropy betonové montované konstrukce krov plochá střecha střešní krytina těžké izolační pásy obvodové stěny z železobetonového sendvič. panelu v vnější úpr. povrchů kontaktní zateplovací systém tl. do 30 cm vnitřní úpr. stěn vápenná omítka štuková schodiště betonové se stupni z teraca okna plastová s dvojsklem dveře lakované i prosklené podlahy obytných parketové, kobercové podlahy nebytových PVC místn. místn. vytápění dálkové parovodní, radiátory jsou elektro světelný a motorový rozvod ocelové žebrové rozvod vody studené a teplé rozvod plynu zemní plyn zdroj teplé vody centrální v bytovém domě Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) PENB k dispozici Ne PENB zákonná povinnost Ne 1.NP bytu - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha byt 3+1, č. 951/213, vč. lodžie a sklepního boxu m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2-4 -

5 Srovnávací metoda 1. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: EURO CONCEPT, s.r.o., Zlín, datum vložení inzerátu 10/2013 Konstrukční provedení Stavba montovaná Byt se nachází v 1.NP Počet NP domu celkem 5 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu Výtah Ne Podlahová plocha 74.0 m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 5 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Město Slušovice, ulice Padělky byt 3+1 je v původním stavu s pravidelnou údržbou, bytový dům je bez revitalizace 2. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: AK profireality, s.r.o., Zlín, datum vložení inzerátu 10/2013 Konstrukční provedení Stavba montovaná Byt se nachází v 5.NP Počet NP domu celkem 5 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu Výtah Ne Podlahová plocha 75.0 m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Město Slušovice, ulice Padělky byt 3+1 je v původním stavu s pravidelnou údržbou, bytový dům je bez revitalizace 3. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: M&M reality holding, a.s., Praha, datum vložení inzerátu 10/2013 Konstrukční provedení Stavba montovaná Byt se nachází v 3.NP Počet NP domu celkem 5 Počet podlaží bytu 1-5 -

6 Velikost bytu Výtah Ne Podlahová plocha 72.0 m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Město Slušovice, ulice Padělky byt 3+1 je po částečné rekonstrukci, bytový dům je po revitalizaci Vyhodnocení srovnávací metody Rozpětí redukovaných cen Kč/m Kč Stanovená cena za 1m 2 v oceňované nemovitosti Kč/m 2 Žb. panelové byty 3+1 o výměře cca 75 m2, nejsou v současné době na realitním trhu v místě nabízeny. Pro srovnání uvádím žb. panelové byty 3+1, které se nachází v nedalekém průmyslovém městě Slušovice. Cena za 1 m2, u bytů v původním užívání se pohybuje v rozmezí ,- Kč/podlahová plocha, a to v závislosti na provedené rekonstrukci, umístění, technickém stavu, revitalizaci bytového domu a možnosti parkování. V našem případě se jedná o žb. panelový byt ,50 m2, umístěný ve zrevitalizovaném bytovém domě, v průmyslovém městě Vizovice, na sídlišti Štěpská. Jsem názoru, že současná možná cena obvyklá odpovídá částce ,- Kč/m2/podlahová plocha u bytu, což představuje částku ,- Kč se započtením podílu ceny na pozemku, tedy podíl 1/1. Za obvyklou cenu podílu id. ½ považuji částku ,- Kč a to s přihlédnutím k váznoucímu zástavnímu právu a rozsáhlých exekučních omezení. Informace ve vztahu k užívání nemovitosti, nebo jejího pronájmu Nemovitost je užívána vlastníkem Vypracoval Licence číslo 0180 Ing. Mlčoch Jaroslav Kvítková Zlín podpis - 6 -

7 Fotodokumentace Bytový dům č.p čelní pohled Bytový dům č.p zadní pohled Bytový dům č.p hlavní vstup - 7 -

8 Fotodokumentace - mapy Město Vizovice, ulice Štěpská, bytový dům č.p. 951 Letecký snímek - 8 -

9

10

11

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění Budova

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1371 / 12 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1371 / 12 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1371 / 12 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu odhad ceny obvyklé

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 18200 Praha 8 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci úvěrové

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1935/121-03/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1935/121-03/2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1935/121-03/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví s venkovním parkovacím stáním v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 395 / 156 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 395 / 156 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 395 / 156 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1813 / 73 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1813 / 73 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1813 / 73 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.e. 96, LV č. 215 na

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1213 / 3 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1213 / 3 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1213 / 3 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.e. 23, LV č. 924 na

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu Exekuční řízení Předmět ocenění Budova RD - č.p.

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory bez garáže v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci, nástavba,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1233/196/2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1233/196/2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1233/196/2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáţí v domě v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Rodinný dům č.p. 642 v KU Jablůnka s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.864/2 a parc.č.864/1 Účel ocenění Zjištění ceny pro

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Typ nemovitosti Pozemek PK 262 v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení Předmět ocenění pozemek PK 262, LV č. 2890 Adresa Kraj Jihočeský

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014 NÁLEZ A POSUDEK Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví s garážovým stáním (s podílem na nebytové jednotce) v současném

Více

Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Ocenění hodnoty zvláštní obliby BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 58-58/2010

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 58-58/2010 Ing. Petr Křivánek REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E mail: rekod@email.cz ZNALECKÉ POSUDKY PRODEJ NEMOVITOSTÍ VYPRACOVÁNÍ SMLUV ZNALECKÉ A REALITNÍ PORADENSTVÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5342-50/2015 6 Bytová jednotka - byt, bytová jednotka č.425/2 v ulici Na orátě v Hlubočkách Adresa nemovitosti: Na orátě 425, Hlubočky Katastrální údaje:

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1913 68/12 - o stanovení obvyklé ceny bytové

Více