ZNALECKÝ POSUDEK. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č o ceně bytové jednotky č.1563/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.1561,1562,1563,1564 v ulic Hábova a podílu na pozemcích v kat. území Stodůlky, obec Praha. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Pan JUDr. Pavel Čížkovský advokát a insolvenční správce Václavské nám Praha 1 Podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: V Praze Ocenění je provedeno pro účely insolvenčního řízení na majetek pana Františka Dohnala (MSPH 94 INS 31992/ /6). Znalecký ústav DOMUS s.r.o. Ing. Antonín Randa Znalecký posudek obsahuje 8 stran textu včetně titulního listu a stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.

2 Znalecký úkol Znalecký posudek je proveden ve dvou cenových úrovních: V části A je stanovena cena dle cenového předpisu, dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. V části B je stanovena tržní hodnota dle porovnání s jednotkami na současném trhu. 1. Základní informace Název předmětu ocenění: Bytová jednotka č.1563/6 Adresa předmětu ocenění: Hábova 1563/ Praha Kraj: Hl.m. Praha Okres: Hl.m. Praha Obec: Praha Katastrální území: Stodůlky Počet obyvatel: Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti pana Františka Dohnala, kontrolní orientační prohlídka na místě Podklady pro vypracování znaleckého posudku * Informace z KN, LV 8998, LV 2201 a LV 12694, Katastrální úřad pro hl.m.prahu, katastrální pracoviště Praha, katastrální území Stodůlky. * Informace zjištěné při místním šetření. * Cenová mapa Prahy pro rok Vlastnické a evidenční údaje Bytová jednotka č.1563/6 je ve výlučném vlastnictví pana Františka Dohnala. 5. Dokumentace a skutečnost Dokumentace nebyla k dispozici. Zaměření bytu bylo provedeno při místním šetření. 6. Celkový popis nemovitosti Bytový dům čp. 1561,1562,1563,1564 (4 sekce) má 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží, je situován ve Stodůlkách v blízkosti stanice metra a okružní čtyř pruhové komunikace Jeremiášova. Dům v panelové technologii pochází z počátku 80. let 20. století, orientace hlavních fasád je západ - východ. Je využito denivelace terénu, takže podzemní podlaží je na západní straně přístupné přímo z ulice, na východní straně je částečně zapuštěno do terénu, ale celý prostor je přirozeně větrán a osvětlen. V 1. PP jsou umístěny sklepní kóje jednotlivých bytů, kočárkárny, sušárny, prádelny a v jedné sekci výměníková stanice. Objekt je zateplen, jsou vyměněna okna za plastová, včetně - 2 -

3 vstupních portálů, výtah rekonstruovaný, vnitřní rozvody taktéž. Jinak je interiér domu původní, tzn. jednoramenné schodiště a chodby s PVC krytinou, u vstupů do objektu původní dlažba. Střecha plochá, oplechování z pozinku. Možnost parkování před domem a v okolních ulicích, celkem omezená. Kompletní městská infrastruktura - obchody, škola, školka, zdravotnické zařízení, stanice autobusů MHD a metra - je buď součástí sídlištní výstavby nebo v nedaleké původní zástavbě Stodůlek. Bytový dům je napojen na městské sítě - vodovod, kanalizace, elektro, slaboproud, horkovod, plyn. Dům stojí na pozemcích parc. č. 155/6 - zastavěná plocha a m 2 155/7 - zastavěná plocha a m 2 155/8 - zastavěná plocha a m 2 155/9 - zastavěná plocha a m 2 Část A - ocenění dle cenového předpisu Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Bytová jednotka č.1563/6 Bytová jednotka č. 1563/6 o velikosti 3+1 s lodžií se nachází v 2.NP, sklepní kóje náležící k bytu je v 1.PP. Plocha bytu je 71,1 m 2, zasklená lodžie 6,27 m 2 a sklepní kóje 1,5 m 2. Byt je skoro v původním stavu, ale dobře udržovaný. Stěny umakartového jádra jsou obloženy dřevěnými palubkami, v předsíni je vestavěná skříň. V kuchyni původní kuchyňská linka, s kombinovaným sporákem a vestavěná skříň pro uložení potravin. V koupelně plechová vana s umyvadlem a pračkou. Na podlahách je PVC, vše zakryto celoplošnými koberci. V obytných místnostech jsou upraveny stropy polystyrenovými podhledy. Elektroinstalace je vedena v lištách po povrchu. Vnitřní dveře jsou plné nebo ze 2/3 prosklené v ocelových zárubních, okna plastová, kromě oken a dveří vedoucích na lodžii, ty jsou původní dřevěná. Lodžie je zasklena systémem Optimi. Vstupní dveře jsou upraveny jako bezpečnostní. Ocenění pro stanovení podílu jednotky na pozemcích Pozemky Ostatní stavební pozemky a pozemky od této ceny odvozené Typ Název 2 cen. mapa zastavěná plocha a 2 cen. mapa zastavěná plocha a 2 cen. mapa zastavěná plocha a Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 155/6 286, , ,- 155/7 270, , ,- 155/8 268, , ,

4 2 cen. mapa zastavěná plocha a 158/9 274, , ,- Ostatní stavební pozemky - celkem ,- Pozemky - zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace cen pro stanovení podílu jednotky na pozemcích Pozemky = ,- Kč ,- Kč Celková cena nemovitého majetku pro stanovení podílu = ,- Kč Vlastní ocenění jednotky Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Bytový prostor 38 porovnávací metoda Poloha objektu: Praha 18 Stáří stavby: 32 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 27): ,- Kč/m 2 Podlahové plochy bytu: obývací pokoj: = 19,00 m 2 pokoj: = 12,00 m 2 pokoj: = 12,30 m 2 kuchyň: = 14,80 m 2 předsíň: = 8,40 m 2 komora: = 1,20 m 2 koupelna: = 2,60 m 2 WC: = 0,80 m 2 lodžie: = 6,27 m 2 Podlahová plocha bytu: = 77,37 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: sklepní kóje: = 1,50 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 1,50 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 77,37 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 1,50 m 2 * 0,10 = 0,15 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 77,52 m 2 Podlahové plochy bytu koeficient dle typu podlahové plochy Byt 3+1: 77,52 * 1,00 = 77,52 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: 77,52 m 2-4 -

5 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - panelová, zateplená III 0,00 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, II 0,00 sklad 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě NP s výtahem III 0,05 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové II 0,00 strany - částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství částečné nebo úplné II -0,10 mimo byt nebo umakartové bytové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kritérium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou II 1,00 údržbou Koeficient pro stáří 32 let: s = 1-0,005 * 32 = 0,84 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V 10 * 0,84 = 0,798 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než II -0,03 nabídka 2. Vlastnické vztahy - Pozemek ve spoluvlastnictví III -0,01 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i) = 0,960 4 Index polohy pozemku Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,00 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,02 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce I 0,00-5 -

6 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, V -0,02 špatné parkovací možnosti 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, V 0,00 příměstské linky měst) 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti I 0,00 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i) = 1, i = 2 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * I V = ,- Kč/m 2 * 0,798 = ,54 Kč/m 2 CB P = PP * ZCU * I T * I P = 77,52 m 2 * ,54 Kč/m 2 * 0,960 * 1,000= ,32 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,32 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství a pozemku Zjištěná cena pozemku: ,- Kč Spoluvlastnický podíl: 711 / Hodnota spoluvlastnického podílu: ,- Kč * 711 / = ,59 Kč Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku ,59 Kč = ,91 Bytová jednotka č.1563/6 celkem = ,91 Kč Část B Posudek: tržní hodnota obvyklá cena Pro srovnání jsou vzaty bytové jednotky, které jsou na trhu přímo v dané lokalitě. Ceny jsou nabídkové, představující přání prodávajícího nikoli realizovanou cenu, je proto provedena redukce ceny 0,95. Byt 3+1/L, 78 m2, OV, Janského ul., Praha - Stodůlky Panelový dům, zrekonstruovaný, nedaleko stanice metra Stodůlky, slunný byt v 4.NP se zasklenou lodžií, byt po částečné rekonstrukci ,- Kč ,- Kč/m2 Byt 3+1/L, 76m2, OV, ul.heranova, Praha - Stodůlky Panelový dům, byt v 5.NP, původní stav ,- Kč ,- Kč/m2 Byt 3+1/L, 72,5 m2, OV, ul.přecechtělova, Praha - Stodůlky Panelový dům, byt v 7.NP, původní stav ,- Kč ,- Kč/m2-6 -

7 Byt 3+1/L, 80m2, OV, ul. Přecechtělova, Praha - Stodůlky Panelový dům, byt v původním stavu ,- Kč ,- Kč/m2 Byt 3+1/L, 77m2, OV, ul. Prusíkova, Praha - Stodůlky Panelový dům, byt v původním stavu, v 6.NP ,- Kč ,- Kč/m2 Při vyloučení max. a min. ceny je průměr: ( ) / 3 = ,66 Kč/m2 Redukce nabídkové ceny: Hodnocená jednotka: ,66*0,95 = ,- Kč/m ,- Kč/m2 * 77,52 m2 = ,90 Kč Tržní hodnota obvyklá cena bytové jednotky č. 1536/6 je stanovena ve výši ,- Kč Slovy: dvamilionydvěstěčtyřicetšesttisíc korun českých V Praze Pracoviště: Praha 10 Azalková 1 Zodp. pracovník: Ing. Antonín Randa Znalecký ústav DOMUS s.r.o. Skalka PRACHATICE 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek byl vypracován znaleckým ústavem DOMUS ustanoveným Ministerstvem spravedlnosti ČR na základě 21 zákona číslo 37/1967 Sb. dne pod číslem jednacím 120/98-OOD pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s oprávněním pro oceňování podniků a nemovitostí. Znalecký posudek je evidován pod č

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3155/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1411/69 v objektu čp. 1411/4, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2820/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2820/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2820/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 2462/8 v objektu čp. 2462/11, ulice Nad olšinami, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2832/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 706/4 v objektu čp. 706/5, ulice Rybalkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3039/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1027/3 v objektu čp. 1027/12, ulice Na Louži, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4233-063 - 2014 o ceně obvyklé bytu č. 1930/15 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2131/238 v katastrálním území Stodůlky,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 482-24/15. Objednavatel znaleckého posudku: Úřad městské části Praha 11 IČ: 00231126 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 415

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 482-24/15. Objednavatel znaleckého posudku: Úřad městské části Praha 11 IČ: 00231126 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 415 ZNALECKÝ POSUDEK č. 482-24/15 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1389/84 v bytovém domě s číslem popisným 1389, v ulici Modletická 3, postaveného na pozemku č.parc. 2785, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5070/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 514/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625-51/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625-51/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 625-51/2014 O ceně bytové jednotky číslo 1234/12 zapsané na listu vlastnictví číslo 6740 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Kadaň

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1849-383/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1849-383/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1849-383/2015 Objednatel: PROKONZULTA, a. s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 537/1, ulice Družstevní, část obce Hranice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2607-360/2011 o ceně bytové jednotky č.1582/123 v Praze Holešovicích, Varhulíkové č.p.1582/24, včetně příslušenství a podílu o velikosti 796/111252 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více