FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 03 ú n o r ARCHITECTURE A DIFFERENT VIEW / ARCHITEKTURA JINAK Poslední lednový den se na Mezinárodní konferenci na téma FROM BRIEF TO URBAN LANDSCAPE /OD ZADÁNÍ K MĚSTSKÉ KRAJINĚ v kinosále ART minus ve Veletržním paláci představilo šest nizozemských architektek. V první etapě projektu pořádané Fakultou architektury ČVUT ve spolupráci s Národní galerií v Praze, se jednotlivých přednášek, které byly veřejně přístupné, účastnilo okolo 400 návštěvníků převážně z řad studentů, ale nechyběli ani známé osobnosti české architektury. Konferenci zahájil Hilde Jansen (Cultural Counsellor of the Royal Netherlands Embassy in Prague) spolu s Prof. RNDr. Miroslavem Vlčekem, DrSc (prorektor pro zahraniční styky ČVUT) a Doc. Tomášem Vlčkem (ředitel sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze). Celou konferenci v anglickém jazyce moderovala Ing. arch. Irena Fialová (Zlatý řez), která, spolu s Ing. arch. Ir. Zdeňkem Zavřelem (děkan FA ČVUT), postupně představila jednotlivé nizozemské architektky. Ty pak předstupovaly před návštěvníky konference a na velké plazmě představovaly své projekty. Bohužel byly vždy omezeny časovým limitem, a tak můžeme jen doufat, že jednotlivé architektky budou moci v průběhu letního semestru především českým studentům představit více.

2 2. STRANA IS 03 / 2007 MARIANNE LOOF: Inspiration:Holland Ateliér: Loof & van Stigt Architecten Marianne Loof (1960) vystudovala Technickou univerzitu v Delftu a začínala jako mnoho nizozemských architektů projekty bydlení. Kvalitou svých realizací se brzy stala veřejně známou. Je schopna velice úspěšně propojovat nejen tvary, ale i řídit velmi složité projekty Na konferenci se představily: JEANNE DEKKERS: Poetic Engineering Ateliér: Jeanne Dekkers Architecten Jeanne Dekkers jako jedna z mála architektek účastnících se projektu Dutch Ladies vystudovala TU v Eindhovenu. Během své praxe si vytvořila vlastní styl práce, založený na mimořádném kreslířském talentu a emocionálním cítění, avšak současně na naprosto racionální analýze zadání. Realizovala řadu vynikajících staveb a v posledních letech publikovala několik monografií. a dovézt je do zdárného konce. V průběhu studia pracovala v kancelářích různých významných architektů a ihned po dokončení školy v roce 1989 založila s Jurriaanem van Stigt vlastní kancelář, která má dnes přes 25 zaměstnanců. V roce 2005 se dalším z partnerů kanceláře stal Adriaan Mout. ANNA VOS: Realizing Quality Studio Bouwfonds MAB Anna Vos vystudovala TU Delft v letech Po mnoha letech praxe jako tvůrčí architektka se stala ředitelkou rozvoje Studia Bouwfonds MAB, jednoho z největších nizozem-ských developerů, firmy

3 IS 03 / STRANA Bouwfonds Property Development. Tato firma byla původně obecní, později se privatizovala a dnes investuje v mnoha evropských zemích mj. i v České republice. Anna Vos se procesu navrhování a stavění účastní z jiného úhlu pohledu, v Nizozemsku je však dialog mezi architekty, klienty a veřejností důležitou a běžnou součástí jakéhokoliv projektu. Anna Vos má s tímto dialogem velké zkušenosti. JULIETTE BEKKERING: Silk, Raw and Serene Ateliér: Bekkering Adams Architecten Architektonickou kancelář Bekkering Adams Architecten založila v roce 1997 Juliette Bekkering (1963). V roce 2005 se dalším partnerem stala Monica Adams (1964), která do té doby pracovala jako podílník v kanceláři Ericka van Egeraata. LIESBETH VAN DER POL: Fantastic Housing Atelier Zeinstra / Van der Pol Liesbeth van der Pol je velmi významnou osobností architektonického světa v Amsterdamu. Opakovaně překvapuje neočekávanými řešeními, která jsou realizována ve vysoké kvalitě. Pracuje společně se svým partnerem Hermanem Zeinstrou, se kterým Ve tvorbě Juliette Bekkering je ještě lehce viditelný vliv Koolhaase, Neutelingse a Riedijka, u kterých pracovala jako studentka. Její tvorba domu jako ikony je však poměrně překvapivě založena na velmi pečlivé analýze účelu, vlivu na veřejný prostor a mimořádné schopnosti používat nejrůznější materiály a řešit jejich návaznosti zajímavými detaily. založila v roce 1989 společnou architektonickou kancelář, a také vyučuje na Amsterdamské Akademii. NATHALIE DE VRIES: Recent Works ateliér: MVDRV Nathalie de Vries (1965) vystudovala Technickou universitu v Delftu, kterou absolvovala v roce Je jednou ze zakládajících členů a ředitelů architektonické kanceláře

4 4. STRANA IS 03 / 2007 a urbanismu. Metodicky vždy provádí výzkum zadání z hlediska jeho vlivu na kontext, hustotu zastavění a na veřejný prostor. Výsledkem takovéto analýzy byl i revoluční návrh Nizozemského pavilónu na Expo v Hannoveru v roce 2000, na kterém MVRDV ukázali, že v jednom domě lze nejen kombinovat jakékoliv funkce, ale dosáhnout i velmi vysoké hustoty zastavění. MVRDV. Od roku 2005 zastává též funkci Hlavního architekta železnic Pro Rail/ Nederlandse Spoorwegen. Je hostujícím profesorem na IIT v Chicagu a na TU v Berlíně. MVRDV spoluzaložila s Winy Maasem a Jacobem van Rijsem v roce Již první projekty této kanceláře, jako byl Light Urbanism Lehký urbanismus pro město Rotterdam nebo domov seniorů WoZoCo v Amsterdamu, jí získaly světový věhlas. MVRDV se zaměřuje na jakékoliv měřítko architektury DANA PONEC Ateliér: Dana Ponec Architecten Dana Ponec představuje ve skupině architektek, účastnících se projektu Dutch Ladies jinou krevní skupinu. Vystudovala Technickou univerzitu v Delftu a ihned poté se stala partnerkou v kanceláři Soeters Ponec van Elsdonk Architecten. Po mnoha letech spolupráce se Sjoerdem Soetersem, jediným nizozemským postmodernistou, založila letos k prvnímu lednu svoji vlastní kancelář Dana Ponec Architecten. Z tohoto důvodu se tudíž neúčastnila lednového workshopu, bude však spolupracovat se studenty v průběhu letního semestru. MARLIES ROHMER Marlies Rohmer vystudovala TU v Delftu a v roce 2000 založila v Amsterdamu vlastní kancelář. Je mimořádně produktivní architektkou, která je schopna navrhovat a realizovat nejrůznější typy a měřítka staveb. Začínala svoji praxi na bytových domech, avšak především její veřejné stavby ji zajistily odborný ohlas. Věnuje se též publikační činnosti, vydala The Buildings for NEXT GENERATION o zkušenostech mladých lidí s bydlením. Lednového workshopu se rovněž neúčastnila, v průběhu letního semestru by se ale měla po boku studentů objevit.

5 IS 03 / VÝSTAVY 5. STRANA Projekt představuje české veřejnosti, odborníkům a studentům skupinu současných nizozemských architektek, z nichž některé již dnes patří k mezinárodní špičce a další se do ní pravděpodobně brzy dostanou. V průběhu jara 2007 se na půdě Fakulty architektury ČVUT a Veletržního paláce představí osm z nich: Juliette Bekkering, Jeanne Dekkers, Marianne Loof, Liesbeth van der Pol, Dana Ponec, Marlies Rohmer, Anna H.M.T. Vos a Nathalie de Vries. Tento projekt chce české veřejnosti ukázat vysokou úroveň práce nizozemských architektek a současně zviditelnit nedostatečné zastoupení českých architektek na domácí scéně. Měl by motivovat české studentky architektury již při studiu, aby se nebály vyjít ze stínu svých kolegů a plnohodnotně se účastnit své profese, podobně jako to dělají již několik let nizozemské architektky. Workshop B, který se bude konat v březnu 2007 a Workshop C v květnu 2007 budou skutečným jádrem projektu. Těchto intenzivních pracovních setkání se zúčastní přibližně 60 českých studentů ročníku školy. Projekt skončí v červenci 2007 závěrečnou PREZENTACÍ prací studentů. Je nutné dodat, že českými partnery nizozemských architektek budou po celou dobu projektu významní čeští architekti Ivan Kroupa, Roman Koucký, Petr Suske, Jan Stempel, Jan Šépka, Petr Hájek, Zdeněk Zavřel, Hana Seho a Josef Mádr, kteří vedou na Fakultě architektury ČVUT šest ateliérů architektonické tvorby. POD ČAROU Nizozemí je současnou světovou architektonickou velmocí. Svědčí o tom i fakt, že v posledním ročníku Evropské ceny za současnou architekturu - Ceny Miese van der Rohe 2005 nizozemští architekti vyhráli vše, co se dalo vyhrát: - Vítěznou realizací se stala nová budova Nizozemské ambasády v Berlíně od Rema Koolhaase a Ellen van Loon / OMA (Office for Metropolitan Architecture). - Zvláštní ocenění pro začínající architekty obdržel Basketbar v Utrechtu od Pietera Bannenberga, Waltera van Dijk, Kamiela Klaase a Marka Linnemanna / NL Architects. Další informace lze najít na a Důvodem těchto mimořádných úspěchů nizozemské architektury je mj. i to, že právě v této malé zemi je dnes snad vůbec nejintenzivnějším a nejoriginálnějším způsobem hledána cesta k novým řešením urbánních problémů 21. století. Nejvýraznější postavou, která toto hledání uvedla do pohybu, je nesporně architekt Rem Koolhaas a jeho kancelář OMA (Office of Metropolitan Architecture kterou založil v roce Jeho způsob práce ovlivnil následující generace architektů nejen ve světě, ale především v Nizozemí. Řada současných vynikajících nizozemských architektů střední generace začínala v jeho kanceláři Kees Christiaanse, Jan Willem Neutelings, Winnie Maas. Pod jeho duchovním vlivem vzniklo mnoho vynikajících kanceláří - MECANOO, STUDIO UN a další. Jeho vliv je viditelný i na práci mladých krajinářů, jako je Adriaan Geuze, jehož kancelář WEST 8 dnes již dosahuje výsledků na nejlepší světové úrovni jako OMA. Zajímavým fenoménem, charakteristickým pro toto široké zázemí, z něhož vyrostly v 80. a 90. letech dnes už světoznámé architektonické špičky, je přímá účast celé řady holandských architektů ženského pohlaví. Postupná feminizace poválečného školství vedla ke konci 20. století k rozsáhlejší účasti žen jak v architektonických kancelářích, tak i ve stavebnictví vůbec. Dle tiskových materiálů a podkladů Ing. arch. Ireny Fialové zpracovala a na přednášce fotografovala: Alexandra M. Videmannová VÝSTAVY Grand Prix Obce architektů Místo konání: Muzeum Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov Termín výstavy: do 25. února 2007 Otevřeno: denně kromě pondělí hod. a hod. Grand Prix je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce. Vypisuje ji každoročně Obec architektů ke dni architektury UIA. Soutěž je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky. Více informací naleznete na: 9. SALON Obce architektů Místo konání: Hvězdárna Zlín Zlínská astronomická společnost, Lesní čtvrť III / 5443, Zlín Trvání výstavy: do 8. března 2007 Salon Obce architektů je otevřenou přehlídkou myšlenek a idejí, architektonických návrhů, studií a realizací a výtvarných děl vztahujících se k architektuře a stavitelství. Výstava je otevřenou přehlídkou i nerealizovaných a mnohdy o to svobodnějších projektů. Pořadatel: Ing. arch. Ivan Havlíček a OA. Více informací:

6 6. STRANA VÝSTAVY IS 03 / 2007 Chaos velkoměsta Místo konání: Galerie Art Factory, Václavské nám. 15, Praha Termín výstavy: do 12. března 2007 Otevřeno po-pá hodin Výstava Ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera VŠUP v Praze Více informací naleznete na: B.I.G. / IDEAS Místo konání: Centrum architektury, Starobrněnská 16/18, Brno Termín výstavy: do 4. března 2007 Projekty a realizace předního dánského architektonického studia B.I.G.. Výstavu doprovází katalog. Více informací naleznete na: Moderní a současná architektura v Kolumbii Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1 Termín výstavy: 22. února - 1. dubna 2007 Představení nepříliš známé architektonické tvorby Kolumbie ve dvacátém století. Architekt Eduardo Samper Martínez, který výstavu připravil, charakterizuje kolumbijské stavitelství reflexí moderního výtvarného umění, důrazem na objem, světlo a prostor ve spojení s tradiční ornamentikou, s využitím nových materiálů a technologií, které poskytují velkou prostorovou variabilitu. DANIEL HANZLÍK: Zahrada / Garden Místo konání: Galerie die Aktualität des Schönen, Husova 75 (blok F3), Liberec Termín výstavy: do 23. února 2007 Otevřeno: pondělí až čtvrtek hodin, pátek hodin Galerie die Aktualität des Schönen a Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy asistenta ateliéru Prostorová tvorba VŠUP v Praze Projekt historicky první souhrnné výstavy u nás nepříliš známé architektonické tvorby v průběhu dvacátého století v Kolumbii vyplynul ze spolupráce univerzit ČVUT v Praze a UNAL v Bogotě -v předchozích dvou letech proběhly v obou zemích společné urbanistické workshopy. Výstava bude slavnostně zahájena v Galerii Jaroslava Fragnera ve středu 28. února 2007 za účasti kolumbijských profesorů architektury. Eduardo Samper a Fernando Cortes Larreamendy (Univerzita UNAL

7 IS 03 / 2007 VÝSTAVY 7. STRANA Bogota) a Jorge Mario Gómez Velasquez (Univerzita UNAL Medellin) se rovněž zúčastní setkání s novináři, které bude vernisáži předcházet. Prof. Eduardo Samper seznámí českou veřejnost se stavebním vývojem v Kolumbii, současnými úkoly architektů i s plány do budoucna na přednášce, jejíž termín bude v nejbližší době upřesněn. Po pražském publiku bude mít příležitost výstavu navštívit veřejnost v Brně. Více informací naleznete na: BETON Místo konání: Městské muzeum, Na Hrádku 464 (Tvrz), Čelákovice Termín výstavy: do 18. února 2007 Ateliér Socha I. vedený prof. Kurtem Gebauerem a Městském muzeu v Čelákovicích Vás srdečně zvou na výstavu betonových objektů svých studentů a absolventů. Vystavují: Zuzana Čížková, Kurt Gebauer, Denisa Hřičišťová, Barbora Krejčířová, Lenka Klodová, Barbora Maštrlová, Jiří Merčák, Zdeněk Ruffer, Adam Rybka, Helena Sequensová, Diana Winklerová Více informací naleznete na: Kacíř a spol.: Zlaté město / Heretic & Co.: The Golden City Místo konání: Jiří Švestka Gallery, Biskupsky dvůr 6, Praha 1 Termín výstavy: do 10. března 2007 Vystavují: Bara, Jochen Buhler, Andre Butzer, Bjorn Dahlem, Jiri David, Stanislav Divis, Tine Furler, Michal Gabriel, Andrew Gilbert, Thomas Groetz, Thilo Heinzmann, Thomas Helbig, Andreas Hofer, Helena Huneke, Marcel Huppauff, Erwin Kneihsl, Vladimir Kokolia, Nina Konnemann, Maja Korner, Jiri Kovanda, Linda Launhardt, Jochen Langenfelder, Joep van Liefland, Kalin Lidena, Jiri Naceradsky, Zdenek Rykr, Markus Selg, Jiri Sopko, Astrid Sourkova, Antonin Strizek, Stefan Thater, Miroslav Tichy, Karel Tutsch, Thomas Winkler, Ulrich Wulff Více informací naleznete na: Dny české architektury v Bělehradě Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum Bělehrad Termín výstavy: do 2. března 2007 Od 2. února se bělehradskému publiku po delší odmlce prezentuje nejaktuálnější česká architektonická scéna hned trojicí výstav, které spolu s přednáškami českých architektů zastřešuje titul Dny české architektury v Bělehradě. (K tomuto projektu se podrobněji vrátíme v příštím čísle) Drahomír Josef Růžička: Amerika Místo konání: Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1 Termín výstavy: do 22. dubna 2007 K české fotografii první třetiny 20. století neodmyslitelně patří Čechoameričan Drahomír Josef Růžička (1870 Trhová Kamenice New York). V civilním životě byl lékařem, ale současně se angažoval v organizaci Pictorial Photographers of America. Počátkem dvacátých let přinesl do Čech progresivní myšlenky zámořské fotografie, prosazující tzv. puristický piktorialismus. Výrazně ovlivnil nastupující generaci Josefa Sudka a je dnes považován za otce moderní české fotografie. Výstava připomíná nejen jeho fascinaci New Yorkem, ale i fotografie ze souboru Design v přírodě. Více informací naleznete na: SEZÓNA Místo konání: Český rozhlas Plzeň, Nám. Míru 10 Termín výstavy: do 3. března 2007 Výstava designu stolování a interiéru mladých autorů. Dvanáct mladých autorů - studentů a absolventů čtyř českých a jedné slovenské vysoké školy, zabývajících se užitým uměním, představí své práce na výstavě designu stolování a interiéru Sezóna v Plzni. Téměř všechny designéry spojuje zájem o společný materiál, kterým je porcelán. Shodují se i na přístupu ke své tvorbě, kde kromě estetické stránky kladou důraz na funkčnost, variabilitu a co nejširší využití v domácnostech. Kromě řady nápojových a jídelních souprav budou k vidění i různé drobné doplňky do interiérů.

8 8. STRANA SPOLEČENSKÁ RUBRIKA IS 03 / 2007 Vystavují: Zita Brožková, Milan Hanko, Petr Hůza, Viktor Chalepa, Jana Koldová, Pavla Krčmaříková, Markéta Nováková, Štěpán Rous, Eva Srníková, Petr Stehlík, Iva Tattermuschová, Stanislava Wagnerová Pecha Kucha Night Prague Místo konání: Kino Aero, Biskupcova 31, Praha 3. Termín akce: 20. února 2007 od hod. Jestliže obvyklou náplň vašeho pracovního dne představuje sledování či vytváření prezentací, potom tím posledním, co byste chtěli dělat ve svém volném čase, je sedět před projekčním plátnem a sledovat další prezentace. Tato pravda stoprocentně platí jen do okamžiku, než navštívíte Pecha Kucha Nights! Jean Snow, TIME Asia ( ) Pecha Kucha Nights uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham architecture (www.klein-dytham.com). Záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů a kreativních tvůrců z nejrůznějších oborů. Během jednoho večera se představí průměrně 14 autorů. Pecha Kucha Nights se rozšiřují a dnes pravidelné probíhají ve 34 zemích světa: Na první Pecha Kucha Night Prague promluví: Federico Díaz, Adam Gebrian, Jan Kaláb, Barbora Klímová, Milan Malík a Daniel Špaček, Aleš Najbrt, Ivan Palacký, Svatopluk Sládeček, Marcela Steinbachová, Maxim Velčovský a Jakub Berdych,Kateřina Vincourová, Jaroslav Wertig, Rezervace vstupenek: Více informací naleznete na: KONFERENCE Ceeeres '07 Místo konání: Areál Výstavištì, Praha 7 - Holešovice Termín akce: února ročník středoevropská konference se věnuje aktuálním problémům, které jsou spojené s úsporami energie a obnovitelnými zdroji. V současné době to je v ČR, ale i na Slovensku a v dalších zemích rekonstrukce panelových domů. Akce probíhá jako doprovodný program k výstavě Panelový dům a byt VELETRHY Panelový dům a byt 2007 Místo konání: Areál Výstaviště, Praha 7 Holešovice Termín: února 2007 Premiéra výstavy materiálů, výrobků, technologií a služeb pro revitalizaci panelových domů. Panelový byt - místo vhodné pro život i v 21. století. Ústřední expozici tvoří model panelového bytu 3+1 (typ VVU ETA), postavený v měřítku 1:1 v pravém křídle Průmyslového paláce. Byt nabídne nejen ukázku úprav interiéru, včetně bytového jádra a kuchyně, ale na vnějších stěnách také vzorky a ukázky moderních technologií - zateplení, omítek, obkladů apod. Pořadatel: Incheba Praha spol. s r. o., Areál Výstaviště, Praha 7 - Holešovice, SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V měsíci únoru oslavili, nebo oslaví svá jubilea: 2.2. Ing.arch. ŠONOVSKÝ Tomáš, OSTRAVA, (55) 2.2. Ing.arch. HASÍK Jan, Most, (60) 2.2. Ing.arch. ŘITIČKA František, Brno, (83) 3.2. Ing.arch. URBÁNEK František, Praha 6, (80) 4.2. Ing.arch. DENK Zdeněk, Brno, (86) 4.2. Ing.arch. SCHINDLER Jan, Praha 6, (89) 5.2. Ing.arch. STÝBLO Zbyšek, Těptín, (55) 5.2. Ing.arch. PARMA Miloš Grigorij, Praha 4, (60) 5.2. Ing.arch. SLADKÁ Zdenka, Praha 9, (70) 5.2. Ing.arch. NOVÁČEK Jaroslav, Olomouc, (81) 6.2. Ing.arch. URBANEC Vladimír, Mariánské Lázně(82) 6.2. Ing.arch. NOVOTNÝ Eugen, Praha 4, (85) 6.2. Ing.arch. PELANT Karel, Jablonec nad Nisou, (88) 8.2. Ing.arch. MALÁ Věra, Olomouc, (50) Ing.arch. TUPÁ Jana, Brno, (60) Ing.arch. CHUM Josef, Praha 8, (60) Ing.arch. KRTIL Luboš, Praha 9, (86) Ing.arch. VLČEK Miroslav, Praha 6, (81) Ing.arch. KOŽMÍN Josef, Praha 6, (84) Ing.arch.,CSc. RYBÁŘOVÁ Dagmar, Praha 6, (83) Ing.arch. DRÁPALOVÁ Olga, Brno, (70) Ing.arch. JUNGEROVÁ Zuzana, Plzeň, (55) Ing.arch. KRŠKOVÁ Jana, Praha 6, (55) Ing.arch. ANDRES Jaroslav, (55) Ing.arch. TRÁVNÍČKOVÁ Helena, Praha 6, (60) Ing. PALAS Jiří, Liberec IX, (75) Ing.arch. ZEMEN Miloslav, Plzeň, (83) Ing.arch. HÁJEK Miroslav, Stáž nad Nežárkou (50) Ing.arch. BEDNAŘÍK Michal, Olomouc, (50) Ing.arch. KOMÍNEK Stanislav, Brno, (50) Ing.arch. CHVÁTAL Jaroslav, OPAVA, (55) MAŠEK Přemysl, Trutnov, (93) Ing.arch. FALTEJSEK Josef, Jablonec nad Nisou, (55) Ing.arch. ŽALUD Stanislav, Přerov, (75) Ing.arch. PŘÍLESKÝ Milan, Brno, (82) Ing.arch. HUBÁČEK Karel, Liberec, (83) Ing.arch. GOTZOVÁ Dagmar, Praha 1, (65) Ing.arch. ADAMÍK Blahoslav, Prostějov, (82) Ing.arch. KOUĎA Jaroslav, PRAHA 5, (65) Ing.arch. VITOUL Ladislav, Ostrava, (65) Ing.arch. VANĚK Květoslav, Chrudim, (83) OZNÁMENÍ S lítostí sdělujeme, že řady Obce architektů opustili Ing. arch. Eva Kvapilová z Prostějova, která zemřela 24. prosince 2006 a Ing. arch. Jiří Prek z Velké Chuchle, který zemřel 26. ledna INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Alexandra M. Videmannová, Bohumír Kotora Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ

DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ 23/24 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz p r o s i n e c 2 0 0 6 DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ Slavnostní vernisáží, která proběhla dne

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 13/14 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n e c 2 0 1 1 KÁMEN V ARCHITEKTUŘE V podvečer 8. června se v prostorách Nadace ABF v Praze uskutečnila slavnostní

Více

01/02 PŘIJEĎTE SI ZATANČIT, ČI SI JEN TAK POPOVÍDAT S KOLEGY DO OSTRAVY FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

01/02 PŘIJEĎTE SI ZATANČIT, ČI SI JEN TAK POPOVÍDAT S KOLEGY DO OSTRAVY FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 01/02 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l e d e n 2 0 1 0 PŘIJEĎTE SI ZATANČIT, ČI SI JEN TAK POPOVÍDAT S KOLEGY DO OSTRAVY Ostravská pobočka Obce architektu zve vás,

Více

Uměleckoprůmyslové museum v Praze Výroční zpráva 2012

Uměleckoprůmyslové museum v Praze Výroční zpráva 2012 Uměleckoprůmyslové museum v Praze Výroční zpráva 2012 1 Václav Cigler a Michal Motyčka vytvořili objekt Rampa přímo pro výstavu Vše nejlepší! 2 Obsah 1) Úvodní slovo ředitelky UPM Heleny Koenigsmarkové

Více

INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM

INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 22 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l i s t o p a d 2 0 0 6 INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM Zajímavou fúzi, týkající se

Více

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU?

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 8 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz D U B E N 0 0 4 DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Jan Hájek - Dům s pečovatelskou službou Horažďovice

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6 CENAPETRAPARLÉŘE MÁ ZASEBOU 3. ROČNÍK Už staletí se jméno Petra Parléře zdá být dostatečně inspirující pro každého,

Více

resite Sdílené město 19. 06 2015 18. Praha Česká republika

resite Sdílené město 19. 06 2015 18. Praha Česká republika resite Sdílené čj město 18. 19. 06 2015 Praha Česká republika Obsah resite 2015 spolupořádá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a podporuje PENTA 04 06 08 12 16 24 54 P resite 2015: Předmluva Martina

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

8. SALON OBCE ARCHITEKTŮ VBRATISLAVĚ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz b ř e z e n 2 0 0 6

8. SALON OBCE ARCHITEKTŮ VBRATISLAVĚ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz b ř e z e n 2 0 0 6 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz b ř e z e n 2 0 0 6 8. SALON OBCE ARCHITEKTŮ VBRATISLAVĚ Charakteristickým rysem přehlídky snázvem Salon Obce architektů je volné

Více

ARCHITEKTURA. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Radomíra Sedláková 2011

ARCHITEKTURA. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Radomíra Sedláková 2011 Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Radomíra Sedláková 2011 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu Ministerstva

Více

OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9. E. nif 27

OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9. E. nif 27 OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9 D. granty 15 E. nif 27 F. Spolupráce s veřejností 31 G. Struktura nadace 33 H. Finanční zpráva nadace

Více

KONGRES RICHARDA WAGNERA 2012. Výstava DAVIDA LACHAPELLA. nečerpán Praha 6 - Dejvice, IČO:28918592

KONGRES RICHARDA WAGNERA 2012. Výstava DAVIDA LACHAPELLA. nečerpán Praha 6 - Dejvice, IČO:28918592 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 978 ze dne 26. 6. 2012 Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek do 2.000.000,-Kč jednomu a témuž subjektu za rok - projekty s

Více

www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6

www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 PŘIJĎTE»POSEDĚT«NAPRAŽSKÝ HRAD Výstava Na čtyřech nohách, s podtitulem Sedací nábytek Pražského hradu, sleduje

Více

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e 2010 N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e Národní galerie v Praze, 2011 ISSN 1213-7081 ISBN 978-80-7035-477-3 v ý r o č n í z p r á

Více

výroční zpráva 2009 nadace české architektury

výroční zpráva 2009 nadace české architektury 1 výroční zpráva 2009 nadace české architektury Posláním Nadace české architektury je prezentace české architektury jako nedílné součásti současného umění. Pomocí grantů, které nadace každoročně uděluje,

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY

FAKULTA ARCHITEKTURY 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Květen 2011 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 0 Ú V O D děkan FA - prof. Ing. arch. ir. Z. Zavřel 1.2 H L A V N Í V

Více

Centre for Central European Architecture 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centre for Central European Architecture 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centre for Central European Architecture 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Centre for Central European Architecture 4 2.1. Spolupráce 5 2.1.1. Přehled finančních příspěvků, dotací a darů 6

Více

resite Města a krajiny nové ekonomiky 19. - 20. června 2014 Forum Karlín Praha, Česká republika

resite Města a krajiny nové ekonomiky 19. - 20. června 2014 Forum Karlín Praha, Česká republika Města a krajiny nové ekonomiky 19. - 20. června 2014 Forum Karlín Praha, Česká republika Obsah spolupořadatelem konference je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a konferenci podporuje Penta

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem, o. p. s. GALERIE EMILA FILLY v ÚSTÍ NAD LABEM Výroční zpráva za rok 2012 1 A. Úvod Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem vznikla

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Kdo chce kopat první ligu, musí mít k tomu schopné hráče Rozhovor s profesorem karlem Matějkou

Kdo chce kopat první ligu, musí mít k tomu schopné hráče Rozhovor s profesorem karlem Matějkou tecnicall Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze II 2007 Kdo chce kopat první ligu, musí mít k tomu schopné hráče Rozhovor s profesorem karlem Matějkou STRANA 4 něco jiného je stavět parlament

Více

13 bulletin fakulty architektury čvut interview s martinem pospíšilem ateliér jana aulíka očima doktorandky kudláčkové

13 bulletin fakulty architektury čvut interview s martinem pospíšilem ateliér jana aulíka očima doktorandky kudláčkové 06/ 13 bulletin fakulty architektury čvut interview s martinem pospíšilem ateliér jana aulíka očima doktorandky kudláčkové jak se studuje ve francii? z festivalu hliněného stavitelství grains d isere,

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 ing.arch. Věra Machoninová -držitelka Ceny za celoživotní dílo VÍTĚZ GRAND PRIX OA2006 HÝŘÍ BAREVNOSTÍ Jak už

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.3.- 31.10.2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.3.- 31.10.2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.3.- 31.10.2014 Úvodní slovo Budova Nákladového nádraží Žižkov Městské části Praha 3 nepatří. Stojí však uprostřed klíčového rozvojového území na našem území. Její oživení po prohlášení

Více

CALL ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE III 2011

CALL ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE III 2011 CALL ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE III 2011 Inzerce RWE Transgas 3 TECNICALL EDITORIAL TECNICALL ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE III 2011 doc. Ing. arch.

Více

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu

Více

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Velmistr optického klamu a nonsensu Shigeo Fukuda (76) náhle odešel

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Velmistr optického klamu a nonsensu Shigeo Fukuda (76) náhle odešel Bienále Brno SBBSdružení čtvrtletník ze světa designu / č. 37/38 / duben 2009 SBB vydává Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ 188 29 139 / Vychází od roku 1993 (č. 1 28 Zprávy SBB, od č. 29 SBB) / Neprodejné

Více

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 4 2009 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Oblasti zvou na valné hromady ČKAIT je aktivní v evropských inženýrských organizacích Celoživotní vzdělávání

Více