FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 03 ú n o r ARCHITECTURE A DIFFERENT VIEW / ARCHITEKTURA JINAK Poslední lednový den se na Mezinárodní konferenci na téma FROM BRIEF TO URBAN LANDSCAPE /OD ZADÁNÍ K MĚSTSKÉ KRAJINĚ v kinosále ART minus ve Veletržním paláci představilo šest nizozemských architektek. V první etapě projektu pořádané Fakultou architektury ČVUT ve spolupráci s Národní galerií v Praze, se jednotlivých přednášek, které byly veřejně přístupné, účastnilo okolo 400 návštěvníků převážně z řad studentů, ale nechyběli ani známé osobnosti české architektury. Konferenci zahájil Hilde Jansen (Cultural Counsellor of the Royal Netherlands Embassy in Prague) spolu s Prof. RNDr. Miroslavem Vlčekem, DrSc (prorektor pro zahraniční styky ČVUT) a Doc. Tomášem Vlčkem (ředitel sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze). Celou konferenci v anglickém jazyce moderovala Ing. arch. Irena Fialová (Zlatý řez), která, spolu s Ing. arch. Ir. Zdeňkem Zavřelem (děkan FA ČVUT), postupně představila jednotlivé nizozemské architektky. Ty pak předstupovaly před návštěvníky konference a na velké plazmě představovaly své projekty. Bohužel byly vždy omezeny časovým limitem, a tak můžeme jen doufat, že jednotlivé architektky budou moci v průběhu letního semestru především českým studentům představit více.

2 2. STRANA IS 03 / 2007 MARIANNE LOOF: Inspiration:Holland Ateliér: Loof & van Stigt Architecten Marianne Loof (1960) vystudovala Technickou univerzitu v Delftu a začínala jako mnoho nizozemských architektů projekty bydlení. Kvalitou svých realizací se brzy stala veřejně známou. Je schopna velice úspěšně propojovat nejen tvary, ale i řídit velmi složité projekty Na konferenci se představily: JEANNE DEKKERS: Poetic Engineering Ateliér: Jeanne Dekkers Architecten Jeanne Dekkers jako jedna z mála architektek účastnících se projektu Dutch Ladies vystudovala TU v Eindhovenu. Během své praxe si vytvořila vlastní styl práce, založený na mimořádném kreslířském talentu a emocionálním cítění, avšak současně na naprosto racionální analýze zadání. Realizovala řadu vynikajících staveb a v posledních letech publikovala několik monografií. a dovézt je do zdárného konce. V průběhu studia pracovala v kancelářích různých významných architektů a ihned po dokončení školy v roce 1989 založila s Jurriaanem van Stigt vlastní kancelář, která má dnes přes 25 zaměstnanců. V roce 2005 se dalším z partnerů kanceláře stal Adriaan Mout. ANNA VOS: Realizing Quality Studio Bouwfonds MAB Anna Vos vystudovala TU Delft v letech Po mnoha letech praxe jako tvůrčí architektka se stala ředitelkou rozvoje Studia Bouwfonds MAB, jednoho z největších nizozem-ských developerů, firmy

3 IS 03 / STRANA Bouwfonds Property Development. Tato firma byla původně obecní, později se privatizovala a dnes investuje v mnoha evropských zemích mj. i v České republice. Anna Vos se procesu navrhování a stavění účastní z jiného úhlu pohledu, v Nizozemsku je však dialog mezi architekty, klienty a veřejností důležitou a běžnou součástí jakéhokoliv projektu. Anna Vos má s tímto dialogem velké zkušenosti. JULIETTE BEKKERING: Silk, Raw and Serene Ateliér: Bekkering Adams Architecten Architektonickou kancelář Bekkering Adams Architecten založila v roce 1997 Juliette Bekkering (1963). V roce 2005 se dalším partnerem stala Monica Adams (1964), která do té doby pracovala jako podílník v kanceláři Ericka van Egeraata. LIESBETH VAN DER POL: Fantastic Housing Atelier Zeinstra / Van der Pol Liesbeth van der Pol je velmi významnou osobností architektonického světa v Amsterdamu. Opakovaně překvapuje neočekávanými řešeními, která jsou realizována ve vysoké kvalitě. Pracuje společně se svým partnerem Hermanem Zeinstrou, se kterým Ve tvorbě Juliette Bekkering je ještě lehce viditelný vliv Koolhaase, Neutelingse a Riedijka, u kterých pracovala jako studentka. Její tvorba domu jako ikony je však poměrně překvapivě založena na velmi pečlivé analýze účelu, vlivu na veřejný prostor a mimořádné schopnosti používat nejrůznější materiály a řešit jejich návaznosti zajímavými detaily. založila v roce 1989 společnou architektonickou kancelář, a také vyučuje na Amsterdamské Akademii. NATHALIE DE VRIES: Recent Works ateliér: MVDRV Nathalie de Vries (1965) vystudovala Technickou universitu v Delftu, kterou absolvovala v roce Je jednou ze zakládajících členů a ředitelů architektonické kanceláře

4 4. STRANA IS 03 / 2007 a urbanismu. Metodicky vždy provádí výzkum zadání z hlediska jeho vlivu na kontext, hustotu zastavění a na veřejný prostor. Výsledkem takovéto analýzy byl i revoluční návrh Nizozemského pavilónu na Expo v Hannoveru v roce 2000, na kterém MVRDV ukázali, že v jednom domě lze nejen kombinovat jakékoliv funkce, ale dosáhnout i velmi vysoké hustoty zastavění. MVRDV. Od roku 2005 zastává též funkci Hlavního architekta železnic Pro Rail/ Nederlandse Spoorwegen. Je hostujícím profesorem na IIT v Chicagu a na TU v Berlíně. MVRDV spoluzaložila s Winy Maasem a Jacobem van Rijsem v roce Již první projekty této kanceláře, jako byl Light Urbanism Lehký urbanismus pro město Rotterdam nebo domov seniorů WoZoCo v Amsterdamu, jí získaly světový věhlas. MVRDV se zaměřuje na jakékoliv měřítko architektury DANA PONEC Ateliér: Dana Ponec Architecten Dana Ponec představuje ve skupině architektek, účastnících se projektu Dutch Ladies jinou krevní skupinu. Vystudovala Technickou univerzitu v Delftu a ihned poté se stala partnerkou v kanceláři Soeters Ponec van Elsdonk Architecten. Po mnoha letech spolupráce se Sjoerdem Soetersem, jediným nizozemským postmodernistou, založila letos k prvnímu lednu svoji vlastní kancelář Dana Ponec Architecten. Z tohoto důvodu se tudíž neúčastnila lednového workshopu, bude však spolupracovat se studenty v průběhu letního semestru. MARLIES ROHMER Marlies Rohmer vystudovala TU v Delftu a v roce 2000 založila v Amsterdamu vlastní kancelář. Je mimořádně produktivní architektkou, která je schopna navrhovat a realizovat nejrůznější typy a měřítka staveb. Začínala svoji praxi na bytových domech, avšak především její veřejné stavby ji zajistily odborný ohlas. Věnuje se též publikační činnosti, vydala The Buildings for NEXT GENERATION o zkušenostech mladých lidí s bydlením. Lednového workshopu se rovněž neúčastnila, v průběhu letního semestru by se ale měla po boku studentů objevit.

5 IS 03 / VÝSTAVY 5. STRANA Projekt představuje české veřejnosti, odborníkům a studentům skupinu současných nizozemských architektek, z nichž některé již dnes patří k mezinárodní špičce a další se do ní pravděpodobně brzy dostanou. V průběhu jara 2007 se na půdě Fakulty architektury ČVUT a Veletržního paláce představí osm z nich: Juliette Bekkering, Jeanne Dekkers, Marianne Loof, Liesbeth van der Pol, Dana Ponec, Marlies Rohmer, Anna H.M.T. Vos a Nathalie de Vries. Tento projekt chce české veřejnosti ukázat vysokou úroveň práce nizozemských architektek a současně zviditelnit nedostatečné zastoupení českých architektek na domácí scéně. Měl by motivovat české studentky architektury již při studiu, aby se nebály vyjít ze stínu svých kolegů a plnohodnotně se účastnit své profese, podobně jako to dělají již několik let nizozemské architektky. Workshop B, který se bude konat v březnu 2007 a Workshop C v květnu 2007 budou skutečným jádrem projektu. Těchto intenzivních pracovních setkání se zúčastní přibližně 60 českých studentů ročníku školy. Projekt skončí v červenci 2007 závěrečnou PREZENTACÍ prací studentů. Je nutné dodat, že českými partnery nizozemských architektek budou po celou dobu projektu významní čeští architekti Ivan Kroupa, Roman Koucký, Petr Suske, Jan Stempel, Jan Šépka, Petr Hájek, Zdeněk Zavřel, Hana Seho a Josef Mádr, kteří vedou na Fakultě architektury ČVUT šest ateliérů architektonické tvorby. POD ČAROU Nizozemí je současnou světovou architektonickou velmocí. Svědčí o tom i fakt, že v posledním ročníku Evropské ceny za současnou architekturu - Ceny Miese van der Rohe 2005 nizozemští architekti vyhráli vše, co se dalo vyhrát: - Vítěznou realizací se stala nová budova Nizozemské ambasády v Berlíně od Rema Koolhaase a Ellen van Loon / OMA (Office for Metropolitan Architecture). - Zvláštní ocenění pro začínající architekty obdržel Basketbar v Utrechtu od Pietera Bannenberga, Waltera van Dijk, Kamiela Klaase a Marka Linnemanna / NL Architects. Další informace lze najít na a Důvodem těchto mimořádných úspěchů nizozemské architektury je mj. i to, že právě v této malé zemi je dnes snad vůbec nejintenzivnějším a nejoriginálnějším způsobem hledána cesta k novým řešením urbánních problémů 21. století. Nejvýraznější postavou, která toto hledání uvedla do pohybu, je nesporně architekt Rem Koolhaas a jeho kancelář OMA (Office of Metropolitan Architecture kterou založil v roce Jeho způsob práce ovlivnil následující generace architektů nejen ve světě, ale především v Nizozemí. Řada současných vynikajících nizozemských architektů střední generace začínala v jeho kanceláři Kees Christiaanse, Jan Willem Neutelings, Winnie Maas. Pod jeho duchovním vlivem vzniklo mnoho vynikajících kanceláří - MECANOO, STUDIO UN a další. Jeho vliv je viditelný i na práci mladých krajinářů, jako je Adriaan Geuze, jehož kancelář WEST 8 dnes již dosahuje výsledků na nejlepší světové úrovni jako OMA. Zajímavým fenoménem, charakteristickým pro toto široké zázemí, z něhož vyrostly v 80. a 90. letech dnes už světoznámé architektonické špičky, je přímá účast celé řady holandských architektů ženského pohlaví. Postupná feminizace poválečného školství vedla ke konci 20. století k rozsáhlejší účasti žen jak v architektonických kancelářích, tak i ve stavebnictví vůbec. Dle tiskových materiálů a podkladů Ing. arch. Ireny Fialové zpracovala a na přednášce fotografovala: Alexandra M. Videmannová VÝSTAVY Grand Prix Obce architektů Místo konání: Muzeum Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov Termín výstavy: do 25. února 2007 Otevřeno: denně kromě pondělí hod. a hod. Grand Prix je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce. Vypisuje ji každoročně Obec architektů ke dni architektury UIA. Soutěž je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky. Více informací naleznete na: 9. SALON Obce architektů Místo konání: Hvězdárna Zlín Zlínská astronomická společnost, Lesní čtvrť III / 5443, Zlín Trvání výstavy: do 8. března 2007 Salon Obce architektů je otevřenou přehlídkou myšlenek a idejí, architektonických návrhů, studií a realizací a výtvarných děl vztahujících se k architektuře a stavitelství. Výstava je otevřenou přehlídkou i nerealizovaných a mnohdy o to svobodnějších projektů. Pořadatel: Ing. arch. Ivan Havlíček a OA. Více informací:

6 6. STRANA VÝSTAVY IS 03 / 2007 Chaos velkoměsta Místo konání: Galerie Art Factory, Václavské nám. 15, Praha Termín výstavy: do 12. března 2007 Otevřeno po-pá hodin Výstava Ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera VŠUP v Praze Více informací naleznete na: B.I.G. / IDEAS Místo konání: Centrum architektury, Starobrněnská 16/18, Brno Termín výstavy: do 4. března 2007 Projekty a realizace předního dánského architektonického studia B.I.G.. Výstavu doprovází katalog. Více informací naleznete na: Moderní a současná architektura v Kolumbii Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1 Termín výstavy: 22. února - 1. dubna 2007 Představení nepříliš známé architektonické tvorby Kolumbie ve dvacátém století. Architekt Eduardo Samper Martínez, který výstavu připravil, charakterizuje kolumbijské stavitelství reflexí moderního výtvarného umění, důrazem na objem, světlo a prostor ve spojení s tradiční ornamentikou, s využitím nových materiálů a technologií, které poskytují velkou prostorovou variabilitu. DANIEL HANZLÍK: Zahrada / Garden Místo konání: Galerie die Aktualität des Schönen, Husova 75 (blok F3), Liberec Termín výstavy: do 23. února 2007 Otevřeno: pondělí až čtvrtek hodin, pátek hodin Galerie die Aktualität des Schönen a Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy asistenta ateliéru Prostorová tvorba VŠUP v Praze Projekt historicky první souhrnné výstavy u nás nepříliš známé architektonické tvorby v průběhu dvacátého století v Kolumbii vyplynul ze spolupráce univerzit ČVUT v Praze a UNAL v Bogotě -v předchozích dvou letech proběhly v obou zemích společné urbanistické workshopy. Výstava bude slavnostně zahájena v Galerii Jaroslava Fragnera ve středu 28. února 2007 za účasti kolumbijských profesorů architektury. Eduardo Samper a Fernando Cortes Larreamendy (Univerzita UNAL

7 IS 03 / 2007 VÝSTAVY 7. STRANA Bogota) a Jorge Mario Gómez Velasquez (Univerzita UNAL Medellin) se rovněž zúčastní setkání s novináři, které bude vernisáži předcházet. Prof. Eduardo Samper seznámí českou veřejnost se stavebním vývojem v Kolumbii, současnými úkoly architektů i s plány do budoucna na přednášce, jejíž termín bude v nejbližší době upřesněn. Po pražském publiku bude mít příležitost výstavu navštívit veřejnost v Brně. Více informací naleznete na: BETON Místo konání: Městské muzeum, Na Hrádku 464 (Tvrz), Čelákovice Termín výstavy: do 18. února 2007 Ateliér Socha I. vedený prof. Kurtem Gebauerem a Městském muzeu v Čelákovicích Vás srdečně zvou na výstavu betonových objektů svých studentů a absolventů. Vystavují: Zuzana Čížková, Kurt Gebauer, Denisa Hřičišťová, Barbora Krejčířová, Lenka Klodová, Barbora Maštrlová, Jiří Merčák, Zdeněk Ruffer, Adam Rybka, Helena Sequensová, Diana Winklerová Více informací naleznete na: Kacíř a spol.: Zlaté město / Heretic & Co.: The Golden City Místo konání: Jiří Švestka Gallery, Biskupsky dvůr 6, Praha 1 Termín výstavy: do 10. března 2007 Vystavují: Bara, Jochen Buhler, Andre Butzer, Bjorn Dahlem, Jiri David, Stanislav Divis, Tine Furler, Michal Gabriel, Andrew Gilbert, Thomas Groetz, Thilo Heinzmann, Thomas Helbig, Andreas Hofer, Helena Huneke, Marcel Huppauff, Erwin Kneihsl, Vladimir Kokolia, Nina Konnemann, Maja Korner, Jiri Kovanda, Linda Launhardt, Jochen Langenfelder, Joep van Liefland, Kalin Lidena, Jiri Naceradsky, Zdenek Rykr, Markus Selg, Jiri Sopko, Astrid Sourkova, Antonin Strizek, Stefan Thater, Miroslav Tichy, Karel Tutsch, Thomas Winkler, Ulrich Wulff Více informací naleznete na: Dny české architektury v Bělehradě Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum Bělehrad Termín výstavy: do 2. března 2007 Od 2. února se bělehradskému publiku po delší odmlce prezentuje nejaktuálnější česká architektonická scéna hned trojicí výstav, které spolu s přednáškami českých architektů zastřešuje titul Dny české architektury v Bělehradě. (K tomuto projektu se podrobněji vrátíme v příštím čísle) Drahomír Josef Růžička: Amerika Místo konání: Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1 Termín výstavy: do 22. dubna 2007 K české fotografii první třetiny 20. století neodmyslitelně patří Čechoameričan Drahomír Josef Růžička (1870 Trhová Kamenice New York). V civilním životě byl lékařem, ale současně se angažoval v organizaci Pictorial Photographers of America. Počátkem dvacátých let přinesl do Čech progresivní myšlenky zámořské fotografie, prosazující tzv. puristický piktorialismus. Výrazně ovlivnil nastupující generaci Josefa Sudka a je dnes považován za otce moderní české fotografie. Výstava připomíná nejen jeho fascinaci New Yorkem, ale i fotografie ze souboru Design v přírodě. Více informací naleznete na: SEZÓNA Místo konání: Český rozhlas Plzeň, Nám. Míru 10 Termín výstavy: do 3. března 2007 Výstava designu stolování a interiéru mladých autorů. Dvanáct mladých autorů - studentů a absolventů čtyř českých a jedné slovenské vysoké školy, zabývajících se užitým uměním, představí své práce na výstavě designu stolování a interiéru Sezóna v Plzni. Téměř všechny designéry spojuje zájem o společný materiál, kterým je porcelán. Shodují se i na přístupu ke své tvorbě, kde kromě estetické stránky kladou důraz na funkčnost, variabilitu a co nejširší využití v domácnostech. Kromě řady nápojových a jídelních souprav budou k vidění i různé drobné doplňky do interiérů.

8 8. STRANA SPOLEČENSKÁ RUBRIKA IS 03 / 2007 Vystavují: Zita Brožková, Milan Hanko, Petr Hůza, Viktor Chalepa, Jana Koldová, Pavla Krčmaříková, Markéta Nováková, Štěpán Rous, Eva Srníková, Petr Stehlík, Iva Tattermuschová, Stanislava Wagnerová Pecha Kucha Night Prague Místo konání: Kino Aero, Biskupcova 31, Praha 3. Termín akce: 20. února 2007 od hod. Jestliže obvyklou náplň vašeho pracovního dne představuje sledování či vytváření prezentací, potom tím posledním, co byste chtěli dělat ve svém volném čase, je sedět před projekčním plátnem a sledovat další prezentace. Tato pravda stoprocentně platí jen do okamžiku, než navštívíte Pecha Kucha Nights! Jean Snow, TIME Asia ( ) Pecha Kucha Nights uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham architecture (www.klein-dytham.com). Záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů a kreativních tvůrců z nejrůznějších oborů. Během jednoho večera se představí průměrně 14 autorů. Pecha Kucha Nights se rozšiřují a dnes pravidelné probíhají ve 34 zemích světa: Na první Pecha Kucha Night Prague promluví: Federico Díaz, Adam Gebrian, Jan Kaláb, Barbora Klímová, Milan Malík a Daniel Špaček, Aleš Najbrt, Ivan Palacký, Svatopluk Sládeček, Marcela Steinbachová, Maxim Velčovský a Jakub Berdych,Kateřina Vincourová, Jaroslav Wertig, Rezervace vstupenek: Více informací naleznete na: KONFERENCE Ceeeres '07 Místo konání: Areál Výstavištì, Praha 7 - Holešovice Termín akce: února ročník středoevropská konference se věnuje aktuálním problémům, které jsou spojené s úsporami energie a obnovitelnými zdroji. V současné době to je v ČR, ale i na Slovensku a v dalších zemích rekonstrukce panelových domů. Akce probíhá jako doprovodný program k výstavě Panelový dům a byt VELETRHY Panelový dům a byt 2007 Místo konání: Areál Výstaviště, Praha 7 Holešovice Termín: února 2007 Premiéra výstavy materiálů, výrobků, technologií a služeb pro revitalizaci panelových domů. Panelový byt - místo vhodné pro život i v 21. století. Ústřední expozici tvoří model panelového bytu 3+1 (typ VVU ETA), postavený v měřítku 1:1 v pravém křídle Průmyslového paláce. Byt nabídne nejen ukázku úprav interiéru, včetně bytového jádra a kuchyně, ale na vnějších stěnách také vzorky a ukázky moderních technologií - zateplení, omítek, obkladů apod. Pořadatel: Incheba Praha spol. s r. o., Areál Výstaviště, Praha 7 - Holešovice, SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V měsíci únoru oslavili, nebo oslaví svá jubilea: 2.2. Ing.arch. ŠONOVSKÝ Tomáš, OSTRAVA, (55) 2.2. Ing.arch. HASÍK Jan, Most, (60) 2.2. Ing.arch. ŘITIČKA František, Brno, (83) 3.2. Ing.arch. URBÁNEK František, Praha 6, (80) 4.2. Ing.arch. DENK Zdeněk, Brno, (86) 4.2. Ing.arch. SCHINDLER Jan, Praha 6, (89) 5.2. Ing.arch. STÝBLO Zbyšek, Těptín, (55) 5.2. Ing.arch. PARMA Miloš Grigorij, Praha 4, (60) 5.2. Ing.arch. SLADKÁ Zdenka, Praha 9, (70) 5.2. Ing.arch. NOVÁČEK Jaroslav, Olomouc, (81) 6.2. Ing.arch. URBANEC Vladimír, Mariánské Lázně(82) 6.2. Ing.arch. NOVOTNÝ Eugen, Praha 4, (85) 6.2. Ing.arch. PELANT Karel, Jablonec nad Nisou, (88) 8.2. Ing.arch. MALÁ Věra, Olomouc, (50) Ing.arch. TUPÁ Jana, Brno, (60) Ing.arch. CHUM Josef, Praha 8, (60) Ing.arch. KRTIL Luboš, Praha 9, (86) Ing.arch. VLČEK Miroslav, Praha 6, (81) Ing.arch. KOŽMÍN Josef, Praha 6, (84) Ing.arch.,CSc. RYBÁŘOVÁ Dagmar, Praha 6, (83) Ing.arch. DRÁPALOVÁ Olga, Brno, (70) Ing.arch. JUNGEROVÁ Zuzana, Plzeň, (55) Ing.arch. KRŠKOVÁ Jana, Praha 6, (55) Ing.arch. ANDRES Jaroslav, (55) Ing.arch. TRÁVNÍČKOVÁ Helena, Praha 6, (60) Ing. PALAS Jiří, Liberec IX, (75) Ing.arch. ZEMEN Miloslav, Plzeň, (83) Ing.arch. HÁJEK Miroslav, Stáž nad Nežárkou (50) Ing.arch. BEDNAŘÍK Michal, Olomouc, (50) Ing.arch. KOMÍNEK Stanislav, Brno, (50) Ing.arch. CHVÁTAL Jaroslav, OPAVA, (55) MAŠEK Přemysl, Trutnov, (93) Ing.arch. FALTEJSEK Josef, Jablonec nad Nisou, (55) Ing.arch. ŽALUD Stanislav, Přerov, (75) Ing.arch. PŘÍLESKÝ Milan, Brno, (82) Ing.arch. HUBÁČEK Karel, Liberec, (83) Ing.arch. GOTZOVÁ Dagmar, Praha 1, (65) Ing.arch. ADAMÍK Blahoslav, Prostějov, (82) Ing.arch. KOUĎA Jaroslav, PRAHA 5, (65) Ing.arch. VITOUL Ladislav, Ostrava, (65) Ing.arch. VANĚK Květoslav, Chrudim, (83) OZNÁMENÍ S lítostí sdělujeme, že řady Obce architektů opustili Ing. arch. Eva Kvapilová z Prostějova, která zemřela 24. prosince 2006 a Ing. arch. Jiří Prek z Velké Chuchle, který zemřel 26. ledna INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Alexandra M. Videmannová, Bohumír Kotora Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY PŘEDNÁŠKY A BESEDY Koncepce tematických celků přednášek a besed, případně také kursů a tvůrčích dílen je popsána v jedné z úvodních kapitol, která se věnuje charakteru vzdělávání nabízeného Muzeem umění

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2007 Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2007 obsah/ Občanské sdružení Architectura str. 2 - formy činnosti - struktura Galerie Jaroslava Fragnera str. 3 - poslání vize - struktura Zpráva

Více

Granty NČA na rok 2013 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2013 Přehled projektů 1 Česká architektura 2011-2012 O 1 180 000 100 000 11 30 000 Prostor-Architektura, Interiér, Design, o.p.s. Praha 2 Architekt Ivo Klimeš-Svět architektury a divadla F 269 000 45 000 11 30 000 Ing.arch.

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Tisková zpráva k slavnostnímu zahájení provozu světelné instalace na jižní fasádě Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze

Tisková zpráva k slavnostnímu zahájení provozu světelné instalace na jižní fasádě Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Technická 2, 166 27 Praha 6 Praha 15. února 2016 Tisková zpráva k slavnostnímu zahájení provozu světelné instalace na jižní fasádě Fakulty

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Ročník 2014/15 Číslo : 16 Trutnov 22.03.2015

Ročník 2014/15 Číslo : 16 Trutnov 22.03.2015 Česká kuţelkářská asociace ZPRAVODAJ 2.KLZ skupina A Ročník 2014/15 Číslo : 16 Trutnov 22.03.2015 Druţstvu SKK Rokycany stačí k vítězství ve skupině a postupu do 1. KLZ v posledních dvou zápasech získat

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Notářská komora České republiky oznamuje výsledky voleb do volených notářské samosprávy pro funkční období 2011 2013 : orgánů 1. Notářská komora České republiky:

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006 Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006 obsah/ Občanské sdružení Architectura str. 2 - formy činnosti - struktura Galerie Jaroslava Fragnera str. 3 - poslání vize - struktura Zpráva

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní.

ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní. VÝST AVY AVY ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní. 7. 3.? 28. 4. 2014 Vernisáž 6. 3. v 17 hodin DÙM UMÌNÍ, Kabinet architektury, Jureèkova 9, Ostrava ZVI

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Tisková zpráva 23. října 2008

Tisková zpráva 23. října 2008 Tisková zpráva 23. října 2008 Motto: Dnes, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem, schopnost umění znejistit naše obvyklé způsoby vnímání může být jeho největším přínosem. O centru DOX Centrum

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra - představení Agentura MZV ČR pro prezentaci země POSLÁNÍ: Efektivní zahraniční propagací ČR posilovat její dobré jméno

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav. 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, 26.09.2015

Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav. 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, 26.09.2015 Strana 1 z 46 Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, Plavecký bazén: Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, 293 01 Bazén: 25m,

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

2 J.H.Crawford: Carfree Cities O 230 000 98 000 pro2,4 4 20 000 Partnerství o.p.s., Brno 150 000 proti 3,2,2, zdržel2,1,0

2 J.H.Crawford: Carfree Cities O 230 000 98 000 pro2,4 4 20 000 Partnerství o.p.s., Brno 150 000 proti 3,2,2, zdržel2,1,0 1 Česká architektura 2012-2013 P 950 000 50 000 pro7, proti0 30 000 Prostor-Architektura, Interiér, Design o.p.s., Praha 550 000 zdržel0 2 J.H.Crawford: Carfree Cities O 230 000 98 000 pro2,4 4 20 000

Více

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy www.galeriezlin.cz Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: V roce 2011-1706 z toho základní školy 76 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

výroční zpráva 2011 občanské sdružení Kruh

výroční zpráva 2011 občanské sdružení Kruh výroční zpráva 2011 občanské sdružení Kruh přednáškový cyklus Něco se děje březen - prosinec 2011 Přednáškový cyklus Něco se děje se zaměřil na nejaktuálnější dění v tuzemské architektuře. Představil nejnovější

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 19. června 2009 Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 Hospodářské noviny 19. 6. 2009 Nejlepší stavby Grand

Více

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013)

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) 60 m - Žáci (Běh) Běh 1 () Vítr: -1.8 m/s 1 Luboš Kemr 980907 3. ZŠ Most 08.35 462 2 Jiří Angermayer 96 7. ZŠ Most 08.44 439 3 Daniel Kořán

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2012

YOUNG ARCHITECT AWARD 2012 YOUNG ARCHITECT AWARD 2012 cena pro mladé a začínající architekty Vstup mladých architektů do profesního života je v současné době nelehký. Na druhou stranu víme, jak je potřeba jejich svěží energie. Soutěž

Více

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah studenti studentům zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah nová budova FA ČVUT 1pp gappa dílna sádrovna 1np přednáškové

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Každé úterý a čtvrtek ve 20:00

Každé úterý a čtvrtek ve 20:00 Nejsledovanější seriál současnosti! Každé úterý a čtvrtek ve 20:00 Každé úterý a čtvrtek ve 20:00 Co nás čeká? Den co den balancují na hranici možného. Nikdy nevzdávají boj o pacienta i své vlastní štěstí.

Více

Pasivní dům kvalitní bydlení za rozumnou cenu

Pasivní dům kvalitní bydlení za rozumnou cenu Mezinárodní den pasivních domů - přednášky - prohlídky domů - ukázky řešení - poradenství Informační centrum ENVIC Plzeň pro Vás připravilo na neděli 13. listopadu sérii přednášek: Pasivní dům kvalitní

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011 1. PRACOVNÍ SKUPINA PRO ENERGETICKOU POLITIKU ČR 1 Ing. Tomáš Hűner MPO Předseda 2 PhDr. Ivo Hlaváč MŽP místopředseda 3 Ing. Milan Urban PSP 4 Ing. Igor Hartmann MMR 5 Ing. Petr Kalaš MZe 6 Brig.gen. Ing.

Více

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570 Červeně jsou označeni Mistři Jihomoravského kraje a modře další postupující do semifinále Mistrovství ČR a zeleně další postupující na Mistrovství ČR. Muži KK Blansko - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

22. - 23.10.2015. Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture

22. - 23.10.2015. Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture Konference o cestách k efektivnímu využití objektů a pozemků poznamenaných dřívější činností 22. - 23.10.2015 Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture Profil Informační rozcestník

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Na materiálu záleží! Zbyněk Šeda

Na materiálu záleží! Zbyněk Šeda Na materiálu záleží! Zbyněk Šeda Holcim (Česko) a.s. 2011 Příběh V Holcimu slavíme stoleté narozeniny! A jak už bývá zvykem, lidé si na velká výročí dělají tak trochu radost. Společně se svými nejbližšími.

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost 16 Dřízal Jaroslav 17 Hájek Vít 18 Hegedüs František 6 Kůra Augustin 7 Luňáček Václav, ing. 8 Luňáčková Jana, ing. 34 Macková Martina 3 Masárová

Více

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ ACTIVE HOUSE AWARD ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ ACTIVE HOUSE AWARD ZNÁ SVÉ VÍTĚZE STUDENTSKÁ SOUTĚŽ ACTIVE HOUSE AWARD ZNÁ SVÉ VÍTĚZE /Praha 31. května 2013/ Společnost VELUX Česká republika vyhlásila výsledky 2. ročníku studentské soutěže Active House Award zaměřené na návrhy projektů

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Adéla Pírková (4.C) pr. - Dějiny výtvarné kultury 8:20 8:40 {Vkre} Mgr. Martin Dvořák / MgA. Lubomír Ančinec / pr. - Technologie 9:10 9:30 {knih} Jaromíra Slívová

Více

Město Chrudim. Přihláška do soutěže ARCHITEKT OBCI

Město Chrudim. Přihláška do soutěže ARCHITEKT OBCI Město Chrudim Přihláška do soutěže ARCHITEKT OBCI Jméno obce: Statutární zástupce: Spolupracující architekt: Město Chrudim Mgr. Petr Řezníček, starosta města Ing. arch. MgA. Michal Fišer POPIS PŘIHLÁŠENÝCH

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání odborný kurz se souhlasným stanoviskem UNIFY ČR, garant kurzu: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., Katedra fyzioterapie Jméno Pracoviště Kontakt MUDr. Hana RÚ

Více

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Fleret kadeti, Šerm Ostrava, 15.5.2004 1. Šerm Ostrava A (Barnišin Lukáš, Danel Martin, Kučeja Jakub) 2. Loko Liberec (Koutný Jiří, Ploch Ondřej, Šebesta Radek) 3.

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

sýkora grafika Litvínov, 10. září 9. října 2008 PAVEL KAPPEL www.zdeneksykora.cz

sýkora grafika Litvínov, 10. září 9. října 2008 PAVEL KAPPEL www.zdeneksykora.cz sýkora grafika Litvínov, 10. září 9. října 2008 Výstava je předposlední z řady výstav, připravených v letošním roce při příležitosti vydání první části umělcovy monografie, věnované jeho grafickému dílu.

Více

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 HALA - ženské kategorie 40 m 5.96 V Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.11 V Jana Sanetrníková 170496 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.26 V Veronika Jašíková

Více

NÁVŠTĚVA. Důraz. na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA. Důraz. na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVA Důraz na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA www.dumazahrada.cz 77 NÁVŠTĚVA Rozhodnutí rekonstruovat rodinný dům je obvykle vyvoláno novými požadavky uživatelů v důsledku změněné rodinné situace.

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

O pasivních domech se hodně mluví. My je stavíme! Pozvánka

O pasivních domech se hodně mluví. My je stavíme! Pozvánka O pasivních domech se hodně mluví. My je stavíme! Pozvánka Jako každým rokem i letos při příležitosti 8. Mezinárodního dne pasivních domů a při příležitosti 20. výročí postavení prvního pasivního domu

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014

Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014 Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014 I. kategorie (4 8 let) Místo Jméno Název práce Adresa školy, jméno vyučujícího Kolektiv výtvarné dílny galerie Paletka Hudební nástroje v rukou

Více

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management,

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail grafiky / Michal Kunc březen 2015 07 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Pozvánka. Hlavní partneři: Spoluorganizátoři:

Pozvánka. Hlavní partneři: Spoluorganizátoři: Pozvánka Jako každým rokem i letos při příležitosti 9. mezinárodního dne pasivních domů si vás dovolujeme ve dnech 9. 11. 11. 2012 pozvat do pasivních domů našich spokojených klientů. V letošním roce pro

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více