Vybíráme mateřskou školu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybíráme mateřskou školu"

Transkript

1 02 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Vybíráme mateřskou školu Výsledky místních referend Profil: Olin Nejezchleba Inspirace pro jarní prázdniny

2 inzerce máte firmu a Hledáte závodního lékaře? Rádi Vás i Vaše zaměstnance přivítáme v nově zrekonstruovaném pracovišti, které poskytuje veškerý komfort a zázemí. Kromě základních prohlídek nabízíme i nadstandardní prohlídky, které můžete využít jako benefity pro zaměstnance. Lékařský dům Praha 7, a.s. Individuální zdravotní péče Janovského 48, Praha 7 tel , VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE 26. MEZINÁRODNÍ VELETRH BYTOVÉHO DESIGNU PANELOVÝ DŮM A BYT HRNČÍŘSKÉ TRHY DESIGNÉRSKÁ STUDIA KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VAŠEHO INTERIÉRU KONZULTACE ZDARMA VÝSTAVA MOTOCYKLŮ, ČTYŘKOLEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ Přijď a vyhraj DUCATI MONSTER 696 VELETRH MOTOCYKL PŘIJĎ A VYHRAJ MOTOCYKL DUCATI MONSTER 696 ZA , _akce_montaz_zdarma_178x86.indd 2 1/18/13 3:59 PM

3 listárna 3 sloupek starosty FOTO: archiv Dobrý den, bydlím v ulici V Háji a Hobulet nám chodí tak jednou za 4 měsíce. Komersová Odpověď: Dobrý den, na tuto adresu doručovala pracovnice ADS, se kterou byl z důvodu nekvalitního doručování ukončen pracovní poměr. Poslední číslo Hobuletu paní Komersové dodáme. Hoffmannová Marie, pošta Praha 7 Vážená redakce, dovolte mi Vám poděkovat za přehled základních škol, který jste zveřejnili minulý měsíc v Hobuletu. Jako matka dítěte, které bude v září nastupovat do školy, považuji tento přehled za velmi užitečný. Ušetřilo mi to spoustu času při zjišťování důležitých informací, jako jsou například dny otevřených dveří. Také informace o výuce cizích jazyků nám velmi pomohly ve výběru. Anna Novotná, Praha 7 Chtěli bychom vás požádat, abyste v Hobuletu informovali, že v pražských Holešovicích vznikne největší buddhistické centrum v Česku. Dne proběhne den otevřených dveří, na který bychom rádi pozvali obyvatele z okolí. Akce začne v 17 hodin a během ní bude možné se seznámit nejen s příznivci buddhismu v Praze, ale také položit otázky týkající se rekontrukce budovy a další. Zdravím Matuška, buddhistické centrum v ulici Na Maninách Své náměty zasílejte na nebo poštou na adresu: Hobulet, Šaldova 26, Praha 8. Informace pro všechny, kterým také nepřichází Hobulet do schránky: Prosím, napište nám na redakční své jméno a adresu, a my podáme reklamaci České poště, která distribuci našeho časopisu zajišťuje. Děkujeme, redakce Hobuletu HOBULET časopis městské části praha 7 Redaktoři: Tereza Fialová, Mervyn Sterneck, Jana Tomanová Grafika, DTP: Petr Hrabánek Redakční rada: Marek Ječmének, MUDr. Tomáš Kaštovský, Miroslav Fabián, PhDr. Ivo Železný, Ing. Libor Polášek, Jan Ernst, Jan Wünsch, Antonín Raizl Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel: B.H.S. Bohemia, a. s., Valčíkova 13, Praha 8 Inzerci, obsah a design zajišťuje: MAURI s. r. o., Šaldova 26, Praha 8 tel.: Vážení spoluobčané, děkuji vám za účast v historicky první přímé volbě prezidenta i v místních referendech, jejichž výsledky ohledně budoucnosti nové radnice a zachování léčebně-preventivní péče jsou pro naši městskou část závazné. V těchto otázkách totiž hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a součastně více než 25 % osob oprávněných hlasovat. Na následujících stranách naleznete podrobné informace o výsledcích místních referend. Únorový Hobulet ale není jenom o budoucnosti nové radnice, ale také o budoucnosti našich nejmenších. Pro rodiny s malými dětmi jsme již tradičně v únorovém vydání připravili přehled mateřských škol v Praze 7. Najdete zde představení jednotlivých institucí i praktické informace o dnech otevřených dveří. Krásný únor vám přeje Marek Ječmének, starosta městské části Praha 7 obsah Hobuletu 02/2013 téma 4 5 rodina 6 9 senioři 10 z radnice kultura profil představujeme servis 22

4 4 téma výsledky místních referend na sedmičce Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se v Praze 7 uskutečnilo, současně s prvním kolem prezidentských voleb, hlasování v místním referendu. Občané Prahy 7 rozhodovali o čtyřech otázkách souvisejících s budoucím umístěním nové radnice Prahy 7, které vyhlásil Nejvyšší správní soud, a třech otázkách vyhlášených Zastupitelstvem MČ Praha 7. V obou případech hlasovalo více než zákonem požadovaných 35 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu. Občané vyjádřili souhlas se všemi otázkami týkajícími se nové radnice a s otázkou zachování zdravotnického zařízení léčebně- -preventivní péče na území Prahy 7. Pro zbývající dvě otázky vyhlášené Zastupitelstvem MČ Praha 7 se nevyslovil zákonem předepsaný počet hlasujících. Z celkového počtu osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7 se referenda o nové radnici zúčastnilo občanů (44,5 %), o otázkách vyhlášených zastupitelstvem hlasovalo občanů (41,3 %). Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se do místního referenda zapojili. Velmi oceňuji, že veřejnosti není budoucnost Prahy 7 lhostejná. Jsem proto rád, že se vedle nové radnice občané vyjádřili také k dalším oblastem života v naší městské části, byť bylo jednoznačné, závazné stanovisko odhlasováno pouze u zachování zdravotnického zařízení. Výsledky referenda budou předloženy na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 a stanou se podkladem pro rozhodování a další kroky, uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének. O každé otázce se v rámci místního referenda hlasovalo zvlášť. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro jednotlivé otázky nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu. Výsledky referenda vyhlášeného Nejvyšším správním soudem Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 7 (včetně případných přidružených organizací nesouvisejících přímo s provozem Úřadu Městské části Praha 7) byly omezeny částkou 500 milionů korun včetně DPH a případných úroků? ANO NE 632 Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný. Jste pro zrušení dosavadního procesu výběru sídla Úřadu Městské části Praha 7 a pro vyhlášení nového výběrového text: MČ praha 7, foto: archiv

5 místní referenda téma 5 řízení podle zákona o veřejných zakázkách nebo koncesního zákona s preferencí výstavby na vlastním pozemku Městské části Praha 7? ANO NE 524 Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný. Jste pro to, aby byl výběr řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 proveden tak, že hodnoticími kritérii bude zejména ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 7? ANO NE 284 Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný. Jste pro to, aby byla na architektonické řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů? ANO NE 727 Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný. Výsledky referenda vyhlášeného Zastupitelstvem MČ Praha 7 Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby v ulici Milady Horákové v úseku od Letenského náměstí po Strossmayerovo náměstí byla vytvořena pěší zóna obytného typu s umožněním tramvajové dopravy a příčně vedené automobilové dopravy? ANO 6435 NE 6390 V této otázce nehlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň hlasovalo méně než 25 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek není závazný. Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby tranzitní doprava vedená mezi Hlávkovým mostem a mostem s pracovním názvem Nový Trojský most byla vedena pod povrchem? ANO 5652 NE 7014 V této otázce hlasovala nadpoloviční většina osob, které se místního referenda zúčastnily, nesouhlasně, avšak hlasovalo méně než 25 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek není závazný. Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby v územním obvodu této městské části působilo v budoucnu zdravotnické zařízení léčebně-preventivní péče poskytující všeobecnou ambulantní zdravotní péči? ANO NE 2324 Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný. inzerce Slevové kupony Využijte zimní slevy na kupony -33 % Slevové kupony Vám část zákazníků přivedou přímo do Vaší firmy, takže zjistíte přímý efekt Vaší inzerce. Plní zároveň roli klasické grafické inzerce - Vaše společnost se zákazníkům připomene. Cena po 33% slevě: Kč bez DPH za 1 kupon Termín pro objednání do březnového čísla: do Prostor pro kupony je omezený. Kontaktujte nás na tel.: nebo na u

6 6 rodina vybíráme mateřskou školu na sedmičce Zápisy do mateřských škol se nezadržitelně blíží! Vybírejte pečlivě nejvhodnější místo pro svoje dítě. Pro usnadnění přinášíme přehled MŠ v Praze 7 včetně důležitých informací o každé z nich. Zápisy do mateřských škol zřízených MČ Praha 7 proběhnou 3. a 4. dubna. Další informace o zápisech naleznete v březnovém Hobuletu. MŠ U STUDÁNKY MŠ U Studánky je součástí FZŠ Umělecká, se kterou úzce spolupracuje. Velkou výhodou je výborná poloha u parku Stromovka a krásná zahrada. MŠ se snaží o individuální přístup k dětem a motivuje je k aktivnímu poznávání okolního světa. Vedle každodenního pestrého programu probíhají ve školce kroužky, které rozvíjejí schopnosti a nadání dětí. Aktivity: hudební, výtvarný, sportovní a dramatický kroužek, anglický jazyk, kung-fu, flétnička, tanečky, plavecký výcvik pro předškoláky, návštěva solné jeskyně, oslavy svátků, divadelní představení, besídky pro rodiče, karneval, výlety, návštěva zoologické zahrady, toulky Prahou, dvakrát ročně ozdravný pobyt na Šumavě Den otevřených dveří: 14. března (čas bude upřesněn na webových stránkách) Otevírací doba: Počet dětí ve třídě: 25 (celkem 5 tříd) Kontakt: U Studánky 4, telefon: , , Více informací naleznete na MŠ U URANIE Školka je zaměřena převážně na upevňování pozitivního vztahu dětí k přírodě. Významnou součástí školního vzdělávacího programu Od podzimu do léta je environmentální výchova. Nově zrekonstruované atrium slouží jako přírodní ekoučebna. Ve školním roce 2011/2012 se MŠ U Uranie stala členem sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Mottem školy je: Ve školce jsme všichni rádi, jsme tu dobří kamarádi. Aktivity: individuální hra na zobcovou flétnu, angličtina pro nejmenší, keramický kroužek, tvořivé ručičky, taneční kroužek (lidové tance), kroužek tvořivé dramatiky, sportovní hry; v rámci mimoškolních aktivit: plavání, návštěvy solné jeskyně, divadelních a hudebních představení, výlety, škola v přírodě Den otevřených dveří: 26. března, a Otevírací doba: Počet dětí ve třídě: Kontakt: Na Maninách 29a, telefon: , mš TUSAROVA Mateřská škola v ulici Tusarova byla otevřena v roce 1889 a od té doby slouží výhradně dětem. Pracuje podle školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý den, protože hra dokáže děti oslovit, kladně citově naladit a rozvíjet tvořivost, fantazii, řeč a myšlení. Aktivity: plavání, keramika, angličtina, hudebně-pohybový kroužek, cvičení pro radost, flétna, návštěva solné jeskyně, pravidelné dílničky pro rodiče a dětičky, výlety, škola v přírodě, besídky pro rodiče, divadelní představení v MŠ, tematicky zaměřené akce Den otevřených dveří: 21. března, a Otevírací doba: Počet dětí ve třídě: 25 (5 tříd) Kontakt: Tusarova 27, telefon: , MŠ KOSTELNÍ Čtyřtřídní mateřská škola situovaná v Letenských sadech pracuje podle školního vzdělávacího programu Přijďte se k nám schovat. Každá třída má k dispozici 2 herny, pracovnu, sociální zařízení a šatnu. Společně využívají jídelnu, tělocvičnu a saunu. K MŠ patří i prostorná zahrada s prolézačkami a pískovišti. Aktivity: keramika, malování, hra na flétnu, počítače, Kuřátka, angličtina, saunování, plavání, zimní a jarní ozdravný pobyt Den otevřených dveří: 19. a 20. března, Otevírací doba: Počet dětí ve třídě: 28 (4 třídy) Kontakt: Kostelní 7, telefon: ,

7 rodina 7 MŠ NAD ŠTOLOU Mateřská škola Nad Štolou je umístěna v klidném prostředí činžovního domu v blízkosti Letenských sadů. Pro děti funguje nově zrekonstruovaná kuchyň a k dispozici je jim také školní zahrada uvnitř vnitrobloku. Ve školním programu Rok v mateřské škole s úsměvem se škola zaměřuje na adaptaci a socializaci dítěte a celkový rozvoj dítěte se zaměřením na estetickou výchovu. Aktivity: angličtina, keramika Den otevřených dveří: 14. března, Otevírací doba: Počet dětí ve třídě: (3 třídy) Kontakt: Nad Štolou 6, telefon: , MŠ JANOVSKÉHO Dvoutřídní mateřská škola Janovského funguje jako detašované pracoviště MŠ Nad Štolou, se kterou má společný školní vzdělávací program. Důraz je kladen na spokojenost dětí i rodičů. Přispívá k ní také interiér školky, který připomíná rodinné prostředí. Aktivity: plavání, keramika, divadelní představení, tematické vycházky, karneval, škola v přírodě, jarní výlet Den otevřených dveří: 26. března, Otevírací doba: Počet dětí: (2 třídy) Kontakt: Janovského 52, telefon: MŠ LETOHRADSKÁ Díky mottu Školka plná zábavy jsou všechny děti připravovány hravou formou na snadný přechod z MŠ na ZŠ. Tím jim je zajištěn úspěšný start povinné školní docházky. Mateřská škola Letohradská sídlí ve zděné dvoupatrové budově, která prošla v roce 2009 rozsáhlými opravami. Součástí je také rozlehlá zahrada ve vnitrobloku. Aktivity: logopedie, Metoda dobrého startu, hra na flétnu, výtvarný kroužek, hudebně-pohybová výchova, výuka anglického jazyka, návštěvy solné jeskyně, My do divadla, divadla k nám, školy v přírodě zimní a jarní, masopustní karneval, besídky, tematické vycházky po Praze, výlety, zahradní slavnosti Den otevřených dveří: 20. a 21. března, a Otevírací doba: Počet dětí ve třídě: 28 Kontakt: Letohradská 1a, telefon: , MŠ U PRŮHONu se sídlem v Letohradské ulici text: tereza fialová, foto: archiv, mateřské školy MŠ U Průhonu je detašovaným pracovištěm MŠ Letohradská. Od srpna 2012 sídlí obě školy ve stejné budově v Letohradské ulici. Vzhledem k těmto okolnostem vychází obě MŠ ze shodných osnov programu pro předškolní vzdělávání nazvaného Školka plná zábavy. Tato MŠ je pouze jednotřídní. Aktivity: logopedie, Metoda dobrého startu, hra na flétnu, výtvarný kroužek, hudebně-pohybová výchova, výuka anglického jazyka, návštěvy solné jeskyně, My do divadla, divadla k nám, školy v přírodě zimní a jarní, masopustní karneval, besídky, tematické vycházky po Praze, výlety, zahradní slavnosti Den otevřených dveří: 20. a 21. března, a Otevírací doba: Počet dětí ve třídě: 28 Kontakt: Letohradská 1a, telefon: , FMŠ NA VÝŠINÁCH Mateřská škola ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK usiluje o dobrý základ dětí pro život i další vzdělávání. Usiluje o to, aby čas strávený v MŠ byl pro dítě radostí a příjemnou zkušeností. V prostorách školy funguje Mateřské centrum pro děti od 2 do 4 let a jejich maminky. Aktivity: angličtina, dramatický kroužek, kroužek hry na zobcovou flétnu, keramický a výtvarný kroužek, kroužek hudebně-pohybový, návštěvy divadel, planetária a galerií, setkávání s hudbou, koncerty v mateřské škole, tematické vycházky, pobyt dětí na horách a na škole v přírodě, tradiční slavnosti školy Den otevřených dveří: 27. a 28. března, a Otevírací doba: Počet dětí ve třídě: 28 (6 tříd) Kontakt: Na Výšinách 3, telefon: ,

8 8 rodina smiling baby school Cílem školky je vývoj vrozených intelektuálních schopností u dětí v raném a předškolním věku. Školka se řídí vlastním výukovým programem, který navazuje na vzdělávací rámcový program MŠMT ČR. Specifikem školního programu je individuální přístup ke každému dítěti v návaznosti na jeho vrozené schopnosti a psychické vývojové možnosti. Zápis a den otevřených dveří: po telefonické domluvě kdykoliv Otevírací doba: Počet dětí ve třídě: 20 dětí (4 třídy) Aktivity: různé hudebně-pohybové i výtvarné aktivity, angličtina, matematické dovednosti, logické myšlení a rozvoj řeči, saunování, plavání, cvičení ve vlastním fitness centru, škola v přírodě a další Kontakt: Čechova 29, telefon: , KATOLICKÁ MŠ SV. KLIMENTA Katolická MŠ sv. Klimenta se zaměřuje na křesťanskou výchovu a vzdělávání. K dispozici jsou centra podnětná pro pohybové a tvořivé činnosti dětí, pro manipulaci s praktickým, přírodním a didaktickým materiálem. Individuální a skupinová řešení úkolů a problémů jsou příležitostí k rozvoji potencialit dětí a k všestranné přípravě na školní docházku. Aktivity: náboženství, španělština, angličtina, flétna, keramika, artefiletika; jarmark vděčnosti za úrodu, podzimní, adventní a velikonoční dílny; dva programy připravené dětmi pro rodiče vánoční besídka a oslava svátku matek; masopustní karneval, přespávání ve školce, návštěvy divadel, výlety, rozloučení se školkou, mše svaté v kostele sv. Antonína, sv. Klimenta a v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Den otevřených dveří: 27. února, a Zápisy: 20. a 21. března, a Počet dětí ve třídě: 15 (2 třídy) Kontakt: U Uranie 16, telefon: , inzerce Hledáte nového gynekologa, gynekoložku? V Lékařském domě Praha 7 přijímáme nové pacientky. Nabízíme moderní prostředí a vstřícný přístup, pod jednou střechou s mnoha specialisty a lékárnou. Lékařský dům Praha 7, a.s. MUDr. Zdeněk Vrtiška MUDr. Radka Gregorová Janovského 48, Praha 7 tel , Cílem školky je vývoj vrozených intelektuálních schopností u dětí v raném a předškolním věku. Školka se řídí vlastním výukovým programem, který navazuje na vzdělávací rámcový program MŠMT ČR. Specifikem školního programu je individuální přístup ke každému dítěti v návaznosti na jeho vrozené schopnosti a psychické vývojové možnosti. Různé hudebně-pohybové i výtvarné aktivity: angličtina, matematické dovednosti, logické myšlení a rozvoj řeči, saunování, plavání, cvičení ve vlastním fitnessu, škola v přírodě a další. Učebna se špičkovými didaktickými pomůckami určenými pro předškolní výuku, vývoj logického myšlení a jemné motoriky, speciální tabule na procvičení a přípravu rukou k psaní. Více info na nebo Smiling Baby School, Čechova 29, Praha 7

9 rodina 9 Únorové pozvánky pro celou rodinu I během února jsou pro vás a vaše děti připraveny zajímavé akce. masopustní průvod v rc letná pohyb pro děti v rc arnika text: tereza fialová, foto: zš strossmayerovo náměstí Vydejte se na masopustní průvod s hudbou. Sraz účastníků je 5. února v u kostela sv. Antonína Paduánského. Odtud se průvod vydá do RC Letná, kde se všichni oddají tanci a masopustnímu veselí. Vstupné dobrovolné. (1. a si můžete v rámci dopoledních výtvarných kroužků vyrobit svou masku.) CHARITATIVNÍ BAZAR ŠPERKŮ V únoru pokračuje také CHARITATIVNÍ BAZAR ŠPERKŮ (součást sbírky pro ženy bez domova). Bižuterie, kterou jste do RC Letná zaslali v rámci předvánoční sbírky, bude po dohodě s terénními pracovníky nabídnuta za dobrovolnou cenu v rámci bazaru. Za výtěžek bude zakoupen zdravotnický materiál, základní léky a hygienické potřeby pro ženy bez domova. Šperky si můžete zakoupit vždy od pondělí do pátku od 9.00 do v RC Letná. Každý týden je pro vás připravena jiná nabídka: vlasová bižuterie řetízky, přívěsky, šperkové sady prsteny, brože, hodinky závěrečný výprodej Kontakt: RC Letná, Janovského 24, V průběhu února můžete svoje děti přihlásit do pohybových kurzů, které probíhají: V pondělí od dětská zumba (10 15 let) Ve středu od cvičení předškoláků (3 6 let blok soutěží, tanečků, cvičení zaměřených na správné držení těla, proti plochým nohám, ale i na spolupráci s ostatními dětmi) Ve čtvrtek od dětská zumba (6 10 let) a od (10 15 let) V pátek od dětský aerobik (aerobik je nejlepší aerobní cvičení, zpevňuje tělo, podporuje jeho správné držení, zvyšuje kondici, spaluje tuky dostal se naprosto neoprávněně do stínu módní zumby) Kontakt: Cestovní kancelář a fitcentrum ARNIKA, Janovského 11, masopust 2013 v zš strossmayerovo náměstí V úterý 12. února si ZŠ Strossmayerovo náměstí opět užije masopustní rej a průvod masek, ve kterém nebudou chybět tradiční masopustní maškary klibna, bába s nůší, smrtka, střapáč, laufr, čert, kominík, nevěsta se ženichem, medvěd s medvědářem a mnoho dalších. Masopustní rej začne v 9.00 v budově školy předáním ostatkového práva po dobu masopustního veselí, pan ředitel tak předá feruli (tedy vládu nad obcí) do rukou stárka. Samotný průvod se vydá v 9.30 okolo školy, poté na náměstí a před kostel sv. Antonína, kde si všichni společně zazpívají a zatančí. Pro kolemjdoucí děti budou připraveny masopustní dobroty. inzerce Nově otevřeno! káva 1+1 zdarma Nabídka platí při předložení kuponu do Přijd te ochutnat naši čerstvě praženou kávu (směs 3 druhů kávy arabica), výborné dorty a zdravé domácí nápoje z čerstvého ovoce, máty a zázvoru. Těšíme se na vaši návštěvu! Tusarova 26, Praha 7 tel

10 10 senioři rehabilitační plavecké kurzy pro seniory prahy 7 Každý ze zájemců se může přihlásit na max. 6 libovolných termínů. Jedna lekce trvá celkem 60 minut. Účastníci mají k dispozici 15 minut na převlečení před zahájením a po ukončení kurzu. Plavecké lekce jsou vedeny rehabilitační pracovnicí ze Sdruženého ambulantního zařízení v Praze 7. Termíny na I. pololetí roku 2013: 1., 4., 8., 15., 18., 22. února , 4., 8., 15., 18., 22., 29. března , 8., 12., 15., 19., 26., 29. dubna , 10., 13., 17., 24., 27., 31. května 2013 Vždy od do Rezervace se přijímají od od 8.00, pouze osobně v kanceláři č. 172, 1. patro, ÚMČ Praha 7, odd. vnějších vztahů, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Kapacita kurzů je omezena. Rezervace se přijímají do obsazení kurzů. Kurzy pro seniory z Prahy 7 jsou zdarma. právní poradna pro seniory Pravidelná právní poradna pokračuje i v roce Prosím poznamenejte si aktuální termíny pro první pololetí KDY: , , , , 8. 4., , , , , KDE: Místnost č. 225 od do Bezplatná finanční poradna v roce 2013 Každý první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin pokračuje poskytování bezplatného finančního poradenství. Přijďte si pro odpovědi na svoje otázky na Úřad MČ Praha 7 do místnosti č Finanční slovníček aneb co je to? RPSN je roční procentní sazba nákladů, která nám lépe než výše úroku říká, jaké jsou celkové náklady úvěru přepočtené na jeden rok. Do ukazatele vstupuje jak úroková sazba samotná, tak všechny další poplatky s úvěrem spojené. Hledejte RPSN, vyberte nejnižší sazbu, a ušetříte! Zbývá jediné řádně splácet. Poradna při finanční tísni, o. p. s. Bezplatná poradenská linka aktuální pozvánky klubů seniorů Klub seniorů, U Studánky v přednáška Saši Ryvolové s názvem Indonésie, batoh a já v setkání s Karlem Štědrým aneb Mám malý stan v klavírní koncert pana Hynka Vojance v hudební vystoupení Františka Hackera O trempské písničce v setkání s Radkem Pytlíkem, který nás provede Křížem krážem Prahou 7 Klub seniorů, Tusarova v přednáška Saši Ryvolové s názvem Indonésie, batoh a já v setkání s Karlem Štědrým aneb Mám malý stan v klavírní koncert pana Hynka Vojance v hudební vystoupení Františka Hackera O trempské písničce v setkání s Radkem Pytlíkem, který nás provede Křížem krážem Prahou 7 Manželé Bohumila a Josef Nevosadovi oslavili diamantovou svatbu V obřadní síni MČ Praha 7 oslavili dne 10. ledna 2013 svou diamantovou svatbu manželé Bohumila a Josef Nevosadovi. V Praze 7 žijí víc než padesát let. Vzájemná úcta, láska a humor to jsou tři atributy jejich manželství, které trvá již krásných šedesát let. Blahopřát manželům přišel Jiří Koutský, radní Městské části Praha 7. pečovatelská služba dále informuje: Péče o seniory je prodloužena Pečovatelské centrum Praha 7 prodlužuje dobu poskytování služby péči našim uživatelům poskytujeme každý den včetně sobot a nedělí od 7.30 do K tomuto opatření nás přivedla snaha vyjít vstříc potřebám našich uživatelů. Terénní pečovatelská služba vypomáhání s nutnými pracemi v domácnosti, s nákupy, péčí o osobní hygienu a dalšími životními potřebami. Více informací získáte na: Pečovatelské centrum P7, Heřmanova 1, tel (paní Zdena Koněrzová) text: mč praha 7, foto: t. neuberg, archiv,

11 Nezapomeňte objednat inzerci! Uzávěrka březnového vydání Ceny inzerce (bez DPH) 1/12 strany Kč 1/8 strany Kč 1/4 strany Kč 1/3 strany Kč 1/2 strany Kč řádková inzerce 500 Kč U více opakování výrazné slevy Kontakt: Mobil:

12 12 z radnice MUDr. Kateřina Cajthamlová radí žákům ZŠ TGM, co na svačinu V ZŠ T. G. Masaryka v Praze 7 probíhá projekt Zdravá škola, který má žákům přiblížit zásady zdravého stravování. V rámci této kampaně škola přizvala ke spolupráci také známou odbornici na zdravou výživu z pořadu Jste to, co jíte MUDr. Kateřinu Cajthamlovou. Základní škola T. G. Masaryka je kladným vztahem ke zdravému způsobu života pověstná. Nejenže zde postupně odstranili nápojové a jídelní automaty s nezdravým sortimentem, ale začali také více pozorovat, co si děti nosí ke svačině. Odtud už byl jen krok k tomu, zmapovat celý denní režim žáka v souvislosti s jeho životosprávou, uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 Daniel Štěpán. Projekt Zdravá škola bude pokračovat po celý školní rok dalšími setkáními a závěrečným hodnocením. Cílem je především vzbudit v dětech zájem o zdravé stravování a sportovní aktivity. Součástí projektu je i příprava zdravých svačin. Bezpečnostní akce v Praze 7 pokračují Z pátku 4. ledna na sobotu 5. ledna 2013 proběhla od konce léta v pořadí již pátá bezpečnostní akce zaměřená na bezpečnost a veřejný pořádek v Praze 7. Bezpečnostní složky se ve spolupráci s MČ Praha 7 soustředily na kontrolu celkem 19 objektů ubytovacího či restauračního charakteru a na rozsáhlé prostory Letenských sadů, parku Stromovka, Letenského, Řezáčova a Ortenova náměstí včetně prostor holešovického nádraží. S cílenými akcemi zaměřenými na bezpečnost a veřejný pořádek jsme začali v létě minulého roku. Rozhodli jsme se tak na základě dlouhodobého monitoringu problematických lokalit. S řadou užitečných podnětů se na nás obracejí rovněž občané Prahy 7, uvedl radní MČ Praha 7 Jaroslav Kopecký. Policisté se zaměřili na hledané osoby a věci pocházející z trestné činnosti, dodržování vyhlášek vydaných Magistrátem hlavního města Prahy, kontrolu prodeje neokolkovaného alkoholu a podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let ve vytipovaných restauračních a kulturních zařízeních. Za noc byly zkontrolovány všechny vytipované objekty (kluby, diskotéky, ubytovny, herny, bary) a téměř tři sta osob. Policisté ve spolupráci se strážníky Městské policie Praha 7 zadrželi dva amnestované pachatele trestných činů a dvě osoby v celostátním pátrání pro trestnou činnost. Na policejních služebnách skončilo osm osob, které nedokázaly hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost, z toho jeden cizinec. J aroslav Kopecký, radní MČ Praha 7 (ČSSD) Policisté budou ve spolupráci s MČ Praha 7 v bezpečnostních akcích v nepravidelných intervalech nadále pokračovat, tak jak tomu bylo doposud. nová kancelář sedmé ubytovací Správní firma Sedmá ubytovací, s. r. o., koncem roku 2012 otevřela svou novou kancelář na adrese Ortenovo náměstí 12. Kancelář je velmi dobře označena a zdaleka viditelná. Přístup do kanceláře je přímo z ulice. Toto především ocení starší a invalidní osoby, neboť již nemusí jako dříve absolvovat cestu do dvora a následně po schodech do prvního patra. V nové kanceláři si zákazník vyřídí veškeré záležitosti týkající se předpisu nájmu. Toto je jeden z kroků, kterým se společnost Sedmá ubytovací, s. r. o., snaží zlepšovat své služby pro občany Prahy 7. Úřední hodiny zůstávají stejné, po telefonické domluvě je samozřejmě možná i návštěva mimo úřední hodiny. Telefonní spojení do kanceláře předpisu nájmu Kanceláře techniků zůstávají nadále ve vnitrobloku domu Ortenovo náměstí 12 A. Tel Pro doplnění úřední hodiny jsou: po , st , čt

03 /2012. vybíráme mateřskou školu přednášky a semináře Profil: michal liška. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

03 /2012. vybíráme mateřskou školu přednášky a semináře Profil: michal liška. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 03 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 vybíráme mateřskou školu přednášky a semináře Profil: michal liška inzerce MODERNÍ SKLAD & BEZPEČNÝ SKLEP Bezpečný sklep - sklad k pronájmu

Více

10 /2012. dům s pečovatelskou službou SCUK.CZ: kde se na sedmičce dobře jí? Profil: jakub hartl. Zdarma, vydává mč Praha 7

10 /2012. dům s pečovatelskou službou SCUK.CZ: kde se na sedmičce dobře jí? Profil: jakub hartl. Zdarma, vydává mč Praha 7 10 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 dům s pečovatelskou službou SCUK.CZ: kde se na sedmičce dobře jí? Profil: jakub hartl inzerce Listárna 3 Předváděcí studia stako: rodinná

Více

12 /2012. advent na sedmičce vánoční dárky, které pomůžou i potěší Profil: ewan mclaren. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

12 /2012. advent na sedmičce vánoční dárky, které pomůžou i potěší Profil: ewan mclaren. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 12 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 advent na sedmičce vánoční dárky, které pomůžou i potěší Profil: ewan mclaren inzerce VOLNÁ VSTUPENKA 16.12. JARMARK OnaDnes 7. - 16. 12.

Více

11 /2013. mč Praha 7. Květinářství na Sedmičce. Jak se volilo v Praze 7 Pozvánky pro celou rodinu Profil: Hanka Křížková

11 /2013. mč Praha 7. Květinářství na Sedmičce. Jak se volilo v Praze 7 Pozvánky pro celou rodinu Profil: Hanka Křížková 11 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Květinářství na Sedmičce Jak se volilo v Praze 7 Pozvánky pro celou rodinu Profil: Hanka Křížková inzerce BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT BEZPEČNÝ

Více

09 /2012. kurzy a volný čas na sedmičce je libo čaj? Profil: tomáš tomšej. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

09 /2012. kurzy a volný čas na sedmičce je libo čaj? Profil: tomáš tomšej. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 09 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 kurzy a volný čas na sedmičce je libo čaj? Profil: tomáš tomšej inzerce Předváděcí studia stako: rodinná firma s 13-ti letou tradicí krátké

Více

Rozpočet MČ Praha 7 schválen

Rozpočet MČ Praha 7 schválen 03/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Rozpočet MČ Praha 7 schválen Akademie celoživotního vzdělávání Profil: Adam Mišík Vinotéky na Sedmičce inzerce BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT BEZPEČNÝ

Více

03 /2013. mč Praha 7. Rozpočet MČ Praha 7. Dotazník pro rodiny s dětmi Profil: Jana Vosyková Když vás bolí celé tělo

03 /2013. mč Praha 7. Rozpočet MČ Praha 7. Dotazník pro rodiny s dětmi Profil: Jana Vosyková Když vás bolí celé tělo 03 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Rozpočet MČ Praha 7 Dotazník pro rodiny s dětmi Profil: Jana Vosyková Když vás bolí celé tělo inzerce VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE MEZINÁRODNÍ

Více

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích?

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? 01 /2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Olympijský park na Letné Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

Vánoční pozvánky pro celou rodinu

Vánoční pozvánky pro celou rodinu 12 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Vánoční pozvánky pro celou rodinu Adventní akce základních škol Sedmičkový jarmark Profil: Wabi Daněk inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

04 /2013. mč Praha 7. Privatizace bytů v Praze 7. Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba

04 /2013. mč Praha 7. Privatizace bytů v Praze 7. Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba 04 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Privatizace bytů v Praze 7 Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

07 08 /2012. prázdniny na sedmičce máte chuť na zmrzlinu? Profil: ctibor turba. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

07 08 /2012. prázdniny na sedmičce máte chuť na zmrzlinu? Profil: ctibor turba. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 07 08 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 prázdniny na sedmičce máte chuť na zmrzlinu? Profil: ctibor turba inzerce chanka - originální šitá tvorba šaty, sukně a další pro mladé

Více

11 01/2010. téma: výsledky voleb Profil: eliška hrubá kam s dětmi v listopadu když počasí nepřeje. Zdarma, vydává mč Praha 7

11 01/2010. téma: výsledky voleb Profil: eliška hrubá kam s dětmi v listopadu když počasí nepřeje. Zdarma, vydává mč Praha 7 11 01/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: výsledky voleb Profil: eliška hrubá kam s dětmi v listopadu když počasí nepřeje inzerce inzerce_next_praha_178x86.indd 1 25.2.2010

Více

01/2010. mč Praha 7. téma: doprava na sedmičce přehled základních škol profil: mirka hajdová zdravotnická zařízení

01/2010. mč Praha 7. téma: doprava na sedmičce přehled základních škol profil: mirka hajdová zdravotnická zařízení 01/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: doprava na sedmičce přehled základních škol profil: mirka hajdová zdravotnická zařízení Listárna obsah 3 Hobul 01/2010 Obsah: téma 4-5

Více

12 /2011. advent na sedmičce oslavte silvestr Profil: bohumil kettner. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

12 /2011. advent na sedmičce oslavte silvestr Profil: bohumil kettner. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 12 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 advent na sedmičce oslavte silvestr Profil: bohumil kettner inzerce Kurzy vaření na Letné originální dárek pro každého Nabízíme: kurzy: seafood,

Více

05 /2012. kam na zahrádku? dost anonymnímu sdílení psích výkalů Profil: michaela richtrová. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

05 /2012. kam na zahrádku? dost anonymnímu sdílení psích výkalů Profil: michaela richtrová. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 05 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 kam na zahrádku? dost anonymnímu sdílení psích výkalů Profil: michaela richtrová inzerce www.napanenske.cz dokončení ve III. čtvrtletí 2012

Více

01/2010 05 /2011. programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7

01/2010 05 /2011. programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7 01/2010 05 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7 inzerce Ceny inzerce (bez DPH) 1/12 strany

Více

09 /2011. bohatá nabídka kurzů na sedmičce Profil: ivo andrle jak se hlídá praha 7. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

09 /2011. bohatá nabídka kurzů na sedmičce Profil: ivo andrle jak se hlídá praha 7. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 09 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 bohatá nabídka kurzů na sedmičce Profil: ivo andrle jak se hlídá praha 7 inzerce mimořádná sleva inzerce v katalogu firem Prahy 7 Katalog

Více

Plánujeme prázdniny na Sedmičce

Plánujeme prázdniny na Sedmičce 06/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Plánujeme prázdniny na Sedmičce Představujeme: dětská hřiště Výsledky voleb a referenda Profil: Igor Němec inzerce Steak & Grill MEXICKÁ RESTAURACE

Více

02 /2012. sport na sedmičce vyrážíme na lyže Profil: kateřina pavlíková. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

02 /2012. sport na sedmičce vyrážíme na lyže Profil: kateřina pavlíková. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 02 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 sport na sedmičce vyrážíme na lyže Profil: kateřina pavlíková inzerce generální partner developer architekt projekt OKNA DVEŘE plastová,

Více

10 /2011. katalog firem v praze 7 a anketa Profil: daniela veselá maurerův výběr: restaurace a bary. Zdarma, vydává mč Praha 7

10 /2011. katalog firem v praze 7 a anketa Profil: daniela veselá maurerův výběr: restaurace a bary. Zdarma, vydává mč Praha 7 10 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 katalog firem v praze 7 a anketa Profil: daniela veselá maurerův výběr: restaurace a bary inzerce PŘIJĎTE SI ZA BRU SLIT Veškeré informace

Více

06 /2012. sociální služby pro seniory kde venčit pejsky na sedmičce? Profil: radka vráblová. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

06 /2012. sociální služby pro seniory kde venčit pejsky na sedmičce? Profil: radka vráblová. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 06 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 sociální služby pro seniory kde venčit pejsky na sedmičce? Profil: radka vráblová inzerce Slevové kupony Získejte nové zákazníky prostřednictví

Více

04 01/2010. téma: zeleň v praze 7. jarní květinový ples profil: miroslav bobek. Časopis o životě na Sedmičce. Zdarma, vydává mč Praha 7

04 01/2010. téma: zeleň v praze 7. jarní květinový ples profil: miroslav bobek. Časopis o životě na Sedmičce. Zdarma, vydává mč Praha 7 04 01/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: zeleň v praze 7 čas vyrazit za sportem jarní květinový ples profil: miroslav bobek inzerce Hobulet_178x131.indd 1 3/16/10 2:33:41

Více

Říjnové pozvánky pro celou rodinu

Říjnové pozvánky pro celou rodinu 10 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Říjnové pozvánky pro celou rodinu Volby do Poslanecké sněmovny Vybíráte kadeřnictví na Sedmičce? Profil: Ladislav Čaba inzerce Premiérka

Více

04 /2012. běžecké trasy Profil: františek fabián. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

04 /2012. běžecké trasy Profil: františek fabián. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 04 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 rozpočet MČ praha 7 běžecké trasy Profil: františek fabián inzerce 40% PRODÁNO! BYTY VČETNĚ SAUN, ŽIJTE ZDRAVĚ! SLEDUJTE NÁS NA /KOTITROJA

Více

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce 01/2010 06 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 užíváme si prázdniny na sedmičce Bezpečné prázdniny Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7 inzerce Platíte jen výši splátek

Více

06 01/2010. téma: setkání starostů prázdniny na sedmičce Profil: pavel semela zahradní restaurace. Zdarma, vydává mč Praha 7

06 01/2010. téma: setkání starostů prázdniny na sedmičce Profil: pavel semela zahradní restaurace. Zdarma, vydává mč Praha 7 06 01/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: setkání starostů prázdniny na sedmičce Profil: pavel semela zahradní restaurace inzerce inz_jubileum House_178x131.indd 1 17.5.10

Více

05 01/2010. téma: uklizená sedmička květen jen kvete Profil: vít máslo den matek v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

05 01/2010. téma: uklizená sedmička květen jen kvete Profil: vít máslo den matek v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 05 01/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: uklizená sedmička květen jen kvete Profil: vít máslo den matek v praze 7 inzerce Úspory rostou p ed o ima Kdy budete vybírat, záleží

Více

09 /2013. mč Praha 7. Dětské kurzy a kroužky. Téma: Regulace hazardu Jak se hlídá Praha 7 Profil: martina Řeháková

09 /2013. mč Praha 7. Dětské kurzy a kroužky. Téma: Regulace hazardu Jak se hlídá Praha 7 Profil: martina Řeháková 09 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Dětské kurzy a kroužky Téma: Regulace hazardu Jak se hlídá Praha 7 Profil: martina Řeháková inzerce V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě Š AT N Y

Více

12 01/2010. téma: vánoce na sedmičce Profil: prof. jaroslav vodrážka kam vyrazit na silvestra. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

12 01/2010. téma: vánoce na sedmičce Profil: prof. jaroslav vodrážka kam vyrazit na silvestra. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 12 01/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: vánoce na sedmičce Profil: prof. jaroslav vodrážka kam vyrazit na silvestra inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, ŠATNY A NÁBYTEK NA MÍRU rodinná

Více