JV EVROPA hornatý nížiny podnebí vodstvo da a vegetace obyvatelstvo ekonomika Slovinsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JV EVROPA hornatý nížiny podnebí vodstvo da a vegetace obyvatelstvo ekonomika Slovinsko"

Transkript

1 JV EVROPA - státy Balkánského poloostrova - býv.social.státy - Makedonie, Srbsko vnitrozemská poloha - ostatní přímořská poloha : Č.moře Rumunsko, Bulharsko Jader.moře Albánie, Slovinsko, Chorvatsko, B+H, Černá Hora - povrch převážně hornatý : V. a J. Karpaty(Rumunsko) Stará Planina (Balkán), Rila Bulharsko Alpy (Karavanky, Julské) Slovinsko Kras, Dinárské hory Chorvatsko, B+H - nížiny : Valašská(Rumunská) Hornotrácká Bulharsko - oblast je tektonicky aktivní - podnebí : převaha mírného, vnitrozemského klimatu pobřeží Č.moře a hlavně Jader.moře subtropické,středomořské - rozhoduje hlavně reliéf - vodstvo : osu tvoří Dunaj s přítoky (Dráva,Sáva,Tisa) energetický význam (Železná vrata), dopravní a zavlažování Marica, Struma (Bulharsko) Jezera : krasová Plitvická, Skadarské tektonická Ohridské, Prespanské fluviální ústí a povodí Dunaje, okolí Burgasu - půda a vegetace : černozemě a hnědozemě v nížinách převaha podzoly v hors.oblastech - kaštanové půdy - lesy pokrývají asi 1/3 území převaha listnatých, ve vyšších polohách jehličnaté - subtropická vegetace především při pobřeží Jader.moře - obyvatelstvo : od středověku do r.1922 pod vlivem Osmanské říše - pestré národnostní, náboženské a jazykové složení zdroj konfliktů!!! - náboženství : katolíci(slovinci,chorvati) x pravoslaví(bulhaři,srbové) x muslimové(albánci,bosenští muslimové) - jazyky : Indoevrop.jaz.rodina - Slované jižní(černohorci,makedonci,srbové,chorvati, Slovinci,Bulhaři) - Románi (Rumuni) - Albánci Altajská jaz.rodina (Turci) - převaha městského - ekonomika : nejvyspělejší Slovinsko (od r.2007 Euro) - v rámci Evropy patří celý region k nejchudším(vliv turecké nadvlády) - nejpestřejší sur.zdroje Rumunsko - v průmyslu převažuje těžký a potravinářský - zemědělství zaměřeno na RV (obilniny,řepa cukrovka,slunečnice,tabák,mák, vinná réva a tepl.druhy ovoce a zeleniny,arom. rostliny a květiny) ŽV (ovce,skot,prasata a rybolov) - CR : Slovinsko hory Chorvatsko, Bulharsko moře

2 RUMUNSKO - největší a nejlidnatější stát Balkánu - 90 % Rumuni, 7 % Maďaři (v Transylvánii dříve Sedmihradsko, do r.1918 součást Maďarska) - 2 % Romové (oficiálně x neoficiálně 4-6 mil.=nejvíce ze všech evr.zemích) - Němci (obl.sibiu) - asi 2 mil. Rumunů v Moldavsku - většina pravoslaví - komun.režim perzekvoval nár.menšiny Maďarů a Romů - Nicolae CEAUSESCU ( )- komun.diktátor - XII./89 obč.válka-pokus o útěk-chycen a tajně popraven spolu se svou manželkou - ekonomika : za socialismu předimenzovaná industrializace snaha o soběstačnost ve všem nekvalita brzda ZO - bohaté přírodní zdroje :ropa, zem.plyn, hn.uhlí, bar.kovy (Mn,Al,Au,Ag), soli - těžba stagnuje, přesto ner.suroviny předmět vývozu - r.2000 : 42 % - primér 31 % - terciér 27 % - sekundér - hl.centra : Bukurešť leží v historické oblasti Valašska Brašov 2.nejprům.centrum, Transylvánie, průsmyk Predeal Ploiesti, Pitesti těžba a zpracování ropy Temešvár, Iasi prů.centra v černozemních oblastech Valašské nížiny Galati nejdůl.přístav Rumunska, na Dunaji Constanca hl.černomořský přístav, um.kanálem spoje s Dunajem - v zemědělství převaha Rv (kukuřice na zrno, pšenice, řepa cukrovka, slunečnice, ovoce, brambory) ŽV (ovce, skot, prasata) - export : ner.suroviny, chem.výrobky, kovy, stroj.výrobky (do těžkého prům., dopravní stroj.), dřevo, rákos z delty Dunaje (celulóza) - CR : nedokonalá infrastruktura hory i moře (Mamaia, Magnalia, Eforia)

3 BULHARSKO - ekonomicky silnější než Rumunsko - 84 % Bulhaři (vznik splynutím Thráků + Slovanů + Bulharů=turkotatarských kočovníků) - 9,5% Turci (za KS pronásledováni zákaz jazyka, nutná změna jména a příjmení, vyhánění do Turecka) - 4,6 % Romové - Todor ŽIVKOV ( ) - r svobod.volby vítězí přejmenovaná KS 1996/97 kolaps hospodářství studentské demonstrace - ekonomika : - surovinové zdroje podobné, ale výrazně slabší než v Rumunsku - i v minulosti zaměření na spotřební obory, zemědělství, CR - velkou krizí prochází strojírenství (zem.stroje, elektromotory, elektrovozíky..) - r : 44 % - terciér 29 % - sekundér 27 % - primér - hl.centra : Sofia Plovdiv centrum Hornotr.níž., veletrhy Ruse nejdůl.přístav na Dunaji Varna, Burgas nejdůl.přístavy na pobřeží Č.moře, stroj. a chemická centra, CR - v zemědělství převaha RV (plodiny jako v Rumunsku, vyšší efektivita) - produkce růží (Stará Planina Karlov, Kazanlak) 80 % svět.produkce růž.oleje Francie parfémy - export : aromatické rostliny (máta, levandule, rozmarýn, anýz), růžový olej, tabák, nápoje, potraviny (maso, olej,, ovoce, zelenina) - CR : Varna, Nesebar, Burgas, Primorsko, Sozopol, Albena, Zlaté písky Rila, Pirin, Rodopy, Vitoša zimní sporty ALBÁNIE - převážně hornatá země : 30 % nad m n.m. - poslední země, která se vymanila z tur.nadvlády (1912/13) pod vlivem faš.itálie, 1943 Německo - po II.sv.v. komunisté (Enver HODŽA) r.1946 Alb.lid.rep., r vystoupení z VS, orientace na maoistickou Čínu r Alb.lid.social.rep. konec až smrtí Hodži r dnes idea Velké Albánie - 50 % obyv. do 15 let - hl.centra : Tirana Drač nejdůl.přístav - průmysl potravinářský, textilní, obuvnický a strojírenský - velký, ale nevyužitý hydroenergetický potenciál - chov ovcí, koz, skotu - obdobné plodiny jako v černomořských státech + olivovník - vývoz : přír. asfaltu, chromitů, zem.produktů, textilu, bot

4 BÝVALÁ JUGOSLÁVIE - dnes tvoří 6 samostatných subjektů (republik) - HISTORIE : rozpad R-U (B+H, Ch, S, Kraňsko, J Štýrsko, část Korutanska) vznik Státu Srbů, Chorvatů a Slovinců spojení se Srbskem a Černou Horou do Království Srbů, Chorvatů a Slovinců - r království Jugoslávie - za 2.sv.v. rozpad faš.tendence Ustašovský nezáv.stát Chorvatský (zahrnoval Ch, B+H, Srb., Č.H.) genocida Srbů, Židů a Romů (1 mil.) - r obnovena Jugo na federat.základě zrušena monarchie Feder.lidová rep.jugoslávie - do čela JOSIP BROZ TITO (až do své smrti v r.1980) - IV./1963 SFRJ (Social.FRJ) - r svobod.volby snaha o samostatnost - r vyhl.samostatnosti Slov., Chorv. a Makedonie (mezinár.uznána až 1993) - r nezáv. B+H konflikt do r vznik federace: Rep.Srbská v Bosně Federace B+H(muslimsko-chorvatská federace) - r samostatné Srbsko a samostatná Č.Hora (referendem) SLOVINSKO - nejvyspělejší postsocial.stát Evropy - 47 km moře na poloostrově Istrijském - suroviny dovoz - zaměření : přesné stroj., jeřáby, turbíny, bílá technika, lyže Elán, farmacie, vodní energetika, text.a oděvní prům. - alpské zemědělství + produkty RV - Lublaň, Maribor - CR : hory, moře, jezero Bled veslování CHORVATSKO - v minulosti útočiště pro Srby, prchající před Turky velká srbská minorita problém při dělení po r.1990 vyhlášení a odtržení Rep.Srbská Krajina dobytí Chorvaty vyhnání Srbů ti do Rep.Srbské v B+H a do AO Kosovo později vál.konflikty - zaměření : CR (Dalmátské ostrovy), chem., stroj., text., potrav.pr. - zem.úrodná nížina v povodí Sávy - centra : Záhřeb, Rijeka hl.přístav (ropovod Adria) Zadar, Šibenik, Split, Dubrovník tur.centra při pobřeží

5 BOSNA + HERCEGOVINA - převážně hornatá - 20 km pobřeží - bohatá na ner.suroviny (Fe a Mn rudy, bauxit) a vodní energii - hutnické a strojírenské obory - ekonomika rozvrácena válkou - multietnický stát : 44 % muslimští Bosňáci 33 % pravoslavní Srbové 19 % katoličtí Chorvati - občanská válka ( ), etnické čistky, vyhánění - zásah OSN realizovaný vojsky NATO - vznik federace : 49 % území Republika srbská v Bosně 51 % území Federace Bosna a Hercegovina - jedná se volnou federaci, oba subjekty spolu téměř nekomunikují - centra : Sarajevo, Mostar, Srebrenica MAKEDONIE - velmi slabě rozvinutý, především zemědělský stát - převážně hornatá - obl.historické Vardarské Makedonie x Egejská Makedonie v Řecku - Řekové blokovali vstup do OSN až po změně vlajky a názvu (Býv.jugosl.rep.Makedonie) - export : hl. potraviny, textil, obuv, tabák - centrum : Skopje - možný budoucí problém : 23 % Albánců ( snaha vytvoření Velké Albánie ) ČERNÁ HORA - vznik v roce 2006 (03.06.) - od roku 2002 dohoda o vzniku nového státu Srbsko a Černá Hora (ofic. od ) - velmi vyvolněná federace spíše konfederace - hornatý stát - bohatý na vodní energii(nevyužito), rudy barev. a drahých kovů, dřevo - centra : Titograd Kotor (přístav), Bar (žel.uzel) Budva arch.skvost - budoucnost v CR divoké nedotčené pobřeží x nedostatečná infrastruktura, výpadky dodávek vody, el.energie

6 SRBSKO - zdroje bar.kovů Cu, Pb, Zn - spíše převaha těžkých oborů - hl.centra : Bělehrad, Niš, Kragujevac - po rozpadu býv. Jugo bez přístupu k moři - vojenské snahy o odvrácení tohoto stavu (nejvíce B+H, AO Kosovo)vedly k mezinárodní izolaci, k nepřátelství se sousedy a katastrofálnímu propadu ekonomiky - Slobodan MILOŠEVIČ nacionalista, diktátor - AO Vojvodina minorita Maďarů - nížina V.Uherská hl.zemědělská oblast Srbska - Novy Sad hl.středisko - bez politických problémů?kosovo stát či AO? - (AO Kosovo) Kosovští Albánci - od roku 1991 snaha o autonomii - od roku 1997 zahájení partyzánské války - Ibrahim RUGOVA prezident kosov.albánců (do své smrti v r.2006) etnické čistky NATO raketové útoky proti Jugo(Srbsko+Č.Hora) konec operace NATO Kosovo dáno pod správu OSN, ale oficiálně součást JSR - v současné době vyhlášeno jednostranně nezávislé Kosovo ( ) - EU jedná o způsobu uznání mezi sebou i se Srbskem - prezident KOSOVA Fatmir SEJDIU - ÚŘEDNÍ JAZYKY: albánština a srbština - 88% Albánci, 7% Srbové Vyhlášení nezávislosti Parlament autonomní oblasti vyhlásil Kosovo za demokratický, světský a multietnický stát, oficiální orgány a představitelé Srbska však nezávislost odmítají uznat a považují oblast nadále za součást Srbska, postoj ostatních států není jednotný. Nezávislost Kosova již uznaly VB, Francie a Itálie, brzké uznání přislíbilo Německo. Slovy ministryně zahraničí Riceové uznaly oficiální samostatnost Kosova i USA. S nimi také Turecko. Rychlé uznání přislíbily i Albánie a Irsko. Proti uznání samostatného státu Kosovo vystupují zejména Srbsko, Rusko, dále například Řecko,Španělsko,Kypr,Rumunsko,Bulharsko,Slovensko. Srbská pravoslavná církev vyzvala vládu, aby do Kosova vyslala armádu. Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg prohlásil, že jeho úřad uzná nezávislost Kosova, až tak učiní většina evropských zemí a v případě zodpovědného chování nejvyšších kosovských činitelů. Proti uznání nezávislosti se vyjádřili například prezident Václav Klaus, Jiří Paroubek, Miloš Zeman.Podporu odtržení Kosova od Srbska přirovnávají její mnozí odpůrci k novému Mnichovskému diktátu.

OBSAH. Evropa 6 Asie 110 Austrálie a Oceánie 210

OBSAH. Evropa 6 Asie 110 Austrálie a Oceánie 210 OBSAH Evropa 6 Asie 110 Austrálie a Oceánie 210 EVROPA 7 EVROPA Rozloha: 9 909 000 km 2 (6,7 % souše) Nejvyšší bod: Mont Blanc 4808 m n. m. Střední výška pevniny: 290 m n. m. Nejnižší bod: Kaspická proláklina

Více

EVROPSKÉ STÁTY Obsah funguje jako odkazy stačí myškou najet na název státu a kliknout.

EVROPSKÉ STÁTY Obsah funguje jako odkazy stačí myškou najet na název státu a kliknout. EVROPSKÉ STÁTY Obsah funguje jako odkazy stačí myškou najet na název státu a kliknout. Obsah ITÁLIE - Řím... 2 RUSKO - Moskva... 3 POLSKO - Varšava... 4 SLOVENSKO - Bratislava... 4 ŠVÝCARSKO - Bern...

Více

JZ Asie. - hornatá oblast (cca 4.000 m n. m.), z velké části bezodtoká, pouště (i horské)

JZ Asie. - hornatá oblast (cca 4.000 m n. m.), z velké části bezodtoká, pouště (i horské) JZ Asie - možné rozdělení: 1) Zakavkazsko Gruzie, Ázerbajdžán, Arménie 2) Blízký východ Ky, Tu, Sý, Li, Iz, Jo, Palestina 3) Střední východ státy Arab. pol. +Irák, Írán, Afganistán Pojem Blízký či Střední

Více

TEA2 - přednášející PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. TEORIE ETNICITY A ANTROPOLOGIE EVROPY 2 ŘECKO = oblast Peloponésu = 800 př.n.l. nová éra řeckých městských států, stávají se primární velmocí = velmi častil

Více

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města...

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města... LIDÉ NA PLANETĚ Obyvatelstvo světa: - na Zemi dnes ţije 7 miliard obyvatel (11/2011). - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více neţ polovina lidstva ţije na pobřeţí a v níţinách. - Ukazatelem

Více

Střední škola logistiky a chemie. Téma: Blízký východ. Jméno: Dominik Vavrous. Třída: 4.PA

Střední škola logistiky a chemie. Téma: Blízký východ. Jméno: Dominik Vavrous. Třída: 4.PA Střední škola logistiky a chemie Téma: Blízký východ Jméno: Dominik Vavrous Třída: 4.PA Ročník: 2006/2007 Obsah: ÚVOD ZEMĚ BLÍZKÉHO VÝCHODU:... 4 1 HISTORIE ÚZEMÍ:... 5 2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY... 6 2.1 POVRCH:...

Více

ROZŠÍŘENÍ EU O ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU: NEBOJTE SE ZAPOJIT I VY!

ROZŠÍŘENÍ EU O ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU: NEBOJTE SE ZAPOJIT I VY! ROZŠÍŘENÍ EU O ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU: NEBOJTE SE ZAPOJIT I VY! foto: Evropská komise úprava, předloha a motivy: Lazar Backovic Evropa: Historie rozšiřování EU strana 2 3 Balkán: Několik poznámek k historii

Více

ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA

ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Specializace v pedagogice ČJ- HU ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA

Více

Severní Afrika a Blízký Východ

Severní Afrika a Blízký Východ Severní Afrika a Blízký Východ Severní Afrika-geografie Severní Afrika Africká litosférická deska, která tvoří většinu kontinentu, se na severu stýká s Euroasijskou deskou a podsouvá se pod ní (ve Středozemním

Více

Regionální hospodářské rozdíly a etnické minority v Bulharsku

Regionální hospodářské rozdíly a etnické minority v Bulharsku Regionální hospodářské rozdíly a etnické minority v Bulharsku Hana Grulichová Abstract The work is based on research realised in 2014 in Bulgaria and partially and partly follows the bachelor thesis on

Více

Geografie Evropy a SNS

Geografie Evropy a SNS MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Geografie Evropy a SNS Rakousko cykloturistika MTB datum vypracování: 1.12.2002 zadal: RNDr. Jozef Mečiar vypracovala: Sylva Hřebíčková,

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Doplňte do mapy názvy všech měst, pohoří, řek a vodních nádrží.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Doplňte do mapy názvy všech měst, pohoří, řek a vodních nádrží. EVROPA STÁTY Použité zdroje: Školní atlas světa, Kartografie Praha 2006 Zeměpis světa 3, Jeřábek Vilímek, Nakladatelství ČGS, Praha 2001 Evropa, Vilímek Nováková, Scientia, Praha 1994 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Více

Souhrnná teritoriální informace Kosovo

Souhrnná teritoriální informace Kosovo Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Prištině ke dni 16.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Česká republika [ Armáda České republiky [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005 [ Výcviková

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Jan Rychlík a kolektiv

Jan Rychlík a kolektiv Jan Rychlík a kolektiv MEZI VÍDNÍ A CAŘIHRADEM / Utváření balkánských 1národů a kolektiv Utváření balkánských národů VYŠEHRAD PRAHA 2009 HISTORICA PRÁCE VZNIKLA V RÁMCI SPOLEČNÉHO PROJEKTU MASARYKOVA ÚSTAVU

Více

Povrch pevninského Chorvatska zaujímá celkovou rozlohu 56.542 km 2, teritoriální moře plochu cca 31.067 km 2.

Povrch pevninského Chorvatska zaujímá celkovou rozlohu 56.542 km 2, teritoriální moře plochu cca 31.067 km 2. 1. Základní údaje o teritoriu 1.1. Oficiální název státu v češtině : Chorvatská republika v úředním jazyku země : Republika Hrvatska 1.2. Rozloha : Chorvatská republika se rozkládá na východním pobřeží

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

Vybrané konflikty a krize po druhé světové válce

Vybrané konflikty a krize po druhé světové válce Vybrané konflikty a krize po druhé světové válce 1) Korejská válka (1950-1953) Korea do roku 1950: 1895 - po prohrané čínsko - japonské válce Čína uznala nezávislost Koreje. 1910 - Japonsko anektovalo

Více

Zpravodaj GTL publikace o novinkách firmy

Zpravodaj GTL publikace o novinkách firmy Zpravodaj GTL publikace o novinkách firmy GTL založila dceřinou společnost v Řecku strana 4 BALKÁN je pro české podnikatele zajímavým trhem strana 7 ROZHOVOR s generálním ředitelem Ing. Alexandrem Koranisem

Více

1. Neuschwanstein 2. Hohenschwangau 3. Drážďany

1. Neuschwanstein 2. Hohenschwangau 3. Drážďany Německo Rakousko Polsko Slovensko Berlín Vídeň Varšava Bratislava POLOHA Strategická ve středu Evropy prochází jím hlavní evropské dopravní tahy Na S přístup k Severnímu a Baltskému moři Modrý banán II.

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie C okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem 1) S pomocí atlasu vyplň tabulku pro dva evropské státy. Indicie: Germánská

Více

Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou

Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou Jiří Dienstbier Martin Dorazín Tomáš Chrobák Aleksandar Ilič Miroljub Labus Robert Mikoláš Ctibor Nečas Jan Pelikán Václav Štěpánek Judita Štouračová Vydala

Více

37. hodina Východní Evropa

37. hodina Východní Evropa 37. hodina Východní Evropa Vodstvo nejdelší evropská řeka Volha - řeky v zimě zamrzají a v létě často téměř vysychají - největší evropská jezera Ladožské, Oněžské Státy Ukrajina, Bělorusko, Rusko dříve

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 7. přednáška Kanada

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 7. přednáška Kanada REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 7. přednáška Kanada Základní údaje 9 976 000 km² (druhý největší stát světa) 32,5 mil. obyvatel (2006), 3,3 obyv./km² Nezávislá konstituční federativní monarchie

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 9. přednáška Australský svaz (Commonwealth of Australia)

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 9. přednáška Australský svaz (Commonwealth of Australia) REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 9. přednáška Australský svaz (Commonwealth of Australia) Commonwealth of Australia federativní stát, parlamentní monarchie v rámci britského Společenství 6. největší

Více

PROBLÉMY ETNICKÝCH A MENŠINOVÝCH SKUPIN. Prof. Šafaříková

PROBLÉMY ETNICKÝCH A MENŠINOVÝCH SKUPIN. Prof. Šafaříková PROBLÉMY ETNICKÝCH A MENŠINOVÝCH SKUPIN Prof. Šafaříková Zkoušková práce na téma nám blízké (min. 7 stran) + naše názory, myšlenky. Nejpozději týden před termínem naší zkoušky. 1 POJMY Menšina = minorita

Více