03/2009. Pojďme blíž. Revitalizace. k našim zákazníkům. panelových domů Baldyard. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "03/2009. Pojďme blíž. Revitalizace. k našim zákazníkům. panelových domů Baldyard. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků"

Transkript

1 Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 03/2009 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Pojďme blíž k našim zákazníkům Revitalizace panelových domů Baldyard 2009

2 Obsah čísla 03/2009 Pojďme blíž k našim zákazníkům 2 Rekreační středisko Zdobnice 5 Revitalizace panelových domů 6 Baldyard Zpráva z Valné hromady 10 Rozloučení s Ing. Antonem Lakatošem 11 Pojďme blíž k našim zákazníkům Ing. Pavel Janíček, obchodně-výrobní ředitel Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme za sebou půl roku 2009, roku složitého, kdy v plné míře začínáme cítit dopady celosvětové hypoteční i hospodářské krize. V tomto období se nejvíce ukáže, jestli si přece jen, jako obyvatelé starého kontinentu i globálního vyspělého světa, nežijeme nad poměry, nad možnostmi našich ekonomik i celého hospodářského světa. Věřím tomu, že jsme se v uplynulém roce, a hlavně v posledním půl roce, snažili dobře připravit na blížící se období, kdy se očekává, že míra ekonomické krize dosáhne maxima a recese stavebního trhu se ještě prohloubí. Protože nikdo dnes přesně nemůže odhadnout, jak dlouhé a těžké toto období bude, musíme v našich krocích pokračovat a hlavně nepolevovat v naší aktivitě jít blíž k zákazníkovi a nabídnout mu o trochu víc, než očekává. Nesmíme se zaleknout přicházejících výzev. Rád bych v tuto chvíli shrnul několik věcí, které se nám dosud podařily, a na kterých musíme i nadále společně se všemi zaměstnanci naší společnosti pracovat. Ale hlavně se v tomto období také ukáže, která společnost, a nezáleží na velikosti - malá i velká, se dokáže s těmito překážkami nejlépe vyrovnat. A to je výzva i pro naši společnost ŽPSV. Jsme v období, kdy se musí znovu každý z nás zamyslet nad tím, jestli svou práci dělá dobře, jestli jí věnuje tolik, kolik si zasluhuje, jestli jsme všichni pro firmu přínosem a zda jsou zákazníci s naší prací spokojeni. Musíme se zaměřit na všechny segmenty naší činnosti, aby kvalita byla základní metou naší práce, jak v oblasti výroby a služeb, tak v oblasti obchodu a marketingu, technické podpory, ekonomické rozvahy nebo controllingu. Nový design protihlukových stěn 2 03/2009

3 Velký krok jsme udělali v oblasti protihlukových stěn. Zvýšili jsme obchodní aktivity v tomto segmentu, což přineslo pozitivní výsledky, rozšířili jsme nabídku také o montáž, příp. o kompletní dodávky protihlukových stěn. Zavedli jsme výrobu protihlukových panelů do dalších závodů Litice a Uherský Ostroh, které k této nové výrobě přistoupily velmi zodpovědně. Tím jsme pokryli společně se závodem Čerčany, který je tradiční a bezproblémovou výrobnou, dodávky pro celé území České republiky, příp. i západního Slovenska. Velký kus práce byl odveden také při zvládnutí složité výroby přesýpaných mostů systému Matière, na jejichž realizaci se podílíme v licenci irských kolegů z ABM. Závody Borohrádek i Čerčany prošly velmi složitou cestou, která bude, jak se zdá, korunována úspěchem kvalitní výroby i pocitem dobře odvedené práce. Je velmi terminálu v České Třebové, kde jsme zákazníkovi pomohli s technickým řešením celé stavby vč. založení. Výsledkem je zajímavá konstrukce s monolitickými plošnými základy a základovou stěnou, na které navazují prefabrikované sloupy s průvlaky. Celá konstrukce je zakončena pojízdnou střechou tvořenou prefabrikovanými nosníky se spřažující monolitickou deskou. Díky naší silné projekční i technické složce dnes dokážeme nabídnout investorovi technické i stavební řešení přesně na míru. Nemalou zásluhu na rozvoji v této oblasti je i rozvoj armovny na závodě Litice, kde jsme zakoupením moderní třmínkovačky zvýšili operativnost i kvalitu dodávané betonářské výztuže nejen pro vlastní potřebu závodu, ale i pro stavby našeho monolitického střediska i pro další odběratele. Železobetonové rámy Matière pravděpodobné, že jsme vytvořili dobrý základ pro další rozvoj tohoto výrobního segmentu, a to nejen v České republice. V současné době vyvíjíme intenzivní kroky k tomu, abychom zahájili výrobu těchto prvků ve spolupráci se společností ABM také na Slovensku. Další činností, která stojí za zmínku, je rozvoj našeho střediska monolitických konstrukcí, kdy jsme velmi vhodně doplnili naše aktivity výroby a dodávky železobetonových prefabrikovaných konstrukcí pozemního stavitelství. Specializace se však rozšílila nejen o železobetonové monolitické stavby, ale díky fungování naší projekční složky dnes zákazníkům nabízíme i kombinované (prefa-monolit) skelety vč. založení, příp. i zemních nebo bouracích prací. Dobrým příkladem současnosti je probíhající stavba autobusového Naše společnost, v čele se závodem Doloplazy, se v poslední době také více zaměřila na zvýšení objemu výroby lodžiových prefabrikátů i celého střediska revitalizace, což jsme podpořili několika personálními změnami. Tento segment je, jako jeden z mála, významně podporován naším státem a vidíme v něm naši další možnou příležitost. Postupnou restrukturalizací očekáváme mnohem aktivnější a koordinovanější přístup všech zainteresovaných pracovníků, a tím i dosažení očekávaných výsledků. Domnívám se, že výše uvedené kroky již začínají přinášet ovoce. V neposlední řadě bych rád zmínil několik dalších inovačních programů, kterým se věnujeme a na které klademe také velký důraz. Mezi nejdůležitější patří nový typ pražců pro dopravní podniky B03 DP. Tento pražec 03/2009 3

4 nahrazuje několik typů dříve používaných pražců pro různé dopravní podniky měst. Je to lehčí varianta nově vyvinutého pražce typu B03 pro jednodušší manipulaci na stavbách. Mezi významné počiny posledního období patří také podepsání licence na výrobu prvků a realizaci pevné jízdní dráhy. Očekáváme, že tento nový produkt najde široké uplatnění při projektech v České republice i na Slovensku. Dalším významným krokem byla výroba a dodávka první prefabrikované železniční zastávky v Biskupicích na trase Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, která přinesla kladnou odezvu. Kolejové vany - myčka Brno Prefabrikovaná železniční zastávka - Biskupice u Luhačovic Zpět se začíná vracet věhlas závodu Litice, který byl jedním z průkopníků prefabrikovaných mostních nosníků v bývalém Československu. Patřil k předním výrobnám nejen kvalitní výrobou, ale i spektrem nabízených typů mostních konstrukcí a zvládnutím netradičních inovačních procesů při výrobě. Zde bych rád zmínil, že v současné době probíhá mimo jiné výroba speciálních mostních nosníků na akci Mrákotín, které vyžadují zvláštní technologickou kázeň při výrobě, ale i při montáži. Pevně věřím, že celou zakázku dobře zvládneme a dovršíme tak probíhající pozitivní změny. O tomto projektu nebo třeba o dalších novinkách zase někdy příště na stránkách našeho časopisu. Stavba mostu MK-T - Úpice Veškeré výše uvedené kroky vedou k rozšiřující se nabídce našich dodávek a služeb a také ke snaze neustálého hledání, jak lépe a kvalitněji poskytovat ucelené profesionální služby. Jedině tak se můžeme přiblížit našim zákazníkům. Jen s nimi totiž můžeme touto krizí projít vítězně, což bych přál nám všem i celé skupině OHL. Ing. Pavel Janíček, obchodně-výrobní ředitel 4 03/2009

5 Revitalizace panelových domů Společnost ŽPSV a. s. byla dlouhou dobu spojována především s výstavbou železničních staveb a v této oblasti je skutečně tradičním výrobcem jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Vývoj posledních let však skýtá celou řadu možností, kdy lze uplatnit všechny tyto bohaté zkušenosti s betonovou výrobou ve zcela odlišných oblastech stavebnictví. Tato diversifikace výrobního programu vede nejen k lepšímu absorbování výkyvů způsobených ekonomickou situací, ale zároveň rozvíjí obchodní spolupráci na mnoha dalších úrovních a především přibližuje společnost ŽPSV koncovým zákazníkům, tedy běžnému spotřebiteli. V současné době jsou zde dvě velké oblasti, ve kterých je opouštěn svět velkých stavebních děl a každý výrobek má svého konkrétního uživatele. Kompletní revitalizace panelového domu - Kostelec Společnost ŽPSV a. s. se již od roku 2002 naplno věnuje revitalizacím panelových komplexů v ČR a je jedním z největších výrobců v oboru betonových prefabrikátů pro panelové domy. Současný trh, který v konkurenčním prostředí neustále zvyšuje své požadavky na výrobce, posunuje naši produkci dále nejen v kvalitě a vzhledu samotných prefabrikovaných dílců, ale vede také k vývoji, kdy nenabízíme již pouze prostý betonový výrobek, nýbrž komplexní výrobek s plným servisem. Tento proces začíná tvorbou konstrukční a výrobní dokumentace, následuje výroba a montáž. Nárust této oblasti rekonstrukčních prací je tedy dán především podhodnocenou údržbou panelových domů v minulých letech a také řadou konstrukčních vad a ne zcela vhodnými způsoby řešení, které panelové soustavy při svém vývoji zaznamenaly. Právě balkony jsou jedním z palčivých problémů několika konstrukčních soustav. Lodžie a balkony u bytových domů jsou trvale vystaveny klimatickým vlivům (střídání teplot, srážky a vlhkost) a jejich působením dochází k objemovým změnám použitých materiálů, ke korozi a mnohdy k závažným poruchám kovových částí. Nejčastější poruchou těchto balkonů je tedy snížení spolehlivosti konstrukcí způsobené korozí. V dnešní době, kdy je kladen také velký důraz na hospodaření s energiemi, nabývá na důležitosti i to, že u původních balkonových konzol je zřejmá konstrukční vada, která vede ke vzniku tepelného mostu v obvodovém plášti v místě uložení konzol. Při plánování rekonstrukce balkonů lze tedy jako jednu z variant zvažovat výměnu stávajících kovových prvků za přistavěné prefabrikované lodžie. Toto řešení skýtá celou řadu výhod. Základními výhodami prefabrikovaných lodžií jsou delší životnost a podstatně vyšší užitná hodnota (větší podlahová plocha 340 cm x 150 cm, vyšší estetická hodnota) a to při ceně podobné jako při výrobě nové kovové konstrukce. Cena betonové prefabrikované lodžie se pohybuje v rozmezí 50 tis. až 60 tis. Kč na 1 byt. Další nespornou výhodou je, že tyto lodžie je možné zhotovit i u bytů, kde dnes žádné balkony nejsou, a výrazně tak zvýšit uživatelský komfort. 03/2009 5

6 Od roku 1959 bylo v České republice postaveno montovanou panelovou technologií 62,5 tis. domů, ve kterých je cca 1,26 mil. bytů. Téměř 700 tis. panelových bytů v ČR již dosáhlo stáří 35 let a více. Objem potřebných oprav na panelové byty je odhadován na 150 až 200 miliard korun. Dalším zdrojem razantního růstu počtu revitalizovaných bytových jednotek se v posledních letech stal rozvoj v oblasti úvěrových produktů českého bankovnictví a zavedení podpůrných dotačních programů ze strany státních institucí. Stávající balkony Lodžie vyráběné ŽPSV Užitná plocha 2,5 m 5 m Rozměry 0,8 x 0,4 a 2,4 x 0,9 m 3,4 x 1,5 m Životnost 30 let max. 60 let min. Bezpečnost užívání Vzhled objektu Tržní cena bytu Údržba Kompletace Výrazná koroze, vyčerpaná životnost, často havarijní stav Nepříznivý Nepříznivá vzhledem k fyzickému opotřebení Obtížná Není možná Statická bezpečnost je dána konstrukčním řešením v návaznosti na panelový objekt Možné varianty tvarového a barevného řešení příznivě ovlivňují vzhled objektu Výrazné zvýšení tržní ceny bytu přesahující investiční náklady na výstavbu lodžií Železobetonové konstrukce z pohledového betonu nevyžadují údržbu Při aplikaci železobetonového zábradlí je možné provést zasklení lodžií Ing. Michal Mrňka, obchodní manažer a Ing. Michal Šůcha, obchodní manažer 6 03/2009

7 Rekreační zařízení Zdobnice - Čertův důl Od září minulého roku působí na našem rekreačním zařízení Zdobnice Čertův Důl nový správce pan Miloš Poslušný. Ti z vás, kteří v mezidobí toto naše zařízení navštívili, jistě potvrdí, že tato změna se projevila zlepšenou péčí o objekt i jeho nejbližší okolí. Protože kromě zajištění péče o zaměstnance slouží zařízení z ekonomických důvodů rovněž pro zájemce z řad ostatní veřejnosti, je nutné využít toho, že zaměstnanci ŽPSV a.s. mají při rezervaci pobytu přednost, a včas si tedy pobyt rezervovat. Pobyt na letní sezónu (červenec a srpen) je nutné rezervovat do , pobyt na zimní sezónu (od vánočních po velikonoční svátky) pak do v běžném roce po těchto datech nemusí být váš požadavek na konkrétní dobu pobytu z důvodu obsazení jinými zájemci akceptován! Vzhledem k tomu, že se stává, že na rezervovaný pobyt zájemce nenastoupí a objekt je pak zbytečně nevyužitý, v novelizovaném ubytovacím řádu se počítá s tím, že součástí rezervace pobytu na období nejvíce žádané letní a zimní sezóny bude úhrada zálohy za pobyt, která bude podléhat stanoveným stornopoplatkům v případě zrušení rezervace v určené lhůtě. Pobyty mimo vymezené sezónní období záloze jako dosud podléhat nebudou, je nutné však počítat s tím, že v tomto období slouží zařízení rovněž ke školícím účelům, a proto je nutné se i v tomto období o pobyt zajímat včas. V současné době je stanovena sazba 120,- Kč za osobu a noc v letní sezóně, 150,- Kč v zimní sezóně. Tyto stanovené sazby se v nejbližším období pro zaměstnance měnit nebudou, uvažuje se pouze o nákladové úpravě ceny pro rekreanty z okruhu mimo zaměstnanců ŽPSV a.s., s tím, že rozdíl bude zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům dotován ze sociálního fondu. Telefon rekreačního zařízení je , telefon na správce Přejeme vám příjemný pobyt v našem rekreačním zařízení! Rekreační zařízení Zdobnice 03/2009 7

8 Rozhovor - Baldyard 2009 OHLympijské hry Vážení kolegové, protože ani já a ani mnozí z Vás nevědí, jak to vypadá na Baldovci při hrách, požádala jsem Vlastíka Štefánka o malé interview Hlasitě se šeptalo po kuloárech, že jsi se zúčastnil 29. do 30. května 2009 již 14. ročníku Sportovních OHLympijských Her- Na Baldovci, pořádaných společností OHL ŽS Brno. V kterých disciplínách jste hájili barvy ŽPSV? Slyšela jsem, že probíhaly boje ve fotbale, volejbale, nohejbale, beach volejbale a jízdě na horském kole? Barvy jsme hájili ve fotbale, volejbale, v jízdě na horském kole a byli jsme připraveni hájit barvy i v beach volejbale, který se ale pro nepřízeň počasí neuskutečnil. Kdo hájil naše barvy a jaké vavříny jste sklízeli? Nejlépe dopadlo volejbalové družstvo pod mým vedením ve složení: Ing. Vlastimil Štefánek (kapitán) Ing. Tomáš Mosler Rostislav Štajnoch Zdeněk Kodym Květa Kodýmová Hanka Žajdlíková František Šudřich (náhradník) Skončili jsme z 10 mužstev na 2. místě, když jsme až ve finále podlehli 2:0 na sety, po velké bitvě, kterou viděl i náš generální ředitel Ing. František Sekanina. Fotbalisté skončili v poli poražených. Vynikajícího výsledku dosáhla paní Ing. Maruška Vitovská v jízdě na horských kolech - skončila na 4. místě, těsně před stupni vítězů, když po prvním kole byla na vynikajícím druhém místě. Vzhledem k tomu, že jela tuto trať poprvé, to považujeme za skvělé umístění a příslib do dalších ročníků, že bude stoupat vzhůru. Proběhlo vše ve zdraví? Popřípadě nemáš nějakou veselou příhodu? Přesto, že letošnímu ročníku počasí nepřálo (teplota se pohybovala max. kolem 15 C) a několik zápasů se odehrálo ve vydatném dešti, hráči byli skvěle připraveni. Hlavní důraz jsme kladli letos na prevenci a zdraví, a tak každý z nás měl s sebou minimálně půl litru domácí slivovice. GŘ nám po prohraném finále navíc daroval kvalitní WHIS- KY, a tak jsme byli před nepřízní počasí neustále chráněni. Veselých příhod byla spousta, tady je jedna z nich. Je z oblasti kol. V letošním počasí přijížděly závodnice k nepoznání, neboť dostaly k dispozici kola bez blatníků, a tak jsme museli naše dvě děvčata Marii Vitovskou a Ilonu Hromadovou nejprve očistit od bahna, čehož se ochotně ujal kolega Šudřich, když Marii Vitovskou po závodě ošpricoval hadicí chladné vody, což přitáhlo pozornost mnoha přihlížejících kolegů. Ilona Hromadová, která vyjela na trať převážně ve slušivém bílém úboru, dojela převážně v neslušivém úboru šedivém, a jak sama říkala, měla špinavé i kalhotky, neboť několikrát sjížděla bahnitý terén po zadku. Tak náročná byla letošní trať na Baldovci!!! Ilona 8 03/2009

9 byla tak prokřehlá, že při převlékání na chatě dostala zimnici. Péče celého kolektivu naší výpravy byla však natolik obětavá, že byla schopna absolvovat večerní program, takže vše dopadlo dobře. Další veselou historku jsem absolvoval přímo já. Jako spolunocležníka jsem si letos vybral pana ing. Tomáše Moslera, neboť jsem se domníval, že nechrápe, což mi potvrzoval i on sám. S nadějí a zkušenostmi z minulých ročníků, že tomu tak je, jsem také opouštěl večerní program o něco dříve, abych stačil usnout dřív, než se Tomáš vrátí. Bohužel jsem na naší chatě dlouho nemohl najít vypínač, což vyřešil až příchod právě Tomáše. Bohužel po jeho ulehnutí nastalo takové chrápání doplněné živými sny, že jsem do rána nezamhouřil oka, navíc ve vedlejším pokoji živě diskutovali další dva členové výpravy až do rána o zážitcích, které si nutně potřebovali sdělit, takže jsem opravdu nenaspal ani minutu a ráno jsme se společně hezky při snídani zasmáli. těle, zdravý duch, a pak se to také odráží v celkových výsledcích hospodaření firmy. Jakákoliv podpora zdraví zaměstnanců v oblasti sportovních aktivit by byla zcela jistě vítaná. Na závěr bych ale chtěl poděkovat našemu vedení firmy, že nám letos opět umožnilo reprezentovat naši společnost na této překrásné akci a že nás vybavilo vším potřebným pro podávání těch nejlepších výkonů!!! Děkuji za rozhovor. Z materiálů, které se ke mně dostaly, jsem vyčetla, že se těchto her zúčastnilo 22 zaměstnanců naší firmy včetně pana generálního ředitele. Věřím, že slova Vlastíka Štefánka budou výzvou pro naše nové (nejen tělem, ale i duší) mladé spolupracovníky a podobné aktivity přispějí k novým přátelským i pracovním vztahům. Bc. Hana Stachová personální manažer Strávili jste na Baldovci dva dny, můžeš nám přiblížit jejich atmosféru? Atmosféra této akce je vždy nezapomenutelným zážitkem, to se nedá popsat, to se musí prožít. Kromě sportovních zážitků je nutné také zdůraznit večerní program, kde nám hrála tentokrát kapela ZZ top, jejíž produkce byla vynikající. A tak i přesto, že nepatřím mezi nejlepší tanečníky, jsem parket opouštěl jen na doplnění tekutin. Taky mi na druhý den začali kolegové říkat AQUILO, protože jsem prý vypil bednu tohoto skvělého nealkoholického nápoje. V neformálních diskusích se pak také do pozdních večerních hodin navazují společná přátelství s ostatními týmy. Vše bylo navíc umocněno skvělým jídlem a pitím, které bylo zajištěno po celou dobu konání akce. Máš nějaké doporučení? Bohužel náš volejbalový tým stárne. V ostatních disciplínách nedosahujeme umístění na stupních vítězů. Potýkáme se s nedostatkem nových, mladých a perspektivních hráčů. Tak bych doporučil našemu vedení při výběru nových zaměstnanců, aby dbali i na sportovní stránku našich zaměstnanců. Vždyť dávno se přece říká, ve zdravém 03/2009 9

10 17. řádná valná hromada akcionářů společnosti ŽPSV a.s. Dne 12. června od 13:00 hodin se v koncertním sále ostrožského zámku uskutečnila již 17. řádná valná hromada, jakožto nejvyšší orgán společnosti. Oproti prvním valným hromadám v devadesátých letech nebyl sál zaplněn do posledního místa, dlužno však říct, že osm přítomných akcionářů či jejich zástupců představovalo více než 90 % vlastníků celkového akciového kapitálu společnosti. Valná hromada byla seznámena se zprávami představenstva a dozorčí rady o činnosti v roce 2008 a projednala a schválila všechny pro řádnou valnou hromadu zákonem stanovené dokumenty, tedy zejména účetní závěrky za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku, který byl navržen a schválen jako nerozdělený do dalších účetních období. Akcionáři se živě zajímali nejen o výsledky hospodaření v minulém roce, ale i o výsledky našich dceřiných společností a o to, jaký vliv má světová ekonomická recese na současné hospodaření. Za aktivní účast patří dík všem akcionářům a jejich zástupcům, za splnění své povinnosti k účasti na valné hromadě členům představenstva a dozorčí rady a za kvalitní přípravu a zajištění bezproblémového a důstojného průběhu valné hromady všem zúčastněným zaměstnancům. Mgr. Břetislav Habanec vedoucí odboru kancelář GŘ 10 03/2009

11 Za Ing. Antonem Lakatošem Dne opustil navždy naše řady generální ředitel dceřiné společnosti ŽPSV a.s. Čaňa Ing. Anton Lakatoš Ing. Lakatoš byl absolventem Vysokej školy technickej v Bratislavě, ženatý, otec 3 synů. Do tehdejšího státního podniku Železniční průmyslová stavební výroba, závod Čaňa, nastoupil a prošel zde různými funkcemi (samostatný referent BOZP, samostatný technolog, technický pracovník pro investiční výstavbu, vedoucí ekonom závodu). Po rozdělení ČSFR se aktivně podílel na zakládání akciové společnosti ŽPSV a.s. Čaňa, v jejímž čele pak působil od Na počátku činnosti ŽPSV a.s. Čaňa se angažoval spolu s VŠD Žilina na zavedení výroby pražce BP-3V určeného pro koridorové stavby na Slovensku. Pod jeho vedením byl zaveden šachtový výrobní program a byla zrekonstruovaná dvojlodní výrobní hala spolu s novou administrativní budovou. Vybudoval firmu, která nemá konkurenci ve své oblasti a okolí. Ing. Lakatoš patřil mezi nejlepší pracovníky skupiny ŽPSV a byl vždy přátelský a nakloněný spolupráci, v osobním styku pozorný, zdvořilý a kolegiální. Jeho náhlá smrt všechny jeho spolupracovníky osobně zasáhla. Čest jeho památce! 03/

12 Tradice má svou tvář... Čtvrtletník zaměstananců ŽPSV a.s. Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Redakce: Jan Novotný, Ing. Jan Hejtmánek, Mgr. Břetislav Habanec, František Šudřich Foto: archiv společnosti ŽPSV a.s.

04/2009. Rekonstrukce. Litice nad Orlicí. mostu v Mrákotíně Výrobní závod. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků

04/2009. Rekonstrukce. Litice nad Orlicí. mostu v Mrákotíně Výrobní závod. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Rekonstrukce mostu v Mrákotíně Výrobní závod Litice nad Orlicí Obsah čísla Dopad světové hospodářské

Více

02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod

02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 02/2009 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Výroba pro železniční infrastrukturu Referenční stavby realizované v roce 2008 Výrobní

Více

01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti

01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti 01/2014 Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV Vydává: Ředitelství společnosti VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, dostává se Vám do rukou po delší době opět nové číslo obnoveného vydání časopisu společnosti ŽPSV a.s.

Více

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více

4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky.

4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI www.zvvz.cz 4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky. Pracovníci, kteří mají na starosti

Více

Projev generálního ředitele OHL Central Europe, a. s., Ing. Manuela Viciany

Projev generálního ředitele OHL Central Europe, a. s., Ing. Manuela Viciany Měsíčník akciové společnosti ŽS Brno Prosinec 2005 Ročník XI Projev Ing. Františka Sekaniny, generálního ředitele ŽPSV a. s. strana 2 Projev Ing. Michala Štefla, generálního ředitele ŽS Brno, a. s. strana

Více

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 2 DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 Úvodník, Aktuality Vývoj a inovace, D 1 - Den otevřených dveří D 2 - Skruže na Slovensku D 5 - Chebsko - environmentální opatření - je hotovo D 6, 8 - Odstavná plocha pro kamiony

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu. zmodernizuje sdružení českých a slovenských firem

OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu. zmodernizuje sdružení českých a slovenských firem Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Březen 2006 Ročník XII Výsledky hospodaření za rok 2005 a plán roku 2006 strana 3 OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu strana 6 Zimní klání SKOL ŽS 2006 strana

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

Racionalizace tratě Bakov nad Jizerou Česká Lípa. AŽD Praha. Vědecko-technický park v Mstěticích. Projekt SAFEDMI

Racionalizace tratě Bakov nad Jizerou Česká Lípa. AŽD Praha. Vědecko-technický park v Mstěticích. Projekt SAFEDMI Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 1 2008 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Racionalizace tratě Bakov nad Jizerou Česká Lípa JEDNOZNAČNÉ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU DÍKY MODERNÍM

Více

www.juta.cz Firemní zpravodaj

www.juta.cz Firemní zpravodaj www.juta.cz Firemní zpravodaj jaro 2014 www.juta.cz Jiří Hlavatý ze společnosti Juta se stal Podnikatelem roku 2013. Jeho tradiční královédvorská textilka vyrobila například izolaci v olympijské hale v

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

žst. Olbramovice strana 2

žst. Olbramovice strana 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 2 žst. Olbramovice OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 ÚDAJE O

Více

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, rád bych Vás všechny pozdravil a popřál mnoho sil a hlavně zdraví v roce 2014. Začátek

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, rád bych Vás všechny pozdravil a popřál mnoho sil a hlavně zdraví v roce 2014. Začátek ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, rád bych Vás všechny pozdravil a popřál mnoho sil a hlavně zdraví v roce 2014. Začátek roku je vždy obdobím nadějí a očekávání. Snad každý z nás přemýšlí

Více

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz Z p r á v y Z a j í m a v o s t i N o v i n k y I n f o r m a c e Kapka - zima 2009 Povodí Oddr y, státní podnik 1 KAPKA Z p r a v o d a j s t á t n í h o p o d n i k u P O V O D Í O D R Y zima 2009 Úvodní

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

přepravy jednotlivých vozových zásilek.

přepravy jednotlivých vozových zásilek. ČD Cargo na veletrhu Ostrov Man Str. 8 Str. 4 Červenec 2011 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Jednání o úsporách nákladů Strana 3 Preventivní vlak Strana

Více

číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej

číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej Škodovák číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej Stravování? Ve firemních restauracích s pestrou nabídkou Škoda posílila o vývojovou

Více

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře Journal č.2 únor 212 Dům v oboře Montáž čiřiče a koagulační nádrže Elektrárna Počerady Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ,, AQUA-STEEL 2 3 Zaměstnanecké benefity kultura Exkurze SLOVO JEDNATELE Vážení

Více

téma Fasáda roku 2009 rozhovor Pavel Med: České stavebnictví se zase probudí osobnost Martin Kroh: Komplexní revitalizace jsou výhodnější

téma Fasáda roku 2009 rozhovor Pavel Med: České stavebnictví se zase probudí osobnost Martin Kroh: Komplexní revitalizace jsou výhodnější Časopis pro obchodní partnery, přátele a spolupracovníky společnosti Baumit téma Fasáda roku 2009 rozhovor Pavel Med: České stavebnictví se zase probudí osobnost Martin Kroh: Komplexní revitalizace jsou

Více

STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj

STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj STROBOinfo Firemní zpravodaj Číslo 2-3 www.strobo.cz Srpen 2008 Vychází 4x ročně Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Výtisk je neprodejný a je dostupný na www.strobo.cz nebo www.bohdalice.cz

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 12/2005 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Technické služby hodnotí rok 2005 strana 5 O Z Knihy přání a

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008 ARMATURÁ Informa ní magazín ÍSLO 14 / Duben 2008 Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600 Obsah kontakty Speciální kulové kohouty str. 4 nové svařovny v plném provozu str. 6 Brýlové šoupátko DN 2200

Více