03/2009. Pojďme blíž. Revitalizace. k našim zákazníkům. panelových domů Baldyard. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "03/2009. Pojďme blíž. Revitalizace. k našim zákazníkům. panelových domů Baldyard. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků"

Transkript

1 Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 03/2009 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Pojďme blíž k našim zákazníkům Revitalizace panelových domů Baldyard 2009

2 Obsah čísla 03/2009 Pojďme blíž k našim zákazníkům 2 Rekreační středisko Zdobnice 5 Revitalizace panelových domů 6 Baldyard Zpráva z Valné hromady 10 Rozloučení s Ing. Antonem Lakatošem 11 Pojďme blíž k našim zákazníkům Ing. Pavel Janíček, obchodně-výrobní ředitel Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme za sebou půl roku 2009, roku složitého, kdy v plné míře začínáme cítit dopady celosvětové hypoteční i hospodářské krize. V tomto období se nejvíce ukáže, jestli si přece jen, jako obyvatelé starého kontinentu i globálního vyspělého světa, nežijeme nad poměry, nad možnostmi našich ekonomik i celého hospodářského světa. Věřím tomu, že jsme se v uplynulém roce, a hlavně v posledním půl roce, snažili dobře připravit na blížící se období, kdy se očekává, že míra ekonomické krize dosáhne maxima a recese stavebního trhu se ještě prohloubí. Protože nikdo dnes přesně nemůže odhadnout, jak dlouhé a těžké toto období bude, musíme v našich krocích pokračovat a hlavně nepolevovat v naší aktivitě jít blíž k zákazníkovi a nabídnout mu o trochu víc, než očekává. Nesmíme se zaleknout přicházejících výzev. Rád bych v tuto chvíli shrnul několik věcí, které se nám dosud podařily, a na kterých musíme i nadále společně se všemi zaměstnanci naší společnosti pracovat. Ale hlavně se v tomto období také ukáže, která společnost, a nezáleží na velikosti - malá i velká, se dokáže s těmito překážkami nejlépe vyrovnat. A to je výzva i pro naši společnost ŽPSV. Jsme v období, kdy se musí znovu každý z nás zamyslet nad tím, jestli svou práci dělá dobře, jestli jí věnuje tolik, kolik si zasluhuje, jestli jsme všichni pro firmu přínosem a zda jsou zákazníci s naší prací spokojeni. Musíme se zaměřit na všechny segmenty naší činnosti, aby kvalita byla základní metou naší práce, jak v oblasti výroby a služeb, tak v oblasti obchodu a marketingu, technické podpory, ekonomické rozvahy nebo controllingu. Nový design protihlukových stěn 2 03/2009

3 Velký krok jsme udělali v oblasti protihlukových stěn. Zvýšili jsme obchodní aktivity v tomto segmentu, což přineslo pozitivní výsledky, rozšířili jsme nabídku také o montáž, příp. o kompletní dodávky protihlukových stěn. Zavedli jsme výrobu protihlukových panelů do dalších závodů Litice a Uherský Ostroh, které k této nové výrobě přistoupily velmi zodpovědně. Tím jsme pokryli společně se závodem Čerčany, který je tradiční a bezproblémovou výrobnou, dodávky pro celé území České republiky, příp. i západního Slovenska. Velký kus práce byl odveden také při zvládnutí složité výroby přesýpaných mostů systému Matière, na jejichž realizaci se podílíme v licenci irských kolegů z ABM. Závody Borohrádek i Čerčany prošly velmi složitou cestou, která bude, jak se zdá, korunována úspěchem kvalitní výroby i pocitem dobře odvedené práce. Je velmi terminálu v České Třebové, kde jsme zákazníkovi pomohli s technickým řešením celé stavby vč. založení. Výsledkem je zajímavá konstrukce s monolitickými plošnými základy a základovou stěnou, na které navazují prefabrikované sloupy s průvlaky. Celá konstrukce je zakončena pojízdnou střechou tvořenou prefabrikovanými nosníky se spřažující monolitickou deskou. Díky naší silné projekční i technické složce dnes dokážeme nabídnout investorovi technické i stavební řešení přesně na míru. Nemalou zásluhu na rozvoji v této oblasti je i rozvoj armovny na závodě Litice, kde jsme zakoupením moderní třmínkovačky zvýšili operativnost i kvalitu dodávané betonářské výztuže nejen pro vlastní potřebu závodu, ale i pro stavby našeho monolitického střediska i pro další odběratele. Železobetonové rámy Matière pravděpodobné, že jsme vytvořili dobrý základ pro další rozvoj tohoto výrobního segmentu, a to nejen v České republice. V současné době vyvíjíme intenzivní kroky k tomu, abychom zahájili výrobu těchto prvků ve spolupráci se společností ABM také na Slovensku. Další činností, která stojí za zmínku, je rozvoj našeho střediska monolitických konstrukcí, kdy jsme velmi vhodně doplnili naše aktivity výroby a dodávky železobetonových prefabrikovaných konstrukcí pozemního stavitelství. Specializace se však rozšílila nejen o železobetonové monolitické stavby, ale díky fungování naší projekční složky dnes zákazníkům nabízíme i kombinované (prefa-monolit) skelety vč. založení, příp. i zemních nebo bouracích prací. Dobrým příkladem současnosti je probíhající stavba autobusového Naše společnost, v čele se závodem Doloplazy, se v poslední době také více zaměřila na zvýšení objemu výroby lodžiových prefabrikátů i celého střediska revitalizace, což jsme podpořili několika personálními změnami. Tento segment je, jako jeden z mála, významně podporován naším státem a vidíme v něm naši další možnou příležitost. Postupnou restrukturalizací očekáváme mnohem aktivnější a koordinovanější přístup všech zainteresovaných pracovníků, a tím i dosažení očekávaných výsledků. Domnívám se, že výše uvedené kroky již začínají přinášet ovoce. V neposlední řadě bych rád zmínil několik dalších inovačních programů, kterým se věnujeme a na které klademe také velký důraz. Mezi nejdůležitější patří nový typ pražců pro dopravní podniky B03 DP. Tento pražec 03/2009 3

4 nahrazuje několik typů dříve používaných pražců pro různé dopravní podniky měst. Je to lehčí varianta nově vyvinutého pražce typu B03 pro jednodušší manipulaci na stavbách. Mezi významné počiny posledního období patří také podepsání licence na výrobu prvků a realizaci pevné jízdní dráhy. Očekáváme, že tento nový produkt najde široké uplatnění při projektech v České republice i na Slovensku. Dalším významným krokem byla výroba a dodávka první prefabrikované železniční zastávky v Biskupicích na trase Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, která přinesla kladnou odezvu. Kolejové vany - myčka Brno Prefabrikovaná železniční zastávka - Biskupice u Luhačovic Zpět se začíná vracet věhlas závodu Litice, který byl jedním z průkopníků prefabrikovaných mostních nosníků v bývalém Československu. Patřil k předním výrobnám nejen kvalitní výrobou, ale i spektrem nabízených typů mostních konstrukcí a zvládnutím netradičních inovačních procesů při výrobě. Zde bych rád zmínil, že v současné době probíhá mimo jiné výroba speciálních mostních nosníků na akci Mrákotín, které vyžadují zvláštní technologickou kázeň při výrobě, ale i při montáži. Pevně věřím, že celou zakázku dobře zvládneme a dovršíme tak probíhající pozitivní změny. O tomto projektu nebo třeba o dalších novinkách zase někdy příště na stránkách našeho časopisu. Stavba mostu MK-T - Úpice Veškeré výše uvedené kroky vedou k rozšiřující se nabídce našich dodávek a služeb a také ke snaze neustálého hledání, jak lépe a kvalitněji poskytovat ucelené profesionální služby. Jedině tak se můžeme přiblížit našim zákazníkům. Jen s nimi totiž můžeme touto krizí projít vítězně, což bych přál nám všem i celé skupině OHL. Ing. Pavel Janíček, obchodně-výrobní ředitel 4 03/2009

5 Revitalizace panelových domů Společnost ŽPSV a. s. byla dlouhou dobu spojována především s výstavbou železničních staveb a v této oblasti je skutečně tradičním výrobcem jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Vývoj posledních let však skýtá celou řadu možností, kdy lze uplatnit všechny tyto bohaté zkušenosti s betonovou výrobou ve zcela odlišných oblastech stavebnictví. Tato diversifikace výrobního programu vede nejen k lepšímu absorbování výkyvů způsobených ekonomickou situací, ale zároveň rozvíjí obchodní spolupráci na mnoha dalších úrovních a především přibližuje společnost ŽPSV koncovým zákazníkům, tedy běžnému spotřebiteli. V současné době jsou zde dvě velké oblasti, ve kterých je opouštěn svět velkých stavebních děl a každý výrobek má svého konkrétního uživatele. Kompletní revitalizace panelového domu - Kostelec Společnost ŽPSV a. s. se již od roku 2002 naplno věnuje revitalizacím panelových komplexů v ČR a je jedním z největších výrobců v oboru betonových prefabrikátů pro panelové domy. Současný trh, který v konkurenčním prostředí neustále zvyšuje své požadavky na výrobce, posunuje naši produkci dále nejen v kvalitě a vzhledu samotných prefabrikovaných dílců, ale vede také k vývoji, kdy nenabízíme již pouze prostý betonový výrobek, nýbrž komplexní výrobek s plným servisem. Tento proces začíná tvorbou konstrukční a výrobní dokumentace, následuje výroba a montáž. Nárust této oblasti rekonstrukčních prací je tedy dán především podhodnocenou údržbou panelových domů v minulých letech a také řadou konstrukčních vad a ne zcela vhodnými způsoby řešení, které panelové soustavy při svém vývoji zaznamenaly. Právě balkony jsou jedním z palčivých problémů několika konstrukčních soustav. Lodžie a balkony u bytových domů jsou trvale vystaveny klimatickým vlivům (střídání teplot, srážky a vlhkost) a jejich působením dochází k objemovým změnám použitých materiálů, ke korozi a mnohdy k závažným poruchám kovových částí. Nejčastější poruchou těchto balkonů je tedy snížení spolehlivosti konstrukcí způsobené korozí. V dnešní době, kdy je kladen také velký důraz na hospodaření s energiemi, nabývá na důležitosti i to, že u původních balkonových konzol je zřejmá konstrukční vada, která vede ke vzniku tepelného mostu v obvodovém plášti v místě uložení konzol. Při plánování rekonstrukce balkonů lze tedy jako jednu z variant zvažovat výměnu stávajících kovových prvků za přistavěné prefabrikované lodžie. Toto řešení skýtá celou řadu výhod. Základními výhodami prefabrikovaných lodžií jsou delší životnost a podstatně vyšší užitná hodnota (větší podlahová plocha 340 cm x 150 cm, vyšší estetická hodnota) a to při ceně podobné jako při výrobě nové kovové konstrukce. Cena betonové prefabrikované lodžie se pohybuje v rozmezí 50 tis. až 60 tis. Kč na 1 byt. Další nespornou výhodou je, že tyto lodžie je možné zhotovit i u bytů, kde dnes žádné balkony nejsou, a výrazně tak zvýšit uživatelský komfort. 03/2009 5

6 Od roku 1959 bylo v České republice postaveno montovanou panelovou technologií 62,5 tis. domů, ve kterých je cca 1,26 mil. bytů. Téměř 700 tis. panelových bytů v ČR již dosáhlo stáří 35 let a více. Objem potřebných oprav na panelové byty je odhadován na 150 až 200 miliard korun. Dalším zdrojem razantního růstu počtu revitalizovaných bytových jednotek se v posledních letech stal rozvoj v oblasti úvěrových produktů českého bankovnictví a zavedení podpůrných dotačních programů ze strany státních institucí. Stávající balkony Lodžie vyráběné ŽPSV Užitná plocha 2,5 m 5 m Rozměry 0,8 x 0,4 a 2,4 x 0,9 m 3,4 x 1,5 m Životnost 30 let max. 60 let min. Bezpečnost užívání Vzhled objektu Tržní cena bytu Údržba Kompletace Výrazná koroze, vyčerpaná životnost, často havarijní stav Nepříznivý Nepříznivá vzhledem k fyzickému opotřebení Obtížná Není možná Statická bezpečnost je dána konstrukčním řešením v návaznosti na panelový objekt Možné varianty tvarového a barevného řešení příznivě ovlivňují vzhled objektu Výrazné zvýšení tržní ceny bytu přesahující investiční náklady na výstavbu lodžií Železobetonové konstrukce z pohledového betonu nevyžadují údržbu Při aplikaci železobetonového zábradlí je možné provést zasklení lodžií Ing. Michal Mrňka, obchodní manažer a Ing. Michal Šůcha, obchodní manažer 6 03/2009

7 Rekreační zařízení Zdobnice - Čertův důl Od září minulého roku působí na našem rekreačním zařízení Zdobnice Čertův Důl nový správce pan Miloš Poslušný. Ti z vás, kteří v mezidobí toto naše zařízení navštívili, jistě potvrdí, že tato změna se projevila zlepšenou péčí o objekt i jeho nejbližší okolí. Protože kromě zajištění péče o zaměstnance slouží zařízení z ekonomických důvodů rovněž pro zájemce z řad ostatní veřejnosti, je nutné využít toho, že zaměstnanci ŽPSV a.s. mají při rezervaci pobytu přednost, a včas si tedy pobyt rezervovat. Pobyt na letní sezónu (červenec a srpen) je nutné rezervovat do , pobyt na zimní sezónu (od vánočních po velikonoční svátky) pak do v běžném roce po těchto datech nemusí být váš požadavek na konkrétní dobu pobytu z důvodu obsazení jinými zájemci akceptován! Vzhledem k tomu, že se stává, že na rezervovaný pobyt zájemce nenastoupí a objekt je pak zbytečně nevyužitý, v novelizovaném ubytovacím řádu se počítá s tím, že součástí rezervace pobytu na období nejvíce žádané letní a zimní sezóny bude úhrada zálohy za pobyt, která bude podléhat stanoveným stornopoplatkům v případě zrušení rezervace v určené lhůtě. Pobyty mimo vymezené sezónní období záloze jako dosud podléhat nebudou, je nutné však počítat s tím, že v tomto období slouží zařízení rovněž ke školícím účelům, a proto je nutné se i v tomto období o pobyt zajímat včas. V současné době je stanovena sazba 120,- Kč za osobu a noc v letní sezóně, 150,- Kč v zimní sezóně. Tyto stanovené sazby se v nejbližším období pro zaměstnance měnit nebudou, uvažuje se pouze o nákladové úpravě ceny pro rekreanty z okruhu mimo zaměstnanců ŽPSV a.s., s tím, že rozdíl bude zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům dotován ze sociálního fondu. Telefon rekreačního zařízení je , telefon na správce Přejeme vám příjemný pobyt v našem rekreačním zařízení! Rekreační zařízení Zdobnice 03/2009 7

8 Rozhovor - Baldyard 2009 OHLympijské hry Vážení kolegové, protože ani já a ani mnozí z Vás nevědí, jak to vypadá na Baldovci při hrách, požádala jsem Vlastíka Štefánka o malé interview Hlasitě se šeptalo po kuloárech, že jsi se zúčastnil 29. do 30. května 2009 již 14. ročníku Sportovních OHLympijských Her- Na Baldovci, pořádaných společností OHL ŽS Brno. V kterých disciplínách jste hájili barvy ŽPSV? Slyšela jsem, že probíhaly boje ve fotbale, volejbale, nohejbale, beach volejbale a jízdě na horském kole? Barvy jsme hájili ve fotbale, volejbale, v jízdě na horském kole a byli jsme připraveni hájit barvy i v beach volejbale, který se ale pro nepřízeň počasí neuskutečnil. Kdo hájil naše barvy a jaké vavříny jste sklízeli? Nejlépe dopadlo volejbalové družstvo pod mým vedením ve složení: Ing. Vlastimil Štefánek (kapitán) Ing. Tomáš Mosler Rostislav Štajnoch Zdeněk Kodym Květa Kodýmová Hanka Žajdlíková František Šudřich (náhradník) Skončili jsme z 10 mužstev na 2. místě, když jsme až ve finále podlehli 2:0 na sety, po velké bitvě, kterou viděl i náš generální ředitel Ing. František Sekanina. Fotbalisté skončili v poli poražených. Vynikajícího výsledku dosáhla paní Ing. Maruška Vitovská v jízdě na horských kolech - skončila na 4. místě, těsně před stupni vítězů, když po prvním kole byla na vynikajícím druhém místě. Vzhledem k tomu, že jela tuto trať poprvé, to považujeme za skvělé umístění a příslib do dalších ročníků, že bude stoupat vzhůru. Proběhlo vše ve zdraví? Popřípadě nemáš nějakou veselou příhodu? Přesto, že letošnímu ročníku počasí nepřálo (teplota se pohybovala max. kolem 15 C) a několik zápasů se odehrálo ve vydatném dešti, hráči byli skvěle připraveni. Hlavní důraz jsme kladli letos na prevenci a zdraví, a tak každý z nás měl s sebou minimálně půl litru domácí slivovice. GŘ nám po prohraném finále navíc daroval kvalitní WHIS- KY, a tak jsme byli před nepřízní počasí neustále chráněni. Veselých příhod byla spousta, tady je jedna z nich. Je z oblasti kol. V letošním počasí přijížděly závodnice k nepoznání, neboť dostaly k dispozici kola bez blatníků, a tak jsme museli naše dvě děvčata Marii Vitovskou a Ilonu Hromadovou nejprve očistit od bahna, čehož se ochotně ujal kolega Šudřich, když Marii Vitovskou po závodě ošpricoval hadicí chladné vody, což přitáhlo pozornost mnoha přihlížejících kolegů. Ilona Hromadová, která vyjela na trať převážně ve slušivém bílém úboru, dojela převážně v neslušivém úboru šedivém, a jak sama říkala, měla špinavé i kalhotky, neboť několikrát sjížděla bahnitý terén po zadku. Tak náročná byla letošní trať na Baldovci!!! Ilona 8 03/2009

9 byla tak prokřehlá, že při převlékání na chatě dostala zimnici. Péče celého kolektivu naší výpravy byla však natolik obětavá, že byla schopna absolvovat večerní program, takže vše dopadlo dobře. Další veselou historku jsem absolvoval přímo já. Jako spolunocležníka jsem si letos vybral pana ing. Tomáše Moslera, neboť jsem se domníval, že nechrápe, což mi potvrzoval i on sám. S nadějí a zkušenostmi z minulých ročníků, že tomu tak je, jsem také opouštěl večerní program o něco dříve, abych stačil usnout dřív, než se Tomáš vrátí. Bohužel jsem na naší chatě dlouho nemohl najít vypínač, což vyřešil až příchod právě Tomáše. Bohužel po jeho ulehnutí nastalo takové chrápání doplněné živými sny, že jsem do rána nezamhouřil oka, navíc ve vedlejším pokoji živě diskutovali další dva členové výpravy až do rána o zážitcích, které si nutně potřebovali sdělit, takže jsem opravdu nenaspal ani minutu a ráno jsme se společně hezky při snídani zasmáli. těle, zdravý duch, a pak se to také odráží v celkových výsledcích hospodaření firmy. Jakákoliv podpora zdraví zaměstnanců v oblasti sportovních aktivit by byla zcela jistě vítaná. Na závěr bych ale chtěl poděkovat našemu vedení firmy, že nám letos opět umožnilo reprezentovat naši společnost na této překrásné akci a že nás vybavilo vším potřebným pro podávání těch nejlepších výkonů!!! Děkuji za rozhovor. Z materiálů, které se ke mně dostaly, jsem vyčetla, že se těchto her zúčastnilo 22 zaměstnanců naší firmy včetně pana generálního ředitele. Věřím, že slova Vlastíka Štefánka budou výzvou pro naše nové (nejen tělem, ale i duší) mladé spolupracovníky a podobné aktivity přispějí k novým přátelským i pracovním vztahům. Bc. Hana Stachová personální manažer Strávili jste na Baldovci dva dny, můžeš nám přiblížit jejich atmosféru? Atmosféra této akce je vždy nezapomenutelným zážitkem, to se nedá popsat, to se musí prožít. Kromě sportovních zážitků je nutné také zdůraznit večerní program, kde nám hrála tentokrát kapela ZZ top, jejíž produkce byla vynikající. A tak i přesto, že nepatřím mezi nejlepší tanečníky, jsem parket opouštěl jen na doplnění tekutin. Taky mi na druhý den začali kolegové říkat AQUILO, protože jsem prý vypil bednu tohoto skvělého nealkoholického nápoje. V neformálních diskusích se pak také do pozdních večerních hodin navazují společná přátelství s ostatními týmy. Vše bylo navíc umocněno skvělým jídlem a pitím, které bylo zajištěno po celou dobu konání akce. Máš nějaké doporučení? Bohužel náš volejbalový tým stárne. V ostatních disciplínách nedosahujeme umístění na stupních vítězů. Potýkáme se s nedostatkem nových, mladých a perspektivních hráčů. Tak bych doporučil našemu vedení při výběru nových zaměstnanců, aby dbali i na sportovní stránku našich zaměstnanců. Vždyť dávno se přece říká, ve zdravém 03/2009 9

10 17. řádná valná hromada akcionářů společnosti ŽPSV a.s. Dne 12. června od 13:00 hodin se v koncertním sále ostrožského zámku uskutečnila již 17. řádná valná hromada, jakožto nejvyšší orgán společnosti. Oproti prvním valným hromadám v devadesátých letech nebyl sál zaplněn do posledního místa, dlužno však říct, že osm přítomných akcionářů či jejich zástupců představovalo více než 90 % vlastníků celkového akciového kapitálu společnosti. Valná hromada byla seznámena se zprávami představenstva a dozorčí rady o činnosti v roce 2008 a projednala a schválila všechny pro řádnou valnou hromadu zákonem stanovené dokumenty, tedy zejména účetní závěrky za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku, který byl navržen a schválen jako nerozdělený do dalších účetních období. Akcionáři se živě zajímali nejen o výsledky hospodaření v minulém roce, ale i o výsledky našich dceřiných společností a o to, jaký vliv má světová ekonomická recese na současné hospodaření. Za aktivní účast patří dík všem akcionářům a jejich zástupcům, za splnění své povinnosti k účasti na valné hromadě členům představenstva a dozorčí rady a za kvalitní přípravu a zajištění bezproblémového a důstojného průběhu valné hromady všem zúčastněným zaměstnancům. Mgr. Břetislav Habanec vedoucí odboru kancelář GŘ 10 03/2009

11 Za Ing. Antonem Lakatošem Dne opustil navždy naše řady generální ředitel dceřiné společnosti ŽPSV a.s. Čaňa Ing. Anton Lakatoš Ing. Lakatoš byl absolventem Vysokej školy technickej v Bratislavě, ženatý, otec 3 synů. Do tehdejšího státního podniku Železniční průmyslová stavební výroba, závod Čaňa, nastoupil a prošel zde různými funkcemi (samostatný referent BOZP, samostatný technolog, technický pracovník pro investiční výstavbu, vedoucí ekonom závodu). Po rozdělení ČSFR se aktivně podílel na zakládání akciové společnosti ŽPSV a.s. Čaňa, v jejímž čele pak působil od Na počátku činnosti ŽPSV a.s. Čaňa se angažoval spolu s VŠD Žilina na zavedení výroby pražce BP-3V určeného pro koridorové stavby na Slovensku. Pod jeho vedením byl zaveden šachtový výrobní program a byla zrekonstruovaná dvojlodní výrobní hala spolu s novou administrativní budovou. Vybudoval firmu, která nemá konkurenci ve své oblasti a okolí. Ing. Lakatoš patřil mezi nejlepší pracovníky skupiny ŽPSV a byl vždy přátelský a nakloněný spolupráci, v osobním styku pozorný, zdvořilý a kolegiální. Jeho náhlá smrt všechny jeho spolupracovníky osobně zasáhla. Čest jeho památce! 03/

12 Tradice má svou tvář... Čtvrtletník zaměstananců ŽPSV a.s. Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Redakce: Jan Novotný, Ing. Jan Hejtmánek, Mgr. Břetislav Habanec, František Šudřich Foto: archiv společnosti ŽPSV a.s.

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

03/2010. Most přes trať Hulín Valašské Meziříčí. Stavby protihlukových stěn. Poděkování jubilantům

03/2010. Most přes trať Hulín Valašské Meziříčí. Stavby protihlukových stěn. Poděkování jubilantům Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 03/2010 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Most přes trať Hulín Valašské Meziříčí Stavby protihlukových stěn Poděkování jubilantům

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015 VINCI CONSTRUCTION v České Republice v roce 2015 VINCI ve světě VINCI je globálním společností v oblasti koncesí a stavebnictví, která zaměstnává více než 185.000 lidí ve 100 zemích. VINCI má dostatečné

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

PREFABRIKOVANÉ STAVEBNICOVÉ LODŽIE

PREFABRIKOVANÉ STAVEBNICOVÉ LODŽIE PREFABRIKOVANÉ STAVEBNICOVÉ LODŽIE LODŽIE LODŽIE MÍSTO OCELOVÝCH BALKONŮ LODŽIE KDE NIC NEBYLO ZVĚTŠENÍ STÁVAJÍCÍCH LODŽIÍ V České republice bylo v uplynulých desetiletích postaveno velké množství obytných

Více

čtvrtletník ŽPSV a.s.

čtvrtletník ŽPSV a.s. čtvrtletník ŽPSV a.s. ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh Nástupiště SUDOP Železniční most MK-T Výhybkové pražce Protihluková stěna SILENT Pevná jízdní dráha ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Uherský Ostroh srpen 2008

Uherský Ostroh srpen 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Uherský Ostroh srpen 2008 A) Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ŽPSV a.s. IČ: 43 34 67 41 Sídlo společnosti: Právní forma: Základní kapitál: Třebízského 207, 687 24 Uherský

Více

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 2_3 Pevná jízdní dráha Budování pevné jízdní dráhy při rekonstrukci tunelu Příspěvek byl zpracován za podpory programu

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008. Ateliéry Bonton Zlín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008. Ateliéry Bonton Zlín a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Ateliéry Bonton Zlín a.s. Obsah: 1. Základní identifikační údaje 2. Vývoj společnosti za uplynulý rok 3. Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 4. Ostatní informace k aktivitám

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Skeletové konstrukce 2

Skeletové konstrukce 2 Pozemní stavitelství II. Skeletové konstrukce 2 Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. vyvinuly se z monolitických ŽB skeletů první výskyt 30-léta 20.století (ve světě) v ČR prvnívýskyt v 50-týchlétech 20.st do

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Novinky 2009: V roce 2009 jsme se Vám rozhodli nabídnout služby a produkt s ještě

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Systém lodžií STAVO-LODEM u bytových objektů

Systém lodžií STAVO-LODEM u bytových objektů Systém lodžií STAVO-LODEM u bytových objektů STAVOPROJEKTA stavební firma a. s. se již ode svého založení v roce 1991 specializuje především na regenerace panelových a zděných bytových objektů. Systém

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Shromáždění vlastníků 2011 /Rekonstrukce lodžií

Shromáždění vlastníků 2011 /Rekonstrukce lodžií V souladu s usnesením Shromáždění vlastníků z r. 2010,které jako jeden z úkolů pro nově vzniklý výbor SVJ odsouhlasilo Řešení stavu lodžií, jejich rekonstrukce s ev. rozšířením jsme jako výbor SVJ podnikli

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC Když jsem zjistil, že se do naší školy hlásí loňský vítěz Silového čtyřboje ZŠ Pavel ŠVEC ze Základní školy v Židlochovicích, který před rokem v naší tělocvičně dokázal udělat

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Proč zvolit naši firmu?

Proč zvolit naši firmu? Proč zvolit naši firmu? Firma Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o. je dynamickou společností, která pružně naplňuje požadavky stavebního trhu na Ostravsku. Pro firmu Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o je spokojenost zákazníka vždy

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 Výroční zpráva 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Profil společnosti 3 2. Statutární orgány společnosti 3 3. Zpráva o činnosti a finanční situace 4 4. Pracovněprávní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Výroční zpráva 2014H

Výroční zpráva 2014H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2014H (1.4.2014 31.3.2015) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. ukončila další z úspěšných hospodářských roků

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

PEKstrA BALKONY A LODŽIE OzDOBí KAŽDý Dům OCELOVÉ LODŽIE

PEKstrA BALKONY A LODŽIE OzDOBí KAŽDý Dům OCELOVÉ LODŽIE B A L K O N Y A L O D Ž I E Pekstra balkony a LODŽIE ozdobí každý dům Firma PEKSTRA je českou výrobní firmou, která se specializuje na poradenství, dodávky a servis spojený s výrobou a instalací balkonů

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Pozemní stavitelství II. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Panelové konstrukční soustavy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. V současnédobě obklopují panelová sídliště jádra téměř všech našich měst a tvoří podstatnou část jejich bytového fondu.

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PRŮMYSLOVÝ DESIGN JAKO NÁSTROJ KONKURENCESCHOPNOSTI

PRŮMYSLOVÝ DESIGN JAKO NÁSTROJ KONKURENCESCHOPNOSTI PRŮMYSLOVÝ DESIGN JAKO NÁSTROJ KONKURENCESCHOPNOSTI Mgr.A. Martin Tvarůžek průmyslový designér ČASTÉ MÝTY O PRŮMYSLOVÉM DESIGNU design se týká pouze vzhledu výrobku design je drahá služba, která se nevyplatí

Více

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé Kdo jsme? Přední společnost v administraci a v právním poradenství v oblasti veřejných zakázek Poskytovatel a správce profilů zadavatele Správce portálu E-zakazky Poskytovatel

Více

Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu

Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu Ing. Mojmír Nejezchleb, technický ředitel, ŽPSV a.s. Společnost ŽPSV a.s. je výrobcem betonových výrobků s více než padesátiletou

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Olympik Garni, a. s.

Olympik Garni, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Garni, a. s. za rok 2006 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

DEN ALŽÍRSKA Zkušenosti s obchodem v Alžírsku Czech Export Industries s.r.o. 23. dubna 2014 We accept challenges and meet our commitments.

DEN ALŽÍRSKA Zkušenosti s obchodem v Alžírsku Czech Export Industries s.r.o. 23. dubna 2014 We accept challenges and meet our commitments. DEN ALŽÍRSKA Zkušenosti s obchodem v Alžírsku Czech Export Industries s.r.o. 23. dubna 2014 FORMA PŮSOBENÍ V ALŽÍRSKU Osobní kontakt je nezbytný Zřízení kanceláře efektivní, ale velmi nákladné Spolupráce

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2010 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2010 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2010 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOZOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky 1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, Veřejný zadavatel popíše své

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více