NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ"

Transkript

1 NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO

2 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní strategie: zjednodušení a zefektivnění přístupu českých exportérů k podpoře státu a ke službám spojeným s exportem Definovány tři nosné pilíře usnadňující realizaci tohoto cíle: Zpravodajství I. Rozvoj exportu pro export II. III. Rozvoj obchodních příležitostí Nejdůležitější projekty pro české exportéry: Integrovaná síť Obchodních misí MPO Služby pro exportéry poskytované MPO a jeho zahraniční sítí Globální diverzifikace exportu Exportní financování a pojištění 2

3 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Zlepšení českého exportu v roce 2012 ČR měla nejvyšší obchodní přebytek v historii 310 mld. Kč Celkový vývoz meziročně stoupl o 6,4 % Celkový vývoz v roce 2012 činil 3 bil. Kč Při celkovém růstu se podíl EU na vývozu snížil z 83 % na 80,8 % Rekordní výsledky zahraničního obchodu Vývoz do prioritních a zájmových zemí meziročně stoupl o 20 % Podíl prioritních a zájmových zemí se na celkovém vývozu zvýšil ze 14,8 % na 16,8 % Vývoz do prioritních zemí činil v roce mld. Kč Vývoz do zájmových zemí činil v roce mld. Kč Úspěšná diverzifikace českého exportu 3

4 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Aktivní podpora exportu v roce 2012 Cesty ministra do zahraničí (mimo EU) AKTIVNÍ PODPORA FIREM 14 zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, Irák, Kolumbie, Makedonie, Ruská federace, Turecko, Srbsko. Počátkem roku 2013 také Vietnam, Thajsko, Barma, Kazachstán, USA. Zasedání Smíšených výborů/komisí 23 zasedání : Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Indie, JAR, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Ruská federace (+ 2 regionální Samarská oblast, Tatarstán), Srbsko, SRN (Bavorsko, Sasko), Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Vietnam Příprava dokumentů na podporu obchodu Mezivládní a rezortní smlouvy: Ekvádor, Irák, Thajsko (2013) 4

5 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Aktivní podpora exportu v roce 2013 Cesty ministra do zahraničí (mimo EU) AKTIVNÍ PODPORA FIREM Zasedání Smíšených výborů/komisí Příprava dokumentů na podporu obchodu 15 akcí Alžírsko, Bangladéš, Indie, Čína, Izrael, Maroko, Turecko, Kazachstán, Rusko, Bosna, Srbsko, Ukrajina, Ázerbájdžán, Gruzie, země subsaharské Afriky 26 zasedání Smíšených výborů a komisí: Alžírsko, Brazílie, Čína, Irák, Indie, Indonésie, Korea, Mexiko, Mongolsko, Peru, Thajsko, Tunisko, Turecko, Vietnam, Makedonie, Chorvatsko, Bělorusko, Kazachstán, Černá hora, Bosna a Hercegovina, Albánie, Ázerbájdžán, Srbsko, Ukrajina, Rusko, Uzbekistán Mezivládní a rezortní smlouvy již sjednány s prioritními zeměmi a řadou zájmových zemí V roce 2013 proběhnou jednání s 12 zeměmi: Bangladéš, Benin, Egypt, Ghana, Kolumbie, Maroko, Myanmar, Pákistán, Senegal, USA, Gruzie, Nigérie 5

6 EXPORTNÍ STRATEGIE Realizace klíčových strategií v roce 2013 ZAHRANIČNÍ CESTY MARKETINGOVÁ PODPORA V ZAHRANIČÍ NOVÝ SYSTÉM SLUŽEB PRO EXPORTÉRY OPTIMALIZACE ZAHRANIČNÍ SÍTĚ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU NASTAVENÍ NOVÉ SPOLUPRÁCE S MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ EFEKTIVNÍ, CÍLENÁ PODPORA ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 6

7 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Zahraniční cesty NOVÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE S PRIORITNÍMI A ZÁJMOVÝMI ZEMĚMI vytvoření interaktivního exportního profilu všech 12 prioritních zemí a 25 zájmových zemí NOVÝ SYSTÉM PLÁNOVÁNÍ, PŘÍPRAVY A REALIZACE PODNIKATELSKÝCH MISÍ vytvoření koordinačního mechanismu za účasti představitelů Kanceláře prezidenta republiky, kanceláří obou komor Parlamentu ČR, předsedy vlády, jednotlivých ministerstev a podnikatelských reprezentací NOVÝ SYSTÉM VYHODNOCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH MISÍ KONCENTRACE ZDROJŮ A KAPACIT NA AKTIVITY REALIZOVANÉ V PRIORITNÍCH ZEMÍCH ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU PODPORA FIREMNÍCH ZÁJMŮ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH 7

8 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Nastavení nového systému spolupráce s MZV Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu Zjednodušení a zefektivnění práce zahraniční sítě Dohoda upravuje tyto oblasti spolupráce: Otevírání zahraničních zastoupení Registrace/notifikace činnosti zahraničního zastoupení v zemi působení Řízení zahraničního zastoupení 8

9 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Optimalizace zahraniční sítě MPO - nárůst sítě o 20 % Diverzifikace exportu: rozšiřování zahraniční sítě s důrazem na prioritní a zájmové země Červen 2013 POČET ZAHRANIČNÍCH ZASTOUPENÍ Zefektivnění řízení sítě: integrace kanceláří CzechTrade a CzechInvest kmenoví zaměstnanci MPO 2. Posílení zahraniční sítě: 2012: Kanada, Dánsko, Černá Hora, Čína, Argentina, Izrael, Thajsko, Senegal, Indie, Austrálie 2013: Čína, Brazílie, Turecko, Peru, Kolumbie, Chile, Indonésie 9

10 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Nový systém služeb pro české exportéry PORTFOLIO SLUŽEB PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY SLUŽBY ZAHRANIČNÍ SÍTĚ MPO HLAVNÍ ZMĚNA: OD HODINOVÉ SAZBY K PAUŠÁLNÍM PLATBÁM SLUŽBY JSOU NOVĚ NABÍZENY FORMOU BALÍČKOVÝCH PROGRAMŮ BASIC BUSINESS PLUS 10

11 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Cílená podpora českých exportérů Podpora malých a středních podniků Podpora exportu do prioritních a zájmových zemí CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ SYSTÉM NOVÝCH SLUŽEB, CENOVÉ PAUŠÁLY I ZVÝHODNĚNÍ BYLY PŘIJATY VELMI KLADNĚ ŠIROKOU PODNIKATELSKOU VEŘEJNOSTÍ VÝSLEDKY EFEKTIVNĚJŠÍ PODPORY 57% NÁRŮST FIREM NA MEETINGPOINT 2013 (OPROTI ROKU 2012) 11

12 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Konkrétní forma podpory exportu ze strany státu Marketingová podpora v zahraničí OFICIÁLNÍ ÚČASTI ČR PROJEKT SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY České oficiální účasti 2012 Počet: 30 veletrhů, více jak polovina se konala v prioritních zemích, 352 účastníků České oficiální účasti 2013 Počet: 32 veletrhů, tři čtvrtiny se konají v prioritních a zájmových zemích (pouze prioritní 2/3) z finančních prostředků 611 mil. Kč podpořeno 186 akcí, 2833 účastníků z finančních prostředků 235 mil. Kč bude zorganizováno 90 akcí, podpořeno účastníků (180 velkých podniků) ZAHRANIČNÍ AKCE CZECHTRADE Organizace 65 zahraničních akcí v roce

13 Zrušení agentury CzechTrade Změna statutu agentury CzechInvest Jednotná instituce REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Sloučení agentury CzechTrade a agentury CzechInvest vytvoření instituce poskytující služby na podporu podnikání, inovací, investic a exportu na jednom místě Zrušení k Značka CzechTrade bude zachována a integrována v rámci převodu zbývající agendy pod CzechInvest jako divize Vybrané agendy už byly převedeny na MPO v rámci sítě zahraničních kanceláří Reorganizace a doplnění o proexportní činnosti postupně od 3/13 do 12/13 Vyhlášení výběrového řízení na pozici generálního ředitele. Nový GŘ bude mít na starosti implementaci slučování agentur, propojení agend, centralizaci služeb, odbourání duplicit Optimalizace služeb pro podnikatele v oblasti exportu, investičních pobídek a podpory podnikání a inovací na jednom místě Snížení počtu vedoucích pracovníků a realizace úspory počtu pracovních míst sloučených agentur CzechInvest a CzechTrade o 25% oproti původnímu stavu obou agentur 13

14 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Sloučení agentury CzechTrade a agentury CzechInvest Díky zefektivnění výkonu státní správy, využití synergií a posílení služeb pro podnikatele zajistí MPO výrazně větší podporu konkurenceschopnosti české ekonomiky. Poskytování ucelených služeb pro podnikatele v oblasti podpory podnikání, inovací, investic a exportu na jednom místě, revize vykonávaných agend, zachování kvalitních a úspěšných služeb obou agentur, příprava nových synergických služeb. Dojde k úzkému propojení s celou sjednocenou sítí zahraničních zastoupení MPO v budoucnu se očekává až 70 zastoupení, která budou české ekonomice zajišťovat jak podporu exportu tak podporu přílivu investic. 14

15 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest Organizační struktura CZECHINVEST NÁMĚSTEK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ STATUTÁRNÍ NÁMĚSTEK Divize exportu CZECHTRADE Odbor regiony Divize investic Divize strukturálních fondů Divize vnitřních záležitostí 1 odbor 3 odbory 3 odbory 2 odbory 15

16 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest Organizační struktura CZECHINVEST DIVIZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ DIVIZE VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ DIVIZE EXPORTU CZECHTRADE DIVIZE INVESTIC S ohledem na dosavadní výborné výsledky čerpání OPPI pokračovat v roli implementační agentury pro období v rámci OPPIK Efektivní optimalizace nákladů, vyšší důraz na vnitřní kontrolní činnost a reporting, využití centrálních nákupů s MPO a optimalizace doplňkových činností Nová strategie exportní politiky schopná reagovat pružně na vývoj trhu Vytvoření sítě one-stopshop kanceláří pro export a investice s využitím současné sítě 13 RIM Úzké propojení se sjednocenou sítí obchodních misí MPO Zachování poskytovaných služeb a jejich přizpůsobení hlavní strategii založené na teritoriálním, sektorovém a trendovém hledisku 16

17 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Plnění akčního plánu AKČNÍ PLÁN PRO EXPORT A INTERNACIONALIZACI klíčový dokument pro implementaci Strategie ŘÍDÍCÍ VÝBOR vedený ministrem průmyslu a obchodu, jehož členy jsou představitelé hlavních podnikatelských reprezentací a vybraných resortů 12 PROJEKTOVÝCH TÝMŮ složené z podnikatelů a expertů státní správy společně pracujících na konkrétních projektech pro realizaci tří pilířů Strategie PROJEKTOVÉ TÝMY: Integrovaná síť zahraničních kanceláří MPO Nová nabídka služeb pro exportéry Globální diverzifikace exportu Financování a pojišťování vývozu 17

18 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Plnění akčního plánu globální diverzifikace exportu Koncepční činnost ve vztahu k exportním teritoriím Určeno 12 prioritních zemí (PZ); vytvořeny pro ně expertní týmy a akční plány Určeno 26 zájmových zemí (ZZ) Komunikace s podnikatelským prostředím Zpracovány interaktivní profily zemí (PZ a ZZ, i dalších vybraných) - na portále BusinessInfo.cz Podnikatelské mise v doprovodu vrcholových představitelů ČR Uskutečněno 16 misí do zemí mimo EU (7 PZ, 1 ZZ), účast na 400 českých firem Vytvořeny nové nástroje pro vyhodnocování a koordinaci misí Podpora účasti firem na zahraničních veletrzích ČOÚ na 30 veletrzích (více než polovina PZ) pro 352 českých firem Účast na SVV zahrnula 73 akcí (26 PZ) pro 1050 firem Zasedání Smíšených výborů, komisí a pracovních skupin Uskutečněno 24 zasedání smíšených orgánů (8 PZ, 3 ZZ), účast 500 zástupců českých firem Teritoriální setkání, semináře, business fóra a technologické dny Proběhlo 73 akcí (26 PZ, 12 ZZ), účast 2000 zástupců českých firem 18

19 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE V oblasti financování a pojišťování vývozu ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA Objem podepsaných úvěrových smluv přibližně 26 mld. Kč, historicky 3. nejvyšší za 17 let činnosti ČEB Předpokládané čerpání vyčleněné částky 660 mil. Kč ze státního rozpočtu na činnost ČEB - ve výši 636 mil. Kč EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST Objem nově uzavřených pojistných smluv - přibližně 71 mld. Kč, překročení podnikatelského záměru o 13 mld. Kč Posílení pojistných fondů EGAP dotací ze státního rozpočtu ve výši 1 mld. Kč Pojistná kapacita rozpočtována ve výši 250 mld. Kč 19

20 Děkuji za pozornost a očekávám Vaše otázky 20

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 II. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Vyhodnocení výsledků realizovaných opatření za období 2012-2014... 4 Předběžné

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP Obchodní strategie 1. Základní východiska Obchodní strategie EGAP vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BUDOUCNOST ČESKÉHO EXPORTU Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade Ostrava, 29. 5. 2015 www.czechtrade.cz 1. Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i

Více

Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR

Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR Hospodářská politika každého státu je především limitována objektivními zdrojovými možnostmi a vnitrostátní i zahraniční hospodářskou situací.

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 29. 4. 2015, Plzeň www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích,

Více

Nové formy podpory exportu v ČR

Nové formy podpory exportu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Nové formy podpory exportu v ČR Bakalářská práce Autor: Adéla Popelková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, CSc.

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 26. 3.2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Vystoupení mini nistr stra průmyslu a obchodu Milana Urbana Mezi hlavní cíle vlády ČR patří zabezpečení dlouhodobého růstu HDP. Při naplňování tohoto úkolu se MPO zaměří především na 3 oblasti: Podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e 1997 1998 1999 2000 2001 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Č eská agentura na podporu obcho du/czechtrade 2004 Obsah 1 # Vaše agentura 2 Hlavní události 3 Slovo ministra a ředitele 4 Struktura 5 Management 6 Světová

Více

Č eská ag entura na podporu obchodu/czechtrade

Č eská ag entura na podporu obchodu/czechtrade 1997 1998 1999 2000 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Č eská ag entura na podporu obchodu/czechtrade 2003 Obsah 1 # Vaše agentura 4 Hlavní události 5 Slovo ministra a ředitele 7 Struktura 8 Management 9 Světová

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708

_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708 česká exportní banka czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export ank czech export bank czech

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ÚNOR 2015 Obsah OBSAH... 2 1. NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ MATERIÁLY (KONCEPCE MSP)... 3 2. SOUČASNÁ SITUACE SEGMENTU

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Litva... 183 Lotyšsko... 185 Moldavsko... 186 Nizozemsko... 188 Norsko... 189 Rusko... 191 Švédsko... 194 Ukrajina... 196 Velká Británie... 198 3.

Litva... 183 Lotyšsko... 185 Moldavsko... 186 Nizozemsko... 188 Norsko... 189 Rusko... 191 Švédsko... 194 Ukrajina... 196 Velká Británie... 198 3. OBSAH ÚVOD...6 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE... 31 1. Česká republika a Evropská unie... 31 ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU... 46 ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika... 56 2.

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Česká exportní banka. Výroční zpráva 2008

Česká exportní banka. Výroční zpráva 2008 Česká exportní banka Výroční zpráva 2008 obsah ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 A Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy dozorčí rady B Profil České exportní banky, a.s. 1. Předmět podnikání

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více