Výchova k myšlení. souvislostech. Průřezové téma Rámcového vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova k myšlení. souvislostech. Průřezové téma Rámcového vzdělávání"

Transkript

1 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

2 Symboly států vlajky a znaky Každý stát na světě si pro svoji reprezentaci vytvořil nějakou vlajku, přičemž výběr barev nikdy není náhodný. Barvy jsou většinou spjaty s historickými tradicemi národa a státu, někdy také s typickými barvami přírody nebo vlastnostmi lidí. Pro většinu evropských států je typické, že vlajky navazují na starší symboly, jimiž byly znaky šlechtických rodů, které se časem přenášely i na země, kterým rody vládly. Je zajímavé, že v evropské panovnické ikésymbolice bli dominovala dvě dě nejmocnější zvířata lev jako vládce na pevnině a orel jako vládce nebes.

3 Lev Lev jako král zvířat je symbolem panovnické moci a majestátu, symbolem síly, udatnosti a často i krutosti. Byl vzorem rytířských ctností, odvahy a bojovnosti. V erbech byl znázorňován v útočném postoji, s mohutnými drápy, vyceněnými tesáky a vyplazeným jazykem. Lev žije ve smečkách, které tvoří samice s mláďaty a jedním nebo více dospělými samci. Už samotné toto uspořádání a hierarchie ve smečce připomínalo výsostné postavení krále ve společnosti. č

4 Jeho impozantní vzhled a chování krále připomínaly. Výrazná hříva připomene královskou korunu, stejně jako barva jeho srsti se blíží královské barvě zlaté. Mimoto byl lev vždy postrachem lidí jako krutý, nesmlouvavý lovec, schopný bez problému ulovit člověka. Právě strach z této mohutné šelmy jí přiřkl tak vysoký symbolický význam. Byl symbolem králů, ale ne vždy musel být znakem krále. Často se nachází v erbech rodů, které se chtěly králi vyrovnat.

5 Český lev má oproti jiným evropským lvům opět ě jednu zvláštnost je vyobrazen se dvěmi ocasy. Lva v různém výtvarném provedení najdeme ve znaku především v západní a severní Evropě (Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Británie).

6 Česko,, Bulharsko Lucembursko, Belgie

7 Finsko, Norsko Skotsko, León

8 Anglie, Dánsko Estonsko, Lotyšsko

9 Orel Orel byl pro svoji velikost vnímán od starověku jako vládce nebes a symbol velkého rozhledu, ochrany, moci a vítězství. Byl považován za symbol slunce a jako takový vyjadřoval nesmrtelnost a věčnou vládu. Roztažená křídla připomínala panovnickou moc rozprostřenou nad ovládaným územím a jeho obyvateli. Ve starověkém Římu se stal symbolem císařské moc a začal být zobrazován se dvěmi hlavami, které byly později vnímány jako symbol moci nad eurasijskými i africkými břehy Středomoří.

10 Orel s jednou hlavou zůstal vyhrazen ostatním vládcům a v českém jazyce začal být označován jako orlice (Polsko, Rumunsko, Moldavsko, Španělsko). Vněkterých západoevropských p zemích byl po zrušení monarchie a vyhlášení republiky imperiální orel nahrazen jednohlavou orlicí (Německo, Rakousko). Ve východní Evropě však imperiální orel zůstal ve znaku Albánie i v době tuhé komunistické diktatury, po svržení komunismu tento symbol znovu přijalo Rusko, Srbsko a Černá Hora.

11 Albánie, Černá Hora Srbsko, Rusko

12 Německo, Rakousko Polsko, Španělsko

13 Rumunsko, Moldavsko Kabarda-Balkarsko, Dagestán

14 Zpočátku byl lev zobrazován především ve zlaté barvě (postupně ě nahrazované barvou žlutou) a orel v barvě ě černé é nebo stříbrné (v praxi bílé), protože tyto barvy nejvíce připomínaly přirozený vzhled obou zvířat. Aby se však panovníci od sebe nějak rozlišili, museli zobrazovat erbovní zvířata na různobarevných štítech a časem se objevila i zvířata v jiných barvách. V tomto směru byli v Evropě nejnápaditější právě naši prapředci první česká panovnická dynastie Přemyslovců používala černou orlici s červenými plaménky na stříbrném (bílém) štítu, moravský znak užívaný dodnes i ve státním znaku naší republiky zobrazuje červeno-stříbrné šachovanou orlici na modrém poli.

15 Některé státy mají ve znaku nezvyklé symboly, které se častým používáním třeba na sportovních dresech staly velice populární. Asi nejznámější jsou tři zlaté korunky na modrém poli ve štítu švédského znaku, které zcela v popularitě zastínily symbol švédského lva. Poměrně dobře známá je irská harfa nebo ukrajinský trojzubec, ale třeba i červenobílá šachovnice chorvatského znaku, jejíž vzor je používán na unikátní dresy chorvatských sportovců. Podobně typický je znak Slovenska s bílým křížem na červeném poli vyrůstajícím z modrého trojvrší symbolizujícího slovenské hory.

16

17 Zvyk odvozovat barvy vlajek ze znaků je pro Evropu typický, i když ne výlučný. Původní česká vlajka byla v souladu s barvami znaku bílo-červená č a tudíž stejná jako vlajka Polska. Modrý klín byl přidán po vyhlášení Československa nejen pro odlišení od polské vlajky, ale především proto, že modrá barva byla ve znaku Slovenska. Ale současně to byla barva štítu ve znaku Moravy, takže i po rozdělení Československa má modrá barva na české vlajce svoje opodstatnění. Barvy červenou,, modrou a bílou v různých kombinacích najdeme i na vlajkách Slovinska, Chorvatska, Srbska a Ruska. Částečně je to dílo náhody, ale faktem je, že ruská vlajka byla pro některé slovanské národy inspirativní jako vlajka jediného slovanského národa, který byl nezávislý v době, kdy ostatní slovanské národy byly začleněny do habsburského nebo osmanského impéria.

18 Rusko, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko

19 Srbsko, Chorvatsko, Česko, Nizozemsko

20 Proto se také uvedené tři barvy v horizontální úpravě často označují jako panslovanské, i když např. Poláci nikdy modrou barvu nepoužívali a Bulhaři místo barvy modré přidali k bílé a červené barvu zelenou. A vlajka nizozemská se slovanskými barvami nemá nic společného. Zaprvé je starší než všechny slovanské vlajky včetně ruské, a navíc původně byl na nizozemské vlajce pruh oranžový dynastická barva Oranžského rodu. Ale protože Nizozemci vlaky používali zejména na lodích, kde vlivem počasí č oranžová barva rychle vybledla, nahradili ji časem barvou červenou.

21 Červenou, modrou a bílou používá i Francie, ovšem ve vertikálním uspořádání. V této podobě se objevila během slavné francouzské revoluce na konci 18. století a stala se symbolem nového republikánského uspořádání státu. Byla inspirací i pro vlajky Belgie nebo Itálie, i když tyto země republikami v době přijetí trikolór nebyly. Také vlajka Irska je inspirovaná francouzskou trikolórou.

22 Francie, Itálie, Belgie, Irsko

23 Typickým vzorem vlajek severní Evropy je kříž, který připomíná šíření křesťanství v tomto regionu. Za vůbec nejstarší stále používanou vlajkou je bílý kříž na červeném é poli, kterou Dánové přijali už roku 1219 při křížové výpravě proti pohanům ve východním Pobaltí. Dánský rival Švédsko přijalo později vzorem stejnou vlajku, ale v barvách svého znaku tří zlatých korunek na modrém štítu. A ostatní severské státy Norsko, Island i Finsko zůstaly skandinávskému vzoru věrné Norové a Islanďané, kteří po staletí žili ve společném státě s Dány, jen přidali k dánským barvám modrou barvu moře. A Finové se inspirovali barvami svých nespočetných jezer a sněhu, který značnou č část troku pokrývá kýácelou zemi.

24 Dánsko, Norsko, Island, Faery

25 Švédsko, Finsko, Guernsey, Jersey

26 Kříž najdeme i na vlajce Švýcarska nebo Řecka, ve zvláštní úpravě ve formě vyznamenání i na vlajce Malty. Toto vyznamenání obdržela Malta od Británie r za hd hrdinství, které zdejší obyvatelé prokázali při obraně ostrova před německými a italskými nálety. Samotná Británie používá unikátní vlajku složenou z křížů používaných v Anglii, Skotsku a Irsku. Nazývá ji Union Jack a s budováním britské koloniální říše se rozšířila do všech světadílů.

27 Anglie, Skotsko, Velká Británie, Baskicko

28 Řecko, Gruzie, Švýcarsko, Maltský řád

29 A samozřejmě najdeme celou řadu dalších zajímavých vzorů ů vlajek, např. ř horizontální trikolóry, nebo skupiny podobných vlajek, bikolóry, bk zajímavé barevné kombinace, specifické grafické symboly. Na dalších obrázcích najdete i vlajky velmi podobné, jejich historie je však rozdílná.

30 Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko

31 Estonsko, Litva, Bělorusko, Arménie

32 Rumunsko, Moldavsko, Andorra, Bosna a Hercegovina

33 Rakousko, Lotyšsko, Španělsko, Lichtenštejnsko

34 Polsko, Monako, San Marino, Ukrajina

35 Portugalsko, Malta Vatikán, Gibraltar

36 Albánie, Man, Černá Hora, Makedonie

37 Karélie, Komi, Něnecko, Baškortostán

38 Tatarstán, Adyhejsko, Ingušsko, Čečensko

39 Čuvašsko,, Marijsko, Mordovie, Udmurtsko

40 Kabarda Balkarsko Karačaj Čerkesko Kabarda-Balkarsko, Karačaj-Čerkesko, Severní Osetie-Alanie, Kalmycko

41 Wales, Bretaň Laponsko, Frísko

42 A kdo chce, tak si může na internetu najít vlajky dalších evropských regionů i malých národů. A k nim i řadu zajímavostí. Hodně úspěchů při prácivšempřeje Hodně úspěchů při práci všem přeje Vladimír Baar

dařilo sestavit úplnou chronologickou řadu (někdy jsou např. známa jen data úmrtí, jindy dokonce jen zmínka k určitému roku, pak datum vypadá takto:

dařilo sestavit úplnou chronologickou řadu (někdy jsou např. známa jen data úmrtí, jindy dokonce jen zmínka k určitému roku, pak datum vypadá takto: OBSAH Úvod 7 Evropa 11 Seznam zkratek 14 SLOVNÍK - Historická území Evropy 15 Slovníček odborných výrazů 748 Seznam vyobrazení 757 Seznam map 758 Výběr literatury 764 5 ÚVOD Vážení čtenáři, dostává se

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

I. Český stát do roku 1490

I. Český stát do roku 1490 I. Český stát do roku 1490 Lidé dlouho přenášeli reálie své vlastní doby do minu losti. O znacích se domnívali, že musí existovat odjakži va. Zde spočívá původ ve středověku oblíbených imagi nárních znaků,

Více

TEA2 - přednášející PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. TEORIE ETNICITY A ANTROPOLOGIE EVROPY 2 ŘECKO = oblast Peloponésu = 800 př.n.l. nová éra řeckých městských států, stávají se primární velmocí = velmi častil

Více

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku Ochrana objektu Základní právní normy upravující ochranu objektů Mgr. Ing. Radomír

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva rigorózní práce OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ Mgr. Martin Ondroušek 2008/2009 Čestné prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě EURYDICE Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě Vydání 2008 Síť Eurydice Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ

SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ V ČR Martin Živkov Vlastimi Vagner Klára Havlíčková Markéta Horňáková Pavel Němec OBSAH ÚVOD 4 TELEFÓNICA O2 4 T-MOBILE 4 VODAFONE 5 U:FON 5 UPC 5 TELEFONNÍ OPERÁTOŘI 6 SEZNAM

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH?

SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH? SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH? Miroslav Minařík 1), Vítězslav Žák 2) 1) INPOST, Havlíčkova 6, CZ-686 01 Uherské Hradiště, e-mail: miroslav.minarik@quick.cz 2) Patentový zástupce,

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Kultura

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Kultura 5/ 2014 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vítejte zpět po letním odpočinku. Jako DF jsme pro Vás připravili na uvítání nové podzimní

Více

"POZNEJ SVÉHO SOUSEDA" POPIS A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

POZNEJ SVÉHO SOUSEDA POPIS A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU "POZNEJ SVÉHO SOUSEDA" POPIS A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ÚVOD Tato publikace je výsledkem společné aktivity české a polské strany Euroregionu Nisa. Cílem tohoto projektu je rozšíření znalostí o sousedním národu,

Více

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 2 OBSAH 1. Základní charakteristika studie...

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 7 Evropa

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 7 Evropa 7 EVROPA Evropa má rozlohu přibližně 10 milionů km 2 a je velikostí srovnatelná s trvale neobývaným a prakticky neobyvatelným kontinentem Antarktidou (14 milionů km 2 ). V Evropě, tedy na území rozkládajícím

Více

ROZŠÍŘENÍ EU O ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU: NEBOJTE SE ZAPOJIT I VY!

ROZŠÍŘENÍ EU O ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU: NEBOJTE SE ZAPOJIT I VY! ROZŠÍŘENÍ EU O ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU: NEBOJTE SE ZAPOJIT I VY! foto: Evropská komise úprava, předloha a motivy: Lazar Backovic Evropa: Historie rozšiřování EU strana 2 3 Balkán: Několik poznámek k historii

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

Co si myslí. MK o EU. aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii. editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček

Co si myslí. MK o EU. aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii. editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít

Více

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ Jan Rychlík Vladimir Penčev OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ vyšehrad Kniha vychází k 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Vyobrazení

Více

Etnicita v historické perspektivě

Etnicita v historické perspektivě Etnicita v historické perspektivě Prolegomena ke vzniku, vývoji a proměně etnické kolektivní identity František Bahenský Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. Praha 2010 Publikace vznikla

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka tisk a grafická úprava: Zbyněk Jiroušek Jerry na textové přípravě se podíleli: Myšlenkové

Více

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více