Kosovo A L B Á N I E M A K E D O N I E S R B S K O Č E R N Á H O R A. S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. p a t r i k g i r g l e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kosovo A L B Á N I E M A K E D O N I E S R B S K O Č E R N Á H O R A. S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. p a t r i k g i r g l e"

Transkript

1 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů S R B S K O Leposavić Č E R N Á H O R A Peć Dečani Đakovica (Djakovica) Istok Zubin Potok Klina Orahovac Srbica Mališevo Zvečan Kosovska Mitrovica Glogovac Suva Reka Vučitrn Kosovo Polje Štimlje Obilić Lipljan Podujevo Uroševac Priština Novo Brdo Vitina Gnjilane Kosovska Kamenica Kosovo p a t r i k g i r g l e Prizren Štrpce Kačanik A L B Á N I E OPOLJE GORA M A K E D O N I E N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a

2 Kosovo dnes Ačkoli Kosovo de iure zůstává stále formální součástí Srbské republiky, pro srbský národ je do budoucna díky stávajícím okolnostem zřejmě ztraceno. Veškerá politická jednání mezi bělehradskými vládami, reprezentanty kosovsko-albánské politické garnitury a velmocemi zodpovědnými za správu Kosova nevedla zatím k žádným hmatatelným výsledkům, které by cestou kompromisu uspokojily diametrálně odlišné ambice a představy dvou znesvářených stran. S výjimkou tří severních okresů provincie (Leposavić, Zvečan, Zubin Potok) a severní poloviny Mitrovice, tragicky rozdělené řekou Ibar, má srbský stát na území Kosova velmi malý vliv, který se omezuje jen na uzavřené enklávy etnických Srbů. Vyhlášení samostatnosti země, posvěcené předchozím oficiálním plánem mezinárodního společenství, a vzápětí uznané převážnou většinou zemí EU (22 z 27), třemi stálými členy Rady bezpečnosti OSN (USA, Velká Británie, Francie) a většinou sousedních států (vyjma Srbska) ještě výrazněji posílilo trend odpoutávání Kosova od někdejší mateřské země a přinejmenším ve střednědobé perspektivě jej učinilo nezvratným. V letošním roce si Kosovo a celý svět připomenou deset let od uplynutí relativně krátké a omezené války, která však velmi výrazně ovlivnila podobu moderních mezinárodních vztahů. Pokusme se v následujících řádcích alespoň stručně zhodnotit nejdůležitější události této turbulentní dekády, v jejímž rámci prošlo Kosovo trnitou cestu od válkou zdevastované zaostalé provincie pod mezinárodním protektorátem k ambicióznímu nejmladšímu státu současné Evropy, byť stále ještě zatíženému obrovským množstvím vnitřních a vnějších problémů. Velmi složitý, nákladný a místy chaotický proces budování mezinárodního protektorátu na samém počátku 21. století využila tehdy dominantní a aurou vojenského vítězství ozdobená UÇK k faktickému mocenskému ovládnutí země. Splnily se tak ambice militantního a kriminálního křídla v dosažení politické moci a kontroly nad svými aktivitami. Přes formálně nejvyšší postavení a nemalý mezinárodní kredit à la Vác-

3 Kosovo dnes 114 lav Havel zůstal prezident Ibrahim Rugova až do své smrti v lednu 2006 izolovanou reprezentativní figurkou v rukách skutečného vedení, tedy elity bývalé UÇK. Ta si monopolizovala mocenské posty a ovládla hospodářské aktivity v provincii, včetně lukrativní infrastruktury, kterou si vyžadovalo udržování obrovského vojensko-administrativního aparátu OSN a NATO. Mezinárodní správě se jen velmi pomalu dařilo prosazovat spravedlnost a standardní fungování politických a občanských institucí. Pokusy rozšířit ozbrojený konflikt na vlastní území Srbska (2000) a do Makedonie (2001) albánským radikálům nevyšly. Většina skutečných viníků násilného konfliktu zůstala stále nepotrestána, jako např. současný premiér a skutečný národní vůdce Hashem Thaqi či jeho předchůdce Agim Çeku. Pokus o mezinárodní soudní proces s dalším vysoce postaveným albánským představitelem R. Haradinajem vyzněl do ztracena. Aktér a viník číslo jedna, bývalý srbský vůdce a enfant terrible evropských dějin konce 20. století, Slobodan Milošević zemřel za ne zcela vyjasněných okolností v březnu 2006 ve věznici v Haagu, aniž by byl odsouzen za své zločiny. Na proces čekají bývalý velitel srbských vojenských operací generál Nebojša Pavković a bývalý president Srbska Milan Milutinović. Doslova přes noc se zcela změnilo postavení kosovských Srbů. Po rozpadu srbských státních institucí a odchodu vojenských, policejních a civilních autorit byli vystaveni násilí, vyháněni ze svých domovů a zabíjeni. Po celém Kosovu docházelo k periodickému ničení srbských ortodoxních památek. Část Srbů odešla dobrovolně. Zbylí, asi 7 % současného kosovského obyvatelstva, zůstali. Kromě zmíněných severních okresů oddělených od zbytku Kosova a infrastrukturně napojených na Srbsko dnes přežívají pouze v malých a izolovaných enklávách a často v tristních životních podmínkách pod hrozbou násilí. V průběhu posledního desetiletí došlo i k několika výbuchům mezietnického násilí, především na sporném území rozdělených Mitrovic, z nichž ten nejzávažnější v březnu roku 2004 stál životy více jak dvou desítek lidí v celém Kosovu a vedl k odchodu umírněných srbských reprezentantů z kosovské administrativy. Na ostatní menšiny (Turky, Romy, Muslimy) byl vyvíjen silný albanizační nátlak. Jediným multietnic-

4 115 kým územím jsou tak paradoxně severní srbské okresy, kde se daří udržovat relativně mírové soužití Srbů s Albánci. Přes opakované proklamace o multietnickém charakteru Kosova, ústavní garanci lidských, občanských a menšinových práv, sliby určité míry decentralizace, vstřícná gesta albánských vůdců (např. dříve jen těžko představitelné projevy H. Thaqiho v srbštině), možnosti automatického parlamentního zastoupení a nátlaku mezinárodního společenství setrvávají kosovští Srbové na nekompromisních pozicích odmítání kosovské albánské samostatnosti a bojkotu státních struktur. V této politice jsou podporováni vlastními radikálními vůdci a také srbskou politickou reprezentací i převážnou většinou srbské veřejnosti, která samostatnost a odtržení Kosova striktně odmítá. Jednání mezi oběma stranami zahájená v říjnu 2003, která pokračovala ve Vídni roku 2006, uvízla ve slepé uličce a bez naděje na kompromis. V následném referendu v Srbsku se většina voličů vyslovila pro jednoznačné setrvání Kosova pod autoritou Bělehradu, ale mezinárodní společenství (OSN) přišlo ústy finského diplomata a nositele Nobelovy ceny míru za rok 2008 Martiho Ahtisaariho s plánem konečné samostatnosti Kosova. Ta byla po dlouhých jednáních realizována 17. února roku 2008 vyhlášením nezávislosti Kosovské republiky parlamentem a vládou v Prištině. Země byla následně uznána většinou zemí EU, Tureckem, Makedonií, a především Spojenými státy americkými (k dnešnímu dni 55 členských států OSN). Hlavními odpůrci kosovské nezávislosti a vzniku nového, silně proamerického a proevropského státu v jihovýchodní Evropě se vedle samotného Srbska staly, nikoli však překvapivě, Rusko, Čína a Indie. Proti se však postavily na základě rozličných argumentů i některé členské země EU, např. Slovensko, tradičně prosrbské (a silně protialbánské) pravoslavné Řecko či Španělsko čelící domácím problémům se separatismem menšinových národů (v ekonomicky prominentních regionech Katalánsko a Baskicko). V dubnu téhož roku byla v Prištině přijata první ústava nezávislé země založená na právním rámci definovaným Ahtisaariho plánem ze začátku roku Na jejím základě převzaly většinu dosavadních výkonných pravomocí UNMIK nezávislá kosovská vláda a nově ustavená mise EU Vláda zákona (EULEX), která v se-

5 Kosovo dnes 116 verních srbských provinciích a v menšinových srbských enklávách pracuje nadále pod pláštíkem OSN (od prosince 2008). Země přijala masivní finanční podporu z evropských fondů ve výši 1,2 mld. eur. Obavy z výbuchu krize a násilí po vyhlášení nezávislosti se prozatím nesplnily. Nedošlo k žádnému masovému exodu srbské populace z Kosova a s výjimkou střetů mezi Srby a autoritami OSN a KFOR v Mitrovici v březnu 2008 a dalších menších incidentů ani k vážným násilným střetům. Bouřlivá diskuse nad vyhlášením nezávislosti Kosova sice napomohla k pádu vlády v Bělehradu v březnu 2008, nevedla však k výraznějšímu posunu vnitřní a vnější srbské politiky směrem k radikálnějším pozicím. Nový kabinet proevropského prezidenta Borise Tadiće učinil dokonce jisté vstřícné kroky, z nichž mediálně nejvděčnějším bylo uvěznění už téměř legendárního válečného zločince Radovana Karadžiće či znovujmenování odvolaných velvyslanců do zemí, jež kosovskou nezávislost uznaly. Tadić však zároveň vyjádřil pevné odhodlání pokračovat v jen stěží realistické politice cesty do Bruselu, když přitom současně odmítá kosovskou suverenitu a podporuje paralelní instituce kosovských Srbů, které ignorují a fakticky sabotují činnost legální kosovské administrativy a orgánů ustavených misí EU. Příkladem je rozšíření srbských komunálních voleb v květnu 2008 i na kosovské opštiny, což je z hlediska stávajících mezinárodně právních dokumentů platných pro Kosovo nelegální. Situace rok po vyhlášení samostatnosti zůstává nadále napjatá. Nemění na tom nic ani halasné proklamace úspěchu v budování nezávislého státu, masové oslavy v ulicích kosovských měst a ujišťování srbské menšiny o multietnické budoucnosti Kosova. Země je nadále vnitřně rozdělena na dva znepřátelené a do sebe uzavřené tábory, zatížené dosud velmi živými a aktuálními záštěmi a historickými předsudky. Ultranacionalistická atmosféra v albánské společnosti, zjitřená euforií z nezávislosti, a na druhé straně ghettová mentalita srbské menšiny, její zatrpklost a podpora radikálních postojů ze strany mateřské země nehovoří do budoucna ani ve prospěch případného mentálního posunu prostřednictvím nových generací, jež nyní bohužel vyrůstají odděleny těžce překročitelnými

6 117 bariérami a bez zkušenosti multietnického a multikulturního soužití, které si prozatím pamatují, byť ve značně pokřivené formě jejich otcové na obou stranách oné symbolické mitrovické zdi. Pro albánskou většinu je samostatnost země jistě zaslouženým ovocem 18 let bojů a strádání, dnešní Kosovo má však daleko k ideálům a závažnost vnitřních problémů je enormní. Připomeňme jen přelidnění, obrovskou nezaměstnanost, chudobu, nevalné hygienické a zdravotní podmínky, nefungující zemědělství a závislost na importu potravin, korupci, nepotismus, kriminalitu, špatnou bezpečnostní situaci a etický rozměr nefungujícího soužití dvou hlavních národů, soužití zatíženého hypotékou minulých křivd a tragédií. Otázkou zůstává i budoucí směřování země a jejích elit. Je nezávislost země dostatečným saturováním ambicí prištinských vládců? Kde budou ležet jejich další reálné cíle? Čeká Kosovo členství v Evropské Unii, bok po boku Srbska, Albánie a Makedonie? Bude otevřena otázka velkoalbánského národního sjednocení? Vydá se Kosovo cestou posilování své dosud ambivalentní a pouze tradiční islámské identity po tureckém způsobu? Pouhý rok po zahájení experimentu s nezávislostí je prozatím brzy vyvozovat diferencovanější závěry. Není však pochyb o tom, že klíčem k budoucnosti Kosova a k dosažení celkové stability těžce zkoušeného regionu bude co možná nejkoherentnější politika Evropské unie (s konstruktivní a rozhodnou podporou USA), která jediná může (a musí) hrát roli garanta křehké nezávislosti a stability malých států Balkánského poloostrova a usilovat o jejich postupnou integraci do vlastního lůna, aby tak snad definitivně překonaly po staletí zakořeněné vzájemné rozpory a z nich vyplývající marasmus lokálních nacionalistů. Podobně jako po válce roku 1999 zůstává Kosovo významným precedentem s globální závažností. Vyhlášení nezávislosti země vyvolalo obrovské kontroverze a zuřivé debaty plné objektivních analýz i populistických a pseudohistorických demagogií. Projevily se první důsledky na mezinárodní scéně (ruské reciproční násilné odtržení separatistických regionů Abcházie a Jižní Osetie od euroatlantického spojence Gruzie v srpnu 2008). Otázkou zůstávají i případné negativní implikace v re-

7 Kosovo dnes 118 gionu (konflikt v Makedonii, možnost odtržení srbské, eventuálně chorvatské části Bosny a Hercegoviny na základě kosovsko-albánského modelu, tentýž vývoj na Kypru). Přesto je nezávislost Kosova (a od ní neoddělitelná plná integrace Srbska do evropských struktur) zřejmě nutným a důležitým testem schopností Evropské Unie a NATO obstát v současném nestabilním prostředí antagonistické mezinárodní politiky a dokončit obdobné projekty poválečné obnovy v jiných částech světa. Dalším významným precedentem zůstává postupná transformace dnešní kosovské reprezentace složená z guerillových vůdců, zatížených vinou za válečné a jiné zločiny, směrem ke standardním demokraticky voleným politikům evropského střihu, a to na základě dlouhodobé masivní podpory ze strany mezinárodního společenství. Podobný vývoj ostatně známe např. i z Izraele a Palestiny. I tato zkušenost může být pozitivně využita v současných nejkrizovějších regionech světa (Gaza, Afghánistán, Irák, Kavkaz). Bez stabilizovaného suverénního Kosova tedy nelze doufat ani ve vyřešení přetrvávajících bezpečnostních a politických problémů v jihovýchodní Evropě a v širší perspektivě ani v budoucí úspěch vojenského a mírového angažmá v Iráku, Afghánistánu, případně jinde.

Souhrnná teritoriální informace Kosovo

Souhrnná teritoriální informace Kosovo Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Prištině ke dni 16.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

EU a její východní sousedé

EU a její východní sousedé březen 2005 EU a její východní sousedé? Rozhovor s Janem Zahradilem [2] R. Chytilek, H. Vykoupilová: Na prahu Unie Bulharsko a Rumunsko [4] Věra Stýskalíková: Západní Balkán a perspektivy jeho vstupu do

Více

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI?

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? Středoevropské pohledy na perspektivy jejich členství v Evropské unii David Král, Piotr Kazmierkiewicz Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, červen 2006 2

Více

Budování státu a národa v podmínkách postkonfliktní rekonstrukce Kosova 1

Budování státu a národa v podmínkách postkonfliktní rekonstrukce Kosova 1 Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, ISSN 1212-7817 Ročník XVI, Číslo 2 3, s. 160 187 / Volume XVI, Issue 2 3, pp. 160 187 DOI: 10.5817/CEPSR.2014.23.160 (c) Mezinárodní

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Dopady migrací ze zemí bývalé Jugoslávie do ostatních evropských zemí

Dopady migrací ze zemí bývalé Jugoslávie do ostatních evropských zemí KATEDRA GEOGRAFIE PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI zkrácená verze studie Dopady migrací ze zemí bývalé Jugoslávie do ostatních evropských zemí Impacts of Migrations from the States

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Litva... 183 Lotyšsko... 185 Moldavsko... 186 Nizozemsko... 188 Norsko... 189 Rusko... 191 Švédsko... 194 Ukrajina... 196 Velká Británie... 198 3.

Litva... 183 Lotyšsko... 185 Moldavsko... 186 Nizozemsko... 188 Norsko... 189 Rusko... 191 Švédsko... 194 Ukrajina... 196 Velká Británie... 198 3. OBSAH ÚVOD...6 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE... 31 1. Česká republika a Evropská unie... 31 ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU... 46 ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika... 56 2.

Více

OBSAH 12/2007 ROČNÍK XXXI

OBSAH 12/2007 ROČNÍK XXXI VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i. OBSAH 12/2007 ROČNÍK XXXI STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA

Více

Konference na Pražském hradě. Migrace v rozšířené Evropě 12. 14. září 2002 ISBN 80-238-9199-5

Konference na Pražském hradě. Migrace v rozšířené Evropě 12. 14. září 2002 ISBN 80-238-9199-5 Konference na Pražském hradě Migrace v rozšířené Evropě 12. 14. září 2002 ISBN 80-238-9199-5 Konference na Pražském hradě Migrace v rozšířené Evropě 12. 14. září 2002 Pod záštitou Václava Havla, prezidenta

Více

TRADIČNÍ MENŠINY A CIZINCI V ČR

TRADIČNÍ MENŠINY A CIZINCI V ČR TRADIČNÍ MENŠINY A CIZINCI V ČR JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ROČNÍK 19 (51)

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ROČNÍK 19 (51) TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 19 (51) Kpt. Mgr. et Mgr. Karel Zetocha, Ph.D. Strategická koncepce NATO: Významný krok na cestě k vojenskému a politickému vymezení

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 16 (48) PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Konfliktní zrod nové multipolarity Vznik nového světa probíhá na pozadí často vzájemně protikladných

Více

Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček. Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy. Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu práce Vladimír Špidla

Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček. Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy. Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu práce Vladimír Špidla Obsah 4 Předmluva Erfried Adam 6 Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy 25 Utváření globalizace Poul Nyrup Rasmussen 37 Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu

Více

Co je transatlantické aliance do vod Ú

Co je transatlantické aliance do vod Ú Co je Úvod do transatlantické aliance Co je NATO AT Předmluva 5 Přehled 6 Reakce na změnu 11 Hlavní aktér v krizových situacích 17 Šíření bezpečnosti skrze partnerství 27 Pokračování v politice otevřených

Více

Vědecký projekt RM 08/01/10 Perspektivy vývoje konfliktních situací na Krymském poloostrově (zkrácená verze)

Vědecký projekt RM 08/01/10 Perspektivy vývoje konfliktních situací na Krymském poloostrově (zkrácená verze) Perspektivy vývoje konfliktních situací na Krymském poloostrově Martin Laryš, Karel Svoboda Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou oficiálním stanoviskem

Více

Bezpečnostní aspekty případného členství Turecka v Evropské unii PhDr. Emil Souleimanov, PhD. 1 Tento text byl zpracován v rámci Výzkumného projektu MZV ČR s názvem Aspekty začlenění Turecka do EU (RM

Více

ROZŠÍŘENÍ EU O ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU: NEBOJTE SE ZAPOJIT I VY!

ROZŠÍŘENÍ EU O ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU: NEBOJTE SE ZAPOJIT I VY! ROZŠÍŘENÍ EU O ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU: NEBOJTE SE ZAPOJIT I VY! foto: Evropská komise úprava, předloha a motivy: Lazar Backovic Evropa: Historie rozšiřování EU strana 2 3 Balkán: Několik poznámek k historii

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN POLICY 2011. Ed. Vít Dostál Tomáš Karásek Michal Thim

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN POLICY 2011. Ed. Vít Dostál Tomáš Karásek Michal Thim AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN POLICY 2011 Ed. Vít Dostál Tomáš Karásek Michal Thim PRAHA 2011 AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN

Více

Natoaktual Quarterly Review

Natoaktual Quarterly Review INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO Natoaktual Quarterly Review V O L U M E 7 duben - červen 2009 2/2009 O pirátech z Afriky a ambicích NATO Co vede Severoatlantickou alianci k misi v somálských vodách s. 3 Podpůrců

Více

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Filip Moravec, Jan Šnaidauf, Simona Hlaváčová Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 20 (52)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 20 (52) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ročník 20 (52) PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., PhDr. Antonín Rašek Rodící se nová ohrožení v neklidném

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 1 ročník 21 (53) PhDr. Antonín Rašek Jeden svět, mnoho problémů (Obama za polovinou prezidentského mandátu) Obamovo prezidentství je v USA podle

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ročník 21 (53) Ing. Josef Opluštil Obranná strategie: vize odpovědnosti Vláda ČR dne 26. září 2012 schválila obrannou strategii, která je

Více

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE Úvod Evropě se nikdy nedařilo lépe, nikdy nebyla tak bezpečná a svobodná. Po násilí první poloviny 20. století nastalo v evropských dějinách

Více

Budoucnost Evropské unie a zelená politika

Budoucnost Evropské unie a zelená politika Budoucnost Evropské unie a zelená politika Budoucnost Evropské unie a zelená politika Budoucnost Evropské unie a zelená politika Editor: Václav Nekvapil Redakce: Eva Jelínková Grafická úprava: Tomáš Barčík

Více

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2014

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2014 PRAHA 2014 CELKOVÁ ZNÁMKA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU ZA ROK 2013 3 AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2014 Ed. Vít Dostál Jakub Eberle Tomáš Karásek Vydáno s laskavou podporou Friedrich Naumann

Více

DOPADY KRIZE V EUROATLANTICKÉM PROSTORU

DOPADY KRIZE V EUROATLANTICKÉM PROSTORU Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol. DOPADY KRIZE V EUROATLANTICKÉM PROSTORU DOKOŘÁN 3 Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol. Dopady krize v euroatlantickém prostoru Kryštof

Více