KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395"

Transkript

1 KvexI'ant.a^r.g OBECNE PROSPtSNA ORGANIZACE Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti Ostrava SM O / / 15/H S/L al Ill IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII em...ee599e7395 Adresa elektronicke podateiny : posta(a ostrava.cz MAGISTRAT MESTA OSTRAVA odbor kospoddṟsk6 sprfsy oo lo :. Prfloh Z ^ X,orocov. UkI. znok V Praze dne Vec: zadost o poskytnuti informaci die zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim Dle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informac(m timto 26d6me Magistrat mesta Ostravy, Prokesovo namesti 8, Ostrava, (dale jen,povinng") o sdelen( nasledujic(ch informacf o nakiadech a rozsahu tisku za roky 2012, 2013, 2014: 1. Celkove naklady, na nakupovany papiru A4, grama2e 80g/m a pocet takto nakoupenych listu. (pokud nakupujete i jiny kanceiarrsky papir v objemu vetsim nez 5% z celkove ceny za kancelarrsky papir, uved'te jaky a cenu). Uved'te sumu za jednotlive roky. 2. Celkove naklady na tiskarny dokumentu (pofizovaci ceny, leasing, pronajem, servis a spotrebni material bez papiru) Uved'te sumu vynalo2enou za jednotlive roky. 3. Celkove naklady na tonery, cartige a obdobny spotrebni material nakupovany pro tisk. 4. Celkove naklady na servis, udr2bu a opravy tiskaren a multifunkcn(ch grafickych zarizeni. 5. Celkove naklady na porizeni a celkove naklady na najem tiskaren a multifunkcnich grafick9ch zafizeni. 6. Celkove naklady na zakoupeni di pronajem specializovaneho SW a HW porrizeneho pro reaiizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, kter nebyl soucasti dodavky tiskaren di multifunkcnich zar(zeni. 7. Celkovy pocet funkcnich tiskaren a ceikovy pocet multifunkcnich grafickych zarizeni evidovanych nebo pronajatych k a k a k Celkovy pocet pracovniku, kterri vyu2ivaji tiskarny nebo multifunkcni graficke k a k a k Sdeite toto2nost hlavni dodavatele papiru, tiskaren, multifunkcnich zarizeni ci pronajmu techto zarizeni a uved'te, jak byl vybran. Poskytnete prfsiusne smiouvy a rozhodnuti o vyberu. Informace je mono poskytnout formou vypineni nasledujl tabulky, ktera je i prilohou teto 24dosti o informace. ok naklady tisk (Kc ) potty (1) or Prazska 1148, Praha 10

2 naklady papir (Kc) naklady tiskarny (Kc) 2013 tonery, tiskarny a cartige a A4, multifunk^ni obdobny servis, gramaze graficke spot "ebni udrzba, 80g/m ostatni zaiizeni material opravy specializovany poet SW a HW pro nakupovanych tisk papiru A4 pocet uiivatelu vyuzivaji tiskarny poet funkcnich tiskaren a graf`rckych zanzeni 2014 Poskytnuti informaci ocekavame v souladu se zakonem ve Ihute nejpozdeji do 15 dno ode dne piijeti zadosti. Preferujeme doruceni informaci pouze elektronicky. Adresa pro dorucovani je elektronicka adresa info kverulant ora. informaci ozadu'eme Kverufant.org o.p.s , pro p t jako pravnicka osoba: zastou ena Razimou bytem Prazska 1148, Praha 10. 2adostjeedigitalnelpo sv^m depsana^tefem Vojtechem Kverulant.org, o.p.s. Vojtech Razima, reditel spolecnosfi , Praha 10

3 naklady papir (Kc) naklady tisk (Kc) nakiady tiskarny ( Kc) pocty (1) rok tonery, poet tiskarny a cartige a pocet funkcnich A4, multifunkcnf obdobny servis, specializova poet u2ivatelu tiskaren a grama2e graficke spot "rebni udrz"ba, ny SW a HW nakupovany vyuiivaji grafickj/ch 80g/m ostatni zai=izeni material opravy pro tisk ch papiru A4 tiskarny zar"izeni

4 Statutarni mesto Ostrava magistrat Vase znacka: Ze dne: O.j.: SMO/150519/15/HS/Kub Sp. zn.: S-SMO/ /15/HS/2 Vyrizuje: ing. Kubecka Telefon: Datum: Kverulant.org obecne prospesna spolecnost info(caverulant.org Vec: Odpovedi na dotazy die 16dosti o poskytnuti informaci die zakona c.106/1999 Sb. naklady papir (Kc) naklady tiskarny (Kc) A4, por.cena tonery, servis, specializovanjr poet poet pocet gramaze ostatni tiskarny a cartrige a udrzba, SW a HW pro nakupovanych uzivatelu funkcnich MMO 80g/m multifunkcni obdobn' opravy tisk papir6 A4 tiskaren tiskaren graficka spotrebni za"rizeni material , Pozn.: V r je v poctu 712 zapocteno i 62 tiskaren, bezuplatne prevedenych z Min. vnitra R. Hlavni dodavatele: papir : Ivan Kaspeak, IC: ; AKTIVA s.r.o. IC: ; ARBO CKP s.r.o.;ic: tiskarny : VIDARON a.s., IC: ;OVA!!!CLOUD.net a.s. IC: ; FLAME system s.r.o. IC: kopirky : IMPROMAT CZ spol. s r.o. IC: , MINOLTA-KONICA Business Solution, spol. s r.o. IC: ; CANON CZ s.r.o., IC: l Prokesovo nam. 8, Ostrava It DIC CZ r, JW 1/3 www. ostrava. cz Cislo uctu /0800 '^`

5 Pozn.: 1) papir je nakupovan z elektronickeho nakupniho portalu mesta, We je umistena nabidka vysoute2en6 v elektronicke aukci pro cca %2 rocni nakupni obdobi. 2) kopirky jsou nakupovany v pripade nahrady doslou2i0ho stroje nebo jedna-li se o rouireni poctu pracovniku ci o narust nove agendy - vyber se deje posouzenim tri nabidek hlavnich dodavatele, pripadne s porovnanim nabidky dalsiho nebo nekolika dalsich potencialnich dodavatele 3) nakup tiskaren zabezpecuje outsourcingova spolecnost OVA!!!CLOUD.net a.s., 100% vlastnena mestem 4) nakoupen HW- ctecka karet ke kopirce Minolta-Konica Doplnujici informace: Ostatni kancelarsky papir - jedna se zejmena o etikety, termo papir, plotrove role,laminovaci folie jednotlive objednavky - dodavatele : IC ADEON CZ s.r.o. - podil 245tis.Kc IC GABEN s.r.o. - podil 142tis.Kc IC Kadlec-elektronika, s.r.o. - podil 97tis.Kc Naklady - po"rizovaci cena tiskaren, servis a spot"rebni material bez papiru Porizovaci cena - viz tabulka dle let, jednotlive objednavky, dodavatele s nejvetsim podilem: It Vidaron a.s. - podil 665tis.K6 IC OVA!!!.CLOUD.net a.s. - podil 600tis.Kc lc FLAME system s.r.o. - podil 75tis.Kc Servis- bezna 6driba tiskaren - outsourcing -OVA!!!CLOUD.net a.s. 100,-Kc /1ks tiskarny mesicne /s DPH v roce ,-K6 a 2013 a ,-K6/. Opravy tiskaren - viz tabulka dle let jednotlive objednavky, dodavatele s nejvetsim podilem: lc Csystem a.s.- podil 248tis.Kc IC Adeon CZ s.r.o.- podil 57tis.Kc lc Cesky servis a.s. - podil 27tis.Kc Nakup toneru - viz tabulka dle let, jednotlive objednavky, dodavatele s nejvetsim podilem: lc Vidaron a.s. - podil 3.838tis.K6 lc Adeon CZ s.r.o.- podil 268tis.K6 IC CS Data, s.r.o. - podil 245tis.K6 Repase toneru -jednotlive objednavky, dodavatele s nejvetsim podilem: It ProfiToner s.r.o. /vyu2ivame zamestnani 50% ZPS zakon 435/2004 Sb./ - podil 1.518tis.k6 Prokesovo nam. 8, Ostrava It DIC CZ /3 www. ostrava. cz Cislo uctu /0800

6 S pozdravem... Ing.Bc.Pavel Smatrala vedouci odboru hospodarske spravy P"rilohy: naskenovane smlouvy ve formatu pdf. Prokesovo nam. 8, Ostrava IC DIC CZ /3 www. ostrava. cz Cislo uctu /0800

.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry" den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:...

.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:... SM O/281432/14/H S /L a I IfIIIIIIIIIII11Ilf IIIIJ IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIff em0vn053764fb3 Lenka Lalikova, DiS. sekretariat MAGISTRAT MESTA OSTRAVA C. dopor, odbor hospod6hk6 spr6vy Do'lo:.,.:... /46 R

Více

^ I 11-03-./014. Sedlackova Svetlana

^ I 11-03-./014. Sedlackova Svetlana Sedlackova Svetlana Od: Odeslano: Komu: Predmet: Prlilohy: Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 11, brezna 2014 13:30 Hajek Ales; Vltavsky Cyril; Sedlackova Svetlana FW: Zadost o informaci die zakona c.

Více

7. Celkový počet funkčních tiskáren/multifunkčních zařízení za jednotlivé roky je 14/12, 14/12 a 10/12.

7. Celkový počet funkčních tiskáren/multifunkčních zařízení za jednotlivé roky je 14/12, 14/12 a 10/12. 1. Papír A4 gramáže 80 g/m je dodáván na základě servisně materiálových smluv. Ceny plnění z těchto smluv v sobě zahrnují náklady na dodávku spotřebního materiálu vč. papíru, dále náklady na servis a pravidelnou

Více

1. 1 litr benzinu a 1 litr nafty (+ info o celkové roční spotřebě PHM + info o počtu služebních vozidel)

1. 1 litr benzinu a 1 litr nafty (+ info o celkové roční spotřebě PHM + info o počtu služebních vozidel) 1. 1 litr benzinu a 1 litr nafty (+ info o celkové roční spotřebě PHM + info o počtu služebních vozidel) 2. úklidové služby (cena za hodinu) 3. ostraha (cena za hodinu) 4. mobilní telefony (cena za jaký

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001804/2015 25.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne: Č. j.: 1178/2014 Ing. Radko Sáblík / 257 320 533 23. 7. 2014 Kontaktní osoba: Jan Černohorský / 607 121 582 Dana Šilhánková / 732 451 312 Výzva k podání cenové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro otevřené výběrové řízení vyhlášené podle Pravidel pro výběr dodavatelů platných pro projekty spolufinancované z OPPI s názvem Strategické řešení IS v PSI v rámci programu ICT v

Více

Ři-9 ~e sta. Obecní úřad Psáiy. 2; -03-2015 ČJ.: OU-.s.~(

Ři-9 ~e sta. Obecní úřad Psáiy. 2; -03-2015 ČJ.: OU-.s.~( Ři-9 ~e sta IIŠKARNA PRAGER K &~ai2o~ l5500praha 9 Uskwn~ tg.r@pragetqrinta. Obecní úřad Psáry 2; -03-2015 ČJ.: OU-.s.~( PŘILOHY. POČET LISTŮ: Obecní úřad Psáiy Pražská 137 Psáry 25044 Věc: Cenová nabídka

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI Počet listů: 1/14 Název dokumentu: Veřejné zakázky ČMI Doplňkové údaje (účel a obsah dokumentu), Anotace: Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014 Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora www.operatoropencard.cz 2016 2015 Úspora nákladů Hlavní cíle

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

II 111111111111111111111111111 fll,lf^lf I11111III ^;

II 111111111111111111111111111 fll,lf^lf I11111III ^; Vojvodikova Iva SMO! 104153/ 13/LPO/Vo II 111111111111111111111111111 fll,lf^lf I11111III ^; Od: Odeslano: Komu: Pfedmet: Magistrat m8sta Ostravy - epodateina 21, bfezna 2013 11:44 HtjekAlet; Vojvodikova

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

25dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen 2adost)

25dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen 2adost) kpl Statutarni mesto Ostrava Proke"sovo namestf 1803/8 702 00, Ostrava (dale jen samospravy) V Praze dne 24. b"rezna 2015 25dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více

Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2004 Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...

Více

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv na řece Moravě za rok 2014

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv na řece Moravě za rok 2014 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Palackého náměstí 293 686 01 Uherské Hradiště IČO: 750 40 425 Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

olarcikova Da rear Dobr<, den,

olarcikova Da rear Dobr<, den, olarcikova Da rear Pfedmet: FW: Dotaz k Poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok 2013 - kulturni Stodolni [] From: Polkova Veronika Sent: Tuesday, August 20, 2013 1:02 PM TO: Kolarcikova Dagmar

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu IČO : 00278360 tel. : +420 499 803 11 fax: +420 499 803 1 O Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky malého rozsahu: Název: Služby mobilního operátora pro město "

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více