The Machine. No dobrá, ale jak se nás to týká?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Machine. No dobrá, ale jak se nás to týká?"

Transkript

1 HP představilo The Machine. No dobrá, ale jak se nás to týká? V minulém čísle našeho časopisu Jan Kameníček představil The Machine jako nový koncept počítačů, který se v laboratořích HP postupně rodí a který je založen na nových nonvolatilních pamětech a dalších technologiích HP. Zvolna tak končí zhruba 6 desetiletí dlouhá etapa rozvoje počítačů, jak je známe dnes, protože limity této etapy jsou na dosah. I ten, kdo úsporně používá výrazu změna paradigmatu, se v souvislosti s The Machine asi nebude ostýchat tento termín užívat. Udělejme dnes ještě další krok v úvahách kolem této technologie. Protože my v Čechách jsme například oproti Američanům možná o malinko zdrženlivější, než prohlásíme nad nějakou úžasnou novinkou, že jsme nadšeni, možná silněji než jiní si klademe tak jednoduché otázky jako No a co?, Týká se mě to nějak vůbec?, Týká se to mé firmy nebo mého businessu?. Kdyby totiž odpověď zněla ne, pak to vezmeme na vědomí jako zajímavost, ale jinak všechno budeme dělat jako doposud. To by v případě The Machine byla škoda. A tak zde nadhazuji tuto otázku: Memristory, nonvolatilní paměti a The Machine no a co? HP Solutions #7 1/5

2 Změna není kosmetická Poté, co HP před časem ohlásil The Machine a co uvedl plán použití nonvolatilní paměťové technologie Memristorů, jsme zaznamenali v médiích diskusi o tom, která z blížících se nových nonvolatilních paměťových technologií bude komerčně k dispozici nejdříve. Vedle memristorů se nejvíce diskutuje o technologii pamětí tzv. Phase Change. Přestože na časové ose bude dost možná Phase Change dříve, na koncept The Machine to nemá vliv. Ambicí The Machine totiž není všechno nechat stejné, a pouze jeden typ paměti nahradit jiným typem a soutěžit, který to bude. Ambice The Machine je zásadně vyšší. Ambicí je zařídit, aby paměť byla středem světa. Jak je to nyní? Stejným přirovnáním bychom asi řekli, že nyní je procesor středem světa. Architektura The Machine je založena na tzv. Memory Driven Computingu (MDC). To je koncept nehierarchické nonvolatilní paměti jako relativně samostatného středobodu stroje. Když nebudeme na The Machine pohlížet šablonami dnešních počítačů, snadněji si představíme, že např. paměť bude bootovat samostatně, a že po jejím uvedení do provozního stavu se k ní budou připojovat (a od ní odpojovat) samostatně bootované procesory (a při odpojování nedojde ke ztrátě dat). Je pravděpodobné, že na naší cestě k The Machine využijeme jak nynějších DRAM, tak možná Phase Change, a jistě Memristory, které se svými technickými parametry jeví jako optimání. DRAM použijeme pro funkční prototypy The Machine pro účely přípravy SW vybavení. A příslušné skutečné nonvolatilní technologie začneme nasazovat dle jejich dostupnosti. Memristorové technologie by měly finálně poskytnout koncept The Machine ve své plné šíři. V minulém čísle jsme ukázali, že koncepčním problémem a limitem současných počítačů je přístup k datům kvůli hierarchické paměti. Data máme převážně na discích nebo flash pamětech, ale procesor umí zacházet jen s daty v RAM nebo v cache. Nám lidem se možná na první pohled ne snadno porovnávají mili, mikro a nanosekundy. Tak si to přibližme v nám přístupnějších jednotkách. Pokud by takt procesoru trval 1 sekundu, tak data z cache (technologie SRAM) by přišla k procesoru za 5 sekund a data z hlavní paměti (DRAM) by přišla za 2 minuty a data z flashe za 1 den a data z disku za 2 měsíce. HP Solutions #7 2/5

3 Vidíme, že případné vylepšení v jedné vrstvě je fajn, ale v konceptu The Machine jde o to, že zmizí hierarchie paměti a že tedy procesor si bude umět sáhnout na data kdekoliv v přímo adresovatelném prostoru. The Machine tento prostor definuje až na maximálně 160 petabajtů (random access, nonvolatilních). Takže přidržíme-li se našeho příkladu, koncept the Machine zajišťuje, že jakákoliv data se dostanou k procesoru rychlostí řádově jako v případě dnešní DRAM a že zmizí pomalé přístupy dalších vrstev, které přirovnáváme ke dnům, měsícům nebo rokům. A proto potřebujeme do The Machine také optická propojení i na úrovni čipů, neboť toky dat budou zásadně intenzivnější. A proto také předpokládáme specializované procesory SoC, protože namísto nyní převládající režie datových přesunů budou procesory v The Machine vykonávat téměř výhradně užitečnou práci pohánění aplikace proto dává větší smysl než dosud, aby se na konkrétní typ úlohy hodil konkrétní specializovaný procesor (System On Chip). Ach to jméno Proč HP nepojmenoval The Machine nějak určitěji? To proto, že je to obecný pojem. To je, jako bychom třeba řekli slovo elektromotor. Dokud zároveň neřekneme, s čím má ten motor točit, nelze říci o motoru víc. A jaké zařízení The Machine vlastně představuje? The Machine může být například tím vnitřkem našeho mobilního telefonu. Až budeme obklopeni Věcmi na internetu (Internet of Things), tak The Machine bude mozkem této Věci a bude uvnitř té Věci. Je jedno, zda ta Věc bude sloužit v našich domácnostech, nebo to bude Věc sloužící pro životní prostředí nebo pro bezpečnost staveb nebo pro jiné národní zájmy či zájmy civilizace. The Machine bude například v kamerách. The Machine bude v dronech, ať je jejich mise pozitivní nebo kontraverzní. Bude samozřejmě v počítačích, jak tomu slovu rozumíme dnes, ať mluvíme o jednotlivých počítačích nebo počítačových sestavách nebo celých datacentrech. The Machine bude téměř všude: ve vysílacích buňkách komunikačních operátorů, na palubách letadel, v automobilech, v lékařství třeba včetně kardiostimulátorů v těle pacientů atd. A jaké zařízení The Machine vlastně představuje? Jak The Machine změní (IT) svět, ve kterém žijeme? V této oblasti nás může napadnout více pohledů: Servery budou mít část pamětí nonvolatilních a tato část bude postupně expandovat. Postupnost. Nečekáme skokovou změnu technologií jednoho klíčového dne, na který se všichni budeme těšit. Místo toho budou technologie nasazovány postupně, jak budou víc a víc k dispozici. Předpokládejme, že budou vznikat hybridní systémy u počítačů, jak je známe dnes, začnou být používány prvky z The Machine. Servery budou mít část pamětí nonvolatilních a tato část bude postupně expandovat. Začnou být nabízena optická propojení mezi částmi systémů, kde je dnes zatím výhradně užíván elektrický signál. Začnou existovat čipové sestavy propojené opticky. A po čase bude The Machine realizován již ve svém úplném konceptu. HP Solutions #7 3/5

4 Pokud zákazníci budou užívat technologie HP, začnou mít přístup k technologiím pro The Machine. The Machine skokově nabídne více datové a výpočetní kapacity nad nehierarchickou pamětí. The Machine znamená umožnění konceptu Data Centric Computing. Kde data vznikají, tam se ponechávají a tam se i zpracovávají. Zákazníci již dnes chtějí mít užitek z The Machine. Takový požadavek je oprávněný a je i realistický! HP vsadila na konvergovanou (česky bychom asi lépe řekli modulární) infrastrukturu. Systémy HP se skládají z pokud možno standardizovaných částí. Tak se HP daří vyrábět ve velkých sériích a s nízkými náklady. A zároveň se dají inovace dělat výměnou jednoho elementu, a nikoliv celého systému. Nepochybně cesta k The Machine vede postupně přes nabízené modulární systémy. Pokud zákazníci budou užívat technologie HP, začnou mít průběžně přístup k postupně se uvolňujícím technologiím pro The Machine. Například již dnes pracujeme se specializovanými, a nikoliv univerzálními procesory v systémech Moonshot; servery se osazují procesorovými cartrige podle účelu užití. Už dnes využíváme algoritmizace pro přístup k datům a pro datový management na AllFlash polích typu 3PAR tyto algoritmy se dále budou rozpracovávat pro memristorové paměti. Lze očekávat také další inovace v oblasti optoniky. Jakkoliv se někomu může zdát část sortimentu HP komoditní, postupujeme cestou k The Machine, a naši konkurenti nikoliv. Děláme produkty dnes tak, aby se hodily do konceptu zítřka. Svět IT se zjednoduší. Dnes si v IT zadáváme složité úkoly někdy proto, abychom obešli současná omezení například máme omezené a drahé výpočetní zdroje (to je jeden z důvodů centralizace a virtualizace), máme omezenou datovou kapacitu a I/O průchodnost (možná ani kapacitně nezvládáme všechny úlohy, které by byly žádoucí, proto někde uplatňujeme koncept in-memory computingu). Až se ukáže, že The Machine skokově nabídne více datové a výpočetní kapacity nad nehierarchickou pamětí, možná, že pro některé systémy bude výhodné volit jejich relativní autonomnost. Velká data budou velká, ale neznamená to, že nám explodují datová centra. The Machine znamená umožnění konceptu Data Centric Computing. Kde data vznikají, tam se ponechávají a tam se i zpracovávají. V některých případech čip procesoru a čip nonvolatilních pamětí může být týž, v jiných je opticky propojen. Představme si třeba tak jednoduchý příklad jako je kamera, která má paměťovou kapacitu na dlouhou dobu svého života nebo na celý svůj život. Snímá scénu, ukládá si data k sobě. Indexuje je. Sdílí tento index. Celý objem dat ovšem nikam nepředává (není-li k tomu jiný důvod). Možná občas taková kamera dostane dotaz, například zda nějaký člověk, jehož obrázek je znám, prošel po scéně. Kamera odpoví. Pozorovatelé světa dat říkají, že polovina ze 40 ZB dat, která mají být v roce 2020 na světě nashromážděna, budou pocházet z kamer. Dnešní datová centra by takový objem dat zvládla jedině tak, že by svou spotřebou elektřiny zlikvidovala energetickou soustavu Země. Teď se zdá, že máme řešení. Jak nám The Machine pomůže s bolestmi IT, které dnes vnímáme? Asi mnozí přijímáme jako fakt, že častou bolestí podnikových IT je, že někdy nestíhají naplňovat dynamické potřeby businessu. Nikoliv pro malou inženýrskou schopnost IT, ale pro po léta nastavené faktory jako jsou: architektura IT, nastavené SLA, komplexita IT, rozpočtová omezení, nutnost manuálních činností při změnách v IT, bezpečnost a compliance, klasický aplikační životní a vývojový cyklus atd. Proti tomu existuje konkrétní zkušenost z osobního života a užívání IT, kde téměř vše je k dispozici hned, zpravidla z cloudu a většinou zdarma. Lze zpochybnit porovnatelnost obojího, ale to nemá vliv na úsilí podnikové IT měnit. HP Solutions #7 4/5

5 IT jako organizační jednotky podniků se v dalších letech budou měnit. Z provozovatelů systémů, jejichž funkční specifikaci provedou business útvary včas a na delší dobu, na sestavovatele aplikací, které dávají pro business užitnou hodnotu a podniku konkurenční výhodu. Zajišťování funkčnosti technologií se pak aplikacemi provádí automaticky. IT útvary tedy budou spíš aplikačně-analytickými než pro udržení provozu. Řešením je s rozumem se zbavovat komplexity IT automatizací a moderním návrhem cloud native aplikací, kde to dává smysl, ale zároveň při ponechání všeho, kde změna by byla kontraproduktivní. Řešením tedy může být některé části IT nechat v klasickém režimu (zpravidla OLTP kritické systémy) a tyto mít konsolidované a virtualizované. Jiné části IT poté, co jsou virtualizovány a jednotně spravovány, automatizovat a poslední části designovat nebo redesignovat jako Cloud native aplikace. Přitom je třeba vyvazovat se z břemena vysokých poplatků za komerční databázové, virtualizační a další nástroje. K tomu poslouží právě produktové linie infrastrukturních produktů HP směřujících ke konceptu The Machine spolu se SW prostředím OneView pro management a Helion pro automatizaci. Orientace na Openstack je společná pro automatizační prostředky HP stejně jako pro The Machine. Řešením je s rozumem se zbavovat komplexity IT automatizací a moderním návrhem cloud native aplikací, kde to dává smysl, ale zároveň při ponechání všeho, kde změna by byla kontraproduktivní. Je zaděláno na obchodní úspěch The Machine. Má-li být The Machine umístěn všude, znamená to, že je žádoucí co nejvíce usnadnit jeho používání a tvorbu aplikací. Proto nový operační systém, který vzniká ve spolupráci s univerzitami, sází na pojetí Opensource, a také proto bude pro The Machine alternativně k dispozici Linux a také Android. Kromě toho již dnes dovedeme aplikačním developerům dát The Machine plně k dispozici! Nikoliv jako fyzický stroj ten ještě k dispozici není. Ale jako emulátor, který je provozován na stroji SuperdomeX, našem nedávno na trh uvedeném mission kritickém x86 linuxovém škálovatelném serveru. Koncept The Machine přidávat nody nepotřebuje, jen se volí odpovídající memristorová paměť. Již jsou k dispozici některé výsledky porovnání typických zátěží. Vzpomeňme na příklad kamery výše v tomto textu. Porovnání memristorové simulace The Machine oproti klasickému zpracování s pevnými disky a in-memory zpracováním uvádí tabulka. Zadáním bylo přibližné vyhledávání obrázku (osoby na obrázku) mezi velkým počtem obrázků - Extreme Similarity Search. Doplňme, že simulovány byly memristory verze 1.0, které jsou 8x pomalejší proti DRAM odpovídajícím způsobem byl simulátor proto zpomalen. Jak je to možné, že simulátor je navzdory tomu o tolik rychlejší než in-memory? Odpověď spočívá v algoritmizaci kolem memristorových struktur, ve kterých si můžeme dovolit levné indexy. To pro in-memory není únosné. Extreme Similarity Search Vyhledávání v množině obrázků: 20 nodů s rotačními disky In-memory Simulátor The Machine 4 miliony 80 milionů 80 milionů Čas nalezení: 3 minuty 3 sekundy 0,12 sekundy HP Solutions #7 5/5

6 Toto je běžná úloha vyhledávání ve velkém objemu dat, když data jsou podobná. Takové příklady hodné The Machine mohou být otisky prstů, genom DNA a jiné. Uvádí se, že lidská DNA má 3 GB a je nás na světě asi 7 miliard. To by dávalo 20 exabajtů dat, kdybychom měli plný vzorek. To je asi extrémní případ. Co ale vždy potřebujeme brát v úvahu, je tzv. Decision time zpracování musí být uděláno do nějaké doby, jinak ztratí nebo omezí svou užitečnost. Zatímco jiné koncepty znamenají zásadní technickou a cenovou komplikaci k dosažení cíle (např. přidávání nodů), koncept The Machine přidávat nody nepotřebuje, jen se volí odpovídající memristorová paměť. Quo Vadis, HP? 2 Šéf laboratoří HP říká, že prostředků na vývoj a rozvoj v HP v daném směru jde do 3 projektu The Machine. Podle toho, co o tom již víme, se to jeví jako dobrá investice. Buďme u toho. Ve zkratce: Jak funguje memristor Memristor je iontová paměť. Vpravo je fotografie mikroelektronické struktury memristoru. Vidíme, že v tomto příkladě jeden vodič napříč kříží mnoho jiných paralelně vedených vodičů. Na každém takovémto křížení vzniká jedna memristorová buňka. Vodiče slouží jako elektrody. V místě křížení však není dotyk vodičů (elektrod), ale je mezi nimi sendvičová struktura dvou vrstev polovodičového materiálu, jak ukazuje obrázek vlevo. Jedna vrstva polovodiče je čistá (a je proto elektricky nevodivá nejsou v ní nosiče el. proudu) a druhá vrstva je tzv. dopovaná, tedy s příměsí. Protože Dopovaný polovodič Čistý polovodič příměs způsobuje přítomnost nosičů el. proudu, je tato vrstva částečně elektricky vodivá (nosiče proudu jsou znázorněny modrými kolečky). Nosič elektrického proudu je ve skutečnosti nadbytečný nebo scházející elektron atomu. Takový atom se nazývá iont. Elektrický impulz přivedený na elektrody vyvolá elektrické pole, a to vyvolá pohyb nosičů proudu (tzv. drift). Jedna polarita impulzu rozprostře nosiče proudu po celém objemu struktury, a memristor se tak stane elektricky vodivým, jak vidíme na dalším obrázku vlevo. Dopovaný polovodič Čistý polovodič A naopak opačná polarita impulzu shrne všechny nosiče elektrického proudu k samému okraji a memristor se stane nevodivým, jak vidíme na posledním obrázku. Dokud nepřijde nový impulz, setrvává memristor v předchozím stavu je zde paměťový efekt. Díky nelinearitě materiálu je zapomínání memristoru velmi pomalé (řádově Dopovaný polovodič Čistý polovodič léta), to zapříčiňuje mimořádně slabá difuze v materiálu. HP Solutions #7 6/5

7 Jak je na tom HP s přípravou memristorů? Na obrázku ukazuje šéf laboratoří HP Martin Fink v srpnu 2014 vzorek tzv. polovodičové oplatky memristorových struktur. Standardní postup výroby polovodičů vždy probíhá tak, že monokrystal polovodiče se nařeže na tzv. oplatky a složitým postupem výroby vznikají čipy po celé ploše oplatky. Ta se nakonec naláme, čímž vzniknou jednotlivé čipy k zapouzdření. Vizitka autora Tomáš Kubát Je v Hewlett-Packard (HP) ředitelem se protože před nástupem do Siemensu Tomáš Kubát je elektroinženýr a vzdělání zodpovědností za divize Servers, Storage pracoval v HP 14 let na různých pozicích si později doplnil i v programu MBA. a Presales. Nabídku pracovat pro HP přijal v oblasti prodeje či realizace dodávek Je ženatý a má dceru. Ve volném čase v roce 2010 poté, co předtím pracoval konzultačních a projektových služeb, vedl v zimním období rád lyžuje, po skončení v Siemens IT Systems and Solutions, rovněž obchodní jednotku zabývající se lyžařské sezóny si s potěšením užívá kde působil od roku 2008 v roli ředitele dodávkami projektových a konzultačních pobyt v šumavské přírodě. divize Professional Services. Společnost služeb do finančního segmentu. Odborná HP již ale dobře zná i z minulosti, veřejnost se s ním setkává také v roli LinkedIn: https://cz.linkedin.com/in/ HP Solutions #7 moderátora na akcích HP. kubattomas 7/5

Konec počítačů, tak jak je známe: HP představuje The Machine

Konec počítačů, tak jak je známe: HP představuje The Machine Konec počítačů, tak jak je známe: HP představuje The Machine Posledních 60 let je architektura počítačů stále stejná. Pokud však vezmeme v úvahu exponenciálně se zvyšující potřebu zpracovávat data, dostaneme

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

The HP Story Full Presentation Script Czech

The HP Story Full Presentation Script Czech The HP Story Full Presentation Script Czech Pracujeme v době plné přelomových okamžiků. V době, která si žádá zcela nový přístup. Ustavičná změna. Nepřetržitý tok informací. Intenzivní spolupráce. Hrozby

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO?

Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO? Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO? Ing. Petr Pokorný Osnova příspěvku Současné možnosti cloudu computingu Pro jaké aplikace je cloud vhodný? Pro koho je cloud dnes vhodný

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

Způsoby realizace paměťových prvků

Způsoby realizace paměťových prvků Způsoby realizace paměťových prvků Interní paměti jsou zapojeny jako matice paměťových buněk. Každá buňka má kapacitu jeden bit. Takováto buňka tedy může uchovávat pouze hodnotu logická jedna nebo logická

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s.

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s. Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu Simac Technik ČR, a.s. Praha, 26.10. 2012 Jan Kolář Vedoucí Technického Oddělení Jan.kolar@simac.cz Úvod 9:00 Úvod, novinky

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Paměťové prvky ITP Technika personálních počítačů Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Osnova Typy

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR Produkty a služby Enterprise services HP Virtualizace IT Systémy a služby Automatizace Řešení pro datová centra Managemen

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Počítačové systémy 21. září 2015 Základní informace 1 Přednášky nejsou povinné 2 Poku účast klesne pod pět studentů, přednáška se nekoná 3 Slidy z přednášky budou vystaveny 4 Zkouška bude pouze písemná

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod Operační paměť

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Kam kráčíš, IT? Moderní trendy v IT a HP The Machine

Kam kráčíš, IT? Moderní trendy v IT a HP The Machine Kam kráčíš, IT? Moderní trendy v IT a HP The Machine Tomáš Kubica www.netsvet.cz Twitter: @tkubica kubica@hp.com 2 3 Nová doba je o rychlosti, ale hlavně o emocích 4 Oblékneme se do technologií 5 Sense

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Keynote. Welcome to the Human Network. Cisco Expo 2010. Alexander Winkler General Manager, Cisco Czech Republic

Keynote. Welcome to the Human Network. Cisco Expo 2010. Alexander Winkler General Manager, Cisco Czech Republic Cisco Expo 2010 Keynote Alexander Winkler General Manager, Cisco Czech Republic Welcome to the Human Network. CIscoEXPO 1 Ţivot ve spojení doma, v práci, na cestách - stejná kvalita, jedna zkušenost Poskytuje

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Efektivní servery PRIMERGY Radovan Hošek

Efektivní servery PRIMERGY Radovan Hošek Efektivní servery PRIMERGY Radovan Hošek Efektivní PRIMERGY servery od Fujitsu Radovan Hošek Product Manager Servers Fujitsu Technology Solutions Požadavky na IT manažery CEO požaduje: Flexibilitu Rychlá

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Logické obvody Kapitola 24 Vnitřní paměti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 3 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015

U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015 U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015 Ladislav LÁLA MBA Enterprise Platforms Manager Jiří Snopek Midrange Infrastructure Manager Česká spořitelna v kostce založena 1825 5,2

Více

Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky

Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu Řešitel: Petr Ciml Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky ik Zásady pro vypracování Pod pojmem počítačový cluster zde rozumíme skupinu více

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků.

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Eduard Hlava, Neternity.cz, projekt Nová zelená úsporám Data v pohybu Data a informace

Více

Ne vždy je sběrnice obousměrná

Ne vždy je sběrnice obousměrná PAMĚTI Ne vždy je sběrnice obousměrná Paměti ROM (Read Only Memory) určeny pouze pro čtení informací. Informace jsou do těchto pamětí pevně zapsány při jejich výrobě a potom již není možné žádným způsobem

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Management virtualizace Management of virtualization

Management virtualizace Management of virtualization Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky, pedagogická fakulta Management virtualizace Management of virtualization Autor: Lukáš Komárek Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, Csc. Datum

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Trendy současného mobility managementu

Trendy současného mobility managementu Trendy současného mobility managementu Dosavadní vývoj paradigmatu Mobilita vnímána téměř výhradně jako automobilismus V rámci toho jsou hledány nejlevnější zdroje prodejců vozů, paliva, pojistky, - namísto

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací 1 Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací 2 Co je třeba pro úspěšný běh podnikání Zvýšit obrat Snížit provozní náklady 3 Odpověď leží v transformaci IT Aplikace v cloudu Pořízení mobilních

Více

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně Michal Mikulík špička v každém směru Krátce o DELTAX Systems a.s. významný systémový integrátor technologická infrastruktura TOP 10 SI 2003, 2005,

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

Návrh internetových služeb

Návrh internetových služeb Návrh internetových služeb Str. 1 Přehled služeb UPC Business UPC Business Internet je profesionální řešení pro firemní zákazníky, které vám zajišťuje přístup k internetu. Připojení vám poskytneme s přenosovou

Více

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní technice Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Platforma Juniper QFabric

Platforma Juniper QFabric Platforma Juniper QFabric Matěj Čenčík (CEN027) Abstrakt: Tématem článku je princip a architektura JuniperQFabric platformy. Klíčová slova: Juniper, QFabric, Platforma, Converged services, non-blocking

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail. Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.com Úvod: Smart Grids a Smart Metering Změny v energetice Změna

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu 13. dubna 2015 Hradec Králové Ing. Iva Merhautová, MBA Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Michal Rada ICT MPSV Základní oblasti řízení: ICT ministerstva práce

Více

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Ctibor Duda, Client Technical Professional Ctirad Navrátil, Client Technical Professional 1 2011 IBM Corporation Co dělá cloud cloudem Workflow

Více

ReDefine Midrange Storage VNX/VNXe. Václav Šindelář, EMC

ReDefine Midrange Storage VNX/VNXe. Václav Šindelář, EMC ReDefine Midrange Storage VNX/VNXe Václav Šindelář, EMC 1 Rok 2000 2 FLASH disky mění disková pole Design storage systemů je limitován rozdílnou technologií disků Kapacita disků a jejich IOPS 1.2 1 400GB

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Ekonomická krize jako (významná) obchodní příležitost! 3.9.2013

Ekonomická krize jako (významná) obchodní příležitost! 3.9.2013 Ekonomická krize jako (významná) obchodní příležitost! 3.9.2013 Novinky v ISS technologiích 13 a 14 Jednotná konvergovaná správa FUSION Prodej v období ekonomické stagnace Gen8 NOVINKY CO JE DNES NOVÉHO?

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více