ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A ZPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY. VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd :51:42

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A ZPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY. VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd 1 3.5.2011 13:51:42"

Transkript

1 ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A ZPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd :51:42

2 AWAK - komfort a bezpečnost VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd :51:43

3 Obsah Zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 4 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření 5 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření 6 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření s možností pohodlného větrání 7 Elektrický systém pro odvod tepla a splodin hoření 8 Elektrický systém pro odvod tepla a splodin hoření s možností pohodlného větrání 9 Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na šikmé a kolmé podstavě 10 Dvoukřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na kolmé podstavě 11 Střešní výlezy 12 Bodové světlíky 13 Světlíky - způsob montáže, Příklady montáže ocelových podstav do střešního pláště 14 Prosklení požárně-ventilačních zařízení, světlíků a střešních výlezů 15 Varianty podstav bodových světlíků a zařízení na odvod tepla a splodin hoření 16 Doplňky - doplňková zařízení 17 Příklady montáže ocelových a laminátových podstav do střešního pláště 18 AWAK Systém polykarbonátových liniových světlíků s hliníkovou konstrukcí 19 Liniové světlíky 20 Konstrukce kopulových světlíků, varianty otvírání 21 Typy podstav a zasklení 22 Příslušenství 23 Poznámky Strana 3 AWAK vnit ek Universal.indd :49:03

4 Zařízení pro odvod tepla a splodin hoření Pokud jsou zařízení pro odvod tepla a splodin hoření správně navrženy s ohledem na jejich počet, velikost a účel, chrání interiér v případě požáru před vysokými teplotami. Zařízení také kontrolují a omezují pohyb kouře mezi místem požáru a okolím a umožňují tak evakuaci osob a zásah požárních jednotek. Dodatečnou funkcí zařízení je osvětlení a větrání místností. Požární ventilace je zabezpečena adekvátním pohonem a kontrolním systémem, který zajišťuje otevírání a zavírání pohyblivých částí. Výběr hnacího mechanismu se určuje na základě předpisů, účelu budovy a fi nančních možností zákazníka. Provoz jiného protipožárního systému musí být sladěn s ostatním požárním zařízením instalovaným v objektu, jako např. požární signalizační systém, sprinklerový hasící systém, automatizovaný kontrolní systém dveří. Strana 4 AWAK vnit ek Universal.indd :49:04

5 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření Popis pneumatického požárně-ventilačního systému Hnací mechanismus pneumatického požárně-ventilačního systému se zakládá na využití kynetické energie CO 2. Plyn CO 2 je udržován pod vysokým tlakem v zásobníku. V případě požáru se pohonný systém aktivuje automaticky nebo manuálně. Požární poplašný signál způsobí úder na zásobník a uvolní plyn, který prochází přes potrubní systém ovladače a pohání jeho píst. Ventilační zařízení se otevře a tím umožní únik kouře a horkého vzduchu z budovy. Pneumatický pohonný systém může být aktivován automaticky nebo manuálně. Automatická aktivace se spustí: 1. Aktivací tepelné pojistky. Teplota pro aktivaci pojistky je nastavena v rozsahu 68 C C. 2. Spuštěním požárních signalizačních senzorů (např. kouřových senzorů) poplašného protipožárního signalizačního systému, pokud existuje. Manuální aktivace: 1. Spuštěním nouzové páky nebo nouzového tlačítka v požární skříňce. 2. Spuštěním požárního poplašného systému manuálně tlačítkem. Pneumatický potrubní systém se skládá z trubek o průměru 6 mm, nebo 8 mm. Strana 5 AWAK vnit ek Universal.indd :49:04

6 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření Jednokřídlové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 1 2 Venkovní doplňkové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 7 do następnych klap Technický popis: 1. Pneumatický pístový pohon 2. Tepelný spouštěč 3. Vzduchový systém - měděné potrubí 4. Signalizační skříňka 4.1 Elektronický snímač 4.2 Manuální signalizační páka 4.3 Zásobník CO 2 5. Řídící jednotka protipožárního systému 6. Manuální signalizační tlačítko 7. Kouřový a teplotní snímač Strana 6 AWAK vnit ek Universal.indd :49:11

7 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření s možností pohodlného větrání Jednokřídlové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 1 11 Venkovní doplňkové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření do następnych klap SAP Technický popis: Pneumatický pístový pohon 2. Tepelný spouštěč 3. Vzduchový systém - měděné potrubí 4. Signalizační skříňka 4.1 Elektronický snímač 4.2 Manuální signalizační páka Zásobník CO 2 5. Řídící jednotka protipožárního systému 6. Manuální signalizační tlačítko 7. Detektor kouře 8. Větrací mechanizmus 230 V / AC 9. Řídící jednotka větrání 10. Ovládací tlačítko větrání 11. Snímač počasí 12. Elektrické rozvody 24 V / DC 13. Elektrické rozvody 230 V / AC Strana 7 AWAK vnit ek Universal.indd :49:24

8 Elektrický systém pro odvod tepla a splodin hoření Popis elektrického systému pro odvod tepla a splodin hoření Elektrický systém pro odvod tepla a splodin hoření zahrnuje několik spojených částí, které v momentě požáru umožní automatické nebo manuální otevření zařízení. Hlavním prvkem eletrického požárně-ventilačního systému je automatická kontrolní jednotka, která je zásobena 230 V / AC (vybavená zdrojem 24 V / DC). K automatické kontrolní jednotce je v případě požáru přiveden poplašný signál. Jednotka obdrží signál, kterým aktivuje elektrický ovladač 24 V / DC a otevře zařízení. Každá kontrolní jednotka je zabezpečena baterií s náhradním zdrojem, aby systém fungoval i v případě výpadku elektrické energie. Elektrické vedení je vyrobeno z kabelů, které patří do příslušné třídy hořlavosti. Elektrický požárně-ventilační systém se může aktivovat automaticky nebo manuálně. Automatická aktivace: 1. Příjem signálu z detektoru kouře nebo tepelného senzoru kontrolní jednotky. Manuální aktivace: 1. Spuštění požárně-ventilačního zařízení. 2. Spuštění požárního poplašného systému manuálně tlačítkem. Strana 8 AWAK vnit ek Universal.indd :49:24

9 Elektrický systém pro odvod tepla a splodin hoření s možností pohodlného větrání Jednokřídlové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření Venkovní doplňkové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření SAP Technický popis Elektrický pohon 24 V / DC Technický popis: 1. Elektrický pohon 24 V / DC 2. Řídící jednotka 230 V / AC / 24 V / DC 3. Detektor kouře 4. Manuální poplachové tlačítko 5. Ovládací tlačítko větrání 6. Senzor počasí 7. Řídící jednotka protipožárního systému 8. Eletrické rozvody 24 V / DC Strana 9 AWAK vnit ek Universal.indd :49:30

10 Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na šikmé a kolmé podstavě Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na šikmé podstavě Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na kolmé podstavě Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na šikmé podstavě s přídavným větracím zařízením Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na kolmé podstavě s přídavným větracím systémem Technický popis: 1. Kopule 2. Zavírací rám 3. Servopohon s ozubenou tyčí 4. Podstava 5. Hydroizolace a tepelná izolace (pouze pro ocelové podstavy) 6. Elektrické ovládání ventilace 230 V / AC Technický popis: 1. Kopule 2. Zavírací rám 3. Servopohon s ozubenou tyčí 4. Podstava 5. Hydroizolace a tepelná izolace (pouze pro ocelové podstavy) 6. Elektrické ovládání ventilace 230 V / AC Strana 10 AWAK vnit ek Universal.indd :49:35

11 Dvoukřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na kolmé podstavě Technický popis: 1. Podstava 2. Servopohon s ozubenou tyčí 3. Zavírací rám 4. Kopule 5. Hydroizolace a tepelná izolace (pouze pro ocelové podstavy) 6. Elektrické ovládání ventilace 230 V / AC Strana 11 AWAK vnit ek Universal.indd :49:36

12 Střešní výlezy Střešní výlez zabezpečuje přístup na střechu budovy. Technický popis: Kopule 2. Zavírací rám 3. Pneumatický výsuvný píst 4. Podstava 5. Hydroizolace a tepelná izolace (pouze pro ocelové podstavy) 6. Uzamykatelná klička, excentrická úchytka STANDARDNÍ ROZMĚRY STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ 15 cm 30 cm 15 cm 30 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm Střešní výlez 80/15 Vnitřní rozměry 80 cm x 80 cm Výška podstavy 15 cm Střešní výlez 80/30 Vnitřní rozměry 80 cm x 80 cm Výška podstavy 30 cm Střešní výlez 100/15 Vnitřní rozměry 100 cm x 100 cm Výška podstavy 15 cm Střešní výlez 100/30 Vnitřní rozměry 100 cm x 100 cm Výška podstavy 30 cm Střešní výlez na kolmé podstavě Rozměry (mm) Střešní výlez na šikmé podstavě N N / / / / / / / / / / / / 1300 Standardní typy podstav viz str. 22. Strana 12 AWAK vnit ek Universal.indd :49:38

13 Bodové světlíky Bodové světlíky lze vyrobit s kopulí z homogenního plexiskla nebo z polykarbonátů. Tyto materiály umožňují prostup většího množství denního světla do místností. Jejich vlastnosti využijeme zejména u budov s rozsáhlými vnitřními plochami. Způsob konstrukce bodových světlíků je také přizpůsoben pohodlnému větrání. Pevné bodové světlíky Otevíravé bodové světlíky Technický popis: 1. Kopule 2. Zavírací rám 3. Ovládání větrání 4. Podstava 5. Hydroizolace a tepelná izolace (pouze pro ocelové podstavy) Strana 13 AWAK vnit ek Universal.indd :49:46

14 Světlíky - způsob montáže Příklady montáže ocelových podstav do střešního pláště SVĚTLÍKY - ZPŮSOB MONTÁŽE 5 Střešní světlíky mohou být montované na samostatnou podstavu, nebo na již existující podstavu na střešní konstrukci Technický popis: Kopule Dřevěná podstava Cihlová (betonová) podstava Hydroizolace PŘÍKLADY MONTÁŽE OCELOVÝCH PODSTAV DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TYP 1 TYP 2 Technický popis: Nosná konstrukce Podpůrná nosná konstrukce Ocelová podstava Krycí rám Trapézový plech Tepelně-izolační vrstva Hydroizolační vrstva Spojovací prvky Strana 14 AWAK vnit ek Universal.indd :50:00

15 Prosklení požárně-ventilačních zařízení, světlíků a střešních výlezů Kopulové světlíky jsou vyrobené z plexiskla (PMMA) nebo z polykarbonátů (PC). Tloušťka materiálu je navržena v závislosti na velikosti kopule a na možném zatížení sněhem a větrem. Kopule se dodávají v jednovrstvých, dvouvrstvých a třívrstvých verzích, aby se zabezpečil požadovaný součinitel prostupu tepla (U) a propustnost světla (c). U k = 2,2 c=67% W m 2 K U k = 3,0 W m 2 K c=73% U k = 5,6 c=79% W m 2 K Příklady průřezů komorových polykarbonátových panelů U k = 1,5-3,2 W m 2 K Hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce (U) a koefi cientu propustnosti světla (c) v závislosti na typu použitého polykarbonátu. Standardní typy prosklení viz str. 22. Strana 15 AWAK vnit ek Universal.indd :50:10

16 Varianty podstav bodových světlíků a zařízení na odvod tepla a splodin hoření Šikmá podstava Kolmá podstava Kruhový podstvec Výška podstavy: mm. Standardní výšky podstav dostupné na polském trhu jsou: 150, 300 (350) a 500 mm. Laminátové podstavy pro střechy zhotovené z trapézových plechů (spojené s trapézovým plechem). Strana 16 AWAK vnit ek Universal.indd :50:15

17 Doplňky - doplňková zařízení SPOILERY spojler Požárně-ventilační zařízení bez spojleru (usměrňovacího štítu) Požárně-ventilační zařízení se spojlerem (usměrňovacím štítem) OCHRANA Bezpečností mřížka proti vloupání Ochranná mříž Strana 17 AWAK vnit ek Universal.indd :50:21

18 Příklady montáže ocelových a laminátových podstav do střešního pláště PŘÍKLADY MONTÁŽE OCELOVÝCH PODSTAV DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Technický popis: 1. Nosná konstrukce 1*. Podpůrná nosná konstrukce (dřevo) 2. Podpůrná nosná konstrukce 3. Ocelová podstava 4. Krycí rám 5. Trapézový plech 6. Tepelně-izolační vrstva 7. Hydroizolační vrstva 8. Spojovací prvky TYP 3 TYP 4 PŘÍKLADY MONTÁŽE LAMINÁTOVÝCH PODSTAV DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Technický popis: 1. Nosná konstrukce 2. Podpůrná nosná konstrukce 3. Laminátová podstava 4. Trapézový plech 5. Tepelně-izolační vrstva 6. Hydroizolační vrstva 7. Spojovací prvky Strana 18 AWAK vnit ek Universal.indd :50:24

19 AWAK Systém polykarbonátových liniových světlíků s hliníkovou konstrukcí Jedním z hlavních požadavků velkoplošných střech, jako jsou výrobní haly, sklady, supermarkety atd., je zabezpečení dostatku denního světla a větrání. Uvedené platí pro nové projekty i pro rekonstruované stávající budovy. Zvolené řešení musí být pro daný objekt vhodné ze strany fi nanční i provozní. Liniové světlíky splňují oba uvedené požadavky. Výhody liniových světlíků: - 3x více propustné pro denní světlo než vertikálně umístěná okna - osvětlení interiéru může být zabezpečeno menším počtem (menší plocha) prosvětlovacích otvorů, ve srovnání s počtem vertikálně umístěných oken - ochrana interiéru před tepelnými ztrátami - ochrana interiéru před nadměrným slunečním zářením - zabezpečení větrání interiéru - zabudované požárně-ventilační zařízení umožňuje odstranění horkého vzduchu a kouře v případě požáru - materiály použité pro výrobu liniových světlíků zaručují trvalou a bezproblémovou funkci Nabízíme obloukové a trojúhelníkové liniové světlíky libovolné délky, do maximální šíře 6 m. (Pokud požadujete světlík s rozpětím větším než 6 m, je nutné řešení konzultovat s technickým oddělením). Výplň světlíků tvoří komorové polykarbonátové panely o výšce 10, 16 nebo 25 mm. Strana 19 AWAK vnit ek Universal.indd :50:24

20 Liniové světlíky PŘÍKLADY ŘEŠENÍ LINIOVÝCH SVĚTLÍKŮ Obloukový liniový světlík s požární ventilací (Obloukový liniový světlík s požárním ventilačním systémem). Trojúhelníkový liniový světlík s požární ventilací (Trojúhelníkový liniový světlík s požárním ventilačním systémem). S - Šířka světlíku při otevření - max. 6 m L - Délka světlíku - libovolná délka H - Výška světlíku - je určena šířkou, typem materiálu, poloměrem oblouku (obloukové světlíky), úhlem sklonu (trojúhelníkové světlíky, standardně 30 nebo 45 ) Materiály: Podstava - galvanizovaná ocel Podpůrná konstrukce - hliníkové profi ly v AWAK systému Povrch - polykarbonátové panely Strana 20 AWAK vnit ek Universal.indd :50:26

21 Konstrukce kopulových světlíků, varianty otvírání ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE KOPULOVÝCH SVĚTLÍKŮ Kopule PMMA - připevněno šrouby Rám s panty - nýtován Plastový kotvící rám (pouze u ocelové podstavy - nýtován) Podstava ocelová ze segmentů nebo sklolaminátová MOŽNOSTI OTVÍRÁNÍ Pevný světlík Střešní výlez Světlík s manuální nebo eletrickou ventilací Požární kouřová klapka pneumatická + elekto ventilace Požární kouřová klapka pneumatická Požární kouřová klapka 24 V elektro Strana 21 AWAK vnit ek Universal.indd :50:26

22 Typy podstav a zasklení TYPY PODSTAV TYPY ZASKLENÍ Realizace Toshiba - Wroclaw (PL) Strana 22 AWAK vnit ek Universal.indd :50:28

23 Příslušenství PNEUMATICKÝ SERVOMOTOR průměr: 32, 40, 50, 63 mm zdvih: mm pracovní tlak: 6-10 barů zdvihová síla: N ELEKTRICKÝ POŽÁRNÍ SERVOMOTOR pracovní napětí: 24 V/DC spotřeba: 0,8-4 A zdvih: mm zdvihová síla: N TEPELNÁ POJISTKA funkční teplota: 68 C - červená funkční teplota: 93 C - zelená funkční teplota: 110 C - červená funkční teplota: 141 C - modrá CO 2 CARTRIGE g ALARM BOX pracovní tlak: 80 barů teplotní rozsah: -20 C, +50 C ocel RAL 3000 rozměry: 40 g CO 2 : 230x270x125 mm 150 g CO 2 : 230x400x125 mm 200 g CO 2 : 300x400x125 mm 500 g CO 2 : 300x500x125 mm ALARM BOX s manuálním a elektrickým ovládáním ALARM BOX s manuálním ovládáním ALARM BOX s pneumatickým ovládáním DETEKTOR KOUŘE TLAČÍTKO POŽÁRNÍHO ODVĚTRÁNÍ funkce: otevřít - zavřít kontrolky: otevřeno, alarm, porucha rozměry: 125x125x36 mm AUTOMATICKÁ POŽÁRNÍ JEDNOTKA pracovní napětí: 230 V/AC napětí systému: 24 V/DC vstupní proud: 2 A pohotovostní akumulátory: 1,2 Ah monitoring servomotorů, požárního tlačítka a detektorů kouře ELEKTROMOTOR ODVĚTRÁNÍ pracovní napětí: 230 V/AC spotřeba: 0,1 A zdvihová síla: 500 N výška zdvihu: 80, 300, 500, 750 mm TLAČÍTKO ODVĚTRÁNÍ ovládání ventilace regulace výšky zdvihu SENZOR POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK jedna nebo více skupin větrání může být vyřazena z funkce DETEKTOR VĚTRU A DEŠTĚ programovatelná síla větru dešťový senzor s konstantním ohřevem Strana 23 AWAK vnit ek Universal.indd :50:30

24 Poznámky Strana 24 AWAK vnit ek Universal.indd :50:30

25 Poznámky Strana 25 AWAK vnit ek Universal.indd :50:31

26 Poznámky Strana 26 AWAK vnit ek Universal.indd :50:31

27 VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd :51:47

28 Icopal Vedag CZ s. r. o. Dopraváků 749/ Praha 8 - Dolní Chabry tel.: fax: Technický servis: Ing. Pavel Vokurka mobil: Ing. Lukáš Vik mobil: Ing. Zuzana Housková mobil: Technické certifikáty ITB a CORB Metalplast Prohlášení o shodě Č.: ITB-1363/W VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd :51:51

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A SPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A SPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A SPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY AWAK - komfort a bezpečnost Obsah Zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 4 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření 5 Pneumatický

Více

Akrylátové kopulové světlíky. Ceník 2012

Akrylátové kopulové světlíky. Ceník 2012 Akrylátové kopulové světlíky Ceník 2012 Ceník a rozměrová řada PMMA kopulí a PVC rámečků v Kč PMMA kopule Otevírací 1-vrstvá 2-vrstvá 3-vrstvá 4-vrstvá rámeček 40 40 945 Kč 1 269 Kč 1 595 Kč 1 921 Kč 1

Více

BODOVÉ SVĚTLÍKY KATALOG A CENÍK 2013

BODOVÉ SVĚTLÍKY KATALOG A CENÍK 2013 www.dekplastic.cz BODOVÉ SVĚTLÍKY KATALOG A CENÍK 2013 kopule bez děr a šroubů vyjímečné parametry rychlá montáž průmyslově chráněno vývoj a výroba v ČR zcela nový systém bodového prosvětlení Uw od 0,9

Více

Katalog 2010. Šetříme životní prostředí... STŘEŠNÍ KOPULOVÉ SVĚTLÍKY A SOZ. www.svetlikyartus.cz

Katalog 2010. Šetříme životní prostředí... STŘEŠNÍ KOPULOVÉ SVĚTLÍKY A SOZ. www.svetlikyartus.cz Katalog 2010 Šetříme životní prostředí... STŘEŠNÍ KOPULOVÉ SVĚTLÍKY A SOZ více přirozeného denního světla více čerstvého vzduchu úspora nákladů na osvětlení moderní design Obchodní a montážní zastoupení

Více

SKYTECH. 3.6.2009 Kopulové (bodové) světlíky A3000. Technologický list kopulových světlíků

SKYTECH. 3.6.2009 Kopulové (bodové) světlíky A3000. Technologický list kopulových světlíků 3.6.2009 Kopulové (bodové) světlíky A3000 Technologický list kopulových světlíků Obsah ÚVOD... 2 TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 1. KOPULE SVĚTLÍKU... 3 1.1. Kopule střešního světlíku A3000... 3 1.2. Ukázka typu

Více

Akrylátové kopulové světlíky Katalog 2012

Akrylátové kopulové světlíky Katalog 2012 Akrylátové kopulové světlíky Katalog 2012 AKRYLÁTOVÉ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY CHARAKTERISTIKA SVĚTLÍKŮ - Zajišťují dokonalé osvětlení a větrání objektů občanské a průmyslové výstavby. Jsou vhodné pro novostavby

Více

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla?

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Datum vydání: 19.05.2009 v.a.d. Součást preventivních opatření požární ochrany tvoří kategorie zařízení na odvod kouře a tepla. Pokud dojde k požáru, představují

Více

Ceník 2011 EUR. Šetříme životní prostředí...

Ceník 2011 EUR. Šetříme životní prostředí... EUR Ceník 2011 Šetříme životní prostředí... více přirozeného denního světla více čerstvého vzduchu úspora nákladů na osvětlení moderní design kvalitní bezúdržbové materiály Popis kopulových světlíků Kopulové

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Bodové světlíky. Ceník a katalog.

Bodové světlíky. Ceník a katalog. Ceník a katalog 2013 Bodové světlíky Kopule bez děr a šroubů Vyjímečné parametry Rychlá montáž Průmyslově chráněno Vývoj a výroba v ČR Zcela nový systém bodového prosvětlení Uw od 0,9 W/m 2 K www.rwasystemy.cz

Více

Zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení umožňuje přirozený odvod kouře a tepla z hořící budovy a udržuje únikové cesty volné. Budovám je tak ponechána jejich požární

Více

Popis výrobku essertop 4000 thermoplan hodnota U = 0,83 W/m 2 K! Všeobecný popis

Popis výrobku essertop 4000 thermoplan hodnota U = 0,83 W/m 2 K! Všeobecný popis Popis výrobku essertop 4000 thermoplan hodnota U = 0,83 W/m 2 K! Všeobecný popis Essertop 4000 thermoplan je bodový světlík pro osvětlení a denní větrání střech či hal s plochými střechami. Kombinace vnější

Více

Přehled výrobků 2012/2013

Přehled výrobků 2012/2013 Přehled výrobků 2012/2013 Střešní okna a výlezy 2012/2013 Platný od 1. 3. 2012 Střešní okna a výlezy 1 Novinky 2012 EZB ASA Eco montážní límec Přednosti Roto: dvoudílný límec z pevné hydroizolační difuzní

Více

ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA

ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI znamenají jednoduché a ekonomické řešení 32 PŘEDNOSTI EXPERT V TĚŽKÝCH SITUACÍCH Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI nejsou dodatečným zatížením střechy

Více

28. Mai Okenní technika. by GEZE GmbH ı

28. Mai Okenní technika. by GEZE GmbH ı 28. Mai 2012 Okenní technika by GEZE GmbH ı www.geze.com Okenní technika GEZE GmbH...firma se představuje by GEZE GmbH ı www.geze.com Seite 2 Okenní technika obor: výrobní program: systémové výrobky pro

Více

Počítá se automaticky s únikovými cestami bez kouře. ESSMANN kompetence ZKT pro schodišťové prostory

Počítá se automaticky s únikovými cestami bez kouře. ESSMANN kompetence ZKT pro schodišťové prostory Počítá se automaticky s únikovými cestami bez kouře. ESSMANN kompetence ZKT pro schodišťové prostory Každý požár je víc než jen oheň. Se systémy pro ochranu proti kouři ESSMANN jdete spolehlivou cestou.

Více

Bodové světlíky. Ceník a katalog.

Bodové světlíky. Ceník a katalog. Ceník a katalog 2013 Bodové světlíky Kopule bez děr a šroubů Vyjímečné parametry Rychlá montáž Průmyslově chráněno Vývoj a výroba v ČR Zcela nový systém bodového prosvětlení Uw od 0,9 W/m 2 K www.rwasystemy.cz

Více

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 8 Praha 5 tel.: +42 257 6, fax: +42 257 62 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

CENÍK - OTVÍRACÍ SYSTÉMY

CENÍK - OTVÍRACÍ SYSTÉMY CENÍK - OTVÍRACÍ SYSTÉMY GREENLINE - ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ POHONY 1 QUASAR rozměry: 32 x 47,5 x 676 mm, zdvih: 500 mm krátká výkyvná konzole 40837Z Quasar AC - 100/240 Vac - šedý 5 340 Kč 40838A Quasar AC

Více

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží Druhy a funkce Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy Všechny otvory mají nadpraží

Více

Dorazové těsnění ve schránce proti průvanu poklop s 50 mm izolací zabraňující tepelným ztrátám.

Dorazové těsnění ve schránce proti průvanu poklop s 50 mm izolací zabraňující tepelným ztrátám. DŘEVĚNÉ EXTRA 3 dílné skládací půdní schody Světlá výška: do 262 cm rozměry 112x60 a 112x70, do 285 cm ostatní rozměry Rozměr stavebního otvoru délka x šířka (v cm): 112x60, 112x70, 120x60, 120x70,130x60,

Více

TESS 200 STÍNÍCÍ SYSTÉM S PŘEDEPNUTOU TEXTILIÍ BEZ VODÍTKA

TESS 200 STÍNÍCÍ SYSTÉM S PŘEDEPNUTOU TEXTILIÍ BEZ VODÍTKA CZ TESS 200 STÍNÍCÍ SYSTÉM S PŘEDEPNUTOU TEXTILIÍ BEZ VODÍTKA 1 VYUŽITÍ Tess systém stínící techniky byl vyvinut, aby uspokojil poptávku po výsuvném slunečním stínění Primárně navržen pro komerční budovy

Více

Venkovní clona. Veškeré technikcé změny vyhrazeny. Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349:

Venkovní clona. Veškeré technikcé změny vyhrazeny. Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349: Venkovní clona Veškeré technikcé změny vyhrazeny Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349: LTO POPIS VÝROBKU Model č. 08-1425 základní pole Model č.08-1426

Více

Dveře ocelové, hliníkové a protipožární

Dveře ocelové, hliníkové a protipožární pro dům Vrata garážová Oplocení nemovitostí Dveře ocelové, hliníkové a protipožární Firma Firma WIŚNIOWSKI je v současné době největším výrobcem garážových a průmyslových vrat a systémů oplocení ve střední

Více

R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou

R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou Verze: GEZ-02.15 Platnost od: 01.09.2016 Technické změny vyhrazeny! SAMOZAVÍRAČE HORNÍ S RAMENEM PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE TS 1000 C pro dveře s dorazem otevírané vlevo a vpravo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 122/PJ/OVZ/2015 dne: 20. března 2015 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 K podlimitní veřejné

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2014 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Mechanické a elektrické otvírače oken. Systémy požárního odvětrání

Mechanické a elektrické otvírače oken. Systémy požárního odvětrání Mechanické a elektrické otvírače oken Systémy požárního odvětrání KATALOG 2014 DENNÍ VĚTRÁNÍ... 7 1. MECHANICKÉ OTVÍRAČE... 7 Denní větrání... 8 ZÁMKOVÝ OTVÍRAČ... 9 ŘETĚZOVÝ OTVÍRAČ... 11 TELESKOPICKÉ

Více

Bezpečnostní centrála PAN SCU

Bezpečnostní centrála PAN SCU Bezpečnostní centrála PAN SCU slouží pro zálohované ovládání pohonů v systémech požárního odvětrání s možností denního větrání. Centrála je určena pro ruční i automatické ovládání elektropohonů na 24 VDC

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

pro průmysl Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární

pro průmysl Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární pro průmysl Průmyslová vrata Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární Firma Firma WIŚNIOWSKI je v současné době největším výrobcem garážových a průmyslových vrat a systémů oplocení

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 07/ PLATÍ OD:.9.0 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Montážní otvor... Příklady instalace... Přesah klapek...

Více

S našimi žaluziemi lze snadno zastínit i všechny typy střešních, šikmých a atypických oken.

S našimi žaluziemi lze snadno zastínit i všechny typy střešních, šikmých a atypických oken. INTERIÉROVÉ ŽALUZIE Nabízíme široký sortiment interiérových žaluzií. Z nabízeného sortimentu žaluzií si vybere i ten nejnáročnější zákazník. Žaluzie od společnosti DAVERIK jsou vhodné pro zastínění většiny

Více

automatické dveře www.trido.cz

automatické dveře www.trido.cz automatické dveře www.trido.cz 03 / 2012 07/ 2014 Automatické dveře TRIDO systém TINA - splňuje normu ČSN EN 16005 Automatické lineárně posuvné dveře nachází uplatnění jako vstupní i jako interiérové dveře

Více

Střešní okna, které předběhla budoucnost

Střešní okna, které předběhla budoucnost Střešní okna, které předběhla budoucnost Jsme si vědomi hodnot, které formují náš život a respektujeme při vytváření našich výrobků. Střešní okna FAKRO jsou navržena tak, aby život ve vysněném domě byl

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF KOMPAKTNÍ A PEVNÁ KONSTRUKCE SNÍŽENÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST A REGULACE VÝKONU ŠIROKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Výkonné, tiché a plně regulovatelné střešní

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY CENÍK KATALOG 1 / 2016 Skupina výrobků 10 Vysoce výkonný plochý kolektor CS 150 F Obrázek Název Vysoce výkonný plochý kolektor CS 150 AF Speciální eloxované barvy (např. zlatá,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2016 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE POPIS VÝROBKU FUNKCE VÝROBKU: Lamelové okno Coltlite je určeno k přirozenému větrání budov, dennímu osvětlení vnitřních prostor budov a dále k přirozenému odvodu kouře a tepla při požáru. Okno Coltlite

Více

STADI L-24/20 STADI L-30/20. Optimální pro ocelové, hliníkové a plastové profi lové dveře

STADI L-24/20 STADI L-30/20. Optimální pro ocelové, hliníkové a plastové profi lové dveře TĚSNICÍ SYSTÉMY PRO DVEŘE A VRATA STADI STADI L-24/20 STADI L-30/20 STADI Optimální pro ocelové, hliníkové a plastové profi lové dveře Maximální zdvih až 16 mm 4 varianty upevnění Malá konstrukční výška

Více

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Crawford 542 Přizpůsobeno potřebám zákazníka Crawford 542 jsou sekční vrata pro použití ve skladech, logistických centrech a všech druzích výrobních závodů. Design

Více

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE GARÁŽOVÁ VRATA RSD01 Specifikace výrobku Šířka vrat: 2 000 3 000 mm; Výška vrat: 1 800 2 800 mm. Sekční vrata RSD 01 jsou určena k instalaci

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

MODULÁRNÍ SVAŘOVACÍ JEDNOTKY dvojitý bod, kyvné rameno, lineární chod Typy 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4050, 4060, 4061, 4062, 4063

MODULÁRNÍ SVAŘOVACÍ JEDNOTKY dvojitý bod, kyvné rameno, lineární chod Typy 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4050, 4060, 4061, 4062, 4063 MODULÁRNÍ SVAŘOVACÍ JEDNOTKY dvojitý bod, kyvné rameno, lineární chod Typy 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4050, 4060, 4061, 4062, 4063 CHARAKTERISTIKA MODULÁRNÍHO SYSTÉMU Široký program modulárních svářecích

Více

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Ekonomické řešení pro nové stavby i rekonstrukce Člen MONIER GROUP 1 ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Alpská taška Classic Standard je charakteristická svým elegantním a symetrickým

Více

ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě Výrobce: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała Polsko prohlašuje tímto, že Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém ALUPROF MB 70 HI jsou ve shodě s ustanoveními

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ M E T R O Elektromechanický podzemní pohon pro jednokřídlé nebo dvoukřídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tento manuál je určen pouze pro montážní firmy - 1- Typy pohonů a jejich charakteristika

Více

J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ. Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy.

J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ. Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy. J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy. J SÉRIE PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ PRO KONTROLU PŘÍSTUPU VOZIDEL A MĚSTSKÉ DOPRAVY J 275 parkovací sloup představuje kovový

Více

KOVOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY. CENÍK 2013 - informativní

KOVOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY. CENÍK 2013 - informativní KOVOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY Všeobecné informace k cenám a dodávkám panelů CENÍK 2013 - informativní Dodací a platební podmínky všeobecně Panely dodáváme na základě standardně uzavřené Kupní smlouvy o jejich

Více

Akce : Opláštění obloukové haly č. 18, ve VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína. Místo stavby: objekt č. 18 ve VOP CZ, s.p.

Akce : Opláštění obloukové haly č. 18, ve VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína. Místo stavby: objekt č. 18 ve VOP CZ, s.p. Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz D.1.1a TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Opláštění obloukové haly č. 18, ve VOP CZ, s.p.,

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 17 Protipožární zabezpečení staveb 3 17 00 000 Práškové ruční hasicí přístroje

Více

EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata

EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata ISO & ALU ALU Hliníková sekční vrata jsou klasická průmyslová vrata s nejvyšší schopností prosvětlení. Vodorovné sekce navzájem spojené panty se vysouvají nahoru pomocí

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Traffic. Rychloshrnovací vrata s výměnnými sekcemi. krenotech. vratová technika automatické dveře E N T R A N C E SPECIALISTS

Traffic. Rychloshrnovací vrata s výměnnými sekcemi. krenotech. vratová technika automatické dveře E N T R A N C E SPECIALISTS A U TO M AT I C Robustní, spolehlivé a modulární... ideální řešení pro střední a velké vjezdy. Rychlá, funkční a trvanlivá vrata pro použití v průmyslové a komerční oblasti. Rychloskládací vrata jsou mnohostranná

Více

paniková klika odsouhlasena investorem zárubeň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7045, křídlo - CPL

paniková klika odsouhlasena investorem zárubeň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7045, křídlo - CPL VÝIS TRUHÁŘSKÝCH VÝROBKŮ STRANA T OIS OVRCHOVÁ ÚRAVA SKO OŽÁRNÍ ODONOST.N MEZI. OČET KUSŮ.N STŘECHA CEKEM T T T3 T4 T5 T6 / 97 mm / 4 mm / 97 mm 7 / 97 mm / 97 mm 8 / 97 mm Vnitřní dřevěné jednokřídlové

Více

Heydukova 1093/26, Ostrava Přívoz

Heydukova 1093/26, Ostrava Přívoz K.B.K. fire, s.r.o. Heydukova 1093/26, 702 00 Ostrava Přívoz projekce@kbkfire.cz Tel: +420 59 6920725 Fax: +420 59 6920724 www.kbkfire.cz Vypracoval: Ing. Martin Bebčák Kontroloval: Ing. Martin Bebčák

Více

Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu

Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu LET záruka ProMatic Standardně s ručním vysílačem HSE 2 BS v černé barvě Pohony garážových vrat ProMatic jsou vybaveny osvědčenou technikou

Více

VÝROBKY DO PLOCHÝCH STŘECH. Ceny jsou platné od 1.6.2015.

VÝROBKY DO PLOCHÝCH STŘECH. Ceny jsou platné od 1.6.2015. VÝROBKY DO PLOCHÝCH STŘECH Ceny jsou platné od 1.6.2015. IX 2015 domov plný světla PLOCHÉ STŘECHY ZPŮSOBY PROSVĚTLENÍ TYP F TYP C EF_ EFR V budovách s plochými střechami se často stává, že v některých

Více

VENKOVNÍ ÚLOŽNÉ KABINETY

VENKOVNÍ ÚLOŽNÉ KABINETY CanTech VENKOVNÍ ÚLOŽNÉ KABINETY CanTech s.r.o. Potoční ul. č.p. 2173/40 787 01 Šumperk Tel.: +420 583 250 991 Fax: +420 583 251 117 E-mail: cantech@cantech.cz Web: www.cantech.cz IČ: 64608557 DIČ: CZ64608557

Více

Dávkovač přísad. Popis

Dávkovač přísad. Popis Dávkovač přísad Dávkovač přísad je určen pro přesné dávkovaní malého množství surovin nejen v průmyslové výrobě (např. při výrobě betonových směsí), ale i v potravinářském průmyslu. Kompaktní ověřené provedení

Více

ACO Markant Víceúčelová plastová okna a příslušenství Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem

ACO Markant Víceúčelová plastová okna a příslušenství Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem ACO Markant Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem Produktové informace ACO Produktové výhody s izolačním zasklením (4 x 6 x 4 mm) součinitel prostupu

Více

FIORD CLASSIC. vnitřní křídla TECHNICKÝ POPIS VÝPLNĚ. ROZMĚRY: Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 Dvoukřídlé: viz str. 65-67

FIORD CLASSIC. vnitřní křídla TECHNICKÝ POPIS VÝPLNĚ. ROZMĚRY: Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 Dvoukřídlé: viz str. 65-67 CLASSIC vnitřní křídla FIORD TECHNICKÝ POPIS KONSTRUKCE KŘÍDLA - borovicový rám obložený dvěma lisovanými HDF deskami, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou voština KOVÁNÍ: - jednobodový zámek,

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Mechanické a elektrické otvírače oken. Systémy požárního odvětrání

Mechanické a elektrické otvírače oken. Systémy požárního odvětrání Mechanické a elektrické otvírače oken Systémy požárního odvětrání KATALOG 2013 DENNÍ VĚTRÁNÍ... 6 1. MECHANICKÉ OTVÍRAČE... 6 ZÁMKOVÝ OTVÍRAČ... 8 ŘETĚZOVÝ OTVÍRAČ... 10 TELESKOPICKÉ VŘETENO... 12 2. ELEKTRICKÉ

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Rychloběžná skládací vrata. Série F

Rychloběžná skládací vrata. Série F Rychloběžná skládací vrata Série F 02 Série F Horizontální skládání rychloběžných skládacích vrat zabezpečuje okamžitě zcela volnou úplnou výšku průjezdu. Vrata série F se otvírají vysokými rychlostmi

Více

// NOVINKA: Rychloběžná spirálová vrata HSS s tepelnou izolací

// NOVINKA: Rychloběžná spirálová vrata HSS s tepelnou izolací // NOVINKA: Rychloběžná spirálová vrata HSS s tepelnou izolací Rychloběžná vrata Montážní data: stav k 1.3.2009 Rychloběžná vrata Hörmann Široký program pro vnitřní a vnější použití Od cenově výhodného

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVNÉ Dveře oplášťované s protipožární odolností, bez odolnosti D1SEI30, D2SEI30, D1SEI60, D2SEI60, D1SO, D2SO Technický popis Všeobecné informace Dveře oplášťované protipožární

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Dveřní zavírače. Požární konzole (DC120, DC130, DC140, DC200, DC300, DC340, DC500, DC700) (G460, G461, G462, G464)

Dveřní zavírače. Požární konzole (DC120, DC130, DC140, DC200, DC300, DC340, DC500, DC700) (G460, G461, G462, G464) Dveřní zavírače (DC120, DC130, DC140, DC200, DC300, DC340, DC500, DC700) Požární konzole (G460, G461, G462, G464) The global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dveřní zavírače ASSA ABLOY dveřní

Více

Průmyslové oplocení. Posuvná brána P Panelové drátěné oplocení

Průmyslové oplocení. Posuvná brána P Panelové drátěné oplocení Průmyslové oplocení Posuvná brána P Panelové drátěné oplocení Průmyslová brána je vhodná pro uzavření průmyslových objektů, dvorů, parkovišť atd. Díky bytelné konstrukci je touto bránou možné uzavřít velké

Více

RXA RXA. rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg

RXA RXA. rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg 49 Snížené náklady na dopravu a skladování, snadná montáž i v místech s

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

Lehká stavební konstrukce PROMAGLAS

Lehká stavební konstrukce PROMAGLAS Technická informace č. /0 Promat s.r.o. V. P. Čkalova / 0 00 Praha ubeneč tel.: +0 0 +0 0 fax: +0 promat@promatpraha.cz Lehká stavební konstrukce PROMGLS Lehká stavební konstrukce PROMGLS Při navrhování

Více

Průmyslová vrata. Sekční průmyslová vrata VM 01, VM 02, VM 03. spolehněte se!

Průmyslová vrata. Sekční průmyslová vrata VM 01, VM 02, VM 03. spolehněte se! Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata VM 01, VM 02, VM 03 spolehněte se! Značková kvalita, bezpečný a spolehlivý provoz Sestava torzních pružin v kombinaci s lanovými bubny zajišťuje snadnou manipulaci

Více

GEZE OKENNí TECHNIK A

GEZE OKENNí TECHNIK A GEZE okenní technika okenní techniky GEZE Přirozené větrání a zařízení pro odtah (RWA) BEWEGUNG MIT SYSTEM Obrázek na titulní a druhé straně: Lazaros Filoglou RWA a větrací technika GEZE větrací technika

Více

Rolovací garážová vrata MINIROL

Rolovací garážová vrata MINIROL Rolovací garážová vrata MINIROL Rolovací garážová vrata MINIROL představují jednoduchý a účinný způsob uzavření garáže kvalitními, bezpečnými a cenově dostupnými vraty. Rolovací vrata umožní uzavřít každou

Více

Balící stroj na brikety BP 800

Balící stroj na brikety BP 800 Balící stroj na brikety BP 800 Pro balení briket nabízíme poloautomatický balicí stroj typu SmiPack BP 800 pro skupinové balení briket do teplem smrštitelné folie LDPE. Předpokládané technické zadání:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Materiál: okenice modrý smrk pozinkovaný kov / kov s povrchovou úpravou komaxit. Ovládání: ruční ovládání manuální posuv

Materiál: okenice modrý smrk pozinkovaný kov / kov s povrchovou úpravou komaxit. Ovládání: ruční ovládání manuální posuv ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Vysoce variabilní systém zastínění prosklených ploch budov, který dodáváme na zakázku přesně dle požadavků na finální design dané stavby. POUZITÍ Občanská i průmyslová výstavba,

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Pocit jistoty z dobré volby

Pocit jistoty z dobré volby CHARAKTERISTIKA KOMÍNU IBF JSOU VICEVRSTVÉ KOMÍNY, URČENÉ PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČU (KOTLU, KAMEN, KRBU ) NA TUHÁ, PLYNNÁ I KAPALNÁ PALIVA. V SYSTÉMECH IBF JSOU POUŽITY KYSELINOVZDORNÉ KOMÍNOVÉ VLOŽKY.

Více

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Nástavba objektu E II etapa, Dispoziční úpravy 5.NP na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území Č. Budějovice 7 Investor : Vězeňská služba České Republiky

Více

Uživatelská příručka pro řidiče autobusu

Uživatelská příručka pro řidiče autobusu Systém pro hašení motorového prostoru Uživatelská příručka pro řidiče autobusu Edice 2011-3 Fogmaker International AB Part number 8012-002 1. Obecný popis Autobus je vybaven plně automatickým hasicím systémem

Více

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem.

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem. ONDUSTEEL A ONDUTECH lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem terrakota břidlice hnědá černá červená zelená modrá lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem terrakota břidlice hnědá

Více

Katalog výrobků. Comfort. Digital. Command. Control. Special. www.kovopolotovary.cz. Comfort. Digital. Command. Control. Special

Katalog výrobků. Comfort. Digital. Command. Control. Special. www.kovopolotovary.cz. Comfort. Digital. Command. Control. Special Katalog výrobků Pohonné systémy garážových vrat 1.1 1.9 Kolejnice pohonu 1.10 1.13 Příslušenství / Speciální příslušenství 1.14 1.34 Pohonné systémy otočných vrat 2.1 2.10 Příslušenství / Speciální příslušenství

Více

Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace

Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace Zadávací podmínky - příloha strana 1/6 17.7.2013 Dokument č. 1 Tabulka vybraných technických parametrů vozidla Č.p. Požadované informace týkající

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

Novinky stavební veletrh Bau 2015 Privátní oblast

Novinky stavební veletrh Bau 2015 Privátní oblast Novinky stavební veletrh Bau 2015 Privátní oblast ThermoPro / ThermoPro Plus Nové motivy s ušlechtilou ocelí ThermoPro / ThermoPro Plus 2 nové motivy s ušlechtilou ocelí - drážka Motiv 015 Motiv 025 pro

Více

katalog 10.4.2006 14:00 Page 1 Paniková kování

katalog 10.4.2006 14:00 Page 1 Paniková kování katalog 10.4.06 14:00 Page 1 katalog 10.4.06 14:00 Page 2 společnosti FAB, s.r.o. jsou navržena pro použití v administrativních objektech, obchodech, nákupních centrech, divadlech, kinech a ostatních prostorách

Více

Technická specifikace CDP

Technická specifikace CDP Technická specifikace CDP Revision DD 280113-CZ Pro bazény do 100 m2 vodní plochy CDP 75 Str. 2 CDP 125 Str. 6 CDP 165 Str. 10 POZNÁMKY Str. 15 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.

Více

DORMA Czech Republic s.r.o. Vinohradská 184 130 52 Praha 3 Česká republika Tel +420 267 132 178/9 www.dorma.cz

DORMA Czech Republic s.r.o. Vinohradská 184 130 52 Praha 3 Česká republika Tel +420 267 132 178/9 www.dorma.cz DORMA Czech Republic s.r.o. Vinohradská 184 130 52 Praha 3 Česká republika Tel +420 267 132 178/9 www.dorma.cz NOVÝ SYSTÉM MULTI- FUNKČNÍCH MANUÁLNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ MUTO se samozavíracím mechanizmem a

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz Q průmyslová vrata www.trido.cz 04 / 2012 PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určujicí pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné

Více