ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A ZPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY. VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd :51:42

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A ZPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY. VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd 1 3.5.2011 13:51:42"

Transkript

1 ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A ZPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd :51:42

2 AWAK - komfort a bezpečnost VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd :51:43

3 Obsah Zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 4 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření 5 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření 6 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření s možností pohodlného větrání 7 Elektrický systém pro odvod tepla a splodin hoření 8 Elektrický systém pro odvod tepla a splodin hoření s možností pohodlného větrání 9 Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na šikmé a kolmé podstavě 10 Dvoukřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na kolmé podstavě 11 Střešní výlezy 12 Bodové světlíky 13 Světlíky - způsob montáže, Příklady montáže ocelových podstav do střešního pláště 14 Prosklení požárně-ventilačních zařízení, světlíků a střešních výlezů 15 Varianty podstav bodových světlíků a zařízení na odvod tepla a splodin hoření 16 Doplňky - doplňková zařízení 17 Příklady montáže ocelových a laminátových podstav do střešního pláště 18 AWAK Systém polykarbonátových liniových světlíků s hliníkovou konstrukcí 19 Liniové světlíky 20 Konstrukce kopulových světlíků, varianty otvírání 21 Typy podstav a zasklení 22 Příslušenství 23 Poznámky Strana 3 AWAK vnit ek Universal.indd :49:03

4 Zařízení pro odvod tepla a splodin hoření Pokud jsou zařízení pro odvod tepla a splodin hoření správně navrženy s ohledem na jejich počet, velikost a účel, chrání interiér v případě požáru před vysokými teplotami. Zařízení také kontrolují a omezují pohyb kouře mezi místem požáru a okolím a umožňují tak evakuaci osob a zásah požárních jednotek. Dodatečnou funkcí zařízení je osvětlení a větrání místností. Požární ventilace je zabezpečena adekvátním pohonem a kontrolním systémem, který zajišťuje otevírání a zavírání pohyblivých částí. Výběr hnacího mechanismu se určuje na základě předpisů, účelu budovy a fi nančních možností zákazníka. Provoz jiného protipožárního systému musí být sladěn s ostatním požárním zařízením instalovaným v objektu, jako např. požární signalizační systém, sprinklerový hasící systém, automatizovaný kontrolní systém dveří. Strana 4 AWAK vnit ek Universal.indd :49:04

5 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření Popis pneumatického požárně-ventilačního systému Hnací mechanismus pneumatického požárně-ventilačního systému se zakládá na využití kynetické energie CO 2. Plyn CO 2 je udržován pod vysokým tlakem v zásobníku. V případě požáru se pohonný systém aktivuje automaticky nebo manuálně. Požární poplašný signál způsobí úder na zásobník a uvolní plyn, který prochází přes potrubní systém ovladače a pohání jeho píst. Ventilační zařízení se otevře a tím umožní únik kouře a horkého vzduchu z budovy. Pneumatický pohonný systém může být aktivován automaticky nebo manuálně. Automatická aktivace se spustí: 1. Aktivací tepelné pojistky. Teplota pro aktivaci pojistky je nastavena v rozsahu 68 C C. 2. Spuštěním požárních signalizačních senzorů (např. kouřových senzorů) poplašného protipožárního signalizačního systému, pokud existuje. Manuální aktivace: 1. Spuštěním nouzové páky nebo nouzového tlačítka v požární skříňce. 2. Spuštěním požárního poplašného systému manuálně tlačítkem. Pneumatický potrubní systém se skládá z trubek o průměru 6 mm, nebo 8 mm. Strana 5 AWAK vnit ek Universal.indd :49:04

6 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření Jednokřídlové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 1 2 Venkovní doplňkové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 7 do następnych klap Technický popis: 1. Pneumatický pístový pohon 2. Tepelný spouštěč 3. Vzduchový systém - měděné potrubí 4. Signalizační skříňka 4.1 Elektronický snímač 4.2 Manuální signalizační páka 4.3 Zásobník CO 2 5. Řídící jednotka protipožárního systému 6. Manuální signalizační tlačítko 7. Kouřový a teplotní snímač Strana 6 AWAK vnit ek Universal.indd :49:11

7 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření s možností pohodlného větrání Jednokřídlové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 1 11 Venkovní doplňkové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření do następnych klap SAP Technický popis: Pneumatický pístový pohon 2. Tepelný spouštěč 3. Vzduchový systém - měděné potrubí 4. Signalizační skříňka 4.1 Elektronický snímač 4.2 Manuální signalizační páka Zásobník CO 2 5. Řídící jednotka protipožárního systému 6. Manuální signalizační tlačítko 7. Detektor kouře 8. Větrací mechanizmus 230 V / AC 9. Řídící jednotka větrání 10. Ovládací tlačítko větrání 11. Snímač počasí 12. Elektrické rozvody 24 V / DC 13. Elektrické rozvody 230 V / AC Strana 7 AWAK vnit ek Universal.indd :49:24

8 Elektrický systém pro odvod tepla a splodin hoření Popis elektrického systému pro odvod tepla a splodin hoření Elektrický systém pro odvod tepla a splodin hoření zahrnuje několik spojených částí, které v momentě požáru umožní automatické nebo manuální otevření zařízení. Hlavním prvkem eletrického požárně-ventilačního systému je automatická kontrolní jednotka, která je zásobena 230 V / AC (vybavená zdrojem 24 V / DC). K automatické kontrolní jednotce je v případě požáru přiveden poplašný signál. Jednotka obdrží signál, kterým aktivuje elektrický ovladač 24 V / DC a otevře zařízení. Každá kontrolní jednotka je zabezpečena baterií s náhradním zdrojem, aby systém fungoval i v případě výpadku elektrické energie. Elektrické vedení je vyrobeno z kabelů, které patří do příslušné třídy hořlavosti. Elektrický požárně-ventilační systém se může aktivovat automaticky nebo manuálně. Automatická aktivace: 1. Příjem signálu z detektoru kouře nebo tepelného senzoru kontrolní jednotky. Manuální aktivace: 1. Spuštění požárně-ventilačního zařízení. 2. Spuštění požárního poplašného systému manuálně tlačítkem. Strana 8 AWAK vnit ek Universal.indd :49:24

9 Elektrický systém pro odvod tepla a splodin hoření s možností pohodlného větrání Jednokřídlové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření Venkovní doplňkové zařízení pro odvod tepla a splodin hoření SAP Technický popis Elektrický pohon 24 V / DC Technický popis: 1. Elektrický pohon 24 V / DC 2. Řídící jednotka 230 V / AC / 24 V / DC 3. Detektor kouře 4. Manuální poplachové tlačítko 5. Ovládací tlačítko větrání 6. Senzor počasí 7. Řídící jednotka protipožárního systému 8. Eletrické rozvody 24 V / DC Strana 9 AWAK vnit ek Universal.indd :49:30

10 Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na šikmé a kolmé podstavě Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na šikmé podstavě Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na kolmé podstavě Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na šikmé podstavě s přídavným větracím zařízením Jednokřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na kolmé podstavě s přídavným větracím systémem Technický popis: 1. Kopule 2. Zavírací rám 3. Servopohon s ozubenou tyčí 4. Podstava 5. Hydroizolace a tepelná izolace (pouze pro ocelové podstavy) 6. Elektrické ovládání ventilace 230 V / AC Technický popis: 1. Kopule 2. Zavírací rám 3. Servopohon s ozubenou tyčí 4. Podstava 5. Hydroizolace a tepelná izolace (pouze pro ocelové podstavy) 6. Elektrické ovládání ventilace 230 V / AC Strana 10 AWAK vnit ek Universal.indd :49:35

11 Dvoukřídlový systém AWAK pro odvod tepla a splodin hoření na kolmé podstavě Technický popis: 1. Podstava 2. Servopohon s ozubenou tyčí 3. Zavírací rám 4. Kopule 5. Hydroizolace a tepelná izolace (pouze pro ocelové podstavy) 6. Elektrické ovládání ventilace 230 V / AC Strana 11 AWAK vnit ek Universal.indd :49:36

12 Střešní výlezy Střešní výlez zabezpečuje přístup na střechu budovy. Technický popis: Kopule 2. Zavírací rám 3. Pneumatický výsuvný píst 4. Podstava 5. Hydroizolace a tepelná izolace (pouze pro ocelové podstavy) 6. Uzamykatelná klička, excentrická úchytka STANDARDNÍ ROZMĚRY STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ 15 cm 30 cm 15 cm 30 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm Střešní výlez 80/15 Vnitřní rozměry 80 cm x 80 cm Výška podstavy 15 cm Střešní výlez 80/30 Vnitřní rozměry 80 cm x 80 cm Výška podstavy 30 cm Střešní výlez 100/15 Vnitřní rozměry 100 cm x 100 cm Výška podstavy 15 cm Střešní výlez 100/30 Vnitřní rozměry 100 cm x 100 cm Výška podstavy 30 cm Střešní výlez na kolmé podstavě Rozměry (mm) Střešní výlez na šikmé podstavě N N / / / / / / / / / / / / 1300 Standardní typy podstav viz str. 22. Strana 12 AWAK vnit ek Universal.indd :49:38

13 Bodové světlíky Bodové světlíky lze vyrobit s kopulí z homogenního plexiskla nebo z polykarbonátů. Tyto materiály umožňují prostup většího množství denního světla do místností. Jejich vlastnosti využijeme zejména u budov s rozsáhlými vnitřními plochami. Způsob konstrukce bodových světlíků je také přizpůsoben pohodlnému větrání. Pevné bodové světlíky Otevíravé bodové světlíky Technický popis: 1. Kopule 2. Zavírací rám 3. Ovládání větrání 4. Podstava 5. Hydroizolace a tepelná izolace (pouze pro ocelové podstavy) Strana 13 AWAK vnit ek Universal.indd :49:46

14 Světlíky - způsob montáže Příklady montáže ocelových podstav do střešního pláště SVĚTLÍKY - ZPŮSOB MONTÁŽE 5 Střešní světlíky mohou být montované na samostatnou podstavu, nebo na již existující podstavu na střešní konstrukci Technický popis: Kopule Dřevěná podstava Cihlová (betonová) podstava Hydroizolace PŘÍKLADY MONTÁŽE OCELOVÝCH PODSTAV DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TYP 1 TYP 2 Technický popis: Nosná konstrukce Podpůrná nosná konstrukce Ocelová podstava Krycí rám Trapézový plech Tepelně-izolační vrstva Hydroizolační vrstva Spojovací prvky Strana 14 AWAK vnit ek Universal.indd :50:00

15 Prosklení požárně-ventilačních zařízení, světlíků a střešních výlezů Kopulové světlíky jsou vyrobené z plexiskla (PMMA) nebo z polykarbonátů (PC). Tloušťka materiálu je navržena v závislosti na velikosti kopule a na možném zatížení sněhem a větrem. Kopule se dodávají v jednovrstvých, dvouvrstvých a třívrstvých verzích, aby se zabezpečil požadovaný součinitel prostupu tepla (U) a propustnost světla (c). U k = 2,2 c=67% W m 2 K U k = 3,0 W m 2 K c=73% U k = 5,6 c=79% W m 2 K Příklady průřezů komorových polykarbonátových panelů U k = 1,5-3,2 W m 2 K Hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce (U) a koefi cientu propustnosti světla (c) v závislosti na typu použitého polykarbonátu. Standardní typy prosklení viz str. 22. Strana 15 AWAK vnit ek Universal.indd :50:10

16 Varianty podstav bodových světlíků a zařízení na odvod tepla a splodin hoření Šikmá podstava Kolmá podstava Kruhový podstvec Výška podstavy: mm. Standardní výšky podstav dostupné na polském trhu jsou: 150, 300 (350) a 500 mm. Laminátové podstavy pro střechy zhotovené z trapézových plechů (spojené s trapézovým plechem). Strana 16 AWAK vnit ek Universal.indd :50:15

17 Doplňky - doplňková zařízení SPOILERY spojler Požárně-ventilační zařízení bez spojleru (usměrňovacího štítu) Požárně-ventilační zařízení se spojlerem (usměrňovacím štítem) OCHRANA Bezpečností mřížka proti vloupání Ochranná mříž Strana 17 AWAK vnit ek Universal.indd :50:21

18 Příklady montáže ocelových a laminátových podstav do střešního pláště PŘÍKLADY MONTÁŽE OCELOVÝCH PODSTAV DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Technický popis: 1. Nosná konstrukce 1*. Podpůrná nosná konstrukce (dřevo) 2. Podpůrná nosná konstrukce 3. Ocelová podstava 4. Krycí rám 5. Trapézový plech 6. Tepelně-izolační vrstva 7. Hydroizolační vrstva 8. Spojovací prvky TYP 3 TYP 4 PŘÍKLADY MONTÁŽE LAMINÁTOVÝCH PODSTAV DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Technický popis: 1. Nosná konstrukce 2. Podpůrná nosná konstrukce 3. Laminátová podstava 4. Trapézový plech 5. Tepelně-izolační vrstva 6. Hydroizolační vrstva 7. Spojovací prvky Strana 18 AWAK vnit ek Universal.indd :50:24

19 AWAK Systém polykarbonátových liniových světlíků s hliníkovou konstrukcí Jedním z hlavních požadavků velkoplošných střech, jako jsou výrobní haly, sklady, supermarkety atd., je zabezpečení dostatku denního světla a větrání. Uvedené platí pro nové projekty i pro rekonstruované stávající budovy. Zvolené řešení musí být pro daný objekt vhodné ze strany fi nanční i provozní. Liniové světlíky splňují oba uvedené požadavky. Výhody liniových světlíků: - 3x více propustné pro denní světlo než vertikálně umístěná okna - osvětlení interiéru může být zabezpečeno menším počtem (menší plocha) prosvětlovacích otvorů, ve srovnání s počtem vertikálně umístěných oken - ochrana interiéru před tepelnými ztrátami - ochrana interiéru před nadměrným slunečním zářením - zabezpečení větrání interiéru - zabudované požárně-ventilační zařízení umožňuje odstranění horkého vzduchu a kouře v případě požáru - materiály použité pro výrobu liniových světlíků zaručují trvalou a bezproblémovou funkci Nabízíme obloukové a trojúhelníkové liniové světlíky libovolné délky, do maximální šíře 6 m. (Pokud požadujete světlík s rozpětím větším než 6 m, je nutné řešení konzultovat s technickým oddělením). Výplň světlíků tvoří komorové polykarbonátové panely o výšce 10, 16 nebo 25 mm. Strana 19 AWAK vnit ek Universal.indd :50:24

20 Liniové světlíky PŘÍKLADY ŘEŠENÍ LINIOVÝCH SVĚTLÍKŮ Obloukový liniový světlík s požární ventilací (Obloukový liniový světlík s požárním ventilačním systémem). Trojúhelníkový liniový světlík s požární ventilací (Trojúhelníkový liniový světlík s požárním ventilačním systémem). S - Šířka světlíku při otevření - max. 6 m L - Délka světlíku - libovolná délka H - Výška světlíku - je určena šířkou, typem materiálu, poloměrem oblouku (obloukové světlíky), úhlem sklonu (trojúhelníkové světlíky, standardně 30 nebo 45 ) Materiály: Podstava - galvanizovaná ocel Podpůrná konstrukce - hliníkové profi ly v AWAK systému Povrch - polykarbonátové panely Strana 20 AWAK vnit ek Universal.indd :50:26

21 Konstrukce kopulových světlíků, varianty otvírání ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE KOPULOVÝCH SVĚTLÍKŮ Kopule PMMA - připevněno šrouby Rám s panty - nýtován Plastový kotvící rám (pouze u ocelové podstavy - nýtován) Podstava ocelová ze segmentů nebo sklolaminátová MOŽNOSTI OTVÍRÁNÍ Pevný světlík Střešní výlez Světlík s manuální nebo eletrickou ventilací Požární kouřová klapka pneumatická + elekto ventilace Požární kouřová klapka pneumatická Požární kouřová klapka 24 V elektro Strana 21 AWAK vnit ek Universal.indd :50:26

22 Typy podstav a zasklení TYPY PODSTAV TYPY ZASKLENÍ Realizace Toshiba - Wroclaw (PL) Strana 22 AWAK vnit ek Universal.indd :50:28

23 Příslušenství PNEUMATICKÝ SERVOMOTOR průměr: 32, 40, 50, 63 mm zdvih: mm pracovní tlak: 6-10 barů zdvihová síla: N ELEKTRICKÝ POŽÁRNÍ SERVOMOTOR pracovní napětí: 24 V/DC spotřeba: 0,8-4 A zdvih: mm zdvihová síla: N TEPELNÁ POJISTKA funkční teplota: 68 C - červená funkční teplota: 93 C - zelená funkční teplota: 110 C - červená funkční teplota: 141 C - modrá CO 2 CARTRIGE g ALARM BOX pracovní tlak: 80 barů teplotní rozsah: -20 C, +50 C ocel RAL 3000 rozměry: 40 g CO 2 : 230x270x125 mm 150 g CO 2 : 230x400x125 mm 200 g CO 2 : 300x400x125 mm 500 g CO 2 : 300x500x125 mm ALARM BOX s manuálním a elektrickým ovládáním ALARM BOX s manuálním ovládáním ALARM BOX s pneumatickým ovládáním DETEKTOR KOUŘE TLAČÍTKO POŽÁRNÍHO ODVĚTRÁNÍ funkce: otevřít - zavřít kontrolky: otevřeno, alarm, porucha rozměry: 125x125x36 mm AUTOMATICKÁ POŽÁRNÍ JEDNOTKA pracovní napětí: 230 V/AC napětí systému: 24 V/DC vstupní proud: 2 A pohotovostní akumulátory: 1,2 Ah monitoring servomotorů, požárního tlačítka a detektorů kouře ELEKTROMOTOR ODVĚTRÁNÍ pracovní napětí: 230 V/AC spotřeba: 0,1 A zdvihová síla: 500 N výška zdvihu: 80, 300, 500, 750 mm TLAČÍTKO ODVĚTRÁNÍ ovládání ventilace regulace výšky zdvihu SENZOR POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK jedna nebo více skupin větrání může být vyřazena z funkce DETEKTOR VĚTRU A DEŠTĚ programovatelná síla větru dešťový senzor s konstantním ohřevem Strana 23 AWAK vnit ek Universal.indd :50:30

24 Poznámky Strana 24 AWAK vnit ek Universal.indd :50:30

25 Poznámky Strana 25 AWAK vnit ek Universal.indd :50:31

26 Poznámky Strana 26 AWAK vnit ek Universal.indd :50:31

27 VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd :51:47

28 Icopal Vedag CZ s. r. o. Dopraváků 749/ Praha 8 - Dolní Chabry tel.: fax: Technický servis: Ing. Pavel Vokurka mobil: Ing. Lukáš Vik mobil: Ing. Zuzana Housková mobil: Technické certifikáty ITB a CORB Metalplast Prohlášení o shodě Č.: ITB-1363/W VEDAG-AWAK-2011-obálka.indd :51:51

- 0 - Přehled činností společnosti PAN elektro, s.r.o. I. MECHANICKÉ OTEVÍRAČE OKEN 2 kličkové otevírače pro sklopná okna 3 vřetenové otevírače s tyčí a klikou 4 II. ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ A LINEÁRNÍ OTEVÍRAČE

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA AUTOMATIKA PRŮMYSLOVÁ VRATA

SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA AUTOMATIKA PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA AUTOMATIKA CS PRŮMYSLOVÁ VRATA Firma WIŚNIOWSKI Začátek výroby panelů tvarování plechu Skladování panelů do sekčních vrat 2 OBSAH Proč právě průmyslová

Více

Novátorský systém zabezpečení konstrukce okna, zvýšená odolnost proti vloupání

Novátorský systém zabezpečení konstrukce okna, zvýšená odolnost proti vloupání CENÍK VÝROBKŮ 2011 Platný od 12.04.2011 Typy izolačního zasklení U2 - energeticky úsporné dvojsklo Ug =1,1 W/m 2 K (podle EN 673) - vnější tvrzené sklo, - ocelový distanční rámeček, - vnitřní sklo se selektivně

Více

Novinky 2012 Kompletní katalog a ceník 2012/2013 Střešní okna a příslušenství 2012/2013

Novinky 2012 Kompletní katalog a ceník 2012/2013 Střešní okna a příslušenství 2012/2013 Novinky 2012 Kompletní katalog a ceník 2012/2013 Střešní okna a příslušenství 2012/2013 Plastové vnitřní ostění v dekoru dřeva Vysoce kvalitní a dobře promyšlené vnitřní ostění je vyrobeno z plastu, a

Více

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001 P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O ROPLASTOl 7001 T e c h n i c k é i n f o r m a c e Profilový systém ROPLASTO 7001 Profilový systém ROPLASTO 7001 je moderní profilový systém splňující veškeré

Více

Kompletní katalog a ceník 2015/16. Střešní okna a příslušenství 2015/16

Kompletní katalog a ceník 2015/16. Střešní okna a příslušenství 2015/16 Kompletní katalog a ceník 2015/16 Střešní okna a příslušenství 2015/16 Platný od 1. 4. 2015 Tabulka rozměrů Rozměrová řada střešních oken Roto Designo Obsah VELIKOST 5 6 7 9 11 13 7 9 11 14 16 18 780 980

Více

JIŽ 26 LET (1986-2012) ZATEPLOVACÍ SADA THERMOS. Střešní okna FENESTRA se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti.

JIŽ 26 LET (1986-2012) ZATEPLOVACÍ SADA THERMOS. Střešní okna FENESTRA se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti. DŘEVĚNÁ POPLASTOVANÁ PLASTOVÁ KATALOG od 1. 4. 2012 PROČ střešní okna FENESTRA JIŽ 26 LET (1986-2012) Výroba střešních oken FENESTRA byla zahájena již v roce 1986. Společnost FENESTRA střešní okna, s.r.o.

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ Ústav sociální péče řádu Johanitů, Berlín Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 BEWEGUNG MIT SYSTEM Přehled

Více

K a t a l o g v ý r o b k ů

K a t a l o g v ý r o b k ů Katalog výrobků FenStar O společnosti 3 Galerie FenStar 3 Výroba 4 Přednosti výrobků FenStar 5 Certifi kace 6 Reference FenStar 8 Okna Evolutive 10 Elegance 12 WoodStar 14 Vchodové dveře ALU dveře 16 PVC

Více

Průmyslová rolovací vrata a mříže

Průmyslová rolovací vrata a mříže Rolovací vrata / rolovací mříže SB s pohonem WA 300 R S4 Maximum komfortu a bezpečnosti Průmyslová rolovací vrata a mříže Robustní a spolehlivá v náročných každodenních provozních podmínkách 2 Značková

Více

Novinka Roto: Zasklení pro každé nízkoenergetické okno

Novinka Roto: Zasklení pro každé nízkoenergetické okno Novinka Roto: Zasklení pro každé nízkoenergetické okno Kompletní katalog a ceník 2013/2014 Střešní okna a příslušenství = 1,2 W/m²K = 1,0 W/m²K = 0,80 W/m²K 2013/2014 Dekory pro plastová okna: Roto Designo

Více

Nová generace! střešních oken

Nová generace! střešních oken Nová generace! střešních oken Katalog výrobků s cenami platnými od 1. 3. 2015 Obsah Střešní okna Standard Střešní okna Standard Plus Střešní okna Premium Střešní balkon Cabrio Doplňková střešní okna Světlovod

Více

ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ

ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ FORCLEAN - ucelený systém pro komplexní výstavbu prostor s vysoce náročnými požadavky na pracovní prostředí, tzv. čisté

Více

ZÁŘÍ 2012 OSTATNÍ MATERIÁL

ZÁŘÍ 2012 OSTATNÍ MATERIÁL SPOJOVACÍ MATERIÁL OSTATNÍ MATERIÁLY OKAPOVÉ SYSTÉMY PLECHY ZÁŘÍ 2012 STAVEBNÍ MATERIÁL OSTATNÍ MATERIÁL Změny cen vyhrazeny OBSAH PLECHY str. 10-15 OKAPOVÉ SYSTÉMY str. 16-19 KRYTINY PÁLENÉ str. 20-24

Více

Průmyslová sekční vrata. DURATEC - plastové prosklení s nejvyšší odolností proti poškrábání

Průmyslová sekční vrata. DURATEC - plastové prosklení s nejvyšší odolností proti poškrábání // DURATEC - plastové prosklení s nejvyšší odolností proti poškrábání Průmyslová sekční vrata Bezpečná jsou lepší, s inovativními integrovanými dveřmi bez vysokého prahu 2 Know-how specialisté 4-9 SPU

Více

Průmyslová rolovací vrata a mříže

Průmyslová rolovací vrata a mříže NOVINKA Rolovací vrata / rolovací mříže TGT pro podzemní garáže Průmyslová rolovací vrata a mříže Robustní a spolehlivá v každodenních náročných provozních podmínkách 2 Značková kvalita společnosti Hörmann

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY --------------------------------------------------------

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY -------------------------------------------------------- KOTEL NA UHLÍ S AUTOMATICKÝM PODÁVANÍM PALIVA --------------------------------------------------------------------- EKO 12 kw (pravý) EKO 12 kw (levý) EKO 15 kw (pravý) EKO 15 kw (levý) EKO 25 kw (pravý)

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů

Rekonstrukce větrání bytových domů inteligentní ventilátory řízené skutečnou potřebou Rekonstrukce větrání bytových domů výkon výkon Δp Δp kuchyň koupelna WC fasádní a okenní přívodní prvky 23 V odsávací ventil s mechanickým doběhem pro

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.onduline.cz. Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele. Parotesné a paropropustné folie. Hydroizolace.

KATALOG PRODUKTŮ. www.onduline.cz. Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele. Parotesné a paropropustné folie. Hydroizolace. www.onduline.cz Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele Parotesné a paropropustné folie Hydroizolace Prosvetlovací desky Okna a schody KATALOG PRODUKTŮ OBSAH ONDUVILLA Technické parametry...

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

Průmyslová sekční vrata S inovačními integrovanými dveřmi bez vysokého prahu docílíte vyšší bezpečnosti

Průmyslová sekční vrata S inovačními integrovanými dveřmi bez vysokého prahu docílíte vyšší bezpečnosti NOVINKA Konstrukční řada 50: Nové pohledy na vrata u hliníkových vrat MAXIMÁLNÍ ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ Průmyslová sekční vrata S inovačními integrovanými dveřmi bez vysokého prahu docílíte vyšší bezpečnosti

Více

STÍNICÍ. chrání vaše soukromí.

STÍNICÍ. chrání vaše soukromí. STÍNICÍ technika chrání vaše soukromí. STÍNICÍ TECHNIKA chrání vaše soukromí. Vznik a vývoj společnosti ISOTRA 1. Interiérové zastínění Horizontální žaluzie Vertikální žaluzie, japonské stěny, plissé Látkové

Více

s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1.

s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1. Elektroinstalace v průmyslových budovách průmyslové budovy (prostory) => prostory určené pro průmyslové účely (mezi tyto prostory neřadíme kanceláře, šatny, umývárny a WC, pokud jsou v samostatných částech

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Ing. Táňa Juráková. Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Ing. Táňa Juráková. Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Ing. Táňa Juráková Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz.cz Stavební řízení STAVEBNÍ POVOLENÍ vdává: stavební úřad stavebníkovi

Více