KATALOG PRODUKTŮ PRODUCT CATALOGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG PRODUKTŮ PRODUCT CATALOGUE"

Transkript

1 KATALOG PRODUKTŮ SVAŘOVACÍ TECHNIKA, PLASMA, ORBITÁLNÍ SVAŘOVÁNÍ, MONITOROVÁNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ELEKTROCENTRÁLY, PLYNOVÉ FILTRY A PLYNOMĚRY PRODUCT CATALOGUE WELDING EQUIPMENT, PLASMA, ORBITAL, MONITORING, accessories, POWER GENERATORS, GAS FILTERS AND GAS METERS CZEENGCAT23 CZEENGCAT22

2 o nás/about us Společnost ALFA IN je tradičním českým výrobcem svařovacích strojů, transformátorů, a plynových filtrů. V roce 2010 jsme koupili do našeho výrobního portfolia dobře zavedenou značku elektrocentrál MEDVED. Od jara 2010 pokračujeme ve výrobě elektrických generátorů MEDVED. V roce 2013 rozšiřujeme svoje sídlo v Nové Vsi o novou halu, která je určena především pro činnost v oblasti robotizace a automatizace. V poslední době se zaměřujeme i na CNC plasmové řezání. Naše obchodní aktivity sahají daleko za hranice České republiky. Naše produkty exportujeme do řady evropských i mimoevropských zemí. ALFA IN vyrábí jednak pod svojí vlastní značkou ALFA IN, tak i pod soukromými značkami řady renomovaných firem z oboru svářecí techniky. V oblasti plynových filtrů jsme největší dodavatel na českém a slovenském trhu. Do sortimentu plynových zařízení jsme nově zařadili plynoměry. ALFA IN má od roku 2000 zavedený funkční a certifikovaný systém řízení kvality podle ISO ALFA IN is the traditional Czech manufacturer of the welding machines, transformers, and gas filters. We bought a well established trade mark MEDVED power generators in the year 2010 and we continue in making the MEDVED power generators. Our business activities range far beyond the borders of the Czech Republic. We export to many European and noneuropean countries. ALFA IN makes welding machines under our own trade mark ALFA IN and also under several private labels of well respected companies in the market of welding equipment. We are number one on the Czech and Slovak market of gas filters. We have included rotary gas meters to our product range of gas devices. The company has implemented functional and certified system of controlling quality ISO 9001 certification since the year 2000.

3 Obsah/Content: Invertory MMA / MMA inverters 615 Invertory TIG / TIG inverters 1623 Invertory TIG AC/DC / AC/DC inverters Doporučené hořáky TIG / The recommended torches TIG 2429 Invertory multifunkční / Multifaction inverters 3031 Odbočkové MIG/MAG / Stepswitched MIG/MAG 3241 MIG/MMA invertor / MIG/MMA inverters Chopper MIG / Choppers MIG Pulz MIG / Pulse MIG 4247 Plazma / Plasma 4855 Homer tools 5661 Orbital, Robotizace / robotics Omega welding servis Svařování pod tavidlem / submerged welding 6269 Samostmívací kukly / Welding helmets Pojízdný odsavač / Mobile filter system 7075 Elektrocentrály / Power generators 7681 Plynové filtry / Gas filters 8283 Rotační plynoměry / Gas meters 8487

4 Kontakty/ContactS Vladímír Holý ředitel společnosti / managing director Ing. Vlasta Slámová zástupce ředitele / deputy managing director Andrea Tomková export import Ing. Ivan Řídký vedoucí divize automatizace / head of automation department Miloš Wurschy aplikační technik / application technician Radek Cícha technik obchodního oddělení / area sales manager David Jaša vedoucí servisního oddělení / head of service Marta Nejedlá expedice / expedition Hana Seemannová obchod plynové zařízení / area sales manager gas equipment Karel Říha technik obchodního oddělení / area sales manager David Jahoda technik obchodního oddělení / area sales manager

5 PŘEHLED FUNKCÍ / OVERVIEW OF FUNCTIONS Napájení 1 x 230 V. 1 x 230 V power supply. Synergický režim lze použít i pro pulsní svařování. Synergic mode can be used for pulse welding as well. Napájení 3 x 400 V. 3 x 400 V power supply. Jednotka vodního chlazení. Watercooling unit. Svařování metodou MMA (ruční svařování elektrodou). MMA welding (manual electrode welding). Stroj je možné vrátit do původního výrobního nastavení RESET. Machine can be restored to default factory settings RESET. Svařování metodou TIG (wolframovou elektrodou v inertní atmosféře). TIG welding (tungsten electrode in inert gas). Invertorový zdroj svařovacího proudu. Inverter welding current source. Stroj je určen pro svařování metodou MIG/MAG pomocí dodávaného drátu a ochranného plynu, známou také jako svařování céóčkem. The machine is designed for MIG/MAG welding using fillerwire and shielding gas also known as CO2 welding. Kvalitní celoměděný transformátor. Quality allcopper transformer. Výkon stroje je regulován v krocích spínáním jednotlivých odboček transformátoru. Machine power is regulated in steps by connecting the various transformer taps. Digitální ampérmetr a voltmetr. Digital amperemeter and voltmeter. Nastavitelná počáteční rychlost podávání drátu usnadňuje zapálení oblouku a zahájení svařování. Adjustable starting speed of the wire feeder allows easier arc ignition and beginning of welding. Funkce HOTSTART usnadňuje zapálení elektrody použitím vysokého počátečního proudu po předem určenou dobu. The HOTSTART function facilitates the arc ignition by using high starting current for a predefined period of time. Technologie ARCFORCE automaticky vyrovnává výkyvy napětí na oblouku, způsobené pohybem ruky svářeče. The ARCFORCE technology automatically levels voltage fluctuations in the arc caused by the movement of welder s hand. Technologie ANTISTICK vypne svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci. The ANTISTICK function switches off the welding current in case the electrode should or already has stacked to the weldpiece. Technologie BILEVEL umožňuje během svařování přepínat mezi dvěma přednastavenými svařovacími proudy. The BILEVEL technology allows the welder to switch between two predefined currents during welding. Technologie LIFT ARC umožňuje snadné zapálení oblouku zapnutím hořáku přitisknutého ke svařenci a následným oddálením. The LIFT ARC technology enables easy arc ignition by switching on the torch while it touches the weldpiece and then lifting it. Nastavitelná doba dohoření svařovacího drátu. Adjustable welding wire burnback time. Zapalování svařovacího oblouku pomocí vysokofrekvenčního proudu. Arc ignition by high frequency current. Lze nastavit dobu předfuku ochranného plynu před zapálením oblouku. The pregas time before arc ignition is adjustable. DC svařování stejnosměrným proudem. DC directed current welding. Nastavitelná délka dofuku ochranného plynu po ukončení svařování. The postgas time after finishing welding is adjustable. AC/DC střídavý nebo stejnosměrný proud. AC/DC directed or alternate current. Lze nastavit dobu předfuku a dofuku ochranného plynu před začátkem a po skončení svařování. Pregas and postgas times are adjustable. Nastavitelná doba náběhu ze startovacího proudu na proud pracovní. Adjustable slopeup time from the starting current to the working current. Svařování v režimech dvoutakt a čtyřtakt. Welding in 2stroke and 4stroke mode. Nastavitelná doba klesání proudu z hlavního svařovacího proudu na proud koncový. Adjustable downslope time from working current to end current. Možnost automaticky bodovat nebo svařovat v předem nastavených intervalech. Automatic spot or seam welding in preset intervals. Tepelná ochrana, která stroj vypne v případě přehřátí. Thermal protection that switches the machine off when overheating occurs. Zapálení oblouku dotykem wolframové elektrody o svařenec. Contact arc ignition by touching the weldpiece with the tungsten electrode. Svařování pulsním proudem. Pulsed current welding. Stroj je vybaven pamětí pro uložení nastavených parametrů pro vaše obvyklé svařovací práce ( džoby ). The machine is equipped with a memory to store your preferred parameters for various welding tasks (jobs). AC Puls svařování pulsním střídavým proudem. AC Pulse welding with pulsed alternate current. Elektronická zpětná vazba rychlosti posuvu drátu. Electronic feedback of wire feeder speed. Možnost připojit dálkové ovládání. Remote control is supported. Synergický režim, který automaticky podle jedné nastavené veličiny optimálně přizpůsobí všechny ostatní. Synergic mode allows you to set a single parameter and the machine calculates all other parameters accordingly. Chlazení vzduchem pomocí ventilátorů. Forced air cooling with ventilators. Stroj je lehký a přenosný. Lightweight and portable machine.

6 INVERTORY MMA PAN 160 Svařovací invertor pro svařování metodou MMA a TIG Technologie IGBT Kompaktní, lehký, přenosný ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami Rychlospojky 1025 mm 2 pro připojení kabelů Inverter for MMA and TIG welding IGBT technology Compact, lightweight, portable ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Protected and POWER GENERATOR compatible Cable connectors 1025 mm 2 Díky popruhu a nízké hmotnosti je snadno přenosný Easy to carry with shoulder strap. Kontrolka zapnutí zelená LED Power on indicator Green LED Kontrolka přehřátí žlutá LED Over temperature indicator Yellow LED Přepínač MMA (elektroda) / TIG Process switch Stick / TIG Potenciometr nastavení svař.proudu Current potentiometer Rychlospojky pro kabely/hořák Twist lock dinse output terminal Supply cable / TIG torch strana 6

7 MMA INVERTERS Funkce / Features MMA TIG f1 DC STOP f2 C INVERTER LIFT ARC HOTSTART ARCFORCE OVERHEAT PROTECTION AIR FORCED COOLING Informace pro objednání / Ordering Information PORTABLE KUKLA S777 KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description PAN invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Kabely / Cables V Kabely ALFIN 2x 3m A / Welding cables 2 x 3m 1025 (clamp + stick work lead) Box Box modrý / Box blue Redukční ventil / Valve red Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 Kukla / Helmet S777a S777ac S777af S777ag S777ah šedá / gray modrá / blue stříbro / silver oheň / flame amerika / america Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777 Kukla / Helmet S7Sblack S7Sorange černá / black oranžová / orange Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jednotky/ Units PAN 160 Metoda Method MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x230/5060 Jištění Mains protection A 16 slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 33,1 22,0 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 15,7 14,9 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 10/20,4 160/26,4 10/10,4 160/16,4 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 63,4 63,4 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%)I 2 A/V 80/23,2 120/14,8 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 100/24,0 140/15,6 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 20%=160/26,4 25%=160/16,4 Třída izolace Insulation class F Krytí Protection IP23S Normy Standards EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 124 x 340 x 205 Hmotnost Weight kg 5,0 tel.: fax: strana 7

8 INVERTORY MMA PEGAS 160 E PEGAS 161 E softswitch PEGAS 160 E DIGITAL PEGAS 200 E VRD Svařovací invertor pro svařování metodou MMA a TIG Technologie IGBT Kompaktní, lehký, přenosný ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami Rychlospojky 3550 mm 2 pro připojení kabelů U Pegas 161 E softswitch rychlospojky 1025 mm 2 PEGAS 161 E softswitch je invertorový zdroj svařovacího proudu využívající technologii softswitch. Ta, zjednodušeně řečeno, zabezpečuje otevírání a zavírání IGBT při nulovém napětí a proudu. Invertor má potom menší spotřebu energie a menší nároky na chlazení a lze výrazně omezit velikost celé svářečky při zachování výkonu. PEGAS 160 E DIGITAL a 200 E VRD jsou vybaveny zařízením pro snížení napětí. Po ukončení svařování zařízení pro snížení napětí sníží napětí naprázdno na 15 V během 90 s. PEGAS 160 E DIGITAL je navíc ještě vybaven řízením ventilátoru. Tyto funkce přináší několik výhod: zvýšení komfortu svářeče svářeč není vystavován nepříjemnému relativně vysokému napětí naprázdno nižší znečištění elektroniky proudem chladícího vzduchu, úsporu energie nižší zatížení hlukem nižší opotřebení ventilátoru Inverter for MMA and TIG welding IGBT technology Compact, lightweight, portable ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Protected and POWER GENERATOR compatible Cable connectors 3550 mm 2 Pegas 161 E softswitch cable connectors 1025 mm 2 PEGAS 161 E softswitch is an inverter welding power source using softswitch technology. Softswitch technology, simply put, works by means of opening and closing IGBT at zero voltage and current. The inverter then has less power requirements and less cooling requirements and its size can be significantly reduced while maintaining high performance. The PEGAS 160 E DIGITAL and 200 E VRD are equipped by voltage reduction device. When the welding process has finished the VRD reduces the opencircuit voltage to 15 V during 90 s. PEGAS 160 E DIGITAL is above that equipped ecological fan control. There are several advantages of using VRD and fan control. No electrical shocks to the welder higher work comfort Lower amount of impurities is driven onto the electronics by the airflow Energy saving Less noise Lower fan wear off Kontrolka zapnutí zelená LED Power on indicator Green LED Díky popruhu a nízké hmotnosti je snadno přenosný Easy to carry with shoulder strap. Kontrolka přehřátí žlutá LED Over temperature indicator Yellow LED Přepínač MMA (elektroda) / TIG Process switch Stick / TIG Potenciometr nastavení svař.proudu Current potentiometer Rychlospojky pro kabely/hořák Twist lock dinse output terminal Supply cable / TIG torch strana 8

9 MMA INVERTERS Funkce / Features MMA TIG f1 DC STOP C f2 INVERTER LIFT ARC HOTSTART ARCFORCE OVERHEAT AIR FORCED PORTABLE PROTECTION COOLING Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S777 KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA BOX Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description PEGAS 161 E softswitch Pegas 160 E PEGAS 160 E DIGITAL Pegas 200 E VRD invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Kabely Pegas softswitch/ Cables Pegas softswitch V Kabely ALFIN 2x 3m A / Welding cables 2 x 3m 1025 (clamp + stick work lead) Kabely Pegas 160, 200/ Cables Pegas 160, 200 Box Redukční ventil / Valve red. VM0253 Svař. kabely 2 x 3m 3550 (zem. kleště + držák elektrod) / Welding cables 2 x 3m Box modrý / Box blue 49x41x18 cm Box černý / Box black 49x41x18 cm Box černý / Box black 50x58,5x18 cm 3549 Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers 4341 Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 Kukla / Helmet S777a šedá / gray S777ac modrá / blue S777af stříbro / silver S777ag oheň / flame S777ah amerika / america Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777 Kukla / Helmet S7S černá / black S7S oranž / orange Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jedn. Units PEGAS 160 E PEGAS 160 E DIGITAL PEGAS 161 E softswitch PEGAS 200 E VRD Metoda Method MMA TIG MMA TIG MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x230/5060 1x230/5060 1x230/5060 Jištění Mains protection A 16 pomalé/slow 16 pomalý 16 pomalé/slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 31,8 24,0 33,2 22,0 41,0 27,4 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 15,9 12,0 22,1 14,5 20,5 13,7 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 5/20,2 160/26,4 5/10,2 160/16,4 5/20,2160/26,4 5/10,2 160/16,4 5/20,2 195/27,5 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 62,0 62,0 50,9 50,9 62,0 62,0 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 80/23,2 80/13,2 110/24,4 110/14,4 100/24 100/14 5/10,2 200/18,0 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 100/24,0 100/14,0 140/25,6 140/15,6 130/25,0 130/15,0 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 25%=160/26,4 25%=160/16,4 35%=160/26,4 35%=160/16,4 25%=195/27,8 25%=200/18,0 Třída izolace Insulation class F F F Krytí Protection IP23S IP23S IP23S Normy Standards EN EN EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 130x330x x 274 x x360x230 Hmotnost Weight kg 6 4,5 7,5 tel.: fax: strana 9

10 INVERTORY MMA PEGAS 160 E PFC PEGAS 161 E PFC PEGAS 201 E PFC Svařovací invertory jsou určeny pro pro profesionální svařování metodou MMA (obalená elektroda) a metodou TIG s dotykovým startem (LIFT ARC) Technologie IGBT Kompaktní, lehký, přenosný ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami Rychlospojky 3550 mm 2 pro připojení kabelů Pegas 161 E PFC a PEGAS 201 E PFC jsou navíc vybaveny řízením ventilátoru a zařízením pro snížení napětí (VRD). Tato funkce přináší několik výhod: zvýšení komfortu svářeče svářeč není vystavován nepříjemnému relativně vysokému napětí naprázdno nižší znečištění elektroniky proudem chladícího vzduchu, úsporu energie, nižší zatížení hlukem, nižší opotřebení ventilátoru Po ukončení svařování zařízení pro snížení napětí sníží napětí naprázdno na 15 V během 60 s. Welding inverters for professional MMA (coated electrode) and TIG (LIFT ARC) IGBT technology Compact, lightweight, portable ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Protected and POWER GENERATOR compatible Cable connectors 3550 mm 2 Pegas 161 E PFC a PEGAS 201 E PFC are equipped by a digital display, fan on demand and voltage reduction device (VRD). There are several advantages of this solution: No electrical shocks to the welder higher work comfort Lower amount of impurities is driven onto the electronics by the airflow Energy saving Less noise Lower fan wear off When the welding process has finished the VRD reduces the opencircuit voltage to 15 V during 60s. PFC kompenzace účiníku Jaké jsou výhody PFC řešení? Minimální zatěžování sítě jalovým proudem. Vyšší účinnost a s tím souvisí menší namáhaní jističe (jinými slovy jistič vypne později než u zařízení bez PFC). Menší úroveň elektromagnetického rušení. Stroj lze připojit ke zdroji proudu AC 95V 270V 5060 Hz. Malá náchylnost na podpětí a přepětí síťového proudu. Stroj může být provozován na mimořádně dlouhých prodlužovacích kabelech nehrozí úbytek napěti. PFC power factor correction What are the advantages of PFC solution? Minimum net reactive current loading. Higher efficiency and less stress related to the circuit breaker (in other words, circuit breaker will switch off later than the devices without PFC). Smaller level of electromagnetic interference. The machine can be connected to the mains AC 95V 270V 5060 Hz. Small influence of undervoltage and o vervoltage mains power. The machine can be operated at extremely long extension cords because it is not sensitive to voltage drop. Kontrolka zapnutí zelená LED Power on indicator Green LED Díky popruhu a nízké hmotnosti je snadno přenosný Easy to carry with shoulder strap. Display proudu Display current Kontrolka přehřátí žlutá LED Over temperature indicator Yellow LED Potenciometr nastavení svař. proudu Current potentiometer Přepínač MMA (elektroda) / TIG Process switch Stick / TIG Rychlospojky pro kabely/hořák Twist lock dinse output terminal Supply cable / TIG torch strana 10

11 MMA INVERTERS f1 f2 DC STOP C MMA TIG INVERTER LIFT ARC HOTSTART ARCFORCE OVERHEAT AIR FORCED PROTECTION COOLING PORTABLE Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S777 KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description PEGAS 161 E PFC PEGAS 201 E PFC invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Kabely / Cables VM0253 Svař. kabely 2 x 3m 3550 (zem. kleště + držák elektrod) / Welding cables 2 x 3m 3550 Box Box modrý / Box blue 49x41x18 cm Box černý / Box black 49x41x18 cm Box černý / Box black 50x58,5x18 cm Redukční ventil / Valve red. Kukla / Helmet S777a šedá / gray S777ac modrá / blue S777af stříbro / silver S777ag oheň / flame S777ah amerika / america Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777 Kukla / Helmet S7S černá / black S7S oranž / orange Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jedn. Units PEGAS 160 E PFC PEGAS 161 E PFC PEGAS 201 E PFC Metoda Method MMA TIG MMA TIG MMA TIG MMA TIG MMA TIG MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x110/5060 1x230/5060 1x110/5060 1x230/5060 1x110/5060 1x230/5060 Jištění Mains protection A 20 pomalé/slow 16 pomalé/slow 20 pomalé/slow 16 pomalé/slow 20 pomalé/slow 16 pomalé/slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 35,0 21,3 21,6 14,4 35,0 21,3 21,7 14,0 35,0 21,3 30,2 20,2 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 19,1 15,1 13,7 9,1 19,1 15,1 13,7 9,6 19,1 15,1 16,6 11,1 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 8/20,3 125/25,0 8/10,3 125/15,0 10/20,4 160/26,4 10/10,4 160/16,4 5/20,2 125/25,0 5/10,2 125/15,0 5/20,2 160/26,4 5/10,2 160/16,4 5/20,2 125/25,0 5/10,2 125/15,0 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 71,0 73,0 73,0 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 60/22,4 100/14,0 80/23,2 100/14,0 70/22,8 80/13,2 110/24,4 120/14,8 80/23,2 90/13,6 110/24,4 120/14,8 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 80/23,2 115/14,6 110/24,4 110/14,4 90/23,6 100/14,0 130/25,2 140/15,6 100/24,0 110/14,4 140/25,6 150/16,0 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 30%= 125/25,0 50%= 125/15,0 40%= 160/26,4 40%= 160/16,4 30%= 125/25,0 40%= 125/15,0 35%= 160/26,4 40%= 160/16,4 30%= 125/25,0 40%= 125/15,0 Třída izolace Insulation class F F F Krytí Protection IP23S IP23S IP23S Normy Standards EN EN EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 140 x 410 x x 393 x x 393 x 230 Hmotnost Weight kg 9,0 9,0 9,2 5/20,2 200/28,0 30%= 200/28,0 5/10,2 200/18,0 30%= 200/18,0 tel.: fax: strana 11

12 INVERTORY MMA PEGAS 250 E CEL ovo Svařovací invertor pro svařování metodou MMA a TIG Svařuje i celulosovými elektrodami Technologie IGBT Kompaktní, lehký, přenosný ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami Rychlospojky 3550 mm 2 pro připojení kabelů Inverter for MMA and TIG welding Welds also with cellulose coated electrodes IGBT technology Compact, lightweight, portable ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Protected and POWER GENERATOR compatible Cable connectors 3550 mm 2 Kontrolka přehřátí žlutá LED Over temperature indicator Yellow LED Přepínač MMA (elektroda) / TIG Process switch MMA / TIG Kontrolka zapnutí zelená LED Power on indicator Green LED Potenciometr nastavení sv.proudu Current potentiometer Přepínačvýběr zobrazovaných hodnot The choice of displayvalues Potenciometr ARCFORCE Adjustable ARCFORCE Rychlospojky pro kabely/hořák Twist lock dinse output terminal Supply cable / TIG torch Display zobrazuje nastavený proud/napětí Display displays, set current / voltage Potenciometr HOTSTART Adjustable HOTSTART strana 12

13 MMA INVERTERS Funkce / Features f1 f2 DC STOP C MMA TIG INVERTER LIFT ARC HOTSTART ARCFORCE OVERHEAT AIR FORCED PROTECTION COOLING PORTABLE Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S777 KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL DOV SADA Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description Pegas 250 E CEL ovo invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual DOV Pegas dálkové ovládání dálkové ovládání 10m, včetně konektoru / remote CTRL 10m, incl.connector Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Konektor pro DOV PEGAS Kabely / Cables Redukční ventil / Valve red konektor pro DOV PEGAS / Remote CTRL Pegas Connector VM0139 Svař. kabely 2 x 3m A (zem. kleště + držák elektrod) Welding cables 2 x 3m A (clamp + stick work lead) 3549 Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers 4341 Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 Kukla / Helmet Kukla / Helmet S777a šedá / gray S777ac modrá / blue S777af stříbro / silver S777ag oheň / flame S777ah amerika / america S7S černá / black S7S oranž / orange Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777 Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jednotky PEGAS 250 E CEL (ovo) Metoda Method MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 3x400/5060 Jištění Mains protection A 16 pomalé/slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 19,2 13,7 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 11,4 8,1 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 10/20,4 250/30,0 5/10,2 250/20,0 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 150/26 150/16 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 190/27,6 190/17,6 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 35%=250/30,0 35%=250/20 Třída izolace Insulation class F Krytí Protection IP23S Normy Standards EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 240 x490 x435 Hmotnost Weight kg 22,2 tel.: fax: strana 13

14 INVERTORY MMA ALFIN 150 TP Svařovací invertor pro svařování metodou MMA a TIG Technologie IGBT ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Svařovací invertor pro svařování metodami MMA a TIG LIFT ARC TP TOTAL PROTECTION (ALFIN 150 TP) Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami (minimální výkon elektrocentrály 8 KVA, doporučeno AVR) ALFA IN doporučuje elektrocentrálu MEDVED ARCTOS 8030 Inverter for MMA and TIG welding IGBT technology ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Welding inverter for MMA and TIG LIFT ARC welding TP TOTAL PROTECTION (ALFIN 150 TP) Protected and POWER GENERATOR compatible Funkce / Features 1 x V ON EPH A SE VOLT POW ERED 3 x V TH REEPH A S E VOL T POW ERED f 1 f 2 M M A TIG LIFT ARC IN VERTER H OTSTA RT A R CFOR CE AN TISTICK THERM AL PROTECTION ALFIN 150 TP X X ALFIN 160 X ALFIN 200 X ALFIN 250 X D C STOP AIR FORCED COOLIN G PORTAB LE REM OTE CON TROL HOT START umožňuje snadné zapálení oblouku krátkodobým zvýšením proudu oproti nastavené velikosti svařovacího proudu. ARC FORCE vyrovnává případné výkyvy napětí na oblouku, které vznikají chvěním ruky svářeče při svařování. ANTISTICK vypne svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci The HOTSTART function facilitates the arc ignition by using high starting current for a predefined period of time. The ARCFORCE technology automatically levels voltage fluctuations in the arc caused by the movement of welder s hand. The ANTISTICK function switches off the welding current in case the electrode should or already has stacked to the weldpiece. strana 14

15 MMA INVERTERS Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S777 KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description Alfin 150 TP invertor. svářečka invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Box pro ALFIN 150 TP Box for ALFIN 150 TP Kabely / Cables ALFIN 150 TP Redukční ventil / Pressure Valve Kukla / Helmet Box pro ALFIN 150 TP / Plastic Box for ALFIN 150 TP Kabely ALFIN 2x 3m 1025 (zem. kleště + držák elektrod) V Welding Cable Set 2x 3m 1025 (clamp + stick work lead) Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers 3549 Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x ,14 S777a šedá / gray S777ac modrá / blue S777af stříbro / silver Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777 S777ag oheň / flame S777ah amerika / america Kukla / Helmet S7S černá / black S7S oranž / orange Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jedn./Units ALFIN 150 TP Metoda Method MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x230/5060 Jištění Mains protection A 16 Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 15,4 11,8 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 5/20140/25,6 5/10150/16 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 100/24 100/14 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 35%=140/25,6 35%=150/16 Třída izolace Insulation class H Krytí Protection IP23 Normy Standards EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 120 x 310 x 215 Hmotnost Weight kg 4,4 tel.: fax: strana 15

16 INVERTORY TIG PEGAS 160 T HF PEGAS 200 T HF PEGAS 200 T HF PFC Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA HF bezdotykové zapalování Technologie IGBT 2takt, 4takt Kompaktní, lehký, přenosný ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami Rychlospojky 3550 mm 2 pro připojení kabelů PFC kompenzace účiníku Jaké jsou výhody PFC řešení? Minimální zatěžování sítě jalovým proudem. Vyšší účinnost a s tím souvisí menší namáhaní jističe (jinými slovy jistič vypne později než u zařízení bez PFC). Menší úroveň elektromagnetického rušení. Stroj lze připojit ke zdroji proudu AC 95V 270V 5060 Hz. Malá náchylnost na podpětí a přepětí síťového proudu. Stroj může být provozován na mimořádně dlouhých prodlužovacích kabelech nehrozí úbytek napěti. Inverter for TIG and MMA welding HF contactless ignition IGBT technology 2stroke, 4stroke Compact, lightweight, portable ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Protected and POWER GENERATOR compatible Cable connectors 3550 mm 2 PFC power factor correction What are the advantages of PFC solution? Minimum net reactive current loading. Higher efficiency and less stress related to the circuit breaker (in other words, circuit breaker will switch off later than the devices without PFC). Smaller level of electromagnetic interference. The machine can be connected to the mains AC 95V 270V 5060 Hz. Small influence of undervoltage and o vervoltage mains power. The machine can be operated at extremely long extension cords because it is not sensitive to voltage drop. Kontrolka zapnutí zelená LED Power on indicator Green LED Přepínač 2T/4T/MMA Switch for selection 2T/4T mode Kontrolka přehřátí žlutá LED Over temperature indicator Yellow LED Přepínač pro výběr svař.režimu Switch for selection of the welding mode Potenciometr nastavení doběhu proudu pro TIG nebo úrovně ARC FORCE pro MMA Potentiometer for selection the Down slope time (TIG) or ARC FORCE LEVEL (MMA) Potenciometr nastavení svař.proudu Adjustable manual amperage control. Konektor připojení ochranného plynu Front gas connector Rychlospojky pro kabely/hořák Twist lock dinse output terminal Supply cable / TIG torch Konektor hořáku TIG torch connector. strana 16

17 TIG INVERTERS Funkce / Features MMA TIG f1 f2 INVERTER HF HIGH FREQ. IGNITION DC STOP C HOTSTART ARCFORCE OVERHEAT AF PROTECTION 2T 4T Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA BOX VOZÍK Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description Pegas 160 T HF invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Pegas 200 T HF invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual PEGAS 200 T HF PFC invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Kabely / Cables VM0253 Svař. kabely 2 x 3m 3550 (zem. kleště + držák elektrod) Welding cables 2 x 3m 3550 (clamp + stick work lead) Sada / Set Sada konektorů na PEGAS TIG / Set connectors PEGAS TIG Plynová hadička / Hose Gas VM01841 Hadice plyn. PEGAS TIG 3m G1/4 / Hose Gas PEGAS TIG 3m G1/4 Vozík / Welder s Carts Vozík svářečský pro invertor / Welder s Carts Konektor / Connector 4224 Konektor ovládání hořáku / Connector PEGAS TIG Orig. Box Box červený / Box red Redukční ventil / Valve red. Kukla / Helmet S7S černá / black S7S oranž / orange Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Units Jedn. Pegas 160 T HF Pegas 200 T HF PEGAS 200 T HF PFC Metoda Method MMA TIG MMA TIG MMA TIG MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x230/5060 1x230/5060 1x110/5060 1x230/5060 Jištění Mains protection A 16 pomalé/slow 16 pomalé/slow 20 pomalé/slow 16 pomalé/slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 33 21,5 35,9 29,5 38,0 30,0 32,0 26,0 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 16,5 10, ,8 20,8 17,8 16,0 13,0 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 5/20,2 5/10,2 5/20,2 5/10,2 5/20,2 5/10,2 5/20,2 5/10,2 160/26,4 160/16,4 170/26,8 200/18,0 125/25,0 200/18,0 200/28,0 200/18,0 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V ,3 56,3 71,0 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 80/23,2 90/13,6 100/24,0 100/14,0 80/23,2 100/14,0 100/24,0 100/14,0 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 100/24,0 100/14,0 125/25,0 125/15,0 95/23,8 120/14,8 130/25,2 130/15,2 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 25%= 25%= 25%= 25%= 30%= 35%= 25%= 25%= 160/26,4 160/16,4 170/26,8 200/18,0 125/25,0 160/16,4 200/28,0 200/18,0 Třída izolace Insulation class F F F Krytí Protection IP23S IP23S IP23S Normy Standards EN EN EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 130x370x x370x x440x230 Hmotnost Weight kg 7,5 7,5 9,7 tel.: fax: strana 17

18 INVERTORY TIG PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA Digitální řízení HF bezdotykové zapalování Technologie IGBT 2takt, 4takt Kompaktní, lehký, přenosný ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami Rychlospojky 3550 mm 2 pro připojení kabelů TIG pulsní režim Inverter for TIG and MMA welding Digital control HF contactless ignition IGBT technology 2stroke, 4stroke Compact, lightweight, portable ANTISTICK, ARCFORCE, HOTSTART Protected and POWER GENERATOR compatible Cable connectors 3550 mm 2 TIG pulse mode Kontrolka zapnutí zelená LED Power on indicator Green LED Kontrolka přehřátí žlutá LED Over temperature indicator Yellow LED Display Parametry MMA MMA settings Přepínač metod Method Switch Enkodér Encoder Jemné nastavení parametrů Smooth settings Konektor připojení ochranného plynu Front gas connector Rychlospojky pro kabely/hořák Twist lock dinse output terminal Supply cable / TIG torch Konektor hořáku TIG torch connector. strana 18

19 TIG INVERTERS Funkce / Features Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA BOX VOZÍK Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description PEGAS 160 T PULSE HF invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual PEGAS 200 T PULSE HF invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Kabely / Cables VM0253 Svař. kabely 2 x 3m 3550 (zem. kleště + držák elektrod) Welding cables 2 x 3m 3550 (clamp + stick work lead) Sada / Set Sada konektorů na PEGAS TIG / Set connectors PEGAS TIG Plynová hadička / Hose Gas VM01841 Hadice plyn. PEGAS TIG 3m G1/4 / Hose Gas PEGAS TIG 3m G1/4 Vozík / Welder s Carts Vozík svářečský pro invertor / Welder s Carts Konektor / Connector 4224 Konektor ovládání hořáku / Connector PEGAS TIG Orig. Box Box červený / Box red Redukční ventil / Valve red. Kukla / Helmet S7S černá / black S7S oranž / orange Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Technická data / Technical data Česky English Jednotky Units PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF Metoda Method MMA TIG MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x230/5060 1x230/5060 Jištění Mains protection A 16 pomalé/slow 16 pomalé/slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 32,0 23,0 34,5 29,5 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 16,0 11,5 18,9 14,8 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 5/20,2 160/26,4 5/10,2 160/16,4 5/20,2 170/26,8 5/10,2 200/18,0 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 61,0 61,0 65,0 65,0 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 80/23,2 80/13,2 100/24,0 100/14,0 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 100/24,0 100/14,0 130/25,2 130/15,2 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 25%=160/26,4 25%=160/16,4 30%=170/26,8 25%=200/18,0 Třída izolace Insulation class F F Krytí Protection IP23S IP23S Normy Standards EN EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 140x370x x370x230 Hmotnost Weight kg 7,5 8,2 tel.: fax: strana 19

20 INVERTORY TIG ALFIN 161 W ALFIN 171 W MAX Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA Mikroprocesorem řízené veškeré svařovací parametry Design pro těžké pracovní a klimatické podmínky HOTSTART, ARCFORCE, ANTISTICK TIG puls, BILEVEL dva proudy (ALFIN 171 W TIG) Nastavitelný náběh a doběh, dofuk, koncový proud Synergie (ALFIN 171 W TIG) ALFIN 171 W MAX je vybaven dvěma unikátními svařovacími procesy Q START (Quality) slouží především k snadnému provedení perfektních bodů. Navíc při použití Q STARTU bude bod proveden bez zabarvení materiálu. MULTITACK (multi bodování) slouží ke svařování velmi tenkých plechů bez jejich deformace. Při tomto procesu je svařovací proud periodicky vypínán a zapínán. Perioda zapnutí proudu je volitelná, perioda vypnutého proudu je napevno určena. Při použití MULTITACK lze svařit materiály, které s jinými stroji jsou nesvařitelné v požadované kvalitě. Welding inverter for TIG and MMA Fitted with a microprocessor that controls all the welding parameters Designed for heavy duty work, even outdoors under very harsh climatic conditions HOTSTART, ARCFORCE, ANTISTICK TIG pulse, BILEVEL two currents (ALFIN 171 W TIG) Adjustable up and down slope, post gas, final current Synergie (ALFIN 171 W TIG) ALFIN 171 W MAX is equipped with two unique welding processes START Q (Quality) used primarily to ease making perfect welding tacks. In addition, when using Q START the tack are absolutely without any burn stains on the material. MULTITACK used for welding very thin sheets without deformation. In this process, welding current is periodically switched off and switched on. The current period is optional, offperiod current is fixed. When using MULTITACK the welder can weld such materials that other machines cannot weld in the required quality. Funkce / Features 1 x V ON EP H A S E V OL T POW ERED 3 x V TH R EEP H A S E V OL T POW ERED TIG H F H IGH FR EQ U EN CY IGN ITION f 1 f 2 IN V ER TER D C S T OP H OTS TA R T A R CFOR CE A N TIS TICK TH ERM AL P R OTECTION A IR FOR CED COOL IN G S Y N ER GY P OR TA B L E P U L S E S Y N ER GIC P U L S E ALFIN 161W x x x x ALFIN 171W x x J OB J OB S TOR E REM OTE CON TR OL HOT START umožňuje snadné zapálení oblouku krátkodobým zvýšením proudu oproti nastavené velikosti svařovacího proudu. ARC FORCE vyrovnává případné výkyvy napětí na oblouku, které vznikají chvěním ruky svářeče při svařování. ANTISTICK vypne svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci The HOTSTART function facilitates the arc ignition by using high starting current for a predefined period of time. The ARCFORCE technology automatically levels voltage fluctuations in the arc caused by the movement of welder s hand. The ANTISTICK function switches off the welding current in case the electrode should or already has stacked to the weldpiece. strana 20

21 TIG INVERTERS Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PEDÁL VOZÍK Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description Alfin 161 W invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Alfin 171 W MAX invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Box Box pro ALFIN 161W / Plastic Box for ALFIN 161W Kabely / Cables ALFIN 161 W Kabely / Cables ALFIN 171 W MAX V V Kabely ALFIN 2x 3m 1025 (zem. kleště + držák elektrod) / Welding Cable Set 2x 3m 1025 (clamp + stick work lead) Kabely 2 x 3m 3550 (zem. kleště + držák elektrod) / Welding cables 2 x 3m 3550 (clamp + stick work lead) Plynová hadička / Hose Gas VM01511 Hadice plyn. Alfin TIG 3m G1/4 opředená / Hose Gas PEGAS TIG 3m G1/4 Konektor / Connector Konektor ovl. hořáku Alfin orig. C091 AT / Connector Alfin Orig. Sada konektorů M10x1 / Connector Set M10x Sada kon. na ALFIN 3 dílce M10X1 / Connector Set na ALFIN 3 Parts M10X1 Sada konektorů G1/4 / Connector Set G1/ Sada kon. na ALFIN 3 díl. G1/4 / Connector Set na ALFIN 3 Parts G1/4 Konektor pro dál.ovládání / Connector remote DOV pedál / Remote CTRL ALFIN 171 W MAX 2368 Konektor ALFIN DOV / Connector ALFIN remote cont Dálkové ovládání PEDÁL ctrl 10 m ALFIN / Remote CTRL foot pedal ctrl 10 m ALFIN DOV1 / Remote CTRL ALFIN 171 W MAX DOV1 dálk.ovládání Complete 4m / Remote CTRL completee 4m Kukla / Helmet S7S Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Redukční ventil / Pressure Valve 3549 Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers 4341 Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1, Rám na ALFIN 161 W / Frame ALFIN 161 W Montážní sestava ALFIN 161 W Frame set ALFIN 161 W 3175 Láhev Argon 2l / Gas Cylinder Argon 2 l 3176 Hadice přepouštěcí 1m s man. / Hose 1m with manom. Vozík / Welder s Carts Vozík svářečský pro invertor / Welder s Carts Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jedn./ Units ALFIN 161 W ALFIN 171 W MAX Metoda Method MMA TIG MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x230/5060 1x230/5060 Jištění Mains protection A 16 pomalé/slow 16 pomalé/slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 28,2 21,8 26,4 21,2 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 17,0 10,9 20,5 13,5 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 5/20,2 150/26,0 5/10,2 160/16,4 5/20,2 150/26,0 5/10,2 170/16,8 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 54,0 10,0 65,0 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 100/24,0 100/14,0 120/24,8 120/14,8 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 115/24,6 120/14,8 130/25,2 140/15,6 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 30%=150/26,0 25%=160/16,4 50%=150/26,0 40%=170/16,8 Třída izolace Insulation class H H Krytí Protection IP23S IP23S Normy Standards EN EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 120 x 360 x x 400 x 260 Hmotnost Weight kg 5,4 10 tel.: fax: strana 21

22 INVERTORY TIG ALFIN 203 W ALFIN 300 T ALFIN 281 TIG HF Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA Mikroprocesorem kontrolované veškeré svařovací parametry Design pro těžké pracovní a klimatické podmínky HOTSTART, ARCFORCE, ANTISTICK TIG puls plně nastavitelný Synergický puls 50 paměťových pozic BILEVEL dva proudy Nastavitelný náběh a doběh, dofuk, koncový proud ALFIN 203 W a 300 T je vybaven dvěma unikátními svařovacími procesy Q START (Quality) slouží především k snadnému provedení perfektních bodů. Navíc při použití Q STARTU bude bod proveden bez zabarvení materiálu. MULTITACK (multi bodování) slouží ke svařování velmi tenkých plechů bez jejich deformace. Při tomto procesu je svařovací proud periodicky vypínán a zapínán. Perioda zapnutí proudu je volitelná, perioda vypnutého proudu je napevno určena. Při použití MULTITACK lze svařit materiály, které s jinými stroji jsou nesvařitelné v požadované kvalitě. Welding inverter for TIG and MMA Fitted with a microprocessor that controls all the welding parameters Designed for heavy duty work, even outdoors under very harsh climatic conditions HOTSTART, ARCFORCE, ANTISTICK Fully adjustable fast and slow pulse Synergic pulse 50 memory positions BILEVEL two currents Adjustable up and down slope, post gas, final current Funkce / Features ALFIN 203 W a 300 T is equipped with two unique welding processes START Q (Quality) used primarily to ease making perfect welding tacks. In addition, when using Q START the tack are absolutely without any burn stains on the material. MULTITACK used for welding very thin sheets without deformation. In this process, welding current is periodically switched off and switched on. The current period is optional, offperiod current is fixed. When using MUL TITACK the welder can weld such materials that other machines cannot weld in the required quality. 1 x V ON EP H A S E V OL T POW ERED 3 x V TH R EEP H A S E V OL T POW ERED TIG H F H IGH FR EQ U EN CY IGN ITION f 1 f 2 IN V ER TER D C S T OP H OTS TA R T A R CFOR CE A N TIS TICK TH ERM AL P R OTECTION A IR FOR CED COOL IN G S Y N ER GY P OR TA B L E P U L S E S Y N ER GIC P U L S E ALFIN 203W x x ALFIN 300T x ALFIN 281 TIG HF x x J OB J OB S TOR E REM OTE CON TR OL HOT START umožňuje snadné zapálení oblouku krátkodobým zvýšením proudu oproti nastavené velikosti svařovacího proudu. ARC FORCE vyrovnává případné výkyvy napětí na oblouku, které vznikají chvěním ruky svářeče při svařování. ANTISTICK vypne svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci The HOTSTART function facilitates the arc ignition by using high starting current for a predefined period of time. The ARCFORCE technology automatically levels voltage fluctuations in the arc caused by the movement of welder s hand. The ANTISTICK function switches off the welding current in case the electrode should or already has stacked to the weldpiece. strana 22

23 TIG INVERTERS Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PEDÁL VOZÍK CS CHLAZENÍ Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description Alfin 203 W invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Alfin 300 T invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual Alfin 281 W TIG HF SYNERGIC invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Kabely / Cables V Kabely 2 x 3m 3550 (zem. kleště + držák elektrod) / Welding cables 2 x 3m 3550 Plynová hadička / Hose Gas VM01511 Hadice plyn. Alfin TIG 3m G1/4 opředená / Hose Gas PEGAS TIG 3m G1/4 Sada kon. ALFIN G1/4 komplet / Connector Set G1/4 Sada konektorů na HF komplet / Connector Set na HF 3475 Sada kon. ALFIN G1/4 komplet/ Connector Set G1/4 (pokud kupujete hořák a plynovou hadici zároveň se strojem, je sada namontována tomto příslušenství) 2307 Sada konektorů na HF komplet / Connector Set na HF completee Konektor pro dál.ovládání / Connector remote 2368 Konektor ALFIN DOV / Connector ALFIN remote cont DOV pedál / Remote CTRL Dálkové ovládání PEDÁL ctrl 10 m ALFIN / Remote CTRL foot pedal ctrl 10 m ALFIN DOV1 / Remote CTRL DOV1 dálk.ovládání Complete 4m / Remote CTRL completee 4m Redukční ventil / Pressure Valve Chladící jednotka ALFIN 203 W, 300 T Cooling Unit to ALFIN 203 W, 300 T Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 CS 601 W chladící jednotka ALFIN AC/DC+202T+250T / CS 601 W Cooling Unit CS 601 WA chladící jednotka AUTOMA / CS 601 WA Cooling Unit AUTOMA Chladící jednotka / Cooling Unit to ALFIN 281 W TIG HF CS CU02B chladící jednotka pro ALFIN 281 W DC / CS CU02B Cooling Unit for ALFIN Vozík / Welder s Carts ALFIN 203 W, 300 T Vozík svářečský pro invertor / Welder s Carts Vozík / Trolly ALFIN 281 W TIG HF Vozík TIG / Trolley TIG Vozík mod B / Trolly mod B 281 W TIG HF Vozík pro ALFIN 281 T mod B / Troley for ALFIN 281 T mod B Kukla / Helmet S7S Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jedn.Units ALFIN 203 W ALFIN 300 T ALFIN 281 W TIG HF Metoda Method MMA TIG MMA TIG MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 3X400/5060 3x400/5060 3x400/5060 Jištění Mains protection A 10 pomalé/slow 16 slow 20 slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 9,6 6,4 19,1 14,8 16,7 14,3 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 6,3 4 12,0 10,4 11,8 7,2 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 5/20,2V 200/28 5A/10,2 200A/18 10/20,4 300/32,0 5/10,2 300/22,0 10/20,4 250/30 5/10,2 280/21,2 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 65 V 76, Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 130/25,2 130/15,2 200/28,0 210/18,4 200/28 210/18,4 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 170/26,8 170/16,8 230/29,2 250/20,0 230/29,2 250/20 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 40%=200/28 40%=200/18 40%=300/32,0 50%=300/22,0 50%=250/30 45%=280/21,2 Třída izolace Insulation class H H H Krytí Protection IP23S IP23S IP23S Normy Standards EN / EN EN EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 400 x 160 x x 460 x x 530 x 325 Hmotnost Weight kg 10 19,0 20 tel.: fax: strana 23

24 INVERTORY AC/DC ALFIN 200 AC/DC ALFIN 221 AC/DC PFC ALFIN 280 AC/DC ALFIN 281 AC/DC Svařovací invertor pro svařování oceli, nerezi i hliníku metodami TIG AC/DC a MMA Stroje ALFIN AC/DC jsou určeny pro specializované svářecí provozy se širokou škálou svařovacích prací. Výbavou jsou určené především pro svařování metodou TIG. Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití: předfuk a dofuk ochranného plynu náběh proudu (Slope Up) a doběh proudu (Slope Down) Bilevel umožňuje přechod mezi dvěma nastavenými svařovacími proudy v průběhu svařování režim pulzního svařování s širokými možnostmi nastavení jednotlivých parametrů koncový proud HF vysokofrekvenční zapalování režim ovládání 2 a 4 takt paměť nastavených hodnot (HOLD) uložených i po vypnutí stroje Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK. Inverter for TIG AC/DC and MMA welding of steel, stainlesssteel and aluminium Machines ALFIN AC / DC are designed for specialized welding operations with a wide range of welding work. They designed primarily for TIG welding. Of course there is the amount of invaluable features to enable effective use: Post and pregas time Slope up and Slope Down Bilevel allows you to switch between preset welding current during welding Pulse welding system with broad options for settings End current HF ignition 2 and 4 stroke Memory set of values (HOLD) and stored after switching off the machine Welding method MMA machines are equipped with functions HOT START, ARC FORCE and ANTISTICK. Funkce / Features 1 x V ON EP H A S E V OL T POW ERED 3 x V TH R EEP H A S E VOL T POW ERED TIG H F HIGH FREQUENCY IGN ITION f 1 A C/ D C f 2 IN VER TER TIG H OTSTA RT A RCFORCE ALU M IN IU M W EL D IN G ALFIN 200 AC/DC X X X X ALFIN 221 AC/DC PFC X ALFIN 280 AC/DC X X X X ALFIN 281 AC/DC X A N TIS TICK S TOP TH ERM A L PR OTECTION PU L SE SYN ERGY SYN ER GIC PU L SE AC PULSE J OB J OB STORE W A TER C OOL IN G R EM OTE CON TR OL strana 24

25 AC/DC INVERTERS Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PEDÁL VOZÍK CHLAZENÍ CS Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description Alfin 200 AC/DC invertor. svářečka invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual Alfin 221 AC/DC PFC invertor. svářečka invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual Alfin 280 AC/DC invertor. svářečka invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual Alfin 281 AC/DC invertor. svářečka invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Kabely / Cables V Kabely 2 x 3m 3550 (zem. kleště + držák elektrod) / Welding cables 2 x 3m 3550 Plynová hadička / Hose Gas VM01511 Hadice plyn. Alfin TIG 3m G1/4 opředená / Hose Gas PEGAS TIG 3m G1/4 Konektor / Connector Konektor ovl. hořáku Alfin orig. C091 AT / Connector Alfin Orig. Sada konektorů M10x1 / Connector Set M10x Sada kon. na ALFIN 3 dílce M10X1 / Connector Set na ALFIN 3 Parts M10X1 Sada konektorů G1/4 / Connector Set G1/ Sada kon. na ALFIN 3 díl. G1/4 / Connector Set na ALFIN 3 Parts G1/4 Konektor pro dál.ovládání / Connector remote DOV pedál / Remote CTRL Konektor ALFIN DOV / Connector ALFIN remote cont Dálkové ovládání PEDÁL ctrl 10 m ALFIN / Remote CTRL foot pedal ctrl 10 m ALFIN DOV1 / Remote CTRL DOV1 dálk.ovládání Complete 4m / Remote CTRL completee 4m Redukční ventil / Pressure Valve Chladící jednotka / Cooling Unit to ALFIN 200, 221 AC/DC Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 CS 601 W chladící jednotka ALFIN AC/DC+202T+250T / CS 601 W Cooling Unit ALFIN Chladící jednotka / Cooling Unit to ALFIN 280, 281 AC/DC CS CU04 chladící jednotka / CS CU02B Cooling Unit Kukla / Helmet S7S Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Vozík / Welder s Carts ALFIN 200, 221 AC/DC Vozík svářečský pro invertor / Welder s Carts Vozík / Trolley ALFIN 280, 281 AC/DC Vozík pro ALFIN 280,281 AC/DC mod C / Trolley for ALFIN 280,281 AC/DC mod C Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Units ALFIN 200 AC/DC ALFIN 221 AC/DC PFC ALFIN 280 AC/DC ALFIN 281 AC/DC Metoda Method MMA TIG MMA TIG MMA TIG MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x230/5060 1x230/5060 3x400/5060 3x400/5060 Jištění Mains protection A 16 slow 16 slow 16 slow 16 slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 27,6 27, ,7 18,0 15,5 18,0 15,5 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 17,4 15,1 18,9 16,3 11,4 9,2 11,4 9,2 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 7/20,3150/26 7/10,3200/18 5/20,2180/27,2 5/10,2220/18,8 5/20250/30 5/10280/21,2 5/20250/30 5/10280/21,2 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%)I 2 A/V 120/24,8 130/15,2 120/24,8 160/16,4 180/27,2 200/18 180/27,2 200/18 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 130/25,2 150/16 150/26,0 180/17,2 210/28,4 230/19,2 210/28,4 230/19,2 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 40%=150/26 30%=200/18 40%=180/27,2 35%=220/18,8 40%=250/30 35%=280/21,2 40%=250/30 35%=280/21,2 Třída izolace Insulation class H H H H Krytí Protection IP23 IP23S IP23 IP23 Normy Standards EN EN EN EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 230 x 460 x x 460 x x 670 x x 670 x 460 Hmotnost Weight kg ,5 40,5 tel.: fax: strana 25

26 INVERTORY AC/DC PEGAS 200 AC/DC PEGAS 200 AC/DC PULSE OVO Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerezi a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC Stroj PEGAS AC/DC je určen pro specializované svářecí provozy se širokou škálou svařovacích prací. Výbavou jsou určené především pro svařování metodou TIG. Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití: předfuk a dofuk ochranného plynu doběh proudu (Slope Down) koncový proud HF vysokofrekvenční zapalování režim ovládání 2 a 4 takt úroveň čištění hliníku pulsní režim, bilevel a UPDOWN ovládání z hořáku u PEGAS 200 AC/DC PULSE Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK. Inverter for TIG AC/DC and MMA welding of aluminium, stainlesssteel, steel and also in DC or AC Machines PEGAS AC/DC are designed for specialized welding operations with a wide range of welding work. They designed primarily for TIG welding. Of course there is the amount of invaluable features to enable effective use: post and pregas time slope Down end current HF ignition 2 and 4 stroke level of clearace of Aluminium pulse mode, bilevel and UPDOWN current control on the torch by PEGAS 200 AC/DC PULSE Welding method MMA machines are equipped with functions HOT START, ARC FORCE and ANTISTICK. Tlačítko přepínače AC/DC režimu Button switch AC/DC mode Display proudu Current Display Display napětí, %, času a Hz Display Voltage, %, time and Hz Tlačítko přepínače TIG 2T nebo 4T Button TIG 2T or 4T (two stroke, four stroke) Tlačítko test plynu Button gas test Tlačítko přepínač HF/LIFT ARC Button switch HF/LIFT ARC Tlačítko přepínač PULZ/Nepulzní režim Button switch Pulse/Non pulse mode Tlačítko posunu doleva po křivce parametrů Button for moving to the left on the parameters curve Enkodér Encoder LED stroj je zapnut LED ON LED ALARM, svítíli, v síti je přepětí nebo podpětí nebo je stroj přehřátý LED ALARM. If illuminated there is under or over voltage in the mains or the machine is overheated Jemné nastavení parametrů Smooth settings Přepínač MMA MMA switch Tlačítko posunu doprava po křivce parametrů Button for moving to the right on the parameters curver strana 26

27 AC/DC INVERTERS Funkce / Features BILEVEL (POUZE U PULSE ovo) Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S777 KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PEDÁL VOZÍK CHLAZENÍ CS Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description PEGAS 200 AC/DC invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual PEGAS 200 AC/DC PULSE OVO invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Kabely / Cables VM0253 Chlazení / Cooling Unit Plynová hadička /Hose Gas PEGAS 200 AC/DC Plynová hadička /Hose Gas PEGAS 200 AC/DC PULSE OVO Kabely PEGAS 2x 3m A (zem. kleště + držák elektrod) Welding cables 2 x 3m 3550 (clamp + stick work lead) CS 601 W chladící jednotka PEGAS CS 601 W Cooling Unit PEGAS VM01841 Hadice plyn.pegas TIG 3m G1/4, D 9.5 opředená / Hose Gas PEGAS TIG 3m G1/4 VM0410 Hadice plyn. 3m Pegas OVO rychlospojka G1/4 opředená / Hose Gas 3m Pegas OVO quick connector G1/4 Sada konektorů / Set of Connectors Sada konektorů pro PEGAS AC/DC / Set of Connectors for PEGAS AC/DC Kukla / Helmet S777 Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777 Kukla / Helmet S7S Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Vozík / Welder s Carts Vozík svářečský pro invertor / Welder s Carts Dálkové ovládání / Remote CTRL DOV PEGAS dálk.ovl. pedál 3m s konektorem Foot Pedal Remote CTRL 3 m PEGAS incl. Connector Redukční ventil / Pressure Valve 3549 Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers 4341 Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH J./Units PEGAS 200 AC/DC PEGAS 200 AC/DC PULSE OVO Metoda Method MMA AC MMA DC TIG AC TIG DC MMA AC MMA DC TIG AC TIG DC Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x230/5060 1x230/5060 Jištění Mains protection A 16 pomalé/slow 16 pomalé/slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 42,5 35,4 40,3 35,4 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 21,3 17,7 20,2 17,7 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 10/20,4 180/27,2 5/20,2 180/27,2 10/10,4 200/18,0 5/10,2 200/18,0 10/20,4 170/26,8 5/20,2 170/26,8 10/10,4 200/18,0 5/10,2 200/18,0 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V Svařovací proud (DZ=100%) I 2 ta = 40 o C Welding current (DC=100%)I 2 ta = 40 o C A/V 70/22,8 90/23,6 70/12,8 90/13,3 70/22,8 80/23,2 70/12,8 80/13,2 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 ta = 40 o C Welding current (DC=60%) I 2 ta = 40 o C A/V 90/23,6 110/24,4 90/13,6 110/14,4 90/23,6 110/24,4 90/13,6 110/14,4 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 ta = 40 o C Welding current (DC=x%) I 2 ta = 40 o C A/V 25%= 180/27,2 25%= 180/27,2 25%= 200/18,0 25%= 200/18,0 20%= 170/26,8 25%= 170/26,8 20%= 200/18,0 25%= 200/18,0 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 ta = 25 o C Welding current (DC=100%)I 2 ta = 25 o C A/V 90/23,6 100/24,0 90/13,6 100/14,0 90/23,6 110/24,4 90/13,6 110/14,4 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 ta = 25 o C Welding current (DC=60%) I 2 ta = 25 o C A/V 110/24,4 125/25,0 110/14,4 125/15,0 110/24,4 130/25,2 110/14,4 130/15,2 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 ta = 25 o C Welding current (DC=x%) I 2 ta = 25 o C A/V 30%= 180/27,2 30%= 180/27,2 30%= 200/18,0 30%= 200/18,0 25%= 170/26,8 30%= 170/26,8 25%= 200/18,0 30%= 200/18,0 Třída izolace Insulation class F F Krytí Protection IP23S IP23S Normy Standards EN EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 250 x 470 x x 470 x 400 Hmotnost Weight kg 21,8 21,8 tel.: fax: strana 27

28 HOŘÁKY TIG DOPORUČENÉ HOŘÁKY TIG the recommended torches tig ALFA IN a.s. nabízí hořáky prémiové kvality britského výrobce PARWELD a německého výrobce ABICOR BINZEL v délkách 4 m nebo 8 m. Oproti běžným hořákům jsou oba vybaveny vysokoflexibilními kabely s gumovým obalem (nikoli PVC) a mimořádně kvalitními GRIP rukojetěmi. Hořáky ABI COR BINZEL navíc používají technologii tažené elektrody, která zajistí vždy naprosto dokonalý přenos HF proudu a svařovací proudu. Další výhodou hořáků ABICOR BINZEL je, že jsou vybaveny UD tlačítky pro regulaci svařovacího proudu z hořáku (ne všechny stroje podporují tuto funkci). Pokud pořídíte naše svářečky zároveň hořáky, využijete výhody značně nižší ceny hořáku než je cena běžná na trhu. UD UD ALFA IN offers torches of premium quality of British producer Parweld and German producer ABICOR BINZEL in lengths of 4 m or 8 m. Unlike conventional torches these both are equipped with high flexible cables with rubber coatings (not PVC) and extremely high quality GRIP handles. Torches ABICOR BINZEL also use a technology of driven electrode, ensuring always absolutely perfect transmission of HF current and welding current. Another advantage of ABICOR BINZEL torches is that they are equipped with UD buttons to control the welding current from the torch (Not all machines support this feature). If you take our welding torches at the same time, take advantage of the benefits of much lower prices of the torches then purchased on the market. Hořáky pro MMA invertory / Torches for MMA inverters Obj. číslo / Part No Obj. číslo / Part No Obj. číslo / Part No Obj. číslo / Part No Kod a název invertoru / Code and name of the inverter 17 V 4 m 17 V 8 m 26 V 4 m 26 V 8 m UD PAN 160 invertor. svářečka x x x PEGAS 160 E DIGITAL x PEGAS 160 E x PEGAS 160 E PFC x PEGAS 161 E PFC x PEGAS 161 E softswitch x PEGAS 200 E VRD x PEGAS 201 E PFC x PEGAS 250 E CEL ovo x Alfin 150 TP invertor. svářečka x x x Hořáky pro TIG invertory / Torches for TIG inverters Chlazení/ cooling Zatěžovatel / duty DC Zatěžovatel / duty AC Zatěžovatel / duty AC 100% Zatěžovatel / duty AC 100% PARWELD PROGIP 17 plynem/gas 150 A 60% 115 A 60% PARWELD PROGIP 26 plynem/gas 200 A 60% 150 A 60% ABICOR BINZEL ABITIG 200 plynem/gas 200 A 35% 140 A 35% ABICOR BINZEL ABITIG 450W vodou/water 480 A 60% 450 A 60% 340 A 320 A strana 28

29 TORCHES TIG Kod a název invertoru / Code and name of the inverter PARWELD 17 4 m PARWELD 17 8 m PARWELD 26 4 m PARWELD 26 8 m PEGAS 160 T HF 5136C1 5137C1 5138C1 5139C PEGAS 160 T PULSE HF 5136C1 5137C1 5138C1 5139C PEGAS 200 AC/DC x x 5138A 5139A PEGAS 200 AC/DC PULSE ovo x x 5138A 5139A UD PEGAS 200 T HF 5136C1 5137C1 5138C1 5139C PEGAS 200 T HF PFC 5136C1 5137C1 5138C1 5139C PEGAS 200 T PULSE HF 5136C1 5137C1 5138C1 5139C PEGAS 160 MIG SYN OVO 5136C1 5137C1 x x Alfin 161 W x x x x Alfin 171 W MAX 5136CC 5137CC 5138CC 5139CC Alfin 200 AC/DC x x 5138CC 5139CC Alfin 203 W x x 5138CC 5139CC Alfin 221 AC/DC PFC x x 5138CC 5139CC Alfin 280 AC/DC x x 5138CC 5139CC Alfin 281 AC/DC x x 5138CC 5139CC Alfin 281 W TIG HF SYNERGIC x x 5138CC 5139CC Alfin 300 T x x 5138CC 5139CC Kod a název invertoru / Code and name of the inverter BINZEL 4 m BINZEL 8 m BINZEL 4 m W vodou chl./water BINZEL 8 m W vodou chl./water PEGAS 160 T HF 5140C1 5142C1 5143C1 5144C PEGAS 160 T PULSE HF 5140C1 5142C1 5143C1 5144C PEGAS 200 AC/DC 5140A 5142A 5143A 5144A PEGAS 200 AC/DC PULSE ovo 5140A UD 5142A UD 5143A UD 5144A UD PEGAS 200 T HF 5140C1 5142C1 5143C1 5144C PEGAS 200 T HF PFC 5140C1 5142C1 5143C1 5144C PEGAS 200 T PULSE HF 5140C1 5142C1 5143C1 5144C PEGAS 160 MIG SYN OVO 5140C1 5142C1 x x Alfin 161 W 7S2.A007C 7S2.A008C x x Alfin 171 W MAX 5140CC 5142CC x x Alfin 200 AC/DC 5140CC 5142CC 5143CC 5144CC Alfin 203 W 5140CC 5142CC 5143CC 5144CC Alfin 221 AC/DC PFC 5140CC UD 5142CC UD 5143CC UD 5144CC UD Alfin 280 AC/DC 5140CC UD 5142CC UD 5143CC UD 5144CC UD Alfin 281 AC/DC 5140CC UD 5142CC UD 5143CC UD 5144CC UD Alfin 281 W TIG HF SYNERGIC 5140CC UD 5142CC UD 5143CC UD 5144CC UD Alfin 300 T 5140CC UD 5142CC UD 5143CC UD 5144CC UD SADY VYBAVENÍ / SETS EQUIPMENT pro plynem chlazené hořáky / for gas cooling torches 712.A011 Sada / Set SR 1,6 sada obsahuje / set contains: 712.A012 Sada / Set SR 2,4 Kryt elektrody dlouhý / Pin Hurting Plug 712.A013 Sada / Set SR 3,2 Keramická hubice / Ceramic Cup Kleština / Collet 712.A014 Sada / Set SR 4,0 Domeček kleštiny / Collet Body pro vodou chlazené hořáky / for water cooling torches 773.A5 Sada pro / Set 1,6 773.A7 Sada pro / Set 2,4 sada obsahuje / set contains: Kryt elektrody dlouhý / Pin Hurting Plug 773.A8 Sada pro / Set 3,2 Keramická hubice / Ceramic Cup Kleština / Collet 773.A9 Sada pro / Set 4,0 WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY / Electrode wolfram Elektroda wolf. WL15 1.6x175 zlatá / gold Elektroda wolf. WL15 2.0x175 zlatá / gold Elektroda wolf. WL15 2.4x175 zlatá / gold Elektroda wolf. WL15 3.2x175 zlatá / gold Elektroda wolf. WL15 4.0x175 zlatá / gold tel.: fax: strana 29

30 INVERTORY MULTIFUNKČNÍ PEGAS 160 MIG MAN OVO PEGAS 160 MIG SYN OVO Svařovací invertor pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG Technologie IGBT Kompaktní, lehký, přenosný Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V (MIG) Synergické programy u PEGAS 160 MIG SYN Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG MAG svařování samoochranným drátem Svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm Inverter for MMA, MIG/MAG and TIG welding IGBT technology Compact, lightweight, portable Digital control system, realtime display welding parameter Synergic control welding current/voltage (mig) by PEGAS 160 MIG SYN High performance multiprocess power source (MMA/MIG/MAG/Lift Tig) MAG welding with selfshielding wire Welds with electrodes up to diameter of 4,0 mm Display zobrazuje nastavený proud/napětí Display displays, set current / voltage Potenciometr nastavení svař.proudu Setting potentiometer of welding current. Konektor připojení ochranného plynu Front gas connector Konektor EUROpřipojení hořáku MIG MIG GUN Connect Kontrolka zapnutí zelená LED Power on indicator Green LED Kontrolka přehřátí žlutá LED Over temperature indicator Yellow LED Tlačítko volby přídavného materiálu (pouze SYN) Button for material selection (only SYN) Tlačítko volby průměru drátu (pouze SYN) Button for wire diameter selection (only SYN) Řízení charakteristiky křivky Arc characteristics control. Rychlospojky pro kabely/hořák Twist lock dinse output terminal Supply cable / TIG torch Konektor hořáku TIG torch connector Potenciometr nastavení svař.napětí/down slope/arc force Setting potentiometer of welding voltage/ Down slope/arc force strana 30

31 MULTIFACTION INVERTERS Funkce / Features Informace pro objednání / Ordering Information KUKLA S777 KUKLA S7S KABELY TIG HOŘÁK MIG HOŘÁK RED.VENTIL SADA VOZÍK Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description PEGAS 160 MIG MAN OVO invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual PEGAS 160 MIG SYN OVO invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual Rychlospojka / Quick connector 4314 Rychlospojka plyn Pegas 160 MIG/Quick connector Gas Pegas 160 MIG (in price of machine) Kabely / Cables VM0253 Svař. kabely 2 x 3m 3550 (zem. kleště+držák elektrod)/welding cables 2x3m 3550(clamp+stick) Hořák TIG pro / Torch for PEGAS 160 MIG OVO Doporučené hořáky viz,,katalog ALFA IN viz strana 2829 / See the recommended torches on page,,catalogue ALFA IN 2829 Hořák TIG pro/ Torch for PEGAS 160 MIG C Hořák SR 17 4m PEGAS MIG s konektorem / Torch SR17 4m PEGAS MIG connector Hořák MIG/MAG / Torch MIG/MAG BD14040 Hořák ER 140 4m EURO / Torch ER 140 4m EURO Hadice plynová / Hose Gas VM0321 Hadice plyn. 3m Pegas rychlospojka G1/4 opředená / Hose Gas 3m Pegas quick connector G1/4 Kladka / Roll Kladka (1.0) Pegas 160 MIG / Roll (1.0) Pegas 160 MIG Vozík / Welder s Carts Vozík svářečský pro invertor / Welder s Carts Redukční ventil / Valve red Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers 4341 Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 Kukla / Helmet S777 Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777 Kukla / Helmet S7S Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Doporučujeme / We recommend Drát samoochranný / Wire Self Shielding 4488 Drát 0.8 Coreshield 15A D200/4,5 kg samoochranný / Wire 0.8 Coreshield 15 A D200 Self Shielding 4,5kg spool Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jednotky/Units Pegas 160 MIG Metoda Method MIG/MAG MMA TIG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x230/5060 Jištění Mains protection A 16 slow Max. siťový proud I 1 Max. input power I 1 A 25,9 32,0 22,1 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 14,2 16,0 12,1 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 25/15,3 160/22 10/20,4 160/26,4 10/10,4 160/16,4 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 58 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 90/18,5 90/23,6 90/13,6 Svařovací proud (DZ=60%) Welding current (DC=60%) I 2 A/V 115/19,8 115/24,6 115/14,6 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 30%=160/22 30%=160/26,4 30%=160/16,4 Třída izolace Insulation class F Krytí Protection IP 23 S Normy Standards EN Rozměry (š x d x v) generátor Dimensions (w x l x h) generator mm 215x490x387 Hmotnost generátor/kompakt Weight compact/generator kg 16,3 tel.: fax: strana 31

32 Elektroniky MIG/MAG / MIG/MAG Control boards Vlastnost Ampérmetr a voltmetr Náběhová rychlost drátu (Soft Start) Nápověda pro nastavení parametrů Elektronická zpětná vazba rychlosti drátu 2takt/4takt Nastavitelný předfuk a dofuk plynu Bodování a intervalové svařování Nastavitelný čas dohoření Podpora hořáků s funkcí UPDOWN BASIC MINOR 2 MAJOR SYNERGY x x x x x x x x x x Feature A + V meter Wire initial speed (Soft Start) Advice of the parameter settings Electronic feedback of the wire speed 2 stoke / 4 stroke Adjustable post and pregas time Spot and seam welding Adjustable burnback time UPDOWN torch support BASIC MINOR 2 MAJOR SYNERGY x x x x x x x x x x Posuvy MIG/MAG / MIG/MAG Feeders Dvoukladkový posuv Standard pro stroje ALF 181, 221, 251, 261, 320. Tworoll feeder feeder Standard in ABC and ALF ALF 181, 221, 251, 261, 320 machines. Čtyřkladkový posuv Standard pro stroje ALF 400, ATA a stroje Chopper, Puls. Fourroll feeder feeder Standard in ALF 400, ATA a stroje Chopper, Puls machines. Dvoukladka 2roll Čtyřkladka 4roll a b a = 22 mm b = 30 mm a = 32 mm b = 40 mm Ocelový drát Steel wire Hliníkový drát Aluminium wire Trubičkový drát Tube wire Ø mm Ø mm Ø mm strana 32

33 BD24030 Hořák ER 240 3m EURO BD24040 Hořák ER 240 4m EURO BD24050 Hořák ER 240 5m EURO Náhradní díly na hořák ER 240 / Spare parts torch ER 240 Kód/Code BD24030 BD24040 BD24050 Název/Description Hořák ER 240 3m EURO / Torch ER 240 3m EURO Hořák ER 240 4m EURO / Torch ER 240 4m EURO Hořák ER 240 5m EURO / Torch ER 240 5m EURO Poz./Pos. Kód/Code Název/Description 1 BD24000 Trubka hořáku ER240 / Swan neck ER240 2 BD60100 Rozdělovač plynu 240 bílý / Diffuser 240 White 3 BD62030 Mezikus M6M6 26L / Tip holder M6M6 26L 4 BD75010 Průvlak 0.6 M6/6/25 MB / Contact Tip 0.6 M6/6/25 MB BD75020 BD75130 BD75050 Průvlak 0.8 M6/6/25 MB / Contact Tip 0.8 M6/6/25 MB Průvlak 1.0 M6 ECu / Contact Tip 1.0 M6/8 ECu Průvlak 1.2 M6/6/25 MB / Průvlak 1.2 M6/6/25 MB 5 BD70120 Hubice NW12.5 kónická / Nozzle NW12.5 Conical 6 BD80041A Rukojeť ER240 / Handle set ER240 7 BG84711 Matice převlečná k rukojeti ER240 / Nut for Handle ER240 8 BD80061 Pružina k rukojeti ER240 / Spring for Handle ER240 9 BD80012 Spínač typ A pro ER / Trigger A type for ER BG87531 Kabel koax. ER240/250 25mm2 3m / Koax. cable ER240/250 25mm2 3m BG87541 Kabel koax. ER240/250 25mm2 4m / Koax. cable ER240/250 25mm2 4m 11 BG84099 Konektor EURO ER240/250 M12x1,25 / Connector EURO ER240/250 M12x1,25 12 BG84701 Matice k EURO konektoru ER240/250 / Nut for EURO connector ER240/ BG85101 Kryt EURO konektoru ER240/250 / Housing of EURO connector ER240/ BG14010 Bovden 2.0/4.5/ / Liner 2.0/4.5/ tel.: fax: strana 33

34 ODBOČKOVÉ MIG/MAG STROJE ALF 181 AXE ALF 221 AXE Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG Celoměděný transformátor Sedm stupňů regulace napětí EURO konektor hořáku Předehřev plynu MIG/MAG welding machine Copper transformator Seven voltage regulation steps Torch EURO connector Gas preheating Potenciometr rychlosti posuvu drátu Potentiometer wire feeder speed Potenciometr délky bodu Potentiometer of spot welding (time of spot) Potenciometr délky prodlevy / aktivace režimu 4 takt Potentiometer of pause interval welding and 4stroke switch Kontrolka zapnutí zelená LED Power on indicator Green LED přepínač svařovacího napětí Voltage switch Hlavní vypínač main switch Kontrolka přehřátí žlutá LED Over temperature indicator Yellow LED Funkce / Features MIG/MAG 3x 400 V THREEPHASE 400 VOLT POWERED STEPSWITCHED VOLTAGE Cu ALLCOPPER TRANSFORMER BURN BACK ADJUSTABLE BURN BACK TIME SPOT SPOT AND INTERVAL WELDING 2T 4T 2STROKE 4STROKE PREGAS AND POSTGAS SOFT START ADJUSTABLE INITIAL WIRE SPEED ELECTRONIC FEEDBACK Vlastnost Ampérmetr a voltmetr Náběhová rychlost drátu (Soft Start) Nápověda pro nastavení parametrů Elektronická zpětná vazba rychlosti drátu 2takt/4takt Nastavitelný předfuk a dofuk plynu Bodování a intervalové svařování Nastavitelný čas dohoření Podpora hořáků s funkcí UPDOWN BASIC MINOR 2 MAJOR SYNERGY x x x x x x x x x x strana 34

35 STEPSWITCHED MIG/MAG MACHINES Informace pro objednání / Ordering Information dostupná elektronika / applicable control boards Standard Na přání / optional KUKLA S777 KUKLA S7S HOŘÁK RED.VENTIL DRŽÁK HOŘÁKU BASIC M INOR 2 M AJOR SYNE Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description ALF 181 BASIC AXE ALF 221 BASIC AXE E E stroj, napájecí kabel, zemnící kabel, redukce cívky drátu, návod machine, power cord, clamp, Adapter, manual stroj, napájecí kabel, zemnící kabel, redukce cívky drátu, návod machine, power cord, clamp, Adapter, manual Hořák / Torch BD14040 Hořák ER 140 4m EURO Blue / Torch ER 140 4m EURO Blue Hořák / Torch BD15040 Hořák ER 150 4m EURO Blue / Torch ER 150 4m EURO Blue Kukla / Helmet S777 Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777 Kukla / Helmet S7S Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Držák / Holder 5174 Držák hořáku MIG ALFA IN / Torch holder MIG ALFA IN 3549 Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers Redukční ventil / Valve red Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1, Redukce COAr pro ventil red.(z lahve CO na ventil AR)/ Adapter COAr forgas Valve Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jednotky Units ALF 181 AXE ALF 221 AXE Metoda Method MIG/MAG MIG/MAG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 3 x 400/50 3 x 400/50 Jištění Mains protection A 10 slow 16 slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 8,9 12,1 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 5,9 7,7 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 30/15,5 180/23,0 30/15,5 210/24,5 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 19,3 37,7 20,8 43,6 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 130/20,5 150/21,5 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 150/21,5 170/22,5 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 40%=180/23,0 40%=210/24,5 Počet regul. stupňů Voltage steps 7 7 Třída izolace Insulation class F F Krytí Protection IP 23S IP 23S Normy Standards EN EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 474 x 888 x x 888 x 561 Hmotnost Weight kg Rychlost posuvu drátu Wire speed m/min Průměr cívky Spool diameter mm Hmotnost cívky Spool weight kg tel.: fax: strana 35

36 ODBOČKOVÉ MIG/MAG STROJE ALF 251 AXE ALF 261 AXE Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG MIG/MAG svařovací stroj Kombinovaný transformátor CuAl u stroje ALF 251 AXE Celoměděný transformátor u stroje ALF 261 AXE Podpora hořáků s funkcí UPDOWN (mimo verze BASIC) Předehřev plynu MIG/MAG welding machine MIG/MAG welding machine Transformers CuAl at machine ALF 251 AXE Copper transformers at machine ALF 261 AXE UPDOWN torches supported (not in BASIC version) Gas preheater Enkodér Encoder Display Kontrolka přehřátí žlutá LED Over temperature indicator Yellow LED Hlavní vypínač main switch Tlačítko test plynu button gas test přepínač svař. napětí Voltage switch Tlačítko volba režimu Button switches between Tlačítko zavedení drátu Button wire insertion Konektor EURO pro připojení hořáku (mechanicky odolnější provedení superpevné euro) Euro torch connector (super strong euro) Rychlospojka pro zemnící kabel Earthing quick connector strana 36

37 STEPSWITCHED MIG/MAG MACHINES Funkce / Features MIG/MAG 3x 400 V THREEPHASE 400 VOLT POWERED STEPSWITCHED VOLTAGE BURN BACK ADJUSTABLE BURN BACK TIME SPOT SPOT AND INTERVAL WELDING Informace pro objednání / Ordering Information 2T 4T 2STROKE 4STROKE PREGAS AND POSTGAS SOFT START ADJUSTABLE INITIAL WIRE SPEED ELECTRONIC FEEDBACK RESET REMOTE CONTROL KUKLA S777 KUKLA S7S HOŘÁK RED.VENTIL DRŽÁK HOŘÁKU Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description ALF 251 MAJOR COMPACT AXE ALF 261 MAJOR COMPACT AXE E.074.M E.075.M stroj, napájecí kabel, zemnící kabel, redukce cívky drátu, návod / machine, power cord, clamp, Adapter, manual stroj, napájecí kabel, zemnící kabel, redukce cívky drátu, návod / machine, power cord, clamp, Adapter, manual Standartně jsou stroje vybaveny dvoukladkovým posuvem, čtyřikladkový posuv je za příplatek Hořák / Torch BD24040 Hořák ER 240 4m EURO Blue / Torch ER 240 4m EURO Blue Redukční ventil / Valve red Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers Red.ventil / Valve Heating K Ventil red.ku5 s ohřevem plynu 42V / Valve Red.KU5 Heating 42V 4341 Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 Redukční ventil / Valve red Redukce COAr pro ventil red.(z lahve CO na ventil AR)/ Adapter COAr forgas Valve Kukla / Helmet S777 Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777 Kukla / Helmet S7S Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Redukce / Adapter K910 Redukce adaptér do 18kg / Adapter up to 18 kg 2187 Kladka / Kladka / Kladka /30 AL Kladky / Rollers 2318 Kladka /30 TD Kladky pro ocelový drát, ALhlníkový, TDtrubičkový / 2189 Kladka /30 Rollers for steel wire, Al wire, TD tube wire 2269 Kladka /30 AL 2319 Kladka /30 TD 2320 Kladka /30 TD Zemnící kabel / Earthing Cable VM0023 Kabel zemnící 3 m 300 A 3550 / Earthing Cable 3 m 300 A 3550 Držák / Holder 5174 Držák hořáku MIG ALFA IN / Torch holder MIG ALFA IN Separační sprej / Separable spray 4278 PREMIUM 1000 spray 4279 PREMIUM rozprašovač PREMIUM 1000 separační sprej 500ml / PREMIUM 1000 separable spray 500ml Čistič drátu / Wire cleaner V čistič drátu filc V držák čističe drátu Čistič drátu / Wire cleaner Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jednotky/Units ALF 251 COMPACT AXE ALF 261 COMPACT AXE Metoda Method MIG/MAG MIG/MAG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 3x400/50 3x400/50 Jištění Mains protection A 16 slow 16 slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 17,0 17,9 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 10,4 8,9 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 25/15,3 250/26,5 25/15,3 260/27,0 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 17,9 45,2 17,9 45,2 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 170/22,5 170/22,5 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 200/24,0 200/24,0 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 30%= 250/26,5 25% =260/27,0 Počet regul. stupňů Voltage steps Třída izolace Insulation class F F Krytí Protection IP 23S IP 23S Normy Standards EN EN Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 500x868x x868x806 Hmotnost Weight kg Rychlost posuvu drátu Wire speed m/min Průměr cívky Spool diameter mm Hmotnost cívky Spool weight kg tel.: fax: strana 37

38 ODBOČKOVÉ MIG/MAG STROJE ALF 280 AXE ALF 320 AXE ALF AXE Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG MIG/MAG svařovací stroj Celoměděné transformátory Kompaktní nebo se snímatelným posuvem drátu Podpora hořáků s funkcí UPDOWN (mimo verze BASIC) Předehřev plynu MIG/MAG welding machine MIG/MAG welding machine Allcopper transformers Compact or with a separate wire feeder. UPDOWN torches supported (not in BASIC version) Gas preheater Enkodér Encoder Display Kontrolka přehřátí žlutá LED Over temperature indicator Yellow LED Tlačítko test plynu button gas test Hlavní vypínač main switch přepínač svař. napětí Voltage switch Tlačítko volba režimu Button switches between Tlačítko zavedení drátu Button wire insertion Konektor EURO pro připojení hořáku (mechanicky odolnější provedení superpevné euro) Euro torch connector (super strong euro) Rychlospojka pro zemnící kabel Earthing quick connector Dostupná elektronika / Applicable control boards Standard MAJOR Feature Vlastnost BASIC MINOR 2 MAJOR SYNERGY Ampérmetr a A + V meter x x voltmetr Náběhová rychlost drátu x x Wire initial speed (Soft Start) (Soft Start) Nápověda pro nastavení parametrů x x x Advice of the parameter settings Elektronická zpětná vazba rychlosti x Electronic feed back of the wire speed drátu 2 stoke / 4 stroke 2takt/4takt Nastavitelný x Adjustable Post and Pre Gas time předfuk a dofuk plynu Spot and Interval welding Bodování a intervalové svařování Adjustable Burn Back Time Nastavitelný čas dohoření UPDOWN torch support Podpora hořáků s funkcí UPDOWN x strana 38

39 STEPSWITCHED MIG/MAG MACHINES Funkce / Features MIG/MAG Informace pro objednání / Ordering Information 3x 400 V THREEPHASE 400 VOLT POWERED Cu STEPSWITCHED ALLCOPPER VOLTAGE TRANSFORMER BURN BACK ADJUSTABLE BURN BACK TIME SPOT SPOT AND INTERVAL WELDING 2T 4T 2STROKE 4STROKE PREGAS AND POSTGAS SOFT START ADJUSTABLE INITIAL WIRE SPEED ELECTRONIC FEEDBACK RESET REMOTE CONTROL KUKLA S777 KUKLA S7S HOŘÁK RED.VENTIL PROPOJE DRŽÁK HOŘÁKU Produkt / Product Obj. č. / Part No Popis / Description ALF 280 AXE ALF 320 AXE E E E.000.M E E.000.Y Technická data / Technical data ALF 280 BASIC COMPACT AXE ALF 280 MINOR COMPACT AXE ALF 280 MAJOR COMPACT AXE ALF 280 ANALOG COMPACT AXE ALF 280 SYNERGY COMPACT AXE E.017 ALF 280 S GENERATOR GAS AXE E E E.001.M E E.001.Y ALF 320 BASIC COMPACT AXE ALF 320 MINOR COMPACT AXE ALF 320 MAJOR COMPACT AXE ALF 320 ANALOG COMPACT AXE ALF 320 SYNERGY COMPACT AXE stroj, napájecí kabel, zemnící kabel, redukce cívky drátu, návod / machine, power cord, clamp, Adapter, manual stroj, napájecí kabel, zemnící kabel, redukce cívky drátu, návod / machine, power cord, clamp, Adapter, manual E.003 ALF 320 S GENERATOR GAS AXE E ALF 400 BASIC44 COMPACT AXE E ALF 400 MINOR44 COMPACT AXE ALF AXE E.002.M44 ALF 400 MAJOR44 COMPACT AXE stroj, napájecí kabel, zemnící kabel, redukce cívky drátu, návod / machine, power cord, clamp, Adapter, standart 4 kladkový posuv manual stadart 4 roll feeder E ALF 400 ANALOG44 COMPACT AXE E.002.Y44 ALF 400 SYNERGY44 COMPACT AXE E.004 ALF 400 S GENERATOR GAS AXE Snímatelný posuv / removable wire feedtwo E.033.M PS2 MAJOR GAS AXE Snímatelný posuv drátudvoukladka pro generátor/ removable wire feedtwo roll feeder for generator roll feeder E.034.M4 PS4 MAJOR GAS AXE Snímatelný posuv drátučtyřkladka pro generátor/ removable wire feedfour roll feeder for generator V E Kabel propoj. 2m 50mm2 Gas pro generátor / for generator V E Kabel propoj. 5m 50mm2 Gas pro generátor / for generator Propojovací kabely / Cable Bundle V E Kabel propoj. 10m 50mm2 Gas pro generátor / for generator V E Kabel propoj. 15m 70mm2 as pro generátor / for generator Podvozek PS / Wheel carriage PS V Podvozek PS2,4 HD (Complete) pro PS2, PS4 / for PS2, PS4 Digitalní ampérmetr a voltmetr je u verzí MAJOR a SYNERGY součástí elektroniky, u verzí ANALOG, BASIC lze pořídit za příplatek. Standartně jsou stroje vybaveny dvoukladkovým posuvem, čtyřikladkový posuv je za příplatek Hořák / Torch BD24040 Hořák ER 240 4m EURO Blue / Torch ER 240 4m EURO Blue Kukla / Helmet S777 Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777 Kukla / Helmet S7S Kukla samostmívací ALFA IN S7S / Welding Helmet ALFA IN S7S Redukční ventil / Valve red Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers Red.ventil s ohřevem / Valve Heating K Ventil red.ku5 s ohřevem plynu 42V / Valve Red.KU5 Heating 42V Redukční ventil / Valve red Ventil red.ar MIDIC M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDIC M14G W21,8 x 1,14 Kukla / Helmet S777 Samostmívací kukla ALFA IN / Light Reactive Welding Helmet ALFA IN Redukce / Adapter K910 Redukce adaptér do 18kg / Adapter up to 18 kg 2187 Kladka / Kladka /40 Kladky pro ocelový drát, ALhlníkový, TDtrubičkový 2188 Kladka / Kladka /40 / 2270 Kladka /30 AL 2239 Kladka /40 AL Rollers for steel wire, Al wire, TD tube wire 2318 Kladka /30 TD 2297 Kladka /40 TD 22/30 2 kladka/2 Rolls 2189 Kladka / Kladka /40 32/40 4 kladka/4 Roll 2269 Kladka /30 AL 1829 Kladka /40 AL 2319 Kladka /30 TD 2298 Kladka /40 TD 2320 Kladka /30 TD 2299 Kladka /40 TD Zemnící kabel / Earthing Cable VM0023 Kabel zemnící 3 m 300 A 3550 / Earthing Cable 3 m 300 A 3550 Držák hořáku / Torch holder 5174 Držák hořáku MIG ALFA IN / Torch holder MIG ALFA IN V čistič drátu filc Čistič drátu / Wire cleaner Čistič drátu / Wire cleaner V držák čističe drátu ČESKY ENGLISH Jedn./Units ALF 280 AXE ALF 320 AXE ALF AXE Metoda Method MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 3x400/50 3x400/50 3x400/50 Jištění Mains protection A 16 pomalé/slow 16 pomalé/slow 20 slow Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 16,7 21,5 27,3 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 8,4 10,8 13,7 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 40/16,0 290/28,5 40/16,0 340/31,0 50/16,5 400/34,0 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 18,3 40,1 18,2 44,9 19,4 49,8 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 170/22,5 200/24,0 240/26,0 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 210/24,5 230/25,5 290/28,5 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 30%=290/28,5 25%=340/31,0 25% = 400/34,0 Počet regul. stupňů Voltage steps x 10 Třída izolace Insulation class F F F Krytí Protection IP 23S IP 23S IP 23S Normy Standards EN EN EN Rozměry (š x d x v) generátoru Dimensions (w x l x h) generator mm 500x868x x868x x868x806 Hmotnost compact/generátoru Weight compact/generator kg Rychlost posuvu drátu Wire speed m/min Průměr cívky Spool diameter mm Hmotnost cívky Spool weight kg tel.: fax: strana 39

40 ODBOČKOVÉ MIG/MAG STROJE ATA 400 AXE ATA 500 AXE ATA 600 HD MIG/MAG svařovací stroje do náročných průmyslových podmínek Kompaktní nebo se snímatelným posuvem drátu Kapalinou chlazené Svařování oceli, nerezu a hliníku Celoměděný transformátor 2x10 poloh regulace napětí (ATA 400 AXE) 3x10 poloh regulace napětí (ATA 500 AXE, ATA 600 HD) Max. hmotnost cívky drátu 18 kg Standardem čtyřkladkový posuv drátu 40 mm, hnaná horní kladka Otevírání posuvu na panty EURO konektor hořáku Jeřábová oka na přání Vestavěná chladící jednotka Ohřev plynu Heavyduty industrial MIG/MAG welding machines Compact or with separate feeding welding machine Water cooled Welds steel, high alloyed steels and aluminium. Copper transformer 2x10 voltage steps (ATA 400 AXE) 3x10 voltage steps (ATA 500 AXE, ATA 600 HD) For max. 18 kg spools Standard is 4 rolls wire feeder dia 30 mm, driven upper roll Wire feeder cover with hinges Torch EURO connector Crane eyes on request Built in cooling unit Gas preheating Typ/type Ocel.drát / Steel wire Ø AL Ø Trubič.drát / Flux corred Ø ATA 400 AXE 0,61,2 1,2 1,4 ATA 500 AXE 0,61,4 1,01,2 1,6 ATA 600 HD 0,61,6 1,01,2 1,22,4 DOSTUPNÁ ELEKTRONIKA APPLICABLE CONTROL BOARDS Feature Vlastnost BASIC MINOR 2 MAJOR SYNERGY Ampérmetr a A + V meter x x voltmetr Náběhová rychlost drátu x x Wire initial speed (Soft Start) (Soft Start) Nápověda pro nastavení parametrů x x x Advice of the parameter settings Elektronická zpětná vazba rychlosti x Electronic feed back of the wire speed drátu 2 stoke / 4 stroke 2takt/4takt Nastavitelný x Adjustable Post and Pre Gas time předfuk a dofuk plynu Spot and Interval welding Bodování a intervalové svařování Adjustable Burn Back Time Nastavitelný čas dohoření UPDOWN torch support Podpora hořáků s funkcí UPDOWN x VARIANTA SE SNÍMATELNÝM POSUVEM DRÁTU version with SEPARATE FEEDING VARIANTA S RAMENEM version with arm Funkce / Features MIG/MAG 3x 400 V THREEPHASE 400 VOLT POWERED STEPSWITCHED VOLTAGE Cu BURN BACK ALLCOPPER ADJUSTABLE TRANSFORMER BURN BACK TIME SPOT SPOT AND INTERVAL WELDING 2T 4T 2STROKE 4STROKE PREGAS AND POSTGAS SOFT START ADJUSTABLE INITIAL WIRE SPEED ELECTRONIC FEEDBACK RESET REMOTE CONTROL WATER COOLING strana 40

41 STEPSWITCHED MIG/MAG MACHINES Informace pro objednání / Ordering Information Produkt / Product Obj. číslo/part No Popis / Description ATA 400 AXE Kabel propojovací pro ATA 400 AXE Cable Bundle for ATA 400 AXE ATA 500 AXE Kabel propojovací pro ATA 500 AXE Cable Bundle for ATA 500 AXE Posuv drátu pro generátory ATA 400 AXE, ATA 500 AXE Separate feeding fo generator ATA 400 AXE, ATA 500 AXE E H E H E.043.M4H E DH E.043.Y4H E.042H ATA 400 BASIC4 COMPACT H2O AXE ATA 400 MINOR4 COMPACT H2O AXE ATA 400 MAJOR4 COMPACT H2O AXE ATA 400 ANALOG4D COMPACT H2O AXE ATA 400 SYNERGY4 COMPACT H2O AXE ATA 400 GENERATOR H2O AXE stroj, napájecí kabel, zemnící kabel, redukce cívky drátu, návod / machine, power cord, clamp, Adapter, manual VM0142E Kabel propoj. 2m 50mm2 W axe VM0171E Kabel propoj. 5m 50mm2 W axe VM0145E Kabel propoj. 10m 70mm2 W axe VM0146E Kabel propoj. 15m 70mm2 W axe E H ATA 500 BASIC4 COMPACT H2O AXE E H ATA 500 MINOR4 COMPACT H2O AXE E.032.M4H ATA 500 MAJOR4 COMPACT H2O AXE E DH ATA 500 ANALOG4D COMPACT H2O AXE E.032.Y4H ATA 500 SYNERGY4 COMPACT H2O AXE E.030H ATA 500 GENERATORD H2O AXE VM0143E Kabel propoj. 2m 70mm2 W axe VM0160E Kabel propoj. 5m 70mm2 W axe VM0145E Kabel propoj. 10m 70mm2 W axe VM0150E Kabel propoj. 15m 95mm2 W axe E.033.MH PS2W MAJOR 310 posuv drátu ATA H2O AXE Dvoukladkový posuv drátu / Two rolls wire feeder E.034.M4H PS4W MAJOR 411 posuv drátu ATA H2O AXE Čtyřkladkový posuv drátu / Four rolls wire feeder ATA 600 HD A.039H ATA 600 GENERATOR H2O HD Kabel propojovací pro ATA 600 HD Cable Bundle for ATA 600 HD VM0147Q Kabel propoj. 2m 95mm2 W Q VM0148Q Kabel propoj. 5m 95mm2 W Q VM0149Q Kabel propoj. 10m 95mm2 W Q VM0150Q Kabel propoj. 15m 95mm2 W Q VM0189Q Kabel propoj. 20m 95mm2 W Q propojovací kabel pro ATA 400 AXE se snímatelným posuvem drátu / Cable Bundle for ATA 400 AXE with separate feeding stroj, napájecí kabel, zemnící kabel, redukce cívky drátu, návod / machine, power cord, clamp, Adapter, manual propojovací kabel pro ATA 500 AXE se snímatelným posuvem drátu / Cable Bundle for ATA 500 AXE with separate feeding generátor, napájecí kabel, zemnící kabel, redukce cívky drátu, návod / generator, power cord, clamp, Adapter, manual propojovací kabel pro ATA 600 HD / Cable Bundle for ATA 600 HD Posuv drátu pro generátor ATA 600 HD / Separate feeding fo generator ATA 600 HD A.035.M4H PS4W MAJOR 411 posuv drátu ATA 600 H2O Čtyřkladkový posuv drátu / Four rolls wire feeder Podvozek PS / Undercarriage PS V Podvozek PS2,4 AXE (Complete) pro PS2, PS4 / for PS2, PS4 Digitalní ampérmetr a voltmetr je u verzí MAJOR a SYNERGY součástí elektroniky, u verzí ANALOG, BASIC lze pořídit za příplatek. Hořák / Torch BD50140D Hořák 4m EURO BD50150D Hořák 5m EURO Hořák ER 500 EURO BLUE H2O / Torch ER 500 EURO BLUE H2O Redukční ventil / Valve red Ventil red.ar OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers Red.ventil s ohřevem / Valve Heating K Ventil red.ku5 s ohřevem plynu 42V / Valve Red.KU5 Heating 42V Kukla / Helmet S777 a S7S Samostmívací kukla ALFA IN / Light Reactive Welding Helmet ALFA IN Redukce / Adapter K910 Redukce adaptér do 18kg / Adapter up to 18 kg Držák hořáku / Torch holder 5174 Držák hořáku MIG ALFA IN / Torch holder MIG ALFA IN 1657 Kladka / Kladka / Kladka /40 AL Kladky / Rollers 2297 Kladka /40 TD 2062 Kladka /40 Kladky pro ocelový drát, ALhlníkový, TDtrubičkový / Rollers for steel wire, Al wire, TD tube wire 1829 Kladka /40 AL 2298 Kladka /40 TD 2299 Kladka /40 TD Zemnící kabel ATA 400 AXE, ATA 500 AXE Earthing Cable ATA 400 AXE, ATA 500 AXE VM0024 Kabel zemnící 3 m 400 A 3550 Kabel zemnící 3 m 300 A 3550 / Earthing Cable 3 m 300 A 3550 Zemnící kabel ATA 600 HD Earthing Cable ATA 600 HD VM0046 Kabel zemnící ATA600 AXE Kabel zemnící 3 m / Earthing Cable 3 m Separační sprej / Separable spray 4278 PREMIUM 1000 separační sprej 4279 PREMIUM rozprašovač PREMIUM 1000 separační sprej 500ml / PREMIUM 1000 separable spray 500ml Čistič drátu / Wire cleaner V čistič drátu filc V držák čističe drátu Čistič drátu / Wire cleaner Technická data / Technical data ČESKY ENGLISH Jednotky Units ATA 400 AXE ATA 500 AXE ATA 600 HD Metoda Method MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG Síťové napětí Mains voltage V/Hz 3x 400/50 3x 400/50 3 x 400/50 Jištění Mains protection A 20 pomalé/slow 32 pomalé/slow 63 T Max. síťový proud I 1 Max. input power I 1 A 28, ,2 Max. efektivní proud I 1eff Max. effective current I 1eff A 15,8 22,5 23,5 Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 55/16,8 420/35,0 70/17,5 530/40,5 65/17,3 600/44,0 Napětí naprázdno U 20 Opencircuit voltage U 20 V 19,3 48,0 20,2 59,8 17,0 55,5 Svařovací proud (DZ=100%) I 2 Welding current (DC=100%) I 2 A/V 260/27,0 330/30,5 430/35,5 Svařovací proud (DZ=60%) I 2 Welding current (DC=60%) I 2 A/V 300/29,0 390/33,5 530/40,5 Svařovací proud (DZ=x%) I 2 Welding current (DC=x%) I 2 A/V 30%=420/35,0 25%=530/40,5 25%=600/44,0 Počet regul. stupňu Voltage steps 2 x 10 3 x 10 3 x 10 Třída izolace Insulation class F F H Krytí Protection IP 23S IP 23S IP 21 Normy Standards EN EN EN Rozměry (š x d x v) kompakt Dimensions (w x l x h) compact mm 572x875x x875x963 Rozměry (š x d x v) snímatelný Dimensions (w x l x h) separate mm 572x875x x875x x910x1417 Hmotnost kompakt Weight compact kg Hmotnost snímatelný Hmotnost separate kg Rychlost posuvu drátu Wire speed m/min Průměr cívky Spool diameter mm Hmotnost cívky Spool weight kg Chladící výkon (Q=1l/min) Cooling power (Q=1l/min) kw 0,74 0,74 0,74 Celkový obsah kapaliny Total liquid content l 3,5 3,5 3,5 Max. tlak Max. pressure Bar 3,5 3,5 3,5 Max. průtok Max. flow l/min tel.: fax: strana 41

42 MIG/MMA invertor 400 IN 500 IN Svařovací synergický invertor pro MIG/MAG, MMA a drážkování Plná synergie nebo manuální režim Okamžitý přístup k pěti proudům Možnost uložit 100 jobů Vynikající charakteristiky pro svařování obalenou elektrodou do průměru 5,0 mm a pro drážkování (500 A). Elektronická tlumivka Plynulá regulace napětí Nastavitelný předfuk, dofuk, dohoření, počáteční rychlost Ekologický režim chlazení USB port, snadný update firmwaru Welding Synergy inverter for MIG/MAG, MMA and Gauging Full synergy or manual mode. Instant access to five currents Possibility to save up to 100 jobs Excellent characteristics for coated electrode welding up to diameter 5,0 mm and grooving (500 A). Electronic regulations of the choke Continuous voltage regulations Settable pregas, postgas, burn back, initial speed Ecological cooling mode. USB port, easy firmware updates Display Jemné nastavení parametrů Smooth settings Tlačítko volba režimu (manuál, synergie, elektroda) Button switches between (manual, synergie, electrode) Enkodér Encoder Tlačítka rychlé volby JOBU Button rapid switches JOB Menu JOB Tlačítko zavedení drátu Button wire insertion Tlačítko test plynu Button gas test Tlačítko ( 2T / 4T / schody ) Button (2T, 4T, 4T spec) Korekce napětí Correction strana 42

info@euro-optimum.hr Svařovací invertor pro svařování metodou MMA a TIG Inverter for MMA and TIG welding strana 6 www.alfain.eu obchod@alfain.

info@euro-optimum.hr Svařovací invertor pro svařování metodou MMA a TIG Inverter for MMA and TIG welding strana 6 www.alfain.eu obchod@alfain. INVERTORY MMA PAN 160 Svařovací invertor pro svařování metodou MMA a TIG Technologie IGBT Kompaktní, lehký, přenosný Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami Rychlospojky 10-25 mm 2 pro připojení kabelů

Více

info@euro-optimum.hr ALFIN 200 AC/DC ALFIN 221 AC/DC PFC ALFIN 280 AC/DC ALFIN 281 AC/DC

info@euro-optimum.hr ALFIN 200 AC/DC ALFIN 221 AC/DC PFC ALFIN 280 AC/DC ALFIN 281 AC/DC INVERTORY AC/DC ALFIN 200 AC/DC ALFIN 221 AC/DC PFC ALFIN 280 AC/DC ALFIN 281 AC/DC Svařovací invertor pro svařování oceli, nerezi i hliníku metodami TIG AC/DC a MMA Stroje ALFIN AC/DC jsou určeny pro

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRODUCT CATALOGUE SVAŘOVACÍ TECHNIKA, ELEKTROCENTRÁLY, PLYNOVÉ FILTRY WELDING EQUIPMENT, POWER GENERATORS, GAS FILTERS

KATALOG PRODUKTŮ PRODUCT CATALOGUE SVAŘOVACÍ TECHNIKA, ELEKTROCENTRÁLY, PLYNOVÉ FILTRY WELDING EQUIPMENT, POWER GENERATORS, GAS FILTERS KATALOG PRODUKTŮ SVAŘOVACÍ TECHNIKA, ELEKTROCENTRÁLY, PLYNOVÉ FILTRY PRODUCT CATALOGUE WELDING EQUIPMENT, POWER GENERATORS, GAS FILTERS we make it easy CZEENGCAT22 o nás/about us Společnost ALFA IN je

Více

o nás/about us CZE-ENG-CAT-09 strana 3 fax: +420 568 840 966 tel.: +420 568 840 009

o nás/about us CZE-ENG-CAT-09 strana 3 fax: +420 568 840 966 tel.: +420 568 840 009 CZE-ENG-CAT-13 o nás/about us CZE-ENG-CAT-09 Společnost ALFA IN je tradičním českým výrobcem svařovacích strojů, transformátorů, a plynových filtrů. V roce 2010 jsme koupili do našeho výrobního portfolia

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRODUCT CATALOGUE SVAŘOVACÍ TECHNIKA, ELEKTROCENTRÁLY, PLYNOVÉ FILTRY WELDING EQUIPMENT, POWER GENERATORS, GAS FILTERS

KATALOG PRODUKTŮ PRODUCT CATALOGUE SVAŘOVACÍ TECHNIKA, ELEKTROCENTRÁLY, PLYNOVÉ FILTRY WELDING EQUIPMENT, POWER GENERATORS, GAS FILTERS KATALOG PRODUKTŮ SVAŘOVACÍ TECHNIKA, ELEKTROCENTRÁLY, PLYNOVÉ FILTRY PRODUCT CATALOGUE WELDING EQUIPMENT, POWER GENERATORS, GAS FILTERS we make it easy CZEENGCAT21 o nás/about us Společnost ALFA IN je

Více

info@euro-optimum.hr INVERTORY MULTIFUNKČNÍ PEGAS 160 MIG SYN OVO Svařovací invertor pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG

info@euro-optimum.hr INVERTORY MULTIFUNKČNÍ PEGAS 160 MIG SYN OVO Svařovací invertor pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG INVERTORY MULTIFUNKČNÍ PEGAS 160 MIG MAN OVO PEGAS 160 MIG SYN OVO Svařovací invertor pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG Technologie IGBT Kompaktní, lehký, přenosný Digitální nastavování, skutečné

Více

INVERTORY MIG/MAG A MULTIFUNKČNÍ

INVERTORY MIG/MAG A MULTIFUNKČNÍ Tento ceník pojednává položky, které jsou aktuálně v akci. CENY UVEDENÉ CZK JSOU PLATNÉ PRO ČR, CENY EUR JSOU URČENY PRO EXPORT DO SR. CENÍK SVAŘOVACÍ TECHNIKY AKCE 1. 5. - 31. 8. 2015 Ilustrace Kód Popis

Více

Ceník svařovací techniky alfa in a.s.

Ceník svařovací techniky alfa in a.s. CEN_44 Ceník svařovací techniky alfa in a.s. OBSAH INVERTORY MMA PINGL, PEGAS, ALFIN INVERTORY TIG ALFIN TIG HF, PEGAS T HF INVERTORY AC/DC ALFIN AC/DC, PEGAS AC/DC MULTIFUNKČNÍ INVERTORY PEGAS MIG, ALFIN

Více

5.0237 PAN 160 4 199 Kč 155,50. 5.0242-1 PEGAS 161 E softswitch 5 300 Kč 196,30. 5.0113 Alfin 150 TP invertor. svářečka 10 590 Kč 392,20

5.0237 PAN 160 4 199 Kč 155,50. 5.0242-1 PEGAS 161 E softswitch 5 300 Kč 196,30. 5.0113 Alfin 150 TP invertor. svářečka 10 590 Kč 392,20 Ilustrace Kód Popis Poznámka INVERTORY MMA CENÍK SVAŘOVACÍ TECHNIKY A ALFA IN a.s. platný od 1. září 2014 5.0237 PAN 160 4 199 Kč 155,50 5.0242-1 PEGAS 161 E softswitch 5 300 Kč 196,30 5.0113 Alfin 150

Více

Ceník svařovací techniky alfa in a.s.

Ceník svařovací techniky alfa in a.s. Ceník svařovací techniky alfa in a.s. CENEUR_32 OBSAH INVERTORY MMA PINGL, PEGAS, ALFIN INVERTORY TIG ALFIN TIG HF, PEGAS T HF INVERTORY AC/DC ALFIN AC/DC MULTIFUNKČNÍ INVERTORY PEGAS MIG, ALFIN MTM, ALFIN

Více

info@euro-optimum.hr ODBOČKOVÉ MIG/MAG STROJE ALF 181 AXE ALF 221 AXE Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG MIG/MAG welding machine

info@euro-optimum.hr ODBOČKOVÉ MIG/MAG STROJE ALF 181 AXE ALF 221 AXE Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG MIG/MAG welding machine ODBOČKOVÉ MIG/MAG STROJE ALF 181 AXE ALF 221 AXE Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG Celoměděný transformátor Sedm stupňů regulace napětí EURO konektor hořáku Předehřev plynu MIG/MAG welding

Více

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007 ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY INOVACE ŘADY GAMA INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ PRO MMA/TIG GAMA 151 Invertorový svářecí stroj GAMA 151 je určen především pro svařování:

Více

Ceník svařovací techniky alfa in a.s.

Ceník svařovací techniky alfa in a.s. Ceník svařovací techniky alfa in a.s. CEN_EUR_44 OBSAH INVERTORY MMA PINGL, PEGAS, ALFIN INVERTORY TIG ALFIN TIG HF, PEGAS T HF INVERTORY AC/DC ALFIN AC/DC, PEGAS AC/DC MULTIFUNKČNÍ INVERTORY PEGAS MIG,

Více

Ceník svařovací techniky ALFA IN a.s.

Ceník svařovací techniky ALFA IN a.s. Ceník svařovací techniky ALFA IN a.s. w w w. a l f a i n. e u CEN_31 OBSAH INVERTORY MMA PINGL, PEGAS, ALFIN INVERTORY TIG ALFIN TIG HF, PEGAS T HF INVERTORY AC/DC ALFIN AC/DC MULTIFUNKČNÍ INVERTORY PEGAS

Více

MODELOVÁ ŘADA 2006 MODEL LINE 2006 NEJEN NOVÝ VZHLED NOT ONLY NEW APPEARANCE

MODELOVÁ ŘADA 2006 MODEL LINE 2006 NEJEN NOVÝ VZHLED NOT ONLY NEW APPEARANCE MODELOVÁ ŘADA 2006 MODEL LINE 2006 NEJEN NOVÝ VZHLED NOT ONLY NEW APPEARANCE 3-2006 www.omc.cz GAMA 1350, 1550, 1750 MMA, TIG Invertorové svářecí stroje GAMA 1350, 1550, 1750 jsou určeny především pro

Více

SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ, 2015 PEGAS 200 AC-DC navod CZ 12 2/16 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 4 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. TECHNICKÁ DATA... 5 5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF

PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ, 2014 PEGAS 160-200 T PULSE návod CZ 12 2/15 OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 3 4.

Více

info@euro-optimum.hr PEGAS 40 PLASMA PFC ovo Plasmový řezací stroj Plasma cutting machine strana 52 www.alfain.eu obchod@alfain.eu

info@euro-optimum.hr PEGAS 40 PLASMA PFC ovo Plasmový řezací stroj Plasma cutting machine strana 52 www.alfain.eu obchod@alfain.eu PEGAS 40 PLASMA PFC ovo Plasmový řezací stroj IGBT PFC invertor, možnost připojit ke zdroji 0-30V vysoká rychlost řezaní kvalitní řez s minimální velikostí teplně ovlivněné zóny menší tepelné deformace

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 6 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC

PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 2015 PEGAS 200 AC-DC PULSE PFC návod CZ 3 2/18 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 4 2.1 OCHRANA OSOB... 4 2.2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...

Více

The number of appendixes. Author: Mastný Checked: Jasa Authorized: Slamova Signature: Signature: Signature: Date: 18.12.08 Date: 10.1.10 Date: 10.1.

The number of appendixes. Author: Mastný Checked: Jasa Authorized: Slamova Signature: Signature: Signature: Date: 18.12.08 Date: 10.1.10 Date: 10.1. 1 Registration number: The number of pages: MG-005-1 Machine / subset: SERVICE MANUAL ALFIN TIG HF 5 The number of appendixes 1 No of copy: Author: Mastný Checked: Jasa Authorized: Slamova Signature: Signature:

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

Fénix Weld. Navrženo a vyrobeno v Kühtreiber. www.fenix-weld.cz

Fénix Weld. Navrženo a vyrobeno v Kühtreiber. www.fenix-weld.cz Fénix Weld Navrženo a vyrobeno v Kühtreiber www.fenix-weld.cz Stroje Fénix Weld Stroje řady Fénix Weld jsou kompaktní přenosné podpěťové svařovací stroje pro svařování metodou MMA a TIG. Konstrukce je

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ - 1 - SVAŘOVACÍ STROJE ALFIN 300 T NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Alfin 300 T navod CZ 02 -2- OBSAH: 1 ÚVOD... 4 2 BEZPEČNOST PRÁCE... 5 2.1 OCHRANA OSOB... 5 2.2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 5 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY...

Více

Expert na svařování MMA

Expert na svařování MMA Expert na svařování MMA Invertor, tyristor i usměrňovač, kompletní nabídka zařízení Oerlikon na svařování obalenými elektrodami. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com Svařování MMA Při svařování

Více

PEGAS 160 T HF PEGAS 200 T HF PEGAS 200 T HF PFC

PEGAS 160 T HF PEGAS 200 T HF PEGAS 200 T HF PFC - 1 - SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 T HF PEGAS 200 T HF PEGAS 200 T HF PFC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 12 -2- OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 3 4. TECHNICKÁ DATA...

Více

PEGAS 200 AC/DC PULSE

PEGAS 200 AC/DC PULSE - 1 - SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC PULSE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NS156-4 -2- OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 4 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. TECHNICKÁ DATA... 5 5. PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE...

Více

Svářecí a nabíjecí technika

Svářecí a nabíjecí technika MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG, digital MIG Plazmové invertory Odporová svářecí zařízení Příslušenství Nabíjecí zdroje Nabíjecí zdroje

Více

Ceník TIGER. welding. Výrobce svařovací techniky. www.tiger-welding.eu. Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník je platný od 1. 4. 2008.

Ceník TIGER. welding. Výrobce svařovací techniky. www.tiger-welding.eu. Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník je platný od 1. 4. 2008. Ceník TIGER welding Výrobce svařovací techniky www.tiger-welding.eu Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník je platný od 1. 4. 2008. Tiger Obsah strana 1 INFORMACE Standardní vybavení MIG/MAG strojů

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

PLASMA PEGAS 100 PLASMA. Plasmový řezací stroj. Plasma cutting machine. Kontrolka tlaku vzduchu Light low pressure. Display

PLASMA PEGAS 100 PLASMA. Plasmový řezací stroj. Plasma cutting machine. Kontrolka tlaku vzduchu Light low pressure. Display PLASMA PEGAS 100 PLASMA Plasmový řezací stroj IGBT PFC invertor malý rozměry, velký výkonem těžká strojírenská výroba průmyslová výroba možnost připojení na automat Touto invertorovou plasmou vyrobenou

Více

SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 250 E CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. ALFA IN a.s. www.alfain.eu NS117-03

SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 250 E CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. ALFA IN a.s. www.alfain.eu NS117-03 - 1 - SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 250 E CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NS117-03 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE...

Více

PEGAS 162 E PFC PEGAS 202 E PFC

PEGAS 162 E PFC PEGAS 202 E PFC 1/10 SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 162 E PFC PEGAS 202 E PFC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH: 1. ÚVOD... 1 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 2 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 3 4. TECHNICKÁ DATA... 4 5. PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE... 6

Více

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154 katalog_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací

Více

KIT 180-190 - 200-215

KIT 180-190 - 200-215 Sta n d a r d Pr o c e s s o r Sy n e r g i c KIT 180-190 - 200-215 Stroje KIT 180 až 215 Jsou profesionální svařovací stroje vybavené výkonným transformátorem s měděným primárním a sekundárním vinutím,

Více

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123 ceník_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací zdroje

Více

SVAŘOVACÍ STROJE ALFIN 161 W NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. ALFA IN a.s. www.alfain.eu NS151-1

SVAŘOVACÍ STROJE ALFIN 161 W NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. ALFA IN a.s. www.alfain.eu NS151-1 SVAŘOVACÍ STROJE ALFIN 161 W NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NS151-1 OBSAH: -2-1 ÚVOD...3 2 BEZPEČNOST PRÁCE...4 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 4 TECHNICKÁ DATA...5 5 PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE...7 6 POPIS STROJE...8 7 FUNKCE

Více

Kühtreiber kühtreiber

Kühtreiber kühtreiber Kühtreiber kühtreiber český výrobce svařovací techniky katalog... welding for everyone... www.kuhtreiber.cz Představení společnosti Kühtreiber, s.r.o. Společnost Kühtreiber s.r.o. byla založena v roce

Více

CITOLINE. Nová řada stupňově řízených svařovacích poloautomatů MIG/MAG. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com

CITOLINE. Nová řada stupňově řízených svařovacích poloautomatů MIG/MAG. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com CITOLINE Nová řada stupňově řízených svařovacích poloautomatů MIG/MAG www.oerlikonwelding.com www.airliquidewelding.com Zdroje CITOLINE: jednoduché a efektivní Připojení napájecího kabelu: Jednofázové

Více

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF. Kód stroje Machine code. Obj. číslo Part number. Poz. Typ stroje.

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF. Kód stroje Machine code. Obj. číslo Part number. Poz. Typ stroje. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF KITin 1500HF Kód stroje code model Poz. Pos. Part description CZ Cena Kč 50113 KITin 1500HF 31987 1 HF transformátor HF transformer

Více

Metoda MIG MIG. Svařování MIG. Svařování MIG. Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou. MIG / MAG svářečky

Metoda MIG MIG. Svařování MIG. Svařování MIG. Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou. MIG / MAG svářečky Svařování MIG Metoda MIG MIG Svařování MIG Hořák Hubice Směr svařování Ochranný plyn Oblouk Svarová lázeň Ztuhlý svarový kov Kontaktní průvlak (špička) Plný drát nebo Plněná elektroda Ochranná atmosféra

Více

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON Ing.Jan Veverka, OMNITECH spol s.r.o. Oerlikon kompletní řada zdrojů pro svařování a dělení materiálů Kompletní řada zahrnují zdroje pro svařování metodou MMA, MIG/MAG,

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

Svářecí a nabíjecí technika

Svářecí a nabíjecí technika MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG Invertory pro řezání plazmou Odporová svářecí zařízení Nabíjecí zdroje Nabíjecí zdroje se startováním 82

Více

ALFIN 160 ALFIN 200 ALFIN 250

ALFIN 160 ALFIN 200 ALFIN 250 -1- SVAŘOVACÍ STROJE ALFIN 160 ALFIN 200 ALFIN 250 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH: 1... ÚVOD -2-2... BEZPEČNOST PRÁCE 3... PROVOZNÍ PODMÍNKY 4... TECHNICKÁ DATA 5...PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE 6... POPIS STROJE

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

Svářecí drát. Průměr 0,6 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010605 540,- Průměr 0,8 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010805 390,- NORDICA 3200

Svářecí drát. Průměr 0,6 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010605 540,- Průměr 0,8 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010805 390,- NORDICA 3200 Svářecí kukla Velikost filtru 110 x 90mm UV/IR ochrana DIN 10 Celková hmotnost 440 g Svářecí kukla samostmívací Velikost filtru 110 x 90 x 9 mm UV/IR ochrana DIN 16 po celou dobu Volitelné nastavení DIN

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Výkonný pracovník: odporové svářecí zařízení DIGITAL SPOTTER 9000 67 990,- WÓDF OB TUSBOŞ. Svářecí a nabíjecí technika. Svářecí a nabíjecí technika

Výkonný pracovník: odporové svářecí zařízení DIGITAL SPOTTER 9000 67 990,- WÓDF OB TUSBOŞ. Svářecí a nabíjecí technika. Svářecí a nabíjecí technika 96 97 98 99 100 102 104 MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG Invertory pro řezání plazmou Odporová svářecí zařízení Nabíjecí zdroje Nabíjecí

Více

PEGAS 160 T HF PEGAS 200 T HF PEGAS 200 T HF PFC

PEGAS 160 T HF PEGAS 200 T HF PEGAS 200 T HF PFC - 1 - SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 T HF PEGAS 200 T HF PEGAS 200 T HF PFC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NS105-09 -2- OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 3 4. TECHNICKÁ DATA...

Více

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL PEGAS 40 PLASMA PFC

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL PEGAS 40 PLASMA PFC MG-- PEGAS 0 PLASMA PFC SERVICE MANUAL page SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 0 PLASMA PFC SERVICE MANUAL PEGAS 0 PLASMA PFC. VAROVÁNÍ WARNG UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

Pulzní / STT svářečky

Pulzní / STT svářečky CO JE TO NEXTWELD? Výzvy, kterým v současnosti čelí průmyslová výroba jsou stále více obtížné. Zvyšující se náklady na práci, materiál a energii, intenzivní domácí a mezinárodní konkurence a úbytek nabídky

Více

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU Kühtreiber, s.r.o. platné od 02/2014 strana 1 JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU KITin 165, 190, 150, 170, KUTIL 149 50994 KUTIL 149 1x230 V 4 819 50040 KITin 165 1x230 V 7 677 50094

Více

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A Profesionální invertorové zdroje pro svařování MIG/MAG/ MMA a drážkování uhlíkovou elektrodou. Nastavení proudu v rozsahu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ - 1 - SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E DIGITAL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NS153-4 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE...

Více

SVAŘOVACÍ STROJ PINGL 160 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

SVAŘOVACÍ STROJ PINGL 160 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ - 1 - SVAŘOVACÍ STROJ PINGL 160 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NS120-04 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE...

Více

2. BLOKOVÉ SCHÉMA ELECTRICAL PRINCIPLE DRAWING

2. BLOKOVÉ SCHÉMA ELECTRICAL PRINCIPLE DRAWING MG016-2 SERVISNÍ MANUÁL / SERVICE MANUAL ALFIN 170 TIG HF page 1 SERVISNÍ MANUÁL ALFIN 170 TIG HF SERVICE MANUAL ALFIN 170 TIG HF 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou

Více

PEGAS 160 MIG MAN PEGAS 160 MIG SYN

PEGAS 160 MIG MAN PEGAS 160 MIG SYN - 1 - SVAŘOVACÍ STROJE PEGAS 160 MIG MAN PEGAS 160 MIG SYN NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NS122-07 -2- OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOST PRÁCE... 4 2.1 OCHRANA OSOB... 4 2.2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3 PROVOZNÍ

Více

Svařování MIG / MAG. Welding MIG / MAG

Svařování MIG / MAG. Welding MIG / MAG Svařování MIG / MAG Welding MIG / MAG 12 OBSAH CONTENT Svařovací hořáky MIGSTAR Welding torches MIGSTAR Náhradní díly ke svařovacím hořákům MIGSTAR Spare parts welding torches MIGSTAR Příslušenství ke

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

PI 200 250 320 400 500

PI 200 250 320 400 500 PI 200 250 320 400 500 Migatronic Pi TIG svařovací stroje v ucelené řadě od přenosných až po zdroje pro těžký průmysl Pět zdrojů proudu tři řídící panely Pi 200 jednofázový TIG DC nebo TIG AC/DC stroj

Více

ALFA IN a.s., CENÍK STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - PLATNÝ OD 7. ŘÍJNA 2004 s. 1/10

ALFA IN a.s., CENÍK STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - PLATNÝ OD 7. ŘÍJNA 2004 s. 1/10 ALFA IN a.s., CENÍK STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - PLATNÝ OD 7. ŘÍJNA 2004 s. 1/10 Kód Název Cena 1. ALFIN E pro svařování MMA 5.0011 ALFIN 120 E 9 500,00 2743 Box pro ALFIN 120 E, 150 E 500,00 Doporučené hořáky:

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

PEGAS 200 AC/DC PULSE ovo

PEGAS 200 AC/DC PULSE ovo SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC PULSE ovo NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 2015 PEGAS 200 AC-DC PULSE ovo navod CZ 6 2/18 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 4 2.1 OCHRANA OSOB... 4 2.2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...

Více

1. ROZLIŠENÍ CS CU-05 a CS CU-05C

1. ROZLIŠENÍ CS CU-05 a CS CU-05C - 1 Evidenční číslo: MG 004-01 Stroj / podskupina: Vodní chlazení Počet stran: 6 Počet příloh: Kopie č.: Vypracoval: Pavel Mastný Kontroloval: Holý Schválil: Holý Podpis: Podpis: Podpis: Datum: 9.2.2009

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

SVAROVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDR. ALFA IN a.s. www.alfain.eu N8137-3

SVAROVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDR. ALFA IN a.s. www.alfain.eu N8137-3 SVAROVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDR BE ALFA IN a.s. www.alfain.eu N8137-3 -2- OBSAH: 1. ÚVOD -2-2. BEZPECNOST PRÁCE -3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY -3-4. TECHNICKÁ DATA -4-5. PRÍSLUŠENSTVÍ STROJE

Více

Řada EASY-MAG Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Řada PRO-MAG Standardní zdroje pro svařování tenkých plechů.

Řada EASY-MAG Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Řada PRO-MAG Standardní zdroje pro svařování tenkých plechů. Řada Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Vlastnosti (dle modelu výrobku bližší info u prodejce): Svařovací proud Rychlost posuvu drátu Doba doběhu plynu 2-takt, 4-takt, bodování, stehování Bodovací / stehovací

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Katalog Výrobk 2009/2010

Katalog Výrobk 2009/2010 Katalog Výrobk 2009/2010 Komplexní systémová myšlenka. Kompromisy v oblasti kvality svářeček se dlouhodobě nevyplatí. Tuto zkušenost získali mnozí naši zákazníci dříve, než věnovali svou důvěru společnosti

Více

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Výkonné MIG zdroje s funkcí QSet - stabilní oblouk pro všechny aplikace Svařovací zdroje pro profesionální využití pro aplikace do 300A Zdroje Origo TM Mig C3000i

Více

magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000

magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000 / Svařování metodou WIG a elektrodové svařování Technologie Active Wave zvyšuje hospodárnost / Celý systém je

Více

Výrobce profesionální svařovací techniky

Výrobce profesionální svařovací techniky FROWELD Svařovací a nabíjecí technika Lukáš Čech, Tyršova 499, 417 05 Osek, Tel.: 417 538 552, 728 262 393, E-mail: info@froweld.cz www.froweld.cz Výrobce profesionální svařovací techniky Mahe, spol. s

Více

TransPocket 2500 / 3500. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 2500 / 3500. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 2500 / 3500 Obalená elektroda & WIG DC Inteligentní hlava hledá silné a odolné tělo VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Vývojový posun v každém ohledu Na počátku byla vytvořena téměř geniální koncepce: Systém

Více

TRANSPULS SYNERGIC 2700

TRANSPULS SYNERGIC 2700 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging TRANSPULS SYNERGIC 2700 / MIG/MAG, TIG DC a svařování obalenou elektrodou VŠEOBECNĚ POUŽITÍ VÝKONNÝ SYSTÉM / TPS 2700 je zcela zvláštní svařovací zdroj.

Více

MG050-2 SERVISNÍ MANUÁL / SERVICE MANUAL ALFIN 200 AC/DC

MG050-2 SERVISNÍ MANUÁL / SERVICE MANUAL ALFIN 200 AC/DC MG050-2 SERVISNÍ MANUÁL / SERVICE MANUAL ALFIN 200 AC/DC page 1 SERVISNÍ MANUÁL ALFIN 200 AC/DC SERVICE MANUAL ALFIN 200 AC/DC 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem

Více

Tigerwelding. Tigerweldind

Tigerwelding. Tigerweldind Tigerwelding katalog Tigerweldind... dravá kočka ve světě svařovací techniky www.tigerwelding.eu Představení českého výrobce strojů tiger ČESKÝ VÝROBCE SVAŘOVACÍCH STROJŮ TIGER se od samého počátku zabývá

Více

Kühtreiber kühtreiber

Kühtreiber kühtreiber Kühtreiber kühtreiber český výrobce svařovací techniky katalog... welding for everyone... www.kuhtreiber.cz Představení společnosti Kühtreiber, s.r.o. Společnost Kühtreiber s.r.o. byla založena v roce

Více

FastMig X 450 MXP 37 Pipe

FastMig X 450 MXP 37 Pipe FastMig X 450 MXP 37 Pipe Kompletní řešení pro svařování trubek a plechů Excelentní svařování trubek s digitální přesností a kvalitou. Proč zařízení FastMig x 450: - PipeRoot software pro svařování kořene

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Katalog produktů 2007

Katalog produktů 2007 Katalog produktů 007 KAPITOLA Svařování MMA SVAŘOVACÍ ZDROJE Invertorová technologie COLT 90 / 0 / 0 strana PUMA S 00 / S 600 / S 700 G strana PUMA SX 000 / SX 700 SG / SX 00 GC strana Transformátorová

Více

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TI ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TIGER WELDING platné od 01/2011 - strana 1 - TŘÍFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODAMI MMA, TIG, MIG/MAG TIGER 220 MMA/ES-V/HF, 270 MMA/ES-V/HF, 320 MMA/ES-V/HF

Více

Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování

Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování 2013 MIG/MAG svařování FE svařovací hořáky MMT svařovací hořáky PMT svařovací hořáky WELDSNAKE svařovací hořáky MMG svařovací hořáky MMG

Více

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run TECHNICKÝ MANUÁL 2. 1. ELEKTRICKÉ POPIS OVLÁDACÍCH ZAPOJENÍ PRVKŮ 1.1. AirKIT mod.2012 ovládací prvky 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run 7 6 AirKIT ovládací

Více

RUÈNÍ A PNEUMATICKÉ BODOVACÍ KLEŠTÌ

RUÈNÍ A PNEUMATICKÉ BODOVACÍ KLEŠTÌ RUÈNÍ A PNEUMATICKÉ BODOVACÍ KLEŠTÌ VÝKON: 22,KVAPØI%ZATÍ ENÍ VESTAVÌNÉ ELEKTRONICKÉ ÈASOVÁNÍ VOLITELNÁ DÉLKA RAMEN (DR ÁKÙ ELEKTROD) 7911 70 70 73 72P RUÈNÍ BODOVACÍ KLEŠTÌ TYP702KVA Lehké provedení bodovacích

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Návod k obsluze. TARA 250 tig

Návod k obsluze. TARA 250 tig Návod k obsluze svařovacího invertoru TARA 250 tig Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení k síti, svařovací vedení 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky 5. Údržba a likvidace listopad

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Caddy Arc 151i/201i. Přenosné řešení pro profesionální svařování. Použití

Caddy Arc 151i/201i. Přenosné řešení pro profesionální svařování. Použití Caddy Arc 151i/201i Přenosné řešení pro profesionální svařování Název Caddy byl vždy synonymem pro robustní a trvanlivé svařovací nástroje určené pro profesionální svářeče. Představujeme pátou generaci

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

ESAB DEMO-BUS 2016. Martin Kuběnka. Slide 2 2016 Page No. 2

ESAB DEMO-BUS 2016. Martin Kuběnka. Slide 2 2016 Page No. 2 ESAB DEMO-BUS 2016 Martin Kuběnka Slide 2 2016 Page No. 2 KONTAKT DEMO BUS Řidič kontaktní informace: Gunnar Swensson (GS) +46 706 70 44 70 E-mail : Demotrailer.Laxa@esab.se (gunnar.swensson@telia.com,)

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více