KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ"

Transkript

1 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2009 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE

2

3 Motto: Pokud žiješ v souladu s p írodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mín ní lidí, nikdy nebudeš bohatý. Seneca Milí p átelé, turisté, jist mn dáte za pravdu, že kopce Krušných hor, eské st edoho í vystupující z mlhy, údolí eky Labe, Tiské st ny, romantická zákoutí eského Švýcarska, mohutné kopce Lužických hor a Šluknovská pahorkatina, to vše m žeme z naší krásné p írody nabídnout všem zájemc m o p írodu. Stojí jist za to, s ní alespo trochu v souladu žít, vždy se nám vd n odm ní. V našem krásném kraji však krom doslova uhran ivé p írody, máme i spousty zajímavých památek po našich zru ných p edcích, kte í m li nejen fortel, ale p edevším cit pro krásu i pro nezbytný užitek. Takže se nám zde zachovala malebná historicky cenná m sta, hrady a zámky, nádherné kostely, hrázd né domy i domy s podstávkou a drobné sakrální stavby a technické památky. Po našich prad dech a d dech, kte í v 19. století zakládali r zné turistické spolky, z staly v krajin rozhledny, turistické chaty a útulny, ale také mnohé hrady a z íceniny, které byly udržovány Klubem eských turist. Chat již tolik není, nebo jsou privátní, ale rozhleden máme skute n hodn. A co p ináší do rozvoje turistického ruchu nová generace turist? Pro p íští sezonu, zásluhou K T, Les R a obcí, jsou p ipraveny dv skute n nádherné rozhledny jedna již funk ní na Dymníku, mezi Krásnou Lípou a Rumburkem a druhá se práv p ipravuje na vrchu Studenec u eské Kamenice. Práv spojení mezi p írodou a výtvory lidí vytvá í skute n skvostný dojem z našeho Ústeckého kraje. Prost, je na co se dívat a spole n s rodinou i p áteli vše prožívat. Vážení p átelé, K T bylo v roce 2008 neskute ných 120 let, oslavy se zda ily, ale zažili jsme i smutek nad úmrtím našich kamarád. Vzpomn li jsme i naše aktivní p edch dce a adu z vás jsme ocenili. Zásluhou všech turist oblasti Ústecký kraj se nám poda ilo nejen p ipravit rozsáhlou nabídku turistických akcí pro ve ejnost, ale také rozší it lenskou základnu o 2 kluby K T a p esáhli jsme hranici 2000 len. Byl to rok v poklusu. P esto nás eká další rok, rok plný zna ení, rok našlapaných kilometr p šky i na kole, rok plný krásných p edsevzetí a o ekávání. A já si dovolím, také jedno p edsevzetí osobní více se dostávat na naše zajímavé akce do terénu, do p írody. A vám všem p eji p edevším hodn zdraví, stovky kilometr p šky, na kole, v lodi, aut, poznávání naší p írody i kultury, dobré restaurace a slušné ubytování, vynikající zna ení našich turistických cest, milé hostitele a p edevším bych nám všem pop ál spousty dalších p íznivc a turist z ad našich d tí i vnou at. Všem p eji v roce 2009 všechno nej a zvu vás na výlet sta í si pouze v našem kalendá i turistických akcí zalistovat a vybrat. S p átelským pozdravem Dr. Jan Eichler, p edseda OV K T Ústecký kraj.

4 Podmínky a výhody členství v KČT Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT. EUROBEDS Každý člen obdrží slevovou kartu EUROBEDS, s níž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS. Slevy na ubytování Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platnou kartou EUROBEDS) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku. Časopis TURISTA je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné. Od roku 2008 vychází 10 čísel ročně. Mapy KČT Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 20 % běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu. Slevy na startovném Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem. Pojištění členů Od roku 2008 jsou rozhodnutím konference KČT pojištěni jen metodičtí pracovníci KČT. Členům KČT bude nabídnuto individuální pojištění na základě sdělení oblastí a odborů. Člen KČT se může výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné i na pohyb v horách nad 2000 m.n.m., vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování mimo vyznačené sjezdovky. Slevy na dopravu KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah. podminky_clenst.indd :40:08

5 Významné akce KČT v roce 2009 XI. zimní sraz turistů Bělá nad Radbuzou Město Bělá nad Radbuzou leží v srdci Českého lesa v nadmořské výšce 442 m n. m. v údolí řeky Radbuzy, severozápadně od Domažlic, blízko hranice se SRN. Účastníky srazu budou očekávat trasy různé obtížnosti pro rekreační i dobře připravené turisty, pro pěší i pro běžkaře. Některé trasy prochází téměř nebo úplně zaniklými vesnicemi a sklárnami. Je to i oblast přírodního parku Pleš na náhorní planině na česko-německé hranici. Pleš patřila mezi největší a nejlidnatější vsi Českého lesa. Dnes tu najdeme obnovený hřbitov a jediné zachované stavení. Na trase Haltravským hřebenem v oblasti Liščí hory projdete vsí Růžov. Zde došlo na konci 2. světové války k boji amerických a německých jednotek. Při putování navštívíme i pramen řeky Radbuzy jižně od Bělé. Hlavním programem v sobotu bude setkání účastníků srazu na nejvyšším bodě této části Českého lesa, na vrchu Velký Zvon. Jedna z nejzajímavějších tras povede přes tzv. Kocovy kameny. V minulosti se místo pod vrcholem Zvonu nazývalo Kocova vyhlídka. Byl odtud krásný pohled na celý bělský region a panstvo sem jezdilo na nedělní výlety. Staré nápisy vytesané na skalkách v letech upomínají na majitele panství Újezd Svatého Kříže, barony Koce z Dobrše a jejich hosty. Na vrcholu je dnes vojenský objekt s rozhlednou. Z výšky 862 m n. m. lze dohlédnout do vzdálenosti desítek kilometrů, při příznivém počasí je možno pozorovat pásmo Šumavských vrcholů. Přijměte naše pozvání a navštivte Český les a Bělou nad Radbuzou. Věříme, že se vám u nás bude líbit a budete se k nám rádi vracet. Město Bělá nad Radbuzou Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou tel.: , Zimní táboření v rámci MS v klasických disciplínách Liberec 2009 Klub českých turistů připravil Mezinárodní zimní stanování (International Winter Camping), které se dosud v našich podmínkách zatím nekonalo. Zimní stanování má v ČR dlouhou tradici. Nejstarším, kterému je letos 47 let, je ZS Klíč v Polevsku u Nového Boru ( a koná se jen asi 40 km západně od Liberce. Stanuje se ale po celou zimu na různých místech ČR, a tak máme dobré zkušenosti k pořádání takové mezinárodní akce. Mezinárodní zimní stanování (MZS) při MS FIS v klasickém lyžování se bude konat v Liberci přímo u brány do SKI areálu ve Vesci ve dnech Cena, byť ještě není pevně stanovená, bude za celý pobyt kolem 20 a ctyrlistek+vyzn_akce.indd :40:40

6 navíc bude zajištěné sociální zařízení včetně možnosti se denně vysprchovat. Účastníci MZS budou tedy nejen přímo v centru běžeckého lyžování s dobrou úrovní spojení s městem i dalšími sportovišti, ale pořadatelé jim nabídnou i další sportovní vyžití, hlavně pěší a lyžařskou turistiku včetně kulturních pořadů nedaleko tábořiště. Podobnější informace se začnou postupně objevovat na oficiálních stránkách MS (www.liberec2009.com) a samozřejmě je možnost si o ně i napsat na adresu pořadatele z Klubu českých turistů Věříme, že tato premiéra - zimní stanování na velké mezinárodní akce - si najde své příznivce v celém lyžařském světě a snad se stane i tradicí. Petr Randus, KČT Česká Lípa 44. Pochod Praha Prčice (ale i od jinud) Datum konání: Pořadatel: KČT, odbor Praha Prčice Kontakt: KČT Praha Prčice web: Mezinárodní a XV. celostátní sraz cykloturistů Pecka Cykloharant Pecka je hlavním organizátorem Mezinárodního a XV. celostátního srazu cykloturistů. Tento malý oddíl byl založen roku 1996 a v současné době má přibližně 40 členů. Sraz se koná v městysi Pecka, který leží v malebném kraji Podzvičinska. Hlavním dějištěm celého srazu bude Koupaliště a kemp Pecka, který nabízí řadu možností pro aktivní vyžití (bazén, tenisové kurty, plážový volejbal). Městys Pecka leží na úpatí Krkonoš. První zmínka o osadě pochází z roku 1322, brzy na to se tato osada stává městečkem. Nad Peckou se tyčí stejnojmenný hrad, jehož nejvýznamnějším majitelem byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Naší snahou je představit vám nejen Pecku, ale i Podkrkonoší. Individuálně i během společných vyjížděk můžeme navštívit mnoho zajímavých míst, např. zámek Kuks s barokními sochami Matyáše Bernarda Brauna, vrch Zvičinu, odkud je překrásný výhled na Krkonoše, zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem, vodní nádrž Les království, město kamenné krásy - Hořice, rodiště K. V. Raise - Lázně Bělohrad a mnoho jiných zajímavých míst. Snažili jsme se pro vás připravit bohatý program a zajímavé trasy od těch nejlehčích až po nejtěžší. Věříme, že se vám u nás bude líbit, a těšíme se na vaši návštěvu. Tým pořadatelů ctyrlistek+vyzn_akce.indd :40:40

7 40. ročník Jede Kudrna okolo Brna 14. pochod IML Zveme všechny přátele zdravého pohybu na jedno z největších mezinárodních turistických setkání v České republice ve dnech Dvoudenní pochod je zařazen do seriálů IML (International Marching League, Mezinárodní liga chodců) a IVV (Internationaler Volkssportverband). Pochody probíhají v krásné oblasti Brněnské přehrady, Pohádky máje a Moravského krasu. Prezence účastníků, start a cíl pochodu a společenský večer budou opět ve Společenském centru v Brně Bystrci. Spolu se stovkami turistů z celého světa přijďte i Vy obdivovat krásu moravské přírody! Pořadatel: OKČT Mapa Brno Kontakt: O-KČT MAPA BRNO, Štouračova 4, Brno web: Za posledním puchýřem 2009 Mladá Boleslav Odbor KČT Auto Škoda v Mladé Boleslavi, který slaví v roce let od svého založení, pro Vás připravil již tradičně zakončení pochodnické sezony Za posledním puchýřem. Přijměte pozvání do zajímavého koutu středních Čech dolního Pojizeří, do oblasti, jejíž centrem je právě naše město automobilů. Nabízíme Vám prohlídku města, které Vás uvítá svým hradem nad soutokem Jizery a Klenice. Poznáte také další historické a moderní budovy i nový vysokoškolský areál, ve kterém se zajímavě pojí staré s novým. Projděte se lesoparkem Štěpánka a rozhlédněte se z nedalekého Chlumu. Umožníme Vám návštěvu muzea automobilů či samotného závodu na výrobu světoznámých škodovek. Navštivte romantickou krajinu Podbezdězí a zříceniny hradů Michalovice a Zvířetice. Seznamte se s rozhlednami a půvabnými lidovými stavbami Kokořínska a tajemným hradem Houska. Poznejte smetanovské památky v Jabkenicích, zahradní labyrint zámku Loučeň a zámecký pivovar v Dětenicích s netradiční restaurací, kde se obsluha s hosty příliš nepáře. Projděte se podél Labe k soutoku s Cidlinou. Nechte se okouzlit přírodními Krásami Českého ráje, hradem Trosky a Šrámkovou Sobotkou s Humprechtem. Objevte skryté krásy léta nepřístupného prostoru Ralsko. A to zdaleka není vše. Máme Vám co ukázat a těšíme se na Vás. Pořadatel: KČT Auto Škoda Mladá Boleslav Kontakt : Marie Kleandrová, GSM: kctmb.com, http: puchejr.kctmb.com ctyrlistek+vyzn_akce.indd :40:41

8 Deset pochodů IVV v České republice Propozice: 1. Sekce IVV IML PR KČT vyhlašuje od čtvrtý ročník turistické aktivity s názvem Deset pochodů IVV v ČR 2. Turista, který během tří let absolvuje deset vybraných turistických akcí z dvanácti uvedených (bez ohledu na délku trasy či přesunový prostředek), získá jako ocenění odznak. Pro evidenci razítek si musí zakoupit zvláštní účastenský průkaz jeho cena je 50,- Kč. Této aktivity se mohou zúčastnit i nečlenové KČT, případně také cizinci. 3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV. Bez ohledu na počet absolvovaných dnů, přesunů atd. 4. Po splnění podmínek si může turista vyžádat odznak na všech turistických akcích, kde jsou vydávána různá ocenění KČT a IVV. 5. Tato turistická aktivita končí Sekce IVV IML PR KČT ji může prodloužit či vyhlásit pátý ročník. 6. Pro čtvrtý ročník jsou vybrány tyto turistické akce IVV v ČR: DP Opatovské šmajd DEP Hornobřízský puchýř DP Za povidlovým koláčem DEP Ze Stochova do Křivoklátských lesů DP Krnovská padesátka DP Husitským krajem DEP Mezinárodní týden turistiky na Valašsku DP Jaroslava Haška DP Pochod s Véokáďáky DP Putování Poodřím DEP Podzimní Vysočinou DP Za posledním puchýřem (razítko pouze z jednoho DP během tří let) poch_ivv+200.indd :42:04

9 200 turistických akcí KČT - Dvoustovka Upomínkový odznak Dvoustovka je určen pro všechny zájemce o turistiku, a to bez ohledu na jejich členství v Klubu českých turistů (KČT) a věk. Plní se aktivní účast na turistických akcích zařazených do Dvoustovky (200 vybraných akcí seznam je uveden na internetové adrese: - sekce pěší turistiky) a v celostátním kalendáři turistických akcí KČT, vydávaném DP Za posledním puchýřem. Akce, které nejsou v celostátním kalendáři, nebudou uznány. Podmínky pro získání odznaku: 1. Pro získání odznaků je třeba z Dvoustovky absolvovat 15 akcí pro 1. stupeň odznaku. Dalších 35 (celkem 50) pro 2. stupeň. Dalších 50 (celkem 100) pro 3. stupeň. Dalších 50 (celkem 150) pro 4. stupeň. Dalších 50 (celkem 200) pro 5. stupeň. Účast na stejně nazvané akci lze v různých letech opakovat. 2. Vícedenní akce se považují za akci jedinou. 3. Odznaky se vydávají na významných akcích KČT, turista musí předložit záznamník (pro vydání vyššího stupně i záznamník předchozí). 4. Odpovídající záznamníky jsou čtyři. První záznamník lze je stáhnout z internetové adresy (sekce pěší turistiky) nebo ho lze získat na akcích zařazených do Dvoustovky a slouží k plnění podmínek 1. a 2. stupně. Další záznamníky od 3. stupně a v odpovídající barvě odznaku každý obdrží při výdeji odznaků, které mají pět stupňů. Liší se barvou: zelený, červený, žlutý, modrý a šedý. Cena každého z nich je 30,- Kč. 5. Zápisy do záznamníků si turisté provádějí sami. Absolvování akce na základě předložených dokladů potvrzuje pořadatel akce nebo vedoucí či cvičitel odboru KČT, kde je turista registrován tato možnost platí pro členy KČT. Nečlenům klubu lze ověřit splnění při výdeji odznaků na základě předložených dokladů. 6. Tato aktivita není časově omezena, bude trvat po dobu platnosti Dvoustovky. 7. Do plnění podmínek se započítává účast na turistických akcí Dvoustovky od Podmínky upomínkového odznaku nelze plnit na turistických akcích zařazených do cyklu Podvečerní pochody Prahou. poch_ivv+200.indd :42:04

10 Turistický závod Turistický závod proto, že hlavním organizátorem je Klub českých turistů a Asociace Turistických oddílů mládeže. Jde o zcela legitimní outdoorový sport - terénní běh v délce od 2 do 6 kilometrů, podle věkových kategorií. Trať je vyznačena fáborky (modré a bílé barvy pro žákovské kategorie a červené barvy pro dorostenecké kategorie a dospělé). Na trati je umístěna řada kontrolních stanovišť, které je nutné plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to - stavba stanu, odhad vzdálenosti, hod míčkem, plížení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování dřevin, turistických a topografických značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavostí. Měří se čas strávený na trati a za nesprávně splněné úkoly jsou trestné minuty, které se připočítávají k času. Všechny kategorie běhají jako jednotlivci. V krajských kolech i dvojice v nepostupující kategorii příprava. Každý rok se v českých zemích konají závody od místních přes okresní a krajská kola až po vrcholné soutěže Český pohár a Mistrovství České republiky. Krajské poháry a mistrovství probíhají během března a dubna Kalendář celostátních závodů pro rok 2009 Český pohár 1. kolo Palkovice (Moravskoslezský kraj) 2. kolo kolo Pacov (kraj Vysočina) Mistrovství ČR - jednotlivci Kralupy n. Vlt. (Středočeský kraj) - stíhací závod Kralupy n. Vlt. (Středočeský kraj) - štafety Kralovice (Plzeňský kraj) - smíšené dvojice Olomouc (Olomoucký kraj) Mezinárodní mistrovství Uherské Hradiště (Zlínský kraj) Změna termínu vyhrazena. Všechny informace, pravidla, popisy kontrol, postupy a výsledkový servis lze najít na internetové adrese tur_zavod.indd :43:49

11 OBLAST 106 K T oblast Ústecký kraj kontaktní adresa: Klub eských turist oblast Ústecký kraj W. Churchilla Ústí nad Labem tel.: GSM: web: p edseda: PaedDr. Jan Eichler, jednatel: Mgr. Hana Lukášková Základní informace o oblasti Oblast sdružuje leny klubu a koordinuje innost odbor na území bývalých okres Chomutov, Louny, Most, Teplice, Litom ice, Ústí nad Labem a D ín. Nabízíme: trvalý turistický a kulturní program v n kterém odboru pobyt v p írod na spole ných akcích v esku i v cizin informace o pochodech, výletech a dalších turistických aktivitách p edevším v Ústeckém kraji lenství v Klubu eských turist

12 Hlavní akce oblasti v roce 2009 Ústecká jarní Tradi ní putování jarní p írodou eského st edoho í na ústecku. Severní stopou mezinárodní turistický pochod ro ník velmi oblíbeného mezinárodního turistického pochodu, který zavede ú astníky až na nejsevern jší bod eské republiky. Tato akce se m že, v rámci oblasti Ústecký kraj, pochlubit naprosto nejv tším po tem ú astník. Skalní hrádky Labských pískovc ro ník akce, vícedenní akce v nádherném prost edí eského Švýcarska, p i které m žete na kole i p šky poznávat krásy národního parku i jeho okoli. P ipraven je též bohatý doprovodný program. Ústí nad Labem Milešovka v noci (pátek) memoriál Hanky Vocáskové 44. ro ník oblíbeného pochodu, který nabízí nevšední zážitky z no ního putování na nejvyšší vrchol eského st edoho í. Zajímavosti kraje Vzdor zako en né p edstav, že Ústecký kraj jsou p edevším povrchové doly, tepelné elektrárny a pr myslovou inností poni ená p íroda, nabízí náš kraj nádherné p írodní scenérie zcela unikátní chrán né krajinné oblasti eské st edoho í, národního parku eské Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a svou krásu a pon kud drsnou poezii mají i Krušné hory, jejichž východní ást se nachází na území našeho regionu a zapomenout nelze ani na Lužické hory. Nádhernou p írodu dopl uje celá ada kulturních památek. Namátkou zmi me t eba zámek Ploskovice, hrad St ekov, Litom ice, Kada, zámek Benešov nad Plou nicí, hrad Hasištejn, Terezín, zámek Jeze í, zámek Velké B ezno, Je toho zkrátka spousta, ím se u nás m žeme pochlubit. Takže neváhejte, vezm te pohodlné boty, bicykl, lyže, lo nebo osedlejte kon a p ije te. Jste srde n zváni.

13 K T - OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ - ADRESÁ ODBOR íslo odbor adresa telefon D ín Petr LAŠTOVI KA Na vyhlídce D ín Krásná Lípa Václav HIEKE Nemocni ní Krásná Lípa Rumburk Václav PROVAZNÍK Mikulášovice Varnsdorf Irena ULI NÁ Prašná Varnsdorf Dol.Poustevna Ing.Jaroslav LEKSA Vilémovská Dolní Poustevna Šluknov Miroslav VY ÍTAL Hradební Šluknov VTŽ Chomutov Helmut NOVÝ ernovická 2780/ Chomutov Klášterec nad Marie KONOPKOVÁ Oh í Perštejn Perštejn Litom ice Alena UHLÍKOVÁ Družstevní 33/ Litom ice Lovosice Milena ŠIKLOVÁ K.Mali kého Lovosice Loko Louny Tomáš CHALOUPEK Maroldova Louny TJ Tatran Zdenka KR TOVÁ ZKS Podbo any Sídlišt Míru Podbo any Žatec Richard KADE ÁBEK Lipová Žatec Litvínov Ing.Bohuslav KLIKAR Valdštejnská Litvínov Loko Most Ivana JELÍNKOVÁ J.Suka 509/ Most CV Most R žena STREIFTAUOVÁ M.Gorkého 586/ Most TJ Slávie Most Mgr. Jaroslava ŠMÍDOVÁ elakovského Most

14 íslo odbor adresa telefon Mezibo í František MOTL Komenského Mezibo í Obrnice Václav PROCHÁZKA Obrnice - Dukelská Most Dolní Ji etín František GALLÍK Školní Horní Ji etín Krupka Miroslav KO Í Kollárova Krupka Glaverbel Czech Ing.Jan KOSTOHRYZ Teplice Jiráskova 2320 Z Teplice Loko Teplice Petr MALÝ Trnovanská Teplice Spartak Ústí Jaroslav KROB Vilova Ústí nad Labem USK Slávie Mgr.Tomáš TKÁ Ústí nad Labem Rty ská Žalany TJ Lokomotiva Rudolf PELIKÁN Ústí nad Labem Jizerská 41 oddíl výk.turistiky Ústí nad Labem Chemi ka Ústí MUDr.Zden k BORSKÝ Vina ská Ústí nad Labem VHT Ústí Vladislav MAGASANIK Svatoji ská Ústí nad Labem K T Mgr. Ji í MAGASANIK Ho ení Ústí nad Labem Lokálka Pavel ST IHAVKA Ústí nad Labem Kosmonaut 176 Z D ín TJ Lokomotiva Vlastimil CAJTHAML Ústí nad Labem Zahradní Ústí nad Labem

15 p edseda místop edseda místop edseda, p edseda krajské komise A-TOM hospodá jednatel - sekretá metodik vedoucí metodického úseku vedoucí úseku turist.služeb p edseda komise turistických služeb vedoucí org. úseku vyznamenání zástupce zna ení zástupce ve všesportovním kolegiu p edseda komise zna ení úsek projekt a grant klasifikátor sekretá krajské komise zna ení OBLASTNÍ VÝBOR K T - OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ Dr. Jan EICHLER Z Ladova Ústí nad Labem D Mgr.Tomáš TKÁ Rty ská Žalany Miloslav TOMAN Nádražní nám stí Teplice R žena STREIFTAUOVÁ M.Gorkého 586/ Most Mgr.Hana LUKÁŠKOVÁ Bezru ova Ústí nad Labem Ing.Bohuslav KLIKAR Valdštejnská Litvínov Milena ŠIKLOVÁ K.Mali kého Lovosice Václav HIEKE Nemocni ní Krásná Lípa Kristina BRZKOVÁ Palackého 130/ Dubí u Teplic Miroslav HOFMAN Pionýr 1126/ Ústí nad Labem Jan DANIŠ Králova Výšina Ústí nad Labem Václav NI Krásný Studenec D ín Helena LANDOVÁ Dr. Horákové Šluknov Ladislav COLLER Soub žná 153/ Rumburk V ra MAGASANIKOVÁ Svatoji ská Ústí nad Labem REVIZNÍ KOMISE OBLASTNÍHO VÝBORU K T p edseda revizní komise Ladislav BRAUN místop edseda Kmochova Chomutov Ivana KLUSÁ KOVÁ len RK Nerudova 849/5, D ín František MARTÍNEK len RK Lindnerova Krupka Josef ŠIMONKA len RK Školní Ústí nad Labem Alena UHLÍKOVÁ Družstevní 33/ Litom ice

16 Partne i systému EUROBEDS 2009 Ústecký kraj ATRAKCE Rozhledna Vl í hora Krásná Lípa vyhlídka, 50% na vstupné Krásná Lípa, Rozhledna Dymník Rumburk vyhlídka, 50% na vstupné Rumburk, UBYTOVÁNÍ Rekrea ní st edisko LESNÍ MLÝN Ji etín pod Jedlovou vhodné pro turistiku, cykloturistiku, houba ení, 8% sleva na ubytování tel.: , mobil: , Lesné 10,

17 KALENDÁ TURISTICKÝCH AKCÍ 2009 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ

18 KALENDÁ TURISTICKÝCH AKCÍ PRO ROK 2009 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ Leden Únor B ezen Po Út St t Pá So Ne Po Út St t Pá So Ne Po Út St t Pá So Ne Duben Kv ten erven Po Út St t Pá So Ne Po Út St t Pá So Ne Po Út St t Pá So Ne ervenec Srpen Zá í Po Út St t Pá So Ne Po Út St t Pá So Ne Po Út St t Pá So Ne íjen Listopad Prosinec Po Út St t Pá So Ne Po Út St t Pá So Ne Po Út St t Pá So Ne

19 Novoro ní pochod Žatec okr.: Louny km: PT 10 C Žatec - u m stského koupališt, 13:00 K T Žatec Eva HANUŠOVÁ, Podm stí 2163, Žatec U 33. Novoro ní pochod na Stropník Osek okr.: Teplice km: PT 10, 12, LT 10 C autobusová zast. Duchcov, nemocnice, Osek - pomník Nelsonské tr., Duchcov 8:50-9:00, Osek 9:15-9:20 D Osek - chata Má a pod Stropníkem, do 12:00 TJ Sokol Duchcov, oddíl turistiky Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.BOX 3B, Duchcov UW 28. Novoro ní výstup na Doubravku Teplice okr.: Teplice C libovolné D Doubravka - vrchol, 12:30-15:30 Oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice U] 27. Novoro ní výstup na hrad Blansko hrad Blansko okr.: Ústí nad Labem C libovolné D hrad Blansko, 12:00-15:00 TJ Loko Ústí nad Labem - K T oddíl výkonnostní turistiky Josef ŠIMONKA, Školní 3, Ústí nad Labem U 30. Novoro ní výstup na Lovoš Lovosice okr.: Litom ice km: PT 3-5 C libovolné, libovolný D Chata na Lovoši, 16:00 K T Lovosice Milena Šiklová, Karla Mali kého 981, Lovosice U] 31. Novoro ní výstup na Oblík Oblík okr.: Louny km: PT 17 C Suzdalské nám stí, 8:30 D Oblík, 13:00 K T TJ Lokomotiva Louny Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, LOUNY Ui

20 44. Novoro ní výstup na Radobýl Litom ice okr.: Litom ice km: PT 10 C Litom ice, Mírové nám., 9:00 D Radobýl - vrchol, 12:00 K T Litom ice Alena UHLÍKOVÁ, Družstevní 33/4, Litom ice , U 25. Novoro ní výstup na Tane nici Mikulášovice okr.: D ín km: PT 7 C zastávka D Mikulášovice - St ed, 10:30 D Tane nice, 16:00 K T Rumburk Rudolf PROKOPEC, Ji íkovská 1469/5, Rumburk U 27. Novoro ní výstup na Vl í horu Vl í Hora okr.: D ín C Krásná Lípa - nám stí, 11:30 D Vl í hora K T Krásná Lípa Václav HIEKE, Nemocni ní 26, Krásná Lípa , Ui 37. Start do roku 2009 Chomutov - restaurace Luna okr.: Chomutov km: PT 17 C Chomutov - restaurace Luna, 10:00 D Chomutov - Bezru ovo údolí, 1. mlýn, 16:00 K T VTŽ Chomutov Bohumír Pokorný, B ezenecká 4475, Chomutov U Nejsevern jší zimní tábo ení v R pod Vl í horou Vl í Hora okr.: D ín C Vl í Hora - restaurace, 16:00 D Vl í Hora - restaurace, 11:00 F K T Krásná Lípa Václav HIEKE, Nemocni ní 26, Krásná Lípa , UW Kouzlo zimního lesa Vl í Hora okr.: D ín km: PT 11, LT 10 C Rozhledna Vl í Hora, dle propozic D Rozhledna Dymník, dle propozic F K T Šluknov p. Vy ítal, Dr. M.Horákové 200, Šluknov UWb

21 7. Krušnohorské poselství Jirkov okr.: Chomutov km: LT 10, 20, 30 C Jirkov, sídlišt Vina ická, ul. Školní, u 4. ZŠ, 7:30-10:00 D Jirkov, sídlišt Vina ická, ul. Školní, u 4. ZŠ, 16:00 K T VTŽ Chomutov Jaromír RAISR, Hornická 1467, JIRKOV UWib Z Klín do Klín p es Kate inu Klíny okr.: Most km: PT 12, 17, 30, LT 12, 17, 30 C Klíny, 8:15-11:00 D Klíny, do 16:00 K T Lokomotiva Most Ivana JELÍNKOVÁ, F. Malíka 729/1015, MOST , UWb Brtnické ledopády Rumburk a Brtníky okr.: D ín km: PT 100, 50, 25, 15 C dle propozic D dle propozic Oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice Egon Wiesner, Husova 58, eský Dub , YcUb] Zimní krajinou Žatec okr.: Louny km: PT C Žatec - gymnázium, 13:00 D Žatec, 16:00 K T Žatec Richard KADE ÁBEK, Lípová 2727, Žatec U P edja í v Pooh í Slav tín okr.: Louny km: PT 10, 25, 35, CT 25, 50 C Radnice Slav tín, 6:00-10:00 D Radnice Slav tín, 18:00 F K T TJ Lokomotiva Louny Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, LOUNY UV

22 Od Evženky k Evžence Klášterec nad Oh í okr.: Chomutov km: PT 8, 16 C Klášterec - láze ský areál Kyselka - Evženie, 9:00 D Klášterec - láze ský areál Kyselka - Evženie, 16:00 K T VTŽ Chomutov Ladislav Braun, Kmochova 30, Chomutov U Quo vadis, aneb no ní putování ze staré Gisely na Milešovku Teplice okr.: Teplice km: PT 50 C dle propozic, 2:00 D Opárno - restaurace Orá, 11:00-18:00 B F Oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice U] 28. Vítání jara na Milešovce Teplice okr.: Teplice km: PT 35, 25, 15, CT 50, 30, libovolné C Teplice, 7:00-8:30 D Opárno, restaurace Orá, 11:00-18:00 F Oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice UV] Jarní setkání turist na Hasištejn hrad Hasištejn okr.: Chomutov C libovolné D hrad Hasištejn, 13:00 K T VTŽ Chomutov Helmut NOVÝ, ernovická 2780/8, CHOMUTOV U 1. Jarní sraz turist okresu D ín okolí D ína okr.: D ín C D ín - bude up esn né v propozicích D D ín K T D ín Petr Laštovi ka, Na Vyhlídce 326, D ín b 6. Jarní výšlap Milostín okr.: Louny km: PT 18 C Milostín - zastávka D, dle propozic D Kon topy, hod. K T Žatec Old ich PIŠT LÁK, R žová 2716, Žatec U

23 3. Se Sokolem na rozhlednu 7.výstup na Jarník Písek okr.: Písek km: PT 6, 20, CT 33 C libovolné D rozhledna Jarník, 10:00-14:00 F Sokolská župa jiho eská Župa jiho eská,, Sokolský Ostrov 1, eské Bud jovice UV Otvírání studánek Studánka okr.: D ín km: PT 15 C Krásná Lípa, 10:00 D Studánka, 15:00 F K T Krásná Lípa Jaroslav FERENC, Pražská 22/270, Krásná Lípa Ub Otvírání studánky Chomutov okr.: Chomutov km: PT 16 C Chomutov - v žový d m Merkur, 8:00 D Chomutov - Bezru ovo údolí, 1.mlýn, 13:00 K T VTŽ Chomutov Bohumír Pokorný, B ezenecká 4475, Chomutov U stop krajem Lu an sokolovna Ro ov okr.: Louny km: PT 10, 25, 50, CT 25, 50, 75 C sokolovna Ro ov, 6:00-10:00 D sokolovna Ro ov, 18:00 F K T TJ Lokomotiva Louny Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, LOUNY UV Youth Rally FICC pro mládež od 14 let Špan lsko C Šluknov D Šluknov B F Asociace TOM - Ústecká krajská rada A-TOM Miloslav TOMAN, Nádražní nám stí 599, Teplice b Od Delta plánu po tulipány Belgie, Holandsko C dle propozic K T TJ Spartak Ústí n.labem Mgr. Hana LUKÁŠKOVÁ, Bezru ova 12, Ústí n.lab , d

24 Jarním Šluknovskem Šluknov okr.: D ín km: PT 100, 50, 35, 25, 15 C dle propozic D dle propozic Oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice Egon Wiesner, Husova 58, eský Dub , cub] 1. Velikono ní OTO Šumpersko Šumpersko C dle propozic D dle propozic B K T Lokomotiva Ústí n.l.-rekreace Vlastimil CAJTHAML, Zahradní 6, Ústí nad Labem U Pro velikono ní vají ko na Pravdu z ícenina hradu Pravda okr.: Louny km: PT 12 C nádraží Solopysky, 11:01 D hrad Pravda, 14:00 K T TJ Lokomotiva Louny Jaroslava SÁDOVSKÁ, Kpt.Nálepky 2236, Louny U Ústecká jarní 50 Ústecko km: PT 5-50 C Ústí nad Labem - D lce, Apollo, 17:00 D Ústí nad Labem - D lce, Apollo, 11:00 K T TJ Spartak Ústí n.labem Jaroslav Krob, Vilová 11, Ústí nad Labem U] Jarní putování okolím Lovoše Lovosice okr.: Litom ice km: PT 5-50, CT 50 C Lovosice - nám stí, cukrárna John, 7:00 D Chata na Lovoši, 17:00 K T Lovosice Milena Šiklová, Karla Mali kého 981, Lovosice UVb] 30. Mostecké šlápoty Most okr.: Most km: PT 10, 15, 20, 25, CT 40, 60 C CV Most, Rybalkova ul., 7:00-11:00 D CV Most, Rybalkova ul., 17:00 K T CV Most R žena STREIFTAUOVÁ, M. Gorkého 586/1265, Most , UV

25 1. Rodinná motorally Šluknovsko okr.: D ín km: MT 50 C dle propozic, 9:00, 17:00 B F K T Šluknov p. Vy ítal, Dr. M.Horákové 200, Šluknov \b Za prvomájovým polibkem aneb Schöna - Mt. Koza SRN/ R okr.: Ústí n.l. km: PT 50 C Schöna - Bahnhof, 23:59 D Kozí vrch, do 14:00 B K T Loko Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice U] Pod tisskými b ízkami Podbo any okr.: Louny km: PT 14, 25, 32 C Podbo any - nádraží D, 7:30-9:30 D Žihle, podle odjezdu vlak B K T TJ Tatran Podbo any Zdenka KR TOVÁ, Sídlišt Míru 788, Podbo any Ukb 63. Prvomájový výstup na Kozí vrch Kozí vrch okr.: Ústí nad Labem C libovolné D Kozí vrch, 11:00-15:00 TJ Loko Ústí nad Labem - K T oddíl výkonnostní turistiky Rudolf PELIKÁN, Jizerská 41, Ústí nad Labem U Krajem A. Jiráska a B. N mcové Náchodsko C dle propozic K T TJ Spartak Ústí n.labem Mgr. Hana LUKÁŠKOVÁ, Bezru ova 12, Ústí n.lab , Ud Stezka odvahy Brtníky okr.: D ín km: PT 8 C zastávka D Brtníky, 9:30-11:00 D Turistická základna - osada Kopec, 16:00 K T Rumburk Rudolf PROKOPEC, Ji íkovská 1469/5, Rumburk U

26 kv tnový DEP: Svatojakubská cesta Plze skem Rožmitál - Kdyn C Rožmitál pod T emšínem B F K T Lokomotiva Ústí n.l.-rekreace Vlastimil CAJTHAML, Zahradní 6, Ústí nad Labem , U Pochod a cyklojízda Z Opárna za P emyslem Orá em Opárno okr.: Litom ice km: PT 7, 12, 16, 24, CT 20, 60 C hrad Opárno, 8:00-10:15 D Opárno, do 16:30 K T Lokomotiva Most Martina KUNCOVÁ, Komo anská 3110, Most UVb 33. Severní stopou - mezinárodní turistický pochod Dolní Poustevna okr.: D ín km: PT 10, 20, 30, CT 20, 30, 40, 50 C Dolní Poustevna - turistická základna - za h išt m, 7:45-11:00 D Dolní Poustevna - výletišt tverec, 10:00-18:00 F K T Dolní Poustevna Ing. Jaroslav LEKSA, Dol. Poustevna.167, Dolní Poustevna , UV_g] Normandie, Provence Francie C dle propozic K T TJ Spartak Ústí n.labem Mgr. Hana LUKÁŠKOVÁ, Bezru ova 12, Ústí n.lab , Ud Májové batolení eské Švýcarsko okr.: D ín km: PT 5, 10 C Krásný Buk, 10:00 D Krásný Buk, 16:00 K T Šluknov p. Vy ítal, Dr. M.Horákové 200, Šluknov Ub 9. Pochod za vílou Maribylou Horní Ji etín okr.: Most km: PT 12 pohádkový les, 20 C Horní Ji etín, 9:00 D Horní Ji etín, 15:00 K T Baník Centrum Dolní Ji etín František Gallík, Školní 110, Horní Ji etín , U

27 Z Klášterce do Kadan Klášterec n. O. okr.: Chomutov km: PT 13, 18 C Klášterec - železni ní stanice, dle propozic D Kada K T Žatec Richard KADE ÁBEK, Lípová 2727, Žatec U Sokolské putování eským st edoho ím Teplice okr.: Teplice km: PT 50, 35, 25, 15, CT 120, 100, 80, 50, 30, MT 50 C DDM Teplice, 6:30-9:00 D DDM Teplice, 10:00-21:00 F TJ Sokol Teplice, DDM Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice UV\ Pochod po staré solné cest Schlettau (D), Hasištejn (CZ) km: PT 20, 40 C zámek Schlettau (D), 8:00 D hrad Hasištejn (CZ), 18:00 F Vörderverein Schloss Schlettau Helmut NOVÝ, ernovická 2780/8, CHOMUTOV U Z pohádky do pohádky Most - areál Benedikt okr.: Most km: PT 3 C Most - areál Benedikt, 10:00-11:30 D Most - areál Benedikt, 14:00 K T Lokomotiva Most Gabriela Zichová, J.Šev íka 837, Most Ub D tský triatlon Rumburk okr.: D ín C Rumburk, 9:00 D Vl í Hora, 14:00 B K T Šluknov p. Vy ítal, Dr. M.Horákové 200, Šluknov b 2. Koko ínsko - Po stopách K.H.Máchy Koko ínsko C dle propozic K T TJ Spartak Ústí n.labem Mgr. Hana LUKÁŠKOVÁ, Bezru ova 12, Ústí n.lab , U

28 Pochod Hany Benešové Krušné hory nad Osekem okr.: Teplice km: PT 5, 13, 17, 16, 22, 26, 30 a 47 C Osek u Duchcova - restaurace Národní d m, 47 km - 6:00-7:00; 30 a 26 km 7:00-8:00; ostatní 8:00-9:00 D Osek u Duchcova - restaurace Národní d m, do 20:00 TJ Sokol Duchcov, oddíl turistiky Ivo Vlach, Svobody 281, Osek U Tábor na Slovensku Senica C Rumburk, 6:00 D Senica, 14:00 B F Asociace TOM - Ústecká krajská rada A-TOM Miloslav TOMAN, Nádražní nám stí 599, Teplice UYb Turistická základna ve St íb e St íbro C dle propozic B F K T Lokomotiva Ústí n.l.-rekreace Vlastimil CAJTHAML, Zahradní 6, Ústí nad Labem , Ub Týniš ské šlápoty od dubu k dubu Týništ nad Orlicí okr.: Rychnov n.k. km: PT 100, 50, 35, 25 C dle propozic D dle propozic Oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice Olaf ihák, Pejevové 3133/28, Praha , cub] Korutany I Korutany okr.: Rakousko C dle propozic D dle propozic B F K T TJ Spartak Ústí n.labem Mgr. Hana LUKÁŠKOVÁ, Bezru ova 12, Ústí n.lab , d

29 Se Sokolem na rozhledny 8.výstup Lednice - minaret Lednice okr.: B eclav C libovolné, 10:00-14:00 F TJ Sokol Podivín Miroslav Ostohal, Bratislavská 847, Podivín , UV] Po horách soused : Štýrské Alpy, DEP Knittelfeld Štýrsko okr.: Rakousko C Ústí n. L., Praha dle propozic D dle propozic B F K T Lokomotiva Ústí n.l.-rekreace Magdalena HUN OVÁ, Beethovenova 14, Ústí n.l U Skalní hrádky Labských pískovc Krásná Lípa okr.: D ín km: PT C Krásná Lípa, 18:00 D Krásná Lípa, 14:00 F K T Krásná Lípa Ji í Pavlík, Rooseveltova 565/8, Krásná Lípa VU] Prázdniny u babi ky Šluknov okr.: D ín C Šluknov, do 19:00 D Šluknov, 12:00 B F K T Šluknov Helena Landová, Dr. M.Horákové 200, Šluknov UVb Korutany II Korutany okr.: Rakousko C dle propozic D dle propozic B F K T TJ Spartak Ústí n.labem Mgr. Hana LUKÁŠKOVÁ, Bezru ova 12, Ústí n.lab , d Lounské letní vábení Lounsko okr.: Louny km: CT 25, 50, PT 15, 25 C Louny - Mírové nám stí, 8:00-9:00 D Sportovní hala Lokomotiva Louny, 13:00 K T TJ Lokomotiva Louny Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, LOUNY VU

30 Korutany III Korutany okr.: Rakousko C dle propozic D dle propozic B F K T TJ Spartak Ústí n.labem Mgr. Hana LUKÁŠKOVÁ, Bezru ova 12, Ústí n.lab , d Krajem Bed icha Bernaua Radonice u Kadan okr.: Chomutov km: PT 20 C Radonice u Kadan, 9:00 D Kada, 15:00 K T VTŽ Chomutov Ladislav Braun, Kmochova 30, Chomutov U Pochod Giacoma Casanovy Duchcov okr.: Teplice km: PT 10-65, CT C ZŠ J.Pešaty, Smetanova ul., Duchcov, 9:00 D ZŠ J.Pešaty, Smetanova ul., Duchcov, 14:00 F TJ Sokol Duchcov, oddíl turistiky Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.BOX 3B, Duchcov UVb] Memoriál Pluto Litvínov okr.: Most km: PT 11, 16, 25, 35, CT 20, 50, 60 C Litvínov - pomník nešt stí na dole Pluto, ul. Tyrše a Fügnera, 7:30-11:00 D Louka u Litvínova kulturní d m, do 16:00 K T Litvínov Kv toslava DRDOVÁ, PKH 781, Litvínov UV EURtour - GB "Za psem Baskervilským" dle propozic C dle propozic B F K T Lokomotiva Ústí n.l.-rekreace Vlastimil CAJTHAML, Zahradní 6, Ústí nad Labem , d

31 Podzimní les Deštnice okr.: Louny km: PT 15 C Deštnice - zastávka D, dle propozic D M cholupy K T Žatec Old ich PIŠT LÁK, R žová 2716, Žatec U Putování se Sv tluškou Šluknov okr.: D ín km: PT 6 C Šluknov - nám stí, 19:00 D Šluknov - nám stí, 22:00 F K T Šluknov p. Vy ítal, Dr. M.Horákové 200, Šluknov Ub Krupská smy ka Krupka okr.: Teplice km: CT 7, 15, 25, 35 C Krupka - m stská sportovní hala, 7:00 D Krupka - m stská sportovní hala, 17:00 K T Krupka Miroslav KO Í, Kollárova 601, Krupka , UV 1. Se Sokolem na rozhledny 9.výstup na Chlum u Plzn Plze km: CT libovolné C libovolné D rozhledna Chlum u Plzn, 10:00-14:00 F Sokolská župa plze ská Župa plze ská, Na Rudné 374/55, Plze , UV Pochod Karla Líma Duchcov okr.: Teplice km: PT 10-26, CT C Duchcov - ZŠ J.Pešaty, Smetanova ul., Osek - zast. D Osek m sto, Duchcov 7:00-9:00, Osek 9:00-9:30 D Nové m sto v Krušných horách, Bendlova chata, 15:00 TJ Sokol Duchcov, oddíl turistiky Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.BOX 3B, Duchcov UV]

32 Kastelán v pochod zámek ervený Hrádek okr.: Chomutov km: PT 16, 25, 35, 50, CT 35, 65 C zámek ervený Hrádek, 8:00-10:00 D zámek ervený Hrádek, 18:00 K T VTŽ Chomutov Miroslav Kašpar, Pod P ivad em, Jirkov UV Porta Bohemica Ústí nad Labem km: PT 5-50 C Ústí n.l. - D lce, Apollo, 17:00 D Ústí n.l. - D lce Apollo, 11:00 F K T TJ Spartak Ústí n.labem Jaroslav Krob, Vilová 11, Ústí nad Labem U] Podzimním Krušnoho ím Litvínov okr.: Most km: PT 15, 25, 35, 50, CT 60, 100 C Litvínov - pokladny zimního stadionu, 6:30-11:00 D Litvínov - pokladny zimního stadionu, do 18:00 K T Litvínov Ing. Bohuslav KLIKAR, Valdštejnská 2114, Litvínov UV Kolem kraje Lužických Srb JV N mecko C dle propozic D dle propozic B K T Lokomotiva Ústí n.l.-rekreace Vlastimil CAJTHAML, Zahradní 6, Ústí nad Labem , U Rozlou ení s babím létem Žatec okr.: Louny km: PT 12 C Žatec - u restaurace Labu, 13:00 D Žatec, dle propozic K T Žatec Eva HANUŠOVÁ, Podm stí 2163, Žatec U Toulky zlatem podzimu Šluknovsko okr.: D ín C dle propozic F K T Šluknov p. Vy ítal, Dr. M.Horákové 200, Šluknov b

33 Lounsko - mostecký puchý Raná - rstaurace Ponorka okr.: Louny km: PT 12, 18 C Louny - Mírové nám stí, Most - nádraží D, 8:00-9:00 D Raná - restaurace Ponorka, 12:00-18:00 K T TJ Lokomotiva Louny Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, LOUNY U Pochod ke sv tovému dni spo ení Chomutov okr.: Chomutov km: PT 14, 20, 25 C Chomutov - eská spo itelna, 8:00 D Chomutov - Bezru ovo údolí, 1. mlýn, 14:00 K T VTŽ Chomutov Ladislav Braun, Kmochova 30, Chomutov U (pátek) 44. Ústí - Milešovka v noci, memoriál Hanky Vocáskové eské st edoho í okr.: Ústí nad Labem km: PT 25 C Ústí n.l. - Sportovní hala UJEP, ul. eské Mládeže, 14:00-16:00 D ZŠ Žalany, do 23:00 odbor K T USK Slávie Ústí nad Labem Mgr. Tomáš TKÁ, Rty ská 156, Žalany , U Za posledním minipuchý em Šluknovsko okr.: D ín C dle propozic, 9:00, 16:00 F K T Šluknov p. Vy ítal, Dr. M.Horákové 200, Šluknov VUb Lou ení s turistickým rokem - vzpomínka na poslední puchý Teplice okr.: Teplice km: PT 100, 50, 35, 25, 15 C dle propozic D dle propozic F Oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice U

34 Pražská stovka Praha km: PT 100, 50, 40, 30, 20 C dle propozic D dle propozic Oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice Olaf ihák, Pejevové 3133/28, Praha , cub] D ti lesu - les d tem Šluknovsko okr.: D ín km: PT 8 C Rumburk, 10:00 D Valdek, 14:00 F K T Šluknov p. Vy ítal, Dr. M.Horákové 200, Šluknov Ub 18. Lovosická váno ka aneb m šec zlého správce Lovosice okr.: Litom ice C dle propozic, dle propozic D chata na Lovoši, dle propozic K T Lovosice TOM Gabriela SCHEJBALOVÁ, Dlouhá 17, Lovosice e 29. Rande s ertem Chomutov okr.: Chomutov km: PT 4 C Chomutov - v žový d m Merkur, 16:30 D Chomutov - Bezru ovo údolí, 18:00 K T VTŽ Chomutov Helmut NOVÝ, ernovická 2780/8, CHOMUTOV Ug Kouzlo váno ního lesa z ícenina hradu Pravda okr.: Louny km: PT 12 C Solopysky - zastávka D, 11:01 D hrad Pravda, 14:00 K T TJ Lokomotiva Louny Olga Chaloupková, Maroldova 1830, Louny U 27. Memoriál Jarušky Machovcové Komá í Vížka okr.: Teplice km: LT 17 C dle propozic D dle propozic K T Lokomotiva Most Ivana JELÍNKOVÁ, F. Malíka 729/1015, MOST , Wb

35 Kluk extreme A5.indd :26:56

36 D M ESKÉHO ŠVÝCARSKA Dne 16. íjna tomu je práv rok, co bylo slavnostn otev eno za ú asti prezidenta republiky Václava Klause zcela nové návšt vnické a vzd lávací st edisko eského Švýcarska na nám stí v Krásné Líp, které má napomáhat dalšímu rozvoji cestovního ruchu v tomto regionu a stát se sou asn i vstupní branou do Národního parku eské Švýcarsko a jeho okolí. D m eského Švýcarska vznikl jako jedna z p ti sou ástí projektu Centrum eského Švýcarska, na který m sto Krásná Lípa získalo prost edky z Evropské unie v celkové výši 160 mil. korun. Návšt vnické st edisko D m eského Švýcarska návšt vník m tohoto regionu nabízí hned n kolik zajímavých služeb a sou asn i možnost seznámit se zábavnou formou s p írodními a kulturními hodnotami tohoto jedine ného území. Mezi nejvyužívan jší bude zcela jist pat it Informa ní st edisko eského Švýcarska v p ízemí budovy, které vám poskytne kompletní turistický informa ní servis o regionu, k dispozici vám bude i internetová kavárna, ekokoutek s nabídkou Bio i Fair Trade potravin (k dostání i ekologicky šetrné a regionální výrobky), dále si zde m žete zakoupit jízdenky a vstupenky na atraktivity v Saském Švýcarsku, v p ípad zájmu zajiš ujeme i ubytování, pr vodcovské služby a v neposlední ad je v infocentru samoz ejm k dostání široký sortiment turistického zboží jako jsou mapy, pr vodce, publikace o regionu a suvenýry. Otev eno je celoro n každý den, za každého po así od 9 do 18 hodin, v zim do 17 hodin. eské Švýcarsko život, tajemství, inspirace je název expozice, kterou by si žádný návšt vník tohoto regionu nem l nechat ujít. Jedná se o zcela novou, moderní expozici, která vás provede nejen historií, ale i p írodou, dále vás upozorní na jedine né kulturní hodnoty i zajímavé osobnosti tohoto regionu. Celá expozice je rozložena ve dvou patrech, vyzkoušet si na vlastní k ži m žete interaktivní exponáty jako je nap. v trný mlýn, lososí cestu, labyrint v krajin a další hravé exponáty. Sou ástí expozice je i panoramatická projekce na téma Krajina zrozená z písku a mo e a kinosál s kapacitou až 50 míst. A práv zde na vás eká vyvrcholení celé expozice ve form dvacetiminutového emotivního filmu s názvem Krajina tajemství. Máte možnost shlédnout nejen p sobivé záb ry na krajinu a p írodu eského Švýcarska, ale sou asn se i zaposlouchat do poutavého výkladu o této krajin v podob charismatických hlas herc Františka N mce a Vladimíra Dlouhého. Celá expozice je dvoujazy ná ( esky a n mecky) a je tvo ena tak, aby zaujala pozorného návšt vníka všech v kových skupin. Otev eno je celoro n každý den od 9 do 18 hodin, v zim do 17 hodin.

37 Vzd lávací st edisko Obecn prosp šná spole nost eské Švýcarsko nabízí v Dom eského Švýcarska také vzd lávací a poradenské služby. P edevším se jedná o oblast ekologické výchovy (interaktivní programy pro školy ve stálé expozici Domu eského Švýcarska, ekopedagogika, outdoorové vzd lávací programy pro firmy, školy), dále vzd lávání z oblasti šetrné turistiky (ekoturismus, destina ní management a dobrá praxe v ízení cestovního ruchu, rekvalifika ní kurzy pro pr vodce v chrán ných územích a pracovníky informa ních st edisek, certifikace turistických ubytovacích služeb). V neposlední ad zajiš ujeme i kurzy na klí a tematické seminá e na téma ochrana p írody. Poradenské centrum pro podnikatele a obce, které sídlí v prvním pat e budovy Domu Š naopak vyhledává zdroje za ú elem financování projektových zám r, zpracování projekt na klí a zajišt ní komplexních služeb spojených se zpracováním i ízením projektu. Zážitky v eském Švýcarsku Pat íte-li mezi návšt vníky, kte í cht jí zažít n co jedine ného a netradi ního, pak práv vám jsou ur eny jednodenní i vícedenní zážitkové pobyty v eském ale i Saském Švýcarsku. M žete se projet Ko árem jako za as Kinských, let t balónem, zahrát si golf s výhledem na pískovcové st ny a Prav ickou bránu, jet tramvají do skal, zdolat via ferraty za doprovodu pr vodce i strávit p íjemné chvíle v termálních lázních. Podrobné informace o t chto programech se dozvíte také v Dom eského Švýcarska v informa ním st edisku, které provozuje obecn prosp šná spole nost eské Švýcarsko. NAVŠTIVTE ESKÉ ŠVÝCARSKO KRAJINU PLNOU TAJEMSTVÍ A INSPIRACE.

38 Kontakt: D m eského Švýcarska informa ní st edisko a expozice K inické nám stí 1169/10 Krásná Lípa Tel.:

39 Ulri ina stezka - stálá trasa IVV v délce 10 km Trasa za íná a kon í ve výstavní expozici Ulriky von Lewetzow. Propozice získáte na adrese K T Lovosice, ul. 8. kv tna 7, Lovosice, nebo na turistické chat na Lovoši. P i návšt v eského st edoho í doporu ujeme spojit s absolvování trasy IVV nau ná trasa Lovoš. Expozice je otev ena jako hrady a zámky od dubna do zá í o sobotách, ned lích a ve svátek. Pro v tší výpravy je možnost vyjednat otev ení expozice p ímo na Obecním ú ad v T ebívlicích. Doporu ujeme procházet trasu mimo zimní m síce. V expozici obdržíte p i spln ní podmínek razítko IVV. P íb h rodiny Ulriky von Lewetzow Matka Ulriky pocházela ze staré protestantské šlechtické rodiny. První s atek uzav ela se svobodným pánem Joachimem Otto Ullrichem von Lewetzow. Tehdy se 16ti leté Amalii narodila Theodora Ulrika Sofie. Po roce se manžel m narodila druhá dcera Amálie Otýlie ( ). S 18ti letou paní Amálií a jejími dcerami se setkal J.W.Goethe v Karlových Varech. Mladá, krásná a spole ensky velice aktivní ho zaujala svou bezprost edností a up ímností. V roce 1807 se manželé rozvád jí a uzavírají nová manželství. Ot ímem Ulriky je bratranec otce Fridrich Karel Ludvík von Lewetzow. Manžel m se narodila nevlastní sestra Ulriky Berta ( ). Po osmiletém manželství padl dragounský poru ík Fridrich von Lewetzow v bitv u Waterloo. D tství prožila Ulrika se svou matkou v Lipsku. V r.1810 se podruhé potkala matka Ulriky s Goethem v teplických lázních. Oba se aktivn ú astní spole enských zábav. Mezitím byla mladi ká Ulrika poslána do Štrasburku do penzionu pro výchovu mladých dam. Kdy a kde se setkala matka Amálie s hrab tem z Klebelsberka se p esn neví. Hrab se svými p áteli hrab tem Kolovratem a hrab tem ze Štenberka se podílel na založení nyn jšího Národního muzea v Praze. Byl také dobrý ekonom a poda ilo se mu slou it T ebívlice v jeden celek. Spole enský hrab z Klebelsberka zaho el láskou ke krásné Amálii, stal se jejím ctitelem a brzy ji nabídl manželství. S atku bránily dv p ekážky. Jednou byla rozdílnost náboženství on katolík, ona protestantka. Pokusili se osobn požádat v ím o dispers a povolení k s atku, ale neusp li. Amálie vyhov la naléhání Františka Klebelsberka a odst hovala se r.1821 do T ebívlic. S atek uzav eli až po smrti prvního manžela v r.1843, když bylo Františkovi 69 a Amálii 55 let.

40 V r se po ukon ení pobytu ve Štrasburku Ulrika živ ú astnila spole enských zábav a událostí, jejichž centram byl klebelsberský palác v Mariánských Lázních Na pozvání z rodiny byl zde také ubytován J.W.Goethe. Ve t ech láze ských sezonách vznikl mezi zpo átku sedmnáctiletou Ulrikou a dvaasedmdesátiletým J. W.Goethem velice úzký a hluboký vztah. V r.1823 navštívil Mariánské Lázn velkovévoda výmarský Karel August. Když velkovévoda poznal hluboký vztah J.W.Goetha k Ulrice, rozhodl se mu pomoci a požádal jménem básníka matku o ruku dcery Ulriky. Matka nechala diplomaticky rozhodnutí na Ulrice. Ulrika se ve svých devatenácti letech necítila být na manželství p ipravena.. Básníka si velice vážila a milovala ho jako svého otce. Necht la také narušit život básníka ve Výmaru. Básník zažil tak jedno ze svých nejv tších zklamání a o tomto odmítnutí se již nikdy nezmínil. Tato událost se setkala s velkým zájmem nejen v echách, ale i v N mecku. Oba dva se již nikdy nesetkali. Básník vyjád il své city p i odjezdu z ech do Výmaru jednou ze svých nejkrásn jších básní Mariánskoláze skou elegií. Ulrika se s matkou odebrala do T ebívlic, kde pak z stala trvale až do své smrti. Sv j vztah vyjád ila následujícího roku blahop áním k 75. narozeninám J.W.Goetha: Vážený pane tajný rado, dnes je tomu rok, co jsem m la to pot šení strávit s vámi tém celý den v Lokti. Tehdy jsem se m la na pozoru, abych slovy neznesv tila ve ejné tajemství, vždy jste mé city mohl vypozorovat z mého chování. Dnes je to jiné, ale ne lepší, nebo postrádám št stí být ve vaší spole nosti. Vyslovuji tedy alespo to, co cítím v tento den, který daroval i sv tu vás. P ijm te proto ode m nejvroucn jší p ání št stí a spokojenosti i všeho dobrého a vzpome te si též n kdy, t ebaže vzdálen, na svou p ítelkyni Ulriku.

41 30. ro ník Jarní putování okolím Lovoše Obecné Trasy jsou vedeny v naprosté v tšin po zna ených turistických cestách P ší 3-50km, cyklo 50km Pohybujete se v chrán né krajinné oblasti eské st edoho í, dodržujte její návšt vní ád. Ú ast je na vlastní nebezpe í. Kilometráž u p ších tras nezahrnuje vzdálenost z cíle do Lovosic. V cen zahrnuto: pam tní list a malé ob erstvení v cíli. Informace: Milena Šiklová, mobil: Mapy eské st edoho í západ (edice K T.10), 1: Start: cukrárna John na nám stí (7:00 10:00) Cíl: chata Lovoš (10:00 17:00) Startovné: dosp lí 30 K, d ti 10 K, lenové K T 20 K Chata Lovoš Jediná vrcholová turistická chata v eském st edoho í je otev ena každou sobotu a ned li od 9:00 do 18:00, v lét od st edy do ned le. Možnost ubytování 8 12 osob, mobil Doprovodné akce IVV Ulri ina stezka v T ebívlicích (trasa IVV) okruh 10 km okolím T ebívlic, propozice, popis trasy a razítko IVV obdržíte v exposici Ulriky von Lewetzov, Nau ná stezka Lovoš (trasa IVV) okruh 14 km p i p echodu Lovoše, propozice a popis trasy obdržíte na startu, razítko IVV v cíli na Lovoši

42 P ehled cyklotras v Ústeckém kraji - stav íjen 2008 íslo délka Úsek CT v km 2 Ra ice - Roudnice n.l. - Litom ice - Ústí n.l. - D ín - Dolní Žleb (CZ/D) Nová Hu - H ensko D ín - M d nec Velké Žernoseky - Brandov M d nec - Vale M d nec - Boží Dar Louny - Peruc Okounov - Kada - Hradec Rožany - Kytlice - Jedli ná Nové m sto v Krušných h. - Kostomlaty pod Milešovkou Louny - M runice D ín - Benešov n.pl. - Starý Šachov Louny - Ro ov Louny - Postoloprty Krásný Les - Vejprty Vejprty - K ímov - Hora sv. Šebestiána Vejprty - Okounov Adolfov - Chaba ovice - Radej ín, nádraží Fojtovice (CZ/D) - Moldava (CZ/D) (pásová zelená) Hrani ní rybník - Kyjov Rumburk (CZ/D) - Dolní Poustevna (CZ/D) Hrani ní rybník - Varnsdorf (CZ/D) D ín - Petrovice - Adolfov Vysoká Lípa - Vl í Hora Mezní Louka - Zadní Jet ichovice Doubice - Zadní Doubice (CZ/D) Kyjov - Brtníky Vl í Hora - Turistický most Postoloprty - Velemyšleves - Chomutov Ro ov - Peruc Mikulášovice (CZ/D) - Lipová (CZ/D) Rumburk (CZ/D) - Šluknov Dolní Poustevna (CZ/D) - Filipov (CZ/D) Horní Ji etín - eská Kamenice Libochovany - Babiny Velké Žernoseky - Babiny Naklé ov - Nešt dice - Litom ice Malšovice - Kamenec Malšovice - Slavošov Teplice, Hadí lázn - Úpo iny - Trmice Dlouhá Louka - Litvínov (pásová zelená) Lom - Osek Jet ichovice - R žová Chomutov - Kalek Na etín, rozcestí - Chomutov Hora sv. Šebestiána - Rudolice Celná - Vykletice Hora sv. Šebestiána - Rudolice Teplice, Hadí lázn - Old ichov u Duchcova, jezero Barbora Ústí nad Labem - Chvalov - Dolní Zálezly Radej ín, nádraží - Va ov Dubice - Chvalov, rozcestí

43 31.RO NÍK TURISTICKÉHO POCHODU PO ÁDÁ KLUB ESKÝCH TURIST SPARTAK ÚSTÍ N.L. TURISTICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE 7113 KOLA WAŠTEPI ÚSTÍ nad Labem a ÚSTECKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA VE DNECH UBYTOVÁNÍ: objekt krajské organizace Pionýra, Ústí nad Labem, D lce 74 OB ERSTVENÍ: v prostorách startu a cíle po celý víkend PREZENCE: v míst ubytování Ústí nad Labem D lce 3092/ OD HODIN OD HODIN HODIN OD HODIN HODIN TRASY: 5 KM 50 KM VEDOUCÍ AKCE: Jarda Krob, Vilová 11, Ústí nad Labem, mobilní telefon po celý den

44 KLUB ESKÝCH TURIST SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM W. CHURCHILLA 8, ÚSTÍ NAD LABEM JIŽ DVACET LET PUTUJEME S TURISTY PO CELÉ EVROP. NA ROK 2009 JSME P IPRAVILI CESTU DO TERMÍN: AMIENS GOTICKÁ KATEDRÁLA, NEJV TŠÍ VE FRANCII BAYEUX- SV TOZNÁMÁ TAPISERIE DE LA MATHILDE ARROMANCHES- P ÍSTAV MULBERRY, MUZEUM DNE D POINTE DU HOC-PLÁŽ OMAHA MONT ST. MICHEL- KLÁŠTER-STARÉ OPATSTVÍ CHARTRES- CATHÉDRALE NOTRE DAME- LABYRINT ORLÉANS- OSVOBOZENÍ M STA JOHANKOU Z ARKU AVIGNON- PAPEŽSKÝ PALÁC, PONT DU GARD ORANGE- SÍDLO ORANŽSKÝCH VÉVOD, ÍMSKÉ DIVADLO ARLES- AMFITEÁTR, KATEDRÁLA ST. TROPHIME, VINCENT VAN GOGH MONTMAJOUR- OPEVN NÝ BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER LES BAUX DE PROVENCE- ST EDOV KÁ VESNI KA, SKALNÍ CHRÁM NIMES- AMFITEÁTR, V ŽE TOUR MAGNE,DIANIN CHRÁM AIGUES MORTES- OPEVN NÉ HISTORICKÉ M STO Z DOBY LUDVÍKA IX. P ÍRODNÍ REZERVACE CAMARQUE LA COUVERRTOIRADE-OPEVN NÉ ST EDOV KÉ M STE KO ROQUERFORT-MÍSTO VZNIKU PROSLULÉHO FRANCOUZSKÉHO SÝRA KA ON EKY HERALT A ARDÉCHE, ÁBLOVA SOUT SKA ST.GUILHEM LE DEDERT-VÝZNAMNÉ OPATSTVÍ V KA ONU MARSEILES-P ÍSTAV, KATEDRÁLA, OSTROV ILF-HRAB MONTE CHRISTO GRAND CANYON EKY VERDON, NAPOLEONOVA CESTA GRASSE-SV TOVÉ CENTRUM VÝROBC PARFÉM NICE-HLAVNÍ ST EDISKO FRANCOUZSKÉ RIVIERY CENA: BUDE UR ENA, PO POTVRZENÍ NOCLEH INFORMACE A P IHLÁŠKY - ELEKTRONICKY NA ADRESE:

45 KLUBY ESKÝCH TURIST SE SÍDLEM V Ústí nad Labem TERMÍN: LISSE- KV TINOVÁ BURZA KEUKENHOF- PARK ZAHRADA VYSÁZENÁ JARNÍMI KV TY AMSTERODAM - BENÁTKY SEVERU- PROHLÍDKA M STA ZAANSE SCHANS - SKANZEN POD ŠIRÝM NEBEM KINDERDIJK - POLOOSTROV 18 MLÝN DÉLTA PLÁN - HRÁZE A PROPUST - OSTERSCHELDEDAM MUZEUM DÉLTA EXPO ANTVERPEN - HISTORICKÉ M STO S NEJV TŠÍ GOTICKOU KATEDRÁLOU GENT- ST EDOV KÉ M STO LO A A OBCHODNÍK BRUSSEL - HLAVNÍ A SÍDELNÍ M STO BELGIE S HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI INFORMACE A P IHLÁŠKY - ELEKTRONICKY NA ADRESU: TELEFON: , P IHLÁŠKY DO KONCE LEDNA 2009.

46 KLUBY ESKÝCH TURIST - OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KORUTANY O-K T TEPLICE O-K T ÚSTÍ nad Labem O- K T MOST- ÚSTÍ O-K T TEPLICE CENA BUDE UR ENA V PROSINCI INFORMACE: P IHLÁŠKY do konce ledna 2009 ELEKTRONICKY MOBIL: UBYTOVÁNÍ: PENSION PIOVESAN POGÖRIACH, Aunweg 10-12, Latschach, Faaker See PROGRAM: KORUTANSKÁ KARTA STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE NAVŠTÍVÍME: SPITAL AN DER DRAUN - GOLDECK- BERGBAHNEN- LANOVKA- SPITTAL- SCHLOSS PORCIA-MUZEUM- ÍMSKÉ MUZEUM- TEURNIA BAD KLEINKIRCHHEIMER- BERGBAHNEN-LANOVKA- MILLSTÄTTER SEE- SCHIFFAHRT-LO -BONSAIMUSEUM- KOUPÁNÍ FAAKER SEE OBIR-TROPFSTEINHÖHLEN-JESKYN -KABINENBAHN PETZEN-LANOVKA- BAD EISENKAPPEL- KOUPÁNÍ ST.VEIT-M STO-MAGDALENSBERG-ARCHEOLOGICKÝ PARK- FREIZEITANLAGE DER STADT ALTHOFEN-KOUPALIŠT - DOM ZU GURK LANDSKRON-OPI Í REZERVACE- WURZELPARK ARRIACH-GERLITZE- PARK SAMOROST -ABENTEUER AFFENBERG-BERGBAHNEN VERDITZ- SCHWARZSEE-LANOVKA- KOUPÁNÍ FAAKER SEE KLAGENFURT- REGIONÁLNÍ MUZEUM, MUZEUM MODERNÍHO UM NÍ-VYHLÍDKA NA KOSTELNÍ V ŽI- SCHLEPPE BRAU- UND BRENWELT- NÁVŠT VA PIVOVARU, MINIMUNDUS-DIE KLEINE WELT AM WÖRTHERSEE

47 CARBON_Airline_Enigma_148x210.in :47:22

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ Vážení p átelé, turistika není podle mého názoru jen koní ek i záliba, vidím ji

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2010 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Motto: S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme.

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2012 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Kalendar_obalka_oblasti.indd 2 18.9.2011 14:35:07 Výhodné jízdné Vlakem

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ Vážení přátelé, turistika není podle mého názoru jen koníček či záliba, vidím ji

Více

Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje

Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2007 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ vydáno za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje Vážení přátelé turistiky, vztah k pěšímu cestování za přírodními krásami

Více

TURISTICKÝCH AKCÍ 2013

TURISTICKÝCH AKCÍ 2013 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2013 KČT Karlovarský kraj Slevapro skupinu Výhodné jízdné Na značky vlakem se skupinovou slevou ZAČÁTEK TRASY KČT POKLADNA ČD 2012 ČD Každý pořádný výlet s přáteli začíná nákupem

Více

Vážení turističtí přátelé,

Vážení turističtí přátelé, 1 Vážení turističtí přátelé, zhruba polovina nákladu tohoto kalendáře turistických akcí se dostane do rukou turistů z řad členské základny a další část pak turistům nečlenům v oblasti KČT Karlovarský kraj.

Více

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada Analyticko-strategická studie možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada Analyticko-strategická studie možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada Analyticko-strategická studie možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada Duben 2010 ADVISORY Dobrovolný svazek obcí Jezero

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

Kulturní programy m síce b ezna

Kulturní programy m síce b ezna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN Kulturní programy m síce b ezna Hank v d m - Réva cimbálová muzika pro I. II. stupe ZŠ. - Záskok - Cimrmanova hra. - Zápis do tane ních. - Reality show

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001

KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001 Sou asná situace, kdy chybí termíny st hování nebo zahájení rekonstrukce nového areálu, vyvolává neklid mezi zam stnanci. Ti se obrátili prost ednictvím odborové organizace na vedení m sta se žádostí o

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Do Krušných hor, do Loučné pod Klínovcem vás zve Après restaurant

Do Krušných hor, do Loučné pod Klínovcem vás zve Après restaurant XIX. ročník, 12/2014 Jak vypadá zima v Živém kraji? str. 5 Roudnice jako výchozí bod str. 8 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Co pro vás připravuje Severovýchod

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč

čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč Den památek věnovaný varhanářům Mezinárodní den památek se u nás slaví již n kolik let a t ší se velké oblib. Ani v Rokytnici nez stáváme pozadu, Den památek

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

Historie textilního tisku, Tiba a.s.-vlastiv dné tení

Historie textilního tisku, Tiba a.s.-vlastiv dné tení stát, ale také na úrovni region, což se u nás v echách (nebo chcete-li v esku ) rovná kraj m. Proces decentralizace by pokra oval ve zrušení okres v esku (chcete-li echách), do konce roku 2002. Poté by

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

Výstava z historie Sokola.

Výstava z historie Sokola. Vážené sestry, vážení brat i, není lehké psát optimistická slova v dob, kdy se Sokol potýká s nejistou budoucností financování celého hnutí. Jist sledujete zprávy z médií, kde se tak ka denn mluví o nejistém

Více