Člen zastupitelstva města MK Ing. Dušan Utinek. Jsou ivančické sbírky...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člen zastupitelstva města MK Ing. Dušan Utinek. Jsou ivančické sbírky..."

Transkript

1 CMYK Nezávislý regionální čtrnáctideník CHCETE KOUPIT, STAVĚT, MODERNIZOVAT NEMOVITOST? NEMÁTE DOSTATEK FINANCÍ? JSME TU PRO VÁS! PEVNÁ ROČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA od 4,3% ZDARMA vypracování úvěrové žádosti! Nulový vklad - BEZ RUČITELE! Do roku 2007 daňová úspora 14%. Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník IV. Číslo dubna 2005 ZAHRADNICTVÍ MEDLOV Bohatý výběr květin a zeleninových přísad i k dopěstování - za výhodné ceny tel.: a PŘI ODBĚRU NAD Kč dovoz zboží do Vašeho domu ZDARMA Veškeré informace o cenách a druhu zboží Vám rádi podáme na uvedených telefonních číslech. Tel.: , Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice ks, Miroslav ks, Moravský Krumlov ks, Oslavany ks a další ks na 166 místech v 67 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma. Referendum bylo neplatné /Miroslav/ Nezájem obyvatel o budoucnost zámku v Miroslavi se projevil velmi nízkou účastí na referendu. Pouhých 29,6% oprávněných voličů se dostavilo v sobotu 2. dubna k volebním urnám. Ze 700 platných hlasů jednoznačně panoval názor, že zámek se má prodat. Na 630 hlasovacích lístcích zaškrtli občané ANO, a 70 jich bylo pro variantu zámek neprodávat. Já jsem hlasovala ano, protože si myslím, že město nikdy nebude mít peníze na to, aby do toho investovalo. Je lepší najít solidního investora, který dá zámek do pořádku, bude schopen ho rekonstruovat a udělá z něho památku, kterou by Miroslav mohla využít, sdělila jedna z účastnic referenda Zdeňka Holíková. Současná situace o rozhodování, co se zámkem dál, je v rukou zastupitelů města. I když je referendum neplatné, protože se dostavilo méně než 50 % oprávněných voličů, pro zastupitele je to signál, jaký názor mají lidé, kterým není budoucnost zámku lhostejná. Za prvé bych chtěl poděkovat všem, co k referendu přišli. V pondělí bude rada města seznámena s výsledky referenda a zřejmě doporučí zastupitelstvu schválit záměr zámek prodat. Co se týká účasti, tak těch 700 lidí, kteří přišli vyjádřit svůj názor, je 1/3 obyvatel města. Jejich názor je dostatečně průkazný, i když nemá právní základ. Děkujeme i za těchto 29 %. Poměr odpovědí ANO, NE jsem očekával o něco menší ve prospěch ANO, ale výsledek byl ještě výraznější než byl můj původní předpoklad, sdělil k výsledku referenda místostarosta Roman Volf. Městu zbude 4,5 milionu /Moravský Krumlov/ S přebytkem ve výši téměř 4,5 milionu hodlá v letošním roce podle schváleného rozpočtu hospodařit město Moravský Krumlov. Při hlasování o rozpočtu zvedlo ruku z přítomných 19 zastupitelů města 16 členů, kteří rozpočet podpořili. Tři se zdrželi hlasování. Z celkové příjmové částky 105 milionů bude letos profinancováno pro bydlení, komunální služby a územní rozvoj více jak 17 milionů. Ochrana životního prostředí přijde na 8,5 milionu, kultura na 4,5 milionu, sport na 1,5 milionu a nezapomíná se také na školství, sociální oblast, bezpečnost a veřejný pořádek. Schválení rozpočtu města proběhlo velmi klidně, bez jakýchkoliv emocí. Dotazy k jednotlivým položkám, byly briskně objasněny vedoucí finančního odboru. Domnívám se, že se nám konečně podařilo odvést kus dobré práce ve prospěch Moravského Krumlova. Věřím, že pokud budeme přistupovat k plnění všech našich úkolů stejně zodpovědně, znamená to posun k lepšímu, sdělila místostarostka města Marie Valachová. Audit skončil bez závad /Oslavany/ Na druhém řádném zasedání zastupitelstva města v tomto roce, které mimořádně probíhalo v nové počítačové učebně základní školy, se projednávala závěrečná zpráva auditora o výsledcích a přezkoumání hospodaření města Oslavan za rok Auditorská zpráva hovoří o tom, že nebyly v rámci provedené kontroly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo se proto usneslo na schválení auditu. Je třeba říci, že zpráva auditora včetně závěrečného účtu musí být 15 dnů před projednáním vyvěšena, což se stalo. Další podmínkou je, že audit musí být projednán zastupitelstvem nejpozději do 30. června, takže veškeré podmínky jsou splněny, uvedl starosta města Vít Aldorf. Jsou ivančické sbírky ztraceny? /Ivančice/ Ve středu 30. března se uskutečnila schůzka vedení JM kraje - odboru kultury, ředitele Muzea Brněnska Mgr. Rečka, města Ivančice a Muzejního spolku Ivančice ohledně tolik diskutovaného přemístění části sbírkového fondu Muzea Brněnska, jehož zřizovatelem a majitelem je Jihomoravský kraj, do nově rekonstruovaných prostor rajhradského kláštera. Byly projednány všechny kroky a události, ke kterým došlo po první schůzce koncem října Kraj se v podstatě nebrání převedení zřizovatelské funkce Muzea na jiný subjekt, ten však musí zaručit, že sbírkový fond bude uložen v Ivančicích nejméně ve srovnatelných podmínkách jako ve vybudovaných prostorách kláštera v Rajhradě, včetně nákladných bezpečnostních opatření, klimatizace apod. Tento subjekt by navíc musel mít potřebné a nemalé provozní prostředky na provoz. Žádný takový se však v Ivančicích nevyskytuje. Své stanovisko nám sdělil starosta Ivančic MUDr. Vojtěch Adam: Vzhledem k mnoha dezinformacím na toto téma nastíním situaci a seznámím Vás se základními pojmy a s tím, o co se vlastně jedná. Je třeba si uvědomit, co jsou muzejní sbírky a co je jejich prezentace veřejnosti. Zjednodušeně řečeno, sbírky jsou uskladněné exponáty - depozitář, a výstavy to, co můžete spatřit. V tomto případě se tedy jedná výhradně o sbírky a jejich uložení, respektive jejich část. Dnešní foto: mape Budova společnosti Retex - místo současného depozitu sbírek ivančického muzea vedení města a zastupitelstvo je postaveno před hotovou věc a v podstatě se pokouší řešit požár, který byl založen úplně jindy. Naším cílem je najít pro občany nejpřijatelnější řešení. Město Ivančice nemá ani vhodnou budovu pro umístění sbírek, nemá samozřejmě ani provozní peníze. A ve stejné situaci je pochopitelně i Muzejní spolek. A je třeba zdůraznit, že s nedostatkem provozních prostředků se potýkají i taková města jako Blansko, Boskovice a v neposlední řadě i Slavkov, která se snaží, aby jejich městská muzea převzal kraj, Havárie náhonu odstraněna /Ivančice/ V minulém týdnu bylo nutné odstranit havarijní stav mlýnského náhonu na ulici Chřestová v Ivančicích. Došlo ke zřícení opěrné zídky do koryta náhonu a k přehrazení vodního toku. Zvýšená hladina vody způsobila výrazný přítok odpadních vod na čistírnu. Tento problém musel být okamžitě řešen, čehož se ujal technický a investiční odbor města a přijal účinná opatření k odstranění havárie. V těchto dnech je již náhon opět plně funkční. foto: archiv Zrekonstruovaná knihovna rajhradského Památníku písemnictví Informujeme čtenáře Zrcadla o možnosti zakoupení Katalogu firem 2005 Moravský Krumlov a okolí V katalogu naleznete: telefonní, faxová a mobilní čísla firem, y, webové stránky, provozní doby, vizitkář a jiné důležité informace. Stálá prodejní místa: Redakce Zrcadla, ul. Růžová 39 (Knížecí dům), Moravský Krumlov Prodejny s.d. Jednota Moravský Krumlov: Vémyslice, Rybníky, Olbramovice, Branišovice, Dobřínsko, Jamolice, Lesonice, Petrovice, Bohutice, Višňové, MK - prodejna potravin nám. TGM, MK - tabák-tisk nám. TGM IC Moravský Krumlov, MěKS Moravský Krumlov Cena katalogu 35,- Kč včetně DPH. ovšem zatím marně. Kraj se totiž stará o městské muzeum ve Vyškově, Hodoníně, Znojmě, Mikulově a další si vzít zatím nechce. Znovu říkám, musí se výrazně rozlišit umístění sbírkového fondu, tedy jeho uskladnění, které není veřejnosti v žádném případě přístupné, od prezentace Muzea v přístupných expozicích, tedy jinými slovy, aby občané viděli občas to, co je jinak určeno výhradně odborníkům. Byli jsme požádáni odborem kultury JM kraje, zda by se po letech, kdy se v Ivančicích z různých důvodů nevystavuje a pouhé umístění sbírek v našem městě nemá pro Vás žádný praktický význam, protože co je uloženo, nemůžete vidět, nenašel vhodný prostor pro výstavy. Jediná důstojná možnost je v Památníku Alfonse Muchy a tu jsme pro prezentaci Muzea po dobu 6-7 měsíců v každém roce nabídli, což bylo s povděkem oceněno. I v případě stěhování části sbírek však zůstane ve městě i kancelář muzea s náplní práce, kterou této organizaci ukládá zákon. Náměstek hejtmana JM kraje RNDr. Poledňák i člen rady Ing. Letocha vyjádřili stanovisko vedení kraje za majitele sbírek zcela jasně. Zatím není důvod schvále- né usnesení revokovat, protože je považováno za současné situace jako optimální. Petice občanů byla vzata na vědomí, podnět ivančického zastupitelstva byl projednán v radě kraje včetně její kulturní komise. Bylo konstatováno, že v rajhradském klášteře jsou vytvořeny, na rozdíl od Ivančic, optimální podmínky pro uchování sbírek dalším generacím. V Ivančicích se bude vystavovat. Město Ivančice má maximální zájem na tom, aby Muzeum mělo co nejdůstojnější prostory pro prezentace sbírek, navrhuje k tomuto účelu rekonstrukci židovské synagogy v ulici Jana Vávry. Rozpočtové opatření pro uvolnění finančních prostředků na zahájení projektových prací bude předloženo na příštím jednání zastupitelstva. Peníze na vlastní rekonstrukci objektu chceme získat z krajských grantů a z prostředků české i mezinárodní židovské obce. Od Muzejního spolku Ivančice se očekává velký přínos v popularizaci Muzea, jenž by se měl odrazit především ve větší návštěvnosti připravovaných expozic. Nedílnou součástí aktivity spolku by měla být i účinná pomoc při získávání peněz na rekonstrukci synagogy. /pokračováníní na str. 2/

2 2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník Hejtmani byli na atomce /Dukovany/ Seznámit se s novým organizačním členěním ČEZ a vedením Jaderné elektrárny Dukovany přijeli 1. dubna hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Na elektrárně diskutovali s ředitelem Divize Výroba ČEZ Jiřím Borovcem a ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany Zdeňkem Linhartem. V rámci návštěvy si prohlédli 3. blok jaderné elektrárny, na kterém v současnosti probíhá největší akce za 20 let provozu jaderné elektrárny. Jde o současnou záměnu systému kontroly a řízení provozu 3. bloku a o modernizaci průtočných částí obou turbín. Tato akce umožní provoz bloků minimálně do roku 2025 a zvýší jejich účinnost. Celkové náklady, které budou vynaloženy, přesahují 10 miliard korun a jsou plánovány do roku K příležitosti setkání nám sdělil své stanovisko k aktivitám Energoregionu 2020 Stanislav Juránek. Co se týká jihomoravských obcí v dvacetikilometrovém pásmu EDU, především Znojemska a Brna - venkov, a snah Energoregionu 2020, jsme připraveni jednat o těchto záležitostech. Já upřednostňuji přímá jednání s ČEZ. Z hlediska jednání za Jihomoravský kraj mohu říci, že nám doposud ČEZ vyšel vstříc. Považuji ze zkušenosti kraje, který se pokusil o zákonodárné iniciativy, za velmi obtížné prosadit takovýto zákon. Je tu hodně variant a lobbystických skupin. A jak jsem byl dnes informován, změnilo se vedení EDU. Uvidíme, co nového to přinese, sdělil hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Kruhový objezd v červnu /Višňové/ Od úterního rána se ve Višňovém naplno rozjely práce na dobudování kruhového objezdu a parkoviště. Jde o druhou dokončovací fázi, ve které se budou instalovat obrubníky a povrchy komunikací. Počáteční stavbu jsme zahájili již na konci minulého roku. Šlo o to, že jsme založili do komunikací sítě, to znamená splaškovou i dešťovou kanalizaci a chráničky na veřejné osvětlení. Naštěstí jsme to stihli ještě do příchodu mrazů. Teď po zimní přestávce a velikonočních svátcích znovu rozbíháme stavební práce. Předpoklad dokončení je do konce května letošního roku. Rádi bychom v polovině června naši tradiční krojovanou pouť slavili na nově upraveném náměstí s hotovým kruhovým objezdem, sdělil k opětovnému zahájení prací starosta obce Višňové Jan Daniel. Občané a návštěvníci obce budou muset počítat s drobnými uzávěrami a objížďkami krátkodobého charakteru, které zásadně neovlivní běžný chod obce. Trasy objížděk a případná silniční omezení budou postupem prací měněny. Sportovní obchod Msport J. Vávry 2 (40 m od KB), Ivančice, tel.: NOVÉ MODELY KOPAČEK A OBUVI zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK,... VELKÝ VÝBĚR NÍZKÉ CENY AKCE! KOPAČKY LOTTO - SLEVA 60% JOSEF REITER TRUHLÁŘSTVÍ VÝROBA EUROOKEN, DVEŘÍ, NÁBYTKU Petrovice 63 (za hřbitovem) pobočka: Nádražní 720, M. Krumlov tel.: , Na novelu zákona reagují zastupitelé po svém Jsou ivančické sbírky... /pokračování ze str. 1/ Jsem přesvědčen, že spoluprací všech zainteresovaných stran se najde takové řešení, které bude pro nás i příští generace přijatelné a odkaz předků bude zachován. uvedl starosta Ivančic Adam. Za Muzejní spolek Ivančice prezentovala svůj názor Lidmila Navrátilová: Na stěhování sbírek z Ivančic do Rajhradu bylo na zasedání zástupců Jihomoravského kraje schváleno půl milionu korun. Tato položka není nepodstatná, když uvážíme, že v ní nejsou započítány ještě další vyvolané náklady. Proto úvahy, že by se odstěhované sbírky snad někdy vrátily zpět do Ivančic, až by se našla pro muzeum vhodná budova, jsou zcela určitě bezpředmětné. Kdo by to zaplatil? Toho si jsou aktéři stěhování patrně dobře vědomi. To bylo zřejmě důvodem, proč nepřipustili naši žádost o revokaci loňského rozhodnutí a odsunutí stěhování aspoň o dva roky. Jen v jednom nám ještě JmK vyšel vstříc. Najdeme-li si sponzora, který pro muzeum koupí RETEX CC Systems, a.s., Hodonín Vzdělávací institut Znojmo nabízí rekvalifikační kurz pro veřejnost Základy obsluhy osobního počítače v odpoledních hodinách po dobu 12 dní od 14:00 do 19:30 hodin v termínu v Mor. Krumlově za cenu Kč/os. V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle: WHC therm., s.r.o. M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51 Kompletní dodávky a montáže domovních a průmyslových rozvodů VODA TOPENÍ PLYN telefon: mobil: B &T METAL spol. s r.o. VELKOOBCHOD Prodej zámkové dlažby a ostatního stavebního materiálu DLAŽBA od 180 Kč/m 2 bývalá kasárna Neslovice provozní doba: areál Knížecí les, ev.č. 01 po-pá: Ivančice tel./fax: mobil: Člen zastupitelstva města MK Ing. Dušan Utinek za cca 8,5 milionu korun, aby za nás nemuseli platit nájemné, ustoupí kraj od stěhování. Myslíte, že se najde? Hledejte, prosím, i za dne s lucernou, čas vyprší již v červenci. Jedna z iniciátorek petice Šárka Holá sdělila své dojmy ze středeční schůzky: Zažila jsem horor na vlastní kůži. Jak zaznělo na středeční schůzce z úst p. Letochy, sbírky jsou přece naše, tj. krajské. Občané byli odsouzeni již předem k roli tichých pozorovatelů. Pak se již nelze divit, že další vývoj mezi krajem a námi byl konfrontační. Vrcholem středeční schůzky mi přišla slova, na hlavu p. Fígra, podle mě velmi seriózního pána, asi ve znění Vy si snad z nás děláte srandu. Zřejmě někomu v té chvíli šlápl na kuří oko tím, že řekl, že peníze podle všeho jsou, ale jdou tam, kam kraj chce. Pan radní Poledňák, při odchodu v rozhovoru se mnou za dveřmi, řekl něco ve smyslu tuším o starých krámech, tak vo co vám lidi vlastně de? Dnes již člověk možná může projevit nesouhlas s tím, co dělají ti nahoře, aniž by byl přímo stíhán? Ale to je tak asi vše. Ano, na středeční schůzce s námi zametli a patří nám to, že jsme nedrželi zobáky. Tak možná příště už se poučíme a budeme se starat jen sami o sebe, tak, jak to denně raději dělají další. Přesto doufám, jsem asi naivní idealistka, že se situace kolem muzea pohne, v rámci možností k lepšímu. /mask /Moravský Krumlov, Oslavany, Ivančice/ Zákon č. 96 z roku 2005 Sbírky, o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí - zákon o střetu zájmů, patrně zamotal zastupitelům v Moravském Krumlově hlavu. Tato novela se zřejmě týká ředitele ZŠ na ul. Ivančická Mgr. Bořivoje Zieglera a jednatele a statutárního zástupce Městských lesů Moravský Krumlov s.r.o. Ing. Dušana Utinka. Na zastupitelstvu města 4. dubna Bořivoj Ziegler požádal o odvolání z pozice zastupitele. Všichni zastupitelé se hlasování zdrželi, takže odvolán nebyl. Dušan Utinek svůj mandát k dispozici nedal a proto byl vyzván v interpelacích, aby z důvodu platné novely zákona odstoupil. O jeho případném odstoupení již zastupitelé nehlasovali. Podle novely zákona se zastupitel může vzdát mandátu na vlastní žádost, nebo ho odvolá zastupitelstvo. Pokud se tak nestane, což je tento případ, zastupitele může odvolat ředitel krajského úřadu. Krajskému úřadu ovšem musí být dán podnět k prošetření situace, jinak se tím zabývat nebude. Jak nám bylo sděleno tajemníkem městského úřadu Moravský Krumlov, město nemá ze zákona povinnost tento stav kraji oznamovat a proto tak neučiní. Pokud jakákoliv osoba nedá kraji podnět k prošetření, zůstanou patrně tito zastupitelé nadále ve svých funkcích. V některých okolních městech a obcích odešli zastupitelé sami na vlastní žádost a bez zbytečného humbuku kolem. Příkladem mohou být obce Višňové, nebo i Oslavany, kde 4. dubna na zasedání zastupitelstva města bylo na programu mimo jiné také složení slibů dvou nových členů zastupitelstva. Ti nastupují z volebních stran na místa zastupitelů, kteří museli odejít na základě zákona o střetu zájmu. Stávající na své mandáty členů zastupitelstva rezignovali. Jednalo se o ředitele školy a jeho statutárního zástupce. Novými zastupiteli jsou Ing. Antonín Faltýnek a Jan Kyselák. Myslím si, že bývalí zastupitelé v Oslavanech se k tomu postavili tak, jak jim zákon velí a ze svých postů odstoupili, sdělil starosta města Vít Aldorf. Situaci v Ivančicích upřesnil starosta MUDr. Vojtěch Adam: Podle novely zákona o střetu zájmů odstoupil, respektive podal písemnou rezignaci na svůj mandát zastupitele Mgr. Otmar Němec, ředitel ZŠ T.G. Masaryka. Novým zastupitelem se na nejbližším zasedání zastupitelstva města Ivančic stane Jan Budil.

3 Výlov rybníka výjimečně už na jaře /Miroslav/ Mimořádnému jarnímu výlovu rybníka v Rénách u Miroslavi mohli v průběhu minulého čtvrtka a pátku přihlížet občané z širokého okolí. Tuto v Miroslavi ojedinělou akci provádělo Rybníkářství Pohořelice, závod Jaroslavice za vydatné pomoci místních rybářů, a to z důvodu rozsáhlé revitalizace, která bude v nejbližších dnech na tomto rybníce zahájena. Kapry, amury, tolstolobiky a štiky plácající se v sítích, rozváželi profesionálové z Jaroslavic do okolních rybníků. Oslovili nás místní sportovní rybáři, abychom pomohli s výlovem, a my jim vyšli vstříc. Výlov provádíme klasickou metodou na podložku. Protože tento rybník se nevylovil dvacet let, vypadá to jak to vypadá, ryby jsou rozmístněny po polovině rybníka. Většinu jsme chytili do podložky, zbytek budeme sbírat po vrchu. Je tady tak třicet procent amurů o váze 5-6 kilo, tolstolobici a zbytek kaprů kolem 4-5 kilo. Ryby jsou pěkné. Štik je tu pár, ty jsou ještě na čisté vodě. Když to dobře půjde, možná to stihneme ještě dnes. Počasí nám přeje a vítr okysličuje vodu rybám, uvedl vedoucí výlovu Martin Kozlík. Je to hezké, myslím že to chlapi dělají dobře, je to tu výborné. Některé kusy ryb jsou opravdu kapitální, sdělil přihlížející místní občan Josef Žák. Místní NA PRODEJ HALA CENA DOHODOU KONTAKT: PANELY cca 700 ks nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO rybáři z Miroslavi to mají dobře zorganizované, mnozí si vzali dovolenou a aktivně pomáhají, aby byly ryby uloveny a mohl být rybník předán odborné firmě k odbahnění. Je tu několik desítek lidí, kteří to dělají ve volném čase a ze zájmu. Mnohým je líto, že se s takovými krásnými rybami musejí na čas rozloučit, ale až bude rybník zrevitalizován, určitě se tu za pár let objeví ryby ve stejné velikosti a kvalitě. dodal místostarosta Roman Volf. Statisíce obcím z regionu /Dukovany/ Hostěradice, Skalice a Kadov jsou jen některé z obcí, které dostaly peníze z nadace Duhová energie na veřejně prospěšné projekty. Stalo se tak na slavnostním předání šeků ve středu 23. března v Informačním centru Jaderné elektrárny Dukovany. Nadace v prvním pololetí letošního roku rozdělila celkem 5 milionů korun mezi více než desítku projektů. Šeky představitelům obcí osobně předávala ředitelka nadace Gabriela Bártíková a ředitel EDU Zdeněk Linhart. Podpora regionů dle hesla Pomáháme tam, kde působíme je jedním z pilířů nadace Duhová energie. Obce v okolí Jaderné elektrárny Dukovany letos prezentovaly nejrůznější projekty, které odráží konkrétní regionální potřeby. Nejvyšší částku, 2,5 milionu, nadace přidělila zájmovému sdružení Energoregion 2020, k němuž se hlásí 111 obcí z dvaceti kilometrového pásma elektrárny Dukovany. Energoregion 2020 plánuje peníze využít na zlepšení volnočasových aktivit dětí a dospělých, sdělila ředitelka Gabriela Bártíková. My jsme žádali Duhovou energii o podporu na přístavbu školní jídelny a kuchyně. Ty jsou v objektu, který vlastní obec a z hygienických důvodů byly zrušeny. Proto musely být postaveny nové. Požádali jsme o pomoc Duhovou energii a bylo nám vyhověno částkou 250 tisíc. Tato jídelna je již v provozu, pojme 120 strávníků z řad žáků i obyvatel Skalice, uvedl místostarosta Skalice Josef Venhuda. Požádali jsme Duhovou nadaci o prostředky na opravu komunikací, protože se u nás léta nic nedělalo. Silnice máme rozdělané a potřebujeme je dokončit. Podpora a pomoc nám byla poskytnuta ve výši 300 tisíc, sdělila starostka Kadova Marie Vodičková. My v Hostěradicích jsme se po dlouhé době rozhodli rekonstruovat požární zbrojnici. V této souvislosti jsme využili nabídky z Duhové energie na poskytnutí příspěvku 250 tisíc. Celkový rozpočet na opravu zbrojnice je vyčíslen na dva miliony, a my za poskytnuté prostředky děkujeme. Do budoucna hodláme využít dalších možností k získání finančních prostředků, jak bylo řečeno panem ředitelem, uvedl místostarosta Hostěradic František Plh, který přebíral symbolický šek. 1m x 3m 1,5m x 3m 2m x 3m SESTAVA BUNĚK - 8 ks Suchohrdly u Miroslavi, tel.: , , Po-Pá , So FASÁDNÍ BARVY PASTOVITÉ UŠLECHTILÉ OMÍTKY ZATÍRANÉ A RÝHOVANÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 155 Kč/m 2 s 5 cm POLYSTYRENEM SANAČNÍ MALTY NA OPRAVU VLHKÉHO ZDIVA IMPREGNACE KROVŮ LAZUROVACÍ BARVY VELKÝ VÝBĚR ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ, ŠTÍPANÝCH BETONOVÝCH PLOTOVEK BEDNÍCÍ DÍLCE OD 10 cm DO 40 cm VINOHRADNICKÉ SLOUPKY = 137 Kč/ks KRÁLIKÁŘSKÉ PLETIVO = 37 Kč/m 2 ZATRAVŇOVANÍ DLAŽBA 60x40x10 = 77 Kč STŘEŠNÍ KRYTINY - BRAMAC,TONDACH, KM-BETA, KB-BLOK S NOVÝM POVRCHEM, ONDULINE SÁDROKARTONOVÝ SYSTÉM AKČNÍ CENY: KERATHERM 44 P+D - 49 Kč, 30 P+D - 28 Kč Zámková dlažba 6 cm Kč/m 2 Slinutá dlažba TAURUS Kč/m 2 Přijem objednávek pro novou topnou sezónu: (ceny platí do konce května) Kostka z Bíliny Kč/q Ořech 1 z Bíliny Kč/q Kostka Most Kč/q Ořech 1 Most Kč/q Brikety Kč/q Černé uhlí ořech Kč/q VÝPRODEJ skladu uhlí: Dřevěné brikety ø 7,5 cm - 26 Kč/8kg, ø 9 cm - 30 Kč/10kg (paletový odběr) 3 Expozice snad v synagoze foto: archiv /Ivančice/ Vedení města vzhledem k současnému vývoji jednání s krajským úřadem má eminentní zájem na tom, aby vznikl v Ivančicích důstojný prostor pro trvalou expozici Muzea Brněnska. Protože v současné době žádné vhodné prostory tohoto typu nemá, je záměrem vedení radnice uvolnit peníze z rezervy zastupitelstva na zahájení projektové dokumentace k rekonstrukci židovské synagogy. Ta je v současné době ve špatném technickém stavu a její rekonstrukce by měla stát 10 až 12 milionů korun. Realizace tohoto projektu by vytvořila odpovídající místo pro výstavní expozice, které město potřebuje. Pokud tento záměr zastupitelé schválí, začne se na projektu pracovat. Úkolem radnice bude zajistit peníze, jednak z grantové dotační politiky JM kraje, nebo u židovských organizací v ČR i v zahraničí. Stavba bytů byla zahájena /Oslavany/ V těchto dnech se rozběhla výstavba nového bytového domu v Oslavanech na ulici Starohorská. Po výběru developra a vyřízení stavebního povolení zahájila firma foto: jak Arching Group CZ stavební práce na vytýčení stavby a výkopové práce pro základy nové budovy. Počátkem příštího roku by tak občané města mohli dostat 48 nových bytových jednotek k užívání. /jak/ Sokolská 39, ZNOJMO tel.: , , fax: Mezírka 1, BRNO tel.: , , fax: PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ OKNA pro 21. století záruka 10 let Nový 5-komorový profil za cenu 4-komorového PLAKO PLUS, spol. s r.o. Krumlovská 30, Ivančice tel./fax: , mobil: úpravy podkroví sádrokartonem montáže SDK příček a podhledů předsazené stěny SDK obklady trámů, sloupů, rozvodů kazetové podhledy THERMATEX, ROCKFON další práce ze SDK včetně montáže střešních oken VELUX, KUBESO Držitel Certifikátu KNAUF pro montáž protipožárních systémů s dlouholetou zkušeností. Člen Cechu sádrokartonářů ČR.

4 4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník O přidělení peněz rozhodnou body /Moravský Krumlov/ V rozpočtu města pro rok 2005 je zahrnuta částka jednoho milionu korun na opravu šaten ve sportovním areálu Na střelnici a 450 tisíc korun na veřejnou finanční podporu určenou na sport a tělovýchovu. O komentář jsme požádali Tomáše Třetinu, člena Rady města Moravský Krumlov a předsedu Komise pro tělovýchovu a sport. Proč byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1 milion korun na rekonstrukci šaten? Tato částka je vyčleněna na rekonstrukci fotbalových šaten ve sportovním areálu Na střelnici. Ve vnitřním městě jsou situovány tři školy, což je asi 1200 dětí. Povinností každé obce je vytvořit podmínky pro výuku tělesné výchovy na školách. V současné době se děti nemají kde převlékat, nejsou splněny základní hygienické požadavky na očistu dětí po sportování. Proto byla vytvořena studie celkové rekonstrukce sportovního areálu Na střelnici, jehož je město vlastníkem. Stávající šatny budou využívány školami a staré šatny z roku 1957 budou postupně rekonstruovány. Pro rok 2005 se podařilo získat státní dotaci, celková výše financí na opravu je 2,5 mil. korun. Postupně by se měl sportovní areál opravit a vznikl by krásný sportovní stánek s opravenou tribunou, hřištěm s travnatým a umělým povrchem, novými šatnami. Jaké jsou motivy, témata a kritéria hodnocení projektů veřejné finanční podpory? V tomto volebním období se podařilo systémově vyřešit přidělování dotací z rozpočtu města pro oblast sportu. Snahou je přispět v co největší možné míře na vyžití dětí v jejich volném čase sportováním. Systém přidělování dotací na konkrétní akce s jasně vymezeným cílem a věkovou strukturou dětí je dle mého názoru to nejlepší možné řešení Památky MK z hlediska investic V minulém čísle Zrcadla jsme uveřejnili článek o situaci s památkami v Moravském Krumlově od komise pro regeneraci památkové zóny při MěÚ v Moravském Krumlově. Pro dokreslení situace a snažší orientaci přetiskujeme tabulku, která obsahuje dosud vynaložené finanční prostředky pro jednotlivé projekty. SLEVY AŽ 5.000,- Kč NA CHLADNIČKY, MRAZNIČKY, PRAČKY, MYČKY A SPORÁKY zdarma rozvoz zdarma tři roky záruky navíc na chladničky a mrazničky 300 Kč za Váš starý spotřebič při nákupu nového splátkový prodej při 0% navýšení opravy, náhradní díly PRODEJ KULTURNÍ DÙM BISKOUPKY 14. dubna hodin 15. dubna hodin ve stávajících podmínkách města Moravského Krumlova. Jistě je velmi těžké spravedlivě dotace rozdělit. Jde o úhel pohledu při rozdělování. Co je lepší? Padesát kluků, kteří se honí za balonem, ale jejich výkonnost dosahuje krajské či regionální úrovně nebo vychovat jednoho reprezentanta republiky? V obou případech jde o dlouhodobou práci mnoha lidí, nedoceněnou, neohodnocenou a velmi lehce a často kritizovatelnou. Pro rok 2005 bude stanoven určitý bodový systém, který zohlední možné varianty. Podle výše bodů pak bude přidělena dotace. Témata budou podobně jako v minulých letech zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže. Jaká je podle vás budoucnost sportu na Krumlovsku? Pro každé město jsou největší reklamou jeho děti. Vizitkou obce pak je, jak se o své děti stará a jaké vytváří podmínky pro jejich výchovu. Nemyslím tím jen školy, ale i vytváření podmínek pro aktivní využití volného času dětí. Nejde jen o sport, ale i činnost DDM, umělecké školy, různých spolků a organizací. Rád bych, aby se podařila realizovat představa o vytvoření kvalitních sportovišť ve všech čtvrtích Krumlova. Vybudovat dětské kouty pro Brno, Křenová 19, tel.: maminky s dětmi, hřiště pro větší děti. Vybudovat bazén, sportovní areál u horní školy. Město by se mělo stát majitelem sportovišť a hradit jejich údržbu, tak, aby se oddíly mohly plně věnovat práci s dětmi. Na sportování dětí by se měli aktivně podílet i rodiče, ať už finančně nebo třeba jako trenéři či funkcionáři. I na malém městě lze kvalitně sportovat a dosahovat vynikajících výsledků. Příkladem nechť jsou třeba gymnastky nebo fotbaloví dorostenci. Čili má vize je jednoduchá - město ať vytvoří podmínky pro své děti a ty pak své město budou dobře reprezentovat. / jak/ Městská šatlava Hradby Obnova zámeckého parku Mariánská studánka Celková výše dotací v roce Celkem v roce na památky Rok 2002 REKONSTRUKCE KROVU A STŘECHY ,- Kč PROJEKT SANACE ,- Kč x PROJEKT ,- Kč ZAMĚŘENÍ ,- Kč x ,- Kč ,- Kč Rok 2003 STAVEBNÍ ÚPRAVY ,- Kč OPRAVA HRADEBNÍ ZDI ,- Kč DOPLATEK PROJEKTU ,- Kč x ,- Kč ,- Kč Rok 2004 PROJEKT VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE SANACE HRADEBNÍ ZDI a ODVOZ ZEMINY ČINNOST na OBNOVĚ, DOZORY a PRÁCE VYČLENĚNA ČÁSTKA Z ROZPOČTU ,- Kč ,- Kč z SFŽP ,- Kč z KÚ ,76 Kč CELKEM Z ROZPOČTU ,- Kč ,- Kč ,76 Kč ,- Kč (DOSUD NEREALIZOVÁNO ) ,-Kč ,76 Kč Ivančice AUTOBAZAR Krumlovská 30, Ivančice telefon a fax: mobil: , otevřeno: po-pá hod. VÝKUP ZA HOTOVÉ PROTIÚČET LEASING BMW Z3 2,8 kůže r.v. 1997, cena Kč klima, 2x airbag, ABS, el. okna a zrc., alu kola, kůže, centrál, alarm Fiat Tipo 2,0 ie r.v. 1990, cena Kč benzín, CD přehrávač, centrál, el. okna, střešní okno Honda Accord 2,0i r.v. 1994, cena Kč klima, 2x airbag, ABS, centrál, el. okna, střešní el. šíbr, alu kola Ford Galaxy 1,9 TDI r.v. 1996, cena Kč klima, 2x airbag, ABS, centrál, el. okna a zrc., tažné, tón. skla Mercedes-Benz 300 r.v. 1997, cena Kč diesel, aut. klima, aut. převod., 4x airbag, ABS, počítač, alu kola Hyundai Sonata 3,0 V6 r.v. 1997, cena Kč automat, benzín, aut. klima, ABS, 2x airbag, centrál, alu kola Nissan Maxima 3,0 aut. r.v. 1997, cena Kč klima, aut. přev., ABS, kůže. el. okna a zrc., alu kola, centrál, tón. skla Nissan Primera combi r.v. 1998, cena Kč diesel, klima, 2x airbag, ABS, CD, alarm, el. okna, tažné, centrál Opel Astra combi 2,0i r.v. 1998, cena Kč klima, 4x airbag, ABS, el. okna, a zrc., alu kola, multif. volant, centrál Opel Omega 2,0i r.v. 1989, cena Kč benzín, ABS, střešní šíbr man., posilovač, centrál dálkový Opel Vectra 2,0 DTi combi r.v. 1998, cena Kč klima, 2x airbag, ABS, el. okna, dálkový centrál, posilovač Škoda Fabia 1,2 HTP r.v. 2005, cena Kč NOVÉ AUTO, různé barvy, 1x airbag, centrál, imobilizér, tón. skla Škoda Fabia 1,4 MPi r.v. 2001, cena Kč 1x airbag, imobil., alarm, centrál, tón. skla, zámek řazení, 1. majitel Škoda Fabia combi 1,4 r.v. 2001, cena Kč 1x airbag, imobil., centrál, tón. skla, zámek řazení, střešní nosič Škoda Fabia combi 1,4 MPi r.v. 2001, cena Kč 1x airbag, imobil., alarm, centrál dálkový, tón. skla, zámek řazení, Škoda Felicia 1,3 50kW r.v. 1997, cena Kč benzín, dobrý stav, imobil., centrál, zámek řazení, koupeno v CZ Škoda Felicia 1,3 50kW r.v. 2000, cena Kč benzín, velmi dobrý stav, imobil., stř. okno, zámek řazení, 1. majitel Škoda Forman 135 LX r.v. 1993, cena Kč benzín, dobrý stav, tažné zař., spotřeb. úvěr, 1. majitel Škoda Octavia 1,6 r.v. 1997, cena Kč 2x airbag, centrál, el. okna a zrc., počítač, alu kola, zámek řazení Škoda Octavia 1,6i r.v. 1998, cena Kč servis. knížka imobilizér,1x airbag, imobil., centrál dálkový, 1. majitel Škoda Octavia 1,8 20V r.v. 1999, cena Kč klima,, 2x airbag, ABS, centrál, počítač, el. a vyhř. zrc., zámek řazení Škoda Octavia 1,9 TDI r.v. 2000, cena Kč combi, aut. klima, 4x airbag, ABS, rádio, centrál, el. okna a zrc. Škoda Octavia 1,9 TDI r.v. 2001, cena Kč nafta, aut. klima, 2x airbag, ABS, el.okna a zrc., počítač, alu kola,... Škoda Superb 2,8i r.v. 2004, cena Kč aut. klima, 6x airbag, sat. navigace, ABS, kůže, dřevo, max. výbava Toyota Avensis 2,0 D4D r.v. 2003, cena Kč klima, 6x airbag, el. okna, počítač, vyhř. sedadla a zrc., centrál dálk. Toyota Corolla 1,6 16V r.v. 1995, cena Kč 2x airbag, ABS, el. okna a zrc., centrál, rádio, dobrý stav Toyota Yaris 1,4 TD clima r.v. 2004, cena Kč nafta, 2x airbag, ABS, centrál, el. okna a zrc., alu kola, alarm, CD Volkswagen Golf 2,0 r.v. 2000, cena Kč combi, aut. převod., 4x airbag, ABS, el. okna a zrc., počítač, alu kola Volkswagen Passat 1,9T r.v. 2001, cena Kč combi, klima, 4x airbag, ABS, vyhř. sed., el. okna a zrc, centrál dálk. Volkswagen Polo 1,0 r.v. 2000, cena Kč 2x airbag, el.okna, centrál dálk., alu kola, imobil., tón. skla Lublin 2,4 DIESEL skříň r.v. 1997, cena Kč Objem skříně: 9,3 m 3, leasing, koupeno v CZ, cena bez DPH Mercedes-Benz 308D r.v. 1999, cena Kč 6 míst, valník, koupeno v D, 1. majitel, tažné zař., cena bez DPH Multicar valník r.v. 1982, cena Kč velmi dobrý stav cena bez DPH Peugeot Expert 2,0 HDi r.v. 2002, cena Kč centrál, posilovač říz., tažné zařízení, křídlové dveře, cena bez DPH Volkswagen LT 28 2,4 TD r.v. 1992, cena Kč minibus 9 míst, nafta, dobrý stav, posil. řízení, tažné zařízení VW Transporter 1,9 TD r.v. 1994, cena Kč minibus 9 míst, centrál, alarm, alu kola, tažné zaří., dlouhý rozvor

Dotace pro dopravní obslužnost

Dotace pro dopravní obslužnost CMYK Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník IV. Číslo 15 Nebojte se cestovat za prací brigádou poznáním studiem TMK travel zajišťuje rezervace a prodej levných autobusových jízdenek

Více

Z RCA DLO. důvodů již k zániku mandátu došlo, mandát se neobnovuje, sdělila Marie Kostruhová, ředitelka

Z RCA DLO. důvodů již k zániku mandátu došlo, mandát se neobnovuje, sdělila Marie Kostruhová, ředitelka CMYK ˇ ˇ ˇ MESÍCNÍ VYDÁNÍ - CERVENEC Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník IV. Číslo 13 1. července 2005 Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.500 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100

Více

Z RCA DLO. mě ozve. Neozval se mi do dnešního dne. Cítil jsem povinnost

Z RCA DLO. mě ozve. Neozval se mi do dnešního dne. Cítil jsem povinnost Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 17 ˇ 2006 22. zárí AUTOBUSEM do celé Evropy Anglie Holandsko Belgie Dánsko Německo Švýcarsko Francie Rakousko Růžová 39, Knížecí dům,

Více

Měsíční vydání - SRPEN 2007 Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 14 27. července 2007

Měsíční vydání - SRPEN 2007 Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 14 27. července 2007 ODVOZ AUTOVRAKŮ a železného šrotu Doklad o ekologické likvidaci ZDARMA Odtahová služba - tel.: 774 999 291 Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 14 27. července 2007 Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2. Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VII. Číslo 02 25. ledna 2008 Z RCA DLO autorozovaný prodejce Možná přijdou o miliony /Ivančice/ Plány radnice zhatí, nikoli vepři boubelatí, ale nespokojení

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník V. Číslo 19 20. ríjna ˇ 2006

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník V. Číslo 19 20. ríjna ˇ 2006 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník V. Číslo 19 20. ríjna ˇ 2006 Z RCA DLO AUTOBUSEM do celé Evropy Anglie Holandsko Belgie Dánsko Německo Švýcarsko Francie Rakousko Distribuční síť: cílený

Více

Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 16 14. zárí ˇ 2007

Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 16 14. zárí ˇ 2007 ODVOZ AUTOVRAKŮ a železného šrotu Doklad o ekologické likvidaci ZDARMA Odtahová služba - tel.: 774 999 291 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 16 14. zárí ˇ 2007 KOBERCE PVC MORAVSKÝ

Více

Z RCA DLO. foto: mask

Z RCA DLO. foto: mask Nezávislý regionální čtrnáctideník VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA PAPÍRU KŮŽÍ EL. A TEL. KABELŮ Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 4 23. února 2007 PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. foto: mask

Z RCA DLO Z RCA DLO. foto: mask Z RCA DLO Ročník VII. Číslo 13 27. června 2008 ČERVENEC MĚSÍČNÍ Z RCA DLO Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO O ZÁMKU JE ROZHODNUTO VÝKUPIB-MET GRAFICKÝ NÁVRH ŠTOČKU ZDARMA AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO Z RCA DLO O ZÁMKU JE ROZHODNUTO VÝKUPIB-MET GRAFICKÝ NÁVRH ŠTOČKU ZDARMA AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Bude už bentonit na Réně konečně odepsán?

Z RCA DLO Z RCA DLO. Bude už bentonit na Réně konečně odepsán? www.penizelevne.cz IČ: 871 85 202 10.000,- až 30.000,- Kč od 26 % RPSN nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady a prokázat trvalý pobyt na v dokladech uvedené

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 POMŮŽEME USKUTEČNIT VAŠE SNY A PŘÁNÍ HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY bankovní i nebankovní, pro zaměstnance, důchodce, OSVČ (i pro začínající

Více

Z RCA DLO STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA

Z RCA DLO STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO ˇ 23. brezna 2007 Ročník VI. Číslo 6 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA PAPÍRU KŮŽÍ EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12,

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Geokešing v Senoradech

Z RCA DLO Z RCA DLO. Geokešing v Senoradech VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Petice pro zachování Epopeje ZDARMA NÁVRH. Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE slaví patnáctiny se svými pojištěnci

Z RCA DLO Z RCA DLO. Petice pro zachování Epopeje ZDARMA NÁVRH. Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE slaví patnáctiny se svými pojištěnci Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO soutěž končí 31. října Ročník VII. Číslo 19 24. října 2008 Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO HAVÁRIE NA ATOMCE

Z RCA DLO Z RCA DLO HAVÁRIE NA ATOMCE VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO LETOŠNÍ REGIONTOUR - ZE SKLÍPKU NA SNĚŽKU ČERNÁ LISTINA

Z RCA DLO Z RCA DLO LETOŠNÍ REGIONTOUR - ZE SKLÍPKU NA SNĚŽKU ČERNÁ LISTINA Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VIII. Číslo 02 23. ledna 2009 Z RCA DLO KOBERCE PVC MORAVSKÝ KRUMLOV Zámecká 15 ROZVOZ POKLÁDKA KOMPLETNÍ SERVIS 608 726 705 ( 777 769 975 www.koberce-pvc.cz

Více

Z RCA DLO STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA

Z RCA DLO STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VII. Číslo 06 21. března 2008 STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA DLO RCA Z Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks,

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. vystoupí žákyně Sokola Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu starých pánů. /mape/ Dvě jedničky v Oslavanech

Z RCA DLO Z RCA DLO. vystoupí žákyně Sokola Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu starých pánů. /mape/ Dvě jedničky v Oslavanech VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

Z RCA DLO. /Moravský Krumlov/ Fakt, že autobusy firmy Tredos parkují různě po městských ulicích, se nelíbí některým zastupitelům Moravského

Z RCA DLO. /Moravský Krumlov/ Fakt, že autobusy firmy Tredos parkují různě po městských ulicích, se nelíbí některým zastupitelům Moravského Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 9 4. kvetna ˇ 2007 PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@tiscali.cz Distribuční Z

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Epopej zatím zůstává. mega VÝPRODEJ!!! JÍZDENKY DO EVROPY NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNINY LETNÍHO OBLEČENÍ,

Z RCA DLO Z RCA DLO. Epopej zatím zůstává. mega VÝPRODEJ!!! JÍZDENKY DO EVROPY NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNINY LETNÍHO OBLEČENÍ, www.penizelevne.cz IČ: 871 85 202 10.000,- až 30.000,- Kč od 26 % RPSN nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady a prokázat trvalý pobyt na v dokladech uvedené

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO SRPEN MĚSÍČNÍ. Bez jádra to už nepůjde

Z RCA DLO Z RCA DLO SRPEN MĚSÍČNÍ. Bez jádra to už nepůjde VÍCE NEŽ 150 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI zn. Nike, Adidas, Lotto, Reebok, Hummel,... ZA BEZKONKURENČNÍ CENY!!! KOMPLETNÍ FOTBALOVÁ VÝSTROJ KE KOPAČKÁM STULPNY ZDARMA Z RCA DLO Ročník VII. Číslo 14 1. srpna 2008

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Kraj plánuje zrušit školy GRAFICKÝ NÁVRH ŠTOČKU ZDARMA INZERTNÍ PORADCE AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO Z RCA DLO. Kraj plánuje zrušit školy GRAFICKÝ NÁVRH ŠTOČKU ZDARMA INZERTNÍ PORADCE AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník GRAFICKÝ NÁVRH ŠTOČKU ZDARMA REDAKCE ČTRNÁCTIDENÍKU ZRCADLO hledá spolupracovníky pro pozici INZERTNÍ PORADCE dobrá komunikativnost dobrá znalost regionu vlastní automobil uživatelská znalost Microsoft

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 11 1. června 2007

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 11 1. června 2007 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 11 1. června 2007 Z RCA DLO AUTOBUSEM do celé Evropy Anglie Holandsko Belgie Dánsko Německo Švýcarsko Francie Rakousko Distribuční síť: cílený

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Bentonit opět předmětem svárů 200 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI. Hrozí nemocnici pokuta? Cena veřejnosti za web

Z RCA DLO Z RCA DLO. Bentonit opět předmětem svárů 200 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI. Hrozí nemocnici pokuta? Cena veřejnosti za web Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VIII. Číslo 06 20. března 2009 Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO JÍZDENKY DO EVROPY AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... Nezávislý regionální čtrnáctideník. www.vrata-zaluzie.cz

Z RCA DLO Z RCA DLO JÍZDENKY DO EVROPY AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... Nezávislý regionální čtrnáctideník. www.vrata-zaluzie.cz www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 30.000,- Kč 26 % RPSN nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední doklady o zaplacení

Více