Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Partnerschaftsbrücken Cadenberge - Ostrava Mosty partnerství Ostrava - Cadenberge

2 Úvod V červnu 2005 se zúčastnili vyučující BBS Cadenberge pánové Egon Saul a Jürgen Schwanemann semináře připraveného organizací Tandem, která napomáhá navazování kontaktů mezi českými a německými školami. Paní PhDr.Pavla Zajícová, PhD. z Filozofické fakulty Ostravské univerzity zprostředkovala první kontakt s panem PhDr. Evženem Sikorou ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava. Začátkem října na prvním setkání představitelů obou škol v Ostravě byly položeny základy možné spolupráce. Na následném setkání představitelů škol v říjnu 2005 v Nečtinách (u Plzně) byl vypracován společný program a harmonogram první výměny žáků v roce Právě tam daly obě strany na srozuměnou svou vůli pokračovat v partnerských vztazích. Koncem roku 2005 byly vypracovány projekty spolupráce a žádosti o grant na obou školách u příslušných institucí. V souvislosti s tím vznikly na obou školách skupiny žáků, kteří se rozhodli podílet se na výměnném pobytu. Od do navštívila skupina německých žáků Ostravu. Návštěva českých žáků v Cadenberge je plánována na září Organizátoři projektu a zúčastnění žáci by chtěli na tomto místě vyjádřit srdečné díky všem osobám a institucím, které tuto výměnu žáků umožnily. Tímto děkujeme : - Tandemu (obzvláště paní Evě Tomkové a panu Hans-Jürgen Karlovi, kteří náš projekt velkoryse podpořili) - Statutárnímu městu Ostrava za velkorysou finanční podporu - Česko-německému fondu budoucnosti - fondu Pädagogischer Austauschdienst v Bonnu - starostům Ostravy Vítkovic a Cadenberge za jejich podporu - organizaci Gewerbeverein Cadenberge - oběma ředitelům škol tj. paní PhDr. I. Pelikánové a panu Dipl.-Ing. OSTD A. Cudokovi a vyučujícím obou škol za všestrannou pomoc a podporu při realizaci našeho projektu.

3 Einleitung Im Juni 2005 nahmen die Lehrkräfte Egon Saul und Jürgen Schwanemann an einem Seminar der Organisation Tandem teil. Tandem fördert den Deutsch-Tschechischen Jugendaustausch. Frau PhDr. Pavla Zajicová, PhD. von der philosophischen Fakultät der Universität Ostrava vermittelte den ersten Kontakt zu Herrn Dr. Evžen Sikora von der Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava. Auf einem ersten Treffen Anfang Oktober in Ostrava legten die Vertreter beider Schulen die Grundzüge einer möglichen Zusammenarbeit fest. Ende Oktober wurde auf einem weiteren Tandem-Seminar in Nečtiny (in der Nähe von Pilsen) das Programm für einen ersten Schüleraustausch im Jahre 2006 erarbeitet. Weiterhin erklärten beide Seiten die Absicht, eine Schulpartnerschaft zu schließen. Ende des Jahres 2005 folgte die Ausgestaltung des Programmes für den Austausch im Jahr 2006, es wurden Förderanträge bei verschiedenen Institutionen gestellt und die am Projekt beteiligten Schülergruppen gebildet.. Vom 03. bis zum 12. Mai besuchte die deutsche Austauschgruppe Ostrava. Der Gegenbesuch der tschechischen Gruppe in Cadenberge wird im September 2006 erfolgen. Die Organisatoren des Projektes und alle Teilnehmer möchten sich an dieser Stelle bei allen Personen und Institutionen herzlich bedanken, die den Schüleraustausch ermöglicht haben. Vielen Dank an: -Tandem (insbesondere Frau Eva Tomková und Herrn Hans-Jürgen Karl, die unser Projekt großartig unterstützt haben) - die statutäre Stadt Ostrava für die großzügige finanzielle Unterstützung - den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond - den Pädagogischen Austauschdienst in Bonn - die Bürgermeister von Cadenberge und Ostrava-Vítkovice für ihre Unterstützung - an den Gewerbeverein Cadenberge -an die beiden Schulleiter, Frau PhDr. I. Pelikanová und Herrn Dipl.-Ing OSTD A. Cudok, sowie den Lehrkräften beider Schulen, für die vielseitige Hilfe und Unterstützung bei der Realisierung unseres Projektes.

4 Feierliche Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde im Rathaus von Ostrava Vítkovice Slavnostní podpis Deklarace o partnerství na radnici v Ostravě - Vítkovicích

5 Abfahrt Cadenberge Ankunft in Hamburg Bilder der Fahrt allgemein Ankunft in Ostrava Tagesprogramm 3. Mai Odjezd z Cadenberge Příjezd do Hamburgu Foto z cesty Příjezd do Ostravy 3. květen

6 Tagesprogramm 4. Mai Besuch bei der Direktorin Gebäude - Májová, Klicperova, Vítkovice Besuch im Rathaus Besuch im Stadion Bazaly 4. květen Přivítání u paní ředitelky Budovy školy Májová, Klicperova, Vítkovice Nová radnice Bazaly

7 Besuch bei der Direktorin

8

9 Tagesablauf / Denní program 5. Mai OSTRAVA Unterricht Bergbaumuseum Hochseilgarten Vyučování Hornické muzeum Lanové centrum Besichtigung des Zahntechniklabors Prohlídka zubní laboratoře

10 Wir basteln ein Haustier (Fisch) Vyrábíme domácí zvíře (rybu) Wir bekamen ein Stück Draht und bastelten daraus einen Drahtfisch Anschliessend bekamen wir ein kleines Gebiss für unseren Fisch Dostali jsme drát a měli jsme z něj vytvořit rybu Dostali jsme malou napodobeninu lidských zubů pro naši rybu

11 Grundlagen der Lebensrettung (1. Hilfe) Základní pokyny pro záchranu života (1. pomoc)

12 Besichtigung des Bergbaumuseums Prohlídka hornického muzea

13 Die Artisten im Hochseilgarten Artisti v lanovém centru Die Lehrer wollten uns beweisen, dass sie auch noch jung und sportlich sind Učitelé nám chtěli dokázat, že jsou také ještě mladí a sportovně založení

14 HISTORIE DER HOCHSEILGARTEN IN OSTRAVA LANOVÉ CENTRUM V OSTRAVĚ První lanové centrum Proud vzniklo v Olomouci a bylo prvním svého druhu v ČR, ale i ve střední Evropě. Der erste Hochseilgarten entstad in Olomouc und war der erste seiner Art in der Tschechischen Republik, aber auch in Mittel- Europa. Průběh akce/ablauf : Nejvíce dobrodružství zažijete v tři plus tři hodinovém programu PROUDMAN. Budete se pohybovat hlavně ve výšce 8 16 metrů nad zemí, nechybí však rozcvičení a výuka jištění. Největším zážitkem je tzv. TARZANÍ skok. Die meisten Abendteuer erlebten wir im drei plus drei Stunden Programm PROUDMAN. Aber zuerst mussten wir uns aufwärmen und das Sichern lernen. Das größte Erlebnis war der sogenannte Tarzansprung.

15 6.Mai květen 2006 Automuseum in Kopřivnice Automobilové muzeum v Kopřivnici Turm von Stramberg Štramberská trúba Burg von Hukvaldy Hukvaldy

16 Automobilmuseum in Kopřivnice Automobilové muzeum v Kopřivnici Das Automobilmuseum wurde 1947 anlässlich des 50. Jahrestages der Automobilherstellung gegründet wurde ein neues Museum eröffnet, in dem kann man Personen- und Lastkraftwagen der Marke Tatra, sowie den ersten tschechischen PKW (Präsident) und den Ehrensaal der Olympiasieger Dana und Emil Zátopek besichtigen. Muzeum automobilů bylo otevřeno v roce 1947 k příležitosti 50ti let zahájení výroby aut. Nové muzeum bylo otevřeno v roce Jsou zde k vidění osobní i nákladní automobily značky Tatra. Je zde jak první auto President, tak i auto, které bylo vyrobeno k poctě Emila a Dany Zátopkových.

17 Turm von Stramberg Štramberská trúba Wegen seiner malerischen Silhouette wird Štramberk auch das Mährische Bethlehem genannt. Den Blickfang bildet der Turm, der ursprünglich der Eingang zur Burg Strallenberg, aus dem 13. Jh. war. Dort gibt es auch die berühmten Štramberker Ohren aus Lebkuchenteig. Díky své malebné siluetě se Štramberk také nazývá Moravským Betlémem. Na první pohled nás upoutá věž, která byla původně vstupem do hradu Strallenberg ze 13. století. Tady vznikly také slavné Štramberské uši, místní specialita, ke které se váže místní pověst: Při tatarských válkách Tataři utínali štramberským obětem uši a posílali je svému chánovi. Jednou, když byla v noci prudká bouře, křesťané prokopali rybník a Tatary zatopili. Po opadnutí vody našli jen pytel s nasolenýma ušima. Na památku této události se ve Štramberku pečou chutné a voňavé uši z perníku.

18 Geburts- und Wirkungsort von Leoš Janáček ( ). Gut erhaltene Ruine einer der mächtigsten mährischen Burgen. Die Burg wurde im 13. Jh. angelegt und brannte im Jahre 1762 nieder. Die restlichen Räumlichkeiten werden heute als Museumsräume und Konzertsääle genutzt. V tomto městě se narodil a žil hudební skladatel Leoš Janáček ( ). Hukvaldy jsou dobře zachovaná zřícenina nejvýznamnějšího moravského hradu. Hrad vznikl ve 13. století, avšak v roce 1762 celý vyhořel. Zbytky hradu slouží dnes jako muzeum a koncertní sály. Burg von Hukvaldy Hukvaldy

19 Schlossbesichtigung in Hradec nad Moravicí Spaziergang zur Orangerie Besichtigung von der Stadt Opava Prohlídka zámku v Hradci nad Moravicí 7. Mai 7. května Procházka oranžerií Schlossbesichtigung Prohlídka zámku Prohlídka Opavy

20 Hradec nad Moravicí Das Schloss ist durch Beethoven international bekannt geworden. Das Gebiet Hradec ist schon 2000 v. Chr. besiedelt worden. Im 9. Jahrhundert begann die Bebauung mit der slawischen Baustätte und setzte sich mit der königlich gotischen Burg im 13. Jahrhundert fort. Im 14. Jahrhundert war sie das Verwaltungszentrum des Troppauer Fürstentums. Im 16. Jahrhundert übernahm Pruskov das Schloss und baute den Ziergarten und den Waldpark ging die Hradecherrschaft auf die preussiche Fürstenfamilie Lichnovský über. Im 19. Jahrhundert hat der Bau des neugotischen roten Schlosses begonnen und die Burgmauer wurde gebaut. Beethoven und andere bekannte Persönlichkeiten gingen im Schloss ein und aus. Das Schloss veränderte sich und im Mai 1945 wurde die Herrschaft von Lichnovský konfisziert und das Schloss für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Man kann seit 1997 einen Teil des repräsentativen Salons, die Gästezimmer und viele Galerien mit Schmuck und Porzellan anschauen. Die Führung dauert 75 Minuten. Hradec nad Moravicí Oblast Hradce byla osídlena už 2000 let př.n.l., v 9. století začala stavba slovanského staveniště a v 2. polovině 13.století stavba pokračovala královským gotickým hradem. Ve 14. století byla stavba pod státní správou opavského knížectví. V 16. století převzal zámek Pruskov a vybudoval park a lesopark. V r přešlo držení panství na knížecí rodinu Lichnovských. V 19. století začali s přístavbou novogotického Červeného zámku a jeho hradní zdí. Zámek byl také navštěvován známými osobnostmi Mezinárodně zámek proslavil Beethoven. Zámek se změnil a v květnu roku 1945 bylo panství Lichnovských zkonfiskováno a zpřístupněno veřejnosti. Od roku 1997 zde můžeme také vidět část reprezentativního salónu, pokoje pro hosty a mnoho výstav šperků a porcelánů. Celá prohlídka trvá přibližně 75 minut.

21 Weil im Schloss fotografieren verboten war, haben wir nur Fotos von draussen. Protože v zámku bylo zakázáno fotit, máme fotky pouze z okolí.

22 Orangerie Oranžérie Als wir satt waren, fuhren wir zur Orangerie in Raduň. Po vydatném obědě jsme navštívili oranžérii v Raduni.

23 Freizeit in Opava Volný čas v Opavě In unsere Freizeit sahen wir uns viele Sehenswürdigkeiten Freizeit in Opava der Stadt an. Volný čas v Opavě Shlédli jsme mnoho památek.

24 Tagesprogramm zum 8. Mai denní program 8. května 1. Reise nach Trojanovice 2. Fahrt mit der Seilbahn 3. Interessantes Mittagessen 4. Reise zur Statue Radegast (Gott der Fruchtbarkeit) 5. Kirche von Cyril und Metoděj 6. Wanderung zur Stadt Rožnov pod Radhoštěm 7. Trampolin springen 1. Cesta do Trojanovic 2. Jízda lanovkou 3. Zajímavé jídlo 4. Cesta k soše Radegast (bůh plodnosti) 5. Kostel Cyrila a Metoděje 6. Pochod do města Rožnov pod Radhoštěm 7. Skákání na trampolíně

25 8.Mai 8.květen Reise nach Trojanovice Diese Reise war lang. Cesta do Trojanovic Tato cesta byla velmi namáhavá a nudná.

26 Fahrt mit der Seilbahn jízda lanovkou Die lange Seilbahn war 8m hoch und deswegen hatten auch einige Leute ein bisschen die Hosen voll. Dlouhá lanovka byla 8 metrů vysoká a proto měli někteří lidé počůrané kalhoty. Das typisch tschechische Essen (Knödel) war für die Deutschen ungewohnt, aber alle haben die Knödel gegessen, weil sie groβen Hunger hatten. Stephan wollte uns Champagner ausgeben. České typické jídlo (knedlík) bylo pro německé spoluobčany noční můrou, ale všichni ten knedlík snědli, protože měli velký hlad. Štefan nás chtěl pozvat na šampaňské.

27 Reise zur Statur Radegast (Gott der Fruchtbarkeit) Cesta k soše Radegast (Bůh plodnosti) Die Reise war sehr anstrengend, weil der Berg so steil war. Cesta byla velmi namáhavá, protože hora byla strmá.

28 Mit der Seilbahn auf den Pustevny Lanovkou na Pustevny Wir sind mit der Seilbahn auf den Berg Pustevny gefahren. Hier stehen Berghütten, die von dem Architekten Dušan Jurkovič entworfen wurden. Wir haben dort das wunderschöne Hotel Libušin, das 1894 erbaut wurde, von außen gesehen und in dem ihm angegliederten Restaurant zu Mittag gegessen. Vyjeli jsme pětikilometrovou lanovkou na horu Pustevny, kde stály horské chaty navržené Dušanem Jurkovičem. Z venku jsme si prohlédli překrásný hotel Libušín, který byl postaven roku 1894, a v jehož restauraci jsme obědvali.

29 Kostel Cyrila a Metoděje Die Wanderung zur Stadt Rožnov pod Radhoštěm Pochod do města Rožnov pod Radhoštěm Trampolin springen Skákaní na trampolíně

30 Das Partnerschaftsbrückenlied Von Cadenberge nach Ostrava, Lepší než drátem do voka Der weite Weg uns kein Hindernis war. Lepší než drátem do voka Gar liebe Freunde fanden wir, Lepší než drátem do voka Drum blieben wir so gerne hier. Lepší než drátem do voka So eine schöne Partnerschaft Die wächst nicht einfach über Nacht. Doch fassen wir stets neuen Mut, Ja, dann wird alles gut! Frau Direktorin und Starosta, Lepší než drátem do voka Sie finden das ganz wunderbar. Lepší než drátem do voka Sie finden das ganz wunderbar. Lepší než drátem do voka Ob hoch auf dem Seil, oder Wanderschaft, Lepší než drátem do voka Wir waren stets froh und so hatten wir Kraft! Lepší než drátem do voka So eine schöne Partnerschaft.. Gemeinsam haben wir vieles gesehen Lepší než drátem do voka Städte und Schlösser wunderschön Lepší než drátem do voka Schon bald im September aufs Neu wir uns sehn Lepší než drátem do voka Und alle wissen es wird wunderschön!! Lepší než drátem do voka So eine schöne Partnerschaft.. Text und Melodie von Egon Saul

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI Jaro / Frühjahr 2015 ZA ODPOČINKEM DO KRUŠNÝCH HOR / AKTIVE ERHOLUNG IM ERZGEBIRGE ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI OBSAH INHALT 4-5 ZAJÍMAVOSTI INTERESSANTES

Více

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Když ministr školství, mládeže a tělovýchovy a jeho německá kolegyně podepsali v roce 1996 při příležitosti 1. česko-německého setkání mládeže

Více

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM ROMA-GENERATION 2.0 ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN September 2013 Februar 2015 ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM Září 2013 únor 2015 RomaTrial

Více

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2014 ZIMA / WINTER Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předána Příprava nového programu

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

Počátky partnerství a přátelství (1993 1999)

Počátky partnerství a přátelství (1993 1999) 29. srpna 1992 uzavřela města Litvínov a Olbernhau partnerskou smlouvu. Byl to základ pro občanské iniciativy, které organizovaly mj. partnerská setkání. Z činnosti vznikajícího občanského sdružení byl

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Noviny Evropského regionu 2. Jahrgang/ročník 2013 November/listopad 2013 Pilsen: Mehr als Bier und Industrie Weihnachtsmarkt in Pilsen. / Vánoční trhy v Plzni. S. 16 Lesen

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

LIBERECKÝ KRAJ NEISSELAND. Rozhledny v Euroregionu Nisa. Aussichtstürme in der Euroregion NeiSSe. Liberec 11 21. 30 Görlitz.

LIBERECKÝ KRAJ NEISSELAND. Rozhledny v Euroregionu Nisa. Aussichtstürme in der Euroregion NeiSSe. Liberec 11 21. 30 Görlitz. LIBERECKÝ KRAJ NEISSELAND Rozhledny v Euroregionu nisa Aussichtstürme in der Euroregion NeiSSe 31 35 41 26 28 27 Liberec 40 30 Görlitz 34 39 32 44 33 42 36 38 29 37 43 Okres Zhořelec Landkreis Görlitz

Více

PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY FREUNDE IM HERZEN EUROPAS

PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY FREUNDE IM HERZEN EUROPAS PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY FREUNDE IM HERZEN EUROPAS Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2015 LÉTO / SOMMER Nový program Program Cíl 3 - Rozloučení Kulatý stůl v parlamentu Komunální

Více

NFOPRESS 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND TREFFEN DER BERGSTÄDTE AUSFLUGSTIPP

NFOPRESS 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND TREFFEN DER BERGSTÄDTE AUSFLUGSTIPP NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND

Více

Říjen 2013/Oktober 2013

Říjen 2013/Oktober 2013 Říjen 2013/Oktober 2013 Obsah: 1) Úvodní slovo radního 2) TOP vesnice MA21 Vysočiny BORY 3) Aktuálně ze světa Angažovanců 4) Tematická studijní cesta Nová ekonomie 5) Přeshraniční cena regionální kolo

Více

Die Venerie - La Veneria zu Feldsberg

Die Venerie - La Veneria zu Feldsberg Die Venerie - La Veneria zu Feldsberg von Lada Rakovská Museumsverein Feldsberg ins Deutſche übertragen von Dieter Friedl, Otto Berger Heimatmuſeum Bernhardsthal 2012 zum Geleit Die Venerie zu Feldsberg

Více

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 Z nějakého popudu jste otevřeli tuto útlou

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU MACHEN SIE SICH ALLE VORTEILE UNSERES TREUEPROGRAMMES ZU NUTZE

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU MACHEN SIE SICH ALLE VORTEILE UNSERES TREUEPROGRAMMES ZU NUTZE Léto/ Sommer 2014 LETNÍ KULTURNÍ LAHŮDKY KULTURELLE HIGHLIGHTS DES DIESJÄHRIGEN SOMMERS VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU MACHEN SIE SICH ALLE VORTEILE UNSERES TREUEPROGRAMMES ZU NUTZE ADVENT,

Více

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24 Váš osobní výtisk / Ihr persönliches Exemplar Číslo/Folge: 06/2007 Ročník/Jahrgang: III. PUTOVÁNÍ S CHUTÍ RETSINY REISEBERICHT MIT RETINA- GESCHMACK...14 MĚJTE SE SEIEN SIE well...10 Když je víno ještě

Více

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2008 JARO / FRÜHLING NACHRICHTEN DES KONTAKTZENTRUMS REGIONALER LENKUNGSAUSSCHUSS SEEBÜHNE

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

SYMPOSIUM13. Český Krumlov

SYMPOSIUM13. Český Krumlov EGON SCHIELE ART CENTRUM I Š i r o k á 7 1, 3 8 1 0 1 Č e s k ý K r u m l o v I www.schieleartcentrum.cz Český Krumlov SYMPOSIUM13 MARGIT GREINÖCKER I TOMÁŠ HAVLÍK I STANISLAVA KONVALINKOVÁ I ARTUR MAGROT

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více