NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL"

Transkript

1 Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2013 Královéhradeckého kraje NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL FATO a.s., člen holdingu FATO Ing. arch. Karel Schmied ml. FATO a.s., člen holdingu FATO FATO BD s.r.o. Objekt nízkoenergetického bytového domu byl navržen dle regulativů vzešlých z regulačního plánu významné hradecké lokality Podzámčí. Ten umístil objekt jako nárožní s hlavní fasádou natočenou do osy Svatojánské ulice. Tato poloha dala příležitost pro vznik výrazného domu, který se svou dramatickou kompozicí stává orientačním bodem území. Hmotové řešení pracuje v nižší okrové části se základním kubickým tvarem, ze kterého v nárožích vystupují vykonzolované lodžie tvořící horizontální linie v kombinaci s vertikálou schodiště. Výrazně se zároveň uplatňují horizontály teras ustupujících podlaží, které jsou posazené na šedých rámech. Barevná kombinace okrové a bílé omítky doplněná o dva odstíny šedé dodává domu atraktivní design podtržený zasklením zábradlí lodžií. Bytový dům splňuje nejnáročnější kritéria kladená na luxusní moderní bydlení.

2 PASIVNÍ DŮM HRADEC KRÁLOVÉ Jiří Pavlíček, Jaroslav Hulín / Echorost architekti Jiří Pavlíček, Jaroslav Hulín / Echorost architekti Asting cz Soukromý investor Rodinný dům v Hradci Králové je důsledně řešen v pasivním standardu. Návrh ukazuje, že pasivní dům nemusí být ekvivalentem stavařské rutiny, a je zároveň příkladem úspěšného využití parametrického modelu, který sloužil jak k optimalizaci, tak k architektonickým experimentům v průběhu navrhování. Specifický tvar pozemku podobný písmenu P definoval obrys domu a spolu s konstrukčními omezeními i výslednou geometrii, která je založena na prostém, ale důsledném vytažení tohoto obrysu vzhůru. Hlavní obytné místnosti jsou přirozeně orientovány za sluncem. Navržený venkovní systém předokenních žaluzií pomáhá eliminovat letní přehřívání při zachování optimální hladiny denního osvětlení.

3 REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU URXOVA 295 HRADEC KRÁLOVÉ Přihlašovatel URBYT 295, spol. s r.o. Ing. Jiří Kodýtek FATRA - Stavební a obchodní společnost s.r.o., StavServis PSVG s.r.o. URBYT 295, spol. s r.o. Kompletní regenerace původního bytového panelového domu typ HK 69 postaveného v roce 1970 byla rozdělena do postupných etap dle možností financování a stavebních návazností. V objektu byla instalována tlakově nezávislá předávací stanice tepla pro vytápění a ohřev teplé vody s napojením na primární horkovod CZT. Původní dřevěná okna byla vyměněna za okna plastová s trojsklem, úprava otevírání a velikosti jednotlivých oken byla navržena dle požadavků interiérové řešení. Rozšíření stávajících lodžií je provedeno ocelovou konstrukcí z původní hloubky lodžie 1,2 m na celkovou hloubku 2,4 m. Ocelová konzola je osazena nad lodžiovým panelem a je částečně vynášena šikmým nerezovým táhlem a kotvením do svislých nosných stěn a lodžiového panelu. Lodžie jsou osazeny posuvným zasklením. Zateplení obvodového pláště je provedeno izolantem v tl. 160 mm.

4 RODINNÝ DŮM 1601 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ Autorizovaný architekt ing. Lubomír Dědek Autorizovaný architekt ing. Lubomír Dědek ATELIER DĚDEK s.r.o. Manželé Maixnerovi Jednogenerační rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu se nachází v Novém Městě nad Metují na jihozápadním svahu sídliště rodinných domků Na Františku mezi stávající zástavbou. Svým umístěním navazuje na ustupující uliční čáru budov stojících níže v ulici. Dům má plochou střechu a výškově je členěn na dvě hmoty. První kvádr je dvoupodlažní, druhý má pouze jedno podlaží. To je výškově osazeno na úroveň mezipatra prvního kvádru.

5 LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES ORLICI U ZIMNÍHO STADIÓNU (LOKALITA MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ) M SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, Hradec Králové a Baum & Baroš Architekten (Prof. Ing. arch. Mirko Baum, Hauptstrasse 112A, Roetgen, SRN a Ing. arch. David Baroš, Welkenrathersstrasse 73, Aachen, SRN) Sdružení M - SILNICE / Held & Francke - Lávka přes Orlici, vedoucí sdružení M - SILNICE a.s. Husova 1697, Pardubice Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové Předmětem stavby Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici byla výstavba nového úseku cyklostezky a chodníku od zimního stadionu přes řeku Orlici a dále mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní a vědeckou knihovnou až k Hradecké ulici. Mostní lávka vychází z architektonické studie. Jedná se o vzpínadlovou konstrukci o jednom poli s mostovku z ocelových roštů. Tři vzpínadlové nosníky jsou spojeny příčníky, hlavním nosným prvkem mostovky jsou širokopřírubové válcované nosníky.

6 REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA A PŘILEHLÝCH ULIC J. HORY A PALACKÉHO VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM Přihlašovatel Město Dvůr Králové nad Labem TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Horská 64, Trutnov Bögl&Krýsl, k.s., Pod Špitálem 1462, Praha 5 - Zbraslav Město Dvůr Králové nad Labem Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem včetně přilehlých ulic J. Hory a Palackého měla za cíl zklidnění prostoru náměstí, preferenci pěší před motorovou dopravou, maximální bezbariérovost, zvýraznění současných dominant (Mariánské sousoší, socha Záboje), revitalizaci zeleně, výměnu osvětlení a instalaci nového mobiliáře. Kromě změny dopravního systému na jednosměrný s jedním vjezdem a dvěma výjezdy, parkovacího systému a systému zásobování byly rozšířeny plochy pro pěší a plochy stávajících podloubí organicky propojeny s plochou náměstí. Dále byly rekonstruovány a doplněny vybrané sítě technické infrastruktury. Architektonický záměr, který přiznal dobu rekonstrukce a byl jako nový prvek vložen do historického prostoru, je zřejmý instalací moderních stožárů osvětlení s nepřímým, zrcadlovým systémem, osvětlením současných dominant náměstí, vybraných okolních budov a nových stromů. Nová zeleň je reprezentována jednotnou výsadbou po obvodu náměstí, v pravidelném sponu s dostatečnými rozestupy. Současný moderní mobiliář jednoznačně přiznává 21. století. Lavičky jsou masivní, pevně zabudované se spodním osvětlením (lavice mezi stromy) v kombinaci s jednoduchými lehkými křesílky a lavicemi z ocelových prutů, které naopak působí zcela nahodile a vnášejí demokratický prvek do jinak strohého řešení.

7 RETENČNÍ STOKA DN 2200 V UL. DVORSKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343, Hradec Králové P-AQUA s. r. o., Jižní 870, Hradec Králové STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343, Hradec Králové Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Na základě objednávky investora bylo zpracováno řešení problém vzdutí vod v kanalizační síti v části ulice Dvorské a vyplavování sklepních prostor v okolní zástavbě. V rámci stavby byla provedena retenční stoka z železobetonových trub DN 2200 s čedičovou výstelkou 180 v délce 118 m. Po obou stranách retenční stoky byly vybudovány dvě stoky o DN 250 z ULTRA RIB II v celkové délce 176 m. Do těchto stok byly zaústěny veškeré domovní přípojky z přilehlých nemovitostí. Přípojky od uličních vpustí byly zaústěny přímo do retenční stoky. Stávající kanalizace DN 1000 je do retenční stoky napojena v křižovatce ulic Dvorská a Františka Tichého přes nátokovou šachtu B 304 se skluzem. Současně proběhla rekonstrukce stávajícího sběrače v ulici Zahrádkářská v délce 93,5 m. Byl zvětšen profil z původních DN 1200 na DN 1600 z železobetonových trub s čedičovou výstelkou 180. Do nově vybudovaného sběrače byly přepojeny všechny kanalizační přípojky od přilehlých nemovitostí a uličních vpustí. Na tomto úseku byly vybudovány tři monolitické kanalizační šachty ČZ1, ČZ2 a B 911, která byla navržena jako kanalizační šachta spojná. Do spojné šachty B911 na sběrači DN 1600 je zaústěna retenční stoka DN 2200, dvě podélné stoky DN 250 a stoka DN 600 z východní části ulice Dvorské. V této šachtě bylo osazeno kanalizační šoupě DN 600 pro regulaci odtoku z retenční stoky do kanalizace.

8 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 34 U ŠPULÁKŮ FATO a.s., člen holdingu FATO Ing. arch. Šantavý Tomáš FATO a.s., člen holdingu FATO Statutární město Hradec Králové Dům č. p. 34 na Velkém náměstí v Hradci Králové je kulturní nemovitou památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (pod číslem rejstříku 31316/6-380). Je znám pod názvem U Špuláků nebo Na schůdkách. Dům č. p. 34 je považován za nejkrásnější barokní světskou stavbu města. Je v pohledově mimořádně exponované pozici na hlavním náměstí mezi biskupským palácem a bývalou jezuitskou kolejí s kostelem Panny Marie. Do průchodu mezi ním a biskupskou rezidencí ústí klasicistní schodiště Bono Publico, spojující historické jádro města s prostorem před kasárnami.

9 Studie HOSTINEC U HUBÁLKŮ V KOSTELECKÉ LHOTĚ STAVREMO-PCE a.s., Pardubice Ing. arch. Aleš Granát AG ATELIER s.r.o., Kostelec nad Orlicí Ing. František Velínský STAVREMO-PCE a.s., Pardubice ADEVA-zařízení školního stravování s.r.o., Kostelec nad Orlicí Jana a Pavel Hubálkovi Jednalo se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 40 s účelem rekonstruovat stávající restauraci s varnou a dále zřídit penzion s ubytovací kapacitou 42 lůžek. Součástí objektu je rovněž společenský sál s kavárnou a barem a přilehlou letní terasou. Realizace nesměla přesáhnout dobu výstavby 450 kalendářních dní od termínu zahájení prací.

10 JEZDECKÁ HALA PRO KONĚ - OSTROV Kinský dal Borgo, a.s., Chlumec nad Cidlinou Ing. Jaroslav Chloupek Polák CZ s.r.o. HARTIN COLLINS, Petrovický s.r.o., Miroslav Bárta Kinský dal Borgo, a.s., Chlumec nad Cidlinou Stavba Jezdecké haly pro koně v lokalitě Ostrov fy Kinský dal Borgo a.s. z Chlumce nad Cidlinou byla provedena jako ocelová hala, opláštěná technickou folií z PVC, s vnitřním uspořádáním pro koňské polo. Stavba byla realizována podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Chloupek z firmy ATL projekt s.r.o. Letovice, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT. Jedná se o stavbu v lokalitě Ostrov, k.ú. Nové Město nad Cidlinou, na pozemcích, které jsou v majetku investora Kinský dal Borgo a.s., č. p. 55/1 v katastru nemovitostí vedenou jako ostatní plocha manipulační plocha.

11 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM KOPIDLNO Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13, Kopidlno Design 4 v. o. s., Trávnice 902, Turnov Kobla s. r. o., Ke Koble 1100, Pečky Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13, Kopidlno Kulturní a vzdělávací centrum Kopidlno vzniklo díky získané dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod na rekonstrukci objektu bývalého muzea. Od prosince 2012 funguje jako středisko kulturního a veřejného života města. Návštěvníci zde najdou městskou knihovnu, informační centrum, prostory k pořádání školení a pro zájmovou činnost. Celý objekt je přístupný bezbariérově. Za budovou je vybudováno dětské hřiště, díky němuž došlo k oživení přiléhající zahrady.

12 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA č. p. 83 NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM PRO ÚČELY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Přihlašovatel Město Dvůr Králové nad Labem IMP architekti, s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové 3 FATO, a.s., Dřevařská 904, Hradec Králové 3 Město Dvůr Králové nad Labem Rekonstrukce a přístavba měšťanského domu čp. 83 Regina pro účely základní umělecké školy realizovala plnohodnotnou náplň ZUŠ (komplexní hudební obory, výtvarný, dramatický a taneční obor) na plošně omezené úzké gotické parcele v památkové zóně centra města. V náročném prostředí byla dodržena a materiálově soudobě doplněna tvář domu do náměstí, naopak vnitřní prostory stávajícího domu (zůstalo zachováno přízemí a část patra) a prostory přístavby byly zcela podřízeny dispozičně i konstrukčně náročnému stavebnímu programu. Dvorní přístavba z monolitického železobetonu má zcela soudobý charakter s místním použitím pestré barevnosti, která je též a v ještě větší míře přenesena do interiérů. Pro možnost maximálního denního osvětlení byla formou atria vytvořena nová průčelí, takže z původních dvou vznikla čtyři. Stávající dům a přístavba jsou spojeny celoproskleným krčkem, který přináší sluneční světlo do vnitřních prostor dvora a sousedních parcel. Původní hmotové řešení do náměstí zůstává zachováno, Hřeben pultové střechy je zvýšen nad úroveň vrcholu štítu č.p. 82. Vzhledem k rozsáhlému stavebnímu programu je dvorní část za hřebenem, viditelným z náměstí zastřešena plochou střechou, hmota do Valové uličky střechou ustupujícího podlaží, symbolizující svým zastřešením členitostí ateliéry pro výtvarnou výchovu v podkroví.

13 REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU BAVLNA STAKO společnost s ručením omezeným ADONIS PROJEKT, spol. s r.o. STAKO společnost s ručením omezeným Statutární město Hradec Králové Součástí stavby sportovního areálu Bavlna jsou venkovní fotbalová hřiště s přírodním a umělým trávníkem, víceúčelové hřiště a další objekty pro sportovní vyžití veřejnosti. K technickému a hygienickému zázemí sportovců slouží objekt tribuny s kapacitou krytého hlediště pro 335 návštěvníků. Součástí stavby je v neposlední řádě ubytovna s kapacitou 45 lůžek, kterou budou využívat juniorští fotbalisté.

14 SPORTHOTEL DAVÍDEK, TRUTNOV Přihlašovatel ATIP, a.s Trutnov, Pražská 169 ATIP, a.s. BAK, a.s. DAVÍDEK s.r.o. Sporthotel Davídek je stavbou soukromého investora realizovanou z části z prostředků Evropské unie. Jedná se o stavbu hotelu s multifunkčním sportovně relaxačním charakterem. Areál se nach ází v Trutnově, části Horní Staré Město. Součástí areálu je objekt hotelu, vnější sportovní hřiště a parking. V přízemí objektu je hotelová recepce, restaurace a sportovně relaxační část se šatnami pro welness, squashové a tenisové kurty. Na východní straně objektu je sportovní bar, který je opticky i provozně propojen s venkovními a na zimu krytými tenisovými kurty s venkovní terasou obsluhovanou z baru. Sportovní bar má svůj vlastní vstup. Interiér této části je tematicky laděn do motivů z tenisového prostředí. Je zde také herna dětí. Výčet sportovních aktivit završuje fitness tělocvična. Hotelová část je dvoupodlažní. Ve druhém podlaží je 19 dvoulůžkových pokojů, apartmán, kongresové centrum s variabilním řešením prostoru. Ve třetím podlaží je 15 dvoulůžkových pokojů, jeden jednolůžkový pokoj a apartmán. Hotel je kategorie First Class ****. Architektura objektu vypovídá svojí kompozicí dvou hranolů s přesazenou hotelovou částí o funkci sportovně rehabilitační a ubytovací. Stavba je ze železobetonového skeletu s opláštěním z titanzinku, cembonitu a alucobondových panelů.

15 NEUROLOGICKÁ KLINIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Přihlašovatel Atelier H1 & Atelier Hájek, s.r.o. Atelier H1 & Atelier Hájek, s.r.o. VW WACHAL a. s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Rekonstruovaný pavilon je součástí areálu FN. Budova pochází z 30.let 20.století s pozdější přístavbou. Objekt půdorysného tvaru T má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V rámci úprav bylo přistaveno technické zázemí, nadzemní koridor spojující pavilon s gerontometabolickou klinikou, vybudován nový výtah a venkovní schodiště přes všechna čtyři podlaží objektu. Suterén je využit jako technické zázemí objektu a šatny personálu. Nadzemní podlaží objektu jsou využita pro běžné potřeby kliniky jako lůžkové prostory, prostory vyšetřoven, přípraven, JIP, zákrokový sálek, apod.

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

A R N S T U D I O s p o l. s r. o.

A R N S T U D I O s p o l. s r. o. A R N S T U D I O s p o l. s r. o. Československé armády 219/24 5 0 0 0 3 H R A D E C K R Á L O V É ř í j e n 2 0 1 3 identifikační údaje název stavby Přestavba základní školy Jana Ámose Komenského v ulici

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více