Afrika: Cesta Saharou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Afrika: Cesta Saharou"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 133 Afrika: Cesta Saharou Nové vánoční texty Vyhodnocení kvízu 25 let svobody?

2 GLORIA Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Chválím Tě, velebím Tě, klaním se Ti, oslavuji Tě. Vzdávám Ti díky pro Tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, jednorozený Synu, Beránku Boží. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který sedíš po pravici Otce, přijmi naše prosby. Neboť Ty jediný jsi svatý, Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen. Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby, ZVON, Praha 1991 Na úvod Milí přátelé, adventní doba, Vánoce, Štědrý den. Opět je tu po roce ten zvláštní čas. Zase si budeme chtít připravit radost, pohodu, bohatý stůl, množství dárků, odpočinout si, pobavit se. K tomu ještě přidáme množství vánočních tradic a zvyků. Mnozí však budou znovu zjišťovat, že jsou tu i hodnoty, které se nedají nikde koupit či vyrobit. Dobré vztahy jemné nitě a struny vnitřního souladu, vzájemného porozumění a obětující se lásky. Lásky, které jde o dobro druhého a na sebe zapomíná. To se nedá nikde koupit. Největší problém dnešní doby se týká člověka, jeho srdce. Čím žijí lidská srdce, to se promítá navenek do všech oblastí lidského života. Jen díky lásce se můžeš stát opravdu člověkem. Pták vyhozený z hnízda umírá. Dítě, které nepoznalo teplou náruč, chřadne zimou. Proto, aby se lidé skutečně stali lidmi, potřebují mnoho a mnoho lásky. Ta největší láska se zjevila právě o Vánocích. Bůh přichází za člověkem. V jeho lidské podobě! Jedinečně to vystihl apoštol Jan: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. A tak mám v srdci jediné přání pro nás všechny, milí přátelé: Otevřeme o letošních Vánocích svá srdce, své domovy, Boží lásce, přicházející za námi v Ježíši Kristu, našem Spasiteli! Prožijme tu pravou evangelijní radost: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. To je mnohem více než jen vánoční poezie, milé vzpomínky či sentimentální opar. A hlavně: z toho se dá žít po celý další rok, ba dokonce po celý život! Bc. Jan Titěra, vedoucí BTM Poděkování za rok 2014 Milí přátelé, naši odběratelé! Přichází doba adventu, blíží se závěr kalendářního roku. Rádi bychom Vám všem upřímně poděkovali za Vaši celoroční podporu naší služby, za Vaši velkou finanční obětavost. Jen díky tomu smíme vyhlížet rok 2015, kdy definitivně končí podpora ze zahraničí, s nadějí na další úspěšné pokračování naší práce. V minulých dnech jsme se mohli v Marburgu zúčastnit slavnostního uvedení nového výkonného ředitele Stiftung Marburger Medien bratra Friedera Trommera do služby, a těšit se z náznaků další dobré spolupráce v Evropě. Ale to již na úrovni samostatných, finančně soběstačných, národních mediálních misií. To je i situace naší Brněnské tiskové misie. Přejeme Vám všem pokojný adventní čas, radostné Vánoce, hojnost Božího požehnání v celém roce 2015! Budeme se těšit na další spolupráci na Božím díle v České republice! 3

3 Reportáž AFRIKA CESTA SAHAROU Pokračování seriálu napínavých příběhů odvážného cestovatele a misionáře Romana Dobrotiny, kterého si Bůh povolal sloužit do Afriky. Ochrana na každém kroku V Alžíru je válka, tady by tě zabili, protože jsi bílý, řekl uprchlík z Ghany. Bůh dovolil, aby se mi auto pokazilo zrovna tam, kde byl někdo, kdo mi mohl dát jedinečnou informaci, jak se na cestě vyhnout nebezpečí. Afričan mi změnil trasu a namaloval mi na kus papíru čáru bez orientačních míst. Byla to trasa přes Saharu, neskutečně obtížná, ale byla bezpečnější. Představte si můj náklaďák z r v horké poušti, kde jsou samé písečné duny. Neměl posilovač brzd, ani klimatizaci a bylo 50 stupňů vedra. Navíc cesty žádné. Ale Bůh mě vedl. Vzpomněl jsem si na Pána Ježíše, že byl také poslán na poušť, aby nám dal příklad víry a poslušnosti i v těžkých zkouškách Také já jsem musel na poušť, kde Bůh měnil moji netrpělivou povahu. Navíc jsem projížděl neznámou a nebezpečnou krajinou, kde mne učil být na Božím vedení zcela závislý. Jel jsem zrádnou pouští v Maroku, islámskou zemí a přiznám se, že jsem cítil úzkost. Potřeboval jsem povzbudit a Bůh to udělal. V islámské zemi u cesty ležela plechovka a na ní jméno Jesús. Opravdu zvláštní povzbuzení, ale zabralo. Na hranicích mě varovali před Berbery. Když auto zapadne, objeví se třináctiletí kluci, kteří tvrdostí ke staršímu člověku dokazují své mužství. Později jsem skutečně zapadl, čekal jsem, co se bude dít. Přijelo auto, vyskákali kluci, jeden silný muž mačetou máchl okolo mě, ale pak nasekali větve a moje auto vyprostili. Čekal jsem, co teď bude: ukradnou mi auto, něco mi udělají? Ale oni mne pustili a ještě mi popřáli šťastnou cestu. Byl jsem v šoku a děkoval Bohu za pomoc a záchranu. Cesta pokračovala přes Mauretánii, kde se obyvatelé města snaží zakrýt to, co ve vesnicích bylo vidět naplno strašnou chudobu. Průjezd byl velmi obtížný. Byla to jedna válečná zóna, kde nemají směrníky na cestách, ani náznak nějakého ukazatele. Nezbývalo mi jen říct: Pane, veď mne! A on vedl. Reportáž Na Boha se můžeme spolehnout Hranice Mauretánie s Mali nebyla poznat. Žádná cedule, jen divní lidé, spíš loupežníci okolo, kteří mi vzali pas. A za čtyři hodiny přišli druzí, kteří za peníze mi vlastní pas prodávali. První přepadení mě čekalo v Mali, kde mě vojáci zajali a řekli: Tady končíte, země je rozdělená, dva důstojníci proti sobě bojují, je tu válka. Dva dny jsem se modlil, pak jsem věznitelům řekl, že jsem misionář a musím pokračovat v cestě. Udělali něco, co jsem nečekal. Pustili mne a poslali se mnou vojáka. Choval se bezohledně, nebral žádné ohledy. Vyjedl moje zásoby, vzal si moje vybavení, vše co se mu hodilo. Také jsem mu musel dát 40 eur. Nejprve jsem byl na něj pořádně nazlobený, protože mě vykořisťoval. Ale později jsem pochopil, že tento nepříjemný voják je velká pomoc. Kdyby mi ho nepřidělili, na každém kroku by mne zastavovala nějaká kontrola. Navíc, pouštní lupiči si netroufli na ozbrojené auto. Díky vojáku v uniformě jsem projel celým válečným územím Mali. V celém islámském koridoru nefunguje policie a zátarasy na cestě si dělá, kdo chce a také jak chce. Vydírají každého, kdo jim přijde pod ruku. Žasl jsem proto nad Boží režií, když mi Bůh zařídil, aby mne hned na začátku zastavili a dali mi na cestu toho vojáka. Poděkoval jsem: Bože, ty děláš tak zvláštní věci a vzpomněl jsem si na biblického Josefa. Kolik musel prožít křivd, nepochopitelného ponížení, dokonce vězení. Ale Bůh byl s ním a všechno to mělo svůj důvod. Bůh z něj vychoval svůj nástroj, aby zachránil obyvatele Egypta a celého okolí před hladomorem. Bůh mě povzbudil slovy: Ty jsi mne poslechl, a proto já jsem s tebou. Všude projedeš. (Pokračování příště) Svědectví Romana Dobrotiny připravila Libuše Ranšová. Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině tomu, kdož bude milosrdný. Mistr Jan Hus, 1415 Více o projektu najdete na internetových stránkách: 4 5

4 Adventní zamyšlení VÁNOCE oslava narozenin! Přicházejí Vánoce svátky, které mají své zvláštní kouzlo. Rodina touží být pospolu, vytvořit si příjemné prostředí, obdarovat se dárky, na které se těší nejen děti, ale překvapí i dospělé. O Vánocích si také lidé připomínají biblický příběh o příchodu Ježíše Krista na naši Zem. O zvláštním a tajemném narození Božího Syna Spasitele Je však oslavenec vždy uprostřed vánoční rodinné oslavy? Vždyť Vánoce jsou vlastně připomínkou jeho narozenin, začátkem jeho působení na naší Zemi, začátkem spasitelného díla, které se týká každého z nás. Připomeňme si, co tomuto jedinečnému narození Božího Syna předcházelo, jaká řada zvláštností, potvrzující nadpřirozený způsob jeho příchodu na naši Zem. Prorocká předehra Od chvíle, kdy první lidé Adam s Evou zhřešili, Bůh připravil plán, jak lidem pomoci k návratu do původního přátelského vztahu s Ním. Zaslíbil Mesiáše (řecky Kristus). Jeho příchod na naši zemi předcházela řada proroctví informací, které nacházíme v celém Starém Zákoně. Například, že se narodí v Betlémě (Micheáš 5, 1): Ty však, Betléme efratský právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti. O hlavním rysu jeho osobnosti píše prorok Izaiáš, který žil 500 let před jeho narozením, v 9. kapitole své knihy: Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. O jeho sebeobětování za nás hříšné lidi píše v 53. kapitole: protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil. To vše se splnilo. O žádném člověku na světě se dopředu nevědělo kým bude a co vykoná. Proto je Ježíš skutečně unikát, je opravdový Bůh. Ježíš člověk i Bůh Anděl přišel k Josefovi a řekl mu o dítěti, které se má jeho ženě Marii narodit. Jmenoval dvě jména: Ježíš a Immanuel. Lidé víc chápou to, co mají před očima, proto Ježíš přišel na zem lidským způsobem jako lidské dítě. Stal se člověkem, ale je zároveň Immanuel Bůh s námi, Duchem svatým zplozený Boží Syn. Ježíš byl a je Bůh. Je to nevysvětlitelné tajemství, předmět důvěry vůči Bohu, který se nám lidem již víc přiblížit nemohl, než svým životem v lidském těle. Kdo přišel k jeslím? Zajímavé je, že se malému Ježíši nepřišli poklonit kněží, kteří vše o Mesiáši věděli na základě Písem. Dokonce i vládce Herodes dovedl říci mudrcům, že narozeného Mesiáše najdou v Betlémě. Nakonec přišli do Betléma jen pastýři, představitelé chudé vrstvy obyvatel. A také učení mudrci z dalekého východu, astrologové, které židé považovali za falešné proroky a nebrali je proto vážně. Oni však upřímně hledali Boha a Bůh je skrze hvězdu vedl. Nebylo to snadné. Opustili domov, rodinu a až za dva roky doputovali na velbloudech do malé izraelské vesničky: A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu (Matouš 2, 9). Po příchodu do Betléma se mudrci nedivili prostým jesličkám, ale radovali se, klaněli a dávali vzácné dary. Poznávacím znamením vojáka, nebo hasiče je uniforma. Jaké poznávací znamení dostali mudrci a pastýři? Lukáš ve 2. kapitole uvádí: A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. Odkaz pastýřů a mudrců Ježíš mohl za námi přijít dospělý, v plné síle a slávě, ale On chtěl i těm nejchudším a nejvíc trpícím lidem sdělit: rozumím ti a jsem s tebou. Mudrci nás vybízí k zamyšlení, jaký dar Pánu Ježíši přineseme my. Co od nás může očekávat Bůh, který má absolutně vše a jen touží po přátelství s tebou? Touží po tvém pokorném a důvěřujícím srdci. Když mu jej vydáš, prožiješ ty pravé Vánoce. Adventní zamyšlení Modlitba Pane Ježíši, děkuji Ti za Vánoce, za to, že mne miluješ. Děkuji Ti, že jsi přišel na Zem, abys dokonal čin lásky. Děkuji, že já hříšný člověk Ti nejsem lhostejný, že mi nabízíš odpuštění, smíření a nový život. Dávám se do Tvé péče a prosím odpusť mi můj nezájem o Tebe, a všechny další hříchy. Prosím o Tvoje vedení a vítězný život nad zlem. Děkuji, že mi umožňuješ nový život s Tebou. Amen. 6 7

5 Nabídka nových letáčků Nabídka vánočních letáčků Vánoce 2014 panoramatické pohledy S biblickým veršem a krátkým textem. (4,50 Kč) Vánoční poselství odpověď na vaše hledání (H140) O hlavním symbolu Vánoc Ježíšku v jeslích lidé dnes moc ne přemýšlí. Víme vůbec, kdo je Ježíš Kristus? Pokud to chceme zjis tit, musíme pozorně číst Nový zákon evangelia (Cena 3,50 Kč) Vánoční prostírání Papírové prostírání s vánočním příběhem a modlit bou. Formát A3. Obj. kód: K11 (Cena 4,50 Kč) Radostné Vánoce a požehnaný nový rok! (P19) Vánoce svátky pokoje, lásky a odpuštění (RT94) Když se novináři ptali Nicolase Wintona, zachránce židovských dětí, na jeho názor jak změnit svět k lepšímu, řekl: Musíme se vrátit k lásce, porozumění, odpuštění Jinudy cesta nevede. To znamená vrátit se k Bohu, protože Bůh je láska. (Cena 2,80 Kč) Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. (RT81) VERŠE NA NOVÝ ROK V okamžiku narození Ježíše Krista sdělili andělé lidem jedinou větu: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Co nám vlastně andělé zvěstovali? Zamyšlení nad nejdůležitějším poselstvím o Bohu a o lidech. (Cena 2,80 Kč) Sada biblických veršů (500 různých veršů), které jsou vytištěny na sa molepících etiketách (Na 1 archu A4 je 14 samolepek 10x4 cm). Verše lze nale pit např. na zadní stra nu záložek BTM. Jeden arch stojí 18 Kč. Tichá noc (DK94) Kdo by si nezazpíval o Vánocích píseň Tichá noc? V dárkové vánoční kartě najdete její text, na volnou stranu můžete připsat svoje osobní vánoční přání. (Cena 5,20 Kč) Záložka s veršem na rok 2015 (Zal115) Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží Objednací kód K12. Pokojný a požehnaný nový rok! (P13) NOVÁ MAGNETKA Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Žalm 119, 105 (Obj. kód PX30) Cena 10 Kč Vánoční dárková krabička Objednací kód D6, cena 6 Kč přijal vás. List Římanům 15, 7 (Cena 2 Kč) Betlém se samolepkami Betlém obsahuje 24 samolepek. Lze je nalepovat na panoramatickou předlohu postupně během adventního období. Objednací kód PX15, cena 20 Kč POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2015 Betlém pro celou rodinu (PX24) Betlém si můžete postavit přímo z papírových figurek upevněných do stojánků, nebo postavičky použít jako šablonu pro výrobu perníčků. Betlém doplňte krajinou v pozadí a domečkem. Sestavíte ho jednoduše jednotlivé díly vyjmete z kartonového archu a spojíte podle návodu. V příloze najdete ještě dva recepty na perník. (Cena 28 Kč) Kalendářík na rok 2015 (PT86) Obrázek s veršem: Kdo v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích (Izajáš 40, 31). (Cena 2,80 Kč) Cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy 16 Kč, časopis + ukázka letáčků 89 Kč 8 Víra nás učí žít a život nás učí věřit Kalendář s biblickými verši z knihy Přísloví a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. Kč Objednací kód K39 VÝHODNÁ CENA PRO PRAVIDELNÉ ODBĚRATELE! 39,9

6 Nabídka vánočních letáčků Nabídka vánočních letáčků Dvojitá panoramatická karta Dvojité karty Sláva na výsostech (DK87) Vánoce narodil se Boží Syn! (P1) Dvojitá karta s krátkým textem a volnou stranou pro napsání přání. (Cena 4,50 Kč) panoramatické pohledy S biblickým veršem a krátkým textem. (4,50 Kč) s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna vnitřní strana je volná pro na psání přání. Formát A6. (Cena 5,20 Kč) Vánoční zamyšlení. Formát A5. Cena 3,50 Kč Vánoce cukroví, úklid, nákupy (H106) Vánoce nejkrásnější svátky? (H111) Vánoce tentokrát jinak (H128) Který dar nás nejvíc potěší? (H135) Krátké vánoční příběhy Formát A6, cena 2,80 Kč Světlo světa (DK89) Zvěstuji vám velikou radost (P7) Nesem vám noviny (DK63) Všechno nejlepší v novém roce! (P8) Poselství Vánoc (DK117) Aby už nikdo nemusel být sám (H137) Vánoční dopis (RT61) Čtyři svíčky (RT68) pro děti - příběhy s obrázky, kvízy Formát A6. Cena 2,80 Kč Opravdu andělské (DKx102) Mikuláš (RT89) Vánoční kvíz (DT52) příloha vanilínový cukr Radostné a pokojné Vánoce! (P12) Děti, Vánoce! (DT21) Dvojitá karta s přílohou sáčku s vanilínovým cukrem a receptem. (Cena 10 Kč) Radostné Vánoce! + verš 1. list Janův 4,9 (P17) 10 Kompletní nabídku vánočních pro duk tů najdete na internetu: Příběh o hvězdě a mudrcích (DT24) I když jsem jen dítě (DT37) Vánoční kvíz (DT57) Malé kartičky Dvojité kartičky formátu A7, krátký text s biblickým veršem, jedna strana je volná pro napsání přání. (Doporučená cena 2,80 Kč) Vánoční čas (PT19) Adventní zvěst (PT66) Šťastný nový rok! (PT77) 11

7 Představujeme Vám Vyhodnocení dětského kvízu Opět přinášíme ukázky odpovědí a kreseb od dětí na naše soutěžní kvízy. Tentokrát jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Jednotlivci 7-15 let: Bartošková Viktorie, Vlčnov, 8 let Bližňáková Klára, Brumov-Bylnice Floryková Karolína, Ostrava, 9 let Hakobova Ela, Blansko, 10 let Hrubcová Deniska, Písek Kopeček J., Nymburk Kvapilova Anička, Český Krumlov Literová Markéta, Ústí n/l, 12 let Machová Barbora, Zašová Martinková Anežka, Těchov 7 let Marván Dominik, Brno Prchlíkovi Veronika a Jakub, Šanov Samek David, Bystřice Skupiny dětí a ostatní: Děti z farnosti Vlkoš Děti z Apoštolské církve Hodonín Machová Barbora, Zašová Literová Markéta, Ústí n/l, 12 let Kutálková Anna, Vlkoš, 8 let Hakobova Ella, Blansko, 10 let Svědectví zdravotní sestry Jistě to znáte i Vy. Jdete z práce domů, otevřete domovní dveře a než zamíříte k bytu, vaše první kroky míří ke schránce na dopisy. Už se ani nepozastavíte, je-li schránka plná různých reklamních novin. Tehdy před 14 lety mi ze schránky vypadla větší obálka neznámého odesílatele: BTM. Náhodou jsem ji nevyhodila s ostatní reklamou, ale doma otevřela. V obálce byl nějaký časopis a pár letáčků různé velikosti. Začetla jsem se do letáčku, u kterého mě zaujal název a obrázek. Bylo to svědectví někoho, kdo byl v podobné situaci, v jaké jsem zrovna byla i já. Nevím, která dobrá duše mi obálku do schránky vhodila, ale musím uznat, že přišla v pravou chvíli. Váš příběh Nalomená třtina Zrovna jsem se nacházela v neutěšeném stavu psychickém i fyzickém. Manžel byl po těžké operaci s trvalým postižením, dospívající dcerka navštěvovala psychiatrii. Žila jsem ve strachu, co s nimi bude. Cítila jsem se moc špatně, jako třtina, která se klátí ve větru. V té době mě velice posilovalo pročítání evangelijních úryvků v letáčcích, které mi někdo do schránky vhazoval. Řekla bych, že mi působily radost a pociťovala jsem úlevu, i když jsem mnohému nerozuměla. Živé Boží slovo jsem dosud neznala, ale důležité bylo, že obsah v letáčcích u mě vypůsobil úžasnou úctu k Bohu. Co všechno předcházelo Vyrůstala jsem v rodině starostlivých rodičů, kteří mě jako nemluvně nechali pokřtít v církvi Československé husitské. Zrnko víry v Boha však do mého srdce zasela moje milující, zbožná babička. Pamatuji si, že s ní a v její blízkosti jsem byla šťastná. Na jejím tichém, bohatém a moudrém životě bylo vidět, že existuje něco víc, než úspěšné začlenění se ve společnosti, dobré zaměstnání a materiální zabezpečení. Na rozdíl od ní jsem do žádného křesťanského společenství nechodila. Babička nechtěla své rodině, žijící v tehdejším zřízení, nabourávat zaběhlý životní styl. A život šel dál Provdala jsem se a za čtyři roky se narodila dcerka. Jenže příchod miminka naboural moje zdraví. Tři a půl měsíce jsem strávila na psychiatrickém oddělení. To již babička nežila, abych se za ní mohla jít poradit a potěšit. Dobrý Bůh však nad naší rodinou bděl. Tehdy jsem to tak neviděla, ale mnohokrát bez našeho přičinění v nejkritičtějších chvílích zasáhl. Pamatuji si zřetelně, kdy ke mně promlouval. Netrvalo dlouho a přijala jsem Pána Ježíše jako svého Spasitele. Mohla jsem se za všechno modlit a o Boží přítomnosti jsem už neměla pochybnosti. Moje tělesné a psychické zdraví bylo stále slabé, ale Duch svatý mi radil a posiloval mne. Snažila jsem se mu naslouchat a taky jej poslouchat. Začala jsem pravidelně navštěvovat blízký kostelík. Čtení Písma a společenství věřících mi dávalo sílu, abych ustála ještě ty dvě velké rány, které do mého života přišly. Zákeřná nemoc manžela a dcerky. Bez Boží pomoci by moje křehká psychika tak velké rány nepřežila. Jen díky tomu, že jsem již před tím celý svůj život odevzdala Trojjedinému Bohu, mohu žít dál. On se stal smyslem mého života a v trápení mě nese

8 Zdraví a výživa Vitamin D látka pro naše zdraví Po celém moderním světě se šíří epidemie nedostatku vitamínu D. Jeho nedostatek je tak rozšířen, až je to alarmující. Bylo zjištěno, že jeho nedostatek je základní příčinou mnoha vážných nemocí jako rakovina, cukrovka, osteoporóza a srdeční choroby. Aktivátor imunitního systému. Nedávné výzkumy provedené na univerzitě v Kodani objevily, že vitamín D aktivuje imunitní systém tím, že vyzbrojí T buňky k boji proti infekci. Tento výzkum zjistil, že bez vitamínu D je imunitní systém T buněk neaktivní a poskytuje jenom malou nebo žádnou ochranu proti napadení mikroorganismy a viry. Ale s vitamínem D v krevním řečišti se tyto buňky ozbrojí a začnou vyhledávat vetřelce, které zničí a vyloučí z těla. Jinými slovy, vitamín D účinkuje tak trochu jako klíček v zapalování vašeho auta: auto nepojede, pokud neotočíte klíčkem a nenastartujete motor. Podobně ani váš imunitní systém nebude pracovat, pokud nebude biochemicky aktivován vitaminem D. Při nedostatku vitamínu D je váš imunitní systém v podstatě proti sezónní chřipce bezbranný. Proto lidé, kteří onemocní, jsou ti, kteří jsou stále pod střechou, pracují pod střechou a žijí v chronickém nedostatku vitamínu D. Vitamin D proti civilizačním nemocem. Dle nového výzkumu se stává stále jasnějším, že nedostatek vitamínu D může být společným jmenovatelem pro většinu ničivých moderních degenerativních nemocí. Pacienti se selháním ledvin téměř všeobecně mají nedostatek vitamínu D a rovněž tak pacienti s cukrovkou. Lidé trpící rakovinou a lidé s roztroušenou sklerózou a osteoporózou mají vždy těžký nedostatek vitamínu D. Vitamín D je důležitý pro absorpci kalcia. Vitamin D napomáhá vstřebávání vápníku, jeho uchování a využití. Pomáhá uklidňovat nervy, snížit citlivost na bolest, křehnutí kostí, hojení zlomenin, snížit výskyt křivice, zubního kazu. Vitamín D a období přechodu. Návaly tepla, noční pocení, křeče v nohách, dráždivost, nervozita, duševní deprese jsou mylně považovány jen za známky přechodu. Ve skutečnosti jsou důsledkem nedostatku vitamínu D a vápníku + hořčíku, jejichž spotřeba je v období přechodu zvýšená. Zdroje vitaminu D. Vitamin D vzniká hlavně sluněním. Zajímavé je, že nevzniká v samotné kůži, ale v mastnotě na kůži. A to jen tehdy, pokud vzduch není příliš vlhký a pokud jsme se ani před sluněním či po opalování neumývali, a tím nesmyli kožní mastnotu. Vytvořený vitamin D se pak postupně vstřebává kůží do těla. Dalším zdrojem vitaminu D je rybí tuk. Důležité je také vědět, že vitamin D může být vstřebán do krve jen za přítomnosti tuku. Při nedostatku vitaminu D přirozeným způsobem lze využít potravinové doplňky z lékárny, např. rybí tuk nebo Epavit. 25 let svobody Před 25 lety jsme stáli na náměstích a skandovali SVOBODU, SVOBODU!, cinkali přitom klíči a byli nad šení a překvapení, že otroctví komunismu pomíjí. S příchodem svobody jsme pak byli o to více překvapeni, co všechno jsou lidé schopni považovat za svobodu. Falešná svoboda K zamyšlení Někteří lidé si myslí, že ve světě existuje svobodná volba vybírat si dobro a zlo. Ale svoboda krást, lhát, podvádět či vybírat si jakékoliv jiné zlo není člověku k ničemu užitečná, je jen ke škodě. Takovému člověku neříkáme svobodný člověk, ale nazýváme ho třeba zločinec, zloděj nebo podvodník. Naopak, pokud se člověk straní zla, nepřipadá si nesvobodný, ba naopak: svoboda od zla ho v životě posiluje. Mnozí lidé říkají, že k lásce nepotřebují papír. Pro tyto lidi je nepředstavitelné si slíbit: Budeme spolu v dobrém i zlém až do smrti. Odmítají na sebe vzít opravdovou zodpovědnost za druhého člověka i za vztah. Odmítají se vydat druhému a být na něm závislý. O těchto lidech neříkáme, že jsou svobodní, ale říkáme, že jsou nezodpovědní nebo že chtějí být nezávislí. Ve skutečnosti láska muže a ženy má možnost se opravdu rozvinout právě jen tehdy, kdy se lidé cíleně vzdají části své svobody. Normální svobodný člověk má schopnost navazovat vztahy s lidmi, starat se o ně. O člověku, který ignoruje všechny kolem sebe a žije zcela svobodně, bez ohledu na vztahy, říkáme, že je spíše podivín, než svobodný člověk. Jsou to lidé lhostejní, nebo dokonce i bezcitní či lidé s kamenným srdcem. Naopak láska rozpouští těžkosti mezi lidmi, přitahuje lidi k sobě, přikrývá a odpouští chyby a provinění. Někdy narážíme na lidi, kteří říkají: Svobodný člověk nemusí dodržovat smlouvy a normy. Je mu jedno, jak žije a co dodržuje. Neexistuje absolutní norma, záleží jen na něm, co pokládá za správné. Proto jezme, pijme, než umřeme, ať si to tu užijeme. A tak dnes máme běžně uzákoněné potraty, ve školách učitelé pouští dětem pornografické filmy, o rodiče se stará stát v domovech důchodců a Bohu se může rouhat kdo chce a jak chce. Když se někdo ozve a chtěl by žít podle vyšších a absolutních norem, je to pro takové lidi středověk. Opak je pravdou! Člověk si nepřipadá nesvobodný, pokud dodržuje závazky. Ani ho nenapadne, že by se cítil degradovaný. Stará se o své děti, rodiče, nezávidí bohatým, dodržuje zákony svého státu (které nejsou proti svědomí a Bohu) a nepřipadá si tím omezen. Skutečná svoboda Učení Bible o svobodě a otroctví rozlišuje jen dva stavy: buď člověk patří Bohu, slouží Mu a uctívá Ho, nebo patří hříchu a je jeho otrokem. Konečným cílem hříchu pak je smrt, zatímco cílem člověka je život s Bohem. Skutečná svoboda v Kristu není vybírat si dobro a zlo, ale svoboda v Kristu je vysvobození z otroctví hříchu a strachu, od toho minutí se cíle, který je v Bohu. To je ta slavná svoboda Božích dětí. Mgr. St. Kaczmarczyk 14 15

9 Nabídka knih Lydia Smilková, Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., Marie Frydrychová Když se život obrátí naruby Po opakovaném vydání letáčku s osobním svědectvím Lydie Smilkové nyní vychází knižně zpracovaný dramatický životní příběh hlavní postavy. O tom, že se čte jedním dechem svědčí i následující úryvek: 16 NOVINKA Bylo mně dvacet čtyři roků a mé dceři čtyři měsí ce, když jsem onemocněla a po několika měsí cích vyšetřování jsem slyšela slova, kterých se lidé tolik obávají: Onemocněla jste vzácně se vyskytujícím nádorovým one mocněním. Zku síme vás ozářit a podat chemoterapii. Prognóza je nejistá může se také jednat o několik týdnů života. V první chvíli to byl šok a myšlenka, že to všechno snad není pravda. Kniha přináší naději nejen těm, kteří prochází podobnou zkouškou jako autorka. Všem čtenářům ukazuje mimořádný způsob Božího jednání v životě člověka. Když se život obrátí naruby Formát mm, brožovaná, 120 stran + 8 stran fotopřílohy. Cena 98 Kč + poštovné. Návraty Vzpomínky MUDr. Jána Sirackého MUDr. Ján Siracký je významný slovenský lékař-onkolog. Kniha Návraty sestává z krátkých příběhů a úvah, ve kterých nahlíží na naše každodenní problémy z pohledu své profese. Vyzývá k zamyšlení nad cestou a smyslem života, zároveň po vzbuzuje a přináší svědectí o Boží lásce a naději. Formát mm, brožovaná, 94 stran. Cena: 79 Kč + poštovné. Knihy objednávejte em: telefonicky: , nebo písemně: Brněnská tisková misie, Smetanova 9, BRNO. Na této adrese můžete knihy také přímo zakoupit (Po Pá, 8 16 hod.) Všem čtenářům přejeme pokojné a požehnané Vánoce a mnoho sil, moudrosti a zdraví v novém roce! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v listopadu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní).

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU Zpracovala Nová Milena, foto ŠMardová-Koulová Jana, Procházková Eva,korekce Ing. Vlach Milé děti, je tu měsíc prosinec. Pro vás děti jeden z nejhezčích měsíců v roce.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Kladno 25.12.2014 strana 1

Kladno 25.12.2014 strana 1 Kladno 25.12.2014 strana 1 Galatským 4:4 Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, 5 aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH OBSAZENÍ: MARIE:.. JOSEF:.. ANDĚL:. NEBESKÉ ZÁSTUPY:...... BETLÉMSKÁ HVĚZDA:... MUDRCI OD VÝCHODU:

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Neděle 27. (14.) prosince

Neděle 27. (14.) prosince Neděle 27. (14.) prosince Otázky na opakování 1. Ve kterém městě žili Josef a Marie? 2. Proč se Ježíš Kristus narodil v jeskyni? 3. Jakou píseň slyšeli pastýři od andělů? 4. Proč se Boží Syn narodil jako

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Hvězda betlémská a astronomie

Hvězda betlémská a astronomie Hvězda betlémská a astronomie připravila Hvězdárna v Úpici finančně podpořil Český organizačni výbor Mezinárodního roku astronomie Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 VÁNOČNÍ

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Kladno 16.6.2013 strana 1

Kladno 16.6.2013 strana 1 Kladno 16.6.2013 strana 1 J 4,13 Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň 14 Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Praktický význam Planet Solárního kalendáře

Praktický význam Planet Solárního kalendáře Tištěné vydání, 100ks - vyšlo 21.12.2012; Vydavatel - Foltr Rostislav, Granátová 1929, 511 01 Turnov, Czech republic, IČO: 435 29 721, registrováno u MK ČR - E 17 668; tel.: +420 603 169093, +420 605 725807,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více