Afrika: Cesta Saharou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Afrika: Cesta Saharou"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 133 Afrika: Cesta Saharou Nové vánoční texty Vyhodnocení kvízu 25 let svobody?

2 GLORIA Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Chválím Tě, velebím Tě, klaním se Ti, oslavuji Tě. Vzdávám Ti díky pro Tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, jednorozený Synu, Beránku Boží. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který sedíš po pravici Otce, přijmi naše prosby. Neboť Ty jediný jsi svatý, Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen. Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby, ZVON, Praha 1991 Na úvod Milí přátelé, adventní doba, Vánoce, Štědrý den. Opět je tu po roce ten zvláštní čas. Zase si budeme chtít připravit radost, pohodu, bohatý stůl, množství dárků, odpočinout si, pobavit se. K tomu ještě přidáme množství vánočních tradic a zvyků. Mnozí však budou znovu zjišťovat, že jsou tu i hodnoty, které se nedají nikde koupit či vyrobit. Dobré vztahy jemné nitě a struny vnitřního souladu, vzájemného porozumění a obětující se lásky. Lásky, které jde o dobro druhého a na sebe zapomíná. To se nedá nikde koupit. Největší problém dnešní doby se týká člověka, jeho srdce. Čím žijí lidská srdce, to se promítá navenek do všech oblastí lidského života. Jen díky lásce se můžeš stát opravdu člověkem. Pták vyhozený z hnízda umírá. Dítě, které nepoznalo teplou náruč, chřadne zimou. Proto, aby se lidé skutečně stali lidmi, potřebují mnoho a mnoho lásky. Ta největší láska se zjevila právě o Vánocích. Bůh přichází za člověkem. V jeho lidské podobě! Jedinečně to vystihl apoštol Jan: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. A tak mám v srdci jediné přání pro nás všechny, milí přátelé: Otevřeme o letošních Vánocích svá srdce, své domovy, Boží lásce, přicházející za námi v Ježíši Kristu, našem Spasiteli! Prožijme tu pravou evangelijní radost: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. To je mnohem více než jen vánoční poezie, milé vzpomínky či sentimentální opar. A hlavně: z toho se dá žít po celý další rok, ba dokonce po celý život! Bc. Jan Titěra, vedoucí BTM Poděkování za rok 2014 Milí přátelé, naši odběratelé! Přichází doba adventu, blíží se závěr kalendářního roku. Rádi bychom Vám všem upřímně poděkovali za Vaši celoroční podporu naší služby, za Vaši velkou finanční obětavost. Jen díky tomu smíme vyhlížet rok 2015, kdy definitivně končí podpora ze zahraničí, s nadějí na další úspěšné pokračování naší práce. V minulých dnech jsme se mohli v Marburgu zúčastnit slavnostního uvedení nového výkonného ředitele Stiftung Marburger Medien bratra Friedera Trommera do služby, a těšit se z náznaků další dobré spolupráce v Evropě. Ale to již na úrovni samostatných, finančně soběstačných, národních mediálních misií. To je i situace naší Brněnské tiskové misie. Přejeme Vám všem pokojný adventní čas, radostné Vánoce, hojnost Božího požehnání v celém roce 2015! Budeme se těšit na další spolupráci na Božím díle v České republice! 3

3 Reportáž AFRIKA CESTA SAHAROU Pokračování seriálu napínavých příběhů odvážného cestovatele a misionáře Romana Dobrotiny, kterého si Bůh povolal sloužit do Afriky. Ochrana na každém kroku V Alžíru je válka, tady by tě zabili, protože jsi bílý, řekl uprchlík z Ghany. Bůh dovolil, aby se mi auto pokazilo zrovna tam, kde byl někdo, kdo mi mohl dát jedinečnou informaci, jak se na cestě vyhnout nebezpečí. Afričan mi změnil trasu a namaloval mi na kus papíru čáru bez orientačních míst. Byla to trasa přes Saharu, neskutečně obtížná, ale byla bezpečnější. Představte si můj náklaďák z r v horké poušti, kde jsou samé písečné duny. Neměl posilovač brzd, ani klimatizaci a bylo 50 stupňů vedra. Navíc cesty žádné. Ale Bůh mě vedl. Vzpomněl jsem si na Pána Ježíše, že byl také poslán na poušť, aby nám dal příklad víry a poslušnosti i v těžkých zkouškách Také já jsem musel na poušť, kde Bůh měnil moji netrpělivou povahu. Navíc jsem projížděl neznámou a nebezpečnou krajinou, kde mne učil být na Božím vedení zcela závislý. Jel jsem zrádnou pouští v Maroku, islámskou zemí a přiznám se, že jsem cítil úzkost. Potřeboval jsem povzbudit a Bůh to udělal. V islámské zemi u cesty ležela plechovka a na ní jméno Jesús. Opravdu zvláštní povzbuzení, ale zabralo. Na hranicích mě varovali před Berbery. Když auto zapadne, objeví se třináctiletí kluci, kteří tvrdostí ke staršímu člověku dokazují své mužství. Později jsem skutečně zapadl, čekal jsem, co se bude dít. Přijelo auto, vyskákali kluci, jeden silný muž mačetou máchl okolo mě, ale pak nasekali větve a moje auto vyprostili. Čekal jsem, co teď bude: ukradnou mi auto, něco mi udělají? Ale oni mne pustili a ještě mi popřáli šťastnou cestu. Byl jsem v šoku a děkoval Bohu za pomoc a záchranu. Cesta pokračovala přes Mauretánii, kde se obyvatelé města snaží zakrýt to, co ve vesnicích bylo vidět naplno strašnou chudobu. Průjezd byl velmi obtížný. Byla to jedna válečná zóna, kde nemají směrníky na cestách, ani náznak nějakého ukazatele. Nezbývalo mi jen říct: Pane, veď mne! A on vedl. Reportáž Na Boha se můžeme spolehnout Hranice Mauretánie s Mali nebyla poznat. Žádná cedule, jen divní lidé, spíš loupežníci okolo, kteří mi vzali pas. A za čtyři hodiny přišli druzí, kteří za peníze mi vlastní pas prodávali. První přepadení mě čekalo v Mali, kde mě vojáci zajali a řekli: Tady končíte, země je rozdělená, dva důstojníci proti sobě bojují, je tu válka. Dva dny jsem se modlil, pak jsem věznitelům řekl, že jsem misionář a musím pokračovat v cestě. Udělali něco, co jsem nečekal. Pustili mne a poslali se mnou vojáka. Choval se bezohledně, nebral žádné ohledy. Vyjedl moje zásoby, vzal si moje vybavení, vše co se mu hodilo. Také jsem mu musel dát 40 eur. Nejprve jsem byl na něj pořádně nazlobený, protože mě vykořisťoval. Ale později jsem pochopil, že tento nepříjemný voják je velká pomoc. Kdyby mi ho nepřidělili, na každém kroku by mne zastavovala nějaká kontrola. Navíc, pouštní lupiči si netroufli na ozbrojené auto. Díky vojáku v uniformě jsem projel celým válečným územím Mali. V celém islámském koridoru nefunguje policie a zátarasy na cestě si dělá, kdo chce a také jak chce. Vydírají každého, kdo jim přijde pod ruku. Žasl jsem proto nad Boží režií, když mi Bůh zařídil, aby mne hned na začátku zastavili a dali mi na cestu toho vojáka. Poděkoval jsem: Bože, ty děláš tak zvláštní věci a vzpomněl jsem si na biblického Josefa. Kolik musel prožít křivd, nepochopitelného ponížení, dokonce vězení. Ale Bůh byl s ním a všechno to mělo svůj důvod. Bůh z něj vychoval svůj nástroj, aby zachránil obyvatele Egypta a celého okolí před hladomorem. Bůh mě povzbudil slovy: Ty jsi mne poslechl, a proto já jsem s tebou. Všude projedeš. (Pokračování příště) Svědectví Romana Dobrotiny připravila Libuše Ranšová. Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině tomu, kdož bude milosrdný. Mistr Jan Hus, 1415 Více o projektu najdete na internetových stránkách: 4 5

4 Adventní zamyšlení VÁNOCE oslava narozenin! Přicházejí Vánoce svátky, které mají své zvláštní kouzlo. Rodina touží být pospolu, vytvořit si příjemné prostředí, obdarovat se dárky, na které se těší nejen děti, ale překvapí i dospělé. O Vánocích si také lidé připomínají biblický příběh o příchodu Ježíše Krista na naši Zem. O zvláštním a tajemném narození Božího Syna Spasitele Je však oslavenec vždy uprostřed vánoční rodinné oslavy? Vždyť Vánoce jsou vlastně připomínkou jeho narozenin, začátkem jeho působení na naší Zemi, začátkem spasitelného díla, které se týká každého z nás. Připomeňme si, co tomuto jedinečnému narození Božího Syna předcházelo, jaká řada zvláštností, potvrzující nadpřirozený způsob jeho příchodu na naši Zem. Prorocká předehra Od chvíle, kdy první lidé Adam s Evou zhřešili, Bůh připravil plán, jak lidem pomoci k návratu do původního přátelského vztahu s Ním. Zaslíbil Mesiáše (řecky Kristus). Jeho příchod na naši zemi předcházela řada proroctví informací, které nacházíme v celém Starém Zákoně. Například, že se narodí v Betlémě (Micheáš 5, 1): Ty však, Betléme efratský právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti. O hlavním rysu jeho osobnosti píše prorok Izaiáš, který žil 500 let před jeho narozením, v 9. kapitole své knihy: Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. O jeho sebeobětování za nás hříšné lidi píše v 53. kapitole: protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil. To vše se splnilo. O žádném člověku na světě se dopředu nevědělo kým bude a co vykoná. Proto je Ježíš skutečně unikát, je opravdový Bůh. Ježíš člověk i Bůh Anděl přišel k Josefovi a řekl mu o dítěti, které se má jeho ženě Marii narodit. Jmenoval dvě jména: Ježíš a Immanuel. Lidé víc chápou to, co mají před očima, proto Ježíš přišel na zem lidským způsobem jako lidské dítě. Stal se člověkem, ale je zároveň Immanuel Bůh s námi, Duchem svatým zplozený Boží Syn. Ježíš byl a je Bůh. Je to nevysvětlitelné tajemství, předmět důvěry vůči Bohu, který se nám lidem již víc přiblížit nemohl, než svým životem v lidském těle. Kdo přišel k jeslím? Zajímavé je, že se malému Ježíši nepřišli poklonit kněží, kteří vše o Mesiáši věděli na základě Písem. Dokonce i vládce Herodes dovedl říci mudrcům, že narozeného Mesiáše najdou v Betlémě. Nakonec přišli do Betléma jen pastýři, představitelé chudé vrstvy obyvatel. A také učení mudrci z dalekého východu, astrologové, které židé považovali za falešné proroky a nebrali je proto vážně. Oni však upřímně hledali Boha a Bůh je skrze hvězdu vedl. Nebylo to snadné. Opustili domov, rodinu a až za dva roky doputovali na velbloudech do malé izraelské vesničky: A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu (Matouš 2, 9). Po příchodu do Betléma se mudrci nedivili prostým jesličkám, ale radovali se, klaněli a dávali vzácné dary. Poznávacím znamením vojáka, nebo hasiče je uniforma. Jaké poznávací znamení dostali mudrci a pastýři? Lukáš ve 2. kapitole uvádí: A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. Odkaz pastýřů a mudrců Ježíš mohl za námi přijít dospělý, v plné síle a slávě, ale On chtěl i těm nejchudším a nejvíc trpícím lidem sdělit: rozumím ti a jsem s tebou. Mudrci nás vybízí k zamyšlení, jaký dar Pánu Ježíši přineseme my. Co od nás může očekávat Bůh, který má absolutně vše a jen touží po přátelství s tebou? Touží po tvém pokorném a důvěřujícím srdci. Když mu jej vydáš, prožiješ ty pravé Vánoce. Adventní zamyšlení Modlitba Pane Ježíši, děkuji Ti za Vánoce, za to, že mne miluješ. Děkuji Ti, že jsi přišel na Zem, abys dokonal čin lásky. Děkuji, že já hříšný člověk Ti nejsem lhostejný, že mi nabízíš odpuštění, smíření a nový život. Dávám se do Tvé péče a prosím odpusť mi můj nezájem o Tebe, a všechny další hříchy. Prosím o Tvoje vedení a vítězný život nad zlem. Děkuji, že mi umožňuješ nový život s Tebou. Amen. 6 7

5 Nabídka nových letáčků Nabídka vánočních letáčků Vánoce 2014 panoramatické pohledy S biblickým veršem a krátkým textem. (4,50 Kč) Vánoční poselství odpověď na vaše hledání (H140) O hlavním symbolu Vánoc Ježíšku v jeslích lidé dnes moc ne přemýšlí. Víme vůbec, kdo je Ježíš Kristus? Pokud to chceme zjis tit, musíme pozorně číst Nový zákon evangelia (Cena 3,50 Kč) Vánoční prostírání Papírové prostírání s vánočním příběhem a modlit bou. Formát A3. Obj. kód: K11 (Cena 4,50 Kč) Radostné Vánoce a požehnaný nový rok! (P19) Vánoce svátky pokoje, lásky a odpuštění (RT94) Když se novináři ptali Nicolase Wintona, zachránce židovských dětí, na jeho názor jak změnit svět k lepšímu, řekl: Musíme se vrátit k lásce, porozumění, odpuštění Jinudy cesta nevede. To znamená vrátit se k Bohu, protože Bůh je láska. (Cena 2,80 Kč) Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. (RT81) VERŠE NA NOVÝ ROK V okamžiku narození Ježíše Krista sdělili andělé lidem jedinou větu: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Co nám vlastně andělé zvěstovali? Zamyšlení nad nejdůležitějším poselstvím o Bohu a o lidech. (Cena 2,80 Kč) Sada biblických veršů (500 různých veršů), které jsou vytištěny na sa molepících etiketách (Na 1 archu A4 je 14 samolepek 10x4 cm). Verše lze nale pit např. na zadní stra nu záložek BTM. Jeden arch stojí 18 Kč. Tichá noc (DK94) Kdo by si nezazpíval o Vánocích píseň Tichá noc? V dárkové vánoční kartě najdete její text, na volnou stranu můžete připsat svoje osobní vánoční přání. (Cena 5,20 Kč) Záložka s veršem na rok 2015 (Zal115) Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží Objednací kód K12. Pokojný a požehnaný nový rok! (P13) NOVÁ MAGNETKA Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Žalm 119, 105 (Obj. kód PX30) Cena 10 Kč Vánoční dárková krabička Objednací kód D6, cena 6 Kč přijal vás. List Římanům 15, 7 (Cena 2 Kč) Betlém se samolepkami Betlém obsahuje 24 samolepek. Lze je nalepovat na panoramatickou předlohu postupně během adventního období. Objednací kód PX15, cena 20 Kč POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2015 Betlém pro celou rodinu (PX24) Betlém si můžete postavit přímo z papírových figurek upevněných do stojánků, nebo postavičky použít jako šablonu pro výrobu perníčků. Betlém doplňte krajinou v pozadí a domečkem. Sestavíte ho jednoduše jednotlivé díly vyjmete z kartonového archu a spojíte podle návodu. V příloze najdete ještě dva recepty na perník. (Cena 28 Kč) Kalendářík na rok 2015 (PT86) Obrázek s veršem: Kdo v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích (Izajáš 40, 31). (Cena 2,80 Kč) Cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy 16 Kč, časopis + ukázka letáčků 89 Kč 8 Víra nás učí žít a život nás učí věřit Kalendář s biblickými verši z knihy Přísloví a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. Kč Objednací kód K39 VÝHODNÁ CENA PRO PRAVIDELNÉ ODBĚRATELE! 39,9

6 Nabídka vánočních letáčků Nabídka vánočních letáčků Dvojitá panoramatická karta Dvojité karty Sláva na výsostech (DK87) Vánoce narodil se Boží Syn! (P1) Dvojitá karta s krátkým textem a volnou stranou pro napsání přání. (Cena 4,50 Kč) panoramatické pohledy S biblickým veršem a krátkým textem. (4,50 Kč) s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna vnitřní strana je volná pro na psání přání. Formát A6. (Cena 5,20 Kč) Vánoční zamyšlení. Formát A5. Cena 3,50 Kč Vánoce cukroví, úklid, nákupy (H106) Vánoce nejkrásnější svátky? (H111) Vánoce tentokrát jinak (H128) Který dar nás nejvíc potěší? (H135) Krátké vánoční příběhy Formát A6, cena 2,80 Kč Světlo světa (DK89) Zvěstuji vám velikou radost (P7) Nesem vám noviny (DK63) Všechno nejlepší v novém roce! (P8) Poselství Vánoc (DK117) Aby už nikdo nemusel být sám (H137) Vánoční dopis (RT61) Čtyři svíčky (RT68) pro děti - příběhy s obrázky, kvízy Formát A6. Cena 2,80 Kč Opravdu andělské (DKx102) Mikuláš (RT89) Vánoční kvíz (DT52) příloha vanilínový cukr Radostné a pokojné Vánoce! (P12) Děti, Vánoce! (DT21) Dvojitá karta s přílohou sáčku s vanilínovým cukrem a receptem. (Cena 10 Kč) Radostné Vánoce! + verš 1. list Janův 4,9 (P17) 10 Kompletní nabídku vánočních pro duk tů najdete na internetu: Příběh o hvězdě a mudrcích (DT24) I když jsem jen dítě (DT37) Vánoční kvíz (DT57) Malé kartičky Dvojité kartičky formátu A7, krátký text s biblickým veršem, jedna strana je volná pro napsání přání. (Doporučená cena 2,80 Kč) Vánoční čas (PT19) Adventní zvěst (PT66) Šťastný nový rok! (PT77) 11

7 Představujeme Vám Vyhodnocení dětského kvízu Opět přinášíme ukázky odpovědí a kreseb od dětí na naše soutěžní kvízy. Tentokrát jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Jednotlivci 7-15 let: Bartošková Viktorie, Vlčnov, 8 let Bližňáková Klára, Brumov-Bylnice Floryková Karolína, Ostrava, 9 let Hakobova Ela, Blansko, 10 let Hrubcová Deniska, Písek Kopeček J., Nymburk Kvapilova Anička, Český Krumlov Literová Markéta, Ústí n/l, 12 let Machová Barbora, Zašová Martinková Anežka, Těchov 7 let Marván Dominik, Brno Prchlíkovi Veronika a Jakub, Šanov Samek David, Bystřice Skupiny dětí a ostatní: Děti z farnosti Vlkoš Děti z Apoštolské církve Hodonín Machová Barbora, Zašová Literová Markéta, Ústí n/l, 12 let Kutálková Anna, Vlkoš, 8 let Hakobova Ella, Blansko, 10 let Svědectví zdravotní sestry Jistě to znáte i Vy. Jdete z práce domů, otevřete domovní dveře a než zamíříte k bytu, vaše první kroky míří ke schránce na dopisy. Už se ani nepozastavíte, je-li schránka plná různých reklamních novin. Tehdy před 14 lety mi ze schránky vypadla větší obálka neznámého odesílatele: BTM. Náhodou jsem ji nevyhodila s ostatní reklamou, ale doma otevřela. V obálce byl nějaký časopis a pár letáčků různé velikosti. Začetla jsem se do letáčku, u kterého mě zaujal název a obrázek. Bylo to svědectví někoho, kdo byl v podobné situaci, v jaké jsem zrovna byla i já. Nevím, která dobrá duše mi obálku do schránky vhodila, ale musím uznat, že přišla v pravou chvíli. Váš příběh Nalomená třtina Zrovna jsem se nacházela v neutěšeném stavu psychickém i fyzickém. Manžel byl po těžké operaci s trvalým postižením, dospívající dcerka navštěvovala psychiatrii. Žila jsem ve strachu, co s nimi bude. Cítila jsem se moc špatně, jako třtina, která se klátí ve větru. V té době mě velice posilovalo pročítání evangelijních úryvků v letáčcích, které mi někdo do schránky vhazoval. Řekla bych, že mi působily radost a pociťovala jsem úlevu, i když jsem mnohému nerozuměla. Živé Boží slovo jsem dosud neznala, ale důležité bylo, že obsah v letáčcích u mě vypůsobil úžasnou úctu k Bohu. Co všechno předcházelo Vyrůstala jsem v rodině starostlivých rodičů, kteří mě jako nemluvně nechali pokřtít v církvi Československé husitské. Zrnko víry v Boha však do mého srdce zasela moje milující, zbožná babička. Pamatuji si, že s ní a v její blízkosti jsem byla šťastná. Na jejím tichém, bohatém a moudrém životě bylo vidět, že existuje něco víc, než úspěšné začlenění se ve společnosti, dobré zaměstnání a materiální zabezpečení. Na rozdíl od ní jsem do žádného křesťanského společenství nechodila. Babička nechtěla své rodině, žijící v tehdejším zřízení, nabourávat zaběhlý životní styl. A život šel dál Provdala jsem se a za čtyři roky se narodila dcerka. Jenže příchod miminka naboural moje zdraví. Tři a půl měsíce jsem strávila na psychiatrickém oddělení. To již babička nežila, abych se za ní mohla jít poradit a potěšit. Dobrý Bůh však nad naší rodinou bděl. Tehdy jsem to tak neviděla, ale mnohokrát bez našeho přičinění v nejkritičtějších chvílích zasáhl. Pamatuji si zřetelně, kdy ke mně promlouval. Netrvalo dlouho a přijala jsem Pána Ježíše jako svého Spasitele. Mohla jsem se za všechno modlit a o Boží přítomnosti jsem už neměla pochybnosti. Moje tělesné a psychické zdraví bylo stále slabé, ale Duch svatý mi radil a posiloval mne. Snažila jsem se mu naslouchat a taky jej poslouchat. Začala jsem pravidelně navštěvovat blízký kostelík. Čtení Písma a společenství věřících mi dávalo sílu, abych ustála ještě ty dvě velké rány, které do mého života přišly. Zákeřná nemoc manžela a dcerky. Bez Boží pomoci by moje křehká psychika tak velké rány nepřežila. Jen díky tomu, že jsem již před tím celý svůj život odevzdala Trojjedinému Bohu, mohu žít dál. On se stal smyslem mého života a v trápení mě nese

8 Zdraví a výživa Vitamin D látka pro naše zdraví Po celém moderním světě se šíří epidemie nedostatku vitamínu D. Jeho nedostatek je tak rozšířen, až je to alarmující. Bylo zjištěno, že jeho nedostatek je základní příčinou mnoha vážných nemocí jako rakovina, cukrovka, osteoporóza a srdeční choroby. Aktivátor imunitního systému. Nedávné výzkumy provedené na univerzitě v Kodani objevily, že vitamín D aktivuje imunitní systém tím, že vyzbrojí T buňky k boji proti infekci. Tento výzkum zjistil, že bez vitamínu D je imunitní systém T buněk neaktivní a poskytuje jenom malou nebo žádnou ochranu proti napadení mikroorganismy a viry. Ale s vitamínem D v krevním řečišti se tyto buňky ozbrojí a začnou vyhledávat vetřelce, které zničí a vyloučí z těla. Jinými slovy, vitamín D účinkuje tak trochu jako klíček v zapalování vašeho auta: auto nepojede, pokud neotočíte klíčkem a nenastartujete motor. Podobně ani váš imunitní systém nebude pracovat, pokud nebude biochemicky aktivován vitaminem D. Při nedostatku vitamínu D je váš imunitní systém v podstatě proti sezónní chřipce bezbranný. Proto lidé, kteří onemocní, jsou ti, kteří jsou stále pod střechou, pracují pod střechou a žijí v chronickém nedostatku vitamínu D. Vitamin D proti civilizačním nemocem. Dle nového výzkumu se stává stále jasnějším, že nedostatek vitamínu D může být společným jmenovatelem pro většinu ničivých moderních degenerativních nemocí. Pacienti se selháním ledvin téměř všeobecně mají nedostatek vitamínu D a rovněž tak pacienti s cukrovkou. Lidé trpící rakovinou a lidé s roztroušenou sklerózou a osteoporózou mají vždy těžký nedostatek vitamínu D. Vitamín D je důležitý pro absorpci kalcia. Vitamin D napomáhá vstřebávání vápníku, jeho uchování a využití. Pomáhá uklidňovat nervy, snížit citlivost na bolest, křehnutí kostí, hojení zlomenin, snížit výskyt křivice, zubního kazu. Vitamín D a období přechodu. Návaly tepla, noční pocení, křeče v nohách, dráždivost, nervozita, duševní deprese jsou mylně považovány jen za známky přechodu. Ve skutečnosti jsou důsledkem nedostatku vitamínu D a vápníku + hořčíku, jejichž spotřeba je v období přechodu zvýšená. Zdroje vitaminu D. Vitamin D vzniká hlavně sluněním. Zajímavé je, že nevzniká v samotné kůži, ale v mastnotě na kůži. A to jen tehdy, pokud vzduch není příliš vlhký a pokud jsme se ani před sluněním či po opalování neumývali, a tím nesmyli kožní mastnotu. Vytvořený vitamin D se pak postupně vstřebává kůží do těla. Dalším zdrojem vitaminu D je rybí tuk. Důležité je také vědět, že vitamin D může být vstřebán do krve jen za přítomnosti tuku. Při nedostatku vitaminu D přirozeným způsobem lze využít potravinové doplňky z lékárny, např. rybí tuk nebo Epavit. 25 let svobody Před 25 lety jsme stáli na náměstích a skandovali SVOBODU, SVOBODU!, cinkali přitom klíči a byli nad šení a překvapení, že otroctví komunismu pomíjí. S příchodem svobody jsme pak byli o to více překvapeni, co všechno jsou lidé schopni považovat za svobodu. Falešná svoboda K zamyšlení Někteří lidé si myslí, že ve světě existuje svobodná volba vybírat si dobro a zlo. Ale svoboda krást, lhát, podvádět či vybírat si jakékoliv jiné zlo není člověku k ničemu užitečná, je jen ke škodě. Takovému člověku neříkáme svobodný člověk, ale nazýváme ho třeba zločinec, zloděj nebo podvodník. Naopak, pokud se člověk straní zla, nepřipadá si nesvobodný, ba naopak: svoboda od zla ho v životě posiluje. Mnozí lidé říkají, že k lásce nepotřebují papír. Pro tyto lidi je nepředstavitelné si slíbit: Budeme spolu v dobrém i zlém až do smrti. Odmítají na sebe vzít opravdovou zodpovědnost za druhého člověka i za vztah. Odmítají se vydat druhému a být na něm závislý. O těchto lidech neříkáme, že jsou svobodní, ale říkáme, že jsou nezodpovědní nebo že chtějí být nezávislí. Ve skutečnosti láska muže a ženy má možnost se opravdu rozvinout právě jen tehdy, kdy se lidé cíleně vzdají části své svobody. Normální svobodný člověk má schopnost navazovat vztahy s lidmi, starat se o ně. O člověku, který ignoruje všechny kolem sebe a žije zcela svobodně, bez ohledu na vztahy, říkáme, že je spíše podivín, než svobodný člověk. Jsou to lidé lhostejní, nebo dokonce i bezcitní či lidé s kamenným srdcem. Naopak láska rozpouští těžkosti mezi lidmi, přitahuje lidi k sobě, přikrývá a odpouští chyby a provinění. Někdy narážíme na lidi, kteří říkají: Svobodný člověk nemusí dodržovat smlouvy a normy. Je mu jedno, jak žije a co dodržuje. Neexistuje absolutní norma, záleží jen na něm, co pokládá za správné. Proto jezme, pijme, než umřeme, ať si to tu užijeme. A tak dnes máme běžně uzákoněné potraty, ve školách učitelé pouští dětem pornografické filmy, o rodiče se stará stát v domovech důchodců a Bohu se může rouhat kdo chce a jak chce. Když se někdo ozve a chtěl by žít podle vyšších a absolutních norem, je to pro takové lidi středověk. Opak je pravdou! Člověk si nepřipadá nesvobodný, pokud dodržuje závazky. Ani ho nenapadne, že by se cítil degradovaný. Stará se o své děti, rodiče, nezávidí bohatým, dodržuje zákony svého státu (které nejsou proti svědomí a Bohu) a nepřipadá si tím omezen. Skutečná svoboda Učení Bible o svobodě a otroctví rozlišuje jen dva stavy: buď člověk patří Bohu, slouží Mu a uctívá Ho, nebo patří hříchu a je jeho otrokem. Konečným cílem hříchu pak je smrt, zatímco cílem člověka je život s Bohem. Skutečná svoboda v Kristu není vybírat si dobro a zlo, ale svoboda v Kristu je vysvobození z otroctví hříchu a strachu, od toho minutí se cíle, který je v Bohu. To je ta slavná svoboda Božích dětí. Mgr. St. Kaczmarczyk 14 15

9 Nabídka knih Lydia Smilková, Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., Marie Frydrychová Když se život obrátí naruby Po opakovaném vydání letáčku s osobním svědectvím Lydie Smilkové nyní vychází knižně zpracovaný dramatický životní příběh hlavní postavy. O tom, že se čte jedním dechem svědčí i následující úryvek: 16 NOVINKA Bylo mně dvacet čtyři roků a mé dceři čtyři měsí ce, když jsem onemocněla a po několika měsí cích vyšetřování jsem slyšela slova, kterých se lidé tolik obávají: Onemocněla jste vzácně se vyskytujícím nádorovým one mocněním. Zku síme vás ozářit a podat chemoterapii. Prognóza je nejistá může se také jednat o několik týdnů života. V první chvíli to byl šok a myšlenka, že to všechno snad není pravda. Kniha přináší naději nejen těm, kteří prochází podobnou zkouškou jako autorka. Všem čtenářům ukazuje mimořádný způsob Božího jednání v životě člověka. Když se život obrátí naruby Formát mm, brožovaná, 120 stran + 8 stran fotopřílohy. Cena 98 Kč + poštovné. Návraty Vzpomínky MUDr. Jána Sirackého MUDr. Ján Siracký je významný slovenský lékař-onkolog. Kniha Návraty sestává z krátkých příběhů a úvah, ve kterých nahlíží na naše každodenní problémy z pohledu své profese. Vyzývá k zamyšlení nad cestou a smyslem života, zároveň po vzbuzuje a přináší svědectí o Boží lásce a naději. Formát mm, brožovaná, 94 stran. Cena: 79 Kč + poštovné. Knihy objednávejte em: telefonicky: , nebo písemně: Brněnská tisková misie, Smetanova 9, BRNO. Na této adrese můžete knihy také přímo zakoupit (Po Pá, 8 16 hod.) Všem čtenářům přejeme pokojné a požehnané Vánoce a mnoho sil, moudrosti a zdraví v novém roce! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v listopadu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní).

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.136 č.119 Afrika: pomoc UNICEF Noc kostelů Po Velikonocích Den matek Bible, Žalm 19, 1 Pastorův syn Zkoušky Že zašlo slunce? Zítra jeho

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112 Vánoční letáčky Serál A-Z končí Festival Trutnov Dětský kvíz Na úvod Sláva na výsostech Bohu! Rok co rok svítí ve v ýlohách třpytivé hvězdy a jiskřiv ý sníh, dědové

Více

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124 Bible do škol Knižní novinka Vyhodnocení kvízu (Ne)bezpečný internet Na úvod Blízkost Boha Zvyšuj rychlost techniky i života Boha však nedosáhneš svými radioteleskopy

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119 Květná neděle Půst versus hladovka Vánoční soutěž Gender ideologie Na úvod Radost Dnes do mého srdce Pán Bůh sám na návštěvu přišel a v jeho každém tepu píseň

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106. Most přes řeku Kwai. Irena Sendler. Týden manželství. Valentýn. Láska i ve stáří?

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106. Most přes řeku Kwai. Irena Sendler. Týden manželství. Valentýn. Láska i ve stáří? Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106 Most přes řeku Kwai Irena Sendler Týden manželství Valentýn Láska i ve stáří? Na úvod KDYBY Kdyby si každá nota řekla: hudbu neudělá jedna nota nevznikla by symfonie.

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4)

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4) Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.120 č.119 Portál www.vira.cz Adopce nablízko Víkendy pro manžele Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť

Více

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové misie tiskové č.137 misie č.119 Ochrana na cestách Sirotci v Africe Husovy stopy Prázdniny Přírodní léčba Na úvod Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Probuzení v Keni NOVINKA. Kalendář 2016. Husovské slavnosti. Škola Výživa luštěniny

Probuzení v Keni NOVINKA. Kalendář 2016. Husovské slavnosti. Škola Výživa luštěniny Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie č.138 misie č.119 Probuzení v Keni NOVINKA Kalendář 2016 Husovské slavnosti Škola Výživa luštěniny Na úvod KDYBYCH NEMĚL TEBE A na zemi v nikom

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.100. Händlův Mesiáš. Misijní výzva z USA. Haiti znamení doby. Bible, Žalm 19, 1. Dětský kvíz

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.100. Händlův Mesiáš. Misijní výzva z USA. Haiti znamení doby. Bible, Žalm 19, 1. Dětský kvíz Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.100 Händlův Mesiáš Misijní výzva z USA Haiti znamení doby Bible, Žalm 19, 1 Dětský kvíz Na úvod Bílý kamének Bosé děti běží o závod ve slepé ulici. Přeskakují kalužinu

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM.

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM. Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95 Otazníky kolem Jozua 5. a 6. červenec Křesťanští zdravotníci Bible, Žalm 19, 1 Představujeme TAJM Modlitba Pane, Ty víš lépe než já, že jednoho dne budu stará. Dej,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86. Marie Plotěná. Velikonoční kvíz. Radim Passer. Velikonoce. Velikonoční letáčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86. Marie Plotěná. Velikonoční kvíz. Radim Passer. Velikonoce. Velikonoční letáčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86 2 2008 Marie Plotěná Velikonoční kvíz Radim Passer Velikonoce Velikonoční letáčky Spočítej všechna svá požehnání Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se víc zdravý

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Heřmanův Městec Vánoce 2012 VÁNOČNÍ Je tu, přátelé, opět posvátný vánoční čas a tak se společně zamysleme nad historií a duchem

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem milosrdenství. /Deníček 49/ 2 2. ROČNÍK 2007 2 Svatá Gertruda, mystička,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118 20 let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více