Afrika: Cesta Saharou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Afrika: Cesta Saharou"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 133 Afrika: Cesta Saharou Nové vánoční texty Vyhodnocení kvízu 25 let svobody?

2 GLORIA Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Chválím Tě, velebím Tě, klaním se Ti, oslavuji Tě. Vzdávám Ti díky pro Tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, jednorozený Synu, Beránku Boží. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který sedíš po pravici Otce, přijmi naše prosby. Neboť Ty jediný jsi svatý, Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen. Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby, ZVON, Praha 1991 Na úvod Milí přátelé, adventní doba, Vánoce, Štědrý den. Opět je tu po roce ten zvláštní čas. Zase si budeme chtít připravit radost, pohodu, bohatý stůl, množství dárků, odpočinout si, pobavit se. K tomu ještě přidáme množství vánočních tradic a zvyků. Mnozí však budou znovu zjišťovat, že jsou tu i hodnoty, které se nedají nikde koupit či vyrobit. Dobré vztahy jemné nitě a struny vnitřního souladu, vzájemného porozumění a obětující se lásky. Lásky, které jde o dobro druhého a na sebe zapomíná. To se nedá nikde koupit. Největší problém dnešní doby se týká člověka, jeho srdce. Čím žijí lidská srdce, to se promítá navenek do všech oblastí lidského života. Jen díky lásce se můžeš stát opravdu člověkem. Pták vyhozený z hnízda umírá. Dítě, které nepoznalo teplou náruč, chřadne zimou. Proto, aby se lidé skutečně stali lidmi, potřebují mnoho a mnoho lásky. Ta největší láska se zjevila právě o Vánocích. Bůh přichází za člověkem. V jeho lidské podobě! Jedinečně to vystihl apoštol Jan: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. A tak mám v srdci jediné přání pro nás všechny, milí přátelé: Otevřeme o letošních Vánocích svá srdce, své domovy, Boží lásce, přicházející za námi v Ježíši Kristu, našem Spasiteli! Prožijme tu pravou evangelijní radost: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. To je mnohem více než jen vánoční poezie, milé vzpomínky či sentimentální opar. A hlavně: z toho se dá žít po celý další rok, ba dokonce po celý život! Bc. Jan Titěra, vedoucí BTM Poděkování za rok 2014 Milí přátelé, naši odběratelé! Přichází doba adventu, blíží se závěr kalendářního roku. Rádi bychom Vám všem upřímně poděkovali za Vaši celoroční podporu naší služby, za Vaši velkou finanční obětavost. Jen díky tomu smíme vyhlížet rok 2015, kdy definitivně končí podpora ze zahraničí, s nadějí na další úspěšné pokračování naší práce. V minulých dnech jsme se mohli v Marburgu zúčastnit slavnostního uvedení nového výkonného ředitele Stiftung Marburger Medien bratra Friedera Trommera do služby, a těšit se z náznaků další dobré spolupráce v Evropě. Ale to již na úrovni samostatných, finančně soběstačných, národních mediálních misií. To je i situace naší Brněnské tiskové misie. Přejeme Vám všem pokojný adventní čas, radostné Vánoce, hojnost Božího požehnání v celém roce 2015! Budeme se těšit na další spolupráci na Božím díle v České republice! 3

3 Reportáž AFRIKA CESTA SAHAROU Pokračování seriálu napínavých příběhů odvážného cestovatele a misionáře Romana Dobrotiny, kterého si Bůh povolal sloužit do Afriky. Ochrana na každém kroku V Alžíru je válka, tady by tě zabili, protože jsi bílý, řekl uprchlík z Ghany. Bůh dovolil, aby se mi auto pokazilo zrovna tam, kde byl někdo, kdo mi mohl dát jedinečnou informaci, jak se na cestě vyhnout nebezpečí. Afričan mi změnil trasu a namaloval mi na kus papíru čáru bez orientačních míst. Byla to trasa přes Saharu, neskutečně obtížná, ale byla bezpečnější. Představte si můj náklaďák z r v horké poušti, kde jsou samé písečné duny. Neměl posilovač brzd, ani klimatizaci a bylo 50 stupňů vedra. Navíc cesty žádné. Ale Bůh mě vedl. Vzpomněl jsem si na Pána Ježíše, že byl také poslán na poušť, aby nám dal příklad víry a poslušnosti i v těžkých zkouškách Také já jsem musel na poušť, kde Bůh měnil moji netrpělivou povahu. Navíc jsem projížděl neznámou a nebezpečnou krajinou, kde mne učil být na Božím vedení zcela závislý. Jel jsem zrádnou pouští v Maroku, islámskou zemí a přiznám se, že jsem cítil úzkost. Potřeboval jsem povzbudit a Bůh to udělal. V islámské zemi u cesty ležela plechovka a na ní jméno Jesús. Opravdu zvláštní povzbuzení, ale zabralo. Na hranicích mě varovali před Berbery. Když auto zapadne, objeví se třináctiletí kluci, kteří tvrdostí ke staršímu člověku dokazují své mužství. Později jsem skutečně zapadl, čekal jsem, co se bude dít. Přijelo auto, vyskákali kluci, jeden silný muž mačetou máchl okolo mě, ale pak nasekali větve a moje auto vyprostili. Čekal jsem, co teď bude: ukradnou mi auto, něco mi udělají? Ale oni mne pustili a ještě mi popřáli šťastnou cestu. Byl jsem v šoku a děkoval Bohu za pomoc a záchranu. Cesta pokračovala přes Mauretánii, kde se obyvatelé města snaží zakrýt to, co ve vesnicích bylo vidět naplno strašnou chudobu. Průjezd byl velmi obtížný. Byla to jedna válečná zóna, kde nemají směrníky na cestách, ani náznak nějakého ukazatele. Nezbývalo mi jen říct: Pane, veď mne! A on vedl. Reportáž Na Boha se můžeme spolehnout Hranice Mauretánie s Mali nebyla poznat. Žádná cedule, jen divní lidé, spíš loupežníci okolo, kteří mi vzali pas. A za čtyři hodiny přišli druzí, kteří za peníze mi vlastní pas prodávali. První přepadení mě čekalo v Mali, kde mě vojáci zajali a řekli: Tady končíte, země je rozdělená, dva důstojníci proti sobě bojují, je tu válka. Dva dny jsem se modlil, pak jsem věznitelům řekl, že jsem misionář a musím pokračovat v cestě. Udělali něco, co jsem nečekal. Pustili mne a poslali se mnou vojáka. Choval se bezohledně, nebral žádné ohledy. Vyjedl moje zásoby, vzal si moje vybavení, vše co se mu hodilo. Také jsem mu musel dát 40 eur. Nejprve jsem byl na něj pořádně nazlobený, protože mě vykořisťoval. Ale později jsem pochopil, že tento nepříjemný voják je velká pomoc. Kdyby mi ho nepřidělili, na každém kroku by mne zastavovala nějaká kontrola. Navíc, pouštní lupiči si netroufli na ozbrojené auto. Díky vojáku v uniformě jsem projel celým válečným územím Mali. V celém islámském koridoru nefunguje policie a zátarasy na cestě si dělá, kdo chce a také jak chce. Vydírají každého, kdo jim přijde pod ruku. Žasl jsem proto nad Boží režií, když mi Bůh zařídil, aby mne hned na začátku zastavili a dali mi na cestu toho vojáka. Poděkoval jsem: Bože, ty děláš tak zvláštní věci a vzpomněl jsem si na biblického Josefa. Kolik musel prožít křivd, nepochopitelného ponížení, dokonce vězení. Ale Bůh byl s ním a všechno to mělo svůj důvod. Bůh z něj vychoval svůj nástroj, aby zachránil obyvatele Egypta a celého okolí před hladomorem. Bůh mě povzbudil slovy: Ty jsi mne poslechl, a proto já jsem s tebou. Všude projedeš. (Pokračování příště) Svědectví Romana Dobrotiny připravila Libuše Ranšová. Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině tomu, kdož bude milosrdný. Mistr Jan Hus, 1415 Více o projektu najdete na internetových stránkách: 4 5

4 Adventní zamyšlení VÁNOCE oslava narozenin! Přicházejí Vánoce svátky, které mají své zvláštní kouzlo. Rodina touží být pospolu, vytvořit si příjemné prostředí, obdarovat se dárky, na které se těší nejen děti, ale překvapí i dospělé. O Vánocích si také lidé připomínají biblický příběh o příchodu Ježíše Krista na naši Zem. O zvláštním a tajemném narození Božího Syna Spasitele Je však oslavenec vždy uprostřed vánoční rodinné oslavy? Vždyť Vánoce jsou vlastně připomínkou jeho narozenin, začátkem jeho působení na naší Zemi, začátkem spasitelného díla, které se týká každého z nás. Připomeňme si, co tomuto jedinečnému narození Božího Syna předcházelo, jaká řada zvláštností, potvrzující nadpřirozený způsob jeho příchodu na naši Zem. Prorocká předehra Od chvíle, kdy první lidé Adam s Evou zhřešili, Bůh připravil plán, jak lidem pomoci k návratu do původního přátelského vztahu s Ním. Zaslíbil Mesiáše (řecky Kristus). Jeho příchod na naši zemi předcházela řada proroctví informací, které nacházíme v celém Starém Zákoně. Například, že se narodí v Betlémě (Micheáš 5, 1): Ty však, Betléme efratský právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti. O hlavním rysu jeho osobnosti píše prorok Izaiáš, který žil 500 let před jeho narozením, v 9. kapitole své knihy: Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. O jeho sebeobětování za nás hříšné lidi píše v 53. kapitole: protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil. To vše se splnilo. O žádném člověku na světě se dopředu nevědělo kým bude a co vykoná. Proto je Ježíš skutečně unikát, je opravdový Bůh. Ježíš člověk i Bůh Anděl přišel k Josefovi a řekl mu o dítěti, které se má jeho ženě Marii narodit. Jmenoval dvě jména: Ježíš a Immanuel. Lidé víc chápou to, co mají před očima, proto Ježíš přišel na zem lidským způsobem jako lidské dítě. Stal se člověkem, ale je zároveň Immanuel Bůh s námi, Duchem svatým zplozený Boží Syn. Ježíš byl a je Bůh. Je to nevysvětlitelné tajemství, předmět důvěry vůči Bohu, který se nám lidem již víc přiblížit nemohl, než svým životem v lidském těle. Kdo přišel k jeslím? Zajímavé je, že se malému Ježíši nepřišli poklonit kněží, kteří vše o Mesiáši věděli na základě Písem. Dokonce i vládce Herodes dovedl říci mudrcům, že narozeného Mesiáše najdou v Betlémě. Nakonec přišli do Betléma jen pastýři, představitelé chudé vrstvy obyvatel. A také učení mudrci z dalekého východu, astrologové, které židé považovali za falešné proroky a nebrali je proto vážně. Oni však upřímně hledali Boha a Bůh je skrze hvězdu vedl. Nebylo to snadné. Opustili domov, rodinu a až za dva roky doputovali na velbloudech do malé izraelské vesničky: A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu (Matouš 2, 9). Po příchodu do Betléma se mudrci nedivili prostým jesličkám, ale radovali se, klaněli a dávali vzácné dary. Poznávacím znamením vojáka, nebo hasiče je uniforma. Jaké poznávací znamení dostali mudrci a pastýři? Lukáš ve 2. kapitole uvádí: A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. Odkaz pastýřů a mudrců Ježíš mohl za námi přijít dospělý, v plné síle a slávě, ale On chtěl i těm nejchudším a nejvíc trpícím lidem sdělit: rozumím ti a jsem s tebou. Mudrci nás vybízí k zamyšlení, jaký dar Pánu Ježíši přineseme my. Co od nás může očekávat Bůh, který má absolutně vše a jen touží po přátelství s tebou? Touží po tvém pokorném a důvěřujícím srdci. Když mu jej vydáš, prožiješ ty pravé Vánoce. Adventní zamyšlení Modlitba Pane Ježíši, děkuji Ti za Vánoce, za to, že mne miluješ. Děkuji Ti, že jsi přišel na Zem, abys dokonal čin lásky. Děkuji, že já hříšný člověk Ti nejsem lhostejný, že mi nabízíš odpuštění, smíření a nový život. Dávám se do Tvé péče a prosím odpusť mi můj nezájem o Tebe, a všechny další hříchy. Prosím o Tvoje vedení a vítězný život nad zlem. Děkuji, že mi umožňuješ nový život s Tebou. Amen. 6 7

5 Nabídka nových letáčků Nabídka vánočních letáčků Vánoce 2014 panoramatické pohledy S biblickým veršem a krátkým textem. (4,50 Kč) Vánoční poselství odpověď na vaše hledání (H140) O hlavním symbolu Vánoc Ježíšku v jeslích lidé dnes moc ne přemýšlí. Víme vůbec, kdo je Ježíš Kristus? Pokud to chceme zjis tit, musíme pozorně číst Nový zákon evangelia (Cena 3,50 Kč) Vánoční prostírání Papírové prostírání s vánočním příběhem a modlit bou. Formát A3. Obj. kód: K11 (Cena 4,50 Kč) Radostné Vánoce a požehnaný nový rok! (P19) Vánoce svátky pokoje, lásky a odpuštění (RT94) Když se novináři ptali Nicolase Wintona, zachránce židovských dětí, na jeho názor jak změnit svět k lepšímu, řekl: Musíme se vrátit k lásce, porozumění, odpuštění Jinudy cesta nevede. To znamená vrátit se k Bohu, protože Bůh je láska. (Cena 2,80 Kč) Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. (RT81) VERŠE NA NOVÝ ROK V okamžiku narození Ježíše Krista sdělili andělé lidem jedinou větu: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Co nám vlastně andělé zvěstovali? Zamyšlení nad nejdůležitějším poselstvím o Bohu a o lidech. (Cena 2,80 Kč) Sada biblických veršů (500 různých veršů), které jsou vytištěny na sa molepících etiketách (Na 1 archu A4 je 14 samolepek 10x4 cm). Verše lze nale pit např. na zadní stra nu záložek BTM. Jeden arch stojí 18 Kč. Tichá noc (DK94) Kdo by si nezazpíval o Vánocích píseň Tichá noc? V dárkové vánoční kartě najdete její text, na volnou stranu můžete připsat svoje osobní vánoční přání. (Cena 5,20 Kč) Záložka s veršem na rok 2015 (Zal115) Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží Objednací kód K12. Pokojný a požehnaný nový rok! (P13) NOVÁ MAGNETKA Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Žalm 119, 105 (Obj. kód PX30) Cena 10 Kč Vánoční dárková krabička Objednací kód D6, cena 6 Kč přijal vás. List Římanům 15, 7 (Cena 2 Kč) Betlém se samolepkami Betlém obsahuje 24 samolepek. Lze je nalepovat na panoramatickou předlohu postupně během adventního období. Objednací kód PX15, cena 20 Kč POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2015 Betlém pro celou rodinu (PX24) Betlém si můžete postavit přímo z papírových figurek upevněných do stojánků, nebo postavičky použít jako šablonu pro výrobu perníčků. Betlém doplňte krajinou v pozadí a domečkem. Sestavíte ho jednoduše jednotlivé díly vyjmete z kartonového archu a spojíte podle návodu. V příloze najdete ještě dva recepty na perník. (Cena 28 Kč) Kalendářík na rok 2015 (PT86) Obrázek s veršem: Kdo v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích (Izajáš 40, 31). (Cena 2,80 Kč) Cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy 16 Kč, časopis + ukázka letáčků 89 Kč 8 Víra nás učí žít a život nás učí věřit Kalendář s biblickými verši z knihy Přísloví a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. Kč Objednací kód K39 VÝHODNÁ CENA PRO PRAVIDELNÉ ODBĚRATELE! 39,9

6 Nabídka vánočních letáčků Nabídka vánočních letáčků Dvojitá panoramatická karta Dvojité karty Sláva na výsostech (DK87) Vánoce narodil se Boží Syn! (P1) Dvojitá karta s krátkým textem a volnou stranou pro napsání přání. (Cena 4,50 Kč) panoramatické pohledy S biblickým veršem a krátkým textem. (4,50 Kč) s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna vnitřní strana je volná pro na psání přání. Formát A6. (Cena 5,20 Kč) Vánoční zamyšlení. Formát A5. Cena 3,50 Kč Vánoce cukroví, úklid, nákupy (H106) Vánoce nejkrásnější svátky? (H111) Vánoce tentokrát jinak (H128) Který dar nás nejvíc potěší? (H135) Krátké vánoční příběhy Formát A6, cena 2,80 Kč Světlo světa (DK89) Zvěstuji vám velikou radost (P7) Nesem vám noviny (DK63) Všechno nejlepší v novém roce! (P8) Poselství Vánoc (DK117) Aby už nikdo nemusel být sám (H137) Vánoční dopis (RT61) Čtyři svíčky (RT68) pro děti - příběhy s obrázky, kvízy Formát A6. Cena 2,80 Kč Opravdu andělské (DKx102) Mikuláš (RT89) Vánoční kvíz (DT52) příloha vanilínový cukr Radostné a pokojné Vánoce! (P12) Děti, Vánoce! (DT21) Dvojitá karta s přílohou sáčku s vanilínovým cukrem a receptem. (Cena 10 Kč) Radostné Vánoce! + verš 1. list Janův 4,9 (P17) 10 Kompletní nabídku vánočních pro duk tů najdete na internetu: Příběh o hvězdě a mudrcích (DT24) I když jsem jen dítě (DT37) Vánoční kvíz (DT57) Malé kartičky Dvojité kartičky formátu A7, krátký text s biblickým veršem, jedna strana je volná pro napsání přání. (Doporučená cena 2,80 Kč) Vánoční čas (PT19) Adventní zvěst (PT66) Šťastný nový rok! (PT77) 11

7 Představujeme Vám Vyhodnocení dětského kvízu Opět přinášíme ukázky odpovědí a kreseb od dětí na naše soutěžní kvízy. Tentokrát jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Jednotlivci 7-15 let: Bartošková Viktorie, Vlčnov, 8 let Bližňáková Klára, Brumov-Bylnice Floryková Karolína, Ostrava, 9 let Hakobova Ela, Blansko, 10 let Hrubcová Deniska, Písek Kopeček J., Nymburk Kvapilova Anička, Český Krumlov Literová Markéta, Ústí n/l, 12 let Machová Barbora, Zašová Martinková Anežka, Těchov 7 let Marván Dominik, Brno Prchlíkovi Veronika a Jakub, Šanov Samek David, Bystřice Skupiny dětí a ostatní: Děti z farnosti Vlkoš Děti z Apoštolské církve Hodonín Machová Barbora, Zašová Literová Markéta, Ústí n/l, 12 let Kutálková Anna, Vlkoš, 8 let Hakobova Ella, Blansko, 10 let Svědectví zdravotní sestry Jistě to znáte i Vy. Jdete z práce domů, otevřete domovní dveře a než zamíříte k bytu, vaše první kroky míří ke schránce na dopisy. Už se ani nepozastavíte, je-li schránka plná různých reklamních novin. Tehdy před 14 lety mi ze schránky vypadla větší obálka neznámého odesílatele: BTM. Náhodou jsem ji nevyhodila s ostatní reklamou, ale doma otevřela. V obálce byl nějaký časopis a pár letáčků různé velikosti. Začetla jsem se do letáčku, u kterého mě zaujal název a obrázek. Bylo to svědectví někoho, kdo byl v podobné situaci, v jaké jsem zrovna byla i já. Nevím, která dobrá duše mi obálku do schránky vhodila, ale musím uznat, že přišla v pravou chvíli. Váš příběh Nalomená třtina Zrovna jsem se nacházela v neutěšeném stavu psychickém i fyzickém. Manžel byl po těžké operaci s trvalým postižením, dospívající dcerka navštěvovala psychiatrii. Žila jsem ve strachu, co s nimi bude. Cítila jsem se moc špatně, jako třtina, která se klátí ve větru. V té době mě velice posilovalo pročítání evangelijních úryvků v letáčcích, které mi někdo do schránky vhazoval. Řekla bych, že mi působily radost a pociťovala jsem úlevu, i když jsem mnohému nerozuměla. Živé Boží slovo jsem dosud neznala, ale důležité bylo, že obsah v letáčcích u mě vypůsobil úžasnou úctu k Bohu. Co všechno předcházelo Vyrůstala jsem v rodině starostlivých rodičů, kteří mě jako nemluvně nechali pokřtít v církvi Československé husitské. Zrnko víry v Boha však do mého srdce zasela moje milující, zbožná babička. Pamatuji si, že s ní a v její blízkosti jsem byla šťastná. Na jejím tichém, bohatém a moudrém životě bylo vidět, že existuje něco víc, než úspěšné začlenění se ve společnosti, dobré zaměstnání a materiální zabezpečení. Na rozdíl od ní jsem do žádného křesťanského společenství nechodila. Babička nechtěla své rodině, žijící v tehdejším zřízení, nabourávat zaběhlý životní styl. A život šel dál Provdala jsem se a za čtyři roky se narodila dcerka. Jenže příchod miminka naboural moje zdraví. Tři a půl měsíce jsem strávila na psychiatrickém oddělení. To již babička nežila, abych se za ní mohla jít poradit a potěšit. Dobrý Bůh však nad naší rodinou bděl. Tehdy jsem to tak neviděla, ale mnohokrát bez našeho přičinění v nejkritičtějších chvílích zasáhl. Pamatuji si zřetelně, kdy ke mně promlouval. Netrvalo dlouho a přijala jsem Pána Ježíše jako svého Spasitele. Mohla jsem se za všechno modlit a o Boží přítomnosti jsem už neměla pochybnosti. Moje tělesné a psychické zdraví bylo stále slabé, ale Duch svatý mi radil a posiloval mne. Snažila jsem se mu naslouchat a taky jej poslouchat. Začala jsem pravidelně navštěvovat blízký kostelík. Čtení Písma a společenství věřících mi dávalo sílu, abych ustála ještě ty dvě velké rány, které do mého života přišly. Zákeřná nemoc manžela a dcerky. Bez Boží pomoci by moje křehká psychika tak velké rány nepřežila. Jen díky tomu, že jsem již před tím celý svůj život odevzdala Trojjedinému Bohu, mohu žít dál. On se stal smyslem mého života a v trápení mě nese

8 Zdraví a výživa Vitamin D látka pro naše zdraví Po celém moderním světě se šíří epidemie nedostatku vitamínu D. Jeho nedostatek je tak rozšířen, až je to alarmující. Bylo zjištěno, že jeho nedostatek je základní příčinou mnoha vážných nemocí jako rakovina, cukrovka, osteoporóza a srdeční choroby. Aktivátor imunitního systému. Nedávné výzkumy provedené na univerzitě v Kodani objevily, že vitamín D aktivuje imunitní systém tím, že vyzbrojí T buňky k boji proti infekci. Tento výzkum zjistil, že bez vitamínu D je imunitní systém T buněk neaktivní a poskytuje jenom malou nebo žádnou ochranu proti napadení mikroorganismy a viry. Ale s vitamínem D v krevním řečišti se tyto buňky ozbrojí a začnou vyhledávat vetřelce, které zničí a vyloučí z těla. Jinými slovy, vitamín D účinkuje tak trochu jako klíček v zapalování vašeho auta: auto nepojede, pokud neotočíte klíčkem a nenastartujete motor. Podobně ani váš imunitní systém nebude pracovat, pokud nebude biochemicky aktivován vitaminem D. Při nedostatku vitamínu D je váš imunitní systém v podstatě proti sezónní chřipce bezbranný. Proto lidé, kteří onemocní, jsou ti, kteří jsou stále pod střechou, pracují pod střechou a žijí v chronickém nedostatku vitamínu D. Vitamin D proti civilizačním nemocem. Dle nového výzkumu se stává stále jasnějším, že nedostatek vitamínu D může být společným jmenovatelem pro většinu ničivých moderních degenerativních nemocí. Pacienti se selháním ledvin téměř všeobecně mají nedostatek vitamínu D a rovněž tak pacienti s cukrovkou. Lidé trpící rakovinou a lidé s roztroušenou sklerózou a osteoporózou mají vždy těžký nedostatek vitamínu D. Vitamín D je důležitý pro absorpci kalcia. Vitamin D napomáhá vstřebávání vápníku, jeho uchování a využití. Pomáhá uklidňovat nervy, snížit citlivost na bolest, křehnutí kostí, hojení zlomenin, snížit výskyt křivice, zubního kazu. Vitamín D a období přechodu. Návaly tepla, noční pocení, křeče v nohách, dráždivost, nervozita, duševní deprese jsou mylně považovány jen za známky přechodu. Ve skutečnosti jsou důsledkem nedostatku vitamínu D a vápníku + hořčíku, jejichž spotřeba je v období přechodu zvýšená. Zdroje vitaminu D. Vitamin D vzniká hlavně sluněním. Zajímavé je, že nevzniká v samotné kůži, ale v mastnotě na kůži. A to jen tehdy, pokud vzduch není příliš vlhký a pokud jsme se ani před sluněním či po opalování neumývali, a tím nesmyli kožní mastnotu. Vytvořený vitamin D se pak postupně vstřebává kůží do těla. Dalším zdrojem vitaminu D je rybí tuk. Důležité je také vědět, že vitamin D může být vstřebán do krve jen za přítomnosti tuku. Při nedostatku vitaminu D přirozeným způsobem lze využít potravinové doplňky z lékárny, např. rybí tuk nebo Epavit. 25 let svobody Před 25 lety jsme stáli na náměstích a skandovali SVOBODU, SVOBODU!, cinkali přitom klíči a byli nad šení a překvapení, že otroctví komunismu pomíjí. S příchodem svobody jsme pak byli o to více překvapeni, co všechno jsou lidé schopni považovat za svobodu. Falešná svoboda K zamyšlení Někteří lidé si myslí, že ve světě existuje svobodná volba vybírat si dobro a zlo. Ale svoboda krást, lhát, podvádět či vybírat si jakékoliv jiné zlo není člověku k ničemu užitečná, je jen ke škodě. Takovému člověku neříkáme svobodný člověk, ale nazýváme ho třeba zločinec, zloděj nebo podvodník. Naopak, pokud se člověk straní zla, nepřipadá si nesvobodný, ba naopak: svoboda od zla ho v životě posiluje. Mnozí lidé říkají, že k lásce nepotřebují papír. Pro tyto lidi je nepředstavitelné si slíbit: Budeme spolu v dobrém i zlém až do smrti. Odmítají na sebe vzít opravdovou zodpovědnost za druhého člověka i za vztah. Odmítají se vydat druhému a být na něm závislý. O těchto lidech neříkáme, že jsou svobodní, ale říkáme, že jsou nezodpovědní nebo že chtějí být nezávislí. Ve skutečnosti láska muže a ženy má možnost se opravdu rozvinout právě jen tehdy, kdy se lidé cíleně vzdají části své svobody. Normální svobodný člověk má schopnost navazovat vztahy s lidmi, starat se o ně. O člověku, který ignoruje všechny kolem sebe a žije zcela svobodně, bez ohledu na vztahy, říkáme, že je spíše podivín, než svobodný člověk. Jsou to lidé lhostejní, nebo dokonce i bezcitní či lidé s kamenným srdcem. Naopak láska rozpouští těžkosti mezi lidmi, přitahuje lidi k sobě, přikrývá a odpouští chyby a provinění. Někdy narážíme na lidi, kteří říkají: Svobodný člověk nemusí dodržovat smlouvy a normy. Je mu jedno, jak žije a co dodržuje. Neexistuje absolutní norma, záleží jen na něm, co pokládá za správné. Proto jezme, pijme, než umřeme, ať si to tu užijeme. A tak dnes máme běžně uzákoněné potraty, ve školách učitelé pouští dětem pornografické filmy, o rodiče se stará stát v domovech důchodců a Bohu se může rouhat kdo chce a jak chce. Když se někdo ozve a chtěl by žít podle vyšších a absolutních norem, je to pro takové lidi středověk. Opak je pravdou! Člověk si nepřipadá nesvobodný, pokud dodržuje závazky. Ani ho nenapadne, že by se cítil degradovaný. Stará se o své děti, rodiče, nezávidí bohatým, dodržuje zákony svého státu (které nejsou proti svědomí a Bohu) a nepřipadá si tím omezen. Skutečná svoboda Učení Bible o svobodě a otroctví rozlišuje jen dva stavy: buď člověk patří Bohu, slouží Mu a uctívá Ho, nebo patří hříchu a je jeho otrokem. Konečným cílem hříchu pak je smrt, zatímco cílem člověka je život s Bohem. Skutečná svoboda v Kristu není vybírat si dobro a zlo, ale svoboda v Kristu je vysvobození z otroctví hříchu a strachu, od toho minutí se cíle, který je v Bohu. To je ta slavná svoboda Božích dětí. Mgr. St. Kaczmarczyk 14 15

9 Nabídka knih Lydia Smilková, Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., Marie Frydrychová Když se život obrátí naruby Po opakovaném vydání letáčku s osobním svědectvím Lydie Smilkové nyní vychází knižně zpracovaný dramatický životní příběh hlavní postavy. O tom, že se čte jedním dechem svědčí i následující úryvek: 16 NOVINKA Bylo mně dvacet čtyři roků a mé dceři čtyři měsí ce, když jsem onemocněla a po několika měsí cích vyšetřování jsem slyšela slova, kterých se lidé tolik obávají: Onemocněla jste vzácně se vyskytujícím nádorovým one mocněním. Zku síme vás ozářit a podat chemoterapii. Prognóza je nejistá může se také jednat o několik týdnů života. V první chvíli to byl šok a myšlenka, že to všechno snad není pravda. Kniha přináší naději nejen těm, kteří prochází podobnou zkouškou jako autorka. Všem čtenářům ukazuje mimořádný způsob Božího jednání v životě člověka. Když se život obrátí naruby Formát mm, brožovaná, 120 stran + 8 stran fotopřílohy. Cena 98 Kč + poštovné. Návraty Vzpomínky MUDr. Jána Sirackého MUDr. Ján Siracký je významný slovenský lékař-onkolog. Kniha Návraty sestává z krátkých příběhů a úvah, ve kterých nahlíží na naše každodenní problémy z pohledu své profese. Vyzývá k zamyšlení nad cestou a smyslem života, zároveň po vzbuzuje a přináší svědectí o Boží lásce a naději. Formát mm, brožovaná, 94 stran. Cena: 79 Kč + poštovné. Knihy objednávejte em: telefonicky: , nebo písemně: Brněnská tisková misie, Smetanova 9, BRNO. Na této adrese můžete knihy také přímo zakoupit (Po Pá, 8 16 hod.) Všem čtenářům přejeme pokojné a požehnané Vánoce a mnoho sil, moudrosti a zdraví v novém roce! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v listopadu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní).

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Slovo k Tříkrálové sbírce

Slovo k Tříkrálové sbírce Slovo k Tříkrálové sbírce (Přečtěte o nejbližší neděli, nejpozději 15.12. 2002, po bohoslužbách) Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry a milí bratři. S blížícími se Vánocemi, se přibližuje

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

C12. poznejbibli. Zaslíbení od Boha. biblické příběhy pro mládež

C12. poznejbibli. Zaslíbení od Boha. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. StudIe Narození Krista Zaslíbení od Boha poznejbibli biblické příběhy pro mládež Přečti si: Genesis 3,1-24 Izaiáš 7,14-16

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA napsala Markéta Chmelová v textu jsou použity citace z Bible, ekumenický překlad ROLE: maňásek Tonda maňásek Cilka maňásek Kniha anděl andělé Marie Josef mudrc 1 mudrc 2 mudrc 3

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Týden od 29. března do 4. dubna 2015 1 Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Základní verš Neboť u Boha není nic nemožného. (L 1,37) Lukáš napsal své evangelium především pro pohany. I

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více