Petra Bezruče Praha 8, IČO: DIČ: CZ Tel: , cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petra Bezruče 25925 182 00 Praha 8, IČO: 40767141 DIČ: CZ-40767141 Tel: 222 366 940, E-mail: andarch@andarch. cz"

Transkript

1 A. Průvodní zpráva a) identifikační údaje stavby a stavebníka Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Číslo parcely: Katastrální území: Charakter stavby: Lhůta výstavby: Stupeň PD: Resturace Afrika Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/30, Praha 7 - Troja 1564/1, 1564/20; Věcné břemeno užívání Zoo Praha; vlastník- Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, Troja novostavba restauračního zařízení, předpoklad 15 měsíců DZS Identifikační údaje stavebníka Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Adresa: U Trojského zámku 120/30, Praha 7 - Troja IČO: Identifikační údaje zpracovatele dokumentace Generální projektant: AND, spol. s r.o. Petra Bezruče Praha 8, IČO: DIČ: CZ Tel: , cz Architektonický návrh: Vedoucí projektant: HIP: AND, spol. s r.o. Ing. arch. Vratislav Danda tel: Ing. arch. Pavel Ullmann tel: Ing. arch. Radovan Kupka tel: Ing.arch. Vratislav Danda Autorizace ČKA č , Typ autorizace: A Ing. arch. Pavel Ullmann tel: , mobil: Zpracovatelé jednotlivých částí projektu: Stavební část: Ing.arch. R. Kupka tel ; mob Ing.arch. Vratislav Danda

2 Autorizace ČKA č , Typ autorizace: A Koordinace venkovních sítí: AND, spol. s r. o. ing. Richard Fišer Autorizace ČKAIT č autorizovaný inženýr pro pozemní stavby tel: Statika: B2K design s.r.o. Ing. Martin Beneš, Ph.D. mob , tel Ing. Roman Balík Autorizace ČKAIT č autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ZTI kanalizace, vodovod: AND, spol. s r. o. ing. Zdeněk Hrách Autorizace ČKAIT č , Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby tel.: ZTI plyn: ing. Ladislav Laštovka Autorizace ČKAIT č autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb tel.: Silnoproudé a slaboproudé rozvody vnitřní, venkovní: ing. Predrag Laketič tel.: Vzduchotechnika: Vytápění: UNIKLIMA Ing. Martin Lučanský Tel ing. Petr Vacek Autorizace ČKAIT č , Specializace: vytápění a vzduchotechnika tel Protipožární zabezpečení stavby : LAUBAU * PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. jaroslav Laurin Autorizace ČKAIT č autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a pozemní stavby

3 tel.: Komunikace, doprava: Ing. Pavel Vychodil, Chaberská 6, Praha 8 tel Ing. Alois Palička Chlumín č.p.50, Chlumín AO ČKAIT č autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Zeleň - kácení, sadové úpravy : Ing. Jana Janíková Tel.: , Autorizace ČKA č Typ autorizace: ZKT,ÚSES Technologie gastronomického provozu: Ing. Radek Jeřela Autorizace ČKAIT č , autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Tel ; mob M + R: Vladislav Kyjovský tel: Závlahy Ing. Zuzana Konečná Tel: Mobil: Rozpočet: Jiří Čermák tel:

4 Základní charakteristika stavby a její účel Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit nový, kompaktní a zajímavý prostor pro návštěvníky. Záměr architektonické koncepce je plynule navázat objemem navrhovaných budov na nově vznikající provozní objekty hrochů a antilop. Projekt řeší soubor dvou budov: restauraci s gastronomickým provozem formou rychlého občerstvení, hygienické a provozní zázemí, jejich napojení na areálové i mimoareálové rozvody sítí a dopravu. Půdorysné rozměry objektů jsou cca 22,5x9,5m restaurace a 7,0x13,0m provozní a hygienické zázemí, ±0,0=210,85m n.m., atika +4,30=215,15m n.m. V návaznosti na restauraci jsou navrženy nezbytné úpravy v jejím okolí zásobovací dvůr napojený na zásobovací dvůr sousedního pavilonu hrochů, terénní úpravy a opěrné zdi, nové návštěvnické cesty, venkovní konzumační a volné zpevněné prostory, sadové úpravy. Architektonické řešení - Restaurace i budova s hygienickým zázemím jsou jakoby zapuštěné do zemního valu obíhajícího sousední pavilon hrochů a antilop. Z objektů restaurace a WC se uplatňují pouze některé obvodové kamenné zdi a betonová markýza nad přístupovým chodníkem s výdejním prostorem. Architektonickému řešení však nejvíce dominuje venkovní vydlážděný konzumační prostor v zeleni. Dispoziční řešení - Objekt restaurace zahrnuje vnitřní výdej a konzumační prostor pro návštěvníky, který bude možno na hlavní sezonu otevřít směrem na jih do venkovního odbytového prostoru prosklenou stěnou. Místnosti provozního a hygienického zázemí vč. skladů, přípravny a výdeje jsou umístěny u prostoru zásobování a nakládání s odpady orientovaným k obslužné komunikaci na severní straně. V zemním valu na západní straně je zapuštěný zimní vstup přes zádveří. Objekt WC je oddělen provozní exteriérovou chodbou, která propojuje venkovní konzumační prostor a zásobování. WC je rozděleno na pánské a dámské vč. dvou místností pro osoby se sníženou schopností pohybu vč. zázemí pro kojence. V severní části budovy u obslužné komunikace jsou dvě místnosti pro uskladnění odpadu a místnost technologického zázemí objektu (kotelna). Nad sníženou částí střechy je umístěny střešní jednotka vzduchotechniky. Plyn nová plynovodní přípojka lpe40x3,7 ze stávajícího lpe110 v ul. Pod Hrachovkou Kanalizace - objekt restaurace bude odkanalizován oddílným systémem s tím, že splaškové vody budou přečerpávány do čerpací šachty u pavilonu hrochů, odkud budou čerpány do areálové splaškové kanalizace, dešťové vody budou likvidovány vsakováním v prostoru za objektem. Vodovod - objekt bude zásobován pitnou i užitkovou vodou z nových přívodních řadů pro pavilon hrochů. Užitková voda bude používána pro závlahu zelené střechy. Připojení elektro silno - síťové napájení objektu restaurace Afrika bude provedeno z rozpojovacího rozvaděče RIS-Afrika umístěného těsně vedle severozápadního rohu nového pavilonu Hrochů a antilop. Napájení bude provedeno kabelem CYKY4Jx95. V objektu bude kabel připojen k hlavnímu rozvaděči, umístěném na fasádě objektu. Připojení elektro slabo - na optickou a metalickou datovou síť ZOO bude nový datový rozvaděč restaurace Afrika připojen ve stávajícím areálovém venkovním datovém rozvaděči DR-Afrika.

5 Bilanční a kapacitní údaje stavby: Skladba jídel: grilovaná kuřata, smažené speciality - hranolky - nápoje balené a točené - opečková zmrzlina, - sušenky, žvýkačky apod. Jídlo bude podáváno v nevratných jednorázových obalech s nevratnými příbory. počet míst konzumačního prostoru - vnitřní.. 60 os venkovní. 164 os Předpokládaný počet osob obsluhy. max. 5 os/směna, dle sezónního vytížení zastavěná plocha ,5 m2 celková užitná plocha.. 245,4m2 plocha konzumačního prostoru - vnitřní... 84,3m2 celková podlahová plocha občerstvení 175,3m2 podlahová plocha technického zázemí 13,9m2 podlahová plocha hygienického zázemí návštěvníků... 56,18m2 zpevněné venkovní plochy celkem m2 plocha zeleně (bez střechy) m2 plocha zeleně střecha m2 Kácení Z důvodů stavby budou odstraněny všechny stávající dřeviny kromě jednoho stromu. Stromy (listnaté) určené k odstranění 6 ks dřeviny s obvodem větším než 80 cm ve výčetní výšce.. 2 ks. Keře, stromy s obvodem kmene menším než 10 cm.. 85,4 m 2 Bilance spotřeby vody v období bez přirozených srážek: Trávníky.5 l/m 2 závlaha 3 x za týden Trvalky..20 l /m 2.závlaha 7 x za týden Keře.50 l/m 2 závlaha 2 x za týden Bilance tepelné energie: Tepelná bilance byla sestavena na základě tepelné ztráty objektu vypočtené po jednotlivých místnostech a činí Celková tepelná ztráta Q ut 16,5 kw Q vzt 36,3 kw Q tuv 40 kw Celkem 92,2 kw při teplotě te 12 C, B 8. Zdrojem tepla pro vytápění objektu jsou vlastní teplovodní závěsné kotle s výkonem á 49,5 kw tj. celkový výkon zdrojů je 99 kw

6 Spotřeba paliva: Stanovení roční spotřeby paliva vychází z propočtu pomocí denostupňové metody. počet vytápěcích dnů 225 prům. venkovní teplota 4.3 roční spotřeba tepla ÚT 105 GJ/rok roční spotřeba tepla VZT 200 GJ/rok roční spotřeba tepla TUV 300 GJ/rok roční spotřeba zemního plynu m3/rok hodinová spotřeba zemního plynu 10,6 m3/hod Celková roční spotřeba paliva je pouze informativní. Bilance odpadních vod: a) splaškové Množství odpadních vod odpovídá hodnotě potřeby vody, tj. 14,7 m3/den, respektive 5.365,5 m3/rok. Špičkový odtok splašků Q = 4,53 l/s. Tuková kanalizace: Odpadní vody z některých zařízení (dřezy, myčka a pod) bude nutno předčistit v lapači tuku. Vypočtená velikost lapáku NG = 5,03 b) dešťové Celkové množství vsakovaných dešťových vod pro 5-ti minutový a 15-ti minutový déšť: Q 5 = 0,028 (1,0 x ,7 x ,5 x 578) = 16,18 l/s = 0,016 (1,0 x ,7 x ,5 x 578) = 9,25 l/s Q 15 Bilance pitné vody: Množství spotřebované pitné vody je 14,7 m3/den, respektive 5.365,5 m3/rok. Bilance užitkové vody: Zálivka intenzivní střechy. Alternativně splachování WC.. Celkem l/den l/den l/den Průměrná denní potřeba Q d = 2,0m 3 /den = 0,03 l/s Bilance elektrické energie: 1. Instalace UT a TUV P i = 1,5 kw k s = 1 P s = 1,5 kw 2. Instalace VZT a chlazení P i = 8,0 kw k s = 1 P s = 8,0 kw 3. Gastronomická technologie P i = 100,2 kw k s = 0,6 P s = 60,0 kw 4. Ele pohony brán P i = 1,4 kw k s = 0,5 P s = 0,7 kw 5 Osvětlení P i = 4,7 kw k s = 0,8 P s = 3,8 kw 6. Ostatní zásuvkové vývody P i = 20,0 kw k s = 0,25 P s = 4,0 kw 7. Letní občerstvení P i = 20,0 kw k s = 0,7 P s = 14,0 kw 8. Čerpadla odpadních vod P i = 3,4 kw k s = 0,5 P s = 1,7 kw CELKEM: P i = 159,2kW P s =93,7 kw Celkový koeficient nesoudobostí k s = 0,85 Předpokládané technický maximum objektu: P s = 80,0 kw

7 1. Instalace UT a TUV P i = 1,0 kw k s = 1 P s = 1,0 kw 2. Ele pohony bran P i = 1,4 kw k s = 0,8 P s = 1,4 kw 3 Osvětlení P i = 2,8 kw k s = 1 P s = 2,8 kw 4. Gastronomická technologie P i = 4,5 kw k s = 0,6 P s = 2,7 kw 4. Zásuvkové vývody P i = 2,0 kw k s = 0,5 P s = 1,0 kw CELKEM: P i = 10,7kW P s = 8,9 kw b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Jedná se o nezastavěné území, v současné době zařízení staveniště stavby přilehlého pavilonu hrochů Řešené území se nachází v severní části zoo mezi vznikajícími expozicemi slonů a hrochů a antilop. V severní části je vymezeno komunikací Pod Hrachovkou. Západně je expozice slonů, východně hrochů a antilop. Územím v souběhu s ul. Pod Hrachovkou prochází areálové rozvody - pitný vodovod, užitkový vodovod, silnoproudé a slaboproudé podzemní rozvody, bezkanálový přívod ÚT pro pavilon hrochů. Soupis pozemků dotčených výstavbou - k.ú. Troja č. parcely vlastník druh pozemku 1564/1 Hlavní město Praha ostatní plocha 1564/20 Hlavní město Praha zastavěná plocha a nádvoří 1656 Hlavní město Praha silnice Pozemky č.p. 1564/20 a 1564/1 jsou svěřeny do správy Zoo Praha a je na ně uvaleno věcné břemeno užívání. Zákres je proveden do geodetického zaměření v polohovém souřadnicovém systému S-JTSK a systému výškovém Bpv. Dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území a požadavky vyhlášky č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v rozsahu a podrobnostech odpovídající stupni projektové dokumentace. c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Jako výchozí podklad pro zpracování projektu pro stavební povolení je: - Stavební program schválený a projednaný se zástupci investora, - Snímek katastrální mapy a výpis z evidence nemovitostí, - Architektonická studie (studie proveditelnosti) pro ZOO Praha Občerstvení mezi slonincem a hrošincem (atelier AND, spol. s r.o.), - realizační dokumentace stavby ZOO - HROŠINEC A SLONINEC, etapa - pavilon hrochů (d-plus Projektová a inženýrská a.s.) - Inženýrsko-geologický průzkum RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s., Pražská 16, , Praha 10; IČO: , DIČ: CZ , tel

8 /315, - Generel Zoologické zahrady hl. m. Prahy Jako mapový podklad byla použita mapa v digitální podobě. Výškový systém Balt p. v., souřadnicový systém JTSK. Zaměření současného stavu území - Aleš Kohl - geodetické práce,byšická 710/3,Praha 8,181 00,tel ,fax Vstup do objektu pro návštěvníky a obsluhu (zásobování) je oddělen. Dopravní obsluha pro zázemí restaurace bude orientována ze severu z komunikace Pod Hrachovkou. K příjezdu na pozemek bude užíváno existujícího vjezdu do hospodářského dvora pavilonu hrochů, k výjezdu bude užíván stávající vjezd do areálu zoo v řešeném území stavby. Tyto dva vjezdy budou propojeny vnitro-areálovou komunikací. Hosty restaurace budou pouze návštěvníci zoo, kteří po zaplacení vstupného do areálu zoo přijdou pěšky po areálových komunikacích. Do restaurace a budovy hygienického zázemí budou vstupovat z jihu z navrhovaných pěších komunikací a konzumační plochy. Napojení na technickou infrastrukturu - Je navrhována samostatná plynovodní přípojka z ulice Pod Hrachovkou. Napojení na ostatní technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro) bude z vnitro-areálových rozvodů inženýrských stí. d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Do dokumentace byly zapracovány požadavky a připomínky správců sítí a dotčených orgánů, které byly k datu zpracování dokumentace známy. Výsledky konzultací a předjednání řešení s dotčenými orgány státní správy a správců sítí je uvedeno u popisu jednotlivých technických řešení. Případné další připomínky budou podle své povahy zapracovány do dokumentace formou samostatné přílohy dokumentace. Dokladová část s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců sítí tvoří samostatnou přílohu dokumentace. e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území a požadavky vyhlášky č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v rozsahu a podrobnostech odpovídající stupni projektové dokumentace. Navržená stavba splňuje základní požadavky (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla) a požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb. Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v České republice. Použité stavební výrobky musí splňovat podmínky Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

9 f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona Stavba restaurace Afrika je navržena v souladu s požadavky platného územního plánu na funkční využití i ostatní limity využití území. ÚP byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne Závazná část územního plánu je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. V Územním plánu hl.m. Prahy - jeho závazné části - je území dle výkresu - Plán využití území sport a rekreace s funkcí SO6- sloužící k oddechu SO6 naučné a poznávací aktivity Funkční využití: Zeleň, zoologické a botanické zahrady, ekologická centra, archeologické parky, pobytové louky Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Výjimečně přípustné funkční využití: Služební byty, Obchodní zařízení nepřesahující 200m 2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Kulturní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím). Stavba není v rozporu s Generelem Zoologické zahrady hl.m. Prahy. g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Realizace stavby je podmíněna přípravou území, která je součástí tohoto projektu. Stavba restaurace Afrika přímo souvisí se stavbou ZOO hrošinec a sloninec, etapa pavilon hrochů. Podmínkou realizace je dokončení této stavby. Objekt restaurace počítá s napojením na inženýrské sítě realizované projektem pavilonu hrochů. Po dokončení stavby bude podmíněno jen využívání společné vnější rozvodné skříně elektro na fasádě stájí antilop (vše v rámci jednoho uživatele i vlastníka pozemku). Žádné jiné nároky na užívání okolních staveb a prostor nevzniknou. Po dobu výstavby bude řešené území oploceno. Provoz všech okolních expozic a komunikací nebude narušen. h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Realizace stavby se předpokládá v roce Stavba bude realizována jako jeden celek bez etap. Určení dílčích termínů realizace bude upřesněno v prováděcí dokumentaci na základě plánu možného financování.

10 i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových Vzhledem k rozsahu stavebních prací a specifickému účelu stavby a předmětných úprav není uvedeno. Vypracoval: Ing.arch. Josef Klika v Praze dne:

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva

E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva Obsah technické zprávy 1. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE 2. OBSAH A ČLEĚÍ STAVBY 3. CHARAKTERISTIKA STAVEIŠTĚ 4. HRAICE STAVEIŠTĚ 5. VJEZD A VÝJEZD A STAVEIŠTĚ 6. VÝKOPOVÝ

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA. Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01.

Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA. Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01. stavba : R E K O N S T R U K C E S O C I Á L N Í H O Z A Ř Í Z E N Í V B U D O V Ě Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení GP: S.H.S architekti

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více