BESKYDY. návod na použití. Několik doporučení pro návštěvníky a obyvatele Chráněné krajinné oblasti Beskydy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BESKYDY. návod na použití. Několik doporučení pro návštěvníky a obyvatele Chráněné krajinné oblasti Beskydy"

Transkript

1 návod na použití Vydal ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Text sestavili: Jiří Lehký, Petra Vlčková, Vojtěch Bajer Mapu zpracoval: Petr Wolf Fotografie: Vojtěch Bajer, František Jaskula, Pavel Popelář, Marie Popelářová, Petra Vlčková Grafická úprava: sumec+ryšková Tisk: Proprint s.r.o. Tato publikace vyšla v rámci projektu Ochrana přírody a krajiny v Beskydech věc veřejná, který je spolufinancován programem Evropské unie - Transition Facility. Vydání publikace bylo podpořeno v rámci dotačního titulu Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Několik doporučení pro návštěvníky a obyvatele Chráněné krajinné oblasti Beskydy

2 o chráněné krajinné oblasti Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy, zřízená v roce 1973, chrání přírodu a krajinu Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků. S rozlohou km 2 je naší největší CHKO. Je jediným územím v České republice, kde žijí zároveň medvědi, vlci i rysi a kde najdete tolik zachovalých zbytků původních karpatských lesů. Valašská a pasekářská kolonizace pak vtiskly horám krajinný ráz typický pro celé Západní Karpaty louky a pastviny s orchidejemi a jalovci, políčka a meze vysoko v horách, dřevěné chalupy a osobitý folklór. 1

3 o chráněné krajinné oblasti CHKO Celé území CHKO Beskydy je také navrženo jako Evropsky významná lokalita Beskydy a jsou zde dvě Ptačí oblasti (Beskydy a Horní Vsacko). Má tedy celoevropský význam jako součást soustavy evropských chráněných území Natura Pro tuto oblast je důležité šetrné hospodaření, které by spolu s rekreačním využíváním nemělo poškozovat dochované přírodní prostředí. 2 3

4 o chráněné krajinné oblasti Uznání patří všem, kteří se rozhodli pokračovat v díle našich předků. Ať už se jedná o pastvu ovcí, sečení luk, obhospodařování polí a sadů nebo pěstění přirozených lesů. Nejcennější lokality v CHKO jsou chráněny jako národní přírodní rezervace (s nejpřísnější ochranou), přírodní rezervace a přírodní památky. Na území CHKO Beskydy je zatím vyhlášeno 50 těchto chráněných lokalit. (Viz mapka na straně 8 9). Tato tzv. maloplošná zvláště chráněná území jsou v terénu označena tabulí se státním znakem. Hranice bývají vymezeny dvěma červenými pruhy na stromech. CHKO tedy nechrání jen přirozená stanoviště, ale i krajinu jako celek, krajinu, která vznikala prací mnoha generací a která je naším dědictvím. Ochrana přírody a krajiny v CHKO Beskydy by měla být zájmem všech, kteří zde žijí, i těch, kteří ji navštěvují. Pomozte nám, prosím, uchovat přírodní krásy a hodnoty dodržováním následujících pravidel. 4 5

5 o pro návštěvníky návod pro návštěvníky Rezervace byly zřízeny na ochranu vzácných rostlin, živočichů a původních přírodních společenstev. Věříme proto, že zde nebudete rušit či odchytávat živočichy a trhat rostliny. V národních přírodních rezervacích (NPR) nesbírejte, prosím, ani lesní plody jsou důležitou složkou potravy vzácných živočichů (tetřeva, medvěda aj.). V rezervacích se pohybujte šetrně k okolí a v NPR pouze po značených turistických stezkách. Váš hodný pejsek se bez vodítka může pro volně žijící živočichy změnit v nepříjemného návštěvníka. Chovejte se zde tiše jen tak budete moci potkat plaché obyvatele hor, lesů a luk. Nature Reserves protect rare species of animals, plants and natural habitats. Disturbance, catching animals and picking up flowers and forest fruits are not allowed. In National Nature Reserves is walking allowed only on marked paths. Volná krajina CHKO není místem pro odkládání nebo pálení odpadků. Nikomu se odpadky v přírodě nelíbí. Navíc mohou být příčinou poranění. Většina odpadků je z cizích, v přírodě těžko rozložitelných látek. Plastová láhev či obal se rozloží až za stovky nebo dokonce tisíce let! Nevstupujte, prosím, do jeskyní ohrožujete tím svou bezpečnost a především zde rušíte chráněné netopýry. Jeskyně v Beskydech vznikly posunem velkých pískovcových bloků. Pro člověka mohou být nebezpečné, jelikož jsou stále v pohybu. Vyrušení netopýra v zimním období může mít za následek spotřebu velkého množství jeho tukových zásob a netopýr už nemusí zimu přečkat. It is forbidden to pollute the environment with wastes. Don t enter into the caves. It s dangerous for humans and harmful for bats. 6 7

6 Mapa CHKO Beskydy se zákresem maloplošných zvláště chráněných území, ptačích oblastí a památných stromů Správa CHKO Beskydy, 2007 Mapový podklad: MO ČR/HÚVG, 2001 Datový sklad: AOPK ČR, MŽP 1, PR Čerňavina; 2, NPR Mionší; 3, PP Motyčanka; 4,PR Velký Polom; 5, PP Kyčmol; 6, PP Byčinec; 7, PR Travný; 8, PR Trávný potok; 9, PP, Obidová; 10, PP, Vodopády Satiny; 11, PP, Pod Lukšincem; 12, PP Ondrášovy díry; 13, PR Malenovický kotel; 14, NPR Mazák; 15, PR Mazácký Grúnik; 16, PR Zimný potok; 17, PR Poledňana; 18, PR Draplavý; 19, PP, Podgrúň; 20, PR, Bučací potok; 21, PR, Smrk; 22, PR, Malý Smrk; 23, PR, Studenčany; 24, PR, V Podolánkách; 25, PR, Klíny; 26, NPR, Kněhyně Čertův mlýn; 27, PP, Kněhyňská jeskyně; 28, PR, Nořičí; 29, NPR, Radhošť; 30, PP, Velký Kámen; 31, PR, Huštýn; 32, PR, Trojačka; 33, PP, Zubří; 34, PP, Rákosina ve Stříteži; 35, PP, Poskla; 36, PP, Pod Juráškou; 37, PP, Kudlačena; 38, PP, Kladnatá Grapy; 39, NPR, Salajka; 40, PP, Lišková; 41, NPR, Razula; 42, PR, Kutaný; 43, PP, Brodská; 44, PP, Skálí; 45, PP, Vachalka; 46, PP, Smradlavá; 47, PP, Stříbrník; 48, PP, Uherská; 49, PR, Galovské lúky; 50, NPR, Pulčín - Hradisko 8 9

7 návod pro návštěvníky Se svými vozidly, obytnými přívěsy, sněžnými skútry, terénními motocykly a čtyřkolkami jezděte pouze po silnicích a místních komunikacích. Parkujte pouze na vyhrazených místech. Pokud máte rádi paragliding a rogala, mějte na paměti, že je můžete užívat jen na určených místech. Stejně tak táboření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená tábořiště není povoleno. Pořádání hromadných akcí a závodů vč. cyklistických je nutné projednat se Správou CHKO. Většina vzácných živočichů, kteří žijí v CHKO Beskydy, je velmi plachá. Platí to i o velkých šelmách jako je rys, vlk a medvěd. Hledají útočiště především v klidných, lesnatých částech, kde jsou často rušeni bezohlednými vyznavači adrenalinových sportů a jízdy na terénních motorkách. Pro pěší výlety můžete využít cesty a turisticky značené stezky. K jízdě na kole pak především zpevněné cesty a vyznačené cyklotrasy. V CHKO Beskydy se vám nabízí spousta zajímavých turistických tras, cyklotras a zatím 8 naučných stezek (NS): Hradisko, Radegast, Čertův mlýn, Javornický hřeben, Lysá hora, Veřovické vrchy, Prameny řeky Morávky a Mionší. NS Mionší je pouze sezónní (otevřena od do ). Při plánování výletů zvažte své fyzické možnosti, sbalte vše potřebné a počítejte se změnami počasí. V případě vážných problémů volejte Horskou službu ( non stop). Informační systém ochrany přírody (naučné stezky, informační tabule, značení chráněných území) vám může poskytnout zajímavé informace nepoškozujte jej, prosím! Bicycle riding is allowed only along public roads and cyclist s routes. Driving cars and other motor vehicles is allowed only on public There are eight Educational Paths in the PLA Beskydy. roads. Parking is allowed only on marked places. Take account of bad weather. In case of emergency call the Mountain Paragliding, camping and making fire is allowed only on determined Service ( non stop). areas. The information system of PLA gives you interesting information, so please, don t damage it

8 návod pro obyvatele Chovatelé ovcí zabraňte škodám velkých šelem ve svých stádech. Hlídejte je například pomocí pasteveckých psů. Pokud k útoku šelem (rys, vlk nebo medvěd) na ovce dojde, můžete při splnění zákonem daných podmínek žádat o náhradu škody. Stromy byly vždy uctívány pro svůj vzhled, stín a příjemný chlad nebo plody, které nám dávají. Nepoškozujte je neodbornými řezy. Nezapomínejte také, že při kácení stromů (i na vaší zahradě) potřebujete povolení od obecního nebo městského úřadu, pokud tyto dřeviny mají obvod kmene více než 80 cm (měřené 130 cm nad zemí) a pokud vyřezáváte keře na ploše větší než 40 m 2. Při zalesňování louky je potřeba povolení pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Smrk přitom není zrovna nejvhodnější dřevina, což se však projeví až za pár desítek let například hnilobou kmene. Aby byl zachován typický ráz zdejší krajiny, vstupuje Správa CHKO do stavebního řízení a vyjadřuje se ke všem stavbám v CHKO. Pokud chcete ušetřit své výdaje, kontaktujte Správu ještě před zadáním projektu stavby

9 návod pro obyvatele Odpad nepatří do volné krajiny. Černé skládky znečišťují a znehodnocují prostředí, ve kterém žijeme. Ani doma nikdy odpad nespálíte tak dokonale, aby se neuvolňovaly škodlivé a rakovinotvorné látky. Pro vaše odpady jsou zde kontejnery a sběrné dvory. Využijte jich. Ušetříte sebe i sousedy škodlivého kouře a znečištěné přírody. Možná ani nevíte, že při vypalování trávy (mimo to, že je protizákonné) vyháníte z příbytků mnoho živočichů a většina z nich nestihne před ohněm uniknout. Jsou to například ještěrky, hadi, čmeláci a spousta dalšího užitečného hmyzu. Navíc je zde riziko rozšíření požáru a následných škod. Neničte, prosím, příbytky vzácných a chráněných živočichů, které si mohou najít třeba i v okolí vašeho domu. kdo vás může zkontrolovat... a kolik vás to může stát... Na dodržování zákona o ochraně přírody v CHKO Beskydy dohlíží především Správa CHKO Beskydy, prostřednictvím svých odborných pracovníků a také strážců. Stráž přírody zajišťuje dodržování právních předpisů v ochraně přírody. Může například zjišťovat totožnost osob, ukládat blokové pokuty a zadržovat osoby porušující tyto právní předpisy. Lesní stráž dohlíží na ochranu lesů při jejich užívání. Kontroluje například dodržování povinností při užívání lesů, je oprávněna oznamovat nedostatky příslušným orgánům a vybírat blokové pokuty. Česká inspekce životního prostředí kontroluje dodržování zákonů v oblasti životního prostředí. Je odborným orgánem Ministerstva životního prostředí. V případě, že spácháte přestupek, můžete dostat na místě blokovou pokutu do 1000 Kč. U závažnějších přestupků nebo protiprávních jednání může Správa CHKO Beskydy nebo Česká inspekce životního prostředí ve správním řízení uložit pokutu až v řádech stovek tisíc korun

10 na koho se můžete obrátit... Jste-li svědkem poškozování životního prostředí můžete se obrátit například na městský (či obecní) úřad, policii a v některých případech i na Správu CHKO Beskydy. Záleží na druhu a závažnosti problému. Podrobněji na v sekci Co dělat když... Informace o přírodě CHKO Beskydy: Další užitečné odkazy: Správa CHKO Beskydy Nádražní Rožnov pod Radhoštěm Tel.: Fax:

11 summary This booklet contains advices how to behave in the PLA Beskydy. The Protected Landscape Area (PLA) Beskydy was estabilished in With its area of square kilometres the PLA Beskydy is the largest protected landscape area in the Czech Republic and is the only one where lynxes, wolves and bears live. There are also rests of original old forests, meadows and pastures with orchids and junipers and old wooden houses. The protection of nature and landscape in the PLA Beskydy should be in the public interest of its residents as well as its visitors. The rarest localities in the PLA Beskydy are protected as National Nature Reserves (with the strictest protection), Nature Reserves and Nature Monuments. There are fifty of these specially protected areas all together. + obrázek + mapka (polha CHKOB v ČR) Protected areas are marked by table with state emblem. The PLA Beskydy is special in terms of the original old forests, the rare Carpathian animals and plants, and the multifarious meadows and pastures. It s important to keep this land by considerate management. It s forbidden to pollute the environment with wastes. Everybody, who wants to build a house in the PLA Beskydy, has to have a permit from the Administration of the PLA Beskydy. Rangers and the Czech Environmental Inspectorate reduce or suspend harmful activities, breaching of valid legislation and rules.

Naše milá, 2/2008 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Třicet pět let ochrany Beskyd. Ten, který pamatuje nejvíc...

Naše milá, 2/2008 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Třicet pět let ochrany Beskyd. Ten, který pamatuje nejvíc... 2/2008 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Třicet pět let ochrany Beskyd Ten, který pamatuje nejvíc... Činnost Správy kolem roku ustavení 1973 CHKO v běhu času historické fotografie rudolfa jandy Rok 2007

Více

MOŽNOSTI PODPORY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY

MOŽNOSTI PODPORY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MOŽNOSTI PODPORY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY Klára Václavínková Klíčová slova: agrotourism, cestovní ruch, podpora Key words: agrotourism, tourism, support Abstrakt Cílem

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1 1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Kresba: L. Kunc Monitoring velkých šelem v Beskydech Jak dále v ochraně šelem? Velké šelmy bychom měli především poznat a přijmout jejich existenci rozhovor

Více

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje 1 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Michałek Aj, ovečky moje Proč být zemědělcem v CHKO? Nejen o pastvě na Radhošti rozhovor s biozemědělcem Igorem Dobešem Záchrana smilkových trávníků

Více

Setkání strážců v Mentaurově CHKO České Středohoří ve dnech 9.-12.4.2003

Setkání strážců v Mentaurově CHKO České Středohoří ve dnech 9.-12.4.2003 Z P R A V O D A J Asociace strážců přírody chráněných území ČR Člen IRF a partner Asociace strážců chráněných území Slovenska 1 6/2003 Setkání strážců v Mentaurově CHKO České Středohoří ve dnech 9.-12.4.2003

Více

MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNOST POTENCIÁLU JIZERSKÝCH HOR VERSUS CHKO MAXIMAL UTILIZATION POTENTIAL OF THE JIZERA MOUNTAINS VERSUS CHKO

MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNOST POTENCIÁLU JIZERSKÝCH HOR VERSUS CHKO MAXIMAL UTILIZATION POTENTIAL OF THE JIZERA MOUNTAINS VERSUS CHKO Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor Management sportovní (kombinace): MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNOST

Více

Problematika ochrany krajiny na Rajchéřově

Problematika ochrany krajiny na Rajchéřově Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o. p. s. 2010 Praha Problematika ochrany krajiny na Rajchéřově Daniel Praţák, Alţběta Vosmíková, Filip Mašek, Veronika Šerksová, Jan Hegrlík, Kristýna Volfová,

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Vážení a milí, pracovníci ekoporadny při CEV Pálava

Vážení a milí, pracovníci ekoporadny při CEV Pálava Vážení a milí, do rukou se Vám dostává první vydání našeho ekorádce, jenž volně navazuje na materiál o třídění odpadů v Mikulově, který jsme vydali v roce 1999. Tato knížečka je určena právě Vám, obyvatelům

Více

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa 1 Lesy ČR pomáhají i drobným vlastníkům Lesy v Plzeňském kraji pokrývají téměř 39 % jeho území, což plošně představuje více než 294 000 hektarů. Po změnách ve společnosti v roce 1989 a narovnání některých

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Podblanicku

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Podblanicku PRAKTICKÝ RÁDCE Jak chránit životní prostředí na Podblanicku Praktický rádce Jak chránit životní prostředí na Podblanicku Sestavila: Mgr. Lucie Kropáčková Recenzenti: Jana Kořínková, Ing. Karel Kříž, Ing.

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí VŠTVS PALESTRA Systém školení obecných a odborných kompetencí dobrovolníků při sportovních akcích pro veřejnost Ochrana životního prostředí VŠTVS Palestra s.r.o. Pilská 9 Praha 9 www.palestra.cz Obsah

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH úvod: Nové programové období Evropské unie 2007 13 představuje pro Českou republiku výjimečně příznivou příležitost, především vzhledem k výraznému zvýšení

Více

ROČENKA ALMANACH YEARBOOK JAHRBUCH 2009

ROČENKA ALMANACH YEARBOOK JAHRBUCH 2009 SPRÁVA KRNAP 1 SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU DYREKCJA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO THE KRKONOŠE MOUNTAINS NATIONAL PARK ADMINISTRATION VERWALTUNG DES RIESENGEBIRGSNATIONALPARKS ROČENKA ALMANACH

Více

Je vlahý večer, les rozehrává symfonii šelestů a tajuplných zvuků, 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy

Je vlahý večer, les rozehrává symfonii šelestů a tajuplných zvuků, 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy 1 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Kondziolka BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy Rozhovor s patronkou BOTO Alenou Zárybnickou a s astronomem Jiřím Grygarem Beskydské ď ůry Nebe bez hvězd

Více

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice 8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice Michaela Krpálková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, 532 10 Pardubice, misa.krpalkova@seznam.cz

Více

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI Město Příbram Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI 2009 Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami 2008 Mgr. Linda Klvaňová Recenzenti: Odbor životního

Více

Zápis ze setkání druhé Valné hromady Asociace strážců přírody CHÚČR na Rejvíze dne 22.října 1999

Zápis ze setkání druhé Valné hromady Asociace strážců přírody CHÚČR na Rejvíze dne 22.října 1999 Zápis ze setkání druhé Valné hromady Asociace strážců přírody CHÚČR na Rejvíze dne 22.října 1999 1. Zahájení GR - zhodnocení plnění plánu na rok 1998 99, - informace o slovenské AS GR + KO, - debata o

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Ivana FRIEDRICHOVÁ SOUČASNÉ A ZANIKLÉ VODNÍ PLOCHY V POVODÍ ODRY Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Renata PAVELKOVÁ CHMELOVÁ,

Více

ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima

ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima První číslo vyšlo v roce 1946 ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima Z naší přírody Jindřich Chlapek Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor. Zuzana Urbancová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor. Zuzana Urbancová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor Zuzana Urbancová CHRÁNĚNÁ VELKOPLOŠNÁ ÚZEMÍ S DOMINANTNÍMI PRVKY NEŽIVÉ PŘÍRODY Bakalářská práce

Více

OP 9/2006 23.10.2006 8:25 Stránka 1

OP 9/2006 23.10.2006 8:25 Stránka 1 OP 9/2006 23.10.2006 8:25 Stránka 1 OP 9-06 20.10.2006 11:18 Str. 257 Pozdě, ale přece - A Rocha křesťané v ochraně přírody OBSAH Pavel Světlík: Pozdě, ale přece A Rocha křesťané v ochraně přírody 257

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA tel: +420 603 89 12 84 e-mail: ekoex@iol.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST

Více

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku. Ekocentrum Karlovy Vary

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku. Ekocentrum Karlovy Vary PRAKTICKÝ RÁDCE Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku Ekocentrum Karlovy Vary OBSAH:... Chyba! Záložka není definována. Seznam použitých zkratek 2 1. ZELEŇ... 4 2. ŽIVOČICHOVÉ... 8 3. VODA... 15

Více