DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2013. Z obsahu. Zprávy z ústředí DOBRÉ ZPRÁVY DO ROKU 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2013. Z obsahu. Zprávy z ústředí DOBRÉ ZPRÁVY DO ROKU 2014"

Transkript

1 DEPEŠE ČSOP 4 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4 Z obsahu Darovací certifikát... 4 Projekty MŽP... 6 Zprávy z ústředí DOBRÉ ZPRÁVY DO ROKU 2014 Domluvili jsme se s tradičními přispěvateli Depeší, že v tomto čísle nebudeme zveřejňovat žádné negativní informace. Zprvu jsem nevěřil, že budou mít kolegové o čem psát, ale zdá se, že se jim to povedlo! Nebudu tedy ani já uhýbat z domluveného konceptu. Protentokrát proto úplně vynecháme zprávy o naší legislativě i o hmatatelných výsledcích vřelého vztahu viditelné části našich politiků k přírodě, životnímu prostředí a neziskovému sektoru. Logicky tedy vynechám i novinky z jednání Ústřední výkonné rady ČSOP, neb právě ta je nucena na výše uvedená témata prakticky neustále reagovat (o to větší obdiv patří jejím členům, že za svaz ve volném čase a bez nároků na jakoukoliv odměnu bojují). Je tedy v této rubrice vůbec o čem psát? Ale ano. A možná je to chyba, že o tom, co se daří, tak málo informujeme. Tak například, daří se nám, a přitom to vůbec není samozřejmé, držet a rozvíjet naše tradiční činnosti. Národní program Ochrana biodiverzity funguje už 15 let. Každým rokem v něm podpoříme stovky důležitých lokálních projektů našich základek i jiných sdružení. Výsledky projektů vesměs slouží nejen nám, ale i vlastníkům lokalit a státní ochraně přírody. Jiný takový zdroj u nás není. Určitě je úspěchem i patnáctileté partnerství a spolupráce Lesů České republiky v tomto programu. Nemenším úspěchem je i klíčová role ČSOP v programu rozvoje pozemkových spolků. Pojem pozemkových spolků i chápání jejich významu pro ochranu přírodního dědictví se nám postupně podařilo znovu zavést do podvědomí české veřejnosti. Role svazu je klíčová i v dalším programu, který vznikl před 15 lety, v Národní síti záchranných stanic. Tento národní systém záchrany handicapovaných zvířat je unikátní i ve světovém měřítku. V roce 2013 byla díky němu poskytnuta pomoc v historii zatím největšímu počtu zvířat v nouzi. A také se na jeho podporu podařilo sehnat historicky nejvíce peněz. Díky dlouhodobému partnerství s Nadačním fondem Veolia se nám daří rozvíjet i projekt Ukliďme svět!. Daří se budovat i program Živá zahrada a chystají se nové, související aktivity na podporu biodiverzity v průmyslových a jiných komerčních areálech. Připravuje se další nový program pro veřejnost, tentokrát zaměřený na mapování malých mokřadů. Z výčtu největších úspěchů určitě nelze opomenout významné oživení naší práce s dětmi a mládeží. Podařilo se úspěšně přestát krizi způsobenou několika individui, kteří chtěli svaz připravit nejen o významné peníze ale i o téměř celou dětskou základnu. Kdybychom se na poslední chvíli nesemkli a tvrdě se nebránili, asi by se jim to povedlo. Nyní nám již počty MOPíků i jejich oddílů opět narůstají, Stránka 1 z 12

2 daří se pro ně shánět peníze i nové aktivity. Velmi úspěšné jsou zejména obě celostátní soutěže Zlatý list a Ekologická olympiáda. Po letech stagnace nové organizační týmy mladých lidí vdechly soutěžím opět život. A veřejnost to již začíná oceňovat! Věřím, že tak, jako tomu je u MOPíků, i jiná krize nás nakonec posílí. Červnová povodeň na Botiči drsně zasáhla do života kanceláře našeho ústředí. Náprava jejích škod nám sice dává zabrat, ale zároveň nám umožňuje leckterá zařízení ústředí zmodernizovat a posunout o úroveň výše. V těchto dnech se podepisuje další, tentokrát dvouletá smlouva o spolupráci s naším generálním partnerem, společností NET4GAS. Toto partnerství je svými rozměry v českých podmínkách rozhodně neobvyklé. Umožnilo nám nejenom rozjet nový program Blíž přírodě, ale také nám významně pomáhá stabilizovat aktivity, na které bychom prostředky jen horko těžko sháněli. Koneckonců, partnerství s NET4GAS je určitě jedním z významných důvodů, proč se již 10 let plošně nezvyšovaly naše členské příspěvky. Příští rok oslaví Český svaz ochránců přírody 35 let od svého vzniku. 35 roků je v lidském měřítku věk plný fyzické i duševní síly. Věk, kdy si člověk už ujasnil, co od života očekává, uvědomil si své životní postoje, cíle a cesty, jak těchto cílů dosáhnout. Desítky tisíc našich členů současných i minulých svazu za tuto dobu také určily cíle a cesty. Na konci roku 2013 mám docela silnou jistotu, že nás od těchto nastoupených cest hned tak něco neodvrátí. Všem členkám a členům svazu, našim příznivcům a všem čtenářům Depeší přeji spoustu fyzických a duševních sil do nastávajícího roku 2014! Petr N. Stýblo SVAZOVÁ OCENĚNÍ A VYZNAMENÁNÍ Dovolujeme si vás upozornit, že se blíží čas na zasílání návrhů na udělení svazových vyznamenání. Přemýšlejte o vhodných kandidátech na udělení vyznamenání Příroda děkuje či na ocenění Svaz děkuje a případně svoje návrhy předejte členům ÚVR (nejlépe z vašeho kraje). Ti je předloží Ústřední výkonné radě ke schválení. Návrhy na udělení ceny Život pro ježky, udělované na památku Růženy Studené obětavcům, kteří pomáhají handicapovaným ježkům, můžete posílat do Kanceláře ÚVR. Návrhy musí projednat ÚVR na svém prvním jednání v roce, tedy v lednu Plné znění směrnice o svazových vyznamenáních společně s přehledem dosud vyznamenaných naleznete na webu ČSOP: záložka Pro členy Vyznamenání a ocenění. Tereza Vadasová KRIZE? SNAD ANI NE... Jedni říkají, že krize (však víte, o které je řeč) je zažehnána, druzí tvrdí, že se z ní už nevyhrabeme. Názorů je spousta, jisté však je, že lidí, kteří jsou ochotni přispívat na dobrou věc, přibývá. Krize nekrize. Prosinec, měsíc, kdy na sbírkové účty Místo pro přírodu a Zvíře v nouzi tradičně přichází nejvíce darů, teprve začal a my z přehledů víme, že štědrých dárců, kteří dosud v roce Stránka 2 z věnovali na sbírky více jak 2000 Kč již převyšuje rok loňský. Staří, mladí, stálí i úplně noví přispěvatelé dokazují, že jim na přírodě a jejích obyvatelích záleží. Mezi dárci nechybí členové ČSOP. Je příjemné zjištění, že ačkoli člověk může mít pocit, že svými členskými příspěvky na dobrou věc již přispívá, i přesto se rozhodne věnovat další dar na domácí sbírku.

3 Rostoucí zájem nás těší o to víc, když si uvědomíme jakou máme konkurenci. Z tiskovin, rádia, televize i billboardů na nás chrlí své prosby o podporu stále více sdružení KAMPAŇ MÍSTO PRO PŘÍRODU Je pozitivní, kdy i v současné době, kdy na většinu lidí doléhá finanční krize, nejistota z budoucnosti a kdy se tzv. nosí sobeckost a zaměření pouze na vlastní prospěch, se najdou mezi námi lidé, kteří jdou proti těmto trendům. A tak mě vždy znovu a znovu příjemně překvapuje, že i v dnešní době existují dárci, kteří přispívají do veřejných sbírek. Že jsou třeba ochotni posílat peníze na výkupy pozemků proto, aby se kupř. zachránila kvetoucí louka, mokřad či starý les. Český svaz ochránců přírody provozuje kampaň Místo pro přírodu již 10 let. Prostřednictvím veřejné sbírky lidé věnují a organizací. Zdá se tedy, že si vedeme poměrně dobře, je o nás slyšet a naši spoluobčané mají zájem. Krize nekrize Markéta Pecková vlastní peníze na záchranné výkupy pozemků, které mají přírodní či krajinnou hodnotu a hrozí jim ohrožení. Někdo věnuje jednorázově vyšší částku, jiný přispívá pravidelně menší. Za 10 let se rozloha vykoupených pozemků blíží již 100 ha. A co je potěšitelné, lidé přispívají stále, pořád se najdou jedinci, kteří místo toho, aby si koupili další zbytečnost, kterou nutně potřebují, jak se nám snaží reklamy vsugerovat, raději zainvestují do hodnot trvalejších. Přesto, že oni sami z toho přímý užitek mít často sami ani nemohou, neboť se často největší hodnota dané lokality projeví až za roky. Stáňa Bartošová VÁNOČNÍ ČAS V ZÁCHRANNÝCH STANICÍCH Stejně tak, jako ty předchozí, byl tento rok pro pracovníky záchranných stanic hektický. Přijímaných zvířat rozhodně neubývalo, dlouhá zima, opožděné jaro a povodně mnohým připravily bezesné noci. Díky obrovskému nasazení pomáhaly stanice tam, kde si příroda s volně žijícími zvířaty trochu zahrávala. Obrovskou pomocí byly pro záchranné stanice mimořádné finanční prostředky získané díky aktivitě tehdejšího ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy. S finančními problémy se totiž jinak stanice potýkají každoročně a tentokrát mají, zřejmě výjimečně, o pořádnou starost míň. Určitě se jim díky tomu lépe zahájily přípravy stanic na zimu. Je sice pravda, že v zimních měsících je příjem živočichů do záchranných stanic snížen, ale i tak je stále co dělat. Nejčastějšími pacienty jsou v tomto období jedinci, kteří utrpěli zranění následkem střetu s dopravou či nárazem do prosklených ploch, nebo probuzení hibernanti ježci či netopýři. Stanice rozhodně v těchto dnech nezejí prázdnotou. Ve stanicích Národní sítě přečkají zimu zhruba dvě tisícovky živočichů, převážně ježků. Část ježků je ve stanici po vykrmení zazimována, ale velká část z nich se ke spánku vůbec neuloží a je třeba se o ně starat. A jejich jídelníček rozhodně není z nejlevnějších, ježci nejvíce ocení kvalitní kočičí konzervy. Aby záchranné stanice zpříjemnily Vánoce vám i svým svěřencům, pořádají v adventním čase dny otevřených dveří. Pro člověka zvenčí je návštěva záchranné stanice s průvodcem určitě velmi zajímavým zpestřením, a naopak místní (pracovníci i zvířata) mohou mít radost z dárků, které většinou od návštěvníků obdrží, ať už jsou to právě zmiňované konzervy, granule, ovoce, semínka a ořechy či finanční příspěvek na chod záchranné stanice. Určitě se tedy informujte u své místní záchranné stanice, zda i ona pořádá Vánoce ve stanici a udělejte sobě i jim radost návštěvou. Zdeňka Nezmeškalová Stránka 3 z 12

4 DEPEŠE ČSOP 3/201 DARUJTE MISKU JÍDLA PRO ZVÍŘATA JAKO VÁNOČNÍ DÁREK! Nakrmte veverky, poštolky, ježky nebo vydry v záchranných stanicích. Darovacím certifikátem můžete potěšit i své blízké a známé. Druh certifikátu, obrázek a oslovení si vyberete a objednáte na Lucie Matulová DŮCHOD PROGRAMU BLÍŽ PŘÍRODĚ? Jak si stojí program, který jsme zahájili s naším generálním partnerem NET4GAS v roce 2007? Program v rámci, kterého vznikají naučné stezky, pozorovatelny, vyhlídky, zastřešení studánek či povalové chodníčky? Co se podařilo v letošním roce a jaké jsou plány do budoucna, jsme se zeptali koordinátorky Lucii Matulové. Své osobní dotazy jí můžete posílat na Jaké lokality byly veřejnosti zpřístupněny letos? V tomto roce se nám podařilo umístit informační panely na louky s bohatým výskytem šafránu bělokvětého, o kterém se na Valašsku říká, že otvírá jaro. Na podnět čtenářky webových stránek Blíž přírodě Hany Rampírové jsme vybudovali naučnou stezku v zachovalém lužním lese. Na místě zaniklé osady Umíř jsme veřejnosti přiblížili dochovaný luční porost, přes sto let starý ovocný sad a historii místa. Zájemci zde mohou dokonce strávit noc pod krytou střechou bivakovacího srubu a druhý den pokračovat přírodou dál. Dále se nám povedla kompletní rekonstrukce naučné stezky Svatojánské proudy, která je oblíbeným turistickým cílem výletníků. U Šumperka jsme postavili ptačí pozorovatelnu, která poukazuje na důležitost tohoto místa pro život ptactva a obojživelníků v tomto regionu a seznamuje veřejnost Stránka 4 z 12

5 s rozmanitostí biodiverzity lokality. Sirné prameny, jako typický a unikátní přírodní fenomén východní Moravy, představují od října informační panely u Zádveřic na Zlínsku. Proslýchá se, že Blíž přírodě zestárnul a chystá se letos do důchodu? Je pravda, že se objevují vrásky v podobě poničených cedulí od vandalů, trouchnivějícího dřeva na pozorovatelnách či posezeních. Díky péči základních organizací se však snažíme tyhle nedostatky odstraňovat. Jen letos jsme rekonstruovali na osmi lokalitách a i letos mohou realizátoři z minulých let žádat o příspěvek na údržbu a opravy. Jak tedy «jdete s dobou»? A změnily se požadavky ze strany návštěvníka od doby, kdy jste otevřeli první stezku? Myslíme dost na technický pokrok a stále náročnějšího návštěvníka. Pokud ho chceme zaujmout, musíme se přizpůsobit i my. Letos tedy na stezkách najdeme různé herní prvky pro děti i dospělé, interaktivní QR kódy odkazující na podrobný obrázkový i textový materiál. K jedné lokalitě vznikají samostatné webové stránky a počítá se s komentovanými procházkami. Co děláte proto, aby se o programu vědělo a stouplo povědomí o něm u veřejnosti? Protože si uvědomujeme, že je důležité, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o programu, snažíme se i my hledat nové možnosti propagace. Letos se tedy na lokalitách natáčeli tipy na výlet pro televizi Metropol, pro děti byla uspořádána výtvarná soutěž, spuštěno bylo 5 pokladů v rámci hry Geocaching, pozvánky a soutěže byly propagovány na Facebooku. Reakce jsou zatím pozitivní. (sama sebe se ptala) Lucie Matulová Lokalita Otevření v roce 2013 Druh Lačnovské šafrány infotabule Umíř naučná stezka, bivakovací místo Pňovský luh naučná stezka Svatojánské proudy naučná stezka, posezení Třemešské rybníky ptačí pozorovatelna, infotabule Sirné studánky studánky, infotabule, posezení EKOCENTRA V DŘEVĚNÉM HÁVU V letošním roce se díky programu Dřevo opět podařilo dovybavit některá ekocentra ČSOP prvky z českého dřeva. ÚVR ČSOP rozdělila celkem Kč mezi 17 ekocenter. Pokud navštívíte Centrum Veronica Hostětín, můžete tu najít např. vodní mlýnek s pilou a kladivem, sloužící jako ukázka využití vodní energie nebo dřevěný xylofon, na kterém je možno vyzkoušet zvučnost různých druhů dřevin. Před Ekocentrem Zvoneček ve Vraném nad Vltavou je možné zhlédnout expozici 19 druhů ptačích budek, v areálu Lamacentra Pozemkového spolku Hády vyrostl nový altán, který slouží návštěvníkům jako úkryt před sluncem a deštěm. Další ekocentra se mohou chlubit novým dřevěným nábytkem a učebními prvky, sloužícími k ekovýchově, např. v Bečovské botanické zahradě bylo vytvořeno kryté sezení s křesly, lavicemi a stoly, vyrobenými z borovice, břízy, dubu letního, jasanu, javoru, modřínu a smrku. Program Dřevo tradičně finančně podporují Lesy Česká republiky, s.p. Kateřina Adámková Stránka 5 z 12

6 KAMPAŇ UKLIĎME SVĚT! 21. ročník kampaně Ukliďme svět! byl opět úspěšný. V České republice se letos do akcí na úklid odpadků a černých skládek zapojilo 210 organizací. Svět uklízelo dobrovolníků, z toho dětí. Příroda je díky nim čistší o 170 tun odpadu, z čehož se 15 % podařilo vytřídit. Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojili! Generálním partnerem kampaně je Nadační fond Veolia. Tereza Vadasová SVAZOVÉ AKCE V ROCE 2013 A 2014 Živá zahrada zimní kolo Ukliďme svět! jarní kolo 2014 duben květen 2014 Živá zahrada jarní kolo Setkání s přírodou Vaše peníze MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ PRO NNO PRO ROK 2014 MŽP vypsalo po delším otálení (už to chvíli vypadalo, že peníze letos budou jen na úklidy černých skládek) tradiční výběrové řízení na podporu neziskovek. Žádat lze například na managementovou podporu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (zejména v urbanizovaném prostředí a na mokřadech mimo ZCHÚ), na management cenných biotopů (především písčin, stepních lokalit, slanisek a podmáčených luk), na ochranu a obnovu drobných krajinných prvků, na aktivity související s ochranou geologického dědictví (dokumentace, péče, terénní expozice ), zapojení místních občanů do péče o zeleň, místní akce zlepšující kvalitu veřejného prostoru, realizaci naučných stezek a dalších forem environmentálně šetrné turistiky, venkovní programy zaměřené na přímý kontakt dětí s přírodou či vydávání periodik i neperiodických publikací zaměřených na ochranu životního prostředí v ČR. Jedna organizace může podat maximálně 2 projekty, a to nejpozději do poledne (!). Bližší informace naleznete na webu: o_2014. Jan Moravec BLÍŽ PŘÍRODĚ PODPORA PROJEKTŮ V ROCE 2014 V rámci programu Blíž přírodě posílejte své projekty už do 26. ledna 2014 na adresu Program je určen základním organizacím a sdružením Českého svazu ochránců přírody. Předkládané projekty musí být dokončeny do konce října 2014, ale výjimečně budou podpořeny i projekty dvouleté (v odůvodněných případech). Při hodnocení podaných projektů ÚVR klade důraz na to, jestli projekt řeší zpřístupnění lokality jako celku a na jeho nápaditost. Stránka 6 z 12

7 Hlavním cílem programu je představit veřejnosti zajímavé přírodní lokality a vzbudit tak zájem o jejich ochranu. Podporovány jsou infotabule a jiné informační systémy pro návštěvníky, posezení, můstky, pozorovatelny zvířat, atd. Projekty musí být zaměřeny na přírodní bohatství, nejsou podporovány mnohakilometrové naučné stezky, pokud je nespojuje jedno téma či rozhledny (věže sloužící k "dálkovým" výhledům). Více o programu a dosud podpořených projektech se dozvíte na v sekci Ochrana krajiny/blíž přírodě. V případě dotazů pište na nebo volejte Lucie Matulová MS WINDOWS, MS OFFICE A DALŠÍ SOFTWARE JEN ZA ADMINISTRAČNÍ POPLATEK Jako základní organizace ČSOP máte možnost získat jinak nákladný software od firmy Microsoft, ale i dalších firem za pouhý administrativní poplatek. Aktuálně např. MS Windows 8 za 156 Kč + DPH. Vše probíhá elektronicky. Při splnění jednoduchých podmínek to umožňuje neziskovým organizacím projekt Techsoup, skrze který nabízí svoje produkty několik velkých firem. Pro většinu základních organizací budou jistě nejvíce použitelné především programy společnosti Microsoft. Ta dává k dispozici jak aktuální verze operačního systému včetně jejich upgradu, tak i nejnovější verze Microsoft Office. Mezi další dárce softwaru patří firmy SAP, Cisco a Zoner. Každá ze společností má své vlastní podmínky poskytování programů neziskovým organizacím, ale ZO ČSOP by měly být schopny, podle našich zkušeností, dosáhnout na téměř všechny produkty. Jak na to? Postup získání potřebného softwaru je velmi intuitivní. Ke každé jeho části můžete navíc najít přímo na stránkách poskytovatele instruktážní video. I přesto ve stručnosti nabízíme shrnutí, jak na to: 1. Zaregistrujte se na stránkách Pozor především na uvedení správného u pro komunikaci. Přímo z ové schránky, kterou uvedete, budete muset následně zaslat několik důležitých dokumentů. 2. Na základě registrace obdržíte , kterým budete vyzváni k zaslání dokumentů prokazujícím oprávněnost vašeho požadavku. Jedná se o doložení statusu organizace (stanovy, smlouva o sdružení apod.), potvrzení o tom, kdo je oprávněn jednat za organizaci (statutární orgán), a čestné prohlášení Techsoup. Tyto dokumenty odešlete na adresu 3. Po ověření registrace můžete vybírat z nabízených produktů. Pozor, nákup některých licencí je omezen, tzn. lze je nakoupit pouze jednou za dobu existence neziskové organizace, objednávku je proto třeba si dobře rozmyslet. Poté, co programy objednáte, přijde již to, co všichni důvěrně známe. Zaplatíte administrativní poplatek a čekáte na zaslání pokynů ke stažení programů do vašeho u. Nezbývá než dodat, že celý proces jsme vyzkoušeli v rámci Kanceláře SMOP ČSOP a nenarazili jsme na žádný zádrhel. Pokud tedy za software platíte, nebo si ho zbytečně kupujete společně s počítačem, což vám nákup zbytečně prodraží, doporučujeme nabídku využít. Lze tak též legalizovat i nelegální kopie softwaru. Luděk Hrnčíř, kancelář SMOP ČSOP Stránka 7 z 12

8 DEPEŠE ČSOP 3/201 Nabízíme NĚKOLIK UVOLNĚNÝCH MÍST NA ZDRAVOTNICKÉM KURZU V předcházejícím čísle Depeší jsme vás informovali o možnosti zúčastnit se zdravotnického semináře společnosti ZDrSEM, a to za zvýhodněnou dotovanou cenu Kč pro členy ČSOP. Kurzy pořádáme v příštím roce ve dvou termínech, a to a Oba semináře se nedlouho po otevření přihlašování zcela naplnily, po termínu zaplacení zálohy se však několik účastníků odhlásilo. Nabízíme tedy 3 volná místa na březnovém termínu. Pokud máte chuť se zúčastnit, ale je pro vás zajímavý pouze únorový termín, nebojte se přihlásit také. Zapíšeme vás na místo náhradníka. Často se stává, že se místo uvolní na poslední chvíli. Přihlášky a více informací získáte v Kanceláři SMOP ČSOP na u nebo telefonu Luděk Hrnčíř, kancelář SMOP ČSOP NABÍDKA PUBLIKACÍ VYDANÝCH ČSOP Ať je horko nebo zima, s pěknou knížkou je vždy prima. A tak neváhejte a vyberte si z pestré nabídky našich publikací. Objednávat můžete přes nebo na adrese kanceláře. Poštovné a balné je podle velikosti a hmotnosti zásilky 70 Kč nebo 100 Kč. Jiřina Borecká Název publikace Autor Běžná cena Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin Stránka 8 z 12 Cena pro členy Václav Tetera 66 Kč 55 Kč Péče o dřeviny mimo les - II. Jaroslav Kolařík a kol. 693 Kč 660 Kč Péče o dřeviny mimo les I. Jaroslav Kolařík a kol. 495 Kč 451 Kč Vážky - výzkum a ochrana Lubomír Hanel, Jiří Zelený 88 Kč 81 Kč Samostatná příloha - klíč k určování exuvií evropských druhů vážek 110 Kč 99 Kč (Ondata) podřádu (Anisoptera) Ochrana ryb a mihulí Lubomír Hanel 110 Kč 66 Kč Potravní ekologie našich dravců a sov Jiří Mlíkovský 121 Kč 107 Kč Ochrana vodních měkkýšů Luboš Beran 110 Kč 88 Kč Ochrana horských a podhorských toků - Úvod do studia jejich biocenóz Aloisie Poulíčková a kol. 94 Kč 88 Kč Ornitologické tabulky Jiří Mlíkovský 66 Kč 50 Kč Ochrana netopýrů Mojmír Vlašín, Ivana Málková 66 Kč 33 Kč Ochrana velkých šelem v České republice Petr Stýblo 88 Kč 55 Kč Ježci Zuzana Pokorná 55 Kč 33 Kč Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum Pavel Čech 66 Kč 33 Kč Metodika sledování výskytu plazů v České republice Mojmír Vlašín, Blanka Mikátová 66 Kč 33 Kč

9 Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod II. Ochrana plazů v okolí lidských sídel aneb Proč nemáte na zahradě ještěrku, slepýše nebo užovku? Lubomír Hanel, Pavel Pešout 66 Kč 55 Kč Jiří Haleš 22 Kč 11 Kč Mokřadní ostřice České republiky Radomír Řepka 0 Kč 0 Kč Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo 550 Kč 440 Kč Živá zahrada Václav Křivan, Petr Stýblo 110 Kč 80 Kč Louky Bílých Karpat Ivana Jongepierová 605 Kč 555 Kč Vlk se vrací Petr Stýblo 22 Kč 11 Kč Samolepka - Živá zahrada - ptáci 6 Kč 6 Kč Série samolepek (10 kusů) - Živá zahrada - ptáci Samolepka - Živá zahrada - motýli, žáby 50 Kč 50 Kč 6 Kč 6 Kč Plakát "Ptáci u krmítka" 11 Kč 6 Kč Plakát Živá zahrada 11 Kč 6 Kč Pexeso Motýli Českého krasu 40 Kč 35 Kč Zelená karta NOVÝ PARTNER ZELENÉ KARTY Od nové roku jsme získali nového partnera Zelené karty Bečovská botanická zahrada. Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Kromě poznávání Vám Bečovská botanická zahrada nabízí i řadu neopakovatelných zážitků. Pro návštěvníky jsou připraveny odpočívadla, vyhlídky, altány i netradiční meditační koutky v úžasném krajinném prostředí. U Korunního rybníka se nachází pískové pláže, k bezplatnému zapůjčení jsou k dispozici i loďky, se kterými se můžete dostat na ostrůvek. V blízkosti řeky Teplé je venkovní táborové ohniště a zařízený volnočasový areál pro děti i dospělé s vrbovými prvky, travnatým hřištěm, lanovkou, pískovištěm či prolézačkami. Sportovní vybavení je volně k dispozici. Materiálový šnek je možno využít k barefoot terapii. Kdo má rád adrenalinové zážitky může s příslušným vybavením zdolat 1. českou bioferratu. A pro ty, co mají více času, máme možnost táboření, třeba spojené s rangerským putováním po Panoramatické stezce. Více se dozvíte na stránkách a na stránkách Zelené karty. Tereza Vadasová Stránka 9 z 12

10 KALENDÁŘ AKCÍ PARTNERŮ ZK ČSOP OD PROSINCE 2013 Datum, název a adresa objektu/akce kraj od 14 hod. Ústecký Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, Chomutov ADVENTNÍ NEDĚLE VE STARÉ VSI - výroba originálních ozdob od 18:00 Praha Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 Přednáška TOULKY STRAKONICKEM. Cestopisná beseda lomnického rodáka a cestovatele Mgr. Libora Drahoňovského s promítáním fotografií nás tentokrát zavede na Strakonicko. Kromě povídání o městech navštívíme malebné vesničky s tradiční lidovou architekturou, skvostné církevní pamětihodnosti a řadu pozoruhodných míst Praha Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 Přednáška AMERICKÝ RÁJ NA FLORIDĚ. Přednáší Ing. Jan Stěnička. do Praha Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 Výstava OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU o historii potravinářských obalů, obalové techniky, transportu potravin a recyklace obalů od 18 hod. Pardubický Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Přednáška ISLAND OČIMA GEOLOGA. Po vlastní ose za přírodními a technickými zajímavostmi ostrova. Přednáší J. Šura. do Královéhradecký Regionální muzeum a galerie v Jičíně - muzeum hry, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín Výstava VÁNOCE MĚŠŤANSKÉ SPOLEČNOSTI. Výstava návštěvníky zavede především do vánočních pokojů druhé poloviny 19. století, kdy se zvyk zdobení stromečků ujal i u měšťanů. K vidění budou tradiční skleněné ozdoby, ale také ty vyrobené z korálků, tragantu a dalších oblíbených materiálů. do Pardubický Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Výstava VIDĚLI JSME DĚŤÁTKO. Betlémská tradice v dílech řezbářů. Výstava představuje řezbářské práce několika současných tvůrců, pro které je ztvárnění vánoční legendy o narození Ježíška přirozenou inspirací a navazují tak na tradiční ráz betlemářství v českých zemích. Betlémy budou umístněny ve výstavním prostoru pardubického zámku u rytířských sálů od 18:00 Praha Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 Přednáška DO TAJGY SEVERNÍHO MONGOLSKA. Zavedeme vás do prostředí geologické expedice do pohraniční tajgy v povodí řeky Selengy v nejsevernějším Mongolsku na sklonku 90. let. Žili jsme v jurtě, pracovali a chodili pěšky v panenské přírodě a občas jsme narazili i na opuštěný budhistický klášter... Přednášející: RNDr. Jiří Jiránek, CSc. spisovatel, cestovatel, geolog a diplomat (býv. velvyslanec ČR v Chile, Venezuele a 13ti malých státech Karibiku). Stránka 10 z 12

11 do Regionální muzeum a galerie v Jičíně - muzeum hry, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín Výstava KOUZLO HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ. Návštěvníci budou moci obdivovat kolem 120 exponátů od dechových přes smyčcové, drnkací a bicí až po pozoruhodné méně známé hudební nástroje. Mezi nejzajímavější patří tympán z dob Mozarta vyrobený z oslí či telecí kůže a mědi nebo amatérsky vyrobené housle tzv. Cikánky". Staré inštrumenty" doplňují i další předměty související s hudbou, které rovněž pocházejí ze sbírky Jaroslava Růžičky, jako jsou dirigentské taktovky, staré katalogy výrobců hudebních nástrojů a jiných reklamních materiálů včetně fotografií vojenských a jiných hudebních souborů. do Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Výstava KRÁLOSTVÍ ŽELEZNIC - svět modelářů železnic. Kromě "vitrínové" instalace rozličných typů a měřítek modelů železničních lokomotiv, vagónů a všeho, co k železnici patří budou k vidění i ukázky modelových kolejišť od miniaturních po rozměrná dioramata. do Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Výstava HISTORICKÉ HRAČKY. Hračky, hry a dětská promítací technika ze sbírek Muzea technických hraček. do Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 Výstava OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU o historii potravinářských obalů, obalové techniky, transportu potravin a recyklace obalů. Královéhradecký Pardubický Pardubický Praha Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta ČSOP, který je pravidelně aktualizován, naleznete na stránkách Tereza Vadasová Vydává: Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada, Michelská 5, Praha 4. Tel.: , Obsah Depeší připravilo Předsednictvo ÚVR ČSOP. Za jednotlivé příspěvky odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Tisknuto na recyklovaném papíru. Uzávěrka: Uzávěrka příštího čísla: Příspěvky v el. podobě posílejte na adresu Zaslané příspěvky mohou být redakčně upravovány. ISSN Povoleno MK ČR pod č. E Stránka 11 z 12

12 Stránka 12 z 12

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

nepřiměřená (nedostatečně odůvodněná) výše nájemného nepřiměřenost vzhledem k deklarovaným aktivitám spolku a jiným obdobným projektům

nepřiměřená (nedostatečně odůvodněná) výše nájemného nepřiměřenost vzhledem k deklarovaným aktivitám spolku a jiným obdobným projektům projekt č. organizace požadováno Kč podpořeno Kč důvod krácení výstupy speciální podmínky poznámka 321001 Ždánický les 80000,00 80000,00 321002 Bílé Karpaty 79200,00 79200,00 321003 Jizersko-ještědský

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze V polovině května jsme uzavřeli výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy a můžeme ocenit výherce. Z celkového počtu 286 doručených obrázků porota vybrala

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012 Hostětín 4, 687 71 Bojkovice tel. 572 641 040 tbk@tradicebk.cz, http://www.tradicebk.cz Tradice Bílých Karpat jsou dobrovolným, nevládním

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH 23. září, 2015, seminář pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax:

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA. - základní organizace č. 59/11

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA. - základní organizace č. 59/11 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA - základní organizace č. 59/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Český svaz ochránců přírody Jihlava Český svaz ochránců přírody Jihlava (základní organizace ČSOP č. 59/11)

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Nabídka k účasti na. 5. ročníku největší nezávislé tradingové akce. ve střední Evropě HLAVNÍ PARTNERSTVÍ. www.money-expo.cz

Nabídka k účasti na. 5. ročníku největší nezávislé tradingové akce. ve střední Evropě HLAVNÍ PARTNERSTVÍ. www.money-expo.cz Nabídka k účasti na 5. ročníku největší nezávislé tradingové akce ve střední Evropě HLAVNÍ PARTNERSTVÍ Plánovaný rozsah: 2 dny Termín: 17. - 18. duben 2015 Místo konání: Konferenční centrum City, Praha

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

TechSoup Česká republika. Dostupný software pro neziskové organizace v ČR

TechSoup Česká republika. Dostupný software pro neziskové organizace v ČR TechSoup Česká republika Dostupný software pro neziskové organizace v ČR Obsah prezentace TechSoup Global TechSoup v České republice co můžete získat jak na to za kolik Jak se aktivně zapojit a další bonusy

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková Portál Pomoc na dvanáctce Portál městské části, na kterém jsou přehledně sjednoceny všechny informace ze sociální oblasti. 7. dubna 2014 PhDr. Daniela Rázková PORTÁL POMOC NA DVANÁCTCE Pomoc na dvanáctce

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Záchranné stanice handicapovaných zvířat

Záchranné stanice handicapovaných zvířat Záchranné stanice handicapovaných zvířat Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činností záchranných stanic a se záchrannými stanicemi v Pardubickém kraji Dlouhodobé cíle: seznámení se s možností využít

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Falcopredonum.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014. www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum. Příroda cokoliv říká, je moudré.

Falcopredonum.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014. www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum. Příroda cokoliv říká, je moudré. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014 Falcopredonum.cz www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum Příroda cokoliv říká, je moudré. Decimus Iunius Iuvenalis Název Falcopredonum Název je latinského

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP)

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP) BIOD_sem_1107_ZZ.doc_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva projektu Celostátní seminář programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin koncepce dalšího směřování programu. Projekt číslo 171118 Zpracoval: Ing.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I Skáče žába Jak se žáby pohybují, čím se živí, kde žijí, jak jim můžeme pomáhat. Každá žabka jinak zpívá. Ukázky SOMSO modelů, výukové obrázky, poslech hlasů žab, pohybová aktivita dětí. Vhodné pro mateřské

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí Zpravodaj duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum Původní školní zahrada se skládala z téměř 1 ha vinohradu, věkovitého sadu (asi 50 ovocných dřevin) a k tomu připojených políček pro účely

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007

Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007 Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007 Velké šelmy v Beskydech Pozn. projekt je finančně podpořen MŽP. Proto cena 10,- Kč Člověk a příroda Ekologické minimum 12-18

Více

DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3/2013. Z obsahu. Zprávy z ústředí NOVÁ LEGISLATIVA? CO ČSOP MUSÍ SPLNIT PO 1. 1. 2014

DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3/2013. Z obsahu. Zprávy z ústředí NOVÁ LEGISLATIVA? CO ČSOP MUSÍ SPLNIT PO 1. 1. 2014 3 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3 Z obsahu Výkupy pozemků... 3 Kurz první pomoci... 5 Zprávy z ústředí NOVÁ LEGISLATIVA? CO ČSOP MUSÍ SPLNIT PO 1. 1. 2014 Senát v minulých dnech schvaloval zákony

Více

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Ing. Karel Kříž ZO ČSOP Vlašim Eva Lupačová Město Vlašim Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MA 21

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MA 21 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MA 21 VEDENÍ MIKROREGIONU Luleč - koupaliště Libuše POLITIK - MGR. PETR HALAS starosta obce Luleč SPRÁVNÍ RADA STAROSTOVÉ 11 OBCÍ DALŠÍ ČÁSTI KOORDINÁTOR MA21 PRACOVNÍ SKUPINA pro

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více