DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2013. Z obsahu. Zprávy z ústředí DOBRÉ ZPRÁVY DO ROKU 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2013. Z obsahu. Zprávy z ústředí DOBRÉ ZPRÁVY DO ROKU 2014"

Transkript

1 DEPEŠE ČSOP 4 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4 Z obsahu Darovací certifikát... 4 Projekty MŽP... 6 Zprávy z ústředí DOBRÉ ZPRÁVY DO ROKU 2014 Domluvili jsme se s tradičními přispěvateli Depeší, že v tomto čísle nebudeme zveřejňovat žádné negativní informace. Zprvu jsem nevěřil, že budou mít kolegové o čem psát, ale zdá se, že se jim to povedlo! Nebudu tedy ani já uhýbat z domluveného konceptu. Protentokrát proto úplně vynecháme zprávy o naší legislativě i o hmatatelných výsledcích vřelého vztahu viditelné části našich politiků k přírodě, životnímu prostředí a neziskovému sektoru. Logicky tedy vynechám i novinky z jednání Ústřední výkonné rady ČSOP, neb právě ta je nucena na výše uvedená témata prakticky neustále reagovat (o to větší obdiv patří jejím členům, že za svaz ve volném čase a bez nároků na jakoukoliv odměnu bojují). Je tedy v této rubrice vůbec o čem psát? Ale ano. A možná je to chyba, že o tom, co se daří, tak málo informujeme. Tak například, daří se nám, a přitom to vůbec není samozřejmé, držet a rozvíjet naše tradiční činnosti. Národní program Ochrana biodiverzity funguje už 15 let. Každým rokem v něm podpoříme stovky důležitých lokálních projektů našich základek i jiných sdružení. Výsledky projektů vesměs slouží nejen nám, ale i vlastníkům lokalit a státní ochraně přírody. Jiný takový zdroj u nás není. Určitě je úspěchem i patnáctileté partnerství a spolupráce Lesů České republiky v tomto programu. Nemenším úspěchem je i klíčová role ČSOP v programu rozvoje pozemkových spolků. Pojem pozemkových spolků i chápání jejich významu pro ochranu přírodního dědictví se nám postupně podařilo znovu zavést do podvědomí české veřejnosti. Role svazu je klíčová i v dalším programu, který vznikl před 15 lety, v Národní síti záchranných stanic. Tento národní systém záchrany handicapovaných zvířat je unikátní i ve světovém měřítku. V roce 2013 byla díky němu poskytnuta pomoc v historii zatím největšímu počtu zvířat v nouzi. A také se na jeho podporu podařilo sehnat historicky nejvíce peněz. Díky dlouhodobému partnerství s Nadačním fondem Veolia se nám daří rozvíjet i projekt Ukliďme svět!. Daří se budovat i program Živá zahrada a chystají se nové, související aktivity na podporu biodiverzity v průmyslových a jiných komerčních areálech. Připravuje se další nový program pro veřejnost, tentokrát zaměřený na mapování malých mokřadů. Z výčtu největších úspěchů určitě nelze opomenout významné oživení naší práce s dětmi a mládeží. Podařilo se úspěšně přestát krizi způsobenou několika individui, kteří chtěli svaz připravit nejen o významné peníze ale i o téměř celou dětskou základnu. Kdybychom se na poslední chvíli nesemkli a tvrdě se nebránili, asi by se jim to povedlo. Nyní nám již počty MOPíků i jejich oddílů opět narůstají, Stránka 1 z 12

2 daří se pro ně shánět peníze i nové aktivity. Velmi úspěšné jsou zejména obě celostátní soutěže Zlatý list a Ekologická olympiáda. Po letech stagnace nové organizační týmy mladých lidí vdechly soutěžím opět život. A veřejnost to již začíná oceňovat! Věřím, že tak, jako tomu je u MOPíků, i jiná krize nás nakonec posílí. Červnová povodeň na Botiči drsně zasáhla do života kanceláře našeho ústředí. Náprava jejích škod nám sice dává zabrat, ale zároveň nám umožňuje leckterá zařízení ústředí zmodernizovat a posunout o úroveň výše. V těchto dnech se podepisuje další, tentokrát dvouletá smlouva o spolupráci s naším generálním partnerem, společností NET4GAS. Toto partnerství je svými rozměry v českých podmínkách rozhodně neobvyklé. Umožnilo nám nejenom rozjet nový program Blíž přírodě, ale také nám významně pomáhá stabilizovat aktivity, na které bychom prostředky jen horko těžko sháněli. Koneckonců, partnerství s NET4GAS je určitě jedním z významných důvodů, proč se již 10 let plošně nezvyšovaly naše členské příspěvky. Příští rok oslaví Český svaz ochránců přírody 35 let od svého vzniku. 35 roků je v lidském měřítku věk plný fyzické i duševní síly. Věk, kdy si člověk už ujasnil, co od života očekává, uvědomil si své životní postoje, cíle a cesty, jak těchto cílů dosáhnout. Desítky tisíc našich členů současných i minulých svazu za tuto dobu také určily cíle a cesty. Na konci roku 2013 mám docela silnou jistotu, že nás od těchto nastoupených cest hned tak něco neodvrátí. Všem členkám a členům svazu, našim příznivcům a všem čtenářům Depeší přeji spoustu fyzických a duševních sil do nastávajícího roku 2014! Petr N. Stýblo SVAZOVÁ OCENĚNÍ A VYZNAMENÁNÍ Dovolujeme si vás upozornit, že se blíží čas na zasílání návrhů na udělení svazových vyznamenání. Přemýšlejte o vhodných kandidátech na udělení vyznamenání Příroda děkuje či na ocenění Svaz děkuje a případně svoje návrhy předejte členům ÚVR (nejlépe z vašeho kraje). Ti je předloží Ústřední výkonné radě ke schválení. Návrhy na udělení ceny Život pro ježky, udělované na památku Růženy Studené obětavcům, kteří pomáhají handicapovaným ježkům, můžete posílat do Kanceláře ÚVR. Návrhy musí projednat ÚVR na svém prvním jednání v roce, tedy v lednu Plné znění směrnice o svazových vyznamenáních společně s přehledem dosud vyznamenaných naleznete na webu ČSOP: záložka Pro členy Vyznamenání a ocenění. Tereza Vadasová KRIZE? SNAD ANI NE... Jedni říkají, že krize (však víte, o které je řeč) je zažehnána, druzí tvrdí, že se z ní už nevyhrabeme. Názorů je spousta, jisté však je, že lidí, kteří jsou ochotni přispívat na dobrou věc, přibývá. Krize nekrize. Prosinec, měsíc, kdy na sbírkové účty Místo pro přírodu a Zvíře v nouzi tradičně přichází nejvíce darů, teprve začal a my z přehledů víme, že štědrých dárců, kteří dosud v roce Stránka 2 z věnovali na sbírky více jak 2000 Kč již převyšuje rok loňský. Staří, mladí, stálí i úplně noví přispěvatelé dokazují, že jim na přírodě a jejích obyvatelích záleží. Mezi dárci nechybí členové ČSOP. Je příjemné zjištění, že ačkoli člověk může mít pocit, že svými členskými příspěvky na dobrou věc již přispívá, i přesto se rozhodne věnovat další dar na domácí sbírku.

3 Rostoucí zájem nás těší o to víc, když si uvědomíme jakou máme konkurenci. Z tiskovin, rádia, televize i billboardů na nás chrlí své prosby o podporu stále více sdružení KAMPAŇ MÍSTO PRO PŘÍRODU Je pozitivní, kdy i v současné době, kdy na většinu lidí doléhá finanční krize, nejistota z budoucnosti a kdy se tzv. nosí sobeckost a zaměření pouze na vlastní prospěch, se najdou mezi námi lidé, kteří jdou proti těmto trendům. A tak mě vždy znovu a znovu příjemně překvapuje, že i v dnešní době existují dárci, kteří přispívají do veřejných sbírek. Že jsou třeba ochotni posílat peníze na výkupy pozemků proto, aby se kupř. zachránila kvetoucí louka, mokřad či starý les. Český svaz ochránců přírody provozuje kampaň Místo pro přírodu již 10 let. Prostřednictvím veřejné sbírky lidé věnují a organizací. Zdá se tedy, že si vedeme poměrně dobře, je o nás slyšet a naši spoluobčané mají zájem. Krize nekrize Markéta Pecková vlastní peníze na záchranné výkupy pozemků, které mají přírodní či krajinnou hodnotu a hrozí jim ohrožení. Někdo věnuje jednorázově vyšší částku, jiný přispívá pravidelně menší. Za 10 let se rozloha vykoupených pozemků blíží již 100 ha. A co je potěšitelné, lidé přispívají stále, pořád se najdou jedinci, kteří místo toho, aby si koupili další zbytečnost, kterou nutně potřebují, jak se nám snaží reklamy vsugerovat, raději zainvestují do hodnot trvalejších. Přesto, že oni sami z toho přímý užitek mít často sami ani nemohou, neboť se často největší hodnota dané lokality projeví až za roky. Stáňa Bartošová VÁNOČNÍ ČAS V ZÁCHRANNÝCH STANICÍCH Stejně tak, jako ty předchozí, byl tento rok pro pracovníky záchranných stanic hektický. Přijímaných zvířat rozhodně neubývalo, dlouhá zima, opožděné jaro a povodně mnohým připravily bezesné noci. Díky obrovskému nasazení pomáhaly stanice tam, kde si příroda s volně žijícími zvířaty trochu zahrávala. Obrovskou pomocí byly pro záchranné stanice mimořádné finanční prostředky získané díky aktivitě tehdejšího ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy. S finančními problémy se totiž jinak stanice potýkají každoročně a tentokrát mají, zřejmě výjimečně, o pořádnou starost míň. Určitě se jim díky tomu lépe zahájily přípravy stanic na zimu. Je sice pravda, že v zimních měsících je příjem živočichů do záchranných stanic snížen, ale i tak je stále co dělat. Nejčastějšími pacienty jsou v tomto období jedinci, kteří utrpěli zranění následkem střetu s dopravou či nárazem do prosklených ploch, nebo probuzení hibernanti ježci či netopýři. Stanice rozhodně v těchto dnech nezejí prázdnotou. Ve stanicích Národní sítě přečkají zimu zhruba dvě tisícovky živočichů, převážně ježků. Část ježků je ve stanici po vykrmení zazimována, ale velká část z nich se ke spánku vůbec neuloží a je třeba se o ně starat. A jejich jídelníček rozhodně není z nejlevnějších, ježci nejvíce ocení kvalitní kočičí konzervy. Aby záchranné stanice zpříjemnily Vánoce vám i svým svěřencům, pořádají v adventním čase dny otevřených dveří. Pro člověka zvenčí je návštěva záchranné stanice s průvodcem určitě velmi zajímavým zpestřením, a naopak místní (pracovníci i zvířata) mohou mít radost z dárků, které většinou od návštěvníků obdrží, ať už jsou to právě zmiňované konzervy, granule, ovoce, semínka a ořechy či finanční příspěvek na chod záchranné stanice. Určitě se tedy informujte u své místní záchranné stanice, zda i ona pořádá Vánoce ve stanici a udělejte sobě i jim radost návštěvou. Zdeňka Nezmeškalová Stránka 3 z 12

4 DEPEŠE ČSOP 3/201 DARUJTE MISKU JÍDLA PRO ZVÍŘATA JAKO VÁNOČNÍ DÁREK! Nakrmte veverky, poštolky, ježky nebo vydry v záchranných stanicích. Darovacím certifikátem můžete potěšit i své blízké a známé. Druh certifikátu, obrázek a oslovení si vyberete a objednáte na Lucie Matulová DŮCHOD PROGRAMU BLÍŽ PŘÍRODĚ? Jak si stojí program, který jsme zahájili s naším generálním partnerem NET4GAS v roce 2007? Program v rámci, kterého vznikají naučné stezky, pozorovatelny, vyhlídky, zastřešení studánek či povalové chodníčky? Co se podařilo v letošním roce a jaké jsou plány do budoucna, jsme se zeptali koordinátorky Lucii Matulové. Své osobní dotazy jí můžete posílat na Jaké lokality byly veřejnosti zpřístupněny letos? V tomto roce se nám podařilo umístit informační panely na louky s bohatým výskytem šafránu bělokvětého, o kterém se na Valašsku říká, že otvírá jaro. Na podnět čtenářky webových stránek Blíž přírodě Hany Rampírové jsme vybudovali naučnou stezku v zachovalém lužním lese. Na místě zaniklé osady Umíř jsme veřejnosti přiblížili dochovaný luční porost, přes sto let starý ovocný sad a historii místa. Zájemci zde mohou dokonce strávit noc pod krytou střechou bivakovacího srubu a druhý den pokračovat přírodou dál. Dále se nám povedla kompletní rekonstrukce naučné stezky Svatojánské proudy, která je oblíbeným turistickým cílem výletníků. U Šumperka jsme postavili ptačí pozorovatelnu, která poukazuje na důležitost tohoto místa pro život ptactva a obojživelníků v tomto regionu a seznamuje veřejnost Stránka 4 z 12

5 s rozmanitostí biodiverzity lokality. Sirné prameny, jako typický a unikátní přírodní fenomén východní Moravy, představují od října informační panely u Zádveřic na Zlínsku. Proslýchá se, že Blíž přírodě zestárnul a chystá se letos do důchodu? Je pravda, že se objevují vrásky v podobě poničených cedulí od vandalů, trouchnivějícího dřeva na pozorovatelnách či posezeních. Díky péči základních organizací se však snažíme tyhle nedostatky odstraňovat. Jen letos jsme rekonstruovali na osmi lokalitách a i letos mohou realizátoři z minulých let žádat o příspěvek na údržbu a opravy. Jak tedy «jdete s dobou»? A změnily se požadavky ze strany návštěvníka od doby, kdy jste otevřeli první stezku? Myslíme dost na technický pokrok a stále náročnějšího návštěvníka. Pokud ho chceme zaujmout, musíme se přizpůsobit i my. Letos tedy na stezkách najdeme různé herní prvky pro děti i dospělé, interaktivní QR kódy odkazující na podrobný obrázkový i textový materiál. K jedné lokalitě vznikají samostatné webové stránky a počítá se s komentovanými procházkami. Co děláte proto, aby se o programu vědělo a stouplo povědomí o něm u veřejnosti? Protože si uvědomujeme, že je důležité, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o programu, snažíme se i my hledat nové možnosti propagace. Letos se tedy na lokalitách natáčeli tipy na výlet pro televizi Metropol, pro děti byla uspořádána výtvarná soutěž, spuštěno bylo 5 pokladů v rámci hry Geocaching, pozvánky a soutěže byly propagovány na Facebooku. Reakce jsou zatím pozitivní. (sama sebe se ptala) Lucie Matulová Lokalita Otevření v roce 2013 Druh Lačnovské šafrány infotabule Umíř naučná stezka, bivakovací místo Pňovský luh naučná stezka Svatojánské proudy naučná stezka, posezení Třemešské rybníky ptačí pozorovatelna, infotabule Sirné studánky studánky, infotabule, posezení EKOCENTRA V DŘEVĚNÉM HÁVU V letošním roce se díky programu Dřevo opět podařilo dovybavit některá ekocentra ČSOP prvky z českého dřeva. ÚVR ČSOP rozdělila celkem Kč mezi 17 ekocenter. Pokud navštívíte Centrum Veronica Hostětín, můžete tu najít např. vodní mlýnek s pilou a kladivem, sloužící jako ukázka využití vodní energie nebo dřevěný xylofon, na kterém je možno vyzkoušet zvučnost různých druhů dřevin. Před Ekocentrem Zvoneček ve Vraném nad Vltavou je možné zhlédnout expozici 19 druhů ptačích budek, v areálu Lamacentra Pozemkového spolku Hády vyrostl nový altán, který slouží návštěvníkům jako úkryt před sluncem a deštěm. Další ekocentra se mohou chlubit novým dřevěným nábytkem a učebními prvky, sloužícími k ekovýchově, např. v Bečovské botanické zahradě bylo vytvořeno kryté sezení s křesly, lavicemi a stoly, vyrobenými z borovice, břízy, dubu letního, jasanu, javoru, modřínu a smrku. Program Dřevo tradičně finančně podporují Lesy Česká republiky, s.p. Kateřina Adámková Stránka 5 z 12

6 KAMPAŇ UKLIĎME SVĚT! 21. ročník kampaně Ukliďme svět! byl opět úspěšný. V České republice se letos do akcí na úklid odpadků a černých skládek zapojilo 210 organizací. Svět uklízelo dobrovolníků, z toho dětí. Příroda je díky nim čistší o 170 tun odpadu, z čehož se 15 % podařilo vytřídit. Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojili! Generálním partnerem kampaně je Nadační fond Veolia. Tereza Vadasová SVAZOVÉ AKCE V ROCE 2013 A 2014 Živá zahrada zimní kolo Ukliďme svět! jarní kolo 2014 duben květen 2014 Živá zahrada jarní kolo Setkání s přírodou Vaše peníze MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ PRO NNO PRO ROK 2014 MŽP vypsalo po delším otálení (už to chvíli vypadalo, že peníze letos budou jen na úklidy černých skládek) tradiční výběrové řízení na podporu neziskovek. Žádat lze například na managementovou podporu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (zejména v urbanizovaném prostředí a na mokřadech mimo ZCHÚ), na management cenných biotopů (především písčin, stepních lokalit, slanisek a podmáčených luk), na ochranu a obnovu drobných krajinných prvků, na aktivity související s ochranou geologického dědictví (dokumentace, péče, terénní expozice ), zapojení místních občanů do péče o zeleň, místní akce zlepšující kvalitu veřejného prostoru, realizaci naučných stezek a dalších forem environmentálně šetrné turistiky, venkovní programy zaměřené na přímý kontakt dětí s přírodou či vydávání periodik i neperiodických publikací zaměřených na ochranu životního prostředí v ČR. Jedna organizace může podat maximálně 2 projekty, a to nejpozději do poledne (!). Bližší informace naleznete na webu: o_2014. Jan Moravec BLÍŽ PŘÍRODĚ PODPORA PROJEKTŮ V ROCE 2014 V rámci programu Blíž přírodě posílejte své projekty už do 26. ledna 2014 na adresu Program je určen základním organizacím a sdružením Českého svazu ochránců přírody. Předkládané projekty musí být dokončeny do konce října 2014, ale výjimečně budou podpořeny i projekty dvouleté (v odůvodněných případech). Při hodnocení podaných projektů ÚVR klade důraz na to, jestli projekt řeší zpřístupnění lokality jako celku a na jeho nápaditost. Stránka 6 z 12

7 Hlavním cílem programu je představit veřejnosti zajímavé přírodní lokality a vzbudit tak zájem o jejich ochranu. Podporovány jsou infotabule a jiné informační systémy pro návštěvníky, posezení, můstky, pozorovatelny zvířat, atd. Projekty musí být zaměřeny na přírodní bohatství, nejsou podporovány mnohakilometrové naučné stezky, pokud je nespojuje jedno téma či rozhledny (věže sloužící k "dálkovým" výhledům). Více o programu a dosud podpořených projektech se dozvíte na v sekci Ochrana krajiny/blíž přírodě. V případě dotazů pište na nebo volejte Lucie Matulová MS WINDOWS, MS OFFICE A DALŠÍ SOFTWARE JEN ZA ADMINISTRAČNÍ POPLATEK Jako základní organizace ČSOP máte možnost získat jinak nákladný software od firmy Microsoft, ale i dalších firem za pouhý administrativní poplatek. Aktuálně např. MS Windows 8 za 156 Kč + DPH. Vše probíhá elektronicky. Při splnění jednoduchých podmínek to umožňuje neziskovým organizacím projekt Techsoup, skrze který nabízí svoje produkty několik velkých firem. Pro většinu základních organizací budou jistě nejvíce použitelné především programy společnosti Microsoft. Ta dává k dispozici jak aktuální verze operačního systému včetně jejich upgradu, tak i nejnovější verze Microsoft Office. Mezi další dárce softwaru patří firmy SAP, Cisco a Zoner. Každá ze společností má své vlastní podmínky poskytování programů neziskovým organizacím, ale ZO ČSOP by měly být schopny, podle našich zkušeností, dosáhnout na téměř všechny produkty. Jak na to? Postup získání potřebného softwaru je velmi intuitivní. Ke každé jeho části můžete navíc najít přímo na stránkách poskytovatele instruktážní video. I přesto ve stručnosti nabízíme shrnutí, jak na to: 1. Zaregistrujte se na stránkách Pozor především na uvedení správného u pro komunikaci. Přímo z ové schránky, kterou uvedete, budete muset následně zaslat několik důležitých dokumentů. 2. Na základě registrace obdržíte , kterým budete vyzváni k zaslání dokumentů prokazujícím oprávněnost vašeho požadavku. Jedná se o doložení statusu organizace (stanovy, smlouva o sdružení apod.), potvrzení o tom, kdo je oprávněn jednat za organizaci (statutární orgán), a čestné prohlášení Techsoup. Tyto dokumenty odešlete na adresu 3. Po ověření registrace můžete vybírat z nabízených produktů. Pozor, nákup některých licencí je omezen, tzn. lze je nakoupit pouze jednou za dobu existence neziskové organizace, objednávku je proto třeba si dobře rozmyslet. Poté, co programy objednáte, přijde již to, co všichni důvěrně známe. Zaplatíte administrativní poplatek a čekáte na zaslání pokynů ke stažení programů do vašeho u. Nezbývá než dodat, že celý proces jsme vyzkoušeli v rámci Kanceláře SMOP ČSOP a nenarazili jsme na žádný zádrhel. Pokud tedy za software platíte, nebo si ho zbytečně kupujete společně s počítačem, což vám nákup zbytečně prodraží, doporučujeme nabídku využít. Lze tak též legalizovat i nelegální kopie softwaru. Luděk Hrnčíř, kancelář SMOP ČSOP Stránka 7 z 12

8 DEPEŠE ČSOP 3/201 Nabízíme NĚKOLIK UVOLNĚNÝCH MÍST NA ZDRAVOTNICKÉM KURZU V předcházejícím čísle Depeší jsme vás informovali o možnosti zúčastnit se zdravotnického semináře společnosti ZDrSEM, a to za zvýhodněnou dotovanou cenu Kč pro členy ČSOP. Kurzy pořádáme v příštím roce ve dvou termínech, a to a Oba semináře se nedlouho po otevření přihlašování zcela naplnily, po termínu zaplacení zálohy se však několik účastníků odhlásilo. Nabízíme tedy 3 volná místa na březnovém termínu. Pokud máte chuť se zúčastnit, ale je pro vás zajímavý pouze únorový termín, nebojte se přihlásit také. Zapíšeme vás na místo náhradníka. Často se stává, že se místo uvolní na poslední chvíli. Přihlášky a více informací získáte v Kanceláři SMOP ČSOP na u nebo telefonu Luděk Hrnčíř, kancelář SMOP ČSOP NABÍDKA PUBLIKACÍ VYDANÝCH ČSOP Ať je horko nebo zima, s pěknou knížkou je vždy prima. A tak neváhejte a vyberte si z pestré nabídky našich publikací. Objednávat můžete přes nebo na adrese kanceláře. Poštovné a balné je podle velikosti a hmotnosti zásilky 70 Kč nebo 100 Kč. Jiřina Borecká Název publikace Autor Běžná cena Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin Stránka 8 z 12 Cena pro členy Václav Tetera 66 Kč 55 Kč Péče o dřeviny mimo les - II. Jaroslav Kolařík a kol. 693 Kč 660 Kč Péče o dřeviny mimo les I. Jaroslav Kolařík a kol. 495 Kč 451 Kč Vážky - výzkum a ochrana Lubomír Hanel, Jiří Zelený 88 Kč 81 Kč Samostatná příloha - klíč k určování exuvií evropských druhů vážek 110 Kč 99 Kč (Ondata) podřádu (Anisoptera) Ochrana ryb a mihulí Lubomír Hanel 110 Kč 66 Kč Potravní ekologie našich dravců a sov Jiří Mlíkovský 121 Kč 107 Kč Ochrana vodních měkkýšů Luboš Beran 110 Kč 88 Kč Ochrana horských a podhorských toků - Úvod do studia jejich biocenóz Aloisie Poulíčková a kol. 94 Kč 88 Kč Ornitologické tabulky Jiří Mlíkovský 66 Kč 50 Kč Ochrana netopýrů Mojmír Vlašín, Ivana Málková 66 Kč 33 Kč Ochrana velkých šelem v České republice Petr Stýblo 88 Kč 55 Kč Ježci Zuzana Pokorná 55 Kč 33 Kč Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum Pavel Čech 66 Kč 33 Kč Metodika sledování výskytu plazů v České republice Mojmír Vlašín, Blanka Mikátová 66 Kč 33 Kč

9 Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod II. Ochrana plazů v okolí lidských sídel aneb Proč nemáte na zahradě ještěrku, slepýše nebo užovku? Lubomír Hanel, Pavel Pešout 66 Kč 55 Kč Jiří Haleš 22 Kč 11 Kč Mokřadní ostřice České republiky Radomír Řepka 0 Kč 0 Kč Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo 550 Kč 440 Kč Živá zahrada Václav Křivan, Petr Stýblo 110 Kč 80 Kč Louky Bílých Karpat Ivana Jongepierová 605 Kč 555 Kč Vlk se vrací Petr Stýblo 22 Kč 11 Kč Samolepka - Živá zahrada - ptáci 6 Kč 6 Kč Série samolepek (10 kusů) - Živá zahrada - ptáci Samolepka - Živá zahrada - motýli, žáby 50 Kč 50 Kč 6 Kč 6 Kč Plakát "Ptáci u krmítka" 11 Kč 6 Kč Plakát Živá zahrada 11 Kč 6 Kč Pexeso Motýli Českého krasu 40 Kč 35 Kč Zelená karta NOVÝ PARTNER ZELENÉ KARTY Od nové roku jsme získali nového partnera Zelené karty Bečovská botanická zahrada. Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Kromě poznávání Vám Bečovská botanická zahrada nabízí i řadu neopakovatelných zážitků. Pro návštěvníky jsou připraveny odpočívadla, vyhlídky, altány i netradiční meditační koutky v úžasném krajinném prostředí. U Korunního rybníka se nachází pískové pláže, k bezplatnému zapůjčení jsou k dispozici i loďky, se kterými se můžete dostat na ostrůvek. V blízkosti řeky Teplé je venkovní táborové ohniště a zařízený volnočasový areál pro děti i dospělé s vrbovými prvky, travnatým hřištěm, lanovkou, pískovištěm či prolézačkami. Sportovní vybavení je volně k dispozici. Materiálový šnek je možno využít k barefoot terapii. Kdo má rád adrenalinové zážitky může s příslušným vybavením zdolat 1. českou bioferratu. A pro ty, co mají více času, máme možnost táboření, třeba spojené s rangerským putováním po Panoramatické stezce. Více se dozvíte na stránkách a na stránkách Zelené karty. Tereza Vadasová Stránka 9 z 12

10 KALENDÁŘ AKCÍ PARTNERŮ ZK ČSOP OD PROSINCE 2013 Datum, název a adresa objektu/akce kraj od 14 hod. Ústecký Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, Chomutov ADVENTNÍ NEDĚLE VE STARÉ VSI - výroba originálních ozdob od 18:00 Praha Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 Přednáška TOULKY STRAKONICKEM. Cestopisná beseda lomnického rodáka a cestovatele Mgr. Libora Drahoňovského s promítáním fotografií nás tentokrát zavede na Strakonicko. Kromě povídání o městech navštívíme malebné vesničky s tradiční lidovou architekturou, skvostné církevní pamětihodnosti a řadu pozoruhodných míst Praha Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 Přednáška AMERICKÝ RÁJ NA FLORIDĚ. Přednáší Ing. Jan Stěnička. do Praha Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 Výstava OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU o historii potravinářských obalů, obalové techniky, transportu potravin a recyklace obalů od 18 hod. Pardubický Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Přednáška ISLAND OČIMA GEOLOGA. Po vlastní ose za přírodními a technickými zajímavostmi ostrova. Přednáší J. Šura. do Královéhradecký Regionální muzeum a galerie v Jičíně - muzeum hry, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín Výstava VÁNOCE MĚŠŤANSKÉ SPOLEČNOSTI. Výstava návštěvníky zavede především do vánočních pokojů druhé poloviny 19. století, kdy se zvyk zdobení stromečků ujal i u měšťanů. K vidění budou tradiční skleněné ozdoby, ale také ty vyrobené z korálků, tragantu a dalších oblíbených materiálů. do Pardubický Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Výstava VIDĚLI JSME DĚŤÁTKO. Betlémská tradice v dílech řezbářů. Výstava představuje řezbářské práce několika současných tvůrců, pro které je ztvárnění vánoční legendy o narození Ježíška přirozenou inspirací a navazují tak na tradiční ráz betlemářství v českých zemích. Betlémy budou umístněny ve výstavním prostoru pardubického zámku u rytířských sálů od 18:00 Praha Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 Přednáška DO TAJGY SEVERNÍHO MONGOLSKA. Zavedeme vás do prostředí geologické expedice do pohraniční tajgy v povodí řeky Selengy v nejsevernějším Mongolsku na sklonku 90. let. Žili jsme v jurtě, pracovali a chodili pěšky v panenské přírodě a občas jsme narazili i na opuštěný budhistický klášter... Přednášející: RNDr. Jiří Jiránek, CSc. spisovatel, cestovatel, geolog a diplomat (býv. velvyslanec ČR v Chile, Venezuele a 13ti malých státech Karibiku). Stránka 10 z 12

11 do Regionální muzeum a galerie v Jičíně - muzeum hry, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín Výstava KOUZLO HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ. Návštěvníci budou moci obdivovat kolem 120 exponátů od dechových přes smyčcové, drnkací a bicí až po pozoruhodné méně známé hudební nástroje. Mezi nejzajímavější patří tympán z dob Mozarta vyrobený z oslí či telecí kůže a mědi nebo amatérsky vyrobené housle tzv. Cikánky". Staré inštrumenty" doplňují i další předměty související s hudbou, které rovněž pocházejí ze sbírky Jaroslava Růžičky, jako jsou dirigentské taktovky, staré katalogy výrobců hudebních nástrojů a jiných reklamních materiálů včetně fotografií vojenských a jiných hudebních souborů. do Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Výstava KRÁLOSTVÍ ŽELEZNIC - svět modelářů železnic. Kromě "vitrínové" instalace rozličných typů a měřítek modelů železničních lokomotiv, vagónů a všeho, co k železnici patří budou k vidění i ukázky modelových kolejišť od miniaturních po rozměrná dioramata. do Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Výstava HISTORICKÉ HRAČKY. Hračky, hry a dětská promítací technika ze sbírek Muzea technických hraček. do Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 Výstava OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU o historii potravinářských obalů, obalové techniky, transportu potravin a recyklace obalů. Královéhradecký Pardubický Pardubický Praha Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta ČSOP, který je pravidelně aktualizován, naleznete na stránkách Tereza Vadasová Vydává: Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada, Michelská 5, Praha 4. Tel.: , Obsah Depeší připravilo Předsednictvo ÚVR ČSOP. Za jednotlivé příspěvky odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Tisknuto na recyklovaném papíru. Uzávěrka: Uzávěrka příštího čísla: Příspěvky v el. podobě posílejte na adresu Zaslané příspěvky mohou být redakčně upravovány. ISSN Povoleno MK ČR pod č. E Stránka 11 z 12

12 Stránka 12 z 12

DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3/2013. Z obsahu. Zprávy z ústředí NOVÁ LEGISLATIVA? CO ČSOP MUSÍ SPLNIT PO 1. 1. 2014

DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3/2013. Z obsahu. Zprávy z ústředí NOVÁ LEGISLATIVA? CO ČSOP MUSÍ SPLNIT PO 1. 1. 2014 3 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3 Z obsahu Výkupy pozemků... 3 Kurz první pomoci... 5 Zprávy z ústředí NOVÁ LEGISLATIVA? CO ČSOP MUSÍ SPLNIT PO 1. 1. 2014 Senát v minulých dnech schvaloval zákony

Více

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 Zvýšení členských příspěvků v roce 2010... 1 Kolektivní členové ČSOP.4 Z obsahu Rozšíření národní sítě záchranných stanic..5 Soutěž programu Zelená karta...7

Více

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 1/2012

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 1/2012 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 1/2012 Z obsahu REGISTRACE ZO... 2 Pojištění odpovědnosti členů... 8 Zprávy z ústředí SNĚM SE BLÍŽÍ Jednání nejvyššího orgánu Svazu se uskuteční ve dnech 24. a 25.

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2013 Obsah Kdo jsme Kdo jsme................................................................ 1 Členové, základní organizace a jejich aktivity..................................

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

číslo 12 léto 2009 Téma: VODA, VODA, VODA... JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Libuše Jozková ZÁCHRANNÉ STANICE Matouš Šimek VODNÍ REZERVACE

číslo 12 léto 2009 Téma: VODA, VODA, VODA... JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Libuše Jozková ZÁCHRANNÉ STANICE Matouš Šimek VODNÍ REZERVACE číslo 12 léto 2009 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ DOPORUČENÁ CENA 25 Kč Libuše Jozková ZÁCHRANNÉ STANICE Matouš Šimek VODNÍ REZERVACE Zdenka Jelenová ELEKTRÁRNA V PÍSKU Téma: VODA, VODA, VODA...

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

DEPEŠE 3/2006 6/2003 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY. Bělověžský prales v ohrožení... str. 3 Místo pro přírodu výsledky... str. 8

DEPEŠE 3/2006 6/2003 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY. Bělověžský prales v ohrožení... str. 3 Místo pro přírodu výsledky... str. 8 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3/2006 6/2003 Z OBSAHU Bělověžský prales v ohrožení.......... str. 3 Místo pro přírodu výsledky.......... str. 8 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ Sněm ČSOP 2006 kalendář krajských

Více

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře 2010 I ČÍSLO 15 I ZDARMA rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře obdržela v souteži OTEVŘENO x ZAVŘENO cenu veřejnosti a zvítězila v jedné ze čtyř kategorií OTEVŘENO Soutěž, která se koná každým rokem,

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, podzim zima/2010 3. ročník OCHRANA PŘÍRODY NS Sudslavický okruh se po 33 letech dočkala rekonstrukce 2 Ochrana genofondu ovocných dřevin 4 Hamerský potok o.s. představuje projekt OPAL 5 Webkamera v záchranné

Více

krása Rozhovor s RNDr. Alenou Vopálkovou Pasivní dům v Hostětíně Nepůvodní druhy fauny a flóry Chráněná krajinná oblast Poodří

krása Rozhovor s RNDr. Alenou Vopálkovou Pasivní dům v Hostětíně Nepůvodní druhy fauny a flóry Chráněná krajinná oblast Poodří krása n a š e h o d o m o v a časopis ČESKÉHO SVAZU ochránců přírody jaro/léto 2007 ROČNÍK VII (49) Rozhovor s RNDr. Alenou Vopálkovou Pasivní dům v Hostětíně Chráněná krajinná oblast Poodří Nepůvodní

Více

Resort životního prostředí a zemědělství. Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada.

Resort životního prostředí a zemědělství. Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada. Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje 2015 Kalendář vzdělávacích akcí Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Vážená čtenářko, vážený čtenáři, dostává se Vám do

Více

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? POZEMKOVÉ SPOLKY Český svaz ochránců přírody 2009 Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí a úřadů Obsah Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Venkovské noviny. Moravské vinařské stezky. Sklepní uličky jižní Moravy. Na kole krajem památek a vína...

Venkovské noviny. Moravské vinařské stezky. Sklepní uličky jižní Moravy. Na kole krajem památek a vína... Kácení stromů podél silnic?! Metodický a informační materiál Čtěte na stranách 6 a 7 Úloha venkovských obcí při zhodnocování evropských území Stanovisko Výboru regionů EU, strany 12 až 16_ 20 stran! Venkovské

Více

Naše poslání. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Naše poslání. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 Pohotovostní tel. Záchranné stanice pro živočichy: 777 800 460

Více

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 4 ROČNÍK 8 ČERVENEC 2010...ALE VŽDYŤ TO JE PŘECI TEN UDRŽITELNÝ ROZVOJ!!! EKOLOGICKÁ VÝCHOVA NENÍ JEN PRO PŘÍRODOVĚDCE V CENTRU ZÁJMU KVALITA SPECIALIZAČNÍHO STUDIA MATEMATIKA

Více

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA,

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, PUBLIKACE, AKCE PRO VEŘEJNOST, VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ w w w.

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2008. Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3

DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2008. Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3 WWW.CSOP.CZ DEPESE@CSOP.CZ DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4 Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3 Sněm ČSOP 2009 - hledá se místo Od konání Sněmu ČSOP v Trutnově

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Nadace dřevo pro život. Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006

Nadace dřevo pro život. Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006 Motto: Učiňme dřevo opět přirozenou součástí našeho života. Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006 Priority nadace 1. Pomáhat vzdělávacím

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více