10. české GLOBE Games ve Šluknově,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. české GLOBE Games ve Šluknově, 4. - 7. 5. 2007"

Transkript

1 17. mimořádné číslo 10. české GLOBE Games ve Šluknově, Milí čtenáři, sedmnácté číslo GLOBE novin je společným dílem 26 studentů novinářů ze základních a středních škol z celé České republiky. Vzniklo u příležitosti konání jubilejních desátých českých GLOBE Games ve Šluknově. Věříme, že naše postřehy a zážitky vám pomohou přiblížit atmosféru a průběh této mimořádné akce, nad kterou mimo oficiálních partnerů převzal záštitu i sám svatý Hubert, patron myslivců. Ve Sluknově se setkali studenti a pedagogové ze 41 škol České republiky se studenty a pedagogy ze Slovenska, Maďarska, Polska, Finska a slunného Španělska. Mezi více než 250 účastníků GLOBE Games zavítali i vzácní hosté, např. Mirek Novák z Ministerstva životního prostředí, starosta Šluknova Milan Kořínek a Jana Albrechtová z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Mimořádnou a unikátní činností je také samotné vydání GLOBE novin. Pracovali jsme na nich od sobotního do nedělního rána, aby si je ještě teplé mohli účastníci odvézt do svých škol. Pro zahraniční účastníky jsme připravili i jednu stránku v jazyce anglickém. Příští rok se na jubilejních 11. GLOBE Games setkáme v Bystřici nad Pernštejnem. Už nyní se tam všichni moc těšíme a věříme, že nám opět bude přát pěkné počasí. GLOBE Games 2007 skončily, ať žijí GLOBE Games 2008! Přejeme vám příjemné počtení a spoustu krásných GLOBE dní. -Váš redakční tým- Vítejte v městě Šluknově Naše malé městečko čítající asi obyvatel vás přivítalo ve výšce kolem 340 m.n.m. Městečko se nachází ve stejnojmenném výběžku, který chrání z jihu Lužické hory. Jeho přesné umístění je v těsné blízkosti hranic s Německem a je obklopeno jinými městečky, krásnými lesy, chráněnými oblastmi (CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří, NP České Švýcarsko) a velkou spoustou zajímavých přírodních úkazů. Z historie se zachovali důkazy o vysoké zalidněnosti tohoto města, což nemohlo zůstat v přírodě bez odezvy. Však tato zalidněnost nebyla pro přírodu zátěží, ve městě se nacházel pouze lehký průmysl, chovatelství a zemědělství. Z těchto důvodů se můžeme společně kochat krásnou přírodou. Za více než 500 let historie města se uchovalo mnoho unikátních památek. Zmíním zde Šluknovský zámek, který je momentálně v přestavbě, Svatováclavský kostel a křížovou cestu. Velký turistický ruch zajišťuje čilost našeho města. V dnešní době zajišťuje město zázemí základní škole (o dvou budovách), speciální škole a dvěma středním školám. Jedna z nich, Střední lesnická škola Šluknov, letos hostí jubilejní 10. GLOBE GAMES. Blanka Kyselová 18 let, SLŠ Organizátoři a hlavní partneři GLOBE Games 2007 Příroda Sedím na trávě v lese, dívám se kolem sebe. Pozoruji stromy, květy, nebe. Žasnu nad jejich krásou. Sedím na trávě v lese, kochám se tichem jak z pohádky. Sleduji veverky, brouky a ptáky. Žasnu nad jejich krásou. Sedím na trávě v lese a vidím spousty věcí. Některé jsou krásné a některé ne. Třeba tam dál, v pozadí za zelení a zvířátky, válí se odpady ze skládky. Žasnu nad lidskou hloupostí. Rtuť,21 let,praha a Daniel,14 let,zš Karviná Třešnička na dortu Hydrologie - je obor zabývající se vodou. S měřením její teploty a průhlednosti (pomocí skleněné tyče s terčem vespod) se soutěžní týmy setkaly na stanovišti číslo 2. Součástí úkolu bylo také měření průtoku vody ve výpusti zdejšího rybníka pomocí provázku s korkovou zátkou. Tzv. třešničkou na dortu byla poznávačka vodních živočichů a přiřazování dospělých jedinců k jejich larvám. Co na to soutěžící ze ZŠ Vítkov Komenského (4. a 5. třída)? Úkol byl celkem těžký. Nejhorší asi poznávání živočichů, nakonec se nám to ale povedlo! Vendula Opletalová, 14 let, ZŠ Vsetín, Rokytnice Str. 1

2 GLOBE noviny, 17. číslo 10. české GLOBE Games, Šluknovv, Páteční zahájení Kolem osmé hodiny večerní přicházejí do sálu kina Dukla i poslední účastníci. Rychle hledají poslední volná místa. Ale to se již ozývají první tóny lesního rohu. A vzápětí přichází na pódium družina sv. Huberta, patrona myslivců. Sv. Hubert uvítal všechny účastníky, především pak hosty z cizích zemí Španělska, Finska, Slovenska, Maďarska a Polska. Po sv. Hubertu přicházejí i další vzácní hosté starosta města Šluknova Milan Kořínek, ředitel Střední lesnické školy Šluknov Milan Janoušek, Globe učitel pan Jan Jirásek, ředitel sdružení Tereza Petr Daniš. Uvítání se dostalo účastníkům i z úst koordinátorek Globe Games v ČR Dany Votápkové, Pavlíny Hrdličkové a Pavly Feřtové. Koordinátorky zároveň sdělily účastníkům, že: Letošních, jubilejních X. Globe Games, se účastní celkem 190 soutěžících studentů, 26 studentů novinářů, 52 učitelů ze 41 škol z celé ČR. Ze zahraničí přijelo 50 studentů a učitelů. Originální pozdrav formou vtipné a netradiční prezentace ústy Tomáše Tunkla zvolila spolupořádající organizace Globe Veteráni. Ale to již přichází hřeb večera - vystoupení studentů hostitelské školy SLŠ Šluknov. S úspěchem se setkává především recitace studentů. Malé, komentované zaváhání při přednesu básně K. H. Máchy Máj rozveseluje celé publikum. Stejný úspěch zaznamenává i Křišťálová studánka J.V. Sládka. Následuje hudební improvizace na renesanční téma a duo flétnistek. Ke slovu přichází představení soutěžních týmů i pěkně připravená vystoupení zahraničních škol. Celý večer završují prezentace projektu Globe v ČR, sdružení Tereza a na závěr Střední lesnické školy Šluknov. Zdenka Veselá, 18 let, gymnázium Voděradská, Praha Od našich terénních zpravodajů Stanoviště rychlíků, GPS (3) Na tomto stanovišti se pracuje s GPS a satelitními snímky. Jako první na stanoviště dorazila škola Opavská. Přišli na stanoviště dřív, a tak museli čekat, než se vše připraví. Hned po nich dorazil mezinárodní tým v naprosté pohodě. Některým týmům práce s GPS moc nešla, a tak měli asistenti plné ruce práce. Zeptali jsme se: Dělá tento úkol účastníkům problémy? Jak který, ale hodně se setkáváme s tím, že soutěžící nikdy neměli v ruce GPS ani satelitní snímky, a proto jim tento úkol moc nešel. Možná i proto odsud někteří účastníci tolik pospíchali. Vodní živočich Axolon Vodní stanoviště, ph hra (4) Když jsme přišli na 4. stanoviště, bylo zde poněkud mnoho soutěžních týmů. Ty se usilovně snažily získat cenné body. Vládla tu pohoda, ale zároveň napětí. Viděli jsme i živého ocasatého obojživelníka Axolona. Položili jsme asistentům tu samou otázku jako u stanoviště 3 a oni nám odpověděli: Asi nejtěžší je najít základní bod 5.00 ph. Poté je už snadnější najít ostatní body, žádné komplikace tu nenastaly. Patronem letošních GG byl svatý Hubert Lesní zpráva z pořadatelské školy Nacházíme se v nejsevernější střední škole ČR - ve Šluknově. Poprvé je založena lesnická škola s péčí Spolku pro zájmy lesnictva v Čechách v roce V době letních prázdnin v roce 1954 se přestěhovala Lesnická mistrovská škola do budovy bývalé Průmyslové školy textilní a na tomto místě stojí až do dnes pod názvem Střední lesnická škola Šluknov. Z historie se zde zachovala tradice svatého Huberta. Každoročně se koná Jízda sv. Huberta a poté večer zábava. Akci pořádají 3. ročníky oborů Lesnictví a Myslivosti. Student představující sv. Huberta se svou družinou přijedou požehnat této škole a převezmou klíč od starosty k branám města Šluknova na jeden den a noc. Následuje mše v místním kostele. V podvečer se sejdou studenti a přátelé školy na Hubertské zábavě. Obory Ochrana přírody a Přírodovědné lyceum pořádají Majáles (stavba májky, program pro děti a večerní zábava). Školní rok se tady zakončuje studentskou soutěží Zelená stopa. Blanka Kyselová, 18, SLŠ, Anna Biernátová, 20, Suchá Loz Petr Burda, 17, SPŠP Zlín, Michal Ondráček, ZŠ Svitavy Zvukové a poznávací stanoviště, GLOBE data (6) Na tomto stanovišti se využívají zkušenosti z měření, díky kterému bude lehčí určit klimatická pásma a zařadit do ní správná zvířata. Zde byl klid a soutěžících tu nebylo moc. Byly zde ukázky, jak poznávat lesní zvěř podle zvuků, ale i podle stop a paroží. Týmy spolupracovali výborně a pořadatelé byli vždy ku pomoci. Zeptali jsme se asistentky: Dělá tento úkol soutěžícím problémy? Ne, jen mezinárodní týmy měly trochu jazykové problémy. Jaroslav Peřina, Adam Plzák 14 gymn. Jateční Ústí nad Labem ph hra Str. 2

3 GLOBE noviny, 17 číslo 10. české GLOBE Šluknov, Zprávy ze stanovišť Stanoviště č. 7: Týmovka byla na paměť a logiku zaměřená hra, při které bylo úkolem vyluštit tajenku. Body se hodnotila i spolupráce, hvězdičky se nedávaly. Pro mezinárodní týmy byla připravená jiná hra, při které měli překonat pár metrů pomocí několika destiček, kterých ale bylo méně něž samotných soutěžících. Pokud si stoupli mimo destičku dříve, než zdolali cíl, museli se vrátit zpátky na start. Stanoviště č. 9: Při návštěvě stanoviště pedologie jste si zprvu zahráli týmovou hru golf se zavázanýma očima, kde záleželo hlavně na spolupráci a dobré navigaci, a až poté jste se mohli věnovat úkolu - určení struktury, zrnitosti, barvy a konzistence půdy. Stanoviště č. 10: Stanoviště meteorologie se nacházelo na kraji lesa a bylo specifické již od pohledu meteorologickou budkou. Soutěžící tam čekala spousta úkolů, jako je poznat teplotu, množství srážek, určit výšku a názvy mraků, práce s anemometrem, rozpoznávání vlhkosti vzduchu, oblačnost, kondenzační čáry, vyvozování faktů z článku a zakreslování do grafu. Jak nám prozradil jeden z Veteránů, studenti z jiných států se určování výšky a názvu mraků účastnit nemuseli, jelikož by jim to moc dlouho trvalo a narušili by tím chod stanoviště. A jedna kuriozita na konec: Osazenstvo meteorologie se chtělo zviditelnit - za zveřejnění rozhovoru s nimi nabízeli půl litru rumu. Rtuť, 21 let, Praha Daniel, 14 let,karviná Globální oteplování a skleníkový efekt Přednášející: Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Dr. Mgr. Zuzana Lhotáková Globální oteplování je způsobeno produkcí CO 2 a dalších skleníkových plynů. Za 29 let měření tj se teplota zvýšila globálně o 1 C, což by pro nás poučené laiky nepředstavovalo tak ohromný skok, ale pro vegetaci je to skok relativně velký. Toto zvýšení teploty může mít za následek např. migraci rostlin třeba o sto kilometrů na sever a nebo může vést v kritických případech k vymýcení určitého rostlinného druhu z této oblasti. V České republice se teplota zvýšila cca o 0,6 C. Z globálního pohledu je to sice podprůměr, ale mohlo ba to bát i lepší. Máme ještě rezervy, i když v této době to vypadá, že se blýská na lepší časy a daří se nám produkci CO 2 snižovat. Například při cestě z Prahy do Brna vyprodukuje moderní automobil asi 300g oxidu uhličitého. Je to sice zanedbatelné číslo, ale jezdí-li v České Republice denně tak milion aut, číslo se mnohonásobně zvyšuje. Po českých silnicích ale jezdí také spousta aut, které mají produkci CO 2 mnohem vyšší. Nejvýznamnější producenti CO 2 jsou: USA, Rusko, Čína, Austrálie a Evropa. Ještě jsem zapomněl dodat, že skleníkový efekt kromě oxidu uhličitého způsobují i další plyny, např. H 2 O (60%), CO 2 (cca 26%), CH 4 (methan), N 2 O (oxid dusný) a O 3 (ozón). Václav Jandura, 14 let, ZŠ Pod Marjankou, Praha 6 Ftipný článek Novináři nezařazení do žádné rubriky, novináři na volné noze, ano to jsme my. Na naši první schůzku jsme přišli pozdě nebo vůbec. Ale práci jsme si našli:,,budeme tu na všechno a na nic, a tak jsme se bez určité představy vydali na obhlídku všech stanovišť. Pozorovali jsme některé kolegy novináře, jak se apaticky snaží sesmolit článek o svém stanovišti, ale i soutěžící, plnící se zápalem své úkoly. Také jsme se s nadšením do některých zapojili:,,lucko spadni z toho provazu!!!, křičeli někteří dobráci na stanovišti s lanovou lávkou, ale nakonec nespadl nikdo a my zase neměli námět na vtipný článek. Inu, investigativní novinář to nemá jednoduché. V průběhu celé soutěže nás pobavily vtipné hlášky soutěžících, o které se s vámi rádi podělíme. Obrázek soba na stanovišti č. 6 Dotaz :,,Co je na obrázku? Odpověď:,,Losos Stanoviště č.10 meteorologie Dotaz:,,Jaké jsou druhy mraků? Odpověď:,,Bílé a šedé. Na místě s týmovou hrou (č.7) Dialog soutěžících:,, Já se nenervuju, ty mě nervuješ! Filip Zajíček, 14 let, ZŠ Albrechtic Lucka Bůžková, 16 let Gymnasium Kladno Zdenka Veselá, 18 let Gymnasium Voděradská, Praha 10 Šplhání po anglicku Na stanovišti č.5 - Angličtina - nás mile přivítali zkušení angličtináři. Jejich úkol byl jednoduchý: pomocí základních frází vyzkoušet soutěžící z jejich znalostí angličtiny. Pak soutěžní družstva čekal ještě jeden úkol - podle obrázků zavěšených v okolním lese měli doplnit chybějící slova v krátkém povídání o městě Šluknově. Jako zpestření mohli soutěžící absolvovat disciplínu navíc. Zavěšená lana na stromech přímo lákala k odvážnému šplhání po těžce zdolatelných překážkách. První dojem soutěžících ze ZŠ Pardubice Staňkova (8. třída): PECKA! Ale čekali jsme, že to bude lehčí! Vendula Opletalová, 14 let, ZŠ Vsetín - Rokytnice Foto: Jan Kufner: Vycpaný daněk zdobí chodbu školy Křížovka 1. kyselost 2. ochrana životního prostředí 3. bývalé okresní město Šluknova 4. živá složka 5. národní strom 6. atmosféra 7. věda o Zemi 8. letos jsme měli prvně možnost posílat přihlášky na GG 2007 přes 9. vítězům jistě nechyběla Rtuť, 21 let, Praha, Daniel,14 let, Karviná Stanoviště hydrologie Str. 3

4 GLOBE noviny, 17. číslo 10. české GLOBE Games, Šluknov, A CO S VOLNÝM ČASEM? Kromě hlavního programu Globe Games v terénu probíhá každoročně i doprovodný program, který si účastníci zvolí již před příjezdem. Nabídka je i letos hodně pestrá. Každý si může vybrat to, co ho baví a zajímá. Není tedy divu, že se účastníci na program těší, i když jsou třeba hodně unavení. Hned v pátek po příjezdu čekají na účastníky výlety, exkurze nebo sport. V sobotu večer se mohou ti unavenější zúčastnit besed,výtvarných činností lidové tvorby a ti aktivnější se mohou účastnit např. prohlídky kostela. Doprovodný program je zakončen nedělními výlety, prezentacemi nebo vyjížďkami na koních. Lucka Bůžková 16 let, Gymnasium Kladno Anna: V dnešní době se hodně mluví o globálním oteplování planety, co si o tom myslíte Vy? Pan Novák: Myslím si, že je to vážný problém na rozdíl od našeho prezidenta, který se to snaží trošku bagatelizovat a říká, že to není vědecky dokázáno. Náš ministr je zastáncem toho, aby se přijímaly opatření, který zamezí globálnímu oteplování. My, co můžeme dělat, tak děláme. Když se lidé začnou podle toho chovat, uvědomí si, že tam problém existuje, tak se dá mnohé zachránit. Anna: Takže s snažíte informovat veřejnost? Pan Novák: Informovat veřejnost a pak jsou tam i technický opatření podpora zdroje obnovitelný energie, aby se nemuselo tolik spalovat a spalováním s uvolňuje CO 2 Anna: Chtěl by jste něco říci našim čtenářům? Pan Novák: Moc je zdravím a ať pokračují v této práci, kterou moc schvaluju a oceňuju práci novinářů i všech účastníků. Anna Biernátová, 20 let, Suchá Loz Jan Kufner: Prostě free NÁVŠTĚVA LÍHNĚ PSTRUHŮ Jako jedna z doprovodných akcí Globe nám byla nabídnutá prohlídka líhně pstruhů. Coby akvaristu mě tato nabídka zaujala. Tak jsem se s celým týmem vypravil ze Šluknova do Rožan. Cestou jsme minuli několik lomů, ve kterých se kdysi těžil kámen. Prošli jsme obcí Rožany, ve které probíhala rekonstrukce místního potoka. Na okraji vesnice, kousek od německých hranic, se objevila námi očekávaná líheň. Uvítal nás štěkot velkých vlčáků, kteří hlídali líheň proti vydrám. Pak nás majitel líhně, pan Karel, provedl a ukázal nám, ve které líhni jsou jaké ryby - ve které mladé a ve které už odrostlí jedinci připravení pro prodej. Neměli jsme ale jen pěkné zážitky. Už jsem zde zmiňoval, že na potoku probíhá rekonstrukce břehu a jeho zpevnění. Díky tomu do líhně přitéká kalná voda. Mláďata pstruhů v takovém prostředí umírají, protože se jim zanesou žábry. Pan Karel nám řekl, že jen za dnešní dopoledne jich napočítal tři sta. Tady vidíme, jaké škody může napáchat bezostyšný lidský zásah do přírody. Mělo by se o takových věcech mluvit a psát, jen pak se věci můžou změnit. Jinak ovšem exkurze byla perfektním zaplněním pátečního odpoledne a i pěkná procházka po přírodě, která prospěla všem. Filip Zajíček 14 let, ZŠ a MŠ Albrechtice NÁZOR Z MINISTERSTVA Rozhovor s panem Miroslavem Novákem z ministerstva životního prostředí, který je také spoluzakladatelem střediska ekologické výchovy. Anna: Jak vás napadla myšlenka založit středisko ekologické výchovy? Pan Novák: Přišel jsem k jednomu středisku, které už existovalo a oslovilo mě. Hlavně proto, že je to práce s dětmi a tu považuju za důležitou. Druhé ekologické středisko, centrum Podhoubí, vzniklo spíš sloučením dvou jiných. My jsme se podílely na jeho novém nastartování. Anna: Jak jste se dostal z ekologických středisek k práci na ministerstvu? Pan Novák: Jednak tam začali pracovat lidi, který jsem znal, bylo to taky změnou ministra přišel tam ministr, který hodně fandí ekologický výchově. Třetí důvod byl, že práce v ekologických střediscích je strašně zajímavá a náročná a někdy špatně placená já jsem v té době zakládal rodinu a potřeboval jsem mít stálý příjem. A ještě to byla výborná zkušenost. Anna: Pokolikáté se účastníte GLOBE Games? Pan Novák: GG se účastním podruhé. Nicméně slyšel jsem o GG no, možná už před těmi 10 lety. Sledoval jsem to z povzdálí a příští rok zase přijedu. Pracovalo se i v extrémních podmínkách CO NA GG ZÁSTUPCE SLŠ? Viktor a Richard: Jste rád, že jsou ve vašem městě Globe Games? Zástupce SLŠ: Určitě jsme, to je přínos pro celé město, i pan starosta to říkal na shromáždění. Viktor a Richard: Je Vám to prospěšné? Zástupce SLŠ: Určitě, přináší to hodně starostí a organizačních problémů, ale celkově jsme určitě rádi, že jsme dostali možnost uspořádat GG tady. Máme podporu jak různých občanů, tak podporu od některých sponzorů. Viktor a Richard: Přispíváte nějak ochraně životního prostředí? Zástupce SLŠ: Já učím na lesnické škole, vedeme všechny studenty k ochraně přírody a pracujeme na různých projektech. Co se týká ochrany přírody, nedávno byl Den Země. Uklízeli jsme po nezodpovědných lidech, co odhazují odpadky, takže se úzce podílíme na veškerých projektech, co se týče ochrany přírody. Viktor a Richard: Třídíte odpad? Zástupce SLŠ: Určitě třídíme odpad, ano, jak ve škole, tak i doma. Viktor Skoupý 12 let, Gym. Moravská Třebová Richard Haverland 12 let, ZŠ Bánov Těsně před startem. Str. 4

5 GLOBE noviny, 17. číslo 10. české GLOBE Games, Šluknov, OUR INTERNATIONAL TEAMS The GLOBE Games were given to Šluknov this year. Many students from different parts of the CR and Europe came to this beautiful city. On Friday evening all of these partners went to the cinema, where we have seen the presetations of schools and foreign countries, which are Slovakia, Finland, Hungary, Poland and Spain. These presentations were really amazing and informative. On Saturday morning the GLOBE Games started. There was very intreresting atmosphere among participants, because every team wanted to be a winner. Veronika Suková,ZŠ Mánesova,14 let Veronika Pechancová,GAJ Litomyšl,17let ŠLUKNOV Šluknov is the northest town of the Czech Republic, on the border with Germany. The first written record about Šluknov is from 1281, but the official name Šluknov is from The mayor of Šluknov is Milan Kořínek. Also, there is the northest High School of Forestry. It was constituted in Jana Nowaková, ZŠ Borovského, 14 let WE ASKED PEOPLE IN ŠLUKNOV: Do you know about this competition in Šluknov? The 1 st : I think that some people from Europe have some competition. The 2 nd : There are many people. The 3 rd : Yes, I know about it, there is ecological competition with international participants. Have you ever heard about GLOBE? The 1 st : I don t know.. The 2 nd : I have never heard about it The 3 rd : Yes, I know, you are children from organization which is called Children of the Earth. Veronika Suková,ZŠ Mánesova,14 let Veronika Pechancová,GAJ Litomyšl,17let ST. HUBERT S TRADITION High school of forestry keeps the old tradition of St. Hubert. He is godfather of hunters. Every year, here is St. Hubert s horse ride and then in the evening are festivities. This action is arranged by the students of the third grade. Student constituting St. Hubert and his company come to bless this school and take over the key of the city gates from the mayor of Šluknov for one day and one night. And then comes a mass in a church. In a candlelight students and friends of our school meet in Huberts festivals and arrange Majáles (construction of májka, platform for kids and evening entertaiment). School year ends here with student competition Zelená stopa. Vašek Jandura, ZŠ Pod Marjánkou, 14 let High Forest School Hungarian competitors International groups score sheet Rank team points stars 1 Sun Snail Leaf Apple T-shirt Mushroom Tree Cube Flower Note Foto: Petr Daniš Str. 5

6 GLOBE noviny, 17. číslo 10. české GLOBE Games, Šluknov, Název: Polsko Počet obyvatel: Hlavní město: Varšava - (Warszawa) polština Sousedi: Německo, Česko, Slovensko, Bělorusko, Ukrajina, Litva, Rusko Rozloha: km² Poloha: střední Evropa PLZ - polský zlotý Název: Maďarsko Počet obyvatel: Hlavní město: Budapešť maďarština Sousedi: Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko Poloha: střední Evropa - Karpatská kotlina Rozloha: km² Forint Název: Finsko Počet obyvatel: Hlavní město: Helsinky (Helsinki) finština, švédština Sousedi: Rusko, Švédsko a Norsko Rozloha: km² Poloha: severovýchodní Evropa euro Název: Slovensko Počet obyvatel: Hlavní město: Bratislava slovenský Sousední státy: Rakousko, Česká Republika, Maďarsko, Polsko, Ukrajina Poloha: Střední Evropa Rozloha: km² Slovenská koruna Název: Španělsko Počet obyvatel: Hlavní město: Madrid španělština Sousedi: Portugalko, Francie, Andorra, Gibraltar, Maroko Rozloha: km² Poloha: jižní Evropa - Pyrenejský poloostrov euro Očima šéfredaktorky Letošní, 10. GLOBE Games, pro mě byly trochu jiné, než všechny ty, kterých jsem se doposud zúčastnila. I když se každoročně na GG moc těším, letos jsem se do Šluknova těšila mnohem mnohem víc. Proč? K severním Čechám mám totiž takřka intimní vztah můj tatínek několik let žil v blízkých Mikulášovicích a do školy chodil v nedalekém Rumburku a léta jsme v tomto kraji měli chalupu, kde jsem de facto vyrostla. A to jsem zdaleka netušila, že na tablu ve SLŠ poslední absolventi navíc objevím fotku své velké první lásky, kluka z vedlejší vsi, kterému jsme vždycky z legrace zpívali Já jsem malý mysliveček (nebyl to totiž žádný čahoun a ta písnička k němu fakt sedla). Bylo to mile nostalgické Samozřejmě, také jsme se moc těšila na všechny lidičky v TEREZE a okolo ní a na partu mých novinářů. Na partu bezvadných mladých lidí, kteří si na GG na novináře nehrají. Oni jimi opravdu jsou. Nápadití, nadšení, zodpovědní, pracovití, vytrvalí, vtipní podle mě jsou všichni ÚŽASNÍ! Je neuvěřitelné, že během 24 hodin dokáží napsat, graficky zpracovat a namnožit 150 výtisků GLOBE novin ještě si přitom užít spoustu legrace. Je ohromující, že se většina novinářů až tady vidí úplně poprvé a je schopna spolu smysluplně spolupracovat. A je jedno, jestli je jednomu 12 a druhému 18, že je někdo z Prahy a jiný z Moravy. Nedělá jim problém sednout spolu k počítači a společně napsat článek, vzájemně si udělat korektury, poradit Mnozí dospělí by si z nich mohli vzít příklad, nemají žádné předsudky a jsou tolerantní, kolegiální. Pokaždé se dmu pýchou, že téhle partě mohu velet. I když z GLOBE Games pokaždé odjíždím nevyspalá, unavená, přesto jsem nabita jejich pozitivní energií. Milí novináři, děkuji vám! Jana, 46 let, šéfredaktorka, členka Sdružení TEREZA Str. 6

7 GLOBE noviny, 17. číslo 10. české GLOBE Games, Šluknov, Celkové pořadí českých škol Pořadí skupina a škola kategorie body hvězdy 1 PIXEL TEAM, ZŠ Vsetín Rokytnice Škorpioni, Gym. Voděradská, smíšená Praha 10 2 Puštíci, Gym. Humpolec Poločas rozpadu, SPŠ Otrokovice Ústečtí hloubící, SPŠ Stará Ústí n. L Borováčci, ZŠ Borovského smíšená Karviná - Ráj 6 Ježčata, Gym. Kadaň PodKani, Gym. Dačice GLOBE, Purkyňovo gym. Strážnice Pantoflíček, ZŠ Josefa Bublíka Bánov 10 Bečváci, ISŠ-COP Valašské Meziříčí 11 Üstaváci, Gym. Kladno Žabáci, Gym. Moravská Třebová Tým 1, SLŠ Šluknov Lumčíci, Gym. Jateční Ústí n.l Puštíci, ZŠ TGM Mor. Budějovice Schola Humanitas Litvínov Výzkumný jaderný reaktor, Gym. A. Jiráska Litomyšl 17 US7, ZŠ Svitavy Lesáci, SOULaR Bzenec Tým 2, SLŠ Šluknov Brontíci, ZŠ Pomezí GLOBEES, ZŠ Pod Marjánkou Praha 6 22 Ag GLOBE, ZŠ Stříbro G TEAM, ZŠ Křesomyslova Praha 24 Globe Riders, ZŠ Mánesova Otrokovice 25 Domamilská žihadla, ZŠ a MŠ smíšená Domamil 26 Pivečkovy pilné včely, Gym. Jana smíšená Pivečky Slavičín 27 ALJA, ZŠ a MŠ Albrechtice smíšená Freoni, Gym. Česká Třebová smíšená Jandalfové, SPŠP Zlín ZŚ Jílovská, Praha Tygři, ZŠ Opavská Vítkov do 12 let Devětsil, ZŠ a MŠ Choryně do 12 let Smajlíci, ZŠ Komenského Vítkov do 12 let Píďalky, ČAG České Budějovice Hamsters, ZŠ Řehořova Brno-Černovice 36 Permoníci, ZŠ Bystřice nad Pernštejnem 37 KESOBEDNÍCI, ZŠ Třebíč Staňkováci, ZŠ Staňkova Pardubice Včelky, ZŠ Dělnická Karviná Rožďalovické rosničky, ZŠ a MŠ Rožďalovice Foto: Jan Kufner Foto: Petr Daniš Str. 7

8 GLOBE noviny, 17. číslo 10. české GLOBE Games, Šluknov, ORGANIZÁTOŘI GLOBE GAMES 2007: Sdružení TEREZA a Střední lesnická škola ve Šluknově, ve spolupráci s Czech GLOBE veterans, o.s. Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se aktivními členy občanské společnosti. Historie: Občanské sdružení TEREZA má více než 25leté zkušenosti s ekologickou výchovou v celé ČR. Tvorbě a koordinaci výukových projektů a programů pro děti se věnuje od roku ZÁŠTITU PŘEVZALI: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ústecký kraj, Město Šluknov a svatý Hubert, patron myslivců Činnost: Školní ekologické projekty jsou aktivní metodou výuky na základních a středních školách v celé ČR mají různou náročnost a různé zaměření: děti mohou např. sledovat kyselost srážek, hledat úspory energie, zjišťovat kvalitu vody, zkoumat ekosystém lesa v ČR jsme koordinátorem mezinárodních projektů GLOBE (studenti denně monitorují životní prostředí a odesílají svá měření do centrály v USA) a Ekoškola (do ekologizace svých škol jsou zapojeni studenti i pedagogové) každoročně se do projektů zapojí 500 škol, tj dětí HLAVNÍ PODPOROVATELÉ A PARTNEŘI: Mezinárodní visegradský fond KPMG Česká republika, s.r.o Město Šluknov Ústecký kraj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR CHKO Lužické hory CHKO Labské pískovce CHKO České středohoří NP České Svýcarsko Lesy České republiky, s.p. Reader s Digest Výběr, s.r.o. Železárny Velký Šenov Obec Staré Křečany Korekta Mikulášovice National Geographic Česko Výukové programy pro děti jsou určeny pro děti a studenty z mateřských, základních a středních škol rozšiřují běžnou školní výuku a propojují jednotlivé školní předměty jsou zaměřeny na přírodní a ekologickou tématiku, historii a domácí a světové tradice každý rok se uskuteční 300 programů a projde jimi dětí Akce pro veřejnost pořádáme festivaly pod širým nebem: jarní oslavy Dne Země a podzimní Den stromů pravidelně se jich účastní návštěvníků Semináře pro učitele seznamujeme pedagogy s prací na projektech, se zajímavými metodami výuky a novými pomůckami pro žáky každý rok probíhá 60 seminářů a účastní se jich učitelů DALŠÍ PODPOROVATELÉ: UNILES a.s. Rumburk Město Mikulášovice Město Velký Šenov Město Dolní Poustevna Obec Staré Křečany Obec Lipová Obec Vilémov Kontakt: Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1, tel.: , fax: Děkujeme! Organizátoři děkují také všem dobrovolníkům, kteří obětavě pomáhali se zajištěním letošních GLOBE Games a bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit. 17. vydání GLOBE novin dne , nákladem 150 výtisků připravil redakční tým ve složení: šéfredaktor: Jana alias Japík a její pravá ruka Anička a dále Petr, Sandra, Danuše, Filip, Lucie, Jana, Štěpánka, Veronika, Viktor, Richard, Michal, Hana, Daniel, Michaela, Zdenka, Markéta, Jaroslav, Adam, Jaroslav, Pavlína, Vendula, Jana, Rtuť, Goofy.. NOVINÁŘI DĚKUJÍ ZA POMOC ČLENŮM PEDAGOGICKÉHO SBORU STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY VE ŚLUKNOVĚ A DALŠÍM MILÝM A OCHOTNÝM DOBROVOLNÍKŮM. Foto: Petr Daniš, Jan Kufner a další. Str. 8

GLOBE Noviny GLOBE SVÁTEK I V PÁTEK. Největší letošní změnou a zároveň lákadlem byl Festival GLOBE konaný v pátek

GLOBE Noviny GLOBE SVÁTEK I V PÁTEK. Největší letošní změnou a zároveň lákadlem byl Festival GLOBE konaný v pátek GLOBE Noviny 2008 Milí čtenáři, právě držíte v ruce noviny v pořadí už 11. GLOBE Games z Bystřice nad Pernštejnem. Letošní GG jsou přímo nadupané změnami, zajímavostmi a novinkami. Stejně tak jsou i tyto

Více

Mezinárodní projekt GLOBE

Mezinárodní projekt GLOBE Mezinárodní projekt GLOBE Global Learning and Observation to Benefit the Environment Národním koordinátorem projeku je Sdružení TEREZA. Odbornými garanty jsou členové vědecké rady GLOBE. Projekt oficiálně

Více

naše téma Fotogalerie Archy foto Martin Kříž

naše téma Fotogalerie Archy foto Martin Kříž naše téma Fotogalerie Archy foto Martin Kříž 2 úvodem Hořké pampelišky Nervózně přešlapuji na autobusovém nádraží a pozoruji hodinky, na kterých se snad zastavil čas. Kluci přijedou až za dvacet minut,

Více

PIONÝRA 10 ZNÁŠ TÁBOROVÉ PÍSNIČKY? červen PIONÝŘI PROTI RAKOVINĚ VÍTEJTE V TISÉ. reportáž (8) geopozvánka (12) kvíz (26)

PIONÝRA 10 ZNÁŠ TÁBOROVÉ PÍSNIČKY? červen PIONÝŘI PROTI RAKOVINĚ VÍTEJTE V TISÉ. reportáž (8) geopozvánka (12) kvíz (26) PIONÝRA 10 červen PIONÝŘI PROTI RAKOVINĚ VÍTEJTE V TISÉ ZNÁŠ TÁBOROVÉ PÍSNIČKY? 2013 reportáž (8) geopozvánka (12) kvíz (26) Když už, tak už! Čáslavští pionýři se jednoho dne rozhodli, že zrekonstruují

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Fotogalerie Archy. Foto 147. pionýrská skupina Galaxie, Praha

Fotogalerie Archy. Foto 147. pionýrská skupina Galaxie, Praha naše téma Fotogalerie Archy Foto 147. pionýrská skupina Galaxie, Praha 2 úvodem Jarní dupání Na klidný spánek existuje prastará medicína teplé mléko s medem. Zázrak, který mi do velikých peřin podávala

Více

Bublanina RELAXOVALI NA ZAHRADĚ BUBLÍKOVY ŠKOLY PO PŘIJÍMAČKÁCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. b u b lánky dr DEVÁŤÁCI. hladina adrenalinu více na str.

Bublanina RELAXOVALI NA ZAHRADĚ BUBLÍKOVY ŠKOLY PO PŘIJÍMAČKÁCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. b u b lánky dr DEVÁŤÁCI. hladina adrenalinu více na str. Bublanina školní časopis žáků ZŠ Josefa Bublíka Bánov ročník IV. dvojčíslo 5-6 duben - květen 2006 27. dubna 2006 tváře Bublaniny DEVÁŤÁCI RELAXOVALI NA ZAHRADĚ BUBLÍKOVY ŠKOLY PO PŘIJÍMAČKÁCH NA STŘEDNÍ

Více

Pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games, R eská T ebová, 6. - 8. 5. 2005

Pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games, R eská T ebová, 6. - 8. 5. 2005 Pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games, R eská T ebová, 6. - 8. 5. 2005!! Organizáto i a partne i GLOBE Games 2005 Milí tená i, patnácté íslo GLOBE novin je spole ným dílem 24 student noviná základní

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Bumerang v čase Letní leštění klik Putování Ohlédnutí za Celostátním setkáním mládeže v Táboře Jamboree: nové zkušenosti, přátelé, šátky

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Byla to výzva. Projekt skončil, zůstalo přátelství. Jaký byl Otava Cup 2007. Cena 6,00 Kč

Byla to výzva. Projekt skončil, zůstalo přátelství. Jaký byl Otava Cup 2007. Cena 6,00 Kč 12/2007 15. června 2007 Cena 6,00 Kč Jaký byl Otava Cup 2007 Třináctý ročník Mezinárodního mládežnického fotbalového turnaje je za námi. I letos se do Sušice k účasti na tradičním Otava Cupu sjelo velké

Více

Salamandr. Listopad 2012

Salamandr. Listopad 2012 Listopad 2012 Úvodník Úvodník Jingle bells, jingle bells Juj! Promiňte! To až příště. Sice už za sebou máme první sníh, ale opravdová zima nás ještě čeká. A právě pro zpříjemnění sychravého podzimu vychází

Více

Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51

Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51 Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51 Milí čtenáři, máte v rukách čerstvé Drobky, které - na rozdíl od těch obyčejných - nepatří do odpadkového koše, ale naopak věříme, že si právem zaslouží

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2006 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Vlastivědná soutěž KM Filadelfia Chráníme dávné dědictví Dějiny naší budoucnosti Když člověk sedí denně několik hodin ve školní lavici,

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2008 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jen se, zimo, zeptej Česká rada dětí a mládeže slaví kulaté jubileum Anketa: Co byste popřáli ČRDM do dalších let? Na tábory s MŠMT Výměna

Více

Ročník XX. č. 13 25. června 2010 Kč 5,

Ročník XX. č. 13 25. června 2010 Kč 5, Požár v Tušimicích... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XX. č. 13 25. června 2010 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 21. července

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14. Arabesky

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14. Arabesky Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Arabesky Vychází u příležitosti třídních schůzek 14. 4. 2014 Milí čtenáři, přeji vám příjemné Velikonoce a budu ráda, když

Více

ARCHA. Sametky Představujeme: Bobříkov z. s. 14. dalajláma požehnal Brontosaurům. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže

ARCHA. Sametky Představujeme: Bobříkov z. s. 14. dalajláma požehnal Brontosaurům. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže Naše téma: Na táboře i jinde číslo 5/2014 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Kateřina Šejtková Sametky Představujeme: Bobříkov z. s. 14. dalajláma požehnal Brontosaurům

Více

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pf 2015 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc Naše téma: Dětský spolek = naše hobby číslo 2/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Jana Nováčková Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny

Více

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 YMCA & TS Festival aneb něco pro všechny Setkání seniorů YMCA na tábor spolu i po 70 letech YMCA o prázdninách zážitky, přátelství, poznávání...

Více

Mládí vpřed. Ukončení projektu. Bezpečněji na cestách. Škola a školka. Den v MŠ. Holetínské trnky. Hasiči. Myslivecké sdružení Holetín.

Mládí vpřed. Ukončení projektu. Bezpečněji na cestách. Škola a školka. Den v MŠ. Holetínské trnky. Hasiči. Myslivecké sdružení Holetín. Číslo 2/2010 červen 2010 Mládí vpřed ČTĚTE: Držíte v ruce další číslo našich novin. Myslím, že už je patnácté. Jeho příprava pro mě byla hodně zajímavá, ale také náročná. Přinesla mi spoustu zážitků. Byla

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

CESTA SVĚTEM. Do Francie za novými lidmi, místy a zkušenostmi. Práce jako balzám na duši. Dobrovolníkem nehledě na věk

CESTA SVĚTEM. Do Francie za novými lidmi, místy a zkušenostmi. Práce jako balzám na duši. Dobrovolníkem nehledě na věk zima 2013/2014 CESTA SVĚTEM Zpravodaj neziskové organizace INEX-SDA Do Francie za novými lidmi, místy a zkušenostmi Práce jako balzám na duši Dobrovolníkem nehledě na věk Etiopie: namaluj své vysněné město

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více