U S N E S E N Í. ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice, Děčín I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice, Děčín I"

Transkript

1 Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice, Děčín I Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města v o l í návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miroslav Samler předseda MUDr. Ivan Stríbrský JUDr. Milan Franc Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo v souladu s 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období roků a s t a n o v í počet členů zastupitelstva města na 25 členů. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků jednotek Labské nábřeží 82, 83, Děčín XI o výjimku z Doplňkových pravidel a výjimku z Doplňkových pravidel týkající se poskytnutí slevy ve výši 30 % vlastníkům jednotek Labské nábřeží 82, 83, Děčín XI za splnění podmínky prodeje 8 bytových jednotek i přesto, že se nejedná o prodej 100 %. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 397/2006/RKS/225/4 o odprodeji bytové jednotky z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a 1

2 prodej bytové jednotky č. 225/4 v budově čp. 225, 226, 227, 228 ul. 28. října, Děčín I a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 601/34418 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 227 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující: Jan Vaníček, Roman Barcal, za nabídnutou cenu: Kč ,- Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky: po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice umístěné ve společných částech budovy umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize V souladu s Doplňkovými pravidly se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do KN. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 398/2006/RKS/243/30 o odprodeji bytové jednotky z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 243/30 v budově čp. 243 ul. Košická, Děčín IX a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 497/18178 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 746 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující: Oxana Vránová, za nabídnutou cenu: Kč ,- Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky: po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice umístěné ve společných částech budovy umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize V souladu s Doplňkovými pravidly se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do KN. 2

3 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 399/2006/RKS/672/301 o odprodeji nebytové jednotky z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej nebytové jednotky č. 672/301 v budově čp. 672 ul. Bezručova, Děčín IV a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 435/8390 na společných částech budovy a pozemku st. p. č v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující: Milan Škreko, za nabídnutou cenu: Kč ,- V souladu s Doplňkovými pravidly se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost Dr. Jaroslava Žejdla, ředitele Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střediska výchovné péče, základní školy, střední školy a školní jídelny Děčín XXXII, Vítězství 70 o další výjimky ze Zásad a výjimku ze Zásad čl. VI, odst. 7), tj. další prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji objektu čp. 179 ul. Pivovarská 30, Děčín IV pro Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní školu, střední školu a školní jídelnu Děčín XXXII, Vítězství 70 do a výjimku ze Zásad čl. VI, odst. 8a), tj. prominutí platby 10 % z kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu čp. 83 ul. Plzeňská 2, Děčín IV zastoupených firmou PRAMEN CZ s.r.o. a výjimku z čl. VII, odst. 1) Zásad, tj. další prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 83 ul. Plzeňská 2, Děčín IV do Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu čp. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV a 3

4 výjimku z čl. VII, odst. 1) Zásad, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV do Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu čp ul. Palackého 17, Děčín IV a výjimku z čl. VII, odst. 1) Zásad, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp ul. Palackého 17, Děčín IV do Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu čp. 812 ul. Pr. Holého 10, Děčín IV a výjimku z čl. VII, odst. 1) Zásad, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 812 ul. Pr. Holého 10, Děčín IV do Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Zdeňka Smrže a výjimku z čl. VII, odst. 1) Zásad, tj. vyplacení příspěvku za opravu domu čp. 242 ul. Přemyslova 3, Děčín III ve výši ,- Kč. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu bez čp. vč. pozemku p. č. 590 zast. pl. k. ú. Boletice nad Labem a předkládací cenu objektu bez čp. vč. pozemku p. č. 590 zast. pl. k. ú. Boletice nad Labem, dle Zásad ve výši ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost občanského sdružení Sbor Křesťanské společenství Děčín, se sídlem Na Pěšině 283, Děčín IX o snížení kupní ceny objektu z majetku města a 4

5 snížení kupní ceny při prodeji objektu č. p. 394 vč. pozemku p. č. 445/1 zast. pl. o výměře 682 m 2, pozemku p. č. 444/1 ost. pl. o výměře 621 m 2 a pozemku p. č. 446/1 ost. pl. o výměře 1631 m 2 vše k. ú. Děčín Staré Město na částku ,- Kč za podmínky, že nejméně po dobu pěti let umožní provozování denního centra pro bezdomovce. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 2/2006/OMH o odprodeji nebytových objektů garáží a prodej nebytových objektů: garáže na pozemku p.č. 987/3 zast. plocha včetně pozemku p.č. 987/3 zast. plocha o výměře 25 m² a garáže na pozemku p.č. 987/4 zast. plocha včetně pozemku p.č. 987/4 zast. plocha o výměře 36 m² vše v k.ú. Podmokly kupující: manželé Ing. Jaroslav Jašek a Mgr. Eva Jašková, za kupní cenu ,-- Kč V souladu se Zásadami se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí a případné náklady na řešení oprav. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej nemovitostí z majetku města a 1 předkládací cenu garáže na pozemku p. č. 212/4 včetně pozemku p. č. 212/4 zast. plocha o výměře 20 m² v k.ú. Děčín Staré Město za cenu dle Zásad ve výši ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a 2 předkládací cenu garáže na pozemku p. č. 212/5 včetně pozemku p. č. 212/5 zast. plocha o výměře 21 m² v k.ú. Děčín Staré Město za cenu dle Zásad ve výši ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej nemovitosti z majetku města a předkládací cenu garáže na pozemku st. p. č. 691 včetně pozemku st. p. č. 691 o výměře 26 m² v k. ú. Prostřední Žleb za cenu dle Zásad ve výši ,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí. 5

6 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej nemovitosti z majetku města a výjimku z Koncepce prodeje nemovitostí z majetku města a záměr města prodat objekt č.p. 332 Na Pěšině, Děčín IX s pozemkem st.p.č. 918 o výměře 603 m² a s pozemkem p.č. 761/114 o výměře m² vše v k.ú. Bynov. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu bývalé hasičské zbrojnice, Drážďanská 45, Děčín XVII Jalůvčí se st. p. č. 242/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 259 m², vše v k. ú. Prostřední Žleb a předkládací cenu objektu bývalé hasičské zbrojnice, Drážďanská čp. 45, Děčín XVII Jalůvčí se st. p. č. 242/2 zastavěná plocha a nádvoří no výměře 259 m², vše v k. ú. Prostřední Žleb, za cenu dle Zásad ve výši ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a záměr města prodat pozemky p.č. 315/1 o výměře 832 m 2, p.č. 316/1 o výměře 995 m 2 a p.č. 321 o výměře 525 m 2 v k.ú. Děčín. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a záměr města prodat pozemek p.č o výměře 107 m 2, p.č. 721/1 o výměře 178 m2 a p.č. 721/9 o výměře 1315 m 2 v k.ú. Bynov. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a záměr města prodat část pozemku p.č. 2889/1 k.ú. Podmokly o výměře dle GP. 6

7 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a záměr města prodat část pozemku p.č k.ú. Podmokly o výměře dle GP. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a záměr města prodat pozemek p.č. 211 o výměře 479 m 2 k.ú. Křešice u Děčína. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a záměr města prodat pozemek p.č o výměře 537 m 2 v k.ú. Děčín. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a záměr města prodat část pozemku p.č. 183/2 dle GP č /2006 ozn. jako díl "a" o výměře 6 m 2, část pozemku p.č. 183/3 dle GP ozn. jako díl "b" o výměře 6 m 2 a část pozemku p.č. 182/1 dle GP ozn. jako díl "c" o výměře 42 m 2 vše v k.ú. Bělá u Děčína. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemků v k.ú. Bělá u Děčína, Prostřední Žleb, Bynov, Podmokly, Děčín - Staré Město, Chrochvice, Horní Oldřichov a Děčín a záměr města prodat pozemky: v k.ú. Bělá u Děčína st.p.č. 638 o výměře 838 m 2, st.p.č. 639 o výměře 237 m 2, v k.ú. Prostřední Žleb st.p.č. 410 o výměře 183 m 2, v k.ú. Bynov st.p.č. 725 o výměře 107 m 2, v k.ú. Podmokly p.č o výměře 242 m 2, st.p.č o výměře 365 m 2, st.p.č o výměře 312 m 2, st.p.č o výměře 305 m 2, st.p.č. 561 o výměře 237 m 2, p.č. 562 o výměře 164 m 2, st.p.č. 694 o výměře 192 m 2, p.č. 695 o výměře 1076 m 2, 7

8 v k.ú. Děčín Staré Město st.p.č. 129 o výměře 216 m 2, st.p.č. 123 o výměře 264 m 2, st.p.č. 482 o výměře 233 m 2, v k.ú. Chrochvice st.p.č. 20 o výměře 276 m 2, st.p.č. 300 o výměře 534 m 2, v k.ú. Horní Oldřichov st.p.č. 310/2 o výměře 364 m 2, st.p.č. 450 o výměře 236 m 2, v k.ú. Děčín st.p.č. 379 o výměře 256 m 2, st.p.č o výměře 253 m 2, st.p.č o výměře 268 m 2, st.p.č. 771 o výměře 409 m 2, st.p.č. 378 o výměře 255 m 2, st.p.č o výměře 166 m 2, st.p.č o výměře 168 m 2, st.p.č o výměře 273 m 2, st.p.č o výměře 159 m 2, p.č o výměře 204 m 2, st.p.č o výměře 262 m 2, st.p.č o výměře 261 m 2. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a n e záměr města prodat části pozemků p.č. 2870, p.č a p.č. 2915/1 v k.ú. Děčín o výměře dle GP (který bude vyhotoven). Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a záměr města směnit části pozemků a to: do majetku města část pozemku p.č. 54 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP z majetku města část pozemku p.č. 53/1v k.ú. Podmokly o výměře dle GP. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín Staré Město a záměr města směnit části pozemků: z majetku města část pozemku p.č. 319 o vým. dle geometrického plánu v k.ú. Děčín - Staré Město a do majetku města část pozemku p.č. 269 o výměře dle geometrického plánu v k.ú. Děčín - Staré Město. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a 8

9 revokaci usnesení zastupitelstva města č. XLVI ze dne a usnesení č. ZM ze dne , týkající se směny částí pozemků v k.ú. Podmokly, v plném znění a záměr města směnit části pozemků v k.ú. Podmokly: z majetku města části pozemků p.č a p.č. 3440, dle GP č /2005 ozn. jako p.p.č. 3447/2 o vým. 68 m 2 a díly c+d+g+h o celkové výměře 14 m 2, v k.ú. Podmokly a do majetku města části pozemků p.č a p.č. 3437/1, dle GP č /2005 ozn. jako p.p.č. 3432/3 o vým. 1m 2 a díly b+e+i o celkové výměře 10 m 2, v k.ú. Podmokly. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a k.ú. Chrochvice a n e záměr města směnit: z majetku města část pozemku p.č. 2228/6 o výměře dle geometrického plánu v k.ú. Podmokly a do majetku města část pozemku p.č. 564/4 o výměře dle geometrického plánu v k.ú. Chrochvice. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k.ú. Děčín Staré Město a zatížení části pozemku p.č. 682/1 k.ú. Děčín Staré Město věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti na st.p.č. 679 k.ú. Děčín - Staré Město, o výměře dle GP (který bude vyhotoven) za cenu dle Zásad + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a prodej pozemku p.č. 667/8 v k.ú. Bynov o výměře 1134 m 2 se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení mezi stávajícími žadateli za vyvolávací cenu ,- Kč + ostatní náklady. 9

10 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a prodej části pozemku p.č. 701/1 v k.ú. Prostřední Žleb o výměře 98 m 2 (dle GP č /2006 p.č. 701/8) se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Antonína a Veroniku Doležalovy, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a 1 prodej části pozemku p.č. 398/8 v k.ú. Lesná u Děčína o výměře stanovené geometrickým plánem, který bude vyhotoven v souladu s výsledkem dohadovacího řízení, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ing. Karla a Zdeňku Pešoutovy, za cenu 100,- Kč/m 2 + ostatní náklady. 2 prodej části pozemku p.č. 398/8 v k.ú. Lesná u Děčína o výměře stanovené geometrickým plánem, který bude vyhotoven v souladu s výsledkem dohadovacího řízení, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Aleše Vodičku, za cenu 100,- Kč/m 2 + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a prodej pozemku p.č o výměře 395 m 2, v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím panu Vlastimilu Sýkorovi, za cenu 150,- Kč/m 2, tj ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chrochvice a prodej pozemku p.č. 402 o výměře 673 m 2 v k.ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím paní Marii Šebkové, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a 10

11 prodej části pozemku p.č. 393/24 ( dle GP č /2006 se jedná o díl a o výměře 124 m 2 ) v k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Rostislavu a Haně Horákovým, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a prodej pozemku p.č. 569 o výměře 266 m 2 v k.ú. Děčín Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím panu Františku Cesnekovi, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a prodej pozemků p.č. 245/2 o vým. 482 m 2 a p.č. 247/2 o vým. 127 m 2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Dalibora Svobodu, za cenu ,- Kč ,- Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p.č. 114 v k.ú. Děčín a 1 revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne v plném znění 2 variantu č.3, tj. prodej části pozemku p.č. 114, dle GP č /2005 ozn. jako p.p.č. 114 o vým. 422 m 2, k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení s tím, že při dohadovacím řízení o prodeji tohoto pozemku bude výchozí cena stanovena dle Zásad... snížená o 25% tj ,00 Kč ,00 Kč za venkovní úpravy dle ZP + ostatní náklady s podmínkou: kupující se zaváže do 2 let od převodu nemovitosti zajistit vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu domu na pozemku p.č. 114, dle GP č /2005 ozn. jako p.p.č. 114 o vým. 422 m 2, k.ú. Děčín. Pokud tak neučiní, je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě (pozemek p.č. 114, dle GP č /2005 ozn. jako p.p.č. 114 o vým. 422 m 2, k.ú. Děčín) a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu. Toto ujednání se nepoužije, pokud nevydání pravomocného stavebního povolení bude způsobeno jinou osobou, stavebním úřadem nebo jinou institucí. Investice, které kupující do té doby vložil do nemovitosti, nebudou kupujícímu uhrazeny; kupující do vydání stavebního povolení provede úpravu pozemku v rozsahu: - nové štěrkové lože pro stání vozidel; 11

12 - zpevnění povrchu v části pozemku pro dočasné umístění 2 ks prodejních stánků; - kupující umožní prodávajícímu umístění stánku infocentra na pozemku p.č. 114 k.ú. Děčín bezplatně a to do doby nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu polyfunkčního domu na pozemku. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a prodej části pozemku p.č. 877/1, dle GP č /2005 nově ozn. jako p.p.č. 877/94 o vým. 306 m 2, k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Vladimíra Milereta, za cenu ,- Kč + cena za trvalé porosty a příslušenství dle ZP (který bude vyhotoven) + ostatní náklady a s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP současným uživatelům pozemku a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a prodej pozemku p.č. 504/3 o vým. 195 m 2 v k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Bohumila Chábka, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a prodej pozemku p.č. 168/72 o výměře 723 m 2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Martinu a Romana Juskuvovy, za cenu ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Loubí u Děčína a prodej pozemku p.č. 446/3 o výměře 137 m 2 a p.č. 836 o výměře 297 m 2 v k.ú. Loubí u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Marii Barcalovou, za cenu ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na zatížení pozemků věcným břemenem a prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a 12

13 1 zatížení části pozemku p.č. p.č. 3725/5, části pozemku p.č. 3725/7 a části pozemku p.č. 3737/1 k.ú. Podmokly věcným břemenem práva chůze k pozemkům dle GP č /2005 ozn. jako pozemek p.č. 3737/3 a pozemek p.č. 3737/1 v k.ú. Podmokly za cenu dle "Zásad" + ostatní náklady a 2 prodej části pozemku p.č. 3737/1 dle GP č /2005 ozn. jako pozemek p.č. 3737/1 o výměře 432 m 2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Jana a Michaelu Vinterovy, za cenu ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem a 3 prodej části pozemku p.č. 3737/1 a části pozemku p.č. 3725/7 dle GP č /2005 ozn. jako pozemek p.č. 3737/3 o výměře 426 m 2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Jaroslavu Horešovskou, za cenu ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva chůze k pozemku dle GP ozn. jako p.č. 3737/1 k.ú. Podmokly za cenu dle "Zásad" + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku z ČR Pozemkového fondu a n e bezúplatný převod pozemku p.č. 1525/1 o výměře 119 m 2 v k.ú. Horní Oldřichov, z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Děčín a úplatný převod pozemku p.č. 7/1 o výměře 2569 m 2 a pozemku p.č. 7/14 o výměře 672 m 2 v k.ú. Děčín včetně venkovních úprav a porostů dle ZP č z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10, do majetku města Děčín, za cenu ,- Kč ,- Kč za ostatní související náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a výkup části pozemku p.č. 154 o výměře dle GP (který bude vyhotoven) v k.ú. Děčín Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví TJ KAJAK Děčín, U Přívozu 18/4, Děčín III za cenu dle ZP + ostatní náklady. 13

14 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod částí pozemků v k.ú. Podmokly a variantu č. 1, tj. 1 revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne týkající se směny částí pozemků v k.ú. Podmokly v plném znění a 2 výkup částí pozemků p.č. 1235/5 (dle GP ozn. jako díly e+f+g o výměře 60 m 2 ) a p.č. 1242/2 (dle GP ozn. jako díl q o výměře 373 m 2 a díly s+t o výměře 699 m 2 ) vše k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku společnosti ING Lease (C.R.), s.r.o., Nádražní 344/25, Praha za cenu ,- Kč + ostatní náklady a záměr města prodat část pozemku p.č. 1235/1 k.ú. Podmokly dle GP ozn. jako díl b o výměře 45 m 2. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo problematiku části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM bod 2/ ze dne v plném znění a prodej části pozemku p.č. 112 (dle GP č /2005 se jedná o p.č. 112/1 o výměře 248 m 2 ) v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Aleně a Janovi Mlatečkovým, za cenu ,- Kč + ostatní náklady s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 112 k.ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva chůze ke stavbě studny na pozemku stojící, pro město Děčín. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb a 1 revokaci usnesení zastupitelstva města č. LXX ve schvalovací části ze dne v plném znění týkající se prodeje pozemku p.č. 170/13 a p.č. 170/9 k.ú. Dolní Žleb a 2 prodej pozemku p.č. 170/13 o výměře 126 m 2 a pozemku p.č. 170/24 o výměře 846 m 2 k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Jiřího Hommera a paní Lucii Braunsteinovou, za cenu ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem. 14

15 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje části pozemku p.č. 1066/3 v k.ú. Podmokly a r e v o k u j e usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne ve schvalovací části, odstavec 2. v plném znění. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a prodej pozemků v k.ú. Bynov a n e revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne , týkající se prodeje částí pozemků p.č. 821/22 a 826/1 k.ú. Bynov ve smyslu změny ceny za prodej pozemků z původního "91 950,- Kč" na "15 325,- Kč" Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a n e revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne týkající se prodeje části pozemku 444/7 k.ú. Bělá u Děčína ve smyslu změny ceny za prodej pozemku z původního "22 050,- Kč" na "10 000,- Kč" vypuštění textu "s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva chůze pro vlastníka pozemku p.č. 471/2 k.ú. Bělá u Děčína". Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Bynov a bezúplatný převod bezúplatný převod pozemku p.č. 827/5 k.ú. Bynov o výměře 505 m 2 pro Ústecký kraj. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města, týkající se výkupu inženýrských sítí od GSK Spartak Děčín a n e 15

16 částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne č. ZM bod 2/ ve smyslu změny textu z původního za cenu ,-- Kč za podmínky, že... na nový za cenu ,- Kč za podmínky, že Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo opětovně návrh na získání rozestavěné sportovní haly ve Vokolkově ul. do majetku města a n e nabytí rozestavěné stavby sportovní haly ve Vokolkově ul., Děčín I na st.p.č. 786 k.ú. Děčín od vlastníka, tj. Sportcentrum Děčín, Riegrova za cenu ,- Kč v případě, že nemovitost nebude zatížena žádným zástavním právem ani žádným exekučním příkazem. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a prodej pozemku p.č. 195/2 o výměře 623 m 2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ivonu Knotkovou a Martina Knotka, manžele Ing. Bohumila Bártu a Janu Bártovou, manžele Radovana a Olgu Kmínkovy, Ing. Hanu Hlaváčkovou a manžele Ing. Jiřího Kašáka a Jarmilu Kašákovou, za cenu nákladů spojených s převodem. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 4/2006 a v y d á v á obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace SK Březiny a o uzavření smlouvy na rok 2006 o poskytnutí dotace SK Březiny na rozšíření tréninkové plochy v areálu fotbalového stadionu v předloženém znění. 16

17 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 3/2006, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a v y d á v á obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 3/2006 s účinností od Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na využití odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a o využití odvodu výtěžku z provozování VHP ve výši ,10 Kč dle důvodové zprávy. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace Společenskému domu Střelnice - Petr Kudrhalt - Fa Kubo a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Společenskému domu Střelnice - Petr Kudrhalt - Fa Kubo na uspořádání koncertu skupiny Kamelot spojený s pálením čarodějnic a programem pro děti v předloženém znění. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace taneční skupině Prestige, která je vedená pod školským zařízením Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74 a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace taneční skupině Prestige, která je vedená pod školským zařízením Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74 v předloženém znění. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín o mimořádnou dotaci a 1 poskytnout finanční dotaci HC Děčín ve výši ,- Kč 2 o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace HC Děčín v předloženém znění. 17

18 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrhy dodatků č. 1 a č. 2 (včetně příloh č. 1) k příkazním smlouvám příspěvkových organizací: Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, Základní škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace, Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace a výše zmíněné dodatky č.1 a č.2 (včetně příloh č.1) schválit. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh Základní školy Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace na udělení čestného názvu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy : "Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace" a návrh Základní školy Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace schválit. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrhy dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a n e uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek s Věrou a Robertem Milákovými, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům Milákovým v celkové částce Kč ,-- v měsíčních splátkách Kč 300,-- splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s Monikou Dzurkovou, dle které se povoluje úhrada dluhu pí Dzurkové v celkové částce Kč ,-- v měsíčních splátkách Kč 200,-- splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, se Silvií Grundzovou a Danielem Meszárošem, dle které se povoluje úhradu dluhu pí Grundzové a p. Meszárošovi v celkové částce Kč ,-- v měsíčních splátkách Kč 900,-- splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s Ervínen Rožcem, dle které se povoluje úhrada dluhu p. Rožcovi v celkové částce Kč , 78 v měsíčních splátkách Kč 300,-- splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrhy dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a 18

19 uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek s Lucií Horváthovou, dle které se povoluje úhrada dluhu pí Horváthové v částce Kč ,-- v měsíčních splátkách Kč 300,-- splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s Miroslavem Remešem, dle které se povoluje úhrada dluhu p. Remešovi v celkové částce Kč ,24 v měsíčních splátkách Kč 1 000,-- splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost ZO SCHK Děčín o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění "Národní výstavy koček" a poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč a uzavření smlouvy dle důvodové zprávy. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo Zahájení postupného budování kanalizace na Červeném Vrchu současně s rekonstrukcí vodovodu SVS, a.s. v roce 2006 a 1 zahájení postupného budování kanalizace na Červeném Vrchu současně s rekonstrukcí vodovodu SVS, a. s., v roce pokrýt finanční prostředky města ve výši min. 12 mil. Kč na realizaci 1. etapy budování kanalizace v rámci přerozdělování rozpočtu v r Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost o finanční spoluúčast Města Děčín na 3. etapě rekonstrukce areálu chráněných ručních dílen Jurta v Děčíně Nebočadech ve výši Kč a o poskytnutí dotace občanskému sdružení Jurta na 3. etapu rekonstrukce areálu chráněných ručních dílen Jurta v Děčíně Nebočadech ve výši Kč z rozpočtové rezervy města. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz výletní lodi v sezóně roku 2006 a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění. 19

20 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města z v o l i l o přísedící Okresního soudu v Děčíně dle předloženého seznamu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost Ing. Šárky Miškovské o vydání stanoviska obce ke zřízení soukromé základní školy v Děčíně a vydat stanovisko města Děčín: Město Děčín nemá námitek ke zřízení soukromé základní školy v Děčíně. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo "Stanovy zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20f a násl. Obřanského zákoníku" a "Smlouvu o založení zájmového sdružení právnických osob": Evropský institut vzdělávání a schválit členství města Děčín v zájmovém sdružení : Evropský institut vzdělávání. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost Občanského sdružení Centrum ROKU o poskytnutí bankovní záruky města Děčín, úvěru OSCR ve výši ,- Kč a neposkytnout bankovní záruku města Děčín, úvěru Občanskému sdružení Centrum ROKU ve výši ,- Kč. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace Českého kynologického svazu Děčín a o uzavření smlouvy na rok 2006 o poskytnutí dotace Českému kynologickému svazu Děčín na uspořádání 6. ročníku závodu O Pohár města Děčína v předloženém znění. 20

21 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo dopis pana Karla Janoucha a b e r e n a v ě d o m í dopis pana Karla Janoucha a odpověď starosty města Děčína. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost FK Junior Děčín o navýšení dotace na rok 2006 na zabezpečení provozu sportovišť Městského stadionu a hřiště Máchovky a 1 poskytnout dotaci ve výši ,- Kč FK Junior Děčín na rok 2006 na zabezpečení provozu sportovišť Městského stadionu a hřiště Máchovky z rozpočtové rezervy města 2 uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zabezpečení provozu sportovišť Městského stadionu a hřiště Máchovky. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2005 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2005 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a b e r e n a v ě d o m í inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2005 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací a 1 závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2005 včetně finančního vypořádání 2 uzavření hospodaření města Děčín za rok 2005, na základě vyjádření auditora ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 2/2006 ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 22. května 2006 a tento b e r e n a v ě d o m í. 21

22 Předseda návrhové komise: Mgr. Miroslav Samler, v. r. Ověřovatelé zápisu : Josef Zámečník, v. r. Ivana Stárková, v. r. Ing. Vladislav R a š k a, v. r. Pavel J e ř á b e k, v. r. starosta města místostarosta 22

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 05 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Usnesení č. RM 06 11 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 04 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. října 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. října 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. října 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 09 01 01 Zastupitelstvo města

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í. z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město Děčín U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 23. 6. 2005 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 05 06 01 01 Zastupitelstvo města návrhovou komisi

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n Usnesení č. ZM 07 02 01 01 Zastupitelstvo města z v

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15. září 2005 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15. září 2005 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město Děčín U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15. září 2005 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 05 08 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I OPRAVA USNESENÍ č. ZM 0414 0431 Město Děčín U S N E S E N Í ze 14. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. 2. 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 0414 01 01 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. 6. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. 6. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Usnesení č. RM 05 28 35 01 Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za červenec a srpen 2005 a rozpočtová

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005

U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 34 29 01 Rada města projednala návrh na změnu obsazení komise prevence kriminality odvoláním Mgr. Michala

Více

U S N E S E N Í. ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IV

U S N E S E N Í. ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IV Město Děčín U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26.6.2003 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IV Usnesení č. ZM 0307 0101 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Usnesení č. RM 0325 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. 1394/01

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

U S N E S E N Í. z 16. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 16. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město Děčín U S N E S E N Í z 16. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 0416 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Usnesení č. RM 0402 10 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17. června

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17. června Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17.

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. 4. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. 4. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 2. 1istopadu 2004

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 2. 1istopadu 2004 Město Děčín U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 2. 1istopadu 2004 Usnesení č. RM 04 23 10 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 21. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-10/2016 Datum jednání: 13.01.2016 3) Program jednání (USN-Z3-173/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

U S N E S E N Í ze 32. schůze rady města konané dne 11. listopadu 2003

U S N E S E N Í ze 32. schůze rady města konané dne 11. listopadu 2003 Město Děčín U S N E S E N Í ze 32. schůze rady města konané dne 11. listopadu 2003 Usnesení č. RM 0332 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 Usn. č. 812/26/2014 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Josef Herout, Bc. Jaroslav

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E N Í z 8. schůze rady města konané dne 7. března 2002

U S N E S E N Í z 8. schůze rady města konané dne 7. března 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 8. schůze rady města konané dne 7. března 2002 Usnesení č. 244/02 Rada města projednala informaci o výběrovém řízení na pozici pracovníka pro informování veřejnosti a styk

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného dne 03.

Více