Studenti gymnázia žili ekologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studenti gymnázia žili ekologií"

Transkript

1 Číslo 08/2009 vydáno dne Město prodává zbytek průmyslové zóny na Leštinské Bez jediného slova připomínky prošel zastupitelstvem materiál k opětovnému konání místního referenda. Návrh se stejnou otázkou jako před sedmi měsíci, tj. zda občané souhlasí s tím, aby město prodalo svoje pozemky za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy WANEMI CZ, předložil přípravný výbor na konání místního referenda v březnu. Zastupitelé ale vyhlášení místního referenda neschválili těsnou většinou s odůvodněním, že se již jednou k tomuto návrhu vyjádřili negativně a jejich rozhodnutí potvrdil svým usnesením i Krajský soud v Ostravě. Mlčení ale rozhodně nepanovalo u dalších dvou bodů, spojených se záměrem společnosti Wanemi CZ. Ve dvě a půl hodiny trvající debatě s řadou vystoupení zastupitelů, právníků i přítomných občanů se nejprve projednávala dohoda o narovnání mezi městem a společností Wanemi. Předmětem sporu byla oponenty předkládaná údajná překotnost přípravy dohody, možná nevýhodnost smlouvy pro město či porušení zákona o veřejných zakázkách. Proti argumentoval především Jiří Černý, který navrhl bod stáhnout z programu jednání. Před hlasováním kolegy upozornil, že se podle něj souhlasem s návrhem mohou dopustit dvou trestných činů. Zastupitelé ale schválili jak dohodu o narovnání, tak dohodu o vzájemné spolupráci. V té došlo ke změně, díky níž bylo podle vyjádření právníků odstraněno právě nebezpečí kolize se zákonem o veřejných zakázkách. Obdobná diskuze se nesla kolem výběrového nabídkového řízení na prodej zbývajících pozemků v průmyslové zóně Leštinská. Zájem o asi 9,5 hektaru pozemků projevila jako jediná společnost Wanemi CZ. Již jednou probírané připomínky k ceně za pozemky atd. mimo jiné rozšířila debata o tom, zda je plánovaných přibližně 340 nových pracovních míst adekvátních prodávané ploše. Zastupitelé nakonec dali přednost této variantě a prodej pozemků společnosti Wanemi CZ schválili včetně smlouvy o smlouvě budoucí. Předtím ještě zamítli na místě předložený návrh na další referendum, tentokrát k prodeji zbývajících pozemků. Organizace Dne Mikroregionu Zábřežsko Májový jarmark, letos spojený s pořádáním Dne Mikroregionu Zábřežsko, přinese do každoroční tradice poměrně významné změny. Novinkou bude v pátek 1. května především místo konání. V centru dění stane kulturní dům, tomu odpovídá i celkové rozmístění. Stánky a atrakce vyrostou zejména na náměstí Osvobození, na Postřelmovské ulici (po sjezd ke stadionu) a ulici ČSA (po odbočku na Křížkovského ulici). Masarykovo náměstí tak bude průjezdné a mělo by sloužit jako parkoviště pro návštěvníky. Obdobně bude možno využít parkoviště u Billy (příjezd po ulici Křížkovského a 28. října) či Bezručovy a Školské ulice, kam se bude možné dostat po Žižkově ulici. Podrobný program Dne Mikroregionu Zábřežsko naleznete na straně 3. Upozornění městského úřadu Celostátní výluka informačních systémů správních evidencí a registrů vozidel se dotkne také klientů zábřežského městského úřadu. K výluce dojde ve dnech 1. až 10. května, návštěvníků radnice se bude týkat v pracovních dnech 4. až 7. května. Z tohoto důvodu nebude možné ve stanoveném období provádět změny v registru silničních vozidel. Bližší informace zájemci získají číslech , Obdobně se výluka dotkne i oddělení občansko správních agend. Od 4. do 7. května nebude možno přijímat a vydávat cestovní doklady. Ostatní požadavky k občanským průkazům a evidenci obyvatel budou přijímány. Další informace lze získat na telefonních číslech , , Ve středu 6. května od hodin nebude možné z technických důvodů telefonovat na pevné linky obou budov městského úřadu. Telefonické spojení bude obnoveno ve čtvrtek 7. května od 8.00 hodin. V souvislosti se stavbou kruhového objezdu dojde od soboty 16. května do neděle 17. května k úplné uzavírce křižovatek silnic I/44 a II/315 (ulice Leštinská). Důvodem uzavírky jsou stavební práce na kruhovém objezdu. Objízdná trasa je navržena pro uzavírku silnice I/44: od Šumperka po Postřelmovské ulici, ulici ČSA a Olomoucké zpět na silnici. Pro uzavírku silnice II/315: z Leštiny do Lesnice a odtud do Sudkova, Postřelmova a zpět do Zábřeha. Studenti gymnázia žili ekologií Ve čtvrtek 16. dubna se zábřežské gymnázium vylidnilo. Kromě maturantů, potících se nad písemkami z češtiny, se zbytek studentů znovu zapojil do projektů Ekogyza a Den Země. Úklid Zábřeha, praktickou součást environmentální výchovy, připravila škola spolu s městem a společností EKO servis. Pustili se do něj studenti vyššího gymnázia vybavení pytli na odpadky a potřebným nářadím. Snad všudypřítomné obaly, PET lahve a další odpad sbírali především ve frekventovaných oblastech, jako jsou například parky. Žáky nižšího gymnázia čekal Den Země, připravený pro ně staršími spolužáky. Po přednášce firmy Ekokom absolvovali trasu přes Humenec na Skaličku a zpět, kde na čtrnácti stanovištích plnili různé úkoly (poznávání stromů, třídění odpadů, likvidace chemické havárie, rozlišování stop zvířat atd.). Po návratu do prostoru cíle se účastnili jarního turnaje ve cvrnkání kuliček o titul kuličkový král, v němž překvapivě zvítězila děvčata. (mk, foto: Ondřej Pchálek) Popíjení v ulicích města skončí I. a II. etapu rekonstrukce Masarykova náměstí bude provádět zábřežská firma Ekozis s.r.o. Na projekt získalo město Zábřeh dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Výběrové řízení zajiš ovala externí firma CPS consulting, s. r. o., která posuzovala nabídku tří společností. Hodnocena byla výše nabídkové ceny, doba plnění Také Zábřeh se od května připojí k městům, která omezila popíjení alkoholu na veřejnosti vyhláškou. Potřeba jejího vydání vzešla přímo z podnětů obyvatel města, kteří na nežádoucí jev poukazovali. Přesto, že není možné vytlačit alkohol zcela z ulic města, měla by vyhláška napomoci jeho omezení. Nedílnou součástí vyhlášky je seznam vymezených ploch veřejného prostranství, jichž se zákaz konzumace alkoholu týká. Ve stručnosti jde o Wolkerovy sady, ulici Na Hrázi (včetně samotné hráze a přilehlého dětského hřiště), ulici 28. října, náměstí Osvobození a náměstí 8. května, ulici Československé armády (okolí kulturního domu a MŠ Pohádka), ulici Školskou, Bezručovy sady (včetně areálu základní školy a MŠ Zahradní), Masarykovo náměstí a ulici Žižkovu, Valovou, prostor hřbitova a jeho okolí a autobusové zastávky na Leštinské, Postřelmovské, Skaličce, Na Výsluní a v Ráječku. Rovněž se týká ulice Olomoucké především v okolí autobusového a vlakového nádraží. Přesný seznam včetně vymezení ploch a map je součástí obecně závazné vyhlášky. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden, restaurační zahrádky a předzahrádky, na konání kulturních, sportovních či jiných akcí pořádaných městem. Udělit výjimku může také rada města pořadateli ohlášené kulturní či sportovní akce. Náměstí bude rekonstruvat Ekozis zakázky, záruka za kvalitu a výše smluvní pokuty pro případ nedodržení navržené doby plnění. Komise nakonec vyhodnotila jako nejvýhodnější právě nabídku společnosti Ekozis, která rekonstrukci provede za 11,14 milionu korun. Navržené pořadí schválila také rada města.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 08/2009 KRÁTCE Z MĚSTA Terénní vozy se proháněly Sázavou Do Nymburka vyrazí tři mateřské školky Oprava kuchyně pokračuje Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Severovýchod bude pokračovat i v letošním roce. Loni zde už došlo k opravě zdravotně technické instalace, výměně oken, elektrorozvodů, svítidel atd. Letos přijde na řadu rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni, na kterou jsou už vyčleněny prostředky z rozpočtu města. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka šumperské firmy JAS ENERGO CZ s. r. o., která po úpravě projektu provede rekonstrukci za korun. Podnájem radou prošel Souhlas se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku na Havlíčkově ulici dala rada. O desetiletý nájem a věcné břemeno si zažádala společnost PMP-Renova s.r.o., která zde hodlá vybudovat prodejnu podlahovin. Městské pozemky míní zpevnit a využít k dopravnímu napojení prodejny a parkování. Město nabízí pět zahrádek Pět zahrádek v koloniích se uvolnilo v posledních dnech, rada proto odsouhlasila zveřejnění nabídky na jejich pronájem Největší o rozloze 143 m 2 je k dispozici za Novou hutí. V téže lokalitě se uvolnila i další zahrádka o výměře 102 m 2. V kolonii u Moravské Sázavy (naproti lomu) jsou v nabídce dvě zahrádky o rozloze 100 m 2 a 30 m 2, další o výměře 58 m 2 se nachází v téže lokalitě, ale za loděnicí. Podmínky jsou shodné: využití pro zahrádkářské účely, nájemné 3,- Kč/m 2 ročně, nájem na dobu neurčitou, liší se pouze délkou výpovědní lhůty. Škola dostane dar Příjemnou roli měla rada města, když schvalovala přijetí sponzorského daru pro ZŠ B. Němcové. Dar Kč škole věnovala firma ČEZ Prodej s.r.o. Prostředky jsou určené k zakoupení interaktivní tabule a pokrývají její cenu v plné výši. Moderní výuková pomůcka bude sloužit na prvním stupni. Bibli četlo přes sto lidí Během velikonočního víkendu zněla také Zábřehem slova z Bible. Stalo se to díky iniciativě Celonárodního čtení Bible, ke které se v Zábřehu připojila Apoštolská církev a Církev adventistů sedmého dne. Během pátku a soboty byl v prostoru před marketem Nova přečten celý Nový zákon. Četlo přibližně 110 lidí po dobu 18 hodin. Oslavy výročí konce války Na oslavy 64. výročí konce 2. světové války a osvobození zve Český svaz bojovníků za svobodu a město Zábřeh. Připomínka začne v den státního svátku 8. května v 8.30 hodin v kostele sv. Bartoloměje mší za oběti tohoto konfliktu. Ve hodin pak proběhne u pamětní desky na budově městského úřadu na náměstí Osvobození pietní akt s položením květin a projevy starosty města a předsedy okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu. Ve hodin bude pro zájemce připraven autobus na Lázek, kde budou položeny květiny k pomníku hrdinů s krátkým projevem. Městská policie Zábřeh tísňové volání: 156 mobil na hlídku: Některým řidičům už silnice nestačí a jezdí ničit přírodu a život v ní. Tento snímek z velikonočního víkendu zachycuje dva terénní vozy projíždějící tok Moravské Sázavy poblíž Hněvkova. Nejapná snaha o adrenalinovou zábavu ale výrazně ohrozila život v řece v místech, kde se vyskytují zákonem chránění živočichové. Podle sdělení místní organizace Českého rybářského svazu Zábřeh, která na toku hospodaří, v této pstruhové Vlna žádostí o informace k nově vyhlášenému programu ministerstva životního prostředí, který má poskytovat dotace na úspory energie v obytných budovách (především jde o dotace na zateplování domů), míří i na zábřežskou radnici. Program je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (biomasa, tepelná čerpadla, solární kolektory), investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách (zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů včetně výměny oken), náhrad neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalaci těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také novou výstavbu v pasivním energetickém standardu či instalace ekologického vytápění v panelových domech. vodě kromě pstruha obecného a pstruh duhového žije také siven americký, lipan podhorní a vyskytuje se zde také zvláště chráněný rak říční, vranka obecná a mník jednovousý. Chráněná jsou jimi užívaná sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje živočichů, zejména je rušit, zraňovat nebo usmrcovat - což ale zjevně nic neříká vyfotografovaným vandalům v terénních vozech. (mk, foto: la) Už lze žádat o dotace na zateplení Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, příjem žádostí bude zahájen 22. dubna. Žádost je nutno podávat vždy v papírové podobě na určeném formuláři na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí nebo na pobočkách pověřených bank (ty ale prozatím nejsou známé). Více informací najdete na těchto kontaktech: Informační bezplatná linka ; stránky programu cz; stránky ministerstva životního prostředí zelena_usporam; stránky Státního fondu životního prostředí Vzhledem k velkému náporu na tyto informační weby či bezplatnou linku se ale může stát, že odkazy či informační linka nebudou dostupné. Stomatologická pohotovostní služba v květnu Stomatologové oblastní stomatologické komory v Šumperku budou poskytovat o sobotách, nedělích a ve svátky služby první pomoci ve svých vlastních ordinacích v následujících termínech: Květen MUDr. Alena Mitterová, Pod Vodárnou 1, Šumperk, MUDr. Eva Millerová, Lázeňská 359, Bludov, MUDr. Emílie Nevřelová, Nový Malín 504, Nový Malín, MUDr. Vladimír Nikl, Libina 534, MUDr. Marie Pavelková, Šumavská 21, Šumperk, MUDr. Michal Pavlů, Uničovská 2, Šumperk, MUDr. Bohuslav Přibyl, Linhartova 147, Ruda nad Moravou, MUDr. Milena Rifflerová, Zvole 210, MUDr. Marta Rosochová, Bezručova 2037/1a, Zábřeh, MUDr. Lenka Rulová, Havelkova 337, Loštice, MUDr. Petra Salačová, Nádražní 35, Mohelnice, MUDr. Dagmar Sedlářová, Okružní 10, Mohelnice, Další informace na telefonním čísle Zdravotnické záchranné služby: nebo webových stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje: Vzhledem k možným změnám doporučuje odbor zdravotnictví olomouckého krajského úřadu informovat se o místě služby také na telefonu Tři školky letos budou reprezentovat Zábřežsko na celostátním finále festivalu dětských vystoupení Mateřinka. Do Nymburka se v květnu vydají děti z MŠ Zahradní, které se v oblastním kole 12. března představily s vystoupením nazvaným V pavoučí síti, děti MŠ Strejcova s vystoupením Kominická kalamajka a MŠ Hoštejn se skladbou Koukám, jak ten čas letí. Jak jsme se dozvěděli, rozhodování Nadačního fondu bylo velmi obtížné. Naše oblastní kolo bylo hodnoceno jako velmi kvalitní, s celou řadou úžasných a náročných vystoupení, uvedla Ivona Pisková, ředitelka MŠ Zahradní, která oblastní kolo organizuje. Velikonoční sbírka Adry Humanitární organizace Adra děkuje všem, kteří se v Zábřeze aktivně zúčastnili Velikonoční sbírky. Dvanáct studentů vybralo do zapečetěných pokladniček Kč. Třetina této částky zůstane v Zábřeze a bude z ní tento rok částečně pokrytý jeden z projektů zdejší Poradny pro ženy a dívky, zbytek půjde na další projekty Adry. Symbolický šek pro Poradnu pro ženy a dívky bude předán na setkání s předsedou Adry ČR Janem Bártou v sobotu 25. dubna v 16 hodin v modlitebně CASD na Postřelmovské ulici 14. Toto setkání je určeno pro všechny, kteří se do sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, a také pro širokou veřejnost. Oznámení vlastníkům lesa do 50 ha Vlastníci lesa o výměře do 50 ha (fyzické nebo právnické osoby) si mohou na Městském úřadu Zábřeh, oddělení životního prostředí, převzít lesní hospodářské osnovy (LHO), zpracované na období platnosti od do pro území vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností Zábřeh. Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů lesní hospodářskou osnovu týkající se jeho lesa bezplatně. Vlastníci lesa si mohou vlastnické separáty LHO převzít od v úřední dny pondělí a středu od 8.00 do hodin v kanceláři č Pro převzetí LHO je nutné předložit: občanský průkaz a doklad o vlastnictví lesa, v případě spoluvlastnictví plnou moc ostatních spoluvlastníků. LHO může převzít také osoba písemně zmocněná vlastníkem/ky lesa. Orgán státní správy lesů děkuje všem zodpovědným vlastníkům lesa, kteří včasným opatřením proti vývoji a šíření kůrovců přispěli ke zmírnění škod na lesích způsobených kůrovci v loňském roce. Správní orgán dále upozorňuje vlastníky lesa, že nebezpečí přemnožení kůrovců trvá také v letošním roce, proto je nezbytné zejména na jaře soustavně vyhledávat a včas zpracovat všechny napadené stromy. Dále veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců (smrkové dříví) vzniklé do 31. března musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května. Rovněž doporučujeme v součinnosti s odborným lesním hospodářem provést preventivní opatření proti kůrovcům (zejména lýkožroutu smrkovému a lesklému), a to instalaci feromonových lapačů či položení stromových lapáků. Více informací oddělení ŽP MěÚ Zábřeh, Ing. Černý, tel: , Bc. Kropáčková, tel: (mú)

3 Zábřeh 08/2009 INZERCE strana 3

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 08/2009 AUTOSERVIS - PNEUSERVIS Provádíme veškeré servisní a pneuservisní práce všech vozidel. PLNĚNÍ A ÚDRŽBA KLIMATIZACÍ!!!! El Paso Bowling! POZOR AKCE EL PASO!! AKČNÍ CENY! Provozní doba: denně 10:00-5:00 MALIBU METAXA ***** SLIVOVICE FERNET CITRUS + DÁRKY 20,- Kč 25,- Kč 20,- Kč 19,- Kč AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 33, Zábřeh, naproti Motelu u Kováře, tel , Rezervace: , Křížkovského 10, Zábřeh na Moravě NOVINKA - TANEČNÍ AUTOMAT. - velký výběr MODERNÍCH a RUSTIKÁLNÍCH typů kuchyní - AKCE na vestavné spotřebiče ke kuchyním - obývací a dětské pokoje, ložnice, sedací soupravy - kopmlexní péče o ZÁKAZNÍKA od návrhu po realizaci Kozinova 12, ZÁbřeh (vedle marketu Nova), tel.: Nabízíme: fotodokumentaci významných událostí zhotovení velkoformátové fotografie zhotovení panoramatické fotografie retuše starých fotografií výrobu vizitek, pozvánek, novoročních přání výrobu propagačních předmětů (reklamní hrníčky, trička, kalendáře, pohlednice) Akce trvá od Ke kuchyňské lince dřez ZDARMA!!! DOVOLENÁ SNŮ? UŽ SE VÁM O NÍ NEMUSÍ JEN ZDÁT! Nabízíme volná místa na některých našich zájezdech: ceny zahrnují dopravu luxusním busem, resp. letadlem, ubytování, pojištění, průvodce, příp. trajekty, stravu CESTY ZA POZNÁNÍM: některé destinace možno i letecky Ma arsko - termální lázně duben, květen, červen, říjen, listopad 2009 od Kč Polsko - Oswetim, Weliczka, Krakow Kč Německo - Dráž any, Tropic Islands, Berlín Kč Francie - Riviera a Provence Kč Krym - perla bývalého Sovětského svazu Kč Itálie - antický Řím a slunná Sicílie Kč Londýn a jižní Anglie Kč Irsko mystický zelený ostrov Kč Grandtour Velkou Británií Kč Skandinávie- norské fjordy a Stockholm Kč Belgie, Nizozemsko - NOVINKA Kč Francie - Bretaň a Normandie Kč To nejkrásnější z Alp Kč Rakousko - příroda a historie - NOVINKA Kč Podkarpatská Rus Kč Island - země ohně a ledu - NOVINKA Kč Francie - Paříž a Versailles Kč USA - putování za americkým snem od Kč Slovensko - příroda, ale také husí hody září, říjen 2009 od Kč Spojené arabské emiráty od Kč Keňa - tropický ráj na rovníku - NOVINKA Kč CESTY ZA ODPOČINKEM lux. apartmány, možno i letecky: Kalábrie - San Nicola Arcella - červenec, srpen-září 2009 od Kč cykloturistika Bornholm Kč Řecko smaragdový ostrov Korfu Kč Pojeďte s námi za svým snem! Těšíme se na setkání s Vámi! Další informace o zájezdech nebo katalog - CK Hornet Tour Šumperk, Lidická 18, tel (Po - Pá hod.) náměstí Osvobození 244/2, Zábřeh, tel.: mobil: , , HTS spol.s r.o Smetanova 2105/26b Zábřeh JARNÍ PROHLÍDKY TECHNICKÉHO STAVU OSOBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL Vážení motoristé, společnost HTS spol. s r.o. pro Vás připravila v termínu od v době od 8.00 do hod. jarní prohlídku Vašeho motorového vozidla Provedeme kompletní prohlídku Vašeho vozu včetně vypracování protokolu o provedených úkonech a stavu vozidla. Prohlídka bude provedena za Vaší přítomnosti a o případných zjištěných závadách budete ihned informováni. Při následné opravě Vám dále poskytneme slevu ve výši 10% na náhradní díly. Pro více informací, nebo rezervaci našich služeb, nás můžete kontaktovat na: web:

5 Zábřeh 08/2009 KULTURA strana 5 Výstavu otevře Design párty Zcela originální a také nonkonformní bude vernisáž výstavy Design is sexy, která se uskuteční v pátek 24. dubna od 17 hodin v kině Retro. Vernisáž výstavy prací dvojice talentovaných designérů Michala Slobody a Ondřeje Zity uvede nejen zajímavé projekty, jež jsou výsledkem jejich dvouleté činnosti v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ale především volné práce, které vznikly pod hlavičkou nevšedního projektu Hahehiho. hu.cz. Zcela výjimečná bude také otvírací párty. Ta se ponese v duchu designové exkluzivity, čirého bohémství a dekadence. Hahehiho.hu.cz si k této příležitosti přizvali v Praze již etablovaného dj Bavorsko a sami si pro tuto ojedinělou akci připravili speciální vj set. Autorům ani vystaveným pracím rozhodně nechybí humor a nadsázka. Návštěvníci výstavy, která potrvá do 19. května, a především návštěvníci vernisáže se tak mají opravdu na co těšit. V galerii se představí zpěvačka z Kanady D í k y dalšímu koncertu Kruhu přátel hudby se v úterý 28. dubna v 19 hodin v Zábřeze poprvé představí festival Americké jaro, organizovaný Mezinárodní společností A. Dvořáka. V Galerii Tunklův dvorec se mají hudbymilovní posluchači opravdu na co těšit, v rámci festivalu zde vystoupí kanadská sopranistka Melanie Gall za doprovodu klavíristky Alice Fiedlerové. Repertoár mladé zpěvačky vystupující v operách, recitálech a na řadě hudebních festivalů zahrnuje operní i muzikálové árie, kanadské tradiční lidové písně, sefardické písně či francouzské šansony. Klavíristka Alice Fiedlerová spolupracovala s řadou význačných zahraničních sólistů, mj. byla přizvána ke spolupráci na projektu In memory of Czech Terezín Composers. (uhl) Skauti hodnotili kroniky V neděli 5. dubna se na klubovně Trojky Shawnee uskutečnila výstava, která dala možnost nahlédnout do historických kronik zábřežských skautských oddílů. Akce vznikla při příležitosti 90. výročí založení první skautské hlídky v Zábřeze v roce K nahlédnutí bylo přesně padesát kronik. Na první místo se nakonec rozhodnutím nezávislé poroty dostala kronika Trojky Shawnee, stříbro získala kronika Severáků z let a třetí skončila kronika dívčího oddílu Žáby. Příští akce se bude konat 25. dubna opět na klubovně Trojky Shawnee, tentokrát se bude věnovat skautské historické fotografii a skautským zápisníkům. MHM EKO s.r.o., U Sázavy 2100/2, Zábřeh Nabízíme sběr a ekologické zpracování autovraků ZDARMA včetně vydání Potvrzení o převzetí autovraku. Po telefonické dohodě nabízíme odvoz. kontakt: , Veřejné oko: povedená náhrada Na poslední chvíli musela řešit Zábřežská kulturní změnu programu poté, co bylo kvůli zranění herečky Veroniky Žilkové zrušeno představení hry Kachna na pomerančích. Zábřežští diváci ale nakonec o nic nepřišli, pražské Divadlo Palace Theatre jako náhradu na úterý 14. dubna nabídlo neméně atraktivní titul, komedii Veřejné oko v hlavních rolích s Ivanou Jirešovou a Lukášem Vaculíkem. Ti do Zábřeha přivezli něžně moud- Vystoupí Sunflower Caravan a Southpaw V rámci společné klubové jarní tour zavítají do Zábřehu dvě pražské kapely Sunflower Caravan a Southpaw. Sunflower Caravan, kteří v roce 2007 dělali předskokana Glenu Hansardovi, letos na jaře vydali svou první a dlouho očekávanou desku. Kapela má na tuzemské hudební scéně díky svému čistě instrumentálnímu pojetí ojedinělé postavení. Skupina, která má místo zpěváka uprostřed pódia klávesáka, jenž přebíhá mezi několika nástroji a zvuk rý příběh o lásce, bláznovství a moudrosti, v němž se snobský podnikatel Karel Sidley (Lukáš Vaculík) setkává s poněkud potrhlým soukromým detektivem Christoforem (Hynek Čermák). Detektiv ale namísto sledování klientům ženy svádí. V případě půvabné a romantické Belindy (Ivana Jirešová) se ale rozhodne udělat výjimku. Rozpoutává se tak humorný příběh, kdy Belinda právě v bláznovství Christofora nachází úlevu a ten nakonec přiměje Karla, aby se stal detektivem své vlastní ženy a naučil se ji chápat. Komorní komedie založená především na slovním humoru měla premiéru letos v březnu, zábřežští diváci byli mezi prvními, kteří se jí mohli potěšit. I přes náhlou změnu programu se jich tak nakonec sešly téměř čtyři stovky. (Text a foto: Milan Kratochvíl) udává především pomocí varhan legendární značky Hammond, si svými koncerty dokázala získat nejedno klubové publikum. Jejich hudba kombinuje trendy retro, sentimentální a líbivé melodie i podmanivé vyhrávky s popovým nádechem. Kapela vyráží na tour společně s populárními pražskými Southpaw, kteří v současnosti bodují s pátou studiovou deskou Addiction. Koncert se uskuteční ve foyer kulturního domu v pátek 24. dubna od 20 hodin. Beránkovi kralovaly pomlázky a vajíčka Stovky návštěvníků opět přilákal Velikonoční beránek, již tradiční součást oslav velikonočních svátků. V neděli 12. dubna jim nabídl Katolický dům osvědčený scénář - jehněčí připravené na několik způsobů či možnost zatančit si za doprovodu zábřežského dua Petr a Vašek. Vrcholící Velikonoce připomínala ale hlavně nabídka pro děti i dospělé, kteří si mohli pod dohledem odborníků vyzkoušet tradiční disciplíny - pletení pomlázek a košíků či zdobení kraslic a perníků. Ti nejmenší si mohli vymalovat obrázky s jarní tematikou, zatímco jejich maminky si nechaly poradit u vizážistky. Pro inspiraci velikonoční výzdoby Výstava kancionálů nabídla unikáty nebylo daleko, v prostorách Katolického domu byla připravena velikonoční výstava, na níž návštěvníci nejvíce hodnotili štětcem malovaná vajíčka paní Jaroslavy Hoškové. (Text a foto: Milan Kratochvíl) O velikonoční neděli se znovu otevřely dveře farního muzea. To ve věži kostela sv. Bartoloměje představilo výstavu kancionálů a náboženských knížek. Sbírky muzea se ukázaly velmi bohaté, k vidění je přes sto kancionálů. Nevystavili jsme zdaleka všechno, co se nám podařilo shromáždit, celkem máme ve sbírce asi dvě stovky takových knih, uvedl pořadatel výstavy Petr Krňávek. Nejstarší kancionál nese datum Kromě samotných knih, zdobených mnohdy bohatými ilustracemi, zaujmou vystavené kuriozity. Mezi ty patří například dvě ručně psané náboženské knížky, doma vyráběné leporelo s náboženskými motivy nebo kancionál, který se změnil v rodinný sejf, jsou v něm totiž zaznamenána hesla vkladních knížek. Výstava, kterou doplňuje série fotografií Stanislava Badala, bude pro širokou veřejnost opět otevřena 1. května a poté na Den muzeí 16. května, kdy jsou připraveny oblíbené noční prohlídky. Zahradnictví Václav uvede Podskaláka Dlouho očekávaná premiéra Divadelního souboru Václav je tady. V sobotu 25. dubna a poté o týden později 2. května představí ve václavovském kulturáku na 1. a 2. premiéře hru Karla Hašlera Podskalák. Pod taktovkou režiséra Josefa Königa se zrodila pestrá podívaná, při níž nebude chybět živá hudba v podání Comba stryca Ahmeda a taneční vystoupení žáků zábřežské ZUŠ. Děj lidové operety diváky zavede do Podskalí mezi jeho svérázné obyvatele. Zápletka je poměrně jednoduchá - z vojny se ke své Božence vrací chudý sirotek Václav, který ale není příliš po chuti Boženčině matce. Zvrat přináší dopisy, podle kterých je mladík nemanželským synem velkoobchodníka Sommerfelda. Novou dimenzi dal příběhu Karel Hašler, který předlohu Františka Ferdinanda Šamberka obohatil o své vlastní staropražské písničky, které se brzy staly evergreeny. Obě premiéry začínají v hodin, vstupenky je možné získat v předprodeji u Jitky Keprtové, tel Zábřeh bude patřit mažoretkám Také letos je Zábřeh jedním ze sedmi měst republiky, v nichž proběhne kvalifikace pro finále celonárodní soutěže v mažoretkovém sportu. V neděli 26. dubna se velkém sále kulturního domu představí téměř dvě stovky mažoretek. V předchozích letech proběhla kvalifikace v Zábřehu na velmi vysoké sportovní i organizační úrovni, což se letos projevilo na rekordním počtu přihlášených formací, uvedl ředitel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Soutěžící se utkají ve třech sekcích: baton (hůlka), pom - pom (třásně), novinkou je mix, tedy kombinace obou předchozích disciplín. Výkony soutěžících budou hodnotit mezinárodní rozhodčí. Kvalifikace, která je rovněž součástí nominačních soutěží pro mistrovství Evropy v polském Opole, se zúčastní kromě domácích mažoretek také skupiny z Hradce Králové, Kolína, Jeseníku, Hranic a dalších měst. Vítězky postoupí přímo do republikového finále, které se koná v květnu ve Valticích a koncem června ve Vyškově. Dopolední program začíná o půl desáté, odpolední o půl druhé - diváci jsou vítáni. Sbor učitelek slaví padesátiny Oslavu padesáti let svého založení připravil na závěr dubna Pěvecký sbor severomoravských učitelek (PSSU). Sbor vznikl na podzim roku Jeho repertoár zahrnuje všechny žánry pro ženské sbory, a jde o skladby autorů současných i dřívějších nebo skladby lidové. Minulost PSSU je velmi bohatá, z řady soutěží si dovezl ocenění, koncertoval také v zahraničí. V současné době se ale v souvislosti s klesajícím zájmem o sborový zpěv potýká s úbytkem členské základny, rád by proto přivítal nové členky, které by v bohaté tradici pokračovaly. Slavnostní koncert ke kulatinám Pěveckého sboru severomoravských učitelek se uskuteční v sobotu 25. dubna od hodin v Galerii Tunklův dvorec. Vstupné je dobrovolné. Albrecht Jan, Třešňová 19, Zábřeh, Tel.: Nabízíme: široký sortiment balkónových květin přísadu - salát, kedlub, květák, zelí, kapusta, brokolice mladé rostliny - muškáty, surfinie, million bells semena zeleniny tuzemská jablka kvalitní substráty (na zeleninu, pokojové i truhlíkové květiny) Otevřeno: Po - Pá 8-16 So 9-12

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 08/2009 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 23. dubna I. KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ ZÁBŘEH Galerie Tunklův dvorec, 17:00 ZUŠ Zábřeh NEZVANÝ HOST Hudební romance, dop. přístupnost od 12 let, české titulky, USA 2007, 104 min. Kino Retro, 19:00, 66 Kč, FK a SFK 56 Kč Pátek 24. dubna MICHAL SLOBODA, ONDŘEJ ZITA: DESIGN IS SEXY Vernisáž výstavy prací dvojice talentovaných designérů proběhne za přítomnosti autorů. Výstava potrvá do 19. května Galerie kina Retro, 17:00 MADALEN JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM Komedie, dop. přístupnost od 13 let, české titulky, GB/USA 2008, 111 min. Kino Retro, 19:00, 64 Kč VEČERY PLNÉ COUNTRY & FOLK NA RAFANDĚ Host: Písničkářky Klára Šimková a Markéta Hávová a Happy To Meet - keltský bigbítový nářez. Rafanda Zábřeh, 19:07, 60 Kč SUNFLOWER CARAVAN & SOUTHPAW Jarní koncert rockových kapel. Foyer KLUBu, 20:00, 80 Kč Sobota 25. dubna CESTA DO NEZNÁMA Směr Jablonné. Trasa: km. Vedoucí: Korgerovi. Odjezd ATB Valová, 6:09 Nová Šance Zábřeh Kuželkářský klub Zábřeh PSSU Kuželkářský klub Zábřeh Galerie Kafé Rovensko OS Václav Václavov Hospoda U Sedláře Neděle 26. dubna ZUŠ Zábřeh Pondělí 27. dubna PETR GIBIEC: TMA I. LIGA ŽENY A - SLAVIA PRAHA Společenské centrum Alfa, 10:00 Kuželna Zábřeh, 13:00 VÝROČNÍ KONCERT SBORU SEVEROMORAVSKÝCH UČITELEK Galerie Tunklův dvorec, 15:00, vstupné dobrovolné III. LIGA MUŽI B - SLAVIČÍN Kuželna Zábřeh, 16:30 ANTONÍN ŘÍHA st.: ČESKÁ PŘÍRODA - FOTOGRAFIE Vernisáž výstavy fotografií fauny a flóry Antonína Říhy staršího. Kulturní program a občerstvení zajištěno. Výstava potrvá do 15. května Galerie Kafé Rovensko, 18:00 PODSKALÁK Premiéra nejoblíbenější české lidové hry se zpěvy a tanci o dvou dílech. Kulturní dům Václavov, 19:00, 50 Kč KONCERT PETRA SPÁLENÉHO Po koncertě následuje taneční zábava s litovelskou country kapelou Poraz band. Předprodej v Hospodě U Sedláře Jedlí a zlatnictví Sokrates v Zábřehu. Kulturní dům Jedlí, 20:00, 200 Kč MISTROVSTVÍ ČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU - KVALIFIKACE Registrace soutěžících do 9:00. Slavnostní zahájení v 9:30 hodin. Záhájení odpoledního bloku ve 13:30 hodin. Diváci vítáni! Velký sál KLUBu, 9:30-16:30, děti 10 Kč, dospělí 40 Kč CINKA PANNA Historický/hudební, dop. přístupnost od 15 let, SR/Ma arsko/ ČR 2008, 123 min. Kino Retro, 20:00, 66 Kč JAK SE VODNÍCI USADILI V ČECHÁCH Veselá, výpravná pohádka plná kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. Pohádku připravila havlíčkobrodská divadelní společnost Divadýlko Mrak. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 35 Kč Úterý 28. dubna BEZPEČNÁ CESTA Dopravní hra je určena pro předškolní děti ve věku od 3 do 7 let výhradně s doprovodem rodičů. Vlastní dopravní prostředek a helmu s sebou! Po absolvování všech úkolů budou děti odměněny drobnými cenami. Dopravní hřiště MŠ Severáček, 16:00, vstup zdarma MELANIE GALL (Kanada) - soprán, ALICE FIEDLEROVÁ - klavír Koncert festivalu Americké jaro pořádaný ve spolupráci s Mezinárodní společností Antonína Dvořáka. 3. koncert Kruhu přátel hudby v sezoně Určeno pro širokou veřejnost! Galerie Tunklův dvorec, 19:00, 80 Kč, členové KPH 50 Kč, děti mládež do 18 let vstup volný Středa 29. dubna JEDINÁ NOC Milostný, dop. přístupnost od 15 let, české titulky, Francie/Belgie 2004, 100 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč, FK a SFK 60 Kč Čtvrtek 30. dubna POHÁDKY NA DOBROU NOC Rodinný/fantasy/komedie, přístupno, český dabing, USA 2009, 99 min. Pátek 1. května Kino Retro, 18:00, 78 Kč DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO Prezentace obcí před KD, turnaj v malé kopané, sportovní a doprovodný program (atrakce a aktivity pro děti). Slavnostní zahájení v 9:30 hodin, program v kulturním domě od 10:00 do 13:00 hodin. Bližší informace na plakátech. Prostor před kulturním domem, kulturní dům, městský stadion, 9:00 MÁJOVÝ JARMARK Tradiční jarmark s bohatou nabídkou zboží trhovců a občerstvení. Od 14:00 hodin májová veselice před KD, hrají kapely Confession a Atom. Bližší informace na plakátech. Náměstí Osvobození, ulice Postřelmovská, 9:00 DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO - PROHLÍDKA MUZEA Muzeum Zábřeh, 9:00-14:00 DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO - MÁJOVÉ PROHLÍDKY Prohlídka věže kostela sv. Bartoloměje s vystavenými expozicemi. Farní muzeum, 9:30-14:00 POHÁDKY NA DOBROU NOC Rodinný/fantasy/komedie, přístupno, český dabing, USA 2009, 99 min. Kino Retro, 18:00, 78 Kč BRANDÝS NAD ORLICÍ - SUDISLAV - ŘETŮVKA - ÚSTÍ NAD ORLICÍ Trasa: 16 km. Vedoucí p. Baráková. Odjezd ČD, 7:11(Os) RŮŽOVÝ PANTER 2 Detektivní komedie, dop. přístupnost od 12 let, české titulky, USA 2009, 92 min. Kino Retro, 19:00, 78 Kč PODSKALÁK Premiéra nejoblíbenější české lidové hry se zpěvy a tanci o dvou dílech. Kulturní dům Václavov, 19:00, 50 Kč SK SULKO - FK APOS BLANSKO SK Sulko Mistrovské fotbalové utkání. Městský stadion, 16:30 Úterý 5. května KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ FILMOVÝ KLUB HRAJE PRO VEŘEJNOST Komedie, dop. přístupnost od 15 let, české titulky, Dánsko 2008, 93 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč, FK a SFK 60 Kč Čtvrtek 7. května VALKÝRA Válečné drama, dop. přístupnost od 15 let, české titulky, USA 2009, 121 min. Kino Retro, 20:00, 74 Kč CONFESSION Májová pařba. Pouze na této akci vstupenky na koncert skupiny Tři sestry se slevou 30 Kč. Velký sál KLUBu, 20:00, 50 Kč Pátek 8. května MUZEUM OTEVŘENO Muzeum Zábřeh, 9:00-12:00, vstup zdarma RONA TRADE D.C., s.r.o. JATKY Leštinské č.2, Zábřeh AKCE JATKY Čerstvé maso z domácích chovů! Podporujte naše zemědělce! - krkovice s kostí za 1 kg - krkovice bez kosti - kotleta s kostí - kotleta bez kosti - vepřové žebírko - bok - plec - sádlo 79,- Kč 99,- Kč 93,- Kč 122,- Kč 15,- Kč 49,- Kč 85,- Kč 29,- Kč - sádlo vanička 0,5 kg - vepřové půlky - hovězí přední s kostí (polévkové - býk) - hovězí kosti na polévku - hovězí krk - hovězí kližka - hovězí zadní 16,- Kč 50,- Kč 59,- Kč 19,- Kč 105,- Kč 100,- Kč 155,- Kč Tel./záznamník: , Prodej od 9.00 hod hod. ZÁBŘEH informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , mobil: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Farní muzeum Sobota 2. května OS Václav Václavov Neděle 3. května V sobotu 18. dubna oslavili 50 let společného života manželé František a Anna RÝZNAROVI z Ráječka. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání přejí synové František a Zdeněk s rodinami.

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

ČI. 1 Základní ustanovení

ČI. 1 Základní ustanovení S00RP00LA8NE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na vymezených veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Břeclav se na

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

MO ČRS Zábřeh a VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ve spolupráci se SO LRU muška ČR ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Sekretariát Republikové Rady ČRS

MO ČRS Zábřeh a VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ve spolupráci se SO LRU muška ČR ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Sekretariát Republikové Rady ČRS MO ČRS Zábřeh a VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ve spolupráci se SO LRU muška ČR ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Sekretariát Republikové Rady ČRS 100 00 Praha 10 Nad Olšinami 31, tel.: 274 811 751 3, FAX: 274 811754

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj SLEDOVÁNÍ ZAHÁJENÍ

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY Článek 1 Úvodní ustanovení Areálem Výletiště se pro účely tohoto řádu rozumí oplocený pozemek s provozní budovou, sportovním skladem, hudebním altánem,

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1 č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 10.6.2011 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 10.6.2011 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 10.6.2011 20:00

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016 Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice č. 4/2016 O místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává na svém zasedání konaném dne 24.2.2016

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 11.MALETÍN. ZPRAVODAJ-prosinec 2003 vytvořeno: 30.12.2003

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

TJ Sokol Žatčany oznamuje, že během března bude nadále pokračovat cvičení Ivy Oujezdské každé pondělí od 18.30 hodin. Cvičení thai-boxu bylo

TJ Sokol Žatčany oznamuje, že během března bude nadále pokračovat cvičení Ivy Oujezdské každé pondělí od 18.30 hodin. Cvičení thai-boxu bylo Obecní vysílání 3C Pozvánka na ples pořádaný Motobandou VOKUŠI Žatčany 22.2. 2014 Žatčany Orlovna od 14:00 16:30 hod. KARNEVAL PRO DĚTI od 20:00 hod. Pohádkový maškarní ples pro dospělé Program: Krasojízda

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 4. Základní informace Pořadatel kulturní, sportovní nebo společenské

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 9 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 3.Maletínský zpravodaj-březen 2005 vytvořeno: 6.4.2005 změněno:

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více