Studenti gymnázia žili ekologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studenti gymnázia žili ekologií"

Transkript

1 Číslo 08/2009 vydáno dne Město prodává zbytek průmyslové zóny na Leštinské Bez jediného slova připomínky prošel zastupitelstvem materiál k opětovnému konání místního referenda. Návrh se stejnou otázkou jako před sedmi měsíci, tj. zda občané souhlasí s tím, aby město prodalo svoje pozemky za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy WANEMI CZ, předložil přípravný výbor na konání místního referenda v březnu. Zastupitelé ale vyhlášení místního referenda neschválili těsnou většinou s odůvodněním, že se již jednou k tomuto návrhu vyjádřili negativně a jejich rozhodnutí potvrdil svým usnesením i Krajský soud v Ostravě. Mlčení ale rozhodně nepanovalo u dalších dvou bodů, spojených se záměrem společnosti Wanemi CZ. Ve dvě a půl hodiny trvající debatě s řadou vystoupení zastupitelů, právníků i přítomných občanů se nejprve projednávala dohoda o narovnání mezi městem a společností Wanemi. Předmětem sporu byla oponenty předkládaná údajná překotnost přípravy dohody, možná nevýhodnost smlouvy pro město či porušení zákona o veřejných zakázkách. Proti argumentoval především Jiří Černý, který navrhl bod stáhnout z programu jednání. Před hlasováním kolegy upozornil, že se podle něj souhlasem s návrhem mohou dopustit dvou trestných činů. Zastupitelé ale schválili jak dohodu o narovnání, tak dohodu o vzájemné spolupráci. V té došlo ke změně, díky níž bylo podle vyjádření právníků odstraněno právě nebezpečí kolize se zákonem o veřejných zakázkách. Obdobná diskuze se nesla kolem výběrového nabídkového řízení na prodej zbývajících pozemků v průmyslové zóně Leštinská. Zájem o asi 9,5 hektaru pozemků projevila jako jediná společnost Wanemi CZ. Již jednou probírané připomínky k ceně za pozemky atd. mimo jiné rozšířila debata o tom, zda je plánovaných přibližně 340 nových pracovních míst adekvátních prodávané ploše. Zastupitelé nakonec dali přednost této variantě a prodej pozemků společnosti Wanemi CZ schválili včetně smlouvy o smlouvě budoucí. Předtím ještě zamítli na místě předložený návrh na další referendum, tentokrát k prodeji zbývajících pozemků. Organizace Dne Mikroregionu Zábřežsko Májový jarmark, letos spojený s pořádáním Dne Mikroregionu Zábřežsko, přinese do každoroční tradice poměrně významné změny. Novinkou bude v pátek 1. května především místo konání. V centru dění stane kulturní dům, tomu odpovídá i celkové rozmístění. Stánky a atrakce vyrostou zejména na náměstí Osvobození, na Postřelmovské ulici (po sjezd ke stadionu) a ulici ČSA (po odbočku na Křížkovského ulici). Masarykovo náměstí tak bude průjezdné a mělo by sloužit jako parkoviště pro návštěvníky. Obdobně bude možno využít parkoviště u Billy (příjezd po ulici Křížkovského a 28. října) či Bezručovy a Školské ulice, kam se bude možné dostat po Žižkově ulici. Podrobný program Dne Mikroregionu Zábřežsko naleznete na straně 3. Upozornění městského úřadu Celostátní výluka informačních systémů správních evidencí a registrů vozidel se dotkne také klientů zábřežského městského úřadu. K výluce dojde ve dnech 1. až 10. května, návštěvníků radnice se bude týkat v pracovních dnech 4. až 7. května. Z tohoto důvodu nebude možné ve stanoveném období provádět změny v registru silničních vozidel. Bližší informace zájemci získají číslech , Obdobně se výluka dotkne i oddělení občansko správních agend. Od 4. do 7. května nebude možno přijímat a vydávat cestovní doklady. Ostatní požadavky k občanským průkazům a evidenci obyvatel budou přijímány. Další informace lze získat na telefonních číslech , , Ve středu 6. května od hodin nebude možné z technických důvodů telefonovat na pevné linky obou budov městského úřadu. Telefonické spojení bude obnoveno ve čtvrtek 7. května od 8.00 hodin. V souvislosti se stavbou kruhového objezdu dojde od soboty 16. května do neděle 17. května k úplné uzavírce křižovatek silnic I/44 a II/315 (ulice Leštinská). Důvodem uzavírky jsou stavební práce na kruhovém objezdu. Objízdná trasa je navržena pro uzavírku silnice I/44: od Šumperka po Postřelmovské ulici, ulici ČSA a Olomoucké zpět na silnici. Pro uzavírku silnice II/315: z Leštiny do Lesnice a odtud do Sudkova, Postřelmova a zpět do Zábřeha. Studenti gymnázia žili ekologií Ve čtvrtek 16. dubna se zábřežské gymnázium vylidnilo. Kromě maturantů, potících se nad písemkami z češtiny, se zbytek studentů znovu zapojil do projektů Ekogyza a Den Země. Úklid Zábřeha, praktickou součást environmentální výchovy, připravila škola spolu s městem a společností EKO servis. Pustili se do něj studenti vyššího gymnázia vybavení pytli na odpadky a potřebným nářadím. Snad všudypřítomné obaly, PET lahve a další odpad sbírali především ve frekventovaných oblastech, jako jsou například parky. Žáky nižšího gymnázia čekal Den Země, připravený pro ně staršími spolužáky. Po přednášce firmy Ekokom absolvovali trasu přes Humenec na Skaličku a zpět, kde na čtrnácti stanovištích plnili různé úkoly (poznávání stromů, třídění odpadů, likvidace chemické havárie, rozlišování stop zvířat atd.). Po návratu do prostoru cíle se účastnili jarního turnaje ve cvrnkání kuliček o titul kuličkový král, v němž překvapivě zvítězila děvčata. (mk, foto: Ondřej Pchálek) Popíjení v ulicích města skončí I. a II. etapu rekonstrukce Masarykova náměstí bude provádět zábřežská firma Ekozis s.r.o. Na projekt získalo město Zábřeh dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Výběrové řízení zajiš ovala externí firma CPS consulting, s. r. o., která posuzovala nabídku tří společností. Hodnocena byla výše nabídkové ceny, doba plnění Také Zábřeh se od května připojí k městům, která omezila popíjení alkoholu na veřejnosti vyhláškou. Potřeba jejího vydání vzešla přímo z podnětů obyvatel města, kteří na nežádoucí jev poukazovali. Přesto, že není možné vytlačit alkohol zcela z ulic města, měla by vyhláška napomoci jeho omezení. Nedílnou součástí vyhlášky je seznam vymezených ploch veřejného prostranství, jichž se zákaz konzumace alkoholu týká. Ve stručnosti jde o Wolkerovy sady, ulici Na Hrázi (včetně samotné hráze a přilehlého dětského hřiště), ulici 28. října, náměstí Osvobození a náměstí 8. května, ulici Československé armády (okolí kulturního domu a MŠ Pohádka), ulici Školskou, Bezručovy sady (včetně areálu základní školy a MŠ Zahradní), Masarykovo náměstí a ulici Žižkovu, Valovou, prostor hřbitova a jeho okolí a autobusové zastávky na Leštinské, Postřelmovské, Skaličce, Na Výsluní a v Ráječku. Rovněž se týká ulice Olomoucké především v okolí autobusového a vlakového nádraží. Přesný seznam včetně vymezení ploch a map je součástí obecně závazné vyhlášky. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden, restaurační zahrádky a předzahrádky, na konání kulturních, sportovních či jiných akcí pořádaných městem. Udělit výjimku může také rada města pořadateli ohlášené kulturní či sportovní akce. Náměstí bude rekonstruvat Ekozis zakázky, záruka za kvalitu a výše smluvní pokuty pro případ nedodržení navržené doby plnění. Komise nakonec vyhodnotila jako nejvýhodnější právě nabídku společnosti Ekozis, která rekonstrukci provede za 11,14 milionu korun. Navržené pořadí schválila také rada města.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 08/2009 KRÁTCE Z MĚSTA Terénní vozy se proháněly Sázavou Do Nymburka vyrazí tři mateřské školky Oprava kuchyně pokračuje Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Severovýchod bude pokračovat i v letošním roce. Loni zde už došlo k opravě zdravotně technické instalace, výměně oken, elektrorozvodů, svítidel atd. Letos přijde na řadu rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni, na kterou jsou už vyčleněny prostředky z rozpočtu města. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka šumperské firmy JAS ENERGO CZ s. r. o., která po úpravě projektu provede rekonstrukci za korun. Podnájem radou prošel Souhlas se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku na Havlíčkově ulici dala rada. O desetiletý nájem a věcné břemeno si zažádala společnost PMP-Renova s.r.o., která zde hodlá vybudovat prodejnu podlahovin. Městské pozemky míní zpevnit a využít k dopravnímu napojení prodejny a parkování. Město nabízí pět zahrádek Pět zahrádek v koloniích se uvolnilo v posledních dnech, rada proto odsouhlasila zveřejnění nabídky na jejich pronájem Největší o rozloze 143 m 2 je k dispozici za Novou hutí. V téže lokalitě se uvolnila i další zahrádka o výměře 102 m 2. V kolonii u Moravské Sázavy (naproti lomu) jsou v nabídce dvě zahrádky o rozloze 100 m 2 a 30 m 2, další o výměře 58 m 2 se nachází v téže lokalitě, ale za loděnicí. Podmínky jsou shodné: využití pro zahrádkářské účely, nájemné 3,- Kč/m 2 ročně, nájem na dobu neurčitou, liší se pouze délkou výpovědní lhůty. Škola dostane dar Příjemnou roli měla rada města, když schvalovala přijetí sponzorského daru pro ZŠ B. Němcové. Dar Kč škole věnovala firma ČEZ Prodej s.r.o. Prostředky jsou určené k zakoupení interaktivní tabule a pokrývají její cenu v plné výši. Moderní výuková pomůcka bude sloužit na prvním stupni. Bibli četlo přes sto lidí Během velikonočního víkendu zněla také Zábřehem slova z Bible. Stalo se to díky iniciativě Celonárodního čtení Bible, ke které se v Zábřehu připojila Apoštolská církev a Církev adventistů sedmého dne. Během pátku a soboty byl v prostoru před marketem Nova přečten celý Nový zákon. Četlo přibližně 110 lidí po dobu 18 hodin. Oslavy výročí konce války Na oslavy 64. výročí konce 2. světové války a osvobození zve Český svaz bojovníků za svobodu a město Zábřeh. Připomínka začne v den státního svátku 8. května v 8.30 hodin v kostele sv. Bartoloměje mší za oběti tohoto konfliktu. Ve hodin pak proběhne u pamětní desky na budově městského úřadu na náměstí Osvobození pietní akt s položením květin a projevy starosty města a předsedy okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu. Ve hodin bude pro zájemce připraven autobus na Lázek, kde budou položeny květiny k pomníku hrdinů s krátkým projevem. Městská policie Zábřeh tísňové volání: 156 mobil na hlídku: Některým řidičům už silnice nestačí a jezdí ničit přírodu a život v ní. Tento snímek z velikonočního víkendu zachycuje dva terénní vozy projíždějící tok Moravské Sázavy poblíž Hněvkova. Nejapná snaha o adrenalinovou zábavu ale výrazně ohrozila život v řece v místech, kde se vyskytují zákonem chránění živočichové. Podle sdělení místní organizace Českého rybářského svazu Zábřeh, která na toku hospodaří, v této pstruhové Vlna žádostí o informace k nově vyhlášenému programu ministerstva životního prostředí, který má poskytovat dotace na úspory energie v obytných budovách (především jde o dotace na zateplování domů), míří i na zábřežskou radnici. Program je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (biomasa, tepelná čerpadla, solární kolektory), investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách (zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů včetně výměny oken), náhrad neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalaci těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také novou výstavbu v pasivním energetickém standardu či instalace ekologického vytápění v panelových domech. vodě kromě pstruha obecného a pstruh duhového žije také siven americký, lipan podhorní a vyskytuje se zde také zvláště chráněný rak říční, vranka obecná a mník jednovousý. Chráněná jsou jimi užívaná sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje živočichů, zejména je rušit, zraňovat nebo usmrcovat - což ale zjevně nic neříká vyfotografovaným vandalům v terénních vozech. (mk, foto: la) Už lze žádat o dotace na zateplení Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, příjem žádostí bude zahájen 22. dubna. Žádost je nutno podávat vždy v papírové podobě na určeném formuláři na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí nebo na pobočkách pověřených bank (ty ale prozatím nejsou známé). Více informací najdete na těchto kontaktech: Informační bezplatná linka ; stránky programu cz; stránky ministerstva životního prostředí zelena_usporam; stránky Státního fondu životního prostředí Vzhledem k velkému náporu na tyto informační weby či bezplatnou linku se ale může stát, že odkazy či informační linka nebudou dostupné. Stomatologická pohotovostní služba v květnu Stomatologové oblastní stomatologické komory v Šumperku budou poskytovat o sobotách, nedělích a ve svátky služby první pomoci ve svých vlastních ordinacích v následujících termínech: Květen MUDr. Alena Mitterová, Pod Vodárnou 1, Šumperk, MUDr. Eva Millerová, Lázeňská 359, Bludov, MUDr. Emílie Nevřelová, Nový Malín 504, Nový Malín, MUDr. Vladimír Nikl, Libina 534, MUDr. Marie Pavelková, Šumavská 21, Šumperk, MUDr. Michal Pavlů, Uničovská 2, Šumperk, MUDr. Bohuslav Přibyl, Linhartova 147, Ruda nad Moravou, MUDr. Milena Rifflerová, Zvole 210, MUDr. Marta Rosochová, Bezručova 2037/1a, Zábřeh, MUDr. Lenka Rulová, Havelkova 337, Loštice, MUDr. Petra Salačová, Nádražní 35, Mohelnice, MUDr. Dagmar Sedlářová, Okružní 10, Mohelnice, Další informace na telefonním čísle Zdravotnické záchranné služby: nebo webových stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje: Vzhledem k možným změnám doporučuje odbor zdravotnictví olomouckého krajského úřadu informovat se o místě služby také na telefonu Tři školky letos budou reprezentovat Zábřežsko na celostátním finále festivalu dětských vystoupení Mateřinka. Do Nymburka se v květnu vydají děti z MŠ Zahradní, které se v oblastním kole 12. března představily s vystoupením nazvaným V pavoučí síti, děti MŠ Strejcova s vystoupením Kominická kalamajka a MŠ Hoštejn se skladbou Koukám, jak ten čas letí. Jak jsme se dozvěděli, rozhodování Nadačního fondu bylo velmi obtížné. Naše oblastní kolo bylo hodnoceno jako velmi kvalitní, s celou řadou úžasných a náročných vystoupení, uvedla Ivona Pisková, ředitelka MŠ Zahradní, která oblastní kolo organizuje. Velikonoční sbírka Adry Humanitární organizace Adra děkuje všem, kteří se v Zábřeze aktivně zúčastnili Velikonoční sbírky. Dvanáct studentů vybralo do zapečetěných pokladniček Kč. Třetina této částky zůstane v Zábřeze a bude z ní tento rok částečně pokrytý jeden z projektů zdejší Poradny pro ženy a dívky, zbytek půjde na další projekty Adry. Symbolický šek pro Poradnu pro ženy a dívky bude předán na setkání s předsedou Adry ČR Janem Bártou v sobotu 25. dubna v 16 hodin v modlitebně CASD na Postřelmovské ulici 14. Toto setkání je určeno pro všechny, kteří se do sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, a také pro širokou veřejnost. Oznámení vlastníkům lesa do 50 ha Vlastníci lesa o výměře do 50 ha (fyzické nebo právnické osoby) si mohou na Městském úřadu Zábřeh, oddělení životního prostředí, převzít lesní hospodářské osnovy (LHO), zpracované na období platnosti od do pro území vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností Zábřeh. Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů lesní hospodářskou osnovu týkající se jeho lesa bezplatně. Vlastníci lesa si mohou vlastnické separáty LHO převzít od v úřední dny pondělí a středu od 8.00 do hodin v kanceláři č Pro převzetí LHO je nutné předložit: občanský průkaz a doklad o vlastnictví lesa, v případě spoluvlastnictví plnou moc ostatních spoluvlastníků. LHO může převzít také osoba písemně zmocněná vlastníkem/ky lesa. Orgán státní správy lesů děkuje všem zodpovědným vlastníkům lesa, kteří včasným opatřením proti vývoji a šíření kůrovců přispěli ke zmírnění škod na lesích způsobených kůrovci v loňském roce. Správní orgán dále upozorňuje vlastníky lesa, že nebezpečí přemnožení kůrovců trvá také v letošním roce, proto je nezbytné zejména na jaře soustavně vyhledávat a včas zpracovat všechny napadené stromy. Dále veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců (smrkové dříví) vzniklé do 31. března musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května. Rovněž doporučujeme v součinnosti s odborným lesním hospodářem provést preventivní opatření proti kůrovcům (zejména lýkožroutu smrkovému a lesklému), a to instalaci feromonových lapačů či položení stromových lapáků. Více informací oddělení ŽP MěÚ Zábřeh, Ing. Černý, tel: , Bc. Kropáčková, tel: (mú)

3 Zábřeh 08/2009 INZERCE strana 3

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 08/2009 AUTOSERVIS - PNEUSERVIS Provádíme veškeré servisní a pneuservisní práce všech vozidel. PLNĚNÍ A ÚDRŽBA KLIMATIZACÍ!!!! El Paso Bowling! POZOR AKCE EL PASO!! AKČNÍ CENY! Provozní doba: denně 10:00-5:00 MALIBU METAXA ***** SLIVOVICE FERNET CITRUS + DÁRKY 20,- Kč 25,- Kč 20,- Kč 19,- Kč AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 33, Zábřeh, naproti Motelu u Kováře, tel , Rezervace: , Křížkovského 10, Zábřeh na Moravě NOVINKA - TANEČNÍ AUTOMAT. - velký výběr MODERNÍCH a RUSTIKÁLNÍCH typů kuchyní - AKCE na vestavné spotřebiče ke kuchyním - obývací a dětské pokoje, ložnice, sedací soupravy - kopmlexní péče o ZÁKAZNÍKA od návrhu po realizaci Kozinova 12, ZÁbřeh (vedle marketu Nova), tel.: Nabízíme: fotodokumentaci významných událostí zhotovení velkoformátové fotografie zhotovení panoramatické fotografie retuše starých fotografií výrobu vizitek, pozvánek, novoročních přání výrobu propagačních předmětů (reklamní hrníčky, trička, kalendáře, pohlednice) Akce trvá od Ke kuchyňské lince dřez ZDARMA!!! DOVOLENÁ SNŮ? UŽ SE VÁM O NÍ NEMUSÍ JEN ZDÁT! Nabízíme volná místa na některých našich zájezdech: ceny zahrnují dopravu luxusním busem, resp. letadlem, ubytování, pojištění, průvodce, příp. trajekty, stravu CESTY ZA POZNÁNÍM: některé destinace možno i letecky Ma arsko - termální lázně duben, květen, červen, říjen, listopad 2009 od Kč Polsko - Oswetim, Weliczka, Krakow Kč Německo - Dráž any, Tropic Islands, Berlín Kč Francie - Riviera a Provence Kč Krym - perla bývalého Sovětského svazu Kč Itálie - antický Řím a slunná Sicílie Kč Londýn a jižní Anglie Kč Irsko mystický zelený ostrov Kč Grandtour Velkou Británií Kč Skandinávie- norské fjordy a Stockholm Kč Belgie, Nizozemsko - NOVINKA Kč Francie - Bretaň a Normandie Kč To nejkrásnější z Alp Kč Rakousko - příroda a historie - NOVINKA Kč Podkarpatská Rus Kč Island - země ohně a ledu - NOVINKA Kč Francie - Paříž a Versailles Kč USA - putování za americkým snem od Kč Slovensko - příroda, ale také husí hody září, říjen 2009 od Kč Spojené arabské emiráty od Kč Keňa - tropický ráj na rovníku - NOVINKA Kč CESTY ZA ODPOČINKEM lux. apartmány, možno i letecky: Kalábrie - San Nicola Arcella - červenec, srpen-září 2009 od Kč cykloturistika Bornholm Kč Řecko smaragdový ostrov Korfu Kč Pojeďte s námi za svým snem! Těšíme se na setkání s Vámi! Další informace o zájezdech nebo katalog - CK Hornet Tour Šumperk, Lidická 18, tel (Po - Pá hod.) náměstí Osvobození 244/2, Zábřeh, tel.: mobil: , , HTS spol.s r.o Smetanova 2105/26b Zábřeh JARNÍ PROHLÍDKY TECHNICKÉHO STAVU OSOBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL Vážení motoristé, společnost HTS spol. s r.o. pro Vás připravila v termínu od v době od 8.00 do hod. jarní prohlídku Vašeho motorového vozidla Provedeme kompletní prohlídku Vašeho vozu včetně vypracování protokolu o provedených úkonech a stavu vozidla. Prohlídka bude provedena za Vaší přítomnosti a o případných zjištěných závadách budete ihned informováni. Při následné opravě Vám dále poskytneme slevu ve výši 10% na náhradní díly. Pro více informací, nebo rezervaci našich služeb, nás můžete kontaktovat na: web:

5 Zábřeh 08/2009 KULTURA strana 5 Výstavu otevře Design párty Zcela originální a také nonkonformní bude vernisáž výstavy Design is sexy, která se uskuteční v pátek 24. dubna od 17 hodin v kině Retro. Vernisáž výstavy prací dvojice talentovaných designérů Michala Slobody a Ondřeje Zity uvede nejen zajímavé projekty, jež jsou výsledkem jejich dvouleté činnosti v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ale především volné práce, které vznikly pod hlavičkou nevšedního projektu Hahehiho. hu.cz. Zcela výjimečná bude také otvírací párty. Ta se ponese v duchu designové exkluzivity, čirého bohémství a dekadence. Hahehiho.hu.cz si k této příležitosti přizvali v Praze již etablovaného dj Bavorsko a sami si pro tuto ojedinělou akci připravili speciální vj set. Autorům ani vystaveným pracím rozhodně nechybí humor a nadsázka. Návštěvníci výstavy, která potrvá do 19. května, a především návštěvníci vernisáže se tak mají opravdu na co těšit. V galerii se představí zpěvačka z Kanady D í k y dalšímu koncertu Kruhu přátel hudby se v úterý 28. dubna v 19 hodin v Zábřeze poprvé představí festival Americké jaro, organizovaný Mezinárodní společností A. Dvořáka. V Galerii Tunklův dvorec se mají hudbymilovní posluchači opravdu na co těšit, v rámci festivalu zde vystoupí kanadská sopranistka Melanie Gall za doprovodu klavíristky Alice Fiedlerové. Repertoár mladé zpěvačky vystupující v operách, recitálech a na řadě hudebních festivalů zahrnuje operní i muzikálové árie, kanadské tradiční lidové písně, sefardické písně či francouzské šansony. Klavíristka Alice Fiedlerová spolupracovala s řadou význačných zahraničních sólistů, mj. byla přizvána ke spolupráci na projektu In memory of Czech Terezín Composers. (uhl) Skauti hodnotili kroniky V neděli 5. dubna se na klubovně Trojky Shawnee uskutečnila výstava, která dala možnost nahlédnout do historických kronik zábřežských skautských oddílů. Akce vznikla při příležitosti 90. výročí založení první skautské hlídky v Zábřeze v roce K nahlédnutí bylo přesně padesát kronik. Na první místo se nakonec rozhodnutím nezávislé poroty dostala kronika Trojky Shawnee, stříbro získala kronika Severáků z let a třetí skončila kronika dívčího oddílu Žáby. Příští akce se bude konat 25. dubna opět na klubovně Trojky Shawnee, tentokrát se bude věnovat skautské historické fotografii a skautským zápisníkům. MHM EKO s.r.o., U Sázavy 2100/2, Zábřeh Nabízíme sběr a ekologické zpracování autovraků ZDARMA včetně vydání Potvrzení o převzetí autovraku. Po telefonické dohodě nabízíme odvoz. kontakt: , Veřejné oko: povedená náhrada Na poslední chvíli musela řešit Zábřežská kulturní změnu programu poté, co bylo kvůli zranění herečky Veroniky Žilkové zrušeno představení hry Kachna na pomerančích. Zábřežští diváci ale nakonec o nic nepřišli, pražské Divadlo Palace Theatre jako náhradu na úterý 14. dubna nabídlo neméně atraktivní titul, komedii Veřejné oko v hlavních rolích s Ivanou Jirešovou a Lukášem Vaculíkem. Ti do Zábřeha přivezli něžně moud- Vystoupí Sunflower Caravan a Southpaw V rámci společné klubové jarní tour zavítají do Zábřehu dvě pražské kapely Sunflower Caravan a Southpaw. Sunflower Caravan, kteří v roce 2007 dělali předskokana Glenu Hansardovi, letos na jaře vydali svou první a dlouho očekávanou desku. Kapela má na tuzemské hudební scéně díky svému čistě instrumentálnímu pojetí ojedinělé postavení. Skupina, která má místo zpěváka uprostřed pódia klávesáka, jenž přebíhá mezi několika nástroji a zvuk rý příběh o lásce, bláznovství a moudrosti, v němž se snobský podnikatel Karel Sidley (Lukáš Vaculík) setkává s poněkud potrhlým soukromým detektivem Christoforem (Hynek Čermák). Detektiv ale namísto sledování klientům ženy svádí. V případě půvabné a romantické Belindy (Ivana Jirešová) se ale rozhodne udělat výjimku. Rozpoutává se tak humorný příběh, kdy Belinda právě v bláznovství Christofora nachází úlevu a ten nakonec přiměje Karla, aby se stal detektivem své vlastní ženy a naučil se ji chápat. Komorní komedie založená především na slovním humoru měla premiéru letos v březnu, zábřežští diváci byli mezi prvními, kteří se jí mohli potěšit. I přes náhlou změnu programu se jich tak nakonec sešly téměř čtyři stovky. (Text a foto: Milan Kratochvíl) udává především pomocí varhan legendární značky Hammond, si svými koncerty dokázala získat nejedno klubové publikum. Jejich hudba kombinuje trendy retro, sentimentální a líbivé melodie i podmanivé vyhrávky s popovým nádechem. Kapela vyráží na tour společně s populárními pražskými Southpaw, kteří v současnosti bodují s pátou studiovou deskou Addiction. Koncert se uskuteční ve foyer kulturního domu v pátek 24. dubna od 20 hodin. Beránkovi kralovaly pomlázky a vajíčka Stovky návštěvníků opět přilákal Velikonoční beránek, již tradiční součást oslav velikonočních svátků. V neděli 12. dubna jim nabídl Katolický dům osvědčený scénář - jehněčí připravené na několik způsobů či možnost zatančit si za doprovodu zábřežského dua Petr a Vašek. Vrcholící Velikonoce připomínala ale hlavně nabídka pro děti i dospělé, kteří si mohli pod dohledem odborníků vyzkoušet tradiční disciplíny - pletení pomlázek a košíků či zdobení kraslic a perníků. Ti nejmenší si mohli vymalovat obrázky s jarní tematikou, zatímco jejich maminky si nechaly poradit u vizážistky. Pro inspiraci velikonoční výzdoby Výstava kancionálů nabídla unikáty nebylo daleko, v prostorách Katolického domu byla připravena velikonoční výstava, na níž návštěvníci nejvíce hodnotili štětcem malovaná vajíčka paní Jaroslavy Hoškové. (Text a foto: Milan Kratochvíl) O velikonoční neděli se znovu otevřely dveře farního muzea. To ve věži kostela sv. Bartoloměje představilo výstavu kancionálů a náboženských knížek. Sbírky muzea se ukázaly velmi bohaté, k vidění je přes sto kancionálů. Nevystavili jsme zdaleka všechno, co se nám podařilo shromáždit, celkem máme ve sbírce asi dvě stovky takových knih, uvedl pořadatel výstavy Petr Krňávek. Nejstarší kancionál nese datum Kromě samotných knih, zdobených mnohdy bohatými ilustracemi, zaujmou vystavené kuriozity. Mezi ty patří například dvě ručně psané náboženské knížky, doma vyráběné leporelo s náboženskými motivy nebo kancionál, který se změnil v rodinný sejf, jsou v něm totiž zaznamenána hesla vkladních knížek. Výstava, kterou doplňuje série fotografií Stanislava Badala, bude pro širokou veřejnost opět otevřena 1. května a poté na Den muzeí 16. května, kdy jsou připraveny oblíbené noční prohlídky. Zahradnictví Václav uvede Podskaláka Dlouho očekávaná premiéra Divadelního souboru Václav je tady. V sobotu 25. dubna a poté o týden později 2. května představí ve václavovském kulturáku na 1. a 2. premiéře hru Karla Hašlera Podskalák. Pod taktovkou režiséra Josefa Königa se zrodila pestrá podívaná, při níž nebude chybět živá hudba v podání Comba stryca Ahmeda a taneční vystoupení žáků zábřežské ZUŠ. Děj lidové operety diváky zavede do Podskalí mezi jeho svérázné obyvatele. Zápletka je poměrně jednoduchá - z vojny se ke své Božence vrací chudý sirotek Václav, který ale není příliš po chuti Boženčině matce. Zvrat přináší dopisy, podle kterých je mladík nemanželským synem velkoobchodníka Sommerfelda. Novou dimenzi dal příběhu Karel Hašler, který předlohu Františka Ferdinanda Šamberka obohatil o své vlastní staropražské písničky, které se brzy staly evergreeny. Obě premiéry začínají v hodin, vstupenky je možné získat v předprodeji u Jitky Keprtové, tel Zábřeh bude patřit mažoretkám Také letos je Zábřeh jedním ze sedmi měst republiky, v nichž proběhne kvalifikace pro finále celonárodní soutěže v mažoretkovém sportu. V neděli 26. dubna se velkém sále kulturního domu představí téměř dvě stovky mažoretek. V předchozích letech proběhla kvalifikace v Zábřehu na velmi vysoké sportovní i organizační úrovni, což se letos projevilo na rekordním počtu přihlášených formací, uvedl ředitel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Soutěžící se utkají ve třech sekcích: baton (hůlka), pom - pom (třásně), novinkou je mix, tedy kombinace obou předchozích disciplín. Výkony soutěžících budou hodnotit mezinárodní rozhodčí. Kvalifikace, která je rovněž součástí nominačních soutěží pro mistrovství Evropy v polském Opole, se zúčastní kromě domácích mažoretek také skupiny z Hradce Králové, Kolína, Jeseníku, Hranic a dalších měst. Vítězky postoupí přímo do republikového finále, které se koná v květnu ve Valticích a koncem června ve Vyškově. Dopolední program začíná o půl desáté, odpolední o půl druhé - diváci jsou vítáni. Sbor učitelek slaví padesátiny Oslavu padesáti let svého založení připravil na závěr dubna Pěvecký sbor severomoravských učitelek (PSSU). Sbor vznikl na podzim roku Jeho repertoár zahrnuje všechny žánry pro ženské sbory, a jde o skladby autorů současných i dřívějších nebo skladby lidové. Minulost PSSU je velmi bohatá, z řady soutěží si dovezl ocenění, koncertoval také v zahraničí. V současné době se ale v souvislosti s klesajícím zájmem o sborový zpěv potýká s úbytkem členské základny, rád by proto přivítal nové členky, které by v bohaté tradici pokračovaly. Slavnostní koncert ke kulatinám Pěveckého sboru severomoravských učitelek se uskuteční v sobotu 25. dubna od hodin v Galerii Tunklův dvorec. Vstupné je dobrovolné. Albrecht Jan, Třešňová 19, Zábřeh, Tel.: Nabízíme: široký sortiment balkónových květin přísadu - salát, kedlub, květák, zelí, kapusta, brokolice mladé rostliny - muškáty, surfinie, million bells semena zeleniny tuzemská jablka kvalitní substráty (na zeleninu, pokojové i truhlíkové květiny) Otevřeno: Po - Pá 8-16 So 9-12

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Vladimír Körner obdržel klíč od městských bran

Vladimír Körner obdržel klíč od městských bran Číslo 11/2014 vydáno dne 4. 6. 2014 Také v Zábřehu zely volební místnosti prázdnotou Přesto, že volební účast 24. a 25. května v Zábřehu mírně přesáhla krajský průměr, i zde většinou volební místnosti

Více

S nástupem září znovu ožily školy i školky

S nástupem září znovu ožily školy i školky Číslo 16/2013 vydáno dne 11. 9. 2013 Město vyčlenilo parkování pro klienty RegioJetu Od pondělí 2. září je před budovou vlakového nádraží vyčleněno pětadvacet parkovacích míst pro zákazníky společnosti

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

dostavba obchvatu Rájce

dostavba obchvatu Rájce Číslo 20/2007 vydáno dne 24.10. 2007 Cestu na Mohelnici komplikuje dostavba obchvatu Rájce Až do konce května příštího roku se musí připravit na dopravní komplikace řidiči v úseku Zábřeh Rájec. Důvodem

Více

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků Číslo 7/2015 vydáno dne 8. 4. 2015 Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období Radnice zpracovává novou Strategii rozvoje města Zábřeh na období 2015 2020. V současné době je

Více

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů Číslo 9/2015 vydáno dne 6. 5. 2015 Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů V rámci pokračování rekonstrukce kanalizace v centru města se připravuje úplná uzavírka pro veškerou motorovou dopravu v

Více

Zastupitelé schválili referendum!

Zastupitelé schválili referendum! Číslo 24/2007 vydáno dne 19. 12. 2007 Zastupitelé schválili referendum! Tříhodinový maratón plný emocí předcházel hlasování zastupitelů o konání referenda k záměru společnosti Wanemi zbudovat v průmyslové

Více

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty Číslo 12/2011 vydáno dne 15. 6. 2011 Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního

Více

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013 Přechod na nadjezdu v Ráječku je bezpečnější V těchto dnech probíhají dokončovací práce rekonstrukce přechodu pro chodce na železničním nadjezdu na Olomoucké ulici.

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Číslo 11/2013 vydáno dne 29. 5. 2013 O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Přestože se blíží konec školního roku, zábřežský dům dětí a mládeže Krasohled stále ještě neví, v jakých prostorách bude

Více

Den Země tentokrát patřil Slunci

Den Země tentokrát patřil Slunci Číslo 9/2014 vydáno dne 7. 5. 2014 Město podpoří budování nových kanalizačních přípojek Podporu realizace kanalizačních přípojek v návaznosti na rekonstrukci kanalizace odsouhlasili ve středu 30. dubna

Více

Radnice řekla stop dalším hernám

Radnice řekla stop dalším hernám Číslo 09/2006 vydáno dne 3. 5. 2006 Kraj sloučí zábřežské střední školy V polovině dubna padlo na krajském zastupitelstvu klíčové rozhodnutí pro zábřežské střední školy. Střední odborné učiliště a střední

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Centrum města zaplnily stovky Hanáků

Centrum města zaplnily stovky Hanáků Číslo 19/2014 vydáno dne 8. 10. 2014 Na oslavy přijela i delegace z Handlové Poslední zářijový víkend byl v Zábřehu ve znamení vyvrcholení oslav 760. výročí založení města. Při této příležitosti přijali

Více

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám Číslo 14/2012 vydáno dne 25. 7. 2012 Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé

Více

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Číslo 15/2013 vydáno dne 21. 8. 2013 Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co

Více

Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům

Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům Číslo 24/2014 vydáno dne 17. 12. 2014 Největší část rozpočtu jde na kanalizaci Se schodkem 172 milionů korun bude v příštím roce hospodařit Zábřeh. Předpokládané výdaje jsou především v důsledku finančně

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Rákosníčkovo hřiště otevřely samy děti

Rákosníčkovo hřiště otevřely samy děti Číslo 17/2014 vydáno dne 24. 9. 2014 Zastupitelé jednali naposled, dali zelenou venkovnímu bazénu Naposled v tomto volebním období se sešli zastupitelé města ve středu 17. září. Jejich program ale konci

Více

tel: 602 508 450 Tříkráloví koledníci vyrazili do ulic

tel: 602 508 450 Tříkráloví koledníci vyrazili do ulic Číslo 1/2014 vydáno dne 15. 1. 2014 Cena za svoz odpadů zůstává nezměněná Také v letošním roce zůstane platba za svoz komunálního odpadu nezměněná. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání 11. prosince.

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Převratná hypotéka od 2,09% p.a.

Převratná hypotéka od 2,09% p.a. Číslo 17/2013 vydáno dne 25. 9. 2013 Zastupitelé řešili rušení smluv, Wanemi i dopravní situaci Na pět hodin se nakonec protáhlo zasedání zastupitelů, kteří se sešli v kině Retro ve středu 18. září. Debata

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Ulicí otřásl výbuch plynu

Ulicí otřásl výbuch plynu Číslo 04/2006 vydáno dne 22. 2. 2006 Ulicí otřásl výbuch plynu Od 1. února 2006 je otevřena nová VETERINÁRNÍ AMBULANCE U SVATÉ BARBORY pro psy, kočky, hlodavce, fretky, králíky, plazy a exotické ptactvo

Více