Ra kovick OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB. Vydává obecní úřad Raškovice říjen 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ra kovick OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB. Vydává obecní úřad Raškovice říjen 2002"

Transkript

1 Ra kovick ZPRAVODAJ Vydává obecní úřad Raškovice říjen 2002 Vážení spoluobčané Blíží se konec volebního období a to je doba bilancování. V tomto výtisku obecního zpravodaje budete seznámeni s tím, co se v naší obci za poslední čtyři roky událo a jakou zásluhu na tom měli členové zastupitelstva. Bude to výčet faktů podložený zápisy, jenž jsou k dispozici každému k nahlédnutí na našem obecním úřadě. Pozorný čtenář a odpovědný obyvatel Raškovic určitě použije následující údaje při svém rozhodování u volební urny listopadových komunálních voleb. Přestože se blíží závěr volebního období, práce kolem obecních záležitostí neubývá, spíše se jí nahrnulo na konec ještě více. Na spodním konci započala v září rekonstrukce kapličky. Po téměř ročním vyřizování úředních formalit obec Raškovice získala pozemek s kapličkou a s přispěním darů od fyzických i právnických osob tato církevní stavba dostává nyní nový kabát. Věřím, že i přes nepřízeň počasí se oprava stihne a že se sejdeme v hojném počtu na vysvěcení. Do finiše se také dostává výstavba obecní síně tradic v knihovně, kde bude instalována stálá výstava o historii naší obce. Naše veřejnost se tak bude moci seznámit se životem našich předků v Raškovicích a blízkém okolí. starosta OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB Starosta Obce Raškovice podle 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů oznamuje: 1. Volby do zastupitelstva Obce Raškovice se uskuteční v pátek dne 1. listopadu 2002 od hodin do hodin a v sobotu dne 2. listopadu 2002 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb je Kulturní středisko v Raškovicích s následujícím rozdělením: volební okrsek č. 1 (přízemí) pro voliče trvale bydlící na č. p volební okrsek č. 2 (1. poschodí) pro voliče trvale bydlící na č. p chaty 3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Pokud se nemůže některý volič ze zdravotních důvodů dostavit osobně k volbám a chce volit, bude mu umožněno na jeho požádání volit do přenosné urny. 6. V naší obci bude zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo, jehož členové zvolí ze svého středu na ustavujícím zasedání starostu a místostarostu. Ustavující zasedání obce Raškovice bude svoláno do 15 dnů po vyhlášení výsledků voleb. V Raškovicích dne Ing. Dušan Vepřek, v. r. starosta

2 UDÁLOSTI POSLEDNÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ V KOSTCE Následující řádky budou stručným přehledem událostí a faktů z posledního volebního období V této době byli postupně v zastupitelstvu obce Raškovice: Jiří Blahuta (KSČM) Stanislava Černá (kandidátka nezávislých) odstoupila dne Ivo Fluksa (kandidátka nezávislých) odstoupil dne Bohumír Kavka (kandidátka nezávislých) odstoupil dne Ing. Jan Legerský (KDU ČSL) odstoupil dne Petr Mikoláš (kandidátka nezávislých) PaedDr. Václav Průcha (nezávislý kandidát) Štefan Rulák (kandidátka nezávislých) Zbyšek Stibor (KDU ČSL) odstoupil dne Jiří Šebesta (KDU ČSL) odstoupil dne Dušan Vepřek (ODS) V uplynulém volebním období se podařilo přes omezené finanční možnosti následující: Obec Raškovice zaplatila veškeré splátky úvěrů Provedla se oprava silnice ke hřišti kopané a za cukrárnou paní Balonové Bylo zprovozněno kino a obecní hospoda Ondráš Byla vyměněna střecha na pohostinství Obecník V obecních bytových domech byly vyměněny plynové sporáky, odpadní potrubí, okapy a byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v polovině bytů. V základní škole byla provedena plynofikace nové budovy, polovina oken je opravena a jsou namontována izolační dvojskla Postavila se autobusová čekárna u školy Byla postavena plynová kotelna v hotelu Ondráš Opravil se chodník u kaple Byla provedena rekonstrukce vodojemu Trávníky Byla provedena rekonstrukce vodovodu u Božoně Byl rekonstruován chodník u SAFT FE- RAKU Byl postaven vodovod u Slezanu V obecní knihovně byl za pomocí státní dotace zřízen veřejný internet Byly provedeny kolaudace plynofikace obecních budov včetně odstranění kolaudačních vad Obec byla zbavena nebezpečí soudního vymáhání finančních částek za nezaplacené faktury Byla vypracována koncepce zdravotnictví a zajištěn provoz zdravotního střediska do budoucna Byla zpracována koncepce rozvoje školství v naší obci Fotbalisté TJ Pražmo Raškovice dostali smluvně značnou část obecních pozemků do dlouhodobého pronájmu za symbolickou jednu korunu ročně k provozování své činnosti Zvýšily se příspěvky obce na spolkovou činnost, např. sportovci ročně obdrží příspěvek ve výši Kč. Jsou však i záležitosti, které se nepodařilo dotáhnout do zdárného konce: Nepodařilo se odvodnit okolí obecních bytových domů u kaple, protože vyvstal naléhavější úkol a to oprava komínu kotelny bytového domu č Nebyly zřízeny odstavné plochy u některých autobusových zastávek, protože nejsou dořešeny majetkové vztahy u dotčených pozemků. Nebyly provedeny oprava komunikací v chatové kolonii a Folvark, tyto komunikace budou opraveny po provedení plynofikace a rekonstrukce vodovodů. Nebyla provedena oprava komunikace u OMD z důvodu nedostatku financí. V současnosti je obec Raškovice bez dluhů a závazků po splatnosti. Obecní rozpočet je vyrovnaný, roční výše rozpočtu je přes Kč, bankovní zůstatky jsou kladné a na rezervách odpisů ČOV je přes Kč. Veškeré pohledávky obce jsou ošetřeny žalobami nebo je rozpracováno jejich vymáhání. Díky zlepšení finančního zdraví obce Raškovice mohly být vynaloženy vyšší částky např.na podporu spolkové činnosti, kultury a sportovců, rovněž mohly být financovány opravy obecního majetku a menší investice (výstavba vodovodu u Slezanu, plynofikace nové budovy základní školy, autobusová zastávka u školy atd.).

3 V současné době jsou rozpracovány akce, které významně přispějí k dalšímu rozvoji naší obce. Vyřizuje se dotace ve výši cca Kč na stavbu půdních vestaveb v obecních bytových domech. Je požádáno o dotaci cca Kč na pokračování plynofikace Folvarku a chatové kolonie v roce Dále se připravuje rozšíření čistírny odpadních vod v souvislosti s rozšířením kanalizace do obcí Morávka a Krásná za pomocí dotace z Evropské unie. Na závěr této zprávy bych chtěl poděkovat dosavadním zastupitelům Jiřímu Blahutovi, Petrovi Mikolášovi, Dr. Václavu Průchovi a Štefanu Rulákovi za jejich kvalitní práci ve prospěch obce Raškovice. Ing. Dušan Vepřek, starosta. UPOZORNĚNÍ Opět občanům sdělujeme svozy popelnic v naší obci. Od října jsou svozy pravidelně každý sudý týden ve čtvrtek. INFORMACE O NOVÝCH ÚŘEDNÍCH HODINÁCH POŠTY RAŠKOVICE Oznamujeme Vám, že s platností od dochází ke změně hodin pro veřejnost na poště Raškovice a to následovně: pondělí: úterý pátek: Ing. Libuše Bajerková, ředitelka PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ Na úklid odpadu většího objemu budou v obci rozmístěny kontejnery od na tato stanoviště: autobusová zastávka U Stříže do (včetně) autobusová zastávka Obecník od autobusová zastávka U pošty autobusová zastávka U kaple autobusová zastávka U mostu autobusová zastávka Trávníky pohostinství U Fojtíků Kontejnery budou vyváženy průběžně. INFORMACE O DORUČOVÁNÍ TISKU Doručování tisku v předplatném zajišťovala do Česká pošta, s. p. na základě uzavřených smluv se společnostmi Mediaservis, s. r. o. a Vltava Labe Press, a. s. Zmiňované firmy se dohodly, že si průběžně během tohoto roku zajistí v jednotlivých obcích doručování tisku vlastními zaměstnanci. V těch obcích, kde doručují tisk výše uvedené společnosti, je nutné případné reklamace ze strany předplatitelů uplatňovat pouze přímo u odpovědných pracovníků těchto společností. Česká pošta, s. p. však bude i nadále zajišťovat prodej novin a časopisů a to na přepážkách pošt i prostřednictvím doručovatelů. Od loňského roku totiž zavedla novou službu dodávání objednaného tisku. Zájemce zaplatí vybraný titul buď jednotlivě při prodeji každého výtisku nebo dopředu na jakékoliv libovolně dlouhé období hotově nebo prostřednictvím SIPO. Poté mu noviny nebo časopisy doručí pracovnice České pošty současně s ostatní korespondencí. Firmy mají možnost úhrady fakturou. Pokud tedy budou občané mít zájem odebírat tisk prostřednictvím České pošty, s.p., mohou se obrátit se svými dotazy na kteréhokoli doručovatele České pošty, s. p., případně pošmistra, který má veškeré aktuální informace týkající se

4 služby doručování tisku. Podrobnější informace na bezplatné telef. lince České pošty, s. p M. Štěpán, MK PTJ Frýdek Místek GRATULACE Manželé Otilie a Alois Skotnicovi oslavili 8. srpna diamantovou svatbu. Celých šedesát let jsou občany Raškovic a celý život pracovali v zemědělství, kde práce není vůbec lehká. Ani v důchodu nezaháleli. Pomáhali v JZD a dnes chovají drůbež a pěstují zeleninu. Vychovali 3 děti a mají radost ze 6 vnoučat a 8 pravnoučat. Obec Raškovice se tímto dodatečně také připojuje ke gratulaci. ORDINACE MUDR. PÓLOVÁ OZNAMUJE Změna odinační doby od pondělí: středa: BOJ S VETŘELCEM V RAŠKOVICÍCH ZAČAL Nepřítel pochází z Asie a zatím vítězí téměř na všech frontách. Bezohledně dobývá rozsáhlá území hlavně okolo řek, silnic, železnic, ale také postupně proniká do polních kultur, kde se šíří závratnou rychlostí. Ale nejen u nás! V Evropě se šíří od Finska a norského pobřeží po severní Portugalsko, Itálii až k Černému moři., je už i v okolí Moskvy. Do- bývá však i Severní Ameriku a vtrhnul i na Nový Zéland. Likviduje a udusí vše, co mu stojí v cestě. Svou dravostí si poradí i s porosty olší, vrb a dalšími dřevinami, které svými kořeny zpevňují břehy potoků a řek. Dovede rozrušit zvětralý beton a poradí si ze starší asfaltovou silnicí. Tohoto teroristu naší přírody si z dálného východu přivezl holandský zahradník Phillipe von Siebold okolo roku 1840 a prodával jeden oddenek za 20 franků. Tento vetřelec je dokonce nositelem zlaté medaile, kterou mu v 18. století udělila Zemědělská a zahradnická společnost v Ultrechtu za nejkrásnější a nejužitečnější rostlinu roku. Dnes aspiruje na medaili za rychlost vzrůstu (15 cm za den), za bezohlednou likvidaci druhové rozmanitosti, vzácných společenstev a schopnost dokonale zakrýt veškerý komunální, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Tímto zákeřným vetřelecem je křídlatka japonská, sachalinská a česká (bohemica) což je kříženec dvou předešlých. Je nejzdatnější, neboť se šíří i semeny, pokud v některých příznivých letech dozrají a jsou rozneseny ptáky. I mě její krása okouzlila v rezidenci továrníka Glasnera téměř před šedesáti lety. A měl jsem radost, jak pěkně mi na zahrádce roste. Ale pak jsem s ní téměř padesát let neúspěšně zápasil! Nepomohlo spásání, kosení, vytrhávání, vykopávání a ani zakrývání Pomohla mi až chemie. Dnes kolektiv ochránců přírody z Kunčic pod Ondřejníkem v naší obci likviduje poslední ohniska křídlatky, které se do obce dostávají dovozem zeminy, štěrku a posypového materiálu. Již čtvrtým rokem likvidujeme křídlatku a bolševník i v sousedních obcích (Čeladná a Pstruží). V Raškovicích jsme začali letos v srpnu. Naše nabídka na likvidaci křídlatky v Raškovicích zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném OÚ ve Frýdku Místku, který likvidaci financuje. Palce nám drží také všichni ti, kdo s křídlatkou beznadějně zápasí. Bez pomoci široké veřejnosti nemáme šanci na úspěch. V Raškovicích jsme objevili porosty zatím nezmapované a některé nepřístupné v uzamčených zahradách. Řada ohnisek nás překvapila svou rozlohou. Rozumná je zvolená taktika

5 Referátu životního prostředí OÚ F M začít s likvidací menších lokalit v obcích a potom shora dolů po toku řeky Morávky. Finanční prostředky potřebujeme hlavně na herbicidy, technické vybavení a na jeho provoz, ochranné pomůcky a cestovné. Od vás občanů očekáváme, abyste se naučili křídlatku rozeznávat a včas nás na porosty upozornili. Ale hlavně je v průběhu roku mechanicky nelikvidovali! Základem úspěchu je nechat narůst co nejvíce nadzemní hmoty až do květu. A tehdy je nejvhodnější doba pro chemický zásah. Nejvíce se nám osvědčil Roundup (jsou 3 druhy a záleží na koncentraci). Technologii máme léty ověřenou. Vzrostlá rostlina v této době dokáže přijmout největší množství herbicidů, který putuje mízní soustavou kořenového systému a kořeny postupně odumírají. Pro úplné zničení porostů je nezbytné postřik až 3 opakovat a to v 14 denních intervalech. Když to stihneme do prvních mrazů a glyfosáthy z lodyh a listů doputují do kořenů (někdy více než 10 m dlouhých) je vyhrána jen první bitva. V příštím roce vyrostou oslabené rostliny (přízemní keříčky) ze zbytků kořenů, kde se Roundup nedostal. Nejnáročnější je likvidace na nánosech zeminy skládkách odpadů a na naplaveninách, kde jsou kořeny i v několikametrových hloubkách. Proto je nutno chemicky zásahtentokrát již z nižšími náklady opakovat i v příštím roce, někdy i dvou letech! Jde o boj s velice zdatným protivníkem a vítězství vyžaduje příznivé počasí, důslednost, vytrvalost, dobrou výzbroj, ofenzivní taktiku, spolehlivé zázemí a bojové nasazení. Porážka nepřítele se bez dřiny, potu a dostatku finančních prostředků nedostaví. Naše ZO ČSOP v Kunčicích pod Ondřejníkem vede boj s těmito teroristy naší přírody již šest let za podpory Ministerstva životního prostředí, referátu životního prostředí Okresního úřadu Frýdek Místek a starostů některých obcí. Dosud jsme dobyli zpět tisíce metrů čtverečních území obsazeného těmito nepřáteli. Největší odměnou je pro nás ochránce přírody obnovení růstu našich domácích citlivějších rostlin a návrat na nich vázaných živočichů. Za ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Miroslav Šrubař DALŠÍ HISTORICKÝ ÚSPĚCH KOPANÉ V RAŠKOVICÍCH Dovolte, abychom Vás v krátkosti seznámili s výsledky a úspěchy raškovické kopané v uplynulém a části nového probíhajícího ročníku. Začneme tak, jak je u nás fotbalistů zvykem nejmladšími. Těmi jsou v našem oddílu hráči přípravky. Stejně jako v minulé sezóně i nyní vede naše nejmenší trenér Martin Platoš. Ti si vedli velmi dobře v uplynulé sezóně a ve svých výkonech chtějí pokračovat i v sezóně nové. Obsadili celkové druhé místo ze šestnácti družstev jen těsně za vítězným mužstvem Válcoven F M A". Během celé sezóny předváděli výborné výkony, ze kterých vyplývá, že se o naši fotbalovou budoucnost nemusíme bát. O něco málo starší fotbalisté v soutěžích župní soutěže bojovali naši mladší žáci. Ve své skupině obsadili poslední 12. místo, kdy v průběhu soutěže jednou zvítězili a jednou remizovali. Ve většině utkáních však za tyto žáky nastupovali ještě žáci přípravky a když hráli proti o rok i více starším protihráčům, muselo se to na hřišti projevit. O tyto mladší žáky se vzorně stará Martin Platoš. Ve stávající sezóně již mají jedno vítězství a tři porážky. Také družstvo starších žáků bojovalo v župních soutěžích. Přes drobnou herní krizi v průběhu jarní části soutěže v konečné tabulce obsadili pěkné 9. místo, které jim a mladším žákům zaručilo udržení se v soutěži i pro následující ročník. Starší žáky během celé sezóny trénoval a vedl David Šindler s pomocí Martina Platoše a v závěru sezóny i s pomocí Ivoše Šokaly. Všem děkujeme za poctivý přístup v průběhu soutěžního ročníku a dobré umístění v tabulce a zachování župní soutěže žáků pro náš oddíl kopané i pro příští sezónu. V právě probíhající nové sezóně doposud neokusili hořkost porážky a jsou na druhém místě tabulky jen horším skórem za fotbalisty z Kopřivnice. Věříme, že jim nastoupená forma vydrží co nejdéle. Dalším mládežnickým oddílem je družstvo dorostu. Jsou to hoši v nejsložitějším věku dospívání, přesto trenéři Miroslav Kuboš a Bohuslav Dyba tyto chlapce zvládli a v jejich prvním ročníku v župní soutěži obsadili hezké osmé místo. Trenéři u mužstva zůstali

6 i v nadcházejícím ročníku, ale zatím se jim moc nedaří a uzavírají tabulku župní soutěže. Z družstva dorostu věkově odešli čtyři hráči do družstva dospělých. Tento přechod bývá dosti těžký a ne všichni dorostenci se vždy uchytí v mužstvu dospělých. Velmi prozřeleně a systematicky jsme před třemi roky přihlásili do okresní soutěže naše B" mužstvo dospělých, kde mohou své schopnosti uplatnit končící dorostenci. Již tři roky se o toto mužstvo stará Jan Legerský. V uplynulém ročníku obsadilo pěkné osmé místo a nebýt podzimních špatných výkonů, mohli být v tabulce ještě výše. S novou nadcházející sezónou přišla i nová chuť do hry, což se projevuje v tabulce okresní soutěže, kde doposud neztratili ani bod a vedou tabulku s pětibodovým náskokem. Přejeme si, aby v tomto postavení v tabulce vydrželi co nejdéle. A nyní pár slov o našem A mužstvu, které dosáhlo historického úspěchu raškovické kopané. Po podzimní části fotbalové sezóny se družstvo pod vedením trenérů Miroslava Onufera a Vladimíra Šindlera usadilo na čele tabulky se šestibodovým náskokem před druhým Starým Městem. Všechno nasvědčovalo tomu, že tyto celky se v jarní části soutěže poperou o postup do vyšší soutěže. Mužstvo začalo zimní přípravu počátkem ledna a svou účastí na trénincích dalo najevo, že to s postupem do vyšší soutěže myslí vážně. Po několika přípravných zápasech na zimním turnaji v Janovicích začala jarní část soutěže. V prvních jarních kolech pokračovali ve výborných podzimních výkonech. Pokles formy některých hráčů však způsobil tři velmi nepříjemné porážky v řadě, po kterých se jevil postup do vyšší soutěže ztracen a mužstvo kleslo v tabulce až na třetí místo. Velmi důležité bylo domácí utkání se sousedem ze Starého Města, ve kterém jsme v souboji o druhé místo tabulky zvítězili. Začaly se objevovat náznaky možného postupu z druhého místa tabulky. Nakonec se tento sen raškovickým fotbalistům vyplnil a z druhého místa postoupili do I. A. třídy Slezské fotbalové župy (vybojovali jsme si nejvíce bodů na druhém místě ze čtyř skupin I. B. třídy). Zásluhu mají tito hráči: Tomáš Krasula, Petr Klímek, Roman Stříž, Josef Slanina, Radek Novák, David Pernikář, Vojtěch Zeman, Pavel Kotásek, Jan Ondrušík, Martin Gorgol, Miroslav Onufer, Martin Chlebek, Martin Adamík, Jindřich Šebesta. Lukáš Jančálek, Robert Sysala, Richard Feike, Roman Meca a nadějný dorostenec Ondřej Kacíř. V právě probíhající soutěži I. A. třídy jsme uprostřed tabulky! V průběhu letních měsíců se zázemí našeho fotbalového oddílu dosti viditelně změnilo. Všichni, kdo navštívili náš fotbalový stánek v závěru minulé sezóny a před stávající sezónou museli s uznáním říci, že jsme pro kopanou a sport vůbec v Raškovicích udělali skutečně hodně. Podnětem pro to byl nápad zastřešit fotbalové kabiny na hřišti kopané. Pro realizaci samotné stavby bylo nutné zajistit finanční prostředky ve výši Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajistil pan Legerský. Následně se na samotné realizaci, kterou prováděla firma MATTYS GROUP Jiřího Fluksy, podíleli příznivci a fandové oddílu kopané. Velkou měrou a zajišťováním organizace pomocných stavebních prací se podílel předseda oddílu pan Vladimír Šindler, který zde strávil téměř celý měsíc. Za sportovní průběh fotbalové sezóny bychom chtěli poděkovat všem členům výboru oddílu kopané, kteří se o zajištování zdárné-

7 ho chodu starali: předseda Vladimír Šindler, hospodářka Alena Pernikářová, organizační pracovník Jan Legerský, členové výboru Břetislav Jančálek, Václav Hradecký, Bohuslav Muroň a Bohuslav Dyba. Dále děkujeme hlasateli mistrovských utkání Jiřímu Mohylovi a hlavně našemu hospodáři Jaromíru Biolkovi, který svojí obětavostí a láskou k fotbalu udržuje naše fotbalové kabiny, dresy a kopačky mnohých hráčů ve vzorném stavu. Rovněž chceme poděkovat všem obětavým kamarádům a známým, kteří se svojí pomocí podíleli na realizaci stavby zastřešení fotbalových kabin, bez jejichž pomocí by se stavby časově protáhly a rovněž finančně prodražily. V současné době jsou všechny finanční prostředky vyčerpány. Chtěli bychom se touto cestou obrátit na příznivce sportu v Raškovicích i blízkém a vzdáleném okolí, zda by nějakou formou nepřispěli na zdárné pokračování zkrášlování našeho sportovního areálu, který nám závidí sportovci obcí ze širokého okolí. Výbor oddílu kopané TJ Pražmo Raškovice VOLEJBAL Volejbalový oddíl TJ Pražmo Raškovice měl v sezóně 2001/2002 celkem 9 družstev, z toho 7 mládežnických a 2 dospělých. Družstva minižaček, žaček a mužů hrála okresní přebor, ostatní družstva tj. žáci, juniorky, junioři a ženy krajský přebor. Minižačky pod vedením pí Sonnkové a p. Hrůzka se umístily na 2. a 7. místě ze 13 družstev, žačky pod vedením pí Sonnkové na 9. místě ze 12 družstev. Juniorky pod vedením p. Dvořáka obsadila 13. místo z 15 družstev a junioři pod vedením p. Sonnka 10 místo z 11 družstev. Ženy pod vedením p. Lyska zkončily na 9. místě z 10 družstev a muži obsadili 12. místo z 20 družstev. V letošní sezóně jsou do soutěže přihlášena tato družstva: Minižačky roč a ml. okresní přebor trenér pí Dvořáková Žačky roč a ml. okresní přebor trenér p. Hrůzek Kadeti roč a ml. krajský přebor trenér pí Sonnková Juniorky roč a ml. krajský přebor trenér p. Dvořák Ženy krajský přebor II. třídy trenér p. Sonnek Muži okresní přebor Z ČINOSTI ODDÍLU ČASPV SPORT PRO VŠECHNY V tomto oddíle máme pouze cvičení Aerobiku, posilovací cvičení a cvičení se zdravotními míči. Aerobik lehčí forma cvičení, kterou zvládne každá věková kategorie pod vedením Jany Tinkové, cvičí se v úterý od h. Posilovací cvičení na posílení svalstva, je již trochu náročnější, ale chodí-li se pravidelně, zvládneme i tuto formu cvičení. Cvičí Monika Maderová, každý čtvrtek od h. Zdravotní míče cvičení téměř pro každého, kdo má sedavé zaměstnání a nejen pro ně. Toto cvičení je formou 10 hod. kursu, nutno nahlásit předem (omezená kapacita balónů).

8 Cvičí se 2 týdně. Vede Hana Felcmanová. Uvítáme mezi námi i muže, kteří však mají asi problémy cvičit ve společnosti žen. Stále nám chybí cvičitel pro děti školou povinné, proto touto cestou zveme rodiče ke spolupráci. KULTURNÍ AKTIVITY KNIHOVNY RAŠKOVICE Malá galerie Knihovna Raškovice VÝSTAVA Ze sbírky J. L. Mikoláše noviny z let října 22. listopadu 2002 úterý: h čtvrtek: h h Od listopadu si můžete prohlédnout v prostorách místní knihovny v její otevírací době: úterý: h čtvrtek: h h STÁLOU EXPOZICI Z HISTORIE RAŠKOVIC PAMÁTNÍK OBCE RAŠKOVICE, který je připomínkou bohaté historie a kultury obyvatel obce i písmácké tradice, kterou založil zdejší rodák Jaroslav Ludvík Mikoláš. Vznikl z iniciativy Obecního úřadu a místní knihovny za podpory místních občanů, kteří darovali předměty a dokumenty ilustrující život našich předků. Některé exponáty zapůjčí Valašské muzeum v přírodě. KINO RA KOVICE Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program našeho kina na 4. čtvrtletí roku Sledujte pozorně náš program, pravidelně hrajeme každou sobotu, občas v pátek, vždy v hod., školní představení jsou v týdnu v dopoledních hodinách a jsou vypsána také vždy volná místa pro veřejnost. Ceny jsou stále stejné: pro večerní představení: 32, 34, 36 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Vybírejte ze široké nabídky filmů a přijďte se podívat těšíme se na Vás! Změna v programu během období vyhrazena! ŘÍJEN BLADE II h, 117 min., příst. 15 let Upírský akční horor. Titulní hrdina, napůl člověk, napůl upír, znovu ožívá v podání herce Wesleyho Snipese, aby čelil nové upírské rase, zvané Smrťáci ASTERIX & OBELIX: MISE KLEOPATRA 106 min Dobrodružná komedie v hl. roli Gérard Depardieu v českém znění. Představení pro ZŠ MUSÍM TĚ SVÉST h, 87 min, příst. 12 let Příběh manželského trojúhelníku v podání Jana Krause a jeho partnerky Ivany Chýlkové, kteří vystupují jako hlavní protagonisté tohoto filmu. LISTOPAD E. T. MIMOZEMŠŤAN h, 120 min., přístupný Obnovená premiéra jednoho z nejúspěšnějších rodinných filmů Stevena Spilberga. Zážitek na 120 min TĚŽCE ZAMILOVÁN h, 114 min., přístupný Komedie USA, Německo. Romantická love story o muži, který se zamiluje do obézní krasavice, vidí ji však svýma očima jako krásnou, štíhlou dívku a podle toho se také tak chová PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA h, 63 min Pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ. Volná místa i pro veřejnost.

9 HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ 8.30 h a h, 158 min Poutavý příběh chlapce v čarodějnické škole. Film USA, VB v českém znění. Představení dopoledne pro ZŠ Nošovice, Skalice, Morávka. Večer v h pro veřejnost AFÉRA S NÁHRDELNÍKEM h, 118 min., příst. 12 let V historickém širokoúhlém snímku režiséra Charlese Shyera ožívá známý skandál z období před Velkou francouzskou revolucí, jejíž nejznámější obětí se stala Marie Anoinetta HARTOVA VÁLKA h, 128 min., příst. 15 let Válečný širokoúhlý snímek USA v hl. roli s Brucem Willisem. Snímek se natáčel v České republice PROROCTVÍ Z TEMNOT h, 119 min., příst. 12 let Širokoúhlý horor USA. Nadpřirozená bytost Můří muž je předzvěstí katastrofy. Snímek vznikl podle knihy popisující skutečné události před Vánoci r ÚKRYT h, 108 min., příst. 12 let Širokoúhlý thriller USA. Příběh matky a dcery, které po nastěhování do nového bytu jsou nucené využít tajnou místnost, která je součástí bytu k úkrytu před zloději, kteří si přišli pro peníze ze sejfu v podlaze úkrytu. Vynikající je herecký výkon hl. představitelky Jodie Fosterové. PROSINEC ŠIJU, ŠIJU POHÁDKU h, 67 min. Pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ. Volná místa i pro veřejnost ASTERIX & OBELIX: MISE KLEOPATRA 8.30 h a h.,106 min Dobrodružná komedie s G. Depardieu v hl. roli. Představení pro ZŠ Dobrá MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI Z RAŠKOVIC h Po nadílce bude promítnuta dětem krásná animovaná pohádka LILO & STICK 8.30 h, 87 min Rodinný animovaný film ze studia W. Disneyeho. Příběh přátelství holčičky a psa. Představení pro ZŠ Skalice a Morávka. Volná místa i pro veřejnost DNŮ A 40 NOCÍ h, 96 min., příst. 15 let Milostná komedie USA, Francie, VB, Kanada. Tak dlouhý je sexuální půst, jejž si uloží mladík Matt Sallivan, který až dosud na nic jiného než na sex nemyslel. Jak se mu podaří tento půst dodržet se přijďte podívat! ZNAMENÍ h, 106 min., přístupný Rodinné drama sci-fi s MEL GIBSONEM v hl. roli. Vynikající snímek od režisérů filmů Šestý smysl a Vyvolený. Tragická událost smrt manželky se promítne na soužití celé rodiny a k tomu nadpřirozené obrazce v kukuřici a nezvaní mimozemští návštěvníci. Nenechte si tento film ujít! KRÁLOVSTVÍ OHNĚ h, 101 min., přístupný Dobrodružné sci-fi USA. Nabízíme dekorativní v robky ze slamûnek a jin ch su en ch kvûtin a pfiírodnin Kontakt: tel.: mobil: MEDIASERVIS, s. r. o. Přijmeme doručovatelku tisku na zkrácený úvazek asi 4 h denně. Tato práce je vhodná i pro brigádníky (vedlejší příjem). Informace tel.: pí Frončková

10 Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 h na Obecním úřadě v Raškovicích JUDr. Marcela Žoričová formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod. Kontakt tel. č.: nebo , mobil KOSMETICKÝ SALÓNEK Nabízené služby: Celkové kosmetické ošetření pleti Čištění a ošetření aknózní pleti Přikládání masek a zábalů Úprava obočí Barvení obočí a řas Depilace voskem nohy, podpaží atd. + protirůstová ampulka Kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu Rekondiční masáže celého těla Prodej léčebné kosmetiky Prodej kosmetiky AVON výběr dle katalogu Použití biolampy a další Jana Hrůzková, Raškovice 483 (U kaple) Pracovní doba úterý pátek jen na objednávku tel , mobil Trpíte bolestmi hlavy, zad nebo kloubů? Pomůžeme vám. Nabízíme masáže: léčebné (reflexní, vazivové, techniky měkkých tkání) relexační celkové klasické lymfatické drenáže doporučuje se při: celulitidě otoky v obličeji otoky rukou a nohou cévní nedostatečnost křečové žíly terapie bérových vředů pooperační a poúrazové otoky odstranění pocitu těžkých nohou rehabilitace sportovců při vysokém zatížení dolních končetin zlepšení celkového vzhledu parafín: léčebný tělocvik poradenství vodoléčba Objednávky na tel.č.: Provozovna: Hotel Centrum cz, 3. patro Na Poříčí, Frýdek Místek tel.: SLUNCE Obchod v I. patře Nákupního střediska v Raškovicích Nabízí: Pánské, dámské a dětské oblečení Zimní bundy Kabáty, obleky, saka Kalhoty, halenky Obuv pánskou, dámskou i dětskou Koženou galanterii a další sortiment zboží Přijďte se přesvědčit sami, nebudete litovat. Čeká Vás nákup v příjemném prostředí za lidové ceny. Těšíme se na Vás, Vánoce se již z dálky pomalu blíží UHELNÉ SKLADY FRYMOS, s. r. o. Křižíkova 3205, Frýdek Místek tel.: Nabízíme: černé a hnědé uhlí, koks palivové dřevo, štěrky, písky dopravu našimi vozy LIAZ, AVIA Otevírací doba: po pá: Využijte sezónní snížení cen paliv

11 Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Pro velký zájem o finanční produkty rozšiřujeme tým spolupracovníků. Zajímá Vás samostatná a dynamická práce s lidmi? Očekáváte za nadprůměrné výkony také nadprůměrné příjmy? Chcete pracovat s vyhledávaným finančním produktem? Vyhovuje Vám volná pracovní doba? Hledáte jistotu a perspektivu? Máte zájem získat ještě něco navíc? Ano? Pak jste na správné adrese! Právû s Li kou se prosadíte K výběrovému řízení se můžete přihlásit na adrese Daniela SERAFINOVÁ, obchodní vedoucí ČMSS a. s. Raškovice 519, Pražmo tel.: , , HORSKÝ PENZION SALMA NABÍZÍ: Čekáte na ubytování v domově důchodců několik let? Našli jsme pro vás řešení! Formu dlouhodobé rekreace! Horský penzion SALMA si Vás dovoluje pozvat na prožití nejkrásnějších let života. Nabízíme: dvou a tří lůžkové pokoje plnou penzi (snídaně, oběd večeři) využití služeb v penzionu (kadeřnictví, holičství, manikéra, pedikéra, masážní služby, zdravotní péče, stomatologie, zubní lékař) procházky v krásné horské vesnici Morávka snadné dopravní autobusové spojení do blízkého okolí Cena za měsíční pobyt činí 7800 Kč. Pobyt a plná penze je zahrnuta v ceně. Na Vaši návštěvu se těší veškerý personál penzionu SALMA. Naše adresa: Vladislav Machala Morávka Pražmo tel

12 PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10 % z ceny díla FIRMA JAN CARBOL SÍDLO: Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek Místek tel Vám nabízí v plném rozsahu tyto služby: opravy, montáže a revize plynových zařízení, práce vodoinstalatérské a topenářské montážní práce účtujeme s 5% daní dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka dále dodáváme plynové sporáky (i kombinované) plynové ohřívače vody plynová podokenní topidla montujeme kotelny i nad 50 kw, zásobníky na zkapalněný plyn PROPAN od kapacity 1,1t až 11t PORADENSKOU SLUŽBU POSKYTUJEME ZDARMA STAVEBNÍ FIRMA JI Í FLUKSA nabízí: zateplování budov zednické práce zámkové dlažby opravy balkónů a teras renovace bytových jader malířské a natěračské práce tesařské práce pokrývačské práce klempířské práce Kontakt: Jiří Fluksa Mattys group Příborská 12/1585, (areál bývalého Řempa v Místku) Tel. + fax: nebo Tel.: večer Mobil e mail:

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 16. srpna 2001 číslo 7 / 2001 NÁHRADY ŠKOD způsobených chráněnými druhy živočichů Zákon č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 23. dubna 2002 číslo 4 / 2002 Osvobození od fašismu si v naší obci připomeneme v pátek 3. května 2002 v 18.15 hodin při kladení věnců k pomníku obětem války. Letošní

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 8. října 2002 číslo 8 / 2002 Vážení spoluobčané Termín letošních komunálních voleb byl stanoven na začátek listopadu, a proto je vhodné uspíšit tradiční prosincové

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 10. srpna 2001 ã.8/2001 Rozšíření plynofikace obce O plynofikaci obce se začalo uvažovat již v roce 1987, kdy bylo tehdejším MNV Morávka

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO. Oslava st ch narozenin

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO. Oslava st ch narozenin PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 6. listopadu 2001 číslo 10 / 2001 Oslava st ch narozenin Dne 8. listopadu 2001 se dožívá 100 let paní Ludmila Chovancová. V historii obce Pražmo nenajdeme zatím

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 21. listopadu 2002 číslo 9 / 2002 Výsledky voleb v Obci Pražmo Ve dnech 1. a 2. 11. 2002 proběhlo druhé kolo senátních voleb, ve kterém v naší obci zvítězil zástupce

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 13. června 2001 číslo 6 / 2001 VII. SNĚM SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ve dnech 31.května a 1.června 2001 se konal v kongresovém centru v Hradci Králové VII.

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 11. června 2002 číslo 5 / 2002 Volby 2002 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 14. a 15. června 2002. V pátek 14. 6. je volební

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 23. srpna 2002 číslo 7 / 2002 Pražmo slaví 225 let 225. výročí založení Pražma si připomeneme na společných oslavách v areálu hasičské zbrojnice v sobotu 31. srpna

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 30. června 1999 číslo 5 / 1999 ZMĚNY V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Obecní zastupitelstvo a zejména komise pro životní prostředí se již několik měsíců zabývaly problematikou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 30. října 2000 číslo 8 / 2000 Oznámení o době a místě konání voleb Starosta Obce Pražmo, podle 15 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 12. června 2002 ã. 6/2002. Plynofikace obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 12. června 2002 ã. 6/2002. Plynofikace obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 12. června 2002 ã. 6/2002 Plynofikace obce V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o rozšíření plynofikace obce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 19. září 2002 ã. 9/2002. Plynofikace obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 19. září 2002 ã. 9/2002. Plynofikace obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 19. září 2002 ã. 9/2002 Plynofikace obce Firma PEVA PLAST, s. r. o. dokončila rozvody plynovodního řádu v rámci rozšíření

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00807/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Jiří P, Petr B Nepřítomni omluveni:

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá U S N E S E N Í z 9. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 30.12.2003 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 17. ledna 2003 ã. 1/2003. Informace

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 17. ledna 2003 ã. 1/2003. Informace MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 17. ledna 2003 ã. 1/2003 Informace Od 1. ledna 2003 ukončil svou činnost Okresní úřad Frýdek Místek. Pověřeným úřadem

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Návrh rozpočtu na rok 2009

Návrh rozpočtu na rok 2009 Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy Daňové příjmy Rozpočet ROK 2009 FO - ZČ 1 900 000,00 OSVČ 200 000,00 DPFO kap. výn. 1 PO 3 000,00 DPH 4 56 Komunální odpad 600 000,00 Poplatek ze psů 22 000,00 Veřejné

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic.

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic. R 1 č e r v e n Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, a křídla proto, aby mohly odletět a vyzkoušet si to, co se naučily. B. Zoungsovi Mezinárodní den

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 10. července 2002 číslo 6 / 2002 Výsledky voleb Z celkového počtu 762 registrovaných voličů v obci Pražmo se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zúčastnilo

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

TJ SOKOL HUŤ VYPISUJE 41. ROČNÍK KROSU HUŤ BRATŘÍKOV - HUŤ

TJ SOKOL HUŤ VYPISUJE 41. ROČNÍK KROSU HUŤ BRATŘÍKOV - HUŤ TJ SOKOL HUŤ VYPISUJE 41. ROČNÍK KROSU MEMORIÁL ZDEŇKA BOUDY HUŤ BRATŘÍKOV - HUŤ O PUTOVNÍ POHÁRY BEADWORLD Skleněné bižuterie a.s. ALŠOVICE MUŽI-10 KM JHP Duňka s.r.o. Alšovice ŽENY- 5 KM OSTV JABLONEC

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 18. prosince 2003 číslo 11 / 2003 Vážení spoluobčané, závěr roku nás opět vybízí k zastavení a k ohlédnutí zpět, abychom zhodnotili končící rok a přijali nové úkoly.

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více