Ra kovick OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB. Vydává obecní úřad Raškovice říjen 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ra kovick OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB. Vydává obecní úřad Raškovice říjen 2002"

Transkript

1 Ra kovick ZPRAVODAJ Vydává obecní úřad Raškovice říjen 2002 Vážení spoluobčané Blíží se konec volebního období a to je doba bilancování. V tomto výtisku obecního zpravodaje budete seznámeni s tím, co se v naší obci za poslední čtyři roky událo a jakou zásluhu na tom měli členové zastupitelstva. Bude to výčet faktů podložený zápisy, jenž jsou k dispozici každému k nahlédnutí na našem obecním úřadě. Pozorný čtenář a odpovědný obyvatel Raškovic určitě použije následující údaje při svém rozhodování u volební urny listopadových komunálních voleb. Přestože se blíží závěr volebního období, práce kolem obecních záležitostí neubývá, spíše se jí nahrnulo na konec ještě více. Na spodním konci započala v září rekonstrukce kapličky. Po téměř ročním vyřizování úředních formalit obec Raškovice získala pozemek s kapličkou a s přispěním darů od fyzických i právnických osob tato církevní stavba dostává nyní nový kabát. Věřím, že i přes nepřízeň počasí se oprava stihne a že se sejdeme v hojném počtu na vysvěcení. Do finiše se také dostává výstavba obecní síně tradic v knihovně, kde bude instalována stálá výstava o historii naší obce. Naše veřejnost se tak bude moci seznámit se životem našich předků v Raškovicích a blízkém okolí. starosta OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB Starosta Obce Raškovice podle 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů oznamuje: 1. Volby do zastupitelstva Obce Raškovice se uskuteční v pátek dne 1. listopadu 2002 od hodin do hodin a v sobotu dne 2. listopadu 2002 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb je Kulturní středisko v Raškovicích s následujícím rozdělením: volební okrsek č. 1 (přízemí) pro voliče trvale bydlící na č. p volební okrsek č. 2 (1. poschodí) pro voliče trvale bydlící na č. p chaty 3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Pokud se nemůže některý volič ze zdravotních důvodů dostavit osobně k volbám a chce volit, bude mu umožněno na jeho požádání volit do přenosné urny. 6. V naší obci bude zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo, jehož členové zvolí ze svého středu na ustavujícím zasedání starostu a místostarostu. Ustavující zasedání obce Raškovice bude svoláno do 15 dnů po vyhlášení výsledků voleb. V Raškovicích dne Ing. Dušan Vepřek, v. r. starosta

2 UDÁLOSTI POSLEDNÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ V KOSTCE Následující řádky budou stručným přehledem událostí a faktů z posledního volebního období V této době byli postupně v zastupitelstvu obce Raškovice: Jiří Blahuta (KSČM) Stanislava Černá (kandidátka nezávislých) odstoupila dne Ivo Fluksa (kandidátka nezávislých) odstoupil dne Bohumír Kavka (kandidátka nezávislých) odstoupil dne Ing. Jan Legerský (KDU ČSL) odstoupil dne Petr Mikoláš (kandidátka nezávislých) PaedDr. Václav Průcha (nezávislý kandidát) Štefan Rulák (kandidátka nezávislých) Zbyšek Stibor (KDU ČSL) odstoupil dne Jiří Šebesta (KDU ČSL) odstoupil dne Dušan Vepřek (ODS) V uplynulém volebním období se podařilo přes omezené finanční možnosti následující: Obec Raškovice zaplatila veškeré splátky úvěrů Provedla se oprava silnice ke hřišti kopané a za cukrárnou paní Balonové Bylo zprovozněno kino a obecní hospoda Ondráš Byla vyměněna střecha na pohostinství Obecník V obecních bytových domech byly vyměněny plynové sporáky, odpadní potrubí, okapy a byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v polovině bytů. V základní škole byla provedena plynofikace nové budovy, polovina oken je opravena a jsou namontována izolační dvojskla Postavila se autobusová čekárna u školy Byla postavena plynová kotelna v hotelu Ondráš Opravil se chodník u kaple Byla provedena rekonstrukce vodojemu Trávníky Byla provedena rekonstrukce vodovodu u Božoně Byl rekonstruován chodník u SAFT FE- RAKU Byl postaven vodovod u Slezanu V obecní knihovně byl za pomocí státní dotace zřízen veřejný internet Byly provedeny kolaudace plynofikace obecních budov včetně odstranění kolaudačních vad Obec byla zbavena nebezpečí soudního vymáhání finančních částek za nezaplacené faktury Byla vypracována koncepce zdravotnictví a zajištěn provoz zdravotního střediska do budoucna Byla zpracována koncepce rozvoje školství v naší obci Fotbalisté TJ Pražmo Raškovice dostali smluvně značnou část obecních pozemků do dlouhodobého pronájmu za symbolickou jednu korunu ročně k provozování své činnosti Zvýšily se příspěvky obce na spolkovou činnost, např. sportovci ročně obdrží příspěvek ve výši Kč. Jsou však i záležitosti, které se nepodařilo dotáhnout do zdárného konce: Nepodařilo se odvodnit okolí obecních bytových domů u kaple, protože vyvstal naléhavější úkol a to oprava komínu kotelny bytového domu č Nebyly zřízeny odstavné plochy u některých autobusových zastávek, protože nejsou dořešeny majetkové vztahy u dotčených pozemků. Nebyly provedeny oprava komunikací v chatové kolonii a Folvark, tyto komunikace budou opraveny po provedení plynofikace a rekonstrukce vodovodů. Nebyla provedena oprava komunikace u OMD z důvodu nedostatku financí. V současnosti je obec Raškovice bez dluhů a závazků po splatnosti. Obecní rozpočet je vyrovnaný, roční výše rozpočtu je přes Kč, bankovní zůstatky jsou kladné a na rezervách odpisů ČOV je přes Kč. Veškeré pohledávky obce jsou ošetřeny žalobami nebo je rozpracováno jejich vymáhání. Díky zlepšení finančního zdraví obce Raškovice mohly být vynaloženy vyšší částky např.na podporu spolkové činnosti, kultury a sportovců, rovněž mohly být financovány opravy obecního majetku a menší investice (výstavba vodovodu u Slezanu, plynofikace nové budovy základní školy, autobusová zastávka u školy atd.).

3 V současné době jsou rozpracovány akce, které významně přispějí k dalšímu rozvoji naší obce. Vyřizuje se dotace ve výši cca Kč na stavbu půdních vestaveb v obecních bytových domech. Je požádáno o dotaci cca Kč na pokračování plynofikace Folvarku a chatové kolonie v roce Dále se připravuje rozšíření čistírny odpadních vod v souvislosti s rozšířením kanalizace do obcí Morávka a Krásná za pomocí dotace z Evropské unie. Na závěr této zprávy bych chtěl poděkovat dosavadním zastupitelům Jiřímu Blahutovi, Petrovi Mikolášovi, Dr. Václavu Průchovi a Štefanu Rulákovi za jejich kvalitní práci ve prospěch obce Raškovice. Ing. Dušan Vepřek, starosta. UPOZORNĚNÍ Opět občanům sdělujeme svozy popelnic v naší obci. Od října jsou svozy pravidelně každý sudý týden ve čtvrtek. INFORMACE O NOVÝCH ÚŘEDNÍCH HODINÁCH POŠTY RAŠKOVICE Oznamujeme Vám, že s platností od dochází ke změně hodin pro veřejnost na poště Raškovice a to následovně: pondělí: úterý pátek: Ing. Libuše Bajerková, ředitelka PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ Na úklid odpadu většího objemu budou v obci rozmístěny kontejnery od na tato stanoviště: autobusová zastávka U Stříže do (včetně) autobusová zastávka Obecník od autobusová zastávka U pošty autobusová zastávka U kaple autobusová zastávka U mostu autobusová zastávka Trávníky pohostinství U Fojtíků Kontejnery budou vyváženy průběžně. INFORMACE O DORUČOVÁNÍ TISKU Doručování tisku v předplatném zajišťovala do Česká pošta, s. p. na základě uzavřených smluv se společnostmi Mediaservis, s. r. o. a Vltava Labe Press, a. s. Zmiňované firmy se dohodly, že si průběžně během tohoto roku zajistí v jednotlivých obcích doručování tisku vlastními zaměstnanci. V těch obcích, kde doručují tisk výše uvedené společnosti, je nutné případné reklamace ze strany předplatitelů uplatňovat pouze přímo u odpovědných pracovníků těchto společností. Česká pošta, s. p. však bude i nadále zajišťovat prodej novin a časopisů a to na přepážkách pošt i prostřednictvím doručovatelů. Od loňského roku totiž zavedla novou službu dodávání objednaného tisku. Zájemce zaplatí vybraný titul buď jednotlivě při prodeji každého výtisku nebo dopředu na jakékoliv libovolně dlouhé období hotově nebo prostřednictvím SIPO. Poté mu noviny nebo časopisy doručí pracovnice České pošty současně s ostatní korespondencí. Firmy mají možnost úhrady fakturou. Pokud tedy budou občané mít zájem odebírat tisk prostřednictvím České pošty, s.p., mohou se obrátit se svými dotazy na kteréhokoli doručovatele České pošty, s. p., případně pošmistra, který má veškeré aktuální informace týkající se

4 služby doručování tisku. Podrobnější informace na bezplatné telef. lince České pošty, s. p M. Štěpán, MK PTJ Frýdek Místek GRATULACE Manželé Otilie a Alois Skotnicovi oslavili 8. srpna diamantovou svatbu. Celých šedesát let jsou občany Raškovic a celý život pracovali v zemědělství, kde práce není vůbec lehká. Ani v důchodu nezaháleli. Pomáhali v JZD a dnes chovají drůbež a pěstují zeleninu. Vychovali 3 děti a mají radost ze 6 vnoučat a 8 pravnoučat. Obec Raškovice se tímto dodatečně také připojuje ke gratulaci. ORDINACE MUDR. PÓLOVÁ OZNAMUJE Změna odinační doby od pondělí: středa: BOJ S VETŘELCEM V RAŠKOVICÍCH ZAČAL Nepřítel pochází z Asie a zatím vítězí téměř na všech frontách. Bezohledně dobývá rozsáhlá území hlavně okolo řek, silnic, železnic, ale také postupně proniká do polních kultur, kde se šíří závratnou rychlostí. Ale nejen u nás! V Evropě se šíří od Finska a norského pobřeží po severní Portugalsko, Itálii až k Černému moři., je už i v okolí Moskvy. Do- bývá však i Severní Ameriku a vtrhnul i na Nový Zéland. Likviduje a udusí vše, co mu stojí v cestě. Svou dravostí si poradí i s porosty olší, vrb a dalšími dřevinami, které svými kořeny zpevňují břehy potoků a řek. Dovede rozrušit zvětralý beton a poradí si ze starší asfaltovou silnicí. Tohoto teroristu naší přírody si z dálného východu přivezl holandský zahradník Phillipe von Siebold okolo roku 1840 a prodával jeden oddenek za 20 franků. Tento vetřelec je dokonce nositelem zlaté medaile, kterou mu v 18. století udělila Zemědělská a zahradnická společnost v Ultrechtu za nejkrásnější a nejužitečnější rostlinu roku. Dnes aspiruje na medaili za rychlost vzrůstu (15 cm za den), za bezohlednou likvidaci druhové rozmanitosti, vzácných společenstev a schopnost dokonale zakrýt veškerý komunální, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Tímto zákeřným vetřelecem je křídlatka japonská, sachalinská a česká (bohemica) což je kříženec dvou předešlých. Je nejzdatnější, neboť se šíří i semeny, pokud v některých příznivých letech dozrají a jsou rozneseny ptáky. I mě její krása okouzlila v rezidenci továrníka Glasnera téměř před šedesáti lety. A měl jsem radost, jak pěkně mi na zahrádce roste. Ale pak jsem s ní téměř padesát let neúspěšně zápasil! Nepomohlo spásání, kosení, vytrhávání, vykopávání a ani zakrývání Pomohla mi až chemie. Dnes kolektiv ochránců přírody z Kunčic pod Ondřejníkem v naší obci likviduje poslední ohniska křídlatky, které se do obce dostávají dovozem zeminy, štěrku a posypového materiálu. Již čtvrtým rokem likvidujeme křídlatku a bolševník i v sousedních obcích (Čeladná a Pstruží). V Raškovicích jsme začali letos v srpnu. Naše nabídka na likvidaci křídlatky v Raškovicích zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném OÚ ve Frýdku Místku, který likvidaci financuje. Palce nám drží také všichni ti, kdo s křídlatkou beznadějně zápasí. Bez pomoci široké veřejnosti nemáme šanci na úspěch. V Raškovicích jsme objevili porosty zatím nezmapované a některé nepřístupné v uzamčených zahradách. Řada ohnisek nás překvapila svou rozlohou. Rozumná je zvolená taktika

5 Referátu životního prostředí OÚ F M začít s likvidací menších lokalit v obcích a potom shora dolů po toku řeky Morávky. Finanční prostředky potřebujeme hlavně na herbicidy, technické vybavení a na jeho provoz, ochranné pomůcky a cestovné. Od vás občanů očekáváme, abyste se naučili křídlatku rozeznávat a včas nás na porosty upozornili. Ale hlavně je v průběhu roku mechanicky nelikvidovali! Základem úspěchu je nechat narůst co nejvíce nadzemní hmoty až do květu. A tehdy je nejvhodnější doba pro chemický zásah. Nejvíce se nám osvědčil Roundup (jsou 3 druhy a záleží na koncentraci). Technologii máme léty ověřenou. Vzrostlá rostlina v této době dokáže přijmout největší množství herbicidů, který putuje mízní soustavou kořenového systému a kořeny postupně odumírají. Pro úplné zničení porostů je nezbytné postřik až 3 opakovat a to v 14 denních intervalech. Když to stihneme do prvních mrazů a glyfosáthy z lodyh a listů doputují do kořenů (někdy více než 10 m dlouhých) je vyhrána jen první bitva. V příštím roce vyrostou oslabené rostliny (přízemní keříčky) ze zbytků kořenů, kde se Roundup nedostal. Nejnáročnější je likvidace na nánosech zeminy skládkách odpadů a na naplaveninách, kde jsou kořeny i v několikametrových hloubkách. Proto je nutno chemicky zásahtentokrát již z nižšími náklady opakovat i v příštím roce, někdy i dvou letech! Jde o boj s velice zdatným protivníkem a vítězství vyžaduje příznivé počasí, důslednost, vytrvalost, dobrou výzbroj, ofenzivní taktiku, spolehlivé zázemí a bojové nasazení. Porážka nepřítele se bez dřiny, potu a dostatku finančních prostředků nedostaví. Naše ZO ČSOP v Kunčicích pod Ondřejníkem vede boj s těmito teroristy naší přírody již šest let za podpory Ministerstva životního prostředí, referátu životního prostředí Okresního úřadu Frýdek Místek a starostů některých obcí. Dosud jsme dobyli zpět tisíce metrů čtverečních území obsazeného těmito nepřáteli. Největší odměnou je pro nás ochránce přírody obnovení růstu našich domácích citlivějších rostlin a návrat na nich vázaných živočichů. Za ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Miroslav Šrubař DALŠÍ HISTORICKÝ ÚSPĚCH KOPANÉ V RAŠKOVICÍCH Dovolte, abychom Vás v krátkosti seznámili s výsledky a úspěchy raškovické kopané v uplynulém a části nového probíhajícího ročníku. Začneme tak, jak je u nás fotbalistů zvykem nejmladšími. Těmi jsou v našem oddílu hráči přípravky. Stejně jako v minulé sezóně i nyní vede naše nejmenší trenér Martin Platoš. Ti si vedli velmi dobře v uplynulé sezóně a ve svých výkonech chtějí pokračovat i v sezóně nové. Obsadili celkové druhé místo ze šestnácti družstev jen těsně za vítězným mužstvem Válcoven F M A". Během celé sezóny předváděli výborné výkony, ze kterých vyplývá, že se o naši fotbalovou budoucnost nemusíme bát. O něco málo starší fotbalisté v soutěžích župní soutěže bojovali naši mladší žáci. Ve své skupině obsadili poslední 12. místo, kdy v průběhu soutěže jednou zvítězili a jednou remizovali. Ve většině utkáních však za tyto žáky nastupovali ještě žáci přípravky a když hráli proti o rok i více starším protihráčům, muselo se to na hřišti projevit. O tyto mladší žáky se vzorně stará Martin Platoš. Ve stávající sezóně již mají jedno vítězství a tři porážky. Také družstvo starších žáků bojovalo v župních soutěžích. Přes drobnou herní krizi v průběhu jarní části soutěže v konečné tabulce obsadili pěkné 9. místo, které jim a mladším žákům zaručilo udržení se v soutěži i pro následující ročník. Starší žáky během celé sezóny trénoval a vedl David Šindler s pomocí Martina Platoše a v závěru sezóny i s pomocí Ivoše Šokaly. Všem děkujeme za poctivý přístup v průběhu soutěžního ročníku a dobré umístění v tabulce a zachování župní soutěže žáků pro náš oddíl kopané i pro příští sezónu. V právě probíhající nové sezóně doposud neokusili hořkost porážky a jsou na druhém místě tabulky jen horším skórem za fotbalisty z Kopřivnice. Věříme, že jim nastoupená forma vydrží co nejdéle. Dalším mládežnickým oddílem je družstvo dorostu. Jsou to hoši v nejsložitějším věku dospívání, přesto trenéři Miroslav Kuboš a Bohuslav Dyba tyto chlapce zvládli a v jejich prvním ročníku v župní soutěži obsadili hezké osmé místo. Trenéři u mužstva zůstali

6 i v nadcházejícím ročníku, ale zatím se jim moc nedaří a uzavírají tabulku župní soutěže. Z družstva dorostu věkově odešli čtyři hráči do družstva dospělých. Tento přechod bývá dosti těžký a ne všichni dorostenci se vždy uchytí v mužstvu dospělých. Velmi prozřeleně a systematicky jsme před třemi roky přihlásili do okresní soutěže naše B" mužstvo dospělých, kde mohou své schopnosti uplatnit končící dorostenci. Již tři roky se o toto mužstvo stará Jan Legerský. V uplynulém ročníku obsadilo pěkné osmé místo a nebýt podzimních špatných výkonů, mohli být v tabulce ještě výše. S novou nadcházející sezónou přišla i nová chuť do hry, což se projevuje v tabulce okresní soutěže, kde doposud neztratili ani bod a vedou tabulku s pětibodovým náskokem. Přejeme si, aby v tomto postavení v tabulce vydrželi co nejdéle. A nyní pár slov o našem A mužstvu, které dosáhlo historického úspěchu raškovické kopané. Po podzimní části fotbalové sezóny se družstvo pod vedením trenérů Miroslava Onufera a Vladimíra Šindlera usadilo na čele tabulky se šestibodovým náskokem před druhým Starým Městem. Všechno nasvědčovalo tomu, že tyto celky se v jarní části soutěže poperou o postup do vyšší soutěže. Mužstvo začalo zimní přípravu počátkem ledna a svou účastí na trénincích dalo najevo, že to s postupem do vyšší soutěže myslí vážně. Po několika přípravných zápasech na zimním turnaji v Janovicích začala jarní část soutěže. V prvních jarních kolech pokračovali ve výborných podzimních výkonech. Pokles formy některých hráčů však způsobil tři velmi nepříjemné porážky v řadě, po kterých se jevil postup do vyšší soutěže ztracen a mužstvo kleslo v tabulce až na třetí místo. Velmi důležité bylo domácí utkání se sousedem ze Starého Města, ve kterém jsme v souboji o druhé místo tabulky zvítězili. Začaly se objevovat náznaky možného postupu z druhého místa tabulky. Nakonec se tento sen raškovickým fotbalistům vyplnil a z druhého místa postoupili do I. A. třídy Slezské fotbalové župy (vybojovali jsme si nejvíce bodů na druhém místě ze čtyř skupin I. B. třídy). Zásluhu mají tito hráči: Tomáš Krasula, Petr Klímek, Roman Stříž, Josef Slanina, Radek Novák, David Pernikář, Vojtěch Zeman, Pavel Kotásek, Jan Ondrušík, Martin Gorgol, Miroslav Onufer, Martin Chlebek, Martin Adamík, Jindřich Šebesta. Lukáš Jančálek, Robert Sysala, Richard Feike, Roman Meca a nadějný dorostenec Ondřej Kacíř. V právě probíhající soutěži I. A. třídy jsme uprostřed tabulky! V průběhu letních měsíců se zázemí našeho fotbalového oddílu dosti viditelně změnilo. Všichni, kdo navštívili náš fotbalový stánek v závěru minulé sezóny a před stávající sezónou museli s uznáním říci, že jsme pro kopanou a sport vůbec v Raškovicích udělali skutečně hodně. Podnětem pro to byl nápad zastřešit fotbalové kabiny na hřišti kopané. Pro realizaci samotné stavby bylo nutné zajistit finanční prostředky ve výši Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajistil pan Legerský. Následně se na samotné realizaci, kterou prováděla firma MATTYS GROUP Jiřího Fluksy, podíleli příznivci a fandové oddílu kopané. Velkou měrou a zajišťováním organizace pomocných stavebních prací se podílel předseda oddílu pan Vladimír Šindler, který zde strávil téměř celý měsíc. Za sportovní průběh fotbalové sezóny bychom chtěli poděkovat všem členům výboru oddílu kopané, kteří se o zajištování zdárné-

7 ho chodu starali: předseda Vladimír Šindler, hospodářka Alena Pernikářová, organizační pracovník Jan Legerský, členové výboru Břetislav Jančálek, Václav Hradecký, Bohuslav Muroň a Bohuslav Dyba. Dále děkujeme hlasateli mistrovských utkání Jiřímu Mohylovi a hlavně našemu hospodáři Jaromíru Biolkovi, který svojí obětavostí a láskou k fotbalu udržuje naše fotbalové kabiny, dresy a kopačky mnohých hráčů ve vzorném stavu. Rovněž chceme poděkovat všem obětavým kamarádům a známým, kteří se svojí pomocí podíleli na realizaci stavby zastřešení fotbalových kabin, bez jejichž pomocí by se stavby časově protáhly a rovněž finančně prodražily. V současné době jsou všechny finanční prostředky vyčerpány. Chtěli bychom se touto cestou obrátit na příznivce sportu v Raškovicích i blízkém a vzdáleném okolí, zda by nějakou formou nepřispěli na zdárné pokračování zkrášlování našeho sportovního areálu, který nám závidí sportovci obcí ze širokého okolí. Výbor oddílu kopané TJ Pražmo Raškovice VOLEJBAL Volejbalový oddíl TJ Pražmo Raškovice měl v sezóně 2001/2002 celkem 9 družstev, z toho 7 mládežnických a 2 dospělých. Družstva minižaček, žaček a mužů hrála okresní přebor, ostatní družstva tj. žáci, juniorky, junioři a ženy krajský přebor. Minižačky pod vedením pí Sonnkové a p. Hrůzka se umístily na 2. a 7. místě ze 13 družstev, žačky pod vedením pí Sonnkové na 9. místě ze 12 družstev. Juniorky pod vedením p. Dvořáka obsadila 13. místo z 15 družstev a junioři pod vedením p. Sonnka 10 místo z 11 družstev. Ženy pod vedením p. Lyska zkončily na 9. místě z 10 družstev a muži obsadili 12. místo z 20 družstev. V letošní sezóně jsou do soutěže přihlášena tato družstva: Minižačky roč a ml. okresní přebor trenér pí Dvořáková Žačky roč a ml. okresní přebor trenér p. Hrůzek Kadeti roč a ml. krajský přebor trenér pí Sonnková Juniorky roč a ml. krajský přebor trenér p. Dvořák Ženy krajský přebor II. třídy trenér p. Sonnek Muži okresní přebor Z ČINOSTI ODDÍLU ČASPV SPORT PRO VŠECHNY V tomto oddíle máme pouze cvičení Aerobiku, posilovací cvičení a cvičení se zdravotními míči. Aerobik lehčí forma cvičení, kterou zvládne každá věková kategorie pod vedením Jany Tinkové, cvičí se v úterý od h. Posilovací cvičení na posílení svalstva, je již trochu náročnější, ale chodí-li se pravidelně, zvládneme i tuto formu cvičení. Cvičí Monika Maderová, každý čtvrtek od h. Zdravotní míče cvičení téměř pro každého, kdo má sedavé zaměstnání a nejen pro ně. Toto cvičení je formou 10 hod. kursu, nutno nahlásit předem (omezená kapacita balónů).

8 Cvičí se 2 týdně. Vede Hana Felcmanová. Uvítáme mezi námi i muže, kteří však mají asi problémy cvičit ve společnosti žen. Stále nám chybí cvičitel pro děti školou povinné, proto touto cestou zveme rodiče ke spolupráci. KULTURNÍ AKTIVITY KNIHOVNY RAŠKOVICE Malá galerie Knihovna Raškovice VÝSTAVA Ze sbírky J. L. Mikoláše noviny z let října 22. listopadu 2002 úterý: h čtvrtek: h h Od listopadu si můžete prohlédnout v prostorách místní knihovny v její otevírací době: úterý: h čtvrtek: h h STÁLOU EXPOZICI Z HISTORIE RAŠKOVIC PAMÁTNÍK OBCE RAŠKOVICE, který je připomínkou bohaté historie a kultury obyvatel obce i písmácké tradice, kterou založil zdejší rodák Jaroslav Ludvík Mikoláš. Vznikl z iniciativy Obecního úřadu a místní knihovny za podpory místních občanů, kteří darovali předměty a dokumenty ilustrující život našich předků. Některé exponáty zapůjčí Valašské muzeum v přírodě. KINO RA KOVICE Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program našeho kina na 4. čtvrtletí roku Sledujte pozorně náš program, pravidelně hrajeme každou sobotu, občas v pátek, vždy v hod., školní představení jsou v týdnu v dopoledních hodinách a jsou vypsána také vždy volná místa pro veřejnost. Ceny jsou stále stejné: pro večerní představení: 32, 34, 36 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Vybírejte ze široké nabídky filmů a přijďte se podívat těšíme se na Vás! Změna v programu během období vyhrazena! ŘÍJEN BLADE II h, 117 min., příst. 15 let Upírský akční horor. Titulní hrdina, napůl člověk, napůl upír, znovu ožívá v podání herce Wesleyho Snipese, aby čelil nové upírské rase, zvané Smrťáci ASTERIX & OBELIX: MISE KLEOPATRA 106 min Dobrodružná komedie v hl. roli Gérard Depardieu v českém znění. Představení pro ZŠ MUSÍM TĚ SVÉST h, 87 min, příst. 12 let Příběh manželského trojúhelníku v podání Jana Krause a jeho partnerky Ivany Chýlkové, kteří vystupují jako hlavní protagonisté tohoto filmu. LISTOPAD E. T. MIMOZEMŠŤAN h, 120 min., přístupný Obnovená premiéra jednoho z nejúspěšnějších rodinných filmů Stevena Spilberga. Zážitek na 120 min TĚŽCE ZAMILOVÁN h, 114 min., přístupný Komedie USA, Německo. Romantická love story o muži, který se zamiluje do obézní krasavice, vidí ji však svýma očima jako krásnou, štíhlou dívku a podle toho se také tak chová PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA h, 63 min Pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ. Volná místa i pro veřejnost.

9 HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ 8.30 h a h, 158 min Poutavý příběh chlapce v čarodějnické škole. Film USA, VB v českém znění. Představení dopoledne pro ZŠ Nošovice, Skalice, Morávka. Večer v h pro veřejnost AFÉRA S NÁHRDELNÍKEM h, 118 min., příst. 12 let V historickém širokoúhlém snímku režiséra Charlese Shyera ožívá známý skandál z období před Velkou francouzskou revolucí, jejíž nejznámější obětí se stala Marie Anoinetta HARTOVA VÁLKA h, 128 min., příst. 15 let Válečný širokoúhlý snímek USA v hl. roli s Brucem Willisem. Snímek se natáčel v České republice PROROCTVÍ Z TEMNOT h, 119 min., příst. 12 let Širokoúhlý horor USA. Nadpřirozená bytost Můří muž je předzvěstí katastrofy. Snímek vznikl podle knihy popisující skutečné události před Vánoci r ÚKRYT h, 108 min., příst. 12 let Širokoúhlý thriller USA. Příběh matky a dcery, které po nastěhování do nového bytu jsou nucené využít tajnou místnost, která je součástí bytu k úkrytu před zloději, kteří si přišli pro peníze ze sejfu v podlaze úkrytu. Vynikající je herecký výkon hl. představitelky Jodie Fosterové. PROSINEC ŠIJU, ŠIJU POHÁDKU h, 67 min. Pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ. Volná místa i pro veřejnost ASTERIX & OBELIX: MISE KLEOPATRA 8.30 h a h.,106 min Dobrodružná komedie s G. Depardieu v hl. roli. Představení pro ZŠ Dobrá MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI Z RAŠKOVIC h Po nadílce bude promítnuta dětem krásná animovaná pohádka LILO & STICK 8.30 h, 87 min Rodinný animovaný film ze studia W. Disneyeho. Příběh přátelství holčičky a psa. Představení pro ZŠ Skalice a Morávka. Volná místa i pro veřejnost DNŮ A 40 NOCÍ h, 96 min., příst. 15 let Milostná komedie USA, Francie, VB, Kanada. Tak dlouhý je sexuální půst, jejž si uloží mladík Matt Sallivan, který až dosud na nic jiného než na sex nemyslel. Jak se mu podaří tento půst dodržet se přijďte podívat! ZNAMENÍ h, 106 min., přístupný Rodinné drama sci-fi s MEL GIBSONEM v hl. roli. Vynikající snímek od režisérů filmů Šestý smysl a Vyvolený. Tragická událost smrt manželky se promítne na soužití celé rodiny a k tomu nadpřirozené obrazce v kukuřici a nezvaní mimozemští návštěvníci. Nenechte si tento film ujít! KRÁLOVSTVÍ OHNĚ h, 101 min., přístupný Dobrodružné sci-fi USA. Nabízíme dekorativní v robky ze slamûnek a jin ch su en ch kvûtin a pfiírodnin Kontakt: tel.: mobil: MEDIASERVIS, s. r. o. Přijmeme doručovatelku tisku na zkrácený úvazek asi 4 h denně. Tato práce je vhodná i pro brigádníky (vedlejší příjem). Informace tel.: pí Frončková

10 Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 h na Obecním úřadě v Raškovicích JUDr. Marcela Žoričová formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod. Kontakt tel. č.: nebo , mobil KOSMETICKÝ SALÓNEK Nabízené služby: Celkové kosmetické ošetření pleti Čištění a ošetření aknózní pleti Přikládání masek a zábalů Úprava obočí Barvení obočí a řas Depilace voskem nohy, podpaží atd. + protirůstová ampulka Kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu Rekondiční masáže celého těla Prodej léčebné kosmetiky Prodej kosmetiky AVON výběr dle katalogu Použití biolampy a další Jana Hrůzková, Raškovice 483 (U kaple) Pracovní doba úterý pátek jen na objednávku tel , mobil Trpíte bolestmi hlavy, zad nebo kloubů? Pomůžeme vám. Nabízíme masáže: léčebné (reflexní, vazivové, techniky měkkých tkání) relexační celkové klasické lymfatické drenáže doporučuje se při: celulitidě otoky v obličeji otoky rukou a nohou cévní nedostatečnost křečové žíly terapie bérových vředů pooperační a poúrazové otoky odstranění pocitu těžkých nohou rehabilitace sportovců při vysokém zatížení dolních končetin zlepšení celkového vzhledu parafín: léčebný tělocvik poradenství vodoléčba Objednávky na tel.č.: Provozovna: Hotel Centrum cz, 3. patro Na Poříčí, Frýdek Místek tel.: SLUNCE Obchod v I. patře Nákupního střediska v Raškovicích Nabízí: Pánské, dámské a dětské oblečení Zimní bundy Kabáty, obleky, saka Kalhoty, halenky Obuv pánskou, dámskou i dětskou Koženou galanterii a další sortiment zboží Přijďte se přesvědčit sami, nebudete litovat. Čeká Vás nákup v příjemném prostředí za lidové ceny. Těšíme se na Vás, Vánoce se již z dálky pomalu blíží UHELNÉ SKLADY FRYMOS, s. r. o. Křižíkova 3205, Frýdek Místek tel.: Nabízíme: černé a hnědé uhlí, koks palivové dřevo, štěrky, písky dopravu našimi vozy LIAZ, AVIA Otevírací doba: po pá: Využijte sezónní snížení cen paliv

11 Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Pro velký zájem o finanční produkty rozšiřujeme tým spolupracovníků. Zajímá Vás samostatná a dynamická práce s lidmi? Očekáváte za nadprůměrné výkony také nadprůměrné příjmy? Chcete pracovat s vyhledávaným finančním produktem? Vyhovuje Vám volná pracovní doba? Hledáte jistotu a perspektivu? Máte zájem získat ještě něco navíc? Ano? Pak jste na správné adrese! Právû s Li kou se prosadíte K výběrovému řízení se můžete přihlásit na adrese Daniela SERAFINOVÁ, obchodní vedoucí ČMSS a. s. Raškovice 519, Pražmo tel.: , , HORSKÝ PENZION SALMA NABÍZÍ: Čekáte na ubytování v domově důchodců několik let? Našli jsme pro vás řešení! Formu dlouhodobé rekreace! Horský penzion SALMA si Vás dovoluje pozvat na prožití nejkrásnějších let života. Nabízíme: dvou a tří lůžkové pokoje plnou penzi (snídaně, oběd večeři) využití služeb v penzionu (kadeřnictví, holičství, manikéra, pedikéra, masážní služby, zdravotní péče, stomatologie, zubní lékař) procházky v krásné horské vesnici Morávka snadné dopravní autobusové spojení do blízkého okolí Cena za měsíční pobyt činí 7800 Kč. Pobyt a plná penze je zahrnuta v ceně. Na Vaši návštěvu se těší veškerý personál penzionu SALMA. Naše adresa: Vladislav Machala Morávka Pražmo tel

VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB V ROCE

VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB V ROCE Ra kovické LÉTO Vydává obecní úřad Raškovice červenec 2002 Vážení spoluobčané, nastupující teplé a slunečné počasí postupně otupuje vášnivé debaty o právě proběhnuvším volebním klání a nedávno ukončeném

Více

Ra ka VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NĚCO O FIRMĚ, KTERÁ ZABEZPEČUJE NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V NAŠÍ OBCI

Ra ka VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NĚCO O FIRMĚ, KTERÁ ZABEZPEČUJE NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V NAŠÍ OBCI Ra ka Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice září 2004 www.raskovice.cz VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ Před několika dny začal pro naše děti a jejich učitelky a učitele nový školní rok. Přejeme jim v jejich

Více

Ra kovické VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE RAŠKOVICE ZA ROK 2001. Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002

Ra kovické VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE RAŠKOVICE ZA ROK 2001. Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002 Ra kovické NOVINKY Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ Je za námi první rok třetího tisíciletí a již nyní můžeme říct, že se s námi rozloučil zimou, kterou většina z nás hezky dlouho

Více

Jubilejní a úspěšné judo v Dobré: Slavnostního nástupu se zúčastnilo 220 chlapců a děvčat z Moravskoslezského a Olomouckého kraje (viz str.

Jubilejní a úspěšné judo v Dobré: Slavnostního nástupu se zúčastnilo 220 chlapců a děvčat z Moravskoslezského a Olomouckého kraje (viz str. Jubilejní a úspěšné judo v Dobré: Slavnostního nástupu se zúčastnilo 220 chlapců a děvčat z Moravskoslezského a Olomouckého kraje (viz str. 16) Ostatní snímky z jarmarku ve škole a návštěvy Mikuláše v

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Úvodní slovo. Hodnocení roku 2012

Úvodní slovo. Hodnocení roku 2012 www.raskovice.cz 12 / 2012 Rok s rokem se sešel. Je tu prosinec, poslední měsíc roku 2012. Čas bilancování celého roku, ale především čas Vánoc. Období plné shonu, uklízení, shánění dárečků, obav, že nám

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

obec Dobrá fiíjen 2011

obec Dobrá fiíjen 2011 obec Dobrá fiíjen 2011 Slavnostní zahájení sportovního dne Sdružení obcí povodí Morávky 24. září 2011. Dole: Z výstavy našich zahrádkářů 24. 26 září 2011. VáÏení obãané, v pondělí 19. září proběhlo další

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015 Úvodní slovo starostky Informace z obce Vážení spoluobčané, vychází únorový Moravčan plný zajímavých

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013 aška 10 / 2013 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013 Informace jednotlivých spolků a organizací Lampiónový průvod 8. 11. 2013 www.raskovice.cz

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Když se v máji blýská, sedlák si výská. ročník XI. Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka číslo 1 duben 2014 Když se v máji blýská, sedlák si výská. Slovo starostky Vážení čtenáři, po delší době se Vám do rukou dostává opět zpravodaj. Problémy

Více

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA Sněženky Richard Sopuch Kytičku sněženek chtěl bych Ti dát, aby jsi věděla, že Tě mám rád, že i já mám rád, jak ony rády mají, když poslední sněhy z jara tají. Každým

Více

OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE PROSINEC 2012 ČÍSLO 4 ÚDRŽBA ZELENĚ V CELÉM MĚSTSKÉM OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE

OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE PROSINEC 2012 ČÍSLO 4 ÚDRŽBA ZELENĚ V CELÉM MĚSTSKÉM OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE PROSINEC 2012 ČÍSLO 4 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTSKÉHO OBVODU: WWW.NESTEMICE.EU ROSTOU NÁM NOVÉ NADĚJE ÚDRŽBA ZELENĚ V

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 17. června 2015. Nová služba v obci

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 17. června 2015. Nová služba v obci MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 17. června 2015 Nová služba v obci ã. II1/2015 Rozvoz obědů seniorům a invalidním důchodcům Zastupitelstvo obce schválilo

Více

Koloredov už je celý zkolaudován

Koloredov už je celý zkolaudován Únor 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Koloredov už je celý zkolaudován Frýdecko-místecká místostarostka Eva Richtrová na listopadové kolaudaci nových startovacíh bytů. Sto dvanáct

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

Úvodní slovo starosty obce

Úvodní slovo starosty obce březen - 2003 č. 1 Vážení spoluobčané. Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo obecní rozpočet a nastartovalo tak motor pro další rozvoj obce. Čekají nás nemalé úkoly v oblasti čištění

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002 roèník IX. ÈÍSLO 129 ØÍJEN 2002 CENA 2, Kè Říjen Je tu podzim a listí šustí Listí stromů zlátne a po špičkách k nám přišel podzim. Vychutnejme jeho atmosféru plnou vůní a barev a zaposlouchejme se do jeho

Více