spektrum Premiér Topolánek hostem klubu SP ČR Imigrační politika: zelené a modré karty Pozvání na Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spektrum Premiér Topolánek hostem klubu SP ČR Imigrační politika: zelené a modré karty Pozvání na Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR"

Transkript

1 spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Premiér Topolánek hostem klubu SP ČR Imigrační politika: zelené a modré karty Pozvání na Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR Akce SP ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2007

2 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium Svazu průmyslu a dopravy ČR nejsilnější český zaměstnavatelský svaz nevládní nezávislá organizace, která si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky pro podnikání navazuje na předválečný Ústřední svaz československých průmyslníků Svaz průmysl a dopravy ČR je členem mezinárodních organizací IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) členských firem subjektů 27členských 3 partneři 1560 subjektů 122 Asociace inovačního podnikání ČR Asociace leteckých výrobců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ- Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských výrobních dužstev Svaz dopravy ČR Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz průmyslu papíru a celulózy Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz zpracovatelů plastů ČR Škoda Holding, a.s. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner: Zpravodaj Spektrum oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Jankovcova 1569/2c, Praha 7, tel.: , fax: , SPektrum: tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP-3285/99-P ze dne , ISSN

3 9/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR Vážení přátelé, hospodářství naší malé země se dlouhodobě opírá v zásadě o dvě komparativní přednosti geografickou polohu a lidské zdroje, pomineme-li vliv zásob uhlí na industrializaci země. Jestliže geografická poloha je stálá, přesto se její konkurenční kvalita s rozvojem dopravních a telekomunikačních technologií mění a tato výhoda může být i značně relativizována pokud zaspíme a začnou nás např. hlavní evropské železniční toky obcházet, u lidských zdrojů je nebezpečí zaspání mnohem větší. O to větší je ale, logicky, prostor a šance pro trvalé zvyšování této konkurenční výhody. Svaz průmyslu v posledních letech vytrvale a trpělivě poukazoval na postupný vznik problémů v této oblasti především narůstající nesoulad mezi strukturou poptávky a strukturou nabídky na pracovním trhu. Za současné konjunkturní situace problém eskaluje do podoby absolutního nedostatku pracovních sil a ukazuje tak na širší problematiku, jako je nepříznivý populační vývoj, nízká motivace k práci daná sociálním systémem, podporujícím nepráci, atd. Dnes můžeme již i s jakýmsi pocitem zadostiučinění říci, že existence problému je všeobecně uznávána, že problémy byly i dostatečně analyzovány a cesty řešení navrženy viz např. materiál Průmysl a lidské zdroje, schválený představenstvem Svazu průmyslu Leč především s ohledem na naléhavost řešení, danou tím, co se děje ve světě, se u nás nekoná nebo koná málo. Nejen voliči, ale ani jimi zvolení politici nejsou schopni rozpoznat naléhavost změn. A přiznejme si otevřeně, že ani podniková scéna není dostatečně jednotná a aktivní viz např. neúspěch projektu zřízení Nadačního stipendijního fondu Svazu průmyslu. Společným faktorem je zde po většině neschopnost vidět za horizont hospodářského roku či volebního období. Svaz průmyslu proto v následujícím období vyvine ještě větší úsilí k nápravě, a to jak v sociální a pracovně právní oblasti, tak i v oblasti vzdělávání. Jasně říkáme, že kosmetické, polovičaté změny nestačí. Je třeba změn radikálních a vhodné příklady můžeme nalézt i v Evropě (Irsko, Finsko). Byť srovnávání se s Evropou znamená srovnávat se s tou pomalejší částí světové ekonomiky. Pro úspěšnost českého průmyslu je zásadní rozvoj technického školství. Ten se ale musí opřít o komplexní reformu celého školství, počínaje mateřskými školkami a konče systémem celoživotního vzdělávání, a to zejména směrem k posílení projektového způsobu výuky, všeobecnému posílení matematických, přírodovědných a technických znalostí. Vždyť např. v počtu absolventů technických oborů vysokých škol na 1000 obyvatel stále zůstáváme i za průměrem EU.Do škol je třeba vnést náročný manažerský způsob řízení a tak jejich fungování a atmosféru přiblížit nárokům podnikové sféry. Pro absolventy škol nesmí být přechod do praxe takovým šokem, jakým je mnohdy dnes. Za prioritní v nejbližší době považujeme podporu projektu vytvoření Národní soustavy povolání, která má a musí být platformou komunikace a přenosu nároků a potřeb podnikatelské praxe do vzdělávacího procesu s maximálním využitím právě vznikajících tzv. sektorových rad. Přes naléhavost řešení napětí na pracovním trhu i cestou tzv. zelených karet je třeba vidět, že může jít jen o řešení aktuálních, především strukturálních problémů nabídky na pracovním trhu nelze na něm postavit dlouhodobou koncepci. Plné využití disponibilních lidských zdrojů, jakého jsme svědky za dnešní příznivé konjunkturní situace, musí také přinést vyšší tempa růstu HDP, než je tomu dnes. Toho lze dosáhnout jen větší produktivitou, přidanou hodnotou a cestou k tomu je především vyšší kvalita lidských zdrojů a celkově příznivé podnikatelské prostředí. Závěrem bych Vám rád poděkoval za důvěru, kterou jste mi volbou do funkce viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy prokázali. Jsem přesvědčen, že v následujícím období máme společně velkou šanci zlepšit mnoho věcí v našem životě i díky předsednictví České republiky v Evropské unii a finanční podpoře, které se nám ze strany EU do roku 2013 dostane. Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c. viceprezident pro zaměstnavatelskou oblast a vzdělávání Svaz průmyslu a dopravy ČR

4 Úvodník téma: zelené a modré karty 3 Zelené karty - návrh modelu pro Českou republiku 4 Zelené karty - vyřeší nedostatek kvalifikovaných odborníků! (?) 5 Učiní modré karty EU Evropu atraktivnější pro ekonomické migranty? události, stanoviska, lobby 7 Nejistota budoucího obchodování s emisními povolenkami 8 Politika klimatických změn: Spíš by nás mělo zajímat, jak vyřešíme nedostatek zdrojů 10 Čerpání z fondů EU v ČR je konečně zahájeno 10 Odpověď komisařky D. Hűbner připravujeme akce na MSV 12 Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR 13 Akce SP ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu 14 Může důsledná realizace strategie celoživotního učení vyřešit problémy podnikatelů s nedostatkem kvalitních pracovníků? 15 Průmysl a vysoké školy: Limity, bariéry, spolupráce a perspektivy prezentace SP ČR 18 Srpnové žně pohlednice akcí 14. patra SP ČR 20 Premiér na návštěvě Klubu Svazu průmyslu a dopravy ČR 21 Podnikatelská mise do Súdánské republiky 22 Česko Vietnamské podnikatelské a investiční fórum cebre 23 Zúčastněte se on-line ankety: Znáte programy a fondy EU? 23 Rozhovor s Blankou Jakubcovou, ředitelkou CEBRE evropské záležitosti a mezinárodní organizace 24 Podaří se portugalskému předsednictví pokročit v jednání ohledně agenturního zaměstnávání? 25 Evropský hospodářský a sociální výbor k udržitelnéproduktivitě práce v Evropě 26 Slaďování rodinného a pracovního života: perspektivy zaměstnavatelů 28 Průmysl je stále hnací silou evropské ekonomiky 29 BUSINESSEUROPE: Rada presidentů v Berlíně přijala nové priority projektové aktivity 31 Poslední volná místa na semináře k ZP 31 ROZAM = ROzvoj ZAMěstnanců co vás může zajímat 32 Brána do vesmíru se otevírá. Nepromeškejte svoji příležitost! infoservis 29 Irsko - veřejné zakázky 36 Ceník pronájmu jednacích místností Svazu průmyslu a dopravy ČR inzerce 16 Business ještě rychleji a efektivněji? Pak jedině bez papíru 30 HBI 34 Česko proti chudobě 35 Mezinárodní veletrhy Mnichov partněři SP ČR Česká spořitelna, a.s.; T- MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.; RWE Transgas, a.s. obsah

5 zelené a modré karty Zelené karty návrh modelu pro Českou republiku Zelená karta se má stát nástrojem aktivního imigračního managementu, který umožní zaměstnavatelům rychleji a efektivněji získat kvalifikovanou pracovní sílu ze zemí mimo Evropskou unii. Návrh modelu, jež by se měl uplatnit v České republice, byl dne rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Následně bude předložen vládě České republiky, přičemž další vývoj bude závislý na délce legislativního procesu. Předpokládáme, že zelené karty budou spuštěny přibližně v první polovině příštího roku. Projekt Zelené karty návrh parametrického modelu pro ČR, jehož koordinátorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, reaguje na současnou situaci na českém trhu práce, která se projevuje nedostatkem vysoce kvalifikovaných pracovníků a dělnických profesí. Primárně však vychází z potřeb podnikatelských subjektů, které byly mj. ověřeny krátkým dotazníkovým šetřením. Projekt je postaven na principu pružné komunikace mezi státní správou a podnikateli. Zelená karta se bude vydávat jako zvláštní druh víza. Toto vízum v sobě bude zahrnovat povolení k pobytu a pracovní povolení. Ve většině případů by vydání zelené karty nemělo trvat déle než 30 dnů. Na základě evidence úřadů práce o počtu volných pracovních míst a s přihlédnutím k aktuálním požadavkům ze strany podnikatelských subjektů byly definovány tři skupiny adresátů zelené karty: vysoce kvalifikovaní pracovníci, kvalifikovaní pracovníci a kategorie managementu a tzv. klíčového personálu. Každá z těchto kategorií má svá specifická kritéria, z nichž klíčový je požadavek dosaženého vzdělání. Bude se tedy jednat o zahraniční pracovníky s dokončeným vysokoškolským a středoškolským vzděláním nebo vyučené v příslušném pracovním oboru. Udělení zelené karty bude vázáno na konkrétní profesi a sjednání konkrétního pracovního místa v závislosti na poptávce a nabídce na trhu práce. Podle současných zkušeností se domníváme, že v první fázi bude zájem zejména o odborníky v IT oblasti, obecně VŠ technické profese, lékaře, střední zdravotnický personál a v oblasti kvalifikovaných SŠ profesí může jít například o nástrojáře. Požadavky podnikatelských subjektů na výkon konkrétní pozice ve firmě budou zaměstnavatelé soustřeďovat na webovém portálu. Jako nejpříhodnější se v tuto chvíli jeví portály nebo kde budou údaje propojeny s evidencí úřadů práce. Hlavní roli v procesu posuzování žádosti o vydání zelené karty hraje tzv. výkonný tým, který je složen ze zástupců resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví. Na základě stanovisek a vyjádření jednotlivých zástupců ve výkonném týmu rozhodne v konečné fázi Ministerstvo vnitra o vydání, resp. nevydání zelené karty. V případě ztráty zaměstnání bude pro držitele zelené karty platit určitá ochranná lhůta za účelem nalezení nového pracovního místa. Držitel zelené karty bude povinen platit sociální a zdravotní pojištění. Po určité době bude umožněn pobyt na území České republiky i rodinným příslušníkům držitelů zelené karty. V této souvislosti je nezbytné zajistit, aby rodinní příslušníci nebyli závislí na sociální síti a současně měli uspokojivé podmínky k životu. Bude tedy nezbytné aplikovat při povolování pobytu rodinným příslušníkům finanční cenzus opírající se o životní minimum. V jednotlivých fázích přípravy byl materiál průběžně konzultován se zástupci veřejného a soukromého sektoru. Do diskusí byli zapojeni především členové Podnikatelské rady, která působí jako meziresortní poradní orgán při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Při nastavování parametrů modelu zelené karty pro Českou republiku byly inspirací modely zemí Irska, Velké Británie, Nizozemska a Německa. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 9/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 3

6 zelené a modré karty Zelené karty vyřeší nedostatek kvalifikovaných odborníků! (?) Zelené a nebo modré karty jako řešení hrozivého nedostatku kvalifikovaných odborníků na českém trhu práce Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá vládě České republiky návrh parametrického modelu pro Českou republiku. Je to další pokus o řešení dlouhodobého a palčivého problému. Není bez zajímavosti, že jej bude vláda České republiky projednávat takřka ve stejnou dobu, kdy se podobným způsobem pokouší tentýž problém na evropské úrovni řešit i Evropská komise. A pokud se nic nezdrží, systém českých zelených karet by mohl podle zpráv z tisku začít platit od ledna Úřady práce v celé zemi evidují cca volných míst, pro která je požadována vysokoškolská, středoškolská a nebo odborná kvalifikace. Přes 60% z nich by měli být vyučení dělníci především v kovovýrobě a strojařině, elektrotechnice i zemědělství. Čtvrtina jsou profese ve fyzikálních a technických oborech, výpočetní technice, obchodu, finančnictví a odborné administrativě. Desetinu, t.j. kolem pracovních míst tvoří odborní zdravotničtí pracovníci, techničtí vědci, konstruktéři a projektanti a architekti. To je potřeba trhu a jaká je nabídka resp. reakce na poptávku? Jen pro ilustraci v prvním měsíci r projevilo zájem o místo programátora asi 800 uchazečů, přičemž potřeba byla volných míst. A lukrativní sektor bankovních služeb hledal 1900 finančních poradců, zájem projevilo jen 446 uchazečů. Po evidentním neúspěchu nákladného projektu Ministerstva práce a sociálních věcí z r Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků (orientovaného na kvalifikovanou pracovní sílu ze zemí bývalého Sovětského svazu a některých nečlenských zemí Evropské unie v Evropě, ten za čtyři roky vybral méně než 600 lidí, přičemž prostřednictvím zahraničních zastoupení České republiky se do něj zapojilo asi 30 zájemců (slovy : třicet)), leží před vládou projekt, který na svých webových stránkách MPO prezentuje takto: Projekt,,Zelené karty je zaměřen na vysoce kvalifikované pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním a na kvalifikované profese. Cílem je flexibilní nábor odborníků ze zahraničí a snížení administrativní zátěže ze strany cizince i zaměstnavatele. Projekt vychází primárně z potřeb podnikatelských subjektů. Při jeho zpracování byly použity některé zkušenosti a prvky pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí,,výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Hlavním nástrojem projektu bude tzv. zelená karta, která bude mít podobu duálního dokladu zahrnujícího pracovní povolení i povolení k pobytu. V projektu jsou navrženy 3 cílové skupiny držitelů zelené karty vysoce kvalifikovaní pracovníci (VŠ), kvalifikovaní pracovníci (SŠ a vyučení), kategorie managementu a tzv. klíčového personálu. V projektu jsou zachovány prvky ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku. sil, který z dnes neovlivnitelných demografických důvodů nemůže být řešen z domácích zdrojů. Rovněž by měl napomoci likvidovat nelegální zaměstnávání, a to nejen cizinců, ale i našich občanů, to je však jiná problematika. Proto bude Svaz podporovat tyto snahy o konstruktivní přístup, ale současně musí tomuto úsilí napomoci i jeho členská základna především tím, že bude informovat výkonný aparát Svaz průmyslu a dopravy České republiky o svých poznatcích a zkušenostech. Je známo, že přístup českých zastupitelských úřadů není jednotný ani v přístupu udělování pobytových víz, pracovní povolení dnes trvá zhruba 5 měsíců. Svaz průmyslu a dopravy České republiky proto podporuje zkrácení lhůt pro vydávání zelených karet na minimální reálnou dobu, navrhované 1 až 2 měsíce je ve srovnání s praxí vzorových zemí EU dost dlouho. Není neznámé, že cizinec sebevíc žádaný a očekávaný, pro úřady nemá cenu práce, již může vykonat, ale práce, kterou jim přidělává. Cizinec prostě není našinec, přiznejme si, že xenofobie v Česku je. I v Cizinecké policii. A stávající administrativa zaměstnavatelů, kteří cizince zaměstnávají c. a k. šiml by se lecčemu přiučil. Návrh parametrického modelu MPO očekává vytvoření příslušné administrativy, je to logické a mělo by to být účelné. Snad konglomerát úředníků ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, zahraničí a průmyslu, který utvoří výkonný výbor a ten tuto práci zvládne bez neúměrných nákladů. Velice se přimlouvám, aby představitelé zaměstnavatelů byli do činnosti tohoto výboru zapojeni aspoň jako konzultanti. A proto je nutná úzká spolupráce s vámi, vážení členové. Svaz průmyslu a dopravy České republiky věří, že tento projekt opravdu pomůže vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovních 4 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9/2007

7 Mnohostranný rámec Mezinárodní organizace práce pro pracovní migraci a pokusy Evropy o účinnější nástroje aktivní migrační politiky Učiní modré karty EU Evropu atraktivnější pro ekonomické migranty? Je to na mně je to na Evropě, abychom podpořili příliv vysoce kvalifikovaných migrantů do Evropy, pokud je to potřebné, a tam, kde je to třeba. (Franco Frattini, místopředseda Evropské komise) Za období se celkový počet migrantů ve světě zdvojnásobil a vyšplhal se ze 75 na 150 milionů osob. Z toho je dnes 120 milionů ekonomických migrantů. Ačkoliv je pravdou, že na přelomu století byla migrace vyšší, nyní se pro změnu dotýká více zemí země původu, tranzitu i hostitelské země. V rozvinutých zemích panuje konkurence v najímání vysoce kvalifikovaných migrantů s cílem pokrýt úzká místa na trhu práce v některých sektorech. Zaměstnavatelé z těchto sektorů úzce spolupracují s vládou a sociálními partnery a identifikují, kterých profesí je nedostatek a jaká opatření k nápravě situace bude třeba přijmout. To obnáší zajištění bydlení a pracovního povolení pro ty pracovníky, kteří mají požadovanou odbornost a kvalifikaci. Je nezpochybnitelné, že migrace za prací je přínosem jak pro vysílající, tak pro přijímající zemi. Může to být win-win situace. Na mezinárodní úrovni v současné době probíhá řada procesů zaměřených na řešení této otázky. Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE) úzce spolupracuje s Globální komisí pro mezinárodní migraci, která byla založena generálním tajemníkem OSN v roce Hlavním mandátem Komise je definovat profil globální migrace. Komise byla také pověřena zjištěním nedostatků v přístupu k migraci a prověřením vazeb k ostatním otázkám. V rámci mnohostranných jednání o Rozvojové agendě z Doha je důraz kladen na další liberalizaci obchodu se službami cestou přeshraniční mobility profesionálního, řídícího a technického personálu. IOE se snaží ovlivnit směr prostřednictvím konzultativního procesu v rámci Světové obchodní organizace (WTO). V roce 2004 Mezinárodní konference práce odsouhlasila přijetí Mnohostranného rámce pro pracovní migraci, který by v této oblasti stal návodem budoucí práce. IOE na přípravě tohoto dokumentu spolupracuje. Mnohostranný rámec Mezinárodní organizace práce (ILO) pro pracovní migraci vychází z nezávazných principů a dává vládám, organizacím zaměstnavatelů a zaměstnanců a dalším zainteresovaným stranám určitý návod jak vytvářet, posilovat a implementovat politiky pracovní migrace. Diskuse jak usnadnit příliv ekonomické migrace a vyrovnat se s následky demografických změn (neboť populace do roku 2025 bude růst jen díky čisté migraci) a zaplnit bílá místa na trzích práce probíhá již řadu let i v Evropě: V roce 2001 předložila Komise návrh směrnice o podmínkách regulace vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí. Návrh nebyl přijat. Rada EU na svém zasedání přijala Haagský program zdůrazňující nezbytnost zahájit diskusi o ekonomické migraci na evropské úrovni, která by měla být základem pro vypracování Politického plánu legální migrace včetně přijímacích (vstupních) procedur umožňujících rychle reagovat na fluktuující poptávku po ekonomických migrantech na pracovních trzích. V lednu 2005 přijala Komise Zelenou knihu o přístupu EU k řízení ekonomické migrace (COM (2004) 811 final), čímž naplnila svůj politický mandát a zahájila širokou diskusi o vhodnějších komunitárních pravidlech pro přijímání ekonomických migrantů a o přidané hodnotě takovýchto opatření. Analýza příspěvků k Zelené knize ukázala všeobecnou podporu společné politice EU v oblasti ekonomické migrace, i když s rozdílnými názory na přístup a na konečný výsledek. V prosinci 2005 Komise publikovala Politický plán legální migrace (KOM (2005) 669 v konečném znění), který definuje road map pro zbývající období Haagského programu ( ) a uvádí přehled akcí a legislativních iniciativ, které Komise hodlá realizovat tak, aby zajistila koherentní rozvoj politiky legální migrace na úrovni EU. EK v dokumentu konstatuje, že s ohledem na ekonomickou a sociální situaci, mezinárodní kontext a rovněž růst imigrace v budoucnu jsou společná pravidla na úrovni EU pokrývající celé spektrum migračních otázek nezbytná. Efektivní migrační politika se neomezuje jen na nástroje přijímání imigrantů. Nezbytné jsou i další legislativní a operativní opatření, neboť migrace je komplexní fenomén a žádá si koherentní přístup v rámci všech jeho dimenzí. Navržený balíček opatření v oblasti ekonomické migrace má za cíl vyvinout nebyrokratické a flexibilní nástroje, které by nabízely na jedné straně spravedlivý a na dodržování práv založený přístup k ekonomickým migrantům, a na straně druhé atraktivní podmínky pro specifické skupiny imigrantů v EU. Balíček opatření se zaměřil stejně jako návrh směrnice z roku 2001 na podmínky vstupu a pobytu státních občanů z třetích zemí v zemích EU. Navíc se zaměřuje i na zaměstnanecká práva, která občané z třetích zemí získají v případě, že jsou přijati na území států EU. Balíček obsahuje návrhy na : Rámcovou směrnici. Základním cílem tohoto horizontálního nástroje je zaručit společný rámec práv v legálním zaměstnání pro občany z třetích zemí již přijaté členskými státy, ale dosud bez statutu dlouhodobého pobytu. 4 specifické směrnice: Směrnici o podmínkách pro vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných pracovníků Směrnici o podmínkách vstupu a pobytu sezónních pracovníků Směrnici o podmínkách vstupu a pobytu placených stážistů Směrnici o postupech regulujících vstup, dočasné setrvání a pobyt pracovníků v rámci nadnárodních korporací (Inter-Corporate Transfer) první návrh evropského pracovního povolení. 9/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 5

8 zelené a modré karty V listopadu 2006 zveřejnila Komise sdělení Globální přístup k migraci: rok poté (KOM (2006) 735 v konečném znění). Dne přišla EK s druhým balíčkem dokumentů vycházejícím z nového přístup EU k ekonomické migraci, obsahujícím: Sdělení Aplikace globálního přístup k migraci do regionů východní a jihovýchodní Evropy v rámci politiky sousedství (KOM (2007) 247 v konečném znění) zaměřené na: Turecko a země Západního Balkánu (Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Makedonii, Černou Horu a Srbsko včetně Kosova), ale doporučení se týkají i zemí tranzitních; země Středního východu Sýrii, Jordánsko, Libanon, Irák a Írán; země střední Asie Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekystán a další asijské země Čínu, Indii, Pákistán, Afghánistán, Bangladéš, Srí Lanku, Vietnam, Filipíny a Indonésii. EK má zájem vybudovat institucionální rámec pro politický a ekonomický dialog s těmito zeměmi a platformu pro budoucí spolupráci. Sdělení o cirkulační migraci a partnerství pro mobilitu mezi EU a třetími zeměmi (KOM (2007) 248 v konečném znění). Návrhy na zlepšení podmínek pro legální pohyb lidí mezi EU a třetími zeměmi by primárně měly vycházet z existujícího rámce pro legální pohyb osob v rámci EU. Vlastní jednání o partnerství a o mobilitě musí být založeno na jasném politickém zadání a musí vycházet ze specifických podmínek. EU se musí zasadit o lepší příležitosti pro legální migraci ze třetích zemí, na druhé straně očekává i jasné závazky třetích zemí, směřující zejména k aktivní spolupráci a potírání nelegální migrace. V této souvislosti s cílem vypracovat komplexní migrační politiku připravila EK místy kontroverzní a ne zcela dotažený návrh směrnice o Stanovení postihů proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM (2007) 249 v konečném znění). Odhady nelegálně pobývajících příslušníků v EU se pohybuje kolem 4,5 až 8 milionů. Ustanovení směrnice ukládají zaměstnavatelům povinnost vyžadovat a evidovat povolení k pobytu, což přinese další administrativní zátěž. Podle směrnice bude muset zaměstnavatel, který zaměstnává pracovníky s nelegálním pobytem, zaplatit nejen pokutu, ale i přispět na výdaje související s jejich repatriací. Blue Cards. Jako součást úsilí naplnit požadavky Evropy na vysoce kvalifikované pracovníky zvažuje EK zavedení tzv. modrých karet (korespondujících s barvou vlajky EU) s platností pro celou EU a umožňující státním příslušníkům z třetích zemí přístup k zaměstnání ve všech 27 členských zemích. Komisař Frattini se domnívá, že tento nový nástroj Evropě umožní stát se atraktivnější destinací pro hledání práce, než je USA či Kanada. Je to na mně je to na Evropě, abychom podpořili příliv vysoce kvalifikovaných migrantů do Evropy, pokud je to potřebné, a tam, kde je to třeba, říká komisař Franco Frattini. Modrá karta umožní příslušnému expertu pracujícímu v jedné zemi EU přesunout se po dvou letech do jiné členské země a hledat si tam zaměstnání. Modrá karta navíc umožní příslušnému expertu vrátit se do své země původu a znovu vstoupit na území EU po čtyřech či pěti letech, aniž by musel znovu absolvovat všechny administrativní procedury. Nový nástroj bude mít zmírňující efekt, pokud jde o tzv. brain drain. Modrá karta na rozdíl od zelených karet USA nebude kartou permanentní. Česká republika (ČR) jako člen ILO a EU je v oblasti migrační politiky pod vlivem nových trendů na mezinárodní a evropské úrovni. Od 90. let tlačí Evropa nové státy k definování a implementaci národních migračních politik a zavedení efektivních regulačních a kontrolních mechanismů. V polovině 90. let byl přístup ČR k migraci velmi liberální a důraz byl kladen na dočasnou a krátkodobou migraci. ČR se ale z čistě tranzitní země stává zemí cílovou. Celkový počet migrantů s legálním pracovním povolením v ČR se podle údajů ČSÚ k odhaduje na (3,1 %) osob, z čehož dvě třetiny tvoří ekonomičtí migranti. Nejvíce migrantů pochází z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Polska a Ruska. Česká republika se stává atraktivní z mnoha důvodů, mezi něž se předně řadí ekonomická transformace a stabilizace, geopolitický faktor a kulturní zvyklosti. ČR dodnes nemá koncepčně zpracovanou migrační politiku. Transformace legislativy EU však formuje první elementy budoucí politiky a vytváří tlaky na aktivnější přístup ČR v této oblasti. V současné době má ČR schválené Zásady migrační politiky. ČR čelí v současné době demografickým změnám a stárnutí pracovní síly a proto postupně ustupuje z trendu roku 1999, kdy migrační legislativa byla koncipována s cílem ochrany před nežádoucí migrací. Novým cílem je pružně reagovat na potřeby společnosti a liberalizovat podmínky migrace, což se začíná odrážet i v kladném saldu demografického vývoje. Platná legislativa upravující oblast zaměstnanosti a pobytu cizinců zahrnuje v prvé řadě zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) a zákon o pobytu cizinců na území ČR (326/1999 Sb.). Dosavadní praxe však neumožňuje pružné reagování na potřeby trhu práce. Chce-li zaměstnavatel získat zaměstnance ze zahraničí (mimo států EU), musí mít příslušným úřadem práce vydáno povolení k získání pracovníků ze zahraničí. Toto povolení umožňuje získat zaměstnance ze zahraničí na taková volná pracovní místa, na která nelze přijmout uchazeče o zaměstnání registrovaného v evidenci. Povolení se vydává na určité pracovní místo a má omezenou platnost. Cizinec může být přijat jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu. O povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně úřad práce (zpravidla před příchodem na území) sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele či agentury. O povolení vydání víza k pobytu žádá cizinec na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Předložení povolení k zaměstnání, jako dokladu osvědčujícího účel pobytu, je možno 6 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9/2007

9 dle platného znění zákona nahradit sdělením, u kterého úřadu práce byla žádost podána a pod jakým protokolárním číslem je registrována. V současnosti předložená novela zákona č. 326/1999 Sb. stanovuje lhůtu 90 dní, ve zvlášť složitých případech 120 dní. Vzhledem k současné situaci na trhu práce v ČR, která se projevuje akutním nedostatkem vysoce kvalifikovaných odborníků a kvalifikovaných řemeslných profesí, jsou uvedené zákonné procesy administrativně a časově náročné. Neumožňují reagovat na situaci na trhu práce a aktuální potřeby zaměstnavatelů. Systém získávání pracovníků ze zahraničí má nedostatky a není příliš efektivní. Neschopnost legálním způsobem pokrýt okamžité potřeby zaměstnavatelů nahrává nelegálnímu zaměstnávání cizinců. Od roku 2003 je MPSV ČR realizován pilotní projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Podle dosavadních výsledků ho využilo 530 osob a získání jednoho pracovníka stojí Kč. Projekt je zaměřen především na zlepšení demografické situace a nezavádí žádné nové prostředky. Cílem projektu bylo vytvoření atraktivnějších podmínek pro odborníky ze zahraničí a jejich trvalé usazení na území ČR. Flexibilnější reakci na situaci na trhu práce a na požadavky zaměstnavatelů nabízí nově vznikající projekt Zelených karet. Nastavení parametrů zelené karty bude vycházet ze základního cíle: Zelená karta má být nástrojem aktivního imigračního managementu, který umožní zaměstnavatelům získat kvalifikovanou pracovní sílu, které je v ČR nedostatek. Zelená karta musí vycházet z potřeb zaměstnavatelů. Základní filosofií je, že podnikatelé nesmějí odcházet za pracovní silou, pracovní síla by měla přijít za nimi. Dalším cílem je minimalizace administrativní a časové náročnosti získávání pracovníků. Nový nástroj bude mít nepochybně i pozitivní vliv na demografickou situaci v ČR. Na základě provedených analýz evidence neobsazených pracovních míst jsou potencionálními adresáty zelené karty tři cílové skupiny: vysoce kvalifikovaní pracovníci (VŠ), kvalifikovaní pracovníci (SŠ a vyučení) a klíčový personál (vyšší management). Výhledově lze uvažovat i o čtvrté kategorii pro nekvalifikované pracovníky. Zelená karta je celým souborem organizačních, administrativních a legislativních opatření spočívajících ve zjednodušení pracovních postupů, snížení počtu dokladů, zřízení jednoho kontaktního místa, posílení úlohy zastupitelských úřadů a zřízení informačního portálu BusinessInfo.cz. Pro držitele zelených karet je nutno vytvořit, v zájmu jejich stabilizace, co nejpříznivější prostředí včetně podmínek pro rodinné soužití. Zelená karta bude : opravňovat k pobytu na území ČR (min. 2-3 roky); opravňovat k výkonu zaměstnání; v případě ztráty zaměstnání bude nastavena tzv. ochranná lhůta; držitel karty bude muset platit zdravotní a sociální pojištění; s vydáním karty bude spojen poplatek; počet vydaných karet může být dočasně omezen roční kvótou; na zelenou kartu může navazovat zjednodušené získání trvalého pobytu. Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Nejistota budoucího obchodování s emisními povolenkami V letech proběhne druhá etapa evropského obchodování s emisními povolenkami EU ETS. Česká republika patří mezi země, které podaly žalobu na přidělené množství povolenek, tzv. NAP II. Bez ohledu na výsledek žaloby se systém a principy ETS (Emissions Trading Scheme) v druhé etapě nebudou měnit. Vzhledem ke značné kritice ETS (I. i II. etapy) jak ze strany průmyslu, tak ze strany neziskových organizací, včetně environmentalistických hnutí, připravuje Evropská komise přehodnocení ETS pro návrh postupu po roce V průběhu podzimu, nejpozději však do konce roku 2007 má Komise předložit členským státům EU varianty budoucího systému. Svaz průmyslu a dopravy by se proto měl soustředit na účast v diskusi pro období po roce Zde má ještě Česká republika reálnou šanci ovlivnit budoucí podobu politiky klimatických změn se všemi jejími možnými dopady do struktury, konkurenceschopnosti a rozvojového potenciálu naší ekonomiky. Tři varianty vývoje ETS III Zatím se očekává, že Evropská komise k diskusi předloží tyto varianty, resp. jejich mutace či kombinace: Pokračovat ve stávajícím systému obchodování založeném na NAP, tedy na přídělu povolenek jednotlivým státům, které přidělují povolenky dle národních alokačních plánů emitentům CO 2. Ti povolenky dále nakupují či prodávají podle potřeby. Systém aukce. Povolenky se nepřidělují zdarma, ale draží se. Každý emitent spadající do systému tak musí nakupovat, aby mohl vyvíjet předmět své činnosti. Systém benchmarkingu. Ten je založený na stanovených úrovních účinnosti technologie pro jednotlivá odvětví, spadající do systému. Subjekty, které daných technologií dosáhnou, obdrží zdarma objem povolenek pro stanovené časové období (pravděpodobně v délce předpokládané životnosti technologie). Subjekty, které budou používat technologie starší (tedy pod úrovní benchmarku), budou muset dokupovat povolenky. Tento systém motivuje investice do technologií snižujících emise CO 2. 9/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 7

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Guvernér České národní banky hostem Klubu SP ČR Daňový řád Reach doopravdy přichází! Tradiční konzultace podniků s obchodně ekonomickými rady zastupitelských

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 09 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mezinárodní strojírenský veletrh kritická slova, inovace a kreativita.................................................................

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR 38 bodů k oživení ekonomiky Příprava Exportní strategie po roce 2010 Elektrotechnický a slévárenský

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet...................................................................................

Více

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu 2009 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium

Více

PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU

PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA PÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU hájící u evropských institucí a podnikatelských asociací zájmy

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Úvěry nejsou, krev hospodářství proto neteče Svaz předložil na jednání Tripartity požadavky na krátkodobá opatření Některá východiska pro řešení dopadů ekonomických

Více

Méně regulací, více dobrých nápadů,

Méně regulací, více dobrých nápadů, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Neatraktivní daňové režimy v Evropě mají Česká republika, Rumunsko a Řecko Daňoví

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR oslaví 20. výročí založení na nové adrese Jaký bude rok 2010? Případ Platby pojistného na sociální zabezpečení v 1. pololetí 2007

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Výsledky 95. mezinárodní konference práce Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů

SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů SPEKTRUM 05 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Valná hromada SP ČR v Mostě.............................................. Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové?

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Za prací do Česka. Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s.

Za prací do Česka. Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Za prací do Česka Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce www.migraceonline.cz Obsah Legální migrace Vliv mezinárodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 II. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Vyhodnocení výsledků realizovaných opatření za období 2012-2014... 4 Předběžné

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

Helios Green pro zářivě čistou Prahu. Svaz průmyslu k důchodové reformě. součástí vydání je

Helios Green pro zářivě čistou Prahu. Svaz průmyslu k důchodové reformě. součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 (1/2011) SP ČR vítá iniciativu firem proti korupci a za veřejné zakázky Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje iniciativu boje proti korupci, kterou 11.

Více