spektrum Premiér Topolánek hostem klubu SP ČR Imigrační politika: zelené a modré karty Pozvání na Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spektrum Premiér Topolánek hostem klubu SP ČR Imigrační politika: zelené a modré karty Pozvání na Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR"

Transkript

1 spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Premiér Topolánek hostem klubu SP ČR Imigrační politika: zelené a modré karty Pozvání na Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR Akce SP ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2007

2 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium Svazu průmyslu a dopravy ČR nejsilnější český zaměstnavatelský svaz nevládní nezávislá organizace, která si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky pro podnikání navazuje na předválečný Ústřední svaz československých průmyslníků Svaz průmysl a dopravy ČR je členem mezinárodních organizací IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) členských firem subjektů 27členských 3 partneři 1560 subjektů 122 Asociace inovačního podnikání ČR Asociace leteckých výrobců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ- Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských výrobních dužstev Svaz dopravy ČR Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz průmyslu papíru a celulózy Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz zpracovatelů plastů ČR Škoda Holding, a.s. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner: Zpravodaj Spektrum oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Jankovcova 1569/2c, Praha 7, tel.: , fax: , SPektrum: tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP-3285/99-P ze dne , ISSN

3 9/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR Vážení přátelé, hospodářství naší malé země se dlouhodobě opírá v zásadě o dvě komparativní přednosti geografickou polohu a lidské zdroje, pomineme-li vliv zásob uhlí na industrializaci země. Jestliže geografická poloha je stálá, přesto se její konkurenční kvalita s rozvojem dopravních a telekomunikačních technologií mění a tato výhoda může být i značně relativizována pokud zaspíme a začnou nás např. hlavní evropské železniční toky obcházet, u lidských zdrojů je nebezpečí zaspání mnohem větší. O to větší je ale, logicky, prostor a šance pro trvalé zvyšování této konkurenční výhody. Svaz průmyslu v posledních letech vytrvale a trpělivě poukazoval na postupný vznik problémů v této oblasti především narůstající nesoulad mezi strukturou poptávky a strukturou nabídky na pracovním trhu. Za současné konjunkturní situace problém eskaluje do podoby absolutního nedostatku pracovních sil a ukazuje tak na širší problematiku, jako je nepříznivý populační vývoj, nízká motivace k práci daná sociálním systémem, podporujícím nepráci, atd. Dnes můžeme již i s jakýmsi pocitem zadostiučinění říci, že existence problému je všeobecně uznávána, že problémy byly i dostatečně analyzovány a cesty řešení navrženy viz např. materiál Průmysl a lidské zdroje, schválený představenstvem Svazu průmyslu Leč především s ohledem na naléhavost řešení, danou tím, co se děje ve světě, se u nás nekoná nebo koná málo. Nejen voliči, ale ani jimi zvolení politici nejsou schopni rozpoznat naléhavost změn. A přiznejme si otevřeně, že ani podniková scéna není dostatečně jednotná a aktivní viz např. neúspěch projektu zřízení Nadačního stipendijního fondu Svazu průmyslu. Společným faktorem je zde po většině neschopnost vidět za horizont hospodářského roku či volebního období. Svaz průmyslu proto v následujícím období vyvine ještě větší úsilí k nápravě, a to jak v sociální a pracovně právní oblasti, tak i v oblasti vzdělávání. Jasně říkáme, že kosmetické, polovičaté změny nestačí. Je třeba změn radikálních a vhodné příklady můžeme nalézt i v Evropě (Irsko, Finsko). Byť srovnávání se s Evropou znamená srovnávat se s tou pomalejší částí světové ekonomiky. Pro úspěšnost českého průmyslu je zásadní rozvoj technického školství. Ten se ale musí opřít o komplexní reformu celého školství, počínaje mateřskými školkami a konče systémem celoživotního vzdělávání, a to zejména směrem k posílení projektového způsobu výuky, všeobecnému posílení matematických, přírodovědných a technických znalostí. Vždyť např. v počtu absolventů technických oborů vysokých škol na 1000 obyvatel stále zůstáváme i za průměrem EU.Do škol je třeba vnést náročný manažerský způsob řízení a tak jejich fungování a atmosféru přiblížit nárokům podnikové sféry. Pro absolventy škol nesmí být přechod do praxe takovým šokem, jakým je mnohdy dnes. Za prioritní v nejbližší době považujeme podporu projektu vytvoření Národní soustavy povolání, která má a musí být platformou komunikace a přenosu nároků a potřeb podnikatelské praxe do vzdělávacího procesu s maximálním využitím právě vznikajících tzv. sektorových rad. Přes naléhavost řešení napětí na pracovním trhu i cestou tzv. zelených karet je třeba vidět, že může jít jen o řešení aktuálních, především strukturálních problémů nabídky na pracovním trhu nelze na něm postavit dlouhodobou koncepci. Plné využití disponibilních lidských zdrojů, jakého jsme svědky za dnešní příznivé konjunkturní situace, musí také přinést vyšší tempa růstu HDP, než je tomu dnes. Toho lze dosáhnout jen větší produktivitou, přidanou hodnotou a cestou k tomu je především vyšší kvalita lidských zdrojů a celkově příznivé podnikatelské prostředí. Závěrem bych Vám rád poděkoval za důvěru, kterou jste mi volbou do funkce viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy prokázali. Jsem přesvědčen, že v následujícím období máme společně velkou šanci zlepšit mnoho věcí v našem životě i díky předsednictví České republiky v Evropské unii a finanční podpoře, které se nám ze strany EU do roku 2013 dostane. Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c. viceprezident pro zaměstnavatelskou oblast a vzdělávání Svaz průmyslu a dopravy ČR

4 Úvodník téma: zelené a modré karty 3 Zelené karty - návrh modelu pro Českou republiku 4 Zelené karty - vyřeší nedostatek kvalifikovaných odborníků! (?) 5 Učiní modré karty EU Evropu atraktivnější pro ekonomické migranty? události, stanoviska, lobby 7 Nejistota budoucího obchodování s emisními povolenkami 8 Politika klimatických změn: Spíš by nás mělo zajímat, jak vyřešíme nedostatek zdrojů 10 Čerpání z fondů EU v ČR je konečně zahájeno 10 Odpověď komisařky D. Hűbner připravujeme akce na MSV 12 Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR 13 Akce SP ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu 14 Může důsledná realizace strategie celoživotního učení vyřešit problémy podnikatelů s nedostatkem kvalitních pracovníků? 15 Průmysl a vysoké školy: Limity, bariéry, spolupráce a perspektivy prezentace SP ČR 18 Srpnové žně pohlednice akcí 14. patra SP ČR 20 Premiér na návštěvě Klubu Svazu průmyslu a dopravy ČR 21 Podnikatelská mise do Súdánské republiky 22 Česko Vietnamské podnikatelské a investiční fórum cebre 23 Zúčastněte se on-line ankety: Znáte programy a fondy EU? 23 Rozhovor s Blankou Jakubcovou, ředitelkou CEBRE evropské záležitosti a mezinárodní organizace 24 Podaří se portugalskému předsednictví pokročit v jednání ohledně agenturního zaměstnávání? 25 Evropský hospodářský a sociální výbor k udržitelnéproduktivitě práce v Evropě 26 Slaďování rodinného a pracovního života: perspektivy zaměstnavatelů 28 Průmysl je stále hnací silou evropské ekonomiky 29 BUSINESSEUROPE: Rada presidentů v Berlíně přijala nové priority projektové aktivity 31 Poslední volná místa na semináře k ZP 31 ROZAM = ROzvoj ZAMěstnanců co vás může zajímat 32 Brána do vesmíru se otevírá. Nepromeškejte svoji příležitost! infoservis 29 Irsko - veřejné zakázky 36 Ceník pronájmu jednacích místností Svazu průmyslu a dopravy ČR inzerce 16 Business ještě rychleji a efektivněji? Pak jedině bez papíru 30 HBI 34 Česko proti chudobě 35 Mezinárodní veletrhy Mnichov partněři SP ČR Česká spořitelna, a.s.; T- MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.; RWE Transgas, a.s. obsah

5 zelené a modré karty Zelené karty návrh modelu pro Českou republiku Zelená karta se má stát nástrojem aktivního imigračního managementu, který umožní zaměstnavatelům rychleji a efektivněji získat kvalifikovanou pracovní sílu ze zemí mimo Evropskou unii. Návrh modelu, jež by se měl uplatnit v České republice, byl dne rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Následně bude předložen vládě České republiky, přičemž další vývoj bude závislý na délce legislativního procesu. Předpokládáme, že zelené karty budou spuštěny přibližně v první polovině příštího roku. Projekt Zelené karty návrh parametrického modelu pro ČR, jehož koordinátorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, reaguje na současnou situaci na českém trhu práce, která se projevuje nedostatkem vysoce kvalifikovaných pracovníků a dělnických profesí. Primárně však vychází z potřeb podnikatelských subjektů, které byly mj. ověřeny krátkým dotazníkovým šetřením. Projekt je postaven na principu pružné komunikace mezi státní správou a podnikateli. Zelená karta se bude vydávat jako zvláštní druh víza. Toto vízum v sobě bude zahrnovat povolení k pobytu a pracovní povolení. Ve většině případů by vydání zelené karty nemělo trvat déle než 30 dnů. Na základě evidence úřadů práce o počtu volných pracovních míst a s přihlédnutím k aktuálním požadavkům ze strany podnikatelských subjektů byly definovány tři skupiny adresátů zelené karty: vysoce kvalifikovaní pracovníci, kvalifikovaní pracovníci a kategorie managementu a tzv. klíčového personálu. Každá z těchto kategorií má svá specifická kritéria, z nichž klíčový je požadavek dosaženého vzdělání. Bude se tedy jednat o zahraniční pracovníky s dokončeným vysokoškolským a středoškolským vzděláním nebo vyučené v příslušném pracovním oboru. Udělení zelené karty bude vázáno na konkrétní profesi a sjednání konkrétního pracovního místa v závislosti na poptávce a nabídce na trhu práce. Podle současných zkušeností se domníváme, že v první fázi bude zájem zejména o odborníky v IT oblasti, obecně VŠ technické profese, lékaře, střední zdravotnický personál a v oblasti kvalifikovaných SŠ profesí může jít například o nástrojáře. Požadavky podnikatelských subjektů na výkon konkrétní pozice ve firmě budou zaměstnavatelé soustřeďovat na webovém portálu. Jako nejpříhodnější se v tuto chvíli jeví portály nebo kde budou údaje propojeny s evidencí úřadů práce. Hlavní roli v procesu posuzování žádosti o vydání zelené karty hraje tzv. výkonný tým, který je složen ze zástupců resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví. Na základě stanovisek a vyjádření jednotlivých zástupců ve výkonném týmu rozhodne v konečné fázi Ministerstvo vnitra o vydání, resp. nevydání zelené karty. V případě ztráty zaměstnání bude pro držitele zelené karty platit určitá ochranná lhůta za účelem nalezení nového pracovního místa. Držitel zelené karty bude povinen platit sociální a zdravotní pojištění. Po určité době bude umožněn pobyt na území České republiky i rodinným příslušníkům držitelů zelené karty. V této souvislosti je nezbytné zajistit, aby rodinní příslušníci nebyli závislí na sociální síti a současně měli uspokojivé podmínky k životu. Bude tedy nezbytné aplikovat při povolování pobytu rodinným příslušníkům finanční cenzus opírající se o životní minimum. V jednotlivých fázích přípravy byl materiál průběžně konzultován se zástupci veřejného a soukromého sektoru. Do diskusí byli zapojeni především členové Podnikatelské rady, která působí jako meziresortní poradní orgán při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Při nastavování parametrů modelu zelené karty pro Českou republiku byly inspirací modely zemí Irska, Velké Británie, Nizozemska a Německa. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 9/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 3

6 zelené a modré karty Zelené karty vyřeší nedostatek kvalifikovaných odborníků! (?) Zelené a nebo modré karty jako řešení hrozivého nedostatku kvalifikovaných odborníků na českém trhu práce Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá vládě České republiky návrh parametrického modelu pro Českou republiku. Je to další pokus o řešení dlouhodobého a palčivého problému. Není bez zajímavosti, že jej bude vláda České republiky projednávat takřka ve stejnou dobu, kdy se podobným způsobem pokouší tentýž problém na evropské úrovni řešit i Evropská komise. A pokud se nic nezdrží, systém českých zelených karet by mohl podle zpráv z tisku začít platit od ledna Úřady práce v celé zemi evidují cca volných míst, pro která je požadována vysokoškolská, středoškolská a nebo odborná kvalifikace. Přes 60% z nich by měli být vyučení dělníci především v kovovýrobě a strojařině, elektrotechnice i zemědělství. Čtvrtina jsou profese ve fyzikálních a technických oborech, výpočetní technice, obchodu, finančnictví a odborné administrativě. Desetinu, t.j. kolem pracovních míst tvoří odborní zdravotničtí pracovníci, techničtí vědci, konstruktéři a projektanti a architekti. To je potřeba trhu a jaká je nabídka resp. reakce na poptávku? Jen pro ilustraci v prvním měsíci r projevilo zájem o místo programátora asi 800 uchazečů, přičemž potřeba byla volných míst. A lukrativní sektor bankovních služeb hledal 1900 finančních poradců, zájem projevilo jen 446 uchazečů. Po evidentním neúspěchu nákladného projektu Ministerstva práce a sociálních věcí z r Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků (orientovaného na kvalifikovanou pracovní sílu ze zemí bývalého Sovětského svazu a některých nečlenských zemí Evropské unie v Evropě, ten za čtyři roky vybral méně než 600 lidí, přičemž prostřednictvím zahraničních zastoupení České republiky se do něj zapojilo asi 30 zájemců (slovy : třicet)), leží před vládou projekt, který na svých webových stránkách MPO prezentuje takto: Projekt,,Zelené karty je zaměřen na vysoce kvalifikované pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním a na kvalifikované profese. Cílem je flexibilní nábor odborníků ze zahraničí a snížení administrativní zátěže ze strany cizince i zaměstnavatele. Projekt vychází primárně z potřeb podnikatelských subjektů. Při jeho zpracování byly použity některé zkušenosti a prvky pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí,,výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Hlavním nástrojem projektu bude tzv. zelená karta, která bude mít podobu duálního dokladu zahrnujícího pracovní povolení i povolení k pobytu. V projektu jsou navrženy 3 cílové skupiny držitelů zelené karty vysoce kvalifikovaní pracovníci (VŠ), kvalifikovaní pracovníci (SŠ a vyučení), kategorie managementu a tzv. klíčového personálu. V projektu jsou zachovány prvky ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku. sil, který z dnes neovlivnitelných demografických důvodů nemůže být řešen z domácích zdrojů. Rovněž by měl napomoci likvidovat nelegální zaměstnávání, a to nejen cizinců, ale i našich občanů, to je však jiná problematika. Proto bude Svaz podporovat tyto snahy o konstruktivní přístup, ale současně musí tomuto úsilí napomoci i jeho členská základna především tím, že bude informovat výkonný aparát Svaz průmyslu a dopravy České republiky o svých poznatcích a zkušenostech. Je známo, že přístup českých zastupitelských úřadů není jednotný ani v přístupu udělování pobytových víz, pracovní povolení dnes trvá zhruba 5 měsíců. Svaz průmyslu a dopravy České republiky proto podporuje zkrácení lhůt pro vydávání zelených karet na minimální reálnou dobu, navrhované 1 až 2 měsíce je ve srovnání s praxí vzorových zemí EU dost dlouho. Není neznámé, že cizinec sebevíc žádaný a očekávaný, pro úřady nemá cenu práce, již může vykonat, ale práce, kterou jim přidělává. Cizinec prostě není našinec, přiznejme si, že xenofobie v Česku je. I v Cizinecké policii. A stávající administrativa zaměstnavatelů, kteří cizince zaměstnávají c. a k. šiml by se lecčemu přiučil. Návrh parametrického modelu MPO očekává vytvoření příslušné administrativy, je to logické a mělo by to být účelné. Snad konglomerát úředníků ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, zahraničí a průmyslu, který utvoří výkonný výbor a ten tuto práci zvládne bez neúměrných nákladů. Velice se přimlouvám, aby představitelé zaměstnavatelů byli do činnosti tohoto výboru zapojeni aspoň jako konzultanti. A proto je nutná úzká spolupráce s vámi, vážení členové. Svaz průmyslu a dopravy České republiky věří, že tento projekt opravdu pomůže vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovních 4 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9/2007

7 Mnohostranný rámec Mezinárodní organizace práce pro pracovní migraci a pokusy Evropy o účinnější nástroje aktivní migrační politiky Učiní modré karty EU Evropu atraktivnější pro ekonomické migranty? Je to na mně je to na Evropě, abychom podpořili příliv vysoce kvalifikovaných migrantů do Evropy, pokud je to potřebné, a tam, kde je to třeba. (Franco Frattini, místopředseda Evropské komise) Za období se celkový počet migrantů ve světě zdvojnásobil a vyšplhal se ze 75 na 150 milionů osob. Z toho je dnes 120 milionů ekonomických migrantů. Ačkoliv je pravdou, že na přelomu století byla migrace vyšší, nyní se pro změnu dotýká více zemí země původu, tranzitu i hostitelské země. V rozvinutých zemích panuje konkurence v najímání vysoce kvalifikovaných migrantů s cílem pokrýt úzká místa na trhu práce v některých sektorech. Zaměstnavatelé z těchto sektorů úzce spolupracují s vládou a sociálními partnery a identifikují, kterých profesí je nedostatek a jaká opatření k nápravě situace bude třeba přijmout. To obnáší zajištění bydlení a pracovního povolení pro ty pracovníky, kteří mají požadovanou odbornost a kvalifikaci. Je nezpochybnitelné, že migrace za prací je přínosem jak pro vysílající, tak pro přijímající zemi. Může to být win-win situace. Na mezinárodní úrovni v současné době probíhá řada procesů zaměřených na řešení této otázky. Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE) úzce spolupracuje s Globální komisí pro mezinárodní migraci, která byla založena generálním tajemníkem OSN v roce Hlavním mandátem Komise je definovat profil globální migrace. Komise byla také pověřena zjištěním nedostatků v přístupu k migraci a prověřením vazeb k ostatním otázkám. V rámci mnohostranných jednání o Rozvojové agendě z Doha je důraz kladen na další liberalizaci obchodu se službami cestou přeshraniční mobility profesionálního, řídícího a technického personálu. IOE se snaží ovlivnit směr prostřednictvím konzultativního procesu v rámci Světové obchodní organizace (WTO). V roce 2004 Mezinárodní konference práce odsouhlasila přijetí Mnohostranného rámce pro pracovní migraci, který by v této oblasti stal návodem budoucí práce. IOE na přípravě tohoto dokumentu spolupracuje. Mnohostranný rámec Mezinárodní organizace práce (ILO) pro pracovní migraci vychází z nezávazných principů a dává vládám, organizacím zaměstnavatelů a zaměstnanců a dalším zainteresovaným stranám určitý návod jak vytvářet, posilovat a implementovat politiky pracovní migrace. Diskuse jak usnadnit příliv ekonomické migrace a vyrovnat se s následky demografických změn (neboť populace do roku 2025 bude růst jen díky čisté migraci) a zaplnit bílá místa na trzích práce probíhá již řadu let i v Evropě: V roce 2001 předložila Komise návrh směrnice o podmínkách regulace vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí. Návrh nebyl přijat. Rada EU na svém zasedání přijala Haagský program zdůrazňující nezbytnost zahájit diskusi o ekonomické migraci na evropské úrovni, která by měla být základem pro vypracování Politického plánu legální migrace včetně přijímacích (vstupních) procedur umožňujících rychle reagovat na fluktuující poptávku po ekonomických migrantech na pracovních trzích. V lednu 2005 přijala Komise Zelenou knihu o přístupu EU k řízení ekonomické migrace (COM (2004) 811 final), čímž naplnila svůj politický mandát a zahájila širokou diskusi o vhodnějších komunitárních pravidlech pro přijímání ekonomických migrantů a o přidané hodnotě takovýchto opatření. Analýza příspěvků k Zelené knize ukázala všeobecnou podporu společné politice EU v oblasti ekonomické migrace, i když s rozdílnými názory na přístup a na konečný výsledek. V prosinci 2005 Komise publikovala Politický plán legální migrace (KOM (2005) 669 v konečném znění), který definuje road map pro zbývající období Haagského programu ( ) a uvádí přehled akcí a legislativních iniciativ, které Komise hodlá realizovat tak, aby zajistila koherentní rozvoj politiky legální migrace na úrovni EU. EK v dokumentu konstatuje, že s ohledem na ekonomickou a sociální situaci, mezinárodní kontext a rovněž růst imigrace v budoucnu jsou společná pravidla na úrovni EU pokrývající celé spektrum migračních otázek nezbytná. Efektivní migrační politika se neomezuje jen na nástroje přijímání imigrantů. Nezbytné jsou i další legislativní a operativní opatření, neboť migrace je komplexní fenomén a žádá si koherentní přístup v rámci všech jeho dimenzí. Navržený balíček opatření v oblasti ekonomické migrace má za cíl vyvinout nebyrokratické a flexibilní nástroje, které by nabízely na jedné straně spravedlivý a na dodržování práv založený přístup k ekonomickým migrantům, a na straně druhé atraktivní podmínky pro specifické skupiny imigrantů v EU. Balíček opatření se zaměřil stejně jako návrh směrnice z roku 2001 na podmínky vstupu a pobytu státních občanů z třetích zemí v zemích EU. Navíc se zaměřuje i na zaměstnanecká práva, která občané z třetích zemí získají v případě, že jsou přijati na území států EU. Balíček obsahuje návrhy na : Rámcovou směrnici. Základním cílem tohoto horizontálního nástroje je zaručit společný rámec práv v legálním zaměstnání pro občany z třetích zemí již přijaté členskými státy, ale dosud bez statutu dlouhodobého pobytu. 4 specifické směrnice: Směrnici o podmínkách pro vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných pracovníků Směrnici o podmínkách vstupu a pobytu sezónních pracovníků Směrnici o podmínkách vstupu a pobytu placených stážistů Směrnici o postupech regulujících vstup, dočasné setrvání a pobyt pracovníků v rámci nadnárodních korporací (Inter-Corporate Transfer) první návrh evropského pracovního povolení. 9/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 5

8 zelené a modré karty V listopadu 2006 zveřejnila Komise sdělení Globální přístup k migraci: rok poté (KOM (2006) 735 v konečném znění). Dne přišla EK s druhým balíčkem dokumentů vycházejícím z nového přístup EU k ekonomické migraci, obsahujícím: Sdělení Aplikace globálního přístup k migraci do regionů východní a jihovýchodní Evropy v rámci politiky sousedství (KOM (2007) 247 v konečném znění) zaměřené na: Turecko a země Západního Balkánu (Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Makedonii, Černou Horu a Srbsko včetně Kosova), ale doporučení se týkají i zemí tranzitních; země Středního východu Sýrii, Jordánsko, Libanon, Irák a Írán; země střední Asie Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekystán a další asijské země Čínu, Indii, Pákistán, Afghánistán, Bangladéš, Srí Lanku, Vietnam, Filipíny a Indonésii. EK má zájem vybudovat institucionální rámec pro politický a ekonomický dialog s těmito zeměmi a platformu pro budoucí spolupráci. Sdělení o cirkulační migraci a partnerství pro mobilitu mezi EU a třetími zeměmi (KOM (2007) 248 v konečném znění). Návrhy na zlepšení podmínek pro legální pohyb lidí mezi EU a třetími zeměmi by primárně měly vycházet z existujícího rámce pro legální pohyb osob v rámci EU. Vlastní jednání o partnerství a o mobilitě musí být založeno na jasném politickém zadání a musí vycházet ze specifických podmínek. EU se musí zasadit o lepší příležitosti pro legální migraci ze třetích zemí, na druhé straně očekává i jasné závazky třetích zemí, směřující zejména k aktivní spolupráci a potírání nelegální migrace. V této souvislosti s cílem vypracovat komplexní migrační politiku připravila EK místy kontroverzní a ne zcela dotažený návrh směrnice o Stanovení postihů proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM (2007) 249 v konečném znění). Odhady nelegálně pobývajících příslušníků v EU se pohybuje kolem 4,5 až 8 milionů. Ustanovení směrnice ukládají zaměstnavatelům povinnost vyžadovat a evidovat povolení k pobytu, což přinese další administrativní zátěž. Podle směrnice bude muset zaměstnavatel, který zaměstnává pracovníky s nelegálním pobytem, zaplatit nejen pokutu, ale i přispět na výdaje související s jejich repatriací. Blue Cards. Jako součást úsilí naplnit požadavky Evropy na vysoce kvalifikované pracovníky zvažuje EK zavedení tzv. modrých karet (korespondujících s barvou vlajky EU) s platností pro celou EU a umožňující státním příslušníkům z třetích zemí přístup k zaměstnání ve všech 27 členských zemích. Komisař Frattini se domnívá, že tento nový nástroj Evropě umožní stát se atraktivnější destinací pro hledání práce, než je USA či Kanada. Je to na mně je to na Evropě, abychom podpořili příliv vysoce kvalifikovaných migrantů do Evropy, pokud je to potřebné, a tam, kde je to třeba, říká komisař Franco Frattini. Modrá karta umožní příslušnému expertu pracujícímu v jedné zemi EU přesunout se po dvou letech do jiné členské země a hledat si tam zaměstnání. Modrá karta navíc umožní příslušnému expertu vrátit se do své země původu a znovu vstoupit na území EU po čtyřech či pěti letech, aniž by musel znovu absolvovat všechny administrativní procedury. Nový nástroj bude mít zmírňující efekt, pokud jde o tzv. brain drain. Modrá karta na rozdíl od zelených karet USA nebude kartou permanentní. Česká republika (ČR) jako člen ILO a EU je v oblasti migrační politiky pod vlivem nových trendů na mezinárodní a evropské úrovni. Od 90. let tlačí Evropa nové státy k definování a implementaci národních migračních politik a zavedení efektivních regulačních a kontrolních mechanismů. V polovině 90. let byl přístup ČR k migraci velmi liberální a důraz byl kladen na dočasnou a krátkodobou migraci. ČR se ale z čistě tranzitní země stává zemí cílovou. Celkový počet migrantů s legálním pracovním povolením v ČR se podle údajů ČSÚ k odhaduje na (3,1 %) osob, z čehož dvě třetiny tvoří ekonomičtí migranti. Nejvíce migrantů pochází z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Polska a Ruska. Česká republika se stává atraktivní z mnoha důvodů, mezi něž se předně řadí ekonomická transformace a stabilizace, geopolitický faktor a kulturní zvyklosti. ČR dodnes nemá koncepčně zpracovanou migrační politiku. Transformace legislativy EU však formuje první elementy budoucí politiky a vytváří tlaky na aktivnější přístup ČR v této oblasti. V současné době má ČR schválené Zásady migrační politiky. ČR čelí v současné době demografickým změnám a stárnutí pracovní síly a proto postupně ustupuje z trendu roku 1999, kdy migrační legislativa byla koncipována s cílem ochrany před nežádoucí migrací. Novým cílem je pružně reagovat na potřeby společnosti a liberalizovat podmínky migrace, což se začíná odrážet i v kladném saldu demografického vývoje. Platná legislativa upravující oblast zaměstnanosti a pobytu cizinců zahrnuje v prvé řadě zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) a zákon o pobytu cizinců na území ČR (326/1999 Sb.). Dosavadní praxe však neumožňuje pružné reagování na potřeby trhu práce. Chce-li zaměstnavatel získat zaměstnance ze zahraničí (mimo států EU), musí mít příslušným úřadem práce vydáno povolení k získání pracovníků ze zahraničí. Toto povolení umožňuje získat zaměstnance ze zahraničí na taková volná pracovní místa, na která nelze přijmout uchazeče o zaměstnání registrovaného v evidenci. Povolení se vydává na určité pracovní místo a má omezenou platnost. Cizinec může být přijat jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu. O povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně úřad práce (zpravidla před příchodem na území) sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele či agentury. O povolení vydání víza k pobytu žádá cizinec na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Předložení povolení k zaměstnání, jako dokladu osvědčujícího účel pobytu, je možno 6 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9/2007

9 dle platného znění zákona nahradit sdělením, u kterého úřadu práce byla žádost podána a pod jakým protokolárním číslem je registrována. V současnosti předložená novela zákona č. 326/1999 Sb. stanovuje lhůtu 90 dní, ve zvlášť složitých případech 120 dní. Vzhledem k současné situaci na trhu práce v ČR, která se projevuje akutním nedostatkem vysoce kvalifikovaných odborníků a kvalifikovaných řemeslných profesí, jsou uvedené zákonné procesy administrativně a časově náročné. Neumožňují reagovat na situaci na trhu práce a aktuální potřeby zaměstnavatelů. Systém získávání pracovníků ze zahraničí má nedostatky a není příliš efektivní. Neschopnost legálním způsobem pokrýt okamžité potřeby zaměstnavatelů nahrává nelegálnímu zaměstnávání cizinců. Od roku 2003 je MPSV ČR realizován pilotní projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Podle dosavadních výsledků ho využilo 530 osob a získání jednoho pracovníka stojí Kč. Projekt je zaměřen především na zlepšení demografické situace a nezavádí žádné nové prostředky. Cílem projektu bylo vytvoření atraktivnějších podmínek pro odborníky ze zahraničí a jejich trvalé usazení na území ČR. Flexibilnější reakci na situaci na trhu práce a na požadavky zaměstnavatelů nabízí nově vznikající projekt Zelených karet. Nastavení parametrů zelené karty bude vycházet ze základního cíle: Zelená karta má být nástrojem aktivního imigračního managementu, který umožní zaměstnavatelům získat kvalifikovanou pracovní sílu, které je v ČR nedostatek. Zelená karta musí vycházet z potřeb zaměstnavatelů. Základní filosofií je, že podnikatelé nesmějí odcházet za pracovní silou, pracovní síla by měla přijít za nimi. Dalším cílem je minimalizace administrativní a časové náročnosti získávání pracovníků. Nový nástroj bude mít nepochybně i pozitivní vliv na demografickou situaci v ČR. Na základě provedených analýz evidence neobsazených pracovních míst jsou potencionálními adresáty zelené karty tři cílové skupiny: vysoce kvalifikovaní pracovníci (VŠ), kvalifikovaní pracovníci (SŠ a vyučení) a klíčový personál (vyšší management). Výhledově lze uvažovat i o čtvrté kategorii pro nekvalifikované pracovníky. Zelená karta je celým souborem organizačních, administrativních a legislativních opatření spočívajících ve zjednodušení pracovních postupů, snížení počtu dokladů, zřízení jednoho kontaktního místa, posílení úlohy zastupitelských úřadů a zřízení informačního portálu BusinessInfo.cz. Pro držitele zelených karet je nutno vytvořit, v zájmu jejich stabilizace, co nejpříznivější prostředí včetně podmínek pro rodinné soužití. Zelená karta bude : opravňovat k pobytu na území ČR (min. 2-3 roky); opravňovat k výkonu zaměstnání; v případě ztráty zaměstnání bude nastavena tzv. ochranná lhůta; držitel karty bude muset platit zdravotní a sociální pojištění; s vydáním karty bude spojen poplatek; počet vydaných karet může být dočasně omezen roční kvótou; na zelenou kartu může navazovat zjednodušené získání trvalého pobytu. Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Nejistota budoucího obchodování s emisními povolenkami V letech proběhne druhá etapa evropského obchodování s emisními povolenkami EU ETS. Česká republika patří mezi země, které podaly žalobu na přidělené množství povolenek, tzv. NAP II. Bez ohledu na výsledek žaloby se systém a principy ETS (Emissions Trading Scheme) v druhé etapě nebudou měnit. Vzhledem ke značné kritice ETS (I. i II. etapy) jak ze strany průmyslu, tak ze strany neziskových organizací, včetně environmentalistických hnutí, připravuje Evropská komise přehodnocení ETS pro návrh postupu po roce V průběhu podzimu, nejpozději však do konce roku 2007 má Komise předložit členským státům EU varianty budoucího systému. Svaz průmyslu a dopravy by se proto měl soustředit na účast v diskusi pro období po roce Zde má ještě Česká republika reálnou šanci ovlivnit budoucí podobu politiky klimatických změn se všemi jejími možnými dopady do struktury, konkurenceschopnosti a rozvojového potenciálu naší ekonomiky. Tři varianty vývoje ETS III Zatím se očekává, že Evropská komise k diskusi předloží tyto varianty, resp. jejich mutace či kombinace: Pokračovat ve stávajícím systému obchodování založeném na NAP, tedy na přídělu povolenek jednotlivým státům, které přidělují povolenky dle národních alokačních plánů emitentům CO 2. Ti povolenky dále nakupují či prodávají podle potřeby. Systém aukce. Povolenky se nepřidělují zdarma, ale draží se. Každý emitent spadající do systému tak musí nakupovat, aby mohl vyvíjet předmět své činnosti. Systém benchmarkingu. Ten je založený na stanovených úrovních účinnosti technologie pro jednotlivá odvětví, spadající do systému. Subjekty, které daných technologií dosáhnou, obdrží zdarma objem povolenek pro stanovené časové období (pravděpodobně v délce předpokládané životnosti technologie). Subjekty, které budou používat technologie starší (tedy pod úrovní benchmarku), budou muset dokupovat povolenky. Tento systém motivuje investice do technologií snižujících emise CO 2. 9/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 7

10 Události, stanoviska, lobby Politika klimatických změn: Spíš by nás mělo zajímat, jak vyřešíme nedostatek zdrojů Jak vnímáte evropskou politiku změny klimatu? Nechme stranou relativitu tvrzení, že ke globálnímu oteplování skutečně dochází. Pokud EU myslí svou snahu snížit emise skleníkových plynů vážně, musí asi začít někde jinde. Členské země EU se přece podílejí na celkových světových emisích tohoto plynu z necelých 16 procent. Zbytek připadá na státy jako je Čína nebo Indie, které patří spolu s USA k největším producentům oxidu uhličitého. Pokud se nezmění přístup těchto zemí, tak snahy EU prakticky nic nezmění. Již dnes je ale jasné, že opatření, která Evropská komise plánuje v boji za snižování emisí, způsobí evropským firmám i občanům náklady ve výši desítek až stovek miliard eur. Mimochodem Česká republika jako jeden z mála členských států EU se slušnou rezervou plní Kjótský protokol. Česká republika podala na EK žalobu kvůli krácení požadovaného množství emisních povolenek. O co tu žalobu opírá? Rozhodnutí podat kvůli alokačnímu plánu žalobu na Evropskou komisi vychází z podrobné analýzy rozhodnutí Evropské komise o Národním alokačním plánu České republiky pro léta Tato analýza ukázala, že Evropská komise výrazně podhodnotila růst hrubého domácího produktu České republiky v letech 2009 a Čísla, které použila ke svému výpočtu neodpovídají, odhadu tuzemských institucí jako je Česká národní banka, Český statistický úřad nebo Ministerstvo financí. Komise navíc nepřihlédla k faktu, že Česká republika je nejprůmyslovější zemí Evropy a já jsem přesvědčen, že kvůli komplikovanému modelu výpočtu a špatným datům poškodila Českou republiku při přidělování emisních povolenek. Považuji proto za důležité, že můj návrh prošel koaliční vládou, ve které je zastoupena také Strana zelených. Jakou má ČR podle Vás šanci, že soud rozhodne do února 2008, kdy se povolenky mají přidělovat jednotlivým podnikům? Nemylme se, žaloba nemá na alokaci povolenek mezi podniky vliv, nemá odkladný účinek. O rozdělení bylo rozhodnuto už na konci května, kdy se podniky dozvěděly, s jakou částí z roční alokace 86,8 milionů tun mohou počítat. A žaloba se týká především principů, podle kterých Evropská komise hodnotila český plán, nikoli finálního čísla. Co říkáte na protiargument, že EU-ETS (evropský systém obchodování s emisemi) není účinný právě proto, že bylo v minulém období vydáno příliš mnoho povolenek. Ano, tento argument slýchám často. Je pravda, že spotová cena povolenek se dnes blíží nule, zatímco ještě v první polovině loňského roku se držely na nějakých euro, což je mimochodem velmi vysoká cena, která negativně ovlivňuje již tak vysokou cenu elektřiny. Každý jistě uzná, že cena na trhu je nesporně jedním z hlavních indikátorů vztahu mezi poptávkou a nabídkou. V případě českého přídělu povolenek na roky 2008 až 2012 ale tento protiargument neberu. Česká ekonomika roste obrovským tempem, které je z jedné třetiny taženo průmyslovou produkcí. To Komise ve svém rozhodnutí vůbec nezohlednila. Na příští čtyři roky jsme dostali povolenek málo. Považujete EU-ETS za vhodný nástroj ke snížení emisí skleníkových plynů? Obchodování s povolenkami je z hlediska ekonomické teorie určitě dobrý princip, protože na rozdíl od nějakých administrativních mechanismů zajistí, že se znečištění likviduje tím nejlevnějším způsobem. Jak už jsem naznačil, problém je v praktické aplikovatelnosti tohoto systému v situaci, kdy EU není zdaleka největším producentem tzv. skleníkových plynů. Dokážete odhadnout, jak to bude po roce 2012? Nehrozí, že se povolenky rozšíří i na další oblasti lidské činnosti? Na další odvětví průmyslu a také na dopravu, zemědělství, služby? Určité náznaky, byť zatím na dobrovolné bázi tu jsou, nejen v Evropské unii, ale třeba ve Spojených státech. Komise přišla nedávno s plánem snížit emise u nových osobních automobilů, uvidíme, jestli za pár let nebude chtít rozjet systém obchodování s emisními povolenkami v dopravě. Nejsem ale věštec, tak daleko opravdu nevidím. Nicméně pořád platí, co jsem už řekl. Dokud se k závazkům nepřihlásí velcí světoví hráči, budou mít jakékoli evropské iniciativy v tomto směru pramalý význam. Rada EU chce snížit emise skleníkových plynů také výrazným snížením spotřeby energie. Jak reálný je z Vašeho pohledu navrhovaný cíl snížení o 20 procent do roku 2020? Trend spotřeby energie v Evropě je jednoznačný. Spotřeba roste, energetických zdrojů naproti tomu ubývá. Představa, že je možné během deseti, patnácti let tento trend takto výrazně zvrátit, je podle mne naprostá iluze. Spíš bychom se měli začít vážně bavit o tom, jak vyřešíme nedostatek zdrojů elektřiny, protože ten se podle mne během několika let stane evropským tématem číslo jedna. ČR dnes vyrábí 30 procent elektřiny z jádra. Proč Česká republika nebojuje v rámci politiky změny klimatu za renesanci využívaní tohoto bezuhlíkového zdroje? Ale my se na toto téma soustředíme! Když se o klimatické politice jednalo na letošní Evropské radě, kde padl závazek zvýšit podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, přišli s tímto argumentem, s tímto požadavkem, nejen francouzští, ale také čeští zástupci. Závěrečné rozhodnutí sice o jaderné energetice jakožto obnovitelném zdroji nehovoří, ale bude možné ji zařadit do kvóty na snižování emisí tzv. skleníkových plynů. Jsem přesvědčen, že tato otázka bude důležitým bodem podzimního Jaderného fóra v Bratislavě, jehož pořádání si společně prosadila Slovenská a Česká republika. (rozhovor pro Czech Business Today, časopis podnikatelské reprezentace CEBRE) 8 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9/2007

11

12 Události, stanoviska, lobby Čerpání z fondů EU v ČR je konečně zahájeno Po dlouhém očekávání konečně začala v České republice praktická část finančního mechanizmu fondů Evropské unie. První operační programy začínají subjektům v ČR poskytovat možnost podávat žádosti o dotace. Jen pro připomenutí uveďme, že v celém finančním období je pro ČR k dispozici zhruba 800 mld. Kč a to je částka, která skutečně již stojí za pokus o nějaký typ projektu. Strukturální fondy, kohezní fond a komunitární programy nabízí v obecné rovině dva typy projektů a to investiční, neboli tvrdé a neinvestiční měkké projekty. Z pohledu klientů se dotační tituly týkají zejména subjektů z řad státní správy, dále malých a středních podniků (MSP) a nestátních neziskových organizací. Hlavním problémem první etapy tohoto finančního období je zhruba půlroční zpoždění oproti původnímu harmonogramu. Za prvních devět měsíců byly otevřeny pouze dva operační programy a to na jaře Podnikání a inovace pro malé a střední podniky a čerstvě 3. září první výzva do operační programu Životní prostředí. V obou případech se jedná výhradně o investiční projekty. Ve druhé polovině letošního roku se pak očekává vyhlášení výzev ještě do několika dalších programů. Jsou to zejména operační programy MŠMT Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělání pro konkurenceschopnost. Zatímco u prvního programu se jedná převážně o investiční projekty v oblasti rozvoje vědecké infrastruktury, pro druhý program jsou typické měkké projekty, týkající se zvyšování potencionálu především pedagogických a sociálních pracovníků školských zařízení. Významným programem, s jehož výzvou se opět počítá na podzim, je OP Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, určený opět zejména pro neinvestiční projekty do oblasti podpory a rozvoje zaměstnanosti a integrace sociálně problémových skupin obyvatelstva. Tento program je určen především státní správě a neziskovým organizacím. Na přelomu roku 2007/2008 pak malé obce do 2000 obyvatel netrpělivě očekávají vyhlášení výzvy do programu Rozvoj venkova, kde zejména projekty v oblasti vodohospodářství tvoří významnou část projektových balíků malých obcí. A konečně nejpozději v lednu 2008 se očekává vyhlášení výzev do tolik populárních a zároveň kritizovaných Regionálních operačních programů podle jednotlivých NUTSů České republiky: tyto programy jsou primárně orientovány na řešení problémů dopravní infrastruktury, rozvoje měst a obcí a investic do oblastí cestovní ruch, sport a volný čas. Významný otazník stále visí nad Integrovaným operačním programem, který je nositelem zejména diskutované osy Revitalizace panelových sídlišť a s jehož schválením bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj pravděpodobně ještě řadu problémů. Je známým faktem, že nárok na získání dotace z fondů EU je podmíněn zpracováním příslušné žádosti, která pak následně musí projít zkouškou ohněm při schvalovacím procesu. Připravit takovou žádost není zdaleka tak jednoduchou věcí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Proto se většina klientů obrací na renomované poradenské společnosti, které právě v oblasti zpracování žádosti nabízí své služby. Mezi nejvýznamnější hráče na poradenském trhu patří i společnost Technoexport a.s. Tato tradiční pézetka prostřednictvím své divize pro čerpání dotací nabízí skutečně komplexní služby počínaje studií proveditelnosti, výběrem vhodného dotačního titulu, přes vlastní zpracování žádosti, až po servis při realizaci projektu. Tým jejích pracovníků tvoří zkušení profesionálové, kteří mají za sebou celou řadu úspěšně připravených a zrealizovaných projektů. Vzhledem k tomu, že v návaznosti na rozsah projektu trvá příprava žádosti řádově několik týdnů, je třeba se opravdu rychle rozhodnout a včas se tvorbou žádosti začít zabývat. Kromě vlastního textu žádosti je totiž ještě třeba zkompletovat celou řadu příloh a povolení a to zejména u investičních projektů. Jen namátkou uveďme: projektová dokumentace, stavební povolení, územní rozhodnutí, EIA, NATURA 2000, finanční uzávěrky a celá řada dalších příloh v závislosti na typu projektu. Ale ani pro klienty, kteří nestihnou první kola výzev, není ještě nic ztraceno; další výzvy budou u jednotlivých programů následovat průběžně i v dalších letech tohoto období. V každém případě i zde platí okřídlené úsloví štěstí přeje připraveným. Proto ten, kdo se o některou z dotací chce vážně ucházet, neměl by s přípravou žádosti otálet. A využít v této situaci služeb profesionálů lze jen doporučit. Daniel Glas, Technoexport, a.s. /člen SP ČR/ odpověď komisařky D. HÜbner V minulém čísle jsme Vás informovali o dopise, komisařce EU paní D. Hübner se žádostí, aby bylo umožněno čerpání ze Strukturálních fondů i nadnárodním firmám ve spojení s výzkumem a vývojem a spolupráci s výzkumnými pracovišti a umožnit zúčastnit se čerpání Strukturálních fondů i větším podnikům. Odpověď paní komisařky přinášíme v tomto čísle Spektra. Vážený pane Liško, děkují za Váš dopis ze dne 13. června 2007, kde zmiňujete otázku týkající se podpory společností (firem), které nevyhovují definici malého a středního podniku. Vaše obavy jsou opodstatněné, neboť Článek 3(2) Nařízení ERDF Č. 1080/2006 hovoří, že ERDF má za úkol podporovat výrobní investice..... zejména prostřednictvím přímé pomoci investic a to primárně do malých a středních podniků. Dále, výše uvedený článek pojednává o tom, že zásadní preference je určena právě malým a středním podnikům. Nicméně toto ale neznamená, že ostatní společnosti jsou vyloučeny. S ohledem na velký význam dosahování cílů Lisabonské agendy zde není stanoven rozdíl mezi malými a středními podniky a velkými společnostmi v oblasti výzkumu a vývoje. Nedávno jsme vypracovali pokyny (směrnice) vztahující se k tomuto nařízení. Dále, Nařízení Komise č. 1083/2006 obsahuje výčet č.42, který se zabývá směrem politik týkajících se pomoci velkým společnostem za účelem zajistit, že fondy Společenství nepodporují relokaci v rámci EU. Z toho vyplývá, že ve všech případech, zvláštní pozornost by měla být věnována řídícími orgány otázce delokalizace. Tudíž v případě pomoci udělené ze strany strukturálních fondů velkým společnostem by řídící orgán měl učinit požadavek na zajištění ze strany podniku toho, že pomoc nebude použita jako podpora investice, která by se vztahovala k přemístění vlastní produkce nebo poskytování služeb z/do jiného členského státu EU. Jak jste si mohl všimnout, velké společnosti nejsou vyloučeny z pomoci Společenství. Z toho tudíž usuzuji, že postoj EK je neutrální. S pozdravem D. Hübner 10 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9/2007

13 Arrow 3

14 Připravujeme akce na MSV Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR Rotunda pavilonu A brněnského výstaviště 1. říjen 2007 Vážená paní, vážený pane, dovolte, abych Vás jménem představenstva pozval na Sněm Svazu průmyslu a dopravy, který se bude konat dne 1. října 2007 od 9.30 hodin v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště. Mezinárodní strojírenský veletrh, jako nejvýznamnější průmyslová veletržní akce v České republice, bude tradičně hostitelem a důstojným rámcem jedné z našich z největších a nejvýznamnějších akcí roku. Na loňském Sněmu jsme podrobili kritice výsledky předchozí české vlády, zejména výkon státní správy, nefunkční trh práce, komplikovanou daňovou soustavu, využívání strukturálních fondů Evropské unie. Také letos bychom rádi hodnotili, upozorňovali na možná rizika a dopady některých rozhodnutí a předložili naše vize a návrhy řešení. K účasti na Sněmu již přijali pozvání: předseda vlády Mirek Topolánek, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, náměstci ministra pro místní rozvoj Milan Půček a Daniel Toušek, Luboš Vaněk, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR, Helena Pískovská, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu, Miroslav Koberna, ředitel Potravinářské komory, Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Martina Pecina, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Jiří Paroubek, předseda ČSSD, Roman Onderka, primátor města Brna, čeští poslanci Evropského parlamentu a očekáváme účast dalších představitelů institucí, které ovlivňují podnikatelské prostředí v naší zemi. Budu potěšen, když přijmete mé pozvání a využijete příležitost připojit se k hlasu podnikatelů a zaměstnavatelů na tomto fóru členů Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Svoji účast potvrďte, prosím, do 25.září 2007 návratkou, která je ke stažení na snem.doc. Partneři SP ČR S pozdravem Jaroslav Míl, prezident SP ČR Stánek SP ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Volná plocha F stánek č.3 Nabízíme prostory stánku SP ČR jako zázemí členským firmám a svazům, které nemají vlastní výstavní plochu a k prezentaci firemních materiálů. Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k účasti na akcích SP ČR pořádaných v rámci oficiálního Doprovodného programu MSV. Akce budou průběžně doplňovány a webových stránkách Využijte prezentaci Vaší firmy na plazmové obrazovce V rámci přiblížení činnosti Svazu průmyslu a dopravy a její členské základy široké odborné veřejnosti bude v letošním roce na stánku SP ČR umístěna plazmová obrazovka, kde bychom rádi představili kromě činnosti Svazu, také v krátkých spotech/prezentacích odvětvové svazy a členské firmy svazu. Prosíme zájemce o tuto bezplatnou službu, aby neprodleně kontaktovali Sekci vztahy k veřejnosti a IT (Jan Hanzálek, tel.: , kde obdrží bližší informace o formě a termínu dodání prezentace. Věříme, že využijete možnosti prezentovat svoje výrobky na jednom z nejvýznamnějších a největších veletrhů, které se v České republice pořádají. Partner Sněmu Mediální partner Sněmu 12 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9/2007

15 Akce SP ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu Datum Název akce Čas Místo konání Pořadatel akce Zodpovědný pracovník Kontakt Po Sněm SP ČR Rotunda pavilonu A SP ČR Miroslava Trublová workshop Může důsledná realizace strategie celoživotního učení vyřešit problémy podnikatelů s nedostatkem kvalitních pracovníků? Út Konzultační den OKO Stánek SP ČR volná plocha F, č Business Centrum I NSP/SP ČR Veronika Součková Bohumil Mužík OKO SP ČR Pavel Dzida Konzultační den CEBRE Stánek SP ČR volná plocha F, č.3 CEBRE Kateřina Křivanová Seminář Mezinárodní spolupráce ve výzkumu Business Centrum, sál č. 28 OKO SP ČR Pavel Dzida Komference FPVŠ Průmysl a vysoké školy: limity, bariéry, spolupráce a perspektivy St Konzultační den CEBRE Stánek SP ČR volná plocha F, č Business Centrum I FPVŠ Projektová kancelář ISP ČR Klára Kočišová institut-sp.cz CEBRE Kateřina Křivanová Konzultační den Tschechischer Industrieverband Stánek SP ČR volná plocha F, č.3 SP ČR Renata Ivasenková září Fóra, semináře, konference, spolupořádání, záštity partnerství Podrobné informace maleznete na Podnikatelské fórum s delegací vietnamských firem za účasti premiéra Vietnamské socialistické republiky Možné důsledky rozhodnutí EK o přidělení povolenek na emise skleníkových plynů na období 2008 až pro ekonomiku ČR /seminář/ Budování firemní kultury ve znalostní organizaci /3. celostátní konference/ Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj - partner pro český soukromý sektor Srbsko-české business fórum u příležitosti státní návštěvy prezidenta Republiky Srbska Investiční prostředí a kapitálový trh ve Vietnamu /seminář/ Indie výzva Indie partner / seminář, SP ČR odborná záštita/ Seminář k dobrovolným dohodám v průmyslu ILMAC 2007 Mezinárodní průmyslový veletrh pro výzkum a vývoj, výrobní technologie a ochranu životního prostředí ve farmaceutickém, chemickém a biotechnologickém průmyslu, Basilej, Švýcarsko Podnikatelské fórum a dvoustranná jednání s čínskou obchodní delegací z provincie Guangdong Seminář možnosti hospodářské spolupráce s Itálií a s Maltou říjen SNĚM Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise do Francie Tchaj-wan partner pro spolupráci v Asii Podnikatelská mise do Keni Podnikatelská mise do Hong Kongu vedená náměstkem ministra M. Tlapou 9/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

16

17 ã KONFERENCE FPV! ãã PR"MYSL A V Y SOKƒƒ ƒ!koly: L I M ITY,, B A R Iƒƒƒ R Y,, SPOLUPRççç C E A PERSPEKTIVYÒÒ Ò F rum pr#myslu a vysok$ch %kol ve spolupr ci s Institutem Svazu pr#myslu &R a Veletrhy Brno, a.s., V s zve na konferenci, kter se kon p'i p' le(itosti Mezin rodn ho stroj renskž ho veletrhu. Term n kon n : , 10:00 Ð 14:00 M sto kon n : MSV Brno, Business centrum I. Moder tor konference: Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c., p!edseda FPV"! Vystoupen!len" FPV#! Vystoupen host" konference! Diskuse $lenovž FPV#: P!edseda FPV" Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c., gener ln!editel Siemens s.r.o.; Ing. Jaroslav M l, prezident Svazu pr#myslu a dopravy $R; Ing. Pavel #varc, CSc., prezident Svazu chemickž ho pr#myslu; Ing. Vratislav Kulh nek, prezident Sdru%en automobilovž ho pr#myslu; Ing. Jaroslav H ba, prezident $eskž ho svazu zam&stnavatel# v energetice; Ing. Stanislav Adamec, prezident $eskomoravskž elektrotechnickž asociace; Ing. V clav Maty %, prezident Svazu podnikatel# ve stavebnictv v $R; Ing. Martin Jahn, MBA, person ln!editel "KODA Auto, a.s.; Ing. Jan Musil, CSc., p!edseda p!edstavenstva a gener ln!editel $KD Praha Holding, a.s.; Prof. Ing. V clav Havl!ek, CSc., rektor $VUT v Praze; Doc. Ing. Josef Pr"%a, CSc., rektor Z$U v Plzni; Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, rektor VUT v Brn&; Prof. Ing. Tom % $erm k, CSc., rektor V"B TU Ostrava; Prof. Ing. Vojt&ch Konopa, CSc., rektor TU v Liberci; Prof. Ing. Ign c Hoza, CSc., rektor UTB ve Zl n&; Prof. Ing. Ji' M lek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice; Prof. Ing. Vlastimil R"(i!ka, CSc., rektor V"CHT v Praze Bli%' informace budou zve!ejn&ny na T)!ê ME SE NA VA!I ò &AST

18 Business Pak jedině bez papíru ještě rychleji a efektivněji? Trendem dnešní turbulentní doby je jednoznačně zrychlování a tlak na efektivitu. V obchodu je tento trend hnán do extrému potřebou konkurenceschopnosti a nezbývá, než mu čelit, jak jen to je možné. Dříve výměna dokumentů běžnou poštou trvala několik dní až týdnů. Dnes jsme schopni smluvní jednání realizovat přes během několika hodin. Přiznejme si tedy, že papír, který tu byl od nepaměti, do této doby už tak nějak nezapadá a nestačí nám. Nabídky se tvoří, podávají a čtou elektronicky, prezentace produktů a služeb jsou realizovány s využitím počítačů, komunikace probíhá em a klíčové informace hledáme na internetu. Informace na papíru se prostě nedají rychle aktualizovat a doprava papíru trvá příliš dlouho. Na druhou stranu je třeba objektivně přiznat, že lidé se bez papíru ještě neobejdou, ale budou s ním pracovat stále méně. Jeho dny ve světě businessu jsou však sečteny. Odvážné tvrzení, že? Co tedy nabízíme místo papíru? Rád bych Vás překvapil šokujícím vynálezem z blízké budoucnosti, ale zklamu vás. Pro řešení si vystačím s tím, co už dnes máme k dispozici. Není pochyb, že mezi zásadní milníky doby lze zařadit počítače jako nástroj pro tvorbu a správu informací, internet jako medium pro jejich výměnu, ale také procesní řízení jako řád pro nadvládu nad chaosem uvnitř organizací. Při kombinaci těchto tří základních oblastí dostaneme informační systém na správu dokumentů a dat, s podporou spolupráce pomocí workflow, využívající internetové technologie. V češtině bohužel neexistuje jednoduchý název pro takovýto systém, a tak si pomohu angličtinou, ve které je nazýván Enteprise Content Management systémem, neboli ECM. Proč by zrovna tyto systémy měly eliminovat informace na papíru? Odpověď je prostá ECM je od základů své koncepce zaměřeno na informační obsah zachycený v dokumentech a datech. Všichni víme, že informace jsou tím, co hýbe světem a také to, co se snažíme písmem zachytit, uchovat a předat. ECM proto nabízí nejmodernější nástroje na správu, vyhledávání a vytěžování informací z elektronických dokumentů a dat. Příkladem za všechny je fulltextové vyhledávání, obdobné jaké nabízí proslulý Google. ECM touto cestou rapidně zkracuje proces získávání a sdílení informací a ušetřený čas vám dá dostatečný náskok v závodu o zákazníka s konkurencí. Otevřeně přiznávám, že snaha o nahrazení papíru narazila na dvě překážky, které bylo nutné překonat. První z těchto překážek představoval převod informací z papíru do digitální podoby. Toto téma je na světě prakticky od doby prvních počítačů, a tak dnes již existují kvalitní technologie skenování a rozpoznávání textu, které tuto překážku zcela odstraňují. Druhou překážku donedávna tvořila důvěryhodnost neboli autenticita elektronických dat. Na papíru tuto otázku řešil podpis či razítko s uvedením data. Buďme však objektivní, padělání papírových dokumentů není ničím neznámým, a proto je také klasifikováno jako trestný čin. Falsifikáty bankovek a jejich zabezpečení jsou jednoznačným důkazem dokonalosti, které lidstvo v této oblasti dosáhlo. Digitální technologie nabízejí obdobu tzv. elektronický podpis a od něho odvozené elektronické časové razítko. Přes diskuse, které se okolo elektronických podpisů a razítek vedly a vedou, obě technologie reálně fungují a co více, jsou díky mnohým propagátorům zakotveny v české legislativě jako zákonné. Porovnáme-li navíc elektronické technologie s fyzickými záznamy na papíru z pohledu bezpečnosti pro zajištění autenticity, jednoznačně vyhrávají moderní IT technologie jako bezpečnější. Na cestě k bezpapírovému businessu dnes opravdu neleží žádná technická překážka. Existuje zde však zvyk a rezistence proti změnám ležící v lidském myšlení. Tu může odstranit jen čas a odvaha vyvolených, postupně dokazující, že ECM systémy využívající elektronický podpis a časová razítka mohou plně nahradit papír ve všech směrech. Tomáš Kuba, DiS je Account Managerem spol. IXTENT s.r.o. Vaše dotazy a reakce k článku jsou autorem vítány a můžete je zasílat na adresu Příklad z praxe Dodavatelské faktury představují v logistických společnostech největší část obratu účetních dokladů. Jejich zpracování musí projít obvykle v systému SAP R/3 hned několika pracovišti. Nabízí se optimalizace tohoto procesu prostřednictvím elektronického workflow. Co firmě zajistí? Jednak okamžitou digitalizaci příchozí faktury, její archivaci na bezpečných médiích. Dále zavedení elektronické košilky tzv. oběhového dokladu, který spolu s již jen obrazem příchozí faktury umožňuje schvalovatelům její rychlou věcnou a finanční likvidaci. Celý proces se odvíjí ve standardním prostředí SAP, současně však jsou všichni schvalovatelé o nutnosti zpracování faktur informováni automatickou notifikací do svého u. Je tedy zajištěna plynulost a adresnost, včetně možnosti nahlížení do historie kroků. Řešení pro elektronické schvalování faktur je dobře promyšlené a podle požadavků organizace bezezbytku zmapuje a hlavně zrychlí schvalovací proces. Dalšími benefity jsou vysoká návratnost investic a naplnění podmínky prokazatelnosti procesu pro externí audity v 9 hodin Praha, Lighthouse Towers 14. patro, prostory Svazu průmyslu a dopravy ČR Seminář na téma: Jak na dokumenty? Přijďte se s námi poradit, jak efektivně spravovat a řídit firemní dokumenty. Registrace a další informace: nebo na u:

19

20 prezentace sp Čr, www Srpnové žně V srpnu se novináři nejvíc zajímali o reformu veřejných financí. Směřovalo k ní zhruba devadesát procent všech dotazů. Během měsíce se jméno svazu objevilo v médiích zhruba 140krát. Média citovala vyjádření Svazu také v souvislosti s novelou zákoníku práce, podařilo se však prezentovat i některá vlastní témata. Týdeníky Euro a Ekonom informovaly o jmenování Stanislava Kázeckého do funkce koordinátora příprav Svazu na předsednictví ČR v EU, viceprezident SP ČR Karel Šperlink poskytl měsíčníku Podnikatel velký rozhovor o inovačním prostředí. Svaz během srpna publikoval dva autorské články, v časopise Podnikatel a v měsíčníku Moderní řízení. Ze zmíněných článků přinášíme krátké ukázky. Celé příspěvky si můžete vyžádat na adrese Analytici: Mzdy rostou kvůli nedostatku pracovníků Zpravodajství ČTK Za růstem mezd ve druhém čtvrtletí stojí především nedostatek pracovníků v řadě odvětví způsobený rychlým růstem ekonomiky, shodují se analytici oslovení ČTK. Podle nich zatím není ekonomika ohrožena, podle zástupců podnikatelů tento vývoj odráží momentální stav ekonomiky a výkonnosti podniků. Pro zaměstnavatele je důležité, že růst mezd nepřekračuje ekonomické možnosti firem a nepředbíhá růst produktivity, říká Oldřich Körner ze Svaz průmyslu a dopravy. Konečná výše mezd je výsledkem mnohdy složitého vyjednávání sociálních partnerů na úrovni podniků. Je tedy podle něj úspěchem, že se podnikům daří udržet růst mezd v mantinelech vymezených jejich ekonomickými možnostmi, zejména růstem produktivity práce, i v podmínkách, kdy na trhu práce roste poptávka po zaměstnancích a začíná se dokonce projevovat nedostatek pracovníků v některých profesích. Vláda posvětila změny v zákoníku práce Hospodářské noviny Novela zákoníku práce uvolní zaměstnavatelům ruce. Vláda schválila návrh, který má odstranit největší chyby současného pracovního kodexu. Návrh přináší čtrnáct úprav. Ministerstvo práce do návrhu zapracovalo změny, které vyžadovali zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců. >Za nejdůležitější považuji ulehčení přesčasové práce vedoucích pracovníků, změny umožňující pružnější rozvržení pracovní doby a delší pracovní dobu mladistvých,< říká viceprezident Svazu průmyslu a člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn. Novinky by se do praxe mohly promítnout už v prvním pololetí příštího roku. Opozice dala totiž najevo, že je připravena o změnách s vládou jednat. Podle Nečase se novela záměrně vyhýbá konfliktním paragrafům, které jsou předmětem politických sporů i stížností u Ústavního soudu. Dvěma stížnostmi na zákoník se nyní zabývá Ústavní soud. Verdikt ústavních soudců chce ministerstvo práce zahrnout do další, zásadnější novely, která má pracovní právo ještě více liberalizovat. >Záměrem vlády bude, aby tato novela byla v obou komorách parlamentu schválena tak, jak je předložena. Aby se to neotevřelo a neudělala se z toho velká novela zákoníku práce,< uvedl již dříve šéf vládních právníků Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Zralé podniky inovují. A ty ostatní? Podnikatel Z rozhovoru s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezidentem Asociace inovačního podnikání ČR doc. Ing. Karlem Šperlinkem, CSc.: * Česká republika má vládou schválenou inovační politiku, která byla připravena bývalým místopředsedou vlády M. Jahnem. Jak se ji daří naplňovat? Přestože šlo o nadstranický dokument, který stanovil jasné priority, cíle a opatření, nepodařilo se zrealizovat téměř nic. To je u nás bohužel velmi časté. Paradoxem je, že i v tomto nedokonalém prostředí se mnoho firem úspěšně rozvíjí. * Co se změnilo v proinovační politice s příchodem Topolánkovy vlády? Došlo k jedné, podle mého názoru k vysoce pozitivní změně. Předsedou Rady pro výzkum a vývoj se stal premiér Rozhodující je, že bylo stanoveno šest priorit pro reformu státní podpory výzkumu a vývoje v ČR. Jako sedmá priorita by měla být zahájena aktivita, prozatím nazývaná inovační fórum. Do konce letošního roku by měla být připravena velká novela, spíše nový zákon, o státní podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Inovace by tedy měly být ošetřeny zákonem, a to je zásadní posun. Indikátor příštího vývoje Podnikatel autor: Blanka Růžičková Průmysl dnes skutečně tvoří pilíř české ekonomiky, jeho produkce přispívá k tvorbě HDP z jedné třetiny. To je poměrně vysoký podíl, protože v zemích Evropské unie je to v průměru okolo dvaceti procent. Česká republika dokázala navázat na předválečnou tradici průmyslové velmoci, která tehdy byla založena především na strojírenství. Je dobře, že si při tom našla své místo na nových trzích. Naši podnikatelé a zaměstnavatelé si včas uvědomili, že se Česko stěží může stát finančním centrem nebo že nás uživí turistika či služby, říká generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška. 18 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9/2007

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Hájíme zájmy měst a obcí České republiky XVIII. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministr Ondřej Liška 1 Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009 Koncepce 2007-2010 2 Obecně Zdůraznit inkluzivitu ve vzdělávání - individualizace vzdělávání Odstranit bariéry v přístupu ke vzdělávání

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby.

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby. SEKTOROVÁ DOHODA pro obory industry na období 2011 až 2015 České republice Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby Preambule Sektorová dohoda zaměřená na sektor má zásadní význam pro rozvoj kvalitních

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více