& ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " $# " 4 " " " " %.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "& ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " $# " 4 " " " " %."

Transkript

1 1

2 !!" #" # " $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " " " " %. 9 $: :!" ; < #"# " $ "!#: " #!"# < '!! # & '! # (!! : & ) * # " " # + ; < &, #! - #!! # " = & $!"#! : " ;"!" " " # / 0 < 1234! 56! # # <!# # < < ; # 7 " # : # 2 " # ; < 2

3 # # # # = 8 " : # # # " " # "!# "# $# 4 " " " " ; ;<! > A# B " ADEFG H # B D > G D #,BA " D > *IADA # AD " IF #>F#+ 7E # D A4,AA C#/ & 7E # D A4 ) # C "IA " AA #4 & DA * " #> GA# # " A+D AG &, #># GA#BD AG> AA/#F A "IA## # &,# AF# A " I AEA A DA 4 "AA # A# Informacje dotyczce bezpieczestwa: Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu urzdzenia naley dotrzymywa ponisze reguły: maksymalne obcienie wynosi 120 kg urzdzenie to naley do klasy HC i nie jest przeznaczone do wicze terapeutycznych urzdzenie to nie moe by uywane w nieprzewietrzanych pomieszczeniach wysoka temperatura, wilgo i woda nie mog by dopuszczone do urzdzenia przed uyciem naley dokładnie zapozna si z instrukcj obsługi urzdzenie to naley umieci na płask i stabiln podłog. Naley upewni si, e urzdzenie jest stabilne i bezpieczne urzdzenie to wymaga minimalnie 2 metry wolnej przestrzeni wokół siebie nieprawidłowe lub zbyt czste wiczenie moe powanie uszkodzi zdrowie naley upewni si, e adne rczki lub inne czci nie bd przeszkadzały w wiczeniach naley regularnie sprawdza wszystkie czci. Jeli s uszkodzone, nie mona korzysta z urzdzenia i naley natychmiast uszkodzone czci wymieni lub skontaktowa si ze sprzedawc naley regularnie sprawdza wszystkie ruby i nakrtki czy s prawidłowo docignite nie wolno zostawia dzieci lub zwierzt bez nadzoru w pobliu urzdzenia urzdzenie to nie jest zabawk polecamy schowa t instrukcj obsługi w celu póniejszego zamówienia czci zapasowych "#$'A D AI#G A 4 A "A I "# D FG E 3

4 4

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V SEZNAM DÍL / ZOZNAM DIELOV / LISTA CZ CI NÁZEV / NÁZOV / NAZWA HLAVNÍ ZÁKLADNA/ HLAVNÁ ZÁKLADA / PODSTAWA GŁÓWNA ZADNÍ ZÁKLADNA/ ZADÁ ZÁKLADA / PODSTAWA TYLNA VODICÍ TY/ VODIACIA TY / DRKI STOSU PODPRA PRODLOUŽENÍ PRO NOHY/ /PODPERA PREDŽENIA PRE NOHY / PRZYSTAWKA KOLUMNY MODLITEWNIKA PODPRA SEDADLA / PODPERA SEDADLA / WSPORNIK SIEDZENIA ŽELEZNÝ KRYT / ŽELEZNÝ KRYT / ZASŁONA ELAZNA HLAVNÍ RÁM / HLANÝ RÁM / BELKA PIONOWA HLAVNÍ KÍŽOVÝ NOSNÍK / HLAVNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK / WSPORNIK GŁÓWNY PÍTLANÁ VZPRA/ PRÍTLANÁ VZPERA / DWIG KLATKI PERSIOWEJ HORNÍ PODPRA PRAVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /HORNÁ PODPERA PRAVEJ ASTI HRUDNÍKU / PRAWE GÓRNE RAMI HORNÍ PODPRA LEVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /HORNÁ PODPERA AVEJ ASTI HRUDNÍKU /LEWE GÓRNE RAMI SPODNÍ PODPRA PRAVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /SPODNÁ PODPERA PRAVEJ ASTI HRUDNÍKU / PRAWE DOLNE RAMI SPODNÍ PODPRA LEVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /SPODNÁ PODPRERA AVEJ ASTI HRUDNíKU / LEWE DOLNE RAMI PRODLOUŽENÍ PRO NOHY /PREDŽENIE PRE NOHY / KOLUMNA MODLITEWNIKA OPRA/ OPORA / UCHWYT RUKOJE PRAVÉ RUKY /RUKOVä PRAVEJ RUKY / UCHWYT PRAWEJ R KI RUKOJE LEVÉ RUKY / RUKOVä AVEJ RUKY / UCHWYT LEWEJ R KI SPOJNÁ TRUBKA / SPODNÁ TRUBKA / RURKA ŁCZCA PODPRA KLADKOSTROJE /PODPERA KLADKOSTROJA / UCHWYT WIELOKRKA NÁSTAVEC PRO ZVOLENÍ VÝŠKY SEDADLA /NADSATVEC PRE ZVOLENIE VÝŠKY SEDADLA / RUCHOMA KOLUMNA SIEDZENIA SPOJNÁ DESKA / SPODNÁ DOSKA / DESECZKA ŁCZCA OBLOUKOVÉ MADLO / OBLÚKOVÉ MADLO / UCHWYT ŁUKOWY MNOŽSTVÍ/ MNOŽSTVO/ ILO 5

6 W TÁHLO / IAHLO / DREK X PNOVÁ TRUBKA / PENOVÁ TRUBKA / RURKA PIANKOWA Y DÉROVANÁ TY PRO VOLBU ZÁTŽE /DIEROVANÁ TY PRE VOBU ZÁAŽE / SPILKA REGULACJI OBCIENIA Z SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁCZCA WIELOKREK AA SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁCZCA WIELOKREK AB SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁCZCA WIELOKREK AC PODPRA OPRADLA RUKOU /PODPERA OPERADLA RÚK / WSPORNIK MODLITEWNIKA AD KLADKA / KLADKA / WIELOKREK AE KRYTKA KLADKY / KRYTKA KLADKY / PODKRYWA WIELOKREK AF PODLOŽKA / PODLOŽKA /PODKŁADKA AG ZÁSLEPKY / ZÁSLEPKY / ZATYCZKI 6

7

8 ÍSLO NUM SEZNAM DÍL/ ZOZNAM DIELOV / LISTA CZ CI NÁZEV/NÁZOV/NAZWA POLSTROVANÁ OPRKA ZAD / POLSTROVANÁ OPIERKA CHRBTA / OPARCIE POLSTROVANÉ SEDADLO / ALUNENÉ SEDADLO / SIEDZENIE VELKÝ PNOVÝ VÁLEC / VEKÝ PENOVÝ VALEC / DUY WAŁEK PIANKOWY PNOVÝ VÁLEC / PENOVÝ VALEC / WAŁEK PIANKOWY GUMOVÝ KROUŽEK/ GUMOVÝ KRÚŽOK / AMORTYZATOR GUMOWY ETZ/ REAZ / ŁACUCH SKOBA/SKOBA / HAK VÁLEEK/ VALEK / WAŁEK LOCK LEVER TUS/ LOCK LEVER TUS / LOCK LEVER TUS RYCHLOSTNÍ VÁLEEK/ RÝCHLOSTNÝ VALEK / ZATYCZKA LANKO BEZ BALONKU / LANKO BEZ BALÓNIKA / LINKA BEZ BALONIKA LANKO S JEDNÍM A PL BALONKEM /LANKO S JEDNÝM A POL BALÓNIKOV / LINKA Z PÓŁTORA BALONIKIEM LANKO S JEDNÍM BALONKEM / LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOV / LINKA Z JEDNYM BALONIKIEM DESKA PRO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /DOSKA PRE NASTAVENIE ZÁVAŽÍ / OBCINIKI VRCHNÍ DESKA PRO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /VRCHNÁ DOSKA PRE NASTAVENIE ZÁVAŽÍ / OBCINIKI VELKÝ ŠROUB 19 + DV PODLOŽKY+ POJISTNÁ MATICE M6 /VEKÁ SKRUTKA 19 + DVE PODLOŽKY + POISTNÁ MATICA M6 / DUA RUBA PODKŁADKI + NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M DV PODLOŽKY + DV POJISTNÉ MATICE /SKRUTKA M12X155 + DVE PODLOŽKY + DVE POISTNÉ MATICE / RUBA M PODKŁADKI + 2 NAKR TKI ZABEZPIECZAJCE ŠROUB M6 16 /SKRUTKA M6 x16 / RUBA M6 16 ŠROUB M8 16 / SKRUTKA M8x16 / RUBA M8 16 ŠROUB M8 20 PODLOŽKY/ SKRUTKA M8 x20 PODLOžKY / RUBA M8 20 PODKŁADKI ŠROUB M8 40 POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M8x40 POISTNÁ MATICA / RUBA M8 40 NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M10 20 POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x20 POISTNÁ MATICA / RUBA M10 20 NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M10 35 POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x35 POISTNÁ MATICA / RUBA M10 35 NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M10 45 DV PODLOŽKY MATICE /SKRUTKA M10x45 DVE PODLOŽKY / RUBA M10 45 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI ŠROUB M10 70 DV PODLOŽKY MATICE / SKRUTKA M10x70 DVE PODLOžKY MATICE / RUBA M10 70 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI MNOŽSTVÍ/ MNOŽTVO/ ILO 8

9 ŠROUB M10 75DV PODLOŽKY MATICE /SKRUTKA M10x75 DVE PODLOžKY MATICE / RUBA M10 75 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI ŠROUB M10 75 DV PODLOŽKY POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x75 DVE PODLOžKY POISTNÉ MATICE / RUBA M10 75 DWIE PODKŁADKI NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M DV PODLOŽKY POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x110 DVE PODLOŽKY POISTNÉ MATICE / RUBA M DWIE PODKŁADKI NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M12 20 PODLOŽKY / SKRUTKA M12x20 PODLOŽKY / RUBA M12 20 PODKŁADKI 30 ŠROUB M12 70 PODLOŽKY / SKRUTKA M12x70 PODLOŽKY BIŠNÍ POPRUH / BRUŠNÝ POPRUH / PAS NA BRZUCH POÍTA / POíTA / KOMPUTER KABEL POÍTAE / KÁBEL POÍTAA / KABEL KOMPUTERA KROK 1 POLSTROVANÉ OPRADLO RUKOU / ALUNENÉ OPERADLO RÚK / PODUSZKA OCHR. NA BICEPSY ŠROUB M6 16 DV PODLOŽKY MATICE /SKRUTKA M6x16 DVE PODLOŽKY / RUBA M6 16 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI 9

10 CZ 1. Vložte vodící tye (C) do zadní základny (B) pak je pipojte k hlavní základn(a skrz otvory ve vodicích tyích (C) šrouby M10*70+ podložkami + maticemi (25). 2. Nasute gumové kroužky (5) na vodicí tye (C). 3. Nasute desku pro nastavení závaží (14) a vrcholový plát (15) na vodicí tye (C). 4. Vložte drovanou ty pro zvolení závaží (Y) do vrcholového plátu. (15). SK 1.Vložte vodiacé tye (C) do zádnej základky (B), potom pripojte k hlavnej základni ( a cez otvory vo vodocích tyiach ( C) skrutkym10*70 + podložky + matice (25). 2. Nasute gumové krúžky (5) na vodiace tye (C). 3. Nasute dosko pre nastavenie závaží (14) a vrcholový plát (15) na vodiace tye (C). 4. Vlože dierovanú ty pre zvolenie závaží. (Y) do vrcholového plátu (15). PL 1. Naley włoy drki stosu (C) do podstawy tylnej (B) i dokrci do podstawy głównej (A) przez otwory w drkach stosu (C) za pomoc rub M10*70 + podkładek + nakrtek (25). 2. Naley nasun amortyzatory gumowe (5) na drki stosu (C). 3. Naley nasun obciniki (14) i obcinik górny (15) na drki stosu (C). 4. Naley włoy szpilk regulacji obcienia (Y) do obcinika górnego (15). KROK 2 10

11 CZ 1. Pipojte hlavní rám (G) a podpru rozšíení nohou (D) k hlavní základn (A) šrouby M10*70+podložkami + maticemi (25). 2. Pipojte podpru sedadla (E) a spojné desky (U) k hlavnímu rámu (G) a podpru rozšíení pro nohy (D) s maticemi M10*75+podložkami + maticemi (26). 3. Pipojte rozšíení pro nohy (N) k podpe rozšíení pro nohy (D) šrouby M10*70+podložkami + pojistnou maticí(27). 4. Pipojte polstrované sedadlo (2) k nástavci pro zvolení výšky sedadla (T) šrouby M6*16 (18). 5. Vložte nástavec pro zvolení výšky sedadla (T) do podpry sedadla (E) a zašroubujte rychlostním válekem (10). 6. Pipojte zádový polštá (1) k hlavnímu rámu (G) šrouby M8*16 (19). 7. Vložte pnovou trubku (X) do otvor v rozšíení pro nohy(n), a do podpry rozšíení pro nohy (D). Nasute pnové váleky (4) na pnové trubky (X). 8. Pipojte polštá opradel rukou (34) tona podpru opradel rukou(ac) šrouby M6*16 (18). 9. Vložte podpru opradel rukou (AD) do prodloužení pro nohy (N) zašroubujte rychlostním válekem.(10). SK 1.Pripojte hlavný rám (G) a podperu rozšírenia nôh (D) k hlavnej základne (A) skrutkami M10*70 + podložkami + matice (25). 2. Pripojte podperu sedadla (E) spojené dosky (U) k hlavnému rámu (G) a podperu rozšírenia pre nohy (D) s maticami M10*75 + podložkami + maticami (26). 3. Pripojte rozšírenie pre nohy (N) k podpere rozšírenia pre nohy (D) skrutky M10*70 + podložkami+ poistnou maticou (27), 4. Pripojte aludnené sedadlo (2) k nástavcu pre zvolenie výšky sedadla (T) skrutky M6*16 (18). 5. Vložte nástave pre zvolenie výšky sedadla (T) do podpery sedadla (E) a zaskrutkujte rýchlostným valekom (10). 6. Pripojte chrbtový vankúš (1) k hlavnému rámu (G) skrutky M8*16 (19). 7. Vložte pevnú trubku (X) do ovtorov v rozšírení pre nohy (N) a do podpery rozšírenia pre nohy (D), nasute penové valeky (4) na penové trubky (X). 8. Pripojte vankúš operadiel rúk (34) to na podperu operadiel rúk (AC) skrutky M6*16 (18). 9. Vložte podperu operadiel rúk (AD) do predžení pre nohy (N), zaskrutkujte rýchlostným valekom (10). PL 1. Naley doczepi belk poinow (G) i przystawk kolumny modlitewnika (D) do podstawy głównej (A) za pomoc rub M10*70 + podkładek + nakrtek (25.) 2. Naley doczepi wspornik siedzenia (E) i deseczki łczce (U) do belki pionowej (G) i przystawk rozszerzenia nóg (D) za pomoc rub M10*75 + podkładek + nakrtek. 3. Naley przyczepi kolumn modlitewnika (N) do przystawki kolumny modlitewnika (D) za pomoc rub M10*70 + podkładek + nakrtki zabezpieczajcej (27). 4. Naley przyczepi siedzenie (2) do ruchomej kolumny siedzenia (T) rubami M6*16 (18). 5. Naley włoy ruchm kolumn siedzenia (T) do wspornika siedzenia (E) i przykrci zatyczk (10). 6. Naley przymocowa oprarcie (1) do belki głównej (G) rubami M8*16 (19). 7. Naley włoy rurk piankow (X) do otworów kolumny modlitewnika (N) i do przystawki kolumny modlitewnika (D). Naley nałoy osłony piankowe (4) na rurk piankow (X). 8. Naley przymocowa poduszk ochr. na bicepsy (34) do wspornika modlitewnika (AC) za pomoc rub M6*16 (18). 9. Naley włoy wspornik modlitewnika (AC) do kolumny modlitewnika (N) i przykrci zatyczk (10). 11

12 KROK 3 CZ 1. Pipojte vrchní kížový nosník (H) k hlavnímu rámu (G) a vodicím tyím(c) pomocí šroub M10*70+ tsnní + matic (25) a šroub M12*70+ tsnní (30). 2. Pipojte opru (O) a podpru kladkostroje (S) do hlavního rámu (G) šrouby M10*75 podložkami + maticemi (26). 3. Pipojte kladkostroj (AB) k podpe kladkostroje (S) šrouby M10*110+ podložkami + pojistnými maticemi (28). 4. Pipojte pítlanou vzpru (I) k vrchnímu kížovému nosníku (H) spojnou trubkou (R) a šrouby M12*155+ podložkami + pojistnými maticemi (17). 5. Pipojte vrchní pravou a levou podpru hrudi (J&K) k pítlané vzpe (I) velkými šrouby c19+ podložkami + pojistnou maticí M16 (16). 6. Vložte spodní pravou a levou podpru hrudi (M&L) do vrchní pravé a levé podpry hrudi (J&K) upevnte rychlostním válekem (10). 7. Pipojte pravou a levou rukoje (P&Q) ke spodní pravé a levé podpe hrudi (M&L) šrouby M12*20+ podložkami (29) a šrouby M8*20+podložkami (20). 8. Pipojte kryty (F) k zadní základn (B) a vrchnímu kížovému nosníku (H) šrouby M6*16 (18). SK 1. Pripojte vrchný krížový nostník (H) k hlavnému rámu (G) a vodiacím tyiam (C ) pomocou skrutky M10*70 + tesnení + matíc (25) a skrutiek M12*70 + tesnení (30). 2. Pripojte operu (O) a podperu kladkostroja (S) do hlavného rámu (G) skrutkami M10*75 podložkami + maticami (26). 3. Pripojte kladkostroj (AB) k podpere kladkostroja (S) skrutkami M10*110 + podložkami + poistnými maticami (28). 4. Pripojte prítlanú vzperu (I) k vrchnému krížovému nosníku (H) spojnou trubkou (R) a skrutkami M12*155 + podložkami + poistnými maticami (17). 5. Pripojte vrchnú pravú a avú podperu hrudi (J&K) k prítlanej vzpere (I) vekými skrutkami C

13 podložkami + poistnou maticou M16 (16). 6. Vložte spodnú pravú a avú podperu hrudi (M&L) do vrchnej pravej aavej podpery hrudi (J&K), upevnite rýchlostným valekom (10). 7. Pripojte pravú a avú rukovä (P&Q) ku spodnej pravej a avej podpere hrudi (M&L), skrutkami M12*20 + podložkami (20). 8. Pripojte kryty (F) k zadnej základni (B) a vrchnému krížovému nosníku (H) skrutky M6*16 (18). PL 1. Naley przymocowa wspornik główny (H) do belki głównej (G) i drków stosu (C) za pomoc rub M10*70 + uszczelek + nakrtek (25) i rub M12*70 + uszczelek (30). 2. Naley przymocowa uchwyt (O) i mocowanie uchwytów krków (S) do belki pionowej (G) za pomoc rub M10*75 + padkładek + nakrtek (26). 3. Naley przymocowa wielokrek (AB) do mocowania uchwytów krków (S) za pomoc rub M10*110 + podkładek + nakrtkami zabezpieczajcymi (28). 4. Naley przymocowa dwig klatki piersiowej (I) do wspornika głównego (H) za pomoc rurki łczcej (R) i ruby M12*155 + podkładek + nakrtek zabezpieczajcych (17) 5. Naley przymocowa prawe górne i lewe górne rami (J&K) do dwigu klatki piersiowej (I) za pomoc duych rub c19 + podkładek + nakrtk zabezpieczajc M16 (16). 6. Naley włoy prawe dolne i lewe dolne rami (M&L) do prawego górnego i lewego górnego ramienia (J&K) i przymocowa zatyczk (10). 7. Naley przymocowa prawy i lewy uchwyt (P&Q) do prawego dolnego i lewego dolnego ramiona (M&L) za pomoc rub M12*20 + podkładek (29) i rub M8*20 + podkładek (20). 8. Naley przymocowa zasłony (F) do podstawy tylnej (B) i do wspornika głównego (H) za pomoc rub M6*16 (18). MONTÁŽ LANEK / MONTÁŽ LANIEK / MONTA LINEK 13

14 CZ 1. Pipojte lanko bez balonku (11) Spojte jeden konec lanka s horní pravou oprou hrudi (J) šroubem M10*20pojitsnou maticí (22). Obtáhnte druhý konec lana nahoru a okolo kladky 1, pod a okolo kladky 3, nahoru a okolo kladky 2, pak pipojte tento konec k vrchní levé ope hrudi (K) šroubem M10*20 a pojistnou maticí (22). 2. Pipojte lanko s jedním a pl balonkem (12) Poznámka: Pi tomto kroku by kladky mly být vyjmuty ze svých pozic. Protáhnte konec lanka bez balonku nahoru kladkou 4, nahoru a okolo kladky 5, pod a okolo kladky 6, nahoru a okolo kladky Pipojte lanko s jedním balonkem (13) Protáhnte ten konec lanka, na nmuž není balonek pod kladkami 8910, nahoru a okolo kladky 11, dol a okolo klady 12, nahoru a okolo kladky 13, dol a okolo klady 15, nahoru a okolo kladky 7, dol a zajistte konec k drované tyi pro volbu závaží (Y) pomocí etzu (6) a hák (7). SK 1. lano bez beloniku (11) Spojte jeden koniec lanka s hornou pravou operou hrudi (J) skrutkou M10*20 poistnou maticou (22). Obtiahniete druhý konec lana hore a okolo kladky 1, pod a okolo kladky 3, hore a okolo kladky 2, potom pripojte tento koniec k vrchnej avej opory hrudni (K) skrutkou M10*20 a poistnou maticou (22). 2.Pripojte lanko s jedným a pl bakonikom (12). Poznámka: Pri tomto kroku by kldky mali by vyaté zo svojích pozícií. Pretiahnite koniec lanka bez balónika hore kladkou 4, hore a okolo kladky 5, pod a okolo kladky 6, hore a okolo kladky 14 3Pripojte lanko s jedným balónikom (13). Pretiahnite ten koniec lanka na om už není balónik pod kladkami 8,9,10 hore a okolo kladky 11, dole a okolo kladky 12, hore a okolo kladky 13, dole a okolo kladky 15, hore a okolo kladky 7, dole a zaistite koniec k dierovanej tyi pre vobu závaží (Y) pomocou reaze (6) a háka (7). PL 1. Naley przymocowa link bez balonika (11). Naley połczy jeden koniec linki z prawym gornym ramieniem (J) za pomoc ruby M10*20 i nakrtki zabezpieczajcej (22). Drugi koniec linki naley wcign do góry i koło krka 1, pod i koło krka 3, do góry i koło krka 2, a potem połczy koniec do górnego lewego ramiona (K) za pomoc ruby M10*20 i nakrtki zabezpieczajcej (22). 2. Naley połczy link z półtora balonikiem (12) Uwaga: Przy tym kroku krki powinne by wyjte ze swoich pozycji. Naley przecign koniec linki bez balonika do góry krkiem 4, do góry i koło krka 5, pod i koło krka 6, do góry i koło krka Naley przymocowa link do jednego balonika (13). Naley przecign koniec linki, na którym nie ma balonika pod krkami 8, 9, 10, do góry koło krka 11, na dół i koło krka 12, do góry i koło krka 13, na dół i koło krka 15, do góry i koło krka 7, na dół i zabezpieczy koniec do szpilki regulacji obcienia (Y) za pomoc łacucha (6) i haków (7). 14

15 MONTÁŽ POÍTAE / MONTÁŽ POÍTAA / MONTA KOMPUTERA CZ Ped montáží hlavního rámu (G), pipojte poíta (32) ke kabelu poítae (33) jak je ukázáno na obrázku I, pak vete kabel poítae (33) skrz otvor v hlavním rámu (G). Nainstalujte poíta (32) do hlavního rámu (G). Pipojte kabel poítae (32) do zdíky v hlavním rámu (A) jak ukazuje obrázek II. SK Pred montážou hlavného rámu (G), pripojte poíta (32) ku káblu poítaa (33) ako je ukázané na obrázku I., potom vete kábel poítaa (33) cez otvor v hlavnom ráme (G). Nainštalujte poíta (32) do hlavného rámu (G). Pripojte kábel poítaa (32) do dierky v hlavnom ráme (A) ako ukazuje Obrázok II. PL Przed montaem belki pionowej (G) naley połczy komputer (32) z kablem komputera (33) według obrazka I, a potem przecign kabel komputera (33) przez otwór w belce głównej (G). Naley przymocowa komputer (32) do belki pionowej (G) i podłczy kabel komputera (32) do gniazdka w podstawie głównej (A) według obrazka II 15

16 16

17 17

18 %&, " " 23# J" / 1 K # "!# * " % # " +, "! # " 2, # - " # L K "!! #% M ( # " ''()*)+!,-&.-/,, 0 1.-,.&- -2,343-&0 %&, " " < 23# J" 8/ 1 K!# "!# * " # " =+ = # "! "# # " 2!# - # < L K "! # M ( # " ''()5)650!,-&78-, 2, 20.-,.& ,3.4-0! #2 )D 4 AGA#>E A DF# #>AF# DA E # 234# DA KA# "/ 1 A A# #>F# ## E * +# EA#E# A ND D # AG,# AIA # " A 2 4 A A# #>F# - F" > 4 #E4 L ## A F ## M #AA A# # '9(5:5)65 ;#-&7<- =2& 2#4 0 >7->7 >7 18

19 !!"#! $% &#!# ' " ( )! #! #* +!,! - #!! " % % ) " / 1 #! C "! " #%. "! % # ' " " 2 " % # "!#. "! " L " " #!"."!" "!!" " # "! % M # 8 %! "! MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b Ostrava Tebovice Czech Republic 19

20 "# $ % & ' (!./ %0!.#!.% $% &#!# ' ( 1! #! 2#* +3!,! - #!! 4 % % ) " 1 #! C "! O4 "# ; "< # ' <" " 2 " 8 = # "!# ; "< " L " " #!" ;"!" " #"!!" " # "< M # 8!! TRINET Corp, s. r. o. Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto Slovakia 20

21 ) * +,- ". - -*/-, *--! 5677 #!8 79 7: : 8 7 ) ; )7# ; 07:<#7 # #;# <#;)=# :67 7 #! 7 <7> $07; 7;7#;> &9?#!# #!> ##=<#7:) # 8 7(177#=<# #! #!A8 7 8 # #67*> +0#=<7 #!7 67=8 7:7 #!>,0B#!7 #!7#> - 07) #! = 7:<#7) # 7: 7 7 : 7 7 7) # #7 ): "#$ 1,AE# # GA#BPA> AE# > 4 AE # 44 DA E E # QC D EG 4EA#>R 2 6 #>F# ## D "GI D 4A#R L S 4A# E> A ">E# A # " AE# D4 # - " #4 DR M T# EA A # A TRINET CORP sp. z o.o., Wilkowicka Toszek Poland 21

Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023

Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023 Návod k použití / Návod na použitie / Instrukcja obsługi Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023 Distributor: Jindřich Valenta ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Tel.: 465 471

Více

Přenosný basketbalový stojan Výr. číslo 1157. Návod a použití

Přenosný basketbalový stojan Výr. číslo 1157. Návod a použití Přenosný basketbalový stojan Výr. číslo 1157 Návod a použití. Důležité bezpečnostní instrukce Ti, kteří sestavují a používají tento systém musí číst, rozumět a vyhovět všem následujícím podmínkám. Majitel

Více

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H)

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

Výrobek ND Číslo ND Popis Skl. M. Stav (SJ) Původní cena s DPH Cena po slevě 70% s DPH OPŘ Škoda AAP700011A SVAZEK EL. PRO DODATECNOU MONT 1254 1 1

Výrobek ND Číslo ND Popis Skl. M. Stav (SJ) Původní cena s DPH Cena po slevě 70% s DPH OPŘ Škoda AAP700011A SVAZEK EL. PRO DODATECNOU MONT 1254 1 1 Výrobek ND Číslo ND Popis Skl. M. Stav (SJ) Původní cena s DPH Cena po slevě 70% s DPH OPŘ Škoda AAP700011A SVAZEK EL. PRO DODATECNOU MONT 1254 1 1 637,00 Kč 491,00 Kč OPŘ Škoda ABA400001 REPRO PREDNI

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

RINGFEDER Your System Partner NEW

RINGFEDER Your System Partner NEW 09/14 03/15 DE RU EN PL FR CZ ES EN RINGFEDER Your System Partner NEW Member of VBG GROUP www.ringfeder.de Service Сервис повышает прибавочную стоимость. Предлагаем скачать наше руководство пользователя,

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Návod k obsluze 818629-00 Hladinová elektroda NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE

Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE silné v pohybu přesné při odměřování 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5 / -103 -V- novinka -V- novinka Převodník hodnot DADE Válce dle norem

Více

skupina Číslo zboží Název zboží Typ vozu Číslo mototechnystav MJ Cena/jedn Cena/clk příslušenství 549613053040 Vložka zámku 1323 B AVIA Avia

skupina Číslo zboží Název zboží Typ vozu Číslo mototechnystav MJ Cena/jedn Cena/clk příslušenství 549613053040 Vložka zámku 1323 B AVIA Avia skupina Číslo zboží Název zboží Typ vozu Číslo mototechnystav MJ Cena/jedn Cena/clk příslušenství 549613053040 Vložka zámku 1323 B AVIA Avia 109988062 10,00 87,89 878,9 příslušenství 443932905490 Podložka

Více

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Estetické spojovací kování o průměru 12 mm, zvláště vhodné pro malé korpusy, police a zásuvky. Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 Ivan Hrdlička X-FLAME 2003 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

... b e z p e č n ě k c í l i katalog 2015

... b e z p e č n ě k c í l i katalog 2015 ... bezpečně k cíli katalog 2015 ob sah vrtule 03 vrtulové kužely 12 ovládání vrtulí 14 pří ová kola 16 hlavní podvozková kola 19 pneumatiky, duše 28 hlavní brzdové válce 30 ovládání plynu, palivový systém

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

EMC PRODUCT CATALOGUE

EMC PRODUCT CATALOGUE EMC EMC PRODUCT CATALOGUE SEALING SOLUTIONS FOR EMC APICATIONS EN PT EMC Product catalogue Katalog produktů EMC Katalog produktów EMC Catálogo de produto EMC We Seal Your World Roxtec product catalogues

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I ES SI HU Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění Priročnik z navodili in o pozorili Használati utasítás és figyelmeztetések

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

Ruč ní nář adí. VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pouze u našeho DisTRiBuTORa 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena. 480 x 360 x 185 2.60kg -2650K 11091.

Ruč ní nář adí. VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pouze u našeho DisTRiBuTORa 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena. 480 x 360 x 185 2.60kg -2650K 11091. skupina 593 kufry na nář adí Kufr hliníkový profesionální Robustní nárazuvzdorný kufr se zesílenými hranami a panty. Dva panely s pružnými poutky pro upevnění nářadí na pevných závěsech. Dvě nastavitelné

Více

Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63

Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63 Lieferprogramm / Výrobní program / Program dostaw / product range Installations- und Betriebsanleitung Návod k instalaci a provozu Instrukcja instalowania i obs³ugi Instructions for installation and operation

Více

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 1 597 0720 CZ 02.2013 cs Montážní předpisy Překlad původních pokynů www.sulzer.co Montážní předpisy pro betonový piedestal pro SB 900-1200

Více