& ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " $# " 4 " " " " %.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "& ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " $# " 4 " " " " %."

Transkript

1 1

2 !!" #" # " $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " " " " %. 9 $: :!" ; < #"# " $ "!#: " #!"# < '!! # & '! # (!! : & ) * # " " # + ; < &, #! - #!! # " = & $!"#! : " ;"!" " " # / 0 < 1234! 56! # # <!# # < < ; # 7 " # : # 2 " # ; < 2

3 # # # # = 8 " : # # # " " # "!# "# $# 4 " " " " ; ;<! > A# B " ADEFG H # B D > G D #,BA " D > *IADA # AD " IF #>F#+ 7E # D A4,AA C#/ & 7E # D A4 ) # C "IA " AA #4 & DA * " #> GA# # " A+D AG &, #># GA#BD AG> AA/#F A "IA## # &,# AF# A " I AEA A DA 4 "AA # A# Informacje dotyczce bezpieczestwa: Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu urzdzenia naley dotrzymywa ponisze reguły: maksymalne obcienie wynosi 120 kg urzdzenie to naley do klasy HC i nie jest przeznaczone do wicze terapeutycznych urzdzenie to nie moe by uywane w nieprzewietrzanych pomieszczeniach wysoka temperatura, wilgo i woda nie mog by dopuszczone do urzdzenia przed uyciem naley dokładnie zapozna si z instrukcj obsługi urzdzenie to naley umieci na płask i stabiln podłog. Naley upewni si, e urzdzenie jest stabilne i bezpieczne urzdzenie to wymaga minimalnie 2 metry wolnej przestrzeni wokół siebie nieprawidłowe lub zbyt czste wiczenie moe powanie uszkodzi zdrowie naley upewni si, e adne rczki lub inne czci nie bd przeszkadzały w wiczeniach naley regularnie sprawdza wszystkie czci. Jeli s uszkodzone, nie mona korzysta z urzdzenia i naley natychmiast uszkodzone czci wymieni lub skontaktowa si ze sprzedawc naley regularnie sprawdza wszystkie ruby i nakrtki czy s prawidłowo docignite nie wolno zostawia dzieci lub zwierzt bez nadzoru w pobliu urzdzenia urzdzenie to nie jest zabawk polecamy schowa t instrukcj obsługi w celu póniejszego zamówienia czci zapasowych "#$'A D AI#G A 4 A "A I "# D FG E 3

4 4

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V SEZNAM DÍL / ZOZNAM DIELOV / LISTA CZ CI NÁZEV / NÁZOV / NAZWA HLAVNÍ ZÁKLADNA/ HLAVNÁ ZÁKLADA / PODSTAWA GŁÓWNA ZADNÍ ZÁKLADNA/ ZADÁ ZÁKLADA / PODSTAWA TYLNA VODICÍ TY/ VODIACIA TY / DRKI STOSU PODPRA PRODLOUŽENÍ PRO NOHY/ /PODPERA PREDŽENIA PRE NOHY / PRZYSTAWKA KOLUMNY MODLITEWNIKA PODPRA SEDADLA / PODPERA SEDADLA / WSPORNIK SIEDZENIA ŽELEZNÝ KRYT / ŽELEZNÝ KRYT / ZASŁONA ELAZNA HLAVNÍ RÁM / HLANÝ RÁM / BELKA PIONOWA HLAVNÍ KÍŽOVÝ NOSNÍK / HLAVNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK / WSPORNIK GŁÓWNY PÍTLANÁ VZPRA/ PRÍTLANÁ VZPERA / DWIG KLATKI PERSIOWEJ HORNÍ PODPRA PRAVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /HORNÁ PODPERA PRAVEJ ASTI HRUDNÍKU / PRAWE GÓRNE RAMI HORNÍ PODPRA LEVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /HORNÁ PODPERA AVEJ ASTI HRUDNÍKU /LEWE GÓRNE RAMI SPODNÍ PODPRA PRAVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /SPODNÁ PODPERA PRAVEJ ASTI HRUDNÍKU / PRAWE DOLNE RAMI SPODNÍ PODPRA LEVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /SPODNÁ PODPRERA AVEJ ASTI HRUDNíKU / LEWE DOLNE RAMI PRODLOUŽENÍ PRO NOHY /PREDŽENIE PRE NOHY / KOLUMNA MODLITEWNIKA OPRA/ OPORA / UCHWYT RUKOJE PRAVÉ RUKY /RUKOVä PRAVEJ RUKY / UCHWYT PRAWEJ R KI RUKOJE LEVÉ RUKY / RUKOVä AVEJ RUKY / UCHWYT LEWEJ R KI SPOJNÁ TRUBKA / SPODNÁ TRUBKA / RURKA ŁCZCA PODPRA KLADKOSTROJE /PODPERA KLADKOSTROJA / UCHWYT WIELOKRKA NÁSTAVEC PRO ZVOLENÍ VÝŠKY SEDADLA /NADSATVEC PRE ZVOLENIE VÝŠKY SEDADLA / RUCHOMA KOLUMNA SIEDZENIA SPOJNÁ DESKA / SPODNÁ DOSKA / DESECZKA ŁCZCA OBLOUKOVÉ MADLO / OBLÚKOVÉ MADLO / UCHWYT ŁUKOWY MNOŽSTVÍ/ MNOŽSTVO/ ILO 5

6 W TÁHLO / IAHLO / DREK X PNOVÁ TRUBKA / PENOVÁ TRUBKA / RURKA PIANKOWA Y DÉROVANÁ TY PRO VOLBU ZÁTŽE /DIEROVANÁ TY PRE VOBU ZÁAŽE / SPILKA REGULACJI OBCIENIA Z SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁCZCA WIELOKREK AA SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁCZCA WIELOKREK AB SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁCZCA WIELOKREK AC PODPRA OPRADLA RUKOU /PODPERA OPERADLA RÚK / WSPORNIK MODLITEWNIKA AD KLADKA / KLADKA / WIELOKREK AE KRYTKA KLADKY / KRYTKA KLADKY / PODKRYWA WIELOKREK AF PODLOŽKA / PODLOŽKA /PODKŁADKA AG ZÁSLEPKY / ZÁSLEPKY / ZATYCZKI 6

7

8 ÍSLO NUM SEZNAM DÍL/ ZOZNAM DIELOV / LISTA CZ CI NÁZEV/NÁZOV/NAZWA POLSTROVANÁ OPRKA ZAD / POLSTROVANÁ OPIERKA CHRBTA / OPARCIE POLSTROVANÉ SEDADLO / ALUNENÉ SEDADLO / SIEDZENIE VELKÝ PNOVÝ VÁLEC / VEKÝ PENOVÝ VALEC / DUY WAŁEK PIANKOWY PNOVÝ VÁLEC / PENOVÝ VALEC / WAŁEK PIANKOWY GUMOVÝ KROUŽEK/ GUMOVÝ KRÚŽOK / AMORTYZATOR GUMOWY ETZ/ REAZ / ŁACUCH SKOBA/SKOBA / HAK VÁLEEK/ VALEK / WAŁEK LOCK LEVER TUS/ LOCK LEVER TUS / LOCK LEVER TUS RYCHLOSTNÍ VÁLEEK/ RÝCHLOSTNÝ VALEK / ZATYCZKA LANKO BEZ BALONKU / LANKO BEZ BALÓNIKA / LINKA BEZ BALONIKA LANKO S JEDNÍM A PL BALONKEM /LANKO S JEDNÝM A POL BALÓNIKOV / LINKA Z PÓŁTORA BALONIKIEM LANKO S JEDNÍM BALONKEM / LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOV / LINKA Z JEDNYM BALONIKIEM DESKA PRO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /DOSKA PRE NASTAVENIE ZÁVAŽÍ / OBCINIKI VRCHNÍ DESKA PRO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /VRCHNÁ DOSKA PRE NASTAVENIE ZÁVAŽÍ / OBCINIKI VELKÝ ŠROUB 19 + DV PODLOŽKY+ POJISTNÁ MATICE M6 /VEKÁ SKRUTKA 19 + DVE PODLOŽKY + POISTNÁ MATICA M6 / DUA RUBA PODKŁADKI + NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M DV PODLOŽKY + DV POJISTNÉ MATICE /SKRUTKA M12X155 + DVE PODLOŽKY + DVE POISTNÉ MATICE / RUBA M PODKŁADKI + 2 NAKR TKI ZABEZPIECZAJCE ŠROUB M6 16 /SKRUTKA M6 x16 / RUBA M6 16 ŠROUB M8 16 / SKRUTKA M8x16 / RUBA M8 16 ŠROUB M8 20 PODLOŽKY/ SKRUTKA M8 x20 PODLOžKY / RUBA M8 20 PODKŁADKI ŠROUB M8 40 POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M8x40 POISTNÁ MATICA / RUBA M8 40 NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M10 20 POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x20 POISTNÁ MATICA / RUBA M10 20 NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M10 35 POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x35 POISTNÁ MATICA / RUBA M10 35 NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M10 45 DV PODLOŽKY MATICE /SKRUTKA M10x45 DVE PODLOŽKY / RUBA M10 45 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI ŠROUB M10 70 DV PODLOŽKY MATICE / SKRUTKA M10x70 DVE PODLOžKY MATICE / RUBA M10 70 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI MNOŽSTVÍ/ MNOŽTVO/ ILO 8

9 ŠROUB M10 75DV PODLOŽKY MATICE /SKRUTKA M10x75 DVE PODLOžKY MATICE / RUBA M10 75 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI ŠROUB M10 75 DV PODLOŽKY POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x75 DVE PODLOžKY POISTNÉ MATICE / RUBA M10 75 DWIE PODKŁADKI NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M DV PODLOŽKY POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x110 DVE PODLOŽKY POISTNÉ MATICE / RUBA M DWIE PODKŁADKI NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M12 20 PODLOŽKY / SKRUTKA M12x20 PODLOŽKY / RUBA M12 20 PODKŁADKI 30 ŠROUB M12 70 PODLOŽKY / SKRUTKA M12x70 PODLOŽKY BIŠNÍ POPRUH / BRUŠNÝ POPRUH / PAS NA BRZUCH POÍTA / POíTA / KOMPUTER KABEL POÍTAE / KÁBEL POÍTAA / KABEL KOMPUTERA KROK 1 POLSTROVANÉ OPRADLO RUKOU / ALUNENÉ OPERADLO RÚK / PODUSZKA OCHR. NA BICEPSY ŠROUB M6 16 DV PODLOŽKY MATICE /SKRUTKA M6x16 DVE PODLOŽKY / RUBA M6 16 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI 9

10 CZ 1. Vložte vodící tye (C) do zadní základny (B) pak je pipojte k hlavní základn(a skrz otvory ve vodicích tyích (C) šrouby M10*70+ podložkami + maticemi (25). 2. Nasute gumové kroužky (5) na vodicí tye (C). 3. Nasute desku pro nastavení závaží (14) a vrcholový plát (15) na vodicí tye (C). 4. Vložte drovanou ty pro zvolení závaží (Y) do vrcholového plátu. (15). SK 1.Vložte vodiacé tye (C) do zádnej základky (B), potom pripojte k hlavnej základni ( a cez otvory vo vodocích tyiach ( C) skrutkym10*70 + podložky + matice (25). 2. Nasute gumové krúžky (5) na vodiace tye (C). 3. Nasute dosko pre nastavenie závaží (14) a vrcholový plát (15) na vodiace tye (C). 4. Vlože dierovanú ty pre zvolenie závaží. (Y) do vrcholového plátu (15). PL 1. Naley włoy drki stosu (C) do podstawy tylnej (B) i dokrci do podstawy głównej (A) przez otwory w drkach stosu (C) za pomoc rub M10*70 + podkładek + nakrtek (25). 2. Naley nasun amortyzatory gumowe (5) na drki stosu (C). 3. Naley nasun obciniki (14) i obcinik górny (15) na drki stosu (C). 4. Naley włoy szpilk regulacji obcienia (Y) do obcinika górnego (15). KROK 2 10

11 CZ 1. Pipojte hlavní rám (G) a podpru rozšíení nohou (D) k hlavní základn (A) šrouby M10*70+podložkami + maticemi (25). 2. Pipojte podpru sedadla (E) a spojné desky (U) k hlavnímu rámu (G) a podpru rozšíení pro nohy (D) s maticemi M10*75+podložkami + maticemi (26). 3. Pipojte rozšíení pro nohy (N) k podpe rozšíení pro nohy (D) šrouby M10*70+podložkami + pojistnou maticí(27). 4. Pipojte polstrované sedadlo (2) k nástavci pro zvolení výšky sedadla (T) šrouby M6*16 (18). 5. Vložte nástavec pro zvolení výšky sedadla (T) do podpry sedadla (E) a zašroubujte rychlostním válekem (10). 6. Pipojte zádový polštá (1) k hlavnímu rámu (G) šrouby M8*16 (19). 7. Vložte pnovou trubku (X) do otvor v rozšíení pro nohy(n), a do podpry rozšíení pro nohy (D). Nasute pnové váleky (4) na pnové trubky (X). 8. Pipojte polštá opradel rukou (34) tona podpru opradel rukou(ac) šrouby M6*16 (18). 9. Vložte podpru opradel rukou (AD) do prodloužení pro nohy (N) zašroubujte rychlostním válekem.(10). SK 1.Pripojte hlavný rám (G) a podperu rozšírenia nôh (D) k hlavnej základne (A) skrutkami M10*70 + podložkami + matice (25). 2. Pripojte podperu sedadla (E) spojené dosky (U) k hlavnému rámu (G) a podperu rozšírenia pre nohy (D) s maticami M10*75 + podložkami + maticami (26). 3. Pripojte rozšírenie pre nohy (N) k podpere rozšírenia pre nohy (D) skrutky M10*70 + podložkami+ poistnou maticou (27), 4. Pripojte aludnené sedadlo (2) k nástavcu pre zvolenie výšky sedadla (T) skrutky M6*16 (18). 5. Vložte nástave pre zvolenie výšky sedadla (T) do podpery sedadla (E) a zaskrutkujte rýchlostným valekom (10). 6. Pripojte chrbtový vankúš (1) k hlavnému rámu (G) skrutky M8*16 (19). 7. Vložte pevnú trubku (X) do ovtorov v rozšírení pre nohy (N) a do podpery rozšírenia pre nohy (D), nasute penové valeky (4) na penové trubky (X). 8. Pripojte vankúš operadiel rúk (34) to na podperu operadiel rúk (AC) skrutky M6*16 (18). 9. Vložte podperu operadiel rúk (AD) do predžení pre nohy (N), zaskrutkujte rýchlostným valekom (10). PL 1. Naley doczepi belk poinow (G) i przystawk kolumny modlitewnika (D) do podstawy głównej (A) za pomoc rub M10*70 + podkładek + nakrtek (25.) 2. Naley doczepi wspornik siedzenia (E) i deseczki łczce (U) do belki pionowej (G) i przystawk rozszerzenia nóg (D) za pomoc rub M10*75 + podkładek + nakrtek. 3. Naley przyczepi kolumn modlitewnika (N) do przystawki kolumny modlitewnika (D) za pomoc rub M10*70 + podkładek + nakrtki zabezpieczajcej (27). 4. Naley przyczepi siedzenie (2) do ruchomej kolumny siedzenia (T) rubami M6*16 (18). 5. Naley włoy ruchm kolumn siedzenia (T) do wspornika siedzenia (E) i przykrci zatyczk (10). 6. Naley przymocowa oprarcie (1) do belki głównej (G) rubami M8*16 (19). 7. Naley włoy rurk piankow (X) do otworów kolumny modlitewnika (N) i do przystawki kolumny modlitewnika (D). Naley nałoy osłony piankowe (4) na rurk piankow (X). 8. Naley przymocowa poduszk ochr. na bicepsy (34) do wspornika modlitewnika (AC) za pomoc rub M6*16 (18). 9. Naley włoy wspornik modlitewnika (AC) do kolumny modlitewnika (N) i przykrci zatyczk (10). 11

12 KROK 3 CZ 1. Pipojte vrchní kížový nosník (H) k hlavnímu rámu (G) a vodicím tyím(c) pomocí šroub M10*70+ tsnní + matic (25) a šroub M12*70+ tsnní (30). 2. Pipojte opru (O) a podpru kladkostroje (S) do hlavního rámu (G) šrouby M10*75 podložkami + maticemi (26). 3. Pipojte kladkostroj (AB) k podpe kladkostroje (S) šrouby M10*110+ podložkami + pojistnými maticemi (28). 4. Pipojte pítlanou vzpru (I) k vrchnímu kížovému nosníku (H) spojnou trubkou (R) a šrouby M12*155+ podložkami + pojistnými maticemi (17). 5. Pipojte vrchní pravou a levou podpru hrudi (J&K) k pítlané vzpe (I) velkými šrouby c19+ podložkami + pojistnou maticí M16 (16). 6. Vložte spodní pravou a levou podpru hrudi (M&L) do vrchní pravé a levé podpry hrudi (J&K) upevnte rychlostním válekem (10). 7. Pipojte pravou a levou rukoje (P&Q) ke spodní pravé a levé podpe hrudi (M&L) šrouby M12*20+ podložkami (29) a šrouby M8*20+podložkami (20). 8. Pipojte kryty (F) k zadní základn (B) a vrchnímu kížovému nosníku (H) šrouby M6*16 (18). SK 1. Pripojte vrchný krížový nostník (H) k hlavnému rámu (G) a vodiacím tyiam (C ) pomocou skrutky M10*70 + tesnení + matíc (25) a skrutiek M12*70 + tesnení (30). 2. Pripojte operu (O) a podperu kladkostroja (S) do hlavného rámu (G) skrutkami M10*75 podložkami + maticami (26). 3. Pripojte kladkostroj (AB) k podpere kladkostroja (S) skrutkami M10*110 + podložkami + poistnými maticami (28). 4. Pripojte prítlanú vzperu (I) k vrchnému krížovému nosníku (H) spojnou trubkou (R) a skrutkami M12*155 + podložkami + poistnými maticami (17). 5. Pripojte vrchnú pravú a avú podperu hrudi (J&K) k prítlanej vzpere (I) vekými skrutkami C

13 podložkami + poistnou maticou M16 (16). 6. Vložte spodnú pravú a avú podperu hrudi (M&L) do vrchnej pravej aavej podpery hrudi (J&K), upevnite rýchlostným valekom (10). 7. Pripojte pravú a avú rukovä (P&Q) ku spodnej pravej a avej podpere hrudi (M&L), skrutkami M12*20 + podložkami (20). 8. Pripojte kryty (F) k zadnej základni (B) a vrchnému krížovému nosníku (H) skrutky M6*16 (18). PL 1. Naley przymocowa wspornik główny (H) do belki głównej (G) i drków stosu (C) za pomoc rub M10*70 + uszczelek + nakrtek (25) i rub M12*70 + uszczelek (30). 2. Naley przymocowa uchwyt (O) i mocowanie uchwytów krków (S) do belki pionowej (G) za pomoc rub M10*75 + padkładek + nakrtek (26). 3. Naley przymocowa wielokrek (AB) do mocowania uchwytów krków (S) za pomoc rub M10*110 + podkładek + nakrtkami zabezpieczajcymi (28). 4. Naley przymocowa dwig klatki piersiowej (I) do wspornika głównego (H) za pomoc rurki łczcej (R) i ruby M12*155 + podkładek + nakrtek zabezpieczajcych (17) 5. Naley przymocowa prawe górne i lewe górne rami (J&K) do dwigu klatki piersiowej (I) za pomoc duych rub c19 + podkładek + nakrtk zabezpieczajc M16 (16). 6. Naley włoy prawe dolne i lewe dolne rami (M&L) do prawego górnego i lewego górnego ramienia (J&K) i przymocowa zatyczk (10). 7. Naley przymocowa prawy i lewy uchwyt (P&Q) do prawego dolnego i lewego dolnego ramiona (M&L) za pomoc rub M12*20 + podkładek (29) i rub M8*20 + podkładek (20). 8. Naley przymocowa zasłony (F) do podstawy tylnej (B) i do wspornika głównego (H) za pomoc rub M6*16 (18). MONTÁŽ LANEK / MONTÁŽ LANIEK / MONTA LINEK 13

14 CZ 1. Pipojte lanko bez balonku (11) Spojte jeden konec lanka s horní pravou oprou hrudi (J) šroubem M10*20pojitsnou maticí (22). Obtáhnte druhý konec lana nahoru a okolo kladky 1, pod a okolo kladky 3, nahoru a okolo kladky 2, pak pipojte tento konec k vrchní levé ope hrudi (K) šroubem M10*20 a pojistnou maticí (22). 2. Pipojte lanko s jedním a pl balonkem (12) Poznámka: Pi tomto kroku by kladky mly být vyjmuty ze svých pozic. Protáhnte konec lanka bez balonku nahoru kladkou 4, nahoru a okolo kladky 5, pod a okolo kladky 6, nahoru a okolo kladky Pipojte lanko s jedním balonkem (13) Protáhnte ten konec lanka, na nmuž není balonek pod kladkami 8910, nahoru a okolo kladky 11, dol a okolo klady 12, nahoru a okolo kladky 13, dol a okolo klady 15, nahoru a okolo kladky 7, dol a zajistte konec k drované tyi pro volbu závaží (Y) pomocí etzu (6) a hák (7). SK 1. lano bez beloniku (11) Spojte jeden koniec lanka s hornou pravou operou hrudi (J) skrutkou M10*20 poistnou maticou (22). Obtiahniete druhý konec lana hore a okolo kladky 1, pod a okolo kladky 3, hore a okolo kladky 2, potom pripojte tento koniec k vrchnej avej opory hrudni (K) skrutkou M10*20 a poistnou maticou (22). 2.Pripojte lanko s jedným a pl bakonikom (12). Poznámka: Pri tomto kroku by kldky mali by vyaté zo svojích pozícií. Pretiahnite koniec lanka bez balónika hore kladkou 4, hore a okolo kladky 5, pod a okolo kladky 6, hore a okolo kladky 14 3Pripojte lanko s jedným balónikom (13). Pretiahnite ten koniec lanka na om už není balónik pod kladkami 8,9,10 hore a okolo kladky 11, dole a okolo kladky 12, hore a okolo kladky 13, dole a okolo kladky 15, hore a okolo kladky 7, dole a zaistite koniec k dierovanej tyi pre vobu závaží (Y) pomocou reaze (6) a háka (7). PL 1. Naley przymocowa link bez balonika (11). Naley połczy jeden koniec linki z prawym gornym ramieniem (J) za pomoc ruby M10*20 i nakrtki zabezpieczajcej (22). Drugi koniec linki naley wcign do góry i koło krka 1, pod i koło krka 3, do góry i koło krka 2, a potem połczy koniec do górnego lewego ramiona (K) za pomoc ruby M10*20 i nakrtki zabezpieczajcej (22). 2. Naley połczy link z półtora balonikiem (12) Uwaga: Przy tym kroku krki powinne by wyjte ze swoich pozycji. Naley przecign koniec linki bez balonika do góry krkiem 4, do góry i koło krka 5, pod i koło krka 6, do góry i koło krka Naley przymocowa link do jednego balonika (13). Naley przecign koniec linki, na którym nie ma balonika pod krkami 8, 9, 10, do góry koło krka 11, na dół i koło krka 12, do góry i koło krka 13, na dół i koło krka 15, do góry i koło krka 7, na dół i zabezpieczy koniec do szpilki regulacji obcienia (Y) za pomoc łacucha (6) i haków (7). 14

15 MONTÁŽ POÍTAE / MONTÁŽ POÍTAA / MONTA KOMPUTERA CZ Ped montáží hlavního rámu (G), pipojte poíta (32) ke kabelu poítae (33) jak je ukázáno na obrázku I, pak vete kabel poítae (33) skrz otvor v hlavním rámu (G). Nainstalujte poíta (32) do hlavního rámu (G). Pipojte kabel poítae (32) do zdíky v hlavním rámu (A) jak ukazuje obrázek II. SK Pred montážou hlavného rámu (G), pripojte poíta (32) ku káblu poítaa (33) ako je ukázané na obrázku I., potom vete kábel poítaa (33) cez otvor v hlavnom ráme (G). Nainštalujte poíta (32) do hlavného rámu (G). Pripojte kábel poítaa (32) do dierky v hlavnom ráme (A) ako ukazuje Obrázok II. PL Przed montaem belki pionowej (G) naley połczy komputer (32) z kablem komputera (33) według obrazka I, a potem przecign kabel komputera (33) przez otwór w belce głównej (G). Naley przymocowa komputer (32) do belki pionowej (G) i podłczy kabel komputera (32) do gniazdka w podstawie głównej (A) według obrazka II 15

16 16

17 17

18 %&, " " 23# J" / 1 K # "!# * " % # " +, "! # " 2, # - " # L K "!! #% M ( # " ''()*)+!,-&.-/,, 0 1.-,.&- -2,343-&0 %&, " " < 23# J" 8/ 1 K!# "!# * " # " =+ = # "! "# # " 2!# - # < L K "! # M ( # " ''()5)650!,-&78-, 2, 20.-,.& ,3.4-0! #2 )D 4 AGA#>E A DF# #>AF# DA E # 234# DA KA# "/ 1 A A# #>F# ## E * +# EA#E# A ND D # AG,# AIA # " A 2 4 A A# #>F# - F" > 4 #E4 L ## A F ## M #AA A# # '9(5:5)65 ;#-&7<- =2& 2#4 0 >7->7 >7 18

19 !!"#! $% &#!# ' " ( )! #! #* +!,! - #!! " % % ) " / 1 #! C "! " #%. "! % # ' " " 2 " % # "!#. "! " L " " #!"."!" "!!" " # "! % M # 8 %! "! MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b Ostrava Tebovice Czech Republic 19

20 "# $ % & ' (!./ %0!.#!.% $% &#!# ' ( 1! #! 2#* +3!,! - #!! 4 % % ) " 1 #! C "! O4 "# ; "< # ' <" " 2 " 8 = # "!# ; "< " L " " #!" ;"!" " #"!!" " # "< M # 8!! TRINET Corp, s. r. o. Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto Slovakia 20

21 ) * +,- ". - -*/-, *--! 5677 #!8 79 7: : 8 7 ) ; )7# ; 07:<#7 # #;# <#;)=# :67 7 #! 7 <7> $07; 7;7#;> &9?#!# #!> ##=<#7:) # 8 7(177#=<# #! #!A8 7 8 # #67*> +0#=<7 #!7 67=8 7:7 #!>,0B#!7 #!7#> - 07) #! = 7:<#7) # 7: 7 7 : 7 7 7) # #7 ): "#$ 1,AE# # GA#BPA> AE# > 4 AE # 44 DA E E # QC D EG 4EA#>R 2 6 #>F# ## D "GI D 4A#R L S 4A# E> A ">E# A # " AE# D4 # - " #4 DR M T# EA A # A TRINET CORP sp. z o.o., Wilkowicka Toszek Poland 21

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS POSLOVACIA VEŽA MASTER ZEUS ATLAS MASTER ZEUS MAS-HG064D UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu.

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG04D APOLLÓN UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS CZ POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS MAS-HG1064D UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku,

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-24 PL - Rower spiningowy MASTER X-24 návod na použitie/

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-24 PL - Rower spiningowy MASTER X-24 návod na použitie/ CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-24 PL - Rower spiningowy MASTER X-24 návod na použití návod na použitie/ CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING

Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING! "#$%%&'''()"(* )"! +( "(,-. Upozornní/Upozornenie: 1. Ped zaátkem cviení konzultujte svj zdravotní stav se svým lékaem. Pred zaiatkom cvienia

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

BŽECKÝ PÁS MASTER FC100

BŽECKÝ PÁS MASTER FC100 BŽECKÝ PÁS MASTER FC100 CZ Z100 / Z300 Z500 Z700 Treadmill PETTE SI DKLADN TENTO NÁVOD PED POUŽITÍM TOHOTO STROJE! PREÍTAJTE SI DÔKLADNE TENTO NÁVOD PRED POUŽITÍM TOHTO STROJA! PROSZ UWANIE PRZECZYTA INSTRUKCJ

Více

Fitness schod step UP bedýnka MASTER

Fitness schod step UP bedýnka MASTER Fitness schod step UP bedýnka MASTER MAS4A042 CZ Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003

Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003 CZ Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003 Návod na použití 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY

STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY platí od 12.ervence 2015 STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY CENÍK lehké stešní krytiny, plechy, svitky, okapy Legos s.r.o. tel./fax : +420 321 763 372 http : //www.legos.cz e-mail : legos@legos.cz tašková krytina

Více

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Snímače hladiny - CE2265-2014/03 SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Měření výšky hladiny kapalných i sypkých látek. Délka sondy min. 300 mm, max. 5000 mm (tyčová verze), min. 500 mm, max. 25000 mm

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín ávod na použití Magic gym I 1797 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz

Více

KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů.

KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů. KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů. 101767 GEZE-TS-1000-tělo a rameno bíl. 603,00 Kč 784 101768 GEZE-TS-1000-tělo

Více

Návod na použití. Posilovací vž PHANTON

Návod na použití. Posilovací vž PHANTON Návod na použití Posilovací vž PHANTON!"#$$%"&'() * +++,)-. )-/0123%4&##5$$&'"'-6 1-*7,)-.,-*- -81)1*!95"''&#-:( 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli

Více

Náhradní díly. Stránka 1 z 5

Náhradní díly. Stránka 1 z 5 Sady těsnění k sifonům EU00000 Sada těsnění k umyvadlovým E sif a Sif. (mimo x33x) 1 29,00 ED00000 Sada těsnění k dřezovým E sif a Sif. (mimo x33x; x44x) 1 62,00 EM00000 Sada těsnění k matkovým E sif a

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ sloupek s bočním kotvením, oblý držák skla, s kaleným bezpečnostním sklem (5 5 2) float čirý, dřevěné madlo sloupek s horním kotvením, 5 prutů, dřevěné madlo

Více

CZ Závěsný posilovací systém MASTER multitrainer NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ Závěsný posilovací systém MASTER multitrainer NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Závěsný posilovací systém MASTER multitrainer CVIČEBNÍ PROGRAM NÁVOD NA POUŽITÍ Č. CVIČENÍ CVIČEBNÍ ÚROVEŇ ZAČÁTEČNÍCI POKROČILÍ 1 Jednoduchý nožní výpad 30 sek./stranu 60 sek./stranu 2 Balanční dřep

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30.

ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30. ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30.5 3 07.0072/008 DRZAK HODINEK 3 07.0072/009 CEP 2.5x18 3 07.0072/010

Více

CENÍK 2015 pro výtahovou techniku

CENÍK 2015 pro výtahovou techniku STROJON-výtahy s.r.o., záruka vysoké kvality a bezkonkurenčně nejnižší ceny na našem trhu CENÍK 2015 pro výtahovou techniku DVEŘNÍ UZÁVĚRKY A DOVÍRAČE PRO RUČNÍ DVEŘE STROJON-výtahy s.r.o. Masarykovo nám.

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

Plynový gril. Návod na montáž

Plynový gril. Návod na montáž Plynový gril CZ Návod na montáž GT4RSB Seznam součástí GT4RSB-S Č. Popis Výrobní číslo Množství víko Lid Assembly P004742E4 P004742E4 2 teploměr Temperature Gauge P0060484C P0060484C 3 držadlo Lid Handle

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7256 Multifunkční posilovací věž insportline ProfiGym N40

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7256 Multifunkční posilovací věž insportline ProfiGym N40 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7256 Multifunkční posilovací věž insportline ProfiGym N40 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 BALENÍ... 3 LIKVIDACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 8 POKYNY KE CVIČENÍ... 13 CVIKY...

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu WATER SOFTENERS NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMĚKČOVAČE vody ZMIĘKCZACZE DO WODY LT-8 / LT-12 / LT-16 / LT-20 LTP-8 / LTP-12 / LTP-16 / LTP-20 Český výrobce zařízení pro

Více

Jsme stejní, jen žijeme jinde.

Jsme stejní, jen žijeme jinde. swing L tango Jsme stejní, jen žijeme jinde. 292 Praktik Garant Zásuvky jiných systémů time time swing L 293 Zásuvky zapuštěné Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot. bal. ks Pro design Technické údaje

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Bazénový robot - vysava MASTER 200 a 200 RC

Bazénový robot - vysava MASTER 200 a 200 RC Bazénový robot - vysava MASTER 200 a 200 RC CZ 1 Specifikace: 1. Vstupní naptí: 230V 2. Frekvence: 50Hz/60Hz 3. Výstupní naptí: DC24V 4. Jmenovitý vstupní výkon: 200W 5. Jmenovitý výstupní výkon: 150W

Více

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9 Obsah Signální zařízení MOFLASH Signální svítidla FF125 DIN strana 1 Signální LED svítidla LEDD (LEDA) 125 strana 1 Signální LED svítidla LED80 strana 2 Signální LED vícefunkční maják LED201/200 strana

Více

Posilovací stroj JETT579 - Návod k použití

Posilovací stroj JETT579 - Návod k použití Posilovací stroj JETT579 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 BEZPEČNOSTNÍ ETIKETY... 4 SESTAVENÍ POSILOVACÍHO STROJE... 5 NASTAVENÍ SEDLA (OBRÁZKY VLEVO, NEBO VPRAVO)...

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. DĚTSKÝ VOZÍK TJ-9 Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

dveřní a jistící madla beryl

dveřní a jistící madla beryl dveřní a jistící maa beryl 30 (ø40) ø* maa rovná typ A30 skladové. 230, 3, 6, 8 mm ostatní. volitelně povrch: RAL, NEREZ zakázkově lze i ø20 mm ø40 typ A40. volitelně zakázkové provedení povrch: RAL, NEREZ

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88419M0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Hahn Türband 4. Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře. Nové pokrokový

Hahn Türband 4. Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře. Nové pokrokový Hahn Türband 4 Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře Nové pokrokový způsob upevnění 1 2 3 4 6 7 8 9 J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J 2 Hahn Türband 4 Šroubovací závěs válcového tvaru

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Krok za krokem instruktážní leták

Krok za krokem instruktážní leták Postranní světla ZÁKLADNA Krok za krokem instruktážní leták www.copyclaim.com/f802735e-6912-d09e-e3a8-972bfd8ef87f Světla z desigové řady "Sideboard Lights" se skládá ze dvou oddělených částí, světla a

Více

Návod na montáž. www.lanitgarden.cz. Pokud si při montáži nebudete vědět rady volejte náš HOT LINE Po Pá.. 8 16hod mob 739 661 428

Návod na montáž. www.lanitgarden.cz. Pokud si při montáži nebudete vědět rady volejte náš HOT LINE Po Pá.. 8 16hod mob 739 661 428 Návod na montáž www.lanitgarden.cz Pokud si při montáži nebudete vědět rady volejte náš HOT LINE Po Pá.. 8 16hod mob 739 661 428 verze 11.3.2010 1 NÁVOD NA MONTÁŽ Po vybalení dílů na tento domek, může

Více

P ř í l o h a. k usnesení vlády. ze dne 15. září 2004 č. 904. R o z h o d n u t í

P ř í l o h a. k usnesení vlády. ze dne 15. září 2004 č. 904. R o z h o d n u t í V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 904 R o z h o d n u t í o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

kompletní ceník 2010 žlaby MERKUR, MERKUR 2 a jejich příslušenství platnost ceníku od 7. 7. 2010 7. 7. 2010 ceny platné od

kompletní ceník 2010 žlaby MERKUR, MERKUR 2 a jejich příslušenství platnost ceníku od 7. 7. 2010 7. 7. 2010 ceny platné od ceny platné od 7. 7. 2010 kompletní ceník 2010 žlaby MERKUR, MERKUR 2 a jejich příslušenství platnost ceníku od 7. 7. 2010 Ceny uvedené v tomto ceníku jsou v Kč bez DPH. Na ceníkové ceny poskytujeme rabat

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek:

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: OBSAH BOLZONI 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HLAVNÍ RÁM 8 BOLZONI TSM QUICKLIFT - HYDRAULICKÁ

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENA38953X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager Kořan nábytek kompakt Stolové prvky KOMPAKT stolová deska - kompaktní deska tl. 12 mm 450 450 podnož Fedra - konstrukce podnože

Více

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!!

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4 Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! Motorové spoušte Typová série M do 45 kw ( 400V AC ) Obsah Motorový spoušt MS 116 0-16 A,

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium s velkým glóbusem Země pro demonstrování ročních období, stínů a dne a noci Orbit TM Tellerium s malou Zemí pro demonstrování fází Měsíce a zatmění

Více

Inverzní stůl Výr. Číslo 1516

Inverzní stůl Výr. Číslo 1516 Inverzní stůl Výr. Číslo 1516 Obsah: Všeobecné pokyny Předtím než začnete seznam dílů nákres bezpečnostní upozornění příručka Upozornění: Před zahájením cvičení na tomto produktu si důkladně přečtěte tuto

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

ŘÍ ó Ý Ň É Ť Í ň ó Ř Í Í Ň ď ď ď Ě Í Á Ý ó Á ó ď ó Í ó Ř Č ó Ř Ř Á Š Ď ď ď Č Ý Ý Í ň Ý ň Ý Ý ň Í Ý Ó Í Ý ň Ň ď ň ó ó ó ď ň Á Á Á Ě Ě ň ň ň Á Á ó ď Í Ě ď Ď ň Ý ď ó ň Š Í Á ÁŠ Ě Š Í Á ď ď ď ď Ý ň ň Í Ž

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Návod k instalaci, obsluze, údržbě a použití kamen URČENO K POUŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘED UVEDNÍM KAMEN DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY Plynová přenosná

Více