& ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " $# " 4 " " " " %.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "& ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " $# " 4 " " " " %."

Transkript

1 1

2 !!" #" # " $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " " " " %. 9 $: :!" ; < #"# " $ "!#: " #!"# < '!! # & '! # (!! : & ) * # " " # + ; < &, #! - #!! # " = & $!"#! : " ;"!" " " # / 0 < 1234! 56! # # <!# # < < ; # 7 " # : # 2 " # ; < 2

3 # # # # = 8 " : # # # " " # "!# "# $# 4 " " " " ; ;<! > A# B " ADEFG H # B D > G D #,BA " D > *IADA # AD " IF #>F#+ 7E # D A4,AA C#/ & 7E # D A4 ) # C "IA " AA #4 & DA * " #> GA# # " A+D AG &, #># GA#BD AG> AA/#F A "IA## # &,# AF# A " I AEA A DA 4 "AA # A# Informacje dotyczce bezpieczestwa: Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu urzdzenia naley dotrzymywa ponisze reguły: maksymalne obcienie wynosi 120 kg urzdzenie to naley do klasy HC i nie jest przeznaczone do wicze terapeutycznych urzdzenie to nie moe by uywane w nieprzewietrzanych pomieszczeniach wysoka temperatura, wilgo i woda nie mog by dopuszczone do urzdzenia przed uyciem naley dokładnie zapozna si z instrukcj obsługi urzdzenie to naley umieci na płask i stabiln podłog. Naley upewni si, e urzdzenie jest stabilne i bezpieczne urzdzenie to wymaga minimalnie 2 metry wolnej przestrzeni wokół siebie nieprawidłowe lub zbyt czste wiczenie moe powanie uszkodzi zdrowie naley upewni si, e adne rczki lub inne czci nie bd przeszkadzały w wiczeniach naley regularnie sprawdza wszystkie czci. Jeli s uszkodzone, nie mona korzysta z urzdzenia i naley natychmiast uszkodzone czci wymieni lub skontaktowa si ze sprzedawc naley regularnie sprawdza wszystkie ruby i nakrtki czy s prawidłowo docignite nie wolno zostawia dzieci lub zwierzt bez nadzoru w pobliu urzdzenia urzdzenie to nie jest zabawk polecamy schowa t instrukcj obsługi w celu póniejszego zamówienia czci zapasowych "#$'A D AI#G A 4 A "A I "# D FG E 3

4 4

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V SEZNAM DÍL / ZOZNAM DIELOV / LISTA CZ CI NÁZEV / NÁZOV / NAZWA HLAVNÍ ZÁKLADNA/ HLAVNÁ ZÁKLADA / PODSTAWA GŁÓWNA ZADNÍ ZÁKLADNA/ ZADÁ ZÁKLADA / PODSTAWA TYLNA VODICÍ TY/ VODIACIA TY / DRKI STOSU PODPRA PRODLOUŽENÍ PRO NOHY/ /PODPERA PREDŽENIA PRE NOHY / PRZYSTAWKA KOLUMNY MODLITEWNIKA PODPRA SEDADLA / PODPERA SEDADLA / WSPORNIK SIEDZENIA ŽELEZNÝ KRYT / ŽELEZNÝ KRYT / ZASŁONA ELAZNA HLAVNÍ RÁM / HLANÝ RÁM / BELKA PIONOWA HLAVNÍ KÍŽOVÝ NOSNÍK / HLAVNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK / WSPORNIK GŁÓWNY PÍTLANÁ VZPRA/ PRÍTLANÁ VZPERA / DWIG KLATKI PERSIOWEJ HORNÍ PODPRA PRAVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /HORNÁ PODPERA PRAVEJ ASTI HRUDNÍKU / PRAWE GÓRNE RAMI HORNÍ PODPRA LEVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /HORNÁ PODPERA AVEJ ASTI HRUDNÍKU /LEWE GÓRNE RAMI SPODNÍ PODPRA PRAVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /SPODNÁ PODPERA PRAVEJ ASTI HRUDNÍKU / PRAWE DOLNE RAMI SPODNÍ PODPRA LEVÉ ÁSTI HRUDNÍKU /SPODNÁ PODPRERA AVEJ ASTI HRUDNíKU / LEWE DOLNE RAMI PRODLOUŽENÍ PRO NOHY /PREDŽENIE PRE NOHY / KOLUMNA MODLITEWNIKA OPRA/ OPORA / UCHWYT RUKOJE PRAVÉ RUKY /RUKOVä PRAVEJ RUKY / UCHWYT PRAWEJ R KI RUKOJE LEVÉ RUKY / RUKOVä AVEJ RUKY / UCHWYT LEWEJ R KI SPOJNÁ TRUBKA / SPODNÁ TRUBKA / RURKA ŁCZCA PODPRA KLADKOSTROJE /PODPERA KLADKOSTROJA / UCHWYT WIELOKRKA NÁSTAVEC PRO ZVOLENÍ VÝŠKY SEDADLA /NADSATVEC PRE ZVOLENIE VÝŠKY SEDADLA / RUCHOMA KOLUMNA SIEDZENIA SPOJNÁ DESKA / SPODNÁ DOSKA / DESECZKA ŁCZCA OBLOUKOVÉ MADLO / OBLÚKOVÉ MADLO / UCHWYT ŁUKOWY MNOŽSTVÍ/ MNOŽSTVO/ ILO 5

6 W TÁHLO / IAHLO / DREK X PNOVÁ TRUBKA / PENOVÁ TRUBKA / RURKA PIANKOWA Y DÉROVANÁ TY PRO VOLBU ZÁTŽE /DIEROVANÁ TY PRE VOBU ZÁAŽE / SPILKA REGULACJI OBCIENIA Z SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁCZCA WIELOKREK AA SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁCZCA WIELOKREK AB SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁCZCA WIELOKREK AC PODPRA OPRADLA RUKOU /PODPERA OPERADLA RÚK / WSPORNIK MODLITEWNIKA AD KLADKA / KLADKA / WIELOKREK AE KRYTKA KLADKY / KRYTKA KLADKY / PODKRYWA WIELOKREK AF PODLOŽKA / PODLOŽKA /PODKŁADKA AG ZÁSLEPKY / ZÁSLEPKY / ZATYCZKI 6

7

8 ÍSLO NUM SEZNAM DÍL/ ZOZNAM DIELOV / LISTA CZ CI NÁZEV/NÁZOV/NAZWA POLSTROVANÁ OPRKA ZAD / POLSTROVANÁ OPIERKA CHRBTA / OPARCIE POLSTROVANÉ SEDADLO / ALUNENÉ SEDADLO / SIEDZENIE VELKÝ PNOVÝ VÁLEC / VEKÝ PENOVÝ VALEC / DUY WAŁEK PIANKOWY PNOVÝ VÁLEC / PENOVÝ VALEC / WAŁEK PIANKOWY GUMOVÝ KROUŽEK/ GUMOVÝ KRÚŽOK / AMORTYZATOR GUMOWY ETZ/ REAZ / ŁACUCH SKOBA/SKOBA / HAK VÁLEEK/ VALEK / WAŁEK LOCK LEVER TUS/ LOCK LEVER TUS / LOCK LEVER TUS RYCHLOSTNÍ VÁLEEK/ RÝCHLOSTNÝ VALEK / ZATYCZKA LANKO BEZ BALONKU / LANKO BEZ BALÓNIKA / LINKA BEZ BALONIKA LANKO S JEDNÍM A PL BALONKEM /LANKO S JEDNÝM A POL BALÓNIKOV / LINKA Z PÓŁTORA BALONIKIEM LANKO S JEDNÍM BALONKEM / LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOV / LINKA Z JEDNYM BALONIKIEM DESKA PRO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /DOSKA PRE NASTAVENIE ZÁVAŽÍ / OBCINIKI VRCHNÍ DESKA PRO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /VRCHNÁ DOSKA PRE NASTAVENIE ZÁVAŽÍ / OBCINIKI VELKÝ ŠROUB 19 + DV PODLOŽKY+ POJISTNÁ MATICE M6 /VEKÁ SKRUTKA 19 + DVE PODLOŽKY + POISTNÁ MATICA M6 / DUA RUBA PODKŁADKI + NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M DV PODLOŽKY + DV POJISTNÉ MATICE /SKRUTKA M12X155 + DVE PODLOŽKY + DVE POISTNÉ MATICE / RUBA M PODKŁADKI + 2 NAKR TKI ZABEZPIECZAJCE ŠROUB M6 16 /SKRUTKA M6 x16 / RUBA M6 16 ŠROUB M8 16 / SKRUTKA M8x16 / RUBA M8 16 ŠROUB M8 20 PODLOŽKY/ SKRUTKA M8 x20 PODLOžKY / RUBA M8 20 PODKŁADKI ŠROUB M8 40 POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M8x40 POISTNÁ MATICA / RUBA M8 40 NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M10 20 POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x20 POISTNÁ MATICA / RUBA M10 20 NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M10 35 POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x35 POISTNÁ MATICA / RUBA M10 35 NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M10 45 DV PODLOŽKY MATICE /SKRUTKA M10x45 DVE PODLOŽKY / RUBA M10 45 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI ŠROUB M10 70 DV PODLOŽKY MATICE / SKRUTKA M10x70 DVE PODLOžKY MATICE / RUBA M10 70 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI MNOŽSTVÍ/ MNOŽTVO/ ILO 8

9 ŠROUB M10 75DV PODLOŽKY MATICE /SKRUTKA M10x75 DVE PODLOžKY MATICE / RUBA M10 75 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI ŠROUB M10 75 DV PODLOŽKY POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x75 DVE PODLOžKY POISTNÉ MATICE / RUBA M10 75 DWIE PODKŁADKI NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M DV PODLOŽKY POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M10x110 DVE PODLOŽKY POISTNÉ MATICE / RUBA M DWIE PODKŁADKI NAKR TKA ZABEZPIECZAJCA ŠROUB M12 20 PODLOŽKY / SKRUTKA M12x20 PODLOŽKY / RUBA M12 20 PODKŁADKI 30 ŠROUB M12 70 PODLOŽKY / SKRUTKA M12x70 PODLOŽKY BIŠNÍ POPRUH / BRUŠNÝ POPRUH / PAS NA BRZUCH POÍTA / POíTA / KOMPUTER KABEL POÍTAE / KÁBEL POÍTAA / KABEL KOMPUTERA KROK 1 POLSTROVANÉ OPRADLO RUKOU / ALUNENÉ OPERADLO RÚK / PODUSZKA OCHR. NA BICEPSY ŠROUB M6 16 DV PODLOŽKY MATICE /SKRUTKA M6x16 DVE PODLOŽKY / RUBA M6 16 DWIE PODKŁADKI NAKR TKI 9

10 CZ 1. Vložte vodící tye (C) do zadní základny (B) pak je pipojte k hlavní základn(a skrz otvory ve vodicích tyích (C) šrouby M10*70+ podložkami + maticemi (25). 2. Nasute gumové kroužky (5) na vodicí tye (C). 3. Nasute desku pro nastavení závaží (14) a vrcholový plát (15) na vodicí tye (C). 4. Vložte drovanou ty pro zvolení závaží (Y) do vrcholového plátu. (15). SK 1.Vložte vodiacé tye (C) do zádnej základky (B), potom pripojte k hlavnej základni ( a cez otvory vo vodocích tyiach ( C) skrutkym10*70 + podložky + matice (25). 2. Nasute gumové krúžky (5) na vodiace tye (C). 3. Nasute dosko pre nastavenie závaží (14) a vrcholový plát (15) na vodiace tye (C). 4. Vlože dierovanú ty pre zvolenie závaží. (Y) do vrcholového plátu (15). PL 1. Naley włoy drki stosu (C) do podstawy tylnej (B) i dokrci do podstawy głównej (A) przez otwory w drkach stosu (C) za pomoc rub M10*70 + podkładek + nakrtek (25). 2. Naley nasun amortyzatory gumowe (5) na drki stosu (C). 3. Naley nasun obciniki (14) i obcinik górny (15) na drki stosu (C). 4. Naley włoy szpilk regulacji obcienia (Y) do obcinika górnego (15). KROK 2 10

11 CZ 1. Pipojte hlavní rám (G) a podpru rozšíení nohou (D) k hlavní základn (A) šrouby M10*70+podložkami + maticemi (25). 2. Pipojte podpru sedadla (E) a spojné desky (U) k hlavnímu rámu (G) a podpru rozšíení pro nohy (D) s maticemi M10*75+podložkami + maticemi (26). 3. Pipojte rozšíení pro nohy (N) k podpe rozšíení pro nohy (D) šrouby M10*70+podložkami + pojistnou maticí(27). 4. Pipojte polstrované sedadlo (2) k nástavci pro zvolení výšky sedadla (T) šrouby M6*16 (18). 5. Vložte nástavec pro zvolení výšky sedadla (T) do podpry sedadla (E) a zašroubujte rychlostním válekem (10). 6. Pipojte zádový polštá (1) k hlavnímu rámu (G) šrouby M8*16 (19). 7. Vložte pnovou trubku (X) do otvor v rozšíení pro nohy(n), a do podpry rozšíení pro nohy (D). Nasute pnové váleky (4) na pnové trubky (X). 8. Pipojte polštá opradel rukou (34) tona podpru opradel rukou(ac) šrouby M6*16 (18). 9. Vložte podpru opradel rukou (AD) do prodloužení pro nohy (N) zašroubujte rychlostním válekem.(10). SK 1.Pripojte hlavný rám (G) a podperu rozšírenia nôh (D) k hlavnej základne (A) skrutkami M10*70 + podložkami + matice (25). 2. Pripojte podperu sedadla (E) spojené dosky (U) k hlavnému rámu (G) a podperu rozšírenia pre nohy (D) s maticami M10*75 + podložkami + maticami (26). 3. Pripojte rozšírenie pre nohy (N) k podpere rozšírenia pre nohy (D) skrutky M10*70 + podložkami+ poistnou maticou (27), 4. Pripojte aludnené sedadlo (2) k nástavcu pre zvolenie výšky sedadla (T) skrutky M6*16 (18). 5. Vložte nástave pre zvolenie výšky sedadla (T) do podpery sedadla (E) a zaskrutkujte rýchlostným valekom (10). 6. Pripojte chrbtový vankúš (1) k hlavnému rámu (G) skrutky M8*16 (19). 7. Vložte pevnú trubku (X) do ovtorov v rozšírení pre nohy (N) a do podpery rozšírenia pre nohy (D), nasute penové valeky (4) na penové trubky (X). 8. Pripojte vankúš operadiel rúk (34) to na podperu operadiel rúk (AC) skrutky M6*16 (18). 9. Vložte podperu operadiel rúk (AD) do predžení pre nohy (N), zaskrutkujte rýchlostným valekom (10). PL 1. Naley doczepi belk poinow (G) i przystawk kolumny modlitewnika (D) do podstawy głównej (A) za pomoc rub M10*70 + podkładek + nakrtek (25.) 2. Naley doczepi wspornik siedzenia (E) i deseczki łczce (U) do belki pionowej (G) i przystawk rozszerzenia nóg (D) za pomoc rub M10*75 + podkładek + nakrtek. 3. Naley przyczepi kolumn modlitewnika (N) do przystawki kolumny modlitewnika (D) za pomoc rub M10*70 + podkładek + nakrtki zabezpieczajcej (27). 4. Naley przyczepi siedzenie (2) do ruchomej kolumny siedzenia (T) rubami M6*16 (18). 5. Naley włoy ruchm kolumn siedzenia (T) do wspornika siedzenia (E) i przykrci zatyczk (10). 6. Naley przymocowa oprarcie (1) do belki głównej (G) rubami M8*16 (19). 7. Naley włoy rurk piankow (X) do otworów kolumny modlitewnika (N) i do przystawki kolumny modlitewnika (D). Naley nałoy osłony piankowe (4) na rurk piankow (X). 8. Naley przymocowa poduszk ochr. na bicepsy (34) do wspornika modlitewnika (AC) za pomoc rub M6*16 (18). 9. Naley włoy wspornik modlitewnika (AC) do kolumny modlitewnika (N) i przykrci zatyczk (10). 11

12 KROK 3 CZ 1. Pipojte vrchní kížový nosník (H) k hlavnímu rámu (G) a vodicím tyím(c) pomocí šroub M10*70+ tsnní + matic (25) a šroub M12*70+ tsnní (30). 2. Pipojte opru (O) a podpru kladkostroje (S) do hlavního rámu (G) šrouby M10*75 podložkami + maticemi (26). 3. Pipojte kladkostroj (AB) k podpe kladkostroje (S) šrouby M10*110+ podložkami + pojistnými maticemi (28). 4. Pipojte pítlanou vzpru (I) k vrchnímu kížovému nosníku (H) spojnou trubkou (R) a šrouby M12*155+ podložkami + pojistnými maticemi (17). 5. Pipojte vrchní pravou a levou podpru hrudi (J&K) k pítlané vzpe (I) velkými šrouby c19+ podložkami + pojistnou maticí M16 (16). 6. Vložte spodní pravou a levou podpru hrudi (M&L) do vrchní pravé a levé podpry hrudi (J&K) upevnte rychlostním válekem (10). 7. Pipojte pravou a levou rukoje (P&Q) ke spodní pravé a levé podpe hrudi (M&L) šrouby M12*20+ podložkami (29) a šrouby M8*20+podložkami (20). 8. Pipojte kryty (F) k zadní základn (B) a vrchnímu kížovému nosníku (H) šrouby M6*16 (18). SK 1. Pripojte vrchný krížový nostník (H) k hlavnému rámu (G) a vodiacím tyiam (C ) pomocou skrutky M10*70 + tesnení + matíc (25) a skrutiek M12*70 + tesnení (30). 2. Pripojte operu (O) a podperu kladkostroja (S) do hlavného rámu (G) skrutkami M10*75 podložkami + maticami (26). 3. Pripojte kladkostroj (AB) k podpere kladkostroja (S) skrutkami M10*110 + podložkami + poistnými maticami (28). 4. Pripojte prítlanú vzperu (I) k vrchnému krížovému nosníku (H) spojnou trubkou (R) a skrutkami M12*155 + podložkami + poistnými maticami (17). 5. Pripojte vrchnú pravú a avú podperu hrudi (J&K) k prítlanej vzpere (I) vekými skrutkami C

13 podložkami + poistnou maticou M16 (16). 6. Vložte spodnú pravú a avú podperu hrudi (M&L) do vrchnej pravej aavej podpery hrudi (J&K), upevnite rýchlostným valekom (10). 7. Pripojte pravú a avú rukovä (P&Q) ku spodnej pravej a avej podpere hrudi (M&L), skrutkami M12*20 + podložkami (20). 8. Pripojte kryty (F) k zadnej základni (B) a vrchnému krížovému nosníku (H) skrutky M6*16 (18). PL 1. Naley przymocowa wspornik główny (H) do belki głównej (G) i drków stosu (C) za pomoc rub M10*70 + uszczelek + nakrtek (25) i rub M12*70 + uszczelek (30). 2. Naley przymocowa uchwyt (O) i mocowanie uchwytów krków (S) do belki pionowej (G) za pomoc rub M10*75 + padkładek + nakrtek (26). 3. Naley przymocowa wielokrek (AB) do mocowania uchwytów krków (S) za pomoc rub M10*110 + podkładek + nakrtkami zabezpieczajcymi (28). 4. Naley przymocowa dwig klatki piersiowej (I) do wspornika głównego (H) za pomoc rurki łczcej (R) i ruby M12*155 + podkładek + nakrtek zabezpieczajcych (17) 5. Naley przymocowa prawe górne i lewe górne rami (J&K) do dwigu klatki piersiowej (I) za pomoc duych rub c19 + podkładek + nakrtk zabezpieczajc M16 (16). 6. Naley włoy prawe dolne i lewe dolne rami (M&L) do prawego górnego i lewego górnego ramienia (J&K) i przymocowa zatyczk (10). 7. Naley przymocowa prawy i lewy uchwyt (P&Q) do prawego dolnego i lewego dolnego ramiona (M&L) za pomoc rub M12*20 + podkładek (29) i rub M8*20 + podkładek (20). 8. Naley przymocowa zasłony (F) do podstawy tylnej (B) i do wspornika głównego (H) za pomoc rub M6*16 (18). MONTÁŽ LANEK / MONTÁŽ LANIEK / MONTA LINEK 13

14 CZ 1. Pipojte lanko bez balonku (11) Spojte jeden konec lanka s horní pravou oprou hrudi (J) šroubem M10*20pojitsnou maticí (22). Obtáhnte druhý konec lana nahoru a okolo kladky 1, pod a okolo kladky 3, nahoru a okolo kladky 2, pak pipojte tento konec k vrchní levé ope hrudi (K) šroubem M10*20 a pojistnou maticí (22). 2. Pipojte lanko s jedním a pl balonkem (12) Poznámka: Pi tomto kroku by kladky mly být vyjmuty ze svých pozic. Protáhnte konec lanka bez balonku nahoru kladkou 4, nahoru a okolo kladky 5, pod a okolo kladky 6, nahoru a okolo kladky Pipojte lanko s jedním balonkem (13) Protáhnte ten konec lanka, na nmuž není balonek pod kladkami 8910, nahoru a okolo kladky 11, dol a okolo klady 12, nahoru a okolo kladky 13, dol a okolo klady 15, nahoru a okolo kladky 7, dol a zajistte konec k drované tyi pro volbu závaží (Y) pomocí etzu (6) a hák (7). SK 1. lano bez beloniku (11) Spojte jeden koniec lanka s hornou pravou operou hrudi (J) skrutkou M10*20 poistnou maticou (22). Obtiahniete druhý konec lana hore a okolo kladky 1, pod a okolo kladky 3, hore a okolo kladky 2, potom pripojte tento koniec k vrchnej avej opory hrudni (K) skrutkou M10*20 a poistnou maticou (22). 2.Pripojte lanko s jedným a pl bakonikom (12). Poznámka: Pri tomto kroku by kldky mali by vyaté zo svojích pozícií. Pretiahnite koniec lanka bez balónika hore kladkou 4, hore a okolo kladky 5, pod a okolo kladky 6, hore a okolo kladky 14 3Pripojte lanko s jedným balónikom (13). Pretiahnite ten koniec lanka na om už není balónik pod kladkami 8,9,10 hore a okolo kladky 11, dole a okolo kladky 12, hore a okolo kladky 13, dole a okolo kladky 15, hore a okolo kladky 7, dole a zaistite koniec k dierovanej tyi pre vobu závaží (Y) pomocou reaze (6) a háka (7). PL 1. Naley przymocowa link bez balonika (11). Naley połczy jeden koniec linki z prawym gornym ramieniem (J) za pomoc ruby M10*20 i nakrtki zabezpieczajcej (22). Drugi koniec linki naley wcign do góry i koło krka 1, pod i koło krka 3, do góry i koło krka 2, a potem połczy koniec do górnego lewego ramiona (K) za pomoc ruby M10*20 i nakrtki zabezpieczajcej (22). 2. Naley połczy link z półtora balonikiem (12) Uwaga: Przy tym kroku krki powinne by wyjte ze swoich pozycji. Naley przecign koniec linki bez balonika do góry krkiem 4, do góry i koło krka 5, pod i koło krka 6, do góry i koło krka Naley przymocowa link do jednego balonika (13). Naley przecign koniec linki, na którym nie ma balonika pod krkami 8, 9, 10, do góry koło krka 11, na dół i koło krka 12, do góry i koło krka 13, na dół i koło krka 15, do góry i koło krka 7, na dół i zabezpieczy koniec do szpilki regulacji obcienia (Y) za pomoc łacucha (6) i haków (7). 14

15 MONTÁŽ POÍTAE / MONTÁŽ POÍTAA / MONTA KOMPUTERA CZ Ped montáží hlavního rámu (G), pipojte poíta (32) ke kabelu poítae (33) jak je ukázáno na obrázku I, pak vete kabel poítae (33) skrz otvor v hlavním rámu (G). Nainstalujte poíta (32) do hlavního rámu (G). Pipojte kabel poítae (32) do zdíky v hlavním rámu (A) jak ukazuje obrázek II. SK Pred montážou hlavného rámu (G), pripojte poíta (32) ku káblu poítaa (33) ako je ukázané na obrázku I., potom vete kábel poítaa (33) cez otvor v hlavnom ráme (G). Nainštalujte poíta (32) do hlavného rámu (G). Pripojte kábel poítaa (32) do dierky v hlavnom ráme (A) ako ukazuje Obrázok II. PL Przed montaem belki pionowej (G) naley połczy komputer (32) z kablem komputera (33) według obrazka I, a potem przecign kabel komputera (33) przez otwór w belce głównej (G). Naley przymocowa komputer (32) do belki pionowej (G) i podłczy kabel komputera (32) do gniazdka w podstawie głównej (A) według obrazka II 15

16 16

17 17

18 %&, " " 23# J" / 1 K # "!# * " % # " +, "! # " 2, # - " # L K "!! #% M ( # " ''()*)+!,-&.-/,, 0 1.-,.&- -2,343-&0 %&, " " < 23# J" 8/ 1 K!# "!# * " # " =+ = # "! "# # " 2!# - # < L K "! # M ( # " ''()5)650!,-&78-, 2, 20.-,.& ,3.4-0! #2 )D 4 AGA#>E A DF# #>AF# DA E # 234# DA KA# "/ 1 A A# #>F# ## E * +# EA#E# A ND D # AG,# AIA # " A 2 4 A A# #>F# - F" > 4 #E4 L ## A F ## M #AA A# # '9(5:5)65 ;#-&7<- =2& 2#4 0 >7->7 >7 18

19 !!"#! $% &#!# ' " ( )! #! #* +!,! - #!! " % % ) " / 1 #! C "! " #%. "! % # ' " " 2 " % # "!#. "! " L " " #!"."!" "!!" " # "! % M # 8 %! "! MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b Ostrava Tebovice Czech Republic 19

20 "# $ % & ' (!./ %0!.#!.% $% &#!# ' ( 1! #! 2#* +3!,! - #!! 4 % % ) " 1 #! C "! O4 "# ; "< # ' <" " 2 " 8 = # "!# ; "< " L " " #!" ;"!" " #"!!" " # "< M # 8!! TRINET Corp, s. r. o. Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto Slovakia 20

21 ) * +,- ". - -*/-, *--! 5677 #!8 79 7: : 8 7 ) ; )7# ; 07:<#7 # #;# <#;)=# :67 7 #! 7 <7> $07; 7;7#;> &9?#!# #!> ##=<#7:) # 8 7(177#=<# #! #!A8 7 8 # #67*> +0#=<7 #!7 67=8 7:7 #!>,0B#!7 #!7#> - 07) #! = 7:<#7) # 7: 7 7 : 7 7 7) # #7 ): "#$ 1,AE# # GA#BPA> AE# > 4 AE # 44 DA E E # QC D EG 4EA#>R 2 6 #>F# ## D "GI D 4A#R L S 4A# E> A ">E# A # " AE# D4 # - " #4 DR M T# EA A # A TRINET CORP sp. z o.o., Wilkowicka Toszek Poland 21

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI!" #" # " $% "!# & #" # '! #! "# & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " $%& "# " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7

Více

#" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #.

# # $% !# & # # '! # & ' # (! & ) * % #   # + &,% # - # ! %  #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7  # # 2 #  #. !" #" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 34 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " " " " %.

Více

Samovzprná závsná hrazda MASTER

Samovzprná závsná hrazda MASTER Samovzprná závsná hrazda MASTER!" #" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 1234 % % 56! # # 1 !# # % %. % # 7 " # # 8 # " #. ## # % # #, 9 " # " # % #

Více

#" # " $% "!#&#" # '!# &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% 0?=1223 1223 "4563 %563 "#. # ##%# #, ; " < $==!" '!!#

# #  $% !#&# # '!# &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% 0?=1223 1223 4563 %563 #. # ##%# #, ;  < $==! '!!# - - !" #" # " $% "!#&#" # '!# &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " " # / 0 3 3 "4563 % 563 %% 78!##!# # % %.% #9 " ##:# "#. # ##%# #, ; " #"# % ## %"" # % " #."# $#" 3 " "" "%. < $==!" >?#"#"$

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS POSLOVACIA VEŽA MASTER ZEUS ATLAS MASTER ZEUS MAS-HG064D UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu.

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG04D APOLLÓN UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Více

STYX POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSLOVACIA VEŽA MASTER STYX ATLAS MASTER STYX MAS-HG10

STYX POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSLOVACIA VEŽA MASTER STYX ATLAS MASTER STYX MAS-HG10 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSLOVACIA VEŽA MASTER STYX ATLAS MASTER STYX MAS-HG10 STYX 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu.

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS CZ POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS MAS-HG1064D UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku,

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER TRITÓN ATLAS MASTER TRITÓN MAS-HG11 TRITÓN

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER TRITÓN ATLAS MASTER TRITÓN MAS-HG11 TRITÓN POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER TRITÓN ATLAS MASTER TRITÓN MAS-HG11 TRITÓN 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Více

Multifunkční posilovací bradla

Multifunkční posilovací bradla Multifunkční posilovací bradla Multifunkčné posilňovacie bradlá Multifunkcjonalna poręcz do ćwiczeń MAS4A013 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli

Více

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ 1.Nasuňte nožní kryt (oválný) (40) na konec přední, centrální a zadní stabilizační základny (2). 2.Namontujte stabilizační základnu (2) a protizdvižnú desku (3) do hlavní

Více

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 1 Manuál pro uživatele/manuál pre užívtea Dležitá bezpenostní doporuení / Dôležité bezpenostné doporuenia VAROVÁNÍ: Vnujte pozornost následujícím varováním díve, než zanete s montáží

Více

Šikmá lavička MASTER ŁAWKA SKOŚNA MAS-SUB2071

Šikmá lavička MASTER ŁAWKA SKOŚNA MAS-SUB2071 Šikmá lavička MASTER ŁAWKA SKOŚNA MAS-SUB2071 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí

Více

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: DĚTSKÁ HOUPAČKA LittleKid IN 2054 (SPSW-0170) ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s.r.o. Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz servis@insportline.cz VAROVÁNÍ: 1. TATO HOUPAČKA MUSÍ

Více

Basketbalová deska MASTER 127 x 71 cm s konstrukcí

Basketbalová deska MASTER 127 x 71 cm s konstrukcí - Basketbalová deska MASTER 127 x 71 cm s konstrukcí MASSPSB-15 CZ Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V případě, že balení neobsahuje všechny části, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

Multifunkční posilovací trenér Výr. Číslo. 1239. Návod a postup

Multifunkční posilovací trenér Výr. Číslo. 1239. Návod a postup Multifunkční posilovací trenér Výr. Číslo. 1239 Návod a postup Přesný popis dílů: Číslo Popis Množství Číslo Popis Množství 1 Hlavní rám 1 56 Vysoká kladka 9 2 Přední stabilizátor 1 57 Plochá kladka 3

Více

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER AIR

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER AIR ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER AIR CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Více

Šikmá lavička MASTER MAS-SUB1011

Šikmá lavička MASTER MAS-SUB1011 Šikmá lavička MASTER MAS-SUB1011 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění

Více

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET!"# "$%&'()*+",&("-!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 626704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 !" #" # " $ % "!# & #"

Více

#" # " $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % % % 01! # #!# # % %. % # 2 " # # 3 # " #. ## # % # #, 4 "

# #  $% !# & # # '! # & ' # (! & ) * % #   # + &,% # - # ! % % % 01! # #!# # % %. % # 2  # # 3 #  #. ## # % # #, 4 !" #" # " $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ % % 0! # #!# # % %. % # " # # 3 # " #. ## # % # #, 4 " # " # % # # % " " # % " #. "#!"$# " 5 " " " " %. #$ 6

Více

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 1 !" #" # " $% "!#&#" # ' ()!# * % + # ### )#,! - '%# ""# (.%# / #"!% $!"#! " 0"!"! " ""!1+# +, " # 2 34 5667,%% 89!##,!# # $ % ## %0 % 0% #: " "% -##;# #+ -"# 0 : # ##%#!"

Více

Posilovací lavice MASTER Hyperextenze Bench 45

Posilovací lavice MASTER Hyperextenze Bench 45 CZ Posilovací lavice MASTER Hyperextenze Bench 45 MAS4A011 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho

Více

Mini stepper MASTER s držadlem / držadlom

Mini stepper MASTER s držadlem / držadlom Mini stepper MASTER s držadlem / držadlom návod na použití / návod na použitie 1 Obrázek 1 SK Obrázok 1 1. Rukoje 1. Rukovä 2. Komputer 2. Komputer 3. Krytka 3. Krytka 4. Vrchní svislá ty 4. Vrchná zvislá

Více

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE PLACHTOVÉ KONŠTRUKCIE KONSTRUKCJE PLANDEKOWE

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE PLACHTOVÉ KONŠTRUKCIE KONSTRUKCJE PLANDEKOWE Shrnovací celoplachtové konstrukce / Zhrňovacie celoplachtové konštrukcie / Konstrukcje przesuwania całej plandeki EDSCHA LITE 72 CZ Nástavba se shrnováním plachty za použití jednoho mechanismu EDSCHA,

Více

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E30

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E30 ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E30 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 723 Posilovací věž insportline STAR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 723 Posilovací věž insportline STAR UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 723 Posilovací věž insportline STAR Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167

ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167 ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167 Táto houpačka je stavaná maximálne pre 2 děti od 3 do 10 rokov. Maximálna hmotnost pro jedno sedadlo je 35 kg. Pozorne si přečtete inštrukce před zostavovaním.

Více

TWIST STEPPER MASTER MAS4A002

TWIST STEPPER MASTER MAS4A002 TWIST STEPPER MASTER MAS4A002 1 seznam ástí / Lista czci NO NAME&SPECS QTY NO NAME&SPECS QTY 1 Rám / rama 1 20 Kryt zadní stabilizaní nohy / 2 osłona tylnej nogi 2 Ty + etz pro penos síly 1 21 Levý pedál

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

Tento výrobek byl navržen tak, aby zajišoval bezpenost, avšak musí být dodržována uritá pravidla:

Tento výrobek byl navržen tak, aby zajišoval bezpenost, avšak musí být dodržována uritá pravidla: VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER HM5511 1 Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Katalog náhradních dílů Spare parts catalog Katalog czešci zamiennych

Katalog náhradních dílů Spare parts catalog Katalog czešci zamiennych Katalog náhradních dílů Spare parts catalog Katalog czešci zamiennych Čelní nakladač / Front loader / Ladowacz czolowy: TL 90 SL (102 SLX) Objednací číslo / Order number / Numer do zamówienia : 536 565

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-24 PL - Rower spiningowy MASTER X-24 návod na použitie/

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-24 PL - Rower spiningowy MASTER X-24 návod na použitie/ CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-24 PL - Rower spiningowy MASTER X-24 návod na použití návod na použitie/ CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Více

Multifunkční domácí posilovna. Výr. Číslo 1158. Návod k použití

Multifunkční domácí posilovna. Výr. Číslo 1158. Návod k použití Multifunkční domácí posilovna. Výr. Číslo 1158 Návod k použití Obsah 1. bezpečnostní pokyny 2. zahřívání 3. seznam dílů 4. montážní instrukce 5. diagram 6. seznam dílů 1. Bezpečnostní pokyny Tento produkt

Více

Mini stepper MASTER. návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi

Mini stepper MASTER. návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi Mini stepper MASTER návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ A. Kroky pro zdraví Dle lékaských výzkum je na lidském chodidle množství reflexních zón a každá zóna odpovídá fyzickým podmínkám.

Více

Návod k použití Výr. Číslo. 1241

Návod k použití Výr. Číslo. 1241 Návod k použití Výr. Číslo. 1241 Spartan AB Ring Pro Manuál Obsah Varování pro spotřebitele Jak sestavit produkt Ilustrace dílů seznam součástek Před použitím Spartan AB Pro Spartan AB Pro zahřívací úsek

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Technologie montáže elektrokáry

Technologie montáže elektrokáry VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl Technologie montáže elektrokáry Petr Tomčík Radim

Více

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE. Osvětlení vozidla / Osvetlenie vozidla / Oświetlenie

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE. Osvětlení vozidla / Osvetlenie vozidla / Oświetlenie 2010/06/08 DOPLŇKY PRO STAVBU ELEMENTY DODATKOWE Osvětlení vozidla / Osvetlenie vozidla / Oświetlenie SVĚTLA POZIČNÍ / SVETLA POZIČNÉ / OŚWIETLENIE POZYCYJNE 84 4385226500 Světlo poziční boční,zadní, červené

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

š á Ó ě š á á á Ť ž ě š á á ň á Ž á š Ř Ť Š Í ě Č á á Í á á Á š Íá ž ě á á á Ž ě š ň š ď á Č á ň ž ě Ť ě ě á Ť ň Ť á ě š ž ě Ť Ž á ě á á ě Í ť š á Ž š š Í á á á á ň ž Í ě Ť á á š ž š á ě Ť á á Č á Ť Ď

Více

Samovzpěrná závěsná hrazda MASTER

Samovzpěrná závěsná hrazda MASTER CZ Samovzpěrná závěsná hrazda MASTER MAS4A039 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku,

Více

Multifunkční cvičební zařízení Výr. Číslo: 1168

Multifunkční cvičební zařízení Výr. Číslo: 1168 Multifunkční cvičební zařízení Výr. Číslo: 1168 Seznam dílů: 1. Hlavní rám 1 2. Zadní stabilizátor 1 3. Přední vertikální podpěra 1 4. Horní paprsek 1 5. Přední stabilizátor 1 6. Sedlová podpěra 1 7.

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ. IN 133 Posilovací věž insportline Easy

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ. IN 133 Posilovací věž insportline Easy UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 133 Posilovací věž insportline Easy Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

Kapitola VII - popisy cviků pro krasojízdu dvojic

Kapitola VII - popisy cviků pro krasojízdu dvojic Kapitola VII - popisy cviků pro krasojízdu dvojic 8.5.003 Cviky na dvou kolech 2001-2004 sed v sedle Jezdci sedí v sedle, čelem k řidítkům. Každá noha na pedále. 2005 obrácený sed v sedle Jezdci sedí v

Více

BDR 700. Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm. Vladimír Bernklau

BDR 700. Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm. Vladimír Bernklau BDR 700 Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm Vladimír Bernklau 0005321 Rozpis díl kle e zahradní 1 9474704 DÍL KLE Í SPODNÍ PRO KAPSU 1 1A 9474710 DÍL KLE Í SPODNÍ 1 2 6055503

Více

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000 Sting Sport Číslování kapitol k a p i t o l a - 0 1 - k a p i t o l a - 0 2 - k a p i t o l a - 0 3 - k a p i t o l a - 0 4 - k a p i t o l a - 0 5 - k a p i

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě KRPT-168589-7/ČJ-2015-0700VZ pro Část 1 - Cenová tabulka náhradních dílů pro osobní vozidla značky Škoda Počet listů: 187 číslo pol. katalogové číslo název ks cena za ks v Kč/bez

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING

Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING! "#$%%&'''()"(* )"! +( "(,-. Upozornní/Upozornenie: 1. Ped zaátkem cviení konzultujte svj zdravotní stav se svým lékaem. Pred zaiatkom cvienia

Více

CZ: Tento výrobek byl navržen tak, aby zajišoval bezpenost, avšak musí být dodržována uritá pravidla:

CZ: Tento výrobek byl navržen tak, aby zajišoval bezpenost, avšak musí být dodržována uritá pravidla: ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E10 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Více

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L Vladimír Bernklau 1460, 1475,1486 Válec a kliková sk í Provedení/znak motoru Držák trysek Tlumi výfuku Vrtání válce Ozna ení na hlav v oblasti A SB 130 /

Více

Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 )

Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 ) Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 ) A1264 1 1/2012 Obsah 1. Uspořádání kolektorových polí... 3-4 2. Kompenzační soubor... 5 3. Přeprava kolektorů na střechu......6 4.

Více

Pojistné úchytky a fixace. Krążki, wsuwki oraz nakrętki klatkowe / Spring metal fasteners and cage nuts

Pojistné úchytky a fixace. Krążki, wsuwki oraz nakrętki klatkowe / Spring metal fasteners and cage nuts Pojistné úchytky a fixace Krążki, wsuwki oraz nakrętki klatkowe / Spring metal fasteners and cage nuts Obsah Technické údaje Technical data Dane techniczne 3 Matice v kleci Cage nuts Nakrętki klatkowe

Více

V140 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1a-25 19,50 23,40 ks 50 V145 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1a-30 22,20 26,64 ks 50 V150 podpěra vedení do

V140 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1a-25 19,50 23,40 ks 50 V145 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1a-30 22,20 26,64 ks 50 V150 podpěra vedení do www.3el.cz V140 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1a-25 19,50 23,40 ks 50 V145 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1a-30 22,20 26,64 ks 50 V150 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1b-15 14,00 16,80 ks 50 V155 podpěra

Více

PLYNOVÝ GRIL GT3B-V MONTÁŽNÍ NÁVOD CZ

PLYNOVÝ GRIL GT3B-V MONTÁŽNÍ NÁVOD CZ 0086 PLYNOVÝ GRIL GT3B-V MONTÁŽNÍ NÁVOD CZ SEZNAM SOUČÁSTEK REF POPIS ČÍSLO POČET 1 Kryt ohniště P0014637FB 1 2 Teploměr P00601484C 1 3 Rukověť krytu P00213040B 1 4 Úchyt rukověti krytu - levý P00307061E

Více

Posuvný systém Esterno

Posuvný systém Esterno !!! Pozor!!! Pre správne napílenie časti korpusu a následnú montáž je nevyhnutné zachovanie nižšie uvedených rozmerov. / Pro správné napílení části korpusu a následnou montáž je nezbytné zachování dole

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

Cambridge válce. Servisní katalog náhradních dílů. Virgo 6.3 m. Platnost od 2011. www.opall-agri.cz

Cambridge válce. Servisní katalog náhradních dílů. Virgo 6.3 m. Platnost od 2011. www.opall-agri.cz Cambridge válce Virgo 6.3 m Servisní katalog náhradních dílů Platnost od 0 www.opall-agri.cz Cambridge Válce Virgo Tento návod k používání byl vydán pro: Cambridge válce Virgo typ:... výrobní číslo:...

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

Ceník náhradních dílů Octavia Cup 2016 Uvedené ceny neobsahují DPH

Ceník náhradních dílů Octavia Cup 2016 Uvedené ceny neobsahují DPH 1 OC BK 001 KR L Brzdový kotouč přední levý CP4542-142/143CG12 AP Racing 8 530 Kč 2 OC BK 001 KR R Brzdový kotouč přední pravý CP4542-142/143CG12 AP Racing 8 530 Kč 3 OC BK 002 F Adaptér brzdového kotouče

Více

PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE. PRŮMĚR VÁLCE 320 mm. ŽEHLIČE S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 1600 mm 2000 mm

PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE. PRŮMĚR VÁLCE 320 mm. ŽEHLIČE S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 1600 mm 2000 mm PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE PRŮMĚR VÁLCE 320 mm ŽEHLIČE S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 1600 mm 2000 mm KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV 540898

Více

návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi

návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 Petr

Více

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Visuté vnější žaluzie ve dvou variantách Při montáži clon mezi vodicími lištami se jednotlivé

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 60

Katalog náhradních dílů IGLAND 60 IGLAND 0 Výrobce: IGLAND A.S., Roresanden 09 N Grimstad, Norway Telefon: +7 7 00 Telefax: +7 7 0 Approved Revised: Issued: 0.0.0 P/N: 90 F:\DELEKAT\VINSJ\0\delekatalog 0.DOC Dovozce : IG-LES, s.r.o. J.Tomáška

Více

973 Kohout kulový PN 63 pro vysoké teploty

973 Kohout kulový PN 63 pro vysoké teploty 973 973 Kohout kulový PN 63 pro vysoké teploty Použití uzavírací celoprůtoková armatura je určena pro použití v měřicích okruzích systémů průmyslové automatizace s vyšší teplotou provozní tekutiny používají

Více

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky SGNUM Tlačítka a signálky Ovladač s nosičem Kulaté plastové 0..-.. Kulaté kovové 5..-.. Čtvercové plastové 1..-.. pro otvor 26 26mm Upozornění! Prosvětlená tlačítka se dodávají včetně montážního můstku

Více

- 2 - 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL ALTO 150 VS2 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE SLOUPŮ 4 3. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ LEHKÉ 7

- 2 - 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL ALTO 150 VS2 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE SLOUPŮ 4 3. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ LEHKÉ 7 SHRNOVACÍ PLACHTOVÉ KONSTRUKCE - VERSUS OMEGA SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ MONTÁŽNÍ SADY AKTUALIZACE 1.12. 2014 - 2 - OBSAH: 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL ALTO 150 VS2 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE

Více

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PRONOVO, S.R.O. DRUŽSTEVNÍ 9A 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE Tel/Fax: 387 204 390 Mobil: 602 451 365-6 mail: pronovo@ pronovo.cz PRONOVO, S.R.O. RATIBOŘSKÁ 177 747 05

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

Stay Healthy,Stay Fit

Stay Healthy,Stay Fit Stay Healthy,Stay Fit Důležité bezpečnostní informace Uschovejte tento manuál na bezpečném místě. Před montáží a používáním přístroje je důležité si přečíst tento manuál Před použitím tohoto přístroje,

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

1.1.A. Hliníkový valník / Hliníkový valník / Zabudowa skrzyniowa. ALU-S.V. www.alu-sv.com VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE

1.1.A. Hliníkový valník / Hliníkový valník / Zabudowa skrzyniowa. ALU-S.V. www.alu-sv.com VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE VLNÍKOVÉ NÁSTVBY Hliníkový valník / Hliníkový valník / Zabudowa skrzyniowa 1.1.. VÝKRSY PLT PRO VÝROBU MONTÁŽ / VÝKRS PLT PR VÝROBU MONTÁŽ / RYSUNK MONTŻOWY RMY F 1252 1252 C B C D F G H G Délka rámu plata

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. Rozsah projektu 2. Hlavní rozvody a napájení 3. Základní technické údaje 4. Silnoproudá elektroinstalace 5. Záver TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE - NÁSTĚNNÉ materiál pouzdra: vysoce odolný plast, chráněno proti stříkající vodě IP44, prodrátováno, zásuvky s ochranným kolíkem, každá kombinace vybavena standardně připojovací svorkovnicí

Více

BDR 550. Verze 4 výroba od roku 1998 JEDNOBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 55 cm. Vladimír Bernklau

BDR 550. Verze 4 výroba od roku 1998 JEDNOBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 55 cm. Vladimír Bernklau BDR 550 Verze 4 výroba od roku 1998 JEDNOBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 55 cm Vladimír Bernklau Motorové jednotky BDR 550 Katalog íslo 03/Verze 4/Strana 2 Rozpis díl motorové jednotky A 9720607 MOTOROVÁ

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

posilovací lavice MASTER KING MAS4A001

posilovací lavice MASTER KING MAS4A001 posilovací lavice MASTER KING MAS4A001 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL/ INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Upozornění/Upozornenie/Uwaga: 1. CZ - Před začátkem cvičení konzultujte svůj zdravotní stav se svým

Více

Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA. Jednomístná houpačka SWING - 1 -

Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA. Jednomístná houpačka SWING - 1 - Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA Jednomístná houpačka SWING mm - 1 - Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. V PŘÍPADĚ CHYBĚJÍCÍCH NEBO ROZBITÝCH DÍLŮ, PROSÍM KONTAKTUJTE PRODEJCE. PARTS, PLEASE

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 7. část: CHLAZENÍ A TOPENÍ. Chladič s příslušenstvím

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 7. část: CHLAZENÍ A TOPENÍ. Chladič s příslušenstvím Chladič s příslušenstvím 1 Chladič s příslušenstvím Poz. Číslo dílu Název dílu Kusu Obchodní číslo 1. 10-345-7601 03-9672.12 1. 10-359-7601 03-9672.88 Úplný chladič se sacím pláštěm pro Š 1000 MB; MBX;

Více

Tyto díly objednávejte na tel.č. 596 015 634

Tyto díly objednávejte na tel.č. 596 015 634 Číslo ND Popis Výprodejová cena vč. DPH Počet ks na skladě 6U0010203K STITEK K SERIZ.SVET. 3 Kč 10 6U0035447 SVORKOVNICE 4POL./10 8 Kč 8 6U0121050B TRUBKA CHLAZENI 613 Kč 1 6U0121050C TRUBKA CHLAZENI 584

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

5 9 9 9 V. Připojení elektrické instalace Elektrické připojení je jednoduché: každý kabel je označen číslem, které odpovídá číslu ve skřínce. Jsou-li všechny vodiče připojené k upínací liště, připevníme

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL KONSTRUK NÍ DÍLY INFORMATIVNÍ P ÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK j. 24/2012-120TN/1 ze dne 8. 3. 2012 s ú inností od 1. dubna 2012 OBSAH: Seznam sestavných výkres

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

Ceník 2016. vydání č. 1

Ceník 2016. vydání č. 1 Ceník 2016 vydání č. 1 Součásti pro hromosvody a uzemnění v zinkovaném provedení. Součásti pro hromosvody a uzemnění v měděném provedení. Součásti pro hromosvody a uzemnění v nerezovém provedení. Jímací

Více

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Název a místo opravy: Stupeň dokumentace: N á v r h o p r a v y - r e a l i z a c e Předpokládaný rok výstavby: 2 0 16 Akce obsahuje: 1) Veřejné osvětlení P R Ů V O D N Í Z P R Á V A k opravě Investor

Více

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování Technická zpráva Technická zpráva Úvod V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení nového parkoviště v ul. Brigádnická

Více

Ceník ND k bruskám Bona Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín tel.: +420 236 080 211, fax : +420 236 080 219 www.bona.

Ceník ND k bruskám Bona Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín tel.: +420 236 080 211, fax : +420 236 080 219 www.bona. Bruska Belt 412991000 Belt - prachový pytel bez zipu ks 1 598,33 Kč 1 918 Kč 412991215 Belt - bederní pás k tažení ks 4 376,67 Kč 5 252 Kč 4121126003 Belt - brusný válec 200 mm ks 12 470,00 Kč 14 964 Kč

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám

Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám DIN 4 size Optional anti-tilt and lock (right hand side) Installation width adjustable by 16mm Knock down frame easy assembly Handle cut out and front

Více