DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 19. DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK"

Transkript

1 Státní maturita by mohla nahradit přijímací zkoušky na vysokou školu STRANA 3 Školské odbory zřídily povodňový fond STRANA 5 Volná místa v základnách Exod 2006 STRANA DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK A tady pěkně vezmeš panu učiteli tři sedmičky, aby ti vymazal ty dvě pětky a jednu čtyřku! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK Děti cizinců se mohou vzdělávat za stejných podmínek jako české děti Vzdělávání dětí cizinců z tzv. třetích zemí, tedy mimo Evropskou unii, by mělo být konečně vyřešeno. Ministerstvo školství dalo jednoznačně najevo, že není žádný přímý důvod, proč by se těmto cizincům v letošním roce měly zásadním způsobem měnit finanční podmínky vzdělávání oproti stavu objektivně existujícímu v letech předcházejících. Za všechno může ustanovení 20 školského zákona, který sice zaručuje cizincům přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako občanům České republiky, ale nehovoří už o mateřských školách, školních družinách, školním stravování, ubytování, zájmovém vzdělávání atd. Krajské úřady při rozpisu rozpočtu na děti cizinců z třetích zemí nedaly školám a školským zařízením peníze s tím, že přidělení prostřednictvím krajských normativů školský zákon neumožňuje. Ministerstvo školství přiznalo, že tento problém existuje. Považuje jej však za ryze technicko-administrativní. Prostředky státního rozpočtu na vzdělávání a školské služby, které cizinci ze třetích zemí nemají garantovány školským zákonem, školy dostat mohou. Krajské úřady však musí využít možnosti, kterou dává směrnice MŠMT, podle níž krajské úřady rozpis rozpočtu provádějí. Ministerstvo školství se proto obrátilo na ředitele krajských úřadů, aby této možnosti využili a finančně zajistili vzdělávání cizinců z třetích zemí v letošním roce na stejné úrovni jako v roce loňském. A tak černý Petr nakonec v rukou ředitelů škol a školských zařízení nezůstal. Cesta k vyřešení problému se našla. Ukázalo se, že je žádoucí, a dokonce bez problémů možné začleňovat do vzdělávání všechny cizince. Kraje na argumentaci ministerstva školství zřejmě budou muset přistoupit. Vždyť jak v loňském, tak v letošním roce dostaly finanční prostředky pro školy a školská zařízení bez ohledu na to, zda do nich chodí děti českých rodičů či cizinců. KARLA TONDLOVÁ PŘEKVAPENÍ PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE Kosmetické firmy DERMACOL A RYOR připravily pro ty, kteří se nově přihlásí k odběru Týdeníku ŠKOLSTVÍ během dubna a května, malý dárek. Tak neváhejte! Kvalitní kosmetický výrobek jistě potěší každého.

2 2 Rembrandtova výstava v Amsterdamu se stala senzací pro Českou republiku. Poprvé je tu zveřejněn mimořádný objev: Rembrandtův nádherný portrét českého myslitele, filozofa a pedagoga Jana Amose Komenského. Výstavu ke 400. výročí Rembrandtova narození připravil osmašedesátiletý profesor Ernst van de Wetering, největší světový znalec mistrova díla. Dosud byl portrét Komenského obecně považován za portrét starého muže nebo za portrét rabína. Foto: Repro Právo vláda chce pokračovat v pozitivní diskriminaci Romské děti ve zvláštních nultých ročnících škol, speciální stipendia pro romské středoškoláky a státem placení poradci, kteří budou pomáhat hledat Romům práci. Mimo jiné tyto formy pozitivní diskriminace mají v Česku fungovat nejméně dvacet let. Počítá s tím dlouhodobá koncepce romské integrace, kterou minulý týden schválila vláda. Pokud se ale po volbách dostane k moci ODS, mohou vládní plány narazit. Topolánkova strana totiž pozitivní diskriminaci Romů odmítá. Žádné opatření by nemělo být zacílené výslovně na Romy, mělo by se to týkat všech sociálně slabých, argumentuje bývalá stínová ministryně sociálních věcí ODS Alena Páralová. Romští aktivisté naopak pokládají navrhovaná opatření za nedostatečná. lidové noviny hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ukončilo evaluaci Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd. Testováno bylo zhruba 50 tisíc žáků devátých ročníků a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z 1200 škol, a to ve třech testech: dovednosti v českém jazyce, matematické dovednosti a studijní dovednosti. V jednotlivých testech dosáhli žáci v celorepublikovém souhrnu těchto výsledků: matematická dovednost 43,2 procenta, dovednost v českém jazyce 66,5 procenta, studijní dovednost 61,5 procenta. Čísla udávají průměrnou úspěšnost žáků v testech. Na základě souhrnných výsledků se dá říci, že test z matematiky činil žákům větší potíže než test z českého jazyka. Testování se dále zúčastnilo téměř 3000 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání v této souvislosti připravilo speciální testy pro žáky se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením a žáky se specifickými poruchami učení. Podmínky testování byly uzpůsobeny žákům například jim byl prodloužen časový limit k řešení, možnosti využití individuálních kompenzačních pomůcek, i využití tlumočníka do znakové řeči. cermat UPOZORNĚNÍ Stanovisko MŠMT s názvem Podmínky vzdělávání dětí, které nemají občanství členských zemí EU, jež vyšlo v Týdeníku Školství dne 29. března, je neúplné. Doplněné Stanovisko ministerstva školství k přístupu cizinců, kteří nemají státní občanství členského státu Evropské unie, vyšlo v Týdeníku Školství o týden později, tedy 5. dubna. MŠMT vláda ustoupila, sporné pracovní smlouvy pohřbeny Francouzský prezident a vláda ustoupili tlaku veřejnosti a oznámili nahrazení kritizované smlouvy prvního zaměstnání pro mladé lidi novým mechanismem ve prospěch zaměstnávání mladých, kteří shánějí práci zvlášť obtížně. Odborové a studentské organizace, které proti CPE přes dva měsíce tvrdě protestovaly, to přijaly se zadostiučiněním, ale hodlají zůstat bdělé, dokud nebude nová úprava schválena v parlamentu a prohlášena za platnou. Návrh předpokládá mimo jiné státní podporu pro zaměstnávání mladých lidí, kteří postrádají kvalifikaci nebo kteří bydlí v problémových, takzvaných citlivých městských zónách, z nichž mnohé byly na podzim dějištěm prudkých bouří. Letos by mělo být na tento účel vydáno 150 milionů eur, tedy asi 4,3 milionu korun. čtk češi se málo věnují dalšímu vzdělávání Lidé v České republice se v porovnání s obyvateli ostatních zemí Evropské unie nedostatečně věnují dalšímu vzdělávání. V rámci evropské pětadvacítky patří Česku z tohoto hlediska 21. místo. Nejhorší situace je mezi nezaměstnanými a lidmi s nízkou kvalifikací, vyplývá ze zprávy Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání při Národním vzdělávacím fondu. V České republice se podle studie účastní dalšího vzdělávání necelých 30 procent lidí, přičemž průměr Evropské unie je 42 procent a země s nejvyšší účastí dosahují téměř 90 procent. Česká dospělá populace se méně účastní zejména formálního vzdělávání ve školách pouze 1,4 procenta proti 4,5 procenta v rámci EU a věnuje málo času sebevzdělávání. čtk děti poznávaly velikonoční tradice Pražské děti nemusely o velikonočních prázdninách zůstat doma. Programy pro ně připravily některé domy dětí a mládeže, otevřené zůstaly i dětské kluby. V pražské zoo se mohly například zúčastnit terénní hry, v botanické zahradě zase nahlédnout do velikonočních tradic. Výlet za velikonočními tradicemi nebo návštěva akvaparku čekala na děti, které se zúčastnily příměstského tábora domu dětí a mládeže hlavního města. Program byl pro ně připraven na čtvrtek i pátek a rodiče za něj zaplatili 150 korun. Na Karlínském náměstí v Praze 8 byl otevřen dětský klub Podsklepeno, kde se mladí lidé mohli zapojit do hraní deskových her nebo využít nabídku zdejší čítárny. čtk

3 3 Státní maturita by mohla nahradit přijímací zkoušky na vysokou školu Příští rok generální zkouška, v roce 2008 naostro, tak vypadá scénář státní maturity. Zkoušky, které jsou připraveny vysoké školy, podle vyjádření Konfederace českých rektorů, akceptovat a studenty přijímat na základě jejích výsledků. Zda tomu tak bude, ukáže čas. Jak však vypadala letošní Maturita nanečisto, na to jsme se zeptali ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání PhDr. Martina CHVÁLA, Ph.D. Maturity nanečisto pořádáme již od roku 2001 v rámci cyklu Krok za krokem k nové maturitě. V letošním roce jsme poprvé ověřovali jednotné testovací schéma v celé republice, kromě Královéhradeckého kraje. Jednotné testovací schéma znamená, že ve všech maturitních třídách, které se dobrovolně přihlásily k Maturitě nanečisto, proběhly testy společné části maturitní zkoušky ve stejný den a stejnou hodinu. Výjimku tvoří přírodovědně technický základ a informačně technologický základ. Vzhledem k tomu, že tyto dvě zkoušky byly testovány letos poprvé, byly zařazeny do volného režimu podobně jako ostatní zkoušky profilové části. Změnily se letos také nějak katalogy požadavků? Ano. Na podzim roku 2005 byly schváleny katalogy pro všechny zkoušky, které budou studenti skládat v roce Nově byly vytvořeny katalogy pro přírodovědně technický základ a informačně technologický základ. Na základě připomínek a podnětů odborné veřejnosti však došlo k aktualizaci katalogu informačně technologického základu. Aktualizovali jsme i katalogy požadavků pro český jazyk a cizí jazyky. Tato aktualizace vyplynula z potřeby dát pevnější rámec ústní části maturitní zkoušky. Byl upřesněn charakter ústní části maturitní zkoušky a byla přesněji stanovena kritéria hodnocení. Se všemi katalogy se lze seznámit na našich internetových stránkách V čem tato upřesnění a kritéria spočívají? Do katalogu z českého jazyka byl doplněn kánon titulů literárních děl z české a světové literatury, který obsahuje více než 600 knih. Zároveň byla stanovena určitá pravidla pro jejich výběr k ústní zkoušce. Například kolik musí být titulů z prózy, poezie, dramatu, jaký počet musí být z literatury do konce 18. století, 19. století, 20. a 21. století. Studenti si pak z tohoto kánonu vyberou dvacet titulů, které musí odpovídat předepsané struktuře. Daná struktura se však vztahuje až na ty studenty, kteří začnou studovat 1. září Současní studenti si budou vybírat ze čtyřiceti knih, které určí ředitel školy, opět dvacet titulů. Ty již tuto strukturu splňovat nemusí. Jak tedy bude vypadat ústní zkouška z českého jazyka? Při ústní zkoušce si student vylosuje jeden titul ze svého seznamu, k němu dostane pracovní list s výňatkem z tohoto díla a také výňatek z neuměleckého textu. Součástí pracovního listu bude i závazná struktura průběhu ústní zkoušky, například analýza výňatku z uměleckého díla, obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla, porovnání obou výňatků apod. Jak je vidět, při aktualizaci katalogů došlo ke stanovení pevnějších pravidel pro průběh ústní části maturitní zkoušky, která přispějí ke srovnatelnosti zkoušky. Obdobný, byť jinak strukturovaný pracovní list si žáci vylosují i při zkoušce z cizího jazyka. Jaký bude systém hodnocení a kdy bude hotov? Systém hodnocení zatím ještě prochází odbornou diskusí uvnitř skupiny, která připravuje vyhlášku o maturitní zkoušce. Pracovní verze vyhlášky by měla být připravena na podzim letošního roku. V každém případě bude písemná i ústní část zkoušky hodnocena zvlášť a žák uspěje jen tehdy, pokud bude úspěšný u obou částí. Úspěšnost bude stanovena procentuálně. U písemné části bude úspěšnost vyjádřena podílem bodů ze správně vyřešených úloh a maximálním počtem všech bodů, které lze získat. U ústní zkoušky bude postup obdobný jen s tím rozdílem, že zde budou místo úloh kritéria pro hodnocení průběhu ústní zkoušky a jim příslušné bodové škály. Celkové hodnocení bude dáno váženým průměrem a vyhláškou budou stanoveny váhy a převedení tohoto procentuálního vyjádření na známku. Zároveň bude stanovena i minimální hranice úspěšnosti pro zvládnutí maturitní zkoušky, respektive zvlášť pro písemnou a ústní část. Budou mít studenti volně k dispozici také tzv. banku testových úloh? Banka testových úloh je v současné době pouze naše interní záležitost. Je to pro nás určitý zásobník úloh, které jsou použitelné do testu. Jsou u nich známy jejich psychometrické charakteristiky, jednoznačně jsou u nich identifikovány znalosti a dovednosti, které tyto úlohy ověřují, i k jakým cílovým požadavkům se vztahují. Tyto informace nám pak pomáhají k tomu, abychom z tohoto zásobníku postavili testy pro maturitní zkoušku. Typově však budou úlohy podobné těm, které se objevují v programu Maturita nanečisto. Jak na novou maturitu připravujete učitele? Formou školení. To se týká ředitelů, školních maturitních komisařů, ale i zadavatelů a hodnotitelů, kteří by měli hodnotit, nebo i v současné době hodnotí, otevřené testové úlohy. Pro zvýšení srovnatelnosti maturitní zkoušky je důležité další vzdělávání i pro přísedící a zkoušející u ústní části maturitní zkoušky, kteří budou mít největší vliv na její hodnocení. Od ledna 2005 do března 2006 proškolili například naši předmětoví koordinátoři po celé republice více než 3300 pedagogických pracovníků: na 850 učitelů češtiny, přes 900 učitelů angličtiny, více než 400 matematiků a další. Školení samozřejmě budou pokračovat dál. OLGA ŠEDIVÁ O neslušnosti jako životním programu Není to moje vina, ale život mě už naučil, že o mnohém, o čem se píše v novinách, bych měl pochybovat. Někdy o samotné podstatě či prezentaci určité skutečnosti, jindy o formulacích, které celou informaci ještě zkreslují. Znovu jsem si opodstatněnost pochybností uvědomil v okamžiku, kdy jsem v celostátním deníku četl názor známého novináře, že ministr zdravotnictví Rath by měl odstoupit, protože jeho jednání a způsob boje porušuje jak psaná, tak nepsaná pravidla politické soutěže a obyčejné lidské slušnosti. Tehdy jsem si uvědomil, že všechno může být již brzy úplně jinak a známý novinář buď nepochopil situaci, nebo je poněkud staromilský. Ministr Rath je třeba jen prvním, kdo vystupuje a chová se způsobem, který koncem roku 2005 vyvolával u části občanů ještě nesouhlas. Ale co když už v roce 2006, případně o něco později, budou jeho způsoby chování běžně přijatelnou normou? Že je to nepravděpodobné? Ale neříkejte! Vždyť naše společnost k tomu už roky zcela programově spěje. Rath je možná jen prvním průkopníkem nového politického stylu. Nebál se nést rizika průkopníka a ostatním ukázat cestu. Vždyť v prvních polistopadových letech se začaly i mnohé školy profilovat tak, aby rozvíjely především osobnost a zájmy svých žáků. Varovné hlasy, že z nich může vyrůst generace, která v zájmu rozvoje a prosazování své osobnosti by mohla odmítat jakákoliv omezení dokonce i včetně červeného světla na křižovatce a odmítala by respektovat psaná či nepsaná práva druhých, nechtěl nikdo slyšet. Ministr Rath jen dokazuje, že tato generace již dospěla a chce se prosadit. Mirek Dušín je jí k smíchu, stejně jako foglarovsky barvotisková idyla. PETR KABEŠ

4 4 Kdy musí dítě nastoupit do mateřské školy? Je přípustný postup, kdy je přijato dítě do mateřské školy od 1. září 2005, ale termín faktického nástupu do školy je 1. únor následujícího roku, tj. 2006? K této problematice zaujalo MŠMT stanovisko čj / , bod 9 ze dne 31. května V něm je uvedeno: Především je nutné zdůraznit, že v praxi často zmiňované rozlišování přijetí dítěte a nástupu dítěte do mateřské školy nemá náležitou oporu ve školské legislativě. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), upravuje v 34 odst. 2 až 7 pouze přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, a jedná-li se o mateřskou školu zřizovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (na tyto mateřské školy bude dále výklad omezen), rozhoduje v souladu s 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. ve správním řízení. O přijetí dítěte se v takovém případě vydá správní rozhodnutí, v němž se uvede také den, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá (tento den nemusí být totožný s datem vydání rozhodnutí). Teprve ke dni, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá, se dítě stává dítětem mateřské školy se všemi tomu odpovídajícími právními následky. To znamená, že ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, a) má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v konkrétní mateřské škole, b) zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a zároveň c) právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy má za podmínek stanovených v 160 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. nárok na finanční prostředky státního rozpočtu poskytované podle 161 odst. 6 prostřednictvím krajských normativů na předškolní vzdělávání tohoto dítěte. Všechny účinky přijetí dítěte do mateřské školy uvedené v písmenech a) až c) musí nastat k témuž dni a bylo by obcházením zákona č. 561/2004 Sb., kdyby některé z těchto účinků byly v rozhodnutí stanoveny na pozdější dobu. Především není přípustné, aby právnická osoba vykonávající činnost školy byla příjemcem finančních prostředků státního rozpočtu na dítě, kterému ve skutečnosti neposkytuje předškolní vzdělávání. Taková situace by v některých případech nastala, kdyby platilo, že lze dítě k určitému datu přijmout a k pozdějšímu datu stanovit jeho nástup do mateřské školy. Jelikož nelze časově rozdělit přijetí dítěte a jeho nástup do mateřské školy, bude nutné popsanou situaci ošetřit jinými právními prostředky: NA VAŠE otázky ODPOVÍDÁ Vít Berka 1. Přijmout dítě do mateřské školy až k 1. únoru V tomto případě by právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy v období od 1. září 2005 do 1. února 2006 dítě, jehož se rozhodnutí týká, neuváděla v evidenci dětí jako dítě mateřské školy a nepobírala by na ně finanční prostředky státního rozpočtu. Dítě by v této době nemělo nárok na poskytování předškolního vzdělávání v mateřské škole a zákonný zástupce by neměl povinnost hradit úplatu. 2. Přijmout dítě do mateřské školy k 1. září Dítě by bylo od tohoto data dítětem mateřské školy, a to se všemi důsledky popsanými výše v bodech a) až c). Dítě v tomto případě má nárok na předškolní vzdělávání v mateřské škole, nemusí však do mateřské školy docházet. Je proto možné, aby v období od 1. září 2005 do 1. února 2006, popřípadě do jiného data, do mateřské školy vůbec nedocházelo. K tomu bude nutná náležitá omluva nepřítomnosti dítěte zákonným zástupcem, aby se vyhovělo ustanovení 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (v opačném případě by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte). Zákonný zástupce se tím sice nezprošťuje povinnosti hradit úplatu za předškolní vzdělávání, může však požádat ředitele mateřské školy, aby v souladu s 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, úplatu na příslušný kalendářní měsíc poměrně snížil. Pokud dítě v daném kalendářním měsíci nedocházelo do mateřské školy ani jeden den, může ředitel v souladu s citovaným ustanovením úplatu poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky. (V souladu s obecně zakotvenou pravomocí ředitele snížit úplatu podle 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. může ředitel snížit úplatu i v případech, které nejsou v citované vyhlášce výslovně uvedeny. Ředitel je tedy oprávněn úplatu snížit i z důvodu, že dítě docházelo do mateřské školy jen určitou část měsíce, musí však dostát omezením stanoveným v 6 odst. 4 citované vyhlášky, kterými jsou limit jedné poloviny základní částky a povinnost snížit úplatu poměrně. Ředitel proto v případě, že dítě část měsíce do školy docházelo, může úplatu snížit, avšak pouze poměrně k částce, o niž by úplatu snížil, kdyby dítě v daném kalendářním měsíci nedocházelo do mateřské školy vůbec.) Závěrem je nutné zdůraznit další podstatný důsledek tohoto řešení pro mateřskou školu. Dítě přijaté k 1. září 2005 do mateřské má, jak již bylo řečeno, nárok na poskytování předškolního vzdělávání v této škole. Tento nárok trvá i po dobu, kdy dítě do mateřské školy zatím nedochází. Zákonný zástupce projevením vůle, aby dítě nastoupilo později, se tohoto nároku pro své dítě nezříká a mateřská škola musí být připravena poskytnout přijatému dítěti předškolní vzdělávání i před předpokládaným datem nástupu, tzn. kdykoliv ode dne jeho přijetí, v souladu s organizací provozu mateřské školy. Výstupní hodnocení bezchybně a správně N áramně jsem se doma pobavil, když mi mladší syn Tomáš spolu s vysvědčením přinesl své výstupní hodnocení, svěřuje se kolegyni Ustarané Hromádka. Dříve se psávaly posudky. Komplexní hodnocení, v jejichž závěru dostal žák (ne)doporučení k dalšímu studiu ve střední škole. Dnes se tomu pro změnu říká výstupní hodnocení. Kdyby aspoň bylo závazné pro přijímací řízení středních škol, přidává se výchovná poradkyně. Upřímně řečeno, dovedeš si představit, že si členové přijímací komise poctivě prostudují desítky podrobných hodnocení a ještě k nim zaujmou konkrétní postoj? Nejlépe je snad mohou využít výchovní poradci. Na druhou stranu obdivuji třídní učitele, kteří doma po večerech pečlivě sepisují tři desítky hodnocení a ještě musí dbát, aby měla jasnou vypovídací hodnotu, byla výstižná, srozumitelná a bezchybná, zdůrazňuje Hromádka. Ty máš nějaké pochybnosti? zvědavě se ptá kolegyně Ustaraná. Jak říkám, kluk mi přinesl svoje hodnocení a v některých jeho částech jsem měl pocit, že patří někomu jinému, prozrazuje Hromádka. Podívej se tady na jeden odstavec a řekni mi, jak mu rozumíš. Obvyklé i neobvyklé problémy různého druhu řeší Tomáš samostatně s užitím nejrůznějších postupů, přičemž se snaží o zpětnou kontrolu, jež si danou správnost volby ověřuje, nerealizuje tedy neuvážené kroky, myslí kriticky včetně sebe samého. Je potěšující, že je schopen kultivovaně vyjádřit příjemné, ale také nepříjemné záležitosti, nenechává si je pro sebe, i když pro to musí překonávat riziko neporozumění, a tak velmi účinně ovlivňuje řadu podstatných kroků spolužáků a učitelů. Na češtinářku přinejmenším stylisticky zvláštní, trochu neobratné, nechává se slyšet výchovná poradkyně. Kdyby jen to. V některých jejích hodnoceních se objevily tak zásadní rozpory, že je musela úplně přepracovat. A kdyby text neprovázely gramatické chyby... poněkud ztiší hlas Hromádka. Kluk jich tam našel hned několik. Poradil jsem mu, ať na ně svou učitelku raději neupozorňuje, aby se proti němu neobrátil její hněv. Jenže právě psali diktát. Někteří v něm udělali jednu spornou chybu. Spolužáci hned vyrukovali, že paní učitelka v jejich hodnocení taky měla několik chyb. Prekérní situace! Moc by mě zajímalo, jak ji učitelka vyřešila, zajímá se Ustaraná. Vtipně, až roztomile. Všem, kteří v oficiálním školním hodnocení našli nějakou její chybu, napsala do žákovské knížky jedničku za vyhledání chyby v předloženém textu. ROMAN KANTOR

5 Předsedou ČMKOS byl opět zvolen Milan Štěch Ve dnech 8. a 9. dubna 2006 se v Praze uskutečnil IV. sjezd naší největší odborové centrály, Českomoravské konfederace odborových svazů. Ta v současné době sdružuje 33 profesních odborových svazů včetně ČMOS pracovníků školství a zastupuje zájmy více než 600 tisíc odborářů. Sjezd zvolil nové vedení ČMKOS a schválil Programové cíle konfederace do roku Předsedou se opětovně stal Milan Štěch, post místopředsedy obhájil Jaroslav Zapletal a Zdeněk Málek. Novou místopředsedkyní byla zvolena dosavadní šéfka právního oddělení ČMKOS Marcela Kubínková, která ve funkci vystřídá Pavla Skácelíka. Delegáti sjezdu přijali prohlášení k připravovanému zákoníku práce. Ten po projednání v poslanecké sněmovně neprošel v horní komoře parlamentu a nyní musí být znovu schválen sněmovnou. Poté bude předložen k podpisu prezidentu republiky. Jestliže jej odmítne podepsat, což je jeho právo, půjde předloha zpět do sněmovny. Je otázka, zda lze celý legislativní proces zvládnout do voleb. Delegáti sjezdu přesto vyjádřili naději, že do konce funkčního období současné vlády dojde k přijetí nového zákoníku práce a zákonů s ním souvisejících. Zároveň varovali před možným zrušením nebo podstatným zhoršením nové právní úpravy po volbách, neboť nový zákoník práce nabude účinnosti až 1. ledna Vyzvali proto Sněm a Radu ČMKOS, aby věnovaly maximální pozornost dalšímu vývoji v oblasti pracovního práva. Vyjádřili Výzva k solidaritě s lidmi postiženými povodněmi Předsednictvo ČMOS pracovníků školství rozhodlo na svém jednání dne 6. dubna 2006 v reakci na rozsáhlé povodně, které v letošním roce zasáhly Českou republiku, o zřízení fondu pomoci členům odborového svazu, kteří byli postiženi povodní. Obracíme se na všechny naše členy a základní organizace odborového svazu pracovníků školství s výzvou, aby podle svých možností přispěli do fondu pomoci. Finanční prostředky lze zasílat na číslo účtu /0800 variabilní symbol Vedení ČMOS pracovníků školství garantuje veřejnou kontrolu využití prostředků z tohoto fondu pouze pro ty, kteří to skutečně potřebují. Za tímto účelem byla zřízena nezávislá komise. Připomínám všem našim kolegům, kteří jsou postiženi letošní povodní, že lze v souladu s ustanovením 11 vyhlášky č. 114/ 2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přijatými pravidly požádat o sociální výpomoc či o sociální půjčku přesvědčení, že v případě ohrožení přijetí zákoníku práce jsou rozhodnuti uskutečnit mimořádné akce včetně použití nejkrajnějších prostředků. Delegáti IV. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů, kteří jednali o programovém směrování českých odborů v příštích letech, vyzvali odboráře i další spoluobčany, aby v nadcházejících volbách nenechali za sebe rozhodovat jiné a dali hlasy těm, kdo nezpochybňují uznávaná práva zaměstnanců. Vyzvali všechny ty, kteří se v červnu chystají k volebním urnám, aby volili cestu, která povede naši zemi mezi nejvyspělejší státy Evropy. V příštích čtyřech letech se bude rozhodovat o otázkách, které ovlivní pozici zaměstnanců a jejich životní úroveň na mnoho let. Nová vláda musí uskutečnit zásadní rozhodnutí o zavedení eura, o realizaci důchodové reformy, o reformě zdravotnictví, dalším zkvalitnění vzdělávacího, daňového a právního systému. Jakýkoliv neuvážený experiment, nepodložený a riskantní zásah do funkčního sociálního systému by podle odborů znamenal neúměrné riziko a ve svých důsledcích i snížení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin. KARLA TONDLOVÁ z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Dále pak v souladu s ustanovením 14 citované vyhlášky lze z prostředků fondu poskytnout dar též jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým organizacím postiženým živelní pohromou na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. FRANTIŠEK DOBŠÍK předseda ČMOS pracovníků školství Českomoravský odborový svaz pracovníků školství zřídil povodňový fond již při záplavách v roce 1997 a Vlna solidarity tenkrát pomohla těm, kdo se ocitli v krajní nouzi. Stovky učitelů členů odborového svazu pracovníků školství dostaly příspěvek, který jim pomohl překonat nejhorší období. Celkem bylo vybráno a rozděleno téměř čtyři a půl milionu korun. Věříme, že i letos, kdy je navíc možné využít FKSP, přispějete k obnově zničených domovů svých kolegů. 5 Začátkem dubna se v Hradci Králové uskutečnilo rozšířené zasedání krajské rady odborového svazu pracovníků školství, tzv. plénum KROS, kterého se zúčastnili zástupci sekcí všech oblastních rad Královéhradeckého kraje. Pozvání přijal také vedoucí oddělení rozpočtů krajského úřadu Václav Jarkovský, předseda ČMOS František Dobšík a místopředsedkyně Markéta Vondráčková. Hlavními tématy byl rozbor čerpání mzdových KROS Královéhradeckého kraje prostředků v roce 2005, rozpis rozpočtu a výsledek dohodovacího řízení pro rok 2006, spolupráce s krajským úřadem, další směr vývoje školství v kraji, sjezd ČMKOS, příprava sjezdu ČMOS PŠ, spolupráce odborových orgánů kraje se základními organizacemi, vývoj členské základny a získávání nových členů, kolektivní smlouvy včetně FKSP, dodržování legislativy, právní poradenství atd. S výší průměrných mezd v roce 2005, které jsou nejnižší v republice, nemůžeme být spokojeni, v letošním roce očekáváme přece jen mírné zlepšení. Bohužel kraj má velmi rozptýlené sídelní celky a z toho vyplývající značné množství malých škol. Problémy se občas objevují ve vztazích uvnitř právních subjektů, tvořených různými typy škol. KROS a OROS zde sehrávají důležitou roli zprostředkovatele a velkým úsilím se pomalu daří přispět ke zlepšení vztahů, k zajištění lepší informovanosti zaměstnanců a vyjednání nápravy diskriminačních tendencí. Projednána byla také účast členů odborového svazu na akcích Exod, ke kterým je vydáván krajský kalendář. Dubnové setkání umožnilo všem účastníkům získat kvalifikované informace a vyměnit si zkušenosti z odborové práce. Přispělo i k prohloubení spolupráce oblastních rad a jejich profesních sekcí. RŮŽENA RYGLOVÁ předsedkyně KROS

6 6 Zůstane jeho výpověď platná? Zaměstnanci se zdravotním postižením byla dána výpověď. Poté mu byla nabídnuta práce v pracovním poměru ale pouze na dobu určitou, po dobu půl roku. Je v tomto případě splněna podmínka platnosti výpovědi? Jak informovat zaměstnance? Dostalo se nám informace, že byl změněn zákoník práce v 18, kde je stanoveno, jakým způsobem a v jakém rozsahu mají zaměstnavatelé informovat své zaměstnance bez ohledu na to, zda tam působí odbory. Změny zákonů publikované ve Sbírce zákonů jsou pro neprávníky značně nepřehledné, a proto žádáme o zveřejnění uvedeného paragrafu ve znění po všech změnách. V uvedeném dotaze je požadován výklad 47 odst. 2 a 3 zákoníku práce, v němž se stanoví: (2) Při výpovědi dané osamělé zaměstnankyni nebo osamělému zaměstnanci trvale pečujícím o dítě mladší než 15 let nebo zaměstnanci se zdravotním postižením, který není zabezpečen důchodem, z důvodů uvedených v 46 odst. 1 písm. c), při výpovědi dané zaměstnanci proto, že nesmí dále konat dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání, a při výpovědi dané pro dosažení nejvyšší přípustné expozice na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, je zaměstnavatel povinen zajistit těmto zaměstnancům nové vhodné zaměstnání, a to podle potřeby i s pomocí svého nadřízeného orgánu. V těchto případech výpovědní doba skončí teprve tehdy, až zaměstnavatel tuto povinnost splní, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak. (3) Povinnost účinně pomáhat zaměstnanci k získání nového vhodného zaměstnání, popřípadě mu je zajistit, zaměstnavatel nemá, jestliže zaměstnanec nebyl ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu zaměstnavatel před výpovědí nabídl. Tyto povinnosti zaměstnavatele zanikají, jestliže zaměstnanec odmítne bez vážného důvodu nové vhodné zaměstnání, do kterého mohl nastoupit. Při výpovědi dané zaměstnanci se zdravotním postižením, který není zabezpečen důchodem, z důvodu tzv. nadbytečnosti je tedy zaměstnavatel povinen zajistit tomuto zaměstnanci nové vhodné zaměstnání. Protože zákoník práce pojem nové vhodné zaměstnání nedefinuje, je třeba při výkladu tohoto ustanovení vycházet z 20 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Z ustanovení tohoto zákona vyplývá, že pokud bylo zaměstnanci nabídnuto (zprostředkováno) nové vhodné zaměstnání s možností uzavření pracovního poměru na dobu určitou s délkou trvání půl roku a které odpovídá i dalším kritériím stanoveným zákonem o zaměstnanosti, je možno takové zaměstnání považovat za vhodné, ve smyslu 47 odst. 2 zákoníku práce. VÍT BERKA Zákoník práce je s účinností od 1. dubna 2006 novelizován zákonem č. 72/2006 Sb. a ke změnám skutečně došlo i v textu 18, právo na informování bylo rozšířeno a upřesněno. Současně platné znění 18: (1) Zaměstnanci mají právo na informace a projednání. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něho příslušný odborový orgán nebo rada zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zástupci zaměstnanců ). Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, popřípadě jednání mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců, za účelem dosažení shody. Informováním se rozumí předávání údajů zaměstnavatelem zaměstnancům, popřípadě zástupcům zaměstnanců, aby se s nimi seznámili a posoudili je. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace vhodným způsobem a v dostatečném předstihu před uskutečněním opatření tak, aby se s nimi zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, mohli seznámit a vyjádřit své stanovisko a popřípadě se připravit na projednání. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání vhodným způsobem a v dostatečném předstihu před uskutečněním opatření. Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti za- městnanců, popřípadě zástupců zaměstnanců, o osobní jednání se zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení podle povahy věci. Projednání se koná na základě informací poskytnutých zaměstnavatelem a na základě stanoviska, které jsou zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, oprávněni vyjádřit. Zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, mají při projednání právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. Zaměstnavatel a zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, jsou povinni poskytovat si vzájemnou součinnost a jednat s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnavatele i zaměstnanců. (2) Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o a) ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele, o jeho nejnovější činnosti a jejím pravděpodobném vývoji a o důsledcích jeho činnosti na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních, b) převodu podle 249, c) právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, Zaměstnavatel má informovat vhodně a v předstihu d) pravděpodobném vývoji zaměstnanosti u zaměstnavatele, e) zamýšlených strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních a opatřeních v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců podle 52 odst. 2 až 4, f) stavu a struktuře zaměstnanců, základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, g) bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v části druhé hlavě páté, h) opatřeních zaměstnavatele směřujících k zajištění rovného zacházení a k zamezení diskriminace, i) nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou. (3) Zaměstnavatel je povinen informovat dočasně přidělené zaměstnance agentury práce ( 38a) o nabídce volných pracovních míst. (4) Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnanci nejnovější stav a strukturu zaměstnanců a záležitosti uvedené v odstavci 2 písm. b), d), e) a g). VÍT BERKA Mohu manžela doprovodit? Odborný lékař poslal manžela na chirurgický zákrok do krajského města asi 90 km autobusem a řekl mu, že by bylo vhodné, abych ho doprovodila, že na to mám nárok. Je to pravda? Mohu od ředitele vyžadovat propustku na doprovod veřejným dopravním prostředkem? Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k předem stanovenému ošetření nebo léčení je důležitou osobní překážkou v práci, při níž se poskytuje pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li FOTO: STANISLAV JUGA doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu, viz bod 1 písm. a) přílohy k nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování další peníze do regionálního školství podle počtu žáků na jeden kilometr čtvereční STRANA 3 bude zákon o dalším vzdělávání přínosem pro všechny občany? STRANA 5 mateřské školy o letních prázdninách (stanovisko

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 víte, co je to etwinning? nový projekt eu partnerství škol v evropě STRANA 7 zajímá vás, kolik žáků ve třídě a kolik žáků na

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 zahajujeme nový seriál o financování škol v roce 2005 STRANA 3 řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 projekt hypo může našim dětem usnadnit vstup do školy STRANA 7

Více

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění.

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

14 5. DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK

14 5. DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK Jsou pro nás občany druhé kategorie? STRANA 5 Výukové materiály si v Opavě vytvářejí sami žáci STRANA 7 Stanovisko MŠMT k problému dětí cizinců v mateřských školách STRANA 10 14 5. DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Již od příštího týdne budete moci pomocí SMS rozhodnout o nejsympatičtějším finalistovi ankety Zlatý Ámos. Jejich fotografie najdete v našem týdeníku, na www.zlatyamos.cz

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Kouřová clona zbytečných témat Ve školství jsou důležitější problémy k řešení

Kouřová clona zbytečných témat Ve školství jsou důležitější problémy k řešení TÝDENÍK Kouřová clona zbytečných témat Ve školství jsou důležitější problémy k řešení V situaci, kdy se média zajímají především o skandály a aféry, bývá značně obtížné získat pozornost i pro témata jiná.

Více

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK Šance pro školy na peníze z Evropského sociálního fondu STRANA 3 Víte, jak vypadá elektronické cukrářství? STRANA 7 Zápis do prvních tříd základních škol a zákonné normy STRANA 10 4 25. LEDNA 2006 XIV.

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Zpráva OECD: Česko zaostává ve výdajích na školství STRANA 3 Jak je to u nás s platy zaměstnanců škol a školských zařízení STRANA 5 Člověk by měl vědět, jak se chovat v případě ohrožení STRANA 7 28 21.

Více

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Proč ministerstvo rozděluje učitele na dobré a špatné?

Proč ministerstvo rozděluje učitele na dobré a špatné? TÝDENÍK Když to doženu ad absurdum, umím si představit, že žádnému zaměstnanci nezvýší vláda plat ani o korunu, přesto může téměř bez obav tvrdit, že v průměru došlo k růstu o tolik a tolik procent. Žádný

Více

33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, Maruško - všechno jim to dokonale funguje... a vsadím se, že na to ani nepotřebují žádný

33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, Maruško - všechno jim to dokonale funguje... a vsadím se, že na to ani nepotřebují žádný Plány MŠMT versus doba mandátu STRANA 3 Učitele ohrožuje a stresuje agresivita a vulgarita žáků STRANA 5 Radíte žákům při výběru střední školy? STRANA 9 33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Ano, Maruško -

Více

13 4. DUBNA 2007 XV. ROČNÍK

13 4. DUBNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK V případě neúspěšných jednání jsme připraveni i k protestním akcím Záměr ministerstva financí propustit v rámci ozdravění veřejných financí a snížení schodku státního rozpočtu přes dvacet tisíc

Více

Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele

Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele TÝDENÍK 16 23. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V příštím čísle najdete: MATEMATIKA - jak naučit žáky požadovaným znalostem. Ve spolupráci s ÚIV jsme pro učitele matematiky základních škol připravili několik typů

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího, TÝDENÍK 10 12. BŘEZNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Dostanou mladí učitelé přidáno?... 3 Církevní školy nejsou jen pro věřící... 5 Projekt Šťastné dítě... 7 Odměňování mladých učitelů je spíše

Více