Májový víkend nahradil studené velikonoce ale trochu při něm i mrazilo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Májový víkend nahradil studené velikonoce ale trochu při něm i mrazilo"

Transkript

1 KVĚTEN e elikonoc v é n e d u st nahradil d n e k í v i mrazilo m Májový ě n i ř up ale troch

2 Dobrý den. začnu finanční situací naší obce. V minulém vydání jsem Vás informoval, že obec má dluh ve výši cca Kč. Trochu jsme to vylepšili, takže k dnešnímu dni, má obec dluh ve výši cca Kč. Přístaviště v Edmundově soutěsce, které před měsícem silně poničil spadlý strom, je již opravené. Problém se vyskytl v Divoké soutěsce, kde pod jezem uniká voda. Museli jsme na půl dne přerušit provoz a prozatímně jez opravit. Děkuji našim pracovníkům. Dlouho to ovšem nevydrží a záležitost řešíme s příslušnou stavební firmou, která práci prováděla. 8.května nastoupí potápěči. Po prostudování všech dostupných písemných podkladů, jsem bohužel nenašel ani jediný, kterým by byl jakýkoliv úřední orgán oficiálně vyzván, aby byl odstraněn balvan, který již třetím rokem leží blíže k hranici. Tento případ se asi nějakým záhadným způsobem spojil s druhým nebezpečným skalním blokem, který se nachází blíže k Obecnímu úřadu. Všichni si pravděpodobně myslí, že tyto dva naprosto samostatné problémy, jsou jedním problémem a proto balvan blíže k hranici nikdo po celou dobu neřeší. Z tohoto důvodu jsme se písemně obrátili na Krajský úřad Ústeckého kraje silniční správní úřad, se žádostí, aby nařídil vlastníku tohoto balvanu, kterým je český stát, aby balvan odstranil, jelikož dle zákona je povinností státu udržovat průjezdnost a bezpečnost silnice I.třídy a odstraňovat všechny překážky bránící silničnímu provozu. Jelikož dle zákonných postupů, nemůžeme rovnou žalovat český stát, museli jsme nejprve před touto žalobou, požadovat na Ministerstvu dopravy, jako náhradu za ušlý zisk, částku Kč. Dále jsme písemně informovali a požádali o řešení situace předsedu vlády ČR, ministerstvo životního prostředí, ombudsmana, hejtmanku Ústeckého kraje, člena rady Ústeckého kraje Ing.Vonku a Radu Ústeckého kraje. O tomto všem jsme pochopitelně informovali média. Prostě v této naprosto zoufalé situaci, jsme použili všechny možné i když možná neobvyklé prostředky, ve snaze vrátit opět život do naší a všech sousedních obcí. A nyní k nebezpečnému skalnímu bloku, který se nachází blíže k Obecnímu úřadu. S velkou úctou chci poděkovat řediteli Národního parku Ing. Bendovi, který se nad rámec svých povinností stará o to, aby byl tento blok sanován. Jsou přislíbeny finanční prostředky a probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládané zahájení stavby by mělo být s největší pravděpodobností Souběžně s touto akcí, zahájí také Národní park výběrové řízení na vysokozátěžové ploty nad pravobřežní komunikací ve Hřensku. Probíhalo výběrové řízení na pronájem parkoviště nad Klepáčem, jehož vlastníkem jsou Lesy České republiky. Obec Hřensko se tohoto výběrového řízení také zůčastnila a podala svou nabídku. Výsledky by měly být známy 15. května t.r. Vzhledem k neujasněným hranicím a vlastnictví pozemků, probíhá v obci postupné zaměřování. Nepořádek z povodní, který byl za hasičskou zbrojnicí, naši hasiči postupně likvidují. Děkujeme. Na Obecním úřadě proběhl audit,který prováděl Krajský úřad. Nebylo shledáno žádných závad. Právnímu zastoupení naší obce,byla předána stížnost občanů Mezné na špatnou kvalitu a malý tlak vody. Budeme informovat. Všem přeji krásný květen. Jan Havel

3 Z činnosti finančního a kontrolního výboru Z důvodu přípravy obecního rozpočtu se finanční i kontrolní výbor se soustředily na analýzu hospodaření obce, která by měla vést k návrhu rozpočtu obce. Protože podrobné hodnocení bude k dispozici až v polovině května, uvádíme níže několik prvních poznatků z hospodaření obce Hřensko v roce 2011: Obec má poměrně vysoké náklady na elektrickou energii, zejména n a v e ř e j n é o s v ě t l e n í V tabulce níže jsou uvedené celkové náklady za vodu, elektřinu, pevná paliva (uhlí) a pohonné hmoty v roce 2011: Voda Elektřina Pevná paliva Pohonné hmoty Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Podíl veřejného osvětlení na platbách za elektřinu činil Kč. Obec ze svého rozpočtu významně dotuje likvidaci komun á l n í h o o d p a d u. Zatímco na poplatcích v této oblasti obec vybrala Kč, za likvidaci odpadu zaplatila Kč, obec tedy likvidaci komunálního odpadu dotovala v roce 2011 ze svého rozpočtu částkou Kč. Přes velký počet ubytovacích zařízení má obec poměrně malý příjem z poplatků vázaných na c e s t o v n í r u c h Z poplatku za rekreační a lázeňský pobyt obec v roce 2011 vybrala Kč, u poplatku z ubytovací kapacity to bylo Kč. Celkem tedy obec vybrala Kč. Oba výbory se hospodaření obce budou věnovat i nadále s cílem nalezení úspor. O činnosti výborů a jejich konkrétních výstupech Vás budeme i nadále informovat. Bc. Robert Mareš Předseda finančního výboru RNDr. Lubomír Paroha Předseda kontrolního výboru POZOR Došlo ke adresy a Tel.čísla redakce

4 Přívětivé počasí láká návštěvníky Nebo možná správněji: Návštěvníky lákají atrakce v okolí Hřenska, tedy především možnost plavby na lodičkách a samozřejmě také cesta k Pravčické bráně. A počasí (nechceme to nijak zakřiknout) spolupracuje. Brzký nástup jara, slunečné víkendy, včas opravený jez v Edmundově soutěsce - to vše nechává tušit, že by letošní návštěvnost mohla vyvážit loňskou nepřízeň živlů. Naše dlouhodobá zkušenost naznačuje, že vedle ozančení národní park, které se stará o stabilní příliv turistů, právě dobré počasí v okrajových obdobích sezóny rozhoduje o tom, zda návštěvnost bude v daném roce rekordní či nikoli. A jak tedy vypadají konkrétní čísla? Vývoj je pro všechny, kdo žijí z cestovního ruchu, slibný. Přehledy z Edmundovy soutěsky za duben a květen (viz níže) ukazují, že již nyní se víkendové návštěvnosti blíží k tisícovce. Pokud počasí vydrží a zůstaneme ušetřeni všemožných katastrof, můžeme se těšit na návštěvnicky velmi silnou prázdninovou sezónu. Pak už bude jen v rukách poskytovatelů služeb, zda náš region bude produkovat spokojené návštěvníky, kteří se k nám také rádi vrátí či nás doporučí. Tomáš Salov Tomáš Salov Novinky od Kamenice S říčkou Kamenice je život Hřenska odedávna spjatý vysloveně neodlučně. Na jedné straně patří k důvodům vysoké přitažlivosti, na straně druhé je ovšem také příčinou vrásek na čele všech, kdo ji poznali i z té živelné stránky. Rádi se s Vámi podělíme o čtyři události, které s Kamenicí úzce souvisí: V nejbližší době se nám podaří dokončit opravu povodní poškozený úsek cesty do Soorgrundu, který již brzy bude opět sloužit veřejnosti. V těchto týdnech probíhá odstraňování stromů přehrazujících koryto Kamenice na území národního parku. Dovolujeme si při této příležitosti upravit na správnou míru loňský výpad dnes již bývalého ministra Johna, který tvrdil, že správa parku takovým činnostem brání. Nikdy nebránila. Jen jsme na tuto činnost možná málo poukazovali... Odpadky každoročně připlavované z obcí před národním parkem se snažíme nad rámec našich povinností odklízet pokud možno průběžně, často nám pomáhají také dobrovolníci. Naposledy tak učinili děčínští Pionýři, kterým tímto děkujeme! Snad časem také zmizí např. trosky starých lodiček, které při povodni vzaly za své. Počátkem května jsme spolu s rybáři opět posílili populaci lososů obecných, kterých jsme vypustili 60 tisíc. Snad se letos opět dočkáme návratu jejich předchůdců! pá: so: ne: po: út: st: čt: pá: so: ne: po: út: st: čt: pá: so: ne: po: st: pá: ne: út: čt: so: po: st: pá: ne: út: čt: so: po:

5

6 Od 22:00 hod úsporně svítíme Na konci měsíce dubna zaznamenali občané Hřenska změny v osvětlení obce, které se postupně provádí po celé obci Hřensko v rámci úspor obecních financí. Na příkaz starosty obce pana Havla svítí do 22:00hod všechna světla v obci a po této hodině se každé druhé vypne. Výběr těles, která se po dvaadvacáté hodině vypínají jsem prováděl po poradě se starostou já spolu s panem Majerem, který osvětlení v našich obcích obstarává. Snažili jsme se citlivě vybírat tak aby v okolí obydlených objektů, restaurací a penziónů světla svítila po celou noc. Mohlo se stát, že někde se naše úvahy neshodují s úvahami majitelů objektů, ale to je věc diskuse a vzájemné tolerance. Připomínky sdělte prosím vedoucí obecního úřadu, nebo mně na telefonní číslo uvedené na stránkách těchto novin. Děkujeme všem za pochopení. Jk DŮLEŢITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Někdy jsou potřeba a nikdo je neví, problémy je třeba řešit hned! STAROSTA Jan Havel MÍSTOSTAROSTA JUDr.Zdeněk Pánek VED. ÚŘADU Jaroslava Antonová VED. HOSP. ČIN. Robert Drnovec OBECNÍ POLICIE VELITEL HASIČŮ Miroslav Křížek ZASTUPITEL OBCE Josef Černý ZASTUPITEL OBCE Robert Mareš ZASTUPITEL OBCE RNDr. Lubomír Paroha ZASTUPITEL OBCE Alena Pačáková ZASTUPITEL OBCE Petr Frömmel REDAKTOR ZPRAVODAJE Josef Král STAROSTA HASIČŮ Stanislav Křížek

7 Čarodějnice na Mezné a vztyčení májky V sobotu 28.dubna se již od dopoledních hodin konaly na Mezné přípravy na pálení čarodějnic, které jsou vždy spojeny se vztyčením májky. Na pozvání jsem dorazil po desáté dopoledne, za účelem pořízení fotografií čarodějné ženy, která již byla připoutána, na hranici a také akce stavění májky. Čarodějnice, byla jako každý rok krásná, to se musí Karlovi a Aleně Taušnerovým přiznat. Pouze mezi přítomnými Mezňáky, kteří se na přípravě podíleli, padl několikrát dotaz, kde pokaždé bere Karel vzor na podobu té ženské z hranice. Někoho vám připomíná, ptal se vždy Karel s úsměvem. Po dokončení hranice, došlo na májku, Karel s Jardou Kratochvílem připravili zdobný vršek májky, včetně věnce a vyzvali ostatní (kteří připravovali sezení pro večerní slavnost), ať jdou pomoct usadit májku, na její každoroční místo. I u této náročné práce nezapomněli chlapi přidat vtipnou poznámku na účet některého z nich. Přípravy, která proběhla v pohodě se neúčastnili pouze Jirka Havlák a Vašek Tourek, protože opravovali vstupní vrata na místním hřbitově.(ale o tom v jiném článku.) Po šesté se začali scházet čarodějové a čarodějnice spolu s rodiči, které přivítal místostarosta JUDr. Pánek a v půl sedmé vzplála hranice s čarodějnicí, která byla vyzbrojena i brýlemi do mlhy to asi proti kouři. K poslechu a tanci hrála janovská skupina Děti výčepu, která tento pietní akt, doprovázela tou správnou hudbou. Hrálo se až do noci, okolo kulturního domu bylo rušno, nechyběl ani pojízdný bar manželů Havlových, kterým starosta Havel zvyšuje rozmanitost výběru pochutin. Tentokrát byla účast dokonce mezinárodní. Je vidět že Mezenské slavnosti jsou známé i v zahraničí. Jk

8 Májový víkend nahradil studené velikonoce ale trochu při něm i mrazilo V sobotu jsem si jel na Meznou pořídit fotky jak Mezňáci, připravují oheň na večerní pálení čarodějnic, a jak staví májku (o tom v jiném článku). Při cestě na Meznou okolo desáté hodiny se postupně zaplňovala parkoviště jak ve Hřensku, tak na Mezní Louce a volná místa se plnila i na Mezné. Při cestě zpět, po dvanácté hodině dopoledne byla Mezní louka z 80% zaplněna a ve Hřensku nebylo kde zaparkovat. V neděli jsem procházel Soutěskami, které podle mne praskaly ve švech, a jezdila loď za lodí. Bylo po dvanácté hodině a mám pocit, že v Edmundově soutěsce jezdilo všechno, co bylo na vodě. Pociťoval jsem jakýsi idylický nádech špičkového prodlouženého víkendu, který všem zvedne náladu a jediné co kazilo náladu nejenom mně ale i lidem, kteří zde a v okolí podnikají, byla zpráva, že ráno nejezdila Divoká soutěska. Proč nejezdila? No protože neměla vodu. Řeknete si, to je vtip, ale bohužel není. Do jedenácti hodin se ucpávala díra těsně před jezem, o jehož rekonstrukci za X ,-Kč by se dal napsat slušný bestseller. Díky zásahu Bobanů, se od jedenácti hodin z a t í m jezdí. (Bližší informace v příštím vydání.) Vraťme se k pozitivnějším zprávám a to k návštěvnosti o tomto prodlouženém víkendu. Dorazil jsem ke kiosku mezi soutěskami, koupil párek, kávu a hledal jedno místo, kde bych vše v klidu zkonzumoval. Byla to docela fuška najít volné místo. Na prostranství se mluvilo několika jazyky, ale převládala němčina a čeština. Cesta dál, směrem k Meznímu můstku a do Divoké soutěsky mi připomínala procesí na poutní místo. V obou směrech proudily skupinky lidí, které nebraly konce.

9 Už jsem viděl jez v Divoké soutěsce a zrovna odjížděla loď plná turistů. Myslel jsem, že budu čekat, než přijede zpět. Za zatáčkou se můj pocit změnil na strach, jestli se vejdu do další loďky, protože nástupiště bylo ze dvou třetin plné turistů. Během deseti minut jsem seděl v loďce a jel na horní přístaviště a proti nám se vracela plná loď, která vezla turisty dolů. Když se před námi objevilo horní přístaviště našlapané lidmi, napadla mne myšlenka že toho musí mít oba převozníci po směně plné zuby. Po projetí obou soutěsek mne napadlo, jak teď zapadají převozníci do celého procesu přepravy svými stejnokroji, protože už každý pozná kdo je turista a kdo převozník. Pouze mi bylo líto, že ne všichni dodržují nařízení starosty obce a nosí všechny prvky tohoto oblečení a obutí. Cestou na Mezní Louku mne míjelo mnoho turistů, kteří směřovali do Divoké soutěsky a dále přes Edmundovu soutěsku do Hřenska. Až na strach kdy se zase provalí voda v Divoké soutěsce a nebude se jezdit, jsem měl dobrý pocit, že Hřensko, Mezná a celé toto okolí začíná po všech malérech zase žít. Jk

10

11 Sbor dobrovolných hasičů ve Hřensku si Vás dovoluje pozvat na hasičskou zábavu V sobotu 12.května v restauraci U Draka od 19.oo hodin. K poslechu a tanci hraje kapela PELETON ze Šluknova. Vstupné 150,-Kč Závazná rezervace u p.antonové na OÚ ve Hřensku. tel

12 Magneti nebo zloději Tuto otázku řeší v poslední době obyvatelé a chalupáři z Mezné. Vede je k tomu fakt, že se někdo pokusil demontovat bránu, která je součástí oplocení hřbitova na Mezné. Všichni víme ze sdělovacích prostředků, že dnes není lidem tohoto ražení svatého nic. Je smutné, že nevynechají ani takováhle místa. Jak jsem již psal v jiném článku, dohodli se Mezňáci, a Jirka Havlák s Vaškem Tourkem zmíněnou bránu vsadili zpět a zajistili na její spodní hraně třmeny, které zakotvili do sloupků, ve kterých jsou již horní panty. Tímto důmyslným řešením se také snaží zabránit novému pokusu vysadit bránu a odvézt. Nikdo neví, zda se jednalo o útok magnetů,(sběračů kovového odpadu) nebo to byla akce zlodějů na objednávku kohosi, jemuž se brána zalíbila, a chtěl ji použít ve svůj prospěch. V každém případu to teď budou mít tito nenechavci, obtížnější. Jk Stručně o problému v Divoké soutěsce V jeden z největších svátků turistické sezóny v naší oblasti se v Divoké soutěsce začala ztrácet voda takovou měrou, že nemohla dojet loď na horní přístaviště. Turisté se vraceli naštváni zpět na Mezní Louku, kde sháněli vysvětlení, které jim nikdo nepodal, protože ho nevěděl. Co se vlastně stalo! U kamenu, který rozděluje velký a malý jez protékala voda pod jezem ve větším množství, než jaký byl její přítok. Tato situace je součástí reklamačního řízení, jež vede obecní úřad s firmou Mikl, která stavbu jezu po povodni 2010 prováděla. V současné době se jedná o přizvání zkušeného potápěče, který určené místo prozkoumá a pořídí videozáznam, dle kterého se bude vše řešit dál. Při středečním jednání padala slova jako žaloba, osobní odpovědnost, neodborně provedená práce, soudní znalci a podobně. Je smutné, když se turisté snaží upozornit na problém někoho místního, ten se obrátí dle svého uvážení na člověka, o kterém si myslí vzhledem k jeho funkci, že mu pomůže nebo poradí a tento člověk mu odvětí, že ho to nezajímá. Proto dle rozhodnutí starosty obce na jedné ze stran tohoto vydání zveřejním telefonní čísla, která se mohou hodit v podobných případech. Určitě se budu snažit být u dalších jednání o problému v Divoké soutěsce, abych mohl vás naše čtenáře o všem informovat. jk

13 Z Bloku obecní policie, období od do Foto : V.Šárovec

14 Sbor dobrovolných hasičů ve Hřensku pořádá V sobotu 2.června od 15:00 hodin

15 Jubilea V měsíci květnu oslaví své jubileum tito občané : Hana Frišová Petra Davis Jarmila Marešová Zdena Čílová Karolína Drnovcová Rudolf Trázník Pavel Hruška Jiří Barcal Antonín Podaný Lucie Lhotáková Jitka Dařbujanová Ivan Mareš Jana Toušová David Backa Dita Zárubová Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. rr Měsíčník obecního úřadu Hřensko reg.číslo MK ČZ E vydán dne Redakční rada rr : redaktor Josef Král jk, Kateřina Horáková kh, Vlasta Hrušková vh, Věra Zárubová vz, Robert Mareš rm Kontakt: Tel

16 C o s e š u š k á Šušká se, že infocentrum v budově obecního úřadu posílá turisty na ubytování do hotelu Mezní Louka. Turistům říkají, že hotely a penziony ve Hřensku jsou obsazené. Pouze prý za tučnou odměnu sem tam pošlou někoho do konkrétního hotelu. Šušká se, že strana rodáci není spokojena s prácí své zastupitelky v zastupitelstvu obce a zvažuje její odstoupení. Prý nedostatečně bojuje a na vše co řekne starosta Havel kývá a souhlasí. Šušká se, že by měl být do konce roku 2012 odstraněn koridor na silnici do Německa. NpČŠ dokončí sanaci skály a dopadové lože které tvoří onen koridor zlikviduje. Šušká se, že firma Mikl která prováděla opravu jezu v Divoké soutěsce, tuto opravu provedla špatně a ztrácí se voda pod jezem. Prý bude muset opravit to co už opravila. Šušká se, že čarodějnice ve Hřensku už hasiči nedělají, a bude se toho muset ujmout někdo jiný. Prý to některé občany i mrzí protože to byla jedna z mála příležitostí, kdy se mohli potkat mezi sebou a potlachat. MÍSTO PRO VAŠÍ INZERCI.

Konkurenční boj, nebo náhoda? Tak už máme zase zastupitelstvo. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA. Zasedání zastupitelstva s podivným koncem

Konkurenční boj, nebo náhoda? Tak už máme zase zastupitelstvo. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA. Zasedání zastupitelstva s podivným koncem DUBEN 2012 Tak už máme zase zastupitelstvo. Nyní chci především děkovat, říká místostarosta obce JUDr. Zdeněk Pánek. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA Zasedání zastupitelstva s podivným koncem

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Kašperské Hory ve filmu

Kašperské Hory ve filmu Kašperskohorský zpravodaj 2/07-1 - REJ ČARODĚJNIC ALEJ VE VIMPERSKÉ JUNIOR RANGERS SPORT Ročník 4 Číslo 2 Vydává Město Kašperské Hory Vážení spoluobčané, nové číslo Zpravodaje přináší 2 zásadní novinky.

Více

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Září 2010 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

Stavûní máje. Digitalizovat kino? Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly. č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2. Vážení a milí spoluobčané,

Stavûní máje. Digitalizovat kino? Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly. č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2. Vážení a milí spoluobčané, IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2 úvodník Vážení a milí spoluobčané, zdravíme vás již v teplejších dnech na rozhraní jara a léta. Zmrzlí páni Pankrác, Servác a Bonifác se předvedli

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII Citát Nejdrahocennějším kovem je práce. Odlévají se z něho lidé. ~ Edmund Burke~ Domov Severka p.o. Jiříkov Vás zve na Den otevřených dveří dne

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

Veselské slavnosti 23. - 25. června 2006

Veselské slavnosti 23. - 25. června 2006 číslo 6, ročník 16 červen 2006 cena 10 Kč Veselské slavnosti 23. - 25. června 2006 Snímky připomínají loňské slavnosti. Podrobný program letošních slavností naleznete na straně 12 Volby do Parlamentu ČR

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

Janovské listy. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 23. 3. 2011 v kanceláři starosty. čtvrtletník obce Janová 2/2011

Janovské listy. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 23. 3. 2011 v kanceláři starosty. čtvrtletník obce Janová 2/2011 D Janovské listy čtvrtletník obce Janová 2/2011 ŠKOLA V JANOVÉ URČITĚ NEKONČÍ Zpráva starosty obce Janová, Jana Machalce, o průběhu šetření nakládání s finančními prostředky školy a o plánech do budoucnosti

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi číslo 5 ročník 25 červen 2015 ZDARMA Tour de Feminin rychlostní premie Mikulášovice 9.7. 2015 Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi Mávnutí stylovým praporkem symbolicky odstartovalo letošní Nožířské

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21.

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21. NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2008 Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26 léto - Kultura o prázninách - léto Zajímavé tipy na výlety str. 26-32 cena:

Více

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH 4 Fotbal ve výsledcích Víkend 3. - 4.9. Mladší a starší přípravka měly ještě volno, starší žáci vyhráli v domácím utkání s Markvarticema 11-1, ale muži prohráli 3-0 v Chuderově. Víkend 10. -11. 9. Mladší

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice 11/2012 měsíčník Roztok a Žalova Tak a je po volbách Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice Na 138 zemětřesení denně si nikdy nezvyknete Pozoruhodný (ekonomicko-společenský)

Více

Fotogra r fie: :Jiří Štrajt

Fotogra r fie: :Jiří Štrajt 05-2011 Fotografie: Jiří Štrajt MĚSTO JAVORNÍK Město Javorník Rada Města Javorník po důkladném projednání všech projektů zaměřených na rozšíření sociálních služeb i s ohledem na vývoj situace na Jesenicku

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více