Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA"

Transkript

1 informátor 2/2012

2 přichází k Vám další číslo Vašeho Informátoru, Vašeho průvodce nejen sociálními službami, ale také průvodce při řešení různých osobních životních mezníků. Jedním z nich je právě ztráta zaměstnání. Poradíme Vám, jak postupovat při ztrátě zaměstnání, hledání nového pracovního místa a na co si dát pozor v souvislosti se změnou legislativy v pracovní oblasti. Dále představíme službu sociální rehabilitace, která pomáhá začlenit do společnosti a na pracovní trh osoby bez domova nebo osoby se zdravotním postižením. V lednu jsme pro Vás spustili elektronickou verzi Informátoru, která je volně dostupná na web stránkách Slezské diakonie v záložce Informace pro veřejnost. Děkujeme Vám za pozitivní ohlasy i přání a budeme se těšit na další podněty a témata, která byste si rádi přečetli. Kontaktovat nás můžete na e-meilu: Slunečné dny a příjemnou letní dovolenou přeje redakční rada Slezské diakonie. téma: PERSONALISTIKA O personální práci by se dalo popsat několik desítek Informátorů. My se v tomto čísle budeme v krátkosti věnovat jen vybraným aktuálním tématům z oblasti praktické personální práce. A snad bude v některém z příštích informátorů prostor i pro další témata z této bohaté činnosti naší organizace. rozhovor: NOVINKY Z PERSONÁLNÍ OBLASTI Jaké jsou tedy novinky v personální oblasti pro rok 2012, na co mám jako zaměstnanec právo a jaké jsou naopak mé povinnosti, nám přiblíží vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR Mgr. Lenka Waszutová. z konference: INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Se začleňováním osob se speciálními potřebami do běžného školství jsou spojeny podpůrné aktivity v podobě sociálních služeb, které nabízí také Slezská diakonie REAKCE NA INFORMÁTOR V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Dobrý den paní Brzobohatá, chci Vám touto cestou poděkovat za poskytnutí Informátora Slezské diakonie, který zcela určitě přináší velmi zajímavé informace jak pro činnost sociálních pracovníků městského úřadu, tak pro laickou veřejnost, navíc, pokud jsou informace předávány natolik srozumitelnou a výstižnou formou, jako je tomu právě v tomto případě. S pozdravem Michaela Hermanová Městský úřad Bruntál, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních služeb Zdravím, Poslední Informátor je vskutku zdařilý. Téma v teorii i v praxi. Předčili jste moje očekávání! Jen tak dál! Kéž Pán Bůh hojně žehná celému týmu redaktorů. Dawid Pasz BIBLICKÝ ÚVOD Pokorná služba Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří doporučují sami sebe: tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost. Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. (2. Kor. 10, ) Církev plní čtyři základní funkce. Umožňuje: 1. sdílení společenství s Bohem a bližními (koinonia), 2. prožívání radosti a chvály ze spásy (leiturgia), 3. zvěstování svědectví víry inspirované Božím slovem (martyria) a 4. službu bližním a potřebným (diakonia). Je zřejmé, že se Slezská diakonie ve svém programu zaměřuje na poslední zmíněný bod služby bližním. K ní Pán Ježíš uschopňuje věřící tím, že kromě dovedností a dědičných talentů jim dává rozdílná duchovní obdarování (charismata), jak o tom čteme v epištolách k Řím. 12. kap., 1. Kor. 12. kap. a Ef. 4. kap. Žel, už v době apoštola Pavla někteří věřící ona duchovní obdarování zneužívali k prosazování sebe sama, srovnávání se s druhými a snaze o získání vyššího postavení a větší důležitosti. Apoštol si však uvědomoval, že je tím místo pokory a lásky v církvi dáván prostor nejen pýše, ale i subjektivnímu a pravdě vzdálenému hodnocení a posuzování. Všechno totiž záleží na tom, s kým nebo s čím se srovnávám. Uvedu dva příklady z běžného života. Člověk v určitém věku při vzpomínce na své mládí podléhá přesvědčení, že patří do starého železa a že je už příliš starý. Jak je však překvapen, když se setká s osobou o třicet let starší, která jeho věk považuje za mládenecký a s neskrývanou závistí řekne, že by chtěla mít jeho roky. Člověk s podprůměrným platem je při srovnávání svého výdělku s příjmy ředitele podniku stále nespokojen. Jiný člověk se stejným platem při vzpomínce na hladové lidi v Africe děkuje za to, co má. Z obou příkladů je zřejmé, že vše záleží na úhlu pohledu a na tom, v čem spatřujeme základní míru. Jsou křesťané, kteří určující normu nacházejí sami v sobě. Výsledkem bude buď vlastní podcenění a deprese, že už za nic nestojí, anebo vlastní přecenění, nabubřelost a pýcha, v níž se na všechny dívají povýšenecky. Těm apoštol Pavel připomíná: Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. Normou má být Písmo svaté a standard zjevený Kristem a apoštoly v Novém zákoně, projevující se v milující, poslušné a pokorné víře. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha Mgr. Jan Wacławek biskup SCEAV

3 BENEFIČNÍ AKCE Studenti byli vtipní, inteligentní, vynalézaví a akční 9. března 2012 uspořádala Slezská diakonie v Národním domě ve Frýdku-Místku již druhý ročník benefiční soutěže studentů středních škol VIVA VIVA je zkratkou slov vtipní, inteligentní, vynalézaví a akční, neboť přesně tak by se dali charakterizovat účastníci, kteří v cestě za vítězstvím museli zdolat celkem tři úkoly - vtipně představit vlastní tým, vytvořit filmovou mozaiku a sestavit živý obraz. Před zraky čtyřčlenné poroty, v níž zasedli zástupce vedení Slezské diakonie, mentorka Nadace O2, zástupce města Frýdek-Místek a zástupce škol mezi sebou letos soupeřili studenti rovnou pěti frýdecko-místeckých středních škol. Z napínavého a nápaditého klání nakonec vítězně vyšel soutěžní tým reprezentující Střední školu elektrostavební a dřevozpracující. VIVA benefiční akce vynesla dohromady výtěžek Kč , který bude věnován na podporu práce s lidmi s postižením ve Frýdku-Místku. STRATEGICKÝ PLÁN Rozšiřujeme naši vizi V březnu 2012 ukončila Slezská diakonie proces tvorby nového Strategického plánu na období let Strategické plánování bylo financováno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu Mobilní hospic. Jedním z výstupů tohoto procesu byla aktualizace poslání a vize Slezské diakonie, které nyní znějí následovně: Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Rozšířili jsme vizi Slezské diakonie: Slezská diakonie je křesťanskou organizací s vysokou úrovní kultury, kvalitními a inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma i v zahraničí. Patříme k významným celorepublikovým neziskovým organizacím a výrazně ovlivňujeme dění v sociální oblasti. PROJEKT PRO PRACOVNÍKY SD Učící se Slezská diakonie Již od loňského roku úsek náměstkyně pro soc. práci úspěšně realizuje projekt OP LZZ s názvem Učící se Slezská diakonie, jehož hlavní činností je zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky Slezské diakonie. K již úspěšně proběhlo 11 kurzů pro pracovníky v sociálních službách a 4 kurzy pro sociální pracovníky. V letošním roce započal také běh kurzů k hodnocení standardů kvality sociálních služeb, kterého se účastní podporovatelé Slezské diakonie. Těchto bylo k uvedenému datu realizováno 7. Všech realizovaných kurzů se celkem zúčastnilo 239 našich pracovníků a bylo vydáno celkem 387 Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu (někteří pracovníci se zúčastnili více kurzů). Jen v letošním roce pak ještě proběhne celkem 10 kurzů ke kvalitě sociálních služeb, ale také mnoho dalších kurzů zaměřených na rozvoj profesních znalostí a posílení manažerských dovedností, které budou v rámci projektu realizovány externí vzdělávací organizací. Tyto kurzy budou určeny jak pro pracovníky v soc. službách a sociální pracovníky, ale také pro vedoucí pracovníky sociálních služeb Slezské diakonie. Rádi bychom Vás také informovali, že projekt a jeho aktivity dne úspěšně prošly veřejnosprávní kontrolou z MPSV zaměřenou na věcnou a finanční stránku projektu. Tento projekt, spolufinancovaný z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ, bude ukončen v roce VERNISÁŽ Kde není třeba slov - ACTA NON VERBA Ve Státním okresním archívu v Karviné proběhla slavnostní vernisáž, která otevřela putovní výstavu velkoformátových fotografií Slezské diakonie zachycené objektivem známého fotografa Radovana Chvíly. Ojedinělá výstava zachycuje lásku, obětavost, přívětivou lidskou tvář, radost, přátelství, touhu pomoci tedy náplň sociálních služeb. Od se výstava stěhuje do Českého Těšína do Komunitního centra na Mojské, kde potrvá do konce července a poté od bude těšit návštěvníky v Muzeu Třineckých železáren v Třinci. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 zprávy ze středisek PORADNA RANÉ PÉČE MATANA pořídila nové hračky do své půjčovny Půjčování didaktických hraček a pomůcek do rodin je jednou z žádaných aktivit Poradny rané péče MATANA. Rodiče si mohou pro své dítě zapůjčit hru, kterou by jinak těžko sháněli a jejíž zakoupení je mnohdy finančně náročné. MATANA díky dotaci z Nadace Zdraví pro Moravu získala Kč na zakoupení didaktických her a hraček, které rozvíjejí jemnou motoriku, zrak, tvořivost a podporují myšlení dětí. Hračky jsou určeny pro všechny věkové skupiny dětí. Bc. Svatava Olejková SEMINÁŘ Hrajeme si s pamětí U příležitosti Národního týdne trénování paměti vyhlášeného Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging Praha uspořádala Slezská diakonie aktivní seminář na téma Hrátky s pamětí. Ten se uskutečnil 13. března v Ostravě. Na pořadu dne byly základní informace o paměti, mnemotechniky a jak nám mohou pomoci, praktická cvičení a také nabídnutá možnost přihlásit se do základního kurzu trénování paměti. Základní kurz je určen přednostně lidem starším 60 let a provádí jej certifikované trenérky paměti, členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Mgr. Petra Šuláková a Mgr. Martina Pavelková. Ing. Bc. Klára Brzobohatá VÝROČÍ ELPIS Ostrava slaví 10. narozeniny Je tomu již 10 let, co Poradna ELPIS, jejímž zřizovatelem je Slezská diakonie, spatřila světlo světa a začala pomáhat v Ostravě. Poradna ELPIS je službou odborného sociálního poradenství určenou zejména pro pomoc a podporu obětem domácího násilí, nebezpečného pronásledování (stalkingu) a znásilnění. Poradna ELPIS Ostrava Slezské diakonie poskytuje sociální poradenství - rozhovor se sociálním pracovníkem, odbornou psychologickou péči, PODPORA NADACE OKD Bezbariérová koupelna slouží v HOSANĚ díky nadaci OKD Nadace OKD podpořila středisko Slezské diakonie HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením z grantového programu Pro zdraví částkou Kč v rámci projektu Bezbariérová Hosana Karviná - II. etapa. Díky podpoře Nadace OKD tak mohla být provedena rekonstrukce koupelny v HOSANĚ. Stavební práce provedla certifikovaná firma. Realizace projektu umožnila vytvořit bezbariérové prostředí pro uživatele služby a díky podpoře Nadace OKD se zvýšila kvalita materiálnětechnického zázemí a hygienických podmínek pro konzultace s právníkem, zprostředkování azylového ubytování a dále i doprovod k lékaři, na policii, úřady, instituce či k soudu (emoční podpora). Za dobu svého trvání uskutečnila poradna přes 1650 konzultací, z nichž se většina vztahovala k oblastem řešení problematiky domácího násilí mezi manželi, bývalými manželi či partnery. Třetí nejvíce zastoupenou oblastí dotazů tvoří mezigenerační násilí. Bc. Denisa Šustková, DiS. dospělé uživatele s mentálním postižením, kteří mají sníženou pohyblivost a nebo jsou na vozíku a využívají celoročně službu HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením. Koupelna bude uživatelům sloužit mnoho let. Pavla Matušínská PROJEKT Slezská diakonie chce vytvořit v Prostřední Suché pěkné místo pro život Poradenské centrum Havířov Slezské diakonie rozšiřuje své služby a od 1. března 2012 spouští v Havířově Prostřední Suché projekt Prostřední Suchá pěkné místo pro život. Projekt zahrnuje několik částí, které jsou zaměřeny na zvýšení kvality života v Prostřední Suché. První aktivitou projektu je Terénní program, jehož pracovníci budou vyhledávat klienty, motivovat je k aktivní účasti na řešení jejich problémů. Dále v Horní Suché vznikne detašované pracoviště Občanské poradny Havířov, které bude zaměřeno na dluhové poradenství. Poradna bude pomáhat i v oblastech sociálních dávek, bydlení, majetkoprávních a mezilidských vztahů. Program Individuální pracovní poradenství bude klienty motivovat k práci na sobě tak, aby se zvýšily jejich schopnosti a klienti byli povzbuzeni hledat uplatnění na trhu práce. Zcela novou službou bude program Předcházení násilí v rodinách. Tato služba navazuje na tradici poraden Slezské diakonie zaměřených na pomoc obětem domácího násilí. Nový program se zacílí na pachatele násilí, bude poskytovat odborné sociální poradenství, individuální nebo skupinové terapie, nácvik neagresivních forem řešení situace atd. Mgr. Žaneta Hečková

5 zprávy ze středisek a ústředí DOBROVOLNÍCI Nevíte, jak pomoci dlouhodobě nemocným a umírajícím? Na podzim roku 2011 začala Slezská diakonie realizovat projekt s názvem Mobilní hospic, jehož cílem je podpořit dlouhodobě nemocné a umírající lidi a jejich rodinné příslušníky v jejich přirozeném domácím prostředí, popřípadě v nemocnici nebo sociální službě. Projekt získal finanční podporu blokového grantu Nadace Partnerství v rámci programu švýcarsko-české spolupráce. Počátkem března se již naplno rozjela výuka dobrovolníků Služby doprovázení pro umírající a pozůstalé v oblasti paliativní a hospicové péče. Hlavními tématy byly doprovázení, potřeby umírajícího a pečujícího, práce s rodinou a pozůstalými, základy pečovatelských dovedností a jiné. Účastníci absolvovali praxi v rozsahu 15 hodin v Hospici Frýdek-Místek. Jménem realizátorů projektu Mobilní hospic Vám NADACE OLGY HAVLOVÉ Ocenění pro Ilonu Śniegoňovou U příležitosti Ceny Olgy Havlové udělené Josefu Kočímu, sociálnímu poradci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem udělila nadace i ocenění za vynikající projekty neziskových organizací. Ze tří oceněných osobností byla oceněna i Ilona Śniegoňová za Slezskou diakonii za projekty Potravinové banky a humanitárních aktivit. Slavnost se uskutečnila dne v Památníku národního písemnictví, Letohrádku Hvězda v Praze za účasti předsedkyně správní rady Nadace Dany Němcové, Ivana M. Havla a ředitelky Mileny Černé. Slavnost moderoval Jan Rosák a v kulturní části večera vystoupil soubor Geshem a klavírista Tomáš Kačo. Mgr. Ilona Śniegoňová Z VELETRHU PRACOVNÍCH MÍST Kariéra plus 2012 Poskytovatelé sociálních služeb jsou stejně významnými zaměstnavateli jako firmy v soukromé sféře. V tomto duchu se nesla účast Slezské diakonie na veletrhu pracovních příležitostí Kariéra Plus, který v březnu uspořádala VŠB-TUO pro studenty vysokých škol. Díky podpoře Magistrátu města Ostravy mohla naše organizace spolu s jinými poskytovateli sociálních služeb našeho kraje prezentovat svou činnost a možnost pracovního uplatnění vedle zaměstnavatelů soukromé sféry, jako jsou ČEZ, Třinecké Železárny, OKD a jiné významné společnosti. Přesto (a možná právě proto!), že byla tato akce zaměřena spíše na studenty technických oborů, s radostí oznamujeme, že 15 frekventantů Služby doprovázení úspěšně ukončilo vzdělávání. V návaznosti na toto vzdělávání nově vzniká Služba doprovázení, do které se chce zapojit 6 jeho absolventů. Jsou ochotní ve svém volném čase zdarma navštěvovat dlouhodobě nemocné a pokusit se být oporou nejen jim, ale i osobám pečujícím. Pokud máte zájem o tuto službu, kontaktujte se na tel.: , Bc. Urszula Szromková stánek poskytovatelů sociálních služeb vzbudil nemalou pozornost a přilákal nejen zvědavce, ale také zájemce o práci či odbornou stáž. Nejčastěji se u našeho stánku objevovali studenti oboru Management v neziskovém sektoru. Mnohé zaujala také nabídka témat ke psaní závěrečných diplomových prací a někteří z řad absolventů vyslovili nemalé překvapení či uznání nad tím, kolik možností a dosud nepříliš diskutovaných témat organizace v neziskovém sektoru skýtá. Bc. Halina Mihulková SETKÁNÍ LIDÍ ŽIJÍCÍCH V CHUDOBĚ Uživatelé služeb jednali s evropskými zákonodárci Ve dnech se v Bruselu konalo již 11. Setkání lidí žijících v chudobě pořádané Evropskou sítí proti chudobě (EAPN) pod záštitou Dánska, jako současné předsednické země EU. Tohoto setkání se účastnila čtyřčlenná delegace zástupců z České republiky jako jedné ze 30 zúčastněných zemí. Delegáty byli uživatelé služeb Slezské diakonie, Charity Ostrava a Armády spásy pod vedením národního koordinátora EAPN ze Slezské diakonie. Posláním tohoto setkání je umožnit bezprostřední vzájemnou výměnu názorů a postojů mezi zástupci evropských zákonodárců a lidí, kteří trpí chudobou. Hlavním hostem jednání byl komisař pro zaměstnanost, sociální politiku a začleňování pan László Andor. Ústředním tématem letošního setkání byla problematika bydlení a její vývoj mezi roky 2008 a V rámci hlavního zasedání se představila každá země také formou tvůrčí prezentace a mnohé z nich byly velmi zajímavé. Mezi ty rozhodně nejzajímavější patřila bez pochyby DVD prezentace České republiky. Odkazy na jednotlivé prezentace jsou umístěny na stránkách EAPN a jsou dostupné k zhlédnutí na: Pro naše delegáty byla celá cesta jistě velice zajímavou zkušeností. Nebyla ale tak úžasná, jak by se mohlo zdát, protože se jednalo o dvoudenní maratón jednání, kterých se neúčastnili jen pasivně, ale přispívali také svými zkušenostmi a názory do společné debaty. Nicméně, jsme si našli i přesto čas k vycházkám do města a mohli si prohlédnout překrásné historické centrum Bruselu včetně Grand place a také sídla Evropského parlamentu Rady Evropy a Evropské komise. Bc. Stanislav Mrózek DiS.

6 téma téma: Personalistika nejen v životě Slezské diakonie Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činnosti, výsledku jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. (zdroj: Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů, Management Press 2007) Dle této definice se personální oddělení Slezské diakonie zabývá nejen vedením personální agendy, kterou Vám v tomto čísle informátoru představujeme, ale i řízením lidí. Pro představu uvádím, že vedení personální agendy zahrnuje: vyhotovování pracovně právních dokumentů (pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, mzdové výměry, kvalifikační smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracích mimo pracovní poměr atd.) v souladu s platnou legislativou a jejich evidenci aktivní komunikaci s úřady práce a se zdravotními pojišťovnami práci v rámci statistického šetření zaměstnanosti a výše mezd pro MPSV tvorbu analýz pro široký okruh zainteresovaných institucí realizaci vybraných výběrových řízení a řešení stížností a podnětů na fungování různých oblastí organizace Ve věci řízení lidí personální oddělení pomáhá či pro vedoucí pracovníky přímo vytváří takové nástroje, které mají zajistit např. spokojenost zaměstnanců, jejich informovanost, rovný přístup ke všem zaměstnancům a současně ocenit práci těch zaměstnanců, kteří svou prací významně přispívají k rozvoji organizace a naplňování jejího poslání. Mezi hodnoty Slezské diakonie patří i týmová práce. Tato hodnota, respektive její praktická realizace, je ve vztahu mezi zaměstnanci pro práci v naší organizaci stěžejní. Tatínek pozoroval svého malého chlapce, který se snažil vší silou odsunout těžký květináč s květinami. Dítě se namáhalo, supělo, rudlo, ale nepodařilo se mu květináč posunout ani o milimetr. Použil jsi opravdu všechny své síly a schopnosti? zeptal se ho tatínek. Ano, odpověděl chlapec. Ale ne, to víš, že ne, odpověděl mu táta. Ty jsi mne totiž nepožádal, abych ti pomohl. (Podle Bruna Ferrera: Příběhy pro potěchu duše) V tomto krátkém příběhu je krásně vysvětlena týmová práce. Týmová práce vyžaduje vzájemnou pomoc, schopnost a ochotu žádat či poskytovat radu, sdílet zkušenosti a znalosti. Při týmové práci dokáže organizace ocenit individuální výkon a přínos jednotlivých zaměstnanců k práci na vizích a poslání organizace. O personální práci by se dalo popsat několik desítek Informátorů. My se v tomto čísle budeme v krátkosti věnovat jen vybraným aktuálním tématům z oblasti praktické personální práce. A snad bude v některém z příštích informátorů prostor i pro další témata z této bohaté činnosti naší organizace. Přeji Vám, abyste byli u svých zaměstnavatelů spokojeni, ať už jste zaměstnanci Slezské diakonie, či nikoliv. Tedy ať Vás Vaše práce baví, ať jste za ni dobře oceněni, a to nejen finančně ale i slovně či jinak, a ať Vás obklopuje příjemný pracovní kolektiv. S úctou k Vám Mgr. Lenka Waszutová vedoucí Odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR

7 06 Zn. Hledám práci Dnešní společnost klade na každého z nás nemalé požadavky. Po mladém člověku je vyžadováno, aby na trhu práce zůstal dlouho a během své pracovní aktivity byl schopen projít různými organizacemi. Musí být připraven i na to, že jeho práce může mít během času velice rozmanitý charakter. Již nelze očekávat, že se člověk uplatní na jedné pracovní pozici od doby ukončení studia až do důchodového věku. Tato doba je dávno pryč. Ideální stav by byl, kdyby i vzdělávací systém flexibilně zareagoval na tuto situaci. Na často kladené otázky spojené se vzděláním, zaměstnáním, jeho ztrátou i novým hledáním odpovídají pracovnice Personálního oddělení Slezské diakonie Mgr. Lenka Waszutová (vedoucí odboru Personálního řízení, zahraničních vztahů a PR) a Bc. Halina Mihulková (vedoucí personálního oddělení). Co dělat, když ztratím práci? Kde ji hledat? Pro každého, a zvláště mladého člověka, je důležitá schopnost flexibility, ochota stále se učit a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. Proto na často kladenou otázku: Co mám dělat, když ztratím práci? se nabízí tato odpověď: Hlavně musíte počítat s tím, že práci můžete skutečně ztratit kdykoliv a u jakékoliv organizace. Tím Vám odpadne šok z toho, že ke ztrátě zaměstnání může během pracovní kariéry dojít několikrát. Nezaměstnanost je velice často spojena i s pocitem frustrace, protože ruku v ruce s odchodem ze zaměstnání vyvstává nutnost řešení finančních potřeb. Práce ale nepředstavuje jen zdroj příjmu, ale i místo uplatnění našich schopností a dovedností, včetně jejich rozvoje. Místo, kde se setkáváme s jinými lidmi a kde trávíme velmi významnou část svého života. V této souvislosti apeluji zejména na mladé lidi. Kromě získávání velmi odborných znalostí zacílených na danou problematiku se snažte také učit a přijímat poznatky z jiných oborů, a tak rozšiřovat svou uplatnitelnost na trhu práce. Na podotázku: Kde práci hledat? bych odpověděla: Kde se dá. Kromě klasických úřadů práce doporučuji poptávat se i po organizacích a firmách. Věnujte maximální pozornost životopisu a motivačnímu dopisu. Pro rodiče hledající zaměstnání existuje webový portál kde je možnost najít nabídky práce, a to i nabídky práce z domu. Jak formulovat životopis, motivační dopis? Životopis i motivační dopis je třeba psát jasně a stručně. Životopis obsahuje kontakty, informace o znalostech, dovednostech, schopnostech a praxi. Je jej třeba datovat a vlastnoručně podepsat. Motivační dopis musí být napsán tak, aby z něho bylo patrné, že člověk dané práci rozumí a dělá ji rád. Zároveň by měl potenciálnímu zaměstnavateli odpovědět na otázku: Proč bych měl zaměstnat zrovna tohoto člověka? Podotýkám, že oba dva dokumenty by měly být bez gramatických chyb. Jak se připravit na výběrové řízení? Přípravě na výběrové řízení rozhodně věnujte čas a nepodceňujte ji. Zjistěte si informace o potenciálním zaměstnavateli. Naplánujte si cestu na výběrové řízení tak, abyste přišli raději 10 minut před smluvenou dobou než o dvě minuty později. Věnujte pozornost i úpravě svého zevnějšku. Vezměte v úvahu organizaci i pracovní místo, o které se ucházíte. Pokud si vedete své profesní portfolio, neváhejte ho přibalit s sebou. Během výběrového pohovoru buďte co nejpřirozenější, nic nehrajte, nelžete a nevymýšlejte si. Když nebudete znát odpověď na nějakou otázku, jednoduše řekněte, že na dotaz neumíte odpovědět. Nebojte se zeptat na to, co Vás zajímá. Otázky si můžete i připravit. Zamyslete se nad tím, v čem jste dobří a co můžete jako zaměstnanec nabídnout, a nebojte se o tom během výběrového řízení hovořit. Jak zvyšovat či měnit své vzdělání? Zvyšovat či měnit své vzdělání je nejlepší průběžně během celého pracovního života. Vyhledávejte vzdělávací aktivity, které povedou k prohlubování Vaší kvalifikace. Naučte se reagovat na příležitost, která Vám nabídne rozšířit si znalosti či dovednosti. Nemusí se nutně jednat jen o školení či semináře, dobře Vám rozšíří obzory i debata s člověkem pracujícím ve stejné profesi, ale s jinými zkušenostmi, či příležitost stáže v jiné organizaci. I zde platí, že příležitost se nesnadno nabízí, ale lehce ztrácí. Je třeba si uvědomit, že na trhu práce máte šanci uspět jen, když budete mít tomuto trhu co nabídnout. A Vaší devizou mají být znalosti, schopnosti, dovednosti. Mezi nejcennější patří schopnost učit se novým věcem, flexibilita, zodpovědný přístup k práci, příjemné a kultivované vystupování a dobré komunikační dovednosti.

8 07 rozhovor Na co mám jako zaměstnanec právo aneb novinky z personální oblasti pro rok 2012 Od nového roku přinesl Zákoník práce změny týkající se pracovně-právního vztahu. Pro mnohé z nás je však složité se všemi změnami zákonů držet krok a být stále dobře informováni. Jaké jsou tedy novinky v personální oblasti pro rok 2012, na co mám jako zaměstnanec právo a jaké jsou naopak mé povinnosti, nám přiblíží vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR Mgr. Lenka Waszutová. Jaká první změna oproti loňskému roku, o které by měl nový zaměstnanec určitě vědět, Vás napadá? Při nástupu do práce je dobré být informován od tzv. zkušební době. Nově je možné sjednat se zaměstnanci, kteří nastupují na vedoucí pozice, zkušební dobu v délce šesti měsíců. Pokud je se zaměstnancem sjednána šestiměsíční zkušební doba, jeho pracovní poměr musí být uzavřen alespoň na jeden rok. Naše organizace bude s nově nastupujícími zaměstnanci uzavírat 6 měsíční zkušební dobu. Jak to vypadá s řetězením pracovních smluv. Řada našich zaměstnanců má již druhý nebo třetí dodatek, co mohou očekávat? U zaměstnanců, které jste uvedla, může organizace prodloužit pracovní poměr ještě dvakrát, z čehož jedno prodloužení nemůže být delší než 3 roky. Po těchto dvou prodlouženích zaměstnanci náleží pracovní poměr na dobu neurčitou. Platí to i pro zaměstnance, kteří budou nově nastupovat? U těch je to obdobné. Pracovní smlouva muže být uzavřena na dobu určitou nejdéle na tři roky a poté ještě dvakrát prodloužena. Délka jednoho prodloužení nemůže být delší než tři roky. Jinými slovy je možné mít pracovní poměr uzavřen postupně na 9 let. Po uzavření pracovní smlouvy a dalších dvou dodatcích náleží zaměstnanci, pokud v organizaci zůstává, pracovní poměr na dobu neurčitou. Co v praxi znamená nový výpovědní důvod: porušení léčebného režimu? Bude se jednat o skutečně závažné a opakované porušení režimu dočasně pracovně neschopného zaměstnance. Tato situace bude muset být hlášena na OSZ. Zajímala by mě také informace o výši odstupného. Doposud jsme byli zvyklí na tříměsíční odstupné. Jak to bude nyní? Standardně se vyplácelo odstupné všem stejně ve výši trojnásobku průměrného výdělku (dále jen PV). Situace se však má nově tak, že pokud zaměstnanec skončí pracovní poměr z organizačních důvodů, bude se mu vyplácet odstupné na základě doby trvání pracovního poměru ke dni jeho skončení. Pokud zaměstnanec pracoval v organizaci méně než 1 rok, náleží mu 1násobek PV. Pokud pracoval v délce od 1 roku do 2 let, náleží mu 2násobek, při 2 a více letech jde o 3násobek PV. V případě konta pracovní doby (zaměstnanec pracuje dle potřeb zaměstnavatele, tj. jeho pracovní doba je velmi flexibilní - 86 Zákoníku práce) náleží zaměstnanci 3násobek PV. K mé nemalé radosti se zvýšil počet hodin v rámci Dohody o provedení práce. Je v této oblasti ještě něco nového? Ano, DPP může být vystavena až na 300 hodin ročně v rámci jedné organizace. Ale pokud zúčtovatelný příjem v daném měsíci přesáhne částku Kč ,-, odvádí se zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanci bude vystaven zápočtový list. Platí zde i další nové ujednání, a to, že délka práce nesmí přesáhnout 12 hodin denně. Tedy i délka směny může činit i 12 hodin? Ano, jak u nerovnoměrně, tak i u rovnoměrně rozvržené pracovní doby platí, že délka směny může činit 12 hodin. Slyšela jsem, že čerpání dovolené si může určit sám zaměstnanec, je to tak? Situace se má tak, že dovolenou je třeba si vybrat v aktuálním roce. Pokud by čerpání loňské dovolené nebylo zaměstnavatelem určeno do dalšího roku, pak by zaměstnanec o době čerpání staré dovolené rozhodl sám a pouze by zaměstnavateli písemně oznámil datum čerpání dovolené 14 dnů předem. Dovolenou je možné proplatit jen při skončení pracovního poměru. Mgr. Lenka Waszutová vedoucí Odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR

9 představení sociální služby Služba sociální rehabilitace se představuje Slezská diakonie se zaměřuje od počátku své činnosti na podporu sociálního začleňování osob z různých důvodů ohrožených sociálním vyloučením. S účinností 70 nového zákona o sociálních službách bylo možno od roku 2007 rozvinout službu sociální rehabilitace, která se v organizaci zaměřila na dvě cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením a osoby bez přístřeší. Jak se to má se službou sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením byla rozšířena do pěti měst (Bruntál, Český Těšín, Frýdek-Místek, Krnov a Třinec), a to v návaznosti na realizaci projektu Rovná šance financovaného v letech z Evropské unie. Právě v tomto projektu byly analyzovány potřeby stávajících i potenciálních uživatelů služeb Slezské diakonie a na základě provedené analýzy byly vytýčeny cíle sociální rehabilitace, jejíž snahou je podpořit celkové sociální začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce. Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením je poskytována formou ambulantní i terénní, a to ve střediscích RÚT, sociální rehabilitace. V rámci ambulantní služby mohou uživatelé využívat konzultací s odbornými pracovníky v kanceláři středisek, se kterými řeší svou situaci na individuální bázi. V rámci terénní podpory jsou uživatelům nabízeny jak nácviky orientace v reálném prostředí, tak nácviky péče o domácnost a vlastní osobu v domácím prostředí, ale také např. nácviky dojížďky do zaměstnání a zvládání úkolů na pracovišti. V oblasti pracovního uplatnění je využívána metoda podporovaného zaměstnávání. Důležitou zásadou služby sociální rehabilitace je formou nácviků podpořit co největší samostatnost osob se zdravotním postižením tak, aby mohly žít v běžné společnosti. Mgr. et Ing.Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci Jak se to má se službou sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší Služba sociální rehabilitace, kterou provozuje Slezská diakonie pro lidi bez domova, je poskytována ambulantně nebo pobytovou formou. Pobytová forma je určena lidem bez domova seniorského věku, kteří se z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nejsou schopni o sebe zcela samostatně postarat. Tato služba nabízí svým uživatelům ubytování, celodenní stravu, pomoc při osobní hygieně, nácviky různých dovedností, které zvyšují jejich samostatnost a soběstačnost, aktivizační činnosti, duchovní podporu a sociální poradenství. Sociální pracovník pomáhá uživatelům vyřizovat důchody, příspěvky na péči, podává žádosti do návazných služeb apod. Smyslem pobytové sociální rehabilitace je připravit uživatele, kteří žili na ulici, na přechod do samostatného bydlení nebo do návazné služby (např. do domova pro seniory či domova s pečovatelskou službou). Není ojedinělé, že tito uživatelé odcházejí do nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných nebo do hospice. Sociální rehabilitace poskytovaná ambulantní formou je zaměřena především na nácvik pracovních dovedností, nácvik péče o vlastní osobu, vzdělávací aktivity a sociální poradenství. Smyslem této služby je, aby uživatelé během určité doby získali takové schopnosti a dovednosti, díky nimž by se mohli vrátit do běžného života, tzn. aby byli samostatní, soběstační a nezávislí. Petr Wiselka vedoucí Oblasti Frýdek-Místek, Třinec

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

informátor Sociálně terapeutické dílny Mezinárodní dobrovolnictví Nové projekty Slezské diakonie str. 6 str. 9 str. 11 4/2013

informátor Sociálně terapeutické dílny Mezinárodní dobrovolnictví Nové projekty Slezské diakonie str. 6 str. 9 str. 11 4/2013 informátor 4/2013 Sociálně terapeutické dílny str. 6 Mezinárodní dobrovolnictví str. 9 Nové projekty Slezské diakonie str. 11 1 úvod Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce. Myslím si, že většina lidí

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním

Více

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7 1 úvod rok 2013 se nese ve

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

informátor Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace Slezská diakonie na Třinecku str. 8 str. 5, 6 2/2015

informátor Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace Slezská diakonie na Třinecku str. 8 str. 5, 6 2/2015 informátor 2/2015 25 1 9 9 0 2 0 1 5 Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace str. 5, 6 Slezská diakonie na Třinecku str. 8 ) 1 úvod Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, čas nám neúprosně utíká

Více

a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu

a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu 12010 / k milujícímu Otci. Je jen jedná podmínka člověk musí chtít... Je to osobní rozhodnutí. Bůh nabízí svou milost, nic nevnucuje. Ježíš se ptal nemocného: Co chceš, abych ti učinil?, i když věděl co

Více

informátor Jak a kde se zrodila Slezská diakonie Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 str. 5, 6 1/2015

informátor Jak a kde se zrodila Slezská diakonie Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 str. 5, 6 1/2015 informátor 25 1 9 9 0 2 0 1 5 1/2015 Jak a kde se zrodila Slezská diakonie str. 5, 6 Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 1 úvod Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, nový rok jsme zahájili Novoroční

Více

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným Vzpomínky Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným 25 1 9 9 0 2 0 1 5 25 let Slezské diakonie očima ředitelky Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Mgr. Zuzana Filipková,

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Více

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE ------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE CZ.1.04/2.1.01/63.00031 Stránka 2 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str.

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. informátor 4/2012 Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. 12 1 úvod Blíží se Advent a čas vánoční. Je to období, kdy víc než jindy

Více

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie 1/ 2011 Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie Benefiční akce VIVA 2011 01 úvod Vážení přátelé, představujeme Vám zbrusu nový kabát časopisu Slezské

Více

Personální management vybrané neziskové organizace. Marcela Cimalová

Personální management vybrané neziskové organizace. Marcela Cimalová Personální management vybrané neziskové organizace Marcela Cimalová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku personálního managementu vybrané neziskové organizace,

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK

KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK sborník přednášek ze školicího semináře Manuál pro pracovníky pomáhajících profesí Tato publikace je součástí projektu Naděje v EU podpora adaptability NNO na podmínky EU. Projekt

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více