Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA"

Transkript

1 informátor 2/2012

2 přichází k Vám další číslo Vašeho Informátoru, Vašeho průvodce nejen sociálními službami, ale také průvodce při řešení různých osobních životních mezníků. Jedním z nich je právě ztráta zaměstnání. Poradíme Vám, jak postupovat při ztrátě zaměstnání, hledání nového pracovního místa a na co si dát pozor v souvislosti se změnou legislativy v pracovní oblasti. Dále představíme službu sociální rehabilitace, která pomáhá začlenit do společnosti a na pracovní trh osoby bez domova nebo osoby se zdravotním postižením. V lednu jsme pro Vás spustili elektronickou verzi Informátoru, která je volně dostupná na web stránkách Slezské diakonie v záložce Informace pro veřejnost. Děkujeme Vám za pozitivní ohlasy i přání a budeme se těšit na další podněty a témata, která byste si rádi přečetli. Kontaktovat nás můžete na e-meilu: Slunečné dny a příjemnou letní dovolenou přeje redakční rada Slezské diakonie. téma: PERSONALISTIKA O personální práci by se dalo popsat několik desítek Informátorů. My se v tomto čísle budeme v krátkosti věnovat jen vybraným aktuálním tématům z oblasti praktické personální práce. A snad bude v některém z příštích informátorů prostor i pro další témata z této bohaté činnosti naší organizace. rozhovor: NOVINKY Z PERSONÁLNÍ OBLASTI Jaké jsou tedy novinky v personální oblasti pro rok 2012, na co mám jako zaměstnanec právo a jaké jsou naopak mé povinnosti, nám přiblíží vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR Mgr. Lenka Waszutová. z konference: INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Se začleňováním osob se speciálními potřebami do běžného školství jsou spojeny podpůrné aktivity v podobě sociálních služeb, které nabízí také Slezská diakonie REAKCE NA INFORMÁTOR V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Dobrý den paní Brzobohatá, chci Vám touto cestou poděkovat za poskytnutí Informátora Slezské diakonie, který zcela určitě přináší velmi zajímavé informace jak pro činnost sociálních pracovníků městského úřadu, tak pro laickou veřejnost, navíc, pokud jsou informace předávány natolik srozumitelnou a výstižnou formou, jako je tomu právě v tomto případě. S pozdravem Michaela Hermanová Městský úřad Bruntál, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních služeb Zdravím, Poslední Informátor je vskutku zdařilý. Téma v teorii i v praxi. Předčili jste moje očekávání! Jen tak dál! Kéž Pán Bůh hojně žehná celému týmu redaktorů. Dawid Pasz BIBLICKÝ ÚVOD Pokorná služba Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří doporučují sami sebe: tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost. Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. (2. Kor. 10, ) Církev plní čtyři základní funkce. Umožňuje: 1. sdílení společenství s Bohem a bližními (koinonia), 2. prožívání radosti a chvály ze spásy (leiturgia), 3. zvěstování svědectví víry inspirované Božím slovem (martyria) a 4. službu bližním a potřebným (diakonia). Je zřejmé, že se Slezská diakonie ve svém programu zaměřuje na poslední zmíněný bod služby bližním. K ní Pán Ježíš uschopňuje věřící tím, že kromě dovedností a dědičných talentů jim dává rozdílná duchovní obdarování (charismata), jak o tom čteme v epištolách k Řím. 12. kap., 1. Kor. 12. kap. a Ef. 4. kap. Žel, už v době apoštola Pavla někteří věřící ona duchovní obdarování zneužívali k prosazování sebe sama, srovnávání se s druhými a snaze o získání vyššího postavení a větší důležitosti. Apoštol si však uvědomoval, že je tím místo pokory a lásky v církvi dáván prostor nejen pýše, ale i subjektivnímu a pravdě vzdálenému hodnocení a posuzování. Všechno totiž záleží na tom, s kým nebo s čím se srovnávám. Uvedu dva příklady z běžného života. Člověk v určitém věku při vzpomínce na své mládí podléhá přesvědčení, že patří do starého železa a že je už příliš starý. Jak je však překvapen, když se setká s osobou o třicet let starší, která jeho věk považuje za mládenecký a s neskrývanou závistí řekne, že by chtěla mít jeho roky. Člověk s podprůměrným platem je při srovnávání svého výdělku s příjmy ředitele podniku stále nespokojen. Jiný člověk se stejným platem při vzpomínce na hladové lidi v Africe děkuje za to, co má. Z obou příkladů je zřejmé, že vše záleží na úhlu pohledu a na tom, v čem spatřujeme základní míru. Jsou křesťané, kteří určující normu nacházejí sami v sobě. Výsledkem bude buď vlastní podcenění a deprese, že už za nic nestojí, anebo vlastní přecenění, nabubřelost a pýcha, v níž se na všechny dívají povýšenecky. Těm apoštol Pavel připomíná: Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. Normou má být Písmo svaté a standard zjevený Kristem a apoštoly v Novém zákoně, projevující se v milující, poslušné a pokorné víře. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha Mgr. Jan Wacławek biskup SCEAV

3 BENEFIČNÍ AKCE Studenti byli vtipní, inteligentní, vynalézaví a akční 9. března 2012 uspořádala Slezská diakonie v Národním domě ve Frýdku-Místku již druhý ročník benefiční soutěže studentů středních škol VIVA VIVA je zkratkou slov vtipní, inteligentní, vynalézaví a akční, neboť přesně tak by se dali charakterizovat účastníci, kteří v cestě za vítězstvím museli zdolat celkem tři úkoly - vtipně představit vlastní tým, vytvořit filmovou mozaiku a sestavit živý obraz. Před zraky čtyřčlenné poroty, v níž zasedli zástupce vedení Slezské diakonie, mentorka Nadace O2, zástupce města Frýdek-Místek a zástupce škol mezi sebou letos soupeřili studenti rovnou pěti frýdecko-místeckých středních škol. Z napínavého a nápaditého klání nakonec vítězně vyšel soutěžní tým reprezentující Střední školu elektrostavební a dřevozpracující. VIVA benefiční akce vynesla dohromady výtěžek Kč , který bude věnován na podporu práce s lidmi s postižením ve Frýdku-Místku. STRATEGICKÝ PLÁN Rozšiřujeme naši vizi V březnu 2012 ukončila Slezská diakonie proces tvorby nového Strategického plánu na období let Strategické plánování bylo financováno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu Mobilní hospic. Jedním z výstupů tohoto procesu byla aktualizace poslání a vize Slezské diakonie, které nyní znějí následovně: Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Rozšířili jsme vizi Slezské diakonie: Slezská diakonie je křesťanskou organizací s vysokou úrovní kultury, kvalitními a inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma i v zahraničí. Patříme k významným celorepublikovým neziskovým organizacím a výrazně ovlivňujeme dění v sociální oblasti. PROJEKT PRO PRACOVNÍKY SD Učící se Slezská diakonie Již od loňského roku úsek náměstkyně pro soc. práci úspěšně realizuje projekt OP LZZ s názvem Učící se Slezská diakonie, jehož hlavní činností je zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky Slezské diakonie. K již úspěšně proběhlo 11 kurzů pro pracovníky v sociálních službách a 4 kurzy pro sociální pracovníky. V letošním roce započal také běh kurzů k hodnocení standardů kvality sociálních služeb, kterého se účastní podporovatelé Slezské diakonie. Těchto bylo k uvedenému datu realizováno 7. Všech realizovaných kurzů se celkem zúčastnilo 239 našich pracovníků a bylo vydáno celkem 387 Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu (někteří pracovníci se zúčastnili více kurzů). Jen v letošním roce pak ještě proběhne celkem 10 kurzů ke kvalitě sociálních služeb, ale také mnoho dalších kurzů zaměřených na rozvoj profesních znalostí a posílení manažerských dovedností, které budou v rámci projektu realizovány externí vzdělávací organizací. Tyto kurzy budou určeny jak pro pracovníky v soc. službách a sociální pracovníky, ale také pro vedoucí pracovníky sociálních služeb Slezské diakonie. Rádi bychom Vás také informovali, že projekt a jeho aktivity dne úspěšně prošly veřejnosprávní kontrolou z MPSV zaměřenou na věcnou a finanční stránku projektu. Tento projekt, spolufinancovaný z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ, bude ukončen v roce VERNISÁŽ Kde není třeba slov - ACTA NON VERBA Ve Státním okresním archívu v Karviné proběhla slavnostní vernisáž, která otevřela putovní výstavu velkoformátových fotografií Slezské diakonie zachycené objektivem známého fotografa Radovana Chvíly. Ojedinělá výstava zachycuje lásku, obětavost, přívětivou lidskou tvář, radost, přátelství, touhu pomoci tedy náplň sociálních služeb. Od se výstava stěhuje do Českého Těšína do Komunitního centra na Mojské, kde potrvá do konce července a poté od bude těšit návštěvníky v Muzeu Třineckých železáren v Třinci. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 zprávy ze středisek PORADNA RANÉ PÉČE MATANA pořídila nové hračky do své půjčovny Půjčování didaktických hraček a pomůcek do rodin je jednou z žádaných aktivit Poradny rané péče MATANA. Rodiče si mohou pro své dítě zapůjčit hru, kterou by jinak těžko sháněli a jejíž zakoupení je mnohdy finančně náročné. MATANA díky dotaci z Nadace Zdraví pro Moravu získala Kč na zakoupení didaktických her a hraček, které rozvíjejí jemnou motoriku, zrak, tvořivost a podporují myšlení dětí. Hračky jsou určeny pro všechny věkové skupiny dětí. Bc. Svatava Olejková SEMINÁŘ Hrajeme si s pamětí U příležitosti Národního týdne trénování paměti vyhlášeného Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging Praha uspořádala Slezská diakonie aktivní seminář na téma Hrátky s pamětí. Ten se uskutečnil 13. března v Ostravě. Na pořadu dne byly základní informace o paměti, mnemotechniky a jak nám mohou pomoci, praktická cvičení a také nabídnutá možnost přihlásit se do základního kurzu trénování paměti. Základní kurz je určen přednostně lidem starším 60 let a provádí jej certifikované trenérky paměti, členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Mgr. Petra Šuláková a Mgr. Martina Pavelková. Ing. Bc. Klára Brzobohatá VÝROČÍ ELPIS Ostrava slaví 10. narozeniny Je tomu již 10 let, co Poradna ELPIS, jejímž zřizovatelem je Slezská diakonie, spatřila světlo světa a začala pomáhat v Ostravě. Poradna ELPIS je službou odborného sociálního poradenství určenou zejména pro pomoc a podporu obětem domácího násilí, nebezpečného pronásledování (stalkingu) a znásilnění. Poradna ELPIS Ostrava Slezské diakonie poskytuje sociální poradenství - rozhovor se sociálním pracovníkem, odbornou psychologickou péči, PODPORA NADACE OKD Bezbariérová koupelna slouží v HOSANĚ díky nadaci OKD Nadace OKD podpořila středisko Slezské diakonie HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením z grantového programu Pro zdraví částkou Kč v rámci projektu Bezbariérová Hosana Karviná - II. etapa. Díky podpoře Nadace OKD tak mohla být provedena rekonstrukce koupelny v HOSANĚ. Stavební práce provedla certifikovaná firma. Realizace projektu umožnila vytvořit bezbariérové prostředí pro uživatele služby a díky podpoře Nadace OKD se zvýšila kvalita materiálnětechnického zázemí a hygienických podmínek pro konzultace s právníkem, zprostředkování azylového ubytování a dále i doprovod k lékaři, na policii, úřady, instituce či k soudu (emoční podpora). Za dobu svého trvání uskutečnila poradna přes 1650 konzultací, z nichž se většina vztahovala k oblastem řešení problematiky domácího násilí mezi manželi, bývalými manželi či partnery. Třetí nejvíce zastoupenou oblastí dotazů tvoří mezigenerační násilí. Bc. Denisa Šustková, DiS. dospělé uživatele s mentálním postižením, kteří mají sníženou pohyblivost a nebo jsou na vozíku a využívají celoročně službu HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením. Koupelna bude uživatelům sloužit mnoho let. Pavla Matušínská PROJEKT Slezská diakonie chce vytvořit v Prostřední Suché pěkné místo pro život Poradenské centrum Havířov Slezské diakonie rozšiřuje své služby a od 1. března 2012 spouští v Havířově Prostřední Suché projekt Prostřední Suchá pěkné místo pro život. Projekt zahrnuje několik částí, které jsou zaměřeny na zvýšení kvality života v Prostřední Suché. První aktivitou projektu je Terénní program, jehož pracovníci budou vyhledávat klienty, motivovat je k aktivní účasti na řešení jejich problémů. Dále v Horní Suché vznikne detašované pracoviště Občanské poradny Havířov, které bude zaměřeno na dluhové poradenství. Poradna bude pomáhat i v oblastech sociálních dávek, bydlení, majetkoprávních a mezilidských vztahů. Program Individuální pracovní poradenství bude klienty motivovat k práci na sobě tak, aby se zvýšily jejich schopnosti a klienti byli povzbuzeni hledat uplatnění na trhu práce. Zcela novou službou bude program Předcházení násilí v rodinách. Tato služba navazuje na tradici poraden Slezské diakonie zaměřených na pomoc obětem domácího násilí. Nový program se zacílí na pachatele násilí, bude poskytovat odborné sociální poradenství, individuální nebo skupinové terapie, nácvik neagresivních forem řešení situace atd. Mgr. Žaneta Hečková

5 zprávy ze středisek a ústředí DOBROVOLNÍCI Nevíte, jak pomoci dlouhodobě nemocným a umírajícím? Na podzim roku 2011 začala Slezská diakonie realizovat projekt s názvem Mobilní hospic, jehož cílem je podpořit dlouhodobě nemocné a umírající lidi a jejich rodinné příslušníky v jejich přirozeném domácím prostředí, popřípadě v nemocnici nebo sociální službě. Projekt získal finanční podporu blokového grantu Nadace Partnerství v rámci programu švýcarsko-české spolupráce. Počátkem března se již naplno rozjela výuka dobrovolníků Služby doprovázení pro umírající a pozůstalé v oblasti paliativní a hospicové péče. Hlavními tématy byly doprovázení, potřeby umírajícího a pečujícího, práce s rodinou a pozůstalými, základy pečovatelských dovedností a jiné. Účastníci absolvovali praxi v rozsahu 15 hodin v Hospici Frýdek-Místek. Jménem realizátorů projektu Mobilní hospic Vám NADACE OLGY HAVLOVÉ Ocenění pro Ilonu Śniegoňovou U příležitosti Ceny Olgy Havlové udělené Josefu Kočímu, sociálnímu poradci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem udělila nadace i ocenění za vynikající projekty neziskových organizací. Ze tří oceněných osobností byla oceněna i Ilona Śniegoňová za Slezskou diakonii za projekty Potravinové banky a humanitárních aktivit. Slavnost se uskutečnila dne v Památníku národního písemnictví, Letohrádku Hvězda v Praze za účasti předsedkyně správní rady Nadace Dany Němcové, Ivana M. Havla a ředitelky Mileny Černé. Slavnost moderoval Jan Rosák a v kulturní části večera vystoupil soubor Geshem a klavírista Tomáš Kačo. Mgr. Ilona Śniegoňová Z VELETRHU PRACOVNÍCH MÍST Kariéra plus 2012 Poskytovatelé sociálních služeb jsou stejně významnými zaměstnavateli jako firmy v soukromé sféře. V tomto duchu se nesla účast Slezské diakonie na veletrhu pracovních příležitostí Kariéra Plus, který v březnu uspořádala VŠB-TUO pro studenty vysokých škol. Díky podpoře Magistrátu města Ostravy mohla naše organizace spolu s jinými poskytovateli sociálních služeb našeho kraje prezentovat svou činnost a možnost pracovního uplatnění vedle zaměstnavatelů soukromé sféry, jako jsou ČEZ, Třinecké Železárny, OKD a jiné významné společnosti. Přesto (a možná právě proto!), že byla tato akce zaměřena spíše na studenty technických oborů, s radostí oznamujeme, že 15 frekventantů Služby doprovázení úspěšně ukončilo vzdělávání. V návaznosti na toto vzdělávání nově vzniká Služba doprovázení, do které se chce zapojit 6 jeho absolventů. Jsou ochotní ve svém volném čase zdarma navštěvovat dlouhodobě nemocné a pokusit se být oporou nejen jim, ale i osobám pečujícím. Pokud máte zájem o tuto službu, kontaktujte se na tel.: , Bc. Urszula Szromková stánek poskytovatelů sociálních služeb vzbudil nemalou pozornost a přilákal nejen zvědavce, ale také zájemce o práci či odbornou stáž. Nejčastěji se u našeho stánku objevovali studenti oboru Management v neziskovém sektoru. Mnohé zaujala také nabídka témat ke psaní závěrečných diplomových prací a někteří z řad absolventů vyslovili nemalé překvapení či uznání nad tím, kolik možností a dosud nepříliš diskutovaných témat organizace v neziskovém sektoru skýtá. Bc. Halina Mihulková SETKÁNÍ LIDÍ ŽIJÍCÍCH V CHUDOBĚ Uživatelé služeb jednali s evropskými zákonodárci Ve dnech se v Bruselu konalo již 11. Setkání lidí žijících v chudobě pořádané Evropskou sítí proti chudobě (EAPN) pod záštitou Dánska, jako současné předsednické země EU. Tohoto setkání se účastnila čtyřčlenná delegace zástupců z České republiky jako jedné ze 30 zúčastněných zemí. Delegáty byli uživatelé služeb Slezské diakonie, Charity Ostrava a Armády spásy pod vedením národního koordinátora EAPN ze Slezské diakonie. Posláním tohoto setkání je umožnit bezprostřední vzájemnou výměnu názorů a postojů mezi zástupci evropských zákonodárců a lidí, kteří trpí chudobou. Hlavním hostem jednání byl komisař pro zaměstnanost, sociální politiku a začleňování pan László Andor. Ústředním tématem letošního setkání byla problematika bydlení a její vývoj mezi roky 2008 a V rámci hlavního zasedání se představila každá země také formou tvůrčí prezentace a mnohé z nich byly velmi zajímavé. Mezi ty rozhodně nejzajímavější patřila bez pochyby DVD prezentace České republiky. Odkazy na jednotlivé prezentace jsou umístěny na stránkách EAPN a jsou dostupné k zhlédnutí na: Pro naše delegáty byla celá cesta jistě velice zajímavou zkušeností. Nebyla ale tak úžasná, jak by se mohlo zdát, protože se jednalo o dvoudenní maratón jednání, kterých se neúčastnili jen pasivně, ale přispívali také svými zkušenostmi a názory do společné debaty. Nicméně, jsme si našli i přesto čas k vycházkám do města a mohli si prohlédnout překrásné historické centrum Bruselu včetně Grand place a také sídla Evropského parlamentu Rady Evropy a Evropské komise. Bc. Stanislav Mrózek DiS.

6 téma téma: Personalistika nejen v životě Slezské diakonie Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činnosti, výsledku jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. (zdroj: Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů, Management Press 2007) Dle této definice se personální oddělení Slezské diakonie zabývá nejen vedením personální agendy, kterou Vám v tomto čísle informátoru představujeme, ale i řízením lidí. Pro představu uvádím, že vedení personální agendy zahrnuje: vyhotovování pracovně právních dokumentů (pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, mzdové výměry, kvalifikační smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracích mimo pracovní poměr atd.) v souladu s platnou legislativou a jejich evidenci aktivní komunikaci s úřady práce a se zdravotními pojišťovnami práci v rámci statistického šetření zaměstnanosti a výše mezd pro MPSV tvorbu analýz pro široký okruh zainteresovaných institucí realizaci vybraných výběrových řízení a řešení stížností a podnětů na fungování různých oblastí organizace Ve věci řízení lidí personální oddělení pomáhá či pro vedoucí pracovníky přímo vytváří takové nástroje, které mají zajistit např. spokojenost zaměstnanců, jejich informovanost, rovný přístup ke všem zaměstnancům a současně ocenit práci těch zaměstnanců, kteří svou prací významně přispívají k rozvoji organizace a naplňování jejího poslání. Mezi hodnoty Slezské diakonie patří i týmová práce. Tato hodnota, respektive její praktická realizace, je ve vztahu mezi zaměstnanci pro práci v naší organizaci stěžejní. Tatínek pozoroval svého malého chlapce, který se snažil vší silou odsunout těžký květináč s květinami. Dítě se namáhalo, supělo, rudlo, ale nepodařilo se mu květináč posunout ani o milimetr. Použil jsi opravdu všechny své síly a schopnosti? zeptal se ho tatínek. Ano, odpověděl chlapec. Ale ne, to víš, že ne, odpověděl mu táta. Ty jsi mne totiž nepožádal, abych ti pomohl. (Podle Bruna Ferrera: Příběhy pro potěchu duše) V tomto krátkém příběhu je krásně vysvětlena týmová práce. Týmová práce vyžaduje vzájemnou pomoc, schopnost a ochotu žádat či poskytovat radu, sdílet zkušenosti a znalosti. Při týmové práci dokáže organizace ocenit individuální výkon a přínos jednotlivých zaměstnanců k práci na vizích a poslání organizace. O personální práci by se dalo popsat několik desítek Informátorů. My se v tomto čísle budeme v krátkosti věnovat jen vybraným aktuálním tématům z oblasti praktické personální práce. A snad bude v některém z příštích informátorů prostor i pro další témata z této bohaté činnosti naší organizace. Přeji Vám, abyste byli u svých zaměstnavatelů spokojeni, ať už jste zaměstnanci Slezské diakonie, či nikoliv. Tedy ať Vás Vaše práce baví, ať jste za ni dobře oceněni, a to nejen finančně ale i slovně či jinak, a ať Vás obklopuje příjemný pracovní kolektiv. S úctou k Vám Mgr. Lenka Waszutová vedoucí Odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR

7 06 Zn. Hledám práci Dnešní společnost klade na každého z nás nemalé požadavky. Po mladém člověku je vyžadováno, aby na trhu práce zůstal dlouho a během své pracovní aktivity byl schopen projít různými organizacemi. Musí být připraven i na to, že jeho práce může mít během času velice rozmanitý charakter. Již nelze očekávat, že se člověk uplatní na jedné pracovní pozici od doby ukončení studia až do důchodového věku. Tato doba je dávno pryč. Ideální stav by byl, kdyby i vzdělávací systém flexibilně zareagoval na tuto situaci. Na často kladené otázky spojené se vzděláním, zaměstnáním, jeho ztrátou i novým hledáním odpovídají pracovnice Personálního oddělení Slezské diakonie Mgr. Lenka Waszutová (vedoucí odboru Personálního řízení, zahraničních vztahů a PR) a Bc. Halina Mihulková (vedoucí personálního oddělení). Co dělat, když ztratím práci? Kde ji hledat? Pro každého, a zvláště mladého člověka, je důležitá schopnost flexibility, ochota stále se učit a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. Proto na často kladenou otázku: Co mám dělat, když ztratím práci? se nabízí tato odpověď: Hlavně musíte počítat s tím, že práci můžete skutečně ztratit kdykoliv a u jakékoliv organizace. Tím Vám odpadne šok z toho, že ke ztrátě zaměstnání může během pracovní kariéry dojít několikrát. Nezaměstnanost je velice často spojena i s pocitem frustrace, protože ruku v ruce s odchodem ze zaměstnání vyvstává nutnost řešení finančních potřeb. Práce ale nepředstavuje jen zdroj příjmu, ale i místo uplatnění našich schopností a dovedností, včetně jejich rozvoje. Místo, kde se setkáváme s jinými lidmi a kde trávíme velmi významnou část svého života. V této souvislosti apeluji zejména na mladé lidi. Kromě získávání velmi odborných znalostí zacílených na danou problematiku se snažte také učit a přijímat poznatky z jiných oborů, a tak rozšiřovat svou uplatnitelnost na trhu práce. Na podotázku: Kde práci hledat? bych odpověděla: Kde se dá. Kromě klasických úřadů práce doporučuji poptávat se i po organizacích a firmách. Věnujte maximální pozornost životopisu a motivačnímu dopisu. Pro rodiče hledající zaměstnání existuje webový portál kde je možnost najít nabídky práce, a to i nabídky práce z domu. Jak formulovat životopis, motivační dopis? Životopis i motivační dopis je třeba psát jasně a stručně. Životopis obsahuje kontakty, informace o znalostech, dovednostech, schopnostech a praxi. Je jej třeba datovat a vlastnoručně podepsat. Motivační dopis musí být napsán tak, aby z něho bylo patrné, že člověk dané práci rozumí a dělá ji rád. Zároveň by měl potenciálnímu zaměstnavateli odpovědět na otázku: Proč bych měl zaměstnat zrovna tohoto člověka? Podotýkám, že oba dva dokumenty by měly být bez gramatických chyb. Jak se připravit na výběrové řízení? Přípravě na výběrové řízení rozhodně věnujte čas a nepodceňujte ji. Zjistěte si informace o potenciálním zaměstnavateli. Naplánujte si cestu na výběrové řízení tak, abyste přišli raději 10 minut před smluvenou dobou než o dvě minuty později. Věnujte pozornost i úpravě svého zevnějšku. Vezměte v úvahu organizaci i pracovní místo, o které se ucházíte. Pokud si vedete své profesní portfolio, neváhejte ho přibalit s sebou. Během výběrového pohovoru buďte co nejpřirozenější, nic nehrajte, nelžete a nevymýšlejte si. Když nebudete znát odpověď na nějakou otázku, jednoduše řekněte, že na dotaz neumíte odpovědět. Nebojte se zeptat na to, co Vás zajímá. Otázky si můžete i připravit. Zamyslete se nad tím, v čem jste dobří a co můžete jako zaměstnanec nabídnout, a nebojte se o tom během výběrového řízení hovořit. Jak zvyšovat či měnit své vzdělání? Zvyšovat či měnit své vzdělání je nejlepší průběžně během celého pracovního života. Vyhledávejte vzdělávací aktivity, které povedou k prohlubování Vaší kvalifikace. Naučte se reagovat na příležitost, která Vám nabídne rozšířit si znalosti či dovednosti. Nemusí se nutně jednat jen o školení či semináře, dobře Vám rozšíří obzory i debata s člověkem pracujícím ve stejné profesi, ale s jinými zkušenostmi, či příležitost stáže v jiné organizaci. I zde platí, že příležitost se nesnadno nabízí, ale lehce ztrácí. Je třeba si uvědomit, že na trhu práce máte šanci uspět jen, když budete mít tomuto trhu co nabídnout. A Vaší devizou mají být znalosti, schopnosti, dovednosti. Mezi nejcennější patří schopnost učit se novým věcem, flexibilita, zodpovědný přístup k práci, příjemné a kultivované vystupování a dobré komunikační dovednosti.

8 07 rozhovor Na co mám jako zaměstnanec právo aneb novinky z personální oblasti pro rok 2012 Od nového roku přinesl Zákoník práce změny týkající se pracovně-právního vztahu. Pro mnohé z nás je však složité se všemi změnami zákonů držet krok a být stále dobře informováni. Jaké jsou tedy novinky v personální oblasti pro rok 2012, na co mám jako zaměstnanec právo a jaké jsou naopak mé povinnosti, nám přiblíží vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR Mgr. Lenka Waszutová. Jaká první změna oproti loňskému roku, o které by měl nový zaměstnanec určitě vědět, Vás napadá? Při nástupu do práce je dobré být informován od tzv. zkušební době. Nově je možné sjednat se zaměstnanci, kteří nastupují na vedoucí pozice, zkušební dobu v délce šesti měsíců. Pokud je se zaměstnancem sjednána šestiměsíční zkušební doba, jeho pracovní poměr musí být uzavřen alespoň na jeden rok. Naše organizace bude s nově nastupujícími zaměstnanci uzavírat 6 měsíční zkušební dobu. Jak to vypadá s řetězením pracovních smluv. Řada našich zaměstnanců má již druhý nebo třetí dodatek, co mohou očekávat? U zaměstnanců, které jste uvedla, může organizace prodloužit pracovní poměr ještě dvakrát, z čehož jedno prodloužení nemůže být delší než 3 roky. Po těchto dvou prodlouženích zaměstnanci náleží pracovní poměr na dobu neurčitou. Platí to i pro zaměstnance, kteří budou nově nastupovat? U těch je to obdobné. Pracovní smlouva muže být uzavřena na dobu určitou nejdéle na tři roky a poté ještě dvakrát prodloužena. Délka jednoho prodloužení nemůže být delší než tři roky. Jinými slovy je možné mít pracovní poměr uzavřen postupně na 9 let. Po uzavření pracovní smlouvy a dalších dvou dodatcích náleží zaměstnanci, pokud v organizaci zůstává, pracovní poměr na dobu neurčitou. Co v praxi znamená nový výpovědní důvod: porušení léčebného režimu? Bude se jednat o skutečně závažné a opakované porušení režimu dočasně pracovně neschopného zaměstnance. Tato situace bude muset být hlášena na OSZ. Zajímala by mě také informace o výši odstupného. Doposud jsme byli zvyklí na tříměsíční odstupné. Jak to bude nyní? Standardně se vyplácelo odstupné všem stejně ve výši trojnásobku průměrného výdělku (dále jen PV). Situace se však má nově tak, že pokud zaměstnanec skončí pracovní poměr z organizačních důvodů, bude se mu vyplácet odstupné na základě doby trvání pracovního poměru ke dni jeho skončení. Pokud zaměstnanec pracoval v organizaci méně než 1 rok, náleží mu 1násobek PV. Pokud pracoval v délce od 1 roku do 2 let, náleží mu 2násobek, při 2 a více letech jde o 3násobek PV. V případě konta pracovní doby (zaměstnanec pracuje dle potřeb zaměstnavatele, tj. jeho pracovní doba je velmi flexibilní - 86 Zákoníku práce) náleží zaměstnanci 3násobek PV. K mé nemalé radosti se zvýšil počet hodin v rámci Dohody o provedení práce. Je v této oblasti ještě něco nového? Ano, DPP může být vystavena až na 300 hodin ročně v rámci jedné organizace. Ale pokud zúčtovatelný příjem v daném měsíci přesáhne částku Kč ,-, odvádí se zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanci bude vystaven zápočtový list. Platí zde i další nové ujednání, a to, že délka práce nesmí přesáhnout 12 hodin denně. Tedy i délka směny může činit i 12 hodin? Ano, jak u nerovnoměrně, tak i u rovnoměrně rozvržené pracovní doby platí, že délka směny může činit 12 hodin. Slyšela jsem, že čerpání dovolené si může určit sám zaměstnanec, je to tak? Situace se má tak, že dovolenou je třeba si vybrat v aktuálním roce. Pokud by čerpání loňské dovolené nebylo zaměstnavatelem určeno do dalšího roku, pak by zaměstnanec o době čerpání staré dovolené rozhodl sám a pouze by zaměstnavateli písemně oznámil datum čerpání dovolené 14 dnů předem. Dovolenou je možné proplatit jen při skončení pracovního poměru. Mgr. Lenka Waszutová vedoucí Odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR

9 představení sociální služby Služba sociální rehabilitace se představuje Slezská diakonie se zaměřuje od počátku své činnosti na podporu sociálního začleňování osob z různých důvodů ohrožených sociálním vyloučením. S účinností 70 nového zákona o sociálních službách bylo možno od roku 2007 rozvinout službu sociální rehabilitace, která se v organizaci zaměřila na dvě cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením a osoby bez přístřeší. Jak se to má se službou sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením byla rozšířena do pěti měst (Bruntál, Český Těšín, Frýdek-Místek, Krnov a Třinec), a to v návaznosti na realizaci projektu Rovná šance financovaného v letech z Evropské unie. Právě v tomto projektu byly analyzovány potřeby stávajících i potenciálních uživatelů služeb Slezské diakonie a na základě provedené analýzy byly vytýčeny cíle sociální rehabilitace, jejíž snahou je podpořit celkové sociální začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce. Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením je poskytována formou ambulantní i terénní, a to ve střediscích RÚT, sociální rehabilitace. V rámci ambulantní služby mohou uživatelé využívat konzultací s odbornými pracovníky v kanceláři středisek, se kterými řeší svou situaci na individuální bázi. V rámci terénní podpory jsou uživatelům nabízeny jak nácviky orientace v reálném prostředí, tak nácviky péče o domácnost a vlastní osobu v domácím prostředí, ale také např. nácviky dojížďky do zaměstnání a zvládání úkolů na pracovišti. V oblasti pracovního uplatnění je využívána metoda podporovaného zaměstnávání. Důležitou zásadou služby sociální rehabilitace je formou nácviků podpořit co největší samostatnost osob se zdravotním postižením tak, aby mohly žít v běžné společnosti. Mgr. et Ing.Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci Jak se to má se službou sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší Služba sociální rehabilitace, kterou provozuje Slezská diakonie pro lidi bez domova, je poskytována ambulantně nebo pobytovou formou. Pobytová forma je určena lidem bez domova seniorského věku, kteří se z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nejsou schopni o sebe zcela samostatně postarat. Tato služba nabízí svým uživatelům ubytování, celodenní stravu, pomoc při osobní hygieně, nácviky různých dovedností, které zvyšují jejich samostatnost a soběstačnost, aktivizační činnosti, duchovní podporu a sociální poradenství. Sociální pracovník pomáhá uživatelům vyřizovat důchody, příspěvky na péči, podává žádosti do návazných služeb apod. Smyslem pobytové sociální rehabilitace je připravit uživatele, kteří žili na ulici, na přechod do samostatného bydlení nebo do návazné služby (např. do domova pro seniory či domova s pečovatelskou službou). Není ojedinělé, že tito uživatelé odcházejí do nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných nebo do hospice. Sociální rehabilitace poskytovaná ambulantní formou je zaměřena především na nácvik pracovních dovedností, nácvik péče o vlastní osobu, vzdělávací aktivity a sociální poradenství. Smyslem této služby je, aby uživatelé během určité doby získali takové schopnosti a dovednosti, díky nimž by se mohli vrátit do běžného života, tzn. aby byli samostatní, soběstační a nezávislí. Petr Wiselka vedoucí Oblasti Frýdek-Místek, Třinec

10 09 Pan B. dostal šanci ukázat, co všechno dokáže Pan B. je mladý muž kolem 30ti let. Bydlí v městském bytě se svými blízkými maminkou, sestrou a malým synovcem. Už dva roky pracuje v blízké chráněné dílně, kde je hlavní náplní jeho práce kompletace doplňků stravy složí krabičku a vloží do ní příbalový letáček a lékovky s vitamíny. S prací je velmi spokojen; sice dojíždí, ale pracuje 4 hodiny denně, a tak mu zbývá ještě dostatek času na zájmy a kamarády, které měl předtím, než začal pracovat. I jeho zaměstnavatel je spokojený pan B. se svou práci snaží odvádět vždy dobře a včas. Ale jak to bylo před dvěma lety? Pan B. má lehké mentální postižení, které jemu i jeho rodině často komplikuje život. Když s maminkou přišel poprvé do služby sociální rehabilitace, bylo jasné, že o práci, kterou pro něj chtěla najít maminka, on zájem neměl. Jak sama říkala, často se hádali kvůli tomu, že by pan B. měl docházet na konzultace a dělat to, na čem sedohodli. Pan B. pak odcházel z domu, vracel se pozdě v noci, s matkou buď nemluvil vůbec, nebo na sebe křičeli. Poskytování služby bylo ukončeno pro nespolupráci. POMÁHÁME DRUHÝM Cadillac pro Slezskou diakonii V loňském Informátoru s pořadovým číslem 3 jste si mohli přečíst zajímavý článek o Projektu Renewal. Tento projekt je pracovně-terapeutickou aktivitou v rámci služby sociální rehabilitace spočívající v renovaci zchátralého vozidla a jeho zpětného uvedení do provozu. Projekt je realizován od srpna roku 2011, kdy byl zakoupen vhodný vůz pro renovaci - Cadillac Seville Na to, jak si pracovní tým vede a v jaké fázi se renovační práce nacházejí, jsme se zeptali toho nejpovolanějšího - koordinátora projektu Stanislava Mrózka. Tak co auto, už jede? Tohle je otázka, kterou v poslední době slýchám velmi často, a je fajn vědět, že se o našem projektu ví a že to lidi zajímá. Tak tedy, ve chvíli kdy toto číslo jde do tisku ještě auto nejede, za to ale moc hezky vypadá. Vlastně je již kompletně smontované a nastrojené a zbývá už jen pár neviditelných detailů, které jsou však pro to, aby auto jelo, naprosto nezbytné. Například zbývá přizpůsobit a namontovat nádrž a také vyrobit a namontovat výfuky. Ano, časově jsme ve skluzu, ale jak už to bývá u renovací, i zkušení machři se někdy utnou a podcení rozsah nutných oprav. No a když se to stalo i nám, bez váhání jsme obětovali termíny a upřednostnili poctivou a důkladnou práci. První křest ohněm jsme již absolvovali na srazu Full Size Session ve Fulneku, kde jsme přivezli ještě nehotový a ne zcela smontovaný vůz, na kterém však díky tomu bylo vidět celý rozsah renovace, což by po kompletním Ale uběhly 3 roky a na základě spolupráce s Úřadem práce jsme byli požádáni, zda by bylo možné jednomu uchazeči se zdravotním postižením pomoci najít práci. Tím uchazečem o zaměstnání byl stejný pan B. Z rozhovorů vyplynulo, že nechce být doma, chce někam chodit třeba i do práce. Začali jsme hledat vhodnou náplň dne kroužek, klub, stacionář, terapeutické dílny. Zjišťovali jsme, zda umí cestovat, jaké jsou jeho zájmy, co umí, co jej baví, co by chtěl nebo nechtěl dělat. Hledali jsme i vhodné pracovní místo přímo ve městě, aby pan B. nemusel dojíždět ale to je běh na dlouhou trať. Přesto se díky kontaktům na chráněnou dílnu podařilo místo získat. Nejdříve jen jako brigádu před Vánocemi, kdy je hodně práce, pak pan B. dostal roční pracovní smlouvu. Místo jsme sice měli, ale teď bylo nutné denně nacvičovat dojíždění do práce a z práce, správný pracovní postup, vysvětlovat panu B., na koho se má obracet, až s ním konzultantka z RÚT nebude, kdo je jeho mistr a co to znamená, natrénovat zapisování do knihy příchodů, nacvičovat omlouvání, kdyby do práce nemohl přijít, vysvětlovat dodržování pracovní smontování zůstalo skryto. Náš nejbližší cíl je Lucky Cruisers Weekend, největší sraz amerických kár v Česku, kde náš vůz a také celý náš tým proklepne na pódiu Ruda z Ostravy. doby a přestávek atd. atd. atd. Byla to spousta času, který byla potřeba investovat, ale tato investice se vyplatila. Pan B. se naučil mnoho nových věcí, našel si v práci nové známé, naučil se jezdit svou trasu. Jednoduše žije jako každý jiný člověk, který dostal šanci ukázat, co dokáže a jaké jsou jeho možnosti. Bc. Michaela Horňáková vedoucí střediska RÚT Věřím, že se nemáme za co stydět a neuděláme ostudu ani Slezské diakonii, ani našim sponzorům a že se přesvědčí o tom, že své peníze věnovali dobré věci.

11 rozhovor se zahraničním hostem 10 Jak začlenit děti s postižením? Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie spolu se Slezskou diakonií uspořádaly v dubnu v Ostravě mezinárodní pracovní konferenci na téma Inovativní přístupy ve vzdělávání v evropském kontextu. Konference otevřela diskusi nad tématem začleňování žáků do hlavního proudu vzdělávání. Záměrem Evropské unie a MŠMT je dlouhodobý proces zkvalitňování vzdělávání a zapojování všech žáků do výchovně vzdělávacího procesu. Konference proběhla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu Pathways to Inclusion (Cesty k inkluzi), který realizuje Evropské asociace poskytovatelů sociálnhích služeb pro osoby se zdravotním postižením. Cílem projektu je přenášet získané výstupy a poznatky do praxe evropských zemí a také podpořit výměnu zkušeností mezi organizacemi zabývajícími se inkluzivním vzděláváním. EASPD je významnou evropskou asociací reprezentující více než 6000 organizací poskytujících služby osobám se zdravotním postižením. Jedním z hlavních přednášejících byl také prezident (EASPD) Fraz Wolfmayr. Položili jsme mu několik otázek. Jaká je pozice Slezské diakonie v EASPD? FW: Je první organizací z České republiky, která vstoupila do EASPD. Nyní má již dlouhou tradici svého působení v EASPD. Slezská diakonie je pro nás významným partnerem, neboť byla oním mostem, kterým jsme se dostali také k ostatním poskytovatelům sociálních služeb v České republice. Mimo jiné spolupracujeme se Slezskou diakonií na mnoha projektech. Na svých přednáškách často tvrdíte, že je třeba dělat inkluzi. Položím tedy otázku jednoduše: Jak? FW: Z výsledků naší práce a srovnání příkladů inkluze různých zemí se nám potvrdilo, že nejdůležitější je podpora procesu inkluze shora. Pokud vedení školy, zřizovatelé a v neposlední řadě stát mají zájem na inkluzi a podporují ji, je toto prvním předpokladem pro úspěšný proces začleňování dětí do hlavního proudu. Nejde jenom o to, že my poskytovatelé sociálních služeb budeme dělat inkluzi, ale jde také o to motivovat okolí, v němž dítě se zdravotním a jiným znevýhodněním působí, k diskuzi a položit otázku jak pomoci tomuto dítěti. Do procesu inkluze mají být zapojeny nejen různé úrovně škol počínaje mateřskou školou, ale také rodiče a další subjekty z okolí dítěte. Říkáte, že je třeba začlenit různé aktéry do diskuse o inkluzi také veřejnou správu. Jaká by měla být role veřejné správy v procesu inkluze? FW: Města obecně hrají důležitou úlohu v procesu inkluze, neboť tvoří prostředí, v němž děti žijí. Základní podmínkou inkluze pro osoby zdravotně znevýhodněné jsou vhodné životní podmínky. V Evropě žije asi 16 % populace zdravotně znevýhodněné, což je významná část, a veřejná správa musí tuto skutečnost brát v potaz. Výzkumy OECD ukázaly, že náklady vynaložené na sociální služby v péči o osoby se znevýhodněním převyšují náklady vynaložené na vzdělávání osob se znevý- hodněním a inkluzi. Případně mohou být náklady stejně vysoké, ale inkluze přinese navíc zvýšení kvality života. Je důležité říkat tyto informace právě městům a krajům tak, aby viděly jasné důkazy významu inkluze. Máte nějaká doporučení, jak začít s procesem inkluze? FW: Pokaždé když se bavíme o tom, jak začít s inkluzí, začínáme u legislativy. Pokud není dostatečná právní úprava inkluze, nebude to nikdy fungovat. Důležité je, aby existovaly zákony, které dávají povinnost ředitelům škol zavádět inkluzi. Ředitelé by měli nechat rodičům právo rozhodnout se, zda chtějí, aby dítě bylo v systému speciálních škol nebo inkluzivním systému. Asi je inkluze především otázkou peněz? FW: Ne, nemyslím si, že je to v první řadě otázka peněz, ale jejich správného přerozdělování. Systém speciálního školství je přece také nákladný. Můžeme v Evropě najít nějaký vzor, kde inkluze již funguje? FW: Nemyslím, že existuje nějaká příkladná země, která by se již dokázala poprat s inkluzí, ale existuje řada různých škol, kde je úspěšně inkluze realizována. Je ale významné, že řada zemí vstoupila do procesu diskuse o inkluzi a know-how různých zařízení může být takto sdíleno a představováno. Toto učení pak může vést k tomu, že si daná země může nastavit vlastní model a systém inkluze. Přesto mě nyní napadá jeden skutečný model, který má významný vliv, neboť je postaven na zapojení všech pracovníků škol do procesu inkluze, nejen tedy učitelů ale také uklízeček, školníků a dalších. Všichni pracovníci měli vybudovány určité vztahy k žákům a tento model byl například úspěšný u dětí s poruchou chování. Máte nějaký příklad inkluzivní třídy z praxe? FW: Naposledy, když jsem byl v Portugalsku, navštívil jsem jednu střední školu, kde funguje systém seminářů. Některé předměty mají všichni studenti společné. Některé předměty navštěvují především studenti se speciálními potřebami, protože pro ně nebudou přínosné například složité matematické úpravy a opačně. Je zcela normální, že se zde potkávají studenti zdraví se studenty s postižením. Jiným příkladem může být například jedna rakouská škola, kde výuku vedou dva učitelé. V jedné třídě je 24 dětí, přičemž 4 děti s postižením. Jeden učitel se věnuje speciálně oněm 4 dětem, ale mohou také často spolupracovat a vést děti k řadě týmových aktivit a projektů (nikoli asistent pozn. redakce). Víte, ono to leckdy není o tom, že bychom museli mít speciální systém inkluzivního vzdělávání, ale je to také často o přístupu učitele. Mnohdy by učitelům pomohlo získat nové informace, rady a poznatky, jak přistupovat k dětem se specifickými potřebami. Jaká je Vaše vize pro budoucnost? FW: Mým cílem je vytvoření takové platformy, kde lidé mohou sdílet své know-how, zkušenosti a znalosti z oblasti inkluze a dále podporovat projekty, které inkluzi napomáhají. A co přejete Slezské diakonii? FW: Aby se zjednodušila otázka financování sociálních služeb v České republice. Aby dosáhla stabilního finančního zajištění tak, aby mohla plánovat svou budoucnost, což je pro jakoukoli organizaci důležité. Děkujeme za rozhovor Více k tématu speciálního školství najdete v dalším vydání Informátoru. Pokud máte zájem o jeho dodání, napište na:

12 11 fundraising Lydie v Českém Těšíně pomáhá již dvacet let - pomozte teď i Vy jí Denní stacionář Lydie má v Českém Těšíně již dvacetiletou tradici. Středisko poskytuje ambulantní sociální služby dětem a mládeži se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným, rovněž dětem s poruchami autistického spektra) ve věku od 2 let do ukončení školní docházky. V rámci pobytu nabízí Lydie pestrou škálu aktivit, především se jedná o činnosti, které napomáhají uživatelům k jejich rozvoji, ke zlepšení schopností, k dosažení dovedností a co největší možné míry samostatnosti a soběstačnosti. Prostřednictvím her se rozvíjejí dovednosti a rozumové schopnosti dětí. Velkou roli ve stacionáři hrají rovněž sociálně terapeutické činnosti, a to rehabilitace a její specifické formy jako: hipoterapie, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie a rehabilitační plavání. Všechny tyto aktivity jsou poskytovány s ohledem na potřeby, přání a možnosti každého dítěte či teenagera. Práce v malém kolektivu podporuje individuální přístup, což rovněž usnadňuje nově příchozím snazší začlenění do kolektivu. Ve středisku pracujeme jak s dětmi předškolního věku, tak s dětmi a mládeží školního věku. Svým uživatelům Lydie nabízí denní pobyt v pracovní dny od 6:30 do 16:00 hodin. Středisko Lydie má nejen své úspěchy z minulosti a plány do budoucna, ale i své potřeby, které se prolínají jeho každodenním životem. Každým, třeba i malým darem, nám pomůžete urazit kus cesty při pomoci malým dětem s postižením. Kontakt: LYDIE Český Těšín, denní stacionář, raná péče, Třanovského 10, Český Těšín tel.: , Právě teď středisko Lydie potřebuje: Hygienický materiál Didaktické hračky Dřevěné hračky Kancelářský materiál Sedačky do auta Vymalovat středisko Zrekonstruovat vstupní bránu vyzdít nosné sloupky brány

13 inzerce 12 Nově nabízíme službu doprovázení

14 ACTA NON VERBA

15

16 Ústředí Slezské diakonie, Sekretariát ředitele a náměstků Na Nivách 7, 737 Český Těšín tel.: , fax: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci, tel.: , Mgr. Ilona Śniegoňová Projekty a racionalizace řízení, tel.: , Ing. Soňa Kantorová PR, fundraising a propagace, tel.: , Bc. Halina Mihulková Personalistika a mzdy, tel.: , Ing. Monika Klimková Kvalita v sociálních službách, tel.: , Ing. Kateřina Šurmanová Ekonom ústředí, vedoucí Sekce sekretariát ředitele a strategické plánování, tel.: , Ing. Halina Klusová Rozpočty a rozbory, tel.: , Mgr. Janka Adameová Zahraniční vztahy, tel.: , Mgr. Lucie Protivanská tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Mgr. Zuzana Nestrojová mezinárodní dobrovolnictví, tel: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , Ivona Pecháčková ekonom oblasti, tel.: , NOCLEHÁRNA A DENNÍ CENTRUM Karviná, tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny) tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program) tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Karviná, - Orlová, elokované pracoviště, POHODA (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT (terénní program), tel.: , STREETWORK Havířov, tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Petr Wiselka vedoucí, tel.: , Bc. Yvona Murasová ekonom oblasti, mob.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum)tel.: , BETHEL Třinec-Kanada (terénní program, noclehárna, sociální rehabilitace) tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním) tel.: , RANČ NEBORY, tel.: , SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy), tel.: , SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: , ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Třinec, tel.: , - Český Těšín, elokované pracoviště, tel.: , - Frýdek-Místek, elokované pracoviště, tel.: , Oblast Diakonické školství Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie, - Český Těšín, tel.: , - Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: , SŠ tel.: Karviná, tel.: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie - Krnov, tel.: , Úsek Brno Mgr. Jan Valer vedoucí, tel.: , ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež) tel.: , DOREA Brno (raná péče), tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová vedoucí, tel.: , Ing. Šárka Kullová ekonom oblasti, mob.: BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EFFATHA Frýdek-Místek (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: , NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Lydie Jariabková vedoucí, tel.: , Bc. Alexandra Frašová ekonom oblasti, tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava, tel.: , ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: , SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti) tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí) - Ostrava, tel.: , - Bohumín, tel.: , KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Havířov ELPIS Havířov (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , - ELPIS Karviná, tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADNA PRO RODINU, tel.: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Zuzana Hazan vedoucí, tel.: , Veronika Kmentová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: , EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NINIVE Krnov (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , RODINA RODINĚ aneb nejsme na to sami, mob.: , RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: , RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Ing. Soňa Kantorová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Petra Wojnarová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín tel.: , fax: , Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E Autor titulní fotografie: Marek Džupin

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Potřebujeme být mezi lidmi

Potřebujeme být mezi lidmi 9. konference Pracujeme společně Potřebujeme být mezi lidmi Ostrava 11. 11. 2014 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Ostrava

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Třinec březen 2012 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Definice služby rané péče Raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více