Jak správně napsat životopis a připravit se na přijímací pohovor Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak správně napsat životopis a připravit se na přijímací pohovor Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Metdický pkyn Jak správně napsat živtpis a připravit se na přijímací phvr Evrpský sciální fnd Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti

2 Jak správně napsat živtpis a připravit se na přijímací phvr Úvdní slv... 3 Infrmace prjektu... 4 Pracvní uplatnění se zdravtním pstižením... 5 Kdy a jak zveřejnit své zdravtní pstižení?... 6 Mžnsti jak a kdy infrmvat zdravtním pstižení... 7 Živtpis Mžný vzr zpracvání živtpisu Příprava na phvr Užitečná pravidla Zdrje

3 Úvdní slv Tent metdický pkyn je určen pr cílvu skupinu prjektu s názvem Cesta k zaměstnání (CZ.2.17/2.1.00/35194), který je realizván v bdbí 03/ /2014 Svazem tělesně pstižených v České republice,.s. ve splupráci se Svazem neslyšících a nedslýchavých v ČR. Hlavním cílem tht pkynu je pskytnut našim klientům 1 infrmace v rámci aktivity č. 7 s názvem Pradenství a individuální pdpra klientů. Během celéh průběhu prjektu a zapjení d aktivit mhu klienti narazit na situace, které nebudu zvládat vlastními silami a u kterých bude ptřeba pskytnutí další pdpry. Pradenství je pr klienty velmi důležité z th důvdu, že sby se zdravtním pstižením mají čast btížnější přístup k infrmacím, a t je mezuje i při hledání práce. Klienti tedy mhu v rámci pradenství využít jak individuální pdpry, tak také technické zázemí, které jsme připravili v místnsti č. 507 u realizátra prjektu (STP v ČR,.s., Karlínské nám. 12, Praha 8 Karlín). V tét místnsti je připraven přístup na PC, k internetu a také právě tent metdický pkyn, který pmůže našim klientům správně napsat živtpis a připravit se na přijímací phvr. Pevně věříme, že se nám pdaří náš předem stanvený cíl tht metdickéh pkynu alespň zčásti naplnit. 1 Klienti služeb = cílvu skupinu prjektu jsu sby se zdravtním pstižením 3

4 Infrmace prjektu Hlavním cílem prjektu je integrace sb se zdravtním pstižením d splečnsti a na trh práce. Mezi dílčí cíle prjektu patří: 1. infrmvaní a mtivvaní klienti Mtivace a aktivizace klientů k překnání sciální izlace a k zapjení se d pracvníh prcesu. Mtivace klientů je základním předpkladem úspěchu dalších aktivit prjektu, zejména pak je důležitá pr uplatnění na trhu práce. S klienty budeme průběžně pracvat, pskytvat jim pradenství a pdprvat je v jejich vlastní aktivitě. Pr zvýšení infrmvansti a mtivace zajistíme semináře a besedy. 2. kvalifikvanější klienti s praktickými dvednstmi Vzdělávání klientů, zvyšvání jejich kvalifikace, rzvj jejich dvednstí k nalezení neb udržení pracvníh místa a vedení OZP k samstatnsti přispívá k vyšší zaměstnansti klientů a k vyšší šanci uplatnění na trhu práce. Prvedeme zjišťvání pracvních schpnstí klientů, rzvj jejich dvednstí a připravíme vzdělávací kurzy se zaměřením na zvyšvání pracvních schpnstí. Budu realizvány i individuální rekvalifikační kurzy dle ptřeb a schpnstí klientů. Naší snahu bude pskytnut klientům vzdělání v blastech, které jsu čast vyžadvány zaměstnavateli a které umžní klientům rzvinut své schpnsti zejména v prfesích, kde je jejich zdravtní handicap nemezuje (např. práce na PC). Získané dvednsti budu také uplatnitelné v běžném živtě (např. kmunikace). 3. zaměstnání části klientů zapjených d prjektu Pdpra klientů při hledání zaměstnání. Prjekt je určen pr znevýhdněné sby mají trvalé bydliště v hl. m. Praze aneb se více než plvinu rku zdržují na území hl. m. Prahy. 4

5 Pracvní uplatnění se zdravtním pstižením Hledání zaměstnání se zdravtním pstižením vyžaduje specifický přístup. Je prt dbré rekapitulvat základní techniky, které mhu v tmt prcesu pmci. Jakýkli uchazeč zaměstnání musí zvážit svje mžnsti a najít si pracvní pzici, kteru bsáhne jak svým vzděláním a prfesními zkušenstmi, tak nárky kladenými na jeh zdravtní stav. V tét fázi se může hdit napsat si seznam pracvních míst, které je mžné se ucházet. Ať už jste čerstvý abslvent, neb prfesinál vždy platí, že pracvní phvr je specifická disciplína na kteru je nutné se připravit. Infrmujte se: některé rganizace, státní instituce neb persnální agentury nabízí bezplatné pradenství. Využijte tét pmci a nechte si pradit d prfesinálů! Vyhnete se zbytečným chybám, které Vás mhu stát slibné pracvní zařazení. Nicméně i v tmt případě přijďte maximálně připraveni. Sepište si tázky. Buďte prfesinální. Je radst pmci člvěku, který je ptimistický a snaží se řešit prblémy efektivně a aktivně. Připravte se na t, že prces hledání zaměstnání není jednduchý. Připravte se na t, že Vás dmítnu. Ačkli se t může zdát samzřejmé, zaskčí Vás situace, kdy neuspějete, ačkli jste d th dali všechn. T je pchpitelné a musí se s tím vyrvnat každý uchazeč zaměstnání, prt se dměňujte už za svji snahu a buďte pzitivní. Ptejte se v kruhu svých známých a nedmítejte ani nuzvá řešení, například výpmc když se svědčíte na tét pzici a získáte důvěru zaměstnavatele, můžete časem zažádat změnu pracvníh zařazení. 5

6 Kdy a jak zveřejnit své zdravtní pstižení? V případě, že si hledáte práci klasicku cestu, tedy přes zveřejněné pracvní nabídky, budete dříve či pzději řešit tázku Kdy a jakým způsbem zveřejnit své zdravtní pstižení? Z dstupných statistik vyplývá, že lidé se zdravtním pstižením mají těžší výchzí pzici při hledání vhdnéh pracvníh uplatnění. Prt je velmi důležité správně pdchytit všechny vlivnitelné faktry při hledání zaměstnání. A nejdůležitější zbraní každéh žadatele je živtpis. Prt se vyplatí věnvat jeh přípravě maximální pzrnst a nic nezanedbat. Zásadní tázku zůstává: mám zveřejnit své zdravtní pstižení? Případně v jaké fázi výběrvéh řízení? Pjďme se na tut prblematiku pdívat detailněji. Rzhdnutí zda, případně jaku frmu, infrmujete persnalistu či ptenciálníh zaměstnavatele svém zdravtním pstižení může být jednu z nejdůležitějších úvah při hledání zaměstnání. Jedná se čistě sbní rzhdnutí, ke kterému je nutné přistupvat individuálně nejen z hlediska jedntlivých druhů zdravtních pstižení, ale také s hledem na uplatnění se na trhu práce. Platí, že tak jak se vyplácí upravit svůj živtpis vždy znvu a znvu pr jedntlivu splečnst, rganizaci či sektr, tak je nutné při každém zájmu nvu pracvní pzici přizpůsbit frmulaci svém zdravtním pstižení. Zlatým pravidlem zůstává získat c mžná nejvíc infrmací svém buducím zaměstnavateli, celé rganizaci, případně se infrmvat na jejich plitiku vůči pstiženým. Při psuzvání tét tázky se můžete řídit vlastní úvahu: když zveřejním své pstižení, budu na tut pracvní pzici přijat? Je-li dpvěď ne, pak t nedělejte. Pkud však máte pcit, že se zaměstnavatel řídí tevřenu plitiku, uvažte jak a kdy h infrmvat svém zdravtním pstižení. 6

7 Mžnsti jak a kdy infrmvat zdravtním pstižení - phvr sjednaný díky dpručení Pkud jste jedním ze šťastných uchazečů zaměstnání, kteří přichází žádat zaměstnání na základě dpručení, nemusíte mít strach przrazení svéh pstižení. Zaměstnavatel již něm pravděpdbně ví a Vy se při phvru můžete sustředit na své prfesní případně šklní úspěchy a c nejlépe prdat své zkušensti. Je t ideální situace, při níž se Vy i zaměstnavatel bude cítit pravděpdbně nejphdlněji. Ale většina lidí se zdravtním pstižením tut výhdu nemá. Ve spravedlivém světě by člvěk měl mít mžnst tevřeně sdělit své zdravtní pstižení. Bhužel navzdry právnímu nastavení se pstižení lidé setkávají s tevřenu či skrytu diskriminací na trhu práce. Zaměstnavatelé mají předsudky a předsudky mají i celé klektivy pracujících, tj. ptenciálních klegů, kteří se v různé míře a frmě mhu účastnit výběru nvéh zaměstnance. - v živtpise Uchazeč zaměstnání psílá svůj živtpis s cílem slvit persnalistu a přesvědčit h, že právě jeh prfil je vhdný k další fázi výběrvéh řízení. Persnalista se z mnžství přijatých živtpisů snaží vyeliminvat valnu většinu uchazečů a pzvat k phvru jen ty nejlepší. Už z tht základníh rzdělení rlí vyplývá, že ckli Vás v tét nesbní fázi výběrvéh řízení znevýhdňuje, je lepší vynechat! Odbrníci, kteří se zabývají hledáním práce pr zdravtně pstižené, se shdují: Nikdy v živtpise neprzrazujte Vaše zdravtní pstižení. 2 Dplňují však, že tat pučka není dgma. V případě, že se hlásíte na pracvní pzici pr handicapvané zvyšte svje šance a své zdravtní pstižení samzřejmě uveďte. Čast se také Vaše zdravtní pstižení dráží ve Vaší pracvní histrii, vzdělání a živtních zkušenstech. V takvém případě se své zdravtní pstižení nesnažte skrývat, zdůrazněte však svu flexibilitu, nabídněte praktivitu, své znalsti a zájem. Dejte pádnst svým slvům, která vyzdvihnu Vaše silné stránky. An, můžete přijít něklik pracvních nabídek, ale pkud se zaměstnavatel nedkáže vyrvnat s nvým phledem a staví se d začátku prti změnám, nebude t perspektivní 2 Isaack, Kim: Shuld Yu Disclse Yur Disability n Yur Resume? 7

8 šéf. Mim t je dbré vzít v ptaz, že byste mhli zaměstnání přijít ve zkušební dbě, cž vás zbytečně zbrzdí v dalších mžnstech. Pkud se rzhdnete zveřejnit vaše pstižení ve svém živtpise, nepište něm hned v úvdním dstavci pdbarvil by celé vyznění. A c dělat v případě, že Vám zdravtní pstižení vytvřil v prfesní histrii mezeru (např. pakvané perace, léčení, následná rehabilitace ) i něklika let? Vzpmeňte si na činnsti, kterými jste se zaměstnával. Pmáhali jste jak dbrvlníci? Navštívili jste nějaký kurz, tj. dále jste se vzdělávali? Uveďte tyt aktivity a zaplňte prázdné míst. Je důležité názrně ukázat, že jste aktivní, flexibilní a chtní pracvat. - v mtivačním dpise Někdy je vhdné infrmvat svém zdravtním pstižení tevřeně již v průvdním dpise. Je důležité infrmvat se plitice té které splečnsti. Někteří zaměstnavatelé uvítají mžnst nabídnut pracvní zařazení knkrétně lidem se zdravtním pstižením, aby naplnili cíle svých dtačních či grantvých strategií. Nicméně platí stejné pravidl jak v případě živtpisu: nezačínejte mtivační dpis s pdrbnstmi vašem zdravtním pstižení. Pstupujte pdle standardních dpručení jak psát mtivační dpis a začleňte své pstižení d frmulací svých silných stránkách. Ptm pkračujte třeba příkladem, jak úspěšně zvládáte své úkly a jakých jste dsáhli výsledků. - v tiskpise / frmuláři V některých splečnstech či rganizacích musíte při žádsti zaměstnání vyplnit standardizvaný frmulář. Ve většině je i tázka týkající se zdravtníh pstižení, nicméně její vyplnění nebývá pvinné. Hlavní nevýhdu je, že ve standardizvaném frmuláři nemáte prstr k vysvětlení, jakéh charakteru vaše zdravtní pstižení je, případně že není na překážku při výknu knkrétní pracvní pzice, kteru máte zájem. Prt si prmyslete, jaké výhdy pr Vás plynu z pskytnutí tét infrmace v tmt stádiu výběrvéh řízení. 8

9 - během phvru Běžnu reakcí nepřipravenéh zaměstnavatele či persnalisty je šk, když mu na phvr přijde uchazeč zaměstnání s viditelným zdravtním pstižením. Tent faktr může vést k nedůvěře a nervzitě na straně tazatele, kteru v průběhu phvru jen těžk zvrátíte. Prt je lepší připravit si zaměstnavatele předem. V případě viditelnéh zdravtníh pstižení je dbré infrmvat zaměstnavatele předem. Vhdným kamžikem může být telefnická pzvánka na phvr, nicméně buďte si jistí, že mluvíte s kmpetentní sbu. V případě, že Vás na phvr zve sekretářka či jiný zaměstnanec, který má puze sjednat Vaši schůzku, není mudré diskutvat tak důležitý faktr. Důvdem je, že nemůžete vlivnit způsb, jakým bude vaše záležitst tlumčena sbě, která ve finále rzhdne Vaší účasti ve výběrvém řízení či dknce v přijímacím prcesu. Pkud však vaše pstižení není zjevně viditelné (např. pruchy učení neb nsíte nasluchátk), nemusíte zaměstnavatele připravvat vůbec. Sebevědmý přístup je v tmt hledu vaší nejlepší devizu. - při nabídce zaměstnání Mnh lidí dává přednst infrmvat svéh zaměstnavatele až pté, kdy získají nabídku zaměstnání. T však může být pměrně svízelný způsb. An, pkud Váš zaměstnavatel nabídku stáhne, můžete se bránit právní cestu. Přest však zůstává základní nevýhda a tu je důvěra. Váš zaměstnavatel se může přirzeně cítit dtčen, že jste mu tut skutečnst nesdělili již v průběhu výběrvéh řízení a Váš nástup d nvéh zaměstnání tím může být ztížen. - p nástupu d zaměstnání Pkud Váš handicap nemá vliv na práci, kteru jste získali, můžete se rzhdnut něm prmluvit p nástupu d zaměstnání. Tt řešení se nabízí například u diabetiků, kteří ptřebují zcela knkrétní časvé přestávky. 9

10 - nikdy Pkud si myslíte, že Vaše zdravtní pstižení nebude mít vliv na Vaši práci, není důvd zaměstnavatele infrmvat. Pchpitelně že můžete v průběhu svéh zaměstnání rzhdnut jinak, ale také nemusíte. Uvidíte, kd Váš zaměstnavatel je, pznáte h lépe jak člvěka a pak se můžete rzhdnut. Závěrem je důležité připmenut něklik zásad, kterým byste měli věnvat pzrnst: - načasvání: nejde t škvat zaměstnavatele, ale získat práci, prt tmu přizpůsbte styl svéh sdělení, - příprava: plžte si něklik tázek a připravte si na ně dpvědi (je přirzené, že v průběhu phvru budete imprvizvat, ale již nebudete zaskčeni a t na Vaší dpvědi bude znát) Myslíte si, že se svým zdravtním pstižením zvládnete zadané úkly? Jak Vaše zdravtní pstižení vlivní pracvní výkn? Prč si myslíte, že bychm Vás měli přijmut? Jste připraveni na dtazy klegů? Pkud jste se přihlásili na pracvní pzici, níž víte, že ji díky svému vzdělání a zkušenstem zvládnete a již jste se připravili na phvr z dbrnéh hlediska, zaměřte se ještě na t, abyste v klidu a s jisttu zvládli dpvídat na mnhdy překvapené dtazy persnalistů či zaměstnavatelů. Je dbré nacvičit si phvr s přítelem neb členem rdiny a seznámit je se svým zdravtním pstižením. Zaměřte se pchpitelně na t, c bude zaměstnavatele zajímat nejvíc: jak Vaše zdravtní pstižení vlivní Vaši práci, jsu zaptřebí nějaké speciální úpravy pracviště a jaké výhdy bude pr zaměstnavatele mít, když Vás přijme. Hrajte svu rli tak dluh, dkud s ní nebudete spkjení. Zkušejte různé frmulace, předkládejte argumenty a dívejte se na celu situaci z různých stran. 10

11 Živtpis Dnes čast značván latinsku zkratku CV (curriculum vitae) služí Vašemu buducímu zaměstnavateli jak zdrj infrmací Vašem dsaženém vzdělání, prfesních zkušenstech a statních dvednstech. Živtpisy lze pdle frmy jejich zpracvání rzlišit na dva základní typy: - Strukturvaný živtpis, který je rzdělen d něklika rubrik, v nichž jsu infrmace zpracvány frmu hesel, nikliv vět. Z tht důvdu umžňuje persnalistům snadnější a rychlejší rientaci. - Klasický živtpis, který je frmulván v suvislých větách. Základní nevýhdu tht typu je nepřehlednst a prt se v sučasné dbě již takřka nepužívá. Zásady zpracvání živtpisu: 1. Úprava - strukturvaný živtpis by svým rzsahem neměl překrčit dvě strany frmátu A4, - předpkládá se, že bude napsaný na pčítači (frmát dc. neb pdf.), - v textu se dpručuje pužít jen jeden druh písma (ideálně Arial neb Times New Rman ), pr zvýraznění pstačí využít tučnéh typu písma, neb kurzíva, - při psaní živtpisu se dpručuje zarvnávat puze zleva, - je dbré pužívat dbrné výrazy, u kterých znáte význam slva (ty jsu signálem pr persnalistu, že se v bru vyznáte), - nepchybně byste se neměli dpustit žádných gramatických chyb (v případě, že si nejste jisti, dejte svůj živtpis přečíst dbrému češtináři). 2. Přehlednst - základním předpkladem strukturvanéh živtpisu je jeh přehlednst a lgičnst, prt je nezbytné veškeré infrmace rzdělit d standardních rubrik: sbní údaje pskytnu zaměstnavateli Vaše kntaktní údaje, vzdělání a znalsti (zvláště jazykvé) vypví Vaší frmální kvalifikaci na pracvní pzici, kteru se ucházíte, pracvní zkušensti ukáží Váš aktivní přístup na trhu práce, případně zařazení v žebříčku abslvent, junir, senir 11

12 zájmy dají persnalistvi šanci prlmit ledy na sbním phvru (prt uvádějte Vaše skutečné zájmy, kterých jste schpni phvřit například i v jazyku jehž znalst uvádíte jak aktivní) - všechny údaje v jedntlivých celcích se vyplňují chrnlgicky, d nejaktuálnějších p nejstarší, - u sbních údajů nezapmeňte uvést vedle jména a adresy také kntaktní infrmace (dpručený frmát u - v rubrice vzdělání neuvádějte základní vzdělání, které je pvažván za samzřejmst (v případě, že jiným vzděláním nedispnujete, vynechte celu rubriku), - v rubrice pracvních příležitstí nezapmeňte na uvedení: názvu zaměstnavatele, datum nástupu a dchdu, název pzice a přesnu činnst, kteru jste vyknávali v rámci dané pzice, tj. skutečnu náplň Vaší práce - v případě, že jste držitelem nějakéh certifikátu či svědčení, neváhejte jej uvést (například řidičské právnění) 3. Efektivnst - myslete na t, že jistě nebudete jediný kandidát. Údaje v živtpisu by Vás měly představit jak nejvhdnějšíh zájemce, musí být však vždy PRAVDIVÉ! - zdůrazněte ty údaje, který si myslíte, že budu při výběru kandidáta na pracvní pzici rzhdující, - v případě, že budete k živtpisu připjvat také svu ftgrafii, upravte před desláním její velikst, aby nebyla příliš veliká. Styl ftgrafie by měl dpvídat stylu ptenciálníh zaměstnavatele a pvaze pracvní pzice, prt zvlte ftgrafii průkazvéh typu (ftky z dvlených jsu určeny pr sciální sítě!). 12

13 Mžný vzr zpracvání živtpisu Jmén Příjmení sbní údaje kntaktní údaje, tj. adresa, telefn, (vždy uvádějte aktuální údaje v případě, že si hledáte práci v Praze a již v Praze bydlíte, uveďte tut adresu, byť je přechdná) vzdělání d psledníh dsaženéh stupně vzdělání, základní škla je pvinná, prt ji není třeba uvádět (v případě, že nemáte jiný stupeň vzdělání, dpručuje se tut rubriku vůbec neuvádět) jazykvé znalsti... předpkládá se, že uvedete jazyky, které jste schpni využívat, a prt se dá čekávat, že z nich budete v průběhu výběrvéh řízení přezkušeni pracvní zkušensti řazení d psledníh relevantníh zaměstnání pčítačvé znalsti uvádějte svji skutečnu aktivní znalst, v průběhu výběrvéh řízení se dá čekávat test 13

14 statní vhdné uvést například řidičský průkaz či jiné certifikáty zájmy jak byl zmíněn, zájmy čast patří k prlmení ledů v úvdu phvru neb jak drazvý můstek při testvání Vašich jazykvých znalstí, prt je vhdné mít připravené krátké shrnutí 14

15 Mtivační a průvdní dpis Při desílání Vašeh živtpisu d firmy je zaptřebí sdělit, prč tak činíte, na základě jaké nabídky reagujete a prč právě Vy jste tím pravým kandidátem na danu pracvní pzici. Důležité je si uvědmit rzdíl mezi průvdním a mtivačním dpisem. - v průvdním dpise prjevujete zájem zařazení d danéh výběrvéh řízení, - v mtivačním dpise zmiňujete Vaši sbní mtivaci ve vztahu k dané pracvní nabídce. Zde je vhdné uvést, jaký by byl Váš příns splečnsti, jaká kritéria splňujete a prč apd. Dpručená snva průvdníh dpisu - na základě jakéh zdrje infrmací reagujete na aktuální nabídku práce (kde jste se tét nabídce dzvěděli), v návaznsti na přesnu identifikaci pzice, kteru máte zájem (např. referenční čísl, název pzice a kde jste se ní dzvěděli), - uveďte, že se dmníváte, že jste vhdným uchazečem danu pzici, a prt v přílze zasíláte strukturvaný živtpis a mtivační dpis. Dpručená snva mtivačníh dpisu - představení, - vysvětlení, prč jste právě Vy ten nejvhdnější kandidát (nepište prč je daná pzice vhdná pr Vás), - dkažte na kapitly svéh živtpisu, které Váš výběr pdpří (suvisející praxe, vzdělání, certifikáty, reference ), - jestliže píšete přím zaměstnavateli, snažte se předvést, že znáte jeh firmu a že si jej ceníte, - můžete uvést vhdné referenční sby, nejsu-li sučástí živtpisu, - pžádejte phvr a napište kntakt, na kterém je mžné dmluvit si knkrétní termín, - přilžte kvalitně zpracvaný živtpis. 15

16 Příprava na phvr Jestliže jste byli pzváni na přijímací phvr znamená t, že jste svu žádstí míst zaujali. Dstali jste se d užšíh výběru a přicházíte v úvahu nabízené míst. Pr většinu z nás t může být stresující událst, nicméně je t také příležitst, kde můžete Vy klást tázky hledně pracvní nabídky splečnsti, seznámit se s prstředím a s ptenciálními splupracvníky. - pár jednduchých rad jak pdklad pr přijímací phvr služí Vámi pečlivě zpracvaný živtpis (pr všechny případy mějte jeh kpii), zjistěte si c nejvíce infrmací splečnsti a dané pzici, vezměte si s sebu ptřebné dkumenty (svědčení, certifikáty, členství apd.), připravte si tázky, vhdně se blečte (na pracvní phvr se blékněte tak, jak dle Vašich infrmací vyžaduje kultura splečnsti. Vždy však čistě, reprezentativně, a pkud nemáte jinu infrmaci či instrukci, frmálně), gestikulace a chvání těla (přivítejte se vždy pevným stiskem ruky, snažte se zachvat přátelský ční kntakt s sbu veducí pracvní phvr, seďte v tevřené a napřímené plze), buďte aktivní a sami se zajímejte (ptejte se na infrmace hledně splečnsti a Vaší ptenciální pracvní pzici. Otázku týkající se platu přenechejte persnalistvi, ale v hlavě mějte dpvěď připravenu je dbré si udělat aktuální přehled na trhu práce v daném reginu a předestřít takt i svu dpvěď: dáte signál tm, že jste si vědmi své hdnty na pracvním trhu a svém zdpvědném přístupu), buďte pzitivně naladěni (buďte pzitivní a realističtí, c se týče Vašich schpnstí a cílů. Vyhýbejte se negativním pznámkám a kmentářům svých předešlých zaměstnavatelích.) 16

17 Užitečná pravidla - příprava: pstupujte systematicky najděte si pracvní pzici, která dpvídá Vašim kvalifikačním i pracvním zkušenstem a zařaďte ji d sučasnéh stavu na trhu práce (je mžné, že pzice kteru máte zájem, byla vývjem na pracvním trhu přejmenvána, infrmujte se jejím platvém rzmezí, mějte reálná čekávání), veďte si seznam firem, které jste kntaktvali, případně údaje kntaktních sb a dezvu, jaku jste ze splečnsti získali. - psaní živtpisu vytvřte si živtpis pr každu pracvní pzici: i když si jsu pzice blízké, pr každu platí jiná specifika a hlavně na každé budu persnalisté prefervat jiný typ uchazeče, zjistěte si svém ptenciálním zaměstnavateli c mžná nejvíc infrmací, seznamte se s činnstí splečnsti a uzpůsbte tmut dvětví celkvé vyznění svéh živtpisu, pište jasně, stručně a strukturvaně, Váš živtpis by měl mít jednu až dvě strany A4, držte se klasickéh frmátu a zvlte jednduchý styl písma s tím, že důležitá data zvýrazněte tučným fntem, případně pdtrhněte, něklikrát si p sbě živtpis zkntrlujte, nikdy neuvádějte čekávanu výši platu, přilžte stručný a výstižný mtivační dpis. 17

18 - phvr důkladně se na sbní phvr připravte: naplánujte cestu případně dpravní spjení, prčtěte si webvé stránky splečnsti, prstudujte jejich zaměření, zamyslete se nad tím, prč byste právě pr tut firmu rádi pracvali a c jí můžete nabídnut Vy, je pravděpdbné, že budete přezkušeni ze znalstí, které uvádíte v živtpise (týká se t především jazykvých a pčítačvých vědmstí), prt si své znalsti zpakujte, dejte pzr na první djem, který vyvláte, snažte se být uvlnění a kmunikativní, ale věcní, vypněte si mbilní telefn a vyhďte žvýkačku, mějte připravený kapesník, phvr je druh testu, prt k němu tak přistupujte budete Vám kladena spusta tázek, některé pakvaně, buďte trpělivý, vstřícní a snažte se prkázat své kvality, ne každý persnalista Vám věnuje tlik času, aby Vám pskytnul zpětnu vazbu, v případě že se tak stane, nevnímejte t jak kritiku, ale mžnst psunut se dál a zvýšit svje šance! Přejeme mnh úspěchů při hledání zaměstnání a jsme k dispzici pr Vaše tázky. Realizační tým prjektu 18

19 Zdrje Internetvé stránky [1] BUKAČ, Vladimír. Jak správně napsat živtpis? Dstupné z: [2] FULLERTON Bernhard, Kathleen: Wrking with Yur disability. Dstupné z: [3] HEJSEK, Jakub. Jak napsat živtpis. Dstupné z: zivtpis/jak-napsatzivtpis/article.aspx [4] ISAACK, Kim: Shuld Yu Disclse a Disability n Yur Resume? Dstupné z: [5] Jak napsat živtpis Dstupné z [6] Jak napsat živtpis, který zaujme. Dstupné z: 19

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pr zdravtně pstižené Mravskslezskéh kraje - detašvané pracviště Opava Liptvská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešvice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.pava@centrum.cz Petr Nečas: Zákn sciálních službách

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Zpracvání návrhu pdpry prdeje prduktů v pdmínkách ČSOB pjišťvny Práškvá Gabriela Bakalářská práce 2009 Prhlašuji: Prhlášení: Tut práci jsem vypracvala samstatně.

Více

Šárka Laboutková Typologie zájmových skupin

Šárka Laboutková Typologie zájmových skupin Šárka Labutkvá Typlgie zájmvých skupin V textu byly pužity části textů z knihy Lbbing v mderních demkraciích autrů Müller, Vymětal, Labutkvá, Grada, Praha 2010. Dále již publikvané studie: Prsazvání zájmů

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita

Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita Tent prjekt financuje Operační prgram Praha Adaptabilita Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d Vaší buducnsti PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU Mgr. Kateřina Plákvá Pd pjem specifická prucha učení,

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více