Olomouc,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olomouc, 11. 3. 2014"

Transkript

1 Program: Zápis z 6. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (Mgr. Dušan Vitoul) Olomouc, :15 10:30 Základní informace MŠMT k IPn Kariérní systém (Ing. Stanislav Karabec, Ph.D.) 10:30 11:00 Koncepce kariérního systému (PhDr. Jitka Miklová) 11:00 11:30 Parametry kariérního systému učitelů a role standardu učitele v něm (RNDr. Jiří Kuhn) 11:30-11:50 Způsob hodnocení kvality DVPP v rámci kariérního systému (Mgr. Regina Jonášová) 11:50 12:10 Role profesního portfolia v kariérním systému (Mgr. Monika Šimonová) 12:10 14:00 Diskuse k jednotlivým bodům programu 1. Úvod, seznámení s programem - moderátor semináře Mgr. Dušan Vitoul - vedoucí KP NIDV Olomouc. Představení krajského pracoviště sídlícího v upravených prostorách ČŠI, důstojné, místo pro vzdělávání pedagogů. Přivítání účastníků, představení hostů: členové projektového týmu: Ing. Stanislav Karabec, Ph.D. hlavní manažer projektu, PhDr. Jitka Miklová gestor MŠMT, RNDr. Jiří Kuhn věcný garant KA1, Mgr. Regina Jonášová členka řešitelské skupiny KA2, Mgr. Monika Šimonová manažerka KA, Mgr. Věra Havlíková manažerka KA1. Konferenční materiály prezentace panelistů a doplňující materiály 2. Základní informace MŠMT k IPn Kariérní systém - Ing. Stanislav Karabec, Ph.D. hlavní manažer projektu KS Úvodní pozdravení Historie snah tvorby KS Odkaz podpory na Programové prohlášení vlády Poděkování NIDV za zajištění semináře 3. Koncepce kariérního systému - PhDr. Jitka Miklová, gestor MŠMT viz prezentace. 4. Parametry kariérního systému učitelů a role standardu učitele v něm - RNDr. Jiří Kuhn, věcný garant KA1 viz prezentace 5. Způsob hodnocení kvality DVPP v rámci kariérního systému - Mgr. Regina Jonášová, členka pracovní skupiny, vedoucí řešitelské skupiny KA2 viz prezentace.

2 6. Role profesního portfolia v kariérním systému - Mgr. Monika Šimonová, manažerka KA3 viz prezentace. 7. Diskuse k jednotlivým bodům programu: Dotaz č. 1. Mgr. Vitoul - NIDV Kdo bude sestavovat a koordinovat komisi pro 3KS? Odpověď na dotaz č. 1. Jsme v polovině projektu, kraje nyní objíždíme s prezentací zejména podoby standardu učitele, podoby vzdělávacích programů sloužících k rozvoji profesních kompetencí učitele, a návrhu struktury portfolia. Spoustu věcí nás čeká, konkrétní umístění AK, jak budou vybíráni lidé AK, kde bude atestační komise zasedat, konkrétní mechanismus nejsme schopni popsat nyní popsat. Jedním ze zvažovaných míst, kde by se měly atestační komise scházet, by měly být regionálně příslušné fakulty vzdělávající učitele. Toto musíme vydiskutovat se zástupci děkanů PedF a FVU aby i toto mělo konkrétní podobu. Výstupem projektu návrh logistického zajištění celého kariérního systému, také i atestačního řízení databáze hodnotitelů, kdo bude navrhovat složení komise pro konkrétní region apod Mgr. Vitoul, NIDV: Ve všech krajích fakulty nejsou. NIDV by organizaci tohoto zvládla, je to státní, apolitická, nezávislá organizace. Vyjadřuji obavy, svěřit fakultám organizaci atestačních řízení. Prosím terén, ať se k tomu vyjádří, jak toto vidí. Toto nyní neřešíme. Dotaz č. 2. ZŠ Šumperk Jak bude KS finančně zabezpečen? Odpověď na dotaz č. 2. Všude od začátku říkáme, že kromě práce v KS připravujeme okolí na to, že bude potřeba finanční zajištění projektu. Specifikujeme velmi přesně finanční a legislativní zajištění. To, že je KS v současném programovém prohlášení vlády, je z velké části práce asociací ZŠ, gymnázií a CZESHA. Nepřipravujeme projekt pouze po odborné stránce, ale nad rámec projektu upozorňujeme i na tyto věci. Říkáme, že nemůžeme spustit KS, bez zajištění těchto věcí.

3 Ještě k finanční mu zajištění - zvažován fakt, kdo zaplatí atestační řízení, debaty široké, zda stát nebo si uchazeč bude platit sám. Pokud si bude učitel postup do 3 KS platit sám a bude to např. částka ,- Kč, má tuto částku učitel za 2 měsíce doma. Připomínáme, že postup na KS3 nebo 4 je dobrovolný. Kompetence pro 3KS již budou výběrové, nebude se týkat všech kompetencí. Vzdělávání je nepovinné. Dotaz č. 3. ZŠ Šumperk Zda i při přechodu učitele z KS1 do KS2 bude přítomen zástupce PedF. Odpověď na dotaz č. 3. Při přechodu z KA1 do KS2 nemusí být přítomen zástupce PedF. Tento hodnotící pohovor se realizuje na škole za přítomnosti ředitele, uvádějícího učitele, mentora apod. Dotaz č. 4. Výchozí stav na současných školách jak určíte, na kterém stupni budou současní kantoři. Kolik jich bude na KS3 a KS4? Odpověď na dotaz č. 4. Předpokládáme, že dnešní učitelé vstoupí do 2 KS, nemá to dopad na plat, nebudou se měnit platové tabulky ani věkový automat. Dopad to bude mít na ty, kteří se rozhodnout postupovat v KS po cestě profesních kompetencí + finanční bonus. Setkáváme se s názory a dotazy - je dobře, že v průběhu adaptačního procesu se zjistí, že bude i malá skupina učitelů, kteří se do systému nepustí, ale jak naložit s učiteli, kteří jsou dnes špatní a automaticky přejdou do KS2? Snažíme se navrhnout taková opatření, aby ředitel mohl říct, všichni jdete do KS2, ale někteří učitele budou mít např. 2 roky na to, aby prokázali, že naplňují kompetence učitele na KS2. Dotaz č. 5. Středisko volného času Je to testovací fáze, mám otázky, které ale neumím přesně naformulovat, potřebovala bych je probrat se svými učiteli. Můžeme zaslat otázky na KP NIDV? Odpověď na dotaz č. 5. Mgr. Havlíková: Je to možné, zformulujte své dotazy, zašlete je na KP NIDV. Pro nás jsou vaše dotazy důležité, zpracováváme je pro všechny další semináře a jako zpětnou vazbu pro členy řešitelských skupin. Byl zpuštěn web kde jsou umístěny všechny aktuální materiály, termíny plánovaných krajských informačních seminářů. Připravujeme pro rychlou orientaci i přehled nejčastěji kladených dotazů. Jsou tam i kontakty na manažery klíčových aktivit, je možná i individuální konzultace k tématu.

4 Dotaz č. 6. ZŠ Šumperk KS musí být zasazen do systému. Jestli někdo vidí v našem školství nějaký systém, tak já bych ho rád viděl. Bylo řečeno, že KS musí být propojen se vzděláváním na Pedf. Ty si do ničeho nenechají mluvit, nevidím to reálně. Odpověď na dotaz č. 6. KS1 vznikal ve spolupráci se zástupci fakult, kteří si dnes uvědomují, že je potřeba změnit přípravu na PedF. Vyjadřovaly zájem dohlížet na své absolventy i v adaptačním období. Dotaz č. 7. ZŠ Šumperk Budu mít výborného pedagoga, s úlevou úvazku, ten bude předávat poznatky z naší školy na jinou školu. Co s tím učitelem udělám, že konkurenční škola získá na kvalitě a já budu horší, on vynáší to, co my uděláme dobře někam jinam. Jak to chodí ve firmách vynášíš konkurenci, tak ho vyrazí. V projektu to máte vymyšleno dobře, ale nemůže to fungovat v současném školství. Bojím se, aby to nedopadlo nesystémově, jako maturity nebo spoustu projektů, které zůstaly jenom na papíře. Souvisí to s nutnou změnou školského systému, kterou nevidím. Zavádíte systém v ne systému. Váš projekt má hlavu a patu. Jak chcete, aby systém fungoval od roku 2015? Odpověď na dotaz č. 7. Kdo platí naše učitele? Stát. Pomůže vám, když dostanete peníze, abyste mohl zaplatit dobré učitele? Ano. Souvisí to s nutnou změnou financování regionálního školství. Vraťme se zpátky k dotazu k PedF. KS1 vznikal ve spolupráci s PedF. Když byly fakulty v projektu, přály si dostávat zpětnou vazbu, chtěly vidět svého absolventa v procesu a zpětně upravovat výuku na Pedf. Dnes si i ony uvědomují, že musí změnit pregraduální přípravu a ve chvíli, kdy by KS1 stát uznal jako výstup z PedF. My to vidíme všichni v praxi, že nedostáváme z fakult takové absolventy, jaké pro praxi potřebujeme. Pokud pan ministr řekne, že chce, aby KS byl zahájen v roce 2015, některé kroky, např. legislativní, mohou začít. Dotaz č. 8. Nemáte signály, zda anarchie, která vládne na VŠ se nějak rozhýbe? Odpověď na dotaz č. 8. Nechápu ten moment, kdy stát jim dává peníze, a nezajímá ho, co se tam děje, jak se vyučuje a jak jsou připravování absolventi pro praxi, když to platí. Snaha zástupců PedF projektu je velká a snaží se nastavit parametry pro KS1. Snažíme se i mimo projekt v odborných asociacích, CZESHA apod. Dotaz č. 9. ZŠ Šumperk p. Trválek

5 Zajímá mě učitel na KS1, kdy je hozen do vody, sám jako ředitel poznám, zda na učení má nebo nemá vlohy. V adaptačním období by měl začátečník mít dost času na to, se naučit učit. Neměl by mít alespoň 1 rok, čas se rozkoukat? Měl by třeba jiné povinnosti než učit nebo by měl nižší úvazek. Takto je systém postaven, aby začátečník vnímal, co se kde ve škole děje a co ta konkrétní škola od něj chce. Uvažovali jsme i o snížení úvazku taky, ale opustili jsme tyto úvahy, zatím. Dotaz č. 10. ZŠ Olomouc: Které oblasti v FS 1 FS2 jsou špatné a měly by se upravit? Odpověď na dotaz č. 10. Upravit vzdělávání učitelů před nástupem do funkce, aby neodsouval pedagogické povinnosti. Bude muset umět pracovat s portfolií, jiným způsobem hodnotit plán profesního rozvoje apod. Dotaz č. 11. SŠ Olomouc: Jaká bude funkce zpravodaje? Většina lidí, kteří se budou starat o učitele, kteří půjdou do KS3, tak to budou učitelé na KS4. Systém se tak bude starat sám o sebe, aby do toho nikdo z vnějšku nezasahoval. Dotaz č. 12. ZŠ Rýmařov: Upozornění na zvyšování administrativní zátěže škol. Odpověď na dotaz č. 12. Řešíme velmi často na seminářích. Mnohá administrativa nejde ze školství., jde z ÚP, pojišťoven apod. Pedagogická povinnost ředitele je odsouvána, řešíme spíše provozní věci a na pedagogický rozvoj svých učitelů nemáme čas, to by se mělo KS změnit. Dotaz č. 13. Co bude s námi, řediteli, kteří jsou 20 let ve funkci. To budeme muset znovu studovat? Odpověď na dotaz č. 13. Současných ředitelů se to nedotkne, že byste si měli něco doplňovat. Budete v KS2, ale můžete podstoupit k atestačnímu řízení a postoupíte do KS3. Systém neřeší kariéru ředitele a podobným způsobem se bude muset řešit KS ředitele, např. v dalším programovacím období.

6 Dotaz č. 14. Poláková, MŠ, ZŠ Hranice? Bude to tak, že se učitele budou hodnotit podle platového tarifu a platových tabulek? Bude příplatek i za postup z KS1 do KS2? Kolik bude příplatek za postup do KS3? Odpověď na dotaz č. 14. O příplatku do postupu do KS2 se zatím nejedná. Při postupu do KS3 se hovoří o příplatku cca 5000,- Kč měsíčně. Dotaz č. 15. Školské odbory: Co vás vedlo k tomu, aby byl zástupce ředitele v KS2, má spoustu specializačních činností, které vyžadují KS3? Může dojít k situaci, že zástupce bude na 2KS a bude hodnotit učitele na 3KS? Odpověď na dotaz č. 15. KS nastavuje minimální podmínky. U velkých škol jsou zástupci pro ekonomiku, pro ped. činnost a mnohdy jejich práce již není pouze pedagogická. Zástupce ředitele si samozřejmě může 3KS dodělat, je to na řediteli, pokud mám velkou školu a jeden z mých zástupců se věnuje pedagogické činnosti, samozřejmě, že si na tuto pozici vyberu učitele na KS3. Dotaz č. 16. ZŠ Mohelnice: Uváděli jste u profesního portfolia 100 pilotních škol, cca 400 účastníků, 50 konzultantů. Jak se vybírali konzultanti a zda jsou v pilotáži také školy z Olomouckého kraje? Odpověď na dotaz č. 16. Mgr. Šimonová: Pro potřeby pilotáže jsme vybírali učitele, jako by to byli budoucí učitelé na KS3. Víme o nich, že jsou to výborní učitelé, známe jejich pověst, je za nimi vidět kvalitní práce, a pokud mají přesah do systému, vzdělávají na okolních školách, lektorují, tak ty jsme oslovovali. Za Olomoucký kraj je jich cca 10. Pokud chcete přesný seznam, jsem vám k dispozici. Dotaz č. 17. ZŠ Mohelnice: Dle školského zákona zde patří i pedagogové volného času, nikde je nezmiňujete. Týká se jich také KS? Odpověď na dotaz č. 17. KS je nastaven pro učitelské kategorie, je to přesně v intencích zákona o pedagogických pracovnících. Kariérní systém se týká učitelů, vy jste pedagogičtí pracovníci, ale nejste učitelé.

7 Podobné dotazy padají na dalších seminářích. Obraťte se na zástupce CZESHA aby podobný KS vznikl pro tyto pedagogické pracovníky. Dotaz č. 18. Vitoul - NIDV Pamatuje systém na učitele ZUŠ? Odpověď na dotaz č. 18. Mgr. Havlíková: Ano, chystáme i setkání se zástupci vybraných ZUŠ (11. 4.), k problematice standardu učitele, zda někde při postupu mezi kariérními stupni nemohou mít učitelé ZUŠ nějaké problémy, které jsme zatím v řešitelské skupině neidentifikovali. Dotaz č. 19. Jak bude naloženo s učiteli, kteří nyní vykonávají specializační činnosti? Odpověď na dotaz č. 19. Zůstává současný stav. Může se přihlásit do atestačního řízení na KS3, ale nic ho k tomu nenutí. Až se bude novelizovat zákon o pedagogických pracovnících, musí se nastavit přechodné ustanovení, např. pokud někdo získal specializací předtím, nikdo to zpochybňovat nebude. Není to žádné ohrožení. Dotaz č. 20. MŠ Finanční stav MŠ všechny učitelky jsou v 9. platové třídě je jedno, jestli mají SŠ nebo VŠ vzdělání, v MŠ žádného zástupce nemáme. Chvíli to bylo nastaveno tak, že učitelky s VŠ v MŠ měly vyšší plat, to se ale zrušilo. Jak bude toto řešit KS? Odpověď na dotaz č. 20. Těžko to nyní změníme, ale postup v KS je pro učitele motivace. Peníze v KS3 a KS4 jdou mimo peníze školy, jdou přímo za učitelem, neodebírají peníze z celkového balíku pro všechny, to by příliš motivační nebylo. To by se školám nevyplatilo, mít ve škole učitele na KS3 a KS4. Mgr. Havlíková: Standard učitele je nastaven velice široce od MŠ po VOŠ. V průběhu projektu operativně řešíme, zda u některých specifických cílových skupin nemůže dojít k problémům v postupu mezi kariérními stupni, z různých důvodů. Proběhlo setkání s řediteli malotřídních škol, plánujeme setkání s řediteli SOU, SOŠ, MŠ a ZUŠ. Pokud máte zájem, můžete se zapojit do těchto setkání. Výstupy a doporučení z těchto jednání operativně zapracováváme do výstupů jednotlivých KA.

8 Závěr: Mgr. Vitoul: Každá skupina má v projektu své zastoupení. Vidím pozitivum v tom, že KS tvoří lidé z praxe. Děkuji vám za účast. Ing. Karabec Ph.D: Poděkování za diskusi, poděkování KP Olomouc za organizaci.

Karlovy Vary, 15. 4. 2014

Karlovy Vary, 15. 4. 2014 Program: Zápis z 8. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém Karlovy Vary, 15. 4. 2014 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (PhDr. Ilona Juhásová) 10:15-11:00 Základní informace MŠMT k

Více

Jihlava, 15. 5. 2014

Jihlava, 15. 5. 2014 Zápis z 12. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém Jihlava, 15. 5. 2014 Program: 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (Mgr. Miloslav Vyskočil) 10:15-11:00 Základní informace MŠMT k IPn

Více

Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program:

Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program: Program: Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém České Budějovice, 25. 3. 2014 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (Mgr. Bc. Miloslav Poes) 10:15-11:00 Základní informace

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Obsah 1. Předmluva...3 2. Kariérní systém pro učitele...5 3. Kariérní systém pro ředitele...23 4. Systém dalšího vzdělávání pro kariérní systém...35 Příloha č. 1

Více

CZ.1.07/4.1.00/33.0002

CZ.1.07/4.1.00/33.0002 CZ.1.07/4.1.00/33.0002 KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Obsah 1.Předmluva...1 2.Kariérní systém učitelů...3 3.Kariérní systém ředitelů... 22 4. Systém dalšího vzdělávání pro kariérní systém... 35

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu?

Má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu? Má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu? K zodpovězení ústřední otázky listopadového kulatého stolu, zda má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu, přispěly

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Téma UN Téma UN Téma UN Téma UN Téma UN Téma UN. ...Téma UN: školní vzdělávací programy...

Téma UN Téma UN Téma UN Téma UN Téma UN Téma UN. ...Téma UN: školní vzdělávací programy... ...Téma UN: školní vzdělávací programy... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Téma UN v letošním červnovém dvojčísle jsme zvolili podle toho, o čem se ve sborovnách nejčastěji debatuje. Školní vzdělávací programy.

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

učitelské noviny TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny.

učitelské noviny TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny. učitelské noviny ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny.cz A B C D E F G H C H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Y

Více

Rámec pro vlastní hodnocení školy. Metodický průvodce. Martina Kekule

Rámec pro vlastní hodnocení školy. Metodický průvodce. Martina Kekule Rámec pro vlastní hodnocení školy Metodický průvodce Martina Kekule 1 Rámec pro vlastní hodnocení školy Metodický průvodce Martina Kekule Rámec pro vlastní hodnocení školy. Metodický průvodce. Martina

Více

SKAV, o. s. Praha 2008. Kulaté stoly ke vzdělávací politice /listopad 2005 červen 2008/

SKAV, o. s. Praha 2008. Kulaté stoly ke vzdělávací politice /listopad 2005 červen 2008/ SKAV, o. s. Praha 2008 Kulaté stoly ke vzdělávací politice /listopad 2005 červen 2008/ Tento Sborník byl vypracován v rámci projektu: Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem Koncepční studie POSPOLU

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem Koncepční studie POSPOLU Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem Koncepční studie POSPOLU Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je

Více

KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? 23/2013. učitelské noviny. Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana

KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? 23/2013. učitelské noviny. Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana založeny 1883 23/2013 ročník 116 4. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana 7 PATŘÍ

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Novinky ve školách (ČT 24, 16.2.2015, HYDE PARK)

Novinky ve školách (ČT 24, 16.2.2015, HYDE PARK) Novinky ve školách (ČT 24, 16.2.2015, HYDE PARK) Dobrý večer. Vítejte v Hyde Parku. Poslanci minulý týden schválili novelu školského zákona a došlo i na zákaz nezdravých potravin. Už se nebudou ve školách

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Děti se přizpůsobily době, to my jsme zůstali stát. Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká. Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku

Děti se přizpůsobily době, to my jsme zůstali stát. Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká. Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku číslo 3 Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká Reportáž ze školy, která přijala dítě s Downovým syndromem Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku ADHD - čtyři písmena, která v současnosti

Více

Informační systém www.infoabsolvent.cz

Informační systém www.infoabsolvent.cz z obsahu 10 let ReferNetu Podpora žáků se zdravotním postižením Téma: Prevence rizikového chování žáků UNIV 2 KRAJE: Ženy se chtějí víc vzdělávat Ohrožení mladí lidé v Evropě Příloha: 20 let fiktivních

Více

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování Úvod Metodik ICT patří do managementu školy. Plánování je považováno za prioritní manažerskou funkci. Zabírá značnou část času, kterou má manažer k dispozici. Plánování je zaměřeno na stanovení budoucích

Více

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Učební texty 11/2006 Mgr. Radek Maca Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Jak začít s plánováním... 3 Strategie, taktika, operativa... 3 Shrnutí:... 4 Bez informací

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

Náhradní rodinná péče v České republice v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015

Náhradní rodinná péče v České republice v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 Náhradní rodinná péče v České republice v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 Jan Paleček Středisko náhradní rodinné péče, 2015 1 Obsah

Více