USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015"

Transkript

1 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/ SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. RNDr. Vít Příkaský 2. Petr Tupec 3. RSDr. Ing. Otakar Ruml Usnesení č. 21/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 22/ BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ Měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ Roční zhodnocení za rok 2014 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. BERE NA VĚDOMÍ pravidelnou Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. Usnesení č. 22/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 23/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktuální situaci v souvislosti se zásahem Policie ČR na ÚORP Liberec dle důvodové zprávy. Usnesení č. 23/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 1 ~

2 Usnesení č. 24/ BERE NA VĚDOMÍ informaci k financování a činnosti RR SV od roku 2016 dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ materiál Zdůvodnění personálních a finančních potřeb pro ukončování ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 24/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 25/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu příprav programovacího období dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o možnosti využití prostor pronajímaných Regionální radou NUTS II Severovýchod a vybraného vybavení Regionální rady, a to Centrem pro regionální rozvoj, jakožto zprostředkujícím subjektem IROP. 3. SOUHLASÍ s využitím prostor pronajímaných Regionální radou NUTS II Severovýchod a vybraným vybavením Regionální rady, a to Centrem pro regionální rozvoj, jakožto zprostředkujícím subjektem IROP. 4. UKLÁDÁ řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod projednat podmínky využití prostor s příslušnými pronajímateli a Centrem pro regionální rozvoj a využití vybavení s Centrem pro regionální rozvoj. 5. UKLÁDÁ řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod informovat o konkrétních podmínkách využití prostor a vybavení Regionální rady Centrem pro regionální rozvoj na nejbližším zasedání Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod. Usnesení č. 25/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 26/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o dosavadním průběhu 38. kola průběžné řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 38. kola průběžné řízené výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 2 ~

3 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 26/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 27/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o průběhu 41. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. STANOVUJE jako kritérium pro výběr projektů 41. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury minimální procentní výši bodového hodnocení 60 %. 4. POTVRZUJE finanční alokaci 41. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury ve výši 0 Kč. 5. SCHVALUJE seznam projektů ve zvláštním režimu v rámci 41. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 6. STANOVUJE rozdělení volných finančních prostředků na projekty ve zvláštním režimu postupně dle data schválení jednotlivých Žádostí o platbu k proplacení. 7. SCHVALUJE disponibilní výši a max. výši dotace projektů ve zvláštním režimu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 8. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Usnesení č. 27/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 28/ SCHVALUJE vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 38. kola výzvy, které byly schváleny jako hraniční/ve zvláštním režimu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 3 ~

4 2. SCHVALUJE aktualizovaný vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 38. kola výzvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty ze 41. kola výzvy, které budou schváleny jako projekty ve zvláštním režimu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Usnesení č. 28/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 29/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o finančním čerpání k milníku , stanovenému interní evaluací Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod, resp. k dle důvodové zprávy. 3. BERE NA VĚDOMÍ žádosti jednotlivých nositelů IPRM o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 dle příloh č. 2, 3, 4, 5 tohoto usnesení. 4. SCHVALUJE žádosti o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a SV/ SCHVALUJE navýšení disponibilní částky dílčího projektu ve zvláštním režimu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace parku Na Špici (SV/001) ve výši ,76 Kč dle důvodové zprávy. 6. SCHVALUJE využití uvolněné alokace v rámci IPRM SV/003 a IPRM SV/004 ve výši Kč na financování projektů v prioritní ose 1, v oblasti podpory BERE NA VĚDOMÍ žádost o podstatnou změnu v rámci IPRM SV/003 týkající se indikátorů dle Oznámení o změně v IPRM dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 8. SCHVALUJE změny cílových hodnot indikátorů IPRM SV/003 dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 9. BERE NA VĚDOMÍ žádost o podstatnou změnu v rámci IPRM SV/004 týkající se indikátorů dle Oznámení o změně v IPRM dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 10. SCHVALUJE změny cílových hodnot indikátorů IPRM SV/004 dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 11. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatky ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 v souladu se schválenými změnami. Usnesení č. 29/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 4 ~

5 Usnesení č. 30/ SCHVALUJE vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 30/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 31/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč dle důvodové zprávy. 2. POTVRZUJE použití kurzu 27,50 Kč/EUR pro přepočet EUR na Kč a naopak při výpočtu zbývající alokace, tj. finanční alokace, která není vázána v rámci schválených souhrnných žádostí o platbu. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu implementace a volné finanční alokaci na úrovni jednotlivých oblastí podpory / prioritních os ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. SCHVALUJE výši fixní hranice finanční alokace a výši flexibilní částky finanční alokace na úrovni prioritních os ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 5. SCHVALUJE flexibilní částku prioritní osy 2, 3, 4 a 5 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení na financování projektů prioritní osy SCHVALUJE částku volné finanční alokace a její využití ve výši Kč na financování projektů 41. kola výzvy, oblasti podpory 1.1, prioritní osy 1 dle důvodové zprávy. 7. BERE NA VĚDOMÍ harmonogram kroků směřujících k zajištění finančních prostředků od krajů na přezávazkování programu dle důvodové zprávy. Usnesení č. 31/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 32/ BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu společnosti Butterfly Trading, s.r.o. č. CZ.1.13/4.1.00/ Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. NESCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu společnosti Butterfly Trading, s.r.o. č. 753 do Usnesení č. 32/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 5 ~

6 Usnesení č. 33/ BERE NA VĚDOMÍ žádost města Moravská Třebová o prodloužení termínu pro ukončení projektu s názvem Cesta od renesance k baroku, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu města Moravská Třebová, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ do UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 33/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 34/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Statutárního města Liberec o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Statutárního města Liberec č. CZ.1.13/2.1.00/ do , dle důvodové zprávy. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 34/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 35/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Statutárního města Hradec Králové o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Příprava a řízení IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje města, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení lhůty pro ukončení projektu Statutárního města Hradec Králové č. CZ.1.13/2.1.00/ do UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 35/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 6 ~

7 Usnesení č. 36/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice, výhybna, reg. č. CZ.1.13/1.2.00/ nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., č. CZ.1.13/1.2.00/ do , dle žádosti příjemce. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 36/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 37/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl, reg. č. CZ.1.13/1.2.00/ nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., č. CZ.1.13/1.2.00/ do , dle žádosti příjemce. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 37/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 38/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Pardubického kraje o prodloužení termínu pro ukončení projektu s názvem Pardubická krajská nemocnice, a. s. - multioborový pavilon, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Pardubického kraje, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/ do UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 7 ~

8 Usnesení č. 38/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 39/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Pardubického kraje o prodloužení termínu pro ukončení projektu s názvem Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/ dle přílohy č. 2 a č. 3 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Pardubického kraje, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/ do UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 39/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 40/ BERE NA VĚDOMÍ žádost příjemce Střední průmyslové školy stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Dovybavení laboratoří SPŠ stavební HK dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu příjemce Střední průmyslové školy stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 do a dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1325/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 40/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 41/ BERE NA VĚDOMÍ žádost příjemce Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č. CZ.1.13/4.2.00/ Modernizace dílen SPŠKS Hořice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu příjemce Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích do a dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1283/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 8 ~

9 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 41/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 42/ BERE NA VĚDOMÍ Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za 2. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 42/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 43/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE, že o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nelze rozhodnout dříve, než nabude platební výměr na odvod právní moci. 3. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit zapracování těchto postupů dle schváleného usnesení do Operačního manuálu ROP SV a zajistit aplikování stanoveného přístupu. Usnesení č. 43/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 44/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obchodní společnosti České dráhy, a.s., registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/ , dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,00 Kč, tj. 75 %. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 44/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 45/2015 ~ 9 ~

10 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obchodní společnosti VAKABRNOCZ s.r.o., registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč, tj. 100 %. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 45/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 46/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/ , dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,90 Kč, tj. 95 %. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 46/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 47/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Třebechovice pod Orebem, registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE s ohledem na to, že odvod příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,75 Kč. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 47/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 48/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Kopidlna, registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/ , dle důvodové zprávy. ~ 10 ~

11 2. SCHVALUJE s ohledem na to, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,19 Kč. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 48/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 49/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obchodní společnosti STOH s.r.o., registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,07 Kč. 3. SCHVALUJE, s ohledem na skutečnost, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v celé výši ,00 Kč, tj. 100 % předpokládané výše penále a to v případě, že Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválí aktualizaci postupů pro vyměřování a promíjení penále za porušení rozpočtové kázně dle bodu č /2015. Pokud neschválí navrhovanou aktualizaci postupů pro vyměřování a promíjení penále za porušení rozpočtové kázně dle bodu č /2015 SCHVALUJE, s ohledem na to, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v celé výši ,48 Kč, tj. 100 % předpokládané výše penále. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 49/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 50/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o rozhodnutích Ministerstva financí České republiky o podaných odvoláních dle důvodové zprávy. Usnesení č. 50/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 11 ~

12 Usnesení č. 51/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktualizaci postupů souvisejících s vyměřováním a promíjením odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE navrhovanou aktualizaci postupů souvisejících s opatřením k nápravě v rámci kontroly a výzvou k vrácení dotace dle bodu 1) důvodové zprávy. 3. SCHVALUJE navrhovanou aktualizaci postupů, týkajících se možnosti uplatnění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně dle bodu 2) důvodové zprávy. 4. SCHVALUJE navrhovanou aktualizaci postupů, týkajících se postupů pro vyměřování a promíjení penále za porušení rozpočtové kázně dle bodu 3) důvodové zprávy. 5. SCHVALUJE v souladu se zavedeným postupem, že pokud příjemce uhradí odvod za porušení rozpočtové kázně, rozhodne Výbor Regionální rady o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně na základě žádosti příjemce o prominutí penále za prodlení s odvodem, vyjma případů, kdy došlo k prodlení se splatností odvodu za porušení rozpočtové kázně a případů vykazujících znaky podvodného jednání, zejména uplatnění nezpůsobilých výdajů za neprovedené dodávky, služby nebo stavební práce dle bodu 3b) této důvodové zprávy. 6. SCHVALUJE znění dodatku ke smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto unesení a v souladu s bodem 4) důvodové zprávy. 7. SCHVALUJE aktualizaci postupů v Pokynech ke stanovení finančních oprav dle COCOF dle přílohy č. 3 a přílohy č. 6 tohoto usnesení, jakož i v souladu s bodem 4) důvodové zprávy. 8. SCHVALUJE aktualizaci postupů Finančních oprav při porušení podmínek nemajících finanční dopad dle přílohy č. 5 a přílohy č. 6 tohoto usnesení, jakož i v souladu s bodem 4) důvodové zprávy. 9. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit zapracování těchto postupů dle schváleného usnesení do Operačního manuálu ROP SV a zajistit aplikování stanoveného přístupu. 10. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, uveřejnit postupy při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle schváleného usnesení. Usnesení č. 51/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 52/ BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o výsledcích činnosti Útvaru interního auditu za rok BERE NA VĚDOMÍ Střednědobý plán činnosti Útvaru interního auditu pro období ~ 12 ~

13 3. BERE NA VĚDOMÍ Roční plán činnosti Útvaru interního auditu pro rok BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/02/2014 Audit zajištění postupů hlášení a monitorování nesrovnalostí a zpětné získávání neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků. 5. BERE NA VĚDOMÍ Závěrečnou zprávu z provedeného externího hodnocení kvality činnosti interního auditu RR SV. 6. BERE NA VĚDOMÍ Akční plán - vyhodnocení plnění opatření, plynoucí ze Zprávy o provedeném externím hodnocení kvality interního auditu RR SV. Usnesení č. 52/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 53/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o rizikových projektech ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktuálním stavu realizace u projektů ROP Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy Usnesení č. 53/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 54/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady ROP SV dle důvodové zprávy. 2. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, informovat o průběhu a závěrech externích kontrol a auditů na dalším jednání VRR. Usnesení č. 54/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 55/ SCHVALUJE použití nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2014 na projekty technické pomoci ROP 2014 poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU celkem ve výši Kč ,95, které se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2014, na financování programu v roce ~ 13 ~

14 2. SCHVALUJE zapojení Peněžního podpůrného fondu ve výši Kč ,-- na úhradu výdajů na provoz, které věcně souvisejí s rokem 2016 a budou uhrazeny v roce BERE NA VĚDOMÍ vratku finančních prostředků do Peněžního podpůrného fondu z prominutého odvodu týkající se zakázky Grafické služby a tisk ve výši Kč , SCHVALUJE změnu Pravidel tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2015 s účinností od dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 5. SCHVALUJE 3. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 6. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu se 3. změnou rozpočtu. Usnesení č. 55/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 56/ SCHVALUJE aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o volné finanční alokaci oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury dle důvodové zprávy. 3. SCHVALUJE finanční alokaci pro 42. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků. 4. STANOVUJE pro účely 42. kola řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle důvodové zprávy. 5. VYHLAŠUJE 42. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 56/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 14 ~

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20.

Více

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010 ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 17. prosince 2010 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 17. 12. 2010

Více

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014

Více

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015 ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince 2015 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012 ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 30. března 2012 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 30. 3. 2012

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015 Měsíční analýza ROP SV Červenec 2015 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014 ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 26. června 2014 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (36. kolo výzvy, oblast podpory 4.2) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012 ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 7. prosince 2012 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 7. 12. 2012

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 5) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (28. kolo výzvy, oblast podpory 2.2.) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu:

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu: 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 10. 5. 2013 Číslo bodu: 39-3e/2013 Název bodu: Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128 - Centrum podpory Geotermálního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Příloha 9.36 Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 7) Příloha 9.36 Finanční opravy při

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů 1 Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03.1 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava verze

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů

Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů Příloha č. 1, bod 42-13/2013 Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 1.1. Číslo kola výzvy: 1.

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 1.1. Číslo kola výzvy: 1. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 1.1. Číslo kola výzvy: 1. 1 Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace oblasti podpory Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~ Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace oblasti podpory Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 4.2 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 32. kolo

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 2 27. května 2015 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 10. 3. 2014 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc. Zápis ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení dokumentace

Více

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01 VÝPIS Z USNESENÍ z 58. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 22. 9. 2016 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu

Více

Název bodu: Informace k auditu systému PAS 36/2012

Název bodu: Informace k auditu systému PAS 36/2012 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-10/2013 Název bodu: Informace k auditu systému PAS 36/2012 Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 2. 2016 27 Věc: Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 9. 2013 Č.j.: 68150/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Na projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: uzavřený mezi Regionální radou regionu

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.09.2013 Bod pořadu jednání: 35. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu SEV Divizna pedagogům

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 3. 9. 2014 22 Věc: Žádost o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí nebo

Více

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2009 v Hradci Králové 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 2 12. listopadu 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Metodický pokyn č. 18 Změny v průběhu realizace projektu

Metodický pokyn č. 18 Změny v průběhu realizace projektu Změny v průběhu realizace projektu 7. května 2009 V Hradci Králové dne 7. 5. 2009 Metodický pokyn č. 18 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Informace o externích kontrolách a auditech

Informace o externích kontrolách a auditech 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 2. 5. 2014 Číslo bodu: 47-10/2014 Název bodu: Informace o externích kontrolách a auditech Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu

Více

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 USNESENÍ Č. 1080/2015 termín následujícího zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 1 23. srpna 2016 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

ZÁPIS Z 64. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 16. prosince 2016

ZÁPIS Z 64. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 16. prosince 2016 ZÁPIS Z 64. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 16. prosince 2016 64. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 16. prosince

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Datum zveřejnění: 30. 3. 2012 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I.

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I. Stav realizace Integrovaných plánů rozvoje měst - dílčí projekty schválené, zaregistrované a vyřazené z administrace stav k 31. 1. 2013 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Datum zveřejnění: 1. 11. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2 Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis ze 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis ze 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis ze 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 12. 2013 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 2013 a 2014 2020 Podklad pro jednání 132. Plenární schůze RHSD ČR ZÁŘÍ

Více

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Číslo účtu/podúčtu, na který bude převedena dotace: Obecná ustanovení Část I 1. Stanovují se následující Podmínky, které

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5035/2009 Prezence Červený Hrádek, 26. června 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více