Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou"

Transkript

1 Ročník 11 Číslo ISSN: Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Doporučení pro praxi Intervence, které kombinují komponenty diety, tělesné aktivity nebo behaviorální terapie, jsou krátkodobě účinné v léčbě dětské obezity. (A) Dietní semafor účinně pomáhá snižovat celkový energetický příjem, zejména červených (ne hlavních) potravin, ale pro zjištění dlouhodobé účinnosti jsou potřebné další studie. (B) K většímu úbytku hmotnosti vede spíše specifická dietní intervence než obecné nebo nespecifické rady. (B) Dlouhodobé studie i přes jejich omezený počet naznačují pokles účinnosti dietní intervence v průběhu času. (A) Vzhledem k chybějící shodě odborných názorů je racionálním přístupem založit intervence na observačních a epidemiologických datech. Je vhodné se zaměřit na vyšší spotřebu ovoce a zeleniny a nižší spotřebu jídel a nápojů s vysokým obsahem energie a nízkým obsahem živin. (B) Včas zahájenou léčbou se lze vyhnout dopadům na duševní a fyzické zdraví, které se mohou objevit, pokud se z dětí s nadváhou a obezitou stanou obézní dospělí. (C) Stupně doporučení Tyto stupně doporučení jsou založeny na stupních účinnosti vytvořených v Joanna Briggs Institute v roce Stupeň A Silná podpora, která si zaslouží aplikaci. Stupeň B Střední podpora, která opravňuje ke zvážení aplikace. Stupeň C Bez podpory. Informační zdroj Tento informační materiál Best Practice vychází ze systematického přehledu výzkumu publikovaného Blackwell Publishing Asia a provedeného v Australian Centre for Evidence Based Nutrition and Dietetics.1 Primární literatura použitá v tomto přehledu je k dispozici online na stránce a členům Joanna Briggs Institute prostřednictvím stránky Úvod V posledním desetiletí došlo celosvětově k výraznému nárůstu dětské obezity. Obezita u mladých lidí souvisí s komplikacemi, které ovlivňují mnohé tělesné systémy a které byly obsáhle popsány. 2 Důkazů týkajících se dlouhodobých dopadů obezity u dospívajících je méně, ale jsou přesvědčivé. 3 Několik studií prokázalo, že nadváha nebo obezita vede u chlapců k vyšší úmrtnosti. Obezita rovněž způsobuje nežádoucí psychologické problémy, jako je šikana, diskriminace a u starších dětí nebo adolescentů nízké sebevědomí. Bylo prokázáno, že osmnáctileté dívky s nadváhou nebo obezitou dosahují nižšího vzdělání a pracovního zařazení, nižších příjmů a v dospělosti mají menší šanci se provdat. Mezi faktory, které se na tom podílejí, patří změny v nabídce potravin (zejména větší dostupnost cenově přijatelných energeticky vydatných potravin a slazených nápojů podporovaná agresivní reklamou), snížení tělesné aktivity a nárůst sedavých činností (televize, počítače a elektronické hry). Důkazy ukazují, že kombinace dietních intervencí, behaviorální terapie a cvičení významně přispěje ke snížení hmotnosti u dětí s nadváhou a obezitou. JBI Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Best Practice 11(1)

2 Definice termínů Pro potřeby tohoto informačního materiálu byly použity následující definice: obezita pokud index tělesné hmotnosti (BMI, body mass index) je stejně velký jako nebo větší než 95. percentil nadváha pokud index tělesné hmotnosti (BMI, body mass index) je stejně velký jako nebo větší než 85. percentil PSMF (protein sparing modified fast) - strava s nízkým obsahem sacharidů, tuků a kalorií relativní úbytek hmotnosti úbytek hmotnosti vzhledem k výšce, který zohledňuje, že u některých dětí je menší úbytek hmotnosti vyrovnán nárůstem výšky, takže v poměru ke své výšce váží méně Rohrerův index hmotnost v kilogramech dělená výškou v metrech na třetí (h/v3). Během dospívání může být méně ovlivňován věkem než jiné indexy kombinující hmotnost s výškou porce porce nebo dávka jídla Charakteristika studií Studované subjekty navštěvovaly klinická zařízení, komunitní programy, školy, tábory nebo jednorázové programy pro léčbu obezity. Programy zahrnovaly samotné děti, celé rodiny nebo se zaměřily pouze na rodiče dětí a dospívajících s nadváhou nebo obezitou. Všechny subjekty měly navíc věk nižší než 18 let a za nadváhu či obezitu se u nich považoval index tělesné hmotnosti (BMI): větší než nebo stejný jako věku odpovídající BMI u dospělých 25, větší než nebo stejný jako 85. percentil věku odpovídajícího BMI, nebo větší než nebo stejný jako 120% ideální tělesné hmotnosti vzhledem k výšce. Intervence představovaly dietní intervence samotné nebo v kombinaci s jednou či více z následujících komponent: tělesná aktivita, behaviorální terapie, úpravy a snížení sedavých činností, nebo kognitivní terapie. Pokud jde o účinnost, ukázalo se, že dieta plus další léčebná komponenta, např. tělesná aktivita nebo behaviorální terapie, jsou účinné jen krátkodobě. Tabulka 1. Průvodce výběrem vhodných potravin 5 Doporučený denní počet porcí v každé skupině potravin velikost porcí viz tab. 2. Děti a dospívající 4 7 let 8 11 let let Obiloviny (včetně pečiva, rýže, těstovin) Zelenina, luštěniny Ovoce Mléko, jogurty, sýry Libové maso, ryby, drůbež, ořechy a luštěniny 0, ,5 1 2 Jiné potraviny (ne více než) JBI Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Best Practice 11(1)

3 Kvalita výzkumu Autoři systematického přehledu uvádějí, že 88 použitých studií je značně heterogenních, což znamená, že jen málo výsledků mohlo být sdruženo za účelem metaanalýzy a účinného porovnání. Studie zahrnovaly 49 zpráv ze 37 randomizovaných kontrolovaných pokusů (RCT) a 51 nerandomizovaných kontrolovaných studií (non-rct). V RCT bylo přes 2000 a v nerandomizovaných celkem asi subjektů. Většina z 37 RCT byla provedena v USA. V RCT bylo nečastěji hodnoceno procento nadváhy, dále standardizovaný BMI nebo BMI z-skóre, následované percentilem BMI, procentem tělesného tuku, procentem aktivní tělesné hmoty a procentem úbytku hmotnosti. Nerandomizované kontrolované studie zahrnovaly procento ideální hmotnosti, nadváhu vzhledem k výšce a procento relativní hmotnosti, Rohrerův index, index hmotnosti vzhledem k výšce, BMI nebo relativní změnu BMI. Výsledky studií Metaanalýza podskupiny osmi RCT s komponentou diety i kontrolní skupinou ukázala, že intervence zahrnující komponentu diety účinně vedou k úbytku hmotnosti u dětí a dospívajících s nadváhou nebo obezitou. Souhrnný standardizovaný průměrný rozdíl po léčbě byl 1.82, 95 % CI (-2,40 až 1,23). Podle jedné studie došlo po intervenci k významnému snížení procenta tělesného tuku u obézních dospívajících (3-6%), zatímco jiná studie udává, že dvacetitýdenní léčba včetně diety a úpravy chování (s cvičením nebo bez) vedla ke ztrátě přibližně 3% tělesného tuku. Pokud jde o nerandomizované kontrolované studie, 12 z nich ukázalo, že při použití kontrolní skupiny (např. kontrolní subjekty v pořadníku [děti sloužící jako kontroly byly zařazeny do pořadníku a po skončení studie jim byla nabídnuta léčba], neobézní kontrolní subjekty, obézní kontrolní subjekty, alternativní kontrolní subjekty) došlo k většímu relativnímu úbytku hmotnosti, pokud byly v kontrolní skupině obézní subjekty. U dvou studií s kontrolními subjekty z pořadníku všichni pacienti v programu, který využíval nízkotučnou stravu v kombinaci s kognitivně-behaviorální terapií a zvýšenou tělesnou aktivitou, snížili během desetiměsíční intervence svou hmotnost vzhledem k výšce. V jedné studii, která porovnávala úbytek hmotnosti ve skupině pouze dodržující dietu a ve skupině kombinující dietu s tréninkem tělesných aktivit, bylo v obou skupinách dosaženo významného snížení BMI z-skóre během šestiměsíční intervence. V jiné studii srovnávající účinnost intervence u předškolních a školních dětí (roční léčba) došlo u všech dětí k významně většímu úbytku váhy, pokud na léčbu docházely častěji. Jedna studie týkající se pouze diety a využívající vhodnou kontrolní skupinu vedla po třináctitýdenní intervenci k významnému snížení Rohrerova indexu a dalších antropometrických indexů, například poměru obvodu pasu a boků a energetického příjmu. Ve studiích s minimálně roční dobou sledování pokleslo průměrné procento ideální tělesné hmotnosti ze 154,2± 15,3 % na 125,2± 36,1 %, p<0,001, a průměrný pokles BMI byl 2,6, p<0,01. Ve studii využívající úvodní desetidenní režim PSMF (strava s nízkým obsahem sacharidů, tuků a kalorií) byl po 14,5 měsících sledování prokázán pokles procenta nadváhy, p<0,02. V jiné studii po dvou letech sledování děti, které dosáhly 10% relativního úbytku hmotnosti, byly označeny za úspěšné a po pěti letech sledování byl ve stejné skupině prokázán trvalý úbytek hmotnosti, p<0,001. Předpisy diety Randomizované kontrolované pokusy (RCT) RCT uváděly výsledky bezprostředně po intervenci a jednou nebo vícekrát během následného období. V mnoha RCT byla běžná hypokalorická strategie, tzv. dietní semafor. V této dietě je omezován příjem kalorií, většinou v rozmezí kcal/den, přičemž potraviny jsou podle doporučené frekvence konzumace rozděleny do následujících kategorií: zelené (s velmi nízkým obsahem kilokalorií, mohou se jíst bez omezení, např. ovoce a zelenina); oranžové (základní potraviny tvořící převážnou část příjmu vyrovnané stravy, např. mléčné výrobky, sacharidy a proteiny); a červené (vysoce energetické, např. čokoláda, brambůrky / hranolky a rychlé občerstvení). Většinou měly subjekty předepsány základních 900 kcal/den a zbylé potraviny do svého denního limitu kilokalorií si mohly volně vybrat. Při tomto přístupu je doporučen denní/týdenní počet porcí v každé skupině potravin, je snížen celkový počet kilojoulů a je nutné monitorování příjmu potravy. JBI Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Best Practice 11(1)

4 Předepsání a monitorování dietního semaforu se ukázalo jako účinná intervence rodinného typu, kdy rodiče pomáhají regulovat přístup k zeleným, oranžovým a červeným potravinám. Rodiny byly schopny snížit celkové množství všech konzumovaných porcí, červených potravin o polovinu a zvýšit konzumaci zelených potravin. Nerandomizované kontrolované studie Zatímco v nerandomizovaných kontrolovaných studiích byly běžné hypokalorické diety, čtyři studie udávaly významné snížení hmotnosti, pokud dietní intervence byly předepsány ve formě PSFM. (Tento postup vyžaduje vysokou míru lékařského dohledu.) Podle jedné studie došlo u předpubertálních dětí i dospívajících (věkové rozmezí 7-17 let) po osmi týdnech k významnému snížení procenta nadváhy a dále ke zvýšení aktivní tělesné hmoty. Další studie, využívající osmitýdenní intervenci založenou na PSMF, vedla k významnému poklesu BMI a významnému snížení procenta ideální tělesné hmotnosti po jednom roce. Podobně tomu bylo u desetitýdenní intervence za použití PSMF pro osmi až osmnáctileté, kdy došlo ke zlepšení ukazatelů inzulinové rezistence a relativnímu úbytku hmotnosti. Navíc další studie využívající desetitýdenní dietu PSMF ukázala, že po šesti měsících u obézních subjektů ve věku 7-17 let došlo k významnému snížení procenta nadváhy a že díky PSMF došlo k většímu snížení procenta nadváhy po 14,5 měsících a u velmi obézních subjektů ve věku 8-13 let po šesti měsících. Kromě tradičních dietních postupů omezené důkazy z nerandomizovaných kontrolovaných studií ukazují, že nové postupy, jako je změna obsahu makroživin ve stravě (více proteinů) nebo snížení glykemického indexu, vyžadují další výzkum. Tabulka 2. Co je porce? některé příklady 5 Obiloviny, pečivo apod. Zelenina a luštěniny (pestrý výběr) Ovoce Mléko, jogurt, sýr a alternativy Maso, ryby, drůbež a alternativy Jiné (Potraviny, které můžeme pro zpestřeni občas zařadit. Obecně mají vyšší obsah tuků nebo cukrů, kilojoulů, soli atd.) 2 krajíčky chleba, nebo 1 středně velký rohlík, nebo 1 šálek vařené rýže, těstovin, nebo 1 šálek obilné kaše, nebo 1 šálek cereálních lupínků nebo 1/2 šálku müsli Zelenina obsahující škrob 1 střední brambor Tmavě zelená listová zelenina 1/2 zelí, špenátu, brokolice, květáku nebo růžičkové kapusty Luštěniny a jiná zelenina 1 šálek salátu nebo salátové zeleniny, nebo 1/2 šálku čočky, hrachu, zelených fazolek, cuket, žampionů, rajčat, paprik, okurky, kukuřice, brukve, celeru, lilku atd. 1 kus středně velkého ovoce, např. jablka, pomeranče, manga, mandarinky, banánu, hrušky atd., nebo 2 kusy menšího ovoce (meruněk, kiwi, švestek, fíků), nebo asi 8 jahod nebo asi 20 kuliček hroznového vína nebo třešní, 1/2 šálku ovocné šťávy, 1/4 středního melounu (např. cukrový meloun), nebo sušené ovoce (4 sušené meruňky), nebo 1-1,5 lžíce rozinek, nebo 1 šálek nakrájeného ovoce nebo kompotu 250 ml sklenice nebo šálek mléka (čerstvého, trvanlivého nebo z prášku), nebo 1/2 šálku kondenzovaného mléka, nebo 40g (2 plátky) sýra, nebo 250ml (1 šálek) pudinku, nebo 200g (malý kelímek) bílého nebo ovocného jogurtu. Nebo jako alternativu vyzkoušejte: 1 šálek sojového mléka s vápníkem, nebo 1 šálek mandlí, nebo 1/2 šálku lososa s kostmi g vařeného masa / kuřecího masa (např. 1/2 šálku mletého masa nebo 2 malé řízky nebo 2 plátky pečeného masa), nebo g vařeného rybího filé. Nebo jako alternativu vyzkoušejte: 2 malá vejce, nebo 1/3 šálku vařených sušených fazolí, čočky, cizrny, půleného hrachu nebo fazolí v konzervě, nebo 1/3 šálku arašídů/mandlí 1 porce = 1 střední kousek buchty nebo sladkého pečiva, nebo 3-4 sladké sušenky, nebo polovina čokoládové tyčinky, nebo 1 plechovka nealko, nebo 30g bramborových lupínků/hranolků, 1 lžíce (20g) másla, margarínu nebo oleje, nebo 60g (1 lžíce) džemu/medu nebo 2 kopečky zmrzliny 2 porce = 1 dílek pizzy JBI Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Best Practice 11(1)

5 Poděkování Obecné doporučené postupy Některé postupy ke snížení příjmu tuků. 6 Nahraďte plnotučné mléko polotučným nebo odstředěným Nahraďte slazené nápoje vodou nebo polotučným mlékem Nahraďte potraviny obsahující obiloviny a vysoké množství tuku, jako jsou lupínky / hranolky a balené svačiny alternativami s nízkým obsahem tuku nebo ovocem Brambory podávejte nemaštěné Odstraňte tuk z masa Zvyšte podíl ovoce a zeleniny Tento informační materiál Best Practice byl vytvořen v Joanna Briggs Institute ve spolupráci s Australian Centre of Evidence Based Nutrition and Dietetics, University of Newcastle, partnerským centrem Joanna Briggs Institute, za přispění panelu autorů přehledu ve složení: Clare E Collins, PhD, BSc, Dip Nutr & Diet, Dip Clin Epi, APD, Senior Lecturer in Nutrition and Dietetics, School of Health Sciences, Faculty of Health, University of Newcastle, Austrálie; Janet M Warren PhD, BSc, RD, Research Dietitian, School of Health Sciences, University of Newcastle, Austrálie, Currently - Research Fellow, Children's Nutrition Research Centre, Discipline of Paediatrics and Child Health, The University of Queensland, Royal Brisbane Children s Hospital, Herston, Queensland Tento informační materiál Best Practice byl navíc recenzován odborníky navrženými mezinárodními partnerskými centry Joanna Briggs Institute v Austrálii, Kanadě, Jižní Africe, Velké Británii a Spojených státech amerických. Literatura 1. Collins CE, Warren JM, Neve M, McCoy P, Stokes B.A. Systematic review of interventions in the management of overweight and obese children which include a dietary component. Int J of Evidence-Based Healthcare. 2007; 5(1): Flynn MAT, McNeil DA, Maloff B, Mutasingwa D, Wu M, Ford C, Tough SC. Reducing obesity and related chronic disease risk in children and youth: A synthesis of evidence with 'best practice' recommendations. Obes Rev.2006; 7 (suppl 1): Reilly JJ and Wilson D. ABC of obesity: Childhood obesity. BMJ, 2006; 333: The Joanna Briggs Institute. Systematic reviews - the review process, Levels of evidence. Dostupné on-line The Australian Guide to Healthy Eating booklet funded by the Commonwealth Department of Health and Family Services under the National Food and Nutrition Policy program. Prepared by the Children's Health Development Foundation, South Australia and Deakin University, Victoria Adapted from Gehling RK, Magarey AM, Daniels LA. Food-based recommendations to reduce fat intake: an evidence-based approach to the development of a family-focused child weight management programme. J Paediatr Child Health. 2005; 41: Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C. The JBI model of evidence-based healthcare Int J of Evidence-Based Healthcare 2005; 3(8): JBI Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Best Practice 11(1)

6 Tento informační materiál Best Practice předkládá nejlepší dostupné důkazy týkající se tohoto tématu. Implikace pro praxi jsou formulovány s předpokladem, že zdravotničtí pracovníci tyto důkazy využijí s ohledem na kontext, preference svých klientů a svůj klinický úsudek. 6 Postupy popisované v Best Practice mohou používat výhradně osoby, které mají odpovídající znalosti v oboru, k němuž se postupy vztahují. Před využitím jakékoliv informace musí být stanovena její vhodnost. Bylo snahou zajistit, aby v tomto vydání Best Practice byly shrnuty informace vycházející z dostupných výzkumů a shody odborníků. V rozsahu umožněném zákonem je vyloučena právní zodpovědnost za újmu, škody, výdaje, náklady nebo závazky vzniklé spoléháním se na tyto postupy (ať už zaviněním, z nedbalosti nebo jiným způsobem). The Joanna Briggs Institute Margaret Graham Building Royal Adelaide Hospital North Terrace, South Australia ph: fax published by Blackwell Publishing JBI Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Best Practice 11(1)

Léčba zácpy u seniorů

Léčba zácpy u seniorů Ročník 12 Číslo 7 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Léčba zácpy u seniorů Doporučení Protože prevence je lepší než léčba, doporučuje se seniorům poskytnout rady a edukaci

Více

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ!

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ! Víte, co máte jíst? Motto: Je potřebné, aby si každý pacient uvědomil, že od roku 1985 do roku 2000 klesla úmrtnost na kardiovaskulární choroby v naší republice u mužů na 58,7 % a u žen na 61,4 %. Tento

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet *FÓRUM PREVENCE* dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y spv Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet! Tento materiál

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Co je to diabetes mellitus? Jak se vyšetřuje diabetes?

Co je to diabetes mellitus? Jak se vyšetřuje diabetes? Diabetes mellitus Co je to diabetes mellitus? Diabetes mellitus neboli cukrovka je porucha, při které tělo neumí dost dobře hospodařit s glukózou a následně pak udržet hladinu glukózy v normálních mezích.

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 OBEZITA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Marie Kunešová Pavel Hlubik Vojtěch Hainer Svatopluk Býma Oponenti: Tomáš Brychta Rudolf Červený Karel Horký

Více

PRŮVODCE VEGETARIÁNA

PRŮVODCE VEGETARIÁNA PRŮVODCE (začínajícího) VEGETARIÁNA Vesanto Melinová Brenda Davisová The Becoming Vegetarian: The Complete Guide to Adopting a Healthy Vegetarian Diet, Revised and Updated Edition, vydalo nakladatelství

Více

Uzdravme svůj školní automat

Uzdravme svůj školní automat Uzdravme svůj školní automat Mgr. Marcela Floriánková Uzdravme svůj školní automat! Tento materiál byl vypracován pro magistrát hlavního města Prahy za účelem přípravy strategických opatření, která přispějí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

POKRMY PRO DĚTI OBSAH

POKRMY PRO DĚTI OBSAH Číslo 8 Časopis o výživě Nestlé Professional POKRMY PRO DĚTI OBSAH Různorodá a vyvážená strava na začátku života je klíčem ke zdraví po celý život Jaké potraviny byste měli vybírat? Návštěva restaurace

Více

Sborník. textů přednášek, přednesených na semináři ke. Světovému dni výživy

Sborník. textů přednášek, přednesených na semináři ke. Světovému dni výživy Sborník textů přednášek, přednesených na semináři ke Světovému dni výživy MZe Praha říjen 2012 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Editoři Ctibor Perlín

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

Návrh doporučených dávek potravin pro vybranou skupinu obyvatelstva. Bc. Michaela Macháčová

Návrh doporučených dávek potravin pro vybranou skupinu obyvatelstva. Bc. Michaela Macháčová Návrh doporučených dávek potravin pro vybranou skupinu obyvatelstva Bc. Michaela Macháčová Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Michaela Macháčová Obor: THEVP P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru

Více

Metodické listy OPVK. Energetická vydatnost výživy 10.

Metodické listy OPVK. Energetická vydatnost výživy 10. Metodické listy OPVK Energetická vydatnost výživy 10. ENERGETICKÁ VYDATNOST VÝŽIVY Úvod Obecná pravidla výživy Strava dítěte by měla, stejně jako strava dospělého, splňovat několik kritérií. Jde především

Více

MONOGRAFIE O VÝROBKU

MONOGRAFIE O VÝROBKU MONOGRAFIE O VÝROBKU Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno: Nutriční a metabolický přínos Sacharidy, které jsou postupně uvolňovány a pravidelně vstřebávány v průběhu celého dopoledne Obsah 1 2 3

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

magazín Nejíst? Béhat? Jít si zaplavat? Posilovat? Jezdit na kole?

magazín Nejíst? Béhat? Jít si zaplavat? Posilovat? Jezdit na kole? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m z i m a 2 0 0 4 magazín Posilovat? Jít si zaplavat? Jezdit na kole? Béhat? Nejíst? Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou první číslo čtvrtletníku

Více

Obezita. je více než viditelný problém. Snížení hmotnosti Vám může prodloužit život. Návod jak účinně snížit a udržet hmotnost

Obezita. je více než viditelný problém. Snížení hmotnosti Vám může prodloužit život. Návod jak účinně snížit a udržet hmotnost Obezita je více než viditelný problém Návod jak účinně snížit a udržet hmotnost Snížení hmotnosti Vám může prodloužit život Kdy mluvíme o nadváze a obezitě Nadváha a obezita jsou charakterizovány nadměrným

Více

Výživa při nádorovém onemocnění

Výživa při nádorovém onemocnění Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů www.vyzivavnemoci.cz www.nutridrink.cz infolinka: 800 110 001 Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty

Více

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem 1. Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem Podle WHO převážná část faktorů, které se uplatňují příznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. Lze předpokládat,

Více

PRŮVODCE DIABETIKA KONTROLA AKTIVITA SNADNĚJŠÍ ŽIVOT S CUKROVKOU

PRŮVODCE DIABETIKA KONTROLA AKTIVITA SNADNĚJŠÍ ŽIVOT S CUKROVKOU PRŮVODCE DIABETIKA SNADNĚJŠÍ ŽIVOT S CUKROVKOU KONTROLA AKTIVITA MORUŠE BÍLÁ SKOŘICE CHROM OBSAH: Epidemie cukrovky... 3 Kázeň při onemocnění... 4 Fyzická aktivita a cukrovka... 7 Dieta při cukrovce...

Více

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Ernährungserziehung und -bildung von Kindern und Jugendlichen in der Euroregion Neiße Teoretická část pro I. stupeň ZŠ Vytvoření metodické příručky

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

PTAČÍ TRUS. Speciál: CUKROVKA. z obsahu:

PTAČÍ TRUS. Speciál: CUKROVKA. z obsahu: èíslo 5 / září říjen 2008 roèník Xiv / 28 Kè POZOR NA PTAČÍ TRUS z obsahu: CUKR A CUKROVKA...4 HUBNEME S C. LEWISEM...8 ABECEDA ALERGIÍ I...10 OMEZTE TUKY...12 JAK POZNAT ALERGII...13 OTÁZKY A ODPOVĚDI...14

Více

PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA

PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA Studijní opora PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA Doc. MUDr. Pavel Dlouhý Ph.D., MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Rozsah: 10 hodin výuky, 5 hodin konzultací Hodnocení nutričního stavu

Více