Zeptejte se Anny - od osobního softwarového asistenta k virtuální osobnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeptejte se Anny - od osobního softwarového asistenta k virtuální osobnosti"

Transkript

1 Zeptejte se Anny - od osobního softwarového asistenta k virtuální osobnosti Karel Mls Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Rokitanského 62, Hradec Králové Abstrakt Virtuální svět zabydluje stále větší počet virtuálních bytostí, které shromažďují informace, organizují schůzky a třídí poštu nebo jsou jen kdykoliv ochotné si s kýmkoliv popovídat. Příspěvek se zabývá tímto fenoménem z pohledu "uživatele" a naznačuje možné konkrétní aplikace v managementu. 1 1 Úvod Synonymem vyspělé společnosti se staly informace ale jaké informace? Z kvantitativního hlediska zhruba platí, čím vyspělejší společnost, tím víc informací dokáže vyprodukovat. Podle poslední zveřejněné studie z roku 2003 [7] byla produkce nových informací za rok 2002 kolem 5 exabyte (5x10 18 Byte; v průměru 800MByte na jednoho obyvatele Země) s meziročním nárůstem 30%. Vezmeme-li v úvahu odhadované možnosti lidského mozku (cca 300MB nových informací ročně) [2], vidíme, že průměrný člověk již není schopen obsáhnout informace průměrným člověkem vyprodukované. Vyspělá informační společnost se tak dostává do pasti vlastního rozvoje čím více informací vytváří, tím méně jsou tyto informace dostupné proto se také hovoří o informačním zahlcení nebo o informačním přetížení. Přitom oblíbeným heslem managementu je stále Informace se stávají klíčovým faktorem úspěchu. V příspěvku se budeme zabývat problematikou dosažitelnosti relevantních informací za pomoci specifických aplikací, obsahujících prvky umělé inteligence, umělých emocí a autonomního chování. Současně ukážeme možné úrovně komunikace mezi člověkem a virtuálním prostředím a na možnosti jejich praktického využití. 2 Trocha historie Historie virtuálních bytostí je poměrně dlouhá a demonstruje dobové možnosti techniky, dovednosti 1 Tento výstup byl realizován s podporou výzkumného projektu GAČR č. 402/09/0662 programátorů i poznatky o člověku a společnosti z řady dalších oborů, zejména psychologie, kognitivní vědy, ale i fyziologie nebo managementu. Za první pokus o program poskytující dojem inteligentního odpovídání na kladené otázky v přirozeném jazyce bývá označována ELIZA jednoduchý interaktivní textový systém z roku 1966, parodující přístup psychoterapeuta, kladoucího otázky vycházející z předcházejících vyjádření pacienta v tomto případě komunikujícího člověka (název programu je se značnou nadsázkou inspirován Elizou Doolittlovou, která se ve hře Pygmalion učí mluvit spisovnou angličtinou vyšších vrstev virtuální ELIZA schopnost učení postrádá). Projekt je živý dodnes, podrobnosti o použitém algoritmu lze získat například na webových stránkách [14], kde je též možno s ELIZOU jejím současným ztělesněním pomocí jednoduchého appletu komunikovat. Mezi základní technologie ve výbavě virtuální bytosti se počítá zpracování mluveného slova, analýza přirozeného jazyka, identifikace a vyhodnocení klíčových slov, výběr nebo formulace vhodné odpovědi a nejlépe hlasový výstup. Komerční aplikace mají navíc přístup k firemním databázím mohou tak poskytovat řadu dalších informací nebo služeb. 3 Virtuální bytosti Další prostor pro virtuální bytosti nabízí prostředí virtuální reality - v první řadě se jedná o virtuální pomocníky ( oživení firemních prezentací v Second Life), ale stranou není ani oblast zábavy, která klade větší nároky na přirozenost chování například autonomních avatarů v prostředí 3D virtuální reality (virtuální komparzisté nebo přímo herci v hlavních rolích) a samozřejmě počítačové RPG a strategické hry, kde inteligentní a věrohodně se chovající a komunikující spoluhráči i oponenti zvyšují zážitek a celkový dojem ze hry, která se stále víc přibližuje realitě v řadě případů se tak simulace s virtuálními bytostmi používají i pro nácvik reálných situací, například pro chování záchranářů při krizových situacích. Kromě umělé inteligence těchto postav je požadována i schopnost vyjadřovat emoce (gestikulací, mimikou obličeje, stylem komunikace).

2 3.1 Jen tak si poslechnout Prvním pokusem o virtuálního hlasatele (hlasatelku) byl projekt Ananova [19] z roku Tvůrci se zaměřili spíše než na umělou inteligenci avatara na jeho vnější vzhled mimiku obličeje a pohyby hlavy, které měly co nejvěrněji napodobovat chování skutečných hlasatelů při prezentaci zpráv a emotivní reakci na jejich obsah. Po prvotním nadšení se tento projekt zařadil mezi ty méně úspěšné, i když docházelo k pokusům o oživení myšlenky například při návrhu virtuálního prezentátora informací o počasí, ale tyto úvahy prozatím, narozdíl od virtuálních herců, nepřekročily práh komerčního využití. asistenta, na kterého převede mnoho méně kvalifikovaných činností tvrdí Dag Kittlaus, spoluzakladatel a CEO stejnojmenné společnosti [16]. Podle názoru redaktorů Technology Review [3] se jedná o jednu z deseti nejsledovanějších technologií tohoto roku Příklad rozhovoru se systémem SIRI je zachycen na obrázku Jen tak si popovídat Projekty, nabízející obvykle nekomerčně přístup ke komunikačně zaměřeným virtuálním aplikacím bývají určeny pro sběr dat pro tvorbu databáze odpovědí, případně pro analýzu konkrétních reakcí uživatelů vyjádřených v přirozeném jazyce. Populární jsou takzvaní chatboti relativně jednoduché aplikace pro inteligentní komunikaci v přirozeném jazyce, umožňující například po přizpůsobení konkrétnímu uživateli poskytovat základní informační servis nebo prostě jenom zábavu a oživení webových stránek uživatele [15]. Příkladem komunikačního programu s typicky českým charakterem je projekt Virtuální Švejk [9] z roku Na projektu je zajímavé nejenom zvolené téma, ale i využití počítačové animace virtuální hlavy postavy. 3.3 Vaše virtuální osobnost V nabídce řady internetových stránek lze již dnes nalézt celou řadu virtuálních osobností, které buďto představují některou známou skutečnou osobnost (mezi jinými minulého i současného US prezidenta, ale i některé herce nebo zpěváky), nebo je možné si vychovat přizpůsobit univerzálního chatbota k obrazu svému. Velmi působivý je projekt John Lennon Artificial Intelligence, simulující odpovědi a myšlenky známého Brouka více podrobností a kontakt na Johna je možné získat na [15]. 3.4 Váš inteligentní virtuální asistent Obr. 1. Příklad dialogu se systémem SIRI [17] 3.5 Problematika nezávislosti a objektivity komerčních asistentů Existují úvahy (ale i konkrétní příklady) týkající se úmyslného zkreslování informací poskytovaných virtuálními asistenty. Nejmenovaná letecká společnost například podle [11] potlačila informaci o havárii svého stroje poté, co na ni byla jejich virtuální asistentka dotazována. Současná zkušenost (duben 2009) však toto tvrzení plně nepodporuje (obr. 2 a Tab. 1): Projekt virtuálního asistenta s prvky umělé inteligence - SIRI vývoj aplikace odvozené z vojenského výzkumu (CALO - "Cognitive Assistant that Learns and Organizes") probíhá v současnosti v Silicon Valley. Věříme, že do pěti let bude mít každý (myšleno každý, kdo pracuje s pomocí internetu) svého virtuálního

3 4 Komunikace prostřednictvím virtuálního prostředí Obr. 2. Virtuální asistentka v akci [12] Tab. 1 Příklad rozhovoru s virtuálním asistentem Jenn: Hi, I'm Jenn, your virtual assistant for the Alaska Airlines and Horizon Air Web site. If you need help, or have a question, simply type it below. You Asked: tell me about air accidents Jenn: I'm not sure how to answer that. Please try rewording your question. You Asked: how many accidents happen in your company Jenn: Our goal is to always provide safe, reliable transportation, for a reasonable price, along with the caring, friendly and professional service we are known for. This section of our Web site outlines some of the ways we intend to meet this commitment every day. View Page Here's More: Contact Us Web Support Contact Reservation Contact Info You Asked: when was last crash of your plane Jenn: On January 31, 2000, Alaska Airlines had its first accident in more than 20 years. On that date, one of Alaska's MD-80 aircraft was lost in the Pacific Ocean off the coast of Southern California. All 83 passengers and five crewmembers were killed. The accident was caused by the failure of the plane's horizontal stabilizer. Alaska has experienced no other accidents since that date. You Asked: thanks Jenn: You're welcome. Kromě nárůstu množství informací dochází ve virtuálním prostředí k další explozi komunikační. Vznikají nové možnosti, a chatovací programy jsou doplňovány nepřebernou nabídkou komunikačních možností prakticky každá nová aplikace nabízí jako přirozenou součást komunikační komponentu. Pro uživatele většího počtu takových aplikací tak dochází k paradoxní situaci, kdy sledování zpráv na různých místech virtuálního prostředí je uživateli vnímáno spíše negativně. Samostatnou kapitolu pak představují různé virtuální komunity a sociální sítě, kde vzájemná komunikace je předpokládána a deklarována jako jeden z hlavních přínosů počet možných zpráv od ostatních uživatelů však záhy mnohonásobně převýší objem akceptovatelné komunikace, přitom ne všechny přicházející zprávy jsou pro každého uživatele důležité nebo zajímavé. Tytéž problémy, byť v menším měřítku, se objevují i v prostředích pro spolupráci, využívaných pro podporu profesionálních týmů. Virtuální asistent pro třídění a integraci elektronické pošty a jiné komunikace se pak ukazuje jako velmi užitečný pomocník. Imbert a kol. se v [4] zabývají komunikací prostřednictvím virtuálního prostředí a popisují čtyři úrovně této komunikace s využitím osobních asistentů-avatarů (obrázek 3). První úroveň znázorňuje přímou komunikaci mezi uživateli textovou, hlasovou, nebo obrazovou - která je nejpřirozenější a v současnosti nejčastěji využívaná. Pro moderní a zejména nastupující způsoby spolupráce a s nimi související technologie se však tento způsob jeví jak omezující. Druhá úroveň ukazuje možnou komunikaci uživatele se svým osobní asistentem ve virtuálním prostředí. I tato komunikace je oboustranná virtuální asistent není jen figurka provádějící příkazy uživatele, ale má (měl by mít) schopnost učení a inteligentního zpracování pokynů a požadavků uživatele. Na druhou stranu se od asistenta očekává inteligentní zpracování informací přicházejících do virtuálního prostředí od jiných uživatelů a jejich prezentaci svému uživateli. Třetí úroveň představuje většinou dotazování se asistenta jiného uživatele na konkrétní data o tomto uživateli, zpravidla bez související přímé komunikace s tímto uživatelem. Role cizího asistenta je v tomto případě víceméně pasivní, slouží spíše k orientaci aktivního uživatele ve virtuálním prostředí. Poslední čtvrtá úroveň komunikace se odehrává mezi jednotlivými asistenty uvnitř virtuálního prostředí. Jedná se o možnost víceméně teoretickou, protože vyžaduje autonomní schopnosti a proaktivní jednání jednotlivých asistentů.

4 Obr. 3. Vrstvy interakce ve virtuálním prostředí (podle [4]) 5 Virtuální pomocníci pro management V posledních letech se masivně rozvíjí elektronický obchod, označovaný jako e-commerce, e-business, nebo obecněji jako elektronické služby e-service. K hlavním funkcím těchto systémů patří, z našeho úhlu pohledu, poradenské a doporučovací nástroje pro podporu zákazníků. Tyto nástroje standardně vycházejí ze známých historických dat a poskytují zákazníkům zobecněné preference. Jak již bylo řečeno v úvodu, využíváním různých elektronických služeb dochází také k rozsáhlému nárůstu požadavků na komunikaci tento problém by bylo možné řešit pomocí autonomních inteligentních virtuálních osobních asistentů avatarů v prostředí virtuální reality (obrázek 4). Uživatel bude mít možnost podle vlastních potřeb delegovat na svého avatara činnosti, které bude považovat za rutinní a nechat se případně informovat o dílčích nebo konečných výsledcích (viz i projekty CALO a SIRI). Kromě implementace umělé inteligence a umělých emocí se předpokládá intenzivnější zapojení kognitivních modelů, vývoje charakteru avatara podle vývoje uživatele [1, 8, 10]. Obr. 4. Zprostředkovaná interakce ve virtuálním prostředí pro větší počet uživatelů 6 Virtuální asistent a co dál? Vlastní osudy virtuálních aplikací, které byly navrženy s cílem pomáhat člověku nebo ho v některých dílčích činnostech nahrazovat při interakcích prostřednictvím virtuálního prostředí nejsou zdaleka jednoznačně úspěšné. Nadšení z možností nové technologie poměrně záhy upadá, z novinky a něčeho výjimečného se stává jeden z celé řady softwarů, o které je třeba se starat, provádět jeho kontrolu, aktualizace a modernizaci, což může být i v případě úspěšných firem dlouhodobě náročné zajistit příkladem mohou být aplikace virtuálních operátorů u telefonních společností. Systém Lara z call centra Vodafone byl (od roku 2004) - "Pro nás ve Vodafone je Lara elektronická kolegyně s jedinečnou "virtuální" osobností. Během jejího vývoje jsme podnikli rozsáhlý průzkum, jak mezi zaměstnanci, tak mezi zákazníky, abychom zaručili, že zapadne do kultury naší společnosti. Jako organizace zaměřená na hodnoty jsme osobnost Lary přizpůsobili našim základním hodnotám a koncepci značky. Když přišlo na závěrečný verdikt, byla Lara pozvána na "pohovor" a zaměstnanci Vodafone její novou úlohu odsouhlasili," [13]. Systém byl v roce 2005 oceněn Best Speech Technology and Most Innovative Solutions Award na International Annual SpeechTEK konferenci v New Yorku, nyní je obtížné zjistit aktuální informace. Ještě méně výrazně skončilo testování podobného asistenčního systému u mobilního operátora v České republice, které bylo prozatím ukončeno. Jistě nezanedbatelnou nevýhodou tohoto typu aplikací je v dnešní době častých hardwarových i softwarových inovací také poměrná časová náročnost na jejich vytvoření a následné přizpůsobení konkrétnímu uživateli. Učení virtuálních osobností může trvat i několik let a proto se využívá především pro výzkumné účely. 7 Závěr a zhodnocení Pojmy jako Cloud Computing, delegované výpočty, sociální sítě, síťová ekonomika a podobné možnosti, které přinášejí moderní technologie, nabízejí příležitosti, jak novým způsobem řešit problémy informační společnosti. Systémy založené na principech umělé inteligence jsou již dnes schopny převzít od člověka celou řadu méně i více komplikovaných činností a tak mu prostřednictvím virtuálních pomocníků usnadnit reálný život. Je však třeba počítat i s možnými riziky rozvoj inteligence prostředí a inteligence předmětů spolu s celosvětovou komunikační sítí vytváří podmínky pro ztrátu soukromí, možnost nepřetržitého reklamního působení nebo pro další prohlubování rozdílů mezi aktivními uživateli těchto technologií a těmi ostatními. Beta verze virtuálního asistenta na bázi technologie SIRI pro mobilní zařízení je očekávána v prvním pololetí letošního roku. Jeden z preferovaných operačních systémů se nazývá Android.

5 Literatura [1] Y. Arafa, A. Mamdani: Virtual personal service assistants: real-time characters with artificial hearts. Systems, Man, and Cybernetics, IEEE SMC apos;99 Conference Proceedings. Page(s): vol.1 [2] A. Dix: The brain and the web - a quick backup in case of accidents. Interfaces, 65, pp Winter [3] TR Editors: The 10 Emerging Technologies of (on-line), Cambridge, Technology Review, 2009 (citace duben 2009). Přístup z Internetu: ecialreport.aspx?id=3 [4] R. Imbert, A. de Antonio, M.I. Sanchez-Segura, J. Segovia: How Can Virtual Agents Improve Communication in Virtual Environments? In Proceedings of the Second Workshop on Intelligent Virtual Agents, VA 99, 1999, pages Salford. UK May , Hakodate, Hokkaido, Japan. s [11] J. Sharkey: A Virtual Travel Agent With All the Answers. NY Times (citace duben 2009). Přístup z Internetu: 2008/03/04/business/04road.html?_r=1 [12] nn.asp [13] [14] [15] [16] [17] 7/page2/ [18] ntent/documents/webcontent/dev_ pdf [19] [5] R.H. Kaschek: Intelligent Assistant Systems: Concepts, Techniques and Technologies, Idea Group publishing, Hershey/London, [6] M. Lesk: How Much Information Is There In the World? 2009 (citace duben 2009). Přístup z Internetu: ksg.html [7] P. Lyman and Hal R. Varian: How Much Information (citace duben 2009). Přístup z Internetu: w-much-info-2003/execsum.htm#summary [8] Ch. Miao, Q. Yang, H. Fang, A. Goh: Fuzzy Cognitive Agents for Personalized Recommendation. Proc. Of the 3rd Int. Conf. On Web Information Systems Engineering, 2002, p [9] J. Nouza, P. Kolář, J. Chaloupka: Voice Chat with a Virtual Character: The Good Soldier Švejk Case Project. In Proc of TSD Brno, September pp [10] S. Okamoto, P. Scerri, K. Sycara: Toward an Understanding of the Impact of Software Personal Assistants on Human Organizations, AAMAS 06

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

Je CRM novým božstvem marketingových komunikací? Bc. Alexandr Kalmus

Je CRM novým božstvem marketingových komunikací? Bc. Alexandr Kalmus Je CRM novým božstvem marketingových komunikací? Bc. Alexandr Kalmus Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje posouzení pravdivosti hypotézy, že Costumer Relationship Management Řízení

Více

Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy

Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Yauheni Vasilyeu Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy Bakalářská práce

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Personální informační systémy jako služby ASP

Personální informační systémy jako služby ASP Personální informační systémy jako služby ASP Jan Tomíšek, Michal Máčel Vema, a. s. Výstavní 17/19 602 00 Brno e-mail: tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Klíčová slova: ASP, personální informační systémy,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Bc. Adéla VLACHOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Bc. Adéla VLACHOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Bc. Adéla VLACHOVÁ Profesní vzdělávání odborníků v oblasti hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní vzdělávání odborníků v oblasti hotelnictví Diplomová

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav mikroelektroniky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav mikroelektroniky Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav mikroelektroniky Souhrnná analýza návrhů informačních systémů, technologií a metodik Diplomová práce Brno 2002 Milan

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

New Economy Change Requirements to Education at Universities

New Economy Change Requirements to Education at Universities MPRA Munich Personal RePEc Archive New Economy Change Requirements to Education at Universities Jindřich Vaněk and Petr Suchánek OPF SU Opava September 2001 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/17622/

Více

Viktor Gleich. Zavedení informačního systému (jako nového produktu) na trh.

Viktor Gleich. Zavedení informačního systému (jako nového produktu) na trh. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Viktor Gleich Zavedení informačního systému (jako nového produktu) na trh. Bakalářská práce

Více

Analýza potenciálu Social CRM

Analýza potenciálu Social CRM Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Autorka práce: : Ornela Vitaiová Vedoucí bakalářské

Více

Komunikace e-shopů v ČR. Jan Dobiáš

Komunikace e-shopů v ČR. Jan Dobiáš Komunikace e-shopů v ČR Jan Dobiáš Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Hlavním tématem této práce jsou internetové obchody v ČR a jejich komunikační aktivity. V teoretické části popisuje fungování e-shopů,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

Možnosti automatické detekce plagiátů

Možnosti automatické detekce plagiátů VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Možnosti automatické detekce

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce Manažerské informační systémy (MIS) Management information systems Vypracoval: Jan Voldán Obor: Informační technologie a management

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Marketing vzdělávacích kurzů. Bc. Petra Blinková

Marketing vzdělávacích kurzů. Bc. Petra Blinková Marketing vzdělávacích kurzů Bc. Petra Blinková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se věnuje obecným pojmům vzdělávání, marketingu vzdělávacích kurzů a komunikace vzdělávacích agentur se zákazníky

Více

Návrh a tvorba nadstavbového softwarového modulu pro správu informací a dokumentů malé firmy

Návrh a tvorba nadstavbového softwarového modulu pro správu informací a dokumentů malé firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Název diplomové práce: Návrh a tvorba nadstavbového softwarového modulu pro správu informací a dokumentů malé firmy 2012 Vypracoval: Bc.

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

7 Marketingové koncepty e-commerce

7 Marketingové koncepty e-commerce 7 Marketingové koncepty e-commerce Cíle výuky modulu Identifikovat klíčové prvky uživatelů Diskutovat o základních pojmech chování spotřebitelů a jejich rozhodnutí o koupi. Vysvětlit, jak se spotřebitelé

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra studií občanské společnosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Online fundraising v České republice Vypracovala: Bc. Nikola Janíčková Vedoucí práce: Mgr. Markéta

Více