Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace"

Transkript

1 1.

2 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ B7 Sociální inovace Autoři: Bc. Andrea Tvrdá Bc. Klára Palme PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. Externí oponenti: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Liberec, červen 2015

3 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, Poděkování Publikace, kterou jste právě otevřeli, by nikdy nevznikla nebýt souhry velké skupiny lidí a zvířat. Ráda bych poděkovala všem v realizačním týmu projektu B7 Sociální inovace a jmenovitě paní docentce Anně Kadeřábkové. Díky patří všem v organizaci ELVA HELP o.s., a veliký dík náleží klientům organizace za jejich důvěru, snahu a sílu. Zvláštní poděkování patří bytosti od věků stojící po boku člověka psu. Jsme rádi, že jsme u toho, když se po právu upevňuje status psa - přítele člověka na poli sociálních služeb. Za tým ELVA HELP o.s. Andrea Tvrdá

4 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, OBSAH 1. SLOVO ÚVODEM Asistenční pes Vodící pes Pes-asistent Kynologický systém Sociální systém (inovace) KDO JSME ELVA HELP O.S CO DĚLÁME Potřebnost projektu Čím je projekt inovační? Klíčové aktivity inovace JAK PRACUJEME Pes-asistent co je to? Pes-asistent Cíle služby Způsoby poskytování služby Jednání se zájemcem o službu Dokumentace o poskytování služby Sociální šetření Stávající pes klienta Trénink psa Atest psa Základní doporučený postup práce služba pes-asistent Typy psů-asistentů dle typu postižení klienta Pes-asistent a jeho role podle druhu handicapu klienta Pes-asistent pro osoby se psychosociálním handicapem dle diagnózy Autismus a pes SOCIÁLNÍ SYSTÉM Evaluace VIZE DO BUDOUCNOSTI - MOŽNOSTI ŠÍŘENÍ NAŠICH SLUŽEB ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 69

5 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, 8. SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ PŘÍLOHY Kontaktní údaje a užitečné odkazy Ilustrační fotodokumentace Vzory dokumentů k evaluaci Sborník příspěvků z konference... 96

6 1. SLOVO ÚVODEM Předložený text je metodikou inovačního řešení služby psychosociální rehabilitace v sociální práci. Metodika je výstupem realizace projektu ESF OP LZZ s názvem PES ASISTENT PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE a je výsledkem práce týmu neziskové organizace ELVA HELP o.s. (dále také EH o.s.). Náš tým zpracoval grantový projekt, stal se úspěšným žadatelem a zároveň příjemcem podpory v rámci výzvy B7, která se zaměřila na rozvoj sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Při výběru projektů byl kladem důraz na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb. Výzva měla za cíl najít nové způsoby práce v sociálních službách, které budou respektovat principy moderní sociální práce, nabídnou nové způsoby práce, nový přístup ke specifickým službám a budou ekonomičtější než stávající služby. Projekt probíhal v období květen 2014 až červen Myšlenku nového přístupu jsme v roce 2014 zpracovali do inovačního záměru. Ten jsme konzultovali s garantkou sociálních inovací doc. Ing. Annou Kadeřábkovou, Ph.D. Záměr byl předschválen, ELVA HELP o.s. mohla postoupit mezi žadatele grantových projektů B7 Sociální inovace. V lednu 2014 jsme zpracovali projektovou žádost, v dubnu 2014 byla žádost hodnotící komisí ESF schválena a stali jsme se příjemci grantové podpory našeho inovačního projektu s názvem PES ASISTENT PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE. Hlavním cílem předloženého textu je nabídnout zájemcům o naši inovaci informace o jejím vzniku, podpoře grantového projektu ESF OP LZZ, způsobu realizace klíčových aktivit projektu s důrazem na představení evaluace jako nového nástroje posilování kvality v sociálních službách. V prvé řadě však autoři usilují o předání jakéhosi návodu organizacím, které chtějí novou metodu práce s klientem a jeho psemasistentem poskytovat, rozvíjet a podporovat. Text je strukturován do několika kratších kapitol, které tvoří nezbytný rámec pro porozumění vlastní metodické kapitole, kterou je kapitola č. 4 Jak pracujeme. 6

7 Nezbytnou součástí metodiky jsou také přílohy, které ilustrují námi realizované postupy při realizaci inovačního řešení služby pes-asistent. Metodika vznikla jako ucelený text na základě zpracování dat z terénu, pomocí dokumentů odborné evaluace a také sekundární analýzou dokumentů, které jsou nezbytnou součástí poskytované služby. Metodiku je třeba číst jako reflexi skutečnosti, kterou mají k dispozici jednotliví členové týmu ELVA HELP o.s., jejich spolupracovníci a klienti. Nelze ji mechanicky přenést do jiné organizace, či prostředí klienta, je třeba vždy důkladně zvažovat individuální situaci klienta, možnosti organizace, stejně jako specifika regionu. Aby bylo zajištěno, že potencionální zájemci o poskytování inovačního řešení služby psychosociální rehabilitace dobře porozumí hlavním principům inovace, nabízí tým ELVA HELP o.s. k této metodice také poradenství (kontakty viz Příloha č. 9.1). Pro dobré porozumění metodice je vhodné uvést zde základní termíny, se kterými nejen metodika, ale také projekt pracuje. Jedná se o rozlišení pojmů: asistenční pes, vodící pes a pes-asistent, dále termíny kynologický systém a sociální systém (termíny a jejich vysvětlení se objevují i v dalším textu, základní vysvětlení je na tomto místě však nezbytné) ASISTENČNÍ PES Pes nebo fena, kteří jsou zdravotně a povahově prověření, žijící v prostorách v organizace cvičící asistenční psy a vycvičení kynologem ke standardizovanému souboru úkonů, za účelem pomoci osobě s handicapem. Pes musí projít zkouškou, kterou skládá kynolog psa cvičící a jejíž úspěšnost posuzuje jiný kynolog. Pokud pes dosáhne ve zkoušce stanovený počet bodů, získává status asistenční pes a je předán osobě s handicapem k užívání. 7

8 1.2. VODÍCÍ PES Asistenční pes se specializací v souboru dovedností, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc nevidomé osobě v prostorové orientaci a zdolávání tras. Velkou (technickou) výhodou pomoci vodícího psa je jeho schopnost vyhnout nevidomého překážkám, které mu hrozí ve výši jeho pasu a výše tyto není schopen nevidomý identifikovat holí, určenou k prostorové orientaci PES-ASISTENT Pes nebo fena, kteří jsou zdravotně a povahově prověření, žijící u klienta, klientem spolu s pracovníkem organizace trénovaný k předem stanovenému, individuálnímu souboru úkonů, za účelem pomoci osobě s handicapem. Pes musí projít atestem, který skládá klient a posuzuje odborník na diagnózu klienta. Pokud klient obhájí dovednosti a účelnost psa, potom pes získává status pes-asistent KYNOLOGICKÝ SYSTÉM Od roku 2000 realizovaný systém, který umožňuje osobám s postižením získat psího pomocníka asistenčního psa. Systém pracuje na bázi organizace sdružující kynology s dovedností naučit psa standardní úkony sloužící k pomoci člověku. Systém je nastaven tak, aby mu rozuměli kynologové, a soubor dovedností takového psa je standardizován tak, aby mohl být ověřen jakýmkoli zkušeným kynologem. Pes žije v zařízení organizace, psa cvičí kynolog zařízení. Znalost diagnóz klientů zde není nutná, dovednost práce s lidmi zde nehraje roli. Klient do procesu nijak nezasahuje a v samotném procesu výcviku se s klientem nijak nepracuje. Cílem je vycvičit psa a výstupem je klient, který má pomocníka. 8

9 1.5. SOCIÁLNÍ SYSTÉM (INOVACE) Systém, který umožňuje osobám s postižením získat psího pomocníka psa-asistenta. Systém pracuje na bázi terénní sociální služby, včetně posilování kompetencí klienta a posilování sociálních vazeb klienta. Klient spolu s pracovníkem (sociální pracovník - trenér zvířat) sám trénuje psa, který s ním žije. Pes se učí jen účelným dovednostem, tedy zcela individuálnímu souboru dovedností. Pracovník je znalý diagnózy klienta a jejích dopadů do života klienta a rodiny, má dovednosti v technikách práce s lidmi. Atest psa provádí klient formou obhajoby a ukázky dovedností svého psa. Psa ověřuje odborník na diagnózu klienta, kde posuzuje účelnost pomoci. Systém pracuje s klientem a klient ovlivňuje proces. Cílem je rehabilitace klienta. Výstupem je pes s dovednostmi pomocníka a klient, který jej užívá. 9

10 2. KDO JSME ELVA HELP O.S. Jsme především sociální pracovníci. Poskytujeme sociální služby a hlavní filosofií naší práce je pomáhat lidem tak, aby si nadále dokázali pomoci sami. Právě toto východisko činí naší inovaci výjimečnou a tolik odlišnou od stávajícího modelu. Sociální práce, kterou realizujeme, je založena na systemickém přístupu. To znamená, že pracujeme s komplexním vnímáním problému ze strany klienta, jeho rodiny, komunity, širší společnosti. Do fungování systému rodiny vždy vstupuje mnoho faktorů, což v naší službě respektujeme. V rámci projektu jsme některé z těchto faktorů parametrů sociálního systému klienta a problému, který inovace řeší, označili jako stakeholdery. Zde uvádíme stručnou charakteristiku těch, jež jsme identifikovali jako nejvýznamnější. Pro další realizátory služby jde o inspiraci v tom, koho oslovit, s kým počítat, čí vliv může poznamenat realizaci služby psychosociální rehabilitace za pomoci psa-asistenta. Tabulka č. 1 Přehled významných stakeholderů služby Příjemci služby Jedná se jak o samotné osoby s postižením, tak o jejich rodinné příslušníky. Jejich role je nejvýznamnější a váží se k ní také nejvýznamnější rizika inovace s ohledem na motivaci, možnosti spolupráce a schopnost vyrovnávat nečekané situace v rodině, které by mohly vést ke zhoršení situace a zrušení spolupráce v rámci projektu. Příjemci služby vykazují také nejvíce znaků, dle kterých lze impakt inovace prokázat (posílení sociální kvality života, objektivní aspekty životní spokojenosti a její subjektivní hodnocení). Opatrovník Opatrovník je osobou, která nese zodpovědnost za klienta, který může být příjemcem služby, činí rozhodnutí ve vztahu k poskytovaným službám, nakládá s finančními prostředky klienta. Pro impakt sociální inovace je významná také jeho motivace a zejména silná participace na výcviku psa, podpoře klienta, komunikaci s pracovníky Elva help o.s. 10

11 Místní komunita Jedná se o nejširší okruh osob, se kterými se rodina a klient nutně setkávají. Jsou to lidé, kteří tvoří lokalitu, ve které klient žije, a kteří se musí naučit klienta přijmout takového jaký je, i s jeho postižením. Proto je nutné je zapojit, informovat, vzdělávat tak, aby posílili impakt inovace prostřednictvím pozitivní zpětné vazby, kterou od nich rodina získá. Úředníci sociálních odborů Jsou to úředníci sociálních odborů, kteří na základě platné legislativy rozhodují o posouzení soběstačnosti klienta a tudíž potřebnosti klienta vůči sociálnímu systému, systému sociálního zabezpečení, dávek a služeb, které může mít k dispozici. Jejich zapojení znamená zvýšení šancí klienta na to, že na službu psa-asistenta dosáhne a nebude ji muset přerušit např. z důvodu hmotné nouze. Donátoři Zajišťují financování služby v položkách, které si klient nemůže dovolit hradit ze svých zdrojů (např. cestovné, výdaje na pořízení psa, veterinární služby apod.). Poskytovatelé dalších sociálních služeb v rodině Mohou se cítit ohroženi novým typem služby, které nerozumí. Proto je třeba je zapojit, vysvětlit, osobně se s nimi setkat tak, aby byl odstraněn strach jak z přítomnosti psa v rodině, tak ze služby nového typu. Je třeba všechny služby, které rodina má k dispozici, sladit a dobře jim rozumět tak, aby mohli být všichni aktéři efektivně zapojeni do výcviku psa a jeho adaptace v rodině. 11

12 Bývalý partner po rozvodu Partner po rozvodu nepřestává být rodičem dítěte, které může být finálním příjemcem služby psa-asistenta. Je to stále významný člen celého rodinného systému, který se s rodinou stýká a ovlivňuje také možnosti výcviku psa, možnosti přítomnosti psa v situaci, kdy je dítě právě s tímto partnerem apod. Může se např. stát, že po rozvodu ten z rodičů, který má dítě tzv. na víkendy, vyjádří nechuť k přítomnosti psa ve své domácnosti. Je třeba zapojovat také bývalé partnery rodičů dětí s postižením. Reprezentanti krajů Rozhodují o celkovém pokrytí regionu sociálními službami. Pokud nebudou o existenci a efektivitě služby pomocí psa-asistenta informováni, nemohou jí v regionu vytvořit prostor pro realizaci. Je třeba aktivně spolupracovat, komunikovat, informovat. Konkurenční poskytovatelé Mohou negativně ovlivnit impakt sociální inovace např. pomluvami, štvavou kampaní, negativními informacemi apod. Je třeba vždy uživatelům služby představit všechny možnosti, které se nabízejí, včetně těch konkurenčních, a vysvětlit právě onu inovaci řešení realizovaného ze strany Elva help tak, aby se klient mohl rozhodnout sám a rozuměl situaci, ve které se svým rozhodnutím ocitl. Tlumočník do znakové řeči Je velmi významnou osobou v kontaktu s lidmi se sluchovým postižením. Tlumočení do znakové řeči není překladem, ale výkladem světa uživatele služby a světa jejího poskytovatele. Tlumočník musí dobře rozumět oběma, aby mohl napomoci sociální inovaci tím, že pomůže vytvořit dobrý vztah s uživatelem, posílí jeho motivaci a pomůže udržet uživatele v procesu aktivní spolupráce. 12

13 Tým ELVA HELP o.s. dlouhodobě poskytuje služby osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Poskytuje specifické služby, přičemž využívá jedinečné schopnosti zvířat, jež nabízejí při poskytování profesionální sociální služby, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života klienta. To vše je založeno na bohaté zkušenosti týmu, který již více než 12 let profesionálně působí v oblasti canisterapie a v procesu výcviku asistenčních psů. Od roku 2007 je ELVA HELP o.s. registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, poskytuje především službu poradenství a službu sociální rehabilitace osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Právě dlouholeté zkušenosti z každodenní práce s klienty v terénu, zkušenosti ze zahraničí a zejména individuální potřeby našich klientů nás dovedly k myšlence a následně k vytvoření nového způsobu přípravy psa, který poskytuje asistenci našim klientům. Tým poskytovatelů služby a jeho profesní rozvoj Pracovníci přímé péče. Tým poskytovatelů sociální služby v přímé péči je dvoučlenný, nejlépe genderově vyrovnaný, bezpodmínečně prošel více než 5 letou praxí v canisterapii, je vzdělán VŠ v oblasti sociální, eventuálně speciální pedagogiky, Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách jsou pozice, které pro poskytování služby musí splnit minimálně následující požadavky: Absolvování výcviku krizové intervence tváří v tvář je podmínkou. Absolvování kurzu lektorských dovedností podmínkou. Doporučuje se kurz facilitace. Dále je podmínkou aktivní účast na semináři kliker-tréninku u renomovaného trenéra zvířat. Vlastní praxe se zvířetem a výsledky tréninku metodou pozitivního posilování. Znalost ostatních metod tréninku pozitivního posilování nutná. Znalost ovládání videokamery 13

14 Ostatní pracovníci doplňují tým a jejich pozice je pro realizaci služby významná, ne-li nezastupitelná. Jedná se o Projektovou manažerku, Účetní, Mediátorku, Evaluátorku a Supervizora. Pozice projektové manažerky souvisí s tím, že inovace je vytvářena v rámci projektu a v další realizaci nebude nutná, pokud budou získány finanční prostředky mimo prostředí grantových projektů. Mediátorka je pozice, která vznikla na základě poptávky klientů, kteří se ocitají v často složitých životních situacích a nejprve potřebují narovnat některé vztahy, aby se mohli stát příjemci služby. Evaluátorka zajišťuje získávání a zpracování zpětné vazby ke klíčovým aktivitám projektu a zejména vyhodnocuje tzv. sociální impakt inovace, náplň její práce je vysvětlena dále v textu. Supervizor je nenahraditelný pro kteréhokoli člena týmu či pro tým celý v situacích, které je nutno profesně reflektovat a najít další potupy práce či řešení problému. Následující tabulka přehledně shrnuje rozsah základních aktivit a činností týmu, se kterými je nutno počítat při realizaci služby psychosociální rehabilitace s pomocí psaasistenta. Tabulka č. 2 Přehled základních aktivit a činností týmu Přímá péče s klientem a v zájmu klienta Kontakt Intervence Jednání v zájmu klienta Poradenství v sociální oblasti Konzultace Rozbor celkové analýzy klienta v zájmu klienta a souladu se psem Monitoring Video-reflexe Metodologie Ostatní úkony mimo přímou péči Intervize Supervize Vzdělávání personálu Testování typu a povahy psa, zdraví psa Metodologie, metodika Evaluace Konzultace pracovníků přímé péče a týmu s evaluátorem Administrativní úkony běžné agendy 14

15 Přímá péče s klientem a v zájmu klienta Volba technik, forem a metod zooterapie Volba technik, forem a metod tréninku zvířat Volba pomůcek k tréninku zvířete Volba pomůcek k rehabilitaci klienta Edukace lektorování Edukace osobní Nácviky Krizová intervence, psychosociální pomoc Ostatní úkony mimo přímou péči Vykazování dat (interní pro organizaci) Plnění administrativních povinností dárci, dotace, projekty Plnění administrativních povinností zaměstnavatele Plnění administrativních povinností poskytovatele sociálních služeb Povinnosti zaměstnanců v oblasti dalšího vzdělávání jsou stanoveny a dodržovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách, v platném znění. Vzděláváme se vždy alespoň 24 hodin ročně, zejména v oblastech přímo souvisejících s poskytovanou službou. Jedná se zejména o téma komunikace se specifickými klienty, techniky rehabilitace a terapií, přístupy, techniky a metody práce s klienty, apod. Dále jsou zaměstnanci činní v přímé péči služby povinni se vzdělávat v oblasti etologie a tréninku zvířat, a to minimálně jednou vzdělávací akcí ročně. Spolupracující organizace a odborníci tvoří bohatou síť sociální systém poskytovatele služby. Tento systém je oporou, zdrojem informací, konzultací, zrcadlení nejen pro pracovníky, ale často i pro klienty. Jedná se zejména o: Speciálně-pedagogická centra Pedagogicko-psychologickou poradnu Organizace sdružující osoby s daným handicapem či zájemce o tuto problematiku 15

16 Ranou péči Fyzioterapeuty Psychology Psychoterapeuty Psychiatry Neurology Speciální pedagogy Odborníky na konkrétní diagnózu klienta Tlumočníky do znakového jazyka Nadace podporující cílovou skupinu a druh pomoci Donátoři (firmy, jedinci) Média (televize, rádio, tisk, internet) MPSV, Krajský úřad, Magistrát města A další V další části textu metodiky bude popsáno, jakým způsobem pracujeme, tedy realizujeme službu Pes-asistent psychosociální rehabilitace. Způsoby práce je třeba vnímat v kontextu realizačního týmu a stakeholderů, který tvoří jeho sociální systém. 16

17 3. CO DĚLÁME V této části metodiky bude stručně a věcně představena činnost neziskové organizace ELVA HELP o.s. ve vztahu k projektovým aktivitám. Z toho důvodu je úvod ke kapitole věnován zevrubné (a proti projektové dokumentaci stručné) charakteristice projektu ESF OP LZZ s názvem Pes-asistent psychosociální rehabilitace a zejména jeho tzv. klíčovým aktivitám, což umožní porozumět způsobu práce právě v pilotním projektu ve stanoveném období. Projekt byl realizován v období květen 2014 až červen 2015 a to v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji. Workshopy vázané na projektové aktivity byly nabízeny po celém území ČR. Cílem projektu bylo zavedení nového systému procesu přípravy psa pro psychosociální rehabilitaci a asistenci. Tento inovační systém byl nazván sociální. Hlavními principy, ke kterým se realizátor zavázal v projektu, byly: Individuální přístup ke klientovi (specifická zakázka dle diagnózy, věku, skutečných potřeb, rodiny, prostředí klienta, ) Poskytnutí terénní služby (služba jde za klientem) Vysoká hospodárnost (snížení výdajů z veřejných zdrojů až o dvě třetiny) Časový faktor (služba začne ihned, pes je u klienta od počátku) Minimalizace rizik spojených se začleňováním psa do nového prostředí (klient a jeho rodina) Sociální systém je poskytován vybraným klientům, kteří mohou a chtějí využít pozitivních aspektů nabízené služby. K zavádění sociálního systému do praxe sociální práce patří poskytování poradenství, prezentace inovačního řešení dané služby, workshopy, evaluace. Důležitými výstupy projektu jsou videoprezentace celé práce s klienty a průběžná evaluace celého sociálního systému. 17

18 3.1. POTŘEBNOST PROJEKTU Stávající systém, který inovujeme, nazýváme "kynologický". Byl vyvinut kynology, nikoli sociálními pracovníky, kteří nebyli přizváni jakékoli spolupráci. Kynologové byli historicky iniciátory spolupráce psa a člověka s handicapem. Výcvik psa v tomto systému však staví klienta do zcela pasivní pozice. Výcvik psa vede kynolog v simulačních situacích, pes nebydlí v rodině, kam bude umístěn. Zkoušky se psem vykonává kynolog, pes se učí i úkony, které klient nepotřebuje (neuzavírá se zakázka zohledňující skutečné potřeby). Pes je cvičen dle paušálně stanovených pravidel, která je nutné splnit při zkouškách. Cílem je vycvičit psa v souladu se standardizovanými pravidly a předat jej klientovi. Tento systém zde funguje zejména pro cílovou skupinu nevidomých osob. Pes se naučí povely, pomocí nichž nevidomým osobám velmi pomáhá v orientaci a každodenních potřebách. Tento způsob však v praxi zcela nevyhovuje ostatním cílovým skupinám. Jako příklad lze uvést potřeby lidí s autismem a jejich rodin. Inovace kynologický systém neruší, vytváří však důležitou možnost volby pro lidi se specifickými potřebami. Osoby se zdravotním postižením totiž tvoří výrazně heterogenní skupinu, které je třeba nabídnout aktivní přístup služby zohledňující jejich specifické potřeby. Inovace realizovaná projektem nabízí službu, která jde za klientem do jeho přirozeného prostředí, respektuje nutnost podpořit vazby psa a celé rodiny, nikoli pouze jednoho jejího člena, který je klientem. Problém stávajícího systému je také v časové náročnosti, kdy klient pasivně čeká na psa 1-2 roky, kdežto v inovačním systému má psa od počátku. Dalším úskalím kynologického systému je jeho ekonomická náročnost. Náklady zde v průměru na jednoho vycvičeného psa činí trojnásobek nákladů proti inovačnímu sociálnímu systému. Sociální systém přináší nejen ekonomické benefity, ale právě benefity sociální. Je to terénní služba, individuální práce, respekt, participace, aktivní přístup, spoluzodpovědnost na procesu. Cílem je pes, kterého si trénuje klient sám", s pomocí odborné služby, s podporou a vedením. 18

19 3.2. ČÍM JE PROJEKT INOVAČNÍ? Inovace se odráží od těchto charakteristik stávajícího systému: klient v něm zažádá o službu a pasivně čeká. Výcvik psa vede kynolog organizace a jde mimo klienta, vše v simulačních situacích, zkoušky se psem vykonává trenér, pes se učí i úkony, které klient nepotřebuje k pomoci, zkoušku psa hodnotí kynolog. Klient se zde nesetkává s odborníkem na svou diagnózu, rozhodčí posuzuje pouze stupeň poslušnosti psa a počet dovedností nikoli jejich účelnost pro klienta, respektive účelnost vynaložených financí. Doba pasivního čekání klienta je 1 2 roky a zahrnuje dobu sociálního šetření u klienta a hledání vhodného psa včetně vyšetření jeho zdraví a povahy, výcvik psa kynologem organizace, zkoušky psa. Cílem je vycvičený pes předaný klientovi. Inovace spočívá v zavedení sociálního systému. Klient v něm žádá o službu a je ihned aktivně zapojen. Pes je trénován klientem a jeho rodinou v reálném prostředí a v reálných situacích pod vedením sociálního pracovníka-kynologa, zkoušky se psem vykonává klient, pes se učí pouze zcela účelové dovednosti, zkoušku-atest psa hodnotí odborník na diagnózu klienta. Klient se ze strany organizace poskytující psa-asistenta setkává výhradně s pracovníky odborně vyškolenými v oblastech jeho handicapu i kynologie, rozhodčí u atestu psa je osoba znalá handicapu klienta a jeho projevů a posuzuje tedy reálnou účelnost pomoci psa klientovi a tím i účelnost vynaložených financí. Doba čekání na aktivní zapojení je 1 až 3 měsíce a zahrnuje čas na detailní a opakované sociální šetření u klienta a hledání vhodného psa a jeho vyšetření zdraví a povahy. Cílem je zrehabilitovaný klient, který si vlastními možnostmi trénoval psa pro účelnou pomoc. Protože je pes od počátku v rodině, je zde výrazně eliminováno riziko nesouladu či nesžití v budoucnu, ke kterému nezřídka dochází ve stávajícím systému, kdy pes přichází po více jak ročním výcviku mimo rodinu. Sociální systém je terénní služba poskytovaná odborníkem, hospodárná, účelná, časově rychle dostupná, zcela individuální, počítá se změnami potřeb v rámci služby a pružně na ně reaguje. 19

20 3.3. KLÍČOVÉ AKTIVITY INOVACE Vstupní řízení s klienty zahrnuje oslovení a výběr klientů/rodin, první kontakt, pečlivé vstupní šetření s cílem navázat spolupráci nabídnout službu vhodným klientům projektu. Vstupní řízení zahrnuje navázání kontaktu s potencionálními klienty, příp. jejich zástupci; představení inovační služby z projektu, cíle, způsoby práce, podmínky projektu, evaluaci; sociální šetření potřeb klienta (seznámení s diagnózou a specifickými projevy či potřebami v kontextu psychosociální rehabilitace pomocí psa) a potřeb celé rodiny; specifikace výběru psa, příp. práce se stávajícím klientovým psem; sociální šetření s praktickou ukázkou práce se psem z organizace, ukázka nových postupů péče a vedení psa v rodině. Cílem je uzavření kontraktu s vhodným klientem, který může využít v projektu sociální systém výcviku psa-asistenta pro psychosociální rehabilitaci. V této klíčové aktivitě je plánováno v počáteční fázi oslovit klientů. Kvalifikovaný odhad z praxe vhodných klientů činí 8-12 klientů, minimální počet klientů k uzavření kontraktu a naplnění projektových cílů činí 5 klientů během 1 roku. Inovace: sociální systém přípravy psa-asistenta pro psychosociální rehabilitaci. Hlavní principy práce s klienty v této fázi jsou: Aktivní přístup od počátku, individuální práce, odborné sociální šetření, respekt ke specifickým potřebám, které vyplývají ze zdravotního postižení klienta, specifickým projevům, prostředí, rodině; aspekt komunitní (obchod, doprava, zaměstnání apod.), práce s multidisciplinárním týmem (odborný projektový manažer vyhledává potřebné informace u odborníků, např. spolupráce se SPC psycholog, speciální pedagog), specifická zakázka, která vyhovuje klientovi organizaci. Klienti jsou odborně vedeni a podporováni při tréningu psa tak, aby byla naplněna individuální zakázka. Služba je pravidelně dostupná v terénní formě, klientům je k dispozici průběžné poradenství, řešení krizových situací, podpora, motivace. Cílem je naplnit všechny etapy tak, aby klient vykonal zkoušku se psem. Hlavním cílem je klient, který si vytrénoval v rámci svých možností psa- 20

21 asistenta pro psychosociální pomoc pod odborným vedením týmu. Zkouška je ukončením první fáze spolupráce. Je realizována samotná inovace, jejíž nedílnou součástí je průběžná evaluace, průběžné videozáznamy a konkrétní výstup - ukázky práce a možností nového systému. Poradenství - inovativní sociální systém. V rámci této klíčové aktivity odborní pracovníci týmu poskytují službu poradenství, které se týká samotné inovace sociálního systému. Služba zahrnuje poradenství pro potencionální klienty, odbornou veřejnost. Netýká se klientů, kteří uzavřou kontrakt a budou využívat služeb v klíčové aktivitě č. 2, neboť Ti získávají poradenské služby v rámci komplexního sociálního systému, jehož jsou součástí. Forma poradenství je závislá na potřebách klienta. Nejčastější je ová komunikace, telefonní rozhovory, poradenství přes Skype. V projektu jsou vytvořeny webové stránky, na kterých je dostupná odborná poradna, místo, kde mohou zájemci klást dotazy týkající se projektu, sociálního systému atd. Odborné poradenství poskytují kompetentní pracovníci projektového týmu (zejm. odborný manažer projektu). Otázky a odpovědi jsou na webu projektu zveřejněny (zohledněna je ochrana osobních dat a etický rozměr komunikace). Workshopy jsou realizovány ve druhé polovině projektu. Celkový počet workshopů bude 5 až 6. Každý je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin v jednom dni při dodržení hygienických přestávek a přestávky na oběd. Realizace workshopů se účastní vždy minimálně dva odborní pracovníci realizačního týmu, kteří jsou v roli lektorů, moderátorů a facilitátorů diskuse, a evaluátor. Náplní WS je prezentace inovace sociální služby včetně názorných ukázek práce se psem atp. Součástí je vždy řízená diskuse, brainstorming všech účastníků, zpětná vazba k míře inovace a skupinové řešení úkolů vyplývajících ze zkušeností účastníků. Závěrečným výsledkem je sumarizace výstupů workshopu provedená všemi účastníky. Evaluátor zde provede pozorování a dotazníkové šetření, jak je popsáno v klíčové aktivitě Evaluace. K účasti na WS jsou oslovování jak potencionální klienti, tak zainteresovaní odborníci z praxe sociálních služeb. Pro posílení efektivity a kvalitních výstupů je omezena kapacita workshopu vždy na max. 15 účastníků bez ohledu na poměr odborníků a potencionálních klientů. 21

22 Účastníci jsou zváni na základě dostupných databází sociálních služeb a dalších institucí v daném regionu a jsou předem seznámeni s tématem a organizací workshopu. Workshopy slouží k prezentaci a řešení dílčích problémů, které formulují osoby z praxe sociálních služeb. Výstupem pro udržitelnost projektu bude výměna zkušeností, praktických rad a kontaktů mezi odborníky z praxe navzájem a mezi odborníky z praxe a potencionálními klienty. V této aktivitě vytvoří tým podklad pro 8 hod. akreditovaný kurz (MŠMT, MPSV). Ten bude po ukončení projektu naplňovat jeho udržitelnost (vzdělávání v inovaci). Evaluace je založena na třech krocích, které absolvují všichni účastníci projektu - klienti v procesu aktivní přípravy na akceptaci asistenčního psa. Jedná o vstupní, průběžnou a výstupní (či závěrečnou) evaluaci. Vstupní evaluace zahrnuje dotazníkové šetření realizované souběžně se zahájením klíčových aktivit projektu. Získávána jsou základní data o klientech - respondentech, o jejich očekáváních, potřebách a představách o inovaci. Průběžná evaluace má charakter převážně kvalitativního šetření pomocí individuálních otevřených rozhovorů a skupinových rozhovorů s klienty. Dále je realizováno pozorování a dotazníkové šetření s účastníky workshopů k získání zpětné vazby od zainteresované veřejnosti (odborníků a potencionálních klientů služby) k vytvoření komplexního obrázku o efektivitě inovace. Vstupní a průběžná evaluace má formativní charakter a je realizována v cca jedné třetině projektu (individuální rozhovory) a ve třetině druhé (skupinové rozhovory a evaluace workshopů). Závěrečná evaluace má charakter sumativní a je realizována pomocí podrobného dotazníkového šetření. Aktivity evaluace probíhají v celém průběhu projektu a řídí se přísnými etickými pravidly. Výstupem je obsáhlá evaluační zpráva, která zahrnuje jak výstupy evaluace, tak metodiku jejich získávání, způsob zpracování dat a postupy pro implementaci výstupů evaluace zpět do aktivit projektu. Zpráva může sloužit jako příklad dobré praxe. Evaluační zpráva prokáže inovativnost projektu vůči původnímu stavu a efektivitu nové koncepce inovované služby. Hodnotící konference se uskuteční v závěru ročního projektu. Cílem je představit zájemcům z řad nových potencionálních klientů, odborné veřejnosti (např. zástupcům Rané péče, Speciálního pedagogického centra apod.), ale i plátcům (zástupcům nadací, 22

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Příloha č. 1 Inovační záměr Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více