Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace"

Transkript

1 1.

2 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ B7 Sociální inovace Autoři: Bc. Andrea Tvrdá Bc. Klára Palme PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. Externí oponenti: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Liberec, červen 2015

3 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, Poděkování Publikace, kterou jste právě otevřeli, by nikdy nevznikla nebýt souhry velké skupiny lidí a zvířat. Ráda bych poděkovala všem v realizačním týmu projektu B7 Sociální inovace a jmenovitě paní docentce Anně Kadeřábkové. Díky patří všem v organizaci ELVA HELP o.s., a veliký dík náleží klientům organizace za jejich důvěru, snahu a sílu. Zvláštní poděkování patří bytosti od věků stojící po boku člověka psu. Jsme rádi, že jsme u toho, když se po právu upevňuje status psa - přítele člověka na poli sociálních služeb. Za tým ELVA HELP o.s. Andrea Tvrdá

4 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, OBSAH 1. SLOVO ÚVODEM Asistenční pes Vodící pes Pes-asistent Kynologický systém Sociální systém (inovace) KDO JSME ELVA HELP O.S CO DĚLÁME Potřebnost projektu Čím je projekt inovační? Klíčové aktivity inovace JAK PRACUJEME Pes-asistent co je to? Pes-asistent Cíle služby Způsoby poskytování služby Jednání se zájemcem o službu Dokumentace o poskytování služby Sociální šetření Stávající pes klienta Trénink psa Atest psa Základní doporučený postup práce služba pes-asistent Typy psů-asistentů dle typu postižení klienta Pes-asistent a jeho role podle druhu handicapu klienta Pes-asistent pro osoby se psychosociálním handicapem dle diagnózy Autismus a pes SOCIÁLNÍ SYSTÉM Evaluace VIZE DO BUDOUCNOSTI - MOŽNOSTI ŠÍŘENÍ NAŠICH SLUŽEB ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 69

5 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, 8. SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ PŘÍLOHY Kontaktní údaje a užitečné odkazy Ilustrační fotodokumentace Vzory dokumentů k evaluaci Sborník příspěvků z konference... 96

6 1. SLOVO ÚVODEM Předložený text je metodikou inovačního řešení služby psychosociální rehabilitace v sociální práci. Metodika je výstupem realizace projektu ESF OP LZZ s názvem PES ASISTENT PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE a je výsledkem práce týmu neziskové organizace ELVA HELP o.s. (dále také EH o.s.). Náš tým zpracoval grantový projekt, stal se úspěšným žadatelem a zároveň příjemcem podpory v rámci výzvy B7, která se zaměřila na rozvoj sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Při výběru projektů byl kladem důraz na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb. Výzva měla za cíl najít nové způsoby práce v sociálních službách, které budou respektovat principy moderní sociální práce, nabídnou nové způsoby práce, nový přístup ke specifickým službám a budou ekonomičtější než stávající služby. Projekt probíhal v období květen 2014 až červen Myšlenku nového přístupu jsme v roce 2014 zpracovali do inovačního záměru. Ten jsme konzultovali s garantkou sociálních inovací doc. Ing. Annou Kadeřábkovou, Ph.D. Záměr byl předschválen, ELVA HELP o.s. mohla postoupit mezi žadatele grantových projektů B7 Sociální inovace. V lednu 2014 jsme zpracovali projektovou žádost, v dubnu 2014 byla žádost hodnotící komisí ESF schválena a stali jsme se příjemci grantové podpory našeho inovačního projektu s názvem PES ASISTENT PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE. Hlavním cílem předloženého textu je nabídnout zájemcům o naši inovaci informace o jejím vzniku, podpoře grantového projektu ESF OP LZZ, způsobu realizace klíčových aktivit projektu s důrazem na představení evaluace jako nového nástroje posilování kvality v sociálních službách. V prvé řadě však autoři usilují o předání jakéhosi návodu organizacím, které chtějí novou metodu práce s klientem a jeho psemasistentem poskytovat, rozvíjet a podporovat. Text je strukturován do několika kratších kapitol, které tvoří nezbytný rámec pro porozumění vlastní metodické kapitole, kterou je kapitola č. 4 Jak pracujeme. 6

7 Nezbytnou součástí metodiky jsou také přílohy, které ilustrují námi realizované postupy při realizaci inovačního řešení služby pes-asistent. Metodika vznikla jako ucelený text na základě zpracování dat z terénu, pomocí dokumentů odborné evaluace a také sekundární analýzou dokumentů, které jsou nezbytnou součástí poskytované služby. Metodiku je třeba číst jako reflexi skutečnosti, kterou mají k dispozici jednotliví členové týmu ELVA HELP o.s., jejich spolupracovníci a klienti. Nelze ji mechanicky přenést do jiné organizace, či prostředí klienta, je třeba vždy důkladně zvažovat individuální situaci klienta, možnosti organizace, stejně jako specifika regionu. Aby bylo zajištěno, že potencionální zájemci o poskytování inovačního řešení služby psychosociální rehabilitace dobře porozumí hlavním principům inovace, nabízí tým ELVA HELP o.s. k této metodice také poradenství (kontakty viz Příloha č. 9.1). Pro dobré porozumění metodice je vhodné uvést zde základní termíny, se kterými nejen metodika, ale také projekt pracuje. Jedná se o rozlišení pojmů: asistenční pes, vodící pes a pes-asistent, dále termíny kynologický systém a sociální systém (termíny a jejich vysvětlení se objevují i v dalším textu, základní vysvětlení je na tomto místě však nezbytné) ASISTENČNÍ PES Pes nebo fena, kteří jsou zdravotně a povahově prověření, žijící v prostorách v organizace cvičící asistenční psy a vycvičení kynologem ke standardizovanému souboru úkonů, za účelem pomoci osobě s handicapem. Pes musí projít zkouškou, kterou skládá kynolog psa cvičící a jejíž úspěšnost posuzuje jiný kynolog. Pokud pes dosáhne ve zkoušce stanovený počet bodů, získává status asistenční pes a je předán osobě s handicapem k užívání. 7

8 1.2. VODÍCÍ PES Asistenční pes se specializací v souboru dovedností, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc nevidomé osobě v prostorové orientaci a zdolávání tras. Velkou (technickou) výhodou pomoci vodícího psa je jeho schopnost vyhnout nevidomého překážkám, které mu hrozí ve výši jeho pasu a výše tyto není schopen nevidomý identifikovat holí, určenou k prostorové orientaci PES-ASISTENT Pes nebo fena, kteří jsou zdravotně a povahově prověření, žijící u klienta, klientem spolu s pracovníkem organizace trénovaný k předem stanovenému, individuálnímu souboru úkonů, za účelem pomoci osobě s handicapem. Pes musí projít atestem, který skládá klient a posuzuje odborník na diagnózu klienta. Pokud klient obhájí dovednosti a účelnost psa, potom pes získává status pes-asistent KYNOLOGICKÝ SYSTÉM Od roku 2000 realizovaný systém, který umožňuje osobám s postižením získat psího pomocníka asistenčního psa. Systém pracuje na bázi organizace sdružující kynology s dovedností naučit psa standardní úkony sloužící k pomoci člověku. Systém je nastaven tak, aby mu rozuměli kynologové, a soubor dovedností takového psa je standardizován tak, aby mohl být ověřen jakýmkoli zkušeným kynologem. Pes žije v zařízení organizace, psa cvičí kynolog zařízení. Znalost diagnóz klientů zde není nutná, dovednost práce s lidmi zde nehraje roli. Klient do procesu nijak nezasahuje a v samotném procesu výcviku se s klientem nijak nepracuje. Cílem je vycvičit psa a výstupem je klient, který má pomocníka. 8

9 1.5. SOCIÁLNÍ SYSTÉM (INOVACE) Systém, který umožňuje osobám s postižením získat psího pomocníka psa-asistenta. Systém pracuje na bázi terénní sociální služby, včetně posilování kompetencí klienta a posilování sociálních vazeb klienta. Klient spolu s pracovníkem (sociální pracovník - trenér zvířat) sám trénuje psa, který s ním žije. Pes se učí jen účelným dovednostem, tedy zcela individuálnímu souboru dovedností. Pracovník je znalý diagnózy klienta a jejích dopadů do života klienta a rodiny, má dovednosti v technikách práce s lidmi. Atest psa provádí klient formou obhajoby a ukázky dovedností svého psa. Psa ověřuje odborník na diagnózu klienta, kde posuzuje účelnost pomoci. Systém pracuje s klientem a klient ovlivňuje proces. Cílem je rehabilitace klienta. Výstupem je pes s dovednostmi pomocníka a klient, který jej užívá. 9

10 2. KDO JSME ELVA HELP O.S. Jsme především sociální pracovníci. Poskytujeme sociální služby a hlavní filosofií naší práce je pomáhat lidem tak, aby si nadále dokázali pomoci sami. Právě toto východisko činí naší inovaci výjimečnou a tolik odlišnou od stávajícího modelu. Sociální práce, kterou realizujeme, je založena na systemickém přístupu. To znamená, že pracujeme s komplexním vnímáním problému ze strany klienta, jeho rodiny, komunity, širší společnosti. Do fungování systému rodiny vždy vstupuje mnoho faktorů, což v naší službě respektujeme. V rámci projektu jsme některé z těchto faktorů parametrů sociálního systému klienta a problému, který inovace řeší, označili jako stakeholdery. Zde uvádíme stručnou charakteristiku těch, jež jsme identifikovali jako nejvýznamnější. Pro další realizátory služby jde o inspiraci v tom, koho oslovit, s kým počítat, čí vliv může poznamenat realizaci služby psychosociální rehabilitace za pomoci psa-asistenta. Tabulka č. 1 Přehled významných stakeholderů služby Příjemci služby Jedná se jak o samotné osoby s postižením, tak o jejich rodinné příslušníky. Jejich role je nejvýznamnější a váží se k ní také nejvýznamnější rizika inovace s ohledem na motivaci, možnosti spolupráce a schopnost vyrovnávat nečekané situace v rodině, které by mohly vést ke zhoršení situace a zrušení spolupráce v rámci projektu. Příjemci služby vykazují také nejvíce znaků, dle kterých lze impakt inovace prokázat (posílení sociální kvality života, objektivní aspekty životní spokojenosti a její subjektivní hodnocení). Opatrovník Opatrovník je osobou, která nese zodpovědnost za klienta, který může být příjemcem služby, činí rozhodnutí ve vztahu k poskytovaným službám, nakládá s finančními prostředky klienta. Pro impakt sociální inovace je významná také jeho motivace a zejména silná participace na výcviku psa, podpoře klienta, komunikaci s pracovníky Elva help o.s. 10

11 Místní komunita Jedná se o nejširší okruh osob, se kterými se rodina a klient nutně setkávají. Jsou to lidé, kteří tvoří lokalitu, ve které klient žije, a kteří se musí naučit klienta přijmout takového jaký je, i s jeho postižením. Proto je nutné je zapojit, informovat, vzdělávat tak, aby posílili impakt inovace prostřednictvím pozitivní zpětné vazby, kterou od nich rodina získá. Úředníci sociálních odborů Jsou to úředníci sociálních odborů, kteří na základě platné legislativy rozhodují o posouzení soběstačnosti klienta a tudíž potřebnosti klienta vůči sociálnímu systému, systému sociálního zabezpečení, dávek a služeb, které může mít k dispozici. Jejich zapojení znamená zvýšení šancí klienta na to, že na službu psa-asistenta dosáhne a nebude ji muset přerušit např. z důvodu hmotné nouze. Donátoři Zajišťují financování služby v položkách, které si klient nemůže dovolit hradit ze svých zdrojů (např. cestovné, výdaje na pořízení psa, veterinární služby apod.). Poskytovatelé dalších sociálních služeb v rodině Mohou se cítit ohroženi novým typem služby, které nerozumí. Proto je třeba je zapojit, vysvětlit, osobně se s nimi setkat tak, aby byl odstraněn strach jak z přítomnosti psa v rodině, tak ze služby nového typu. Je třeba všechny služby, které rodina má k dispozici, sladit a dobře jim rozumět tak, aby mohli být všichni aktéři efektivně zapojeni do výcviku psa a jeho adaptace v rodině. 11

12 Bývalý partner po rozvodu Partner po rozvodu nepřestává být rodičem dítěte, které může být finálním příjemcem služby psa-asistenta. Je to stále významný člen celého rodinného systému, který se s rodinou stýká a ovlivňuje také možnosti výcviku psa, možnosti přítomnosti psa v situaci, kdy je dítě právě s tímto partnerem apod. Může se např. stát, že po rozvodu ten z rodičů, který má dítě tzv. na víkendy, vyjádří nechuť k přítomnosti psa ve své domácnosti. Je třeba zapojovat také bývalé partnery rodičů dětí s postižením. Reprezentanti krajů Rozhodují o celkovém pokrytí regionu sociálními službami. Pokud nebudou o existenci a efektivitě služby pomocí psa-asistenta informováni, nemohou jí v regionu vytvořit prostor pro realizaci. Je třeba aktivně spolupracovat, komunikovat, informovat. Konkurenční poskytovatelé Mohou negativně ovlivnit impakt sociální inovace např. pomluvami, štvavou kampaní, negativními informacemi apod. Je třeba vždy uživatelům služby představit všechny možnosti, které se nabízejí, včetně těch konkurenčních, a vysvětlit právě onu inovaci řešení realizovaného ze strany Elva help tak, aby se klient mohl rozhodnout sám a rozuměl situaci, ve které se svým rozhodnutím ocitl. Tlumočník do znakové řeči Je velmi významnou osobou v kontaktu s lidmi se sluchovým postižením. Tlumočení do znakové řeči není překladem, ale výkladem světa uživatele služby a světa jejího poskytovatele. Tlumočník musí dobře rozumět oběma, aby mohl napomoci sociální inovaci tím, že pomůže vytvořit dobrý vztah s uživatelem, posílí jeho motivaci a pomůže udržet uživatele v procesu aktivní spolupráce. 12

13 Tým ELVA HELP o.s. dlouhodobě poskytuje služby osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Poskytuje specifické služby, přičemž využívá jedinečné schopnosti zvířat, jež nabízejí při poskytování profesionální sociální služby, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života klienta. To vše je založeno na bohaté zkušenosti týmu, který již více než 12 let profesionálně působí v oblasti canisterapie a v procesu výcviku asistenčních psů. Od roku 2007 je ELVA HELP o.s. registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, poskytuje především službu poradenství a službu sociální rehabilitace osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Právě dlouholeté zkušenosti z každodenní práce s klienty v terénu, zkušenosti ze zahraničí a zejména individuální potřeby našich klientů nás dovedly k myšlence a následně k vytvoření nového způsobu přípravy psa, který poskytuje asistenci našim klientům. Tým poskytovatelů služby a jeho profesní rozvoj Pracovníci přímé péče. Tým poskytovatelů sociální služby v přímé péči je dvoučlenný, nejlépe genderově vyrovnaný, bezpodmínečně prošel více než 5 letou praxí v canisterapii, je vzdělán VŠ v oblasti sociální, eventuálně speciální pedagogiky, Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách jsou pozice, které pro poskytování služby musí splnit minimálně následující požadavky: Absolvování výcviku krizové intervence tváří v tvář je podmínkou. Absolvování kurzu lektorských dovedností podmínkou. Doporučuje se kurz facilitace. Dále je podmínkou aktivní účast na semináři kliker-tréninku u renomovaného trenéra zvířat. Vlastní praxe se zvířetem a výsledky tréninku metodou pozitivního posilování. Znalost ostatních metod tréninku pozitivního posilování nutná. Znalost ovládání videokamery 13

14 Ostatní pracovníci doplňují tým a jejich pozice je pro realizaci služby významná, ne-li nezastupitelná. Jedná se o Projektovou manažerku, Účetní, Mediátorku, Evaluátorku a Supervizora. Pozice projektové manažerky souvisí s tím, že inovace je vytvářena v rámci projektu a v další realizaci nebude nutná, pokud budou získány finanční prostředky mimo prostředí grantových projektů. Mediátorka je pozice, která vznikla na základě poptávky klientů, kteří se ocitají v často složitých životních situacích a nejprve potřebují narovnat některé vztahy, aby se mohli stát příjemci služby. Evaluátorka zajišťuje získávání a zpracování zpětné vazby ke klíčovým aktivitám projektu a zejména vyhodnocuje tzv. sociální impakt inovace, náplň její práce je vysvětlena dále v textu. Supervizor je nenahraditelný pro kteréhokoli člena týmu či pro tým celý v situacích, které je nutno profesně reflektovat a najít další potupy práce či řešení problému. Následující tabulka přehledně shrnuje rozsah základních aktivit a činností týmu, se kterými je nutno počítat při realizaci služby psychosociální rehabilitace s pomocí psaasistenta. Tabulka č. 2 Přehled základních aktivit a činností týmu Přímá péče s klientem a v zájmu klienta Kontakt Intervence Jednání v zájmu klienta Poradenství v sociální oblasti Konzultace Rozbor celkové analýzy klienta v zájmu klienta a souladu se psem Monitoring Video-reflexe Metodologie Ostatní úkony mimo přímou péči Intervize Supervize Vzdělávání personálu Testování typu a povahy psa, zdraví psa Metodologie, metodika Evaluace Konzultace pracovníků přímé péče a týmu s evaluátorem Administrativní úkony běžné agendy 14

15 Přímá péče s klientem a v zájmu klienta Volba technik, forem a metod zooterapie Volba technik, forem a metod tréninku zvířat Volba pomůcek k tréninku zvířete Volba pomůcek k rehabilitaci klienta Edukace lektorování Edukace osobní Nácviky Krizová intervence, psychosociální pomoc Ostatní úkony mimo přímou péči Vykazování dat (interní pro organizaci) Plnění administrativních povinností dárci, dotace, projekty Plnění administrativních povinností zaměstnavatele Plnění administrativních povinností poskytovatele sociálních služeb Povinnosti zaměstnanců v oblasti dalšího vzdělávání jsou stanoveny a dodržovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách, v platném znění. Vzděláváme se vždy alespoň 24 hodin ročně, zejména v oblastech přímo souvisejících s poskytovanou službou. Jedná se zejména o téma komunikace se specifickými klienty, techniky rehabilitace a terapií, přístupy, techniky a metody práce s klienty, apod. Dále jsou zaměstnanci činní v přímé péči služby povinni se vzdělávat v oblasti etologie a tréninku zvířat, a to minimálně jednou vzdělávací akcí ročně. Spolupracující organizace a odborníci tvoří bohatou síť sociální systém poskytovatele služby. Tento systém je oporou, zdrojem informací, konzultací, zrcadlení nejen pro pracovníky, ale často i pro klienty. Jedná se zejména o: Speciálně-pedagogická centra Pedagogicko-psychologickou poradnu Organizace sdružující osoby s daným handicapem či zájemce o tuto problematiku 15

16 Ranou péči Fyzioterapeuty Psychology Psychoterapeuty Psychiatry Neurology Speciální pedagogy Odborníky na konkrétní diagnózu klienta Tlumočníky do znakového jazyka Nadace podporující cílovou skupinu a druh pomoci Donátoři (firmy, jedinci) Média (televize, rádio, tisk, internet) MPSV, Krajský úřad, Magistrát města A další V další části textu metodiky bude popsáno, jakým způsobem pracujeme, tedy realizujeme službu Pes-asistent psychosociální rehabilitace. Způsoby práce je třeba vnímat v kontextu realizačního týmu a stakeholderů, který tvoří jeho sociální systém. 16

17 3. CO DĚLÁME V této části metodiky bude stručně a věcně představena činnost neziskové organizace ELVA HELP o.s. ve vztahu k projektovým aktivitám. Z toho důvodu je úvod ke kapitole věnován zevrubné (a proti projektové dokumentaci stručné) charakteristice projektu ESF OP LZZ s názvem Pes-asistent psychosociální rehabilitace a zejména jeho tzv. klíčovým aktivitám, což umožní porozumět způsobu práce právě v pilotním projektu ve stanoveném období. Projekt byl realizován v období květen 2014 až červen 2015 a to v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji. Workshopy vázané na projektové aktivity byly nabízeny po celém území ČR. Cílem projektu bylo zavedení nového systému procesu přípravy psa pro psychosociální rehabilitaci a asistenci. Tento inovační systém byl nazván sociální. Hlavními principy, ke kterým se realizátor zavázal v projektu, byly: Individuální přístup ke klientovi (specifická zakázka dle diagnózy, věku, skutečných potřeb, rodiny, prostředí klienta, ) Poskytnutí terénní služby (služba jde za klientem) Vysoká hospodárnost (snížení výdajů z veřejných zdrojů až o dvě třetiny) Časový faktor (služba začne ihned, pes je u klienta od počátku) Minimalizace rizik spojených se začleňováním psa do nového prostředí (klient a jeho rodina) Sociální systém je poskytován vybraným klientům, kteří mohou a chtějí využít pozitivních aspektů nabízené služby. K zavádění sociálního systému do praxe sociální práce patří poskytování poradenství, prezentace inovačního řešení dané služby, workshopy, evaluace. Důležitými výstupy projektu jsou videoprezentace celé práce s klienty a průběžná evaluace celého sociálního systému. 17

18 3.1. POTŘEBNOST PROJEKTU Stávající systém, který inovujeme, nazýváme "kynologický". Byl vyvinut kynology, nikoli sociálními pracovníky, kteří nebyli přizváni jakékoli spolupráci. Kynologové byli historicky iniciátory spolupráce psa a člověka s handicapem. Výcvik psa v tomto systému však staví klienta do zcela pasivní pozice. Výcvik psa vede kynolog v simulačních situacích, pes nebydlí v rodině, kam bude umístěn. Zkoušky se psem vykonává kynolog, pes se učí i úkony, které klient nepotřebuje (neuzavírá se zakázka zohledňující skutečné potřeby). Pes je cvičen dle paušálně stanovených pravidel, která je nutné splnit při zkouškách. Cílem je vycvičit psa v souladu se standardizovanými pravidly a předat jej klientovi. Tento systém zde funguje zejména pro cílovou skupinu nevidomých osob. Pes se naučí povely, pomocí nichž nevidomým osobám velmi pomáhá v orientaci a každodenních potřebách. Tento způsob však v praxi zcela nevyhovuje ostatním cílovým skupinám. Jako příklad lze uvést potřeby lidí s autismem a jejich rodin. Inovace kynologický systém neruší, vytváří však důležitou možnost volby pro lidi se specifickými potřebami. Osoby se zdravotním postižením totiž tvoří výrazně heterogenní skupinu, které je třeba nabídnout aktivní přístup služby zohledňující jejich specifické potřeby. Inovace realizovaná projektem nabízí službu, která jde za klientem do jeho přirozeného prostředí, respektuje nutnost podpořit vazby psa a celé rodiny, nikoli pouze jednoho jejího člena, který je klientem. Problém stávajícího systému je také v časové náročnosti, kdy klient pasivně čeká na psa 1-2 roky, kdežto v inovačním systému má psa od počátku. Dalším úskalím kynologického systému je jeho ekonomická náročnost. Náklady zde v průměru na jednoho vycvičeného psa činí trojnásobek nákladů proti inovačnímu sociálnímu systému. Sociální systém přináší nejen ekonomické benefity, ale právě benefity sociální. Je to terénní služba, individuální práce, respekt, participace, aktivní přístup, spoluzodpovědnost na procesu. Cílem je pes, kterého si trénuje klient sám", s pomocí odborné služby, s podporou a vedením. 18

19 3.2. ČÍM JE PROJEKT INOVAČNÍ? Inovace se odráží od těchto charakteristik stávajícího systému: klient v něm zažádá o službu a pasivně čeká. Výcvik psa vede kynolog organizace a jde mimo klienta, vše v simulačních situacích, zkoušky se psem vykonává trenér, pes se učí i úkony, které klient nepotřebuje k pomoci, zkoušku psa hodnotí kynolog. Klient se zde nesetkává s odborníkem na svou diagnózu, rozhodčí posuzuje pouze stupeň poslušnosti psa a počet dovedností nikoli jejich účelnost pro klienta, respektive účelnost vynaložených financí. Doba pasivního čekání klienta je 1 2 roky a zahrnuje dobu sociálního šetření u klienta a hledání vhodného psa včetně vyšetření jeho zdraví a povahy, výcvik psa kynologem organizace, zkoušky psa. Cílem je vycvičený pes předaný klientovi. Inovace spočívá v zavedení sociálního systému. Klient v něm žádá o službu a je ihned aktivně zapojen. Pes je trénován klientem a jeho rodinou v reálném prostředí a v reálných situacích pod vedením sociálního pracovníka-kynologa, zkoušky se psem vykonává klient, pes se učí pouze zcela účelové dovednosti, zkoušku-atest psa hodnotí odborník na diagnózu klienta. Klient se ze strany organizace poskytující psa-asistenta setkává výhradně s pracovníky odborně vyškolenými v oblastech jeho handicapu i kynologie, rozhodčí u atestu psa je osoba znalá handicapu klienta a jeho projevů a posuzuje tedy reálnou účelnost pomoci psa klientovi a tím i účelnost vynaložených financí. Doba čekání na aktivní zapojení je 1 až 3 měsíce a zahrnuje čas na detailní a opakované sociální šetření u klienta a hledání vhodného psa a jeho vyšetření zdraví a povahy. Cílem je zrehabilitovaný klient, který si vlastními možnostmi trénoval psa pro účelnou pomoc. Protože je pes od počátku v rodině, je zde výrazně eliminováno riziko nesouladu či nesžití v budoucnu, ke kterému nezřídka dochází ve stávajícím systému, kdy pes přichází po více jak ročním výcviku mimo rodinu. Sociální systém je terénní služba poskytovaná odborníkem, hospodárná, účelná, časově rychle dostupná, zcela individuální, počítá se změnami potřeb v rámci služby a pružně na ně reaguje. 19

20 3.3. KLÍČOVÉ AKTIVITY INOVACE Vstupní řízení s klienty zahrnuje oslovení a výběr klientů/rodin, první kontakt, pečlivé vstupní šetření s cílem navázat spolupráci nabídnout službu vhodným klientům projektu. Vstupní řízení zahrnuje navázání kontaktu s potencionálními klienty, příp. jejich zástupci; představení inovační služby z projektu, cíle, způsoby práce, podmínky projektu, evaluaci; sociální šetření potřeb klienta (seznámení s diagnózou a specifickými projevy či potřebami v kontextu psychosociální rehabilitace pomocí psa) a potřeb celé rodiny; specifikace výběru psa, příp. práce se stávajícím klientovým psem; sociální šetření s praktickou ukázkou práce se psem z organizace, ukázka nových postupů péče a vedení psa v rodině. Cílem je uzavření kontraktu s vhodným klientem, který může využít v projektu sociální systém výcviku psa-asistenta pro psychosociální rehabilitaci. V této klíčové aktivitě je plánováno v počáteční fázi oslovit klientů. Kvalifikovaný odhad z praxe vhodných klientů činí 8-12 klientů, minimální počet klientů k uzavření kontraktu a naplnění projektových cílů činí 5 klientů během 1 roku. Inovace: sociální systém přípravy psa-asistenta pro psychosociální rehabilitaci. Hlavní principy práce s klienty v této fázi jsou: Aktivní přístup od počátku, individuální práce, odborné sociální šetření, respekt ke specifickým potřebám, které vyplývají ze zdravotního postižení klienta, specifickým projevům, prostředí, rodině; aspekt komunitní (obchod, doprava, zaměstnání apod.), práce s multidisciplinárním týmem (odborný projektový manažer vyhledává potřebné informace u odborníků, např. spolupráce se SPC psycholog, speciální pedagog), specifická zakázka, která vyhovuje klientovi organizaci. Klienti jsou odborně vedeni a podporováni při tréningu psa tak, aby byla naplněna individuální zakázka. Služba je pravidelně dostupná v terénní formě, klientům je k dispozici průběžné poradenství, řešení krizových situací, podpora, motivace. Cílem je naplnit všechny etapy tak, aby klient vykonal zkoušku se psem. Hlavním cílem je klient, který si vytrénoval v rámci svých možností psa- 20

21 asistenta pro psychosociální pomoc pod odborným vedením týmu. Zkouška je ukončením první fáze spolupráce. Je realizována samotná inovace, jejíž nedílnou součástí je průběžná evaluace, průběžné videozáznamy a konkrétní výstup - ukázky práce a možností nového systému. Poradenství - inovativní sociální systém. V rámci této klíčové aktivity odborní pracovníci týmu poskytují službu poradenství, které se týká samotné inovace sociálního systému. Služba zahrnuje poradenství pro potencionální klienty, odbornou veřejnost. Netýká se klientů, kteří uzavřou kontrakt a budou využívat služeb v klíčové aktivitě č. 2, neboť Ti získávají poradenské služby v rámci komplexního sociálního systému, jehož jsou součástí. Forma poradenství je závislá na potřebách klienta. Nejčastější je ová komunikace, telefonní rozhovory, poradenství přes Skype. V projektu jsou vytvořeny webové stránky, na kterých je dostupná odborná poradna, místo, kde mohou zájemci klást dotazy týkající se projektu, sociálního systému atd. Odborné poradenství poskytují kompetentní pracovníci projektového týmu (zejm. odborný manažer projektu). Otázky a odpovědi jsou na webu projektu zveřejněny (zohledněna je ochrana osobních dat a etický rozměr komunikace). Workshopy jsou realizovány ve druhé polovině projektu. Celkový počet workshopů bude 5 až 6. Každý je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin v jednom dni při dodržení hygienických přestávek a přestávky na oběd. Realizace workshopů se účastní vždy minimálně dva odborní pracovníci realizačního týmu, kteří jsou v roli lektorů, moderátorů a facilitátorů diskuse, a evaluátor. Náplní WS je prezentace inovace sociální služby včetně názorných ukázek práce se psem atp. Součástí je vždy řízená diskuse, brainstorming všech účastníků, zpětná vazba k míře inovace a skupinové řešení úkolů vyplývajících ze zkušeností účastníků. Závěrečným výsledkem je sumarizace výstupů workshopu provedená všemi účastníky. Evaluátor zde provede pozorování a dotazníkové šetření, jak je popsáno v klíčové aktivitě Evaluace. K účasti na WS jsou oslovování jak potencionální klienti, tak zainteresovaní odborníci z praxe sociálních služeb. Pro posílení efektivity a kvalitních výstupů je omezena kapacita workshopu vždy na max. 15 účastníků bez ohledu na poměr odborníků a potencionálních klientů. 21

22 Účastníci jsou zváni na základě dostupných databází sociálních služeb a dalších institucí v daném regionu a jsou předem seznámeni s tématem a organizací workshopu. Workshopy slouží k prezentaci a řešení dílčích problémů, které formulují osoby z praxe sociálních služeb. Výstupem pro udržitelnost projektu bude výměna zkušeností, praktických rad a kontaktů mezi odborníky z praxe navzájem a mezi odborníky z praxe a potencionálními klienty. V této aktivitě vytvoří tým podklad pro 8 hod. akreditovaný kurz (MŠMT, MPSV). Ten bude po ukončení projektu naplňovat jeho udržitelnost (vzdělávání v inovaci). Evaluace je založena na třech krocích, které absolvují všichni účastníci projektu - klienti v procesu aktivní přípravy na akceptaci asistenčního psa. Jedná o vstupní, průběžnou a výstupní (či závěrečnou) evaluaci. Vstupní evaluace zahrnuje dotazníkové šetření realizované souběžně se zahájením klíčových aktivit projektu. Získávána jsou základní data o klientech - respondentech, o jejich očekáváních, potřebách a představách o inovaci. Průběžná evaluace má charakter převážně kvalitativního šetření pomocí individuálních otevřených rozhovorů a skupinových rozhovorů s klienty. Dále je realizováno pozorování a dotazníkové šetření s účastníky workshopů k získání zpětné vazby od zainteresované veřejnosti (odborníků a potencionálních klientů služby) k vytvoření komplexního obrázku o efektivitě inovace. Vstupní a průběžná evaluace má formativní charakter a je realizována v cca jedné třetině projektu (individuální rozhovory) a ve třetině druhé (skupinové rozhovory a evaluace workshopů). Závěrečná evaluace má charakter sumativní a je realizována pomocí podrobného dotazníkového šetření. Aktivity evaluace probíhají v celém průběhu projektu a řídí se přísnými etickými pravidly. Výstupem je obsáhlá evaluační zpráva, která zahrnuje jak výstupy evaluace, tak metodiku jejich získávání, způsob zpracování dat a postupy pro implementaci výstupů evaluace zpět do aktivit projektu. Zpráva může sloužit jako příklad dobré praxe. Evaluační zpráva prokáže inovativnost projektu vůči původnímu stavu a efektivitu nové koncepce inovované služby. Hodnotící konference se uskuteční v závěru ročního projektu. Cílem je představit zájemcům z řad nových potencionálních klientů, odborné veřejnosti (např. zástupcům Rané péče, Speciálního pedagogického centra apod.), ale i plátcům (zástupcům nadací, 22

Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace

Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace 1. ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, www.elvahelp.cz Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ B7 Sociální inovace Autoři: Bc. Andrea Tvrdá Bc. Klára Palme PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. Externí

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Karlovy Vary, dne 08.10.2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výkaznictví v rámci Projektu

Výkaznictví v rámci Projektu Individuální projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje (číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/15.00008), dále jen Projekt Výkaznictví v rámci Projektu Výklad pojmů

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více