VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O."

Transkript

1 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU Úspěšné projekty str. 4 až 6 DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Zajímavosti a doporučení str. ISSN Úspěšné ukončení dvou projektů zaměřených na rozvoj ekonomické gramotnosti Mgr. Hana Fabíková, koordinátor projektů V průběhu prvního čtvrtletí roku 2012 společnost Petr Otáhal, s. r. o., úspěšně ukončila realizaci dvou projektů financovaných prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Po 19 měsících byl k 31. lednu 2012 ukončen projekt Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji (reg. číslo CZ.1.04/3.2.01/ ), dne 31. března 2012 skončil projekt s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji (reg. číslo CZ.1.04/3.2.01/ ). Cílem obou těchto projektů bylo prostřednictvím akreditovaných kurzů prohloubit a rozšířit znalosti sociálních pracovníků v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, tak aby tyto znalosti mohli uplatnit při práci s klienty, kteří se zejm. kvůli nezaměstnanosti ocitají ve finanční tísni, kterou řeší kolotočem půjček a úvěrů, s klienty, u nichž je míra ekonomické gramotnosti nízká, představy o fungování finančního trhu značně zkreslené a povědomí o právní problematice v oblasti financí téměř nulové. V rámci těchto projektů bylo podpořeno téměř 200 osob z cílové skupiny. Dvanáctidenní (96hodinový) vzdělávací program Ekonomická gramotnost byl v rámci Jihomoravského kraje realizován ve třech souběžných bězích v Brně, jedenkrát v Hodoníně, v Ústeckém kraji se semináře konaly v Teplicích, Chomutově, Děčíně a Roudnici nad Labem. V Ústeckém kraji vzdělávání pro zhruba 0 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pokračovalo 40hodinovým vzdělávacím programem věnovaným problematice práva a bydlení, v jehož průběhu získali účastníci znalosti v problematice bytového vlastnictví, uvědomili si provázanost jednotlivých právních norem a jejich využitelnost v sociální práci. Seznámili se možnostmi a právními otázkami, které s sebou přináší alternativní a sociální bydlení. Veškeré získané znalosti si v průběhu vzdělávacího programu procvičili v modelových situacích a na praktických příkladech tak, aby je dokázali využít při své každodenní práci s klienty, zejm. sociální exkluzí ohroženými příslušníky romské menšiny. Jak kurzy ekonomické gramotnosti, tak práva a bydlení měly mezi účastníky obrovský ohlas, kladně bylo hodnoceno praktické zaměření seminářů, jejich srozumitelnost a odborné vedení lektorů, kteří jim interaktivní a laickou formou přiblížili a osvětlili danou problematiku. Proč je dobře, že školíme ekonomickou gramotnost Ing. Renata Urmaničová, lektorka Mezi širokou nabídkou školení naší firmy mají své nezastupitelné místo i kurzy zaměřené na ekonomickou gramotnost. V současném světě s ohledem na postupující globalizaci všech oblastí života je od každého z nás vyžadována stále větší připravenost a více dovedností. Potřeba ekonomické a finanční gramotnosti zabývající se základními principy a fungováním tržní ekonomiky, o nichž by měl každý vzdělaný občan mít alespoň základní povědomí, je v dnešním světě více než zřejmá. O to víc je zarážející skutečnost, že téměř čtvrt století po revoluci a nastolení tržní ekonomiky vzdělávání obyvatelstva v této oblasti buď úplně chybí, nebo je zcela nedostačující. Ekonomická gramotnost jako součást všeobecného vzdělání v ČR by měla (kromě návyků v rodině a základů v rámci povinné školní docházky) rozhodně být zahrnutá do osnov studia na středních školách. Pokud zde nebudou položeny základy, těžko lze budovat nějakou nástavbu ekonomické gramotnosti. Denně jsme konfrontováni s nepřeberným množstvím informací, ovšem pokud se v nich neumíme orientovat a nejsme schopni zasadit je do vzájemných souvislostí, nemůžeme činit správná rozhodnutí, snižujeme šanci zajistit si příjem, neodhadneme důsledky osobních rozhodnutí, hůře se orientujeme na trhu pracovních sil atd. Zodpovědnost v důsledku chybějících vědomostí přenášíme na jiné, obracíme se na odborníky a rádoby odborníky, ale nejsme schopni posoudit, zda (a do jaké míry) se máme jejich radou řídit. Součástí ekonomické gramotnosti je gramotnost finanční, která je definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Provedené studie ukázaly, že finanční vzdělání pozitivně ovlivňuje rozhodování jedinců v jejich dalším životě a tím má dopad i na ekonomiku a společnost jako celek. Rovněž je prokázána úzká spojitost mezi finanční gramotností a nakládáním s vlastními příjmy, nebo rozhodováním o finančním zajištění na stáří (čím vyšší je finanční vzdělání, tím více a lépe se člověk na stáří zajišťuje). Také platí, že mnohé ekonomické veličiny a procesy mají zpětně významný dopad na finanční rozhodování jednotlivce. To jen potvrzuje potřebu a nutnost zvýšení úrovně vzdělání v této oblasti. Zde je velmi důležité uvědomit si, že finanční gramotnost nelze uchopit samostatně bez souvislostí. Nelze ji pojmout pouze v zúženém měřítku a vytrhnout ji z kontextu gramotnosti ekonomické. Není totiž ani samostatnou vědní disciplínou, ani dostačujícím nástrojem k pochopení ekonomických a finančních jevů kolem nás. Dosáhnout a zvýšit finanční gramotnost vyžaduje znalost základních ekonomických pravidel. Projekty naší firmy, které na dané téma probíhají, zahrnují cyklus školení od nejširších znalostí z oblasti makroekonomie, mikroekonomie, přes finanční trhy, bankovní produkty, úvěry a hypotéky atd. až k exekucím a insolvenci. Semináře ekonomické gramotnosti rozhodně nejsou vedeny formou suchých definic, pojmů, teorií či aplikaci složitých grafů. Vše vysvětlujeme na reálných příkladech z praxe, je zde prostor pro diskusi a zodpovídání dotazů účastníků, kteří se zorientují v dopadech makroekonomického prostředí na osobní finanční rozhodování (dopad inflace, změny úrokových sazeb, měnového kurzu, hospodářsko-politických opatření měnové, fiskální a rozpočtové pokračování na str. 5. Andragogická a poradenská společnost Petr Otáhal, s. r. o. Petr Otáhal Nedílnou součástí správného řízení každé organizace je kromě plánování, řízení, motivování, delegování a kontroly také systém efektivního využití lidských zdrojů, který nám umožňuje využívat kvality lidského ducha pro naše cíle. Projekt vzdělávání vznikal ve spolupráci s renomovanými odborníky z oblasti managementu, marketingu, obchodu a komunikace. Teoretičtí odborníci a úspěšní praktici vytvořili systém seminářů, školení, případových a tréninkových studií, které nám mohou pomoci lépe dosáhnout svých cílů vlastními silami a silami našich spolupracovníků. Působíme v oblasti rozvoje lidských zdrojů u malých a středních organizací, v komerční i veřejné sféře. Naši lektoři jsou úspěšnými praktiky a díky moderním metodám výuky dosahují pozoruhodných výsledků. Naučíme vaši organizaci, jak ušetřit čas a peníze, jakým způsobem peníze lépe vydělat, jak získat uznání a jistotu, vysvětlíme Vám, jak si zajistit pohodlí a komfort, naučíme Vás flexibilitě, kreativitě, spolehlivosti a hlavně Vám pomůžeme ke spokojenosti. Věříme, že díky projektu vzdělávání získáte nové informace, které Vám pomohou v řešení problémů a které Vás inspirují k novým postupům, a že se proces systematického vzdělávání stane nedílnou součástí Vaší kultury.

2 2 / Z DOMOVA Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Jak již v životopise přesvědčit, že umíte aktivně anglicky? Mgr. Sylva Krčmářová, manažerka zkouškového centra V dnešní době jsou na uchazeče o práci kladeny čím dál větší požadavky. Především pak na čerstvé absolventy. Znalost angličtiny se považuje za nezbytný základ. Jak ale dostatečně prokázat její znalost? Zvyšování nároků na uchazeče o práci je ovlivněno několika faktory. Může se jednat o relativně vysokou nezaměstnanost v době ekonomické krize, rostoucí vzdělanost lidí nebo každoročně velký počet absolventů škol. Zvláště u ekonomicky zaměřených oborů je téměř nemožné najít si práci, aniž by uchazeč splnil určité minimum požadavků. Kromě dosaženého titulu a požadovaných dovedností jsou dnes velmi důležité znalosti jazyků, nejčastěji angličtiny. Ale jak prokázat znalost dříve, než je uchazeč pozván na pohovor? Jak sdělit již v životopise, že o anglickém jazyce potenciálního zaměstnance nemusí zaměstnavatel pochybovat, aniž by bylo použito otřelé klišé znalost angličtiny aktivní? Nejprůkaznější variantou jsou různé certifikáty a jazykové zkoušky. Pokud se rozhodnete jít touto cestou, vybírejte vždy takové zkoušky, které jsou mezinárodně uznávané. K takovým patří zejména zkoušky Cambridge ESOL, do kterých spadají i nejznámější anglické certifikáty FCE a CAE. Zkoušky Cambridge ESOL mají v České republice několik výhod, ať už při přijímacích zkouškách na vysoké školy, při výběrových řízeních na různé zahraniční programy, nebo při samotném hledání práce. říká Sylva Krčmářová, manažerka zkouškového centra jazykové školy Cloverleaf, která již druhým rokem působí jako jedno z nově autorizovaných zkouškových center Cambridge ESOL. Nejen v České republice, ale i celosvětově je soubor jazykových zkoušek Cambridge ESOL nejznámější a nejuznávanější. Pokrývá široké spektrum úrovní. Od zkoušek pro děti YLE (Young Learners English), přes zkoušky obecné angličtiny, po zkoušky odborné, zaměřené na obchodní angličtinu BEC (Business English Certificate), právnickou angličtinu ILEC (International Legal English Certificate) nebo angličtinu finanční ICFE (The International Certificate in Financial English). Požadované úrovně znalostí navíc odpovídají společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Jak uvádí internetové stránky a nejvyhledávanějšími zkouškami z obecné angličtiny jsou zkoušky FCE. Více než třetina návštěvníků se zajímá právě o tyto zkoušky, kterých se po celém světě účastní statisíce uchazečů ročně. Hlavní motivací k získání certifikátu jsou požadavky od zaměstnavatele, podmínka přijetí na českou nebo zahraniční vysokou školu nebo zvýšení své kvalifikace, a tudíž i vlastní ceny na trhu práce. Donedávna bylo možné skládat Cambridge ESOL zkoušky pouze u Britské rady. V poslední době kromě Britské rady přibylo po celé České republice několik autorizovaných center z řad jazykových škol. Každé je svojí působností omezeno na určený kraj. V Moravskoslezském kraji je autorizovaným centrem jazyková škola Cloverleaf (www.cloverleaf. cz), která působí na trhu jazykového vzdělávání bezmála dvacet let. DTP: Tomáš Polášek Odpovědný redaktor: Tomáš Polášek Vydavatel: Petr Otáhal, s. r. o. Adresa: Jiráskova Frýdek-Místek Tel.: GSM brána: Web: Přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI Zvládání konfliktních situací Rétorické dovednosti ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY 6 až Didaktické pomůcky a jejich ovládání 6 až Příprava vzdělávací akce, její metodika Prezentační dovednosti přednášejícího Partnerské přístupy k frekventantům Pokročilé výukové metody Tajemná řeč těla ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY 6 až Didaktické pomůcky a jejich ovládání Prezentační pomůcky přednášejícího Zvládání problémových míst při prezentaci 6 až Tajemná řeč těla EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně Komunikace se smyslově handicap. klientem Stresové faktory a jejich ovlivňování Asertivní dovednosti v medicíně Prevence syndromu vyhoření Emoční kompetence a inteligence Pacient, klient nebo spotřebitel? EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA 6 až Strukturální fondy EU 6 až Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až Evropská integrace 6 až Národní identita států v EU FINANCE (PRO ODBORNÍKY) Finanční analýza dat pro specialisty Řízení cash flow Finanční controlling Kalkulace nákladů organizace Hodnocení účetních jednotek FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdrojů Strukturální fondy EU Účetní výkazy praktikum Manažerské účetnictví praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu Úvod do controllingu pro manažery neekonomy Controlling v praxi řízení nákladů pro neekonomy HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR 6 až Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až Rovné příležitosti mužů a žen Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí 6 až Boj proti korupci 6 až Environmentální minimum 6 až Etický kodex úředníka veřejné správy 6 až Etika a etiketa úředníka veřejné správy KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ Zvládání konfliktních situací Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky Příprava pro hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro prvoliniové pracovníky 6 až Písemná komunikace v obchodní praxi KOUČINK PRO MANAŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení Metody koučinku Komunikační pasti při koučování KRIZOVÝ MANAGEMENT Základy krizového managementu pro TOP manažery Základy vedení při krizovém řízení LEGISLATIVA - PRÁVO 6 až Zákoník práce (po novelizaci k ) 6 až Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka 6 až Reklamace a ochrana spotřebitele 6 až Smlouva o dílo a uplatitelnost práva 6 až Zákon o veřejných zakázkách MANAŽER VÝROBY Týmové role a motivace v kolektivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Kaizen a štíhlá výroba SIX SIGMA a její využití 6 až Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - HARD SKILLS Týmové role a motivace v malé a střední organizaci Plánování a delegování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Porada jako nástroj výkonného řízení Budování firemní kultury ve 21. století Kaizen a štíhla výroba SIX SIGMA a její využití Strategické myšlení v podmínkách hyperkonkurence MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Účinné ovlivňování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Prevence syndromu vyhoření Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Stresové faktory a jejich ovlivňování Image a charisma moderního manažera Hra součást manažerských technik řízení? Vyrovnání se s kritikou Vitality management Řízení změn (management změn) Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR...) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY Týmové role a motivace v koletivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Prevence syndromu vyhoření Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Kaizen a štíhlá výroba Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Budování firemní kultury a environmentálního minima Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?) Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt Využívání potenciálu podříz. a porada jako nástroj řízení Základy finančních souvislostí Krizové řízení týmu MARKETING (PRO ODBORNÍKY) Tvorba marketingového plánu Praktické PR (Public Relations) Cílené využívání informací a práce s informacemi Product manager a jeho marketingová odbornost Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní firmy Event Marketing MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY 6 až Podnikatelské prostředí a jeho analýza 6 až Corporation identity a public relations 6 až Cílené využívání informací a práce s informacemi 6 až Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh 6 až Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy 6 až Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 6 až Jak vytvořit účinné reklamní sdělení 6 až Praktické využití SWOT a dalších analýz MULTIKULTURNÍ SEKCE Komunikace s korejským manažerem Komunikace s japonským manažerem 6 až Čína a Tibet očima cestovatele NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Info. zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek 6 až Zákon o veřejných zakázkách Strategické vyjednávání výhodných podmínek Rozhodovací fáze nákupu Nákupčí profesionál Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing Procesní řízení nákupu Nákupní jednání Telefon v nákupní činnosti OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO DLOUHODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě

3 Z DOMOVA /3 Dejte konkurenci tvrdý úder! Partnerství, aikido a rovnováha Vyberte si vzdělávací téma: Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO KRÁTKODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku. Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. OPERÁTOR CALL CENTRA Telefonní komunikace Efektivní telemarketing Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel. Písemná komunikace v obchodní praxi OUTDOOR A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY individuálně Sportovní animace pro skupinu individuálně Outdoor fun PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY Analýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 360 stupňů Personální controlling Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Trendy a možnosti výběru zaměstnanců Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce až 24 Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku Personální aspekty znalostního managementu POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou Skvělá prezentace MS PowerPoint MS Word neznámý (zjednodušte si práci) MS Excel neznámý (zjednodušte si práci) 16 až 0 Psaní všemi deseti MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER Základní dovednosti při plánování projektů Životní cyklus projektu Rizika projektu a jejich eliminace Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projekt. manažera Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia Klíče projektového řízení Specifika řízení projektů z ESF Jak úspěšně řídit projektový tým Nová generace projektového řízení Výkonnostní ukazatele v HR Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení až 24 Řízení změn Firemní kultura VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE Uspějte v 1. manažerské funkci nastartujte svou kariéru Kompetentní manažer rozvoj manažerských dovedností Efektivní manažer nástroje zvyšování výkonnosti týmu Jak úspěšně jednat s lidmi Vedení pracovního týmu Týmová spolupráce Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků Koučink pro manažery a trenéry Jak efektivně motivovat Efektivní řízení porad Efektivní komunikace Manažerské pohovory Asertivita v praxi Řízení konfliktů Manažerské vyjednávání nová dynamika pro Váš podnik Strategie a taktika argumentace umění přesvědčit Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti v angl. nebo německém jazyce Rétorika zdokonalení veřejného projevu Skupinové řešení problémů Time management řízení času Jak zvládat pracovní stres PSYCHOLOGIE Emoční kompetence a emoční inteligence Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Trendy a možnosti výběru zaměstnanců HR manažer Řízení kompetencí Motivační systémy ve firmě Efektivní vzdělávání zaměstnanců Interní komunikace součást firemní kultury Audit personálních činností a personální benchmarking Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst Trénink výběrových pohovorů Assessment a Development Centrum nástroj hodnocení Orientace a adaptace nových zaměstnanců Tvorba systémů motivace ve společnosti Hodnocení prac. výk. zaměstnanců hodnotící pohovory Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn. Analýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu Personální práce jako požadavek systému man. kvality Pracovní právo pro personalisty Vedení personální agendy v praxi SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE Zvládání konfliktních situac Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management pro sekretářky 6 až Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky 4 až 6 Barvová typologie a image Rétorické dovednosti pro sekret., asistentky a referentky Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro sekretářky a asistentky Efektivní komunikace po telefonu Základy ekonomických znalostí pro administrativu SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V AKCI Zvládání konfliktních situací 6 až Time management ÚŘEDNÍK - VIZITKA ÚŘADU Zvládání konfliktních situací 6 až Hezky česky v pravopise i v komunikaci 6 až Úprava písemností dle ČSN 6 až Spisová služba v komerční a veřejné sféře 6 až Time management úředníka Rétorické dovednosti úředníka 6 až Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - TUZEMSKO 1 až 2 dny Praha stověžatá 2 až 4 dny Beskydy VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - ZAHRANIČÍ 1 den Wien jarní, adventní 1 až 2 dny Krakow jarní, adventní *, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacíh hodin (vyučovací hodina = 45 minut). Naše odbornost - společnost Petr Otáhal, s. r. o., má status akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu vzdělávacích akcí v oblasti managementu, řízení, obchodních dovedností a marketingu. Dále nám byla udělena podle ust. 30 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb. akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů podle ust. 31 ods. 5 zák. č. 312/2002 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. Ing. Aleš Sladký, kouč a lektor Lidé odpradávna hledají rovnováhu ve svých životech a přitom ji právě díky tomuto hledání neustále narušují. Ale jak jinak nalézt něco, co nevíme, jak přesně vypadá, než tím, že právě tisíckrát projdeme bez povšimnutí tímto místem a zastavíme se právě až v nějakém extrému, abychom pak, zaleknuvše se, pokračovali přesně opačným směrem k druhému extrému? A tak se naše cesta životem jeví někdy hodně klikatá, někdy až působí dojmem od zdi ke zdi. A to je ona obvyklá cesta lidí, kteří pracují metodou pokusu a omylu. Je to rozhodně chvályhodné v tom, že vůbec toto hledání rovnováhy zahájili a pokračují v něm, na rozdíl od těch, kteří vědomě, ale většinou nevědomě, rezignovali. Existují ale na světě vyzkoušené způsoby, jak se těmto extrémům vyhnout a nepáchat tak zbytečné škody na sobě a svém okolí. Navíc pak lze nalézt rovnováhu nepoměrně dříve, než bez těchto podpor. Mezi takovéto opory patří bezesporu bojová umění. Učí člověka jisté kázni, rozvíjejí tělo, trénují koncentraci a mnohé z nich otevřeně pracují s energiemi. Mezi bojovými a obrannými budó (jak se obecně všem říká) zaujímá zvláštní místo aikidó. Jeho obliba je tím podivnější, že jeho techniky jsou na naučení velice komplikované a trvá léta, než se člověk opravdu stane obratným. Nejpodivnější je ale to, že toto budó nemá žádné soutěže. Je to zcela nesoutěžní a mírumilovné bojovné umění. Jeho podstatou je, že jakékoliv porušení rovnováhy (útok) je samo od sebe odsouzeno k zániku, tedy k návratu do rovnováhy. Tato filosofie, kterou zakladatel aikida Morihei Uešiba ( ) shrnuje takto: Tajemství aikidó spočívá v našem sjednocení se s pohybem vesmíru a vesmírem samotným. Kdo dosáhl tohoto tajemství, má vesmír ve svém nitru a může prohlásit: Já jsem vesmír., je samou podstatou hledání rovnováhy. Konkrétně v aikidu není útočník vnímán jako nepřítel, se kterým je nutno bojovat, ale jako partner, kterému je třeba pomoci. Pomoci mu dokončit jeho zamýšlený útok tak, aby byl sveden k zemi a útočník ze svého konání získal zkušenost. Tak to i vypadá na tréninku. A tady je i krásná ukázka toho, jak může vypadat partnerství v praxi. Oba partneři se při tréninku snaží dosáhnout dobrého provedení dané techniky, ale s tím, že si navzájem pomáhají. Eliminují se tak zranění, soutěživost (která je už tak omezena tím, že neexistují veřejné soutěže) a lidé se učí spolupracovat. Čím více laskavosti je v přístupu, tím více se daří. A po počátečních nesmělých pokusech jde o útok s plnou energií a díky tomu se pak obránci elegantně daří. Nakonec to vypadá skoro jako tanec. Opravdu, pokud se udrží atmosféra partnerství a to je nejen o aktérech samotných, ale i o trenérech pak je tam už jen radost a tanec. A rovnováha. Chci říci, že partnerství, radost a rovnováha jsou hodnoty, které jdou ruku v ruce. Harmonicky se doplňují. A rovnováha je porušena v tolika oblastech našeho života, že je na místě se zamyslet, zdali ty související hodnoty, tedy radost a partnerství, nejsou právě tím, co opomíjíme, když si stěžujeme, že to a ono se v našem životě nedaří. A těch extrémů je opravdu dost. Těmi nejčastějšími jsou: nerovnováha mezi pracovním a rodinným životem, nerovnováha mezi kariérou a zdravím a konflikt mezi materiální a duchovní oblastí. K tomu poslednímu bych se rád vyjádřil podrobněji: jedni upřednostňují a vyzdvihují materiální hodnoty, jako je majetek, péče o tělo, peníze a druzí jimi opovrhují a utíkají se k tzv. duchovnu. Ti první se nazývají materialisté a konají tak ze strachu z méněcennosti, neboť bez majetku, peněz a udržovaného těla nic neznamenají. Ti druzí se nazývají idealisté a konají ze strachu ze závazků a oddanosti, tedy upřednostňují ničím neohraničenou svobodu. Ani jedni nejsou šťastni, neboť i ti nejbohatší trpí strachem, že o bohatství přijdou, a ti největší idealisté zase obvykle žijí nuzně, až je to frustruje. Navíc většinou trpí odděleností od běžné společnosti a neschopností sdílet blízkost druhých. Kde je ale pak biblické miluj bližního svého, jako sebe pokračování na str. 6.

4 /4 Projekt Změň svůj život začni hlídat Restart příležitost pro nezaměstnané do 25 let Ing. Zuzana Balická, DiS., finanční manažerka a koordinátorka projektu Osoby zdravotně znevýhodněné jsou demotivovány dlouhodobou evidencí na ÚP, která v nich vzbuzuje pocit nepotřebnosti. Během této doby ztrácejí své pracovní návyky a ovládá je pasivita a pocit, že nové místo si již nenajdou. Mít práci znamená pro zdravotně znevýhodněné mnohem více než jen finanční příjem. Pro ně je stejně důležité být ve společnosti, být její součástí a hlavně být užitečný. Pro ty zdravotně znevýhodněné, kteří chtějí opravdu změnit svůj život a jejich zdravotní znevýhodnění jim nebrání v tom, aby mohli být rekvalifikováni a následně zaměstnáni na pozici strážný je projekt Změň svůj život začni hlídat jedinečnou šanci. Rekvalifikace na pozici strážný byla pro projekt zvolena záměrně, říká Petr Otáhal, ředitel společnosti Petr Otáhal, s. r. o., která projekt realizuje, protože poptávka po těchto pracovnících je široká a pracovní náplň pro osoby zdravotně znevýhodněné je příhodná. Dodává, že za nejdůležitější na projektu považuje to, že pro úspěšné rekvalifikanty je zajištěno následné zaměstnání v bezpečnostních agenturách. Rekvalifikace již proběhla v Olomouckém kraji (konkrétně v Prostějově a Šumperku) a v Plzeňském kraji (v Klatovech a Tachově). Další běhy proběhnou v Plzni. Počet míst je omezen, proto máte-li zájem zapojit se, směřujte své dotazy na Bc. Irenu Balogovou (mail: cz, tel.: ). Veškeré informace o aktivitách projektu naleznete na webovém portálu nebo na Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu je stanovena od do Ing. Jan Michalec, finanční manažer a koordinátor projektu Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidskézdroje a zaměstnanost. Projekt s registračním číslem CZ.1.04/3.3.05/ má název Restart podpora pracovní integrace a bude realizován po dobu 1 měsíců, tzn. do Cílem projektu je aktivizace cílové skupiny k profesnímu vzdělávání, k zaměstnání a jeho udržení, včetně zajištění pracovního uplatnění na pozici pracovník(ce) v sociálních službách pečovatel(ka) pro 20 úspěšných absolventů rekvalifikace. Cílovou skupinou jsou osoby do 25 let věku bez kvalifikace či s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Osoby musí být evidovány na úřadech práce v Moravskoslezském kraji. Do projektu se zapojí 60 nezaměstnaných mužů a žen. Bude realizováno celkem 5 kurzů, vždy pro 12 osob. Celý projekt zakončí závěrečná konference, která se bude konat v dubnu 2013 v Ostravě. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Každý účastník projektu absolvuje celkem 31 školících dnů. Prvních 11dnů je motivační a doplňující odborný program (psychologie x nezaměstnanost x motivace, orientace na trhu práce, pracovněprávní problematika, příprava na výběrové řízení a hodnotící pohovor, prezentační a komunikační dovednosti, zvládání stresu, lichva, boj proti lichvě, čerpání úvěrů a exekuce). Na tuto část bezprostředně navazuje rekvalifikace akreditovaného programu s názvem Pracovník v sociálních ZE SPOLEČNOSTI službách, která je zakončena ústní a písemnou závěrečnou zkouškou. Úspěšní účastníci rekvalifikace mohou zároveň absolvovat mezinárodní zkoušku pro získání Evropského certifikátu v sociálních službách. První běh začíná v dubnu 2012 v Ostravě a bude naplněn na základě prezentací koordinátora cílové skupiny na úřadech práce v Moravskoslezském kraji. Vzhledem ke specifikům cílové skupiny bude realizační tým spolupracovat při vyhledávání vhodných účastníků s odbory sociálních služeb jednotlivých měst. Počátkem ledna 2012 proběhla prezentace projektu na Magistrátu města FrýdkuMístku. Schůzky se zúčastnily všechny pracovnice oddělení sociální prevence. Manažerka projektu seznámila přítomné s cílem a organizací projektu a byla dohodnuta spolupráce při vyhledávání a zařazování zájemců do kurzů. Věříme, že oslovení cílové skupiny osob prostřednictvím terénních pracovníků či sociálních asistentů jednotlivých měst přispěje k úspěšné realizaci projektu. Především pak k naplnění jeho hlavního cíle: podpoření nezaměstnaných do 25 let při uplatnění na trhu práce a snížení rizika jejich sociálního vyloučení. Ostravské slunéčko připravuje desítky nezaměstnaných žen pro práci v sociálních službách Mgr. Hana Vývodová, manažerka projektu Občanské sdružení Ostravské slunéčko získalo dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na další projekt věnovaný pomoci dlouhodobě nezaměstnaným občanům evidovaným na úřadech práce. Realizace projektu s názvem Zpět do práce prostřednictvím rekvalifikace Pracovník v sociálních službách a dalších potřebných doplňujících motivačních a odborných aktivit a zajištění pracovního uplatnění byla zahájena 1. dubna 2011, ukončení je plánováno na září roku Projekt je zaměřen na vzdělávání 60 dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci úřadů práce ve FrýdkuMístku, Ostravě a Karviné. Nejdůležitějším cílem projektu je zajistit úspěšným absolventům rekvalifikace na pozici pracovník v sociálních službách pracovní uplatnění, a to pro více než 50 % podpořených osob. Vzdělávání v rámci projektu vždy začíná jedenáctidenním blokem kurzů, které jsou zaměřeny na motivaci ke znovuzapojení nezaměstnaných do pracovního procesu, orientaci na trhu práce, přípravu k výběrovému řízení, zvládání stresu a ekonomickou gramotnost. Následuje odborná část vzdělávání, kurz s názvem Pracovník v sociálních službách akreditovaný MPSV s časovou dotací 150 hodin, včetně praktické části. Teoretická část výuky je zaměřená na témata, která úzce souvisí s přípravou na přímou obslužnou péči v sociálních službách. Velká pozornost je věnována tématům, která souvisí s etikou práce, standardy sociální práce, bezpečností práce, první pomocí či komunikací s uživateli sociálních služeb, právy klientů. Velmi podrobné informace účastnice získávají v oblasti pečovatelství, somatologie, fyzioterapie či ergoterapie. Znalosti nabyté v hodinách teorie si účastnice kurzu ověřují a doplňují v praktické části výuky, která probíhá v Domově pro seniory Zlaté slunce v Ostravě. Kromě závěrečné zkoušky v rámci samotné rekvalifikace mají všichni absolventi kurzu možnost projít testováním odborné způsobilosti formou certifikační zkoušky evropské úrovně. Úhrada účasti na zkoušce a vystavení certifikátu úspěšným absolventům je plně hrazena z prostředků projektu. Pro ověření odborné způsobilosti byl vybrán Evropský certifikát v sociální péči (ECC). Absolventi kurzu, kteří úspěšně složí tuto zkoušku, si zvyšují svou hodnotu na trhu práce a zároveň jim to může nemalou měrou pomoci při hledání pracovní uplatnění v sociálních službách v zemích EU. Účastníkům kurzů je po celou dobu projektu k dispozici konzultant (poradce), který poskytuje individuální poradenství a podporu absolventů při návratu na trh práce. Realizační tým zároveň aktivně propaguje projekt u organizací působících v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, které jsou možnými budoucími zaměstnavateli frekventantů kurzů. Úspěšnost účastníků prvních dvou běhů byla u závěrečných zkoušek stoprocentní a 24 žen z Frýdeckomístecka a Karvinska obdrželo osvědčení pro práci v sociálních službách dle zákona č. 10/2006 Sb. Více než desítce žen z běhů pořádaných ve Frýdku-Místku a Karviné již bylo zajištěno zaměstnání na pozici pracovník v sociálních službách přímá obslužná činnost. Ostravské slunéčko podporuje návrat vyloučených skupin na trh práce Bc. Jaroslav Svrček, koordinátor cílových skupin Občanské sdružení Ostravské slunéčko získalo z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost finanční podporu ve výši 5,4 mil. Kč na projekt Vzdělávání osob se zdravotním postižením k získání pracovního uplatnění na pozici strážný, reg. č.: CZ.1.04/3.3.05/ Realizace projektu byla zahájena a ukončena bude Prostřednictvím rekvalifikace na pozici strážného a doplňujícího motivačního kurzu projekt podporuje osoby ohrožené sociálním vyloučením, motivuje je ke znovuzapojení na trh práce, pomáhá jim zvýšit sebedůvěru a poskytuje potřebné poradenství. Prioritním cílem projektu je zajistit všem úspěšným absolventům re- kvalifikačního programu pracovní uplatnění na pozici strážný pro více než 75 % podpořených osob (tzn. min. 73 účastníků). Projektu se zúčastní téměř stovka mužů a žen se zdravotním postižením evidovaných na úřadech práce v okresech Moravskoslezského kraje. Jedná se především o osoby s lehkou invaliditou či takovým handicapem, který jim dovolí vzdělávací program absolvovat a vykonávat práci strážného. Ve dnech 6. a byl závěrečnou zkouškou ukončen první z osmi plánovaných běhů v rámci projektu. Kurz probíhal ve Frýdku-Místku od druhé poloviny dubna. Z původně čtrnácti přihlášených účastníků absolvovalo jedenáct dnů motivačního kurzu a dvacet dnů rekvalifikace jedenáct účastníků. Deset z nich úspěšně složilo závěrečnou zkoušku a stalo se úspěšnými absolventy akreditovaného rekvalifikačního kurzu strážný, všichni účastníci následně absolvovali odbornou certifikaci. Ve spolupráci s personální agenturou Grafton Recruitments, s. r. o., bylo sedmi účastníkům zprostředkováno zaměstnání u soukromé společnosti se sídlem v Ostravě.

5 Ekonomická gramotnost nástroj poradenství pro romské etnikum Ing. Zuzana Balická, DiS., finanční manažerka a koordinátorka projektu Ekonomicky gramotný občan dosahuje mnohem vyšší tržní adaptability, orientuje se v problematice peněz a cen, je schopen finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb, aniž by sklouzl do velkého debetu či jiných finančních potíží, což má dále za následek např. krádeže a jiné trestné činy. Romové však ve velké míře patří mezi nezaměstnané občany s vesměs mizivou úrovní ekonomické gramotnosti. Vzdělávání všech romských obyvatel v ekonomické gramotnosti by bylo pro extrémně vysoké náklady nereálné, proto společnost Petr Otáhal, s. r. o., zaměřila svou pozornost na klíčové sociální pracovníky a pra- covníky v sociálních službách a téměř ve všech krajích ČR realizovala (Ústecký, Jihomoravský, Moravskoslezský) či realizuje (Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Plzeňský, Liberecký, Karlovarský, Jihočeský kraj a Vysočina) projekty zaměřené na zvyšování ekonomické gramotnosti. Jedním z nich je i projekt č. CZ.1.04/3.2.01/ s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, který se začal realizovat v květnu Cílem projektu je předat cílové skupině 200 klíčových sociálních pracovníků či pracovníků v sociálních službách jednoduchou a snadno pochopitelnou formou po- znatky z oblasti ekonomické gramotnosti, upozornit je na úskalí finančního trhu apod., tak aby mohli tyto nově získané znalosti a dovednosti využít v praxi při poskytování poradenství romské menšině. V loňském roce účastníci absolvovali kurzy věnované makroekonomii, mikroekonomii, finančnímu trhu a bankovním a nebankovním poskytovatelům půjček, letos je čekají kurzy věnované problematice osobního konkurzu, exekucí, produktů finančního trhu, platebních karet, práva a psychologie. Informace o aktivitách projektu naleznete na webovém portálu nebo na Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektů vzdělávání osob se zdravotním postižením na pracovní pozici strážný v Moravskoslezském, Olomouckém a Plzeňském kraji Bc. Lubomír Hejna, lektor Od května 2011 realizujeme v Moravskoslezském, Olomouckém a Plzeňském kraji rekvalifikační kurzy k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný. Akreditované kurzy, které v rámci schválených projektů spolufinancovaných z ESF pořádá společnost Petr Otáhal, s. r. o., a občanské sdružení Ostravské slunéčko, jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, vzdělávání 5 / ZE SPOLEČNOSTI je zakončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti a úspěšným absolventům je garantováno pracovní uplatnění na pozici strážný. Lidé se zdravotním znevýhodněním či postižením jsou nejhůře uplatnitelní na trhu práce, pokud jsou navíc dlouhodobě registrováni na úřadech práce, často ztrácejí naději na nalezení vhodného uplatnění. Mít práci znamená pro ně velký úspěch, protože zjistí, že mohou být pro společnost užiteční. Účast v rekvalifikačním kurzu jim může s uplatněním pomoci. Jak tyto kurzy probíhají? Vybraní uchazeči (po prokázání trestní bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti pro danou pracovní pozici) se nejprve účastní desetidenního motivačního kurzu, po němž následuje patnáctidenní teoretické vzdělávání, kde získají informace o právním vědomí bezpečnostní činnosti, seznámí se s bezpečností práce a požární ochranou, se základy kriminalistiky a psy- chologie, získají informace o integrovaném záchranném systému a o práci v soukromých bezpečnostních službách. Učí se komunikovat a reagovat v různých konfliktních modelových situacích, s nimiž se mohou setkat při výkonu činnosti bezpečnostního pracovníka. Formou praktického nácviku si osvojují metody bezpečnostní činnosti, seznámí se s bezpečnostními systémy používanými při soukromé bezpečnostní činnosti a s různými bezpečnostními prostředky sloužícími k ochraně, tak aby je uměli použít v praxi. Naučí se základům první pomoci a sebeobrany. Teoretickou výuku zabezpečuje garant Bc. Lubomír Hejna ve spolupráci se svými kolegy s dlouholetou praxí a zkušenostmi v činnosti bezpečnostních složek. Po absolvování teoretické výuky následuje pětidenní praxe realizovaná přímo u bezpečnostních agentur, kde si účastníci teoretické vědomosti ověří v praxi. Kurz je zakončen zá- Právo a bydlení obrovský zájem o vzdělávání Mgr. Hana Fabíková, manažerka projektu V červenci loňského roku začala společnost Petr Otáhal, s. r. o., prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovat další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/ , potrvá 19 měsíců, tj. do konce ledna V rámci tohoto projektu realizujeme souběžně v šesti krajích ČR pětidenní (40hodinový) vzdělávací program s názvem Právo a bydlení (akreditovaný u MPSV a MV). Podpořeno bude více než 330 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách působících v Plzeňském (75 osob), Karlovarském (60 osob), Jihočeském (45 osob), Jihomoravském (45 osob), Olomouckém (45 osob) věrečnou zkouškou konanou před komisí autorizovaných osob Ministerstva vnitra ČR, přičemž úspěšnost absolventů již uskutečněných kurzů je cca 95 %, což představuje veliký úspěch realizovaných projektů. Bezpečnostní agentury při vypisování požadavků na volná nebo nově zřízená místa požadují, aby noví zaměstnanci splňovali všechny zákonné požadavky, tzn. aby byli zdravotně způsobilí, trestně bezúhonní a splňovali zákonem stanovenou podmínku odborné způsobilosti dle 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dle zákona č. 155/2010 Sb., což všichni naši absolventi splňují. Přijetím těchto vyškolených a odborně způsobilých pracovníků bezpečnostní agentury nejen ušetří své náklady, ale zároveň jim odpadají veškeré starosti s výcvikem a zkouškami odborné způsobilosti nových pracovníků, které by museli zajišťovat sami. a Moravskoslezském (60 osob) kraji. Vzdělávací program je určen zejména pro terénní sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pomáhají romské menšině řešit problémy pojící se s bydlením, dluhy, exekucemi apod., dále pro pracovníky zajišťující agendu hmotné nouze a sociální pracovníky pracujícími zejm. s romskými klienty. Účastníci získají množství prakticky využitelných informací z oblasti bytového práva, zejm. týkajících se vlastnictví bytů, nájemních vztahů a problematiky exekucí, prostor bude věnován také otázce alternativního a sociálního bydlení. Veškeré získané znalosti si v průběhu vzdělávacího programu procvičí v modelových situacích a na praktických příkladech tak, aby tyto dovednosti dokázali využít při své každodenní práci s klienty. Vzdělávací program vede 6 vysoce kvalifikovaných a zkušených lektorů, kteří účastníkům předávají poznatky přístupnou a srozumitelnou formou s důrazem na jejich maximální praktickou využitelnost. O účast ve vzdělávacím programu byl ve všech krajích obrovský zájem několikanásobně převyšující možnosti projektu. O tom, že realizace tohoto vzdělávacího programu má smysl a bude mít praktický pozitivní dopad na klienty sociálních služeb, svědčí mj. i velmi kladné ohlasy účastníků na již realizované kurzy. Dalším výstupem projektu bude vydání odborné publikace týkající se problematiky práva a bydlení a její distribuce mezi sociální pracovníky. Publikaci pojatou jako sborník příspěvků věnovaných problematice bytového práva ocení nejen účastníci vzdělávacího programu, ale zejména ti sociální pracovníci, kteří neměli možnost se z nejrůznějších důvodů vzdělávacích aktivit zúčastnit. Publikace bude pro distribuována zdarma, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Celý projekt bude zakončen závěrečnou konferencí, která se uskuteční v prosinci roku 2012 v Praze. Bližší informace o projektu a jeho aktivitách naleznete na Proč je dobře, že školíme... pokračování ze str. 1. politiky, např. jak inflace ovlivní úspory jednotlivce), proniknou do mikroekonomie v návaznosti na rozpočet firmy či domácnosti, ujasní si koncept nabídky a poptávky, seznámí se s tvorbou a úlohou cen, uvědomí si souvislost nákladů a výnosů, osvětlí si pojmy jako zisk, náklady obětované příležitosti, seznámí se s možnostmi investování, s klady a zápory úvěrů, s výhodami a riziky platebních karet, s problematikou dluhové pasti, lichvy, úspor, investic Hlavním cílem je přiblížit a vysvětlit ekonomický způsob myšlení, ekonomickou logiku a především principy racionálního ekonomického chování (v dnešní době je opravdu spíše raritou), které by absolventi našich vzdělávacích kurzů ekonomické gramotnosti mohli aplikovat na celou řadu problémů, se kterými se individuálně setkávají a které denně řeší. Získané vědomosti tak můžou prakticky použít jak ve svém zaměstnání či podnikání, tak i v osobním životě. Semináře ekonomické gramotnosti se u účastníků setkávají (i přes úvodní opatrný přístup) s velmi pozitivním a živým ohlasem, což je pro nás jednoznačným znamením, že téma je vysoce aktuální a žhavé, jeho zpracování je živé a umožňuje každému z účastníků ztotožnit se s problematikou rozebíranou na konkrétních případech a situacích. Zpětná vazba na realizované semináře potvrzuje zájem o ekonomickou gramotnost a zvyšování vzdělání dalších cílových skupin v této oblasti je pro nás velkou výzvou.

6 ZE SPOLEČNOSTI Pojďme pracovat díky rekvalifikaci s následným zajištěným pracovním místem Ing. Zuzana Balická, DiS., finanční manažerka a koordinátorka projektu V dubnu 2011 se otevřela nová příležitost pro dlouhodobě nezaměstnané v kraji Vysočina. Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zde realizuje projekt Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů. Dle ředitele společnosti Petr Otáhal, s. r. o., pana Petra Otáhala je na trhu práce dlouhodobě nadměrný zájem ze strany podniků působících ve zpracovatelském průmyslu (zejm. v oblasti automobilového průmyslu a strojírenství) o pracovníky v odborných strojírenských profesích, především o obráběče kovů. Převis poptávky po kvalifikovaných pracovnících je způsoben nezájmem absolventů základních škol studovat v těchto oborech, a tedy nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v této profesi na trhu práce. Petr Otáhal, s. r. o., se proto rozhodla realizovat rekvalifikační kurz obráběč kovů. Manažerka projektu Ing. Petra Chromčáková pak dodává, že cílovou skupinou projektu je 4 dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 5 měsíců) uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce v Jihlavě. Výhodou projektu je, že umožňuje účast téměř všem dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání evidovaným na úřadech práce včetně uchazečů, kteří mají ukonče- no pouze základní vzdělání. Další velké plus tohoto projektu, a to zajištění pracovního uplatnění pro úspěšné absolventy ve společnosti MOTORPAL, a. s. MOTORPAL, a. s., je ryze českou společností, která má tradici již od r Řadí se mezi významné světové výrobce vstřikovacích systémů pro dieselové motory. Klíčovými produkty firmy jsou vstřikovací čerpadla, vstřikovače, vstřikovací trysky pro vznětové motory a dále přesně obráběné dílce pro automobilový průmysl. Zatímco v prvopočátcích se výrobní program soustředil pouze na výrobu pro tuzemsko, dnes je MOTORPAL uznávaným vývozcem spalovacích motorů a vstřikovacích systémů, jehož výrobní program splňuje nejpřísnější legislativní předpisy a stal se jedním z největších exportérů z České republiky. I v budoucnu se chce společnost soustředit na vývoz, a to hlavně na ruské trhy. Největ- šími zákazníky jsou výrobci vznětových motorů ze západní Evropy, Ameriky, Ruska, Běloruska, Číny a Indie. MOTORPAL, a. s., tvoří v současné době čtyři výrobní závody umístěné v Jihlavě, Jemnici (okres Třebíč), Batelově (okres Jihlava) a ve Velkém Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou). Všechny pobočky se nacházejí v kraji Vysočina. Rekvalifikace je naplánovaná pro 4 dlouhodobě nezaměstnaných a je rozdělaná do 4 běhů. První běh již proběl a naši absolventi, kteří zdárně ukončili vzdělávací modul včetně rekvalifikační zkoušky jsou zaměstnaní. Druhý běh začal letos v lednu, start třetího běhu plánujeme na květen a čtvrtý běh by měl začít od září. Máte-li zájem zapojit se, směřujte své dotazy na Bc. Jaroslava Svrčka (mail: cz, tel.: ). Další informace o aktivitách projektu naleznete na webovém portálu www. petrotahal.cz nebo na Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu je stanovena od do Partnerství, aikido a rovnováha pokračování ze str. 3. sama? Kde je tady rovnováha? Pochopí už lidé, že je třeba najít tu rovnováhu uprostřed života samého? Že jde o sjednocení těchto protikladů? Že je možné být tzv. zabezpečen a přitom mít ideály? Je pravda, že obě skupiny lidí patří k té své právě díky nějakému strachu. A to je, oč tu běží. Mimo aikido znám ještě jeden velmi dobrý způsob, kterým je možno se rychle posunovat na cestě osobního vývoje jaksi středem, bez extrémů. Je to koučování. Práce s koučem je práce založená na partnerství, důvěře a odpovědnosti. Pracuji jako kouč a je to úžasná metoda založená na laskavosti, toleranci a především vzájemné úctě. Oba partneři v koučovacím vztahu získávají. Všichni lidé mají něco společného. Potřebujeme se vrátit ke kořenům lidství. Zahraniční stáž našich lektorů ve španělské Andaluzii Mgr. Rostislav Krejčí, autor projektů ESF V polovině září loňského roku (od 11. do 25. září 2011) se skupina osmi lektorů společnosti Petr Otáhal, s. r. o., zúčastnila studijní a pracovní stáže ve španělské Granadě. Stáž se realizovala díky projektu, se kterým jsme uspěli v roce 2010 v rámci výzvy programu Leonardo da Vinci. Během dvoutýdenní stáže ve Španělsku se naši lektoři obohatili o mnoho nových poznatků z tamního systému celoživotního vzdělávání, především v oblastech turismu, hotelnictví a gastroprovozu, které již aplikují a v následující době budou aplikovat v rámci své praxe i činnosti naší firmy. Nové vzdělávací moduly, metody a technologie se stanou určitě velkým přínosem pro jejich další profesní i osobnostní rozvoj. Hned po příletu do Granady se účastníci seznámili s programem stáže a s přijímající organizací, zároveň představili naši společnost a systém dalšího vzdělávání v České republice. Každý pracovní den pak skupina lektorů absolvovala studijní návštěvy ve vybraných místních vzdělávacích institucích, ve volném čase pak měli možnost seznámit se s historickými i přírodními krásami Granady a jejího okolí. Poslední pracovní den stáže byl věnován evaluaci a předání certifikátů. Stáž přinesla všem účastníkům mnoho zkušeností jak v profesní sféře, tak i v osobním životě. Obohatili se o nové dovednosti a zkušenosti z oblasti celoživotního vzdělávání, získali nové nápady pro svou činnost. V rámci osobního rozvoje zlepšili své jazykové znalosti a rozšířili si svůj kulturně historický přehled. Dokonale poznali systém celoživotního vzdělávání ve Španělsku a měli tak unikátní možnost srovnat jej s tím, co znají ze své dlouholeté praxe ve vzdělávání v České republice. Nově nabyté poznatky, zejm. v oblasti inovativních metod výuky, tak mohou uplatnit nejen ve své praxi, ale poslouží také k rozvoji modelů celoživotního vzdělávání naší společnosti.

7 ZE SVĚTA /7 Co nás těší? Reference spokojených zákazníků!

8 / ZE SVĚTA Vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji První úspěšní absolventi zkoušek ECC v Moravskoslezském kraji Mgr. Hana Vývodová, manažerka projektu V září 2011 proběhlo první oficiální testování k získání Evropského certifikátu v sociálních službách (ECC) v Moravskoslezském kraji. Testování se zúčastnilo celkem 43 osob, které pracují v oblasti poskytování sociálních služeb. Mezi účastníky byli zaměstnanci odborů sociálních služeb, příspěvkových organizací, vzdělávacích institucí, soukromých poskytovatelů sociálních služeb, nevládních organizací i občanských sdružení. Zájemci o testování přijeli do certifikačního střediska ve Frýdku-Místku z Ostravy, Nového Jičína, Opavy, Karviné, Třince i Bruntálu. Úspěšnost u zkoušky byla vysoká. Uspělo celkem % účastníků, kteří obdrželi mezinárodní certifikát ECC. Zkoušek ECC se od podzimu 2011 pravidelně účastní také čerství absolventi rekvalifikačních kurzů pracovník v sociálních službách, které realizuje občanské sdružení Ostravské slunéčko v rámci projektu financovaného prostřednictví OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Úhrada účasti na zkoušce a vystavení mezinárodního certifikátu úspěšným absolventům je plně hrazena z prostředků daného projektu. Absolventi, kteří projdou testováním ECC úspěšně, si tak zvyšují svou hodnotu na trhu práce. Certifikát ECC může zároveň pomoci nezaměstnaným najít pracovní uplatnění v sociálních službách i mimo Českou republiku. Zkouška ECC testuje základní znalosti kandidátů v oblastech uvedených v Základních evropských znalostních dovednostech v sociálních službách (Basic European Social Care Learning Outcomes BESCLO). Samotný test ECC je rozdělen podle BESCLO do osmi tematických oblastí a uchazeč má na jeho vypracování vyhrazen čas v délce 60 minut. Úspěšní absolventi zkoušky obdrží certifikát ECC (vystavený v českém a anglickém jazyce) s časově neomezenou platností. Certifikát je uznáván v 15 vybraných zemích Evropské unie. Správa výsledků zkoušky je zajištěna v centrální databázi v Bruselu, která registruje úspěšně absolvované kandidáty ECC. Zájemci o získání zkoušky ECC musí pouze splňovat věk nad 1 let a základní stupeň gramotnosti v jazyce, ve kterém se bude konat test tedy v češtině. Možná je také jiná jazyková verze dle požadavku klienta (např. angličtina). Z tohoto hlediska může ECC zaujmout cílové skupiny nezaměstnaných, osob se základním vzděláním nebo studentů, kteří hledají uplatnění při práci v zahraničí. Pro zaměstnavatele může být test ECC využit jako nástroj hodnocení znalostí kandidátů pro zaměstnání a současně způsob, jakým si ověřit znalosti již stávajících pracovníků. Touto formou může být zajištěna zpětná kontrola vzdělávání pracovníků v sociálním sektoru a zároveň kvalita poskytovaných služeb. Zkoušky ECC provádí Certifikační středisko ECC operativně dle zájmu klientů. Kromě samotné zkoušky je možné absolvovat šestnáctihodinový kurz, který zájemce připraví na zkoušku ve všech osmi oblastech BESCLO. Informace o službách Certifikačního střediska ECC sdělí Mgr. Hana Vývodová, tel ( cz). Mgr. Hana Fabíková, manažerka projektu V červnu loňského roku zahájila Petr Otáhal, s. r. o., v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) realizaci projektu s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky (CZ.1.07/1.3.05/ ). Do projektu je zapojeno 71 základních a mateřských škol z Moravskoslezského kraje, kurzy pořádáme ve Frýdku-Místku, Havířově, Orlové, Petřvaldu, Kopřivnici a ve Vratimově, a to jak přímo v sídlech zapojených škol, tak v pronajatých prostorách. Celkem je naplánováno 105 školicích dnů (od listopadu 2011 do června 2012) vždy pro skupinu zhruba 12 účastníků. Veškeré vzdělávací aktivity jsou akreditovány u MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Účastníci na kurzech nejen získají nové poznatky, které uplatní ve své pedagogické praxi, ale je zde také prostor pro výměnu a sdílení cenných zkušeností. Pro vedoucí pracovníky jsou určeny vzdělávací moduly zaměřené na rozvoj manažerských dovedností (Účinné ovlivňování v manažerské praxi, Motivace zaměstnanců a motivační systémy, Porada jako nástroj výkonného řízení), personalistiku (Aktuální trendy v personalistice a jejich aplikace ve školství, Evaluační rozhovor nástroj motivace a rozvoje) a právo (Pracovněprávní vztahy v oblasti školství, Hospodaření s finančními prostředky v oblasti školství zákon číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Trestněprávní odpovědnost vedoucích pracovníků v oblasti školství). Pro pedagogy mateřských a základních škol jsou naplánovány 3 semináře v rámci profesního (Zdroje lidských možností, Celoživotní učení jako cesta k osobnímu rozvoji a Zvládání konfliktních situací pro učitele MŠ, resp. Čeština pro učitele aneb ústní a písemná komunikace v souladu s normami pro učitele ZŠ) a 3 semináře v rámci osobního rozvoje (Zvládání stresu a stresových faktorů, Pre- vence syndromu vyhoření a Emoční kompetence a emoční inteligence pro učitele MŠ, resp. Zvládání konfliktních situací pro učitele ZŠ). Třídenního kurzu ekonomické gramotnosti (Peníze jak o ně nepřijít, Kudy putují peníze a co dělat, když přebývají, Když peníze chybí bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček) se mohou zúčastnit všichni učitelé vyučující na daném typu škol. Projekt financovaný prostřednictvím OP VK z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR potrvá do konce června 2012 a bude zakončen závěrečnou konferencí konanou pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase. Konference se uskuteční dne 14. června 2012 v Harmony Club Hotelu v Ostravě. Bližší informace o projektu a jeho aktivitách naleznete na Klub personalistů Moravskoslezského kraje Petr Otáhal Motto: Věci změníte, jen když jste slyšet. Pracujete na pozici personalisty a potýkáte se s nutností sebevzdělání, chcete se lépe orientovat v problematice řízení lidských zdrojů? Máte zájem vědět v předstihu, jak se bude měnit legislativa v personální oblasti? Pokud ano, tak máme pro Vás možnost dostat odpovědi na Výše uvedené otázky. Je tu Klub personalistů Moravskoslezského kraje. Posláním Klubu personalistů Moravskoslezského kraje je dosažení posunu vnímání lidí k otázce celoživotního vzdělávání a zlepšení vzdělanosti v ČR. Cílem Klubu personalistů MSK je identifikovat problematické oblasti lidských zdrojů, seznámit své členy s příklady dobré praxe a rozvíjet odbornou úroveň členské základny. V současné době klub sdružuje 60 významných podniků MSK. Klub personalistů MSK pořádá poradenské semináře k aktuálním tématům. Pokud byste chtěli vstoupit do KP MSK, volejte:

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 IČ: 60448571

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více