VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O."

Transkript

1 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU Úspěšné projekty str. 4 až 6 DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Zajímavosti a doporučení str. ISSN Úspěšné ukončení dvou projektů zaměřených na rozvoj ekonomické gramotnosti Mgr. Hana Fabíková, koordinátor projektů V průběhu prvního čtvrtletí roku 2012 společnost Petr Otáhal, s. r. o., úspěšně ukončila realizaci dvou projektů financovaných prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Po 19 měsících byl k 31. lednu 2012 ukončen projekt Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji (reg. číslo CZ.1.04/3.2.01/ ), dne 31. března 2012 skončil projekt s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji (reg. číslo CZ.1.04/3.2.01/ ). Cílem obou těchto projektů bylo prostřednictvím akreditovaných kurzů prohloubit a rozšířit znalosti sociálních pracovníků v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, tak aby tyto znalosti mohli uplatnit při práci s klienty, kteří se zejm. kvůli nezaměstnanosti ocitají ve finanční tísni, kterou řeší kolotočem půjček a úvěrů, s klienty, u nichž je míra ekonomické gramotnosti nízká, představy o fungování finančního trhu značně zkreslené a povědomí o právní problematice v oblasti financí téměř nulové. V rámci těchto projektů bylo podpořeno téměř 200 osob z cílové skupiny. Dvanáctidenní (96hodinový) vzdělávací program Ekonomická gramotnost byl v rámci Jihomoravského kraje realizován ve třech souběžných bězích v Brně, jedenkrát v Hodoníně, v Ústeckém kraji se semináře konaly v Teplicích, Chomutově, Děčíně a Roudnici nad Labem. V Ústeckém kraji vzdělávání pro zhruba 0 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pokračovalo 40hodinovým vzdělávacím programem věnovaným problematice práva a bydlení, v jehož průběhu získali účastníci znalosti v problematice bytového vlastnictví, uvědomili si provázanost jednotlivých právních norem a jejich využitelnost v sociální práci. Seznámili se možnostmi a právními otázkami, které s sebou přináší alternativní a sociální bydlení. Veškeré získané znalosti si v průběhu vzdělávacího programu procvičili v modelových situacích a na praktických příkladech tak, aby je dokázali využít při své každodenní práci s klienty, zejm. sociální exkluzí ohroženými příslušníky romské menšiny. Jak kurzy ekonomické gramotnosti, tak práva a bydlení měly mezi účastníky obrovský ohlas, kladně bylo hodnoceno praktické zaměření seminářů, jejich srozumitelnost a odborné vedení lektorů, kteří jim interaktivní a laickou formou přiblížili a osvětlili danou problematiku. Proč je dobře, že školíme ekonomickou gramotnost Ing. Renata Urmaničová, lektorka Mezi širokou nabídkou školení naší firmy mají své nezastupitelné místo i kurzy zaměřené na ekonomickou gramotnost. V současném světě s ohledem na postupující globalizaci všech oblastí života je od každého z nás vyžadována stále větší připravenost a více dovedností. Potřeba ekonomické a finanční gramotnosti zabývající se základními principy a fungováním tržní ekonomiky, o nichž by měl každý vzdělaný občan mít alespoň základní povědomí, je v dnešním světě více než zřejmá. O to víc je zarážející skutečnost, že téměř čtvrt století po revoluci a nastolení tržní ekonomiky vzdělávání obyvatelstva v této oblasti buď úplně chybí, nebo je zcela nedostačující. Ekonomická gramotnost jako součást všeobecného vzdělání v ČR by měla (kromě návyků v rodině a základů v rámci povinné školní docházky) rozhodně být zahrnutá do osnov studia na středních školách. Pokud zde nebudou položeny základy, těžko lze budovat nějakou nástavbu ekonomické gramotnosti. Denně jsme konfrontováni s nepřeberným množstvím informací, ovšem pokud se v nich neumíme orientovat a nejsme schopni zasadit je do vzájemných souvislostí, nemůžeme činit správná rozhodnutí, snižujeme šanci zajistit si příjem, neodhadneme důsledky osobních rozhodnutí, hůře se orientujeme na trhu pracovních sil atd. Zodpovědnost v důsledku chybějících vědomostí přenášíme na jiné, obracíme se na odborníky a rádoby odborníky, ale nejsme schopni posoudit, zda (a do jaké míry) se máme jejich radou řídit. Součástí ekonomické gramotnosti je gramotnost finanční, která je definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Provedené studie ukázaly, že finanční vzdělání pozitivně ovlivňuje rozhodování jedinců v jejich dalším životě a tím má dopad i na ekonomiku a společnost jako celek. Rovněž je prokázána úzká spojitost mezi finanční gramotností a nakládáním s vlastními příjmy, nebo rozhodováním o finančním zajištění na stáří (čím vyšší je finanční vzdělání, tím více a lépe se člověk na stáří zajišťuje). Také platí, že mnohé ekonomické veličiny a procesy mají zpětně významný dopad na finanční rozhodování jednotlivce. To jen potvrzuje potřebu a nutnost zvýšení úrovně vzdělání v této oblasti. Zde je velmi důležité uvědomit si, že finanční gramotnost nelze uchopit samostatně bez souvislostí. Nelze ji pojmout pouze v zúženém měřítku a vytrhnout ji z kontextu gramotnosti ekonomické. Není totiž ani samostatnou vědní disciplínou, ani dostačujícím nástrojem k pochopení ekonomických a finančních jevů kolem nás. Dosáhnout a zvýšit finanční gramotnost vyžaduje znalost základních ekonomických pravidel. Projekty naší firmy, které na dané téma probíhají, zahrnují cyklus školení od nejširších znalostí z oblasti makroekonomie, mikroekonomie, přes finanční trhy, bankovní produkty, úvěry a hypotéky atd. až k exekucím a insolvenci. Semináře ekonomické gramotnosti rozhodně nejsou vedeny formou suchých definic, pojmů, teorií či aplikaci složitých grafů. Vše vysvětlujeme na reálných příkladech z praxe, je zde prostor pro diskusi a zodpovídání dotazů účastníků, kteří se zorientují v dopadech makroekonomického prostředí na osobní finanční rozhodování (dopad inflace, změny úrokových sazeb, měnového kurzu, hospodářsko-politických opatření měnové, fiskální a rozpočtové pokračování na str. 5. Andragogická a poradenská společnost Petr Otáhal, s. r. o. Petr Otáhal Nedílnou součástí správného řízení každé organizace je kromě plánování, řízení, motivování, delegování a kontroly také systém efektivního využití lidských zdrojů, který nám umožňuje využívat kvality lidského ducha pro naše cíle. Projekt vzdělávání vznikal ve spolupráci s renomovanými odborníky z oblasti managementu, marketingu, obchodu a komunikace. Teoretičtí odborníci a úspěšní praktici vytvořili systém seminářů, školení, případových a tréninkových studií, které nám mohou pomoci lépe dosáhnout svých cílů vlastními silami a silami našich spolupracovníků. Působíme v oblasti rozvoje lidských zdrojů u malých a středních organizací, v komerční i veřejné sféře. Naši lektoři jsou úspěšnými praktiky a díky moderním metodám výuky dosahují pozoruhodných výsledků. Naučíme vaši organizaci, jak ušetřit čas a peníze, jakým způsobem peníze lépe vydělat, jak získat uznání a jistotu, vysvětlíme Vám, jak si zajistit pohodlí a komfort, naučíme Vás flexibilitě, kreativitě, spolehlivosti a hlavně Vám pomůžeme ke spokojenosti. Věříme, že díky projektu vzdělávání získáte nové informace, které Vám pomohou v řešení problémů a které Vás inspirují k novým postupům, a že se proces systematického vzdělávání stane nedílnou součástí Vaší kultury.

2 2 / Z DOMOVA Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Jak již v životopise přesvědčit, že umíte aktivně anglicky? Mgr. Sylva Krčmářová, manažerka zkouškového centra V dnešní době jsou na uchazeče o práci kladeny čím dál větší požadavky. Především pak na čerstvé absolventy. Znalost angličtiny se považuje za nezbytný základ. Jak ale dostatečně prokázat její znalost? Zvyšování nároků na uchazeče o práci je ovlivněno několika faktory. Může se jednat o relativně vysokou nezaměstnanost v době ekonomické krize, rostoucí vzdělanost lidí nebo každoročně velký počet absolventů škol. Zvláště u ekonomicky zaměřených oborů je téměř nemožné najít si práci, aniž by uchazeč splnil určité minimum požadavků. Kromě dosaženého titulu a požadovaných dovedností jsou dnes velmi důležité znalosti jazyků, nejčastěji angličtiny. Ale jak prokázat znalost dříve, než je uchazeč pozván na pohovor? Jak sdělit již v životopise, že o anglickém jazyce potenciálního zaměstnance nemusí zaměstnavatel pochybovat, aniž by bylo použito otřelé klišé znalost angličtiny aktivní? Nejprůkaznější variantou jsou různé certifikáty a jazykové zkoušky. Pokud se rozhodnete jít touto cestou, vybírejte vždy takové zkoušky, které jsou mezinárodně uznávané. K takovým patří zejména zkoušky Cambridge ESOL, do kterých spadají i nejznámější anglické certifikáty FCE a CAE. Zkoušky Cambridge ESOL mají v České republice několik výhod, ať už při přijímacích zkouškách na vysoké školy, při výběrových řízeních na různé zahraniční programy, nebo při samotném hledání práce. říká Sylva Krčmářová, manažerka zkouškového centra jazykové školy Cloverleaf, která již druhým rokem působí jako jedno z nově autorizovaných zkouškových center Cambridge ESOL. Nejen v České republice, ale i celosvětově je soubor jazykových zkoušek Cambridge ESOL nejznámější a nejuznávanější. Pokrývá široké spektrum úrovní. Od zkoušek pro děti YLE (Young Learners English), přes zkoušky obecné angličtiny, po zkoušky odborné, zaměřené na obchodní angličtinu BEC (Business English Certificate), právnickou angličtinu ILEC (International Legal English Certificate) nebo angličtinu finanční ICFE (The International Certificate in Financial English). Požadované úrovně znalostí navíc odpovídají společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Jak uvádí internetové stránky a nejvyhledávanějšími zkouškami z obecné angličtiny jsou zkoušky FCE. Více než třetina návštěvníků se zajímá právě o tyto zkoušky, kterých se po celém světě účastní statisíce uchazečů ročně. Hlavní motivací k získání certifikátu jsou požadavky od zaměstnavatele, podmínka přijetí na českou nebo zahraniční vysokou školu nebo zvýšení své kvalifikace, a tudíž i vlastní ceny na trhu práce. Donedávna bylo možné skládat Cambridge ESOL zkoušky pouze u Britské rady. V poslední době kromě Britské rady přibylo po celé České republice několik autorizovaných center z řad jazykových škol. Každé je svojí působností omezeno na určený kraj. V Moravskoslezském kraji je autorizovaným centrem jazyková škola Cloverleaf (www.cloverleaf. cz), která působí na trhu jazykového vzdělávání bezmála dvacet let. DTP: Tomáš Polášek Odpovědný redaktor: Tomáš Polášek Vydavatel: Petr Otáhal, s. r. o. Adresa: Jiráskova Frýdek-Místek Tel.: GSM brána: Web: Přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI Zvládání konfliktních situací Rétorické dovednosti ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY 6 až Didaktické pomůcky a jejich ovládání 6 až Příprava vzdělávací akce, její metodika Prezentační dovednosti přednášejícího Partnerské přístupy k frekventantům Pokročilé výukové metody Tajemná řeč těla ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY 6 až Didaktické pomůcky a jejich ovládání Prezentační pomůcky přednášejícího Zvládání problémových míst při prezentaci 6 až Tajemná řeč těla EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně Komunikace se smyslově handicap. klientem Stresové faktory a jejich ovlivňování Asertivní dovednosti v medicíně Prevence syndromu vyhoření Emoční kompetence a inteligence Pacient, klient nebo spotřebitel? EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA 6 až Strukturální fondy EU 6 až Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až Evropská integrace 6 až Národní identita států v EU FINANCE (PRO ODBORNÍKY) Finanční analýza dat pro specialisty Řízení cash flow Finanční controlling Kalkulace nákladů organizace Hodnocení účetních jednotek FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdrojů Strukturální fondy EU Účetní výkazy praktikum Manažerské účetnictví praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu Úvod do controllingu pro manažery neekonomy Controlling v praxi řízení nákladů pro neekonomy HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR 6 až Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až Rovné příležitosti mužů a žen Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí 6 až Boj proti korupci 6 až Environmentální minimum 6 až Etický kodex úředníka veřejné správy 6 až Etika a etiketa úředníka veřejné správy KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ Zvládání konfliktních situací Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky Příprava pro hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro prvoliniové pracovníky 6 až Písemná komunikace v obchodní praxi KOUČINK PRO MANAŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení Metody koučinku Komunikační pasti při koučování KRIZOVÝ MANAGEMENT Základy krizového managementu pro TOP manažery Základy vedení při krizovém řízení LEGISLATIVA - PRÁVO 6 až Zákoník práce (po novelizaci k ) 6 až Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka 6 až Reklamace a ochrana spotřebitele 6 až Smlouva o dílo a uplatitelnost práva 6 až Zákon o veřejných zakázkách MANAŽER VÝROBY Týmové role a motivace v kolektivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Kaizen a štíhlá výroba SIX SIGMA a její využití 6 až Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - HARD SKILLS Týmové role a motivace v malé a střední organizaci Plánování a delegování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Porada jako nástroj výkonného řízení Budování firemní kultury ve 21. století Kaizen a štíhla výroba SIX SIGMA a její využití Strategické myšlení v podmínkách hyperkonkurence MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Účinné ovlivňování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Prevence syndromu vyhoření Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Stresové faktory a jejich ovlivňování Image a charisma moderního manažera Hra součást manažerských technik řízení? Vyrovnání se s kritikou Vitality management Řízení změn (management změn) Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR...) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY Týmové role a motivace v koletivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Prevence syndromu vyhoření Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Kaizen a štíhlá výroba Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Budování firemní kultury a environmentálního minima Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?) Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt Využívání potenciálu podříz. a porada jako nástroj řízení Základy finančních souvislostí Krizové řízení týmu MARKETING (PRO ODBORNÍKY) Tvorba marketingového plánu Praktické PR (Public Relations) Cílené využívání informací a práce s informacemi Product manager a jeho marketingová odbornost Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní firmy Event Marketing MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY 6 až Podnikatelské prostředí a jeho analýza 6 až Corporation identity a public relations 6 až Cílené využívání informací a práce s informacemi 6 až Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh 6 až Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy 6 až Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 6 až Jak vytvořit účinné reklamní sdělení 6 až Praktické využití SWOT a dalších analýz MULTIKULTURNÍ SEKCE Komunikace s korejským manažerem Komunikace s japonským manažerem 6 až Čína a Tibet očima cestovatele NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Info. zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek 6 až Zákon o veřejných zakázkách Strategické vyjednávání výhodných podmínek Rozhodovací fáze nákupu Nákupčí profesionál Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing Procesní řízení nákupu Nákupní jednání Telefon v nákupní činnosti OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO DLOUHODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě

3 Z DOMOVA /3 Dejte konkurenci tvrdý úder! Partnerství, aikido a rovnováha Vyberte si vzdělávací téma: Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO KRÁTKODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku. Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. OPERÁTOR CALL CENTRA Telefonní komunikace Efektivní telemarketing Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel. Písemná komunikace v obchodní praxi OUTDOOR A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY individuálně Sportovní animace pro skupinu individuálně Outdoor fun PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY Analýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 360 stupňů Personální controlling Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Trendy a možnosti výběru zaměstnanců Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce až 24 Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku Personální aspekty znalostního managementu POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou Skvělá prezentace MS PowerPoint MS Word neznámý (zjednodušte si práci) MS Excel neznámý (zjednodušte si práci) 16 až 0 Psaní všemi deseti MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER Základní dovednosti při plánování projektů Životní cyklus projektu Rizika projektu a jejich eliminace Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projekt. manažera Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia Klíče projektového řízení Specifika řízení projektů z ESF Jak úspěšně řídit projektový tým Nová generace projektového řízení Výkonnostní ukazatele v HR Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení až 24 Řízení změn Firemní kultura VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE Uspějte v 1. manažerské funkci nastartujte svou kariéru Kompetentní manažer rozvoj manažerských dovedností Efektivní manažer nástroje zvyšování výkonnosti týmu Jak úspěšně jednat s lidmi Vedení pracovního týmu Týmová spolupráce Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků Koučink pro manažery a trenéry Jak efektivně motivovat Efektivní řízení porad Efektivní komunikace Manažerské pohovory Asertivita v praxi Řízení konfliktů Manažerské vyjednávání nová dynamika pro Váš podnik Strategie a taktika argumentace umění přesvědčit Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti v angl. nebo německém jazyce Rétorika zdokonalení veřejného projevu Skupinové řešení problémů Time management řízení času Jak zvládat pracovní stres PSYCHOLOGIE Emoční kompetence a emoční inteligence Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Trendy a možnosti výběru zaměstnanců HR manažer Řízení kompetencí Motivační systémy ve firmě Efektivní vzdělávání zaměstnanců Interní komunikace součást firemní kultury Audit personálních činností a personální benchmarking Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst Trénink výběrových pohovorů Assessment a Development Centrum nástroj hodnocení Orientace a adaptace nových zaměstnanců Tvorba systémů motivace ve společnosti Hodnocení prac. výk. zaměstnanců hodnotící pohovory Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn. Analýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu Personální práce jako požadavek systému man. kvality Pracovní právo pro personalisty Vedení personální agendy v praxi SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE Zvládání konfliktních situac Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management pro sekretářky 6 až Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky 4 až 6 Barvová typologie a image Rétorické dovednosti pro sekret., asistentky a referentky Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro sekretářky a asistentky Efektivní komunikace po telefonu Základy ekonomických znalostí pro administrativu SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V AKCI Zvládání konfliktních situací 6 až Time management ÚŘEDNÍK - VIZITKA ÚŘADU Zvládání konfliktních situací 6 až Hezky česky v pravopise i v komunikaci 6 až Úprava písemností dle ČSN 6 až Spisová služba v komerční a veřejné sféře 6 až Time management úředníka Rétorické dovednosti úředníka 6 až Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - TUZEMSKO 1 až 2 dny Praha stověžatá 2 až 4 dny Beskydy VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - ZAHRANIČÍ 1 den Wien jarní, adventní 1 až 2 dny Krakow jarní, adventní *, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacíh hodin (vyučovací hodina = 45 minut). Naše odbornost - společnost Petr Otáhal, s. r. o., má status akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu vzdělávacích akcí v oblasti managementu, řízení, obchodních dovedností a marketingu. Dále nám byla udělena podle ust. 30 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb. akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů podle ust. 31 ods. 5 zák. č. 312/2002 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. Ing. Aleš Sladký, kouč a lektor Lidé odpradávna hledají rovnováhu ve svých životech a přitom ji právě díky tomuto hledání neustále narušují. Ale jak jinak nalézt něco, co nevíme, jak přesně vypadá, než tím, že právě tisíckrát projdeme bez povšimnutí tímto místem a zastavíme se právě až v nějakém extrému, abychom pak, zaleknuvše se, pokračovali přesně opačným směrem k druhému extrému? A tak se naše cesta životem jeví někdy hodně klikatá, někdy až působí dojmem od zdi ke zdi. A to je ona obvyklá cesta lidí, kteří pracují metodou pokusu a omylu. Je to rozhodně chvályhodné v tom, že vůbec toto hledání rovnováhy zahájili a pokračují v něm, na rozdíl od těch, kteří vědomě, ale většinou nevědomě, rezignovali. Existují ale na světě vyzkoušené způsoby, jak se těmto extrémům vyhnout a nepáchat tak zbytečné škody na sobě a svém okolí. Navíc pak lze nalézt rovnováhu nepoměrně dříve, než bez těchto podpor. Mezi takovéto opory patří bezesporu bojová umění. Učí člověka jisté kázni, rozvíjejí tělo, trénují koncentraci a mnohé z nich otevřeně pracují s energiemi. Mezi bojovými a obrannými budó (jak se obecně všem říká) zaujímá zvláštní místo aikidó. Jeho obliba je tím podivnější, že jeho techniky jsou na naučení velice komplikované a trvá léta, než se člověk opravdu stane obratným. Nejpodivnější je ale to, že toto budó nemá žádné soutěže. Je to zcela nesoutěžní a mírumilovné bojovné umění. Jeho podstatou je, že jakékoliv porušení rovnováhy (útok) je samo od sebe odsouzeno k zániku, tedy k návratu do rovnováhy. Tato filosofie, kterou zakladatel aikida Morihei Uešiba ( ) shrnuje takto: Tajemství aikidó spočívá v našem sjednocení se s pohybem vesmíru a vesmírem samotným. Kdo dosáhl tohoto tajemství, má vesmír ve svém nitru a může prohlásit: Já jsem vesmír., je samou podstatou hledání rovnováhy. Konkrétně v aikidu není útočník vnímán jako nepřítel, se kterým je nutno bojovat, ale jako partner, kterému je třeba pomoci. Pomoci mu dokončit jeho zamýšlený útok tak, aby byl sveden k zemi a útočník ze svého konání získal zkušenost. Tak to i vypadá na tréninku. A tady je i krásná ukázka toho, jak může vypadat partnerství v praxi. Oba partneři se při tréninku snaží dosáhnout dobrého provedení dané techniky, ale s tím, že si navzájem pomáhají. Eliminují se tak zranění, soutěživost (která je už tak omezena tím, že neexistují veřejné soutěže) a lidé se učí spolupracovat. Čím více laskavosti je v přístupu, tím více se daří. A po počátečních nesmělých pokusech jde o útok s plnou energií a díky tomu se pak obránci elegantně daří. Nakonec to vypadá skoro jako tanec. Opravdu, pokud se udrží atmosféra partnerství a to je nejen o aktérech samotných, ale i o trenérech pak je tam už jen radost a tanec. A rovnováha. Chci říci, že partnerství, radost a rovnováha jsou hodnoty, které jdou ruku v ruce. Harmonicky se doplňují. A rovnováha je porušena v tolika oblastech našeho života, že je na místě se zamyslet, zdali ty související hodnoty, tedy radost a partnerství, nejsou právě tím, co opomíjíme, když si stěžujeme, že to a ono se v našem životě nedaří. A těch extrémů je opravdu dost. Těmi nejčastějšími jsou: nerovnováha mezi pracovním a rodinným životem, nerovnováha mezi kariérou a zdravím a konflikt mezi materiální a duchovní oblastí. K tomu poslednímu bych se rád vyjádřil podrobněji: jedni upřednostňují a vyzdvihují materiální hodnoty, jako je majetek, péče o tělo, peníze a druzí jimi opovrhují a utíkají se k tzv. duchovnu. Ti první se nazývají materialisté a konají tak ze strachu z méněcennosti, neboť bez majetku, peněz a udržovaného těla nic neznamenají. Ti druzí se nazývají idealisté a konají ze strachu ze závazků a oddanosti, tedy upřednostňují ničím neohraničenou svobodu. Ani jedni nejsou šťastni, neboť i ti nejbohatší trpí strachem, že o bohatství přijdou, a ti největší idealisté zase obvykle žijí nuzně, až je to frustruje. Navíc většinou trpí odděleností od běžné společnosti a neschopností sdílet blízkost druhých. Kde je ale pak biblické miluj bližního svého, jako sebe pokračování na str. 6.

4 /4 Projekt Změň svůj život začni hlídat Restart příležitost pro nezaměstnané do 25 let Ing. Zuzana Balická, DiS., finanční manažerka a koordinátorka projektu Osoby zdravotně znevýhodněné jsou demotivovány dlouhodobou evidencí na ÚP, která v nich vzbuzuje pocit nepotřebnosti. Během této doby ztrácejí své pracovní návyky a ovládá je pasivita a pocit, že nové místo si již nenajdou. Mít práci znamená pro zdravotně znevýhodněné mnohem více než jen finanční příjem. Pro ně je stejně důležité být ve společnosti, být její součástí a hlavně být užitečný. Pro ty zdravotně znevýhodněné, kteří chtějí opravdu změnit svůj život a jejich zdravotní znevýhodnění jim nebrání v tom, aby mohli být rekvalifikováni a následně zaměstnáni na pozici strážný je projekt Změň svůj život začni hlídat jedinečnou šanci. Rekvalifikace na pozici strážný byla pro projekt zvolena záměrně, říká Petr Otáhal, ředitel společnosti Petr Otáhal, s. r. o., která projekt realizuje, protože poptávka po těchto pracovnících je široká a pracovní náplň pro osoby zdravotně znevýhodněné je příhodná. Dodává, že za nejdůležitější na projektu považuje to, že pro úspěšné rekvalifikanty je zajištěno následné zaměstnání v bezpečnostních agenturách. Rekvalifikace již proběhla v Olomouckém kraji (konkrétně v Prostějově a Šumperku) a v Plzeňském kraji (v Klatovech a Tachově). Další běhy proběhnou v Plzni. Počet míst je omezen, proto máte-li zájem zapojit se, směřujte své dotazy na Bc. Irenu Balogovou (mail: cz, tel.: ). Veškeré informace o aktivitách projektu naleznete na webovém portálu nebo na Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu je stanovena od do Ing. Jan Michalec, finanční manažer a koordinátor projektu Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidskézdroje a zaměstnanost. Projekt s registračním číslem CZ.1.04/3.3.05/ má název Restart podpora pracovní integrace a bude realizován po dobu 1 měsíců, tzn. do Cílem projektu je aktivizace cílové skupiny k profesnímu vzdělávání, k zaměstnání a jeho udržení, včetně zajištění pracovního uplatnění na pozici pracovník(ce) v sociálních službách pečovatel(ka) pro 20 úspěšných absolventů rekvalifikace. Cílovou skupinou jsou osoby do 25 let věku bez kvalifikace či s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Osoby musí být evidovány na úřadech práce v Moravskoslezském kraji. Do projektu se zapojí 60 nezaměstnaných mužů a žen. Bude realizováno celkem 5 kurzů, vždy pro 12 osob. Celý projekt zakončí závěrečná konference, která se bude konat v dubnu 2013 v Ostravě. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Každý účastník projektu absolvuje celkem 31 školících dnů. Prvních 11dnů je motivační a doplňující odborný program (psychologie x nezaměstnanost x motivace, orientace na trhu práce, pracovněprávní problematika, příprava na výběrové řízení a hodnotící pohovor, prezentační a komunikační dovednosti, zvládání stresu, lichva, boj proti lichvě, čerpání úvěrů a exekuce). Na tuto část bezprostředně navazuje rekvalifikace akreditovaného programu s názvem Pracovník v sociálních ZE SPOLEČNOSTI službách, která je zakončena ústní a písemnou závěrečnou zkouškou. Úspěšní účastníci rekvalifikace mohou zároveň absolvovat mezinárodní zkoušku pro získání Evropského certifikátu v sociálních službách. První běh začíná v dubnu 2012 v Ostravě a bude naplněn na základě prezentací koordinátora cílové skupiny na úřadech práce v Moravskoslezském kraji. Vzhledem ke specifikům cílové skupiny bude realizační tým spolupracovat při vyhledávání vhodných účastníků s odbory sociálních služeb jednotlivých měst. Počátkem ledna 2012 proběhla prezentace projektu na Magistrátu města FrýdkuMístku. Schůzky se zúčastnily všechny pracovnice oddělení sociální prevence. Manažerka projektu seznámila přítomné s cílem a organizací projektu a byla dohodnuta spolupráce při vyhledávání a zařazování zájemců do kurzů. Věříme, že oslovení cílové skupiny osob prostřednictvím terénních pracovníků či sociálních asistentů jednotlivých měst přispěje k úspěšné realizaci projektu. Především pak k naplnění jeho hlavního cíle: podpoření nezaměstnaných do 25 let při uplatnění na trhu práce a snížení rizika jejich sociálního vyloučení. Ostravské slunéčko připravuje desítky nezaměstnaných žen pro práci v sociálních službách Mgr. Hana Vývodová, manažerka projektu Občanské sdružení Ostravské slunéčko získalo dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na další projekt věnovaný pomoci dlouhodobě nezaměstnaným občanům evidovaným na úřadech práce. Realizace projektu s názvem Zpět do práce prostřednictvím rekvalifikace Pracovník v sociálních službách a dalších potřebných doplňujících motivačních a odborných aktivit a zajištění pracovního uplatnění byla zahájena 1. dubna 2011, ukončení je plánováno na září roku Projekt je zaměřen na vzdělávání 60 dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci úřadů práce ve FrýdkuMístku, Ostravě a Karviné. Nejdůležitějším cílem projektu je zajistit úspěšným absolventům rekvalifikace na pozici pracovník v sociálních službách pracovní uplatnění, a to pro více než 50 % podpořených osob. Vzdělávání v rámci projektu vždy začíná jedenáctidenním blokem kurzů, které jsou zaměřeny na motivaci ke znovuzapojení nezaměstnaných do pracovního procesu, orientaci na trhu práce, přípravu k výběrovému řízení, zvládání stresu a ekonomickou gramotnost. Následuje odborná část vzdělávání, kurz s názvem Pracovník v sociálních službách akreditovaný MPSV s časovou dotací 150 hodin, včetně praktické části. Teoretická část výuky je zaměřená na témata, která úzce souvisí s přípravou na přímou obslužnou péči v sociálních službách. Velká pozornost je věnována tématům, která souvisí s etikou práce, standardy sociální práce, bezpečností práce, první pomocí či komunikací s uživateli sociálních služeb, právy klientů. Velmi podrobné informace účastnice získávají v oblasti pečovatelství, somatologie, fyzioterapie či ergoterapie. Znalosti nabyté v hodinách teorie si účastnice kurzu ověřují a doplňují v praktické části výuky, která probíhá v Domově pro seniory Zlaté slunce v Ostravě. Kromě závěrečné zkoušky v rámci samotné rekvalifikace mají všichni absolventi kurzu možnost projít testováním odborné způsobilosti formou certifikační zkoušky evropské úrovně. Úhrada účasti na zkoušce a vystavení certifikátu úspěšným absolventům je plně hrazena z prostředků projektu. Pro ověření odborné způsobilosti byl vybrán Evropský certifikát v sociální péči (ECC). Absolventi kurzu, kteří úspěšně složí tuto zkoušku, si zvyšují svou hodnotu na trhu práce a zároveň jim to může nemalou měrou pomoci při hledání pracovní uplatnění v sociálních službách v zemích EU. Účastníkům kurzů je po celou dobu projektu k dispozici konzultant (poradce), který poskytuje individuální poradenství a podporu absolventů při návratu na trh práce. Realizační tým zároveň aktivně propaguje projekt u organizací působících v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, které jsou možnými budoucími zaměstnavateli frekventantů kurzů. Úspěšnost účastníků prvních dvou běhů byla u závěrečných zkoušek stoprocentní a 24 žen z Frýdeckomístecka a Karvinska obdrželo osvědčení pro práci v sociálních službách dle zákona č. 10/2006 Sb. Více než desítce žen z běhů pořádaných ve Frýdku-Místku a Karviné již bylo zajištěno zaměstnání na pozici pracovník v sociálních službách přímá obslužná činnost. Ostravské slunéčko podporuje návrat vyloučených skupin na trh práce Bc. Jaroslav Svrček, koordinátor cílových skupin Občanské sdružení Ostravské slunéčko získalo z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost finanční podporu ve výši 5,4 mil. Kč na projekt Vzdělávání osob se zdravotním postižením k získání pracovního uplatnění na pozici strážný, reg. č.: CZ.1.04/3.3.05/ Realizace projektu byla zahájena a ukončena bude Prostřednictvím rekvalifikace na pozici strážného a doplňujícího motivačního kurzu projekt podporuje osoby ohrožené sociálním vyloučením, motivuje je ke znovuzapojení na trh práce, pomáhá jim zvýšit sebedůvěru a poskytuje potřebné poradenství. Prioritním cílem projektu je zajistit všem úspěšným absolventům re- kvalifikačního programu pracovní uplatnění na pozici strážný pro více než 75 % podpořených osob (tzn. min. 73 účastníků). Projektu se zúčastní téměř stovka mužů a žen se zdravotním postižením evidovaných na úřadech práce v okresech Moravskoslezského kraje. Jedná se především o osoby s lehkou invaliditou či takovým handicapem, který jim dovolí vzdělávací program absolvovat a vykonávat práci strážného. Ve dnech 6. a byl závěrečnou zkouškou ukončen první z osmi plánovaných běhů v rámci projektu. Kurz probíhal ve Frýdku-Místku od druhé poloviny dubna. Z původně čtrnácti přihlášených účastníků absolvovalo jedenáct dnů motivačního kurzu a dvacet dnů rekvalifikace jedenáct účastníků. Deset z nich úspěšně složilo závěrečnou zkoušku a stalo se úspěšnými absolventy akreditovaného rekvalifikačního kurzu strážný, všichni účastníci následně absolvovali odbornou certifikaci. Ve spolupráci s personální agenturou Grafton Recruitments, s. r. o., bylo sedmi účastníkům zprostředkováno zaměstnání u soukromé společnosti se sídlem v Ostravě.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři a

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. WWW.PETROTHL.CZ NDRGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 7 DNES V LISTU Slovo odborníka

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 4 až 7

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 4 až 7 WWW.PETROTHL.CZ NDRGOGICKÉ NOVINY Kam poslat vaše spolupracovníky? str. až DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. Slovo odborníka

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala,

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Linda Sokačová Jitka Kolářová v rámci projektu Rovné šance 2007 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Prosinec 2005 - Březen 2006 Obsah Úvod... 2 Rovné příležitosti je třeba vnímat jako stejně rovnou startovací čáru pro ženy i muže...

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Dostává

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

podrobněji o celoživotním vzdělávání na str. 4 10

podrobněji o celoživotním vzdělávání na str. 4 10 Téma: vzdělávání dospělých... str. 4 Vzdělávací organizace budou mít rating... str. 6 Rekvalifikace v Ústeckém kraji... str. 8 Kolik jazyků umí lidé v Evropě... str. 11 ROČNÍK 15 / Prosinec 2011 Rozšiřte

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007

Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007 Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA INFOLINKA Call centrum služeb zaměstnanosti vám pomáhá K VĚCI Syndrom vyhoření

Více