Výživová omezení u nemocných fenylketonurií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživová omezení u nemocných fenylketonurií"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Výživová omezení u nemocných fenylketonurií Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Zachariášová Vypracovala: Markéta Jeřábková Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích dne 5. května 2013 Markéta Jeřábková 2

3 Použité zkratky: A - retinol AMK - aminokyseliny BH 4 - tetrahydrobiopterin B 6 - pyridoxin B 12 - kobalamin CNS - centrální nervový systém DHA - dokosahexaenová nenasycená mastná kyselina DMP - dědičné metabolické poruchy EEG - elektroencefalogram EPA - eikosapentaenová nenasycená mastná kyselina FNKV - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady HPA - hyperfenylalaninémie L dopa - levodopamin NB - nízkobílkovinný NS - novorozenecký screening PAH - fenylalaninhydroxyláza PAL - fenylalaninamoniumlyáza PHE - fenylalanin PKU - fenylketonurie VFN - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze µmol - mikromol 3

4 Obsah Úvod Cíle práce Teoretická část Fenylketonurie Historie fenylketonurie Význam bílkovin Fenylalanin Klinické projevy neléčené fenylketonurie Formy fenylketonurie Dědičnost PKU Pravděpodobnost narození dítěte s PKU Novorozenecký screening PKU u dětí, dospělých a těhotných Novorozenec a PKU Starší děti a PKU PKU a dospělí PKU a těhotenství Léčba fenylketonurie Přehled potravin podle obsahu PHE Sladidlo Aspartam Dostupnost nízkobílkovinných potravin Deficity pacientů s fenylketonurií Dietní léčebné přípravky Příprava a podávání dietních léčebných přípravků Nové možnosti léčby Přehled odborných center PKU a jejich spádové oblasti Praktická část Fenylketonurie z pohledu farmaceutického asistenta Kazuistiky Diskuse Závěr

5 Резюме...46 Bibliografie

6 Úvod Ve své absolventské práci se budu zabývat vrozeným metabolickým onemocněním fenylketonurií a omezením ve výživě u pacientů s touto poruchou. Vypracuji ucelený náhled na fenylketonurii, její příčinu, diagnostiku, vývoj a léčbu, která spočívá zejména v dodržování nízkobílkovinné diety v kombinaci s užíváním dietních léčebných přípravků. Popíši zde několik kazuistik a doplním o recepty pro nízkobílkovinnou dietu. Fenylketonurie (PKU) je poměrně vzácná metabolická porucha, jejíž podstatou je narušení metabolismu aminokyseliny fenylalaninu. S fenylketonurií se v zemích střední Evropy narodí přibližně jedno z dětí. Tato dědičná porucha může způsobit vážná mentální i tělesná poškození dítěte, pokud se neléčí. K včasnému určení nemoci slouží od roku 1975 novorozenecký screening, který se provádí odběrem suché kapky krve den po narození. Ještě dnes mnoho lidí neví, co vlastně onemocnění fenylketonurie znamená a co může způsobit. Toto téma jsem si zvolila, abych přiblížila podstatu tohoto onemocnění. Popíši jaká je denní praxe přípravy stravy, která je speciálně upravena tak, aby obsahovala jen omezené množství fenylalaninu. Budu zjišťovat, kde se dají nízkobílkovinné potraviny koupit a jak jsou finančně náročné. Informace pro svou práci budu čerpat z odborných knih, seriálových publikací a internetových zdrojů. 6

7 1 Cíle práce Hlavní cíl: Popsat onemocnění fenylketonurie. Zjistit, čím se liší běžný stravovací den pacienta s fenylketonurií od běžného dne bez dietního omezení, jaké dietní léčebné přípravky se užívají a které potraviny jsou vhodné, méně vhodné či zcela nevhodné pro nízkobílkovinnou dietu. Pomocí řízeného rozhovoru sepsat kazuistiky s pacienty a dietní sestrou. Dílčí cíl: Zjistit, kde se dají koupit nízkobílkovinné potraviny a jak zatíží nízkobílkovinná dieta finanční rozpočet rodiny. 7

8 2 Teoretická část 2.1 Fenylketonurie Fenylketonurie je nejčastěji se vyskytující vrozená porucha metabolismu aminokyselin v Evropě. Incidence onemocnění v České republice je 1:9000. Fenylketonurie (PKU) a hyperfenylalaninémie (HPA) je dědičná porucha metabolismu fenylalaninu (PHE), způsobená absencí nebo sníženou funkcí enzymu fenylalaninhydroxylázy v játrech. Absence nebo snížená funkce enzymu je způsobena poškozením genetické informace v jádře každé z jaterních buněk. Enzym fenylalaninhydroxyláza u zdravého člověka přeměňuje aminokyselinu fenylalanin na tyrozin a tím snižuje množství fenylalaninu (PHE) v krvi. U nemocných PKU pak důsledkem poruchy dochází k hromadění nezpracovaného fenylalaninu v krvi a tělních tekutinách nad 120 µmol/l (tj. 2 mg/dl). Nadbytek PHE se krví dostává ke všem buňkám těla a narušuje jejich správnou činnost. Následkem je pak poškození vývoje mozku, mentální retardace, kožní ekzémy, mikrocefalie (malý obvod hlavy), křeče, poruchy pigmentace, sekundární vznik epilepsie, zpomalený růst. U matek s neléčenou PKU dochází také k poškození plodu. Ženy s fenylketonurií by proto měly početí plánovat a konzultovat v metabolické ambulanci. Hladiny PHE v krvi by měly udržovat co nejblíže normálním hodnotám a tím účinně předcházet poškození svého dítěte. [ PROCHÁZKOVÁ, HONZÍK, HERMÁNKOVÁ 2011; 1] 2.2 Historie fenylketonurie Legendární postavou v oblasti dědičných a metabolických poruch byl angličan sir Archibald Garrod, který si v roce 1908 uvědomil, že spoustu nepochopitelných nemocí může být způsobeno vrozenou vadou metabolismu. Onemocnění fenylketonurie byla však popsána poprvé v Norsku biochemikem Follingem v roce Folling, který původně studoval chemii a i jako lékař se velmi zajímal o chemickou analýzu moči, si jednou v nemocnici povšiml mladé ženy s dvěma 8

9 dětmi. Dvojčata Dag a Liv byla při narození zcela zdravá. Později se u nich začaly objevovat stále se zhoršující příznaky vývojového opoždění a mentální retardace. Matka upozornila na silný a nezvyklý zápach jejich moče. Ve vzorku moči Folling objevil abnormální metabolity, zejména kyselinu fenylpyrohroznovou. Protože kyselina fenylpyrohroznová nebyla nalezena v moči normálních lidí, přičítal její přítomnost mentálnímu opoždění nemocných a nazval nemoc fenylpyrohroznová imbecilita. Další navržené názvy byly fenylhroznová oligofrenie nebo fenylpyrohroznová amentie. Od Follingova objevu však k úspěšnému řešení fenylketonurie vedla ještě dlouhá cesta. V roce 1936 Follingův kolega Penrose ukázal, že snížený příjem bílkovin u pacientů s PKU vede k nižšímu obsahu fenylalaninu v moči. Tato nízkobílkovinná dieta bez patřičných aminokyselinových suplementů však ohrožovala pacienty na životě velkým poklesem váhy a nutričním deficitem. Penrose také navrhl název fenylketonurie, pro přítomnost ketokyselin v moči nemocných. Tento název je nyní nejvíce užívaný. Až v 50. letech mohli další lékaři s novými technologiemi ukázat, že vynechání aminokyseliny fenylalaninu z potravy vede u pacientů s PKU k výraznému zlepšení jejich příznaků. V 60. letech se řešila otázka, jak včas rozpoznat děti s PKU, když se po narození ničím neliší od zdravých dětí a také vysoký obsah fenylalaninu v moči se objevuje až poté, co dítě začne přijímat bílkovinnou stravu mateřské mléko. V té době se zrodil novorozenecký screening, který byl koncem 60. a začátkem 70. let úspěšně zaveden ve všech vyspělých zemích. Diagnostika a léčba fenylketonurie se u nás provádí poměrně krátce od roku Od té doby je možné u dětí, které se s PKU narodily, brzy po narození zahájit léčbu dietou podle jejich potřeb. Historie fenylketonurie u nás je spojena se jménem docentky Bohunky Blehové. [BLEHOVÁ, 1963; 2] 9

10 2.3 Význam bílkovin Bílkoviny jsou složité látky, které se skládají z aminokyselin. Patří mezi základní živiny a slouží pro tvorbu hormonů, erytrocytů, obnovu buněk a tkání i dobrou imunitu. Denní doporučená dávka bílkovin v potravě je asi % dodávané energie, tj. 0,8 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti dospělého. Děti, těhotné a kojící ženy mají doporučenou dávku vyšší. Nedostatek bílkovin ovlivňuje tělesný a duševní vývoj a nadbytek bývá velkou metabolickou zátěží pro ledviny a játra. Molekula bílkovin je složena z řetězců aminokyselin. Aminokyseliny jsou organické látky složené z atomů uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a některé i z atomů síry a fosforu. V přírodě se vyskutuje přes 80 druhů aminokyselin, ale jen 20 z nich tvoří bílkoviny. Některé aminokyseliny (neesenciální) se nemusí tělu dodávát a lidské tělo si je umí přestavět z jiných aminokyselin. Jsou to např. alanin, cystein, glycin, tyrosin, kyselina aspargová, kyselina glutamová atd. Jiné aminokyseliny (esenciální) si tělo nedokáže vytvořit a musí být dodávány potravou. Mezi ně patří např. tryptofan, leucin, valin, isoleucin, fenylalanin, methionin atd. V bílkovinném řetězci jsou aminokyseliny spojeny peptidovou vazbou. Metabolismus bílkovin Trávení bílkovin začíná v žaludku, kde enzym pepsin rozštěpí peptidové vazby a rozdělí tak bílkovinné řetězce. V tenkém střevě dochází k dalšímu štěpení za vzniku aminokyselin. Aminokyseliny jsou pak absorbovány stěnou tenkého střeva a rozváděny krví do celého těla. Část využíjí buňky k výrobě nových bílkovin. Přebytečné aminokyseliny jsou odbourávány v játrech deaminací. Z aminokyselin se odštěpí dusík a vodík a tvoří se amoniak, který je v játrech metabolizován na netoxickou močovinu a ta je vyloučena ledvinami. Bílkoviny v potravinách Různé potraviny mají různé množství bílkovin. Čistý produkt živočišného původu je želatina. Ve svých 100 g obsahuje 86 g bílkovin. Obsahuje všechny aminokyseliny nezbytné pro organismus mimo tryptofanu. Velkými zdroji jsou i vejce, mléko a mléčné výrobky, maso a luštěniny. [www.dietologie.cz, 3] 10

11 2.3.1 Fenylalanin Fenylalnin je jedna z aminokyselin, z nichž jsou složeny bílkoviny. Fenylalanin tvoří asi 5 % z aminokyselin obsažených v molekulách bílkovin. Tělo si ho nedokáže samo syntetizovat a musí ho získávat ze stravy. Fenylalanin je esenciální aromatická AMK, která je důležitá pro růst, obnovu tkání a je využíván pro tvorbu dalších pro tělo důležitých látek. Největší část fenylalaninu u zdravé populace je přeměněna na tyrosin. Ten se z 10 % plně metabolizuje a 90 % se podílí na mnoha biochemických reakcích v organismu např. na tvorbě melaninu (pigment kůže, vlasů, barvy očí), syntéze hormonů štítné žlázy, tvorbě neurotransmiterů (přenašečů nervového vzruchu). Ve stravě je nejvíce fenylalaninu obsaženo v sýrech, mase, rybách, mléce, vejcích a kvasnicích. Tvoří také součást umělého sladidla Nutrasweet (Aspartam ) používaného jako např. sladidlo u limonád. [PAZDÍRKOVÁ, KOMÁRKOVÁ, 2010] Obr. č. 1: Přeměna fenylalaninu na tyrosin. [www.wikipedie.cz, 4] 11

12 2.4 Klinické projevy neléčené fenylketonurie U zdravých jedinců se hladina fenylalaninu v krvi nalačno pohybuje mezi µmol/l (tj. 0,6-1,7 mg/l). Po požití bílkovin, vzrůstá koncentrace na 2-3 násobek normálu. U pacientů s poškozenou aktivitou fenylalaninhydroxylázy (PAH) je hladina fenylalaninu v krvi až 30násobně vyšší než u zdravých. Klinické příznaky u novorozených fenylketonuriků jsou málo výrazné a objevují se teprve během prvních měsíců života. Při narození děti vypadají normálně a jsou dobře vyvinuté. Později je opoždění dítěte zřetelnější. V této době už došlo ke změnám v CNS, které jsou ireverzibilní a je pozdě na léčbu. Mezi nejtypičtější klinické nálezy patří retardace vývoje a myší zápach, způsobený vylučováním kyseliny fenylpyrohroznové do moči a potu. Mezi další příznaky patří ekzém, mikcefalie, téměř u všech pacientů jsou abnormality EEG, někteří mívají záchvaty, podobné epileptickým (typu grand-mal). Záchvaty s postupujícím věkem přestávají a často vymizí po podání diety s nízkým obsahem fenylalaninu. Dalšími neurologickými projevy jsou zvýšený tonus, třes a známky parkinsonismu, zhoršená chůze a postoje. Typická je snížená pigmentace očí, kůže a vlasů v porovnání s rodiči a zdravými sourozenci. Děje se tak díky snížené tvorbě melaninu v důsledku nízké syntézy tyrosinu. U starších pacientů bývají časté poruchy chování, sebepoškozování, agresivita, hyperaktivita. U dospělých fenylketonuriček je významné teratogení působení hyperfenylalaninémie na plod. [PLORANSKÁ, HEJCMANOVÁ, LEBL, 2002] 12

13 Obr. č. 2: Situace při léčené a neléčené PKU. [KOMÁRKOVÁ, HEJCMANOVÁ, 2004] 2.5 Formy fenylketonurie V závislosti na aktivitě enzymu fenylalaninhydroxyláza se rozlišují 3 stupně klinické závažnosti onemocnění. Plazmatická koncetrace fenylalaninu před terapií Aktivita PAH Klasická fenylketonurie > 1200 µmol/l < 1% Mírná fenylketonurie µmol/l 1-3 % Mírná hyperfenylalaninemie µmol/l 3-10 % Tab. č. 1: Formy fenylketonurie v závislosti na koncentraci PHE v krvi a aktivitě PAH [PLORANSKÁ, HEJCMANOVÁ, LEBL,2002] Klasická fenylketonurie se dědí autozomálně recesivním způsobem s lokalizací genu na 12q chromosomu. Tento gen se v populaci vyskytuje asi ve 2 %. Příznaky se 13

14 začínají rozvíjet asi od 2. měsíce života. Mezi příznaky patří říhání, zvracení s podezřením na pylorostenózu (zúžení části žaludku). Moč má myší zápach, kůže je suchá, drsná, exematózní. Děti jsou celkově bledší a od 9. měsíce psychomotoricky zaostávají. Léčba spočívá optimálně v celoživotním podávání diety s nízkým obsahem fenylalaninu. Za optimální hladinu fenylalaninu v krvi se považuje µmol/l. Dnes je známo několik biochemicky a klinicky odlišných forem hyperfenylalaninémie. Jiné hyperfenylalaninémie tvoří skupinu dědičně podmíněných metabolických chorob, při kterých je hyperfenylalaninémie vyvolána deficitem jiných enzymů a vyžadují jiný léčebný postup. Fenylketonurie z deficitu tetrahydrobiopterinu (BH 4 ) se objevuje u 2 % dětí s hyperfenylalaninémií. Tetrahydrobiopterin je nejen kofaktorem fenylalaninhydroxylázy, ale i hydroxyláz dalších aminokyselin tyrozinu a tryptofanu. Tyto enzymy jsou důležité pro syntétu látek pro správné fungování nervové soustavy serotoninu a dopaminu. V prvních měsících života jsou příznaky stejné jako u klasické fenylketonurie, potíže zažívacího traktu a neurologické potíže,hlavně křeče. Nejdůležitějším rozdílem je, že při zahájení diety s nízkým množstvím fenylalaninu se neurologické potíže zhoršují. Je nutné kromě diety podávat L- dihydroxyfenylalanin (L-dopa, látka, ze které se tvoří dopamin) a serotoninu. Všichni novorozenci, u kterých byla zachycena fenylketonurie, by měli být včas vyšetřeni i na deficit tetrahydrobiopterinu. Trvalé hyperfenylalaninémie se vyskytují u dětí, které mají pouze středně zvýšené koncentrace fenylalaninu v krvi, a proto nevylučují jeho splodiny, např. kyselinu fenylpyrohroznovou, močí. Mají pouze sníženou aktivitu fenylalaninhydroxylázy. Tyto děti jsou bez klinických příznaků a doporučuje se u nich snížit příjem bílkovin bez speciální přísné diety. Přechodné hyperfenylalaninémie se vyskytují při opožděném dozrávání enzymu fenylalanintransferázy a stačí přechodně snížit příjem bílkovin. [PLORANSKÁ, HEJCMANOVÁ, LEBL,2002; 5] 14

15 2.6 Dědičnost PKU S PKU se v zemích střední Evropy narodí přibližně jedno z dětí. Fenylketonurie je autozomálně recesivní onemocnění tzn., že není vázaná na pohlaví. Buňky každého člověka obsahují dvě sady chromozomů, každou sadu od jednoho z rodičů. Výjimkou jsou pouze zároděčné buňky (spermie a vajíčka), ty obsahují pouze jednu sadu chromozomů. Chromozomy se skládají z genů. Oplodněním dochází k novému spojení genetické informace od otce a matky. Tak vzniknou nové párové kombinace chromozomů, a tím jednotlivých genů. Tyto kombinace určují zděděné vlastnosti. Gen pro PKU je uložen na 12. chromozomu a určuje tvorbu jaterního enzymu fenylalaninhydroxylazy (PAH), který umožňuje přeměnu aminokyseliny fenylalaninu. Pokud se narodí dítě s PKU, je jisté, že metabolickou poruchu zdědilo od obou rodičů, kteří jsou přenašeči vlohy (mutace) zodpovědné za PKU. Změna v genetické informaci dává jaterním buňkám nesprávnou instrukci. Když je chyba na obou polovinách genového páru, vede to k poruše tvorby nebo funkce enzymu, a tím ke zvýšené koncentraci fenylalaninu v těle. Je známo mnoho mutací, které vedou ke vzniku PKU/HPA a jejich kombinací v genovém páru je ovlivňěna závažnost poruchy. Pro přenašeče je používán termín heterozygot. Přenašeči stačí, když má v pořádku polovinu genového páru, s nímž si dokáže vytvořit dostatek fungujícího enzymu, může jíst normální stravu a udrží si správnou hladinu PHE v krvi. Přenašeč je přibližně každý 40. člověk bez PKU, který neví o tom, že je přenašeč. Rozpoznat tento stav je možné pomocí speciálních testů. Při podezření doporučuje vyšetření lékařspecialista Pravděpodobnost narození dítěte s PKU Rodiče, kterým se narodilo dítě s PKU a oni se tak dozvěděli, že jsou přenašeči mutace, mají u dalšího potomka: 25% pravděpodobnost narození dítěte s PKU. 50% pravděpodobnost narození zdravého dítěte, přenašeče mutace. 15

16 25% pravděpodobnost narození zdravého dítěte, které není přenašečem. Pokud mají oba rodiče PKU, tak dítě získá mutovaný gen od obou a všechny děti tohoto páru budou mít PKU a budou potřebovat léčbu. Pokud je jeden z rodičů fenylketonurik a druhý zdravý mají: 50% pravděpodobnost narození dítěte s PKU. 50% pravděpodobnost narození zdravého dítěte. Ani pečlivě dodržovanou dietou nelze zajistit, aby se dítě narodilo bez PKU. Přenost mutace se řídí zákonem genetiky a ty nelze dietou změnit. Dietou v těhotenství lze ale předejít narození poškozeného dítěte s vysokými hladinami fenylalaninu. [KOMÁRKOVÁ, HEJCMANOVÁ, 2004] 2.7 Novorozenecký screening Novorozeneckým screeningem (NS) se rozumí aktivní celoplošné vyhledávání chorob u novorozenců v jejich časném, preklinickém stádiu, dříve než nemoc nenávratně poškodí pacienta. První chorobou vyhledávanou pomocí NS se stala fenylketonurie. Zakladatelem byl profesor Robert Guthire z univerzity v Buffalu ve státě New York v USA. V první polovině 60. let 20. století vynalezl a následně i zavedl jednoduchou, levnou a spolehlivou metodu založenou na inhibici růstu bakterií, která se tehdy používala pro screening fenylketonurie. U nás byl celoplošný pravidelný novorozenecký screening fenylketonurie zahájen v roce O jeho zavedení se zasloužili doc. MUDr. B. Blehová, CSc., a prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc., kteří se věnovali problematice vrozených metabolických vad. MUDr. Blehová zahájila vyhledávání dětí postižených fenylketonurií na Vinohradské klinice dětí a dorostu již v roce Tehdy byl jediným dostupným vyšetřením močový test s chloridem železitým. Byl nejstarším a nejběžněji užívaným testem. Jednalo se o reakci chloridu železitého s močí, kdy moč reagovala 16

17 tmavozeleným nebo zelenomodrým zbarvením díky kyselině fenylpyrohroznové v případě pozitivního nálezu. Další test se prováděl na pleně. Byl modifikací předcházejícího testu. Dnes se u všech novorozenců hodin po narození odebere vzorek kapilární krve na filtrační papír speciální kartičky. Vzorek je zasílán běžnou poštou do příslušných laboratoří k analýze. Laboratorní vyšetření se provádí v ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Praha a v laboratoři dědičných metabolických poruch na oddělení klinické biochemie LF UP a FN Olomouc. Pokud hodnota koncentrace měřeného analytu v suché kapce krve na filtračním papíru jednoznačně definuje hranici pro negativní či pozitivní nález, postupují screeningové laboratoře tak, že v případě negativního výsledku prohlášení odesílajícímu pracovišti nevydávají a rodinám se tento výsledek nesděluje. V případě pozitivního nálezu je rodina kontaktována a řeší se další postup léčby návštěvou metabolické ambulance. Podmínkou pro zahrnutí onemocnění do celoplošného povinného screeningu je, aby včasné zachycení onemocnění a následné zahájení léčby mělo výrazný vliv na prognozu onemocnění. Pozitivem screeningového vyšetření je jeho cena, která představuje výrazně nižší náklady, než následná péče o pacienta s již rozvinutým postižením. [PAVLATOVÁ,2009; BLEHOVÁ 1963] 2.8 PKU u dětí, dospělých a těhotných Novorozenec a PKU Diagnostika fenylketonurie probíhá mezi týdnem věku dítěte. Klasická fenylketonurie je potvrzena u novorozenců, kterým hladina fenylalaninu v krvi překročila 1000 µmol/l. Fenylalanin je obsažen ve všech bílkovinnách, tedy i v mateřském mléce. Dítě s fenylketonurií může být kojeno jen v omezené míře. Aby netrpělo nedostatkem bílkovin, které potřebuje k růstu a vývoji, musí přijímat i speciální bílkovinnou stravu určenou výhradně pro kojence. Existují také přípravky nahrazující mastné kyseliny 17

18 obsaženy v mateřském mléce. Množství mateřského mléka, které může kojenec vypít je individuální. Každé dítě má jinou toleranci pro fenylalanin, proto sestaví lékařspecialista dietní plán na míru. V tomto období je velmi podstatné, aby hladina fenylalaninu byla vyvážená z důvodu růstu dítěte, ale ne příliš vysoká pro nebezpečí poškození mozkové tkáně. Proto se hladina fenylalaninu monitoruje každý týden. Dítě s fenylketonurií je potřeba vážit před i po kojení, aby bylo možné určit množství vypitého mléka. Mateřské mléko obsahuje stejné množství fenylalaninu jako umělá mléčná výživa Starší děti a PKU Starší děti mohou přijímat přirozené bílkoviny také jen podle své hladiny fenylalaninu v krvi. Musí docházet do metabolické ambulance k pravidelným kontrolám, kde dostanou individuální jídelníček. Kromě mléka mohou dostávat zeleninu, ovoce, rýži nebo brambory spolu s dietními léčebnými přípravky. Děti mezi 3.-6.rokem života se učí stále novým věcem, získávají informace a aktivně se podílejí na rodinném životě. Jestliže je dítě v tomto věku přiměřeně zapojováno do výběru potravin, ovlivňuje to jeho postoj k dietě v pozdějších letech a usnadňuje přebírání zodpovědnosti za dietu v dospívání. Formují se stravovací návyky dítěte. V období dětství a dospívání je pravidelná strava nutná k zajištění energetických potřeb dítěte, u dětí s PKU zvlášť důležitá. Pokud nemá dostatečný příjem energie, nedokáže dobře využívat přijímané aminokyselina z dietních léčebných přípravků a není schopné si udržet stabilně nízkou hladinu fenylalaninu v krvi. Dítě, které má pocit hladu je ve větším pokušení vzít si jakoukoli potravinu a porušit léčebný režim. Neměla by být zanedbávaná snídaně ani dopolední a odpolední svačina. Jídelníček by měl být plánovám alespoň jeden den předem, aby vyhovoval obsahem PHE, aby zasytil a byl pestrý. Potíže s dodržováním nízkobílkovinné diety obvykle přicházejí v pubertě a dospívání. Tento věk je spojen s odmítáním uznaných hodnot, proto je v této době potřeba znovu vysvětlit význam dodržování diety a pomoci při přípravě stravy. [KOMÁRKOVÁ, HEJCMANOVÁ, 2004; 8] 18

19 2.8.3 PKU a dospělí Odborníci se shodují, že dodržování diety s nízkým obsahem bílkovin má význam i v dospělém věku. Přestože zvýšené hladiny fenylalaninu u dospělých už nevedou k nezvratnému poškození intelektu, mohou způsobit poruchy chování nebo psychické či neurologické potíže. Pravidelné monitorování hladin fenylalaninu v krvi se doporučuje i v dospělosti. V souvislosti s vysokou hladinou PHE v krvi se mohou objevit: poruchy paměti a myšlení, nespavost nervozita, náladovost, úzkost únava, třes, křeče [KOMÁRKOVÁ, HEJCMANOVÁ, 2004; 15] PKU a těhotenství Pokud těhotná žena nedodržuje přísnou nízkobílkovinnou dietu, hladina fenylalaninu v její krvi stoupá a může vážným způsobem poškodit nebo ohrozit její dítě. Při vysokých hladinách fenylalaninu hrozí riziko potratu nebo se může narodit postižené dítě. Tento stav se nazývá mateřská (maternální) fenylketonurie. Jestliže jeden z partnerů plánujícího rodičovství je fenylketonurik, měl by být druhý vyšetřen na přítomnost mutovaného genu. Pokud by měl takový gen, existovalo by vysoké riziko,že se páru narodí dítě s fenylketonurií. Léčba ženy s PKU by měla začít ještě před otěhotněním, obvykle 3 měsíce před plánovaným těhotenstvím. Jídelníček by měl být upraven a denní příjem fenylalaninu snížen. Ideální by ovšem bylo dodržovat nízkobílkovinnou dietu celý život bez ohledu na případné těhotenství. Prekoncepční příprava dává ženě s PKU čas, aby si opět zvykla na přísnou dietu a naučila se s ní samostatně pracovat. Pokud žena dobře snáší jídelníček, zvládá bezchybně dietu a má ustálené hladiny fenylalaninu v krvi v rozmezí 2-6 mg/dl ( µmol/l), nastává vhodná doba pro začátek těhotenství. Po celou dobu těhotenství sleduje ženu s PKU gynekolog a metabolické 19

20 centrum. Dle pokynů dietní sestry upravuje svůj jídelníček. Cílem léčby je udržovat hladinu fenylalaninu pod 6 mg/dl (360 µmol/l). Ve stravě těhotné musí být zároveň dostatek všech důležitých živin bílkovin, železa nebo vitamínu B 12. Dietní strava je doplňována dietním léčebným přípravkem, který je třeba pro lepší snášenlivost a využitelnost dostatečně zředit a používat alespoň 120 ml na každých 10 g prášku. Během pravidelných návštěv ženy v metabolickém centru jsou sledovány především: hladiny fenylalaninu a ostatních aminokyselin v krvi narůst hmotnosti energetická hodnota stravy další výživové ukazatele V druhé polovině těhotenství se do látkové přeměny zapojuje i rostoucí plod a tak po týdnu je patrný pozvolný vzestup tolerance fenylalaninu a je možné mírně zvýšit příjem PHE. Ke konci těhotenství může většina žen přijímat kolem 800 mg PHE denně. [KOMÁRKOVÁ, HEJCMANOVÁ, 2004;www.pku-dieta.cz, 13] 2.9 Léčba fenylketonurie Fenylketonurie je způsobena genetickou vadou, proto není vyléčitelná. Genová výbava se nemění, a tak i PKU je celoživotní metabolickou poruchou. Je jí však možné úspěšně léčit. Úspěch v léčbě je podmíněn splněním tří požadavků: As soon as posible (co nejdříve) As strict as possible (co nejpřísněji) As long as possible (co nejdéle) V současné době zůstává stále jedinou možnou léčbou PKU, se kterou se začalo v polovině minulého století, nízkobílkovinná dieta. Dětem s PKU umožňuje normálně vyrůst, dospět, rozvinout duševní schopnosti a zařadit se do života. Dospělým pomáhá žít plnohodnotný život bez zdravotních rizik a těhotným ženám s PKU, dává naději, že porodí zdravé dítě. Principem léčby dietou je snížit množství fenylalaninu v těle, aby se zabránilo 20

21 negativním účinkům na organismus, hlavně pak na nervový systém. V přírodě neexistuje bílkovina bez fenylalaninu a bílkoviny jsou ve větším či menším množství přítomny ve všech běžných potravinách. Člověk s PKU musí použít na přípravu stravy pouze potraviny s velmi nízkým obsahem bílkoviny. Individuální tolerance fenylalaninu je základem pro propočítávání a sestavování diety. Určuje, jaké množství přirozených bílkovin může člověk zařadit do svého jídelníčku, aby si udržel nízkou hladinu PHE v krvi. Obvykle je to pouze % příjmu bílkovin zdravých osob. V praxi to znamená vyloučit z jídelníčku cca % běžných potravin. Mezi ně patří mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, vejce, luštěniny a výrobky z obilovin. Jídelníček se sestavuje z přirozeně nízkobílkovinných potravin, zejména ze zeleniny, ovoce, brambor, rostlinných škrobů, tuků a speciálních nízkobílkovinných výrobků, např. těstovin a pečiva. Strava může být složena v omezeném množství také z potravin se středním obsahem fenylalaninu. Jejich množství musí být, ale velmi pečlivě propočítáno. Při takové dietě však dochází k výživovým nedostatkům bílkovin, vitamínů, minerálů a stopových prvků. Proto se v kombinaci s dietou užívají speciální léčebné přípravky. Dietní principy výživy při fenylketonurii představují pro řadu rodin značné finanční náklady a časové omezení. Z důvodu potřeby speciálních potravin bez fenylalaninu je dieta v porovnání s běžnou stravou nákladnější zhruba o %. V současné době přibylo na českém trhu několik nových potravin, které jsou cenově příznivější. Jsou mezi nimi i fermentované potraviny, které obohatí jídelníček nemocných. [MŇUKOVÁ,2005;PAZDÍRKOVÁ,KOMÁRKOVÁ,2010;KOMÁRKOVÁ, HEJCMANOVÁ,2004] Obr. č. 3: Symbol na NB potravinách vhodných pro nemocné fenylketonurií. [www.pku-glu.dk, 6] 21

22 Výpočet obsahu fenylalaninu v potravinách Při výpočtu fenylalaninu v jídelníčku použiji hodnoty z potravinových tabulek, kde je množství PHE v mg na 100 g potraviny. Např. Jeden kus jablka váží 140 g. 100 g jablka obsahuje 22 mg PHE (údaj z tabulek) Kolik PHE obsahuje jablko vážící 140 g? 100 g...22 mg PHE 140 g...? mg PHE Jeden kus jablka obsahuje asi 31 mg PHE. [PAZDÍRKOVÁ, KOMÁRKOVÁ,2010] Přehled potravin podle obsahu PHE Nevhodné potraviny s vysokým obsahem fenylalaninu: Maso - drůbeží, vepřové, hovězí, sojové, zvěřina, králík, ryby, vnitřnosti Masné výrobky - veškeré uzeniny (měkké a trvanlivé salámy, klobásy, párky, šunka, tlačenka, paštika) - masové konzervy Mléko a mléčné výrobky - sýry, tvaroh, jogurty, smetana, šlehačka, sušená mléka, zmrzliny Vejce - bílek, žloutek, sušená vejce Luštěniny - fazole, čočka, hrách,cizrna, sója Ořechy - vlašské, arašídy, kešu, para, mák..apod. Pečivo - rohlíky, chléb 22

23 - sladké pečivo ( buchty, zákusky, bábovky, koblihy, koláče) - trvanlivé pečivo (sušenky, oplatky, piškoty, křehké chleby, slané pečivo, křupky) Cukrovinky - mléčná i hořká čokoláda, čokoládové bonbony, želatinové bonbony Obilninové výrobky - mouka (pšeničná, žitná, rýžová, ovesná, kukuřičná, sójová) - těstoviny (vaječné i bezvaječné) - ovesné vločky, krupice, knedlíky z prášku (bramborové i houskové) Nápoje - slazené umělým sladidlem Aspartam Omezené potraviny se středním obsahem fenylalaninu: Brambory a bramborové výrobky - chipsy, hranolky, americké brambory Rýže Ovoce - např. banány, mandarinky, pomeranče Zelenina - např. špenát, zelí, kapusta, růžičková kapusta, květák, kukuřice, steril. hrášek, zelené fazolky, červená řepa, steril. lečo Ostatní - kečup, hořčice, majonéza Vhodné potraviny s nulovým nebo nízkým obsahem fenylalaninu: Cukr a cukrovinky - např. ovocné lipo, tvrdé bonbóny bez náplně, žvýkačky slazené cukrem, ovocná lízátka Med, sirup, nápoje slazené cukrem 23

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí.

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. CHLAZENÝ CITRONOVÝ NÁKYP a sníženým obsahem cukrů, s cukrem a sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. kj 1598 400

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Základem je neublížit

Základem je neublížit ÚSKALÍ DIETNÍ INTERVENCE U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ O. Mengerová, T. Starnovská 1 Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Krč 1 Oddělení klinické výživy a

Více

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino.

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. CAPPUCCINO SE STÉVIÍ obsahem cukrů, s cukrem a přírodním sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. kj 1582 395 Kcal 373 93 Bílkoviny

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí All-in-one Pure 365 doplněk stravy * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_11 Název materiálu: Druhy výživy Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Materiál seznámí

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí.

Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí. ČOKOLÁDOVÁ TYČINKA Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí. kj 1556 622 Kcal 373 149 Bílkoviny (g) 32,7 13,1 Asimilovatelné sacharidy (g) 23,9 9,6 z toho polyoly 16,3 6,5

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem Čistá výživa pro mozek Výborná chuť s maximálním účinkem Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle než 20

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Sušená kojenecká a dětská výživa

Sušená kojenecká a dětská výživa Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Sušená kojenecká a dětská výživa IVA projekt 2014/FVHE/2340/036 Bc. Lenka Bernatíková Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Dieta u dialyzovaných pacientů

Dieta u dialyzovaných pacientů Dieta u dialyzovaných pacientů Hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientů, její rizika a možnosti řešení Dana Sasaková - nutriční terapeut FMC DS, s.r.o. Kunětická hora, Dříteč 155, 24.5.2013 Čtyři základní

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Čerstvé suroviny a potraviny ve školních stravovacích zařízeních Obecné doporučení: Statutární město Liberec

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více