Nabídka seminářů pro vaší školu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka seminářů pro vaší školu"

Transkript

1 Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/ ZAHÁJENÍ ŘÍJEN 2014 ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT? Zprostředkovat pedagogům osvědčené a reálné přístupy k žákům s rizikovým chováním a žákům s duševními poruchami /děti a dospívající se závislostním chováním, poruchou autistického spektra, a výraznými projevy agresivity a nespolupráce ve škole, záškoláci, apod./ Podpora stabilizace a rozvoje žáka - dítěte - dospívajícího s potřebou vyšší míry podpůrné péče Ve škole či školském výchovném zařízení

2 Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) ZAHÁJENÍ v říjnu 2014 v Praze a Ostravě NÁŠ ZÁMĚR zprostředkovat pedagogům konkrétní praxí ověřené metody práce s žáky s rizikovým chováním a duševními poruchami (vyžadující vysokou míru podpůrných opatření) nabídnout zkušenosti a osvědčené principy k vytvoření podmínek pro práci s žáky vyžadujícími výchovně léčebnou péči dle písm. a) b) 10 vyhl. 438/2006 Sb.

3 Dílčí část profilace programu v Ostravě studia k výkonu specializovaných činností v oblasti institucionální výchovy Cíl - Ideál Narovnání vztahu dítěte s rodiči a pokud možno návrat domů nebo do přijatelnějších typů výchovného prostředí (pěstounská péče) UKONČIT časté přemísťování dětí vyžadujících psychiatrickou péči =) které má za následek opakovanou zkušenost odmítnutím =)nárůst další úzkosti a nejistot dítěte =) další negativní projevy nabalující se v jednotlivých vývojových stádiích dítěte. Jeden z dílčích cílů: umět stabilizovat psychický a zdravotní stav dítěte, vytvořit jisté prostředí, bezpečnou a jistou vazbu pedagoga s dítětem Dětský domov Pěstoun Dětská psychiatrická nemocnice Dětský domov Dětská psychiatrická nemocnice Dětský domov se školou Dětský domov se školou.. Bez jisté vazby a stálého prostředí to nejde..

4 Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) ZAHÁJENÍ PODZIM 2014 Vyučující v Ostravě prof. Jiří Heller MUDr. Jaroslav Matýs PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D Mgr. Přemysl Mikoláš Mgr. Roman Pavlovský garant programu PaedDr. Jiří Pilař MUDr. Dana Trávníčková MUDr. Alena Večeřová Mgr. Michaela Veselá Navýšení na 306 hodin studia celkem! Rozšíření studia o okruhy psychiatrie a pedopsychiatrie Nad rámec požadovaných 250 hodin MŠMT

5 Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka Prevence seminářů sociálně patologických pro vaší jevů školu v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) ZAHÁJENÍ PODZIM 2014 Vyučující v Praze (dle abecedy) PhDr. Richard Braun PaedDr. Stanislav Drbout MUDr. Dana Holubová MUDr. Jiří Koutek PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. PaedDr. Jolana Marková PhDr. Antonín Mezera Mgr. Roman Pavlovský Mgr. Pavel Petrnoušek PaedDr. Jiří Pilař garant programu PhDr. Martina Pilařová Mgr. Ondřej Počarovský MUDr. Gabriela Šivicová Prof. PhDr. Petr Weiss, CSc., PhD. Navýšení na 306 hodin studia celkem! Rozšíření studia o okruhy psychiatrie a pedopsychiatrie Nad rámec požadovaných 250 hodin MŠMT

6 Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka Prevence seminářů rizikových forem pro chování vaší školu a sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT-665/ Komu je studium určeno? vedoucím pedagogickým pracovníkům, učitelům základních nebo středních škol, vychovatelům, etopedům a vychovatelům školských výchovných zařízení a dalším zájemcům Studium navazuje na znalosti a dovednosti získané v pregraduálních magisterských programech učitelských oborů a programech dalších oborů neučitelského zaměření, které jsou akreditovány podle vysokoškolského zákona. Studium mohou realizovat také absolventi bakalářského programu, ale v případě záměru vykonávat metodika prevence, je možno až po ukončení magisterského studia nebo zahájení studia.

7 Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) ZAHÁJENÍ ŘÍJEN 2014 MOŽNOST VOLBY REALIZACE STUDIA Informace ke studiu po hodině PRAHA Pilař garant programu Zaslání PŘIHLÁŠEK dle volby místa studia (poštou nebo em) OSTRAVA!!! Pavlovský garant programu

8 Nabídka MOŽNOST seminářů VOLBY REALIZACE pro vaší STUDIA školu Obsahově a lektorským zabezpečením se bude studium v uváděných městech lišit dle akcentu garanta programu na budoucí profilaci a získané dovednosti metodika prevence. PRAHA OSTRAVA!!! Adresa: Jiří Pilař Za Kovářským rybníkem Praha Šeberov Zaslání PŘIHLÁŠEK dle volby místa studia (poštou nebo em) Přihláška viz. dále. Adresa: Roman Pavlovský Dědičná Slezská Ostrava

9 Roman Pavlovský - garant programu v OSTRAVĚ (jednotlivá dvoudenní setkání = 16 hod. ) I II III IV V METODIK: Sociálně nežádoucí jevy : Přístupy pedagoga k dětem a dospívajícím s potřebou vys. míry podpůrných opatření Výchovné strategie pedagoga (kvadranty) Termín: října METODIK: Sociálně nežádoucí jevy: Zdroje nespolupráce žáků ve výuce a jejich motivace. Možnosti naplňování potřeb dětí a dospívajících Termín: leden METODIK: Poradenské systémy a primární prevence ve školství Termín: duben 2015 Lektor: PaedDr. Jiří Pilař 10. METODIK: Sociálně nežádoucí jevy: Přístupy pedagoga k dětem s duševní poruchou a závislostním chováním Termín: říjen METODIK: Spolupráce pedopsychiatra a pracovníků ve školství (vých. ústavech) u dětí s duševní poruchou (inkluze v praxi) MUDr. Jaroslav Matýs 4. únor 2016 Školní třída, její vedení a diagnostika II.část Mgr. Přemysl Mikoláš 5. únor METODIK: Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence Termín: listopad 2014 Lektor: PaedDr.Jiří Pilař 5. METODIK: Školní třída, její vedení a diagnostika I.část Termín: únor 2015 Lektor: Mgr. Přemysl Mikoláš 8. METODIK: Symptomy, syndromy a specifika duševních poruch u dětí (ve výchovných školských zařízeních) II. část Termín: červen 2015 Lektor: MUDr. Jaroslav Matýs 11. METODIK: Práce s rodinou a skupinou, komunikace s rodiči s duševní poruchou intervenční dovednosti metodika Termín: listopad 2015 Lektor: MUDr. Alena Večeřová 14. METODIK: Školní preventivní program. Prevence ve škole co dělat když.. Termín: duben 2016 Lektor: Mgr. Michaela Veselá 3. METODIK: Biologické základy psychiatrie a pedopsychiatrie (Základní principy diagnostiky a komplexní terapie v (pedo)psychiatrii ve vztahu ke školství) I.část Termín: prosinec 2014 Lektor: MUDr.Jaroslav Matýs 6. METODIK: Standardy primární prevence a tvorba minimálního preventivního programu PhDr. Veronika Martanová 5.březen 2015 Základní okruhy duševních poruch dle MKN - mezinárodní klasifikace nemocí MUDr. Dana Trávníčková 6.březen METODIK: Komplexní psychiatrická péče o děti a dospívající s duševní poruchou a závislostním chováním ve spolupráci s pedagogem IV. část MUDr. Dana Trávníčková 10.září 2015 MUDr. Alena Večeřová 11.září METODIK: Intervenční dovednosti pro práci s dětmi a dospívajícími s rizikovým chováním. Sebezkušenostní část I. Termín: prosinec 2015 Lektor: Jiří Pilař 15. METODIK: Role školního metodika prevence ve škole PhDr.Veronika Martanová. 4.červen 2016 Intervenční dovednosti metodika prevence Sebezkušenostní část II. PaedDr. Jiří Pilař 5.červen

10 Roman Pavlovský - garant programu v OSTRAVĚ (jednotlivá dvoudenní setkání = 16 hod. ) VI METODIK: Intervenční dovednosti metodika prevence. Sebezkušenostní část III. Termín: říjen 2016 Lektor: Mgr. Jiří Heller 17. METODIK: Intervenční dovednosti, mapování stresu pedagoga, prevence vyhoření. Sebezkušenostní část IV. Termín: listopad METODIK: Závěrečné obhajoby a získání osvědčení o další kvalifikaci k výkonu specializovaných činností -Školní metodik prevence rizikových forem chování. Termín: leden 2017 Garant:Pilař, Pavlovský, Matýs (Martanová)

11 Jiří Pilař- garant programu v Praze (jednotlivá dvoudenní setkání = 16 hod. ) I METODIK: Sociálně nežádoucí jevy: Přístupy pedagoga k dětem a dospívajícím s potřebou vys. míry podpůrných opatření. Výchovné strategie pedagoga (kvadranty) Termín: 23. a 24. říjen METODIK: Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence. Žáci s rizikovým chováním v základním vzdělávání. Termín: 20. a 21. listopad 2014 Lektor: PaedDr. Jiří Pilař 3. METODIK: Základní principy psychologické diagnostiky žáků v souvislosti s potřebami školy. Termín: 11. a 12. prosinec 2014 Lektor: PhDr. Antonín Mezera II METODIK: Sociálně nežádoucí jevy: Zdroje nespolupráce žáků ve výuce a jejich motivace. Možnosti naplňování Potřeb dětí a dospívajících. Termín: 22. a 23. leden METODIK: Školní třída, její vedení a diagnostika z pohledu pedagoga. Lektor: Mgr. Pavel Petrnoušek Selhávání žáka ve škole a předčasné odchody ze vzdělávání. Lektor: PaedDr. Stanislav Drbout Termín: únor Metodik: Standardy primární prevence a tvorba minimálního preventivního programu Lektor: PhDr. Veronika Martanová Základní okruhy duševních poruch dle MKN Mezinárodní klasifikace nemocí Lektor: MUDr. Gabriela Šivicová Termín: březen 2015 III IV METODIK: Poradenské systémy a primární prevence ve školství, zkušenosti Ze zahraničí. Systém školských preventivních zařízení, výchovných zařízení a další formy náhradní výchovné péče. Termín: duben 2015 Lektor PaedDr. Jiří Pilař 10. METODIK: Sociálně nežádoucí jevy: Přístupy pedagoga k dětem s duševní porucho a závislostním chováním. Termín říjen Metodik: Prevence abúzu návykových látek u školní populace a její začlenění do preventivního programu školy. Lektor: Mgr. Ondřej Počarovský Prevence kriminality u dětí a dospělých Lektor: PhDr. Kazimír Večerka Termín : červen METODIK: Práce s rodinou a skupinou, Dítě s duševní poruchou v rodině a ve škole -Intervenční dovednosti Termín: listopad 2015 Lektoři: MUDr. Dana Holubová PhDr. Martina Pilařová 9.Metodik: Komplexní psychiatrická péče o děti a dospívající s duševní poruchou a závislostním chováním ve spolupráci s pedagogem.. Termín: září 2015 Lektor: MUDr. Jiří Koutek 12. METODIK: Teoretická východiska sexuální výchovy, patologie v sexuálním chování Lektor: Prof. PhDr. Petr Weiss, CSc., PhD. Sexuální výchova ve škole jako prevence Lektor: Mgr. Pavel Petrnoušek Termín: prosinec

12 Jiří Pilař - garant programu v Praze (jednotlivá dvoudenní setkání = 16 hod. ) V METODIK: Spolupráce psychologa a pedagoga při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluze v praxi) PhDr. Antonín Mezera Školní třída, její vedení a diagnostika z pohledu etopeda PaedDr. Jolana Marková Termín únor METODIK: Školní preventivní program A prostředí ve škole. Příprava a zakomponování do reálií školy. Prevence ve škole co dělat když.. Lektor: PhDr. Richard Braun Termín duben METODIK: Role školního metodika prevence ve škole. PhDr. Veronika Martanová Intervenční dovednosti metodika prevence, s cílem vytvoření příznivého školního prostředí. Lektor: PaedDr. Jiří Pilař Termín: červen 2016 VI METODIK: Intervenční dovednosti metodika prevence rizikových forem chování ve škole. Lektor: PhDr. Richard Braun Termín: říjen METODIK: Intervenční dovednosti, mapování stresu pedagoga, prevence vyhoření. Termín: listopad METODIK: Závěrečné obhajoby a získání osvědčení o další kvalifikaci k výkonu specializovaných činností -Školní metodik prevence rizikových forem chování Garant: Pilař, Pavlovský, Martanová Termín: Leden

13 PŘIHLÁŠKA NÁVRATKA Specializační studium pro metodiky prevence 2014 leden 2017 Jméno, příjmení, titul zájemce: Mobil: Kontaktní adresa samoplátce: Jsem samoplátce: ANO NE /hodící zakroužkujte/ Datum narození: PSČ: Částku za mě uhradí zaměstnavatel: ANO NE /hodící zakroužkujte/ V případě varianty ANO vyplňte fakturační údaje zaměstnavatele Zaměstnavatel: PSČ: IČ: Tel.: Fakturu pro platbu zašlete na adresu: /hodící zakroužkujte/ a) adresa samoplátce b) adresa zaměstnavatele Platba bude provedena: /hodící zakroužkujte/ a) Jednorázově ,- Kč (slovy čtyřicetdevěttisíckorun) do b) Ve dvou splátkách 2 x ,- Kč (slovy dvacetčtyřitisícsedmsetpadesátkorun) do , c) Ve třech splátkách 3 x Kč (slovy šetnácttisícpětsetkorun) do , , Mám zájem o zařazení do vzdělávacího programu Specializační studium pro metodiky prevence Podpis zájemce Statutární zástupce školského zařízení: Podpis, razítko Vyplněnou Přihlášku návratku zašlete nejpozději do na adresu dle Vaší volby místa studia. Maximální počet 24 účastníků. Přihlášky budeme evidovat dle došlého pořadí.

14 Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů Organizace studia Doba trvání programu říjen leden hodin výuka a nácvik technik 18 hodin odborná stáž na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc (včetně školských zařízení) 258 hodin řádného studia hodin rozšířené vzdělání v disciplínách (pedo)psychiatrie 16 hodin závěrečná konference, obhajoby závěrečných prací a ústní zkouška před komisí. 306 hodin studia přímé a nepřímé výuky celkem. Studijní program včetně rozšířeného programu je koncipován do dvou a půl let a rozdělen do šesti semestrů. Studium bude zakončeno závěrečnou prací. Následně frekventant získá osvědčení o absolvování studia, který jej opravňuje vykonávat pozici metodika prevence včetně nároku na specializační příplatek podle 133 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Specializační příplatek pedagogického pracovníka (Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši až Kč měsíčně).

15 Místo realizace studia Nabídka seminářů pro vaší školu PRAHA Adresa: Školící středisko Marianeum Charity ČR Máchova 7, Praha Pro rezervaci ubytování můžete využít objednávkového formuláře. Adresa: OSTRAVA!!! Hotel Maria Přívozská 23, Moravská Ostrava Pro rezervaci ubytování můžete využít objednávkového formuláře Doprava: V místě konání studia je možnost zajištění ubytování a stravy. Ubytování a stravu si zajišťuje každý účastník samostatně. V případě dojezdu vlakem do Ostravy hl. nádraží MHD / jakákoliv tramvaj / --) směr centrum Výstup čtvrtá zastávka

& GAICO GROUP s.r.o. & PERBENE o.p.s.

& GAICO GROUP s.r.o. & PERBENE o.p.s. nabízí pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení účast ve vzdělávacím programu Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Běh 11. 2014/2015 S FINANČNÍ PODPOROU

Více

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 P-centrum Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 2 Vzdělávací služby P-centra 2 Specializační kurz prevence rizikového chování 3 Tematické semináře 5 Semináře na klíč

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2012, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 I.E.S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 I. E. S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

k návrhu Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

k návrhu Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Příloha UN: Nad návrhem vyhlášky o kariérním růstu Předkládací zpráva k návrhu Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Na

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 Minimální preventivní program 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Mgr. Barbora Kozáková školní metodička prevence Obsah 1. Základní

Více

Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16

Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16 Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Praha 2, Jana Masaryka 16 Jana Masaryka 16/64, 120 00 Praha 2 tel/fax: 222 520 293, 222 522 377 IČ: 65993381 e-mail: dvupraha@seznam.cz www.ddsp2.cz o činnosti a hospodaření

Více

pro 2. pololetí školního roku 2014/ 2015

pro 2. pololetí školního roku 2014/ 2015 Vzdělávací nabídka pro 2. pololetí školního roku 2014/ 2015 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha, 2015 Vzdělávací nabídka

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Vzdělávací programy I.E.S.

Vzdělávací programy I.E.S. www.podaneruce.cz Vzdělávací programy I.E.S. podzim zima 2013 Vzdělávací centrum I.E.S. Sdružení Podané ruce, o.s. Hapalova 22 621 00 Brno - Řečkovice Tel.: +420 541 225 188 Mobil: +420 777 916 259 Mail:

Více

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod do studia PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF u K Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno PROSINEC 2011. č. 12 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno PROSINEC 2011. č. 12 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno PROSINEC 2011 č. 12 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více