Výroční zpráva PRAGUE TWENTY, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva PRAGUE TWENTY, o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva PRAGUE TWENTY, o.p.s. za období od do

2 Obsah: Úvod Posl{ní společnosti Z{kladní údaje, organizační struktura Činnost společnosti D{rci a medi{lní partner 2

3 Úvod posl{ní společnosti Obecně prospěšn{ společnost Prague Twenty (P20) byla založena v roce 2009, dvacet let od p{du komunismu ve střední a východní Evropě. Významnou n{plní její činnosti je poř{d{ní konferencí, odborných předn{šek a jiných vzděl{vacích akcí z oblasti politiky, společenských věd a kultury, za účasti špičkových zahraničních i dom{cích odborníků. Výběr témat konferencí sleduje především otevřené ot{zky vývoje české společnosti, ale i problematiku dalšího rozvoje Evropské unie, ot{zku mezin{rodní politiky a dalších z{sadních společenských témat. Prague Twenty si neklade za cíl propagaci jednoho myšlenkového směru či jedné ideologie. Je místem, kde se střet{vají a konfrontují různé n{zory, prezentované předn{šejícími z různých oblastí Evropy a světa, ale též předními českými řečníky. Cílem akcí je zvýšit kvalitu diskuse a prohloubit pozn{ní daných témat v české společnosti, s pozitivním dopadem na politický život v naší zemi. Publikační činnost Prague Twenty je zaměřena na vyd{v{ní sborníků z konferencí, odborných předn{šek a diskusních setk{ní. V další f{zi svého rozvoje zamýšlí Prague Twenty rozvinout vzděl{vací činnost, zaměřenou na zpracov{ní vybraných výzkumných témat kolektivem špičkových studentů a d{le by se chtěla zabývat poradenskou činností v oblasti politiky, společenských věd a kultury. Prague Twenty je financov{na z darů soukromých osob, případně využív{ příjmů z doplňkové činnosti. Prague Twenty založil Vladimír Dlouhý, bývalý ministr hospod{řství a ministr průmyslu a obchodu České republiky v devades{tých letech. <<<<<<<<<<<<<<<.. Vladimír D l o u h ý předseda spr{vní rady Prague Twenty, o.p.s. 3

4 Z{kladní údaje, organizační struktura Prague Twenty, o.p.s. Tržiště 366/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ Č. účtu: /2700 Počet zaměstnanců: 1 (pracovní poměr založený jmenov{ním) Registrace společnosti: Rejstřík obecně prospěšných společností, vedený Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 671 Datum založení: Datum z{pisu: Zakladatel společnosti: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. Druh obecně prospěšné činnosti: - poř{d{ní konferencí, odborných předn{šek a jiných vzděl{vacích akcí v oblasti politiky, společenských věd a kultury za účasti špičkových zahraničních a dom{cích odborníků - poradensk{ činnost a podpora předn{škové a vzděl{vací činnosti v oblasti politiky, společenských věd a kultury - publikační činnost přev{žně související s konferencemi, odbornými předn{škami a jinými vzděl{vacími akcemi Předseda spr{vní rady: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. Spr{vní rada: Ing. Stanislav Bernard, Ing. Eliška Břízov{, Mgr. Jefim Fištejn, Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., RNDr. Luděk Niedermayer, Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., Libor Pešek a Karel Schwarzenberg. Předseda dozorčí rady: Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Dozorčí rada: Ing. Karel Dyba, CSc., Ing. Lubomír Lízal, PhD. Ředitel společnosti: PhDr. Luk{š Kovanda 4

5 Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. V roce 1977 vystudoval VŠE, v roce 1982 postgradu{lní studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na UK. V letech studoval na Katolické univerzitě v belgické Lovani. V letech byl ministrem hospod{řství ČSFR, od roku 1992 do června 1997 ministrem průmyslu a obchodu ČR. Po odchodu z politiky založil v z{ří 1997 konzultační firmu, působí jako člen mezin{rodního sboru poradců Goldman Sachs, k jeho klientům patří společnosti ABB, Chayton Capital a další. Předn{ší makroekonomii a hospod{řskou politiku na FSV UK a na VŠE. Je členem Výkonného výboru Trilater{lní komise, mezin{rodní rady poradců Illinois Institute of Technology v Chicagu a vědecké rady N{rodohospod{řské fakulty VŠE. V letech působil jako člen Nez{vislé energetické komise vl{dy ČR, od roku 2009 je členem N{rodní ekonomické rady vl{dy ČR. Ing. Stanislav Bernard Jeden z nejvýznamnějších soukromých podnikatelů České republiky S. Bernard vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině a profesní kariéru zah{jil v roce 1980 jako konstruktér v Sigmě Dolní Benešov. Později působil jako vedoucí technického provozu ve firm{ch Prior SmOD Ostrava a Textil Opava. V letech byl místopředsedou ONV v Opavě, zodpovědným za ekonomiku a současně byl ředitelem vydavatelské společnosti Region. Koncem roku 1991 se stal spolumajitelem a gener{lním ředitelem Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Je zakladatelem Českého svazu malých nez{vislých pivovarů a v letech byl jeho prezidentem. V roce 1994 prosadil v Parlamentu ČR snížení spotřební daně z piva pro malé nez{vislé pivovary a tato z{konn{ úprava platí dodnes. Za probojov{ní této úpravy mu byl v roce 2000 Sdružením př{tel piva udělen titul Pivovarsk{ osobnost století. Získal rovněž historicky první titul Brand manager ČR roku 2000 v soutěži, organizované marketingovým magazínem Strategie, když tento titul mu byl udělen na z{kladě tajného hlasov{ní 150 odborníků z oboru. V Anketě Merkur získal cenu PR klubu České republiky Osobnost roku Ing. Eliška Břízov{ V roce 1984 vystudovala stavební fakultu ČVUT a nastoupila jako asistentka do Ekonomického ústavu ČSAV. Téhož roku se stala jednou ze zakl{dajících členů Prognostického ústavu ČSAV, kde pracovala jako vedoucí oddělení. Po mateřské dovolené byla zaměstn{na jako asistentka ministra hospod{řství ČSFR. Od června 1992 zast{vala funkci vrchní ředitelky kabinetu ministra průmyslu a obchodu ČR. Od roku 1997 pracuje v poradenské firmě svého manžela. Firma poskytuje služby klientům, jako je Goldman Sachs, ABB, Chayton Capital. Mgr. Jefim Fištejn Je v Česku žijící a česky píšící publicista, esejista a scén{rista; narodil se v Kyjevě. Vystudoval fakultu žurnalistiky na Lomonosovově univerzitě v Moskvě a filologii na univerzitě ve Vídni. Od roku 1969 do roku 1980 žil v Praze, kde pracoval jako překladatel. Po podpisu Charty 77 byl donucen emigrovat do Vídně. Od roku 1981 do roku 1996 působil jako politický koment{tor rozhlasové stanice R{dio Svobodn{ Evropa /R{dio Svoboda (RFE/RL), kde se specializoval především na středoevropskou a východoevropskou oblast. V letech 1996 a 1997 byl šéfredaktorem Lidových novin. V současné době je ředitelem ruského vysíl{ní RFE/RL. Od devades{tých let působí jako externí spolupracovník rozhlasové stanice 5

6 ČRo6 a ČRo2. Jefim Fištejn je autorem četných politických čl{nků, koment{řů a kulturologických esejů v českém, ruském, německém a anglickém tisku, d{le autorem několika knih a scén{řů k dokument{rním filmům. Vystupuje rovněž na odborných konferencích, diskusích a předn{šk{ch na vysokých škol{ch v České republice i v zahraničí. V roce 1995 získal Jefim Fištejn cenu Stříbrn{ křepelka Českého liter{rního fondu. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Vystudoval fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Pracoval jako psychiatr a vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a univerzitní učitel na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, jejímž byl děkanem v letech V současné době je ředitelem Psychiatrického centra Praha a Centra neuropsychiatrických studií. Předn{šel na univerzit{ch v Kanadě a USA, působí ve vzděl{vacích institucích v D{nsku a v Rakousku. Je zasloužilým členem (fellow) britské Royal College of Psychiatrists, zakl{dajícím členem Učené společnosti České Republiky a mnoha mezin{rodních i dom{cích odborných společností. V letech byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace, v letech prezidentem Federace evropských lékařských akademií. Publikoval na 100 odborných prací z oblasti psychoneuroendokrinologie, psychofarmakologie a psychiatrie. K hlavním dílům patří monografie Neuroendokrinologie v psychiatrii, Psychiatrie pro praktické lékaře a průkopnické pr{ce o psychotropním působení l{tek ovlivňujících metabolismus v{pníku v nervových buňk{ch. Je šéfredaktorem časopisu Psychiatrie a členem edičních rad časopisu Vesmír, zahraničních časopisů Neuroendocrinology Letters (honorary editor), International Journal of Psychiatry in Clinical Practice aj. Věnuje se také popularizaci vědy a publicistice. Statě, které publikoval v letech , zejména v Mladé frontě dnes a v Lidových novin{ch, vyšly pod n{zvem Úhel pohledu. Zn{mé jsou také jeho pravidelné rozhlasové hodinky v pořadu Host do domu na stanici ČRo 2, Praha, programy Radia CLASSIC FM, vystoupení v České televizi a pravideln{ rubrika v časopise Reflex. RNDr. Luděk Niedermayer Je absolventem University Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova Universita), kde v roce 1989 ukončil studium Operačního výzkumu a teorie systémů. Po kr{tkém působení ve výzkumném ústavu a na universitě začal v roce 1991 pracovat ve St{tní bance Československé, předchůdci České n{rodní banky. Od roku 1993 byl ředitelem odboru řízení rizika a v roce 1996 se stal ředitelem sekce bankovních obchodů. V únoru 1996 byl presidentem republiky jmenov{n na 6 let do Bankovní rady ČNB. V této funkci i nad{le zodpovídal za obchody ČNB na dom{cím a devizovém trhu a podílel se i na pracích souvisejících s restrukturalizací bankovního sektoru. Od roku 2000 vykon{val funkci viceguvernéra ČNB a v roce 2002 byl jmenov{n na další 6leté období do funkce viceguvernéra. V roce 2008 mu vypršel tento druhý, dle z{kona poslední možný mand{t v Bankovní radě a od října 2008 se stal ředitelem v oddělení consulting společnosti Deloitte. V této pozici pracuje zejména v oblasti finančního průmyslu ve středoevropském regionu. Během své kariéry absolvoval řadu školení a st{ží u zahraničních institucí, a podílel se taktéž jako lektor na výukových programech. Působil taktéž jako poradce pro zahraniční centr{lní banky. Po finanční krizi v roce 1997 byl zapojen do pracovních skupin Bazilejské BIS, pracujících na konceptu zvýšení transparence na trzích a reprezentoval ČR v org{nech Evropské unie. Pravidelně publikuje v odborných i popul{rních časopisech. 6

7 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. V roce 1963 absolvoval FVL UK Praha, v roce 1972 ukončil odborné chirurgické vzděl{ní (II. atestace), v roce 1981 se stal kandid{tem věd, v roce 1986 byl jmenov{n docentem a v roce 1989 doktorem věd. V roce 1990 byl jmenov{n profesorem a přednostou III. chirurgické kliniky 1.LF UK v Praze byl jmenov{n v roce Je členem výboru České chirurgické společnosti, z{stupce České a Slovenské republiky ve výboru Evropské asociace hrudních chirurgů. Absolvoval, z profesního pohledu, významné zahraniční pobyty v Německu (dlouhodobě) a d{le kr{tkodobě v New Yorku, Pittsburghu, Torontu, Vídni, Moskvě, Lipsku a Uppsale. Publikuje časopisecky, zaměřil se na psaní odborných monografií (společně s kolegy celkem čtyři). Je rovněž autorem celost{tní učebnice. Manželka je promovan{ bioložka vědeck{ pracovnice. M{ 3 dcery. Libor Pešek Významný český dirigent byl ž{kem Karla Ančerla, V{clava Smet{čka a V{clava Neumanna na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v oboru dirigov{ní. V ml{dí studoval hru na klavír, trombón a violoncello. V době gymnazi{lních studií začal hr{t jako pozounista ve svém vlastním jazzovém Orchestru Libora Peška. Později v roce 1958 založil Komorní harmonii. V letech Libor Pešek založil a řídil další komorní soubor Sebastian orchestr, se kterým stejně jako s Komorní harmonií úspěšně vystupoval i v cizině. Od roku 1970 hostoval u různých českých i zahraničních orchestrů. Byl přizv{n ke spolupr{ci s orchestry v Holandsku a kr{tce působil jako šéf Slovenské filharmonie v Bratislavě. V letech byl st{lým hostem České filharmonie. Vrcholem jeho kariéry bylo desetileté ( ) působení ve funkci uměleckého ředitele a šéfdirigenta Kr{lovského filharmonického orchestru v Liverpoolu (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra), se kterým dodnes vystupuje jako čestný dirigent. V Anglii se Libor Pešek významně zasloužil o systematickou propagaci české tvorby, zvl{ště díla Josefa Suka. Od roku 1990 byl hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Nyní zast{v{ post hlavního dirigenta Českého n{rodního symfonického orchestru (od roku 2007), pravidelně pracuje s předními českými orchestry (Česk{ filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a další) a vystupuje v zahraničí. Při příležitosti st{tní n{vštěvy britské kr{lovny Alžběty II. v České republice v roce 1996 obdržel Libor Pešek Ř{d britského impéria. Téhož roku byl jmenov{n čestným členem Univerzity v hrabství Lancashire v Prestonu. V roce 1997 získal prestižní Cenu Classic a Medaili Za z{sluhy I. stupně (rovněž 1997) z rukou prezidenta V{clava Havla. Karel Schwarzenberg Narodil se jako nejstarší syn Karla Schwarzenberga a jeho manželky Antonie. V prosinci 1948 museli opustit republiku a uchýlit se do zahraničí. Ve Vídni a Štýrském Hradci studoval pr{va a v Mnichově lesnictví. Kvůli předčasné smrti svého adoptivního otce Jindřicha Schwarzenberga musel studia přerušit a začít hospodařit na rodinných statcích v Rakousku a Bavorsku. Jako předseda Mezin{rodního helsinského výboru pro lidsk{ pr{va se zejména v 80. letech zasazoval o dodržov{ní lidských pr{v v Evropě. O ot{zce lidských pr{v jednal v bývalém SSSR, v Bulharsku, v Kosovu a také u n{s. V rodinném sídle v Bavorsku založili společně s doktorem Vilémem Prečanem na podporu československého exilu a disentu Československé dokumentační středisko (archiv tehdy zapovězené literatury). Sbírka je dnes 7

8 souč{stí N{rodního muzea a je uložena v Praze. Na podzim roku 1989 se vr{til do vlasti a 10. července 1990 byl jmenov{n kancléřem prezidenta republiky. V roce 1992 vedl první delegaci OSCE do N{horního Karabachu po vypuknutí v{lky mezi Arménií a [zerb{jdž{nem. Z funkce kancléře odešel v roce 1992 v souvislosti s abdikací prezidenta V{clava Havla. V letech 1992 až 2004 se věnoval řízení rodinného podniku, tedy hlavně lesnictví a údržbě jemu svěřených pam{tek. Nad{le působil v řadě nadací, komisí a spolků, kde uplatňoval své dlouholeté zkušenosti z dlouholeté pr{ce v mezin{rodních vztazích. V sen{tních volb{ch v roce.2002 neúspěšně kandidoval v obvodu Strakonice, v listopadu 2004 byl ve volebním obvodu Praha 6 zvolen sen{torem, nominov{n byl US-DEU a ODA. 9. ledna 2007 byl Karel Schwarzenberg jmenov{n ministrem zahraničí ČR, do vl{dy byl nominov{n Stranou zelených. Dne 8. července 2008 v této funkci podepsal s americkou ministryní zahraničních věcí Condoleezzou Riceovou smlouvu o umístění radarové z{kladny USA na území Vojenského újezdu Brdy. V červnu 2009 se stal spoluzakladatelem TOP 09, politické strany se středo-pravou orientací a stal se jejím předsedou. Karel Schwarzenberg byl v květnových volb{ch roku 2010 zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a od je ministrem zahraničních věcí České republiky. 8

9 Činnost společnosti V daném období, tj. od do , spolupoř{dala společnost Prague Twenty jednu odbornou konferenci (viz d{le). Tato skutečnost je zapříčiněna účastí Vladimíra Dlouhého v kl{ní o úřad českého prezidenta. Pro vysokou časovou n{ročnost kandidatury se nepodařilo uskutečnit větší množství semin{řů Prague Twenty. V průběhu roku 2012 se podařilo nav{zat partnerskou spolupr{ci Prague Twenty s nově vzniklým Aspen Institute Prague. Spolupr{ce byla pečetěna podpisem partnerské smlouvy na zač{tku roku Obsahem smlouvy je kromě jiného dohoda o společně poř{dané sérii semin{řů s n{zvem Prague Policy Talks organized by Aspen Institute Prague and Prague Twenty. Uskutečněné akce: Česk{ republika do roku 2018: Sto let samostatnosti Jedinou akcí, na níž se ve sledovaném období podílela o. p. s. Prague Twenty, bylo představení prezidentského volebního programu Vladimíra Dlouhého. Akce byla uskutečněna ve spolupr{ci se Společností pro rozvoj, propagaci a kultivaci demokracie v České republice a jako řečníci se jí kromě pana Dlouhého zúčastnily významné osobnosti českého veřejného života a z{roveň podporovatelé pana Dlouhého v prezidentském kl{ní, prof. Cyril Höschl, V{clav Cílek a doc. Jakub Cigler. 9

10 D{rci a medi{lní partner Společnost Prague Twenty, o. p. s., děkuje níže uvedeným d{rcům, kteří poskytli finanční dar na podporu její činnosti: Komerční banka, a. s. Vladimír Dlouhý Společnost Prague Twenty, o.p.s. rovněž děkuje společnosti MAFRA, a.s., zastoupené členy představenstva p. Romanem Latuske a p. Daliborem Balšínkem, za dlouhodobou spolupr{ci. 10

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. ke 30. září 2010

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. ke 30. září 2010 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1619, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21, IČ 45279214.

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. ke 30. červnu 2010

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. ke 30. červnu 2010 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1619, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21, IČ 45279214.

Více

MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA. předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ: PHDR.

MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA. předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ: PHDR. MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR Věk: 42 ženatý, 2 děti Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1995) poslanec Parlamentu ČR předseda

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Proč kandidují naši lídři v krajských volbách:

Proč kandidují naši lídři v krajských volbách: Proč kandidují naši lídři v krajských volbách: ZDENĚK BEZECNÝ (JIHOČESKÝ KRAJ) Má rodina je spjatá s jižními Čechami již po tři století a i já mám ke svému kraji srdečný vztah. Jako historik se zabývám

Více

AUTOŘI Stanislav Balík Hynek Baňouch Petr Bělovský Michal Bobek www.komunistickepravo.cz

AUTOŘI Stanislav Balík Hynek Baňouch Petr Bělovský Michal Bobek www.komunistickepravo.cz Autoři 25 AUTOŘI JUDr. PhDr. Stanislav Balík (1956) absolvoval právnickou a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, byl podnikovým právníkem, od roku 1990 byl advokátem, v letech 2002 2003 předsedou České

Více

Cena města Olomouce za rok 2008

Cena města Olomouce za rok 2008 Cena města Olomouce za rok 2008 Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou publikace, ve které tradičně představujeme v krátkých medailoncích nové držitele Ceny města Olomouce a zároveň také přidáváme přehled

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ Správní rada 3 b/

Více

VĚRNI ZŮSTALI CELÉ JEDNO STOLETÍ PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH POVOLEBNÍ PREZIDENTSKÉ ZAMYŠLENÍ ODRAZ VOLBY PREZIDENTA V NAŠICH MÉDIÍCH PŘEDSEDNICTVO INFORMUJE

VĚRNI ZŮSTALI CELÉ JEDNO STOLETÍ PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH POVOLEBNÍ PREZIDENTSKÉ ZAMYŠLENÍ ODRAZ VOLBY PREZIDENTA V NAŠICH MÉDIÍCH PŘEDSEDNICTVO INFORMUJE VĚRNI ZŮSTALI občasník Sdružení bývalých politických vězňů vydání 1/13 CELÉ JEDNO STOLETÍ PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH POVOLEBNÍ PREZIDENTSKÉ ZAMYŠLENÍ ODRAZ VOLBY PREZIDENTA V NAŠICH MÉDIÍCH PŘEDSEDNICTVO INFORMUJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 âas jsou peníze = VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 1 I. ŘÍZENÍ A ORGANIZACE 5 I.1 Bankovní rada 7 I.2 Organizace 11 Příloha: organizační schéma II. ZPRÁVA O

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD ZPRÁVA O ČINNOSTI V LETECH 2003 2009

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD ZPRÁVA O ČINNOSTI V LETECH 2003 2009 NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD ZPRÁVA O ČINNOSTI V LETECH 2003 2009 NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD ZPRÁVA O ČINNOSTI V LETECH 2003 2009 OBSAH NĚKOLIK SLOV ÚVODEM.................................................... 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. Tomáš Garrigue Masaryk 1 Obsah Naše témata... 4 Evropské hodnoty v médiích... 5 Struktura organizace... 6 Naši lidé...

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Konference INOVACE PRAKTICKY

Konference INOVACE PRAKTICKY Konference INOVACE PRAKTICKY KDY: Úterý 26. května 2015 od 9:00 hod. KDE: Přerov, Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25 ORGANIZÁTOR: OK4Inovace Profily přednášejících a členů panelu Pavel Bělobrádek

Více

4-5 ZA LUĎKEM LEDŘÍČKEM ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

4-5 ZA LUĎKEM LEDŘÍČKEM ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4-5 2005 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ZA LUĎKEM LEDŘÍČKEM Foto Ondřej Šlambora 60 let Lékařské fakulty UK v Hradci Králové Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci

Více

resite Města a krajiny nové ekonomiky 19. - 20. června 2014 Forum Karlín Praha, Česká republika

resite Města a krajiny nové ekonomiky 19. - 20. června 2014 Forum Karlín Praha, Česká republika Města a krajiny nové ekonomiky 19. - 20. června 2014 Forum Karlín Praha, Česká republika Obsah spolupořadatelem konference je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a konferenci podporuje Penta

Více

HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Diplomová práce

HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Diplomová práce KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Diplomová práce Mgr. et Bc. Monika Vašíčková Učitelství sólového zpěvu pro střední

Více

Výroční zpráva 2013. Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek

Výroční zpráva 2013. Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek Výroční zpráva 2013 Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek Výroční zpráva 2013 2 Obsah 1. Úvod 1.1. Úvodní slovo předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů... 4

Více

Obsah. Pořadatelé a poděkování 2. Program 3. Přednášející a moderátoři 6. Kontakty 12

Obsah. Pořadatelé a poděkování 2. Program 3. Přednášející a moderátoři 6. Kontakty 12 Obsah Pořadatelé a poděkování 2 Program 3 Přednášející a moderátoři 6 Kontakty 12 1 Pořadatelé a poděkování Česko-německé diskusní fórum bylo založeno v roce 1997 na základě Česko-německé deklarace. Má

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2012 2011 2010

Více

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice číslo 20, PROSINEC 1999 Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice Akademický senát Univerzity Pardubice na svém zasedání v úterý 26. října 1999 provedl v druhé části jednání volbu kandidáta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007 České aerolinie a.s. jako vlajkový letecký dopravce České republiky zajišťují spojení z hlavního

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008

ČESKÁ SPOŘITELNA. Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008 ČESKÁ SPOŘITELNA Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2008 2007 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

LAUREÁTI EVROPSKÉ CENY TREBBIA ZA TVŮRČÍ ČINNOST (V LETECH 2000 AŽ 2014)

LAUREÁTI EVROPSKÉ CENY TREBBIA ZA TVŮRČÍ ČINNOST (V LETECH 2000 AŽ 2014) LAUREÁTI EVROPSKÉ CENY TREBBIA ZA TVŮRČÍ ČINNOST (V LETECH 2000 AŽ 2014) AMINOV, AMRI (*1966, Tádžikistán / Francie) Umělecké ambice a touhy zavedly francouzského sochaře tádžického původu Amri Aminova

Více