Český jazyk. z_ vla, kuchtík _emlička dal svému učnov_ pohlavek za _ kažený ob_ d. Všichni lidé se postupně probouzel_ ze stoletého spánku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk. z_ vla, kuchtík _emlička dal svému učnov_ pohlavek za _ kažený ob_ d. Všichni lidé se postupně probouzel_ ze stoletého spánku."

Transkript

1 Český jazyk I. Doplň podle diktátu. Š_ pková _ ůženka Když se před princem rozestoupil_ š_ pkové keře, uv _děl na lů_ ku sl _čnou dívku růžov_ ch l_ ček. Nesl_ šně o_ ychovala a příjem _ se usm_ vala _ e spaní. Princ se nad ní _klonil a políb_ l ji. _ lehkým v_ křikem se _ůženka _ budila a _ pozorovala prince. V tu chvíl_ se začal_ dít i jiné věc_. Husté š_ pkové v_ tvičky sjel_ ze střech jako užo_ ky a odkryl_ cel_ zámek slunc_. Král zamž_ kal očima a strčil lákavé sousto hus_ ch prs_ ček do _ st. Královně se jem_ zachv_ la v_ čka, dotáhla zlatou nit a v_ šila nov_ ste_. V kuch_ni voda rázem ož_ la, v_ tekla _ hrnce do dřezu. Kuchtička _ uzanka si konečně z_ vla, kuchtík _emlička dal svému učnov_ pohlavek za _ kažený ob_ d. Všichni lidé se postupně probouzel_ ze stoletého spánku. II. Komplexní jazykový rozbor Nad námi vesele zpíval skřivánek, ve stráních i v lesích vítali jaro malí i velcí ptáčkové a ze skupin bílých břízek voněly fialky. 1. Vypište ze souvětí všechny základní skladebné dvojice. 2. Určete slovní druhy: vesele stráních námi bílých

2 3. U slovesa vítali určete: osobu číslo způsob čas 4. Sloveso voněly napište v čase přítomném a budoucím. 5. U přídavného jména malí určete: druh pád číslo rod vzor 6. Vypište ze souvětí všechna zdrobnělá slova. 7. Napište slovo stejného nebo podobného významu ke slovu vesele. 8. Doplňte tvary zájmena já : Ptal se..na to. Co si o.myslíš? Pozdravil.jako první. Stav se ráno ke.. 9. U slova bílých vyznačte kořen. 10.Vysvětlete rčení: Má za ušima.

3 11.Přiřaďte autory k dílům: Karel Čapek Josef Lada Jan Karafiát Václav Čtvrtek H.Ch. Andersen Rudyard Kipling O loupežníku Rumcajsovi, Sněhová královna Devatero pohádek Kniha džunglí Kocour Mikeš Broučci

4 Matematika 1. Autobus jezdí svou trasu 200 minut. V kolik hodin přijede do cílové stanice, vyjede-li v 6 hodin 30 minut? 2. Petr a Martin naspořili celkem 250 Kč. Petr naspořil o 30 Kč více než Martin. Kolik Kč naspořil Petr a kolik Martin? 3. Jedna ponožka schne na šňůře 12 minut. Jak dlouho bude schnout 6 párů ponožek? 4. Do primy chodí 31 žák. Chybí-li 3 chlapci a dvě dívky, je přítomno stejně chlapců jako dívek. Kolik chlapců a kolik dívek chodí do této třídy? 5. Kolika kroky o délce 60 cm obejde Jirka obdélníkovou zahradu o rozměrech 30 m a 24 m? 6. Rozdělte číslo 53 na tři sčítance tak, aby druhý sčítanec byl o 6 větší než první sčítanec a třetí sčítanec o 8 větší než první sčítanec. 7. Jestliže neznámé číslo vydělím číslem 18 a k podílu přičtu 45, dostanu číslo 120. Určete neznámé číslo. 8. Přímý tunel, který má být dlouhý 448 m je budován z obou stran současně. Z jedné strany je prokopáno denně 9 metrů, z druhé 7 metrů. Kolik dní bude trvat, než se obě pracovní skupiny spojí a tunel bude prokopán? 9. Jeden činitel je 28, součin je Urči druhého činitele. 10.Menšenec je 1 508, rozdíl je 526. Urči menšitele.

5 Test všeobecného přehledu 1. Víte, kdo je v současné době předsedou vlády České republiky? A. Miloš Zeman B. Václav Klaus C. Václav Havel D. Vladimír Špidla 2. Která je nejdelší řeka v České republice? A. Vltava B. Labe C. Sázava D. Dyje 3. Román o dětském čaroději Harrym Potterovi napsala A. J.Rowlingová B. H.Zmatlíková C. A.Lindgrenová D. A.Christie 4. Jak se nazývá město, ve kterém místo aut jezdí loďky? A. Řím B. Benátky C. Lisabon D. Monte Carlo

6 5. Který druh hmyzu je označován slovem otakárek? A. komár B. motýl C. moucha D. vážka 6. Kterým z uvedených jazyků se v žádné evropské zemi v současnosti nedomluvíte? A. maďarským B. latinským C. řeckým D. tureckým 7. Která řeka protéká městem Hradec nad Moravicí? A. Vltava B. Cidlina C. Morava D. Moravice 8. Který z uvedených sportů potřebuje nejmenší hrací plochu? A. stolní tenis B. košíková C. badminton D. vybíjená 9. Ve kterém městě stojí slavná Eiffelova věž? A. v Benátkách B. v Praze C. v Paříži D. v New Yorku

7 10. Ve slavné knížce pro děti od Jana Karafiáta vystupují A. motýlci B. mravenečci C. broučci D. žabičky 11. Autorem populárních knížek o mravenci s červeným šátkem na krku je A. Ondřej Sekora B. Bohumil Říha C. Helena Zmatlíková D. Jan Karafiát 12. Jak říkáme tomu období v pravěku, kdy nastalo velmi chladné klima a Evropa byla pokrytá sněhem a ledem? A. doba sněhová B. doba studená C. doba ledová D. doba mrazivá 13. Který z uvedených ptáků nepatří mezi pěvce? A. sýkorka B. poštolka C. chocholouš D. slavík 14. Věda o životě se cizím slovem nazývá A. biologie B. literatura C. algebra D. psychiatrie

8 15. Víte, čím bude ukončeno vaše studium na gymnáziu? A. státní zkouškou B. veřejným vystoupením C. maturitní zkouškou D. hromadnou recitací 16. Nejznámější propast na území České republiky se nazývá A. Macocha B. Maminka C. Tchyně D. Neteř 17. Kde sídlili dle pověstí bohové starověkých Řeků? A. v Athénách B. na Olympu C. ve Spartě D. v Delfách 18. A víte, kdo byl nejvyšším řeckým bohem? A. Apolón B. Zeus C. Poseidón D. Herakles 19. Víte, co znamená slovo žďářit, které dalo jméno našemu městu? A. vypalovat les B. sázet stromky C. budovat hradby D. zahánět nepřítele

9 20. Kterým směrem fouká západní vítr? A. na západ B. na jih C. na jihozápad D. na východ 21. Které z těchto jmen nepatří slavnému hokejistovi? A. Václav Hudeček B. Jaromír Jágr C. Dominik Hašek D. Jiří Dopita 22. Běží liška k Táboru, nese pytel A. praporů B. zázvoru C. fáborů D. příborů 23. Které z těchto jmen nepatří žádnému českému králi? A. Jiří z Poděbrad B. Karel IV. C. Jan Lucemburský D. Petr I. Veliký 24. Na dubech rostou A. žaludy B. bukvice C. kaštany D. dubové ořechy

10 25. Piraňa je A. dravá ryba B. jedovatá rostlina C. tropický motýl D. zátoka Amazonky 26. Písmo svaté dělíme na základní části: A. bibli a evangelium B. Starý zákon a Nový zákon C. Knihy dějepisné, knihy prorocké a listy D. Mojžíšův zákon a evangelia 27. Osoby v Nejsvětější trojici jsou A. Bůh, Ježíš, Syn B. Hospodin, Kristus, Pán C. Otec, Syn, Duch svatý D. Bůh, Otec, Syn 28. Počet svátostí v církvi je A. šest B. pět C. jedna D. sedm 29. Hříchem rozumíme A. každé zlo B. každé porušení desatera C. vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona D. přestoupení Božího zákona skytky

11 30. Základní svátostí, bez které není možné přijmout žádnou další, je A. křest B. svátost smíření C. biřmování D. mše svatá

Český jazyk. I. Doplň podle diktátu vhodná písmena: II. Komplexní jazykový rozbor

Český jazyk. I. Doplň podle diktátu vhodná písmena: II. Komplexní jazykový rozbor Český jazyk I. Doplň podle diktátu vhodná písmena: Josef Pohl: Za trnkov_m keřem Do vs_ vedla cesta pestrou krajinou. Louky se střídal_ s ří_kými porosty pln_mi života. V korunách habrů se v_tve chvěl_

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Český jazyk. I. Doplň podle diktátu. II. Komplexní jazykový rozbor. Výlet na hra-

Český jazyk. I. Doplň podle diktátu. II. Komplexní jazykový rozbor. Výlet na hra- Český jazyk I. Doplň podle diktátu. Výlet na hra- V neděl- jsme se v-dal- na celode-í v-let. Šl- jsme s-lnicí i p-šinami mez- pol-. Před polednem jsme dorazili do vs- pod starob-l-m hradem. Mezi korunam-

Více

Všeobecný test: Jazyková část: Matematika: Hlavolam: a) 1989 b) 2004 c) 1993 d) 2007 e) ČR není členem EU

Všeobecný test: Jazyková část: Matematika: Hlavolam: a) 1989 b) 2004 c) 1993 d) 2007 e) ČR není členem EU Celkový počet bodů: Všeobecný test: Jazyková část: Matematika: Hlavolam: I. Test všeobecných znalostí (max. počet bodů 20): Testová část: Otevřené odpovědi: Mapa: Foto: 1. Testová část (max. počet bodů

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Karel Čapek V roce 2000 vzpomeneme 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší české literatury.

Více

Český jazyk. Doplň podle diktátu

Český jazyk. Doplň podle diktátu Doplň podle diktátu Český jazyk František Langer Děti a dýka Vesnice _odol_ se probouz_. Dr_be_ s_ u_ odkokrhala a odkdákala své ráno, ze dvora se ohlás_l dob_tek hlubok_m_ tón_, lidi ještě není sl_šet.

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Vyprávění pohádek u dětí 3. a 4. třídy základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Vyprávění pohádek u dětí 3. a 4. třídy základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Vyprávění pohádek u dětí 3. a 4. třídy základní školy Nevoralová Monika Psychologie Speciální pedagogika 3. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Český jazyk. I/Doplňte podle diktátu vhodná písmena a interpunkci. II/Komplexní jazykový rozbor. Květiny které neuvadl_

Český jazyk. I/Doplňte podle diktátu vhodná písmena a interpunkci. II/Komplexní jazykový rozbor. Květiny které neuvadl_ Český jazyk I/Doplňte podle diktátu vhodná písmena a interpunkci Květiny které neuvadl_ Jediná květina která nikdy neuvadne je ta kterou utrhl_ oči malířov_. M_lada _uračková měla oči citl_vé a laskavé.

Více

Regionální knihovna Karviná. Vítěz soutěže Evropská veřejná knihovna, Helsinky 2000

Regionální knihovna Karviná. Vítěz soutěže Evropská veřejná knihovna, Helsinky 2000 Regionální knihovna Karviná Vítěz soutěže Evropská veřejná knihovna, Helsinky 2000 Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2012 2013 Obsah Středisko hudby a umění...4 Středisko polské literatury...19

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia Ivančice Obsah Úvodem...7 Ze života školy...9 Tabule vypráví: Můj týden...9 Zahraniční spolupráce pokračuje...10 Spolupráce našeho gymnázia s partnerskými školami v Evropě...10 My a Američané...11 Mládí

Více

Mgr. Aleš Dlouhý Mgr. Helena Chmelařová. Nalep. Vystřihni. Najdi v knihách. Nakresli, vybarvi. Udělej za domácí úkol. Najdi, vylušti, rozlušti.

Mgr. Aleš Dlouhý Mgr. Helena Chmelařová. Nalep. Vystřihni. Najdi v knihách. Nakresli, vybarvi. Udělej za domácí úkol. Najdi, vylušti, rozlušti. 4. ROČNÍK NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PRACOVNÍ SEŠIT PRO 4. ROČNÍK ZŠ 4. ROČNÍK NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PRACOVNÍ SEŠIT PRO 4. ROČNÍK ZŠ AUTOŘI: Mgr. Aleš Dlouhý Mgr.

Více

Události z obřadní síně

Události z obřadní síně Novoveselsk zpravodaj Události z obřadní síně ČERVEN 2010 V neděli 9. května 2010 byli v obřadní síni městyse slavnostně přivítáni noví občané Nového Veselí. Z devíti pozvaných přišlo osm rodičů s dětmi.

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Tataři na Moravě Ve středověku byli i pro naši zemi velkým nebezpečím Tataři. Jejich útoky představovaly pro všechny obyvatele utrpení. Pověsti vyprávějí i

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2009 - II.termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2009 - II.termín ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: I. V následujícím textu doplňte vynechaná písmena. Plechov poklop v kýře jsem nadzvedl s největ í opatrností. Při těku je nejdůležitější

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Večerníčky. Rumcajs Vochomůrka. Manka Hurvínek Ája Křemílek

Večerníčky. Rumcajs Vochomůrka. Manka Hurvínek Ája Křemílek VY_12_INOVACE_ČJ.3.B.01 ČESKÝ JAZYK 3. ročník Večerníčky pohádkové postavy Mgr. Marie Mašínová Maxipes Fík Štaflík Jeníček Spejbl Rumcajs Vochomůrka http://www.predskolaci.cz/?p=11927 Manka Hurvínek Ája

Více

Čtenářská gramotnost. metodický materiál. zvyšování kompetencí jako prevence sociálního vyloučení

Čtenářská gramotnost. metodický materiál. zvyšování kompetencí jako prevence sociálního vyloučení Strana 1 (celkem 40) Čtenářská gramotnost zvyšování kompetencí jako prevence sociálního vyloučení metodický materiál Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012

Více

Český jazyk. 2. Rozbor textu Text č. 1 Pozorně si text přečtěte. Větné celky jsou pro přehlednost očíslovány.

Český jazyk. 2. Rozbor textu Text č. 1 Pozorně si text přečtěte. Větné celky jsou pro přehlednost očíslovány. 1. Diktát (doplň vynechaná písmena ) Český jazyk Vašek _ Brokem mířil_ k ú_ké p_šině, která vedla _dolím kolem potoka. Náhle se chlapec zaraz_l. U tůňky spatřil vel_kého ptáka, na první pohle_ čápa, jenže

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2010 města Cvikova Ročník 38 DUBEN 2010 Cena 5 Kč Konec zimy a začátek jara Vážení spoluobčané, po dlouhé zimě konečně začalo jaro. Oteplení přineslo nejen radost

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více