Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005"

Transkript

1 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn Aktuální informace podává přehled o počtech studujících podle ročníků, nově přijatých a absolventech středních odborných zdravotnických škol (k ) a vyšších odborných zdravotnických škol (k ). Na všech zdravotnických školách (středních i vyšších) bylo v úhrnu na denní studium a ostatní formy studia (OFS - dálkové, večerní, externí, kombinované) nově přijato do 1. ročníku studujících, celkem bylo na těchto školách studujících a v roce 2004 absolvovalo v úhrnu studujících. Přibližně 90 % všech studujících tvořily dívky. Údaje přebíráme od Ústavu pro informace ve vzdělávání. Summary This Topical Information presents a survey of the numbers of students by years of studies, newly admitted students and graduates of upper secondary paramedical schools (as of ) and tertiary paramedical schools (as of ). The total number of entrants to first classes of all types of study (upper secondary and tertiary schools, full-time and other forms of study) was 7 688, the total enrolment was students and the number of graduates in 2004 was About 90 % of all students were girls. Data are taken over from the Institute for Information on Education. Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou výsledky rezortních statistických zjišťování, organizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Sběr a zpracování těchto dat se provádí v Ústavu pro informace ve vzdělávání, který Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR poskytuje základní údaje o zdravotnických školách. Jde jednak o střední odborné zdravotnické školy (SZŠ) - výkaz Škol (MŠMT) V 7-01 o střední odborné škole podle stavu k Dále pak o vyšší odborné zdravotnické školy (VZŠ) - výkaz Škol (MŠMT) V o vyšší odborné škole podle stavu k Tyto školy připravují maturanty pro výkon náročných odborných činností a poskytují vyšší odborné vzdělání. Jejich studium je zakončeno absolutoriem. Střední zdravotnické školy - studující, nově přijatí a absolventi Nově přijato do 1. ročníku denního studia bylo studujících, do ostatních forem studia 575. V denním studiu bylo v 1. ročníku v novém studijním oboru zdravotnický asistent celkem studentů, oproti tomu v oboru ortopedický technik a všeobecná sestra nebyl 1. ročník studia vůbec otevřen. V denním studiu bylo na středních zdravotnických školách studujících, v ostatních formách studia studujících. ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 35/2005 strana 1

2 V úhrnu (všechny formy studia) bylo na SZŠ ve studiu bez maturity 393 studentů (obor ošetřovatelka), ve studiu s maturitou studujících. V denním studiu bylo nejvíce studujících v oboru všeobecná sestra , v oboru zdravotnický asistent 3 907, farmaceutický laborant a v oboru zdravotní laborant to bylo studujících. V roce 2004 absolvovalo studujících denního studia a 281 studujících OFS, v úhrnu to bylo absolventů. Nejvíce absolventů denního studia bylo v oboru všeobecná sestra Vyšší zdravotnické školy - studující, nově přijatí a absolventi Na vyšší zdravotnické školy bylo nově přijato do 1. ročníku studujících, z toho do jiných forem studia 214 studujících. První ročník denního studia nebyl otevřen v oborech dětská sestra, fyzioterapeut, porodní asistentka, sestra intenzivní péče a sestra pro psychiatrii. Na VZŠ bylo v denním studiu studujících, v ostatních formách studia 1 212, celkem studujících. Nejvíce studujících v denním studiu bylo v oboru diplomovaná všeobecná sestra 1 671, diplomovaný fyzioterapeut 667 a diplomovaný zdravotnický záchranář 528. V denním studiu bylo na VZŠ absolventů, v ostatních formách studia 390, v úhrnu absolventů. Nejvíce studujících denního studia absolvovalo v oboru diplomovaný fyzioterapeut 351 a diplomovaná všeobecná sestra 262. Vypracovala: Milena Asterová ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 35/2005 strana 2

3 Zdravotnické školy - podle druhu studia (denní studium a ostatní formy studia) - ve školním roce 2004/2005 Druh studia 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem Absolventi Nově přij.do 1.r. celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky A) Střední zdravotnická škola studium denní x x x x bez maturity OFS x x x x celkem x x x x studium denní s maturitou OFS celkem denní celkem SZŠ OFS celkem B) Vyšší zdravotnická škola vyšší denní x x x x odborné OFS x x s absolutoriem celkem x x denní Úhrnem A), B) OFS celkem OFS = ostatní formy studia (dálkové, večerní, externí, kombinované) ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 35/2005 strana 3

4 Zdravotnické školy - podle oboru studia (denní studium) - ve školním roce 2004/2005 Druh studia Obor studia 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Absolventi Nově přijatí do 1.r. celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky A) Střední zdravotnická škola studium ošetřovatelka x x bez maturity c e l k e m x x dietní sestra farmaceutický lab studium oční technik s maturitou ortop.-protet.tech všeobecná sestra zdravotnický asistent zdravotní laborant zubní technik c e l k e m c e l k e m SZŠ B) Vyšší zdravotnická škola Diplomovaný(á) asistent hyg.služby x x dentál. hygienistka x x dětská sestra x x dietní sestra x x vyšší ergoterapeut x x odborné fyzioterapeut x x s absoluto- oční technik x x riem porodní asistentka x x radiologický asistent x x sestra intenz. péče x x sestra pro psychiat x x všeobecná sestra x x zdravotní laborant x x zdravot. záchranář x x zubní technik x x c e l k e m VZŠ x x Úhrnem A), B) ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 35/2005 strana 4

5 Vývoj počtu studujících na SZŠ a VZŠ (denní studium) / / / / / / / / / /05 střední bez maturity úplné střední s maturitou pomaturitní vyšší s absolutoriem Vývoj počtu absolventů na SZŠ a VZŠ (denní studium) střední bez maturity úplné střední s maturitou pomaturitní vyšší s absolutoriem Poznámka: Nízký počet absolventů v roce 2000 byl způsoben přechodem z 8leté povinné školní docházky na 9letou. ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 35/2005 strana 5

6 Struktura studujících na SZŠ podle oboru studia ve školním roce 2004/2005 (denní studium) všeobecná sestra 57,9% farmaceutický laborant 6,0% ošetřovatel 1,9% ostatní 2,5% zubní technik 4,7% zdravotnický asistent 21,3% zdravotní laborant 5,7% Struktura studujících na VZŠ podle oboru studia ve školním roce 2004/2005 (denní studium) Diplomovaný(á) ostatní 27,8% všeobecná sestra 31,3% zdravotnický záchranář 9,9% dětská sestra 6,1% radiologický laborant 6,6% porodní asistentka 5,8% fyzioterapeut 12,5% ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 35/2005 strana 6

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 2011 41 Souhrn Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 An estimate of average

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Lůžková péče. In patient care

Lůžková péče. In patient care Lůžková péče 2013 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Zdenka Poučinská Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

Lůžková péče. Bed care

Lůžková péče. Bed care Lůžková péče 2007 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních Strana 5206 Sbírka zákonů č. 339 / 2008 Částka 109 339 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for

Více

KAM NA ŠKOLU. Vyšší odborné školy v České republice. Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007

KAM NA ŠKOLU. Vyšší odborné školy v České republice. Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 KAM NA ŠKOLU Vyšší odborné školy v České republice Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 Praha 2006 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Národní ústav

Více

Propagace studia programu Ochrana obyvatelstva na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Propagace studia programu Ochrana obyvatelstva na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Bakalářská práce Propagace studia programu Ochrana obyvatelstva na Jihočeské

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Andrea Huspeninová, DiS.

Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Andrea Huspeninová, DiS. Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích Andrea Huspeninová, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Téma mé bakalářské práce je Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Práce

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2013 OECD zveřejeňuje 25. 6. 2013 v 11:00 publikaci Education at a Glance.,

Více