Přeji Vám, vážení občané, dobrý rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeji Vám, vážení občané, dobrý rok 2008"

Transkript

1 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník MČ Praha Lysolaje 1 / 2008 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, právě žijeme první okamžiky nového roku, roku končícího číslem 8. Roky s osmičkou měly tajemný nádech pro naše předky i v předešlých stoletích. Už velmi dávno si lidé všimli, že kumulace historicky významných událostí v těchto letech je až neuvěřitelná. Především ve 20. století to vypadalo, že letopočet zakončený právě tímto číslem má pro české země osudový nádech. Pokud se na číslo 8 podíváme blíže, může pro nezasvěcené, například vedle výrazně šťastné 7 a nešťastné 13, působit trochu nevýrazně, ale není tomu tak. Kupříkladu v bibli se vyskytuje v řadě důležitých časových údajů. Podle astrologů je číslo 8, číslo rozumu, intelektu a vědění. Máme se pod vlivem historických zkušeností bát nějakých dramatických dějinných zvratů? Astrologové jsou víceméně optimističtí, měl by to být rok poklidný, bez vážnějších výkyvů. Zatímco my se na letopočty s osmičkou díváme s nedůvěrou, Číňané toto číslo považují za velmi šťastné. I proto jsou nadcházející olympijské hry zcela v jeho znamení. Podle pečlivě připraveného plánu začnou a olympijský oheň bude zažehnut přesně v 8 hod, 8 minut, 8 vteřin. Pojďme se však podívat zpátky do roku Mám dojem, že to byl rok dobrý, a říkám to moc ráda. Podařilo se nám to, co mnohé naše sousední městské části nebo obce, teprve připravují. Za 7 měsíců postavit novou mateřskou školku pro 48 dětí a věřte, že nám ji i velké městské části závidí. Vybudovalo se i několik dalších úseků komunikací. Po dvou letech objíždění přes Suchdol, byla zprovozněna ul. Lysolajské údolí, krásná nová komunikace, vč. chodníků a parkovacích stání. Daří se nám udržovat obec čistou, zeleň upravenou a dbáme i o náhradní výsadbu za staré a suché stromy. Na konci roku jsme koupili nový multifunkční traktor na zimní i letní úklid, který vystřídal 21 let starý traktor Zetor. Hasiči dostali v prosinci od Magistrátu hl. m. Prahy nový cisternový automobil Scania, na který jsme právem všichni hrdi. V uplynulém roce se nám narodilo 13 dětí, zkolaudováno bylo 6 nových domů. Prožili jsme spolu krásné chvíle na Slavnosti květů, Mariánské pouti a příjemná setkání na akcích adventu, ukončená půlnočním zastavením u kapličky Panny Marie Sedmibolestné v Houslích.

2 strana 2 Děti se tradičně vyřádily na maškarním bále a Mikulášské besídce s divadélkem Romaneto. Hezkou tradicí se staly velikonoční a vánoční výtvarné dílny pro děti a jejich rodiče. A naši senioři mají stále stejnou možnost setkávání se v KLASu. Není toho málo, a proto zkusme vnímat věci pozitivně a celkový pohled na svět bude hned jiný. Přeji Vám, vážení občané, dobrý rok 2008 DOTAZY NA STAROSTKU 1. Začátkem ledna, tak jak jste předpokládala, byly na autobusových zastávkách osazeny přístřešky.v případě zastávky Pod Hájem se jedná o typ přístřešku, který je vyhovující, ale v ostatních dvou případech (zastávka Žákovská a Lysolaje) budou čekající cestující vystaveni povětrnostním vlivům, neboť přístřešky nemají boční stěny? Byla bych velmi ráda, kdyby mohly být osazeny jednotné přístřešky, stejné jako na zastávce Pod Hájem. Důvod, proč jsou ostatní dva přístřešky jiné, je dán šíří chodníku a příslušnou normou, která předepisuje bezpečný průchod před konstrukcí přístřešku, např. pro matky s kočárky, vozíčkáře apod. Z tohoto důvodu nemohou být osazeny bočnice. Věřím, že i tato podoba přístřešku splní účel, pro který má sloužit. 2. V denním tisku se objevila zpráva, že dojde ke změnám týkajícím se přistavení velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro odvoz odpadů na území hl. m. Prahy. Týká se to i naší městské části? Pochopitelně rozpis přistavení VOK tak, jak je uvedený na našich webových stránkách, je možné brát v současné době jako orientační. Rada MHMP rozhodla o počtu VOK v naší MČ na 1. čtvrtletí roku v počtu 2 ks. Oba budou přistaveny v březnu na stanovištích ul. Dolina, otáčka MHD a na křizovatce mezi ulicemi Žákovská x Starodvorská. Je důležité dodat, že VOK mají sloužit pro obyvatele naší MČ a uděláme vše pro to, aby tomu tak bylo. ZPRÁVY ZE ŠKOLY Nejprve krátká rekapitulace dění ve škole za poslední měsíc loňského roku. Na začátku prosince si užili naši nejmladší mikulášské nadílky, třeťáci, čtvrťáci a páťáci navštívili Novoměstskou radnici, kde se dozvěděli, jak vypadaly Vánoce Karla IV. 4. prosince se většina zaměstnanců naší školy připojila k celostátní stávce zaměstnanců školství, aby tak podpořila požadavky týkající se financování škol. V následujících týdnech se finišovalo s přípravou vánočního programu pro veřejnost. Jeho součástí byla i možnost prohlídky učeben a prostor školy pro všechny zájemce, fotoprezentace školy a malé vánoční trhy. Těší nás velký zájem veřejnosti a věříme, že všichni návštěvníci se u nás cítili dobře. Přestože závěr roku byl velmi rušný, zbylo ještě dost času na učení i kulturní vyžití žáků. Děti z první a druhé třídy si udělaly vycházku na Pražský hrad a shlédly divadelní přestavení Hurvínkův Mikuláš, 3. a 4. třída se prošla vánoční Prahou, do divadla si vyrazili i žáci osmé třídy.

3 strana 3 Učitelé šesté, sedmé a deváté třídy zorganizovali pro své žáky výlet do IQ parku v Liberci a pátá třída tradičně nocovala ve škole. Na závěr všeho dění proběhly ve třídách vánoční besídky a pak už se děti rozešly užívat si vánočních prázdnin. Znovu jsme se sešli 7. ledna a zahájili výuku naučným pořadem Zbraně a zbroje vrcholné gotiky, určeným pro všechny ročníky. Ve dnech 16. a 17. ledna proběhl zápis do 1. třídy. Předběžný počet 22 zapsaných prvňáčků je nejvyšším v posledních letech a tento zájem o naši školu nás velmi těší. Další možnost zápisu do první třídy mají ještě rodiče v náhradním termínu 6.2. Z dalších akcí v blízké budoucnosti nás čeká ukončení prvního pololetí s vydáním vysvědčení 31.ledna a jednodenní pololetní prázdniny 1.února, po kterých bude následovat lyžařský výcvikový kurz v termínu února. Pomalu je již načase připomenout blížící se termín zápisu do MŠ, který je stanoven na 19. a 20. března. Rádi bychom vás také seznámili s tím, že jsme v minulých dnech vyhodnotili dotazník pro rodiče všech žáků školy zadaný na posledních třídních schůzkách. Na otázky týkající se celého rozsahu činnosti školy od kvality výuky a výchovnou funkci školy, přes vztahy mezi žáky, vztahy žák-učitel, rodiče-učitel, rodiče-vedení školy, bezpečnost a výskyt negativních jevů ve škole, pomoc při řešení problémů až po koncepci školy nám odpovědělo 94 rodičů, což činí téměř 80% a tudíž se jedná o skutečně reprezentativní vzorek. S výsledky můžeme být jednoznačně spokojeni a nacházejí se v rozpětí hodnocení 1,1-1,8 na čtyřbodové stupnici. Svědčí nejen o celkovém kladném vnímání školy rodičovskou veřejností, ale i o zájmu rodičů o dění ve škole. Výsledek průzkumu je pro naši práci povzbuzením a závazkem do budoucna. S podrobnými výsledky seznámíme rodiče na příštích třídních schůzkách Závěr roku nám pokazila zlá a z našeho pohledu nepochopitelná událost, kdy byly po Lysolajích distribuovány letáky s názvem Kdo zastaví úpadek na ZŠ Lysolaje podepsané bývalou ředitelkou školy obsahující prokazatelně nepravdivé a zavádějící informace. Akce byla načasována před zápisem do první třídy a měla jasný cíl poškodit naši školu. Naše vyjádření k informacím v letáku bylo zveřejněno v prosincovém čísle Lysolajského zpravodaje. Vedení školy považuje celou akci za nedůstojnou a odmítá na podobné iniciativy dále reagovat. V návaznosti na tuto situaci bylo na svoláno mimořádné veřejné zasedání školské rady. Na zasedání byla opět ředitelem školy vyvrácena lživá tvrzení uvedená v letáku, zástupci ÚMČ a školské rady vyjádřili podporu vedení školy a všichni zúčastnění jednoznačně odmítli obsah letáku i formu této akce proti škole. Zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách školy. Věříme, že každý rozumně uvažující člověk, který dění na lysolajské škole sleduje, vnímá současný stav školy rozhodně jinak nežli jako úpadek. Přejeme všem příjemný začátek roku s osmičkou. Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy PŮL ROKU ŽIVOTA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Vážení čtenáři, zkusme vrátit čas o půl roku zpět a připomeňme si nejzajímavější události tohoto školního roku. Ten se zapsal do historie městské části Lysolaje výrazněji než mnohé předchozí. Co se tenkrát stalo? Právě před půl rokem jsme otevírali novou budovu mateřské školy. Doba, kdy jsme válčili v omezených prostorách ZŠ, patří již do vzpomínek na loňský školní rok. Nyní, díky ÚMČ Lysolaje, už půl roku navštěvuje 48 dětí novou, moderní školku. Ve dvou odděleních, pojmenovaných Žabky a Veverky, každý den prožíváme

4 strana 4 s dětmi něco nového. Do školy jsou zvána divadla a mistři kouzelníci. Děti mají možnost se zúčastňovat zajímavých kroužků (pěvecký a výtvarný kroužek, hra na flétnu, anglický jazyk a plavání). Vše pod vedením zkušených lektorů. Kromě kroužků jsme měli ve školce také několik zajímavých akcí. V listopadu slavila u dětí velký úspěch beseda s hasiči, organizovaná p. Zapletalem, kde si děti mohly prohlédnout a dokonce i vyzkoušet některé z hasičských náčiní. Dále jsme spolu s paní starostkou zasadili obecní lípu. V prosinci naší školku navštívil Mikuláš, čert a anděl a spravedlivě rozdělili dětem nadílku. Jak jistě víte, zaměřuje se naše mateřská škola na zvyky a tradice. Společně s dětmi jsme pro rodiče připravili vánoční besídku, kde nechyběly koledy, dětské vystoupení se scénkou Mrazík a samozřejmě ani cukroví a báječná vánoční atmosféra. Pod vánočním stromečkem si pak děti rozbalily množství dárků. Velký dík tak patří rodičům, ÚMČ Lysolaje a ZŠ za jejich pomoc. Z plánů na druhou polovinu školního roku prozradíme, že 13. února od 16:00 pořádáme s výtvarným kroužkem, pod vedením paní Ing. arch. Zavadilové, vernisáž v sále hasičské zbrojnice, kam jste tímto všichni srdečně zváni. Závěrem bych ráda oznámila všem rodičům, jejichž děti budou chodit do školky až příští rok, že zápis do MŠ se koná od 13:30 do 17:30 hodin a od 13:30 do 17:00. Dne od 15:00 do 16:30 je zároveň den otevřených dveří a všechny děti, společně s rodiči, jsou srdečně zvány na prohlídku mateřské školy. Mnoho úspěchů v roce 2008 přeje všem za celou MŠ Jana Šnajdrová, vedoucí učitelka MŠ ZPRÁVY Z ÚŘADU LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI Vzhledem k připravovaným zásadním změnám zdravotnické legislativy, zejména připravovanému zákonu o zdravotnické záchranné služby, hlavní město Praha odložilo svůj záměr provozovat lékařskou službu první pomoci ( dále jen LSPP) v příštím roce formou návštěvní služby zajišťované Zdravotnickou záchrannou službou, a to až do doby, kdy bude známa podoba těchto zákonů a hlavní město Praha bude mít možnost posoudit všechny jejich důsledky a odpovědně rozhodnout. Cílem hlavního města Prahy je, aby v rámci LSPP byly zdravotnické služby poskytovány v maximální kvalitě a komplexnosti při současné nejvyšší možné finanční a ekonomické efektivitě. Z tohoto důvodu se hlavní město rozhodlo vstoupit v jednání s pražskými fakultními nemocnicemi a systém LSPP zajišťovat v součinnosti s nimi. Tím bude pro pacienty zajištěna přímá návaznost pohotovostní péče na komplementární a specializovanou péči v nemocnicích, a to na jednom místě, resp. v jednom areálu, bez nutnosti vícenásobného placení regulačních poplatků. Nezanedbatelným přínosem pro pacienta je také možnost okamžité hospitalizace v případě, že je to potřebné. Z hlediska systému poskytování zdravotnických služeb je jedním z nejdůležitějších přínosů eliminace duplicity vyšetřená, což systém zlevňuje. Od 1. ledna 2008 tedy bude lékařská služba první pomoci zajišťována ve: Zdravotnické zařízení Rozsah péče Fakultní nemocnice v Motole Praktický lékař pro dospělé Praktický lékař pro děti a dorost Dětská stomatologie Fakultní nemocnice Na Bulovce Praktický lékař pro dospělé Praktický lékař pro děti a dorost Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Praktický lékař pro děti a dorost Fakultní Thomayerova nemocnice Praktický lékař pro dospělé Praktický lékař pro děti a dorost Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praktický lékař pro dospělé Poliklinika Palackého 5, Praha 1 Praktický lékař pro dospělé Stomatologie pro dospělé Z uvedeného přehledu plyne, že zachováno bude rovněž středisko první pomoci v poliklinice Palackého 5 na Praze 1, kde bude kromě pohotovosti pro děti i dospělé také stomatologická LSPP. Lékařská služba první pomoci bude u všech výše vyjmenovaných poskytovatelů dostupná ve všední den od 19:00 do 6:00 hod, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě, tedy od 0:00 do 24:00 hod. Mgr. Milan Pešák, radní hlavního města Prahy CO S ODPADEM, KTERÝ NÁM VZNIKÁ V DOMÁCNOSTI? Odpad vznikající nejen v domácnosti musíme podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů třídit. Na co všechno mám odpad doma roztřídit? Hlavní město Praha zavedlo v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.5/2007 Sb.hl.m.Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), komplexní systém nakládání s komunálním odpadem a to znamená, že svůj odpad můžu roztřídit na tyto složky:

5 strana 5 Papír a lepenka Plasty Sklo barevné a čiré Nápojové kartony Bioodpad Nefunkční elektrozařízení, baterie, pneumatiky Nebezpečné složky odpadu Objemný odpad Stavební suť To, co již nemůžeme z odpadu vytřídit, patří do černé (antracitové) popelnice na směsný odpad. Na území hl. m. Prahy je rozmístěno cca stanovišť pro separovaný (tříděný) sběr komunálního odpadu. Dalších stanovišť je umístěno na území Pražské památkové rezervace přímo v bytových domech. Sběrné hnízdo tvoří barevné popelnice na papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Všechen odpad, který skončí v barevných popelnicích se odveze na třídící linku, kde se dále roztřiďuje. Takto vytříděný odpad se stane druhotnou surovinou pro další výrobu. Například z 25 kusů PET lahví lze vyrobit sportovní fleecovou bundu nebo při výrobě 1 tuny recyklovaného papíru se ušetří litrů vody a 12 stromů. Při výrobě skla mohou sklárny použít až 80% skleněných střepů, sklo lze také recyklovat nekonečně dlouho. Pro sklárny je velice důležité rozlišovat barvu skleněného střepu a Praha se snaží postupně sběr čirého skla rozšířit. Z nápojových kartonů se v papírnách získávají kvalitní dlouhá papírová vlákna nebo se rozdrcením kartonů vyrobí lisováním za tepla desky použitelné jako izolace či jiný stavební materiál. Od 1.září 2007 odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s akciovou společností Pražské služby zahájil pilotní projekt třídění odpadu ve dvou pražských mateřských školkách. Jedná se o Mateřskou školu Jílkova, Jílkova ul. 1700/3, Praha 6 - Břevnov a Mateřskou školu v Praze - Kunraticích, Předškolní ul. 880/1. V Mateřské škole v Kunraticích se třídí především papír, nápojové kartony a baterie. Mateřská škola v Praze 6 - Břevnově třídí papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad a nápojové kartony a od listopadu 2007 školka obdržela i kontejnerek na monočlánky. SBĚRNÉ DVORY na území hlavního města Prahy ZDARMA PRO OBČANY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zakrytá, Praha 4 - Spořilov , provozovatel: Pražské služby a.s. Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice provozovatel: Pražské služby a.s. Do jednotlivých tříd nebo na patra školy Pražské služby, a.s., dodaly vnitřní odpadkové koše na tříděný sběr výše uvedených komodit. Svoz odpadu probíhá z nádob na tříděný odpad v pravidelném režimu. Všechny děti z obou školek se velice aktivně zapojily do třídění odpadů. Bioodpad z kuchyně (tvořený rostlinnými zbytky) nebo ze zahrad mohou občané zdarma odevzdat na kompostárně v Malešicích nebo na deseti sběrných dvorech města. Nejlepší je mít vlastní kompost na zahradě. Vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, mobilní telefony, výpočetní technika, ) lze odevzdat zdarma na deseti sběrných dvorech hl. m. Prahy nebo při nákupu nového spotřebiče přímo v prodejně kus za kus. Pneumatiky odeberou také sběrné dvory v ceně 25 Kč/kus. Nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, lepidla, ) se může zdarma odevzdat na sběrných dvorech nebo na 12 stabilních sběrnách nebezpečného odpadu. Občané také mohou využít mobilní sběr nebezpečného odpadu tras po osmi zastávkách po celé Praze. Informace o zastávkách na trase lze dostat na příslušném úřadu městské části. Monočlánky (baterie) lze navíc odevzdat na úřadech městských části nebo v budově Magistrátu hl.m.prahy, dále pak na všech základních a středních školách. Pro objemný odpad jsou pravidelně přistavovány velkoobjemové kontejnery, do kterých lze zdarma odložit vysloužilý nábytek z domácnosti - skříně, židle, stoly, koberce apod. Dny, kdy bude velkoobjemový kontejner přistaven, občané zjistí na úřadech městských částí nebo na jejich internetových stránkách. Nábytek také zdarma odeberou na všech deseti sběrných dvorech hl. m. Prahy. Do popelnice na směsný odpad dále nepatří stavební suť. Tu mohou občané Prahy odevzdávat zdarma do 1 m3 za měsíc ve sběrných dvorech hl.m.prahy. Pokud stavební sutě vznikne více, musí ji občan předat oprávněné osobě (firma zabývající se odstraňováním stavebního odpadu - lze najít na internetu). Více informací naleznete na envis.praha-mesto.cz/odpady. Ke Kotlářce 4, Praha 5 - Košíře, provozovatel: Pražské služby a.s. Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice, provozovatel: Pražské služby a.s. Voctářova, Praha 8 - Libeň, provozovatel: Ipodec - čisté město a.s. Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany provozovatel: Pražské služby a.s.

6 strana 6 Generála Šišky, Praha 12 - Modřany , provozovatel: Správa bytových objektů Praha - Modřany Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje , provozovatel: VS-Ekoprag s.r.o. V sudech 1488, Praha 16 - Radotín, provozovatel: Technické služby Radotín Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ P20 PROVOZNÍ DOBA Po - Pá hod. ( hod.)* Zápis z 13. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 8 zastupitelů, tj. 89 %, schůze usnášeníschopná. Program: navržený program bez připomínek schválen 1)Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Schůzi zahájila starostka v 18 hodin.ověřovateli zvoleni p. Gulka a p. Vaško 2)Kontrola minulého zápisu Některé úkoly z 12. schůze zastupitelstva nebyly splněny. Nedořešeny jsou Dodatky k nájemním smlouvám s ČZS Sadová, v Háji a Laťka. Předsedkyní komise životního prostředí nebyla doposud předložena koncepce práce této komise s výhledem na celé volební období. 3) Upravený návrh rozpočtu roku 2008 a rozpočtový výhled do roku 2013 Starostka spolu s doporučením finančního výboru předložila upravený návrh rozpočtu na rok 2008 sestavený jako vyrovnaný, příjmy = výdaje = ,- Kč. K návrhu byla vedena diskuze s tím, že předložený návrh rozpočtu na rok 2008 bude vyvěšen ve smyslu zákona na úřední desce a zveřejněn na internetových stránkách naší MČ po dobu 15 dnů. K návrhu lze podávat připomínky a vést otevřenou diskusi. Do doby schválení rozpočtu na rok 2008 se bude MČ řídit ve smyslu přílohy č. 2 k Usnesení rady HMP č ze dne zásadami hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2008 (měsíční výdaje max. do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2007) Pro: 8 Předložen byl také rozpočet výhledu MČ do roku 2013, který bude zveřejněn a schvalován společně s konečným návrhem rozpočtu. Pro: 8 K zhodnocení čerpání rozpočtu za 01-11/2007 lze So hod. * zimní období ODEBÍRANÝ ODPAD: - objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti) - suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma - dřevěný odpad - odpad z údržby zeleně - kovový odpad - papír, sklo, plasty, nápojové kartony - nebezpečné složky komunálního odpadu - pneumatiky - 25 Kč za kus - vyřazená elektrozařízení (lednice,pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa ) omezení jednorázového návozu - možný vjezd vozidel max.do 3,5 t Ing. Dvořáková, Mgr. Šimková odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. P konstatovat, že celkové příjmy jsou plněny na 99,13% a celkové výdaje na 88,30%. Vezmeme-li v úvahu, že máme za sebou 11/12 roku, což je matematicky 99,61%, lze konstatovat plnění rozpočtu jako přijatelné. Úpravy schváleného rozpočtu na rok 2007 (viz příloha) byly předloženy a schváleny bez námitek Pro: 8 4) Pozemkové záležitosti, prodeje, pronájmy Na základě žádostí majitelů nemovitostí v sousedství pozemku parc. č. 262/1 k.ú. Lysolaje o jeho koupi ke své nemovitosti byly učiněny úkony pro prodej oddělovací geometrický plán a znalecké posudky pro určení ceny nemovitostí. Se závěry znaleckých posudků byly seznámeni žadatelé, které se s výší ceny za prodej pozemku neztotožnili. S cenou dle znaleckých posudků bylo seznámeno zastupitelstvo a s daným postupem a ocenění nemovitostí dle předložených dokladů pro koupi prodej souhlasí. Pro: 8 Další postup je doporučen takto: vyvolat další jednání s žadateli o koupi, v případě nezájmu jednání uzavřít a pozemek nabídnout znovu na prodej vyvěšením na úřední desce. Pronájmy pozemků je třeba do konce roku 2007 dořešit, neplatiče znovu vyzvat. 5) Organizační záležitosti, různé - p. Vaško předložil upravenou studii na dostavbu domu čp. 25 s využitím na ústupové bydlení. S předloženou studií seznámil zastupitele a ti pověřili starostku a autora studie na její projednání s radním Janečkem ( radní magistrátu pro sociální oblast) Pro: 8 - starostka informovala MZ o šíření letáků v Lysolajích bývalou ředitelkou školy pí. Věrou Sklenářovou, který obsahuje nepravdivé informace s cílem poškodit dobré jméno školy. Na jednání byl požádán p. Gulka o svolání Rady školy, kterou je třeba s textem letáku seznámit a doporučit další postup. - dnešního dne byl naší MČ resp. Sboru dobrovolných hasičů předán speciální automobil cisternová stříkačka CAS 24 Scania, vč. příslušenství, výbavy a dokumentace vozidla, SPZ 8A MZ schvaluje navýšení majetku o pořizovací cenu automobilu o částku 6, ,- Kč Pro: 8

7 strana 7 - dále MZ schvaluje převod speciálního hasičského vozu CAS 25 LIAZ L-101, SPZ AO z majetku MČ Lysolaje do správy majetku MČ Klánovice. Smlouvu o převodu majetku připraví starostka Pro: 8 - katastrální úřad hl. m. Prahy přezkoumal návrh na povolení vkladu práva vlastnického kupní smlouvou paní Lence Pavlisové. Návrh byl KÚ zamítnut neboť byly shledány nesrovnalosti v geometrickém plánu a následně v kupní smlouvě. Kupní smlouvy budou vyhotoveny dvě: a) Lenka Pavlisová část pozemku parc. č. 524/5 (31m2) byla od pozemku parc. č. 524/1 oddělena geometrickým plánem Jaroslava Peška, čp /2003 ze dne a za b) Manželé František a Marcela Masařovi část pozemku a (2 m2), která byla v geometrickém plánu Jaroslava Peška čp /2003 ze dne od parc. č. 524/1 oddělena a přisloučena k parc. č. 524/2. Původní podání je třeba vyzvednou na katastrálním úřadě hl. m. Prahy, aby mohly být použity geometrické plány. Pro: 8 - hygienička pí. Horníková provedla v MŠ kontrolu celého objektu a neshledala zde žádných závad - MZ se dohodlo na půlnočním setkání v Houslích u kapličky Panny Marie Sedmibolestné - Magistrát hl.m.prahy, odbor obchodních aktivit, požádal naší MČ o stanovisko k úplatnému převodu vlastnictví pozemku parc.č.491/1, k.ú.lysolaje. MZ souhlasí s podmínkou přepracování PD. Pro: 8 Schůze skončila ve 21:30 hod Příští schůze: od 18 hod. Zapsala: pí. Jandová Ověřovatelé: p. Gulka a p. Vaško Marcela Jandová, starostka V souvislosti s vedením evidence obyvatel v ohlašovně trvalého pobytu zdejšího úřadu Vás znovu upozorňujeme na povinnost rodičů nově narozených dětí přihlásit své děti k trvalému pobytu na ÚMČ Praha Lysolaje. K tomuto úkonu postačí rodný list dítěte. Žádáme příbuzné v případě úmrtí v rodině ohlásit tuto skutečnost v ohlašovně a předložit úmrtní list. Předejde se tím zdlouhavému cestování dokladů z jiných úřadů i případným nedorozuměním. ÚMČ ŽIVOTNÍ JUBILEA PROSINEC + LEDEN Jan Burian let Karel Dolejš let Antonín Bělohoubek let Blažena Dohnalová let Alena Komárková let Františka Cibulková let Jan Burian Antonín Bělohoubek Alena Komárková Karel Dolejš Blažena Dohnalová Františka Cibulková Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

8 strana 8 V dohodě se zřizovatelem organizují ředitelky mateřských škol a ředitelé základních škol se součástmi MŠ dle 34 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, přijímání dětí zápis do MŠ takto: MŠ Praha 6 - Lysolaje, Mateřská 1, Vás zve k zápisu, který se koná od 13:30 do 17:30 hodin a od 13:30 do 17:00 hodin Příjem přihlášek (k vyzvednutí v MŠ, ZŠ a na bude až od 13:30 do 16:00 hodin Individuální zápis po domluvě možný na telefonním čísle Do MŠ přijímáme pouze děti starší tří let. MŠ je v dosahu MHD (autobusem 15 minut od stanice metra Dejvická). Den otevřených dveří pořádáme od 15:00 do 16:30 hodin Co nabízíme: klidné prostředí uprostřed přírodního parku moderní, dobře vybavenou, novou MŠ pravidelné využívání tělocvičny ZŠ kroužek angličtiny, výtvarné výchovy, zpěvu a hry na flétnu plavecký výcvik Rozhodnutí o přijetí (resp. o nepřijetí s možností se odvolat) si mohou žadatelé osobně vyzvednout do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti, tj. dne od 10:00 do 12:00 hodin v MŠ Praha 6 - Lysolaje.

9 strana 9 KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ (KLAS) Každý lichý čtvrtek se v sále hasičské zbrojnice scházejí naši senioři. Dne jim pevné zdraví do nového roku přišla popřát starostka Marcela Jandová a člen KBSZ Jindřich Pánek POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha Lysolaje Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: ; cz; www. praha-lysolaje.cz vychází: v nákladu 620 ks; uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E 11537; Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

10 strana 10 Jízdní řády 160 a 355

11 Před Vánocemi byla zveřejněna dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) zamýšlené letecké dráhy Paralelní RWY 06R/24L Letiště Praha Ruzyně. Každý může ve lhůtě do zaslat vyjádření k dokumentaci záměru na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, Praha 10. (Původní lhůta byla jen do 21.1., Magistrát hl. m. Prahy ale zveřejnil vadně. Podali jsme protest. Nově zveřejněno od 4.1.) Do výtisku dokumentace je možné nahlédnout na úřadě MČ Praha Lysolaje a na stránkách MČ Praha Lysolaje K dispozici máme i kopii kompletní dokumentace na CD. Letiště Praha, s.p. je oznamovatelem záměru, i když v roce 2008 má být tento státní podnik transformován na akciovou společnost a potom privatizován. Je plánováno výstavbu nové letecké dráhy zahájit v roce 2010 a v roce 2012 ji zprovoznit. Dráha by umožnila enormní zvýšení leteckého provozu na úkor životního prostředí Prahy. Vyjádření v této fázi (tedy k dokumentaci EIA) je zásadně důležité! Všechny relevantní výhrady podané v termínu by měly být řešeny, takže záleží i na množství, a samozřejmě na závažnosti. Velmi vítáme spolupráci specialistů při formulování vyjádření. Další fází posuzování bude veřejní projednání a vyhotovení posudku. MŽP podle toho vydá závěrečné stanovisko. Dokumentace EIA posuzuje stav k roku 2012, kdy má být dráha uvedena do provozu, s prognózou 15,4 miliónů cestujících za rok, což znamená pohybů letadel. To je tzv. charakteristický letový den 647 pohybů (z toho 595 ve dne a 52 v noci).

12 Kapacitu, kterou uvažuje dokumentace, může zvládnout i současný dráhový systém (to EIA také posuzuje). Jenže nová RWY by nefungovala jen v roce uvedení do provozu (investice cca 8 miliard Kč)! A souběžné uspořádání dvou hlavních drah umožňuje radikální zvýšení provozu, nebo t na jedné dráze se může průběžně startovat, zatímco na druhé přistávat. Třetí dráha (13/31) by nebyla zrušena, ale nadále využívána. Teoretická roční kapacita odbavení cestujících a zavazadel je na stávajícím Terminálu 1 = 10 miliónů a na Terminálu 2 = 13,7 miliónů cestujících, k tomu s menšími kapacitami Terminál 3 pro soukromá letadla a Terminál 4 pro armádu. Severní areál CARGO pro odbavení nákladů a pošty má celkem kapacitu tun za rok. Jistě bude snaha tuto kapacitu co nejvíc využít. Pokud by bylo dodrženo tvrzení Letiště, že 90% nákladu bude nadále přepravováno tzv. pokládkou do letadel pro cestující, můžeme snadno vypočítat, že by to vyžadovalo přepracovat cca 35 miliónů cestujících za rok. Snaha o využití CARGA bude znamenat, že se přeprava tomuto počtu bude blížit, resp. že více budou létat nákladní speciály, což jsou větší a hlučnější letadla. Dráha 06R/24L je navrhována 1525 m od nynější dráhy 06L/24R blíž k centru města. Přílohou dokumentace EIA je i návrh vymezení tzv. ochranného hlukového pásma (OHP), to je území, kde nemusí být (a nejsou) dodržovány přípustné limity hluku stanovené právními předpisy. OHP bude vyhlašováno rozhodnutím ve správním řízen (souběžně s územním řízením pro RWY). Bez stanoviska EIA není možné žádné správní rozhodnutí vydat. Ve vyhlášeném OHP nelze právně napadat překračování hlukových limitů. Letiště z programů na kompenzaci poskytuje některým objektům pro bydlení protihlukové úpravy, např. výměnu oken. S venkovním prostorem pochopitelně nelže udělat vůbec nic. V hlukem zatížených územích velmi klesá hodnota nemovitostí. V OHP se ke všem záměrům vyjadřuje letiště. Bez jeho souhlasu je možné stavět leda parkoviště, odchodí, skladové a výrobní prostory. Nová výstavba pro bydlení je v nadlimitně zatížených územích prakticky vyloučena. Návrh nového OHP (tedy s paralelní RWY O6R/24L) uvažuje odhad provozu v r Hygienický hlukový limit je 60 db pro den a 50 db pro noc. Vymezení hranice OHP je úřední rozhodnutí. Ovšem ani vyznačení tzv. hlukových zón, tedy hranic hlukových limitů neznamená, že mimo ně nemůže být velký hluk, nebo že v nich hluk nepřesahuje vyznačenou hodnotu. Limitem je totiž uvažován hluk ve vnitřním prostoru staveb a jedná se o hodnoty průměrné. V případě záměrů se pochopitelně jedná o údaj odhadnutý výpočtem. Sledujte naše webové stránky, kde budeme zveřejňovat aktuální stav. Iniciativa NERWY, Občanské sdružení Pro Nebušice, JUDr. Jan Holub, Občanské sdružení Občané proti hluku a emisím, Ing. Václav Vik, Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím, Hana Francová, Připomínky k dokumentaci vlivů záměru Paralelní RWY 06R/24L, Letiště Praha Ruzyně na životní prostředí (EIA) zaslali na Ministerstvo životního prostředí všechny ústavy Akademie věd sídlící v našem katastrálním území: Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr.h.c., místopředseda AV ČR, Doc. RNDR. Eva Zažímalová, CSc., ředitelka Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i, RNDr. Václav Cílek, CSc., ředitel Geologického ústavu AV ČR, v.v.i, Ing. Vlastimil Matějec, CSc., ředitel Ústavu fotonky a elektroniky AV ČR, v.v.i., Prof Ing. Jiří Hanika, DrSc., ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i..

13

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více