Světlo elektromagnetické vlnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světlo elektromagnetické vlnění"

Transkript

1 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla a zjistit, že sětlo je druh elektromagnetického lnění (str. 88). O elektromagnetickém lnění jsme se zmínili Elektřině a magnetismu kapitole Střídaé proudy. V roce 865 popsal anglický fyzik J. C. Maxwell (83 879) elektrické a magnetické jey čtyřmi složitými ronicemi (tz. Maxwelloými ronicemi). Podle těchto ronic mají změny magnetického pole za následek znik elektrického pole a podobně změny elektrického pole mají za následek znik magnetického pole. Měnící se elektrické pole nelze tedy od měnícího se pole magnetického oddělit a zniká pole elektromagnetické. Toto elektromagnetické pole se pak šíří podobě lnění a nepotřebuje přitom žádné prostředí, magnetické pole je oporou pro znikající pole elektrické a naopak. Zkusme znázornit obrázkem šíření elektromagnetického lnění případě, že magnetické pole bude omezeno jen na lnoplochy roině nákresny: Všechna elektromagnetická lnění mají některé shodné lastnosti: odrážejí se a lámou stejně jako jiné druhy lnění mezi lnoou délkou a frekencí platí stejně jako pro jiná lnění známý ztah bude-li látka lnění pohlcoat, dojde k jejímu zahříání f šíří se rychlostí sětla a sětlo je jedním z elektromagnetických lnění. Existenci elektromagnetického lnění i jeho podstatné lastnostmi Maxwell ze sých ronic předpoěděl a tepre asi o 0 let později elektromagnetické lnění objeil H. Hertz pomocí pokusů. Elektromagnetická lnění se od sebe liší lnoými délkami a některými dalšími lastnostmi. Uedeme přehled elektromagnetických lnění, která seřadíme od nejdelších lnoých délek po nejkratší lnoé délky:(str ) Rádioé lny ( 0 3 m m) odrážejí se od odiých předmětů, čím mají kratší lnoou délku, tím přímočařeji se šíří (dlouhé lny se tedy ohýbají podél porchu Země, elmi krátké lny se šíří téměř po přímce). Mikrolny ( m 0 - m) se yužíají mikrolnných troubách (kde dochází k jejich pohlcoání potrainami a zahříání potrain), u radarů, mobilních telefonů, aj. Infračerené záření ( 0-4 m 0-7 m) yzařují zahřátá tělesa. Protože toto tepelné záření yzařují prakticky šechna tělesa, můžeme ho yužít pro idění e tmě nebo mlze pomocí tz. infračerených dalekohledů, yužíají se též dálkoých oladačích elektronických přístrojů. Sětlo ( 0-7 m, rozsah iditelného sětla je 390 nm 790 nm, přitom nejkratší lnoá délka odpoídá sětlu fialoému, nejdelší lnoá délka sětlu čerenému) Ultrafialoé záření ( 0-7 m 0-8 m) je yzařoáno mimo jiné též Sluncem nebo elektrickým obloukem (horským sluncem, soláriem). V menší míře opaluje pokožku a působí prospěšně, e ětší míře způsobuje spálení pokožky, podporuje znik rakoiny kůže, neblaze působí na zrak. Jeho intenzita na porchu Země roste s narušoáním ozónoé rsty atmosféře. Rentgenoé záření ( 0-8 m 0 - m) je pronikaé, je různě pohlcoáno různými materiály. Má chemické a biologické účinky. Použíá se lékařstí diagnostice i terapii. Slouží též ke zkoumání nitřní struktury látek a k yhledáání ad ýrobků.

2 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 γ záření ( 0-0 m a méně) je druhem radioaktiního záření, má podobné lastnosti jako rentgenoé, ale může být ještě pronikaější. Jako ochrana proti jeho biologickým účinkům slouží oloěné desky (stejně jako u rentgenoého záření). str.89 c. (/30) Odraz a lom sětla V přehledu elektromagnetických lnění jsme iděli, že sětlo je elektromagnetické lnění s elmi krátkou lnoou délkou (390 nm 790 nm, řádoě 0-7 m), proto se bude šířit e stejnorodém prostředí prakticky přímočaře. K yznačení tohoto šíření použíáme přímek, které budeme opatřoat šipkami a nazýat sětelnými paprsky. Čárkoaně yznačíme ta místa na sětelném paprsku, kam již sětlo nedošlo (např. nastal lom sětla). Ohyb sětla za překážku bude pozoroatelný jen u elmi malých předmětů elikostí sronatelných s lnoou délkou sětla. Ve akuu se šíří sětlo rychlostí přibližně = km.s -, každém jiném prostředí je jeho rychlost menší. Dopadne-li sětlo na rozhraní dou stejnorodých prostředí, rátí se jeho část do prního prostředí (odraz) a část pronikne do druhého prostředí (lom). Základní pojmy: dopadající paprsek kolmice dopadu 3 odražený paprsek 4 lomený paprsek 5 rozhraní prostředí úhel dopadu úhel odrazu úhel lomu rychlost sětla prním prostředí rychlost sětla druhém prostředí Zákon odrazu I. Dopadající paprsek, kolmice dopadu a odražený paprsek jsou jedné roině. II. = (elikost úhlu dopadu se roná elikosti úhlu odrazu). Zákon lomu I. Dopadající paprsek, kolmice dopadu a lomený paprsek jsou jedné roině. II. sinα sinβ 3 tečná roina U zákona lomu ystačíme často s tím, že při přechodu sětla z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího, tj. >, nastáá lom ke kolmici, tj. >. Naopak při přechodu sětla z prostředí opticky hustšího do opticky řidšího ( < ), nastáá lom od kolmice ( < ). 5 4

3 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 3 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 lom ke kolmici lom od kolmice Lom ke kolmici nastáá např. při přechodu sětla z akua do zduchu, ze zduchu do ody, ze zduchu do skla. Dodejme ještě, že sětla různých bare (tj. různých frekencí) se odrážejí pod stejným úhlem odrazu, ale sětla různých bare se lámou pod trochu jinými úhly lomu (úhel lomu záisí poněkud na frekenci sětla). Při lomu tedy může dojít k rozkladu sětla na spektrum (str.97). Rozbor takoého rozloženého sětla se nazýá spektrální analýza a může sloužit k určoání lastností zářící látky. Příklady odrazu a lomu sětla: a) odraz zrcadlem b) odraz rozptyl na neroném porchu c) lom zkreslení hloubky d) lom deskou posunutí předmětu zduch zduch sklo zduch oda Příklady a cičení: Situace znázorníme, popíšeme, jey ysětlíme: a) odraz sětla periskopu b) lom sětla bublinou e skle c) lom sětla odní kapkou d) lom sětla skleněným hranolem e) lom prasklinou e skle f) zlomení hole e odě

4 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 4 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 g) odraz sětla nad rozpálenou silnicí h*) lom sětla e zduchu nad plamenem i*) odraz sětla na zrcadlech úhlu j*) astronomická refrakce Pokud se nespokojíme pouze se skutečností lomu ke kolmici nebo od kolmice, ale budeme chtít stanoit elikost úhlu lomu, musíme tabulkách najít tz. index lomu: Podíl n se nazýá index lomu z prostředí do prostředí. V tabulkách jsou uedeny indexy lomu ze zduchu (případně z akua, což jsou elmi blízké zd zd n hodnoty) do daného prostředí: n, n n. n Potom je možno ypočítat při lomu přesně úhel lomu, známe-li úhel dopadu. Cičení: Index lomu zduch oda je,3. Vypočítejte úhel lomu, jestliže a) dopadá-li sětlo ze zduchu do ody pod úhlem dopadu = 60. b) dopadá-li sětlo z ody do zduchu pod úhlem dopadu = 60. Záěr: Při elkých úhlech dopadu při přechodu sětla z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího se přestáá sětlo lámat nastáá úplný odraz (při mezním úhlu dopadu m by se sětlo lámalo pod úhlem lomu = 90 ) V praxi: Optické zobrazoaní Každý předmět, který je zdrojem sětla (buď lastního, nebo rozptýleného), yzařuje na šechny strany sětelné paprsky. (Pro naše úahy je nejjednodušší bodoý zdroj, jehož rozměry se dají zanedbat.) Oko část sětla zachytí a idí předmět místě, ze kterého paprsky ycházejí (prohlédni obrázek): Je-li cestě sětlu prostředí, které rozbíhaý sazek paprsků spojí, znikne skutečný optický obraz předmětu. Oko idí zdroj Z místě, kde se paprsky protínají tj. místě Z skutečného obrazu předmětu (podíej se na obrázek):

5 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 5 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Je-li cestě sětlu prostředí, které způsobí, že se sětelné paprsky nespojí, ale budou zdánliě ycházet z jiného bodu, znikne tomto bodě neskutečný (zdánliý) obraz předmětu. Oko idí zdroj Z místě, ze kterého paprsky zdánliě ycházejí, tj. místě Z neskutečného obrazu předmětu (obrázek): Z zdroj Z Příklad zniku neskutečného obrazu předmětu pomocí roinného zrcadla: Vzniká neskutečný obraz předmětu Z e stejné zdálenosti za zrcadlem, jako je předmět před zrcadlem. Využití: Roinná zrcadla se kromě běžného použití k zobrazoání yužíají k násobení obrazů, k filmoým trikům, kaleidoskopu, u optických přístrojů atd. Zobrazoání kuloými zrcadly (str. 0 6) Základní pojmy: a) duté zrcadlo b) ypuklé zrcadlo S střed křiosti, F ohnisko, f ohniskoá zdálenost, a zdálenost předmětu od zrcadla, o optická osa, P předmět (zdroj sětla) Předpokládáme, že zrcadlící plocha je ždy nasměroána dolea a sětlo ždy přichází zlea Konstrukci obrazu proádíme na základě těchto zásad: I. Každý paprsek ronoběžný s optickou osou prochází po odrazu ohniskem (u ypuklého zrcadla e zpětném prodloužení). II. Každý paprsek procházející středem křiosti zrcadla se odráží zpět opačném směru. V praxi se odrážejí do ohniska jen paprsky, které nejsou příliš zdálené od optické osy. Pro jiné to již přesně neplatí. Příklady konstrukce obrazů kuloými zrcadly:

6 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 6 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Duté zrcadlo, a > f duté zrcadlo, a < f P P S F přerácený, zmenšený, skutečný obraz přímý, zětšený, neskutečný obraz. Cičení :Sestrojte obraz předmětu dutým zrcadlem, je-li a =5 cm, f = 3 cm, ýška předmětu cm. (a > f) Cičení :Sestrojte obraz předmětu ypuklým zrcadlem, a =5 cm, f = 3 cm, ýška předmětu,5 cm. (a > f) Cičení 3:Sestrojte obraz předmětu dutým zrcadlem, a =3 cm, f = cm, ýška předmětu 0,5 cm. (f < a < f) Dutá zrcadla se použíají jako objektiy hězdářských dalekohledů, k odrážení a soustřeďoání sětla u projektorů a mikroskopů, jako zubařská zrcátka aj. Vypuklá zrcadla se uplatňují jako zpětná zrcátka u automobilů, zrcadla na křižoatkách, u hězdářských dalekohledů aj.

7 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 7 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Zobrazoání čočkami (str. 6 ) Základní pojmy: a) spojná čočka spojka b) rozptylná čočka - rozptylka F ohnisko, S optický střed čočky, f ohniskoá zdálenost, a zdálenost předmětu od čočky, o optická osa, č čočka, P předmět. Budeme předpokládat, že sětlo přichází ždy zlea a oko bude ždy prao. Vystačíme potom u čoček jen s jedním ohniskem. Předpokládáme, že jde o čočky tenké a je tedy možno jejich tloušťku zanedbat. Podobně jako u zrcadel uažujeme jen paprsky blízké optické ose. Konstrukci obrazu proádíme podle těchto zásad: I. Každý paprsek ronoběžný s optickou osou prochází po lomu ohniskem (u rozptylky po zpětném prodloužení). II. Každý paprsek procházející optickým středem čočky nemění sůj směr. V praxi se lámou do ohniska jen paprsky, které nejsou příliš zdálené od optické osy. Pro jiné to již přesně neplatí. Zrcadloá a čočkoá ronice Pomocí podobnosti geometrii lze ododit ze základních praidel pro konstrukce obrazů zrcadly a čočkami čočkoou a zrcadloou ronici: a a f a je poloha obrazu měřená od zrcadla nebo od čočky. Ronici ještě musíme doplnit znaménkoou dohodou: pokud jsou u zrcadel měřené zdálenosti do lea, poažujeme je za kladné, jinak budou záporné; pokud jsou u čoček zdálenosti f, a měřené dopraa, budou kladné, jinak budou brány záporně; U zrcadel je přirozený odraz dolea, u čoček je přirozený lom dopraa. Tyto přirozené situace jsou yjadřoány kladnými čísly. Zrcadloá a čočkoá ronice umožňují polohy obrazu ypočítáat Optické přístroje (str. 5) Lupa je spojka, kterou přibližujeme k předmětu do menší zdálenosti, než je ohniskoá zdálenost. Princip zobrazení: spojka, a < f. Vznikne přímý, zětšený, neskutečný obraz. Lupa se použíá k zětšoání drobných předmětů (filatelisté, hodináři) nebo je součástí složitějších optických přístrojů (Keplerů dalekohled, mikroskop aj.).

8 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 8 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Fotoaparát, oko, objekti dalekohledu pracují na stejném zobrazoacím principu: spojka, a > f. Vzniká přerácený, zmenšený, skutečný obraz. Fotoaparát: Oko: objekti (spojná soustaa čoček) čočka (zaostřuje akomodací) clona (omezuje množstí sětla) duhoka (funguje jako clona) 3 citliá rsta (film, deska) 3 sítnice (obsahuje čípky a tyčinky citlié na sětlo) Vytoří-li oční čočka obraz před sítnicí (oko není schopno zaostřit, jde o krátkozrakost), použíáme brýle s rozptylkami. Vzniká-li obraz za sítnicí (dalekozrakost), použíáme brýle se spojkami. Přitom -D (dioptrie) odpoídá rozptylce s ohniskoou zdáleností ½ m, +0D odpoídá spojce s ohniskoou zdáleností 0, m Keplerů (hězdářský) dalekohled po úpraě triedr Galileů (holandský) dalekohled diadelní kukátko objekti, okulár (spojka) objekti, okulár (rozptylka) Dalekohled má elkou délku, dáá Dalekohled je krátký, dáá přímý elké zětšení a přerácený obraz. obraz, ale jen malé zětšení. Triedr je kratší a dáá přímý obraz.

9 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 9 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Promítací přístroj, objekti mikroskopu pracují na stejném zobrazoacím principu: spojka f < a < f zniká zětšený, přerácený a skutečný obraz Promítací přístroj (projektor) Mikroskop objekti, diapoziti (předmět), objekti (spojná soustaa), 3 kondenzor (soustaa čoček okulár (lupa), 3 preparát soustřeďujících sětlo), 4 žároka (předmět), 4 stojan (stati), 5 duté zrcadlo (odráží sětlo směrem 5 duté prosětloací zrcátko na diapoziti (k soustředění sětla na preparát) Vlnoé lastnosti sětla (str ) Jsou to zejména interference, ohyb a polarizace Interference sětla je skládání sětelných lnění (str. 03). V některých místech prostoru dochází k zesiloání, jiných k zeslaboání sětla (podobně jako u zuku nebo při skládání jiných lnění). V případě bílého sětla se mohou zesiloat některé bary, jiné se budou zeslaboat a je bude doproázen duhoými barami. Příklady: duhoé zabarení tenkých olejoých skrn, duhoé zabarení tenkých křídel hmyzu, mýdloých bublin, Newtonoých skel, zabarení objektiů optických přístrojů na nichž jsou naneseny tenké antireflexní rsty. Dále dochází k interferenci sětla po odrazech na gramofonoých deskách a na CD discích. Vysětlíme interferenci sětla na tenkých rstách pomocí obrázku: Po lomu urazí sětlo delší dráhu a oba paprsky mohou přijít do oka se stejnou nebo s různou fází (dojde k zesílení nebo zeslabení ).

10 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 0 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 V případě bílého sětla složeného z různých barených sětel se určitém směru zesiluje např. bara čerená a zeslabuje bara zelená. Interference je doproázena znikem duhoých bare. Interference se yužíá praxi pro přesná měření a kontrolu přesných ýrobků. Ohyb sětla difrakce se uplatní případě dopadu sětla na překážky malých rozměrů lákna, štěrbiny, malé otory sětlo se dostane za tyto překážky a do míst, kam by se přímočarým šířením nedostalo (str. 04, 05). Malé rozměry jsou rozměry sronatelné s lnoou délkou použitého sětla Pokusy a příklady: žiletkou prořízneme štěrbinu alobalu a budeme přes ni ze zdálenosti asi 30 cm sledoat sětelný zdroj uidíme ohyboé proužky špičkou jehly propíchneme alobalu nepatrný otor a budeme přes něj ze zdálenosti asi 30 cm sledoat sětelný zdroj uidíme ohyboé kroužky při pohledu na sětelný zdroj přes jemnou tkaninu je možné idět ohyboé kroužky sětelné kruhy kolem Měsíce naznačují existenci drobných částic oblačnosti, na kterých zniká ohyboý je kroužky idí-li čloěk čistém prostředí kruhy, může to znamenat zakalení jeho oční rohoky nebo čočky Polarizace sětla Sětlo je příčné elektromagnetické lnění elektrické a magnetické eličiny E a B jsou kolmé ke směru šíření elektromagnetické lny (a i k sobě nazájem), ale jinak mohou mít roině kolmé ke směru šíření jakékoli směry (str. 05). Nakreslíme obrázek s možnými směry ektoru E : Vhodným odrazem nebo hodným lomem lze získat sětlo lineárně polarizoané, němž je ektor E např. jen sislý. Nakreslíme obrázek s možnými směry ektoru E : Využití polarizace sětla praxi: polarizační brýle umožňují sledoat prostoroě nafilmoané záznamy polarizační filtry pro fotografoání omezují odrazy sětla od ýkladních skříní nebo odních ploch. rybářům mohou omezit nepříjemné odrazy sětla od odních ploch také polarizační brýle některé organické látky stáčejí roinu polarizoaného sětla. Pomocí tz. polarimetrů je pak možné zjistit obsah příslušné organické látky roztoku (str. 06)

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé. Poěst, která znikne jednom městě, pronikne elmi brzo do druhého města, i když nikdo z lidí, kteří mají podíl na šíření zprá, neodcestuje z jednoho města do druhého. Účast na tom mají da docela různé pohyby,

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami.

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami. Paprsková optika Zobrazení zrcadl a čočkami zobrazování optickými soustavami tvořené zrcadl a čočkami obecné označení: objekt, který zobrazujeme, nazýváme předmět cílem je nalézt jeho obraz vzdálenost

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 4. ročík šestiletého a. ročík čtyřletého studia Laboratorí práce č. 4: Úlohy z paprskoé optiky G Gymázium Hraice Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 3. ročík šestiletého

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Anotace Materiál (DUM digitální

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

6. Jehlan, kužel, koule

6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan, kužel, koule 9. ročník 6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan ( síť, objem, porch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstau taru n-úhelníku. Podle počtu rcholů n-úhelníku má jehlan náze. Stěny toří

Více

Název: Odraz a lom světla

Název: Odraz a lom světla Název: Odraz a lom světla Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika, Informatika) Tematický celek: Optika Ročník:

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

Optické přístroje. Oko

Optické přístroje. Oko Optické přístroje Oko Oko je orgán živočichů reagující na světlo. Obratlovci a hlavonožci mají jednoduché oči, členovci, kteří mají menší rozměry a jednoduché oko by trpělo difrakčními jevy, mají složené

Více

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

naše vlajka: Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Trochu teorie a historie: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo,

naše vlajka: Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Trochu teorie a historie: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo, Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo, rádi spolu tvoříme, na úkol se těšíme naše vlajka: Trochu teorie a historie: Dalekohled Dalekohled umožňuje

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2F3 Vlnové

Více

~ II 1. Souprava pro pokusy z :I optiky opliky. Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice

~ II 1. Souprava pro pokusy z :I optiky opliky. Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice Veletrh nápadů učitelů fyziky Souprava pro pokusy z : optiky opliky Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice Seznam součástí číslo kusů název obr.č. 1 1 kyveta 1 2

Více

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1.

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1. nauka o optickém zobrazování pracuje s pojmem světelného paprsku úzký svazek světla, který by vycházel z malého osvětleného otvoru v limitním případě, kdy by se jeho příčný rozměr blížil k nule a stejně

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Metodika práce s astronomickými přístroji 1

Metodika práce s astronomickými přístroji 1 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Metodika práce s astronomickými přístroji 1 Historie

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5 Obsah Historický přehled 5 Plynný sta hmoty 8. Jednotky tlaku................ 8.. Použíané jednotky tlaku.......... 9.. Rozlišení oblastí akua podle tlaku...... 9. Staoá ronice................ 9.. Gay

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

10.1 CO JE TO SRÁŽKA?

10.1 CO JE TO SRÁŽKA? 10 Sr ûky Fyzik Ronald McNair byl jednìm z astronaut, kte Ì zahynuli p i ha rii raketopl nu Challenger. Byl takè nositelem ËernÈho p sku karate a jedin m derem dok zal zlomit nïkolik betono ch tabulek.

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

SADA PERFORMANCÍ Pokusy z geometrické optiky

SADA PERFORMANCÍ Pokusy z geometrické optiky SADA PERFORMANCÍ Pokusy z geometrické optiky Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Hvězdárna

Více

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod: Fluidace Úod: Fluidace je mechanická operace (hydro- nebo aeromechanická), při které se udržují tuhé částice e znosu tekuté (kapalné nebo plynné) fázi. Uplatňuje se energetice při spaloání uhlí, katalytických

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T AC- T AC- T BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 20] AC-T >>> WILKA VLOŽKY Wilka program Jsme autorizoaným distributorem a ýhradním zástupcem Vložky Wilka Široká škála ložek staební / bezpečnostní četně chráněných profilů

Více

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10 Úloha č. 10 Základy mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se základní obsluhou třech typů laboratorních mikroskopů: - biologického - metalografického - stereoskopického 2. Na výše jmenovaných mikroskopech

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje Tematická oblast: Světelné jevy Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu

Více

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Základní přehled Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Reflektor zrcadlový dalekohled, používající ke zobrazení dvou (primárního a

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Návod k použití. DZS Optika. DZS Optika 1 DZS Optika 2. Autorizovaný dealer firmy Didaktik s.r.o.

Návod k použití. DZS Optika. DZS Optika 1 DZS Optika 2. Autorizovaný dealer firmy Didaktik s.r.o. Autorizovaný dealer firmy Didaktik s.r.o. Ing.Sehnal Hynek, DIPO výroba a prodej učebních pomůcek, vybavení škol Mojmírovo náměstí 14 61200 Brno Tel. : 541 240 677 Fax : 541 218 838 GSM : 603 511 783 e-mail

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Praktické cvičení č. 1.

Praktické cvičení č. 1. Praktické cvičení č. 1. Cvičení 1. 1. Všeobecné pokyny ke cvičení, zápočtu a zkoušce Bezpečnost práce 2. Mikroskopie - mikroskop a mikroskopická technika - převzetí pracovních pomůcek - pozorování trvalého

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Tvorba dalekohledu a hledání planety

Tvorba dalekohledu a hledání planety Tvorba dalekohledu a hledání planety Spojná a rozptylná čočka Zdroj: http://www.physics.uiowa.edu Čočkové dalekohledy ČČoččkový dalekohled - refraktor - se skládá z objektivu velká ččoččka vepřředu a okuláru

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Modeloání proudění ody na měrném přeliu Vedoucí práce: Ing. Jiří Palásek, Ph.D. Diplomant: Roman Kožín 009 Prohlášení Prohlašuji,

Více

3.2.4 Huygensův princip, odraz vlnění

3.2.4 Huygensův princip, odraz vlnění ..4 Huygensův princip, odraz vlnění Předpoklady: 0 Izotropní prostředí: prostředí, které je ve všech bodech a směrech stejné vlnění se všech směrech šíří stejnou rychlostí ve všech směrech urazí za čas

Více

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM I

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM I Optická (světelná) Mikroskopie pro TM I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Typy klasických biologických a polarizačních mikroskopů Přehled součástí

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. IDEÁLÍ PLY I Prof. RDr. Eanuel Soboda, CSc. DEFIICE IDEÁLÍHO PLYU (MODEL IP) O oleulách ideálního plynu ysloujee 3 předpolady: 1. Rozěry oleul jsou zanedbatelně alé e sronání se střední zdáleností oleul

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Název: Druhy elektromagnetického záření

Název: Druhy elektromagnetického záření Název: Druhy elektromagnetického záření Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie, Chemie) Tematický celek:

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami

Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika)

Více

pro gymnasia Optika Fysika mikrosvěta

pro gymnasia Optika Fysika mikrosvěta Fysikální měření pro gymnasia V. část Optika Fysika mikrosvěta Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2009 ÚVODNÍ POZNÁMKA EDITORA Obsah. Pátá, poslední část publikace Fysikální měření pro gymnasia obsahuje

Více

Optické zobrazování - čočka

Optické zobrazování - čočka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Optické zobrazování - čočka

Více

Fyzika ve zkratce II.

Fyzika ve zkratce II. 1 9.r. II.pololetí Fyzika ve zkratce II. (vztahuje se k učebnici fyzika pro 9.ročník základních škol,nakladatelství Prometheus, 2003) 6.Elektromagnetické záření (str.86 100) 6.1.Elektromagnetické vlny

Více

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten-

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten- SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY A SÍLY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (Ladisla Szántó) K nejětším přínosům Maxwelloýh roni patří konstatoání, že ryhlost šíření elektro- a magnetikýh ln (sětla) e akuu záisí jedině

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více