F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41"

Transkript

1 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

2 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

3 Základní zhodnocení BV Cíl: zjistit případný problém Předběžné posouzení BV Základní vyšet etření BV konkrétní problém další vyšet etření Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

4 Možné problémy FORIE TROPIE KOMITANTNÍ INKOMITANTNÍ Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

5 FORIE heteroforie, skryté šilhání skrytá okohybná odchylka projeví se až při zrušení fúze, např. při zakrytí oka TROPIE heterotropie, (manifestní, zjevný) strabismus, šilhání zjevná okohybná odchylka je narušeno binokulární vidění Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

6 KOMITANTNÍ ODCHYLKA stejná ve všech pohledových směrech při dané fixační vzdálenosti INKOMITANTNÍ ODCHYLKA mění se se směrem pohledu (odchylka může být jen v některých směrech) paralýza / paréza (částečná paralýza) příčina: choroba, úraz, abnormální vývoj!!! věnovat v zvýšenou pozornost!!! (příčinou může být o nádor, krvácení, ) Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

7 Vznik či i jakákoliv koliv změna inkomintantní odchylky lékař Důkladně rozlišit it komitantní a inkomitantní odchylku (nutné vyšet etření motility) Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

8 Předběžné posouzení BV POZOROVÁNÍ SYMPTOMY ANAMNÉZA rodinná x osobní oční x celková Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

9 Základní vyšet etření BV ZAKRÝVACÍ TESTY forie x tropie MOTILITA komitantní x inkomitantní VYŠET ETŘENÍ KONVERGENCE blízký bod konvergence KVALITA BV stereopse, suprese, diplopie, Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

10 ZAKRÝVACÍ TESTY TROPIE esotropie (SOT) exotropie (XOT) hyper/hypotropie (vpravo/vlevo) FORIE esoforie (SO) exoforie (XO) hyper/hypoforie (vpravo/vlevo) Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

11 ZAKRÝVACÍ TESTY fixace - optotyp dálka / blízko s korekcí / bez korekce INTERMITENTNÍ tropie ANO/NE, směr zakrýváme/odkrýváme první, sledujeme druhé (nezakryté) oko při zakrytí prvního (2-3 s) pohyb tropie tropie NE ALTERNUJÍCÍ forie ANO/NE, směr střídavě zakrýváme P a L oko (fixace 2-3 s, rychlý přesun okluzoru), sledujeme pohyby odkrývaného oka pohyb při odkrytí oka forie dovnitř/ven = exo/eso nahoru/dolu = hypo/hyper sledujeme rychlost refixace Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

12 ZAKRÝVACÍ TESTY intermitentní test alternující test Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

13 MOTILITA KOMITANTNÍ odchylka INKOMITANTNÍ odchylka Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

14 MOTILITA bez brýlí, fixace - tužková svítilna na 40 cm v rozsahu binokulárního zorného pole (cca ) 6 směrů pohledu Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

15 MOTILITA Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

16 MOTILITA Možnosti vyšetření sledujeme oči pacienta (rohovkové reflexy) symetrie pohybů (odchylky) plynulost a přesnost diplopie (subjektivně) ptáme se pacienta na diplopii ve všech vyšetřovaných směrech zakrývací test zakrývací test provedeme ve všech vyšetřovaných směrech Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

17 Délka výskytu paralýzy symptom stará nově vzniklá diplopie vznik amblyopie trauma symptomy zřídka obecně neznámý obvykle běžně ne běžně ne skoro vždy pravděpodobně náhlý zřídka obvykle obvykle a velké komitance abnormální pozice hlavy past-pointing (dotyk špičkou prstu na předmět [tužku, světlo]) zdraví rozsáhlá komitantní odchylka může překrýt původní inkomitantní jestliže ano, pak je pevně ustálená a lze těžko změnit v pořádku nemá souvislost vždy inkomitantní může být výrazná ale lehce změnitelná, zakrytí paretického oka eliminuje problém špatně (mimo) aktuální zdravotní stav může mít významný vliv Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

18 VYŠET ETŘENÍ KONVERGENCE Blízký bod konvergence (NPC) rozdvojení spojení subjektivně objektivně zápis: 5/8 > 10 cm nedostatečná konvergence Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

19 Vyšet etření a analýza forií anamnéza symptomy pozorování zakrýv. test motilita konvergence kvalita BV tropie x forie kompenz. x dekompenz. vhodné řešení Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

20 Vyšet etření a analýza forií Vzdálenost dálka x blízko Směr r a velikost exo-, eso-, hyper-, hypoforie Kompenzace kompenzovaná x dekompenzovaná Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

21 Směr r a velikost odchylky OBJEKTIVNĚ je nutné oddělit vjemy obou očí ALTERNUJÍCÍ ZAKRÝVACÍ TEST SUBJEKTIVNĚ MADDOXŮV V CYLINDR GRAEFEHO PRIZMA ANAGLYFICKÉ / POLARIZOVANÉ TESTY Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

22 MADDOXŮV V CYLINDR M M L P L P vyšetřování horizontálních odchylek vyšetřování vertikálních odchylek vyšetření do dálky vertikální odchylky horizontální odchylky vyšetření do blízka vertikální odchylky špatná kontrola akomodace nevhodné pro horizontální odchylky Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

23 Maddoxův cylindr před pravým okem horizontální odchylky vertikální odchylky vjem forie prizma P L vjem forie prizma P L eso hyper vpravo (hypo vlevo) exo hypo vpravo (hyper vlevo) Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

24 oddělení vjemů očí rozdvojení obrazu za pomoci užitím hranolu heteroforie se projeví vzájemným posunem obou obrazů dobrá kontrola akomodace GRAEFEHO PRIZMA vyšetření exo/eso vyšetření hyper/hypo 6 až 8 pd bází nahoru (event. dolů) 12 až 15 pd bází k nosu Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

25 heteroforii kompenzujeme horizontálními prizmaty lze využít běžný optotyp K E N L V rozdvojení K E N L V P HTF L K E N L V Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

26 odchylku odečteme na stupnici rozdvojení P L HTF Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

27 ortoforie P L esoforie exoforie P P L L Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

28 ANAGLYFICKÉ TESTY rozdělení vjemů obou očí pomocí barevných filtrů odchylku vyrovnáváme prizmaty Schoberův test ortoforie exoforie esoforie L P hyperforie v pravo hypoforie v pravo Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

29 POLARIZOVANÉ TESTY rozdělení vjemů obou očí pomocí polarizace odchylku vyrovnáváme prizmaty Křížový test ortoforie exoforie esoforie L P hyperforie v pravo hypoforie v pravo Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

30 KOMPENZACE Kompenzovaná HTF vergenční systém je schopen sám HTF úplně překonat bez symptomů, bez suprese Dekompenzovaná HTF vergenční systém není schopen sám HTF úplně překonat symptomy nebo suprese není třeba řešit je nutné řešit Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

31 Možnosti zhodnocení kompenzace FIXAČNÍ DISPARITA + ASOCIAČNÍ FORIE FÚZNÍ REZERVY + KRITÉRIA STEREOPSE FOVEÁLNÍ SUPRESE Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

32 Fixační disparita drobná fixační odchylka vyšetřovaná při binokulární fúzi polarizované testy s fúzním podnětem L P L P L P Mallettův test test na projektoru testy MKH Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

33 Asociační forie minimální prizma ~ asociační forie Horizontální odchylky abnormální hodnoty: 1 pd (pod 40 let) (Mallettův test) 2 pd (nad 40 let) Vertikální odchylky jsou vždy abnormální DEKOMPENZOVANÁ FORIE Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

34 Fúzní rezervy optotyp prizmatické lišty / foropter rozdvojení rozmazání Horizontálně dálka x blízko BI (báze nazálně) BO (báze temporálně) spojení Vertikálně BU (báze nahoru) BD (báze dolů) Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

35 Kritéria ria Sheardovo kriterium Percivalovo kriterium FR 2HTF FR ~ bod rozmazání exo: BO eso: BI menší FR > ½ větší FR FR ~ bod rozmazání nejlépe vyhovuje pro exoforii stanovení korekčního prizmatu = ⅔ HTF -⅓ FR nejlépe vyhovuje pro esoforii do blízka stanovení korekčního prizmatu = ⅓ (větší FR) -⅔(menší FR) Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

36 Stereopse zhodnotí existenci a kvalitu BV dobrá (< 60, optimálně < 40 ) fixační odchylky maximálně v rámci Panumova prostoru redukovaná (> 60 ) nelze předpokládat přesnou bifoveální fixaci možné příčiny: dekompenzovaná forie, malý supresní skotom, mírné rozmazání vidění (správná korekce?), aniseikonie není Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

37 Foveáln lní suprese sleduje útlum v oblasti fovey výhodné zejména při abnormálních hodnotách jiných testů ale bez výskytu symptomů polarizovaný test pro vyšetření zrakové ostrosti Mallettova jednotka do blízka Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

38 Foveáln lní suprese P L Příklad suprese (L je horší) velikost písma v binokulárně (L 10 ) jen L (L 7 ) srovnáváme vízus horšího oka za binokulárních a monokulárních podmínek (měřeno vždy s polar. filtry) rozdíl indikuje foveální supresi Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

39 Řešení dekompenzované forie korekce refrakční vady, popř. vertikálních forií ESO jen do blízka: jen do dálky: do dálky i blízka: úprava sféry do + prizma (báze temporálně, BO) prizma (BO), popř. + adice (blízko) EXO trénink prizma (báze nazálně, BI) úprava sféry od - (opatrně, dočasně, u dětí, doplněk při tréninku) Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

40 SHRNUTÍ BV v primárn rní optometrické péči anamnéza symptomy pozorování zakrýv. test motilita konvergence kvalita BV inkomitantní x komitantní tropie x forie nová x stará kompenz. x dekompenz. LÉKAŘ OK vhodné řešení Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

41 optometry.cz muj.optol.cz/optometrie informace studijní materiály Kongres OPTOMETRIE, Olomouc /41

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz F. Pluháče, M. Halbrštátová, Optometrie-optika 2013, Olomouc 1 Kompenzovaná/dekompenzovan /dekompenzovaná HTF Kompenzovaná

Více

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA Bakalářská práce VYPRACOVALA: Hana Rýparová Obor: 5345R008 Optometrie Studijní rok: 2011/2012 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Veronika Vychopeňová HRA A HRAČKA U DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S PORUCHOU BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Olomouc

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Kotrncová obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA

PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA Bakalářská práce VYPRACOVALA: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Jana Janíčková. RNDr. František Pluháček, Ph.D.

Více

monokulárně. Celkový rozsah binokulárního vidění je 180 (od temporální strany P oka po temporální stranu levého oka) a monokulárního zorného pole se

monokulárně. Celkový rozsah binokulárního vidění je 180 (od temporální strany P oka po temporální stranu levého oka) a monokulárního zorného pole se ÚVOD Je to tady jaro a s ním i třetí číslo časopisu. V novém roce, v novém kabátě a se spoustou zajímavých článků. Tím série překvapení nekončí, nově můžete časopis sledovat i na webových stránkách ocima.cz.

Více

www.varilux-university.org

www.varilux-university.org is a trademark of Essilor International Produced by Varilux University Czech 07/05 Optika je progresivní. Buďte také. Copyright Essilor International All rights reserved Varilux www.varilux-university.org

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE Bakalářská práce Vypracovala: Brigita Ondroušková, DiS. B-5345 Specializace ve zdravotnictví obor Optometrie květen

Více

Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa

Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa 231 Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa MUDr. Anna Zobanová Soukromá oční ordinace, Praha Děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO) by měly být v České republice vyšetřovány dětskými oftalmology. Oční

Více

Výskyt refrakčních vad Ambulance optometristy a legislativa

Výskyt refrakčních vad Ambulance optometristy a legislativa číslo 4/2014 listopad 2014 ročník 55 ISSN 1211 233X Díky lubricitě SROVNATELNÉ S OČNÍ ROHOVKOU 1 pomáhají ACUVUE OASYS předcházet pocitu unavených očí 2 Ultra hladký povrch ** Nízký koeficient tření HYDRACLEAR

Více

Projevy chorob v zorném poli

Projevy chorob v zorném poli PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY Projevy chorob v zorném poli Bakalářská práce VYPRACOVAL: Zdeněk Schwab Obor 5345R008 OPTOMETRIE Studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu Dílčí část Jana Janková a kolektiv A oslabení zrakového vnímání zrakového postižení

opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu Dílčí část Jana Janková a kolektiv A oslabení zrakového vnímání zrakového postižení KATALOG podpůrných opatření Dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení A oslabení zrakového vnímání Jana Janková a kolektiv KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁST

Více

PÉČE O OSOBY SE SNÍŽENOU ZRAKOVOU SCHOPNOSTÍ

PÉČE O OSOBY SE SNÍŽENOU ZRAKOVOU SCHOPNOSTÍ OBSAH PÉČE O OSOBY SE SNÍŽENOU ZRAKOVOU SCHOPNOSTÍ... 2 VLIV POMĚRU PARAMETRŮ ROHOVKY A DÉLKY OKA NA VÝVOJ REFRAKČNÍ VADY... 4 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA... 7 FOTOTERAPEUTICKÁ KERATEKTOMIE... 9 HISTORIE

Více

Tyflopedie Zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Tyflopedie Zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Tyflopedie Zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Tyflopedie část 1 Diagnostika u jedinců se zrakovým postižením ÚVODNÍ INFORMACE: Zrakový orgán je složen ze tří částí: 1. receptor (zevní oko) 2. dráha spojující

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

VÝSKYT OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU SROVNÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

VÝSKYT OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU SROVNÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Kateřina Vokáčová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 VÝSKYT OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU SROVNÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

Více

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno,

Více

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku Bakalářská práce Brno 2008 Vypracovala: Vrbová Monika Vedoucí bakalářské

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené

Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Více

INTEGRACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM HANDICAPEM NA 2. STUPNI ZŠ ITEGRATION OF PUPILS WITH VISUAL HANDICAP IN SECONDARY SCHOOLS

INTEGRACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM HANDICAPEM NA 2. STUPNI ZŠ ITEGRATION OF PUPILS WITH VISUAL HANDICAP IN SECONDARY SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro druhý stupeň ZŠ Studijní obor (kombinace): Anglický jazyk

Více

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU POSTIŽENÍ ZRAKU (ZRAKOVÉ VADY, DŮSLEDKY POSTIŽENÍ ZRAKU, REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB, DALŠÍ FORMY PODPORY) Studijní materiál pro účastníky kurzu

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

Základy speciální pedagogiky. Miroslava Javorská, Tereza Skákalová

Základy speciální pedagogiky. Miroslava Javorská, Tereza Skákalová Základy speciální pedagogiky Miroslava Javorská, Tereza Skákalová Recenzoval: Mgr. Jan Sýkora Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium)

Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium) Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium) Garantující katedra: Katedra přírodovědných oborů - KO 17101

Více

METODIKA PRO PRÁCI PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

METODIKA PRO PRÁCI PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA METODIKA PRO PRÁCI PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PŘI APLIKACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Mgr. Jana Jana Janková Janková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více