Chronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn)"

Transkript

1 hronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn) hronic Urticaria: lassification, Epidemiology and Therapy (Summary) TORSTEN ZUBERBIER pt. of ermatology and Allergy, entre harité, Universitätsmedizin Berlin Přednáška přednesena na Symposiu ALERGIE 2007 Předneseny hlavní zásady mezinárodního konsensu pracovní expertní skupiny Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Evropského dermatologického fóra. (Souhrnný přehled publikován Allergy 2006.) Kožní projevy urtikarie Prevalence kopřivky se v populaci odhaduje na %, z toho asi čtvrtinu zahrnuje kopřivka chronická. V celé evropské populaci prevalence chronické kopřivky se pohybuje v rozmezí 0,1 % celé populace. Častěji chronické formy kopřivky postihují dospělé ženy než muže a děti. Vyšší je prevalence ve věkových skupinách 20 9 let a let. V hodnocení jednotlivých typů kopřivky převažuje forma akutní. Nejčastější souběh výskytu urtikarie je zaznamenáván u alergické rýmy. Příznaky kopřivky jsou známy už od doby Hippokratovy, ale teprve v posledních dekádách se přibližujeme k poznání patofyziologických mechanismů různých podtypů. Vyjasnění názvosloví kopřivkových projevů je nutné pro správný diagnostický i léčebný postup a pro vzájemné porozumění výsledků různých studií. 110

2 efinice chronické urtikarie Spontánní příznaky pupenů a/nebo angioedému trvají déle než 6 týdnů. Urtikarie je charakterizována rychlým objevením se pupenů, které mohou být provázeny angioedémem. Pupen má centrální otok různé velikosti, projevuje se svěděním někdy až pocitem pálení, jeho trvání se obvykle pohybuje v rozmezí 1 24 hodin. Angioedém je definován náhle vzniklým výrazným otokem zasahujícím i podkoží, někdy bolestivý a doba trvání může dosahovat až 72 hodin. Klasifikace urtikarie Klasifikace rozlišuje tři základní skupiny urtikarii spontánně vznikající, urtikarii spouštěnou fyzikálními vlivy a konečně nesourodou skupinu heterogenních mechanismů včetně souběhu s tělesnou zátěží a stavem anafylaxe. Klasifikace urtikarie Spontánní urtikarie Fyzikální urtikarie Ostatní kopřivkové projevy Akutní urtikarie hronická urtikarie hladová kontaktní u. Opožděná tlaková u. Teplotní kontaktní u. Solární u. U. Factitia / dermografická Vibrační u. / angioedém Aquagenní u. holinergní u. Kontaktní u. Pozátěžová anafylaxe/urtikarie Zuberbier et al. Allergy Téměř polovina případů urtikárií se řadí do skupiny akutních projevů (45 %), kontaktní a chronická forma se prevalencí navzájem přibližuje (24 a 2 %). Prevalence různých typů urtikarie (1999) 6, Prevalence: 2,7 % Akutní u. Kontaktní hronická Fyzikální Výseč 2 Výseč 2,2 Výseč 4 45,8 24,7 V pětině případů je výskyt urtikarie spojen souběžně i s dalším alergickým onemocněním, nejčastěji s alergickou rýmou. hronická urtikarie je systémovým alergickým onemocněním, v jehož patofyziologických mechanismech hrají úlohu aktivované Th-lymfocyty s žírnými buňkami a buňkami zánětu. Žírné buňky jsou zdrojem hlavních mediátorů histaminu, prozánětlivých cytokinů a leukotrienů. 111

3 Prevalence jiných alergických onemocnění u pacientů s urtikarií 60 54,4 Urtikaria všichni pacienti 40 44, ,0 17, 22, 18,2 6,4 6,1 0 Alergie celkem Alerg. rýma Alergické astma Atopický ekzém iagnostika iagnostický postup u chronické urtikarie je velmi často náročný. Vyžaduje znalost a zhodnocení všech informací rodinné i osobní anamnézy, všech možných změn a vlivů v životním režimu, výživě, profesi, v prostředí včetně cestování, prodělaných infekcí, užití léčiv. Ilustruje to počet otázek, zařazených do diagnostického dotazníku: Čas začátku onemocnění frekvence a trvání výskytu pupenů diurnální kolísání projevů tvar, velikost a rozdělení pupenů na kůži těla souběh s angioedémem subjektivní vnímání příznaků, svědění, bolest rodinný výskyt kopřivek, alergie v rodině předchozí výskyt alergických projevů, jiná onemocnění, prodělání infekcí fyzikální podněty, tělesná zátěž použití léčiv (nesteroidních protizánětlivých léků, injekce, očkování, projímadla, hormonální přípravky, čípky, ušní, oční kapky, alternativní prostředky) potraviny, nápoje kuřáctví profese, druh pracovní činnosti osobní záliby výskyt příznaků ve vztahu k době víkendů, dovolené, prázdnin, cestování chirurgické zákroky reakce na hmyz vztah k menstruačnímu cyklu odpovědi, reakce na léčbu stresové situace příznaky a kvalita života. Laboratorní vyšetření K rutinním vyšetřením patří krevní obraz, FW, RP, vyšetření kryoglobulinu, provokační test tlakem (0,2 1,5 kg/cm2 po dobu 10 a 20 min.), provokace chladem, teplem; u aquagenní, u. přiložení mokrého šatu na 20 min. při pokojové teplotě; u cholinergní u. provokace tělesnou zátěží horká koupel. Speciální vyšetřovací program zahrnuje testy na infekční agens Helicobacter pylori; parazitologické vyšetření stolice; specif. IgE; autoprotilátky; vyšetení tryptázy; gastroskopie; biopsie; týdenní dietní režim a další dle individuální situace. hronická kopřivka je pro každého velkou zátěží, která zhoršuje kvalitu života. Obtěžuje pacienta téměř trvale, je spojena s poruchami spánku, je vážnou psychosociální zátěží, která působí snížení výkonnosti a může vest k depresím. Výkonnost dítěte ve škole, stejně tak i dospělého v pracovním procesu se snižuje a odhaduje se až na iagnostika urtikárií Pupeny Angioedém >24 hodin? S pupeny? Biopsie: vaskulitida? >6 týdnů? otazník / fyzikální testy otazník / tlakový test: tlak relevantní? Urtikariální vaskulitida Fyzikální urtikaria Jiné projevy urtik hronická urtikaria HAE = hereditary angioedema; AAE = acquired angioedema. Reproduced with permission from Zuberbier et al. Allergy Akutní Opožďěná tlaková HAE, AAE, nebo chronická 112

4 Zhodnocení urtikarie dle tíže skóre pupeny svědění 0 žádné žádné 1 2 malý počet < 20/24 hod. středně velký počet 21 50/24 hod. velký počet > 50/24 hod. Nebo splývavé plochy pupenů lehká forma středně těžká forma těžká forma urtikarie 0 % snížení pracovní productivity. hronická kopřivka může vest k narušování mezilidských vztahů, omezuje člověka v jeho oblíbených činnostech a zasahuje i do sexuální sféry. LÉČBA chronické urtikarie Předpokladem léčebných úspěchů je všestranný přístup, který by v nejvyšší možné míře ovlivnil všechny spouštěče, všechny vlivy, které se specificky i nespecificky uplatňují ve vzniku příznaků. Léčebný plán se opírá o tři základní pravidla: vyloučení nebo maximální omezení vyvolávající příčiny, podnětu, inhibice účinků madiátorů žírných buněk, léčba cílových mist, tkání zasažených účinky mediátorů žírných buněk. Léčba chronické urtikarie: oporučení EAAI/GA 2 LEN/EF První volba et al., Allergy G hronická urtikarie Nesedativní H 1 -antihistaminika II. generace ZVÝŠIT dávku až čtyřikrát Vybrat jinou léčebnou alternativu Vybrat, hledat jinou alternativní léčbu hronická urtikarie LÉKY PRVNÍ VOLBY oporučení EAAI / GA2LEN / EF Léčivo NS 2nd-G H 1 -AH Azelastine etirizine* esloratadine Ebastine Fexofenadine Levocetirizine* Loratadine Mizolastine Increase dosage if necessary Kvalita studií Stupeň důkazu * Zvýšený sedativní účinek vs placebo. NS 2nd-G H 1 -AH = nesedativní H1 antihistaminika. 2. generace Zuberbier et al. Allergy oporučení A hronická urtikarie neodpovídající na léčbu: oporučení EAAI/GA 2 LEN/EF Léčivo Kvalita studie Stupeň důkazu Stupeň doporučení Kombinace NS 2nd-G H 1 -AH yclosporin A 2 Montelukast H 2 -AH Monoterapie Tricyclic (doxepin) 2 Ketotifen 2 Hydroxychloroquine - apsone Sulfasalasine Methotrexate orticosteroids 4 NS 2nd-G H 1 -AH = Nesedativní antihistaminikum 2. Gen; RT = randomizovaný kontrolovaný pokus. Zuberbier et al. Allergy

5 ANTIHISTAMINIKA 2. generace jsou léčivy první volby při léčbě chronické urtikarie. esloratadin (Aerius) splňuje kritéria účinnosti, bezpečnosti a nesedativního nežádoucího působení. Je velmi dobře tolerován u dětí. Má minimální potenciál interakcí s jinými léky nebo potravinami. Má nejen antialergickou, ale i protizánětlivou účinnost. V praxi se vyznačuje rychlým nástupem účinku. Při komplexní léčbě chronické urtikarie se významně podílí na zlepšení kvality života nemocných. AERIUS (esloratadine): mnohočetné účinky Kontrola histaminové časné fáze příznaků Histamin Tryptása LT4 PG2 esloratadine Kontrola zánětlivé pozdní fáze příznaků ytokiny hemokiny Adhesion molecule Buňky alergického zánětu (eosinophils, neutrophils) Agrawal et al. Allergy. 2000;55:276; Agrawal. lin Exp Allergy. 2004;4:142; Anthes et al. Allergy. 2000;55:277; Genovese et al. lin Exp Allergy. 1997;27:559; Kleine-Tebbe et al. J Allergy lin Immunol. 1994;9:494; Kreutner et al. Arzneimittelforschung. 2000;50:45; Lippert et al. Exp ermatol. 1995;4:272; Molet et al. lin Exp Allergy. 1997;27:1167; Schroder et al. lin Exp Allergy. 2001;1:169; Vignola et al. Allergy. 1995;50:200. AERIUS (esloratadine) účinně potlačuje příznaky chronické urtikarie % pacientů , 52 11,7 Výchozí IU = chronická idiopatická urtikarie. bez příznaků lehká u. stř.těžká těžká u. Kapp and Plenker. J Allergy lin Immunol. 200;111:S49. 4,6 16,4 4,9 4,8 Konec studie Závěr hronická urtikarie je systémovým alergickým onemocněním, ale ve vzniku i průběhu se může uplatňovat i řada nealergických či neimunologických mechanismů. Velmi silně zasahuje do života a snižuje kvalitu života dítěte či hlavně dospělého, který je jí postižen. I u chronické urtikarie platí nutnost včasné diagnózy a na ni navazující včasné léčby. Antihistaminika 2. generace se svojí antialergickou imunomodulační účinností hrají zásadní úlohu ve volbě první léčby. Teprve když se nedaří dosáhnout kontroly nad nemocí, je třeba dale diagnosticky hledat další cesty a využít dalších alternativních možností. Redakční zpracování V. Špičák 114

ALERGICKÁ RÝMA. Příručka pro praxi:

ALERGICKÁ RÝMA. Příručka pro praxi: ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE Příručka pro praxi: ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Irena Krčmová, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové Prof. MUDr. Viktor

Více

practicus znalostní test 5 kredity ČLK nově na konci časopisu

practicus znalostní test 5 kredity ČLK nově na konci časopisu Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus číslo 3/2006 ročník 5 určeno všem praktickým lékařům Vydává Practicus s.r.o. www.practicus.cz Z obsahu: Léčba akné Antihistaminika Onemocnění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Martina Langová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Martina Langová Studijní obor:

Více

Lékové alergie. abstrakta

Lékové alergie. abstrakta Lékové alergie PRACOVNÍ SKUPINA PRO LÉKOVÉ ALERGIE V ČSAKI Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Farmakoterapie

Více

Alergie současné terapeutické možnosti

Alergie současné terapeutické možnosti Aktuální farmakoterapie 61 Alergie současné terapeutické možnosti Žaneta Tomčalová Lékárna Thomayerovy nemocnice, Praha Výskyt alergií celosvětově stoupá. V následujícím článku jsou zmiňovány současné

Více

STANDARD DIAGNOSTIKY A LÉČBY SYNDROMU CHRONICKÉ ÚNAVY (CFS) Pro klinickou praxi

STANDARD DIAGNOSTIKY A LÉČBY SYNDROMU CHRONICKÉ ÚNAVY (CFS) Pro klinickou praxi STANDARD DIAGNOSTIKY A LÉČBY SYNDROMU CHRONICKÉ ÚNAVY (CFS) Pro klinickou praxi Návrh předložil Ministerstvu zdravotnictví Petiční výbor ME/CFS ČR ve složení: Ing. Jana Outratová CSc. Mgr. Alena Kostrejová

Více

XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary

XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary Vám přináší XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary Obsah Léčebně preventivní péče u nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem - projekt

Více

Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu

Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu Autoři Milan Teřl 1,2, Petr Čáp 2, Renata Dvořáková 1, Viktor Kašák 1, Tomáš Kočí 2, Bronislava Novotná 2, Petr Panzner 2, Ester Seberová 2,

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC Co je to? Behcetův syndrom neboli Behcetova nemoc (BN) je systémová vaskulitida (zánět krevních cév) neznámé příčiny. Je pro ní charakteristický opakovaný

Více

KNIHA EFA. Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ. Připravil Erkka Valovirta

KNIHA EFA. Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ. Připravil Erkka Valovirta KNIHA EFA Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ Připravil Erkka Valovirta ientů žení pac u r d s e c ními á federa Evropsk i a onemocně m s alergie cest h íc ročí dýchac e 20. vý m je

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*.

Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xolair 150 mg injekční roztok Omalizumabum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*. *Omalizumab

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MabThera 100 mg koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje 10 mg rituximabum. Jedna injekční lahvička

Více

ODBORNÝ PROGRAM 12. Setkání lékařů ČR a SR 2013

ODBORNÝ PROGRAM 12. Setkání lékařů ČR a SR 2013 ODBORNÝ PROGRAM 12. Setkání lékařů ČR a SR 2013 Pátek, 17. května 12.00 17.30 hodin, Smetanův dům 12.00 Zahájení Úvod. MUDr. Jiří Novák I. Astma, CHOPN přednášky a diskuze 12.20 12.40 MUDr. Bronislava

Více

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře 1) Peptický vřed 2) Refluxní choroba jícnu 3) Prevence a léčba gastropatie z nesteroidních antirevmatik (antifl ogistik) 4) Dyspepsie horního typu GASTROENTEROLOGIE Aktualizované doporučené postupy pro

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

Diferenciální diagnostika a léčba angioedému

Diferenciální diagnostika a léčba angioedému 204 Ve zkratce Diferenciální diagnostika a léčba angioedému doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc. Klinika chorob kožních a pohlavních FN v Olomouci Dermatol. praxi 2009; 3(4): 204 208 Úvod Angioedém je náhle

Více

Česká dermatovenerologie

Česká dermatovenerologie Časopis České akademie dermatovenerologie ročník 1 číslo vydání 2 listopad 2011 cena 125 Kč Česká dermatovenerologie Téma čísla Atopický ekzém Dermatologie a ostatní obory Kožní projevy monoklonálních

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Atopický ekzém u dětí a jeho zdravotně sociální dopad

Atopický ekzém u dětí a jeho zdravotně sociální dopad JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Atopický ekzém u dětí a jeho zdravotně sociální dopad Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Dita Nováková, Ph.D. 2012 Autor práce: Bc.

Více

Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu

Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu 350 Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., MUDr. Iveta Vondrová Plicní a alergologické oddělení Zdravotnického zařízení Praha

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Synlabianer ALERGIE! časopis pro pacienty a lékaře duben červen 2014. ročník VII. Členové skupiny SYNLAB CZECH

Synlabianer ALERGIE! časopis pro pacienty a lékaře duben červen 2014. ročník VII. Členové skupiny SYNLAB CZECH Synlabianer časopis pro pacienty a lékaře duben červen 2014 ročník VII. ALERGIE! Členové skupiny SYNLAB CZECH www.synlab.cz obsah čísla 4 Dobrá souhra laboratoře a call centra synlab zachránila život špičkového

Více

V. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI

V. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI Dermatologie PRO PRAXI Suppl. A 2013 www.solen.cz ISSN 1803-8956 Ročník 7 Abstrakta V. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 26. dubna 2013, NH Olomouc Congress BTL zdravotnická technika, a.s. Tradiční výrobce

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více