INFORMAČNÍ BULETIN ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BULETIN ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 Ročník I. číslo 2 / 2012 Neprodejné číslo ECOLOGICAL CONSULTING a.s. INFORMAČNÍ BULETIN ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI ÚVODNÍ SLOVO ECOLOGICAL CONSULTING a.s. v roce 2012 V Ý R O B N Ě T E C H N I C K Ý Ř E D I T E L Vážené kolegyně, vážení kolegové, Zdravím Vás v novém roce! Končí třináctkou... U d á l o s t r o k u I. ročník Mezinárodní konference Bezpečná stavba viz. strana 4. M G R. M I L A N B U S S I N O W, P H. D. S p o l e č n o s t E c o l o g i c a l Consulting a.s. je nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a služeb v oblasti bezpečnosti práce. Společnost vznikla v červnu 2006 transformací s p o l e č n o s t i E c o l o g i c a l Consulting, s.r.o., která byla přímým pokračovatelem firmy Jaroslav Bosák Ecological Consulting působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí od poloviny roku Bude špatný? Nebo naopak lepší, než ten minulý? Jakkoli to může znít jako klišé, tak si myslím, že to záleží ve velké míře na nás. Některé věci asi neovlivníme snadno (svět zmítající se v ekonomické krizi, průběh tzv. veřejných soutěží, atd.), ale jiné ovlivnit můžeme. To, jakou práci budeme odevzdávat, jak nás budou vnímat klienti i kolegové v práci, stejně tak vztah k našim blízkým, ovlivnit můžeme. Uvidíme za rok. Ať se vydaří podle Vašich představ! Milan Bussinow

2 V Y B R A N É R E A L I Z O V A N É P R O J E K T Y GALERIE ŠANTOVKA OLOMOUC Lokalita multifunkčního areálu Šantovka se nachází v samotném srdci hanácké metropole. Na pozemcích bývalého továrního areálu Milo Olomouc o celkové rozloze téměř 11 ha vznikne v několika fázích nová městská čtvrť. První fázi celkové revitalizace bude představovat nákupní Galerie Šantovka. V jižní části území pak naváže výstavba moderních rezidenčních objektů o více než 500 bytech středního a vyššího standardu. Třetí etapu rozvoje představuje výstavba administrativního komplexu a dalších objektů rezidenční a smíšené funkce. zde vykonává činnost Koordinátora BOZP na staveništi. ODDĚLENÍ BOZP A PO CPI CITY CENTER OLOMOUC Základem nového komplexu se stane rekonstruovaný hotel Sigma, který se dočkal kompletního odstrojení fasády i vybourání veškerých vnitřních konstrukcí. Z původní budovy zůstal holý skelet. Rekonstrukcí hotel získá moderní technologie, zcela nový interiér, novou fasádu a parkování v dvoupodlažních podzemních garážích. Díky úsporám energie bude ekologičtější a zlepší se i jeho ekonomika provozu. Hotel bude pod hlavičkou mezinárodní značky Clarion nabízet 126 pokojů. zde zajišťuje činnost Koordinátora BOZP na staveništi. OPTIMALIZACE TRATI BRNO HAVLÍČKŮV BROD Snaha snížit hlučnost a zvýšit rychlost a bezpečnost železniční dopravy byly hlavními důvody pro zahájení rekonstrukce druhé koleje na trati Brno Havlíčkův Brod mezi stanicemi Tišnov a Říkonín. Průběh rekonstrukce aktuálně zhodnotili zástupci investora Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, zhotovitele i dalších zainteresovaných stran na jednání v železniční stanici Tišnov. zde zajišťuje činnost Koordinátora BOZP na staveništi. Stránka 2

3 V Y B R A N É R E A L I Z O V A N É P R O J E K T Y POKLÁDKA TZV. TICHÝCH POVRCHŮ Na sklonku roku 2011 a během roku 2012 jsme se dostali ke třem zajímavým zakázkám ověřujícím protihluková opatření - pokládku tzv. tichých povrchů na vybraných úsecích silničních komunikací. Opatření provedla organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v Brně a naším úkolem bylo provést měření hladin akustického tlaku ve třech lokalitách, a to v délce 24 hodin. Měření se uskutečnilo nejdříve před provedením rekonstrukce povrchu a poté po pokládce nového povrchu. Porovnáním zaznamenaných intenzit MORAVIA VTL VTL PLYNOVOD DÁLNICE D3 TÁBOR VESELÍ NAD LUŽNICÍ dopravy a zjištěných hladin akustického tlaku byla zjištěna celková účinnost. Vybrané úseky jsou relativně krátké a jedná se ověření akustických předpokladů zhotovitele a jako průkaz o dodržení hygienického limitu u nejbližší obytné zástavby. První místo bylo na ulici Fryčajova, jedná se o 150m dlouhý úsek na silnici II/374, ležící na konci zástavby městské části Brno-Obřany. Druhé místo bylo v obci Rebešovice, kde byl měněn povrch v délce cca 380m (zhruba polovina komunikace v obci). Poslední úsek byl v Brně-Chrlicích na komunikaci U Viaduktu v délce 100m. Výsledky byly překvapivě dobré a zejména u prvního místa dosáhl pokles hladin hluku až 5,4dB. (vzhledem k logaritmickému průběhu stupnice v db se jedná o pokles až o trojnásobek!) Toto zjištění předčilo naše očekávání. ODDĚLENÍ OTŽP Naše firma se do prestižního projektu Moravia VTL plynovod zapojila již v roce V tomto roce jsme začali zpracovávat Dokumentaci EIA pro společnost RWE plynoprojekt s.r.o. Jedná se strategický projekt výstavby nového plynovodu, a to v délce 262 km. Prochází ze severu na jih přes území všech moravských krajů a svou trasou z části kopíruje stávající vysokotlaký plynovod DN 700. Proces EIA byl ukončen vydáním souhlasného stanoviska MŽP ČR. V roce 2012 jsme v pracích souvisejících s tímto projektem pokračovali a pro investora akce ve vybraných úsecích provedli komplexní celoroční přírodovědný průzkum. Aktuálně již probíhají práce na projektové dokumentaci. Zde pro generálního projektanta zpracováváme části PD týkající se životního prostředí. Celý plynovod je rozdělen na 4 úseky podle následujícího přehledu: Úsek 1 Tvrdonice Libhošť (157,3 km), Úsek 2 Libhošť Třanovice (52,1 km, varianta 50,9 km) Úsek 3a Libhošť Děhylov (35,6 km, varianta 34,7 km)úsek 3b Děhylov Hať (hranice ČR/PL) (16,9 km) Výstavba úseku dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí zahrnuje soubor staveb, jehož realizací dojde k vybudování přibližně šestadvaceti kilometrů dálnice D3, a to v regionu velké jihočeské aglomerace, tedy úseku, který je po současné silnici I/3 považován za jeden z nejhorších, co se týče dopravní zatíženosti. Realizovaný úsek dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí tvoří soubor pěti staveb, které jsou stavěny sdružením čtyř stavebních firem a předpokládá se, že jako jeden celek budou uvedeny do provozu. Dálnice D3 se po svém dokončení stane součástí doplňkové sítě evropských dopravních koridorů TINA, přičemž přes naši republiku prochází také mezinárodní silniční tah E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. zde zajišťuje činnost Ekodozoru. Stránka 3

4 I. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZPEČNÁ STAVBA v rámci Evropské kampaně Zdravé pracoviště Společnost se stala jedním z hlavních pořadatelů konference, která proběhla dne 1. a 2. listopadu v Olomouci v NH Congress hotelu. Celkem se vystřídalo během 2 dní 34 přednášejících a prezentovalo se 30 společností a institucí působících ve stavebnictví v ČR. Nad touto konferencí přijal záštitu Ministr práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce, Olomoucký kraj, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Technická inspekce České republiky, Česká komora stavebních ekonomů a Českomoravská komora lešenářů. Konference byla mimořádná nejen svým průběhem, ale zejména obsahem a složením jednotlivých řečníků konference. Od vysokoškolského vzdělávání, zapojení investora (zadavatele stavby), projektantů, zhotovitelů, facility manamegentu až po samotné koordinátory BOZP. Organizátoři usilovali o zobrazení všech témat, která se bezpečné stavby týkají, a kterým je nutno se v roce 2013 zabývat detailně. Stránka 4

5 N O V I N K Y / Z A J Í M A V O S T I PŘEKONÁVÁNÍ ŘEKY LABE: Z A J Í M A V Á S L U Ž E B N Í C E S T A S námi se nemusíte bát, větší profesionál je pouze Charón. Při našich služebních cestách využíváme různých dopravních prostředků, nejčastěji služební terénní Fabii (tušíme, že s náhonem pouze na 1 kolo), vlaku, autobusu, méně často i kola. V některých případech dochází i ke znásobení dopravních prostředků, jako tomu bylo např. při služební cestě do Labského údolí. Při představě zpáteční jízdy v kaňonu Labe z Dolního Žlebu po úzké silničce, kde vyhýbání se představuje couvání na dlouhé trati a balancování nad korytem Labe, jsme zvolily variantu přívoz. V tomto případě bylo riziko pádu do Labe minimalizováno pouze na okamžik nájezdu na rampu přívoz. Zajímavostí jistě je, že se jedná o bezmotorový kyvadlový přívoz se spodním vodícím lanem, který funguje při vhodné výšce vody (tedy téměř celoročně, pokud se ovšem zrovna neutopí převozník). Donedávna byl zdejší přívoz spolu s vlakem jediným spojením obce s civilizací. Ceny jsou lidové. Převoz naší Fabie vyšel na pouhých 20 Kč (včetně posádky) a navíc jsme značně uspořily čas i nervy. Těšíme se na další služební cesty. Martina a Lucie O P A K O V A N É Z K O U Š K Y K O O R D I N Á T O R B O Z P N A S T A V E N I Š T I FOTOGALERIE: Vážení koordinátoři BOZP, vzhledem k tomu, že všichni držitelé odborné způsobilosti k činnosti Koordinátora BOZP (získané od června 2008) pro svou další činnost budou potřebovat v tomto roce zkoušky opět zopakovat, připravili jsme pro Vás výhodnější cenovou nabídku za opakování zkoušky, a to za cenu 7000 Kč včetně DPH. Především z toho důvodu, že předpokládáme, že se činností v přípravné či realizační fázi stavby již nějakou dobu věnujete, a potřebujete tak jen prodloužit svou odbornou způsobilost. Navíc jsme podali na Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh na změnu projektu zkoušek anebo opakovaných zkoušek po 5 ti letech. Snahou je vytvořit po 5 ti letech pro držitele osvědčení z odborné způsobilosti k činnosti Koordinátora BOZP na staveništi jiný rozsah zkoušek. U opakovaných zkoušek si každý uchazeč donese zpracovaný svůj plán BOZP na staveništi a převážná debata u ústní části zkoušek bude věnována zkušenostem s činností koordinátora BOZP na staveništi v předchozích 5 ti letech. V I P K A R T Y UKÁZKA VIP KARTY Připravili jsme slevu pro ty účastníky, kteří se pravidelně účastní vzdělávacích akcí pořádaných společností Vzhledem k tomu, že si vážíme Vaší přízně a především se rádi s Vámi na vzdělávacích akcích sekáváme, vytvořili jsme speciálně pro Vás VIP kartu. VIP kartu získá účastník: 4 seminářů (není časově omezeno) 1 přípravného kurzu KOO nebo PRE a celkem 3 seminářů 1 přípravného kurzu KOO nebo PRE, zkoušky a celkem 2 seminářů. VIP karta se vztahuje na konkrétní fyzickou osobu a opravňuje držitele karty získat slevu na jakékoliv vzdělávací akci 200 Kč. Stránka 5

6 ANKETA: Jaké máte plány v roce 2013? ING. VĚRA BLÁHOVÁ Vedoucí oddělení BOZP a PO Letošní rok bude pravděpodobně stavební činnost obecně stagnovat, a vývoj cen v oblasti námi nabízených služeb také není nijak pozitivní.v letošním roce bychom na oddělení BOZP a PO, proto rádi udrželi kvalitu a rozsah naší činnosti nejen ve stavebnictví v pozicích koordinátora BOZP a technického dozoru, ale získali nové zakázky pro bezpečnostního a požárního technika. MGR. LUKÁŠ GABRIEL Podnikový ekolog, Terénní ekolog Své plány nerad prozrazuji, protože jsem v těchto věcech dost pověrčivý, myslím, že ty nevyslovené se plní lépe než ty vyřčené. Navíc to má tu výhodu, že můžete zatajit, že jste vytýčených cílů nedosáhli. Nicméně, když to chcete vědět, v roce 2013 se nechci ničeho leknout, všechny výzvy a úkoly přijímat s otevřenou náručí a poradit si s nimi jak nejlépe dovedu. To je docela slušný plán. BC. DAVID MRÁZEK Obchodní ředitel Rok 2013 všichni ve stavebnictví očekávají nejhorší ze všech po sametovém roce Mým cílem je věnovat maximum úsilí k tomu, aby se tak alespoň v naší společnosti nestalo. V osobním životě se chci nejvíce věnovat své rodině a konečně splnit manželce její přání a do domácnosti pořídit novou skříň:-) MGR. LUCIE PETERKOVÁ, PH.D. Specialista posuzování vlivů na ŽP Většinou moc neplánuji, spíše se nechávám překvapit, co další rok přinese. Nicméně dílčí vize samozřejmě mám. Jednak bych se chtěla v tomto roce pokusit získat tzv. autorizaci EIA, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí, a jednak bych si chtěla doplnit autorizaci dle zákona o ochraně ovzduší k posuzování spaloven odpadu. Mimopracovním plánem je zimní expedice za polární kruh do Finska, na kterou se moc těším, a doufám, že se povede, že všichni přežijeme ve zdraví a podaří se nám spatřit slavnou polární záři :-). Z A S E D Á N Í F I R M Y V L E D N U D N E : Dne ve čtvrtek se konalo zasedání společnosti v jejích školících prostorách, kdy ředitel společnosti RNDr. Bc. Jaroslav Bosák MBA. nejprve zaměstnance seznámil s ekonomickými výsledky firmy za rok 2012 a nastínil představy o směřování společnosti do dalších let. Dále prezentoval své výsledky technický výrobní ředitel Mgr. Milan Bussinow, Ph.D. a zároveň jako vedoucí oddělení OTŽP představil zajímavé zakázky, na kterých oddělení pracovalo v minulém roce. Slova se ujala i vedoucí oddělení BOZP a PO Ing. Věra Bláhová, která představila jednotlivě každého pracovníka oddělení a k němu přiradila stavby, na kterých v roce 2012 působil. V závěru proběhlo hodnocení činnosti oddělení vzdělávání a další vize pro rok 2013, které představila Mgr. Svatava Hrubá. Nezapomněli jsme ani na oblíbené ISO a plnění úkolů. Pak následoval přesun na společný oběd a ihned po obědě probíhal nelítostný souboj v některých týmech na bowlingu. Někteří si odnesli pochvalu nejen za technické provedení hodů, ale i za uměleckou stránku. Oddělení BOZP a vzdělávání (1 osoba) pokračovali v zábavě až do večerních hodin v nedaleké hospůdce. Sídlo společnosti: Na Střelnici 48, Olomouc 77900

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ PROFIL ARCADIS CZ OBSAH 1

Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ PROFIL ARCADIS CZ OBSAH 1 Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ OBSAH 1 Spielberk Office Centre Tower B Brno ARCADIS CZ, divize EC Harris zajišťovala komplexní služby pro získání certifikátu BREEAM a celý proces řídila.

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace city logistiky na město Brno Radek Přikryl Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aplikace city logistiky

Více

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 Jsou příležitosti, které se neopakují Stabilizace stavebnictví obsah

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013 Celoživotní vzdělávání nabízí šanci nejen maturantům Novinka v jihočeském vzdělávání: Na středních školách vznikla

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích duben 2015

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích duben 2015 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích duben 2015 Nový obor Pozemní stavitelství Průmyslový výzkum na VŠTE Úvodní slovo rektora Nový obor Pozemní stavby strana

Více

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 4 2009 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Oblasti zvou na valné hromady ČKAIT je aktivní v evropských inženýrských organizacích Celoživotní vzdělávání

Více

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje, správní a organizační struktura... 5 Aktivity CIRI... 7 Významné projekty a činnosti... 10 Centrum rozvoje a inovací... 10 3 Centrum investic...

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

AŽD Praha. Miroslav Kupec: Budoucnost DKV Praha vidím optimisticky

AŽD Praha. Miroslav Kupec: Budoucnost DKV Praha vidím optimisticky B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha re PORTÉR 4 2014 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Miroslav Kupec: Budoucnost DKV Praha vidím optimisticky Kanál AŽD Praha na YouTube: www.youtube.com/azdpraha1

Více

2013 Rok projektu GAZELA

2013 Rok projektu GAZELA 2013 Výroční zpráva 2013 Rok projektu GAZELA 2010 2011 2012 2013 Základní kámen Hraniční předávací stanice Brandov Zahájení provozu Hraniční předávací stanice Brandov 2011 2012 Výstavba liniové části plynovodu

Více

Krajský úřad získal Národní cenu kvality

Krajský úřad získal Národní cenu kvality JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji PROSINEC 2009 Krajský úřad získal Národní cenu kvality Ocenění pro krajský úřad převzali hejtman Michal Hašek a ředitel úřadu

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz Z p r á v y Z a j í m a v o s t i N o v i n k y I n f o r m a c e Kapka - zima 2009 Povodí Oddr y, státní podnik 1 KAPKA Z p r a v o d a j s t á t n í h o p o d n i k u P O V O D Í O D R Y zima 2009 Úvodní

Více

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V OLOMOUCI

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Radoslav KAŠPAREC DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V OLOMOUCI Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Marián HALÁS PH.D. Olomouc 2014 Bibliografický

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: STALO SE ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 GRANTY MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 ROZHOVOR: VÍT PERNICA ČLOVĚK

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více